Outokummun logistiset ratkaisut ja kuljetusten haasteet tulevina

This is
Outokumpu
Hannu Hautala
SVP, Operations, Stainless EMEA
Wanha Satama, Helsinki
April 10, 2014
Sisällysluettelo
1. Markkinat
2. Ratkaisut
3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet
4. Kilpailukyky
Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun
logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina
Sijaintipaikkana Suomi – liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja
kilpailukykyyn
4 April 2014
2
Ruostumaton teräs mahdollistaa kestävyyden
nykyaikaisessa modernissa yhteiskunnan
Megatrends driving demand
•
•
•
Economic and population growth
Mobility and urbanization
Climate change and limited
resources
Key customer industries
•
•
•
•
•
Quarto Plate to Stolt Tankers
Laser surface to One World Trade Center
Consumer goods and catering
Automotive and transportation
Chemical and energy
Architecture and buildings
Heavy industries
4 April 2014
3
Kasvu jatkuu
Europe, Middle East and Africa
Outokumpu’s
market share
NAFTA 1)
35%
22%
Asia
1%
Share of
net sales 2013
(estimate)
1) NAFTA:
USA, Canada, Mexico.
Source: SMR February 2014. Total stainless = rolled & forged
4 April 2014
4
Kysynnän kasvu jatkuu myös Euroopassa
vuosina 2014-2015
+4% +4%
+8%
+1%
+6%
+4% +4% +4%
+6% +6%
+5%
-1%
2012 2013 2014F 2015F
EMEA
2012 2013 2014F 2015F
2012 2013 2014F 2015F
AMERICAS
APAC
+6% +5%+5%
+4%
2012 2013 2014F 2015F
TOTAL WORLD
Data source: SMR, February 2014. Real Demand for Total Stainless Steel (rolled & forged)
4 April 2014
5
Haaste: ylikapasiteetti erityisesti Aasiassa
Overcapacity in Asia
Capacity and imports in Europe
Healthy situation in Americas
Source: SMR Apparent Consumption 2005–13, SMR Real Demand 2014-15 February 2014;
CRU Capacity November 2013; Eurofer Import share estimated for 2013, 2014, 2015
(average Jan-Oct 2013) December 2013
4 April 2014
6
Outokumpu toimii eri puolilla maailmaa
Tornio
Avesta
Kemi
Kloster
Degerfors
Nyby
Sheffield
New Castle
Bochum
Krefeld & Benrath
Shanghai
Calvert
Wildwood
Dillenburg
Richburg
Dahlerbrück
San Luis Potosí
Integrated melt shop, hot and cold rolling
Other mills
Mine
Planned closure
Service center
4 April 2014
7
Outokummulla on toimialan laajin tuotetarjonta
Standardipinnat, kuviovalssatut pinnat ja erikoispinnat
4 April 2014
8
Laaja asiakaskunta kattaa tärkeimmät
loppukäyttäjät ja terästukkukaupan
Other
Distributors
Heavy
industries
Consumer
goods
Automotive
Architecture
End users &
processors
Metal
processing
& Tubes
Chemical
4 April 2014
9
Sisällysluettelo
1. Markkinat
2. Ratkaisut
3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet
4. Kilpailukyky
Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun
logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina
Sijaintipaikkana Suomi – liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja
kilpailukykyyn
4 April 2014
10
Kolme keskeistä valmistuspaikkaa Euroopassa
– selkeä roolijako
Tornio, Finland
Germany
Sweden
High volume & cost
efficient austenitic and
ferritic standard grades.
Premium tailored materials
solutions to the demanding
end customer segments.
Special grades to the most
demanding corrosion,
strength and temperature
applications.
Melting & hot rolling
Melting & hot rolling
1.450 million tonnes of
melting and hot rolling
capacity
450kt melting and 800kt
hot rolling capacity in
Avesta
Finished products
Finished products
Finished products
750kt cold rolled and
150kt HBW capacity
500kt cold rolled capacity
(planned)
250kt cold rolled capacity
(Avesta + Nyby)
=
=
=
Outokumpu
Europe total
1.9 MT
1.7 MT
4 April 2014
11
Teräsrullinen valmistus – Nykytilanne
Tornio
Kloster 2014
Avesta
Nyby
Sheffield
Krefeld
Benrath2016
Dillenburg
Bochum 2015
Dahlerbrück
4/11/2014
12
Teräsrullinen valmistus – Tuleva tilanne 2016
Tornio
Avesta
Nyby
Sheffield
Krefeld
Dahlerbrück
Dillenburg
4/11/2014
13
Teräsrullien valmistus sekä palvelukeskukset –
Tuleva tilanne 2016
Tornio
Service Centers
Mills
Avesta
Nyby
Eskilstuna
Sheffield
Alfortville
Krefeld
Dahlerbrück
Dillenburg
Wilnsdorf
Dabrowa Gornica
Sachsenheim
Batonyterenye
Castelleone
4/11/2014
14
Sisällysluettelo
1. Markkinat
2. Ratkaisut
3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet
4. Kilpailukyky
Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun
logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina
Sijaintipaikkana Suomi – liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja
kilpailukykyyn
4 April 2014
15
Integraatio tärkeimpään raaka-aineeseen:
Kemin kromikaivos
•
•
•
Ainoa Euroopassa.
Kustannustehokkuutta ja
vakautta.
Varmennettu malmimäärä on
50 miljoonaa tonnia –
mahdollisuus pitkäjänteideen
toimintaan
Ferrokromin tuotannon
kaksinkertaistaminen
meneillään.
4 April 2014
16
Outokumpu Tornion tehtaat
Terästehdas ja Ferrokromitehdas Torniossa
17
Linjalaivat Tornio – Terneuzen - Tornio
Presentation title, Speaker name – Confidential information
4/11/2014
18
Maakuljetukset junalla
Konsepti tulevaisuuteen
• Lisätään linjalaivakapasiteettia
• Lisätään täysien junien käyttöä
Huomioitavaa
•
•
Täysien junien käytön joustavuus on
avankysymys
Kuljetusaika Tornio – Keski-Eurooppa:
Täysilä junilla noin 3…4 päivää
Yksittäisillä vaunuilla 7-8 päivää
4/11/2014
19
Materiaalin syöttö Saksan
kylmävalssaamoille
Nykyään neljä säännöllistä linjalaivaa ja lisäkuljetuksia tarpen mukaan
Merireitti
Maakuljetus junalla
Haparanda
Tornio
Tornio
Börlänge/
Hallsberg
Terneuzen/
Westdorpe
Nord-Ostsee-Kanal
Malmö
Krefeld
Krefeld
Dillenburg
Dillenburg
11.04.2014
20
Outokummulla on johtava asema Saksassa Saksa on Euroopan suurin ruostumattoman
teräksen markkina
Krefeld/Benrath:
• Kylmävalssaamo
• Tutkimuskeskus
Dillenburg:
• Kylmävalssaamo
Dahlerbrück:
•
Tarkkuuskylmävalssaamo
Bochum: terässulatto suljetaan 2015
Sachsenheim and Wilnsdorf
•
Palvelukeskukset autoteollisuudelle ja
kodinkoneteollisuudelle
4 April 2014
21
Tornion tehdastoimitukset Terneuzenista
SE
IE
DK
GB
NL
PL
BE
DE
CZ
FR
AT
CH
SI
HU
RO
IT
PT
ES
XS
BG
MK
11-4-2014
22
Toimitukset asiakkaille suoraan tehtaalta ja
leikkauspalvelukeskuksista
• Outokumpu palvelee
eurooppalaisia asiakkaita
toimittamalla teräksen
tehdastoimituksina tai joustavasti
palvelukeskuksista
• Palvelukeskukset toimivat
tulosyksikköinä
4 April 2014
23
Sisällysluettelo
1. Markkinat
2. Ratkaisut
3. Sijaintipaikat ja liikenneyhteydet
4. Kilpailukyky
Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun
logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina
Sijaintipaikkana Suomi – liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja
kilpailukykyyn
4 April 2014
24
Logistiikka ja kilpailukyky: Luotettavat
merikuljetukset elintärkeät
•
Merikuljetukset ovat Outokummun Tornion tehtaille tärkein kuljetusmuoto sekä
viennissä että tuonnissa.
•
Merikuljetusten kustannusten ympärillä tummia pilviä:
o
Rikkidirektiivi 2015 -
+ >15 MEUR/a
o
EU:n ja IMO:n käsittelyssä typpipäästörajoitukset (2020?)
+ 4-6 MEUR/a
o
EU:n ehdotus Laivaliikenteen sisäinen CO2-päästökauppa
?
•
Uhkana kustannustason nousu ja laivakapasiteetin saatavuuden heikentyminen
•
Alueellisia rajoitteita ei tule hyväksyä lisää: globaali kilpailu, globaali sääntely
•
Kustannustehokkaan ja luotettavan talvimerenkulun jatkuminen on varmistettava
o
Meriväylät ovat osa perusinfraa ja sen ylläpitoa. Perusinfran rahoitus tulee tehdä
yleisillä verovaroilla, ei vientiteollisuuden varoilla.
4/11/2014
25
Logistiikka ja kilpailukyky: Maakuljetukset
täydentävät kokonaisuuden
• Maakuljetukset täydentävät logistisen kokonaisuuden ja toimivat
lisäjouston tuojana Outokummulle.
o Maakuljetuksissa paikallinen liikenne näyttelee merkittävää
osuutta (rikastekuljetukset)
o Maanteitse tuotetoimituksia Torniosta lähes jokaiseen Euroopan
maahan
o Rautatiekuljetuksissa läntinen yhteys Haaparannan kautta on
tärkeä
• Yleisen tieverkoston kuntotila huolestuttaa (korjausinvestoinnit +
kunnossapito, erityisesti talvisin),
• Yhdistelmäkuljetuksissa asiakkaiden ja palveluntarjoajien tulee tehdä
entistä enemmän yhteistyötä yhteisen näkemyksen löytämiseksi
4/11/2014
26
Logistiikka ja kilpailukyky: Lentoliikenteen
jatkuminen Kemi-Tornioon on turvattava
• Meneillään olevaan lentoliikennestrategian rakentamiseen sisältyy uhka
pienien lentokenttien kuten Kemi-Tornion lentokentän lakkauttamisesta
• Lentomatkustamisen siirtyminen keskisuurille kentille (esim. Oulu,
Rovaniemi ja Luulaja) olisi haitaksi liike-elämälle: kustannukset nousee,
matka-aika lisääntyy, asiakkaiden tehdasvierailut harvenee sekä
palveluntoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden saaminen tällaisille
tuotantopaikkakunnille hankaloituu.
• Finavian tulee säästöpaineista huolimatta ottaa huomioon
maakuntakenttien lakkauttamispäätöksissä liike-elämän tarpeet ja
vaikutukset, vrt. Kemi-Tornion osuus Suomen viennistä.
4/11/2014
27
Sustainability leadership recognized
Kiitos!
Logistiikan rooli suomalaisen kilpailukyvyn kehittämisessä - Outokummun
logistiset ratkaisut ja kuljetusten haaseteet tulevinma vuosina
Sijaintipaikkana Suomi – liikenneyhteyksien vaikutus yrityksen sijaintiin ja
kilpailukykyyn
4 April 2014
29