SR 6 Seurantataulukko vahvistetutuista standardeista

23.1.2015
1 (1)
Standardointiseurantaryhmä 6: Laitosstandardit
Valmiit standardit
Tunnus
Otsikko suomeksi
Otsikko englanniksi
SFS 2168
SFS 2679
Kaasulaitteiston piirrosmerkit
Maanpäällinen teräksinen palavien nesteiden säiliö. Perustus
SFS 2734 SR7
Palavien nesteiden varastointi ja käsittely. Teräksinen
maanpäällinen lieriömäinen pystysäiliö
Palavien nesteiden varastointi ja käsittely. Teräksinen
maanpäällinen suorakulmainen säiliö
Maakaasuputkisto. Painekoe
Kaasuputkistot, käyttöpaine enintään 4 bar. Kaasuputkistojen ja
käyttölaitteiden sijoitus, asennus, varustelu, paine ja
tiiviyskokeet sekä käyttöönotto
Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan
nesteen käsittelypaikat.
Palavien nesteiden jakeluasema
Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos
Graphical symbols for gas installations
Steel tank above ground for storage of flammable liquids.
Foundations
Storage and handling of flammable liquids. Above ground
vertical cylindrical steel tank
-
SFS 2735 SR7
SFS 2897 SR9
SFS 3179
SFS 3350
SFS 3352
SFS 3353
Natural gas pipe line. Pressure test
-
Bulk plant for storage of flammable and combustible liquids
Service station for fammable liquids
Works for manufacturing and technical use of flammable liquid
SFS 3354 SR7
Maanpäällinen, teräksinen palavien nesteiden ympyräpohjainen Above ground vertical, cylindrical steel tank for storage of
ja suoraseinäinen säiliö. Asennus- ja tarkastusohjeet
flammable liquids erection and inspection
SFS 3355
SFS 3356
SFS 3357
SFS 3395 ???
Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
Handling of flammable liquids in harbour area.
Palavan nesteen putkisto
Pipelines for flammable liquids
Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto Firefighting and fire prevention equipment for storage of
flammable liquids
Nestekaasuletkut. Keskipaineletku. Sisähalkaisija 10 mm
Liquefied petroleum gas hose for medium pressure. ID 10 mm
SFS 3396 ???
SFS 3398
Nestekaasuletkuistukka 10 mm:n letkulle
Nestekaasuhöyrystinkeskus. Rakenne, varustelu ja sijoitus
SFS 4429 ???
SFS 4616 ???
SFS 4981 ???
SFS 4982 ???
SFS 5621 ???
Pikaliitin. Nokkavipuliitin ja liitinnippa
Sumutusöljypolttimet. Toiminta ja testaus
Itsesulkeutuva liitin
Säiliöajoneuvojen alatäyttöjärjestelmä
Lämmityslaitteet. Petrolilämmittimet. Rakenteelliset ja
toiminnalliset vaatimukset sekä testaus
Lämmityslaitteet. Puhaltimella varustetut öljykäyttöiset
ilmalämmittimet. Rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset
sekä testaus
Maakaasun siirtoputkiston sijoittaminen suurjännitejohdon tai
kytkinlaitoksen läheisyyteen
Nestekaasupullon venttiilit. Painoventtiili (itsesulkeutuva)
Kevyt polttoöljy. Vaatimukset ja testimenetelmät
Moottoripolttonesteet. Lyijytön moottoribensiini, korkea
happipitoisuus (E10). Vaatimukset ja testimenetelmät
SFS 5623 ???
SFS 5717
SFS 5731 ???
SFS 5968
SFS 5979
Yhteyshenkilö: Tina Sammi, [email protected]
Nozzle for ID 10 mm liquefied petroleum gas hose
Vaporizer central for liquefied petroleum gas. Construction,
auxiliaries and arrangements
Quick disconnect coupling. Cam-lock coupler and adaptor
Atomizing oil burners. Performance and testing
Self-sealing coupling
Tank truck bottom loading system
Heating equipment. Kerosene heaters. Design functional
requirements and testing
Heating equipment using liquid fuel. Air heaters with forced air
circulation. Design, functional requirements and testing
Placing of the natural gas transmission pipeline close to a highvoltage line or substation
Self-closing cylinder valve for liquified petroleum gas
Light fuel oil. Requirements and test methods
Automotive fuels. Unleaded petrol, high oxygen content (E10).
Requirements and test methods