PSHP ja mobiiliratkaisut

PSHP ja mobiiliratkaisut
Asko Nieminen
Asiantuntijalääkäri
PSHP tietohallinto
PSHP Organisaatio
2
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Yhteiset potilastietojärjestelmä / PSHP
Paperi
kertom
us
Paperikertomusten kierrätys
(VAX)
MD-Uranus
Skannatut potilaskertomukset
(Kibi Care)
Integraatioalusta (Jixos)
Ariel
Kunto-Apu
Tutkimusrekisterit
(Potti, …)
Tehohoidon järjestelmä
(Clinisoft)
Oberon
(potilashallinto)
Näkyvän valon kuvat ja ” käyrät”
(Mawell)
Kuva-arkisto
(Carestream Pacs)
Sairaalainfektiojärjestelmä
(SAI)
Toimenpidejärjestelmä
(Opera)
Laboratoriojärjestelmä
(TamLab)
Mediatri
Miranda
(potilaskertomus)
Umbriel
Kuvantamisen tuotannonohjaus
(Commit RIS)
Henkilötietokanta
(HKT)
Potilaslaskutus (Asla)
Kuntalaskutus
Raportointi
Titania
(työvuorot)
Cressida
(tilastot)
15.4.2013
Yhteiset
koodistot
Lokijärjestelmä
Koodistopalvelin
(YLE-koodit)
Palvelinympäristö ja käyttöjärjestelmät
(palvelun tuottaja Fujitsu)
3
Mpollux
Ruoka
(Web-Mysli)
Työterveys (Acute)
Synnytystietojärjestelmä
(Ipana)
Toimikortti
Varmennepalvelu
RA-pisteet
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Kansallinen arkisto
Potilastietojärjestelmät
SAS (Tilastointi ja laskutustiedot)
- aineistoja eri järjestelmistä / pv
- poiminnat kantayhteyksillä
Mediatri (TA6)
tp WebTamlab
tp AKU Nealink
- HKT: henkilötiedot ja -kyselyt
- RIS: lähete- ja lausunnot,
ajanvaraukset
- Uranus: lähete-hoitopalaute
- WebTamlab:pyydetyt
tutkimukset, vastauksia
-Tamlab: TTH-laskutus/kk
HKT
- kantapalvelut VAX -järjestelmille
- henkilötiedot, henkilötietojen kyselyt
- Mediatri, Commit Ris, Clinisoftit, Xcelera:
hetulista /pv
Uranus (Ariel, Oberon, Miranda)
tp WebTamlab
tp Commit RIS
- lähete-hoitopalaute
- pot.hoidon kulkuun liittyvä muu integraatio
- HKT: henkilötiedot
- Tamlab: PAT,HEM,GEN -vastaukset
- RIS: lähete- ja lausunto, ajanvaraus
- RIS: ajanvarauksen yhdistäminen
ASLA
- Uranuskanta:
laskutustiedot
- Mediatri:
laskutustiedot /pv
AMI
(tarjoaa palveluja VAX-järj.:lle)
- Uranus ODS: potilaan sijainti ja
ajanvaraukset /20 min+ODS viive
3e/Ext -puhelinliittymät
(INFO ja SONDI)
- Mediatri: potilaan sijainti
- Uranus: potilaan sijainti
- PRIMA: henkilöstö /pv
PRIMA
Web-Mysli
- AMI: pot.lista
WebTitania
- Uranuskanta:
koodistot, profiilit,
jne...
Tamlab - WebTamlab tp
- HKT- kantayhteys
- AMI: potilaan sijainti
- pyynnöt ja vastaukset
- MUSE integraatio
- Sapphire integraatio
- HKT: kyselyt (Labon)
Apetit
- HKT-kantayhteys
- AMI: sijainti ja
ajanvaraukset
VieriLabon
MUSE
sanomanvälitys JIXOSen kautta
tp=työpöytäintegraatio, https, ...
4
15.4.2013
KuntoApu
(paljon
rajapintoja)
Hoitoisuusluokitus
- HKT-kantayhteys
- AMI: potilaan sijainti
XCELERA
- RIS-Broker: sanomien
monistus toimip. rajauksella
- HKT: henkilötiedot
Commit RIS tp
- RIS-Broker integraatio
- lähete- ja lausunnot
- ajanvaraukset
- HKT: henkilötiedot
Broker,
Nealink tp,
Carestream PACS
alue PACS
ARK, ASI
- HKT-kantayhteys
- Uranus: pot.asiakirjat, kyselyt
Synnytysjärj. Ipana
- HKT-kantayhteys (äiti, lapsi)
- Uranus: äidin sijainti
OPERA
- Uranus: toimenpidetiedot
SAI
- Oberon: hoitojaksot
- Tamlab: mikrob vastaukset
- HKT: hetu muutokset
- Opera: aineisto / pv
Clinisoft TEHO, SYTE
- Tamlab: pyynnöt ja
vastaukset
Clinisoft LTO, VTO
- HKT: henkilötiedot
- Tamlab: pyynnöt ja vastaukset
- Uranus: potilaan siirtyminen
- HKT: henkilötiedot
- Uranus: potilaan siirtyminen
ajastettu tietojen poiminta ja siirto
suora tietokannan käyttö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
AHOkuvantaminen
- HKTkantayhteys
- COXA - PSHP
integraatio
- tutkimukset
Brokerille
Muut
järjestelmät:
( Pegasos
Mediatri
Effica
Acute…)
tp AKU Nealink
tp WebTamlab
- Uranus: lähetehoitopalaute
- Tamlab:
pyynnöt ja
vastaukset
- RIS: lähete- ja
lausunto
Nykyiset ratkaisut
• CGI:n Uranus (Oberon+Miranda) potilastietojärjestelmä
• GE:n Clinisoft tehotietojärjestelmä ja Opera
leikkausjärjestelmä
• Coxassa CGI:n Pegasos potilastietojärjestelmä
• Kehitysvammahuollossa MediConsultin Mediatri
potilastietojärjestelmä
• Mediwaren Ipana synnytystietojärjestelmä
• Medanets laitteet + muut päätelaitteet
• Tekstiviestiratkaisut
• Tablettipilotoinnit
5
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Medanets ja muut päätelaitteet
• Windows Mobile kämmenmikro
• Viivakoodi+RFID-lukija
• Potilaan yksittäisten havaintoarvojen syöttäminen
päätelaitteen kautta
• Hoitajan ja potilaan tunnistaminen viivakoodilla tai rfidtunnisteella
• Jatkokehitys:
• lääkityksen antokirjaukset, potilaan voinnin kirjaaminen,
määräykset
• mobiilisanelu, Windows Phone-laitteet
• Fimlab: näytteenottajilla mobiili päätelaite
6
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Tekstiviestipalvelut
• Fimlab: laboratoriotuloksia,
tutkimusaikamuistutukset
• Uranus syksy 2013: ajananto- ja
peruutusaikojen antaminen,
vastaanottoaikamuistutukset
7
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Tablettipilotit
• Mediware sähköinen äitiyskortti
• nettipohjainen palvelu
• Ipad kokeilu: Citrixin kautta Uranus
• Uranus sopii huonosti kosketusnäyttökäyttöön
• lähiaikoina ei ole tiedossa muutosta
kosketusnäyttökelpoiseksi
8
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Kannettavat laitteet
• Osastojen kiertokärryt
• suojattu wlan-yhteys
• wlan-verkossa vanhassa rakennuksessa herkästi
ongelmia
• ideaalitilanteessa yhteydet toimivat katkeilematta
• Ambulanssien mobiilikäyttö
• VPN suojattu etäyhteys, 3G (4G) verkko
• ekg siirtoyhteys ensiapuun
• rtg-kuvien siirto mobiililaitteille
9
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Lync ja muut kommunikaatiovälineet
Tulevaisuus:
• konsultaatiokäyttö
• vapaana/paikalla olevan lääkärin näyttö
• video, puhe, tekstiyhteys, jaettu työpöytä
• hoitajakutsujärjestelmä
• monipuolisempi viestimahdollisuus
• samalla laitteella mahdollisuus mediakäyttöön
• tablettikäyttö (ipad, ipad mini, windows 8 tablet,
windows ohone)
• wlan verkon toiminta sairaalassa?
10
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen
Tulevaisuuden toiveita
• Potilasturvallisuutta parantavat ratkaisut
• lääkkeiden jakelun turvallisuus: oikea lääke, oikealla annoksella,
oikealle potilaalle
• Toimivat yhteydet sairaalassa kiertäville lääkäreille
• Etäyhteydet kotona päivystäville lääkäreille
• Sisätilapaikannus
• potilaiden ja henkilökunnan liikkuminen sairaalassa
• turvalaitteet, hälytyksen paikantaminen
• laitteiden ja välineiden sijainnit
• Kestävät akut, langaton lataus, akkujen vaihto lennossa
11
15.4.2013
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen