Astianpesukoneen asennusohje

3.6.2013
Astianpesukoneen asennusohje
Niiralan Kulman henkilökunta ei asenna astianpesukoneita asukkaille. Astianpesukoneen asennus on teetettävä vastuuvakuutetulla kodinkone- tai putkiyrityksellä. Asennuksesta on jätettävä asennustodistus. Asukkaan on hankittava koneen alle erillinen muovikaukalo, joka auttaa havaitsemaan mahdollisia vuotoja. (Ks. kuva *1)
Ennen astianpesukoneen käyttöönottoa kiinteistönhoitajan on tehtävä asennuksen tarkastus. Asennukset
tarkastetaan työaikana, ei päivystystyönä.
Astianpesukoneen asennuksesta on AINA täytettävä sitoumuslomake, jonka kiinteistönhoitaja tuo asukkaalle
allekirjoitettavaksi tarkastuksen yhteydessä ja toimittaa toimistolle vuokrasopimuksen liitteeksi.
Huoneiston haltija vastaa astianpesukoneen aiheuttamista vahingoista kokonaisuudessaan. Kannattaa siis
hankkia kotivakuutus, joka kattaa niin itselle kuin naapurillekin mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Niiralan
Kulman ottama kiinteistövakuutus korvaa vahingot noin 10 000 euron omavastuurajan jälkeen!
Nikun vanhoissa kiinteistöissä ei ole tila-, eikä liitäntävarausta astianpesukoneelle. Näissä tapauksissa on ensin
selvitettävä kiinteistönhoitajan kanssa, onko astianpesukoneen asennus ylipäänsä mahdollista.
Asukkaan on koottava takaisin puretut kaapistot ennen pois muuttoa. Samalla on hana- ja viemäriliitäntä
aina tulpattava (ks. kuva).
Astianpesukonetta ei saa jättää pesemään ilman valvontaa. Pesukoneen taustaa siivottaessa tulee huolehtia
siitä, että letkujen kiinnitykset ja tulppaukset eivät irtoa. Mahdollisten letkuvaurioiden ja niistä aiheutuvien
vahinkojen estämiseksi on pesukonehana eli sulkuventtiili suljettava aina koneen käytön jälkeen.
Astianpesukoneen kaatumisen estäminen on varmistettava asennuksen yhteydessä.