Lokakuu 2014 - Joensuun Vapaaseurakunta

TYÖNTE K IJÄT
Ari Urhonen, pastori
040 073 1136, [email protected]
Anu-Riikka Sadinmaa, lapsityönohjaaja
045 172 1527, [email protected]
J oen s u u n va paase ur akunta
on A r mo n Y hte isö
Mitja Piipponen, nuorisotyönjohtaja
050 416 5400, [email protected]
Eeva Ahti, toimistoassistentti
040 571 6022, [email protected]
Leena Matilainen taloudenhoitaja
050 540 4698, [email protected]
Terho Kettunen vahtimestari-siistijä
050 344 5211, [email protected]
Jouko Ryynänen, vanhimmiston puheenjohtaja
050 387 7733, [email protected]
RAKENNUSRAHASTO
Joensuun vapaaseurakunta
FI15 1040 3000 3509 38
NDEAFIHH, Viitenumero: 3340
Lahjoitukset ja uhrit tilille:
Joensuun vapaaseurakunta
FI56 2016 1800 0158 40
NDEAFIHH, Viitenumero: 123
Rukousaiheet tekstiviestillä
045 186 4702
Toimisto
Avoinna ma – ti kello 10.00 – 12.00
Kalevankatu 36, puh. (013) 122 672
www.joensuunvapaaseurakunta.net
Lokakuu 2014
J oen su u n va pa a seu r a k u n ta
toi m i n ta ka l en ter i
KLO 19
VAPIKSEN
SUNNUNTAI
J u malanpalve lus nuo r ille
Juma la npa lvelu s ka ikille
VAPIKSEN
PERJANTAI
VAPIKSEN
TIISTAI
KLO 18.30
7.10. Raamattuluento Roomalaiskirjeestä
Pentti Impivaara
14.10. Rukous- ja ylistysilta
Ilona Kokko & Heikki Hynninen
21.10. Raamattuluento Roomalaiskirjeestä Kirkkoherra Petri Karttunen
28.10. Ylistysilta
Tuomo Romppanen Leena & Tapio Matilainen
SY dä m e n i l a u lu t
Martti Matilaisen
60 - vuotiskonsertti
La 11.10 klo 16.30 Kanervala- talo,
Leinikkitie 1, Joensuu
ilmoittaudu viim. 5.10. 050 9195 131 tai
[email protected]
Mahdolliset muistamiset: ViaDia Joensuu ry
FI45 5770 2028 220, Viesti: Masan 60 v
5.10. KLO 11
Ehtoollinen
Rakenteilla: Armon yhteisö
Ari Urhonen
Lasten sunnuntai
12.10. KLO 16
Hyväksyvän kulttuurin luominen
Mitja Piipponen
Lasten sunnuntai
19.10. KLO 16
Kasvun kulttuurin luominen
Tuomo Romppanen
Lasten sunnuntai
26.10. KLO 16
Tositarinoita uskosta ja elämästä
Lasten musiikkisunnuntai
S y y s lo m a s ta r t t i
M u u toiminta
eläkeläisten laulukahvit
Ma 20.10.
KIRPPUTORI avoinna:
Ti klo 16.00 – 18.30 ja to klo 16.00 – 19.00
(käynti pihan puolelta)
PARTIO
Kirkolla ti klo 18.00 – 19.30
Miika Huovinen, p. 050 505 2436
AAMURUKOUS
To klo 9.00 alasalissa
MIESTEN SAUNAILLAT
Ke 1.10. klo 18, Martti Tiilikainen, Sompalampi
Ma 15.10 klo 18, Rantakylän uimahalli
Ke 29.10 Autoliike Hartikainen
LIIKEMIESTEN JA -NAISTEN SOLU
Ma 13.10 18.00 Sepänkatu 19 B 12, Raija Hassinen
Ma 27.10. 18.30 Viskaalintie 19 A 5, Kaisa Salminen
MAMMASOLU
Ti 9.30 alasalissa
Anu-Riikka Sadinmaa, p. 045 172 1527
KANSAINVÄLINEN RYHMÄ
To 18.00 toimistolla
Eddy Moorrees, p. (013) 318 134
HEALING ROOMS –rukousklinikka
To (HUOM. pariton viikko) klo 18.30
Ev.lut. seurakuntakeskuksen Toimentuvassa,
Kirkkokatu 28
Koko perheen tapahtuma
La 11.10. klo 11- 14, Vapaakirkko
viadia
L ä h e t y s m y yj ä i s e t
La 18.10. klo 11- 13
Ruokailu ma klo 12 alasalissa
Elintarvikejakelu ke klo 12.30
Jaetaan omiin kasseihin
Helpi Martikainen, p. 045 329 0990