lukuvuosi 08-09 - Musiikkiopisto Juvenalia

TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009
TOIMINTAKERTOMUS 2008-2009
SISÄLLYSLUETTELO
Pääkirjoitus.............................................................................. 1
Juvenalia kilpailemassa............................................................ 3
Juvenalia ja vanhustyö............................................................. 5
Juvenalia ja KULPS!................................................................. 7
Työvuosi.................................................................................. 8
Perustettu 1977
• Musiikkileikkikoulu
• Soitinvalmennus
Opetushenkilökunta............................................................... 10
Taulukoita.............................................................................. 12
Tasosuoritukset
• Perustaso
Päättötodistukset........................................................ 17
Solististen aineiden tasosuoritukset............................. 18
• Perustason jatko-osasto
Musiikin perusteiden tasosuoritukset........................... 21
• Musiikkiopistotaso
Stipendit................................................................................ 23
• Aikuisosasto
Juvenaliasta ammattiopintoihin.............................................. 24
• Vapaaosasto
Oppilaslistat osastoittain........................................................ 25
• Musiikkiterapia
• Musiikkivalmennus
Musiikkiopisto Juvenalian sijaintipaikkakunta ja toiminta-alue on
Espoon kaupunki.
Taitto: Hottikatti Oy
Painopaikka: Painokurki Oy
Kansikuva:
Juvenalia-kuoro johtajanaan
Matti Järvinen konserttimatkalla
Sveitsissä elokuussa 2008
Juvenalia •
Musiikkiterapia ja koulujen musiikkivalmennus........................ 33
Musiikkileikkikoulu................................................................. 34
Yhtyetoiminta......................................................................... 37
Kamarimusiikkiopetus............................................................ 41
Musiikkiteatteri Juvenalia....................................................... 43
Konserttitoiminta
Konserttisarjat............................................................. 48
Kartanokonsertit.......................................................... 63
Muut teemakonsertit.................................................... 66
Oppilaskonsertit.......................................................... 80
Luokkakonsertit........................................................... 88
Opettajien konsertit..................................................... 89
Juvenalia vierailemassa.......................................................... 90
Käytännön tietoa Juvenaliasta............................................... 95
1
2
• Juvenalia
rehtori
Jukka Okkonen
K
ulunut lukuvuosi helli ja ravisteli meitä. Musiikkioppilaitoksen toiminnan polttopisteessä on
aina onneksi musisointi, joka kattaa niin pedagogisen työn kuin esiintymisetkin konsertteineen ja tapahtumineen.
K
onsertteja lukuvuoden aikana kertyi pitkälle toistasataa, kaikki tärkeitä omalla tavallaan. Oppilaskonsertit, teemakonsertit konserttisarjan konsertit, musiikkiteatteritoiminta ja opettajien
konsertit luovat monipuolisen kuvan Juvenalian ulospäin suuntautuvasta konserttitarjonnasta.
Tärkeintä on kuitenkin se riemu, joka syntyy oman soittamisen ja kehittymisen kautta. Itsekkäästi voimme sanoa, että soitamme saadaksemme elämyksiä taiteen kiehtovassa maailmassa. Eikä elämysten kokeminen ole iästä kiinni.
V
arhaiskasvatuksen puolella Juvenalian musiikkileikkikoulussa tehdään uraauurtavaa työtä,
eikä vähiten vauvamuskarissa. Viimeaikaiset uudet tutkimukset tukevat niitä kokemuksia
ja käsityksiä, joita opettajillamme on ollut jo pitkään. Tutkimuksen mukaan musiikilla on vaikutusta jo vastasyntyneen aivotoimintaan ja lapsena aloitettu musiikkiharrastus voi vaikuttaa
myös muuhun oppimiseen. Vauvojen reagoimista musiikkiin on tutkittu nukkuvilla vauvoilla, jotka ymmärtävät musiikin emotionaalisia sisältöjä. Tutkimuksen mukaan vauvat voivat löytää aika
monimutkaisiakin kokonaisuuksia ja ennestään jo tiedämme, että kyvystä kuunnella tarkasti on
hyötyä esimerkiksi vieraiden kielien oppimisessa.
U
sein kuulee puhuttavan, että taiteella on itseisarvo; se tarkoittanee sitä että taide itsessään
on arvokasta ja hyvää, sitä kannattaa harjoittaa ja harrastaa sen itsensä vuoksi. Se voi
tarkoittaa myös sitä, että valitsemastamme musiikista voimme itse päättää kenenkään ulkopuolisen siihen puuttumatta. Pidämme tätä itsestään selvänä, näin tulee tietysti aina ollakin.
Harvemmin tulemme ehkä ajatelleeksi, että itse kulttuurilla on ns. välinearvo, jonka tehtävä on sivistävä, eheyttävä ja myönteisä arvoja säilyttävä. Kulttuuriarvojen sisäistäminen, niiden moninaisuudesta ja runsaudesta nauttiminen ovat suhteessa ihmisen hyvinvointiin.
E
spoossa kulttuuria on käytetty välinearvona tavalla, joka on saavuttanut maailmanlaajuista
myönteistä huomiota. Esimerkkinä mainittakoon Espoon kulttuuripalvelujen käynnistämä ja
koordinoima Kulttuuriketju-hanke, joka vie kulttuuripalveluja vanhusten hoitokoteihin ja palvelutaloihin. Kulttuuriketju tarjoaa vanhuksille ja hoitohenkilöstölle mahdollisuuden nauttia taiteesta
ja kulttuurista paitsi yleisönä myös toteuttaen omaa persoonaansa ja omaa luovuuttaan itsekin
taidetta tekemällä.
Juvenalia •
1
K
ulttuuriketju pyrkii myös lisäämään sukupolvien välistä sekä hallintokuntien rajat ylittävää
vuoropuhelua ja uutta synnyttävää yhteistyötä. Taideoppilaitosten kumppaneina Kulttuuriketjussa ovat Espoon Sosiaali- ja terveyspalvelut ja mukana on n. 20 eri hoito- ja palvelukotia. Mainittakoon vielä, että tämä kulttuuriketjuhanke on saavuttanut arvostetun Citizen Award
-palkinnon, joka luovutettiin Espoon kaupungin johdolle Haagissa tämän vuoden alkupuolella.
H
yvin suurella ilolla on todettava, että Juvenaliassa Kulttuuriketjuun osallistuminen on saanut
myönteisen vastaanoton. Opettajat ja oppilaat ovat sisäistäneet arvokkaan tehtävän, jossa
pienin vaivoin ja vähin kustannuksin voidaan parantaa huomattavasti vanhusten elämänlaatua ja samalla vuorovaikutuksesta jotakin itsekin oppien. Puhumme nyt myös niin sanotusta
kolmannesta tehtävästä, joka nykymaailmassa lankeaa luonnostaan yleishyödyllisille, runsasta
yhteiskunnan tukea nauttiville laitoksille.
J
o parin vuoden ajan yksi vilkkaimmista puheenaiheista on ollut - ei suinkaan Tanssii tähtien
kanssa viihdeohjelma - vaan lama. Se koskettaa koko maailmaa, myös Suomea ja Espoota. Tiedämme, että yhteisöverotulojen hiipuminen Espoossa aiheuttaa vyön kiristämistä ja
säästötalkoita ensi vuonna kaikilla sektoreilla, myös kulttuurissa. Elämme tulevina kuukausina
siis pienoisessa jännityksessä ja vuoden 2009 lopulla näemme, kuinka suuret supistustoimet
meitä ensi vuoden alussa koskettelevat.
L
isäksi olemme paikallislehdestä voineet lukea virkamiesten kannanottoja, joissa on todettu,
että jos pelimerkkejä (siis rahaa) ei tule lisää, seuraava askel olisi kehittää taiteen perusopetusta niin, että yhä useampi pääsisi siitä osalliseksi. Rivien välistä tulkittuna tämä voisi merkitä
esimerkiksi sitä, että resursseja harkittaisiin siirrettäväksi yleisen oppimäärän puolelle. Varmuudella tiedämme, että kun rahaa ei todellakaan ole jaossa ensi vuonna sitäkään vertaa kuin tänä
vuonna, lausunto herättää ainakin jonkinlaista huolestumista. Musiikin suurvallassa Suomessa
taiteen laajan oppimäärän peukalointi olisi poikkeuksellista toimintaa, jossa kulttuurikaupunkina tunnettu Espoo kulkisi yksin surullisena esimerkkinä ja tiennäyttäjänä. Maailmanmainetta
niittänyt ainutlaatuinen suomalainen musiikkikasvatusjärjestelmä on lailla säädetty ja tuntiperusteisella valtionosuudella tuettu, vuosikymmeniä rakennettu ja kehitetty. Tätä kulttuurisaavutusta
meillä ei ole varaa tuhota.
2
• Juvenalia
JUVENALIA KILPAILEMASSA
MADETOJA-KILPAILUT PIANISTEILLE OULUSSA 26.-31.1.2009
Alle 13-vuotiaiden sarjassa palkittiin 10 soittajaa ilman
sijajärjestystä, yksi heistä on Elisa Chen (opettaja Antti
Vahtola)
13-16-vuotiaiden sarjassa kilpailivat Katja Lahtinen ja
Maleena Linjama (opettaja Outi Vainiomäki) saaden
hienot palautteet.
VALTAKUNNALLISET KANTELEYHTYEKILPAILUT TAMPEREELLA 3.-5.6.2009
Yli 15-vuotiaiden pienyhtyeiden kansanmusiikkisarja:
Millimollit jaettu 1. sija (Palkinnoksi studioaika YLE:lle)
Oulun muistoja - Katja Lahtinen ja Maleena Linjama
Kuva: Outi Vainiomäki
12-14-vuotiaiden suuryhtyeiden kansanmusiikkisarja:
Kanterellit jaettu 2. sija
Lasten pienyhtyeiden sarja:
Matara 2. sija
Halla sai erityismaininnan kappaleesta ”Ikinä”, (säv.san. Sanna Huntus)
Millimollit ja Halla -yhtyeet pyydettiin myös loppukonserttiin esiintymään.
Kaikkia yhtyeitä ohjaa Sanna Huntus ja yhtyeiden kokoonpanot löytyvät Kamarimusiikkiopetus –sivuilta.
TAMPEREEN SÄVEL 3.-7.6.2009
Kuorokatselmuksessa lauloi 48 kuoroa eri puolilta
maailmaa. Juvenalia-kuoro sai kaksi kultaleimaa ja 800
euroa palkinnoksi sekä kutsun esiintymään päätöskonserttiin.
Juvenalia-kuoroa johtaa Matti Järvinen.
Juvenalia •
“Laivan päällä on lysti olla” - Kanterellit valtakunnallisissa
kanteleyhtyekilpailuissa Tampereella 3.-5.6.09
Kuva: Timo Väänänen
3
Juvenalia-kuoro toiseksi Kataloniassa
Espoolainen Juvenalia-kuoro on jälleen menestynyt kilpailussa. Kuoro osallistui 16.-19. heinäkuuta Festival Internacional de Música de Cantonigròs -festivaaliin, joka järjestettiin tänä
vuonna 27. kerran. Festivaalissa järjestettiin kilpailuja viidessä eri sarjassa, joista Juvenaliakuoro osallistui kahteen. Kansanmusiikkisarjassa kuoro saavutti toisen sijan.
Tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuotta viettävä Juvenalia-kuoro palkittiin kesän alussa kahdella kultaleimalla Tampereen sävelen kuorokatselmuksessa. Menestys seurasi menestystä tällä kertaa
Kataloniassa. Cantonigrósin kansainväliseen musiikkifestivaaliin osallistui 32 kuoroa ja 11
tanssiryhmää 27 maasta. Juvenalia-kuoro osallistui viidestä kilpailusarjasta kahteen ja esiintyi
omin konsertein täysille saleille. Kansanmusiikkisarjassa kilpaili 23 kuoroa. Sarjan voiton vei
unkarilainen tyttökuoro Bartók Béla Leánykar 90,5 pisteellä. Juvenalia-kuoro tuli toiseksi 88,8
pisteellä. Ohjelmistossa oli Merja Rajalan Kiiriminna-räp sekä osat Lintu ja Punapaula Jukka
Linkolan Mieliteko-sarjasta.
Juvenalia-kuoron kilpailumenestystä täydensi neljäs palkinto sekakuorosarjassa. Sekakuorokilpailun ohjelmistossa oli tuomariston puheenjohtaja Josep Vilan katalaaninkielinen teos
Un sonet per tu, Felix Mendelssohnin Denn er hat seinen Engeln befohlen sekä osat La luna
asoma ja Malagueña Einojuhani Rautavaaran Lorca-sarjasta.
Cantonigrósin festivaali on vuodesta 1983 lähtien joka kesä järjestettävä musiikkifestivaali,
joka koostuu eri kuoro- ja tanssikokoonpanojen kilpailuista ja konserteista. Festivaalin yksi
toiminta-ajatus on lähentää eri kulttuureja sekä tehdä tunnetuksi Katalonian kieltä ja kulttuuria.
4
• Juvenalia
JUVENALIA JA VANHUSTYÖ
Musiikkiopisto Juvenalia on miltei koko
olemassaolonsa ajan kokenut yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen viedä taidetta, virkistäviä
elämyksiä laitoksissa asuville vanhuksille, niin
oleskelu- ja kahvilatiloihin kuin vuodeosastoillekin.
Vierailuilla ovat käyneet soolosoittajat,
laulajat, yhtyeet, muskarilaiset, runonlausujat
ja tekstien lukijat. Unohtaa ei sovi myöskään
yhteislaulutuokioiden ohjaajia ja mm. ystävänpäivän tanssien tahdittajia! Kohtaamiset
ovat olleet molemmin puolin erittäin antoisia
ja mieleen painuvia.
Perusvierailujen lisäksi vuosien varrella on
toteutettu myös mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja:
IIK! - kaksivuotinen ikäihmisten kulttuurihanke v. 2002-2003 – sisälsi ensimmäisen
kerran suunnitelmallisesti eri taiteenlajeja
koordinaattoreinaan yhteisötaiteilijat Maiju
Ahlgrén ja Annukka Mikkola. Taide friskaa –projekti v. 2006-2007 oli
Espoon modernin taiteen museon EMMAn ja Juvenalian yhdessä toteuttama, viisi eri
aikakautta käsittävä sarja, jossa kunkin aikakauden esineistöä ja eri soittimin esitettyä
musiikkia vietiin tuliaisina kohteina olleisiin
Aurorakotiin ja Puolarmetsän sairaalaan, huipentuen kummassakin paikassa yhteiseen
päätösjuhlaan. Tapaamisiin kuuluivat myös
tarinat ja kaiken vierailujen aikana koetun
herättämät muistot ja muistelut. Toistaiseksi
mittavin ja monipuolisin projekti oli museolehtori Nana Salinin pohjustama ja toteutui käytännön tasolla EMMAn pääoppaan Pernilla
Erikssonin kanssa.
Espoossa käynnistettiin syksyllä 2007
Kulttuuriketju-hanke tuomaan vanhuksille
arjen rutiinit ja tapahtumattomuuden katkaisevia taidevierailuja. Kuluvana lukuvuonna on
ketju vahvistunut toiminnaltaan entisestään.
Yhä useampien espoolaisten hoivakotien ja
palvelutalojen asukkaat ja muut käyttäjät ovat
päässeet monipuolisesta kulttuuritarjonnasta
osallisiksi Espoon kulttuuritoimessa työskentelevän Merja Talvelan idearikkaan, suurella
välittämisellä ja lämmöllä tehdyn organisoinnin tuloksena. Taiteen perusopetusta antavilla
TPO-oppilaitoksilla (musiikki, tanssi, kuvatai-
Piristystä päivään! – Ulla Koskisen
muskarilaiset Espoonlahden
hoivakodissa 11.11.08
Kuva: Mia Nirhamo
Juvenalia •
5
de, esittävä taide) on kullakin omat nimikkopaikkansa, tavoitteena vierailut kuukausittain.
Ketju on kasvanut myös lukuisilla muilla vierailijayhteisöillä ja pelkästään kevätkaudella
2009 vierailuja kertyi 249 kun niitä koko vuonna 2008 oli 261 kappaletta.
Kulttuuriketjun ainutlaatuisuudesta kertoo sekin, että hanke voitti Eurocities Awards
2008 -kilpailun Innovatiivisuus-sarjan. Eurocities on merkittävimpien eurooppalaisten kaupunkien muodostama järjestö, jonka tavoite
on parantaa jäsenkaupungeissa asuvien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella. Kulttuuriketjuhanke tähtää vanhusten kulttuuripalvelujen
parantamiseen hallintosektorien rajat ylittävää
yhteistyötä kehittämällä.
Juvenalian pääasialliset vierailukohteet
ovat Espoonlahden hoivakoti, Leppävaaran
palvelutalo, Ruusukoti, Sofiakoti, Viherkoti ja
Viherlaakson palvelutalo, unohtamatta van-
6
hoja ystäviä kuten dementiakoti Villa Lyhde
ja Kaunialan sairaala. Vastaanotto kaikkialla
on ollut lämmin ja itse esitysten lisäksi puolin ja toisin on koettu palkitsevaksi yhteinen,
kokoava kahvi- ja keskustelutuokio tilaisuuden päätteeksi. Käyntejä erityiskumppanien
luokse on lukuvuoden aikana kertynyt n. 25
kappaletta, tarkempi erittely löytyy Juvenalia
vierailemassa -sivuilta.
Tänä vuonna on jatkunut myös edellisvuonna alkanut käytäntö, että kaupungin
määrärahan turvin ohjaaville opettajille on voitu maksaa pieni palkkio vierailuista kaupungin
omiin hoivakoteihin, kiitos siitä! Rahallisesti ei
puolestaan voi mitata henkistä palkkiota, hyvää mieltä arjen yläpuolelle nostavista hetkistä ja erilaisten vanhusten kohtaamisesta syntyneistä kokemuksista.
Lämmin kiitos kaikille vierailuilla käyneille
oppilaille ja opettajille, teette arvokasta työtä!
• Juvenalia
JUVENALIA JA KULPS!
Espoo on ottanut mallia Turusta ja on rakentanut peruskoulun 1.-9.-luokkalaisille kulttuuri- ja liikuntapolun, jossa jokainen peruskoululainen kaksi kertaa vuodessa pääsee tutustumaan johonkin taiteen tai liikunnan lajiin.
Myös yhteistyössä Espoon musiikkiopiston kanssa
Jousenkaaren ja Laurinlahden kouluille järjestetyt musiikin
perusteiden opinnot ovat eräänlaista kouluyhteistyötä nekin, helpottaen ko kouluilla opiskelevien musikanttien viikko-ohjelmaa ja antaen kenelle tahansa oppilaista mahdollisuuden osallistua säveltapailun opiskeluun. Taiteen perusopetusta antavien eli TPO-oppilaitosten
on toivottu osallistuvan hankkeeseen ja kartoittavan mahdollisuutensa tarjota tutustumiskohteita omalta osaltaan.
Oppilaitosten tarjonta suunnataan tällä hetkellä pääosin
4.-luokkalaisille ja alkoi koordinoituna syksyllä 2008. Juvenalian pitkäikäisin yhteistyökumppani on Rastaalan koulu, tutuksi on tullut myös Ruusutorpan koulu ja uusin kaverikoulu on “laulava Lintuvaara”, jossa syksyllä 2008
alkoi Juvenalian järjestämä säveltapailuopetus ja jonne
tammikuussa 2009 siirtyi Lapsikuoro Juvenalian toiminta.
Kuluneen lukuvuoden suuri, TPO-oppilaitosten yhteinen peruskoululaisille ja päiväkodeille sekä lasten perheillekin suunniteltu tapahtuma oli 17.3. koko Kulttuurikeskuksen vallannut Taidekarnevaali. Aamusta lähtien koko
koulupäivän kestäen konsertteja, tanssiesityksiä, näyttelyitä, työpajoja jne saleissa, luokissa ja aulatiloissa!
Juvenalia toi tarjolle Tapiolasaliin Marjatta Meritähden
säveltämät ja Laura Latvalan sanoittamat Pikku-Marjan
eläinlaulut Antti Vahtolan toimiessa kapellimestarina. Esityksessä Juvenalian yhteistyökumppanina oli Espoon Pop/
Jazzopisto EBELI.
Sellosalissa 21. huhtikuuta Olli Silvánin johtama Juvenalian Puhallinorkesteri (JuPo 1) svengasi peruskoululaisten suut messingille ja varpaat heilumaan nuorille tutun ohjelmiston myötä. Leppoisasti juonnetun konsertin jälkeen
koululaisilla oli mahdollisuus kokeilla eri puhaltimia soitinopettajien ohjauksella – sillä seurauksella, että innokkaimmat oppilaat olisivat ilman opettajiensa patistusta jättäneet
koulun ruokakellon kutsunkin kuulematta!
Jo ennen KULPS!in keksimistäkin Juvenalia, kuten
moni muukin taideoppilaitos, on harjoittanut koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Koulukonsertit, avoimien ovien orkesteriharjoitukset ja soitinesittelyt juontavat juurensa kauimmaksi opiston historiaan.
Aktiivisempaa tekemistä edustavat koululle iltapäiväkerhon omaisesti rakennetut musiikkivalmennusryhmät,
joihin kaikki halukkaat ovat voineet osallistua. Leikinomaisen soveltuvuustestin kautta perustetut soitinvalmennusryhmät puolestaan ovat tuoneet liki mahdollisuuden saada
kipinän pitkään ja pitkällekin jatkuneisiin opintoihin. Maineikas Juvenalia-kuoro sai aikoinaan alkunsa Päivänkehrän koululla ja oli pitkään nimeltäänkin Olarin kuoro.
Juvenalia •
Hyvin sujuu! Tanja Vienonen ja
pasuunakokelas JuPo 1:n huhtikuiseen
KULPS!-konserttiin liittyvässä
soitinesittelyssä.
Kuva: Mervi Sinkkonen
7
työvuosi
Työvuoden pituus oli 38 viikkoa, josta opetusta oli 35 viikkoa.
Opetus alkoi syyslukukaudella 15.8.2008 (17 vkoa) ja kevätlukukaudella 7.1.2009 (18 vkoa).
Talous 2008
Menot
Tulot
Valtionosuus - lakisääteinen
- harkinnanvarainen
Espoon kaupungin avustukset
- toiminta-avustus
- vuokra-avustus - muut erät
Muut avustukset
Oppilasmaksut
Muut tuotot
2.480.759 €
995.877 €
20.000 €
565.000 €
449.093 €
24.363 €
7.000 €
432.082 €
33.298 €
39,4 %
0,8 %
22,3 %
17,8 %
1,0 %
0,3 %
17,1 %
1,3 %
Tilintarkastajat 2008
Jouni Vanhala, KHT
Espoon kaupungin nimeämänä:
Martti Kaasinen
Toimihenkilöt
Okkonen Jukka
Sinkkonen Mervi
Stigell Margit
Lampela Anne
Törmä Pirjo
Lohela Juhani
rehtori
apulaisrehtori
talouspäällikkö toimistosihteeri
toimistosihteeri iltavahtimestari
8
• Juvenalia
Musiikkiopisto Juvenalian hallituksen varsinaiset jäsenet Palsala Arto
puheenjohtaja
Hirvonen Hilkka
Hursti Anna-Mari *
31.12.2008 saakka
Jouhtimäki Tauno *
1.1.2009 alkaen
Kangas Taisto
Kämäräinen Aulikki
Lepistö Kia
oppilask. ed. 31.12.2008 saakka
Lyytikäinen Elvi *
1.1.2009 alkaen
Müntinga Kirsti opettajak. ed. 31.12.2008 saakka
Okkonen Jukka
rehtori, sihteeri
Pellikka Heikki
Päivinen-Ala-Harja Paula
Rikalainen Essi
Rinne Kalervo
varapuheenjohtaja
Rostedt Petriikka
oppilask.ed. 1.1.2009 alkaen
Sanila Marjaana *
31.12.2008 saakka
Sinkkonen Mervi
apulaisrehtori
Suomalainen Sami *
1.1.2009 alkaen
Tikkala Kari
opettjak.ed. 1.1.2009 alkaen
Tuomi Petteri *
31.12.2008 saakka
* -merkityt ovat Espoon kaupungin edustajia. Lisäksi Espoon kaupungin kulttuuritoimen johtajalla ja musiikki-intendentillä on läsnäolo-oikeus.
Hallitus on kokoontunut lukuvuoden aikana 8 kertaa
22.09.2008
10.11.2008
12.12.2008
19.12.2008
Juvenalia •
02.02.2009
09.03.2009
20.04.2009
08.06.2009
9
opetushenkilökunta
Nimi
Opetusaine
Viikkotuntimäärä
Rehtori
Okkonen Jukka
vapaa säestys
1
Sinkkonen Mervi
piano
2,33
Lehtorit
Hongell Andrej
Huntus Sanna
Lassfolk Hellevi
Müntinga Kirsti
Ranta Maarit
Suonio Lauri
Tikkala Kari
Tuomisalo Olli-Pekka
Vahtola Antti
Vainiomäki Outi
sello
kantele, kansanmus.
huilu
viulu
viulu
sello, orkesteri
piano, cembalo
saksofoni
piano
piano
23
26
24,33
24
23
23
23
15
23
23
Apulaisrehtori
Vakinaiset opettajat Alho Eeva
Hakala Elina, vt
Herttua-Rissanen Elina
Honkanen Maarit, virkavapaalla
Järvinen Matti
Kupiainen Liisa
Pajukangas Susanna
Pylkkänen Margit
Rechardt Päivi
Repo Niina
Silván Olli
Suikkanen Kirsti, ositt.virkavapaa
Virta Hanna-Leena, vt musiikkileikki
piano, valmennus
piano
piano, valmennus
musiikin perusteet, kuoro
viulu, kansanmusiikki
piano, valmennus
piano
viulu, orkesteri
musiikkileikki
klarinetti, puh.yhtyeet
viulu, valmennus
piano, valmennus
24
11,33
22
laulu, piano
viulu, alttoviulu
orkesteri, kirjastonhoito
huilu
musiikkileikki, piano
musiikkileikki
piano, valmennus
piano, viritykset
piano, säestys, vap. säest
17,33
24
24
24
23,33
24
24
23
28
18
11,67
Päätoimiset tuntiopettajat Heikkinen Mette
Jokiaho Tarja
Koivuniemi Tommi
Korpela Leena
Koskinen Ulla Kuortti-Katris Maria
Liira Veli-Matti
Lilius Mika
10
16,67
20,33
16
16,67
16
20,33
• Juvenalia
Nimi
Opetusaine
Viikkotuntimäärä
Maasilta Eeva Perälahti Johan
Ranta-Huikuri Anitta
Tamminen Hannamaria
Vienonen Tanja
Virtanen Esko
musiikkileikki
musiikin perusteet
laulu
piano, säestys
pasuuna, tuuba
kitara
9
21
22,33
18
18
17,33
nokkahuilu
lauluryhmät
kontrabasso kamariorkesteri
musiikin perusteet
kitara
käyrätorvi
piano, valmennus
kitara
musiikin perusteet
sello, valmennus
musiikkiterapia
harppu
piano
kuoro
sello
lapsikuoro
viulu
piano
oboe
käyrätorvi
musiikin perusteet
nokkahuiluvalmennus
musiikin perusteet
klarinetti
musiikkiteknologia
lyömäsoittimet
piano
viulu
trumpetti
musiikkileikki
musiikkileikki
harmonikka
kantele, klassinen
fagotti
13,67
5
7
8
6
4,67
5,67
9
1,33
2
5,67
9
2
9
2,67
8
2,33
8
Sivutoimiset tuntiopettajat Absetz Kimmo
Bäckman Elisabeth
Haavisto Jussi
Hanhijärvi Janne
Helve Maija
Hirvanen Olli
Juvonen Anni
Kaartinen Taiju
Kirsi Mika Kortesharju Jaakko
Kurkikangas Leila
Laakso Seija
Lahtinen Saija
Laiho Marja
Lindfors Casimir
Lyijynen Tuiri
Manninen Eeva 1.1.2009 alk.
Manninen Heljä-Maari
Merikanto Marjaana, äit.lomalla
Mustonen Sole
Oinonen Jalo
Ojala Päivi, hoitovapaalla Paukkunen Leena Salmi Elina
Schnabel Jörg Fabian
Sunell Matti
Suomalainen Pasi
Takkala Tuuli
Tukiainen Seppo
Tuomisalo Mika
Valle Satu
Vionoja Riitta
Välimaa Kalle
Yli-Vainio Mervi
Ylärakkola Mika
Juvenalia •
11
13,83
2,67
5
3,67
11,67
3,33 5
7,33
1,33
10
7
2
8,33
8,33
6
taulukoita
MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN PÄÄSYKOKEISSA 26.5-28.5.2009 PYRKI
OPPILAAKSI JA OTETTIIN UUSIA OPPILAITA SEURAAVASTI:
Musiikkiopistoon
pyrkineitä
Kouluik.
soitinvalmennukseen pääsi
Perustasolle
pääsi
Aikuisosastolle
pääsi
Musiikkiopistotasolle
pääsi
Aine
f m
yht.
f
m
yht.
f
m
yht.
f
m
yht.
f
m
yht.
acc
ah
br
canto
cemb
cb
cl
cor
fag
fl
guit
harp
kan
ob
org
perc
pf
rec
sax
tr
trb
vc
vl
vla
yht.
1
11
1
7
3
12
2
1
3
2
1
1
54
5
8
13
2
127
3
3
1
1
1
1
14
2
7
17
1
2
8
8
69
3
1
14
2
8
4
13
16
1
3
4
1
8
71
6
2
16
21
2
196
1
3
1
5
1
3
1
5
1
1
3
1
3
1
10
1
1
4
2
4
1
1
10
2
1
2
7
36
3
1
1
1
2
2
1
2
4
17
3
2
2
5
2
4
3
1
12
3
1
4
11
53
-
-
-
-
-
-
Soitinvalmennukseen
pyrkijöitä
f
m
yht.
74
39
113
Soitinvalmennukseen
hyväksyttiin
f
m
yht.
25
14 39
Vapaaosastolle
pyrkijöitä
34
Vapaaosastolle
hyväksyttiin
10
12
• Juvenalia
Oppilasjakautuma osastoittain lv. 2008-2009
Osasto
Musiikkiopisto
- opistotaso
- perustaso
- perustason jatko-osasto
- aikuisosasto
Soitinvalmennus
Vapaaosasto
Musiikkiterapia
Lauluryhmät
Musiikkileikkikoulu
Yhteensä
syksy-2008
kevät-2009
27
386
7
21
133
55
20
38
586
26
382
7
20
134
53
20
38
571
1273
1251
Oppilasjakautuma lukuvuoden lopussa opiskelun tason,
iän ja sukupuolen perusteella
-6 v
Opistotaso
Perustaso
Perustason jatko-os.
Aikuisosasto
Soitinvalmennus
Vapaaosasto
Musiikkiterapia
Lauluryhmät
Musiikkileikkikoulu
Juvenalia •
7-10 v
m
11-15 v
f
m
f
m
f
1
-
65
35
158
13
4
332
7
1
239
68
5
6
27
- 42
2
5
11
-
3
10
1
-
350
247
171
95
172
13
16- v
yht.
f
m
70
4
1
7
3
20
35
3
13
19
-
6
18
7
7
10
-
-
-
-
81
91
26
382
20
134
53
20
38
571
44 1251
Solististen aineiden opiskelu
Opistotaso
Aine
f
alttoviulu
fagotti
harmonikka
huilu
klarinetti
piano
saksofoni
sello
viulu
yksinlaulu
2
-
-
4
2
6
-
-
5
1
-
1
1
-
-
2
1
1
-
-
2
1
1
4
2
8
1
1
5
1
-
-
-
-
-
4
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
1
-
2
1
1
4
2
13
1
1
6
1
20
6
26
5
1
6
32
Pääaineena
m
yht.
f
Sivuaineena
m
yht.
Yhteensä
Perustaso
Aine
alttotorvi
alttoviulu
baritoni
fagotti
harmonikka
huilu
kantele
kitara
klarinetti
kontrabasso
käyrätorvi
lyömäsoittimet
nokkahuilu
oboe
pasuuna
piano
saksofoni
sello
trumpetti
tuuba
viulu
yksinlaulu
f
Pääaineena
m
yht.
f
Sivuaineena
m
yht.
Yhteensä
3
11
-
-
4
23
19
4
13
1
1
-
7
9
2
84
2
11
2
-
59
4
-
1
2
1
-
2
2
15
7
3
2
3
1
1
6
42
5
18
6
1
5
-
3
12
2
1
4
25
21
19
20
4
3
3
8
10
8
126
7
29
8
1
64
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
5
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
8
1
1
1
1
-
-
3
12
2
1
4
25
21
19
20
4
4
3
8
10
8
134
8
30
9
2
64
4
259
123
382
8
5
13
395
14
• Juvenalia
Perustason jatko-osasto
Aine
f
pasuuna
piano
sello
viulu
-
3
-
1
4
Pääaineena
m
yht.
1
1
1
-
3
1
4
1
1
7
f
Sivuaineena
m
yht.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yhteensä
1
4
1
1
7
Aikuisosasto
Aine
huilu
kantele
piano
saksofoni
sello
trumpetti
viulu
yksinlaulu
f
1
1
6
-
1
-
1
3
13
Pääaineena
m
yht.
-
-
3
1
-
1
1
1
7
1
1
9
1
1
1
2
4
20
f
Sivuaineena
m
yht.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yhteensä
1
1
9
1
1
1
2
4
20
Vanhoissa seuratansseissa on
lumoa! Samalla soitinrahasto karttuu
Juvenalian konserttitanssiaisissa
27.2.09
Kuva: Margit Stigell
Juvenalia •
15
Soitinvalmennus
Aine
harmonikka
huilu
kantele
kitara
kontrabasso
käyrätorvi
lyömäsoittimet
nokkahuilu
oboe
piano
sello
viulu
f
-
4
11
-
1
4
1
10
1
28
5
17
82
Pääaineena
m
yht.
3
-
4
5
2
2
1
4
2
9
10
10
52
3
4
15
5
3
6
2
14
3
37
15
27
134
f
Sivuaineena
m
yht.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yhteensä
3
4
15
5
3
6
2
14
3
37
15
27
134
Vapaaosasto
Aine
alttoviulu
fagotti
kantele
klarinetti
lyömäsoittimet
nokkahuilu
piano
saksofoni
trumpetti
viulu
yksinlaulu
f
2
1
1
2
-
2
14
-
-
1
11
34
Pääaineena
m
yht.
-
-
-
3
1
-
8
1
1
-
5
19
2
1
1
5
1
2
22
1
1
1
16
53
f
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sivuaineena
m
yht.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yhteensä
2
1
1
5
1
2
22
1
1
1
16
53
Muut
Aine
Musiikkiterapia
Lauluryhmät
f
11
27
38
Pääaineena
m
yht.
9
11
20
16
20
38
58
f
-
-
Sivuaineena
m
yht.
-
-
-
-
Yhteensä
20
38
58
• Juvenalia
PÄÄTTÖTODISTUKSET
MUSIIKKIOPISTOTASO
Tirkkonen Annukka
PERUSTASO
Aunu Ilkka
Chen Elisa
Hienonen Kaisu
Hyry Adele
Hyry Kaisa
Ikonen Linnea
Jakku Tomi
Jansson Maria-
Patricia
Klemetti Joel
Koivusalo Juha
Kovanen Tiia
Kärkkäinen Katri
Lahtinen Linnea
Laine Johannes
Leinikki Aleksi
Lilja Miriam
Malmberg Anna
Mentula Sara-Sofia
Moilanen Eveliina
Mäkinen Aino
Niskanen Jessica
Niva Maija
Notkonen Mirka
Nuutinen Janne
Paakkinen Erika
Rantanen Joanna
Sneck Amanda
Sorsa Veronika
Sorvoja Markus
Tolonen Elias
Tommila Jenni
Törmi Milena
Vartiainen Pihla
Vepsäläinen Pinja
Välisalmi Heidi
Yoshizumi Sachie
Juvenalia •
alttoviulu
piano
piano
huilu
piano
piano
viulu
sello
piano
piano
saksofoni
piano
klarinetti
viulu
piano
pasuuna
kantele
viulu
viulu
kantele
kantele
saksofoni
viulu
kantele
piano
piano
viulu
piano
klarinetti
huilu
piano
viulu
viulu
piano
piano
piano
viulu
Jokiaho
Pylkkänen
Vahtola
Lassfolk
Takkala
Vahtola
Ranta M
Hongell
Vahtola
Tikkala
Tuomisalo O-P
Tamminen
Schnabel
Müntinga
Tikkala
Vienonen
Yli-Vainio
Kupiainen
Jokiaho
Huntus
Huntus
Tuomisalo O-P
Kupiainen
Huntus
Vahtola
Tamminen
Kupiainen
Lilius
Silván
Lassfolk
Pylkkänen
Ranta M
Ranta M
Tamminen
Herttua-R
Takkala
Müntinga
17
Elisa Chen, piano ja Alisa Hautala, viulu
odottamassa vuoroaan Juvenalian isännöimillä
Suomen Jousisoitinopettajat ry:n valtakunnallisilla
vuorovaikutuspäivillä 7.-8.2.2009
Kuva: Mervi Sinkkonen
SOLISTISTEN AINEIDEN TASOSUORITUKSET
TASOSUORITUSLAUTAKUNNAT
Oppilas
Opettaja
Eri oppiaineiden vuosinäyte- ja tasosuorituslautakunnat on koottu siten, että lautakuntien
rungon muodostavat rehtorit, lehtorit, vakinaiset
opettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Lisäksi
lautakuntia on täydennetty muilla asiantuntijoilla.
Lindfors Joel
Linkola Ilona
Malmi Mikko
Ni Anqi
Ranta Martti
Ristikangas Victoria
Salminen Noora
Suutala Matias
Touhonen Sara
Tuomi Matilda
Tikkala
Pajukangas
Vainiomäki
Vainiomäki
Tikkala
Herttua-Rissanen
Kuortti-Katris
Tikkala
Vainiomäki
Lilius
Ahokas Venla
Ala-Venna Reetta
Hirviniemi Leo
Hyry Linnea
Ikonen Vaula
Kari Mikael
Ketola Linnea
Koljonen Urho
Laine Markus
Lilja Anna
Maukonen Tiia
Nummi Samina
Rostedt Petriikka
Röyskö Anton
Zilliacus Andrea
Kaartinen
Kuortti-Katris
Pajukangas
Takkala
Herttua-Rissanen
Hakala
Pajukangas
Virta
Pajukangas
Tikkala
Pajukangas
Pajukangas
Liira
Hakala
Vahtola
Oppilas
Opettaja
PIANO
C
pt 1
Pousi Saara
Vahtola
Hansten Tia
Hietala Elina
Laurila Visa-Pekka
Ranta Niina
Sinkkonen
Vahtola
Vahtola
Takkala
Aunu Ilkka
Jansson Maria-Patricia
Klemetti Joel
Kovanen Tiia
Laine Johannes
Mikkola Topias
Nuutinen Janne
Paakkinen Erika
Siilasmaa Nella
Sneck Amanda
Sorvoja Simo
Tolonen Elias
Vartiainen Pihla
Vepsäläinen Pinja
Välisalmi Heidi
Pylkkänen
Vahtola
Tikkala
Tamminen
Tikkala
Tikkala
Vahtola
Tamminen
Pajukangas
Lilius
Vainiomäki
Pylkkänen
Tamminen
Herttua-Rissanen
Takkala
Ahokas Paula
Ala-Laurinaho Vesa
Halme Mika
Heikkilä Mea
Kari Matias
Kivistö Markus
Kokkonen Tuulia
Koukkunen Jeremias
Leppänen Elisa
Lilja Karin
Lilja Miriam
Pylkkänen
Pylkkänen
Vahtola
Herttua-Rissanen
Virta
Tikkala
Vainiomäki
Virta
Pylkkänen
Vainiomäki
Pylkkänen
mot
pt 3
pt 2
18
VIULU
mot
Rantama Karoliina
Torkki Emmi
Müntinga
Müntinga
Goerke Hannah
Ikonen Linnea
Lahtinen Linnea
Malmberg Anna
Malmberg Liisa
Mauno Eveliina
Niva Maija
Rantanen Joanna
Tommila Jenni
Törmi Milena
Varo Violetta
Yoshizumi Sachie
Yuan Minjing
Müntinga
Ranta M
Müntinga
Kupiainen
Manninen
Ranta M
Kupiainen
Kupiainen
Ranta M
Ranta M
Müntinga
Müntinga
Jokiaho
Koivusalo Liisa
Ranta M
pt 3
pt 2
• Juvenalia
Oppilas
pt 1
Kanerva Laura
Kilponen Viivi
Lahtinen Selina
Pecko Ida
Pesonen Riina
Saari Aino
Saarinen Vera
Vuorialho Iiris
Opettaja
Tirkkonen Annukka
Jokiaho
Mentula Sara
Ristikangas Rebecca
Jokiaho
Kupiainen
Malmberg Elina
Mätäsaho Julia
Toivonen Ida
Manninen
Jokiaho
Jokiaho
Kortekangas Isa
Manninen
pt 3
pt 2
pt 1
SELLO
Haikonen Iida
Hakkarainen Olli
Juurikkala Kasper
Kuivanen Antti
Niemelä Iines-Sofia
Niemi Mikael
Hongell
Hongell
Hongell
Suonio
Hongell
Suonio
Arusaar Tair
Istomin Antonia
Karppanen Niina
Salmela Fanny
Tanner Kati
Lyijynen
Kurkikangas
Hongell
Kurkikangas
Hongell
pt 1
NOKKAHUILU
pt 2
Huhtamäki Krista
Saraste Veera
Venho Pihla
Willamo Mimosa
Juvenalia •
mot
oppilas
Aalto-Setälä Kerttu
Pelkonen Anna-Stiina
Ruohomäki Julia
opettaja
Lassfolk
Koivuniemi
Lassfolk
Hienonen Kaisu
Sorvoja Markus
Lassfolk
Lassfolk
Sorsa Henrietta
von Svetlick Julia
Åhman Ralf
Lassfolk
Koivuniemi
Schnabel
Hytönen Tia
Kujapelto Katariina
Mäki Senja
Lassfolk
Lassfolk
Lassfolk
pt 3
pt 2
pt 1
KLARINETTI
pt 3
Kärkkäinen Katri
Sorsa Veronika
Schnabel
Silván
Eriksson Anna
Hakkarainen Arttu
Vuornos Aksel
Silván
Silván
Silván
Kuusisaari Mimmi
Schnabel
pt 2
pt 2
Absetz
Absetz
Absetz
Absetz
Opettaja
HUILU
Müntinga
Kupiainen
Müntinga
Müntinga
Müntinga
Kupiainen
Müntinga
Müntinga
ALTTOVIULU
mot
Oppilas
pt 1
OBOE
pt 1
Jokinen Ilari
Koponen Nenna
Lahtinen Loviisa
Nurmi Enni
Tupala Arttu
Tupala Atte
Mustonen
Mustonen
Mustonen
Mustonen
Mustonen
Mustonen
SAKSOFONI
C
Peltonen Lauri
19
Tuomisalo O-P
Oppilas
pt 3
Opettaja
Koivusalo Juha
Niskanen Jessica
Salmela Henri
Tuomisalo O-P
Tuomisalo O-P
Tuomisalo O-P
Lötjönen Lauri
Tuomisalo O-P
Taalas Okko
Terho Erika
Tuomisalo O-P
Tuomisalo O-P
pt 2
pt 1
KÄYRÄTORVI
Rytkönen Annika
Juvonen
TRUMPETTI
mot
Paukkeri Perttu
Tuomisalo M
Goerke Lutz
Henriksson Martina
Vanne Eero
Tuomisalo M
Tuomisalo M
Tuomisalo M
pt 2
PASUUNA
Leinikki Aleksi
Lindfors Axel
Vienonen
Vienonen
Jaakkola Iiro
Marin Mikael
Vienonen
Vienonen
Hurmola Alli-Maiju
Vienonen
pt 2
pt 1
BARITONITORVI
Taalas Ara
Vienonen
Marin Mikael
Vienonen
Marin Mikael
Vienonen
pt 2
pt 1
pt 2
Jaakkola Iiro
Vienonen
Halme Mika
Vienonen
pt 1
KITARA
pt 2
Venho Pyry
Virtanen
Haggrén Johannes
Laiho Olavi
Rikalainen Elias
Suutala Miika
Vanninen Inka
Virtanen
Virtanen
Virtanen
Virtanen
Hirvanen
KANTELE
pt 3
Lilja Miriam
Moilanen Eveliina
Mäkinen Aino
Notkonen Mirka
Yli-Vainio
Huntus
Huntus
Huntus
Junnelin Jasmin
Montonen Venla
Palviainen Hilla
Ranta Anni
Sjöman Krista
Huntus
Huntus
Huntus
Huntus
Huntus
HARMONIKKA
pt 1
Heiliö Teemu
Holm Henri
Välimaa
Välimaa
LYÖMÄSOITTIMET
pt 3
TUUBA
pt 2
pt 3
Opettaja
pt 1
pt 1
Oppilas
20
pt 1
Hiltunen Matias
Perälä Jaakko
Suomalainen
Suomalainen
YKSITYISET TASOSUORITUKSET
Pajari Matti
Erkkilä Laura
Keskitalo Aino
Lehtikangas Sara
mot
pt 3
pt 1
pt 1
viulu
huilu
piano
piano
• Juvenalia
MUSIIKIN PERUSTEIDEN TASOSUORITUKSET
SÄVELTAPAILU MOT
Aunu Ilkka
Aunu Tapio
Kari Matias
Laiho Niilo
Ruohomäki Julia
Ruohomäki Karoliina
Zhuang Siyan
MUSIIKKIANALYYSI
Rostedt Petriikka
Smeds Sofia
Suikkanen Raakel**
Tirkkonen Annukka
HARMONIAOPPI
Lahtinen Katja
MUSIIKIN HISTORIA
MOT
Vanne Elina*
MUSIIKIN HISTORIA PT
Chen Elisa
Haapanen Vilja
Haikonen Markus
Hautala Anni
Heiliö Sanna
Hienonen Kaisu
Huhtamäki Krista
Hyry Adele*
Hyry Kaisa*
Ikonen Linnea*
Jakku Tomi
Jansson Maria-Patricia
Junninen Leena
Kaarento Vilja
Keinänen Sara
Koivusalo Anna
Kovanen Tiia
Laine Johannes
Liekso-Lappalainen Petra
Lilja Miriam
Lindell Joonas
Malmberg Anna
Juvenalia •
Malmi Katri
Mentula Sara-Sofia
Moilanen Eveliina
Mäki Mikaela
Mäkinen Aino
Niva Maija
Notkonen Mirka
Pelkonen Anna-Stiina*
Pelkonen Salla-Maaria
Pitkänen Hilja-Sofia
Rantanen Joanna
Riutta Catarina
Salminen Noora
Sjöberg Nina
Sneck Amanda
Sorsa Veronika
Särkiniemi Iida
Takala Jenni
Tammisto Ella
Tommila Jenni
Touhonen Sara
Turunen Markus
Venho Pihla
Venho Pyry
Virtanen Miira
Vuorinen Maria
Willamo Mimosa
Niemelä Elina
Niemi Sara
Palviainen Hilla
Pöyhtäri Saana
Ranta Anni
Ristikangas Rebekka
Riutta Catarina
Samaneh Nicolas
Seppänen Elina*
Sjöberg Niina
Svenström Tiina**
Tamminen Joonatan
Törmi Milena
Varo Violetta
Venho Pihla
Venho Pyry
Vepsäläinen Pinja*
Viertiö Helmi
Viinikainen Pirjo
Väyrynen Maija
SÄVELTAPAILU PT 2
Ala-Laurinaho Riku
Ala-Laurinaho Vesa
Chen Yinghe
Danesi Claudia
Eriksson Anna
Frost Emily
Haapanen Alisa
Hakkarainen Arttu
Hautala Alisa
Henriksson Martina
Hiltunen Matias
Hurmola Alli-Maiju
Hytönen Lotta
Järvilehto Jemina
Kallio Maaria
Kazonen Minna-Liisa
Kilpeläinen Adalmiina
Kivistö Markus
Koivusalo Liisa
Koivusalo Olli
Kojonen Anniina
Kokkonen Tuulia
Kontola Tuomas
Koukkunen Jeremias
Kuivanen Riikka
Kujala Ville
Kupiainen Topias
SÄVELTAPAILU PT 3
Goerke Hannah
Haapanen Venla**
Haikonen Iida
Hakonen Johanna
Halme Mika
Hynynen Milena
Ikonen Linnea*
Jukola Roosa
Junnelin Jasmin
Kari Matias
Kasvi Ilmari
Keinänen Laura
Kivistö Markus
Kokkonen Hanna
Kuivanen Antti
Lahtimies Malena
Lahtinen Krista
Mikkola Rebekka
Montonen Venla
Mustonen Santeri
21
Kurtén Vera
Kuusisaari Mimmi
Leppänen Elisa
Lilja Karin
Malmberg Liisa
Monto Matti
Mourujärvi Tiia
Mustonen Santeri
Mätäsaho Julia
Ojaniemi Miisa
Pajari Essi
Partanen Venla
Saarinen Vera
Salminen Aapo
Shangzhi Sun
Simanainen Nina
Sivula Helena
Sjöman Krista
Sorvoja Henrik*
Suvivuo Heini
Tamminen Joonatan
Tamminen Liina
Terho Erika
Tolonen Kaisa-Maria*
Tuokkola Otto
Vanne Eero
Yuan Minjing
SÄVELTAPAILU PT 1
Ahokas Paula
Chen Yinghe
Hakaste Sara
Hakkarainen Arttu
Hirviniemi Leo
Hirviniemi Liisi
Holma Ella-Lyydia*
Juurikkala Kasper
Kärhä Aurora
Lahikainen Ilona
Laine Markus
Lamminmäki Miina
Lassfolk Salomon
Leppänen Iines
Linkola Ilona
Lutz Goerge
Lybeck Richard
Malmberg Elina
Malmi Henriikka
Mäki Iina
Mäki-Ranta Miro
Nissilä Johanna
Perälä Jaakko
Ranta Martti
Riikinsaari Iida
Rönnholm Sauli
Saarinen Sara
Salmela Fanny
Schnabel Leon
Sertti Henri
Siilasmaa Nella
Suutala Miika
Tamminen Joonatan
Toiviainen Aarno
Turunen Alina
Venho Viljami
Venn Konsta
Viljakainen Aino
Viljakainen Elsa
Vuorinen Nina
Wang Yan
Zilliacus Andrea
VAPAA SÄESTYS
Vapaan säestyksen sekä improvisoinnin kurssin tavoitteena on,
että oppilas pystyy selviytymään helpoista säestystilanteista, vapautumaan nuottikuvaan sidotusta soittamisesta, pystyy säestämään sointumerkeistä sekä säestämään yksinkertaisen melodian
ilman sointumerkkejä. Tavoitteena on myös helpohkojen omien
musiikkikappaleitten tuottaminen.
Vapaan säestyksen kurssitasot ovat I ja II. I-kurssitaso kestää
kaksi lukuvuotta II-kurssitaso 2-3 vuotta. Oppiaine on vapaaehtoinen.
* muualla suoritettu kurssi
** oppilaitoksen ulkopuolinen
oppilas
Kamariorkesteri Juvenalia
konsertoi - etualalla Sini Santasalo,
Annu Lipasti ja Felix Hallikainen
Kuva: Margit Stigell
22
• Juvenalia
STIPENDIT
50 € Erikoisstipendi
50 €
Chen Elisa
Lahtinen Katja
Linjama Maleena
Rostedt Petriikka
Aalto-Setälä Kerttu
Pelkonen Anna-Stiina
Ranta Niina
Ruohomäki Julia
Torkki Emmi
40 € Orkesteristipendi
Paukkeri Perttu
MUUT STIPENDIT
30 €
TUNNUSTUKSET
Goerke Lutz
Juurikkala Kasper
Kokkonen Tuulia
Koukkunen Jeremias
Malmi Mikko
Marin Mikael
Montonen Venla
Ranta Martti
Venho Pihla
40 €
Aunu Ilkka
Goerke Hannah
Ikonen Linnea
Jansson Maria-Patricia
Klemetti Joel
Koivusalo Juha
Kärkkäinen Katri
Lahtinen Linnea
Lilja Mirjam
Moilanen Eveliina
Salmela Henri
Siilasmaa Nella
Sneck Amanda
Sorvoja Simo
Tommila Jenni
Törmi Milena
Varo Violetta
Yoshizumi Sachie
Yuan Minjing
Juvenalia •
KONSERTTIKORTTIPALKINNOT
60 €
Peltonen Lauri
Pousi Saara
Vanninen Inka
Venn Konsta
Viinikainen Pirjo
Vuoriaho Iiris
Zhuang Siyan
Tunnustukseksi aktiivisesta
osallistumisesta musiikkitilaisuuksiin jaettiin äänitteitä.
Eniten merkintöjä konserttikorttiinsa oli kerännyt
Ala-Harja Katariina
Aunu Tapio
Haikonen Markus
Hakkarainen Olli
Helmes Inge
Holma Ella
Jokinen Samuli
Kari Matias
Kallio Maaria
Ketola Linnea
Kärhä Aurora
Lahtinen Selina
Laine Markus
Laine Markus
Lehtikuja Henna
Lilja Anna
Lindfors Casimir
Linkola Ilona
Malmberg Liisa
Malmi Katri
Maukonen Tiia
Nenonen Elina
Pecko Ida
Rastio Leo
Saraste Veera
Simovaara Sara
Sjöberg Nina
Sorsa Veronika
Sorvoja Henrik
Suutala Matias
Touhonen Salla
Tuovinen Emilia
23
JUVENALIASTA AMMATTIOPINTOIHIN
SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUS
Kerttu Aalto-Setälä, huilu
AMMATTIKORKEAKOULU METROPOLIA
Petriikka Rostedt, muusikon suuntautumislinja, huilu
JuPo 1 juhlavalla keikalla, edessä
Anna Eriksson ja Sara Roukkula
Kuva: Margit Stigell
24
• Juvenalia
OPPILASLISTAT OSASTOITTAIN
PERUSTASO
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Aalto-Setälä Iiris
vl
Aalto-Setälä Katri
vc
Aalto-Setälä Kerttu
fl
Abdulhamed Sara
pf
Ahokas Paula
pf
Ahokas Venla
pf
Ailasmäki Venla
kan
Ala-Harja Katariina
vl
Ala-Laurinaho Vesa
pf
Ala-Venna Reetta Karoliinacl
Alikoski Sanna
ob
Anetjärvi Johanna
vc
Anetjärvi Petteri
guit
Arusaar Tair
vc
Aunu Ilkka
pf
Aunu Tapio
guit
Chen Elisa
pf
Chen Yinghe
pf
Danesi Claudia
fl
Devantié Clara
fl
Eriksson Anna
cl
Forsbacka Mikael
pf
Frost Emily
pf
Goerke Hannah
vl
Goerke Lutz
tr
Haapanen Alisa
ob
Haapanen Vilja
pf
Haggrén Johannes
guit
Haikonen Iida
vc
Haikonen Markus
vl
Hakanpää Julia
pf
Hakaste Sara
ob
Hakkarainen Arttu
cl
Hakkarainen Olli
vc
Hakonen Johanna
pf
Hallikainen Felix
vl
Halme Mika
pf Hautala Alisa
vl
Heikkilä Mea
pf
Heikkinen Peppi
vc
Heikkinen Suvi
acc
Heiliö Sanna
acc
Heimonen Ella
pf
Helmes Andréa
pf
Helmes Inge Marie
pf
Henriksson Martina
tr
Hienonen Kaisu
Hiltunen Iina
Hiltunen Matias
Hiltunen Veera
Hirvinieni Liisi
Hollming Anna
Holma Aatu
Holma Ella-Lyydia
Holma Helmi-Selina
Holma Inkeri
Holma Olivia
Honkavaara Iiris
Hughes Daniel
Huhtamäki Krista
Hurme Herman
Hurmola Alli-Maiju
Hutri Sini-Mari
Hynynen Milena
Hyry Adele
Hyry Kaisa
Hyry Linnea
Hyry Väinö
Hytönen Lotta
Hytönen Tiia
Ihlberg Ella
Ikonen Linnea
Ikonen Vaula
Inkeroinen Wilma
Istomin Antonia
Istomin Natalie
Jaakkola Iiro
Jaakkola Lauri
Jansson Maria-Patricia
Johansson Max
Johtimo Touko
Jokinen Elisa
Jokinen Ilari
Jokinen Samuli
Jukola Roosa
Junnelin Janne
Junnelin Jasmin
Junninen Leena
Juurikkala Kasper
Jylkäs Augusti
Järvilehto Jemina
Kaarento Vilja
Juvenalia •
pj
tb
00
98
92
95
97
99
98
00
97
98
93
95
97
99
93
93
96
97
96
97
91
99
97
96
98
93
93
98
96
94
93
97
96
94
94
91
95
95
95
00
97
93
99
98
00
96
06
06
00
06
06
08
05
04
04
05
00
02
08
07
97
97
01
05
02
04
02
05
07
02
03
99
06
05
02
99
08
03
02
01
01
05
02
01
02
06
04
00
05
04
05
06
25
fl
fl
perc pf
vl
vl
vc
rec pf
vl
vl
fl
pf
rec pf
trb pf
pf
pf
pf
pf
pf
vl
fl
kan vl
pf
fl
vc
pf
tb
tr
pf harppu
vl
vl
cb
ob pf
pf
fl
kan vl
vc
cl
pf
pf
92
95
96
97
99
94
99
97
99
00
99
99
94
94
97
96
98
95
94
94
99
97
96
97
97
93
99
99
98
93
93
95
93
00
99
95
98
01
95
98
95
93
98
98
96
95
02
08
02
08
06
05
06
05
04
06
07
05
99
01
07
02
03
01
00
00
05
03
03
08
02
99
05
07
04
99
01
02
00
06
04
03
04
06
01
04
01
98
05
03
01
00
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Kallio Maaria
Kanerva Laura
Kankkunen Joonas
Kantola Petrus
Kari Matias
Kari Sarita
Karjalainen Iida
Karppanen Nina
Karvo Rosa
Kasvi Ilmari
Kaukola Saimi
Kazonen Minna-Liisa
Keinänen Laura
Keinänen Sara
Kelo Alina
Keltto Emil
Kervinen Aino
Kilpeläinen Adalmiina
Kilponen Peppi
Kilponen Viivimaria
Kivistö Janne
Kivistö Markus
Klemetti Joel
Koivumäki Kiia
Koivusalo Anna
Koivusalo Liisa
Koivusalo Olli
Kojonen Anniina
Kokkonen Antti
Kokkonen Hanna
Kokkonen Tuulia
Koljonen Urho
Kontola Tuomas
Konttas Akseli
Koponen Nenna
Kortekangas Isa
Koskela Olivia
Koukkunen Jeremias
Kovanen Tiia
Krüger Fiona
Kuivanen Antti
Kuivanen Riikka
Kujala Ville
Kujapelto Katariina
Kupiainen Topias
Kurtén Julia
Kurtén Vera
Kuusisaari Mimmi
Kytönen Helinä
Kähäri Maria
Kärhä Aurora
Kärkkäinen Katri
Kärnä Aimi
Laamanen Sonja
Lahikainen Ilona
Lahtimies Taavi
Lahtinen Viljami
Lahtinen Katja
Lahtinen Linnea
Lahtinen Loviisa
Lahtinen Selina
Laiho Niilo
Laiho Olavi
Laine Johannes
Laine Markus
Laine Markus
LaineMikko
Lamminmäki Arttu
Lamminmäki Inka
Lamminmäki Miina
Lehtikangas Eerika
Lehtikuja Henna
Lehtonen Elina
Leinikki Aleksi
Leppänen Elias
Leppänen Elisa
Leppänen Iines
Leppänen Iiris
Leppänen Maria
Liekso-Lappalainen Petra
Lilja Anna
Lilja Karin
Lilja Lauri
Lilja Miriam
Lin Heming
Lindell Joonas
Lindfors Axel
Lindfors Joel
Linjama Maleena
Linkola Iiris
Linkola Ilona
Luoma-aho Saara
Lybeck Henrik
Lybeck Richard
Lötjönen Lauri
Malmberg Anna
Malmberg Elina
Malmberg Liisa
Malmi Emilia
Malmi Henriikka
Malmi Katri
Malmi Mikko
Mannermaa Joonatan
Marin Mikael
pf
vl
cb
vc
pf
pf
cl
vc
cl
cor pf
pf
kan pf
canto pf
perc kan pf
vl
vl
tr
pf
pf
kan vl
pf
vl
guit pf
pf
pf
pf
pf
cl
guit ob vla kan pf
pf
vl
vc
rec guit fl
pf
perc
guit vl
cl
canto pf
kan cl
96
98
92
00
97
96
97
98
96
94
97
96
95
93
83
98
98
98
00
97
96
93
90
02
94
97
97
95
98
95
96
98
96
97
98
97
99
97
92
01
94
94
95
99
95
01
97
96
84
95
98
94
07
04
08
06
04
06
04
05
03
02
05
02
02
00
97
08
04
04
05
05
08
98
07
08
01
02
03
02
08
04
08
06
03
03
06
03
06
04
02
06
02
05
05
05
01
07
03
07
07
06
04
01
26
kan fl
fl
pf
cl
pf
cor
vl
ob vl
cb
guit pf
pf
pf
pf
vc
fl
fl
pf
cl
vl
trb pf
pf
pf
tr
fl
canto pf
pf
guit kan pf
guit trb trb pf
tr
pf
vl
pf
sax cl
vc
sax vl
vla vl
ob vl
vc
pf
vl
br
98
94
98
98
96
92
93
98
00
95
98
94
99
94
99
97
98
99
01
91
94
91
99
96
95
97
98
76
98
96
00
93
93
93
91
93
92
00
97
93
94
96
93
92
96
94
93
97
94
98
97
96
06
06
05
05
02
00
99
05
07
03
05
02
04
03
05
06
06
08
06
05
00
01
06
04
07
05
07
08
04
02
08
00
02
01
03
03
99
05
03
03
00
03
04
98
02
00
98
02
01
04
03
07
• Juvenalia
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Mauno Eveliina
Mauno Mikael
Mentula Sara-Sofia
Miikkulainen Eetu
Mikkola Mathilda
Mikkola Topias
Moilanen Eveliina
Monto Matti
Monto Micke
Montonen Venla
Mourujärvi Tiia
Mustonen Santeri
Müller Anna
Mäki Iina
Mäki Mikaela
Mäki Senja
Mäki-Ranta Miro
Mäkinen Aino
Mäkinen Sara
Männistö Henna
Mätäsaho Jenny
Mätäsaho Julia
Neff Vivian
Nenonen Elina
Ni Anqi
Ni Jialin
Niemelä Elina
Niemelä Iines-Sofia
Niemi Eve
Niemi Mikael
Niemi Nelly
Niemi Sara
Nieminen Lauri
Nirhamo Minea
Niskanen Jessica
Nissilä Johanna
Niva Maija
Notkonen Mirka
Nummi Samina
Nummi Taika
Nurkkala Helmi
Nurkkala Mikko
Nuutinen Jaakko
Nuutinen Janne
Ojaniemi Juho
Ojaniemi Miisa
Oksanen Timi
Ollila Jutta
Paakkinen Erika
Pajari Essi
Palviainen Hilla
Partanen Venla
Pecko Ida
Pelkonen Salla-Maaria
Peltola Eetu
Peltola Essi
Perälä Jaakko
Pesonen Riina
Pfeiffenberger Severi
Pirttimaa Oskari
Pirttimaa Otto
Pitkänen Hilja-Sofia
Pohjolainen Kaisla
Polso Kukka-Maaria
Pousi Matias
Pöyhtäri Saana
Rahkonen Peppina
Rahmel Sonja
Ranta Anni
Ranta Martti
Ranta Niina
Rantanen Joanna
Rauhala Emma
Rauhala Oona
Raula Aino
Riikinsaari Iida
Rikalainen Elias
Ristikangas Rebecca
Ristikangas Victoria
Riutta Catarina
Romu Rosa
Rostedt Inari
Roukkula Sara
Ruohisto Wilma
Ruohomäki Karoliina
Rytkönen Annika
Rönnholm Sauli
Röyskö Anton
Röyskö Liina
Saari Aino
Saari Eero
Saarinen Vera
Salmela Fanny
Salmela Henri
Salmela Mikael
Salminen Aapo
Salminen Mikko
Salminen Noora
Samaneh Nicolas
Saraste Veera
Schnabel Leon
Seppinen Tami
Seppänen Elina
Seppänen Jonne
Juvenalia •
vl
vc
vla
pf
pf
pf
kan
sax
guit
kan
vl
trb
cl
pf
vl
fl
kan
kan
vl
vla
pf
vla
cl
pf
pf
vl
vla
vc
pf
vc
vl
pf
pf
kan
sax
kan
vl
kan
pf
pf
pf
tr
cl
pf
vc
vl
vc
vl
pf
vl
kan
pf
pf
93
95
94
01
98
89
93
97
94
95
97
94
98
97
94
99
99
93
99
00
97
96
97
95
98
00
94
95
98
95
99
95
95
99
92
97
93
93
99
97
98
96
96
93
00
96
00
94
92
97
95
96
97
01
00
06
04
05
02
04
03
01
03
03
04
03
99
05
06
00
05
06
04
04
08
07
07
05
00
03
08
02
06
04
01
06
98
04
98
99
06
03
05
05
04
03
06
03
06
01
00
05
01
02
27
vl
pf
cor
fl
perc
vl
fag
vc
pf
guit
rec
pf
pf
vl
vl
acc
kan
pf
pf
vl
pf
vl
ah
vla
guit
vla
pf
guit
pf
vla
cl
pf
vl
cor
kan
pf
pf
vl
vc
vl
vc
sax
pf
pf
trb
pf
pf
rec
vc
pf
vl
vc
pf
00
92
94
89
98
98
92
95
98
93
98
95
92
95
95
93
95
99
93
93
00
97
01
97
99
93
94
93
99
99
92
95
92
97
98
99
02
98
95
96
97
87
92
96
96
94
96
95
98
98
95
96
07
03
04
04
06
05
08
01
05
04
05
06
98
01
01
99
01
04
97
98
05
04
07
04
05
01
01
01
04
06
04
02
98
03
04
08
07
04
01
05
04
00
98
02
08
03
01
01
04
08
02
02
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Sertti Henri
Siilasmaa Nella
Simanainen Nina
Sivonen Reetta
Sivula Helena
Sjöberg Nina
Sjöman Krista
Smeds Sofia
Sneck Amanda
Sorsa Henrietta
Sorsa Veronika
Sorvoja Henrik
Sorvoja Markus
Spångberg Adelia
Suikkanen Samuel
Sun Shangzhi
Suutala Henna
Suutala Matias
Suvivuo Heini
von Svetlick Julia
Särkiniemi Iida
Särkiniemi Maaria
Taalas Aada
Taalas Anna
Taalas Ara
Taalas Okko
Tamminen Joonatan
Tamminen Liina
Tammisto Ella
Tammisto Mari
Tanner Kati
Teeriaho Maira
Terho Erika
Toiviainen Aarno
Toivonen Ida
Tolonen Antti
Tolonen Elias
Tolonen Kaisa-Maria
Tommila Essi
Tommila Jenni
Torkki Hannes
Torkki Usva
Torkko Arleena
Tossavainen Tuuli
Touhonen Salla
Touhonen Sara
Tuokkola Iida
Tuokkola Otto
Tuomi Matilda
Turunen Alina
Turunen Markus
Törmi Milena
Uusitalo Anniina
Walle Paula
Wang Yan
Vanne Eero
Vanninen Inka
Varis Salla
Varo Violetta
Vartiainen Pihla
Venho Pihla
Venho Pyry
Venn Konsta
Vepsäläinen Vilma
Viertiö Helmi
Vihersalo Ville
Viinikainen Pirjo
Viljakainen Aino
Viljakainen Elsa
Willamo Mimosa
Virtanen Miira
Virtanen Vilma
Vuoriaho Iiris
Vuorinen Maria
Vuorinen Nina
Vuornos Aksel
Väyrynen Maija
Xu Bowen
Yoshizumi Hanna
Yoshizumi Sachie
Yuan Minjing
Zhuang Siyan
Zilliacus Andrea
Ärmänen Joni
kb
pf
fl
vl
vla cl
kan canto pf
fl
cl
vc
fl
pf
pf
guit pf
fl
pf
pf
fl
pf
ob ah
ob br
sax trb vl
ob ah
vc
pf
vl
sax
pf
vla guit pf
vl
fl
vl
tr
pf
vc
pf
cl
pf
pf
pf
guit pf
trb sax vl
97
97
96
99
96
93
96
88
92
95
93
96
94
99
92
93
00
98
94
95
93
96
00
93
90
96
94
96
93
99
98
00
92
97
95
97
93
96
95
93
96
94
98
96
99
95
94
96
95
96
88
93
06
04
06
06
01
99
02
00
07
01
99
01
99
05
99
08
07
08
04
01
98
02
06
01
01
01
05
02
99
04
07
08
98
03
01
07
04
03
06
99
03
00
06
07
05
05
99
03
06
03
03
99
fl
pf
pf
tr
guit
vl
vl
pf
rec
guit
vc
pf
vc
vl
pf
pf
pf
rec
kan
pf
vl
vl
fl
cl
pf
pf
vl
vl
vl
pf
pf
fag
99
91
93
95
00
97
95
93
93
95
96
93
94
00
94
98
01
94
94
93
00
96
97
95
95
99
94
92
94
94
97
91
07
04
08
03
07
05
00
00
00
02
03
99
00
05
01
04
06
01
01
99
05
01
05
04
06
06
04
05
04
05
05
01
PERUSTASON JATKO-OSASTO
Jakku Tomi
Kilpeläinen Miikka
Salmela Inna
Sorvoja Simo
Vepsäläinen Pinja
Virtanen Miia-Mari
Välisalmi Heidi
vc
trb
vl
pf
pf
pf
pf
91
91
90
92
92
92
90
98
98
97
97
99
99
00
OPISTOTASO
Ala-Harja Aleksi
Ala-Harja Julia
Forsback Katriina
Hamberg Anna
28
acc fl
pf
pf
canto 92
90
88
86
98
99
92
03
• Juvenalia
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Hautala Anni
Hietala Elina
Holm Malin
Koivusalo Juha
Laurila Visa-Pekka
Lemmetti Matias
Lepistö Kia
Lindfors Casimir
Luoma-aho Emma
Palola Mirva-Leea
Palola Virve-Riikka
Pelkonen Anna-Stina
Pousi Saara
Rantama Karoliina
Rostedt Petriikka
Ruohomäki Julia
Salmi Noora
Santasalo Sini
Tirkkonen Annukka
Torkki Emmi
Torkki Matias
Tuovinen Emilia
Vanne Elina
MUUT OPPILAAT
pf
pf
pf
sax
pf
pf
vl
vc
pf
vl
fl
fl
pf
-
fl
fl
cl
vl
vla
vl
fag
vla
cl
pf
vl
pf
pf
pf
pf
90
90
90
90
89
91
89
87
91
92
90
90
90
85
90
91
90
90
89
90
88
89
90
06
07
96
02
93
98
95
92
03
99
00
02
96
95
98
97
00
95
96
95
98
00
97
SOITINVALMENNUS
Kaikki musikaaliset lapset eivät ole saaneet luotettavaa soitinopetusta ennen kuin he pyrkivät musiikkioppilaitokseen. Jotta nämä
hakijat eivät jäisi tyystin ilman mahdollisuuksia, pyritään heitä sijoittamaan soitinvalmennusryhmiin.
Juvenaliassa toimii sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten soitinvalmennusryhmät. Edellinen on tarkoitettu pääsääntöisesti alle
kouluikäisille ja jälkimmäinen jo oppivelvollisuuskoulunsa aloittaneille.
Opiskeluaika soitinvalmennuksessa on kolme vuotta, jonka jälkeen oppilaan olisi viimeistään pyrittävä varsinaiseksi oppilaaksi perustasolle.
Alle kouluikäisten soitinvalmennuksessa annetaan nokkahuilun,
klarinetin, kanteleen, pianon, sellon ja viulunsoiton opetusta. Kouluikäisten soitinvalmennusryhmissä on pääsääntöisesti puhallinsoiton
opetusta. Oppitunnin pituus soitinvalmennuksessa on 30 minuuttia.
Annan Rebecca
pf
00
06
Backman Sandra
vc
01
08
Cheng Geng Hua
pf
00
07
Clementides Sofia
vl
02
08
Devantié Louisa
cb
00
06
Eskelinen Pyry
cb
01
07
Flink Ronja
pf
00
07
Gergen Antonia
pf
02
08
Ghadiyaram Kalyan
vl
01
07
Ghadiyaram Koustubh
vl
01
08
Granö Ida
vl
01
07
Hakkarainen Aatos
vc
01
07
Hakkarainen Saara
vl
00
08
Hakkarainen Vilma
pf
00
07
Hakola Rita
pf
00
06
Happonen Venla
cor 00
07
Hautaniemi Ellen
vl
01
07
Heiliö Teemu
acc 00
06
Helmes Nicole
vl
02
07
Henriksson Hanna
rec 01
07
Hirviniemi Leo
pf
99
06
Holm Henri
acc 98
05
Holma Eemil
vc
00
06
Holma Eevert
vl
01
07
Holma Marja
pf
01
08
Honkanen Aliisa
vl
00
07
Hotanen Tomas
pf
01
08
Hovi Helmi
kan 00
07
Huttunen Liina
kan 01
08
Hämäläinen Viola
kan 03
08
Ilmonen Aile-Matleena
kan 03
08
AIKUISOSASTO
Ala-Harja Emilia
Hansten Tiia
Holma Anna
Karjalainen Johanna
Kokkola Juho
Laakso Mirella
Lammert Kirsti
Latvanen Carolus
Lehtonen Lasse
Lipasti Annu
Lovén Sinikka
Niemi Ella
Paukkeri Perttu
Peltonen Jutta
Peltonen Lauri
Pitkänen Pihla
Rahmel Jutta
Suikkanen Johannes
Vihma Mikko
Juvenalia •
pf
pf
pf
canto vl
canto vc
pf
pf
vl
canto pf
tr
pf
sax pf
kan pf
canto 87
88
84
68
87
75
90
90
86
87
65
91
90
91
86
91
91
86
71
99
95
89
01
94
08
97
97
89
93
03
02
96
02
97
95
96
90
06
29
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Jahnukainen Sakari
Johansson Werner
Jukola Emmi
Junnila Eelis
Jylkäs Elvi
Kaipainen Eeva
Kantola Eetla
Kari Mikael
Karlsson Jeremi
Karlsson Johanna
Kauppi Jenny
Ketola Linnea
Kivistö Mikko
Koistinen Riikka
Kokkonen Thomas
Konttas Alina
Korhonen Antti
Korpi Elliida
Kortesniemi Lassi
Koskinen Ronja
Koskinen Vilma
Kosonen Elias
Kosonen Ilona
Kotka Heidi
Kovanen Satu
Kuhta Teresa
Kuismanen Katja
Kunnamo Karlo
Kunnamo Leona
Kuusela Del Rio Alexis
Lahtinen Vivi
Laine Milja
Lamminmäki Martta
Lappalainen Otso
Lax Sofia
Leppänen Emma
Liu Qiaoshi
Lohi Tuukka
Lopperi Inka
Lähdesmäki Elli
Lähdesmäki Ilona
Malkamäki Aino
Malkamäki Eeva
Maroschek Lukas
Marte Aava
Martelius Antti
Maukonen Tiia
Mikkola Anni
Misukka Markus
Mutanen Valter
Mäki Riku-Erik
Mäkinen Kira
Mätäsaho Jatta
Niemelä Matias
Nieminen Johannes
Nupponen Julia
Nurkkala Niilo
Nurmi Enni
Penttilä Silja
Pitkänen Sela
Pocsveiler Fanni
Puukko Aaron
Pöyry Ilmari
Rastio Leo
Rautavirta Mikaela
Riikinsaari Ainoliina
Rinne Daniel
Rönkkö Liisa
Saarikivi Lotta
Sanila Nikolas
Seppinen Matilda
Sertti Tiia
Shiferaw Simon
Simovaara Sara
Sirva Veeti
Subramanian Ashwin
Suomalainen Eric
Suutala Miika
Svetlic von Claudia
Szücs-Bártfai Blanka
Säilä Ellinoora
Sääskilahti Iiris
Sääskilahti Oona
Tikkanen Sanni
Toikka Aino
Toiviainen Annika
Tolonen Selina
Torppa Pilvi
Tupala Arttu
Tupala Atte
Turkkila Eero
Uusitalo Justina
Vaara Ella
Vainiomäki Ella
Varila Viola
Watson Oliver
Venho Viljami
Vuorinen Jenni
Vydyula Saveri
Wyers Jon
Xiao Holly
Yrjönmäki Minea
rec
vc
vc
kan
fl
rec
vl
pf
vc
pf
rec
pf
cor
kan
vc
rec
pf
vl
vl
cor
pf
vc
pf
pf
pf
pf
kan
pf
pf
guir
vl
pf
vl
vc
fl
pf
vl
vc
pf
pf
fl
rec
kan
guit
pf
cb
pf
rec
rec
vl
kan
vc
01
02
01
00
02
00
01
00
02
00
02
01
98
02
01
99
02
03
03
00
95
00
02
00
01
00
00
01
02
01
01
01
03
00
01
01
02
01
01
02
01
00
02
02
00
99
99
99
01
01
00
01
07
08
07
07
08
06
08
06
08
06
08
06
08
07
08
05
08
08
07
07
08
06
06
07
07
06
08
07
07
08
08
06
08
07
07
08
08
08
06
08
07
07
08
08
07
06
05
06
07
07
07
07
30
rec vc
pf
pf
pf
ob vl
rec perc vl
vc
guit kan kan vl
vl
pf
kan pf
kan rec pf
pf
vl
guit guit harppu
rec cor pf
vc
kan harppu
vl
fl
pf
ob ob rec rec vc
vl
vl
vl
acc cor vl
perc pf
vl
01
02
00
01
00
98
02
01
99
98
00
01
01
01
02
01
97
97
00
01
00
01
02
04
01
96
93
02
00
01
01
98
00
02
01
95
98
98
01
99
01
00
01
01
98
00
02
99
02
00
08
08
07
08
07
06
08
08
08
07
07
08
08
08
08
08
07
07
08
08
06
08
08
08
08
07
98
08
08
08
07
07
08
06
08
08
06
06
07
05
07
08
07
07
05
07
08
07
08
07
• Juvenalia
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
Nimi
Pää- Sivu- Syntymä- Opintojen
aine aine vuosi
aloitus
vuosi
VAPAAOSASTO
Pohjola Tatu
Pylkkö Juuso
Pätynen Jukka
Rainio Penni
Saarikoski Taina
Saarinen Sara
Salminen Maija
Salminen Milla
Silvo Juha
Sivonen Ella
Ståhlberg Katri
von Svetlick Claudia
Wanne Elina
Weselius Eeva-Maija
Vuolle Heini
Vuorinen Anna
Väyrilä Vesa
Åhman Ralf
Vapaaosasto tarjoaa opiskelumahdollisuuden niille musiikin ystäville,
jotka syystä tai toisesta eivät voi tai halua opiskella Juvenaliassa
varsinaisina oppilaina.
Vapaalla osastolla voivat aikuiset verestää taitojaan, vanhemmat
voivat opiskella rinnan lastensa kanssa ja ne nuoret, jotka
aikaisemmin eivät ole saaneet riittävän hyvää tai ei ollenkaan
soitinopetusta, saavat halutessaan valmennusta pääsykokeita
varten. Vapaalla osastolla opetuksen laatu on taattu, mutta opiskeluvauhti
on joustavammin määrättävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Lukukausimaksu kattaa opiskelukustannukset. Ala-Laurinaho Riku
Ala-Venna Reetta
Enqvist Matti
Hanhirova Emilia
Hughes Dylan
Hämäläinen Lina-Maria
Järviranta Sanni
Kari Marja
Karjalainen Leila
Kekäläinen Panu
Korkealaakso Elina
Koster Saskia
Kumpulainen Riitta
Kyönsaari Anita
Kämäräinen Liisa
Kärnä Joonas
Laasanen Matias
Laine Eevaliisa
Lappeteläinen Asta
Lassfolk Salomo
Lehtinen Anni
Lehtonen Eeva
Lietsala Maarit
Lintunen Markku
Liu Roy
Lopperi Iiris
Malmi Lauri
Manninen Terhikki
Martianova Daria
Nieminen Akseli
Nousiainen Eveliina
Paasikivi Riikka
Paavola Anton
Paavola Niko
Pajari Ulpu
Permi Satu
Juvenalia •
pf
pf
pf
pf
canto pf
vla canto canto canto pf
vla canto canto pf
pf
cl
cl
rec pf
rec pf
canto canto pf
pf
pf
fag vl
pf
pf
canto sax tr
canto canto 95
98
52
99
67
98
88
79
66
74
95
98
64
60
85
94
84
56
96
96
96
57
63
57
00
99
59
56
95
97
94
62
91
91
88
76
03
05
02
05
98
05
94
06
04
05
01
08
07
08
97
06
97
02
03
04
05
00
02
07
08
04
05
05
03
03
04
00
08
08
07
06
31
canto cl
pf
cl
canto pf
pf
pf
canto kan pf
pf
canto canto pf
pf
perc cl
62
96
81
56
61
99
96
94
58
94
92
93
76
62
97
98
96
83
07
03
87
06
98
07
02
01
07
01
99
98
08
00
04
04
07
00
VÄLIAIKAISESTI KESKEYTTÄNEET OPPILAAT
nimi
pää-
sivu-
synt. aine
aine
vuosi
opintojen
aloitus-
vuosi
kesk.
aika
PERUSTASO
Helosuo Karoliina
Honkanen Ruben
Kaalikoski Julia
Saavalainen Samu
pf
pf
vl
vc
pf
94
98
94
96
Kaalikoski Jani
Mikkola Rebekka
Mätäsaho Janika
sax
pf
pf
92
94
91
Anderzén Camilla
pf
86
Santasalo Helena
LV = lukuvuosi 2008-2009
SL = syyslukukausi 2008
KL = kevätlukukausi 2009
canto
63
00
06
99
03
LV
LV
LV
LV
PERUSTASON JATKO-OSASTO
00
04
02
LV
LV
LV
AIKUISOSASTO
93
LV
VAPAAOSASTO
03
LV
32
• Juvenalia
MUSIIKKITERAPIA JA KOULUJEN MUSIIKKIVALMENNUS
MUSIIKKITERAPIA
Juvenaliassa on ollut musiikkiterapiaryhmiä erityislapsille jo 12
vuotta. Kuluneen lukuvuoden ajan ryhmissä on käynyt yhteensä 20
lasta.
Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa keskeinen väline
on musiikki. Terapiassa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä,
melodiaa, dynamiikkaa ja harmoniaa käytetään vuorovaikutuksen
keskeisenä välineenä. Musiikki itsessään on esteettinen ja sanaton kieli, jolla voidaan kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa.
Musiikkiterapia on luovaa terapiaa, joka perustuu terapeutin ja
asiakkaan väliseen luottamukselliseen suhteeseen. Terapia voidaan
toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Musiikkiterapia soveltuu
kaiken ikäisille. Tavoitteet lähtevät kunkin asiakkaan yksilöllisistä tarpeista kehitystaso ja ongelmat huomioon ottaen. Musiikkiterapian
avulla voidaan kehittää esimerkiksi vastavuoroista kommunikointia,
sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, motorisia taitoja, kielellistä kehitystä, keskittymiskykyä, visuaalista ja auditiivista hahmottamista, oman
kehon hahmottamista ja hallintaa sekä tunne-elämää ja itsetuntoa. Musiikkiterapia soveltuu muun muassa kehitysvammaisille lapsille,
autistisen kirjon lapsille, ylivilkkaille, tunne-elämän häiriöistä kärsiville, puhehäiriöisille tai kehitysviivästymälapsille.
Musiikkiterapian työskentelytapoja Juvenalian ryhmissä ovat olleet
laulaminen, laululeikit, leikki, lorut, rytmiikka, ääni- ja äänneharjoitukset, soittaminen, improvisointi, kuvionuottimenetelmällä soittaminen
ja tarinasäveltäminen, draama, tanssi ja musiikkiliikunta, musiikkimaalaus, musiikin kuuntelu sekä erilaiset keskittymis- ja rentoutusharjoitukset.
Monet erityisryhmissä käyneet lapset ovat tulleet mukaan toimintaan jo aivan muutaman kuukauden ikäisinä vauvoina. Kolme
tyttöä siirtyi viime keväänä soitinvalmennukseen opiskelemaan
pianonsoittoa kuvionuoteista. On hienoa, että he saivat jatkaa heille
hyvin tärkeäksi käyneen musiikin parissa ja musiikki säilyy varmasti
heidän elämässään rakkaana harrastuksena.
Ensi lukuvuoden alusta ryhmiä alkaa vetää musiikkiterapeutti Milla
Holma. Minä puolestani kiitän näistä upeista, iloisista ja antoisista
kahdestakymmenestä viidestä vuodesta, jotka olen saanut työskennellä Juvenaliassa ensin musiikkileikkikouluryhmien vetäjänä ja
sitten musiikkiterapeuttina.
Seija Laakso
MUSIIKKIVALMENNUS
Musiikkivalmennus on Juvenalian ja - tällä hetkellä - Rastaalan
koulun välistä yhteistyötä, jossa koulu tarjoaa tilat ja Juvenalia
järjestää opetuksen. Musiikkivalmennukseen ei ole pääsykoetta
ja kaikki valmennuslaiset ovat Juvenalian vapaaosaston
oppilaita. Ideana on tuoda koulupäivän yhteyteen koulun omaa
musiikinopetusta täydentävää toimintaa, jonka pedagogisten
tavoitteiden keskellä punaisena lankana kulkee halu kasvattaa
innostusta musiikin tekemiseen ja kuunteluun.
Juvenalia •
Opettajana toimii diplomilaulaja, musiikkipedagogi Elisabeth
Bäckman ja lukuvuonna 2008-2009 ryhmissä on opiskellut 33
nuorta.
Uutena yhteistyökumppanina on Lintuvaaran koulu, jossa syksyllä
2008 aloitettiin musiikinperusteiden opetus opettajana Maija
Helve sekä tammikuussa 2009 lapsikuorotoiminta. Lapsikuoron
toiminnassa oli mukana 36 lasta ja sitä johti Eeva Manninen.
33
MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikouluosasto on eräs maamme suurimmista ja vastaa huomattavasta osasta Espoon
musiikkileikkikoulutoimintaa. Lapset ovat tutustuneet soittimiin, oppineet laulamaan ja leikkimään
yhdessä sekä saaneet äänentoistovälineiden avulla
tuntuman moniin taidesävellyksiin. Musiikkileikkikoululaisille on opetettu myöskin kanteleensoiton
perusteita. Vauvamuskari, jossa on 0 - 12 kuukauden ikäisiä lapsia, on toiminnassamme jo perinne.
OPPILAAT 12.5.2009
ESPOON KESKUS
Enqvist Teresa
Fagerlund Milla
Gordin Emma
Hirvi Petra
Ijäs Juho
Ijäs Selma
Karinen Katja
Karinen Lotta
Kortelainen Anni
Kotilainen Iina
Kuoppala Venla
Kärkkäinen Linnea
Kärkkäinen Mikael
Larinen Sirja-Meri
Leikoski Riku
Leikoski Santeri
Lindström Jade
Niinikoski Salla
Nyrövaara Annariina
Vuopala Eino
Vuopala Toivo
Wycherley Amelia
Wycherley Ella
Ylipaavalniemi Nooa
Yläjääski Oskari
HAUKILAHTI
Aho Teemu
Fuchs Fiona
Heikkilä Ellen
Heikkilä Johan
Himberg Filip
Jauhiainen Vilma
Kauppi Olivia
Koskinen Emil
Lahti Sofia
Majamaa Elias
Mertsalo Miko
Pilkama Kuutti
Romanainen Sanni
Rouvinen Niklas
Slegt Fanny
Suominen Ines
Suominen Rasmus
Toivola Maija
Ulfstedt Ellen
Vienonen Senni
Viitanen Klaara
Virkkunen Aaro
Vuorikoski Anni
JÄRVENPERÄ
Honkanen Elle
Honkanen Nella
Huhtaoja Meeri
Kekäläinen Veikko
Lehikoinen Peppi
Lehtonen Pirita
Lindroos Tommy
Lopperi Inka
Niemelä Sofia
Nieramo Emmi
Niinikoski Heini
Pecko Jonas
Perälä Sampo
Pollari Lassi
Räsänen Eemeli
Saarenheimo Aarni
Saarenheimo Veera
Sormunen Arttu
Sormunen Siri
Suuraho Lia
Suuraho Nea
Suurnäkki Sonja
Takalo Annika
Takalo Elena
Tikkanen Heini
Tuominen Maisa
KARAKALLIO
Aurtere Valtteri
Borg Linnea
Borg Viola
Chen Siru
Heikkinen Kirsikka
Hellbom Viking
Hellbom Vilja
Holma Aarne
Holma Eliel
Holma Jaakko
Holsti Lotta
Holsti Rasmus
Huovinen Maija
Hyvärinen Helmi
Hyytiäinen Samuel
Järvinen Aino
Järvinen Väinö
Kajasvirta Markus
Karvonen Urho
Koivusalo Elina
Kujala Tuuli
Kuvaja Anni-Kaisa
Lahtinen Julia
Laine Krista
Laitinen Helmi
Lindholm Sonja
Lipponen Laura
Luitparo Joonas
Malinen Lotta
Melasniemi Ville
Mutanen Noa
34
Mäkinen Rosa
Niikko Fanni
Oksanen Tianna
Palosuo Aino
Peltonen Aaro
Peltonen Niko
Pitkälä Niiles
Pitkälä Usva
Porkka Elias
Porkka Samuel
Rantzou Amalia
Rautanen Hanna
Rautiainen Aino
Saari Tuomas
Saturi Pinja
Scollo Ciulia
Scollo Sophia
Smolander Sari
Taskinen Matilda
Tilus Matteus
Torsti Kerttu
Wang Lilian
Vasara Wilma
Veräjänkorva Ville
Vuornos Sofia
Zhang Yankuan
LAAKSOLAHTI
Haapala Sipi
Heino Rae
Huittinen Alma
Kahanpää Veera
Karjalainen Satu
Karvonen Usva
Koskela Sasu
Lahtinen Mikko
Lindholm Vilma
Muhonen Alvar
Muhonen Unna
Oksanen Eevi
Oksanen Elsa
Paavola Mysi
Paavola Seena
Rantalahti Iivari
Samposalo Elli
Sågfors Frida
Vuori Atte
LEPPÄVAARA
Ackalin Aatos
Aho Emilia
Alanen Julius
Alanko Eero
Asuja Maiju
Boman Daniel
Chapman Oliver
Ekström Sara
Elorinne Eino
Eskola Ella
Flink Roosa
Flythström Felix
Fordell Akseli
Fordell Elina
Gröhn Henni
Gröhn Hilkka
Guo Neea
Guo Noora
Guo Tongye
Haukola Matias
Hautala Eino
Heikkinen Eelis
Heikkinen Luukas
Heikkinen Tuomas
Heikkilä Santeri
Henriksson Aada
Hjelt Lemmy
Huittinen Aino
Häkkinen Eero
Hämäläinen Elias
Hästbacka Mea
Hätönen Samuel
Ilmivalta Elsi
Immonen Aada
Ishii Jenina
Jarva Katariina
Jahnsson Petrus
Jokinen Emilia
Jukkola Lilli
Jussila Ilona
Järvinen Otso
Järvinen Siiri
Kaippio Lenni
Kaippio Oona
Kaljunen Aino
Kaljunen Konsta
• Juvenalia
Keinänen Verneri
Kivirinne Saku
Kivistö Siiri
Koistinen Antti
Koponen Anni
Koskinen Karlos
Kuisma Ida-Maria
Kuismin Sofia
Kuusela Sara
Leivo Linda
Litmanen Aada
Långström Sofia
Ma Kai
Mattila Verna
Maura Arne
Maura Ivar
Muurinen Aleksi
Mäkelä Elli
Parviainen Joonas
Parviainen Markus
Parviainen Pauliina
Poso Sannalotta
Poso Venlamaria
Punaganti Prana
Quarshie Ava
Ranta Aino
Rastio Nuutti
Rauvo Ella
Reineck Keren
Regner Joel
Regner Leo
Renlund Emil
Renvall Iiris
Rinne Sofia
Roberts Ben
Rosenqvist Stella
Salminen Eetu
Salminen Hannes
Salokorpi Essi
Savinen Saara
Savolainen Jaska
Serpola Helmi
Shen Chen
Silde Benjamin
Silde Valtteri
Sivander Robin
Skogström Anna
Skogström Emilie
Still Heidi
Sun Tony
Surakka Ella
Juvenalia •
Suutala Toivo
Tahvanainen Kaisa
Tamminen Aleksi
Tietäväinen Aino
Tikka Miska
Timonen Taira-Anna
Toivonen Taru
Tulisalo Hanna
Tuomi Liisa
Tuupanen Jenna
Ursin Pinja
Ursin Teemu
Vainio Tuuli
Valkohaapa Lydia
Vasankari Matthew
Wang Zhanqiu
Wanne Alissa
Wanne Luka
Vikman Rasmus
Vuori Essi
Ylänen Aaro
Ylänen Eelis
Yrjönmäki Eliel
Zou Yulin
PISA
Aleksejev Siiri
Cwitzen Emily
Espo Julia
Etelämäki Martina
Glans Pauliina
Harju Aapo
Hellsten Kanerva
Hero Veikko
Huhtanen Johanna
Kajaan Emma
Kalliovaara Mari
Karvonen Hilma
Kojo Hilla
Kovero Ella
Laitinen Nella
Lecklin Lilian
Lecklin Nelly
Linnapuro Bea
Louhivirta Milla
Mallat Elsa
Mallat Hilda
Malme Karla
Matikainen Lotta
Mononen Pihla
Mähönen Miika
Mäkinen Jaakko
Näkki Tinja
Ojala Pyry
Penna Jenni
Pöyry Matias
Pöyry Sissi
Samaneh Cecilia
Siltanen Emilia
Siltanen Petra
Siren Ellen
Tapanainen Milla-Lotta
Tirkkonen Robin
Tolonen Lumi
Triebel Anton
Triebel Lukas
Vainio Saara
Winqvist Veera
SOUKKA
Ahde Jaakko
Ahde Taito
Ahonen Aaron
Bauer Daniel
El Aboudi Hakim
El Aboudi Sakina
Grigorjeff Lucas
Hautakangas Peppi
Hyle Mikael
Hämäläinen Ronja
Jussila Jere
Jussila Julia
Jämsén Onni
Järvenpää Lauri
Kilpinen Osku
Kilpinen Tuukka
Kircher Mei
Korpela Nea
Lyberopoulos Oskar
Marttila Leevi
Mähönen Säde
Nirhamo Micaela
Nupponen Pinja
Nupponen Saana
Palonen Henri
Parviainen Kasper
Päivinen Mikael
Rosbäck Leo
Simanainen Sanni
Simanainen Senni-Kaisa
35
Snellman Samuli
Sumanen Siiri
Söderholm Wilma
Tammivuori Eero
Turunen Tyyne
Vainio Kalle
Vainio Louna
TAPIOLA
Andersson Rasmus
Angervo Oula
Anttila Ernesti
Asikainen Laura
Asikainen Lotta
Askola Oskari
Askola Santeri
Aura Emilia
Berger Henni
Collin Eelis
Collin Julius
Eljendy Adil
Ensio Iiris
Ensio Ruusu
Forsblom Wilma
Gremont Leo
Gremont Samuel
Grönqvist Max
Haggren Samuel
Halimaa Emma
Harju Eeva
Harju Liisa
Haussalo Anne
Heilala Saaga
Heiskanen Maija
Helin Sini
Helske Elli
Helske Mai
Henriksson Helen
Henriksson Oskar
Hulkkonen Leila
Hänninen Eevi
Jalovaara Antti
Järvinen Iida
Jääskeläinen Juho
Kaartinen Tua
Kaasinen Arttu
Kalmari Aino-Maija
Kalmari Vilho
Kalimo Ilona
Kalimo Petra
Kariola Aleksi
Karlström Jonathan
Kasteenpohja Ilmari
Kela Emma
Kiuru Kasper
Kivi Linnea
Kivi Visa
Kneckt Sampo
Koivulainen Kasper
Korhonen Kasper
Korkeamäki Jenni
Koskenniemi Martta
Koskinen Sania
Kuitunen Minttu
Kunnamo Kristo
Kylliäinen Joel
Kyntölä Noora
Lahti Urho
Laine Oskari
Lankinen Robin
Lankinen Rodi
Lappalainen Atte
Lappalainen Inka
Laukkanen Elina
Laurila Lilja
Lehtinen Teemu
Leskinen Lina
Lilja Erika
Lindh Siri
Lindh Vivi
Liskola Benjamin
Luoma Ellinoora
Luoma Otso
Luttinen Aino
Luttinen Emmi
Lähdesmäki Kiira
Lähdesmäki Paavo
Manner Joonas
Manner Sanni
Martelius Aino
Martelius Tuomo
Mattila Eero
Mattila Leo
McCormack Shaun
Muhonen Sara
Mustonen Matias
Myllyaho Iiris
Myllyaho Niilo
Mård Akseli
Mäkelä Sanni
Mäntylä Teo
Niittynen Laura
Nikkola Kerttu
Norhomaa Nea
Norhomaa Nuutti
Oivukkamäki Aino
Ojanen Ilona
Ojanen Juho
Ojanen Pietari
Olkkonen Iida
Ollikainen Nea
Paavilainen Verna
Paloheimo Pinja
Palolahti Eliel
Parviainen Lilja
Parviainen Linnea
Peitsalo Johan
Pelo Aino
Pelo Onni
Piipari Kristian
Pirttimaa Onerva
Pokki Oskari
Poutanen Jasmin
Puolakka Sade
Puolanne Aino
Puolanne Matias
Pärssinen Antto
Rehtijärvi Henri
Riikinsaari Ellinoora
Rinne Ella
Ruotsalainen Lotta
Ruotsila Liisa
Ruutu Joel
Röyskö Liina
Saarinen Kustaa
Sahi Julius
Sairio Nooa
Saraneva Tommy
Saranpää Aapo
Sauvonsaari Niko
Sauvonsaari Samu
Savolainen Laura
Silvennoinen Vilho
Sippo Salme
Siuruvainen Ellanoora
Sode-Carlsen Oskar
Soininen Siru
Suhonen Sanni
Suihko Aurora
Suomalainen Emma
Sääskilahti Aamos
Tempakka Minea
Terho Aina
Tervaskanto Toivo
Toikka Olli
Tschaplin Ben
Tschaplin Erin
Tuokko Sanni
Turunen Sofia
Uljas Eemeli
Uljas Evelia
Vaara Eeli
Vaara Elias
Vaara Eppu
Valja Eero
Valle Simeon
Weckström Elias
Weckström Julius
Venho Aleksi
Venho Ilmari
Venho Lenni
Venho Timo
Viitanen Laura
Vilhunen Anna
Viljakainen Isabella
Vähäketo Vanessa
Väisälä Aino
Väisälä Veikko
Väyrynen Lumi
Ylikoski Veeti
Ylismaa Rasmus
36
• Juvenalia
YHTYETOIMINTA
MINIJOUSET
KOLMEVARTTISET JOUSET
Aalto-Setälä Iiris
Hirviniemi Liisi
Holma Inkeri
Johansson Max
Krüger Fiona
Lahtinen Selina
Linkola Iiris
Mäkinen Sara Aliisa
Männistö Henna
Ni Jialin
Niemi Nelly
Pecko Iida
Rostedt Inari
Sivonen Reetta
Vihersalo Ville
Vuorialho Iiris
Viulu
Johtaja Kirsti Suikkanen
Johtaja Liisa Kupiainen
Kilponen Peppi
Kilponen Viivimaria*
Malmi Henriikka
Ojaniemi Miisa
Saari Aino
Saarinen Vera Kristiina
Alttoviulu
Riikinsaari Iida
Sello
Salmela Fanny
Venn Konsta
Kontrabasso
Martelius Antti
VALMENNUSORKESTERI
Piano/Harmooni
Johtaja Tarja Jokiaho
Maija Kilponen*
Viulu
*ulkopuolinen
Ala-Harja Katariina
Johtimo Touko
Kanerva Laura
Koivusalo Liisa
Kurtén Vera
Mannermaa Joonatan
Martianova Daria
Mourujärvi Tiia
Pajari Essi Maria
Pesonen Riina Emilia
Rauhala Oona
Toivonen Ida
Sello
Haikonen Iida
Juurikkala Kasper Yuki
Niemelä Iines-Sofia
Niemi Mikael
Kontrabasso
Johtajat Päivi Rechardt ja
Lauri Suonio
Viulu
Goerge Hannah
Haikonen Markus
Hytönen Lotta
Junninen Leena
Lahtinen Linnea
Lehtonen Elina
Mauno Eveliina
Mäki Mikaela
Ollila Jutta
Pöyhtäri Saana
Rahkonen Peppina
Rantanen Joanna
Tamminen Joanna
Tolonen Kaisa-Maria
Törmi Milena
Varo Violetta
Yoshizumi Hanna
Yuan Minjing
Alttoviulu
SELLORYHMÄ 1
Ohjaaja Tuiri Lyijynen
Arusaar Tair
Hakkarainen Aatos
Holma Aatu
Holma Eemil
Kosonen Elias
SELLORYHMÄ 2
Ohjaaja Tuiri Lyijynen
Aalto-Setälä Kerttu
Istomin Antonia
Karppanen Nina
Tanner Kati
Sertti Henri
Juvenalia •
JOUSIORKESTERI
JUVENALIA
37
Malmberg Elina
Mentula Sara-Sofia
Mätäsaho Julia
Niemelä Elina
Sivula Helena
Toivonen Ida
Sello
Hakkarainen Olli
Kuivanen Antti
Malmi Katri
Mauno Mikael
Pirttimaa Oskari
Saari Eero
Sorvoja Henrik
Torkki Usva
Viertiö Helmi
Kontrabasso
Laiho Niilo
KAMARIORKESTERI
JUVENALIA
JUVENALIAN
PUHALLINORKESTERI I
Viulu
Huilu
Johtaja Janne Hanhijärvi
Hallikainen Felix
Hautala Elisa
Hollming Anna
Ikonen Linnea
Kokkola Juho
Kupiainen Pauliina
Lepistö Kia
Lipasti Annu
Malmberg Anna
Niva Maija
Palola Mirva-Leea
Rantama Karoliina
Ruohomäki Karoliina
Salmela Inna
Santasalo Sini
Segler Kati
Seppänen Elina
Sinivaara Johanna
Sorvoja Simo
Terho Erika
Tommila Jenni
Torkki Emmi
Vuorinen Maria
Yoshizumi Sachie
Alttoviulu
Järviranta Sanni
Rajapuro Outi
Tirkkonen Annukka
Tuovinen Emilia
Sello
Jakku Tomi
Suikkanen Raakel
Tarnanen Iiris
Kontrabasso
Jokinen Elisa
Johtaja Olli Silván
Danesi Claudia
Svetlick von Julia
Tommila Essi
Pasuuna
Leinikki Aleksi
Lindell Joonas
Lindfors Axel
Mustonen Santeri
Tuuba
Jaakkola Iiro
Rummut
Oboe
Lammert Laura*
Haapanen Alisa
Taalas Anna
Tammisto Ella
*ulkopuolinen
Klarinetti
JUVENALIAN
PUHALLINORKESTERI II
Eriksson Anna
Hakkarainen Arttu
Lehtikuja Henna
Lybeck Henrik
Rainio Penni
Roukkula Sara
Sjöberg Nina
Sorsa Veronika
Johtaja Olli Silván
Huilu
Honkavaara Iiris
Hytönen Tiia
Junnelin Janne
Kujapelto Katariina
Vuorinen Nina
Fagotti
Ärmänen Joni
Klarinetti
Alttosaksofoni
Koivusalo Juha
Paavola Niko
Tenorisaksofoni
Lötjönen Lauri
Käyrätorvi
Kasvi Ilmari
Mannelli Massimo*
Jylkäs Aukusti
Karjalainen Iida
Karvo Rosa
Kontola Tuomas
Lahtinen Viljami
Müller Anna
Nuutinen Jaakko
Tanner Mila*
Vuornos Aksel
Oboe
Trumpetti
Goerge Lutz
Henriksson Martina
Paavola Anton
Paukkeri Perttu
Rekonen Eeva*
Vanne Eero
38
Hakaste Sara
Lahtinen Loviisa
Särkiniemi Maaria
Trumpetti
Jaakkola Lauri
Lindfors Joel
Nurkkala Mikko
Rekonen Eeva*
Torkki Hannes
• Juvenalia
Alttosaksofoni
Monto Matti
Taalas Okko
Tenorisaksofoni
Rainio Penni
Ryhänen Frank*
Pasuuna
Käyrätorvi
Rytkönen Annika
Baritonitorvi
KLARINETTIYHTYE
JUVENALIA
Marin Mikael
Ohjaus Olli Silván
Lyömäsoittimet
Klarinetti
Hiltunen Matias
Hurmola Alli-Maiju
Kaukola Saimi
Salminen Mikko
Tamminen Joonatan
Turunen Alina
* ulkopuolinen
Tuuba
Johtaja Tanja Vienonen
Halme Mika
JUVENALIAN
PUHALLINORKESTERI III
Pasuuna
Peltola Veli
Vanne Elina
Ohjaus Hellevi Lassfolk
Huilupiiparit
Oboe
Devantie Clara
Leppänen Maria
Mäki Senja
Uusitalo Anniina
Jokinen Ilari
Koponen Nenna
Nurmi Enni
Tupala Arttu
Tupala Atte
Huilupiiparit valmennus
Jylkäs Elvi
Lax Sofia
Lähdesmäki Ilona
Suutala Henna
Tolonen Selina
Alttotorvi
Hiltunen Amanda*
Marin Melina*
Taalas Aada
Käyrätorvi
Hilpeät huilut
Happonen Venla
Koskinen Ronja
Vuorinen Jenni
Aalto-Setälä Kerttu
Ala-Harja Julia
Hienonen Kaisu
Palola Virve-Riikka
Rostedt Petriikka
Ruohomäki Julia
Sorvoja Markus
Klarinetti
Henriksson Ylva*
Pelkonen Patrik*
Kornetti
Hiltunen Sofia*
Juvenalia •
Bassoklarinetti
HUILUYHTYEET
Raula Aino
Tammisto Ari
Tuubisti Mika Halme ja JuPo 2 Suuri Puhallus Sellosalissa 30.1.09
Kuva: Mervi Sinkkonen
Kärkkäinen Katri
Laasanen Matias
Lehtikuja Henna
Salmi Noora
*ulkopuolinen
39
KANTELEYHTYEET
JUVENALIA-KUORO
Kanteleitten
soitinvalmennusryhmä
Sopraano
Ohjaus Sanna Huntus
Hovi Helmi
Huttunen Liina
Ilmonen Aile-Matleena
Koistinen Riikka
Malkamäki Eeva
Sertti Tiia
Tikkanen Sanni
Rautavirta Mikaela
Riikinsaari Ainoliina
Matara
Kervinen Aino
Kärhä Aurora
Rönnholm Sauli
Kanterellit
Junnelin Jasmin
Montonen Venla
Palviainen Hilla
Ranta Anni
Sjöman Krista
Millimollit
Moilanen Eveliina
Mäkinen Aino
Notkonen Mirka
Halla
Ailasmäki Venla
Kärnä Aimi
Nirhamo Minea
Helinä
Hovi Helmi
Keinänen Laura
Koskela Olivia
Mäki-Ranta Miro
Rahmel Jutta
Johtaja Matti Järvinen
Angervuori Aino*
Haapanen Amanda
Holm Malin
Mikkonen Eeva*
Mitt Stella-Liisa*
Niemi Heta*
Niittylä Maiju
Salomäki Helena*
Smeds Sofia
Altto
Härämä Elisa*
Järvinen Marianne*
Lahtinen Katja
Linjama Leena*
Rapo Sallamaari
Rinne Maija*
Siikavirta Kiira
Smalin Annika*
Tenori
Huvio Petteri*
Ilomäki Mikko
Jylhä-Ollila Tomi*
Kauppinen Pekka*
Kivistö Markus*
Lindfors Aksel
Tikkala Kari
Wirta Ilkka*
Baritoni
Lano Henrik
Peltonen Lauri
Soikkeli Eero*
Wirta Johan*
Basso
Kovala Timo*
Laurila Visa-Pekka
Lindfors Casimir
Salmela Henri
Tarnanen Niilo
*ulkopuolinen
40
• Juvenalia
KAMARIMUSIIKKIOPETUS
PIANODUO
Ohjaaja Elina Hakala
Ohjaajat Tarja Jokiaho ja
Kari Tikkala
KLARINETTI-PIANO
Mikael Kari
Matias Kari
Lipasti Annu
Niemi Ella
Lehtikuja Henna
Holm Malin
Anna Vuorinen
Mathilda Mikkola
Ohjaajat Kirsti Müntinga
Ohjaaja Antti Vahtola
Ohjaaja Mervi Sinkkonen
Goerke Hannah
Goerke Agnes
vl
pf
Salmi Noora
Hietala Elina
Hansten Tiia
Kämäräinen Liisa
Pecko Ida
Marja-Liisa Iivanainen
vl
pf
TRUMPETTI-PIANO
Ohjaaja Kari Tikkala
Ohjaajat Kirsti Müntinga ja
Antti Vahtola
Laine Johannes
Kupiainen Topias
Ohjaaja Antti Vahtola
Chen Elisa
Jansson Maria-Patricia
Hyry Adale
Hyry Kaisa
Kokkonen Tuulia
Kokkonen Hanna
Mäki Iina
Zilliacus Andrea
Niemi Ella
Pousi Saara
6-kätisesti
Ohjaaja Elina Hakala
Nieminen Akseli
Nieminen Lauri
Nieminen Johannes
VIULU-PIANO
Ohjaaja Elina Hakala
Toiviainen Aarno
Toiviainen Annika
Juvenalia •
vl
pf
Torkki Emmi
Klemetti Joel vl
pf
Ohjaaja Tuuli Takkala
Ohjaajat Mika Tuomisalo ja
Veli-Matti Liira
Nurkkala Mikko
Hyry Väinö
VIULUDUOT
Linkola Iiris
Linkola Ilona
vl
pf
Goerke Hannah
Varo Violetta
Tolonen Kaisa-Maria
Tolonen Elias
vl
pf
Kanerva Laura
Pesonen Riina
Lahtinen Selina
Vuorialho Iiris
Ohjaaja Antti Vahtola
ja Päivi Rechardt
vl
pf
ALTTOVIULU-PIANO
Ohjaaja Maarit Ranta
Mauno Eveliina
Törmi Milena
Ohjaajat Tarja Jokiaho ja Tuuli
Takkala
Ollila Jutta
Yoshizumi Hanna
Mentula Sara
Hyry Adele
Pöyhtäri Saana
Rahkonen Peppina
vla
pf
HUILU-PIANO
Ohjaaja Outi Vainiomäki
Tolonen Kaisa-Maria
Tamminen Liina
Sini-Maria Lepistö
Jutta Pelkonen
Tommila Jenni
Ikonen Linnea
fl *
pf
* Pohjois-Espoon musiikkikoulu
41
cl
pf
tr
pf
Ohjaaja Kirsti Müntinga
Ohjaaja Maarit Ranta
Hautala Alisa
Chen Elisa
cl
pf
TRIO
Ohjaaja Päivi Rechardt
LIED-SEMINAARI
Ohjaaja Maarit Ranta
Hautala Alisa
Seppänen Elina
Törmi Milena
Mauno Eveliina
Monto Micke
Junninen Leena
Mäki Mikaela
vl
vl
guit
KITARATRIO
Pöyhtäri Saana
Rahkonen Peppiina
Ohjaaja Esko Virtanen
VIULU-ALTTOVIULU
Ohjaaja Heljä-Maari Manninen
Monto Micke
Suikkanen Samuel
Esko Virtanen
Malmberg Liisa
Malmberg Elina
SAKSOFONIKVARTETTI
vl
vla
ALTTOVIULUDUO
Ohjaaja Tarja Jokiaho
Sivula Helena
Toivonen Ida
vla
vla
Ohjaaja Kirsti Müntinga
Ohjaaja Esko Virtanen
guit
guit
KITARA-HUILU
Ohjaaja Esko Virtanen
Sorvoja Markus
Aunu Tapio
fl
guit
PIANOTRIO
Lahtinen Linnea
Yoshizumi Sachie
Rajapuro Outi
Järviranta Sanni
Malmi Katri
Torkki Emmi
vl
vl
vla
vla
vc
vl soolo
vl
vc
pf
Ohjaus Mette Heikkinen
Hughes Dylan
Kari Marja
Karjalainen Leila
Kumpulainen Riitta
Paasikivi Riikka
Saarikoski Taina
Hautala Anni
Kari Marja
Mika Lilius
Malmi Lauri
Niemelä Maria
canto
canto
canto
canto
canto
canto
pf
pf
pf
pf
KANTELEDUO
Ohjaaja Mervi Yli-Vainio
Lilja Miriam
Virtanen Miira
Ohjaaja Antti Vahtola
Santasalo Sini
Suikkanen Raakel
Liinjama Maleena
Kupiainen Pauliina
Niskanen Jessica
Luoma-aho Saara
Peltonen Lauri
VIULURYHMÄ
KITARADUO
Kujala Ville
Suutala Miika
Ohjaaja Olli-Pekka Tuomisalo
Lied-seminaarin keskeinen tavoite on perehdyttää laulun ja pianonsoiton opiskelijoita kamarimusiikilliseen yhteistyöhön
laulumusiikin parissa.Viikoittain kokoontuvassa ryhmässä opiskelijoilla on henkilökohtaisen opetuksensa ohella mahdollisuus seurata myös muiden opetusta ja
samalla laajentaa lied-ohjelmistotuntemustaan. Seminaarissa valmistetaan
lukukausittain ryhmän omia konsertteja
sekä esiintymisiä opiston oppilasmatineoissa. Näiden esiintymisten ohjelma on
yleensä rakentunut jonkun tyylillisen tai
maantieteellisen teeman ympärille.
Lukuvuonna 2008-09 seminaarissa mukana olleet oppilaat:
KANTELETRIO
Ohjaaja Mervi Yli-Vainio
Ihlberg Ella
Nissilä Johanna
Sanila Nikolas
42
• Juvenalia
musiikkiteatteri juvenalia
JUVENALIAN ENERGINEN OOPPERALUOKKA
Useiden musiikkiopisto Juvenaliassa tuotettujen oopperaproduktioiden myötä laululuokissa on syttynyt
intohimo päästä tekemään oopperaa näyttämölle, niin kokonaisia teoksia kuin ensemble-kohtauksia.
Syksyllä 2008 oopperaluokka alkoi säännöllisenä, viikottaiseen ohjelmaan kuuluvana toimintana, jossa eri
aika- ja tyylikausia edustavien teosten musiikillinen ja näyttämöllinen roolien sisäistäminen kulkevat käsi
kädessä.
Oopperaluokkaa ohjaa Anitta Ranta kantaen vastuun niin musiikkiharjoituksista, nollabudjetilla toteutetusta
lavastuksesta ja puvustuksesta – opiskelijoiden avustuksella – kuin varsinaisesta näyttämöohjauksesta.
Oman tärkeän lisän tunnelmaan on tuonut Sellosalin henkilökunnan loihtima valaistus. Juonnettuja, täysipainoisia ensemble-esityksiä on lukuvuonna 08-09 ollut kaksi. ANNA AVAIN!
Sellosali 28.11.08 klo 19.00
Näyttämöllinen toteutus
Pianisti
Valosuunnittelu Juontajat
Laulunopettajat Anitta Ranta
Marja Laiho
Tapani Welin, Sellosali
Marja Kari ja Petra Liekso-Lappalainen
Anitta Ranta ja Mette Heikkinen*
W.A. Mozart
”Prendero quel brunettino” - Fiordiligin ja Dorabellan duetto oopperasta Cosi fan tutte
G. Bizet
”Mélons! Coupons! Bien! Cést cela!” - Frasquitan, Mercedesin ja Carmenin korttitertsetti oopperasta Carmen
W.A. Mozart
Kohtauksia oopperasta Figaron häät:
”Cinque, dieci, venti” - Susannan (1) ja Figaron duetto
”Via resti servita” - Susannan (2) ja Marcellinan duetto
”Susanna, or via sortite” - Susannan (2), Kreivittären (1) ja Kreivin tertsetti
”Aprite presto, aprite” - Susannan (2) ja Cherubinon duetto
”Esci omai, garzon malnato” - Susannan (2), Kreivittären (1), Kreivin ja Figaron kvartetto
”Che soave zeffiretto” - Susannan (1) ja Kreivittären (2) duetto
Juvenalia •
Eeva-Maija Weselius ja Maarit Lietsala
Johanna Karjalainen, Maarit Lietsala ja Riikka Paasikivi
Susanna: Riitta Kumpulainen* 1
Figaro:
Tatu Pohjola
Alina Kelo 2
Kreivi: Juha Silvo
Marcellina: Marja Kari
Cherubino: Suvi Hjelt
Kreivitär: Mirella Laakso 1
Petra Liekso-Lappalainen 2
43
G. Puccini
”Scuoti quella fronda di ciliegio” - Madama Butterflyn ja Suzukin kukkaisduetto oopperasta Madama Butterfly
W.A. Mozart
Kohtauksia oopperasta Taikahuilu:
”Zu Hilfe! Zu Hilfe!” - Tamino ja Kolme naista
”Hm! Hm! Hm!” - Tamino, Papageno ja Kolme naista
”Bei Männern, welche Liebe fühlen” - Pamina ja Papageno
”Seid uns zum zweiten Mal willkommen” - Kolme poikaa
”Bald prangt, den Morgen zu verkünden” - Pamina ja Kolme poikaa
”Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? ” - Pamina, Tamino ja Sarastro
”Pa, pa, pa, Papageno...” - Papageno ja Papagena
Riitta Kumpulainen* ja Maarit Lietsala
Sarastro: Tamino: Pamina: 1. nainen: 2. nainen: 3. nainen: Tatu Pohjola
Markku Lintunen
Johanna Karjalainen
Eeva-Maija Weselius
Leila Karjalainen Riikka Paasikivi
Papageno: Papagena: 1. poika: 2. poika: 3. poika: Panu Kekäläinen
Sofia Smeds
Sofia Smeds
Helinä Kytönen
Suvi Hjelt
OOPPERAA KEVÄTILLASSA
Sellosali 25.5.09 klo 19.00
Oopperaluokan ohjaus
Valaistus
Pianisti
Juonto
Anitta Ranta
Tapani Welin, Sellosali
Marja Laiho
Sofia Smeds
G. Verdi
La Traviata
”Madamaigella Valéry?” - Violettan ja Germontin duetto
Eeva-Maija Weselius ja Juha Silvo
W.A. Mozart
Cosi fan tutte
”Ah, guarda sorella” - Fiordiligin ja Dorabellan duetto
Johanna Karjalainen ja Maarit Lietsala
”Soave sia il vento” - Fiordiligin, Dorabellan ja Don Alfonson tertsetto
Johanna Karjalainen, Sinikka Lovén ja Tatu Pohjola
”Alla bella Despinetta” - sekstetti
Fiordiligi: Leila Karjalainen
Dorabella: Sinikka Lovén
Despina: Alina Kelo
”Il core vi dono” - Guglielmon ja Dorabellan duetto
Panu Kekäläinen ja Maarit Lietsala
Don Alfonso: Panu Kekäläinen
Ferrando: Markku Lintunen
Guglielmo: Tatu Pohjola
44
• Juvenalia
C.W. Gluck
Orfeus ja Euridice
”Vieni, appaga iltuo consorte” - Euridicen ja Orfeon duetto
Riitta Kumpulainen ja Marja Kari
G. Verdi
Rigoletto
”Un di, se ben rammentomi” - Gildan, Maddalenan, Ducan ja Rigoleton kvartetto
Johanna Karjalainen, Maarit Lietsala, Markku Lintunen ja Juha Silvo
J. Offenbach
Hoffmannin kertomukset
”Belle nuit, o nuit damour” - Giulettan ja Niklauksen duetto
Petra Liekso-Lappalainen ja Sinikka Lovén
W.A. Mozart
Don Giovanni
”La ci darem la mano” - Zerlinan ja Don Giovannin duetto
Alina Kelo ja Panu Kekäläinen
”Non ti fidar, o misera” - kvartetto
Donna Anna: Eeva-Maija Weselius Donna Elvira: Leila Karjalainen
W.A. Mozart
Figaron häät
”Cinque, dieci, venti” ”Se a caso, madama la notte” - Susannan ja Figaron duetot
Riitta Kumpulainen ja Tatu Pohjola
”Crudel, perche finora” - Susannan ja Kreivi Almavivan duetto
Riitta Kumpulainen ja Juha Silvo
F. Pacius
Kaarle kuninkaan metsästys
”Niin viehkeää on metsästää” - 1. ja 2. hovineidon duetto
Petra Liekso-Lappalainen ja Marja Kari
M. de Falla
La Vida breve (Lyhyt elämä)
“Abuela, no viene!” - Salud’n ja isoäidin duetto
“Vivan los que rien” - Salud’n aaria
“Paco, Paco!” - Salud’n ja Pacon duetto
Salud: Eeva-Maija Weselius
Isoäiti: Maarit Lietsala
Paco: Juha Silvo
Tanssin koreografia: Marianna Verdecia
Juvenalia •
Don Ottavio: Markku Lintunen
Don Giovanni: Juha Silvo
45
PIKKU-MARJAN ELÄINLAULUT
Marjatta Meritähden säveltämät ja Laura Latvalan sanoittamat Pikku-Marjan eläinlaulut toteutettiin Juvenalian sekä Espoon pop/jazzopisto Ebelin yhteistyönä. Viehättävät eläinrunot ja sävellykset sekä niihin kiinteästi liittyvät Helga Sjöstedtin kuvat ovat valloittaneet
pieniä ja isoja kuulijoita jo kymmeniä vuosia - vanhat tuttumme Aa aa ankka, Bonzo, pieni leikkihauva, Cot cot, Dilliä ja piparjuurta,
Emokissa, Fiuu, Goljatti, Heppuli, Ihahaa, Juppe-koira, Koppakuoriainen, Lumikki, Mehiläisten mökissä, Niku-porsas, Otto-poika,
Pelle-pässi, Röh röh, Surrur, Tipu, tipu, Ulla, pieni karitsa, Vellamo, Yöllä, Äkäinen ja Öö öö!
Esitykset:
Sellosali 27.2. Juvenalian musiikkileikkikoululaisille suunnatut esitykset
Sellosali 28.2. Konsertit kuuluivat Sellosalin Lasten lauantai –sarjaan
Tapiolasali 17.3. TPO-oppilaitosten yhteisen Taidekarnevaalin esitys
Louhisali 22.3.
Musiikkivastaava
Näyttämötoteutus
Rytmisektion valmennus
Linnunpesän valmistus
Antti Vahtola
Eve Alho
Eerik Siikasaari ja Rami Eskelinen
Taitelijakuvittaja Virpi Talvitie
Musiikkiteatteri Juvenalian tuottamat “Pikku-Marjan eläinlaulut” -esitykset helmi-maaliskuussa
2009 olivat Juvenalian ja Pop/Jazzopisto Ebelin antoisan yhteistyön tulos
Kuva: Teemu Hokkanen
46
• Juvenalia
Esiintyjät:
Laulu
Sähkökitara
Basso
Rummut
Huilu
Klarinetti
Amanda Haapanen
Suvi Järvenpää
Helinä Kytönen
Helena Lindström
Heta Niemi
Niina Niemi
Liina Röyskö
Sofia Smeds
Julia Virkkunen
Veikko Väisälä
Felix Hallikainen
Joel Karhapää
Patrik Leppilampi
Kerttu Aalto-Setälä
Julia Ruohomäki
Katri Kärkkäinen
Elina Vanne
Saksofoni
Fagotti
Trumpetti
Lyömäsoittimet
Kitara
Viulu
Harmonikka
Ankkoina ja Kanoina
Lavalla yleisöä leikittivät
Pikku Marjan eläinlaulujen “Pelle-pässit” eläytyvät
Sellosalin esityksessä 27.2.09
Kuva: Teemu Hokkanen
Juvenalia •
47
Sara Luoma-aho
Matias Torkki
Arto Santasalo
Topias Kupiainen
Tapio Aunu
Samuel Suikkanen
Linnea Ikonen
Linnea Lahtinen
Aleksi Ala-Harja
Sonja Rahmel
musiikkiopisto Juvenalian musiikkileikki-
koululaisia opettajiensa Ulla Koskisen ja Niina Revon ohjaamina
Eve Alhon muskarilaiset
KONSERTTISARJAT 2008-2009
LUKUVUODEN AVAJAISET TAPIOLASALISSA 14.8.
Aram Hatshaturjan
Toccata
Niina Ranta, piano
Puhe
Rehtori Jukka Okkonen
Alphonse
Hasselmans
Fileuse op. 27
Saija Lahtinen, harppu
Claude Debussy
Arabesque nro 1
Oskar Merikanto
Omenankukat
op. 53 nro 1
(sanat Eino Leino)
Anitta Ranta, laulu
Marja Laiho, piano
Kun päivä paistaa
op. 24 nro 1 (sanat Hilja Haahti)
JUVENALIA 5 VUOTTA SELLOSSA -JUHLAKONSERTTI SELLOSALISSA 22.9.
Trad. Ruotsi
sov. S.Huntus/yhtye
Himlenspolska
Kanteletrio Millimollit
Aino Mäkinen, Eveliina Moilanen
ja Mirka Notkonen
Erik Satie
Gymnopedie 1
Pirjo Viinikainen, piano
Aram Hatshaturjan
Toccata
Katja Lahtinen, piano
Joseph Joachim Raff
Cavatina op. 85 nro 3
Mirva-Leea Palola, viulu
Hannamaria Tamminen, piano
Frédéric Chopin
Nocturno Es-duuri op.9 nro 2
Siyan Zhuang, piano
Frédéric Chopin
Valssi Des-duuri op. 64 nro 1
Elisa Chen, piano
W.A. Mozart
“Alleluja” motetista Exultate, jubilate KV 165
Riitta Kumpulainen, laulu
Marja Laiho, piano
Dmitri Shostakovitsh
Pianotrio nro 2 e-molli op. 67
II Allegro non troppo
Maleena Linjama, piano
Sini Santasalo, viulu
Raakel Suikkanen, sello
Anita Lehto
Rauno Lehtinen
sov. Henrikki Virkki
Juhlan kunniaksi
On hetki
Juvenalian Puhallinorkesteri
johtaa Olli Silván
48
• Juvenalia
W.A. Mozart
“Soll ich dich, teurer, nicht mehr sehen?”
(Kalleimpani, enkö enää näe sinua?)
Paminan, Taminon ja Sarastron tertsetti oopperasta Taikahuilu
Johanna Karjalainen, Pamina
Markku Lintunen, Tamino
Tatu Pohjola, Sarastro
Marja Laiho, piano
W.A. Mozart
“Susanna, or via sortite”
(Susanna, tule ulos!)
Kreivin, kreivittären ja Susannan tertsetti
oopperasta Figaron häät
Juha Silvo, kreivi
Mirella Laakso, kreivitär
Alina Kelo, Susanna
Marja Laiho, piano
Vytautas Miskinis
Laudate pueri, Dominum (Psalmi 113)
Ralph Vaughan Williams
The Cloud-Capp’d Towers
(Three Shakespeare songs no. 2)
Ward Swingle
It was a lover and his lass
Suomalainen kansansävelmä Kaipaava
sov. Essi Wuorela & Jussi Chydenius
Lämpiömusiikista vastasi
Kupsut johtajanaan Liisa Kupiainen
MASIINAT JA MUSIKANTIT IV SELLOSALISSA 3.10.
Musiikkiopisto Juvenalia
Helsingin Yliopiston elektronimusiikkistudio
in b Neuroporetta En luvannut sulle synatarhaa
Vermont Counterpoint
Steve Reich
Mellunkylän kontrapunkti Pakila-sarja
J-P Lehto
Phones in C
Otto Romanowski
Electric Counterpoint
Steve Reich
Bottle Consort:
Anna Dantchev, laulu
Mikko Ojanen, ljudbehandling
Henri Penttinen, kitara
Jaakko Prättälä, elektroakustinen pullo
Pauli Laine, tietokone
Jari Suominen, Dico ja projisoinnit
Sellosalin tekniikka Petteri Heiskanen
Tarmo Pesonen, ääni
Nina Sivén, valaistus ja visualisointi
Juvenalia •
Hellevi Lassfolk, huilu
Matti Sunell, marimba ja rätkyttimet
Musiikkiopisto Juvenalian ja Pakilan
musiikkiopiston huiluorkesteri, johtaja
Anna-Leena Rysä
Helsinki Mobile Phone Orchestra
Jouni Stenroos, kitara
49
Juvenalia-kuoro
johtaa Matti Järvinen
MESTARIEN SEURASSA TAPIOLASALISSA 11.11.
Janne Ikonen
Herbie Hancock
(sov. Johnnie Vinson)
Leonello Casucci
(sov. Johnnie Vinson) Shake!
Watermelon man
Just a gigolo / I ain’t got nobody
Juvenalian Puhallinorkesteri
johtaa Olli Silván
saksofonisoolo Olli-Pekka Tuomisalo
Horace Silver
Thomas “Fats” Waller
Yngwie Malmsteen
Yngwie Malmsteen
Song for my Father
Ain’t misbehaving
Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu
Juvenalian Saksofonikvartetti Pauliina Kupiainen, sopraanosaksofoni
Jessica Niskanen, alttosaksofoni
Saara Luoma-aho, tenorisaksofoni
Lauri Peltonen, baritonisaksofoni
Krakatau
Far beyond the Sun
Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni
Risto-Matti Marin, piano
Duke Ellington
Sultry Sunset
Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu
Risto-Matti Marin, piano
Mika Kuuskankare
3 symmetric studies
Juvenalia Reeds
Duke Ellington
Caravan
Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu
Juvenalia Reeds
TUIKKIKAA, OI JOULUN TÄHTÖSET JOULUKONSERTTI SELLOSALISSA 11.12.
Georg Friedrich Händel
Suomalainen kansansäv.
Jean Sibelius
Franz Gruber
joululaulut sov. Olli Heikkilä
Antonio Vivaldi
Sarabande
Joulupuu on rakennettu
En etsi valtaa, loistoa
Jouluyö, juhlayö
Konsertto kahdelle viululle a-molli
I Allegro
Valmennusorkesteri
johtaa Tarja Jokiaho
Felix Mendelssohn
Sanaton laulu op. 30 nro 4
Katja Lahtinen, piano
Frans Josef Dussek
Notturno huilutriolle
I Allegro
Petriikka Rostedt,
Julia Ruohomäki ja
Kerttu Aalto-Setälä, huilu
Joulupolskasikermä
sov. Liisa Kupiainen
Trad: Rekipolska
Ruotsalainen Joulupolska
Kupsut
Anna Koivusalo,
50
Jenni Tommila ja
Linnea Ikonen, viulu
Hannamaria Tamminen, piano
• Juvenalia
J. Ölander: Juhla on verraton
Saana Varis ja
Salla Varis, viulu
Arttu Lamminmäki, sello
Hanna Kokkonen, harmooni
Liisa Kupiainen, viulu ja ohjaus
P.J. Hannikainen
sanat Elsa Koponen
Max Reger
sanat Boelitz Martin,
suom. Kyllikki Solanterä
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
Marian kehtolaulu
Mirella Laakso, laulu
Saija Lahtinen, harppu
Sisilialainen trad.
Ranskalainen trad.
Mats Wester
Oi, sä riemuisa
Kuului laulu enkelten
Vandraren
Matias Torkki,
Joni Ärmänen,
Severi Pfeiffenberger,
Terhikki Manninen &
Mika Ylärakkola, fagotti
Welshiläinen trad.
sov. Gene Puerling
Trad./sov. Kirby Shaw
sanat Kirby Shaw
Franz Xaver Gruber
sov. Gene Puerling
sanat Joseph Mohr
Saksal. trad.
sov. Matti J. Järvinen
sanat Abel Burkhardt
ruots. Betty Ehrenborg-Posse Vilhelm Sefve/sov. Merja Rajala sanat V. Sihvo
Franz Schubert
Giacomo Puccini
Astor Piazzolla
Deck the Hall
Carol of the Bells
Silent Night
När juldagsmorgon glimmar
Tonttujen jouluyö
Military March *
“O mio babbino caro”
oopperasta Gianni Schicchi
Oblivion
Juvenalia-kuoron yhtye
johtaa Matti Järvinen
Saksalainen sävelmä
sanat B.S. Ingemann,
suom. Hilja Haahti
Maa on niin kaunis
Yhteislaulu
Lämpiössä musisoivat Huilupiiparit: Katariina Kujapelto, Senja Mäki, Clara Devantié & Maria Leppänen
Juvenalia •
51
Jousiorkesteri Juvenalia
johtavat Päivi Rechardt* ja
Lauri Suonio
solistit:
Petra Liekso-Lappalainen, laulu
Sini Santasalo, viulu
JUVENALIA-KUORON O HOLY NIGHT JOULUKONSERTTI
SELLOSALISSA 19.12. JA 20.12.
Sechs Sprüche op. 79
(osia sarjasta)
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Im Advent
Weihnachten
Am Neujahrstage
Ave maris stella
Edvard Grieg (1843 – 1907)
Mariæ Wiegenlied
Säv. Max Reger (1873 – 1916) / Sov. Anton Beckers
Wiegenlied der Hirten an
der Krippe zu Bethlehem
Säv. Karl Neuner (1778 – 1830) / Sov. Max Reger /
San. Christian Daniel Schubart
Jouluhymni
Säv. Ahti Sonninen / San. Une Haarnoja
Seimeen syntynyt
Säv. Leevi Madetoja (1887 – 1947) / San. Oke Peltonen
Arkihuolesi kaikki heitä
Säv. Leevi Madetoja / San. Alpo Noponen
Rukous
Säv. Toivo Kuula (1883 – 1918) / San. Eino Leino
En etsi valtaa, loistoa
Säv. Jean Sibelius (1887 – 1947) / San. Sakari Topelius / Suom. tuntematon
Angelus emittitur
Piæ Cantiones, 1582 / Sov. Matti J. Järvinen
Parvulus nobis nascitur
Piæ Cantiones, 1625 / Sov. Matti J. Järvinen
Heinillä härkien kaukalon
Trad. ranskalainen / Suom. Martti Korpilahti / Sov. Matti J. Järvinen
Some Children See Him
Säv. Alfred Burt / San. Wihla Hutson / Sov. Randy Crenshaw | Billy Lyon Jr.
Silver Bells
Säv. | san. Jay Livingston | Ray Evans / Sov. Kirby Shaw
Carol of the Bells
Trad. / San. | sov. Kirby Shaw
Deck the Hall
Trad. walesilainen / Sov. Gene Puerling
O Holy Night
Säv. Adolphe Adam / San. Placide Cappeau / Engl. John S. Dwight /
Sov. Kirby Shaw
Silent Night
Säv. Franz Xaver Gruber / San. Joseph Mohr / Engl. John F. Young /
Sov. Gene Puerling
När juldagsmorgon glimmar
Trad. saksalainen / Suom. Abel Burkhardt / Ruots. Betty Ehrenborg-Posse /
Sov. Matti J. Järvinen
Maa on niin kaunis
Säv. trad. / San. B. S. Ingemann / Suom. Hilja Haahti
Yleisön toivotaan yhtyvän lauluun 1. ja 3. säkeistöissä
52
• Juvenalia
SUOMEN JOUSISOITINOPETTAJAT RY:N VUOROVAIKUTUSPÄIVÄT
Vierailevien taitelijoiden konsertti Sellosalissa 7.2.
Minna Pensola ja Antti Tikkanen, viulu
Jorma Panula: Pirun polska kahdelle pelimannille
Joseph Haydn: Duo op. 99/3
I Andante con variazioni
II Presto
Sergei Prokofjev: Sonaatti kahdelle viululle op. 56
I Andante cantabile
II Allegro
III Commodo (quasi allegretto)
IV Allegro con brio
Osmo Tapio Räihälä: Rampant
Matthew Hindson: Little Chrissietina´s Magic Fantasy
Eugene Ysaye: Sonaatti kahdelle viululle op. posthume
I Poco lento - Maestoso
MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN KONSERTTI SELLOSALISSA 8.2.
Franz Schubert
Adagio Selloryhmä
Mika Lilius, pf
Dimitri Shostakovits Antonio Vivaldi Trio viululle, sellolle
ja pianolle e-molli op. 67
II osa - Scherzo
Konsertto a op. 3 nro 8 2:lle viululle ja pianolle I osa - Allegro
Sini Santasalo, vl
Raakel Suikkanen, vc
Maleena Linjama, pf
Anton Dvorak
Sonatiini G op. 100
I osa - Allegro risoluto
Alisa Hautala, vl
Elisa Chen, pf
Edward Elgar
Aamulaulu
Sanni Järviranta, vla
Mika Lilius, pf
G.F. Händel
Pieni sarja
- Gigue
- Sarabande
- Fuge
Valmennusorkesteri
johtaa Tarja Jokiaho
Astor Piazzolla
Oblivion
Viulusoolo:
Sini Santasalo Jousiorkesteri
Juvenalia
johtaa Lauri Suonio
Juvenalia •
53
Violetta Varo, I vl
Hannah Goerke, II vl
Mika Lilius, pf
Jaan Rääts
Konsertto
kamariorkesterille Op.16
Osa 1 - Allegro
Osa 4 - Grave
Osa 5 - Allegro
Kamariorkesteri
Juvenalia
johtaa Janne Hanhijärvi JUNIORI-KAKE KARJALATALON JUHLASALISSA 11.2.
Musiikkiopisto Juvenalian, Kansanmusiikkiopiston ja Pakilan
musiikkiopiston kansanmusiikin opiskelijat opettajineen.
Illan aikana oli tanssinopetusta. Maija Karhisen opastaessa polskanaskeleisiin,
opiskelijat vuorotellen vastasivat tanssimusiikista. Konsertin juonsi Maija Karhinen. KONSERTTITANSSIAISET SELLOSALISSA 27.2.
Trad. / Simon & Garfunkel
John Lennon & Paul McCartney Scarborough Fair Juvenalia-kuoro, johtaa Matti Järvinen
sov. Yumiko Matsuoka
Ticket To Ride, sov. Alexander L’Estrange Michelle, sov. Gene Puerling
Revolution, sov Mark Williams
***** Andrew Lloyd Webber
The Music of the Night
Klarinettiyhtye Juvenalia
Elina Vanne
Noora Salmi
Katri Kärkkäinen
Henna Lehtikuja
Veli Peltola
Anni Ollila
Olli Silván
Claude Debussy
Arabesque I
Elisa Chen, piano
“Juniori-Kaken” polskaringissä on tiivis
tunnelma - Karjalatalon juhlasali 11.2.09
Kuva: Sanna Huntus
54
• Juvenalia
***** Consuelo Velazguez
Besame Mucho Klarinettiyhtye Juvenalia
3 meksikolaista kansanlaulua
La valentino - Las manãnitas - La Pajarera
sov. Dick Wisser
Kitaratrio Samuel Suikkanen,
Micke Monto ja Esko Virtanen
***** Jimmy van Heusen
Love and Marriage
Klarinettiyhtye Juvenalia
Jaan Rääts
Konsertto kamariorkesterille op. 16 Kamariorkesteri Juvenalia
I Allegro
johtaa Janne Hanhijärvi
IV Grave
V Allegro
***** Kurt Weill
Ballad of Mack the Knife Klarinettiyhtye Juvenalia
Eddie Cooley & John Davenport
sanat Peggy Lee
Fever
Anne Lampela, laulu
Päivi Rechardt, viulu
Olli Silván, lyömät
Trad.
Trad.
Mishka Tsiganof
Ot azoy
Klezmorimlex Odessa bulgar nro 2
Klezmer-trio
Olli Silván, klarinetti
Esko Virtanen, kitara
Jorma Niemi, kontrabasso
Thomas “Fats” Waller
Ain’t misbehaving
Antti Sarpila, klarinetti
Juvenalian Saksofonikvartetti
Olli-Pekka Tuomisalo, sopraanosaksofoni
Jessica Niskanen, alttosaksofoni
Saara Luoma-aho, tenorisaksofoni
Lauri Peltonen, baritonisaksofoni
Duke Ellington
Caravan
Antti Sarpila, klarinetti
Juvenalia Reeds
Swingin juhlaa! Tähtivieras Antti Sarpila,
klarinetti ja saksofonivelho Olli-Pekka Tuomisalo
Juvenalian konserttitanssiaisissa 27.2.09
Kuva: Margit Stigell
Juvenalia •
55
LÄMPIÖSSÄ
viihdyttää Juvenalian Saksofonikvartetti johtajanaan Olli-Pekka Tuomisalo
Espoon kansantanssijat, ohjaus Raija Parkkinen
- tanssivat masurkan
- opettavat yleisölle seuratanssin
Mieskvartetti The Headmasters Voice
Paul von Weimarn/Juha Aunola, Jukka Okkonen,
Sakari Hildén & Urpo Rauhala
Tanssia tahdittavat:
Juvenalian Puhallinorkesteri, johtaa Olli Silván
- solistina Noora Salmi, laulu
Kamariorkesteri Juvenalia, johtaa Janne Hanhijärvi
- solisteina Anitta Ranta & Sinikka Lovén, laulu
The Group Unlimited
Jukka Okkonen, piano - Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni - Matti Rankala, basso & laulu - Juuso Mero, rummut - Juha Silvo, kitara
- solisteina Antti Sarpila, klarinetti & Anne Lampela, laulu
KITARISTIEN ILTA SELLOSALISSA 27.3.
Oppilaskonsertti
Leo Brouwer
Paisaje cubano con lluvia
EMO:n kitaraorkesteri (Ville Kumpulainen,
Sonja Outila, Jing Zhao,
Markus Kere, Ossi Lehtonen,
Lauri Miettinen, Julia Väisänen,
Jette Sörensen, Liu Liu,
Alex Karrila, joht. Kari Äikäs)
Leo Brouwer
Leo Brouwer
Musica incidental campesina
Tres piezas sin titulo
Kitaraduo Hampus &
Linus Backström, Musikinstitutet Kungsvägen
Leo Brouwer
Danza caracteristica
Kungsvägen
Niklas Etzell Ignazio Cervantes
La tarde esta amorosa
Improvisada 56
Markus Kari Keski-Helsingin Musiikkiopisto
Markus Sorvoja, huilu
Tapio Aunu, kitara Juvenalia
• Juvenalia
Rafael Inciarte
La Jicotea
La rosa quelinda eres Kitaratrio Mirva Vuorio,
Sonja Outila, Aino Kärnä EMO
Guillermo Castillo/Antonio Maria Romeu
Tres lindas cubanas
Aura Pineda, laulu & kitara
Keski-Helsinki
Leo Brouwer
Leo Brouwer
Estudios Sencillos 1,4,5 & 6
Estudio 23 (omaggio a Caturla)
Micke Monto Juvenalia
Leo Brouwer (sov.)
Leo Brouwer (sov.)
Cancion de Cuna Ojos brujos Samuel Suikkanen Juvenalia Leo Brouwer
La espiral eterna Aura Pineda
Keski-Helsinki
Liu Liu EMO
Jussi Pelkonen
EMO
Vierailevan kitarataiteilijan Otto Tolosen konsertti
J.S. Bach (1685-1750)
-Fuga BWV 998
Mauro Giuliani (1781-1829)
-Le Rossiniane nr.2 op.120
Adam Vilagi (1977- )
-The Threatened Assassin... (2008)
Hans Werner Henze (1926- )
Royal Winter Music I
-Gloucester
-Romeo & Juliet
-Ariel
-Ophelia
-Touchstone, Audrey & William
-Oberon
John Dowland (1563-1626)
-Farewell (Fantasy)
”RÄÄTSISTÄ ROMANTIIKKAAN” SELLOSALI 2.4. JA TEMPPELIAUKION KIRKKO 3.4.
Kamariorkesteri Juvenalia joht. Janne Hanhijärvi
Carl-Magnus Helling, viulu ja Leena Suhonen, piano
J. Rääts (1932- )
Juvenalia •
Konsertto kamariorkesterille Op.16
Allegro
Andante
Allegro
Grave
Allegro
57
E. Grieg
(1843-1907)
Kaksi elegistä melodiaa Op. 34
Sydänhaavoja
Viimeinen kevät
E. Rautavaara
(1928- )
Divertimento
Allegro
Adagio
Allegro ma energico
F. Mendelssohn- Bartholdy
(1809-1847)
Konsertto viululle, pianolle ja orkesterille d
Allegro
Adagio
Allegro molto
”RINTA ROTTINGILLA!” -YHTEISLAULUILTA SELLOSALIN LÄMPIÖSSÄ 21.4.
Säestys: Juvenalian vapaan säestyksen oppilaat ja pienryhmät Marjatta Pokela: Vaarilla on saari Kansansäv: Täti Monika
Heikki Klemetti: Peipon pesä
Ahvenanmaalainen kansanlaulu: Ken voi tyynessä seilata
Suomal. kansanl: Kukkuu, kukkuu Suomal. kansanl: Kullan ylistys
Suomal. kansanl: Hilu hilu
Kansansäv. mukaan Tapio Rautavaara: Juokse sinä humma
Suomal. kansanl: Muurari
J. Ennola: Suomen salossa
Evert Suonio: Inarinjärvi
Otto Palmgren: Heijastus
K. Kirsi: Kalastaja-Eemelin valssi Raimond Valgre: Saarenmaan valssi
Georg Malmstén: Heili Karjalasta Kaarlo Valkama: Valkovuokot
G. Malgoni: Hopeinen kuu
Gabriel Ruiz: Amor
Consuelo Velasquez: Besame mucho
Schonberger-Coburn-Rose: Kuiskaten
Siegman-Clarkson-Clarkson: Suklaasydän
Oskar Merikanto: Soi vienosti murheeni soitto *
Yrjö Kilpinen: Rannalta *
* Juha Silvo, laulu ja Mika Lilius, piano
58
• Juvenalia
LAULUN RIKKAUS! KONSERTTI SELLOSALISSA 24.4.
Oskar Merikanto
Muistellessa Kun päivä paistaa
Miksi laulan
Riikka Paasikivi, laulu
Sirkka Heiskanen, piano
Hugo Wolf
Auf ein altes Bild
Gebet
Panu Kekäläinen, laulu
G.B. Pergolesi
Fac ut portem (Stabat mater)
Marja Kari, laulu
Joseph Haydn
The Wanderer
Elina Wanne, laulu *
Mika Lilius, piano
Ahti Sonninen
Leevi Madetoja
Laulu onnesta
Jää hyvästi
Alina Kelo, laulu
Oskar Merikanto
Kottarainen
Kevätlinnuille etelässä
Anita Kyönsaari, laulu
Alessandro Scarlatti
Oskar Merikanto
Giá il sole dal Gange
Lastentaru takkavalkealla
Satu Permi, laulu *
Mika Lilius, piano
Oskar Merikanto
Selim Palmgren
Laula, tyttö!
Suvinen saari
Helinä Kytönen, laulu
Toivo Kuula
Purjein kuutamolla
Petra Liekso-Lappalainen,
laulu
Fredrik Pacius
Sången
Leonoran balladi
(oopp. Kaarle-kuninkaan metsästys)
Johanna Karjalainen, laulu
Claude Debussy
1. Beau Soir
2. En Sourdine
3. Aimons - nous et dormoms
Riitta Kumpulainen, laulu *
Mika Lilius, piano
Yrjö Kilpinen
Kesäyö
Rannalta 1
Juha Silvo, laulu
Mika Lilius, piano
Manuel de Falla
Saludin aaria
(oopp. La vida breve)
Eeva-Maija Weselius, laulu
Jean Sibelius
Men min fågel märks dock icke
Maarit Lietsala, laulu
Fredrik Pacius
Hovineitien duetto
(oopp. Kaarle-kuninkaan
metsästys)
Petra Liekso-Lappalainen ja
Marja Kari, laulu
Juvenalia •
59
W. A. Mozart
O Isis und Osiris
(Sarastron aaria oopp.
Taikahuilu)
Tatu Pohjola, laulu
W.A. Mozart
Smanie implacabili
(oopp. Cosi fan tutte)
Maarit Lietsala, laulu
W.A. Mozart
Soave sia il vento
(Fiordiligin, Dorabellan ja
Don Alfonson tertsetti oopp. Cosi fan tutte)
Johanna Karjalainen,
Sinikka Lovén ja Tatu Pohjola,
laulu
Friedrich Hollaender
Theo Mackeben
Reizend
Bei dir war es immer so schön
Eeva-Maija Weselius, laulu
Mika Lilius, piano
Pianosäestys
Marja Laiho, ellei toisin ole mainittu
Laulunopettajat
Anitta Ranta ja Mette Heikkinen *
LEIJONIEN KEVÄTKONSERTTI - KOLME BARITONIA SELLOSALISSA 28.4.
Jaakko Kortekangas, Juha Kotilainen, Hannu Niemelä
Juvenalia-kuoro, johtaja Matti Järvinen
Yhtye Kovapanos: Olli-Pekka Tuomisalo, Kalle Välimaa, Maarit Ranta ja Tuuli Takkala
Alkusoitto ja ensimmäiset karjahdukset
Ruggero Leoncavallo: Pajazzo
Oskari Merikanto: Elämälle, Muistellessa
Georges Bizet: Carmen – härkätaistelija Escamillo
Kuoro mukaan!
Pekka Kostiainen: Veret tuli silmihini
Selim Palmgren: Kesäilta
Jukka Linkola: Punapaula
Muistamme
Kynttilöiden syttyessä elämää juoksuhaudoissa
vartiossa Karjalan kunnailla veteraanin iltahuuto
Säkkijärven polkka Karjalan Katjuusa
Suomen laulu
Toivo Kuula: Karjapihassa
Leevi Madetoja: Serenadi
Jean Sibelius: Kom nu hit död, Svarta rosor
Eero Koivistoinen: Suomalainen sarja
Loppukarjahdukset
kansansävelmiä (sovittaneet Matti J. Järvinen, Kalevi Olli ja Toivo Kuula):
Hurja min oon ollu, Niin kauan minä tramppaan, Tuuli se taivutti koivun larvan
Eileenkin illalla henttuni kuluki, Tääl yksinäni laulelen
Jukka Kuoppamäki: Tämä taivas, tämä maa
Di Capua, Schröder, Gold: Aurinkoni…
60
• Juvenalia
JUVENALIA-KUORON KONSERTTI SELLOSALISSA 8.5.
Johtaa Matti Järvinen
Fredrik Pacius (1809 – 1891)
Suomis sång, teksti E. von Qvanten
Flyttfåglarna
Eero Koivistoinen (1946)
Suomalainen sarja 1 (2000/2008)
Harmaaparta hallanvaara, teksti Hannu Salama
Suomalainen, teksti Jorma Etto
On Suomi kaukana pohjoisessa, teksti Tuomas Anhava
Kökkelö-sarja 1, 2 (1999/2009), teksti Lauri Viita
Koiruus
Tauti tanssi talvitiellä
Kökkö
1 Juvenalian tilaus
2 sekakuoroversion kantaesitys
Leevi Madetoja (1887 – 1947)
Läksin minä kesäyönä käymään
Selim Palmgren (n. 1878 – 1951) Kesäilta
Jukka Linkola (1955 –)
Lintu
Punapaula
(Mieliteko, 1999)
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Denn Er hat seinen Engeln befohlen (Psalmi 91)
Vytautas Miškinis (1954 –)
Laudate pueri, Dominum (Psalmi 113)
Zoltán Kodály (1882 – 1967)
Csatadal (1943), teksti Petöfi (1848)
Einojuhani Rautavaara (1928)
”Suite” de Lorca (1973), teksti Federíco García Lorca
Canción de jinite
El Grito
La luna asoma
Malagueña
Trad. / Simon – Garfunkel – sov. Yumiko Matsuoka
Scarborough Fair
John Lennon | Paul McCartney
Ticket To Ride, sov. Alexander L‘Estrange
Michelle, sov. Gene Puerling
Revolution, sov. Mark Williams
Juvenalia •
61
JUVENALIAN KEVÄTJUHLA TAPIOLASALISSA 12.5.
Pierre Vellones
J. Guy Roparts
Ilmari Hannikainen
Toivo Kuula
(soit. Sirkka Kuula-Niskanen)
Harold L. Walters
Eugene Bozza
Prelude et Rondo Francais
Andante et Allegro Suihkulähteellä op. 12 nro 2
Puhe
Sanaton laulu op. 22/1
Trombone Contrasts Fantaisie Italienne
Stipendit ja päättötodistukset
Jean Sibelius
Impromptu op. 5 nro 5 ja 6
Jousiorkesteri Juvenalia
johtaa Lauri Suonio
Klaus Babelt Ruotsalainen kansansävelmä
sanat Israel Kolmodin
Pirates of the Caribbean Suvivirsi
Jousiorkesteri Juvenalia ja
Juvenalian Puhallinorkesteri
johtaa Olli Silván
62
Juvenalian Saksofonikvartetti
Pauliina Kupiainen, sopraanosaksofoni
Jessica Niskanen, alttosaksofoni
Saara Luoma-aho, tenorisaksofoni
Lauri Peltonen, baritonisaksofoni
Perttu Paukkeri, trumpetti
Mika Lilius, piano
Maleena Linjama, piano
rehtori Jukka Okkonen
Emmi Torkki, viulu
sekä jousiyhtye:
Kirsti Müntinga, Linnea Lahtinen ja
Sachie Yoshizumi , viulu
Outi Rajapuro ja Sanni Järviranta, alttoviulu
Katri Malmi, sello
Pasuunatrio
Aleksi Leinikki, Axel Lindfors
ja Joonas Lindell
Mika Lilius, piano
Lauri Peltonen, alttosaksofoni
Tuuli Takkala, piano
Kaikki yhdessä,
säestää Klarinettiyhtye Juvenalia
johtaa Olli Silván
• Juvenalia
KARTANOKONSERTIT
”HÄMÄRÄNHYSSY” - musiikkia ja runoja 2.12.
* Maaria Leinonen: Kaamoksen kuristuksessa
sov. A-M Usma
sov. A-M Usma
W. A. Mozart Joulusoitto Oi, jos ilta joutuisi
Telefooni Afrikassa Kevätlaulu Ville Vihersalo vl
sov. A-M Usma
Kalinnikov sov. A-M Usma
I. Rebikov
Kivi kätkeytyypi Kurki Käki kukkuu Varpunen Olivia Holma vl
J.S. Bach
C. Debussy
Partita B-duuri Elisa Chen pf
Praeludium, Gigue
Arabeski nro 1 op. 119 C. Dancla
Petit air varie Salla Varis vl
C. Bohm
Sarabande Anna Koivusalo vl
* Arja Tiainen: Lapset, ainoat enkelit
T. Morley
H. Purcell
Come lovers Follow me 5 osaa näytelmä- musiikista
Nokkahuiluyhtye: Veera Saraste S/A Krista Huhtamäki S/A
Mimosa Willamo T
Pihla Venho B
F. Seitz
Konsertto G
I osa
Saana Varis vl
J.S. Bach
Preludi ja Fuuga E Saara Pousi pf
* Lassi Nummi: Sarastaa. Tai oikeastaan
J. Sibelius
H. Kaski Jo joutuu ilta Mökit nukkuu lumiset
Petra Liekso-Lappalainen
canto
Hannamaria Tamminen
S. Prokofjev
Säestäjät
Sonaatti sellolle ja pianolle op. 119
Andante Grave
Mika Lilius
Hannamaria Tamminen
Casimir Linfors vc
Mika Lilius pf
* Tekstien lukijana Mervi Sinkkonen Juvenalia •
Sara Mäkinen vl
Jialin Ni vl
63
”KEHDOSTA KEINUSTUOLIIN” - musiikkia ja runoja 3.2.
* Uuno Kailas: Lapsen kehto
L. Beethoven
Romanssi
Mimmi Kuusisaari cl **
D. Kabalevski
F. Rybicki
Toccatina op. 27 nro 2
Tuulenhenkäys
Jeremias Koukkunen pf
F. Burgmüller
P. Tshaikovski
Viattomuutta op. 100 nro 5
Nuken hautajaiset Matias Kari pf
G.F. Fuchs
Grazioso
Mimmi Kuusisaari cl **
J.P. Rameau
L. Schytte
Menuetti
Lehmuksen alla op. 95
Miriam Lilja pf
C. Debussy
C. Bassi
Petite Piece
Nocturne
Kartri Kärkkäinen cl **
F. Burgmüller
* Maaria Leinonen: Osake, omakotitalo
Separation op. 109 nro 16
Elias Tolonen pf
H.M. Stuart
Consertino
* Eino Leino: Ja vuodet ne käy yhä vaikeammiks *
E. Satie
Gnosienne nro 3
Tiia Kovanen pf
G.W. Gluck
G-duuri Konsertto
I Allegro maestoso
II Adagio
III Allegro
Julia Ruohomäki fl **
* Niilo Rauhala: Antin resepti L. Madetoja
Jää hyvästi
Säestys
Hannamaria Tamminen **
* Tekstien lukijana Margit Pylkkänen
64
Katri Kärkkäinen cl **
Alina Kelo canto **
• Juvenalia
”PUOLI KUUTA PEIPPOSESTA” - musiikkia ja runoja 7.5.
F. Schubert
Kehtolaulu
Aatos Hakkarainen vc,
Ulla-Mari Pakarinen pf
P. Tshaikovski
A. Baklanova
Vanha ranskalainen laulu
Allegretto Grazioso
Niina Karppanen vc
* Maaria Leinonen: Ne palaavat jo
O. Merikanto
J. Rameau
Romanssi
Maalaistanssi
Iida Haikonen vc
A. Gretschaninov
E. Satie
Iloinen Vesseli
Valssi
Iines-Sofia Niemelä vc
* Lassi Nummi: Pikkusiskon liikkeitä
J. Hummel
Valssi
Johanna Anetjärvi vc
J.S. Bach
Sarabande soolosarjasta II
Casimir Lindfors vc
* Pentti Saaritsa: Niin kuin vanhan kaverin
L. van Beethoven
Sonaatti pianolle
I Allegro
II Andante
III Scherzo Allegro Assai Säestykset
Mika Lilius
* Tekstien lukijana Andrej Hongell
Juvenalia •
Saara Pousi pf
65
muut teemakonsertit
SOITINVALMENNUSKONSERTTI MUSICA-SALISSA 1.10.
E. Murray
M.Pokela-S.Hovi
N. Chedeville
Trad.
Trad.
P. Phalese
Trad.
Trad.
Suom.
S. Lax
Tsekkoslovakialainen
Trad.
M. Pokela
Trad.
Anon.
S. Suzuki
Trad.
J. S. Bach
L. Searle
L. Searle
Puusotilaiden marssi
Viulutunnit alkaa
Fanfaari
Cotillon
Hyvää yötä
Gaillard de la Garde
Kotini
Pieni puolalainen
sävelmä
Posteljooni
Tyttö kävelee
Kissa ja jättiläinen
Ostakaa makkaraa
Vaarilla on saari
Satu meni saunaan
Arabialainen laulu
Allegro
Käkivalssi
Menuetti
Surprise boogie
One or two
Toisen vuoden viuluvalmennusryhmä, Hanna-Leena Mutanen, piano
Nenna Koponen, oboe ja
Enni Nurmi, oboe,
Sole Mustonen, piano
Eeva Kaipainen, nokkahuilu ja
Anni Mikkola, nokkahuilu
Saku Jahnukainen, nokkahuilu ja Eero Turkkila, nokkahuilu
1
2
3
3
3
3
Henri Holm, harmonikka
Anniina Uusitalo, huilu ja
Ilona Lähdesmäki, huilu
Sofia Lax, huilu,
Ulla Hairo-Lax, piano
4
5
5
5
Pikkupiiparit
Annika Rytkönen, käyrätorvi ja
Oliver Vainio, käyrätorvi
Johanna Karlsson, piano
Linnea Ketola, piano
Inka Lopperi, piano
Aatos Hakkarainen, sello ja
Ulla-Mari Pakarinen, piano
Arttu Hakkarainen, klarinetti ja
Tuomas Kontola, klarinetti
Mika Lilius, piano
5
6
6
7
7
7
8
Toisen vuoden viuluvalmennusryhmä:
Kalyan Ghadiyaram, Ida Granö, Eevert Holma, Lassi Kortesniemi, Valter Mutanen, Annika Toiviainen, Viola Varila, Oliver Watson ja Minea Yrjönmäki
Pikkupiiparit:
Elvi Jylkäs, Sofia Lax, Ilona Lähdesmäki ja Anniina Uusitalo Opettajat:
1) Kirsti Suikkanen
2) Sole Mustonen
3) Kimmo Absetz
4) Kalle Välimaa
5) Hellevi Lassfolk
6)
7)
8)
9)
9
9
Anni Juvonen
Susanna Pajukangas
Andrej Hongell
Olli Silván
66
• Juvenalia
JUVENALIA-KUORO LAULUYHTYEINEEN SELLOSALIN LÄMPIÖSSÄ 10.10.
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Denn Er hat seinen Engeln befohlen (Psalmi 91)
Edvard Grieg (1843 – 1907)
Ave maris stella
Juvenalia-kuoro
Emil Genetz (1852 – 1930)
Metsänhartaus (P. J. Hannikainen)
Jean Sibelius (1865 – 1957)
Sydämeni laulu (Aleksis Kivi
Brothers & Others
Miklós Kocsár (1933 – ) Salve Regina
Francis Poulenc (1899 – 1963)
Ave Maria
Yumiko Matsuoka
The Skye Boat Song
Trad. – arr. David Hamilton
Läksin minä kesäyönä käymään
Juvenalia Sisters
Stephen C. Foster – arr. Yumiko Matsuoka
My Old Kentucky Home, Good Night!
Trad. / Simon – Garfunkel – arr. Yumiko Matsuoka
Scarborough Fair
Juvenalia-kuoro
Carlo Gesualdo (n. 1560 – 1613)
Moro, e mentre sospiro (Madrigali à cinque voci libro quarto, Ferrara 1596)
Trad. – arr. Yumiko Matsuoka
The Water is Wide
Harold Arlen – arr. Yumiko Matsuoka
Over the Rainbow (E. Y. Harburg)
Ismeretlen
Jukka Linkola
Punapaula
Eero Koivistoinen
On Suomi kaukana pohjoisessa (Tuomas Anhava)
Ward Swingle
It was a lover and his lass
Juvenalia-kuoro
Juvenalia •
67
JUVENALIAN JA LAULUN TAIKA-MUSIIKKIKOULUN YHTEISKONSERTTI 24.10.
Trad.
Tikka puuta koputtaa Trad. Laululeikki Trad. Rykälinnun laulu Trad. Laulaa lapsoset M. Saira
Sadepäivänä G. Goltermann
Myrskysää
G. Charpentier Alkufanfaari
M. Louhos Susihukka M. Louhos
Yksinäinen ratsastaja L. Searle
Surprise boogie
L. Searle
One or two
G. Vearcombe
Wonderful life J.P. Rameau
Tamburiini J.S. Bach
Partita B-duuri BWV 825
I Präludium
II Gigue
M. Aaron
Preludi M. Aaron
Tarantella R. Rodgers
The Hills Are Alive (”The Sound of Music”) J. Haydn
Sonaatti G-duuri Hob. XVI:6
I Allegro
A. Diabelli
Turkkilainen marssi M. Aaron
Tarantella Tomi Räisänen
Oranie, kokoelmasta Omenapuun alla M. Kelly
A song for an Imaginary Vocal
T. Kuula
Syystunnelma
T. Kuula
Sinikan laulu
Opettajat - Laulun Taika
1 Sari Hopia
2 Sari Jaarila
3 Riitta Jäppinen
Opettajat - Juvenalia
7 Anitta Ranta
8 Olli Silván
9 Lauri Suonio
Pienten Lasten Taidetalon
muskarilaiset
Kia Einola, kantele
Julia Pokkinen, piano Heidi Soini, harmonikka Henrik Sorvoja, sello,
Mika Lilius, piano
Henna Soini, piano
Kasperi Kohi, piano Susanna Vesanto, piano Arttu Hakkarainen ja
Tuomas Kontola, klarinetti, Mika Lilius, piano Iita Turpela, laulu, Sari Hopia, piano
Heidi Koponen, piano Elisa Chen, piano Mika Koponen, piano Robert Koli, piano Olivia Sinnemaa, laulu ja
Saara Salo, piano Kaisa Hyry, piano Konsta Eskola ja Riitta Jäppinen, piano
Henry Koli, piano Maleena Linjama, piano Joni Nikander, kitara 6,4
Sinikka Lovén, laulu ja Marja Laiho, piano
7
2
3
2
9
2
3
3
8
1
3
10
3
3
3
3
10
3
3
11
5
4 Suvi-Anna Kärkönen
5 Seppo Pulkkinen
6 Arja Salo
10 Antti Vahtola
11 Outi Vainiomäki
68
• Juvenalia
ORKESTERIT OIVAT SELLOSALISSA 31.10.
trad.
G.F. Händel
F. Schubert
A. Piazzolla
trad. T. Egrer
Y. Mattila
E. Heikkinen
H. Mancini
A. Menken/
S. Schwartz
J. Ikonen
Venemiehen valssi
sov. Liisa Kupiainen
Pieni Sarja
sov. R. Marros
Gigue
Sarabande
Military March
sov. W. Fischhoff
Oblivion
viulusoolo: Sini Santasalo
Pieni ruskea ruukku
Hottentotti
Pöllörock
sovitukset Tanja Vienonen
Brass Jubilate
Crust Punk
The Pink Panther
sov. Paul Cook
”Pocahontas”
The Virginia Company
Colours Of The Wind
sovitukset A. Waignein
Shake!
Kolmevarttiset jouset
johtaa Liisa Kupiainen
Valmennusorkesteri
johtaa Tarja Jokiaho
Jousiorkesteri Juvenalia
johtaa Lauri Suonio
Jupo III
johtaa Tanja Vienonen
Jupo II
johtaa Olli Silván
Jupo I
johtaa Olli Silván
JOUSTENLAULU I MUSICASSA 19.11.
G.F. Händel
B. Jones
R. Schumann
G. Goltermann
J.S. Bach
C.H. Dancla
B. Marcello
J. Sperger
Nardini
A. Dvorar
Juvenalia •
Gavotte
Back-Scratcher*
Iloinen maamies
Myrskysää
Duetto, Menuetti
Muunnelmia Pacinin
teemaan
Sonaatti e -molli
Adagio Allegro
Rondo
Konsertto e
I Allegro moderato
Sonatiini op. 100, G
I osa
Selloryhmä
ohjaus Tuiri Lyijynen
Mika Lilius pf*
Aatos Hakkarainen vc,
Ulla-Mari Pakarinen pf
Henrik Sorvoja vc,
Mika Lilius pf
Selina Lahtinen vl, Iiris Vuorialho vl
Hannah Goerke vl,
Mika Lilius pf
Elisa Jokinen cb,
Mika Lilius pf
Henri Sertti cb,
Mika Lilius pf
Inna Salmela vl,
Hannamaria Tamminen pf
Emmi Torkki vl,
Joel Klemetti pf
69
J. Haydn
R. Glière
A. Corelli
K.F. Zelter
L.v. Beethoven
S. Prokofjev
Konsertto G
I Allegro moderato
Romanssi d
La Folia -Sonaatti d
Konsertto Alttoviululle Es
I Allegro
Romanssi
Sonaatti sellolle ja pianolle
I Andante Grave
Anna Hollming vl,
Hannamaria Tamminen pf
Sara Mentula vla,
Adele Hyry pf
Minjing Yuan vl,
Hannamaria Tamminen pf
Annukka Tirkkonen vla,
Hannamaria Tamminen pf
Annu Lipasti vl,
Ella Niemi pf
Casimir Lindfors vc,
Mika Lilius pf
MUSIIKKILEIKKIKOULUN JOULUKONSERTTI
TAPIOLASALISSA 1.12.
Sov. Jean Sibelius:
Katso ihme taivainen Valo syttyi pimeään Ranskal.
Tuiki, tuiki tähtönen Sov. Liisa Kupiainen
Säv. Katriina Murtomaa
Tonttupojan laulu Sov. L.K. Suomalainen
Joulupuu on rakennettu
Sov. L.K.
Trad. sov. L.K.
Joulu on taas
Trad. sov. L.K.
Porsaita äidin oomme kaikki
Suomalainen
Koska meillä on joulu
Sov. L.K.
Vilhem Sefve Tonttujen jouluyö
Sov. Olli Heikkilän mukaan jousille L.K.
Sov. L.K.
Joulupolskasikermä:
Trad. - Rekipolska
Ruotsalainen - Joulupolska
J. Ölander - Juhla on verraton
Saksalainen
Toivioretkellä
Sov. jousille L.K.
Saksalainen 1500-luvulta
Enkeli taivaan lausui näin
Sov. Ilkka Kuusisto
Trad. Loppulaulu
Sov. L.K.
Mummomuskarilaiset eli Nöykkiön Nicet
Kupsut
Lavalla on Eve Alhon, Leena Korpelan, Ulla Koskisen, Seija Laakson, Eeva Maasillan, Niina Revon, Satu Vallen
ja Riitta Vionojan lapsiryhmiä sekä Mummomuskarilaiset eli Nöykkiön Nicet.
Kolmevarttiset jouset ja Kupsut säestävät kaikki yhteislaulut Liisa Kupiaisen johdolla.
70
• Juvenalia
VIII LEEVI MADETOJA -KILPAILUN LÄHTÖKONSERTTI SELLOSALISSA 20.1.
Ilari Kaila
Johann Sebastian Bach
Felix Mendelssohn
Einojuhani Rautavaara
Preludi (1998)
(Sarjasta ”Toccata”)
Preludi ja fuuga B DWK I
Lieder ohne Worte op.30 n:o4
Kvartit op.42
Katja Lahtinen
Johann Sebastian Bach
Tomi Räisänen
Franz Liszt
Preludi ja fuuga C DWK I
Oranie (2001)
(Kokoelmasta ”Omenapuun alla”)
Gnomenreigen
Maleena Linjama
Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
Kirmo Lintinen
Claude Debussy
Partita nro 1 B-duuri
- Praeludium
- Gigue
Rondo C-duuri op. 51 nro 1
Muisto (sarjasta ”Kolme pianokappaletta”)
Arabeski nro 1
Elisa Chen
Leevi Madetoja
Wolfgang Amadeus Mozart
Claude Debussy
Kuoleman puutarha op.41
I Andante
Sonaatti C KV 330
I Allegro moderato
Les collines d´Anacapri Katja Lahtinen
Wolfgang Amadeus Mozart
Felix Mendelssohn
Leevi Madetoja
Sergei Rahmaninov
Sonaatti B KV 333 I Allegro
Lieder ohne Worte op.67 n:o2
Kehtolaulu op.12 n:o5
Elegie op.3 n:o1
Maleena Linjama ”VILLI KUU”, ALEXANDER VON ZEMLINSKYN LAULUJA
SELLOSALISSA 21.1.
1. Heilige Nacht, op.2/Heft I no.1
2. Der Liebe Leid, op.2/Heft I no.4
Um Mitternacht, op.2/Heft I no.6 3. Frühlingstag, op.2/Heft II no.1 4. Altdeutches Minnelied, op.2/HeftII no.2
5. Der Traum, op.2/Heft II no.3 Im Lenz, op.2/Heft II no.4 6. Hütet euch!, op.5/ Heft I no.2
O Blätter, dürre Blätter, op.5/ Heft I no.3 O Sterne, goldene Sterne, op.5/ Heft I no.4 Dylan Hughes & Marja Kari
Marja Kari & Anni Hautala
Taina Saarikoski & Maria Niemelä
Dylan Hughes & Marja Kari
Taina Saarikoski & Maria Niemelä
Riitta Kumpulainen & Lauri Malmi
Entbietung, op.7 no.2 Irmelin Rose, op.7 no.4 Juvenalia •
71
7. Die drei Schwestern, op. 13 no. 1 8. Lied der Jungfrau, op. 13 no. 3
9. Als ihr Geliebter schied, op. 13 no. 4
10.Und kehrt er einst Heim, op. 13 no. 5
11.Misery, op. 27 no. 7 Leila Karjalainen & Mika Lilius
Riikka Paasikivi & Maria Niemelä
Leila Karjalainen & Mika Lilius
Taina Saarikoski & Maria Niemelä
Riikka Paasikivi & Maria Niemelä
Lied-parien ohjaus: Mette Heikkinen
SUURI PUHALLUS SELLOSALISSA 30.1.
Kalervo Hämäläinen Lapin äidin kehtolaulu
Esa Helasvuo
Autorämärokki
Georg Philipp
F-duuri konsertto neljälle huilulle
Telemann
1. Adagio-Allegro
ed. Klaus Holle
2. Grave
3. Allegro
Esko Heikkinen
Pieni sarja klarinettiyhtyeelle
1. Loispistiäisen tanssi
2. Ritariperhonen
3. Sarvijaakon suvi
Jean Sibelius
Nocturno
Emile Pessard
Bolero
Antti Nissilä
Just for Fun
Bill Martin ja Phil Coulter arr. Inga Sunde
Puppet on a String
Harry Warren
Chattanooga Choo Choo
arr. Michael Story
Thomas Morley
Come Lovers, Follow Me
Florentio Maschera Canzona
Bedrich Smetana
Moldau
Leroy Anderson
The Covernor’s March
Antti Nissilä
Flashback
72
Jupo 3
johtaa Tanja Vienonen
Julia Ala-Harja, fl
Kaisu Hienonen, fl
Markus Sorvoja, fl
Hellevi Lassfolk, fl
Klarinettiyhtye Juvenalia
Julia Ruohomäki, fl,
Hanna-Maria Tamminen, pf
Petriikka Rostedt, fl,
Hanna-Maria Tamminen, pf
Jupo 2
johtaa Olli Silván
Nokkahuiluyhtye Juvenalia
Veera Saraste,
Krista Huhtamäki,
Mimosa Willamo,
Pihla Venho
Kerttu Aalto-Setälä, fl,
Julia Ruohomäki, fl,
Petriikka Rostedt, fl,
Hellevi Lassfolk, fl
Jupo 1
johtaa Olli Silván
• Juvenalia
VIERAILUKONSERTTI - SOOLO- JA DUOTEOKSIA VIULULLE JA SELLOLLE
PIKKUSALISSA 1.2.
Carl-Magnus Helling, viulu ja Andreas Helling, sello
J. Haydn
E. Ysaÿe
G. Crumb
M. Ravel Duo viululle ja sellolle, d-duuri Poco adagio
Menuetto
Allegro non troppo
Sonaatti sooloviululle nro 5
L´Aurore
Danse Rustique
Sonaatti soolosellolle
Fantasia
Tema pastorale con variazioni
Toccata
Sonaatti viululle ja sellolle
Allegro
Très vif
Lent
Vif, avec entrain
JOUSTENLAULU SELLOSALISSA 6.2.
1. konsertti
G.F. Händel
A. Piazzolla
M. Pokela/S. Hovi
suomalainen
I. Hannikainen
J.S. Bach
R. Gliére
J.B. Breval
A. Vivaldi
Pieni Sarja
I Gigue
II Sarabande
III Fuge
Oblivion
Jousipäivät alkaa
Hans vili
Kalevalainen vieraantervehdys
Menuetti 2:lle viululle
Romanssi d
Konsertto G
I Allegro
Konsertto a 2:lle viululle ja
pianolle op. 3 nro 8
2. konsertti
F. Schubert
Adagio selloryhmälle
Juvenalia •
Valmennusorkesteri
johtaa Tarja Jokiaho
Jousiorkesteri Juvenalia johtaa Lauri Suonio
solisti: Sini Santasalo, vl
viulu-selloryhmä
ohjaajat Kirsti Suikkanen
ja Tuiri Lyijynen,
Hannamaria Tamminen pf
Selina Lahtinen vl,
Iiris Vuorialho vl
Sara Mentula vla,
Adele Hyry pf
Henrik Sorvoja vc,
Mika Lilius pf
Violetta Varo vl,
Hannah Goerke vl,
Mika Lilius pf
Selloryhmä
ohjaus Andrej Hongell
73
A. Dvorák
P. Hindemith
J. Williams
J. Williams
O. Merikanto
T. Kuula
G.B. Grazioli
Sonatiini G
Allegro risoluto
Meditaatio
Hedvikin teema elokuvasta Harry Potter
Double Trouble
elokuvasta Harry Potter
Valse lente
Sanaton laulu
Sonaatti F
I Allegro moderato
II Adagio
Alisa Hautala vl,
Elisa Chen pf
Emilia Tuovinen vla,
Hannamaria Tamminen pf
Liina Tamminen vl,
Hannamaria Tamminen pf
Liina Tamminen 1 vl,
Kaisa-Maria Tolonen 2 vl,
Hannamaria Tamminen pf
Maria Vuorinen vl,
Mika Lilius pf
Emmi Torkki vl,
Mika Lilius pf
Annukka Tirkkonen vla,
Hannamaria Tamminen pf
KALEVALAN KANKAHILLA MUSICA-SALISSA 25.2.
Voi sinä likka
Jalka Kiveen
Eriskummainen kantele
Samuelin poloneesi Venemiehen valssi Valssi Nummelta
Pikku Kallen polkka Kaisan polska
Rati, riti ralla
Athole highlander
Taarnapotin sottiisi Yleispolskaa
Mari Toivonen
San. trad.
Anna Wegelius
San. trad.,sov. Jutta Rahmel/ Anna Wegelius Sanna Huntus
San. trad. Samuel Rinta-Nikkolan
nuottikirjasta no: 92 Sov. Liisa Kupiainen Trad. Sov. Liisa Kupianen Soitt. Karl Fr. Lundgren
Sov. Liisa Kupiainen Soitt. Karl J. Rosendahl
Sov. Pekka Pentikäinen Soitt. Armas Aspholm Sov. Liisa Kupiainen Trad.
Sov. Sanna Huntus Trad.
Sov. Sanna Huntus Arto Järvelä
Trad.
74
Millimollit, Jutta Rahmel,
Sanna Huntus Jutta Rahmel
Millimollit, Jutta Rahmel,
Sanna Huntus Kolmevarttiset jouset
Kupsut
Halla
Matara
Kanterellit Kanteleyhtyeet
• Juvenalia
PIANONVARTIJAT SELLOSALISSA 6.3.
J.S. Bach L. Schytte
Fr. Burgmüller
R. Schumann
D. Kabalevski
F. Rybicki
M. Clementi
O. Merikanto
J.S. Bach
R. Schumann
M. Heiniö
L. Madetoja
E. Rautavaara
I. Patachich
R. Maros
L. Madetoja
E. Rautavaara
G. Faure
Cl. Debussy
G. Faure
S. Rahmaninov
Gigue B
Lehmuksen alla
Les Sylphes
Fantasiatanssi
Toccatina
Tuulenhenkäys
Sonatiini D I osa Allegro
Valse lente
Menuetti h
Träumerei
Hyrrä sarjasta Kolme repetitiivistä unta
Kuoleman puutarha op. 41
I osa Andante-Andantino
Etydi op. 42 nro 4 ”Kvartit”
Vidám dal
”Tüsköm”-tanc
Valssi op. 34 nro 4
Pelimannit op.1
Närböläisten braa speli
Pirun polska
Hypyt
Dolly op. 56
1. Berceuse
5. Tendresse
Les collines d´Anacapri
Dolly op. 56
3. Le Jardin de Dolly
4. Kitty-Valse
Elégie op. 3 nro 1
Mikael Forsbacka
Adalmiina Kilpeläinen
Nella Siilasmaa
Jeremias Koukkunen
Milena Hynynen
Johanna Hakonen
Amanda Sneck
Malin Holm
Niina Ranta
Hanna Kokkonen &
Tuulia Kokkonen
Siyan Zhuang
Vilma Virtanen
Maria-Patricia Jansson &
Elisa Chen
Katja Lahtinen
Kaisa Hyry &
Adele Hyry
Maleena Linjama
XX KODÁLY-VIIKON PÄÄTÖSKONSERTTI 13.3.
Frederik Pacius Suomis sång Flyttfåglarna Eero Koivistoinen Suomalainen On Suomi kaukana pohjoisessa Zoltán Kodály Csatadal Juvenalia •
Juvenalia-kuoro
johtaa Matti Järvinen
75
Toivo Kuula Chanson sans paroles (Sanaton laulu) op.22/1
Soitinnus Sirkka Kuula-Niskanen
Emmi Torkki, viulu
sekä jousiyhtye:
Kirsti Müntinga, Linnea Lahtinen,
Sachie Yoshizumi , viulu
Outi Rajapuro, Sanni Järviranta, alttoviulu
Katri Malmi, sello
Jean Sibelius
I Piece caractéristique
Suite champêtre, Op. 98b II Mélodie élégiaque
III Danse
Viulusoolo Ilona Szilvay
Helsingin Juniorijouset
johtaa Géza Szilvay
Georg Philipp Telemann I Lento
Solistit: Pirkko Simojoki ja Anna Huttunen
Konsertto kahdelle alttoviululle, jousille ja basso continuolle Cembalo: Pilvikki Virtaperko
II Allegro
III Largo
IV Vivo
Béla Bartók
Divertimento
I Allegro non troppo
II Molto adagio
III Allegro assai
Helsingin Juniorijouset
johtaa Géza Szilvay
SOITINVALMENNUSOPPILAIDEN KONSERTTI SELLOSALISSA 3.4.
Trad. Samuel Rinta-Nikkolan nuottikirjasta(v.1809) no.92 sov. Liisa Kupiainen Samuelin poloneesi
Trad.
sov. Liisa Kupiainen Venemiehen valssi
Rodionov
Nallemarssi
Puistossa
Jukka Särkkä
Karkuretki
Robert de Visée
Menuetti
Trad
Hämähämähäkki
E.Sarmanto-Neuvonen/ L.Miikkulainen
Kujeileva kili
C.W.Lemont
Gnomes At Work
Saksal.
Kevätlaulu H.Purcell
Menuetti A. Törnudd Pieni kissanpoikanen
Unkarilainen
kansansävelmä
Iso kissa
Bernard Andrés
Marelles 8
Kalervo Hämäläinen Lapin äidin kehtolaulu
E.Helasvuo
Autorämärokki
Paul Joyce
Puuha Pete
Kolmevarttiset jouset Ella Vainiomäki ja Liisa Kupiainen, viulu Leo Rastio, kitara Antti Korhonen, piano Leona Kunnamo, piano Karlo Kunnamo, piano Huiluryhmä Kanteleryhmä Nikolas Sanila, kantele Jupo 3 76
• Juvenalia
KANTELEKONSERTTI PIKKUSALISSA 3.4.
Kaari
Pääsky
Lumikide
Leutovihuri
Kevätpolkka
Polskasikermä
Laivan päällä on
lysti olla
Routa
Kevät tulee
Laineita
Jääoksalla
Eriskummallinen
kantele
säv. Venla Montonen
säv. Jasmin Junnelin
säv. Krista Sjöman
säv. Hilla Palviainen
säv. Anni Ranta
trad.
sov. Sanna Huntus /Kanterellit
trad. sov. Kanterellit
säv. Aino Mäkinen
säv. Mirka Notkonen
säv. Eveliina Moilanen
säv. Eveliina Moilanen
san. trad. Kanteletar
sov. E. Moilanen/Sanna Huntus
säv. Sanna Huntus
san. trad. Kanteletar
Venla Montonen
Jasmin Junnelin
Krista Sjöman
Hilla Palviainen
Anni Ranta
Kanterellit
Kanterellit
Aino Mäkinen
Mirka Notkonen
Eveliina Moilanen
Millimollit
Millimollit
JUVENALIAN PUHALLINORKESTERIN KULPS!-KONSERTTI SELLOSALISSA 21.4.
Pocahontas
Alan Menken/Stephen Schwartz
The Virginia Company & Colors of the Wind arr. Andre Waignein
Flashback
Antti Nissilä
Liquid
The Rasmus
arr. Antti Nissilä
Lassus Trombone
Henry Filmore
arr. Andrew Balent
Highlights from
John Williams
Harry Potter
arr. Michael Story
Shake!
Janne Ikonen
The Pink Panther
Henry Mancini
arr. Paul Cook
Just a Gigolo / Leonello Casucci
I ain´t got nobody
arr. Johnnie Vinson
Konsertin johti ja juonsi Olli Silván. Konsertin jälkeen oli lämpiössä soitinesittely.
Juvenalia •
77
PUHALLINORKESTEREIDEN KEVÄTPOREITA MUSICASSA 27.4.
Johtajina Olli Silvan ja Tanja Vienonen*
Thorbjorn Egner
Hottentotti
Esa Helasvuo
Autorämärokki
Kalervo Hämäläinen Lapin äidin kehtolaulu
Robert Schumann Iloinen maamies
solistit: Janne Junnelin, huilu ja Mika Halme ja Iiro Jaakkola, tuuba
Paul Joyce
Puuha-Pete
Antti Nissilä
Just for Fun
Martin/Coulter
Puppet on a String
sov. Inge Sunde
Jukka Viitasaari
Huhtavelhon paluu
1. Tervetuloa takaisin, Huhtavelho
2. Huhtavelho rakastuu
3. Huhtavelhon häät
Harry Warren
Chattanooga Choo Choo
sov. Michael Story
Henry Mancini
Pink Panther
sov. Paul Cook
A. Menken/
Pocahontas
S. Schwartz
sov. Andre Waignein
Antti Nissilä
Flashback
John Williams
Highlights from Harry Potter
sov. Michael Story
Klaus Babelt
Pirates of the Caribbean
sov. Michael Sweeney
JuPo 3*
JuPo 2
JuPo 1
MUISTOJEN AIKAA, LAULUJEN TAIKAA, PIANO RAIKAA – SELLOSALIN LÄMPIÖ 4.5.
Mika Lilius, piano
Richard Rodgers
Michael Legrand
Duke Ellington
Errol Garner
Friedrich Hollaender
Theo Mackeben
Tom Jobim
Blue Moon
I Will Wait For You
Don´t Get Around Much Anymore
Misty
Reizend
Bei dir war es immer so
schön
Água de beber
How Insensitive
Wave
78
Sinikka Lovén, laulu
Eeva-Maija Weselius, laulu
Anne Lampela, laulu
• Juvenalia
Astor Piazzolla
Hector Stamponi
Michael Legrand
Victor Young
Yo soy Maria
(tango operetista Maria de Buenos Aires)
El ultimo Café
How He Makes Me Feel
When I Fall In Love
Eeva-Maija Weselius
Bert Kaempfert
Ira Gershwin
Jack Reardon
John Kander
Strangers in the Night
They Can´t Take That
Away From Me
Good Life
New York, New York
Mikko Vihma, laulu
Anne Lampela
Eeva-Maija Weselius ja iki-ihanat Schlagerit
“Muistojen aikaa, laulujen taikaa, piano raikaa”
-kahvilakonsertissa 4.5.09
Kuva: Mervi Sinkkonen
Juvenalia •
79
OPPILASKONSERTIT
SELLOSALISSA
OPPILASKONSERTTI 5.9.
J. Thompson
On an Irish Green
H. Purcell
Aria
sov. Denes Agay The ”London Bridge”
Strut
W.A. Mozart
Bourreé e
E. Englund
Menninkäinen
J. Blatny
Scherzino
L. van Beethoven Murmeli
P. Tshaikovski
Vuorialho
C. Debussy
Arabeski
F. Chopin
Valssi Des
T. Kuusisto
Aamutuuli
C. Parker
Yardbird Suite
Schleemüller
Konserttietydi
H. Berens
Etydi a
J. Brahms
Valssi As
S. Rahmaninov Preludi cis op. 3 nro 2
J. Haydn
Konsertto G
C. Sinding
Caprice E op. 44
Säestys
Opettaja
Mika Lilius *
1 Kari Tikkala
2 Kirsti Müntinga
Samuli Jokinen pf
1
Anna Lilja pf
1
Iiris Vuorialho vl,
Iina Vuorialho pf
Elisa Chen pf
2
Johannes Laine pf
1
Henrik Sorvoja vc
Maria-Patricia Jansson pf
4*
3
Matias Pousi pf
Karoliina Rantama vl
Carolus Latvanen pf
3
2*
1
3
A. Komarovski
F. Chopin
J. Sibelius
G. Donizetti
W.A. Mozart
F. Kreisler
X. Scharwenka
A. Piazzolla
Säestys
Opettaja
Masurkka
Kriegslied (Sotalaulu)
Little Dance
The Flinstones
Konsertto A
II osa
Nocturno Es op. 9 nro 2
Kuusi op. 75 nro 5
Sonaatti
Sonaatti B KV 333
I Allegro
Tempo di menuetto
Tarantelle
Bordell 1900
Cafe 1930
1*
5
2
Liina Tamminen vl
3°
Siyan Zhuang pf
4
Kerttu Aalto-Setälä fl
Maleena Linjama pf
2°
4
Hanna Yoshizumi vl
Joel Klemetti pf
Petriikka Rostedt fl,
Alex Karrila guit
3°
5
2
Mika Lilius * ja Hannamaria Tamminen °
1 Kirsti Müntinga
4 Outi Vainiomäki
2 Hellevi Lassfolk
5 Kari Tikkala
3 Maarit Ranta
Mansikan tuoksu
Allegretto 1
Sammakko
Leo Hirviniemi pf
1
Julia Mätäsaho vla
Markus Laine pf
Ilona Linkola pf
Ida Toivonen vla
2*
1
1
2*
Nella Siilasmaa pf
Katja Lahtinen pf
Erika Paakkinen pf
Minjing Yuan vl
Mirva-Leea Palola vl
Anni Hautala pf
Lauri Malmi pf
1
3
4
2*
2*
4
5
Arttu Hakkarainen cl,
Tuomas Kontola cl
Sachie Yoshizumi vl
Veronika Sorsa cl
Karoliina Rantama vl
Jukka Pätynen pf
6°
7°
6°
7°
5
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Susanna Pajukangas 5 Kari Tikkala
2 Tarja Jokiaho
6 Olli Silván
3 Outi Vainiomäki
7 Kirsti Müntinga
4 Hannamaria Tamminen
OPPILASKONSERTTI 7.11.
Emmi Torkki vl
Topias Kupiainen pf
Katariina Kujapelto fl
F. Kreisler
T. Dutton
C.M. von Weber
Duncombe
Romberg
Skas. Trad
Ch. Dancla
E. Mollenhaver
C. Debussy
O. Rieding
A. Corelli
K.F. Zelter
T. Tuomela
W.A. Mozart
OPPILASKONSERTTI 19.9.
J. Särkkä
C. Czerny
H. Wessman
Säestys
Opettaja
3 Antti Vahtola
4 Lauri Suonio
OPPILASKONSERTTI 12.9.
E. Mlynarsky
R. Schumann
F.J. Haydn
E. Sarmanto-L. Onnellinen osteri
Miikkulainen
P. Tshaikovski
Chanson triste
H. Mancini
The Pink Panther
F. Burgmüller
Pastorale
L. van Beethoven Rondo in F
P. Tshaikovski
Joutsen -teema baletista
Joutsenlampi
L. van Beethoven Für Elise
A. Hatsaturjan Toccata
G. Guevara
Linnunpelätin
C.M. Veracini
Gigue
J. Raff
Cavatina op. 85 nro 3
J. Sibelius
Kuusi op. 75 nro 5
J.S. Bach
Preludi ja Fuuga F Wkl II
L. Searle
Suprise Boogie
One or Two
F. Kreisler
Tempo di menuetto
L. Eerola
Lillukka
E. Mlynarsky
Masurkka
J. Brahms
Op. 119
L. Madetoja
Emilia Hanhirova pf
Emma Rauhala pf
1
1
80
Tempo di Menuetto
Christmas-day secrets
Cradle song
Fantase Minuet
Sonaatti E op. 38 no. 1
I osa
Sprungtanz
Muunnelmia Pacinin
teemaan
Paganini-poika Fantasia
Zème Arabesque
Konsertto G op. 24
III osa Allegro
La Folia -Sonaatti D
Konsertto alttoviululle
in Es I osa Allegro
Symmetry - Three preludes for piano
I Allegretto ironico
Sonaatti C KV 330
I Allegro moderato
Kuoleman puutarha
op. 41
I Andante
Karoliina Ruohomäki vl
Jinge Helmes pf
Helmi Nurkkala pf
Tair Arusaar vc
Eero Saari vc
1*
2
2
3*
3*
Iiro Moisander rec,
Kimmo Absetz rec
Hannah Goerke vl
4
Lotta Hytönen vl
Pirjo Viinikainen pf
Violetta Varo vl
Marla Mäkelä pf
Minjing Yuan vl
Annukka Tirkkonen vla
5°
2
1
Kaisa Hyry pf
6
Katja Lahtinen pf
7
1*
5°
5°
• Juvenalia
L. Madetoja
F. Liszt
W.A. Mozart
Säestys
Opettaja
Lintu sininen op. 68/5,
Talvikuutamolla op. 26/5,
Heijaa, heijaa op. 60/1
Gnomenreigen
Fantasia d -molli
Riitta Kampulainen canto
Marja Laiho pf
2
Maleena Linjama pf
Elina Hietala pf
7
6
O. Rieding
W.A. Mozart
H. Lindholm
T. Kuula
Mika Lilius * ja Hannamaria Tamminen °
1 Kirsti Müntinga
5 Tarja Jokiaho
2 Mette Heikkinen
6 Antti Vahtola
3 Tuiri Lyijynen
7 Outi Vainiomäki
4 Kimmo Absetz
J.S. Bach
Säestys
Opettaja
OPPILASKONSERTTI 15.12.
Bach-Gounod
Katja Lahtinen cor,
Outi Vainiomäki pf
A. Vivaldi
Konsertto a 2:lle viululle Violetta Varo vl,
I Allegro
Hannah Goerke vl
Trad.
Kissanpolkka
Aino Toikka harp
Trad.
Cuckoo
Maria-Patricia Jansson harp
F. Mendelssohn Lieder ohne Worte Katja Lahtinen pf
op. 30 nro 4 h
E. Rautavaara Kvartit op. 42
L. Madetoja
Kehtolaulu op. 12 nro 5 Maleena Linjama pf
F. Mendelssohn Lieder ohne Worte op. 67 nro 2 fis
A. Zemlinsky
Kolme laulua:
Riitta Kumpulainen canto,
1. Hütet euch op. 5/2
Lauri Malmi pf
2. O sterne, goldene Sterne
op. 7/2
3. Entbietung op. 7/2
Säestys
Opettaja
Ave Maria
Mika Lilius *
1 Jalo Oinonen
2 Kirsti Müntinga
3 Saija Lahtinen
1
2*
Partita B
I Preludium
VI Gigue
L. van Beethoven Rondo C
K. Lintinen
Muisto
kansan sävelmä Elefanttimarssi
M. Meritähti
Ihahaa
V. Kosenko
Scherzino
A. M. Bononzini Rondo
J.S. Bach
Preludi ja fuuga B DWK I
C. Debussy
Les collines d´Anacapri
C.M. Veracini
Gigue
S. Rahmaninov Elégie op. 3 nro 1
P. Hindemith
Meditaatio
J.S. Bach
Konsertto 2:lle viululle d
I Allegro
F. Seybold
Poloneesi
4
5
4 Outi Vainiomäki
5 Mette Heikkinen
Juvenalia •
Elisa Chen pf
5°
Kia Lepistö vl
4*
Kerttu Aalto-Setälä fl
Emmi Torkki vl
6*
5°
Jukka Pätynen pf
7
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Antti Vahtola
5 Kirsti Müntinga
2 Tarja Jokiaho
6 Hellevi Lassfolk
3 Outi Vainiomäki
7 Kari Tikkala
4 Maarit Ranta
OPPILASKONSERTTI 13.2.
1
Säestys
Opettaja
Nelly Niemi vl
2*
Touko Johtimo vl
Joonatan Mannermaa vl
Katja Lahtinen pf
2*
2*
3
2*
3
2*
4*
5°
81
1*
2°
3*
2*
4*
4*
3*
4*
5
1*
6
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Tarja Jokiaho
4 Maarit Ranta
2 Seppo Tukiainen
5 Tuuli Takkala
3 Hellevi Lassfolk
6 Kari Tikkala
OPPILASKONSERTTI 17.3.
P. Nardini
A. Dvorak
Annukka Tirkkonen vla
Maleena Linjama pf
Emilia Tuovinen vla
Milena Törmi 1 vl
Eveliina Mauno 2 vl
Linnea Lahtinen vl
Sachie Yoshizumi vl
G. Ph. Telemann Konsertto G
Sara Mentula vla
I ja II osa
P. Tshaikovski
Viulukonsertto D
Sini Santasalo vl
J. Sibelius
Nocturno
Kerttu Aalto-Setälä fl
G. Donizetti
Sonaatti
C. Saint-Saens Joutsen
Helena Sivula vla
Bohm
Sarabande
Eveliina Mauno vl
L. van Beethoven Menuetti
A. Järnefelt
Kehtolaulu
Jenni Tommila vl
C. Reinecke
Balladi
Petriikka Rostedt fl
Bohm
Johdanto ja poloneesi
Milena Törmi vl
J.S. Bach
Ranskalainen sarja G
Niina Ranta pf
BWV 816
I Allemande
IV Gavotte
W.A. Mozart
Fantasia c KV 475
D. Shostakovitsh Kolme fantastista tanssia op.5
G.B. Grazioli
Sonaatti F
Annukka Tirkkonen vla
I Allegro moderato
II Adagio
C.M. Veracini
Gigue
Fr. Liszt
Pensées des morts
Lauri Malmi pf
3
3
4
OPPILASKONSERTTI 16.1.
J.S. Bach
Konsertto op. 24
III osa
Konsertto G
I Allegro
Pakkaskristallit
Chanson sans paroles op. 22 nro 1
Partita a BWV
A. Diabelli
S. Maykapar
C. Czerny
E. Melartin
J. Hook
P. Tshaikovski
C. Saint-Saens
Konsertto e
I osa
Sonatiini G **
I Allegro risoluto
Allegretto C
Pieni satu op.8
Etydi a
Valsette op. 119 c nro 4
Sonatine G
Chanson Triste
Joutsen
Emmi Torkki vl,
Joel Klemetti pf **
1*
Anqi Ni pf
2
Mikko Malmi pf
2
Julia Mätäsaho vla
3°
Helena Sivula vla
3°
F. Kuhlau
M. Ball
Bertini
O. Merikanto
C. Bohm
Sonatiini C op. 55 nro 1
I Allegro
Miriam´s music
Etydi c
Valse lente
Sarabande
E. Melartin
C.M. Veracini
P. Jardanyi
Romance
Gigue
Sonatiini
I ja II osa
A. Bournonville Pause pour Katia
G. Ph. Telemann Konsertto 2:lle alttoviululle
I ja III osa
J. Sibelius
Barcarola op. 24 nro
10
Dzenader
Preludi
Säestys
Opettaja
Tuulia Kokkonen pf
2
Pihla Vartiainen pf
4
Violetta Varo vl,
Marla Mäkelä pf
Minjing Yuan vl
1
Kaisu Hienonen fl
5°
Helena Sivula vla 1,
Ida Toivonen vla 2,
Tarja Jokiaho vla 3
Simo Sorvoja pf
3
3°
2
Mika Lilius* ja Hannamaria Tamminen°
1 Kirsti Müntinga
4 Hannamaria Tamminen
2 Outi Vainiomäki
5 Hellevi Lassfolk
3 Tarja Jokiaho
F. Schubert
Lloyd-Webber
M. Heiniö
B. Bartok
M. Ravel
R. Schumann
O. Rieding
Seybold
G. F. Händel
S. Prokofjeff
A. Piazzolla
J. Sibelius
Jazz-etydi
Valse sentimentale
Talonpoikaispolkka
Sonatiini C op. 36 nro 3
I osa
Impromptu Es
Memory
Kolme repetiivistä unta
sarja Hyrrä
Romanialaisia
kansantansseja
1. Bot-tanc
2. Brâul
3. Bucsumi tanc
Piéce en forme de
Habanera
Arabeski op. 18
Konsertto G op. 24
III osa
Poloneesi
Sonaatti e
Largo-AllegroLargo-Menuet
Visions fugitives
1. Lentamente
2. Ridicolosamente
Etydi nro 4
Nocturno
Hanhiemon tarinoita
Tiia Hansten pf
1. Prinsessa Ruususen pavane
2. Peukaloinen
3. Pagodien keisarinna
4. Kaunotar ja hirviö
5. Lumottu puutarha
9
Säestys
Opettaja
Mika Lilius* ja Hannamaria Tamminen°
1 Tuuli Takkala
6 Kirsti Müntinga
2 Antti Vahtola
7 Hellevi Lassfolk
3 Mervi Yli-Vainio
8 Hannamaria Tamminen
4 Olli Silván
9 Mervi Sinkkonen
5 Mika Lilius
OPPILASKONSERTTI 17.4.
OPPILASKONSERTTI 3.4.
M. Seiber
I. Hannikainen
E. Ålander
M. Clementi
M. Ravel
Linnea Hyry pf
1
Eveliina Nousiainen pf
1
Saara Pousi pf
Miira Virtanen kan
Malin Holm pf
2
3
1
Adele Hyry pf
1
Hanna Lehtikuja cl,
Malin Holm pf
Lasse Lehtonen pf
Linnea Lahtinen vl
4
1
5
6*
Markus Sorvoja fl
7°
Anni Hautala pf
8
Julia Ruohomäki fl
7°
B. Hummel
Kolme miniatyyriä
1. Intrada
2. Pastorella
3. Marsch
O. Lassus
Anon
1500 -luvulta
F. Giardini
Lennon/
McCartney
F. Schubert
Ch Dancla
Matona, mia cara
Tourdion
Ismeretlen vegyeskär
johtaa Casimir Lindfors
johtaa Marianne Järvinen
Viva tutte le vezzose
Day Tripper
johtaa Kiira Siikavirta
-
Menuetti
Muunnelmia Pacinin
teemaan
Ukkonen auringonpaisteessa Meri op. 17 nro 12
Konsertto op. 24
III osa
Orientale
Wing Jazz
Katariina Kujapelto fl
Hannah Goerke vl
1*
2°
Hannah Goerke vl,
Agnes Goerke pf
Salla-Maaria Pelkonen pf
Violetta Varo vl
2
Henrietta Sorsa fl
Annu Lipasti vl,
Ella Niemi pf
Anna Holma pf
Kaisu Hienonen fl
Katriina Forsback pf
Julia Ruohomäki fl
1*
4
5
3
1*
3
1*
Casimir Lindfors vc
6°
A. Goerke
S. Palmgren
O. Rieding
C. Cui
T. Riutta
J. Sibelius
A. Bournonville
W.A. Mozart
C.W. Gluck
S. Prokofjev
82
Säestys
Opettaja
Aquileja op. 85 nro 4
Dance pour Katia
Sonaatti KV 330
Konsertti G
I Allegro
II Adagio
III Allegro
Sonaatti sellolle ja
pianolle
III Allegro
Valmennusorkesteri
johtaa Tarja Jokiaho
3
2°
Hannamaria Tamminen* ja Mika Lilius°
1 Hellevi Lassfolk
4 Tarja Jokiaho
2 Kirsti Müntinga
5 Kari Tikkala
3 Maria Kuortti-Katris
6 Andreij Hongell
• Juvenalia
MUSICA-SALISSA
OPPILASKONSERTTI 8.10.
OPPILASKONSERTTI 17.9.
Anon.
Schytte
Menuetti 2 variaatiota
Vuorenpeikkojen tanssi op. 95
1700-luvulta
Menuetti
A. Jansinov
Masukka
F. Burgmüller
Pääskynen op.100 nro 24
Schytte
Lehmuksen alla op.95
Corelli
Sarabande
Kuhlau
Teema ja variaatiot
Kabalevski
Toccatina op.27
trad. Skotlannista Taituripelimanni
trad. Irlannista
Leitrim fancy
säv. Soili Perkiö Laulu aamu-duurissa
san. Jukka
Itkonen
Köhler
Sonatiini
Rameau
Bourree
Rautavaara
Jacob könni
Heller
Etydi d
trad
Marssi Halsualta
säv. C. Christens- Kuunvirran sillalla
seen
H. Kaski
Yö meren rannalla op.
34 nro 1
Opettaja
1 Margit Pylkkänen
2 Liisa Kupiainen
Aino Viljakainen pf
Jenny Mätäsaho pf
1
1
Peppi Kilponen vl
Aino Saari vl
Emily Frost pf
2
2
1
Paula Ahokas pf
1
Viivi Kilponen vl
Jasmin Junnelin kan
Halla:
Venla Ailasmäki kan,
Aimi Kärnä kan,
Minea Nirhamo kan
Venla Partanen pf
Vesa Ala-Laurinaho pf
Ilkka Aunu pf
2
3
3
Kanterellit:
Krista Sjöman kan,
Venla Montonen kan,
Jasmin Junnelin kan,
Anni Ranta kan,
Laura Keinänen kan
Elias Tolonen pf
3
P. Wedgwood
trad.
D. Kabalevski
G. Perlman
P. Wedgwood
N. Baklanova
A. Hatsaturjan
A. Dvorak
A. Hasse
A. Dvorak
C. Debussy
B. Bartok
E. Elgar
J. Sibelius
Säestys
Opettaja
1
1
1
E. Grieg
merimieslaulu
N. Baklanova
F. Händel
Trad.
1
F.J. Gossec
Säestys
Opettaja
Hannamaria Tamminen *
1 Esko Virtanen
3 Hellevi Lassfolk
2 Outi Vainiomäki
Antti Tolonen guit
Pyry Venho guit
1
1
Vilma Virtanen pf
Julia Ruohomäki fl
Miicke Monto guit
2
3*
1
J.S Bach
D. Scarlatti
Säestys
Opettaja
Elias Lassfolk vl,
Viivi Hakkarainen vl
Milena Hynynen pf
Vilma Virtanen pf
2
4
Sanni Järviranta vla
Karoliina Rantama vl
5°
3*
Vuorenkuninkaan
luolassa
Komea kapteeni
Marssi
Gavotte
kansanlaulu h -mollissa °
sov. Liisa Kupiainen
Gavotte
Partita nro 1 B
Praeludium
Gigue
Sonaatti Fis
Mika Lilius *
1 Tanja Vienonen
2 Liisa Kupiainen
3 Leila Kurkikangas
Iiro Jaakkola tb
1*
Iida Riikinsaari vla
Aino Saari vl,
Liisa Kupiainen vl °
2*
2*
Leon Schnabel vc,
3
Johanna Lehtinen-Schnabel pf
Herman Hurme pf
4
Heini Suvivuo pf
4
Fanny Salmela vc,
2
Leila Kurkikangas vc
Elisa Chen pf
5
Casimir Lindfors pf
4
4 Veli-Matti Liira
5 Antti Vahtola
OPPILASKONSERTTI 14.11.
F. Schubert
Marcello
kansanlaulu
anon
Juvenalia •
1*
2
2
3*
1°
3*
2
2
1*
3*
Mika Lilius * ja Hannamaria Tamminen °
1 Tanja Vienonen
4 Outi Vainiomäki
2 Hanna-Leena Virta
5 Heljä-Maari Manninen
3 Kirsti Müntinga
J. Bril
Pieni Ragtime
Y. Tiersen
Kesäinen loru
C.M. von Weber Hunter´s Chorus
OPPILASKONSERTTI 24.9.
Etydi e op. 44 nro 13
Romance
Barcaruola
Fantasia d KV 397
Adagio Nobile
Entree ja Menuet
Etydi VI
Kaksoiskonsertto
viululle d
I Allegro
Janet Cutinhan
tanssijat
Mikael Marin br
Eetu Miikkulainen pf
Adalmiina Kilpeläinen pf
Riina Pesonen vl
Joonatan Tamminen trb Laura Kanerva vl
Jeremias Koukkunen pf
Jemina Järvilehto pf
Axel Lindfors trb
Karoliina Rantama vl
OPPILASKONSERTTI 22.10.
3 Sanna Huntus
F. Sor
M. Tesar
J. Anderson
W. A. Mozart
J. Donjon
G. Brescianello
L. Brouwer
J.S. Bach
2 Intialaista Bollywood
tanssia
Plaza de Toros
Hurja tanssi
Toccatina
Intiaanin tarina
Hot on the Line
Masurkka
Andantino
Etydi C
Passapied ja Arietta
Sonatiini G
I Allegro risoluto
Pieni neekeripoika
Romanialaiset kansantanssit
Chanson de matin
Romanssi
83
Ilonen maamies
Sonata in E
Adagio
Hyvästi jää
Arabialainen laulu
Iiro Jaakkola tb
Elisa Jokinen cb
1*
2*
Leona Kunnamo pf
3
E. SarmantoNeuvonen/
L. Miikkulainen
trad. tsekkiläinen
kansansäv.
Murray-Tate
J. Haydn
Y. Adair
J.S. Bach
Ostransky
P. Nardini
Säestys
Opettaja
Mainiot mustekalat
Rosa Romu pf
3
J. Guy Robertz
Andante ja Allegro
Perttu Paukkeri tr
Annuska
Henna Männistö vl
4
Säestys
Opettaja
3 Taiju Kaartinen
Sätkynukke
Laulu
Kadonnut luu
Menuetti G
Ballade
Konsertto e
Allegro moderato
Liisi Hirviniemi vl
4
Mika Lilius * 1 Mika Tuomisalo
2 Leena Korpela
Karlo Kunnamo pf
3
Ilmari Kasvi cor
Inna Salmela vl
5°
4°
OPPILASKONSERTTI 26.11.
Mika Lilius * ja Hannamaria Tamminen °
1 Tanja Vienonen
4 Liisa Kupiainen
2 Jussi Haavisto
5 Jalo Oinonen
3 Taiju Kaartinen
OPPILASKONSERTTI 3.11.
L. Madetoja
Niina Ranta pf
1
Leo Rastio guit
Lukas Maroschek guit
Alexis Kuusela-Del Rio guit
2
2
2
Käki
Etydi Am
Allegro vivace
R. Schumann
Första förlusten
J. Muro
Akvaario tanssi
L. Van Beethoven Oodi ilolle
M. Carcassi
Andantino mosso
D. Gore
Rumba
B. Martinn
Etydi
J.S. Brahms
Intermezzo A
Julia Kurtèn guit
Maija Väyrynen pf
2
3
Inka Vanninen guit
Akseli Konttas guit
2
2
Otto Tuokkola guit
Amanda Sneck pf
Lasse Lehtonen pf
2
4
4
Opettaja
3 Marja Laiho
4 Mika Lilius
R. De Visée
Tuntematon
(1600-l.)
J. Muro
D. Kabalevski
Kuoleman puutarha
I osa Andante
Menuetti
Gorillan valssi
1 Tuuli Takkala
2 Olli Hirvanen
E. SarmantoNeuvonen/
L. Miikkulainen
H. Sarmanto
G. F. Händel
M. Clementi
P. Tshaikovski
Impromptus
Marjukka
Petronella
Autiomaa
Muuttolinnut
Teema ja muunnelmia
Säihkyvät sardiinit
Elefanttiboogie
Gavotti
Sonatiini op. 36 nro 1
Allegro
Suloista unelmointia op. 39
V. Hannikainen
A-M Usma
Kevätaamu
Iloinen marssi
Syksylaulu
N. Baklanova
Huudan, kuiskaan
J.N. Vainio
Kissimirri
J. Kantala
Seikkailu kutsuu
C.W. Gluck
Tanssi
P. Wedgewood Buttercup
P. Tshaikovski
Ranskalainen laulu
L. van Beethoven Murmelli
sov. L. Holm
Nattserenad
P. Frosini
Hot Points
C. Reinecke
Ballade op. 288
Adagio-allegro-adagio
O. Sommerfeldt Lille Reu
Vals til Hanne
Säestys
Opettaja
Inventio a
Etydi ”Kvintit”
Rukki
Rokkenrolli
My heart ever faithful
Talonpoikaispolkka
Inventio d
Romanssi d
B. Marcello
Sonaatti
Adagio
Etydi
Etydi ”Esquisse” g
Konsertto kahdelle
viululle a
I Allegro
Kuoleman puutarha
I Andante
Etydi ”Kvartit”
Konsertto G
I Allegro
1*
2
Matilda Seppinen pf
2
M. Dvorak
S. Heller
A. Vivaldi
Aapo Salminen pf
3
L. Madetoja
3
Johanna Hakonen pf
3
1*
2
Peppi Kilponen vl,
Mija Kilonen pf
Sanna Heiliö acc
Sonja Rahmel acc
Anna-Stiina Pelkonen fl,
Inka Keinänen pf
Aleksi Ala-Harja acc
2
2
3
1*
4
4
5
4
Hannamaria Tamminen * 1 Hellevi Lassfolk
4 Kalle Välimaa
2 Liisa Kupiainen
5 Tommi Koivuniemi
3 Hannamaria Tamminen
J.S. Bach
E.J. Rantanen
A. Rubinstein
Trad.
J.S. Bach
E. Ålander
J.S. Bach
R. Gliére
Perttu Paukkeri tr
Satu Kovanen pf
Minna-Liina Kazonen pf
Kerttu Aalto-Setälä fl
Ella Vainiomäki vl,
Liisa Kupiainen pf
Inari Rostedt vl,
Liisa Kupiainen pf
Maria Teeriaho pf
Senja Mäki fl
OPPILASKONSERTTI 3.12.
OPPILASKONSERTTI 12.11.
J. Hanus
suom.kans.laulu
saksal.kans.laulu
Israel.kans.laulu
venäl.kans.laulu
1*
E.-J. Rantanen
W. A. Mozart
Säestys
Opettaja
84
Heidi Välisalmi pf
1
Liina Tamminen vl
Pyry Eskelinen cb
Antti Martelius cb
Linnea Hyry pf
Adele Hyry pf
Sara Mentula vla,
Adele Hyry pf
Niilo Laiho cb
2*
3°
3°
1
1
4
1
3°
Eveliina Nousiainen pf 1
Malin Holm pf
Jenni Tommila 1 vl,
Linnea Ikonen 2 vl
1
2*
Niina Ranta pf
1
Kia Lepistö vl
4*
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Tuuli Takkala
3 Jussi Haavisto
2 Maarit Ranta
4 Tarja Jokiaho
• Juvenalia
azerbaizanilainen Hurja tanssi
kans.säv.
J. Hisaishi
Teema elokuvasta
Liikkuva linna
sovitukset Vivo 1
Y. Nakada
Hämärän laulu
sov. Kantala-Jääskeläinen-Rikandi
suom. kans.
On neidolla punapaula
sävelmä
J. Haydn
Laulu
J.S. Bach
Talonpoikaiskantaatista
H. Purcell
Kuningas Artturi
OPPILASKONSERTTI 21.1.
F. Chopin
J.S. Bach
Nocturno
Partita B
I Preludium
II Gigue
L. van Beethoven Rondo C
K. Lintinen
Muisto
Cl. Debussy
Arabeski nro 1
H. Kaski
Pankakoski op. 48 nro 1
W. A. Mozart
Sonaatti C KV545
I Allegro
Cl. Debussy
Arabesque E
Cl. Debussy
Les collines d´Anacapri
I. Kaila
Preludit
E. Rautavaara
Kvartit op. 42
Kaisa Hyry pf
Elisa Chen pf
Opettaja
3 Tuuli Takkala
1 Antti Vahtola
2 Outi Vainiomäki
1
1
Jutta Pelkonen pf
2
Heidi Välisalmi pf
3
Katja Lahtinen pf
2
J. de Sousa
Carvalho
E. Grieg
OPPILASKONSERTTI 4.2.
G.F. Händel
Sonaatti D
I Adagio
J. Sibelius
Romanssi
M-R. Väkevä
Siili ja mansikat
kansanlaulu
Hyvästi talvi
saksalainen
Kevätsää
G. Perlman
Intiaanin tarina
H. Purcell
Kuningas Artturi
J.S. Bastien
Noitien juhla
venäl.kansanlaulu Bulba *
B. Marcello
Sonaatti B
Largo
C.W. Gluck
Dance of the blessed
spirits
A. Vivaldi
Sonaatti C
Affettuoso
Allegro
P. Jardanyi
Sonaatti huilulle
F. Seitz
Konsertto c-molli
II osa
Fr. Kreisler
Tempo di menuetto
O. Rieding
Konsertto G op. 24 III osa
Säestys
Opettaja
Juho Kokkola vl
1*
Wilma Inkeroinen fl
Ilona Lehikoinen fl
2*
2*
Selina Lahtinen vl
3°
Antti Kokkonen pf
4
Janne Junnelin fl
2*
Julia von Svetlick fl
2*
Claudia Danesi fl
2*
Kaisu Hienonen fl
Sachie Yoshizumi vl
4*
3°
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Maarit Ranta
3 Kirsti Müntinga
2 Tommi Koivuniemi
4 Hannamaria Tamminen
G. Perlman
Intiaanin tarina
K. Stezenko
H. Purcell
Iltatunnelma
Kuniingas Artturi
Juvenalia •
L. Gabral
Aamutunnelma
sov. Kantala-Jääskeläinen-Rikandi
Unistavad pilved
Säestys
Opettaja
Mika Lilius *
1 Kirsti Müntinga
J. Williams
J.S. Bach
N. Baklanova
F.Küchler
Hedwigin teema
Menuetti
Marssi
Konsertto D op. 12
III Rondo
O. Rieding
Konsertto a op. 21
Allegro moderato
A. Komarowski Konsertto A
III Allegro molto
Trad.
Venetsian karnevaalit
N. Baklanova
Romanssi
G.F. Händel
Gavotte
W.A. Mozart
Paimentytön laulu
C. Saint-Saens Joutsen
G. Ph. Telemann Konsertto G
I ja II osa
G.F. Zelter
Konsertto Es
I Allegro moderato
A. Hietala
Tango ejercicio
O. Sommerfeldt Vals til Eli
Liten Marsj
Miniatyr-vals
Opettajat
Ida Pecko vl,
Marja-Liisa Iivanainen pf
Katariina Ala-Harja vl
1
1*
85
2
Mathilda Mikkola pf
2
Inkeri Holma vl
1*
Iiris Vuorialho vl,
Iina Vuorialho pf
Aarno Toiviainen pf
1
Salomo Lassfolk pf
2
Lauri Nieminen pf
2
2
2 Elina Hakala
OPPILASKONSERTTI 4.3.
Säestys
OPPILASKONSERTTI 11.2.
Andante Toccatasta g
Hua Cheng pf
Mika Lilius °, Lassi
Kilponen +
1 Tarja Jokiaho
2 Liisa Kupiainen
Max Johansson vl
Henna Männistö vl
2°
2°
Essi Pajari vl
3°
Vera Kurtén vl
3°
Tiia Mourujärvi vl
3°
Viivi Kilponen vl,
Lassi Kilponen pf
Aino Saari vl
2+
Helena Sivula vla
Sara Mentula vla
1
1
Annukka Tirkkonen vla
1
Aleksi Ala-Harja acc
4
3 Kirsti Müntinga
4 Kalle Välimaa
2°
J.S. Bach
OPPILASKONSERTTI 11.3.
Tsekkiläinen
kansanlaulu
W.A. Mozart
Annuska
J.S. Bach
Aria
I. Hannikainen
M. Seiber
J.S. Bach
L. Kilpiö
J.S. Bach
E. Melartin
Albero
F. Mendelssohn
Valse Sentimentale
Jazz-etydi
Menuetti G
Puisto sumussa
Menuetti g
Aamu
Sonaatti a
Venetianisches Gondellied op. 30 nro 6
Venhelaulu
Unkarilainen tanssi
Berceuse
”My Heart will go on”
elokuvasta Titanic
Terassilla sataa op. 60 nro 1
Fantasia c KV 475
Kuoleman puutarha
I Andante
Resurrección del Angel
O. Merikanto
A. Nolc
A. Järnefelt
J. Hornen
C. Hirn
W.A. Mozart
L. Madetoja
A. Piazzolla
Säestys
Opettaja
Toukokuu
Inari Rostedt vla,
Liisa Kupiainen pf
Liisi Hirviniemi vl,
Anu Hirviniemi pf
Peppi Kilponen vl,
Mirja Kilponen pf
Linne Hyry pf
1
Karin Lilja pf
3
OPPILASKONSERTTI 25.3.
Sara Touhonen pf
3
Aleksi Ala-Harja acc
Shangzhi Sun pf
4
3
Vilja Haapanen pf
Joanna Rantanen vl
3
1*
C. Bohm
C. Dancla
Lemont
J.S. Bach
D. Kabalevski
Tiia Kovanen pf
5
Julia Hakanpää pf
3
Niina Ranta pf
2
S. Bortkjevitsh
F. Chopin
1
Säestys
Opettaja
1
2
L. Brouwer
Corelli
C.Czerny
J.S. Bach
W.A. Mozart
I. Cervantes
J.S. Bach
Loeschhorn
H. Wessman
Elina Seppänen vl,
Sonja Rahmel acc,
Aleksi Ala-Harja acc,
Sanna Heiliö acc,
Tomi Jakku vc
ohjaus Kalle Välimaa
I. Kuusisto
Beethoven
S. Bortkjevitsh
W.A. Mozart
R. Schumann
M. Ravel
Hannamaria Tamminen *
1 Liisa Kupiainen
4 Kalle Välimaa
2 Tuuli Takkala
5 Hannamaria Tamminen
3 Outi Vainiomäki
Säestys
Opettaja
OPPILASKONSERTTI 18.3.
Anon
F. Carulli
F. Sor
J. Ferrer
J.P. Rameau
Telemann
Heller
C. Bohm
A. Nolck
F. Krieger
F. Sor
J. A. Losy
C. Saint-Saens
The bridge of Avignon
Anglaise
Andante
Ejercicio
Rigaudon
Bourreé F
Etydi op. 45 nro 9 E
Sarabande
Unkarilainen tanssi
Menuetti
Etydi C
Chaconne
Courante
Gigue
Joutsen
Jesu, joy of man´s
Joonas Kankkunen kb
desiring
The Metal Pig op. 30
Tiia Hansten pf
Nocturno cis op. posth.
Olavi Laiho guit
1
Johannes Haggren guit
1
Henri Sertti cb
Erika Paakkinen pf
2*
3
Maija Niva vl
4°
Elias Rikalainen guit
1
Antti Tolonen guit
1
Rebecca Ristikangas vla
4°
2*
5
Mika Lilius *
1 Esko Virtanen
4 Liisa Kupiainen
2 Jussi Haavisto
5 Mervi Sinkkonen
3 Hannamaria Tamminen
Sarabande
Anna Malmberg vl
Variaatiot Pacinin teemasta
Gnomes at work
Bowen Xu pf
Musette D
Andréa Helmes
Viisi iloista muunnelmaa venäläisestä
kansanlaulusta op. 51 nro 1
Etydit I, IV, V ja VI
Micke Monto guit
Gavotti F
Anqi Ni pf
Balladi g
Menuetti g
Mikko Malmi pf
Rondo C
La tarde está amorosa, Markus Sorvoja fl,
Improvisada
Tapio Aunu guit
Preludi C BWV 939
Tuulia Kokkonen pf
Etydi d
Viisi helppoa pianokappaletta nro 2
Changing time
Sara Niemi pf
Sonaatti viululle ja
Sini Santasalo vl
pianolle F op. 24
The Metal Pig op. 30
Tiia Hansten pf
Fantasia d
Arabeski C
Lasse Lehtonen pf
Tzigane
Sara Etelävuori vl
1*
2
2
3
2
2
3
2
2
4°
5
6
4°
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Liisa Kupiainen
4 Seppo Tukiainen
2 Outi Vainiomäki
5 Mervi Sinkkonen
3 Esko Virtanen
6 Mika Lilius
OPPILASKONSERTTI 8.4.
J. Särkkä
M. Aaron
suomalainen
86
Kävelyllä
Hyökyaaltoja
Tein minä pillin pajupuusta
G.F. Händel
Gavotti
R. Schumann
Ensimmäinen suru
D. Sohstakovitsh Tanssi
E. Sida
Bossa bab
A. Komarovski Konsertto nro 2 A
Allegro giocoso
J. Hisaishi
Liikkuva linna
J. Brahms
Valssi op. 39 nro 9
F. Sor
Etydi A op. 44 nro 21
J. K. Mertz
Nocturne op. 4 nro 2
Liina Röyskö pf
Anna Vuorinen pf
Henna Suutala fl
1
1
2*
Maija Väyrynen pf
Aarno Toiviainen pf
Ville Kujala guit
Anna Malmberg vl
3
1
4
5*
Kukka-Maaria Polso pf
Iida Särkiniemi pf
Heming Lin guit
1
3
4
• Juvenalia
Beethoven
A. Dvorak
Säestys
Opettaja
Sonaatti op. 27 nro 2
Paula Walle pf
I Adagio sostenuto
Sonatine op. 100 G
Inna Salmela vl
Allegro risoluto
Larghetto
3
J.S. Bach
5*
S. Heller
C. Reinecke
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Elina Hakala
4 Esko Virtanen
2 Hellevi Lassfolk
5 Liisa Kupiainen
3 Marja Laiho
M. Bruch
OPPILASKONSERTTI 15.4.
A. Komarovski
Lehtelä-SaariSarmanto
Sarmanto-NeuvonenMiikkulainen
C. Orff
Lehtelä-SaariSarmanto
W.A. Mozart
P. Tshaikovski
E. Grieg
C.W. Gluck
W.A. Mozart
K. Czerny
E. Severn
B. Bartok
J.B. de Boismortier
P. Jardanyi
Lloyd-Webber
Säestys
Opettaja
Konsertto nro 2 A
Allegro giocoso
Huntutanssi
Maija Niva vl
1*
Satu Kovanen pf
2
Kehtolaulu
Ikiliikkuja
Matilda Seppinen pf
2
Toukokuu
Ranskalainen laulu
Solveigin laulu
Tanssi
Allegro
Romance
Puolalainen tanssi
Kolme kansanlaulua
Soolosarja g
Liisi Hirviniemi vl,
Anu Hirviniemi pf
Nina Vuorinen fl
Tia Hytönen fl
1
Veronika Sorsa cl
Anna Hollming vl
Markus Sorvoja fl
Kaisu Hienonen fl
4°
1°
3*
3*
Katja Lahtinen cor
5*
3*
3*
Hannamaria Tamminen * ja Mika Lilius °
1 Liisa Kupiainen
4 Olli Silván
2 Leena Korpela
5 Jalo Oinonen
3 Hellevi Lassfolk
OPPILASKONSERTTI 22.4.
K. Fürstenau
E. Elgar
Lehtelä-SaariSarmantoNeuvonen
B. Marcello
J.S. Bach
Juvenalia •
Andante
Anni Hautala pf
Anna-Stiina Pelkonen fl,
Inka Keinänen pf
Viulukonsertto op. 26 g Viivi Hakkarainen vl,
I Allegro moderato
Mika Lilius pf
2
1
Hannamaria Tamminen* 1 Tommi Koivuniemi
2 Hannamaria Tamminen
OPPILASKONSERTTI 29.4.
Pilkullinen perhonen
Sonatiini
Memory
Säestys
Opettaja
Ranskalainen sarja nro
3 h
Allemande
Sarabande
Gigue
Etydi op. 45 nro 21 g
Ballade op. 288
Nina Simanainen fl,
Otto Tuokkola guit
Land of Hope and Glory Iina Hiltunen fl,
Henna Hiltunen pf
Ikiliikkuja
Roy Liu pf
1
Sonaatti B
Largo
Allegro
Siciliano
Julia von Svetlick fl
1*
Essi Tommila fl
1*
1
2
87
L. van Beethoven Song
Giovannino
Sonaatti F
I Allegro
J.S. Bach
Minuet
W.A. Mozart
Klavierstück F KV 32 B
L. van Beethoven Sonatiini G
O. Merikanto
Valse lente
W.A. Mozart
Fantasia d KV 397
Säestys
Opettaja
Mika Lilius *
1 Jussi Haavisto
2 Mette Heikkinen
Louisa Devantieé cb
Niilo Laiho cb
1*
1*
Elisa Jokinen cb
Mikael Forsbacka pf
1*
2
Helmi Nurkkala pf
Roosa Jukola pf
Pirjo Viinikainen pf
2
3
2
3 Hanna-Leena Virta
LUOKKAKONSERTIT
SYYSKAUSI 2008
26.09 Susanna Pajukankaan pianistien luokkatunti
Pikkusalissa
27.09 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Syyssoittajaiset
Pikkusalissa
29.09 Outi Vainiomäen pianistien Syyssoitto Pikkusalissa
10.10 Hellevi Lassfolkin oppilaiden huiluilta Pikkusalissa
23.10 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Pieni iltasoitto
Amatissa
23.10 Antti Vahtolan pianistien luokkakonsertti Pikkusalissa
25.10 Hanna-Leena Virran piano-oppilaiden Lauantain
musiikkituokio Pikkusalissa
27.10 Outi Vainiomäen pianistien Syyssoitto 2 Pikkusalissa
10.11 Kari Tikkalan pianistien oppilasilta Pikkusalissa
14.11 Susanna Pajukankaan pianistien luokkatunti I ja II
Pikkusalissa
15.11 Maarit Rannan viuluoppilaiden soittajaiset Pikkusalissa
28.11 Hellevi Lassfolkin huiluoppilaiden Joulusoittajaiset
Pikkusalissa
01.12 Outi Vainiomäen piano-oppilaiden joulusoitto
Pikkusalissa
05.12 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Soittajaiset
Pikkusalissa
08.12 Kari Tikkalan piano-oppilaat esiintyvät Pikkusalissa
12.12 E. Hakalan, T. Kaartisen, S. Pajukankaan, T. Takkalan
ja H-L Virran pianistien joulukonsertti I, II ja III
Pikkusalissa
14.12 Päivi Rechardtin viuluoppilaiden luokkakonsertti
Pikkusalissa
14.12 Tanja Vienosen oppilaiden, Torvet joulutunnelmissa,
konsertti Musicassa
15.11 Kirsti Müntingan viulistien Joulusoittajaiset Pikkusalissa
16.12 Mette Heikkisen pianistien Joulusoittajaiset Albergan
kartanossa
17.12 Tarja Jokiahon viulistien luokkakonsertti Pikkusalissa
18.12 J.F. Schnabelin klarinetistien Joulu- ja luokkakonsertti
Pikkusalissa
20.12 Sanna Huntuksen ja Mervi Yli-Vainion
kanteleensoittajien joulukonsertti Matinkylän pirtillä
20.12 Antti Vahtolan pianistien luokkakonsertti Pikkusalissa
KEVÄTKAUSI 2009
21.01 Outi Vainiomäen pianistien Pieni iltasoitto Pikkusalissa
24.01 Maarit Rannan viuluoppilaiden soittajaiset Pikkusalissa
05.02 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Soittajaiset
Pikkusalissa
06.02 Tuuli Takkalan pianistien soittajaiset Pikkusalissa
02.03 Outi Vainiomäen pianistien kevätsoitto Pikkusalissa
09.03 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Soittajaiset
Pikkusalissa
14.03 Hanna-Leena Virran piano-oppilaiden Maalismatinea
Pikkusalissa
26.03 Antti Vahtolan pianistien luokkakonsertti Pikkusalissa
02.04 Heljä-Maari Mannisen viuluoppilaiden Huhtisoittelo
Pikkusalissa
06.04 Maria Kuortti-Katriksen piano-oppilaiden, Kevään
Korvilla, konsertti Pikkusalissa
18.04 Hanna-Leena Virran piano-oppilaiden Kevätsointuja
Pikkusalissa
23.04 Taiju Kaartisen piano-oppilaiden Soittajaiset Amatissa
27.04 Olli Silvánin ja Tanja Vienosen puhaltajien Kevätporeita
Musicassa
05.05 Mette Heikkisen oppilaiden Pianomatinea Albergan
kartanossa
13.05 Sanna Huntuksen ja Mervi Yli-Vainion
kanteleensoittajien Kevätkonsertti Musicassa
14.05 Leena Paukkusen ja Kimmo Absetzin nokkahuiluoppilaiden Pieni kevätsoitto Westendinpuiston koululla
15.05 Leila Kurkikankaan ja Tuiri Lyijysen sellistien
Kevätsoittajaiset Pikkusalissa
15.05 Kirsti Müntingan viulistien Luokkakonsertti Pikkusalissa
16.05 E. Hakalan, T. Kaartisen, S. Pajukankaan, Tuuli
Takkalan ja H-L Virran piano-oppilaiden Kevätkonsertti
Pikkusalissa
16.05 Mervi Yli-Vainion kanteleensoittajien, Väinämöisen
maisemat, konsertti Vantaan maatalousmuseossa
17.05 Antti Vahtolan pianistien luokkakonsertti Pikkusalissa
20.05 Andrej Hongellin sellistien Kevätsoittajaiset Musicasalissa
22.05 Jörg Fabian Schnabelin klarinetistien Kevätilta
Pikkusalissa
24.05 Mervi Sinkkosen piano-oppilaiden Kotikonsertti
Laajasalossa
25.05 Anni Juvosen ja Tanja Vienosen pasuuna- ja
käyrätorvioppilaiden Pieni kevätsoitto Musica-salissa
27.05 Sole Mustosen oboistien Kevätsoitto Pikkusalissa
28.05 Kari Tikkalan pianistien oppilasilta Pikkusalissa
88
• Juvenalia
Opettajien konsertit
OPETTAJIEN MATKALAUKKU SELLOSALISSA 23.1.
Frank Martin
(1890-1974)
Balladi
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Sonaatti pianolle ja viululle op. 30 n:o 2 c-molli II Adagio cantabile
III Scherzo-Allegro
Kirsti Müntinga, viulu
Marja Laiho, piano
Jean Sibelius
(1865-1957)
Laulusarja op. 50
Lenzgesang
Sehnsucht
Im Feld ein Mädchen singt…
Aus banger Brust
Die Stille Stadt
Rosenlied
Mette Heikkinen, laulu
Marja Laiho, piano
Klezmorimlex
Di mexutonim gejen šojn
Ot azoy
Husid’l
Odessa bulgar n:o 2
Olli Silván, klarinetti ja bassoklarinetti
Esko Virtanen, kitara
Jorma Niemi, kontrabasso
Francis Poulenc
(1899-1963)
Sonaatti huilulle ja pianolle
I Allegretto malincolico
II Cantilena
III Presto giocoso
Hellevi Lassfolk, huilu
Mika Lilius, piano
Gustav Holst
(1874-1934)
”The Planets” kahdelle pianolle
III Mercury
The Winged Messeger
IV Jupiter
The Bringer of Jollity
VI Uranus
The Magician
Maria Kuortti-Katris, piano
Marja Laiho, piano
Juvenalia •
Hellevi Lassfolk, huilu
Outi Vainiomäki, piano
89
JUVENALIA VIERAILEMASSA
Espoo 550 vuotta - pääjuhla
27.8.
Tapiolasali
Juvenalian Saksofonikvartetti
ohjaus Olli-Pekka Tuomisalo
Taiteiden iltapäivä
28.8.
Villa Lyhde
Trio Ala-Harja
Aleksi Ala-Harja, harmonikka
Emilia Ala-Harja, piano
Julia Ala-Harja, huilu
Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö 70 vuotta - Kaisankodin puutarhajuhla
4.9.
Kartanokylpylä Kaisankoti
Klarinettiyhtye Juvenalia
johtajana Olli Silván
Ammattiopisto Omnian tilaisuus
5.9.
Ammattiopisto Omnia
Klarinettiyhtye Juvenalia
johtaa Olli Silván
Kaumofolk -08
4.10.
Nya Paviljong, Kauniainen
Suvi Jaaramaa, viulu
Emma Luoma-Aho, viulu
Isa Kortekangas, alttoviulu
Sara Hakaste, oboe
Tri Shinichi Suzuki 110 -vuotta - valtakunnallinen juhlakonsertti
19.10.
Helsingin kulttuuritalo
Antonia Istomin, Leon Schnabel, Jonne Seppänen,
Fanny Salmela, Ilmari Pöyry, Leila Kurkikangas, sello
90
• Juvenalia
Kansainvälinen Ars longa vita bona -seminaari
20.10.
Hanasaaren kulttuurikeskus
Juvenalian Saksofonikvartetti
ohjaus Olli-Pekka TUomisalo
”Lokasoittelo” ”Oktoberspel”
28.10.
Vallmugård, Kauniainen
Aaron Puukko, viulu
Leppävaaran Rotary-klubin ja Inner Wheel-klubin pikkujoulut
15.11.
Karhusaari
Kanterellit kanteleyhtye
Jutta Rahmel, kantele
Sanna Huntus, kantele
Asiakastilaisuus Kansallisteatterissa
6.11.
Krista Huhtamäki, sopraano- ja alttonokkahuilu
Veera Saraste, sopraano- ja alttonokkahuilu
Mimosa Willamo, altto- ja tenorinokkahuilu
Pihla Venho, altto-, tenori- ja bassonokkahuilu
Musiikkikirjaston 50 -vuotisjuhla
8.11.
Sellosalin lämpiö, Leppävaara
Mikko Vihma, laulu
Kamarimusiikkipedagogiikan workshop - Schubertista tämän päivän Wieniin
15.11.
Sibelius-Akatemia, Kamarimusiikkisali
Sini Santasalo, viulu
Raakel Suikkanen, sello
Maleena Linjama, piano
ohjaus Antti Vahtola
yhteyshenkilö Outi Vainiomäki
Joulunavaus
16.11.
Juvenalia •
Kauppakeskus Tikkuri
Iiro Jaakkola, Tuuba
Joonas Lindell, pasuuna
Santeri Mustonen, pasuuna
91
Aditron pikkujoulu
28.11.
Aditro - Espoo
Pasuunayhtye À Piina
johtaja Tanja Vienonen
Emman joulutapahtuma
29.11.
WeeGee-talo - Näyttelykeskus Emma
Sellon keskiviikon ja torstain muskariryhmäläisiä
ohjaus Ninni Repo
Helsingin seudun kennelpiiri - Eläinten joulusiunaus
2.12.
Senaatintori
Julia Ala-Harja, huilu
Petriikka Rostedt, huilu
Julia Ruohomäki, huilu
Musiikkituokio kauppakeskuksessa
7.12.
22.12.
Kauppakeskus Iso Omena, Espoo
Pasuunayhtye Á Piina
johtaja Tanja Vienonen
Musiikkihetki
8.12.
Leppävaaran kirjasto
JuPo 3
johtaja Tanja Vienonen
Espoon kaupungin liikuntatoimen joulujuhla
10.12.
Espoon keskuksen uimahalli
Iiro Jaakkola, tuuba
Joonas Lindell, pasuuna
Joonatan Tamminen, pasuuna
Tanja Vienonen, pasuuna
Laulumusiikkia Kanervakodissa
18.12.
Kanervakoti
Taina Saarikoski, Elina Wanne, Satu Permi,
Riitta Kumpulainen, laulu
Marja Laiho, piano
opettaja Mette Heikkinen
92
• Juvenalia
Musiikkituokio
19.12.
Leppävaaran kirjasto
Iiro Jaakkola, tuuba
Joonatan Tamminen, pasuuna
Joonas Lindell, pasuuna
Musiikkitilaisuus
19.12.
Dementiakoti Villa Lyhde
Miikka Kilpeläinen, pasuuna
Ara Taalas, baritonitorvi
Tanja Vienonen, piano
Musiikkihetki
22.12.
Kaunialan sotavammasaliraala
Pasuunayhtye À Piina
johtaja Tanja Vienonen
Leppävaaran Rotary-klubin juhlatilaisuus
5.2.
Albergan kartano, Leppävaara
Millimollit kanteleyhtye
Jutta Rahmel ja Sanna Huntus, kantele
Suomen kansanmusiikkiliiton kevättapahtuma - Samuelin poloneesi
21.3
21.3. 22.3.
22.3.
Juvenalia •
Ylen aamutv
Kupsut pelimanniryhmä
ohjaus Liisa Kupiainen
Antti Martelius, kontrabasso
Helsingin Valkoinen sali
Kupsut pelimanniryhmä
ohjaus Liisa Kupiainen
Kolmevarttiset jouset
ohjaus Liisa Kupiainen
93
Soitinesittely-konsertti
7.4.
Vallmugård
Sanni Järviranta, alttoviulu
Espoon kansanmusiikkikillan Pilpatus tapahtuma
18.4.
Kauniala
Kupsut pelimanniryhmä
ohjaus Liisa Kupiainen
Asiakastilaisuus 14.5.
Kansallisteatteri
Krista Huhtamäki, sopraano- ja alttonokkahuilu
Veera Saraste, sopraano- ja alttonokkahuilu
Mimosa Willamo, altto- ja tenorinokkahuilu
Pihla Venho, altto- , tenori- ja bassonokkahuilu
Konsertti
15.5.
Kaunialan sotavammasairaala
Axel Lindfors, pasuuna
Aleksi Leinikki, pasuuna
Ara Taalas, baritonitorvi
Joonatan Tamminen, pasuuna
Mika Lilius, piano
Kaiken kansan juhla - Leppävaara
16.5.
Sellon Viaporintori
Juvenalian Puhallinorkesteri 2
johtaa Olli SIlván
Pieni kevätsoitto -konsertti
20.5.
Palvelutalo Hopeakotka
Mikko Salminen, pasuuna
Iiro Jaakkola, tuuba
Axel Lindfors, pasuuna
Mikael Marin, baritonitorvi
Alina Turunen, pasuuna
Tanja Vienonen, piano
94
• Juvenalia
Käytännön tietoa
musiikkiopisto Juvenaliasta
Toimisto
Soittoniekanaukio 1 B 02600 Espoo
Rehtori Apulaisrehtori
Toimistosihteerit Talouspäällikkö
Iltavahtimestari
Opettajainhuone
Fax
Puh.
8946 1430
8946 1440
8946 1420 8946 1410
8946 1450
8946 1470
8946 1460
8946 1411
www.juvenalia.fi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lukukausimaksut lukuvuonna 2008-2009
Osasto
S-2008
K-2009
Perustaso
Perustason jatko-osasto
Musiikkiopistotaso
Aikuisosasto
Vapaaosasto
Sivuaineopetus
Soitinvalmennus
Musiikkileikkikoulu
Musiikkiterapia
253€
253€
275€
303€
424€
149€
193€
97€ / 171€
193€ / 253€
253€
253€
275€
303€
424€
149€
193€
97€ / 171€
193€/ 253€
Kirjaamismaksu uusilta oppilailta
5€/ musiikkileikkikoulu
15€/ muut
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 20€
Sisaralennukset
Ensimmäinen sisarus
Toinen sisarus
25 %
50 %
Yleisissä aineissa annettava ryhmäopetus, samoin kuin orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkiopetus eivät aiheuta lisäkustannuksia.
Juvenalia •
95