Esisuunnitteluohje 11-2013.indd

“Isi sanoo, että Lämpöässä tuo lämpöä maasta
meidän kotiin ja auttaa maapalloa paranemaan.
Ja että se parantaa vielä silloinkin,
kun minä olen jo iso.”
MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN
ASENNUKSEN ESISUUNNITTELUOHJE
Lämpöässä-maalämpöjärjestelmä on oikein asennettuna varmatoiminen ja pitkäikäinen, sillä lämmität jopa vuosikymmeniä!
Laitteisto on kuitenkin asennettava ohjeiden mukaan ongelmien välttämiseksi. Vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty” pitää paikkansa tässäkin tapauksessa.
Tämä esisuunnitteluohje antaa laitteiston teknisten tietojen lisäksi perustiedot tilavaatimuksista, lämmönkeruuputkiston
upotuksesta sekä putkiston eristämisestä eri tilanteissa. Lisäksi ohjeessa on esitelty putkiyhteiden paikat malleittain.
Lisätietoja saat Lämpöässä-jälleenmyyjältäsi tai suoraan Lämpöässän tehtaalta.
11/2013
TILANTARVE MALLEITTAIN
Alla olevat arvot (mm) ovat vähimmäismittoja.
X
V
A
Arvot X ja Y ovat huonetilan vähimmäismittoja ja
C
B
arvot A, B ja C ovat vähimmäisetäisyyksiä
Lämpöässä-maalämpöpumpusta seiniin. Arvo O
ilmoittaa
oven
vähimmäisleveyden.
Arvo
Vsi
F
Vm
Varaaja
T/P/Esi
Y
ilmoittaa koneen etuopuolella olevan tilantarpeen.
Arvo V on kaikilla T/P-malleilla 400 mm.
O
Lämpöässän voi sijoittaa vapaasti tekniseen tilaan
tai kodinhoitohuoneeseen. V-, T- ja P-mallit
suositellaan asennettavaksi erilliseen tekniseen
tilaan. Vm- ja Vsi-mallien päällä oleville yhteille on
varattava tilaa n. 20 cm, Esi-mallissa 50 cm.
Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun sijoitetaan
laitteistoa
matalaan
Lämpöässä
tilaan,
kuten
suositellaan
kellariin.
asennettavaksi
lämpöeristettyyn ja lattiakaivolla varustettuun
tilaan,
sillä
lämmönkeruuputkiston
täytön
yhteydessä maapiirin liuosta saattaa roiskua
lattialle.
Lattian
vesivaraajalla
on
kestettävä
varustetun
täydellä
Asenna maapiirin sisääntulo huolella!
mm Vsi 6.0-12.0 Vm 6.0-17.0 V 20.0-30.0 Esi 6.0-17.0
50
50
50
400
A
50
50
150
50
B
500
500
500
50
C
700
700
950
700*
O
1150
1600
1800
2300
X
700
700
700
700
F
1450
1450
1650
1500
Y
200
V
T/P 21-31
T/P 40-80
T 120
600
600
1000
150
50
50
50
50
50
900
1000
1000
3500
3500
4500
700
700
700
1750
2000
2000
400
400
400
*Oviaukon minimileveys riippuu valitun varaajan koosta.
maalämpöpumpun
paino. Tilan ei tarvitse olla paloeristetty.
KERUUPUTKISTON ASENNUS
Keruuputkistona
käytetään
DN40/PN10
normaalia
polyeteeniputkea.
PEM
tarvittaessa. Kaivannon pohjalla tai putken päällä
Kevyesti
Tienpinta
ei saa olla kiviä kosketuksissa putkeen. Kivien
liikennöitävän pihatien alituksessa putket on
Soratäyte
pääsy putken välittömään läheisyyteen voidaan
suojattava styroksilla ja anturan alituksessa
Täytemaa
välttää
suojaputkella oheisten kuvien mukaan. Emme
Styrox-levy
Keruuputkisto peitetään kaivannosta pois otetulla
suosittele moottoriajoneuvoja varten tarkoitetun
Täytemaa
maa-aineksella. Putken päät on oltava tulpattuina
tien rakentamista lämmönkeruuputkiston päälle.
Maaputki +
Styrox-kouru
asennuksesta kytkentään saakka.
aloittamalla
ojan
Lämpökaivoratkaisussa putki eristetään aina
Keruuputkisto
asennetaan
kaivolle saakka.
vaakasuoraan
ilmapussien
täyttö
käsin.
mahdollisimman
välttämiseksi
ja
ilmauksen helpottamiseksi. Mikäli keruuputkisto
Upotettaessa
keruuputkistoa
vesistöön,
on korkeammalla kuin pumppu, tulee putkiston
upotussyvyys tulee olla vähintään 3.0 m.
korkeimpaan kohtaan asentaa ilmauspaikka.
Keruuputkistoon
Keruuputkisto
asennetaan
syvyyteen
lopullisesta
jatkoliitokset
mahdollisesti
suosittelemme
tehtävät
merkitsemään
1.2
m
maanpinnasta.
liitoksesta maan pintaan ulottuvalla narulla
Asennusvaiheessa
mahdollista jälkitarkastusta varten. Jatkoliittiminä
mahdollinen täytemaa tontilla. Yhteen kaivantoon
käytetään
sijoitetaan vain yksi putki. Putkien etäisyys
vain
puristuskierreliittimiä.
Ojat
kaivetaan kaivinkoneella tai salaojakoneella.
on
maahan
otettava
huomioon
toisistaan tulee olla vähintään 1.5 m.
Ojan pohjan tasaukseen riittää ammattitaitoisen
kaivinkoneenkuljettajan
suorittama
konetyö.
Käytä keruuputkiston asennukseen aikaa, sillä
Upotussyvyydessä voi olla n. 100 mm ero.
huolellinen
Isommat
häiriöttömän toiminnan vuosikymmeniksi.
kivet
ja
kannot
voidaan
kiertää
asennus
takaa
Lämpöässän
PUTKILIITÄNNÄT MALLEITTAIN
LÄMPÖÄSSÄ
Vsi 6-12
Vm 6-17
V 20-30
1. Varaajalle meno 1
-
-
-
¾”
2. Varaajalta paluu 1
-
-
-
¾”
3. Varaajalle meno 2
-
-
-
-
-
4. Varaajalta paluu 2
-
-
-
-
-
5. Tulistimelle meno 1
-
-
-
½”
Cu15mm Cu15mm Cu18mm Cu 22 mm
6. Tulistimelta paluu 1
-
-
-
½”
Cu15mm Cu15mm Cu18mm Cu 22 mm
7. Tulistimelle meno 2
-
-
-
-
-
Cu15mm Cu18mm Cu 22 mm
8. Tulistimelta paluu 2
-
-
-
-
-
Cu15mm Cu18mm Cu 22 mm
9. Läpiviennit
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Lämmönkeruu 1, meno
1” uk
1” uk
Cu 35 mm
1” uk
1¼”
1¼”
2½”
2½”
11. Lämmönkeruu 1, paluu
1” uk
1” uk
Cu 35 mm
1” uk
1¼”
1¼”
2½”
2½”
12. Lämmönkeruu 2, meno
-
-
-
-
-
1¼”
2½”
2½”
13. Lämmönkeruu 2, paluu
-
-
-
-
-
1¼”
2½”
2½”
14. Käyttövesi, kylmä
Cu 22 mm Cu 22 mm Cu 22 mm
15. Käyttövesi, kuuma
Cu 22 mm Cu 22 mm Cu 22 mm
16. Aurinkoyhdevaraus, meno
-
¾”
1”
17. Aurinkoyhdevaraus, paluu
-
¾”
1”
18. Lämmönjako 1, meno
Cu 22 mm Cu 22 mm Cu 42 mm
19. Lämmönjako 1, paluu
Cu 22 mm Cu 22 mm Cu 42 mm
20. Lämmönjako 2, meno
-
Cu 22 mm Cu 42 mm
21. Lämmönjako 2, paluu
-
Cu 22 mm Cu 42 mm
Esi 6-17 T/P 21-31 T/P 40-60
T/P 80
T 120
Cu28mm Cu35mm
1½”
2½”
Cu28mm Cu35mm
1½”
2½”
Cu35mm
1½”
2½”
Cu35mm
1½”
2½”
20
19
17 16
11
21
14 15
22
18
Vm 6-17
15 14
23
19
18
21
20
22
Anturi
17 16 Sähkönsyöttö
11
10
21
Vsi 6–12
¾”
¾”
1”
23. Sähkövastus (varolaite)
2”
2”
2”
24. Jäähdytys, meno
-
1½”
-
ehtoisesti joko oikealta
25. Jäähdytys, paluu
-
1”
-
tai vasemmalta puolelta.
V 20–30
11 10
5
4
21 14 15
3
8
20
18
22
18
22
11
10
10
9
19
19
20
1 2 4
3 5 6
1
6
14
15
Vsi-malleissa maapiirin yhteet
voidaan liittää vaihto-
T/P 40–60
7
10
24
22. Paisunta
2
25
11
12
13
Esi 6–17
T/P 80
6
1
2
7 5
6
5
8
3
4
10
9
12
10
2
11
13
8
7
2
1
6
1
5
11
3
10
4
12
T 120
13
11
T/P 21–31
9
TEKNISET TIEDOT
Vsi
Lämpöässä
Mitat
leveys
syvyys
korkeus
Paino (tyhjä varaaja)
6.0
mm
mm
mm
kg 332
Sähköliitäntä
Antoteho, lämm.verk.
lämpötila 35/50°C
Ottoteho, lämm.verk.
lämpötila 35/50°C
Käynnistysvirta***
Sulakekoko,
hidas****
kW
Syöttökaapelin koko
mm2
kW
A
A
Pehmokäynnistin
Kylmäaine
Maapiirilenkin pituus
1 putken järjestelmä
2 putken järjestelmä
3 putken järjestelmä
4 putken järjestelmä
m
m
m
m
Varaajan tilavuus
ltr
Kuormitusvahti
Vakiolämmönsäädin
Varolaitevastus
kW
g
(varaajan sallittu
max.paine 1,5 bar)
8.0
Vm
10.0 12.0
595
680
1830
334 338
340
6.0
422
9.0
11.0
426
1020
700
1830
440
V
14.0
17.0 20.0 30.0
450
1250
800
1900
600 630
458
T/P
Esi
6.0
174
9.0
11.0
178
595
680
1450
192
14.0
202
17.0
21
31
210
780
780
1300
280 318
40
60
80
120
735
1020
1300
900
1800
543
619
400V 3N~
7,3/ 8,9/ 10,7/ 11,7/ 7,86/ 10,13/ 11,96/ 14,55/ 17,00/ 20.6/ 31.2/ 7,86/ 10,13/ 11,96/ 14,55/ 17,00/ 20,6/ 31,2/ 41,2/
62,4/
89,3/ 125,4/
6,7* 8,2* 9,9* 10,9* 7,57* 9,55* 11,34* 13,20* 15,84* 18.9 28.9 7,57* 9,55* 11,34* 13,20* 15,84* 18,9 28,9
37,8
57,8
75,4
117,0
1,8/ 2,2/ 2,5/ 2,9/ 1,83/ 2,28/ 2,65/ 3,18/ 3,81/ 4.83/ 7.9/ 1,83/ 2,28/ 2,65/ 3,18/ 3,81/ 4,8/ 7,9/ 2x4,8/ 2x7,9/ 2x9,6/ 2x12,8/
2,2* 2,7* 3,1* 3,9* 2,46* 3,12* 3,60* 4,50* 5,14* 5.94 10.15 2,46* 3,12* 3,60* 4,50* 5,14* 5,9** 10,2** 5,9** 10,2** 12,4** 17,1**
17
23
32
35
17
23
32
35
43
75 110 17
23
32
35
43
75
110 135(100) 159(130) 218(160) 308
3x10
3x10
3x10
3x16(20)
3x16(20)
3x25
3x35
3x16
(20)
3x25
3x35
3x50
3x63
3x125
(16)
(16)
(16)
5x2,5 (5x6)
5x6,0 5x10,0
5x2,5 (5x6)
5x6,0 5x10,0
5x16,0
5x25,0 4x70+35
Mikäli asennusolosuhteet vaativat pitkiä kaapelivetoja, myös pienemmissä malleissa tulisi käyttää 5x6 mm2 kaapelia.
Kyllä
Kyllä
Lisävaruste
Kyllä
1 900 1 900 2 200 2 500
2 000
2 800 3 300 3 800 4 300 4 800
2000
2800 3300 3800 4 300 4 800 8 600 9 600 14 000 24 000
Maapiirilenkin pituudella ei tarkoiteta keruupiirin kokonaispituutta, vaan yksittäisen keruupiirilenkin pituutta. Keruupiirin kokonaispituus mitoitetaan tapauskohtaisesti.
400*****
400*****
400*****
500*****
500*****
500*****
500
500
400
500
500
500
450
1000–
1500–
3000–
260
480
750
500–1 000
2000–3000
1500 2000
4000
Tulistusvaraaja
Tulistusvaraaja/Yksiosainen varaaja
T → tulistusvaraaja P → yksiosainen varaaja
Lisävaruste
ÄssäControl
ÄssäControl
201 GT
ÄssäControl
201 GT
ÄssäControl
6
9
Valitaan varaajatilauksen yhteydessä.
-
Kaikissa malleissa scroll-kompressori. *Vsi 6.0–12.0, Vm 6.0–17.0 ja Esi 6.0–17.0 testattu ISO 14511 standardin mukaan mittauspisteissä 35/55°C. **Ottoteho ei sisällä kiertovesipumppuja. ***Suluissa
käynnistysvirta pehmokäynnistimellä. ****Suluissa osatehoisen laitteen sulakekoko. *****Laskennassa käytetty 40 mm muoviputkea PEH 40 PN6. Mikäli käytetään seinämältään paksumpaa 40 mm putkea
(PEM 40 PN10), maapiirin maksimipituudet ovat Vsi 8 ja Vm/Esi 9: 1x350m, Vm/Esi11 ja Vsi 12: 2x500m, Vm/Esi 17 ja V 30: 3x500m.
SÄHKÖKYTKENNÄT JA TOIMIMOOTTORIT
Riviliitinnro Johdintyyppi
Ulkoanturi TMO
T1
T3
Ouman 201
Riviliitinnro Johdintyyppi
Sekoitusventtiilin toimimoottori
51,52,53
3x1,5 mm
Ulkoanturi TMO
1
2x0,75mm2
Menovesianturi
2
2x0,75mm2
Huoneanturi TMR (Lisävaruste)
3
2x0,75mm2
9
2x0,75mm
2
2
2
Varaajan alaosan anturi
10
2x0,75mm
Kuumakaasuanturi
11
2x0,75mm2
Ouman 203
Riviliitinnro Johdintyyppi
LJ 1 Sekoitusventtiilin toimimoottori
51,52,53
LJ 2 Sekoitusventtiilin toimimoottori
55,56,57
LKV Sekoitusventtiilin toimimoottori
59,60,61
T/P 40–120
2x0,7 mm2
Huoneanturi TMR
Varaajan yläosan anturi
T/P 21–31
2x0,7 mm2
ÄssäControl
Riviliitinnro
Johdintyyppi
Ulkoanturi
B5, BC5
2x0,75 mm2
ÄssäControl
Riviliitinnro
Johdintyyppi
Huoneanturi (lisävaruste)
B9, BC9
2x0,75 mm
Ulkoanturi
X1/9, X1/2
2x0,75 mm2
Kuumakaasuanturi 1 (tehdasas.)
B1, GND
2x0,75 mm2
Huoneanturi (lisävaruste)
B9, BC9
2x0,75 mm2
Kuumakaasuanturi 2 (tehdasas.)
B2, GND
2x0,75 mm2
Kuumakaasuanturi 1 (tehdasas.)
B1, GND
2x0,75 mm2
Varaajan alaosan anturi
X1/8, X1/2
2x0,75 mm2
Varaajan yläosan anturi
X1/7, X1/2
2x0,75 mm2
Menovesianturi L1
X1/10, X1/2 2x0,75 mm2
Menovesianturi L2
X1/11, X1/2 2x0,75 mm2
Menovesianturi L3 tai LV-kierto
X1/12, X1/2 2x0,75 mm2
Vm 6–17 / Vsi 6–12 / Esi 6-17
Laite
2
Varaajan alaosan anturi
B4, BC4
2x0,75 mm2
Varaajan yläosan anturi
B3, GND
2x0,75 mm
2
Menovesianturi L1
B6, GND
2x0,75 mm
2
Menovesianturi L2
B7, GND
2x0,75 mm2
Menovesianturi L3 tai LV-kierto
B8, GND
2x0,75 mm2
ÄssäControl
Lähtö
Riviliitinnro
Johdintyyppi
Menovesipiiri L1
Y1
25,27
2x0,75 mm2
3x1,5 mm
2
Menovesipiiri L2
Y2
25,27
2x0,75 mm2
3x1,5 mm
2
Menovesipiiri L3 tai LV-kierto
Y4
25,27
2x0,75 mm2
3x1,5 mm
2
Analog. lisävastuksen ohjaus
Y3
26
2x0,75 mm2
Digit. lisävastuksen ohjaus 1
NO13
2x0,75 mm
Digit. lisävastuksen ohjaus 2
NO7
2x0,75 mm2
T/P 40–120
T/P 21–31
V 20–30
Mahdollinen huoneanturi TMR (lisävaruste): kytkentä säätimeltä huonetilaan
2
Ulkoanturi TMO
1
2x0,75mm2
Menovesianturi LJ1
2
2x0,75mm2
3
2x0,75mm
2
Digit. lisävastuksen ohjaus 3
NO8
2x0,75 mm2
2
Digit. lisävastuksen ohjaus 4
NO12
2x0,75 mm2
Ulkoinen hälytyssignaali
NO3
2x0,75 mm2
Huoneanturi (lisävaruste)
Menovesianturi LJ2
5
2x0,75mm
Menovesianturi LV-kierto
7
2x0,75mm2
Varaajan yläosan anturi
9
2x0,75mm
2
Varaajan alaosan anturi
10
2x0,75mm2
Kuumakaasuanturi
11
2x0,75mm2
Lämpöässä on Suomen Lämpöpumpputekniikka
Oy:n tuotemerkki. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Unikontie 2, 62100 Lapua
Puh (06) 433 7200
www.lampoassa.fi