vuosi 2011 - Tulevaisuuden Ystävät ry

27.2.2012
T u l e va i s u u d e n Y s t ä vä t r y
Framtidens Vänner rf
TOIMINTAKERTOMUS
vuodelta
2 011
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Yleistä
Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua erilaisia ihmisiä keskustelemaan
yhteiskunnasta, ihmisestä ja maailmasta ja antaa virikkeitä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Keskusteleva Psykologia -klubin tyylinen avoin ja ymmärtämään pyrkivä keskustelufoorumi on
osoittanut tarpeellisuutensa rakentaessaan siltaa ammatillisen, terapeuttisen ja tutkimustoiminnan
sekä maallikoiden kysymysten ja näkemysten välille. Keskusteleva Psykologia –klubi aloitti syksyllä
21. toimintavuotensa. Tavoitteena on järjestää mahdollisuus pohdiskelevaan keskusteluun, jossa
erilaiset ryhmät ja ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia ilman taloudellisen
tehokkuuden ja tulosvastuun tiukkoja vaatimuksia. Yhdistys toimii talkooperiaatteella.
Yhdistyksen seitsemään Keskusteleva psykologia ‒luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui
yhteensä 533 henkilöä, tilaisuutta kohden keskimäärin 76 henkilöä. Edellisvuonna kahdeksaan
KPK-tilaisuuteen osallistui 541 henkilöä, tilaisuutta kohden keskimäärin 77 henkilöä. Vertailun
vuoksi vuonna 2009 yhdistyksen kuuteen luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 502
henkilöä, tilaisuutta kohden keskimäärin 84 henkilöä. Vuonna 2008 kahdeksaan tilaisuuteen
osallistui 681 henkilöä, keskimääräin 85 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenmäärä eli kolmen viimeisen vuoden aikana jäsenmaksun suorittaneiden määrä oli
145 henkilöä. vuoden 2010 jäsenmäärä oli 157 henkilö ja vuoden 2009 jäsenmäärä 164 henkilöä.
Postituslistalla oli vuoden 2011 lopussa 330 henkilöä, joka kasvoi kun sähköposti lähetettiin reilun
neljän viime vuoden aikana kiinnostuksena ilmoittaneille. Yhdistyksen tiedotusvälineet ovat pääosin
sähköposti, kotisivut sekä vajaalle kolmannekselle jäsenistä lähetettävä paperiposti.
Keskusteleva Psykologia -klubi
Yhdistyksen toiminta keskittyi perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia –klubiin,
Syksyllä alkoi keskustelusarjan 21. toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian
eri suuntauksien edustajien lisäksi lääketieteen, taiteen ja teologian asiantuntijoita.
Kevät/syyskauden pääsymaksut olivat kahdeksan/yhdeksän euroa; työttömiltä ja opiskelijoilta
kuusi/seitsemän euroa sekä jäseniltä kolme euroa.
Kevätkauden neljä KPK-tilaisuutta järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4).
Yhteensä kevätkauden tilaisuuksiin osallistui 256 henkilöä, keskimäärin 64 henkilöä (edellisvuonna
90). TAO:n salin täytti Hyväksyvä tietoinen läsnäolo stressin hallinnassa ja psykoterapian
apuvälineenä. Vähiten yleisöä, 34 henkilöä, toi kevätkauden ensimmäinen tilaisuus Perheen
nappulasta pelinappulaksi ‒ vieraannuttamisoireyhtymä vaikeissa lastenhuoltokiistoissa.
Kevät 2011
Kevään 2011 yleisteemana oli ”ELÄMMEKÖ IHMISIKSI? Ihmisen hyvinvointi tässä ajassa ja
yhteiskunnassa. Miten muutamme yhteiskuntaa inhimillisemmäksi?”
2
Tulevaisuuden Ystävät ry toimintakertomus 2011
ma 17.1.
PERHEEN NAPPULASTA PELINAPPULAKSI ‒
VIERAANNUTTAMISOIREYHTYMÄ VAIKEISSA LASTENHUOLTOKIISTOISSA
Oik.lis., varatuomari Anja Hannuniemi
Kommentoijina kasvatustieteen tri, nuorisokodin johtaja Sarianna Reinikainen ja
kasvatust. maist., erityislastentarhanopettaja Miika Lehtonen
Läsnä 34 henkilöä.
ma 14.2.
JÄTÄMMEKÖ LAPSET JA NUORET MEDIAN ARMOILLE?
Taidekasvatuksen prof., filosofi Juha Varto
Kommentoijina taiteen maist. Jouni Kiiskinen ja
kulttuuripsykologian dosentti, lehtori Juhani Ihanus
Läsnä 55 henkilöä.
ma 14.3.
HYVÄKSYVÄ TIETOINEN LÄSNÄOLO STRESSIN
HALLINNASSA JA PSYKOTERAPIAN APUVÄLINEENÄ
Kehopsykoterapeutti, mindfulnesskouluttaja Leena Pennanen ja
psykologi, psykoterapiakouluttaja Tapio Malinen
Kommentoija ryhmäpsykoanalyytikko, psykoterapeutti Kari Kurkela
Läsnä 109 henkilöä.
ma 11.4.
TERVEYS UHATTUNA ‒ TAVALLISEN ELÄMÄN ONGELMAT
SAIRAUSTEHTAILUN KOHTEENA
Terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas
Kommentoija työterveyspsykologi, psykoterapeutti Anna Lilja
Läsnä 58 henkilöä.
Puheenjohtajina toimivat 17.1. Wilhelm Nouro, 14.2. Inkeri Sava, 12.3. Helena Creutz ja 11.4.
Pekka Sakki. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Inkeri Sava, Helena Creutz, Päivi Tukia, Tarja
Rantama, Pekka Sakki, Wilhelm Nouro, Raimo Tiesola ja Heikki Koivula.
Syyskauden kolme tilaisuutta pidettiin myös Teatteri Avoimissa Ovissa. Syyskauden tilaisuuksiin
osallistui yhteensä 277 henkilöä, keskimäärin 92 henkilöä. Tilan täytti Pahuus meissä ja muissa.
Syksy 2011
19.9. 11
PAHUUS MEISSÄ JA MUISSA
Alustaja psykologi Tuija Matikka
Kommentoija asianajaja Heikki Lampela
Läsnä 108 henkilöä
3.10. 11
KIIREEN JA TEHOKKUUDEN YLIVALTA
Alustaja filosofi Johannes Ojansuu
Kommentoijana psykologi Tarja Rantama
Läsnä 74 henkilöä
3
Tulevaisuuden Ystävät ry toimintakertomus 2011
7.11. 11
KÖYHTYYKÖ NUOREN MIELI? KORVAAKO SOSIAALINEN MEDIA
VUOROVAIKUTUKSEN?
Professori Veikko Aalberg ja
nuorisotutkimuksen professori Tommi Hoikkala
Läsnä 95 henkilöä
Puheenjohtajina toimivat 19.9. Helena Creutz, 3.10 Inkeri Sava sekä 7.11. Raimo Tiesola.
Valmistelutyöryhmään kuuluivat Pekka Sakki, Inkeri Sava, Raimo Tiesola, Wilhelm Nouro, Tarja
Rantama, Päivi Tukia, Heikki Koivula, Helena Creutz ja Risto Pohjola.
Jäsenistö ja tiedotus
Vuoden 2011 jäsenmaksun maksoi 81 henkilöä, edellisvuonna 101, vuonna 2009 109 henkilöä ja
vuonna 2009 110 henkilöä. Alennetun eläkeläismaksun tai opiskelijamaku maksoi puolet (42
henkilöä). Yhdistyksen jäsenmäärä eli kolmen viimeisen juoden aikana jäsenmaksun suorittaneiden
määrä oli 145 henkilöä (vuoden 2010 jäsenmäärä 157 henkilöä ja vuoden 2009 jäsenmäärä 164
henkilöä). Jäsenmaksut olivat yhdeksättä vuotta ennallaan yksittäisjäseneltä 22 euroa, sekä
opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 16 euroa. 13 euron perhejäsenmaksuja ei maksettu.
Yhdistyksen sähköpostituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä
yhteystietolistalla. Postituslistalla oli vuoden 2011 lopussa 330 henkilöä (2010: 315), joka kasvoi
kun sähköposti lähetettiin reilun neljän viime vuoden aikana kiinnostuksena ilmoittaneille. Jäsenistä
103 henkilöä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteen. Esite ja jäsenkirjeet lähetettiin paperipostilla 37
henkilölle, lopuilla yhteystiedot olivat tuntemattomat.
Vuoden aikana postitettiin vuoden kummatkin ohjelmat sekä lisäksi joulukuussa kevään 2011
ohjelma. Jäsenille lähetettiin lisäksi vuosikokouskutsu sekä kesäjuhlakutsu. Jäsenkirjeet, kuten
muukin materiaali, julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.
Toiminnasta tiedotettiin lisäksi lähettämällä kauden ohjelmasta tiedotteet YLE:n aikaiseen ja
Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalle, joissa ne on usein julkaistu. Myös Teatteri Avoimet
Ovet (TAO) julkaisee KPK:n päivämäärät ja aiheet esitteessään. Tärkeä ohjelmien tiedotuskanava
on hallituksen jäsenten omat verkostot. KPK-ohjelmaa jaetaan paperiversiona
keskustelutilaisuuksissa.
Yhdistyksen A4-kokoinen perusesite tehtiin sekä kevät- että syyskaudeksi. Esitettä jaettiin vajaat
100 kappaletta. Ohjelman painos oli noin 250 kappaletta. Esite sisälsi katsauksen yhdistyksen
toimintaperiaatteisiin ja historiaan, kauden ohjelman sekä hallinnolliset ja yhteystiedot.
4
Tulevaisuuden Ystävät ry toimintakertomus 2011
Juhlat ja tilaisuudet
Perinteinen kesäjuhla järjestettiin lauantaina 4.6.2011 Vartiosaaren Lomarannan Kartanossa. Tila
oli varattu viikonvaihteeksi ja pienimuotoiseen tilaisuuteen osallistui 18 henkilöä.
Kesäjuhlatoimikunnassa olivat Ann-Mari Jusi, Maija Korkee, Tarja Rantama ja Raimo Tiesola.
Keskusteleva Psykologia Klubin 20-vuotisjuhla järjestettiin hotelli Arthurissa Helsingissä
12.12.2011, juhlan emäntänä ja isäntänä toimivat Marita Pippingsköld ja Raimo Tiesola.
Psykoanalyytikko Pentti Ikonen ja Psykologisen antropologian dosentti Annamaria Viljanen pitivät
juhlapuheenvuorot ”Psykoanalyyttisten löytöjen yhteys vallitsevaan kulttuuriin” ja ”Tasa-arvon
ansa”. Ohjelmassa oli musiikki- ja runoesitykset, esiintyjinä Petra Pyy, Jussi Lehtonen ja Mikko
Perkola. Yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Helena Creutzin puheen jälkeen entiset
hallituksen jäsenet muistelivat yhdistyksen varhaisempia vaiheita ja Heikki Koivula esitti valokuvia
Keskusteleva Psykologia Klubi-illoista ja niiden valmisteluista vuosien varrelta. Juhlan
järjestäneeseen työryhmään kuuluivat Inkeri Sava, Tarja Rantama, Helena Creutz, Heikki Koivula,
Marita Pippingsköld ja Raimo Tiesola. Juhlaan osallistui 110 henkilöä.
Hallinto ja hallitus
Vuosikokous pidettiin 14.3.2011 TAO:ssa. Vuosikokoukseen osallistui seitsemän jäsentä ja yksi eijäsen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Koivula ja sihteeriksi Ismo Järvinen.
Hallitukseen valittiin 17 henkilöä: Helena Creutz, lääkäri; Tuulikki Helsti, projektivastaava; AnnMari Jusi, psykologi; Ismo Järvinen, KTM; Heikki Kleinberg; Heikki Koivula, DI; Maija Korkee,
psykologi; Elina Latva-Kiskola, työpsykologi; Wilhelm Nouro, KTM; Marita Pippingsköld, psykiatri;
Risto Pohjola, lääkäri; Tarja Rantama, psykologi; Ritva Rautiainen, nuorisopsykiatri; Marja-Riitta
Salama, keraamikko; Inkeri Sava, professori; Raimo Tiesola, psykiatri; sekä Päivi Tukia, psykologi.
Uutena hallitukseen valittiin Maija Korkee ja Risto Pohjola. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin
edellisvuotiset KTM Ulla Tikkanen ja DI Yrjö Pylvänäinen sekä ensimmäiseksi varatilintarkastajiksi
Leena Luostarinen ja toiseksi varatilintarkastajiksi Erkki Saarelainen.
Hallitus valitsi vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa 14.3.2011 yhdistyksen
puheenjohtajaksi Raimo Tiesolan. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Inkeri Sava ja
toiseksi Heikki Koivula. Ismo Järvinen jatkoi taloudenhoitajana ja rekisterinpitäjänä. Sihteeriksi
valittiin Elina Latva-Kiskola. Heikki Koivula vastasi seuran keskustelutilaisuuksien äänentoistosta ja
AV-laitteista.
Vuoden aikana järjestettiin viisi hallituksen kokousta.
5
Tulevaisuuden Ystävät ry toimintakertomus 2011
Talous
Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 1701,00 euroa (edellisvuonna 2038,00
euroa) sekä Keskusteleva Psykologia –klubin sisäänpääsymaksut 2786,75 euroa (2635,00 euroa).
Yhdistyksen tuottoja nosti KPK:n 20-vuotisjuhla, jonka tuotot olivat 2574,00 euroa ja kulut
3107,42 euroa (ml. 306,36 euron henkilökulut). Tilikauden alijäämä oli 228,10 euroa
(edellisvuonna ylijäämä 763,41 euroa). Rahavarat olivat vuoden 2011 lopussa 2838,88 euroa ja
vuoden 2010 lopussa 3092,62 euroa.
Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 7409,85 euroa (edellisvuonna 4184,59 euroa). Vakinaisen
toiminnan suurin yksittäinen menoerä olivat KPK-tilaisuuksien vuokrat 2380,00 euroa
(edellisvuonna 2358,40 euroa) sekä tiedotustoiminnan kokonaiskulut 488,66 euroa (edellisvuonna
637,10 euroa). Tiedotuskuluja laskee sähköpostin lisääntynyt käyttö tiedotuksessa, mikä vähentää
postitus- ja monistuskuluja. Hallintokulut olivat 572,19 euroa (edellisvuonna 255,60 euroa).
Vuonna 2011 maksettiin vuoden 2010 kirjanpitoista erillinen 170,00 euron korvaus.
Vuosi oli yhdistykselle taloudellisesti suhteellisen vakaa, vaikka jäsenmaksutuotot, 1701,00 euroa
vähenivät 16 prosenttia ja edellisvuonna kuusi prosenttia. KPK-kulujen kattamisen eivät täysin
riittäneet pääsymaksutuotot tavoitteen mukaisesti vaan alijäämää tuli 309,83 euroa, mikä on
edellisvuoden tasolla, vaikka peruspääsymaksua ja alennettua pääsymaksua nostettiin syksyllä
yhdellä eurolla. Jäsenmaksutuotoilla katettiin tiedotuksesta ja hallinnosta aiheutuneet kulut sekä
katettiin muiden toimintojen pieniä alijäämiä.
6
Tulevaisuuden Ystävät ry toimintakertomus 2011