Kotimainen osakemallisalkku

Kotimainen osakemallisalkku
25. elokuuta 2011
Viimeisimmät muutokset:
Mallisalkkupaino
OMXH Cap
indeksipaino
Ero % yksikköä
5%
1,7 %
3,3 %
5%
1,7 %
3,3 %
Perusteollisuus
10%
14,7 %
-4,7 %
Rautaruukki
UPM-Kymmene
5%
5%
1,3 %
4,1 %
3,7 %
0,9 %
10%
24,2 %
-14,2 %
5%
5%
7,9 %
3,3 %
-2,9 %
1,7 %
15%
8,9 %
6,1 %
Amer Sports
Nokian Renkaat
5%
10%
0,9 %
2,8 %
4,1 %
7,2 %
Päivittäistavarat
0%
3,3 %
-3,3 %
Terveydenhuolto
5%
2,5 %
2,5 %
5%
0,2 %
4,8 %
Rahoitus
10%
16,5 %
-6,5 %
Sampo
10%
9,9 %
0,1 %
10%
12,2 %
-2,2 %
5%
5%
10,0 %
0,7 %
-5,0 %
4,3 %
20%
6,1 %
13,9 %
10%
10%
2,2 %
3,9 %
7,8 %
6,1 %
Sektori / yhtiö
24.8.11 YIT poistettiin salkusta (-5 %) ja
TeliaSoneran painoa lisättiin (+5 %)
Energia
Neste Oil
10.8.11 Cargotec poistettiin salkusta (-5 %) ja
Elisan painoa lisättiin (+5 %)
4.8.11
M-real poistettiin salkusta (-5 %) ja
Fortumin painoa lisättiin (+5 %)
Teollisuustuotteet ja -palvelut
27.7.11 TeliaSoneran painoa laskettiin (-5 %) ja
Elisa lisättiin salkkuun (+5 %)
KONE
Metso
Kulutustavarat ja -palvelut
Oriola-KD
Informaatioteknologia
Nokia
Tieto
Tietoliikennepalvelut
Elisa
TeliaSonera
Yhdyskuntapalvelut
Fortum
YHTEENSÄ
15%
10,0 %
5,0 %
15%
10,0 %
5,0 %
100%
100%
P/E
2011E
Osinko-%
2011E*
17,0
4,8 %
10,7
7,5
6,8 %
6,6 %
17,0
9,9
2,7 %
6,0 %
11,0
10,4
4,3 %
3,8 %
18,9
6,9 %
9,1
6,4 %
28,8
9,5
4,4 %
6,5 %
12,4
10,1
8,9 %
6,2 %
11,4
5,7 %
Lähde: Bloomberg
Tietoa mallisalkun laadintaperiaatteissa s. 10
Jukka Hemmi
Head of Equity Advice
[email protected]
Eero Färkkilä
Equity Strategist
[email protected]
Kristian Tammela
Equity Strategist
[email protected]
Markus Sourander
Equity Strategist
[email protected]
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
1
Energia:
Neste Oil
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
7,18
24.3.11
-32,8 %
Vahva osta
16
14
Neste Oil
Neste Oil on polttoaineisiin keskittyvä jalostusyhtiö, jonka päämarkkina-alueet
ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Neste Oil on johtava pohjoiseurooppalainen
puhtaampien liikennepolttoaineiden toimittaja ja maailman johtava uusiutuvista
raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiö toimii myös öljyn vähittäismyynnissä päämarkkina-alueena Suomi ja Itämeren alue.
Neste Oil on kärsinyt koko alaa koskeneesta ylikapasiteetista ja korkeista varastotasoista. Korkeat varastotasot ovat painaneet jalostusmarginaaleja, vaikka kysyntä
onkin elpynyt alhaiselta tasolta. Jalostusmarginaalit ovat olleet elpymässä viime
vuoteen verrattuna, ja Neste Oilille tärkeä Urals/Brent -raakaöljyjen hintaero on
liikkunut oikeaan suuntaan. Neste Oilin toisen neljänneksen tulos oli odotuksia
selvästi heikompi, varsinkin katsauskauden viimeiset viikot näyttivät hidastuvan
talouskasvun Euroopassa vaikuttavan yhtiön toimintaan heikentävästi.
12
10
8
6
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
Neste Oilin murheenkryyni on NExBTL biodieseltehtaiden kannattavuus. Suuret
investoinnit vaatineet laitokset eivät ole yltämässä odotuksiin, ja kuluvana vuonna
yhtiö odottaakin laitosten tuottavan tappiota. Yhtiö raportoi vuoden toisella neljänneksellä selvästi odotuksia heikommasta kannattavuudesta kysynnän ollessa edelleen heikkoa Neste Oilin biodieseltuotteille. Elokuussa Neste Oilin osake laski jo
alle 2009 taantuman pohjan, vaikka yhtiö tekee edelleen selvästi positiivista tulosta.
Osaketta painaa entistä enemmän epävarmuus uusiutuvan raaka-aineen jalostuslaitosten tulevaisuudesta. Arvostus vaikuttaa edulliselta, mutta biodieseltuotteiden
tulevaisuuden ollessa pitkälti poliitikoiden käsissä epävarmuus on merkittävä.
Lähde: Bloomberg
Perusteollisuus:
Rautaruukki
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
10,07
22.7.10
-33,4 %
Osta
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
08/10
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Rautaruukki
Rautaruukki valmistaa terästä ja terästuotteita lähinnä konepajateollisuudelle ja
rakentamiseen. Vaikka yhtiö on kasvattanut konepaja- ja rakennustoimintojaan
aktiivisesti, on teräsliiketoiminta edelleen yhtiön tärkein toimiala. Rautaruukki on
jatkuvasti pyrkinyt laajentamaan maantieteellistä jakaumaansa etenkin kehittyville
markkinoille. Samalla yhtiö on pyrkinyt erikoistumaan teräsliiketoiminnan puolella
kasvattamalla erikoisterästen osuutta. Yhtiö uudistikin hiljattain strategiansa ja sillä
pyritään vahvaan kasvuun kehittyvillä markkinoilla sekä markkina-aseman vahvistamiseen kaikissa ydinliiketoiminnoissa.
Rautaruukin kehitys vuoden toisella neljänneksellä oli jälleen myönteistä ja yhtiön
tulos oli heikon tuloskauden valopilkkuja. Rautaruukki toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa liikevaihdon ja kannattavuuden osalta. Yhtiö ilmoitti hinnankorotusten toteutuneen odotetusti ja näyttääkin todennäköisemmältä, että yhtiö voisi yltää
tavoitteisiinsa. Kuluvan vuoden suurimpiin haasteisiin lukeutuvat yleisen talouden
kasvuvauhdin hidastumisen ohella nousseet raaka-aineiden hinnat sekä toisen
vuosineljänneksen lopussa käynnistetty sulattamon huoltoseisokki.
Rautaruukki on aktiivisesti parantanut kustannustehokkuuttaan ja yhtiö jatkaa
edelleen näitä toimenpiteitä. Näemme yhtiön tuloksentekokyvyssä edelleen huomattavaa nousupotentiaalia tehostamistoimien vaikutusten alkaessa näkyä täysmääräisesti. Rautaruukin osakkeen arvostus ei vielä ole liian kova, ja näemme
osakkeessa nousupotentiaalia jatkossakin.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
2
Perusteollisuus:
UPM-Kymmene
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
8,39
10.9.08
-25,6 %
Osta
16
14
12
10
8
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
UPM-Kymmene
UPM-Kymmenen toiminnan kulmakiviä ovat kuituun ja biomassaan pohjautuvat
liiketoiminnot sekä uusiutuvat raaka-aineet ja tuotteet. Yhtiö koostuu kuudesta
itsenäisestä liiketoiminta-alueesta: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat
sekä Vaneri. UPM:n liikevaihto nousi viime vuonna lähes 9 miljardiin euroon ja
yhtiöllä on globaalisti vajaat 22 000 työntekijää.
Metsäyhtiöiden kannattavuuskehitystä ovat avittaneet rajut saneeraustoimet, kysynnän piristyminen ja sellun hinnan nousu. Toimitusmäärien kasvaessa UPM
hyötyi ajoissa toteutetuista tehostamistoimenpiteistä ja yhtiön kannattavuus palasi
taantumaa edeltävälle tasolle. UPM:n toinen neljännes sujui hieman odotuksia
heikommin etenkin tuloksen osalta, ja yhtiö laski hieman toisen vuosipuoliskon
liikevoitto-ohjeistustaan. UPM:n osakkeen arvostus on mielestämme houkutteleva,
kun otetaan huomioon yhtiön tuloksentekokyky, Myllykoski-kaupan myötä parantuva hinnoitteluvoima ja metsäteollisuustuotteiden valmistuksen ulkopuoliset
omaisuuserät.
Lähde: Bloomberg
UPM-Kymmene onkin mielestämme verrokkeihinsa nähden hyvissä asemissa mm.
korkealuokkaisen tuotantokapasiteettinsa, energiaomavaraisuutensa, vahvan
markkina-asemansa sekä kilpailukykyisen kustannusrakenteensa ansiosta.
Teollisuustuotteet ja -palvelut:
KONE
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
38,36
29.1.09
-8,0 %
Pidä
46
44
42
40
38
36
34
32
08/10
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
KONE
KONE on alansa johtavia yrityksiä ja tarjoaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia
sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Yhtiö on läsnä
noin 50 maassa ympäri maailman. KONEella on seitsemän tuotantolaitosta, jotka
sijaitsevat kaikilla päämarkkinoilla ja seitsemän globaalia tutkimus- ja tuotekehityskeskusta. Vuonna 2010 KONEen liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 33 800.
KONEen liiketoimintaan tuo vakautta suhdanteista vähemmän riippuvainen palveluliiketoiminta, joka tuo nykyisellään jo noin 60 % yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö
on onnistunut viime vuosien aikana kasvattamaan markkinaosuuttaan. Markkinaosuuden kasvu näkyy yleensä myös yhtiön kannattavuudessa, koska tiheämpi
huoltoverkosto nopeuttaa huoltoa ja lyhentää matkoja. Samalla markkinaosuuden
kasvu alueittain kasvattaa hinnoitteluvoimaa kyseisellä alueella. Viime vuosien
kasvuveturina toiminut Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvu on jatkunut hyvänä,
samalla kun Amerikassa on nähtävissä asteittaista elpymistä. Pohjois-Eurooppa
jatkaa kasvuaan, kun taas Etelä-Euroopan markkinoilla kysyntä on pysynyt vakaana matalalla tasolla.
Pitkällä aikavälillä KONE hyötyy maailmanlaajuisista megatrendeistä, kuten väestönkasvusta ja kehittyvien maiden kaupungistumisesta. Myönteistä näkemystämme KONEesta tukevat niin ikään yhtiön vahva kassavirta ja tase sekä vakaat tulosnäkymät.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
3
Teollisuustuotteet ja -palvelut:
Metso
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
23,70
9.4.10
-38,2 %
Osta
45
40
35
30
25
20
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
Lähde: Bloomberg
Metso
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-,
kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Suurimmat asiakassegmentit ovat
kaivosteollisuus (2010: 29 % liikevaihdosta) ja paperiteollisuus (2010: 27 % liikevaihdosta).
Metson toimintaympäristö on parantunut etenkin kehittyvillä markkinoilla ja yhtiön uusien tilausten määrä on ollut selvässä kasvussa. Metso nosti ennen ensimmäisen neljänneksen tulosjulkaisua liikevaihtoennustettaan. Liikevaihtoennuste nousi
aikaisemmasta 10 %:sta 15 %:iin kaivosteollisuuden tilausten lisäännyttyä noin 30
% edellisestä neljänneksestä. Vuoden toisen neljänneksen tulos jäi selvästi odotuksia heikommaksi, mutta uudet tilaukset olivat ennätysvauhdissa ja ylittivät odotukset selvästi. Kannattavuuden heikentyminen johtuikin osittain kustannuksista liittyen ennätysmäisen tilauskannan käsittelemiseen jatkossa.
Noin puolet yhtiön liikevaihdosta tulee luonteeltaan vakaammasta palveluliiketoiminnasta. Tämä yhdistettynä ennätysmäiseen tilauskertymään tukevat osaketta
jatkossa. Uskomme myös mahdollisten rakennejärjestelyspekulaatioiden pitävän
yllä kiinnostusta osaketta kohtaan.
Kulutustavarat ja -palvelut:
Amer Sports
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
8,28
26.4.11
-25,4 %
Osta
Amer Sports
Urheiluvälineisiin keskittynyt Amer Sports valmistaa mm. talviurheilulajeissa, golfissa ja mailapeleissä käytettäviä tuotteita. Lisäksi yhtiö valmistaa kuntoilu-, sukellus ja urheilurannetietokoneita. Amer Sportsin brändeihin lukeutuvat Salomon,
Wilson, Atomic, Arc’teryx, Precor, Suunto ja Mavic.
12
Amer Sports aloitti viime vuonna uuden toimitusjohtajan luotsaamana uuden strategian toimeenpanon, jolla pyritään integroimaan yhtiön yksikköjä entistä paremmin. Tästä syntyy synergioita, jotka nostavat tehokkuutta entisestään. Vaikka tehostamistoimiin liittyvät investoinnit ovat jo suurelta osin takanapäin, jatkuvat
tehostamistoimet vielä ensi vuonnakin. Aloitettujen toimien hyödyt näkyivät jo
yhtiön ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja uskomme yhtiön kannattavuuden
paranevan keskipitkällä aikavälillä entisestään.
11
10
9
8
7
08/10
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Osa yhtiön uutta strategiaa on nopeuttaa ns. pehmeiden tuotteiden (esim. kengät ja
vaatteet) myynninkasvua. Nämä tuotteet kuuluivat ensimmäisiin liiketoimintoihin,
joissa otettiin käyttöön uusi strategia, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Uskomme
varsinkin jalkinemyynnin jatkavan vahvaa kasvuaan. Myös muilta toiminnoilta on
lupa odottaa kasvua kuluttajaluottamuksen ollessa hyvällä tasolla.
Hyvien tulosnäyttöjen ja parantuneiden näkymien lisäksi myönteistä näkemystämme Amer Sportsista tukee osakkeen arvostus, joka on houkuttelevalla ja kilpailijoitaan matalammalla tasolla. Vuoden 2011 konsensustulosennusteella laskettuna
osakkeen P/E-luku on 12,8 ja ensi vuoden ennusteella 11,1. Näemme Amerin vahvan alkuvuoden tuloksen jälkeen lisäksi nousuvaraa markkinoiden tulosennusteissa.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
4
Kulutustavarat ja -palvelut:
Nokian Renkaat
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
23,59
11.9.09
-32,0 %
Pidä
40
35
30
25
20
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
Lähde: Bloomberg
Näemme maailman johtavan talvirengasvalmistajan mielenkiintoisena sijoituskohteena etenkin Venäjän markkinoiden houkuttelevan kasvupotentiaalin ansiosta.
Nokian Renkaat on tällä hetkellä ainoa suurista kansainvälisistä rengasvalmistajista, jolla on isomman mittakaavan rengasvalmistusta Venäjällä. Yhtiön tuotantokapasiteetti on rajoittanut kasvua, mutta jatkossa yhtiö pystyy vastaamaan voimakkaasti piristyneeseen kysyntään Venäjän tehtaiden kapasiteetin laajennusten ansiosta. Lisäksi yhtiö ilmoitti huhtikuussa rakentavansa Venäjälle kokonaan uuden
tehtaan, mikä mahdollistaa yhtiön reippaan kasvutahdin jatkumisen.
Yhtiön alkuvuosi sujui erittäin myönteisissä merkeissä, ja yhtiö ylsi markkinoiden
odotuksiin toisella neljänneksellä. Tulosta avitti parempikatteisten renkaiden osuuden kasvu sekä se, että yhtiö pystyy nostamaan hintojaan enemmän kuin raakaaineiden kustannukset nousevat. Nokian Renkaiden osakkeen arvostus on verrokkiyhtiöitään korkeampi, mutta näemme tämän perusteltuna yhtiön selvästi kilpailijoitaan parempi kannattavuus ja hyvät tulevaisuuden kasvunäkymät huomioiden.
Kokonsa, markkina-asemansa ja omistusrakenteensa vuoksi pidämme Nokian
Renkaita myös potentiaalisena yritysjärjestelykohteena.
Terveydenhuolto:
Oriola-KD
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
1,78
11.1.11
-18,7 %
Osta
5,0
4,5
Oriola-KD
Oriola-KD harjoittaa lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaa Pohjois-Euroopassa ja
Venäjällä. Liiketoimintaa yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Oriola-KD on viime vuosina tehnyt useita yrityskauppoja, ja
siten laajentanut toimintaansa Venäjällä ja Ruotsissa sekä samalla myynyt eistrategisia omistuksiaan.
Oriola-KD aikoo viime vuosien voimakkaan maantieteellisen kasvun jälkeen keskittyä aiempaa vahvemmin kannattavuutensa parantamiseen. Tämä on osoittautunut haastavaksi, ja yhtiö joutuikin antamaan tulosvaroituksen koskien loppuvuotta
hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Haasteita yhtiöllä oli etenkin Venäjän ja Ruotsin apteekkimarkkinoilla, joilla kovana jatkunut kilpailutilanne heikensi
kannattavuutta. Ruotsin toimintojen tulosta painoi myös uusien apteekkien perustuskustannukset.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
08/10
Nokian Renkaat
Nokian Renkaat on Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja, joka on vahva varsinkin jälkimarkkinoilla. Yhtiön fokus on talvirenkaissa ja muissa korkeakatteisissa
renkaisissa. Nokian Renkailla on tehtaat Nokialla Suomessa ja Vsevolozhskissa
Venäjällä. Lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta ympäri maailmaa ja kattava
myyntiverkosto.
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Oriola-KD laski tulosvaroituksen yhteydessä kuluvan vuoden ohjeistustaan, ja
odottaa liikevoiton ylittävän 20 miljoonaa euroa kun aikaisemman ohjeistuksen
mukaan yhtiö odotti liikevoiton ylittävän viime vuoden 22,5 miljoonan euron liikevoiton selvästi. Kannattavuusongelmat ovat olleet odotettua sitkeämmät, mutta
yhtiön pidemmän tähtäimen näkymät ovat mielestämme yhä myönteiset ja yhtiön
osake on myös varsin defensiivinen valinta markkinoiden hermoilun lisäännyttyä.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
5
Rahoitus:
Sampo
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
19,24
23.2.09
-12,2 %
Pidä
26
Sampo
Vakuutuskonserni Sammon pääliiketoiminta-alueet ovat Vahinkovakuutus ja Henki-vakuutus ja lisäksi yhtiöllä on huomattavan suuri sijoitusomaisuus. Vahinkovakuutus-yksikkö If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja ja sillä on yhteensä
3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Sammon Henkivakuutus -yksikkö toimii henki- ja eläkevakuuttamiseen erikoistuneen Mandatum
Lifen alla ja sen pääliiketoiminta-alue on Suomi.
24
22
20
18
16
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
Lähde: Bloomberg
Vakuutuskonserni Sampo on onnistunut ylläpitämään hyvää kannattavuutta haastavassakin markkinaympäristössä. Erityisesti yhtiön vahinkovakuutusyksikkö If on
operatiivisesti hyvässä vedossa. Vakaan vakuutusteknisen tuloksen lisäksi konsernin tulosta tukevat sijoitustoiminnan tulokset ja osuus osakkuusyhtiö Nordean
tuloksesta. Vahvojen tulosnäyttöjen lisäksi Sammon puolesta sijoituskohteena puhuvat mm. sen johdon näytöt omistaja-arvoa luovista yritysjärjestelyistä. Yhtiö myi
vuonna 2007 Sampo-pankin tanskalaiselle Danske Bankille yli 4 mrd. eurolla, jonka
jälkeen se on lisännyt vahvasti omistustaan Nordeassa. Sammon omistusosuus
Nordeasta ylitti 20 prosentin rajan vuoden 2009 lopussa, joten Sammon omistusosuutta vastaava osa Nordean tuloksesta on yhdistetty Sammon tulokseen.
Omistuspositioidensa (Nordea, Topdanmark) ja vahvan taloudellisen asemansa
ansiosta yhtiöllä on keskeinen rooli rahoitussektorin mahdollisissa pohjoismaisissa
rakennejärjestelyissä. Sammon osakkeen arvostus on maltillinen ja yhtiön vahva
kassavirta mahdollistaa omistajaystävällisen voitonjaon.
Informaatioteknologia:
Nokia
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
4,15
23.11.09
3,7 %
Pidä
Nokia
Matkapuhelinyhtiö Nokia valmistaa puhelimia ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Lisäksi yhtiö omistaa yli puolet puhelinverkkoja valmistavasta NSN:stä.
Nokian tilanne on hyvin vaikea, mikä näkyi myös yhtiön toisen vuosineljänneksen
kehityksessä. Yhtiön toisen neljänneksen tulos ei ollut niin huono kuin markkinoilla pelättiin, mutta osa tuloksesta johtui yhtiön kilpailijoiltaan saamista rojaltimaksuista. Erityisen huolestuttavaa oli puolestaan yhtiön puhelinmyynnin ja markkinaosuuden odotettuakin nopeampi heikkeneminen. Yhtiö oli jo aiemmin antanut
varovaisen ohjeistuksen seuraaville neljänneksille, mutta kuluttajat ovat hylänneet
Nokian ennakoituakin suuremmassa määrin. Heikkouden alkuperä on myöskin
hälyttävä, Nokian puhelinmyynti on rappeutumassa varsinkin Euroopassa ja Kiinassa, jossa yhtiöllä on ollut vahva asema.
10
9
8
7
6
5
4
3
08/10
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Yhtiön tulevaa kehitystä on erityisen vaikea arvioida, kun epävarmuuden peitossa
ovat etenkin uusien WP7-puhelimien julkaisuajankohta ja nykyisten Symbianpohjaisten puhelinmallien myynnin romahdus. Lyhyellä tähtäimellä Nokialla on
kuitenkin edessään vaikeat ajat, yhtiö joutuu kilpailemaan hinnalla mikä vaarantaa
kannattavuutta. Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop ilmoitti yhtiön tekevän kaikkensa jotta uudet Windows -puhelinmallit saataisiin markkinoille vuoden neljännen neljänneksen aikana. Onkin entistä tärkeämpää, että Nokia saa uudet puhelimet markkinoille niin nopeasti kuin mahdollista. Lisäksi Nokian ympärillä on liikkunut puheita yhtiön matkapuhelinyksikön myynnistä, jotka yhtiön on kiistänyt
jyrkästi. Onkin vaikea kuvitella että Nokia heittäisi pyyhkeen kehään jo ennen kuin
uusi strategia on saatettu kunnolla voimaan.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
6
Informaatioteknologia:
Tieto
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
9,90
2.8.10
-5,4 %
Pidä
Tieto
Tieto on tietotekniikan palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja
konsultointipalveluja. Yhtiö keskittyy suuriin ja keskisuuriin asiakkaisiin. Tiedon
suurimmat yksittäiset markkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Tiedolla on noin 17
000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,7 miljardia euroa.
18
Tiedon toisen vuosineljänneksen kannattavuus oli odotettua heikompi, vaikka liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä. Koko vuoden näkymänsä yhtiö piti ennallaan ja näkee tietotekniikkapalveluiden kysynnän kasvavan kaikilla yhtiön päämarkkinoilla. Tieto on lisäksi saanut uuden toimitusjohtajan, kun yhtiö rekrytoi
tietoturvayhtiö F-Securen toimitusjohtajan. Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan
toimia yhtiön kannattavuuskehityksen kääntämiseksi.
16
14
12
10
8
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
Lähde: Bloomberg
Tietoliikennepalvelut:
Elisa
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
14,59
27.7.11
-3,1 %
Osta
Elisa
Teleoperaattori Elisa tarjoaa puhelin- ja verkkoyhteyksiä sekä niihin liittyviä palveluja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä.
Elisan toinen vuosineljännes sujui odotetun vahvasti. Yhtiö pärjäsi edelleen hyvin
kotimaisessa operaattorikilpailussa ja onnistui kasvattamaan asiakasmääräänsä
samalla kun yhtiön asiakasvaihtuvuus on jatkanut laskussa. Älypuhelinmarkkinoiden erittäin voimakas kasvu tukee Elisan näkymiä, sillä älypuhelinten yleistyminen
lisää mobiilidatan käyttöä entisestään.
18
17
16
15
14
13
08/10
Tieto on investoinut vahvasti alhaisen kustannustason maihin, kuten Puolaan, Intiaan ja Kiinaan, ja yhtiön henkilöstöstä jo lähes 40 % työskentelee ns. halpamaissa.
Rajujen saneeraustoimien myötä Tiedon kustannusrakenne onkin jo huomattavan
kilpailukykyinen suhteessa sen eurooppalaisiin kilpailijoihin. Näkemystämme Tiedosta tukee lisäksi yhtiön vahva tase. Etenkin toimiala huomioiden yhtiön nettovelkaantuneisuusaste on alhainen, mikä mahdollistaa strategisten liikkeiden, kuten
yritysostojen, tekemisen. Osakkeen arvostus on konsensusestimaatein tarkasteltuna hyvin houkuttelevalla tasolla. Tämän lisäksi osake tarjoaa vakaan osinkovirran
ja sen defensiivinen luonne tarjoaa vakautta epävarmassa markkinatilanteessa.
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Arvostus- ja etenkin osinkomielessä Elisan osake on houkutteleva. Yhtiön P/Eluku vuodelle 2011 on 12,6 ja ensi vuodelle 12,0 Bloombergin konsensusennusteilla
laskettuna. Perinteiseen tapaan Elisan tulosperusteinen arvostus on hieman eurooppalaisten teleoperaattoreiden keskimääräistä arvostusta korkeammalla, mutta
osakkeen nykyarvostus on kuitenkin selvästi Elisan historiallisen tason alapuolella.
Elisa on markkinoiden konsensusennusteilla ensi vuonna jälleen Helsingin pörssin
parhaita osingonmaksajia, mikä vahvistaa myönteistä näkemystämme yhtiöstä.
Nykyennusteilla Elisalta odotetaan ensi vuonna lähes 9 %:n osinkotuottoa. Lisäksi
odotamme, että yhtiö ilmoittaa syksyllä Q3-tulosjulkistuksen yhteydessä jakavansa
0,40 euron osakekohtaisen lisäosingon, jonka jakamiseen kevään yhtiökokous antoi
valtuutuksen.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
7
Tietoliikennepalvelut:
TeliaSonera
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
4,93
26.5.06
-6,7 %
Osta
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
08/10
11/10
02/11
05/11
08/11
TeliaSonera
Teleoperaattori TeliaSonera tarjoaa kiinteitä ja langattomia puhelin- ja verkkoyhteyksiä Pohjoismaissa, Baltiassa, Itä-Euroopassa, Aasiassa sekä Espanjassa.
TeliaSoneran tulosnäkymät päämarkkinoilla Pohjoismaissa ovat vakaat ja yhtiöllä
on pidemmän aikavälin potentiaalia Euraasian kasvavilla markkinoilla. Keskittyminen kehittyville markkinoille on keskeinen osa yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa, ja yhtiö on toteuttanut strategiaansa menestyksekkäästi. Yrityskaupat ja laajeneminen näillä markkinoilla on myös merkittävin yhtiöön liittyvä riski, yhtiöllä on
erimielisyyksiä joidenkin osittain omistamiensa yhtiöiden muiden omistajien kanssa. TeliaSoneran tuloskunto on myös säilynyt vahvana ja yhtiö on onnistunut mm.
tehostamistoimien kautta parantamaan kannattavuuttaan reippaasti. Teleoperaattoreita on viime aikoina tukenut myös voimakkaasti kasvava mobiilidatan käyttö
älypuhelimien yleistyessä. Mobiilidataliittymiä myydään kiihtyvässä tahdissa ja
puheen osuus koko verkon käytöstä on laskussa, mikä luo operaattoreille kasvumahdollisuuksia.
Lähde: Bloomberg
TeliaSoneran vahva kassavirta mahdollistaa omistajaystävällisen voitonjaon myös
jatkossa. Pidämme osakkeen arvostusta kohtuullisena ja se tarjoaa mielestämme
nousuvaraa. Uskomme lisäksi teleoperaattorialalla aika ajoin viriävien yritysjärjestelyspekulaatioiden pitävän yllä sijoittajien kiinnostusta sektorin yhtiöitä kohtaan.
Yhdyskuntapalvelut:
Fortum
Kurssi
(EUR)
Lisätty
salkkuun
Muutos 1kk
Suositus
18,28
31.12.05
-3,8 %
Osta
Fortumin pidemmän aikavälin tulospotentiaalia tukevat sähkön hintojen nousu
sekä kilpailulle avautuvat Venäjän sähkömarkkinat. Yhtiö odottaa sähkönkulutuksen Pohjoismaissa yltävän vuoden 2008 tasolle aikavälillä 2012–2014. Venäjän sähköreformi on edennyt hyvin ja Fortum ilmoitti viime vuoden lopussa aikaistavansa
projektiensa aikataulua vuodella. Kuluvan vuoden toinen neljännes sujui hieman
odotettua heikommin. Yhtiö ilmoitti kuitenkin taas suojanneensa myyntihintansa
varsin suurilta osilta, joten sähkönmyynnin tuloksen näkökulmasta yhtiön lähiajan
kehitys tuskin tarjoaa suurempia yllätyksiä.
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
08/10
Fortum
Fortum lukeutuu Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtaviin energiayhtiöihin, ja
se toimii myös Venäjällä. Yhtiön toimintaan lukeutuvat etenkin sähkön ja lämmön
tuotanto, myynti sekä jakelu.
11/10
Lähde: Bloomberg
02/11
05/11
08/11
Fortumin osaketta on painanut Suomen uusi hallitusohjelma, jonka linjaukset eivät
olleet suotuisia yhtiölle. Suurimpina yksittäisinä kohtina olivat päätös olla myöntämättä uusia ydinvoimalupia ja n.k. windfall-veron käyttöönotto. Poliittisen riskin
toteutuminen yhtiön toimintaympäristössä pelotti etenkin ulkomaisia sijoittajia.
Reaktion laajuus oli kuitenkin mielestämme ylimitoitettu, ja näemme yhtiön osakkeen hyvänä valintana haasteellisessa sijoitusympäristössä.
Mielestämme Fortumin osakkeen hinnoittelu ei täysimääräisesti heijasta itämarkkinoiden kasvupotentiaalia. Yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena puoltavat
myös liiketoiminnan melko vähäinen sykliherkkyys, vakaa kassa- ja osinkovirta,
vahva tase sekä suhteellista kilpailuetua tarjoava hiilidioksiditon tuotanto.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
8
Kotimainen mallisalkku
Kotimaisen mallisalkun on laatinut Nordea Savings & Asset Management, Investment Strategy & Advice. Mallisalkkuyhtiöt eivät ole absoluuttisia ostosuosituksia, vaan osakkeet on valittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu suomalainen osakesalkku. Mallisalkun tavoitteena on saavuttaa OMX Helsinki Cap tuottoindeksiä parempi tuotto. Mallisalkku ei pyri seuraamaan indeksin rakennetta ja täten indeksin ja mallisalkun väliset painoerot voivat olla merkittäviä.
Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Mallisalkkuyhtiöiden painot määritellään portaittain 5 %-yksikön välein. Yksittäisen yhtiön vähimmäispaino mallisalkussa on 5 % ja enimmäispaino 20 %.
Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistaminen sekä vastuuvarauma
Tietoa Nordea Investment Strategy & Advice -yksiköstä:
Nordea Investment Strategy & Advice tuottaa sijoitussuosituksia Nordean henkilöasiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. Sijoitussuositukset
kattavat markkinanäkemyksen, suositukset omaisuuslajijakaumalle ja konkreettiset sijoitussuositukset suomalaisiin, pohjoismaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin,
joukkolainoihin ja vastaavanlaisiin arvopapereihin.
Investment Strategy & Advice koostuu Strategic Investment Advicesta, Equity Advicesta ja Fixed Income Advicesta.
Julkaisun tai raportin alkuperä
Tämän julkaisun tai raportin ovat laatineet:
• Nordea Bank AB (publ)
• Nordea Bank Danmark A/S
• Nordea Pankki Suomi Oyj ja
• Nordea Bank Norge ASA (yhdessä ”konserniyhtiöt”),
Nordea Investment Strategy & Advice -yksikkönsä välityksellä (jäljempänä ”Investment Strategy & Advice”).
Konserniyhtiöitä valvoo kunkin yhtiön kotimaan rahoitusvalvontaviranomainen.
Julkaisun tai raportin sisältö
Tämä julkaisu tai raportti on laadittu yksin Investment Strategy & Advicen toimesta.
Investment Strategy & Advicen antamat suositukset ja arviot voivat poiketa Nordea Marketsin (konserniyhtiöihin kuuluva yksikkö) tai muiden Nordeakonsernin yksiköiden tai konserniin kuuluvien yhtiöiden tai Standard & Poor’sin antamista suosituksista ja arvioista. Tämä voi johtua esimerkiksi erilaisista
tarkasteluajanjaksoista, arvostusmenetelmistä, julkaisun tai raportin käyttötarkoituksesta taikka muista tekijöistä.
Suositukset ja tavoitehinnat perustuvat yhteen tai useampaan arvostusmenetelmään, kuten kassavirta-analyysiin, tunnuslukujen käyttöön tai markkinoiden
tekniseen analyysiin julkaisuhetken markkinatilanne, korkoennusteet, valuuttaennusteet ja tarkasteluajanjakso huomioon ottaen. Julkaisussa tai raportissa
siteeratut suositukset ja tavoitehinnat sekä ennusteiden taustalla olevat keskeiset oletukset perustuvat nimettyyn lähdemateriaaliin. Niiden julkaisuajankohta
ilmenee lainatusta materiaalista. Ennusteita ja arvioita voidaan muuttaa, mikäli asianomaista yhtiötä/liikkeeseenlaskijaa arvioidaan uudelleen lähdemateriaalin
myöhemmissä versioissa.
Julkaisussa tai raportissa mainittujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijat eivät ole tarkastaneet julkaisun tai raportin sisältöä ennen sen julkaisemista.
Julkaisun tai raportin oikeellisuus
Kaikki tässä julkaisussa tai raportissa esitetyt arviot ja ennusteet ovat lähteestä riippumatta annettu vilpittömässä mielessä. Ne saattavat pitää paikkansa vain
julkaisussa tai raportissa mainittuna ajankohtana, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Ei yksilöllistä sijoitus- tai veroneuvontaa
Tämän julkaisun tai raportti on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön, eikä sitä tule sellaisenaan käyttää sijoituspäätösten perustana.
Julkaisua tai raporttia ei ole tarkoitettu tiettyjä arvopapereita tai sijoitusstrategioita koskeviksi sijoitusneuvoiksi, eikä se ota huomioon kenenkään yksittäisen
vastaanottajan henkilökohtaista taloudellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai vastuita, sijoituskokemusta tai -tietämystä, sijoitustavoitteita, sijoitusaikaa tai -mieltymyksiä. Vastaanottajan tulee itse varmistua siitä, että julkaisussa tai raportissa annetut suositukset soveltuvat hänen taloudelliseen tilanteeseen ja
sijoitustavoitteisiin. Vastaanottaja vastaa myös kaikista sijoituspäätöksiinsä liittyvistä tappioriskeistä.
On suositeltavaa, että vastaanottaja ottaa yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaansa ennen kuin tekee sijoituspäätöksiä tässä julkaisussa tai raportissa esitettyjen
tietojen perusteella.
Tässä julkaisussa tai raportissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää sijoituspäätöksiä koskeviksi veroneuvoiksi. Kunkin vastaanottajan tulee itse arvioida sijoituspäätöstensä veroseuraamukset ja muut taloudelliset seuraamukset.
Lähteet
Tämä julkaisu tai raportti voi perustua tai sisältää seuraavista lähteistä peräisin olevia tietoja, arvioita, ennusteita, suosituksia, tavoitehintoja tai arvostuksia:
• Investment Strategy & Advicen neuvojat ja strategit
• julkisesti saatavilla olevat tiedot
• Nordea Markets
• muilta Nordea-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä ja yksiköiltä saadut tiedot
• Standard and Poor’s tai
• muut nimetyt lähteet.
Sikäli kun tämä julkaisu tai raportti perustuu muista lähteistä (”muut lähteet”) kuin Investment Strategy & Advicesta peräisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja (”ulkopuoliset tiedot”), Investment Strategy & Advice on arvioinut muut lähteet luotettaviksi. Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt, Nordea Markets,
Standard & Poor’s sekä edellä mainittujen yhtiöiden osakkuus- tai tytäryhtiöt taikka muut henkilöt eivät kuitenkaan takaa, että ulkopuoliset tiedot ovat paikkansapitäviä, riittäviä tai täydellisiä.
Arvioiden tai suositusten (esim. osta, myy tai muut vastaavat ilmaukset) merkitys saattaa vaihdella, joten ilmaukset on määritelty nimetyssä lähdemateriaalissa
taikka niiden julkaisemisesta vastaavien tahojen Internet-sivulla. Standard & Poor’sin antamien suositusten rakenne, arvostusmenetelmät jne ovat luettavissa
osoitteessa http://www.nordea.dk/sitemod/upload/Root/www.nordea.com%20-%20dk/SAM_equity/SAM_Discloser/SPStarDistribution.PDF. Tietoa Nordea
Marketsin suositusten rakenteesta ja jakelusta, niissä käytetystä sijoitusajasta jne. on saatavilla osoitteessa www.nordea.com/mifid.
Vastuuvarauma
Mikään Nordea-konserniin kuuluva yhtiö, Nordea Markets, Standard & Poor’s tai edellä mainittujen yhtiöiden osakkuus- tai tytäryhtiö ei vastaa vastaanottajan
tämän julkaisun tai raportin perusteella tekemistä arvopapereiden ostamiseen, myymiseen tai pitämiseen liittyvistä päätöksistä. Nordea-konserniin kuuluvat
yhtiöt, Nordea Markets, Standard & Poor’s ja edellä mainittujen yhtiöiden osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät vastaa tässä julkaisussa tai raportissa esitetyistä tiedoista aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, olivatpa ne ennakoitavissa tai eivät.
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
9
Arvopapereihin liittyvät riskit
Tiettyihin, myös tässä julkaisussa tai raportissa mainittuihin, arvopapereihin liittyy yleisesti ottaen korkea riski. Tämä johtuu siitä, että niiden
markkina-arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten arvopaperin liikkeeseenlaskijan operatiivinen ja taloudellinen tilanne, kasvunäkymät, korkotason muutokset, taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö, valuuttakurssit, luottoluokituksen muutokset, markkinoiden likviditeetti, sijoittajien
odotuksissa tapahtuvat muutokset jne. Lisäksi, mikäli arvopaperi noteerataan muussa kuin sijoittajan kotivaluutassa, valuuttakursseissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti sijoituksen arvoon tai tuottoon. On tärkeä muistaa, että historialliset tuotot eivät ole
tae tulevasta kehityksestä ja että julkaisussa tai raportissa esitetyt ennusteet perustuvat oletuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yksittäisiin
sijoituskohteisiin sijoittaman pääoman voi menettää joko kokonaan tai osittain.
Eturistiriidat
Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt, niiden osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä henkilöstö voivat tarjota palveluita tai harjoittaa liiketoimintaa julkaisussa
tai raportissa mainittujen yhtiöiden kanssa sekä ostaa tai myydä yhtiöiden liikkeeseenlaskemia arvopapereita taikka niitä kohde-etuutenaan käyttäviä johdannaisia.
Mahdollisten eturistiriitojen ja sisäpiiritiedon väärinkäytön ehkäisemiseksi Investment Strategy & Advicen neuvojat ja strategit ovat sitoutuneet
noudattamaan pankin sisäisiä ohjeita eettisistä toimintatavoista, sisäpiiritiedon hallinnoinnista, julkaisemattoman tutkimusmateriaalin käsittelystä,
muiden konserniyhtiöihin kuuluvien yksiköiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä. Sisäiset ohjeet ovat
voimassaolevan lainsäädännön ja alan markkinakäytäntöjen mukaiset. Sisäisten ohjeiden tarkoituksena on varmistaa esimerkiksi, että neuvojat tai
strategit eivät väärinkäytä tai myötävaikuta luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöön. Investment Strategy & Advicen periaatteena on, että konserniyhtiöihin kuuluvien, investointipankkipalveluja tarjoavien yksiköiden tuottojen ja yksittäisen neuvojan tai strategin palkitsemisen välillä ei ole
yhteyttä. Konserniyhtiöt ovat kansallisten arvopaperinvälittäjien yhdistysten jäseniä siinä maassa, jossa konserniyhtiöllä on päätoimipaikka. Sisäiset ohjeet on laadittu arvopaperinvälittäjien yhdistysten suositusten mukaisesti. Tämä julkaisu tai raportti noudattaa Nordea-konsernin eturistiriitoja koskevia periaatteita, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.nordea.com/mifid.
Tärkeää tähän tutkimusmateriaaliin liittyvää etuja koskevaa tietoa on osoitteessa http://www.nordea.com/sitemod/upload/Root/
www.nordea.com%20-%20uk/AboutNordea/Markets_Discloser_Disclaimer.pdf
Tiedot tätä julkaisua tekevien, yhtiöitä tutkivien sijoitustutkijoiden osakeomistuksista saa Nordean internet-osoitteesta
http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/fi_org/appx/fin/hen/sasi/pdf/Omistukset.pdf
Jakelu
Tässä julkaisussa tai raportissa mainituilla arvopapereilla ei välttämättä voi käydä kauppaa kaikilla lainkäyttöalueilla. Tätä julkaisua tai raporttia ei
ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Isossa-Britanniassa tai Yhdysvalloissa asuville yksityishenkilöille.
Tämän julkaisun tai raportin jakelijana voi toimia Nordea Bank Luxemburg S.A., 562, rue de Neudorf, L-2015 Luxembourg, jota valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, www.cssf.lu.
Tätä julkaisua tai raporttia tai sen osaa ei saa monistaa, kopioida tai muuten jäljentää siihen soveltuvien tekijänoikeuslakien mukaisesti.
Nordea Investment Strategy & Advice
Sirpa Wallius
Chief Investment Strategist,
Head of Strategic Investment Advice
[email protected]
Jukka Hemmi
Head of Equity Advice
[email protected]
Marika Mattsson
Portfolio Advisor
[email protected]
Eero Färkkilä
Equity Strategist
[email protected]
Antti Saari
Junior Strategist
[email protected]
Mats Hansson
Senior Strategist
[email protected]
Markus Sourander
Equity Strategist
[email protected]
Juha Kettinen
Senior Strategist
[email protected]
Lippo Suominen
Senior Strategist
[email protected]
Ville Korhonen
Fixed Income Specialist
[email protected]
Kristian Tammela
Equity Strategist
[email protected]
Nordea Bank AB (publ)
17 Smålandsgatan
SE-105 71 Stockholm
Sweden
Puh. +46 8 614 7000
Faksi +46 8 534 911 60
Rekisterinumero 516406-0120
Tukholma
Nordea Bank Danmark A/S
3 Strandgade (PO Box 850)
DK-0900 Copenhagen C
Denmark
Puh. +45 3333 3333
Faksi +45 3333 1520
Rekisterinumero 2649 5903
Kööpenhamina
Nordea Pankki Suomi Oyj
27A Fleminginkatu, Helsinki
FI-00020 Nordea
Finland
Puh. +358 9 1651
Faksi +358 9 165 59710
Rekisterinumero 399.326
Helsinki
Nordea Bank Norge ASA
17 Middelthuns gate
N-0107 Oslo
Norway
Puh. +47 2248 5000
Faksi +47 2256 8650
Rekisterinumero 983 952 291
Oslo
Nordea Investment Strategy & Advice | Kotimainen mallisalkku
10