leader yriTTÄjÄn Tukena - Pohjoisimman Lapin Leader ry

Missä on tahtoa,
siinä on tie
Leader
yrittäjän
tuKena
”Jämäkkyyttä
toiminnalle
– koko
yritysilme
yhtenäiseksi.”
Maarit Mattanen
MAARI
Sodankyläläisen Maarit Mattasen innosti kehittämiseen erityisesti uuden Koivu-sarjan suosio. Haasteeksi nousi mm.
kasvavaan kysyntään vastaaminen ja myös pääsy kansainvälisille markkinoille kiinnosti. Maarit halusi samalla jämäköittää koko yrityksen ilmettä yhtenäiseksi ja tunnistettavaksi brändiksi sekä selkeyttää liiketoimintaa ja yrityksen
toimintatapoja.
Maarit otti yhteyttä Leaderiin ja yhdessä laadittiin kehittämissuunnitelma koti- ja ulkomaan markkinoille. Kehittämistyön tuloksena rakennettiin yritykselle uusi, yhtenäinen ja
raikas brändi-ilme, tuotettiin messumateriaaleja, esitteitä
ja pakkausmateriaaleja sekä toteutettiin verkkokauppa. Samalla myös yrityksen toimintatavat kehittyivät.
Maari valmistaa koriste-ja taidekeramiikkaa
rakutekniikalla. www.maari.fi
Kehittämistuki oli yritykselle erittäin tarkeää: ilman sitä
Maarit tuskin pakkaisi Koivu-sarjan tuotteita lähetettäväksi
mm. Japaniin.
Mia Lappalainen
OFFPISTE ADVENTURES
”Hevostalous
on osa
Kemijärven
tulevaisuutta!”
Kemijärven Outijoella toimiva Mia Lappalaisen ohjelmapalveluyritys rakensi
Leaderin investointituella ratsastuskentän. Kenttä palvelee sekä kotimaisia
että kansainvälisiä matkailijoita, mutta
myös paikalliset asiakkaat ovat yritykselle tärkeitä.
Yritys tuottaa hevos- ja porotilan ohjelmapalveluita. Uusi ratsastuskenttä
mahdollistaa ratsastus- ja hevosohjelmapalveluiden tarjoamisen ympärivuotisesti sekä myös uusien palveluiden
kehittämisen.
Mia koki, että investointituen hakeminen voi vaatia etenkin aloittavalta yrittäjältä paljon paperityötä ja osaamista,
mutta nopeasti - kiitos Leaderin henkilökunnan - asiat kirkastuivat.
Mian yritykselle investointituki tuli tarpeeseen ja juuri sopivaan aikaan: tuki
Offpiste Adventures tarjoaa ratsastuspalveluita myös paikkakuntalaisille.
antoi myös aikaa yritystoiminnan jatkokehittämiseen. Yrityksen toimintavalmiudet ovatkin tällä hetkellä hyvät.
Suunnitelmissa on rakentaa 30-50 hlö:n
kota sekä 10:n hevosen pihatto seuraavaksi, ja tietysti yhteistyön kehittäminen alueen matkailuyritysten kanssa.
Mian yrityksen tavoite on kehittää
Kemijärvelle vahvaa ratsastuskulttuuria.
www.offpisteadventures.com
Ari Nissilä
ivalojoki-travellers
Ivalolaisen Ari Nissilän yrityksen toiminta pohjautuu vahvasti lappilaiseen luontoon. Yritys tarjoaa
vesistöohjelmapalveluita Ivalojoen maisemiin ja
kulttuurikohteisiin, majoitusta, kalastusta ja metsästystä erämaissa, kullanhuuhdontaa sekä erilaisia vaelluspalveluita (mm. hiihto- ja lumikenkävaellukset). Lisäksi yrityksen toimintaan kuuluvat
Lapin luontoon pohjautuvat ruokapalvelut, kelkkasafarien huolinta, kanootti- ja kajakkivuokraus sekä
Caravan-palvelut.
Yritys sai tukea kiinteistön hankintaan, majoitus- ja
ravintolatoimintaan sekä ohjelmapalvelutoimintaan liittyvään irtaimisto-, kone- sekä kalustohankintoihin ja tuulivoimalaan oheislaitteineen.
Kehittämis- ja investointituki mahdollisti osaltaan
yrityksen alkuvaiheen vahvan startin. Nyt yrityksessä panostetaan markkinointiin, jalostetaan yritystoimintaa ja kehitetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö ja yrittäjän oma aktiivisuus on
Ari Nissilän mielestä menestyvän yrityksen ehdoton perusta.
www.ivalojoki-travellers.fi
”Yrittäjän
on oltava
aktiivinen!”
Vesistöohjelmapalvelut ovat
yksi yrityksen kulmakivistä.
Juha Juujärvi
HAKELÄMPÖLAITOS
Juha Juujärven hakelämpölaitos Kemijärvellä
aloitti toimintansa syksyllä 2012. Laitoksen perustamisen taustalla olivat kohonneet lämmityskustannukset. Öljyn hinta kallistui ja pelkkä puulämmitys taas sitoi liian paljon ja oli työläs vaihtoehto.
Laitoksen hankinnan myötä Juujärvestä tuli myös
hakelämpöyrittäjä: laitos lämmittää yrittäjän omien kiinteistöjen lisäksi myös Kemijärven vanhan
emäntäkoulun alueella olevia kiinteistöjä ja niissä
sijaitsevia asuntoja.
Lapissa metsähake on hyvä vaihtoehto energiantuotantoon. Juujärven hakkeesta iso osa tulee
omista metsistä. Perustamisvaiheen kustannuksissa tuli apuun Leader – investointituki, joka rohkaisi
päätöksenteossa. Yrittäjä on ratkaisuunsa tyytyväinen: laitos on toiminut hyvin ja hakettahan Lapissa
riittää.
Lapin kylät voisivat
lämmitä enemmänkin
kylän hakelämpöyrittäjän toimesta
Hakelämpökontti
Kari Siirtola
Kätkätunturin Erä ja Luonto
Kari Siirtolan ohjelmapalveluyritys toimii Levin
läheisyydessä, Kätkäjärven perinnemaisemissa
sekä Hukkajärvellä. Matkailukeskuksen läheisyys onkin ympärivuotisesti toimivalle yritykselle tärkeää.
Yritys tarjoaa monipuolisen kattauksen ohjelmapalveluja ja iso osa tarjontaa ovat erilaiset
poroon ja poronhoitoon liittyvät ohjelmat. Mm.
vasanleikkoon ja poroerotukseen pääsee tutustumaan yrityksen opastuksella.
”Tukea
työllistämiseen.”
Yhden hengen yritykselle ”sen ensimmäisen”
työntekijän palkkaaminen on aina iso haaste,
mutta tässä tapauksessa päätöksentekoa helpotti ja edisti Leaderin myöntämä tuki. Karin
yritys sai tukea alueensa Leader-yhdistykseltä
ensimmäisen työntekijän palkkaukseen. Tuki
rohkaisi: sen avulla on päästy yli kasvukynnyksen ja yrityksessä työskentelee ensimmäinen
palkattu työntekijä.
www.katkatunturinerajaluonto.fi
Yrityksen vahvuus on luonto-osaaminen.
”Matkan varrella
on saatu
mielenkiintoisia
kontakteja
ja yhteistyökumppaneita.”
Pirkko Mäkelä-Haapalinna
PMH DESIGN Oy on taiteeseen ja käsityöyrittäjyyteen keskittynyt yritys
Kemijärven Halosenrannalla. Yritys sai
Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä rohkaisua ja rahallista tukea liiketoiminnan kehittämiseen.
Toimintaedellytyksiä
parannettiin
rakentamalla vanhaan aittaan Kemijärven rannalle ateljee sekä kunnostamalla työtilat, hankkimalla valokuvauskalusto, kehystyslaitteet ja
galleriaan uusi ripustusjärjestelmä.
Asiantuntijoiden avulla yritys myös
loi internetsivut sekä suunnittelutti
ja painatti markkinointimateriaalia.
Myös uusi tuote, Taideillallinen, on
ihastuttanut matkailijoita.
Kehittämisprosessi pakotti ajattelemaan liiketoimintaa myös pitkällä
tähtäimellä. Vielä on useita ideoita toteutettavana, mutta positiivinen ja ihmisläheinen asenne Leaderin puolelta
antaa lisää rohkeutta tulevaisuuden
haasteisiin.
Taideillallinen yhdistää taidetta ja
ruokakulttuuria.
www.pmhdesign.fi
Mietitkö, miten yritystäsi voisi kehittää
ja mistä voisi saada siihen tukea?
Suunnitteletko investointeja tai
työntekijän palkkaamista?
Harkitsetko yrittäjyyttä, mutta et tiedä,
mihin tarttua?
Pohjoisimman Lapin Leader ry auttaa yrittäjiä toimintansa aloittamisessa
ja kehittämisessä. Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, miten voit viedä
suunnitelmiasi eteenpäin ja voitko saada niihin rahallista tukea.
Neuvomme myös liiketoiminnan suunnittelussa, tuen hakemisessa ja
hankkeen toteutuksessa.
50 %
35 %
50 %
75 %
www.medilappi.fi
www.polarfysio.fi
www.whitedream.fi
www.treeniresepti.fi
Tapani Tohka
Terveysmatkailu- ja työhyvinvointikonsepti
■ Medilappi ■ Polarfysio ■ White Dream Center ■ Treeniresepti
Lapin luonto tarjoaa terveyttä ja Lappi
on myös edelläkävijä terveysmatkailun
ja työhyvinvoinnin kehittämisen alalla.
Tästä hyvä esimerkki on neljän lappilaisen terveysalan yrityksen uutta luova
hankeyhteistyö.
Leaderin rahoittaman yritysryhmähankkeen tavoitteena oli tuottaa Lapin
erityispiirteitä ja luontoa hyödyntävä
terveysmatkailun ja työhyvinvoinnin
palvelukonsepti. Konsepti kehittää samalla myös terveys- ja työhyvinvointialaa Lapin lisäksi koko Suomessa.
Usean yrityksen yhteishankkeella on
aina omat erityshaasteensa. Leaderin
avulla hankkeen toimintasuunnitelma,
toimintamalli ja budjetti saatiin työstettyä yhdessä kuntoon.
Hankkeen konkreettinen tavoite oli
tuottaa teknologiaa hyödyntävä tuoteja palvelukokonaisuus sekä rakentaa
maanlaajuinen yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto, joka mahdollistaa yritysten
ja työyhteisöjen pitkäjänteisen työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ns.
yhden luukun periaatteella.
Hankkeessa on kehitetty terveyttä ja
työhyvinvointia edistävä, kannustava ja
aktivoiva Wellness Meny -palvelukokonaisuus yksittäisille ihmisille sekä työpaikoille. Palveluiden sisältö, eri osapuolten roolit ja verkostoyhteistyö sekä
myyntimateriaalit, Internet-sivustot ja
nettipohjainen Treeniresepti harjoitusportaali ovat olleet kehittämisen kohteina hankkeessa.
Terveyttä ja
työhyvinvointia
Lapista!
Leader
yrittäjän
tuKena
Pohjoisimman Lapin Leader ry on Utsjoen, Inarin,
Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja
Kemijärven alueella toimiva Leader-toimintaryhmä.
Yhdistyksen tehtävänä on kehittää yhteistyössä alueen
eri toimijoiden, asukkaiden ja yrittäjien kanssa alueen
elinvoimaisuutta. Toiminnan lähtökohtana on ajatus
siitä, että paikalliset ihmiset ovat oman alueensa
parhaita asiantuntijoita.
Leader-toimintaryhmät ovat paikallisista ihmisistä
koostuvia yhdistyksiä, jotka kannustavat ja tukevat
maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan,
lisäämään sen viihtyisyyttä sekä luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Toimintaryhmätyö on Euroopan
laajuista, pysyvää toimintaa ja se saa rahoituksensa
EU:lta, valtiolta sekä alueen kunnilta. Suomessa on 55
Leader-toimintaryhmää joista 5 toimii Lapissa.
KYSY LISÄÄ:
Annika Kostamo
hankeneuvoja
puh. 040 134 9940
Hanna-Leena Talvensaari
toiminnanjohtaja
puh. 040 760 4108
POHJOISIMMAN LAPIN LEADER ry
Kasarmintie 10
99600 SODANKYLÄ
www.pll.fi
Kannen kuvat: vas. Ari Nissilä, kesk. Mia Lappalainen, oik. Maarit Mattanen, alh. yksityiskohta Pirkko Mäkelä-Haapalinnan teoksesta ”Loiste”
Missä on tahtoa,
siinä on tie