Hissi Esteetön Suomi 2017 hankkeen esittely ARA

Hissi – esteetön Suomi 2017
ARA‐ päivä 17.1.2012
Lahden tiede‐ ja yrityspuisto Oy
Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs
Osaamiskeskusohjelma
2007 – 2013
13 klusteria
21 osaamiskeskusta
21 osaamiskeskusta
Lahden tiede‐ ja yrityspuisto Oy
•Henkilöstöä 53
•Asumisen osaamiskeskus
•Asumisen osaamiskeskus
•Ympäristöteknologiaklusterin koordinaatio
Lanssikadun matalaenergiatalo 2011
”Älytalo 2010”
Vierumäen puukerrostalo 2011
Kariston matalaenergia‐‐
talot 2010
Hissi on kiinteistön kehittämistä
Lahden kaupungin hissiprojekti
Hissi on kiinteistön kehittämistä ‐ Tavoite: 100 hissiä 5 vuodessa
www ja projektit
www ja projektit
Invalidiliitto
Näkövammaisten Keskusliitto THL
Rakennustieto Kuntaliitto
Kiinteistöliitto
ii i ölii
Joensuu
Hämeenlinna
Tampere
Oulu
Pori
Vaasa
Asuinkerrostalot maakunnittain
Asuinkerrostalot maakunnittain
12000
10000
8000
6000
Kerrostalot yhteensä 54 230 kpl
Kerrostalot yhteensä: 54 230 kpl
Kaikki kerrostalot Hissilliset
20651
Kaikki kerrostalot Hissittömät 33579
4000
2000
0
Tilastossa mukana 2‐kerroksiset asuinkerrostalot
Lähteet: h
*tilastoaineisto SYKE/ Vesala, S. 2011.
*Kaavio: Vesa Ijäs
*Kartta: Wiikipedia
Yli 3 kerroksiset asuinkerrostalot
Yli 3‐kerroksiset asuinkerrostalot
•Yli 3‐kerroksiset asuinkerrostalot: 39 419 kpl
p
•Hissittömiä 18 768 kpl
45000
40000
Hissilliset
35000
30000
25000
Hissittömät
20000
Kaikki
15000
10000
5000
0
Kaikki ARA‐kanta
As Oy kanta
Lähteet: *tilastoaineisto SYKE/ Vesala, S. 2011., *Kaavio: Vesa Ijäs, *Kartta: Wikipedia
Hissi Esteetön Suomi 2017
Hissi –
Esteetön Suomi 2017
 Noin 44 000 suomalaisen kerrostalon porraskäytävästä puuttuu hissi.  Näissä kolmekerroksisissa tai sitä korkeammissa hissittömissä taloissa asuu noin 600 000 henkilöä
hissittömissä taloissa asuu noin 600 000 henkilöä, joista lähes 100 000 on yli 64‐vuotiaita.  On laskettu, että kiinteistössä olevan hissin avulla vanhusten asumisaika pitenee omassa kodissaan
vanhusten asumisaika pitenee omassa kodissaan 4 – 7 vuotta. Lähde: ARA, tutkimus ”Asuinkerrostalojen hissittömyys”.
Hissi Esteetön Suomi 2017
Hissi –
Esteetön Suomi 2017
Hanna Koskela, ARA:
H
K k l ARA
”ARA myöntää hissiavustuksen. Avustuksen määrä on enintään 50% hyväksytyistä
määrä on enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista.”
Jälkiasennushissit 2010 ja 2011
 Vuonna 2010: 215 kpl
 keskimääräinen hinta 148 598 euroa/ hissi
/
 Vuonna 2011: 200 kpl,  keskimääräinen hinta 162 245 euroa/ hissi
keskimääräinen hinta 162 245 euroa/ hissi
 Varsinaisia päätöksiä tehty 148 kpl
 Varauksia on 52 kpl odottamassa määrärahaa
Hissi‐ Esteetön Suomi 2017
Rakennettavien jälkiasennushissien määrän kaksinkertaistamien 200 ….400 kpl vuoteen 2017 mennessä
 Hankeaika: 1.1.2012 – 31.12.2017
 Rakennetun ympäristön esteettömyysasiantuntija
 1.9 .2012 – 31.1.2013
 Rahoitus:
 Esiselvitys: Lahden tiede‐
Esiselvitys: Lahden tiede ja yrityspuisto, Asumisen osaamiskeskus
ja yrityspuisto Asumisen osaamiskeskus
 Toteutus: Kaupungit ja yritykset 5 000€/osallistuja/vuosi  Koordinointi: ARA ja Lahden tiede‐
j
jja yrityspuisto Oy
y yp
y
 Kumppaneita, alustavasti::  Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö, Kiinteistöliito,  Kaupungit: Helsinki, Tampere, Hämeenlinna, Joensuu, Pori, Vaasa…
 Yritykset: Yritykset valitaan ilmoittautumisen mukaan.
Hissi Esteetön Suomi 2017
Hissi‐
Esteetön Suomi 2017
Kohderyhmä 1: Kaupungit, kunnat ja valtio
Kohderyhmä 2: Asukkaat, erityisesti yli 64‐vuotiaat
Kohderyhmä 3: Yritykset
Kohderyhmä 3:
 Tavoite 1: Sosiaali‐ ja terveystoimialan menoihin vaikuttaminen: Esteettömyyden lisääminen jälkiasennushissien vuosittaisen rakentamismäärän kaksinkertaistamisella vuoteen 2017 mennessä
 Tavoite 2:Asukkaiden omatoimisen selviytymisen mahdollistaminen kodeissaan mahdollisimman pitkään.  Tavoite 3:Esteettömyyteen liittyvien uusien innovatiivisten, käyttäjälähtöisten konseptien kehittäminen
käyttäjälähtöisten konseptien kehittäminen.
”Hissi‐ Esteetön Suomi 2017”
660 kpl hissejä
hissejä enemmän
2011
2012 2013 2014
200
10 % 25 % 45 %
Kpl
220 250 290
Etelä‐Karjala
Lappeenranta 12
14
16
Etelä‐Pohjanmaa Seinäjoki
12
14
16
Et lä S
Etelä‐Savo
Mikk li
Mikkeli
12
14
16
Kainuu
Kajaani
12
14
16
Kanta‐Häme
Hämeenlinna 12
14
16
Keski‐Pohjanmaa
j
Kokkola
12
14
16
Keski‐Suomi
Jyväskylä
12
14
16
Kymenlaakso
Kouvola
12
14
16
Lappi
Rovaniemi
12
14
16
Pi k
T
Pirkanmaa
Tampere
12
14
16
Pohjanmaa
Vaasa
12
14
16
Pohjois‐Karjala
Joensuu
12
14
16
Pohjois‐Pohjanmaa
j
j
Oulu
12
14
16
Pohjois‐Savo
Kuopio
12
14
16
Päijät‐Häme
Lahti
12
14
16
Satakunta
Pori
12
14
16
Uusimaa
Helsinki
12
14
16
Varsinais‐Suomi
Turku
12
14
16
220 250 290
2015
65 %
330
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
330
2016 2017
85 % 100 %
370 400
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
21
22
103
370 400 1860
Rakennettu ympäristö
Esteettömyys 360o… 24/7
S
Saavutettavuus
t tt
Esteettömyys
Hissi
• Osallistuminen
• Yhdenvertaisuus
hd
i
• Itsenäisyys
yy
y p
• Fyysinen ympäristö
• Palvelut
• Eri käyttäjäryhmät
Jälki
hi it
• Jälkiasennushissit
• Asuinkerrostalot
• ARA ja AsOy
Kehittäminen
Yhteiskuntalähtöinen
Liiketoimintaperustainen
Rakennetun ympäristön esteettömyysasiantuntija
KRITEEREITÄ
Ä
Turvallisuus – terveellisyys‐
käytettävyys
Elinkaariasuminen
Rakennuksen
energiatodistus
energiatodistus A ‐ G
Rakennuksen
esteettömyystodistus
esteettömyystodistus A ‐ G
1. Ympäristö, sijainti
pä stö, s ja t
2. Liikenneyhteydet
3. Palvelut: yksityiset, julkiset
4. Rakennuspaikka, tontti
5. Ulkoalueet 6 Rakennus, yhteiset tilat
6.
Rakennus yhteiset tilat
7. Asunto, varustelu
Summary
Rakennettavien jälkiasennushissien määrän kaksinkertaistamien 200 ….400 kpl vuoteen 2017 mennessä
p
• Liikevaihto: 279 milj.eur
Liikevaihto: 279 milj eur (1860x 150 000€)
(1860x 150 000€)
• Asumisvuodet: 46 500 vuotta (5x5x1860)
• Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa toukokuussa 2012
• Esteettömyysasiantuntijakoulutus 1.9.2011 –
E t ttö
i t tij k l t 1 9 2011 31.1.2012
31 1 2012
• Kaupunkeja ja yrityksiä odotetaan mukaan yhteistyöhön
K
k j j
it k iä d t t
k
ht i t öhö
Lisätietoja

Lahden tiede‐ ja yrityspuisto Oy Vesa Ijäs kehittämispäällikkö arkkitehti SAFA
Vesa Ijäs, kehittämispäällikkö, arkkitehti SAFA, 050 552 0004, [email protected]

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA
j
Hanna Koskela, ylitarkastaja
040 710 4065, [email protected]

Lahden kaupunki
Ari Juhanila, asuntoasiainpäällikkö
050 559 4061, [email protected]
559 4061 ari [email protected] fi


www.hissiin.fi
www ara fi
www.ara.fi
Lahden tiede‐ ja yrityspuisto Oy
Pohjoismaiden johtava Cleantech‐
teknologiakeskus
Lisätietoa
Esittäjän nimi | Esittäjän titteli | Tulosyksikkö (tarvittaessa)
+358 xx xxx xxxx | [email protected]