Hydoring levittää Hymyä yrityksen tuotantotiloissa

Hydoring levittää Hymyä yrityksen tuotantotiloissa.
Hydraulisylitereitä ja voimayksiköitä valmistavan Hydoring Oy:n laajennusosaan asennettu täysin
uudenlainen teollisuuden ilmanvaihdon- ja lämmitysratkaisun sovellus, perusilmanvaihto järjestelmä
Hymy Systeemi saa jatkoa. Yritys on päättänyt - hyvien kokemusten rohkaisemana - asentaa ilmanvaihtoja lämmitysjärjestelmän yhdistävän Hymy Systeemin myös vanhaan osaan.
Hymy Systeemin avainkomponentit sähköinen esisuodatin, tuloilmalaite sekä syrjäyttävän ilmanvaihdon
periaate yhdessä Fläktwoods Oy:n eQ ilmankäsittelykoneen kanssa muodostavat konseptin teknisen
lähtökohdan. Komponenttien yhteisvaikutus mahdollistaa koko tilan, myös prosessia syntyvän
lämpöenergian tehokkaan hyödyntämisen. Hymy Systeemi korvaa erillisen lämmitysjärjestelmän sekä
minimoi kohdepoistojen tarpeen. Juuri käytännössä koetut laaja-alaiset edut ja hyödyt tekivät Hymy
Systeemistä meille itsestään selvän valinnan kun mietimme vanhan osan ilmanvaihdon päivittämistä,
kertoo Hydoring Oy:n Timo Raikko.
Teollisuusrakennusten ja teollisuuden eri prosessien energiatehokkuuden lisäämistä perinteisin
menetelmin on melko vaikeaa kustannustehokkaasti toteuttaa unohtamatta puhtaan sisäilmaston
vaatimuksia. Euroopan Unionin direktiivit ja ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräyskokoelma
tulevat jatkossa edellyttämään energiatehokkuuden toteutumisen huomioon ottamista myös teollisuuden
uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa. Rakennukset tullaan toteuttamaan nykyiseen
rakentamistapaan verrattuna selvästi energiatehokkaammiksi. Tämä edellyttää teollisuuden lämmitys- ja
ilmanvaihto-ratkaisuihin uusien innovaatioiden käyttöönottoa.
Avaimet käteen hankintapalvelu, joustavat kauppaehdot ja jo asennusvaiheessa sovittu ylläpitohuolto
tekevät Hymy Konseptista helposti hankittavan, pysyvän kilpailukykytekijän.
Lisätietoja:
Hydoring Oy Timo Raikko
[email protected]
www.hydoring.fi
Hymy Systeemi /Hannu Salminen
[email protected]
www.konepajanilmanvaihto.fi
Hydoring Oy:n toimitilat
Laajennusosa