Kifejezések: Jelentkezés | Motivációs levél (spanyol-finn)

bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Motivációs levél
spanyol-finn
Motivációs levél : Kezdés
Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett,
ismeretlen név
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva,
Hivatalos, női címzett,
ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Hyvä vastaanottaja,
Hivatalos, címzett neve és
neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzettek neve és
neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert
név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas,
ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett,
egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert
név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Hyvä John Smith,
Kevésbé hivatalos, már
régebb óta van üzleti
kapcsolat
Quisiera postularme para el
puesto de... anunciado en... el
día...
Haluaisin ilmaista
kiinnostukseni … paikkaa
varten, josta ilmoititte …
Standard formula egy olyan
állásra, amelynek a hirdetését
egy újságban vagy
magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio
encontrado en...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula egy online
hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su
anuncio en... con fecha del...
Viittaan ilmoitukseenne...
päiväykseltä...
Standard formula annak
elmagyarázására, hogy hol
találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su
anuncio para un... con
experiencia... en la edición
de...
Luin ilmoituksenne
kokeneesta ... lehdestä ... ja
kiinnostuin suuresti.
Standard formula egy olyan
állásra jelentkezéskor,
amelyet egy magazinban
vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de
postularme para el puesto
anunciado, como...
Minulla on ilo hakea tätä
ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula
állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el
puesto de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula
állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro
trabajando en... y mis
responsabilidades incluyen...
Työskentelen tällä hetkellä ...
ja vastuualueisiini kuuluu...
Nyitó mondatként használják
a jelenlegi foglalkozási állapot
leírására
Estoy especialmente
interesado(a) en este trabajo,
como...
Olen kiinnostunut tästä työstä
erityisesti siksi, että...
Annak a megmagyarázására,
hogy miért szeretnéd az adott
munkát
Quisiera trabajar para ustedes
debido a...
Haluaisin työskennellä teillä,
koska...
Annak a megmagyarázására,
hogy miért szeretnéd az adott
munkát
Mis puntos fuertes son...
Vahvuuksiini kuuluvat...
A legfontosabb tulajdonságaid
leírásakor
Diría que mi(s) único(s)
punto(s) débil(es) es/son... .
Ainut / ainoat heikkouteni on /
ovat ..., mutta teen töitä
Utalás a gyengeségeidre, de
annak mutatása, hogy
Motivációs levél : Érvelés
1/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Motivációs levél
spanyol-finn
Pero tengo la intención de
mejorar en esa(s) área(s).
parantaakseni näitä.
szeretnél ezeken a
területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el
puesto ya que...
Sopisin hyvin tähän
tehtävään, koska...
Annak leírására, hogy mitől
vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia
previa en..., he tenido...
Vaikka minulla ei ole
aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen
työskennellyt...
Amikor még nem dolgoztál az
adott területen, de szeretnéd
bemutatni a más területeken
szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales /
habilidades parecen
adecuarse a las exigencias de
su compañía.
Ammatilliset edellytykseni
vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.
Annak a leírására, hogy
milyen képességek tesznek
alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia
como... mejoré / amplié /
expandí mis conocimientos
de...
Työskennellessäni ... paransin
/ edistin / laajensin tietojani ...
Egy adott területen szerzett
tapasztalat bemutatása és a
képesség új
képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Annak leírására, hogy melyik
területen vannak a
legnagyobb eredményeid,
tapasztalataid
Mientras trabajé en...
desarrollé la capacidad de...
Työskennellessäni... hankin
pätevyyden...
Egy adott területen szerzett
tapasztalat bemutatása és a
képesség új
képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con
gran rapidez, no dejo de lado
la precisión y por ello estaría
especialmente capacitado(a)
para las demandas de este
puesto como...
Edes kiivaan työtahdin
edessä en laiminlyö
tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi
erittäin sopiva tämän työn
vaatimuksiin...
Annak elmagyarázására,
hogy miért lennél jó az állásra
a korábbi
munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo
mantener altos estándares.
Saavutan korkeatasoisia
tuloksia myös kovan paineen
alla
Annak érzékeltetésére, hogy
képes vagy magas igényeket
támasztó környezetben
dolgozni
Y así tendría la oportunidad
de combinar mis intereses
con este puesto de trabajo.
Siksi haluaisinkin
mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän
työhön.
Annak bemutatására, hogy
személyesen is nagyon
érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y
apreciaría la oportunidad de
ampliar mis conocimientos al
trabajar con ustedes.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja
arvostaisin suuresti
mahdollisuutta laajentaa
tietämystäni aiheesta
työskentelemällä kanssanne.
Annak bemutatására, hogy
személyesen is nagyon
érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi
currículo, mi experiencia y
capacidades encajan con los
requisitos de este puesto.
Kuten liitteenä olevasta
ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä
edellytykseni vastaavat
haetun paikan vaatimuksia.
Az önéletrajzod
kihangsúlyozásakor és annak
érzékeltetésére, hogy
mennyire illene hozzád ez a
munka
Mi posición actual como...
en... me ha dado la
oportunidad de trabajar bajo
presión en un ambiente de
trabajo en equipo en donde
es primordial trabajar en
estrecha comunicación con
los colegas para así cumplir
con los plazos de entrega.
Tämänhetkinen asemani ...
yrityksessä ... on tarjonnut
mahdollisuuden työskennellä
korkeassa paineessa
ryhmäympäristössä, jossa on
tärkeää tehdä töitä tiimissä
jotta aikataulut tulisi
saavutettua
Annak leírására, hogy milyen
tudást sajátítottál el a jelenlegi
munkád során
Además de mis
responsabilidades como...
también desarrollé
habilidades como...
Omien vastuualueideni lisäksi
olen omaksunut myös taitoja
...
Extra képesítések/tudás
leírása, amiket a jelenlegi
állásodon keresztül sajátítottál
el és, amik nem feltétlenül
függnek össze szorosan a
foglalkozási pozícióddal
2/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Motivációs levél
spanyol-finn
Motivációs levél : Képességek/készségek
Mi lengua materna es..., pero
también hablo...
Äidinkieleni on ..., mutta
puhun myös...
Az anyanyelved és az egyéb
folyékonyan beszélt nyelvek
leírására
Tengo un manejo excelente
de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Nem anyanyelvi, de magas
szinten beszélt nyelvek
leírása
Manejo el... en un contexto de
trabajo.
Minulla on hyvät perustaidot...
Nem anyanyelvi és
középszinten ebszélt nyelvek
leírása
Tengo... años de experiencia
desempeñándome como...
Minulla on ... vuoden
kokemus työskentelystä...
Egy adott üzleti területen
szerzett tapasztalataid
leírására
Soy un usuario
experimentado / una usuaria
experimentada de...
Olen käyttänyt paljon
ohjelmia...
Számítógépes szoftver
ismeretek bemutatása
Creo que poseo la
combinación adecuada de...
y...
Uskoakseni minulta löytyy
sopiva yhdistelmä ... ja ...
Annak leírására, hogy
mennyire kiegyensúlyozottak
a képességeid
Excelentes habilidades de
comunicación
Erinomainen kyky
kommunikoida
Információk megosztása és
bizonyos dolgok
elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Deduktiivinen ajattelu
Bizonyos dolgok megértése
és gyors és hatékony
elmagyarázása
Razonamiento lógico
Looginen ajattelu
Az elképzelések/ötletek precíz
és jól átgondolt módon való
szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Analyyttiset taidot
Készség a dolgok részletes
értékelésére
Buena comunicación
interpersonal
Hyvät ihmissuhdetaidot
A kollégákkal való hatékony
együttműködés és
kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Neuvottelukyvyt
Más vállalatokkal való
hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en
público
Esiintymistaidot
A készség, hogy sok ember
előtt képes hatékonyan
előadni az ötleteit
Estoy inmensamente
motivado(a) y me complacería
encargarme de la variedad de
tareas que un puesto en su
compañía me ofrecería.
Olen äärimmäisen
motivoitunut ja odotan
suuresti monipuolisia tehtäviä,
joita yrityksenne tarjoama
paikka tarjoaisi.
Lezárásnál megismételve,
hogy mennyire szeretnél a
vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto
y me alegraría la posibilidad
de obtenerlo.
Näen uudet tehtävät / tämän
paikan tervetulleena
haasteena, jota odotan
suuresti.
Lezárásnál megismételve,
hogy mennyire szeretnél a
vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la
oportunidad de discutir los
detalles de este puesto
personalmente.
Haluaisin mielelläni
mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista
kanssanne henkilökohtaisesti.
Lezárásnál felvillantani egy
lehetséges interjút
Encontrará mi currículo
adjunto.
Hakemuksen liitteenä myös
ansioluettelo
Standard formula annak
leírására, hogy a CV a
csatolmányban van
Puedo proporcionar
Voin toimittaa myös
Standard formula arra, hogy
Las referencias pueden ser
Suosituksia voi pyytää...
Annak leírására, hogy tudsz
Motivációs levél : Lezárás
3/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Motivációs levél
spanyol-finn
referencias... (personales,
laborales) si así lo requieren.
suosituksia tarpeen tullen...
nyitott vagy referenciák
adására
solicitadas a...
hozni referenciát és, hogy kit
keressenek érte
Estoy disponible para ser
entrevistado(a) el día...
Olen saatavilla
haastatteluun...
Annak a tudomásul adására,
hogy szabad vagy egy
interjúra
Gracias por su tiempo y
consideración. Me
complacería tener la
oportunidad de conversar
personalmente sobre por qué
estoy calificado(a) para este
puesto. Por favor, contácteme
por...
Kiitos ajastanne ja
harkinnastanne. Odotan
suuresti mahdollisuutta
päästä keskustelemaan
henkilökohtaisesti kanssanne
siitä, miksi olisin sopiva juuri
tähän tehtävään.
A preferált elérhetőségek
megadásánál és a jelentkezés
átnézéséért
megköszönésekor
használatos
Se despide cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, címzett neve
ismeretlen
Atentamente,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, széles körben
használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Kunnioittavasti,
Hivatalos, nem túl elterjedt,
ismert címzett
Saludos,
Parhain terveisin,
Nem hivatalos, üzleti
partnerek között, akik
tegeződnek
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)