Esitys - WordPress.com

MIELENTERVEYSTALO –
Luotettavaa tietoa mielenterveydestä
17.5.13 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) – aloitusseminaari
Yh Pasi Kuosmanen KYS psykiatrian palveluyksikkö
16.5.2013
1
Taustaa
• Psyykkisesti oireilevan kansalaisen on tärkeää saada
oikeanlaista tietoa psyykkisistä ongelmistaan.
• Erilaisten luotettavien väylien avulla avun saamisen tulee
olla helppoja ja asianmukaisia.
• Internet on tänä päivänä luotettava kanava hankkia ja
saada tietoa riippumatta palvelujen etäisyydestä
käyttäjien omaan asuinpaikkaan.
MIELENTERVEYSTALO
• Kaikille avoin sivusto www.mielenterveystalo.fi,
jossa on
- Alueellista palveluneuvontaa
- Luotettavaa mielenterveystietoa
• On kehitetty HUS psykiatrian yksikössä
• Käyttö laajenemassa muihin sairaanhoitopiireihin
Mielenterveystalo toiminnan
kehittyminen
• Jokaisen uuden alueen liittymisen myötä
toiminnallisuuksia on parannettu ja sisältöjä
lisätty.
• Sisältöjen ammatillinen paikkaansa pitävyys ja
kieliasu tarkastettu.
• Leviämisen myötä toiminta kehittynyt ja kehittyy
edelleen.
Mielenterveystalo - ideologia
• Kansalainen löytää helposti itselleen sopivat palvelut ja
itselleen sopivan tiedon.
• Kansalainen ymmärtää hoidon porrastuksen omalla
alueellaan.
• Portaalissa esitelty työnjako perustuu
yhteisymmärrykseen alueen erilaisten toimijoiden
rooleista.
MT-talo toiminta
1. Palveluneuvonta
Asiakassegmentointi oirenavigaation avulla
• Toimii yleispsykiatrisen haastattelun logiikalla:
• Pääasiallinen oire -> liittyykö johonkin
oireryhmään/onko itsenäinen -> millainen on
toimintakyky
Palveluneuvonta auki- kirjoittaa konsensuksen alueen
palveluista
• Optimoi resursseja; poistaa päällekkäisiä palveluita
• Varhaisempaa avun hakemista – preventiota?
MT- talo toiminta
2. Luotettavaa tietoa
Mielenterveystalo tarjoaa vain luotettavaa tietoa:
oireista ja niiden itsehoito-ohjeista, ja
psykiatrisista diagnooseista ja hoitokäytännöistä
Itsehaetun tiedon merkitys
Asiakas/potilas itsenäisenä aktiivisena toimijana.
Informaatio hoidon tukena ->Terveyden edistäminen
16.5.2013
10
DEMO
www.mielenterveystalo.fi
16.5.2013
13
Toiminnan käyttöönotto
PSSHP alueella
• KYSin psykiatrian palveluyksikössä on tavoitteena ottaa
käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella
HUSissa kehitetty virtuaalinen mielenterveystalo.
• Ottaa käyttöön sekä nuorten että aikuisten
mielenterveystalot.
• HUS tarjoaa mielenterveystalon oirenavigaattorin
tietosisältöineen
• KYS psykiatrian palveluyksikön tehtävänä on koota
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kaikki eritasoisia
mielenterveyspalveluita antavien tahojen hoito- ja
palvelupaikkatiedot ja syöttää tiedot järjestelmään.
16.5.2013
14
jatkuu
• Hankeorganisaation perustaminen yhteistyössä HUSKYS
• Tiivistä yhteistyötä ja toimintojen kuvaamista PSSHP
kuntien alueella toimivien toimijoiden kanssa (esim.
kuntien palvelut, srk, vapaaehtoisjärjestöt jne)
• Henkilöstöresurssia kokoamaan tiedot palveluista,
kirjaamaan ne järjestelmään ja tekemään yhteistyötä
HUSin asiantuntijoiden kanssa.
16.5.2013
15