MAK kiikari-istukkaohje

MAK-istukka 4(4)
KILIC Feintechnik
KIIKARI-ISTUKKA
KILIC Feintechnik
Istukka vasemmalta
Istukka oikealta
1. Runko
2. Salpakisko
3. Salpavivut
5. Rekyylivastimen lukitusruuvi
7. Salpavipujen säätöruuvit
8. Rekyylivastimen tila
Maahantuonti ja markkinointi:
OY ELORANTA, PL 117, 70101 KUOPIO
Puh. (017) 288 3044, Fax. (017) 288 3088
Maahantuonti ja markkinointi:
http//www.eloranta.fi
TS04
OY ELORANTA, PL 117, 70101 KUOPIO
Puh. (017) 288 3044, Fax. (017) 288 3088
http//www.eloranta.fi
MAK-istukka 2(4)
MAK-istukka 3(4)
Istukka päältä
a = rekyylivastimen tilan kohdistusreikä eräissä asennuksissa
Avaimet
4. Rekyylivastin
Istukka alta
6. Salpavipujen säätöruuvien lukitusruuvit
ASENTAMINEN
Työkalut: 1,5 ja 4 mm kuusiokoloavaimet sekä tarvittaessa paperiliitin istukan
asemoimiseksi pituussuunnassa rekyylivastimen sijainnin mukaan.
+ käännä salpavivut (3) eteenpäin vaaka-asentoon
+ aseta istukka aseen lohenpyrstöuriin ensin salpakisko vasemmalta kohdalleen ja
kiepauta istukka oikealle niin, että rekyylivastin osuu piipun johteissa sitä varten
olevaan koloon
+ lukitse istukka kääntämällä salpavivut myötäpäivään (taaksepäin) kiinni. Oikein
säädettyjen vipujen asento tulee olla silloin vasemmalta katsoen klo 13.00 –
13.30 välillä. Jos vivut ovat muussa asennossa, niin säädä seuraavasti:
- käännä salpavivut eteenpäin auki asentoon ja irrota istukka aseesta
- löysää salpavipujen (3) lukitusruuvit (6) ja kiinnitä istukka uudestaan
- kierrä vipujen säätöruuveja (7) kumpaakin erikseen tarpeen mukaan myötäpäivään, jos vivun asento menee yli klo 13.30. Kierrä vastapäivään, jos
vipu jää alle klo 13.00 (kuvat 1 ja 2)
- kun kumpikin vipu jää istukkaa lukitessa välille 13.00 – 13.30, niin irrota
istukka ja lukitse säätöruuvit (7) kiertämällä lukitusruuvit (6) kiinni
- kiinnitä istukka aseeseen ja tarkasta säädön onnistuminen, jotta istukka
kiinnittyy hyvin ja salpavivut jäävät oikeisiin asentoihin kiristäen sen tukevasti aseen kiinnitysjohteisiin
Kuva 1, takimmaisen salpavivun asemointi
Kuva 2, etummaisen salpavivun asemointi