Pari-/rivitalotontit - Jyväskylän kaupunki

Pari-/rivitalotontit
KAUNISHARJU
AP - Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. AP-alueille saa rakentaa
korkeintaan 4 asuntoa yhtä tonttia kohti
Julkisivumateriaalin tulee olla vaalea puu tai kiviaines. Julkisivun päävärisävyn
tulee olla murrettu.
Kattojen tulee olla tummanharmaita harja- tai kaksoispulpettikattoja kaltevuudella 1:2,5 - 1:3.
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin joko rakentamalla varsinaisen kerroksen alapuolelle kaavamerkinnän mukaisesti tai
porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta.
70-345-3
70-345-2
© Jyväskylän kaupunki, Maankäyttö
tontti
osoite
pinta-ala m²
70-345-2 Kotaniemenkuja 11
2241
70-345-3 Kotaniemenkuja 13
2011
*oikeudet muutoksiin pidätetään
50 m
rak.oik. k-m²
500
500
kerrosluku
II
II
myyntihinta
106 000 €
106 000 €