Daikin ERQ esite

DAIKIN ERQ-LÄMPÖPUMPPUJEN TIEDOT
Lämpöpumppu
YKSIVAIHEISET
Ulkoyksiköt
kW
KOLMIVAIHEISET
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
11,2
14
15,5
14
22,4
28
Nimellisteho
Jäähdytys
Lämmitys
kW
12,5
16
18
16
25
31,5
Ottoteho
Jäähdytys
kW
2,81
3,51
4,53
3,52
5,22
7,42
Lämmitys
kW
2,74
3,86
4,57
4
4,5
4,09
3,42
3,98
4,29
3,77
4,00
4,50
4,09
EER
3,99
COP
4,56
Kotelo
4,15
3,94
Väri
KxLxS
Paino
Maalattu galvanoitu teräs
mm
1345x900x320
1680x635x765
1680x930x765
kg
120
159
187
Ääniteho
Jäähdytys
dBa
66
67
69
72
78
Jäähdytys
dBa
50
51
53
54
57
58
Lämmitys
dBa
52
53
55
-
-
-
Jäähdytys
°CDB
-5~46
-5~43
Lämmitys
°CWB
-20~15,5
-20~15
Kylmäaine
TOIMISTOT - KAUPAT - NÄYTTELYTILAT - VARASTOT
240
Äänenpaine
Toimintalämpötila-alue
Tuloilman lämmitys ja jäähdytys
Daikin White
Materiaali
Mitat
MONIPUOLINEN RATKAISU
R-410A
Putkikoot
Putkipituus
Neste
mm
Kaasu
mm
Poistoyhde
mm
Max.total
m
Min
m
ø9,52
ø15,9
ø19,1
3 x ø26
ø15,9
ø19,1
ø22,2
-
-
-
55
5
Syöttöjännite
1~/220-240V/50Hz
Sopivat venttiilit
63-125
3N~/400V/50Hz
63-140
80-140
63-140
100-250
125-250
PAISUNTAVENTTIILIEN TEHOT JA TILAVUUDET LÄMMITYSPATTERILLE
Paisuntaventtiili
Lämmönvaihtimen teho
EKEXV
Lämmönvaihtimen tilavuus
Lisätiedot
min kW
max kW
min dm3
max dm3
6,3
7,8
1,66
2,08
63
80
7,9
9,9
2,09
2,64
100
10,0
12,3
2,65
3,30
125
12,4
15,4
3,31
4,12
140
15,5
17,6
4,13
4,62
200
17,7
24,6
4,63
6,60
250
24,7
30,8
6,61
8,25
Kylläisen imukaasun lämpötila (SST) = 6 °C
Tulistus (SH) = 5 K
Ilman lämpötila = 27 °CDB / 19 °CWB
EXV-kit
EKEXV50
EKEXV63
Kotelon väri
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
mm
kg
2,9
Äänenpaine
Nominal
dBa
45 (max. 10 cm etäisyydellä moottorista)
Putkikoko
Neste
mm
ø9,52
min-max
°CDB
-5~46
Paino
Jäähdytys
401x215x78
Jälleenmyyjä:
SÄÄTÖYKSIKKÖ
EKEQ
EKEQFCB
Kotelon väri
Vaaleanharmaa
KxLxS
Mitat
Paino
Toimintaalue
Syöttöjännite
EKEXV200
Norsunluun valkea
KxLxS
Mitat
Toiminta-alue
EKEXV140
mm
kg
Jäähdytys
min-max
°CDB
V3
132x400x200
3,8
-5~46
1~/230V/50Hz
Recair Oy, Mukulakuja 3, FIN-04300, Tuusula, Finland, Puh. 029 006 120, Fax. 029 006 5800, www.recair.fi
EKEXV250
© RECAIR 9/2010 - Pidätämme oikeuden muutoksiin emmekä vastaa mahdollisista painovirheistä.
PAISUNTAVENTTIILI
VOIDAAN YHDISTÄÄ ILMASTOINTIKONEESEEN
DAIKIN ERQ
www.recair.fi - www.daikin.fi
DAIKIN ERQ LÄMPÖPUMPPU
TULOILMAN LÄMMITYKSEEN
JA JÄÄHDYTYKSEEN
Miksi Daikin ERQ
lämpöpumppu?
• Tehokas jäähdytys
tuloilmaa energiataloudellisesti ja tehokkaasti. Daikin ERQ
-järjestelmä koostuu ulkoyksiköstä, säätökeskuksesta, elekt-
• Edullinen lämmitys
ronisesta paisuntaventtiilistä sekä ilmastointikoneessa ole-
• Ei vettä
vasta suorahöyrysteisestä lämmitys/jäähdytys patterista.
Paisuntaventtiili
EKEXV
• Ei väliainetta,
siksi hyvä hyötysuhde
Haluttu lämmitys- tai jäähdytysteho säädetään tarkasti
invertterikompressorin sekä taloautomaatiojärjestelmästä
• Invertterin avulla tarkka
suhteellinen säätö
tulevan 0-10 V viestin avulla.
Recair-ilmastointikone
• Voidaan yhdistää
ilmastointikoneeseen
Daikin ERQ -invertterilämpöpumppu lämmittää ja jäähdyttää
Daikin ERQ paritoiminto
Daikin ERQ -järjestelmä on suunniteltu erityisesti toimis-
totiloihin, kauppoihin, näyttelytiloihin ja varastoihin.
Säätökeskus:
EKEQDCB: Säätö Z
EKEQFCB: Säädöt X ja Y
F1, F2 tiedonsiirto
• Kylmäaineen avulla
reagoi nopeasti
muutoksiin kuormassa
DDC Controller:
Säätö X
Daikin ERQ voidaan yhdistää
ilmastointikoneeseen
Monipuolisuutta
ja tehokkuutta
Kustannus- ja energiatehokas
investointi
Recairilta
täydellinen kokonaisuus
Daikin ERQ -järjestelmä
Tarkka säätö
Suunniteltu säästämään
Yhteensopivat ilmastointikoneet ja patterit
Tuloilmakoneen olevaan suorahöyrysteistä patteria voidaan sekä
Perinteisesti suorahöyrysteiset jäähdytysjärjestelmät ovat olleet
•
Daikin ERQ -järjestelmän hankintakustannukset ovat merkit-
Recair tarjoaa myös järjestelmään sopivia ilmastointikoneita sekä
lämmittää, että jäähdyttää. Daikin ERQ ulkoyksikkö on ilmaläm-
säätöominaisuuksiltaan heikkoja. Daikin ERQ tarjoaa tähän rat-
tävästi edullisemmat kuin vedenjäähdytys (välillinen jäähdytys).
pattereita. Ilmastointikoneita löytyy kaikille Daikin ERQ -malleille.
pöpumppu joka ottaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää sen tuloilman
kaisun. Koska ERQ:n kompressori on varustettu invertterillä se
Käytettäessä Daikin ERQ -järjestelmää lämmityskäytössä
Liitettäessä Daikin ERQ olemassa olevaan iv-koneeseen, tulee
lämmitykseen. Kesätilanteessa energiaa poistetaan tuloilmasta,
mahdollistaa portaattoman säädön. Kun järjestelmässä ei käytetä
jolloin prosessi on käänteinen, ja tuloilma jäähtyy.
väliaineita saadaan järjestelmä nopeammin reagoimaan muuttu-
Jos ilmastointikoneessa on hyvän hyötysuhteen omaava
vaan kuormaan.
lämmön talteenotto, esimerkiksi roottori LTO, voimme tuottaa tar-
Daikin ERQ -lämppöpumppujärjestelmää voidaan ohjata talo-
vittavan lisäenergian sähköpatterilla. Sähköpatteri on päällä vain
automaatiosta tulevalla 0-10V viestillä. Myös muun tyyppisiä
huippupakkasilla ja sulatustilanteessa. Näin voidaan välttää kalliin
ohjauksia on tarjolla. Taloautomaatiojärjestelmä valitsee toimiiko
lämpölinjan vetämistä kaukana sijaitsevaan iv-konehuoneeseen.
Daikin ERQ lämpöpumppuna vai jäähdytyslaitteena.
•
käyttökustannukset ovat matalat.
•
patteri uusia yhteensopivaksi.
Järjestelmän pienet putkikoot tuovat joustavuutta asennukseen. Kylmäaineen vuoksi jäätymisriskiä ei ole.
•
Ulkoyksikön kompakti koko helpoittaa sijoittamista.
•
Järjestelmässä ei ole väliainetta, joten ylimääräisiä lämpötila-
Lisätietoja Daikin ERQ -järjestelmästä: www.recair.fi
eroja ei ole ja hyötysuhde on parempi.
Tekniikasta
• Voidaan kytkeä ilmastointikoneeseen
• Suorahöyrysteinen
• Kylmäaine R410A
• 1-vaiheinen tai 3-vaiheinen invertterikompressori
• Viisi eri kokoa (jäähdytysteho):
ERQ100A7V1 –11,2 kW
ERQ125A7W -14,0 kW
ERQ140A7V1 –15,5 kW
Daikin ERQ-ulkoyksikkö voidaan kytkeä ilmastointikonee-
ERQ200A7W -22,4 kW
seen. EKEQ-säätökeskus tarjoaa säätömahdollisuudet
ERQ250A7W -28,0 kW
tarpeen mukaan ja EKEXV elektroninen paisuntaventtiili
valitaan juuri kohteeseen sopivaksi.
www.recair.fi - www.daikin.fi