2 - Cascade Corporation

H
UOLTO-OPAS
E-Sarja
Erillinen push/pull ja load push
QFM TM pikakiinnitteinen
push/pull ja load push
Opas 686455-R2 FI
cascade
corporation
Cascade on Cascade Corporationin rekisteröity tavaramerkki
S
ISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO, Osa 1
Johdanto
Erikoismääritykset
ASENNUS, Osa 2
Erillinen push/pull-laite
Trukkijärjestelmän vaatimukset
Hallintaventtiilien toiminnot
Suositeltu hydraulinen syöttö
Asennusmenettelyt
TM
QFM push/pull -laite
Trukkijärjestelmän vaatimukset
Hallintaventtiilien toiminnot
Suositeltu hydraulinen syöttö
Asennusmenettelyt
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO, Osa 3
Erilliset push/pull-laitteet
100 tunnin huolto
500 tunnin huolto
1 000 tunnin huolto
QFMTM push/pull -laitteet
100 tunnin huolto
500 tunnin huolto
1 000 tunnin huolto
VIANMÄÄRITYS, Osa 4
Yleismenettelyt
Trukkijärjestelmän vaatimukset
Työkaluvaatimukset
Vianmäärityskaavio
Putkisto
Push/pull (ei sivusiirtoa)
Push/pull (sivusiirto)
Push/pull (solenoidisivusiirto)
Push/pull (solenoidisivusiirto ja hydraulisesti
asetettavat kuormalevyt)
Leveä push/pull
Load Push (ei sivusiirtoa)
Load Push ja paineenrajoitus
(ilman sivusiirtoa)
Load Push (sivusiirto)
Load Push ja paineenrajoitus (sivusiirto)
Leveä Load Push
Sheet SavTM solenoidien kanssa
Hydraulinen Sheet SavTM
Push/pull-piiri
Push-toiminto
Pull-toiminto
Sivusiirtopiiri
Hydraulisesti asetettava piiri
Sähköpiiri
i
Sivu
1
1
2
2
2
3
4
14
14
14
15
16
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
42
44
44
45
46
47
48
Sivu
HUOLTO, Osa 5
Lisälaitteen irrotus
Erillinen push/pull-laite
QFMTM push/pull -laite
Etulevy- ja leukamekanismi
Etulevyn irrotus
Tarraimen irrotus
Leukamekanismin purku
Rungon ja etulevyn laakerin huolto
Leuan ja etulevyn holkin huolto
Tartuntatangon laakeriliuskan huolto
Venttiili
Push/pull-venttiilin irrotus - kolme patruunaa
Push/pull-venttiilin irrotus - yksi patruuna
Venttiilin huolto
Load push/pull -venttiilin toimintajärjestyksen säätö
Sylinterit
Tarrainsylinterin irrotus
Push/pull-sylinterin irrotus
Sivusiirtosylinterin irrotus
Hydraulisesti asetettavan kuormalevyn
sylinterin irrotus
Sheet-SavTM-sylinterin irrotus
Sylinterin yleiset huoltomenettelyt
Push/pull-sylinterin huolto
Tarrainsylinterin huolto
Hydraulisesti asetettavan kuormalevyn sylinterin huolto
Sivusiirtosylinterin huolto
Sheet-SavTM -sylinterin huolto
Push/pull-sylinterin holkin huolto
Laakerit
Laakerien voitelu
Laakerin huolto
Hydraulisen etulevyn pysäytin
Säätö
Sulkuventtiilin huolto
Kuormalevyt
Kuormalevyn leveyden säätö
Kuormalevyn kärjen säätö
Solenoidiventtiili
Solenoidiventtiilin huolto
TEKNISET TIEDOT, Osa 6
Tekniset tiedot
Hydrauliikka
Trukin kelkka
Hallintaventtiili - erilliset push/pull-laitteet
Hallintaventtiili - QFMTM-push/pull-laitteet
Kiristysarvot
49
49
50
51
51
51
52
54
55
55
56
56
57
58
62
64
64
65
65
66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77
78
78
78
79
79
80
686455-R2 FI
J
1.1
OHDANTO
Johdanto
Tämä opas sisältää Cascaden E-sarjan QFMTM- ja erillisten
push/pull-laitteiden asennus-, määräaikaishuolto-,
vianmääritys ja huolto-ohjeet sekä tekniset tiedot.
Jos sinulla on kysyttävää lisälaitteesta, katso tuotteen
tunnusnumero, joka on painettu arvokilpeen kuvan
mukaisesti. Jos arvokilpi puuttuu, numerot löytyvät myös
pohjalevyn oikeasta eturistikosta.
TÄRKEÄÄ: Kaikki näiden lisälaitteiden letkut, putket ja
kiinnikkeet ovat JIC-tyyppisiä.
HUOMAA: Tekniset tiedot esitetään metrijärjestelmän
yksikköinä.
CAPACITY OF TRUCK AND ATTACHMENT COMBINATION MAY BE LESS
THAN ATTACHMENT CAPACITY SHOWN BELOW.
CONSULT TRUCK NAMEPLATE.
CATALOG
NUMBER
SERIAL
NUMBER
MAXIMUM STRUCTURAL CAPACITY
OF ATTACHMENT ONLY IS:
35E-PPS-A001
PTL 604920-1R0
ADDITIONAL
EQUIPMENT
WEIGHT
Kg
WEIGHT
LBS.
INCH
LOAD
CENTER
Kg
AT
mm
LOAD
CENTER
SYSTEM PRESSURE
cascade� corporation
667635R6
LBS
AT
FOR TECHNICAL ASSISTANCE CONTACT:
SERVICE: 1-800-227-2233 PORTLAND, OREGON USA
PARTS: 1-888-227-2233 SPRINGFIELD, OHIO USA
R
E
C
M
A
X
PSI
R
E
C
M
A
X
BAR
PP1493.eps
Arvokilpi
01
0
S-A
0
P
-1R
E-P
0
5
2
3
9
04
6
PTL
1.2
Erikoismääritykset
Seuraavia selostuksia esiintyy tässä oppaassa kohdissa,
joissa vaaditaan erityistä korostusta. Lue kaikki
VAROITUKSET ja HUOMIOT ennen töiden jatkamista.
Selostukset, jotka on merkitty sanoilla TÄRKEÄÄ ja
HUOMAA, antavat tärkeitä lisätietoja tai helpottavat työn
tekemistä.
VAROITUS - Huomautusteksti, jota
edeltää sana VAROITUS, sisältää tietoa,
jota on noudatettava henkilövahinkojen
välttämiseksi. VAROITUS on aina
viivoin ympäröidyssä ruudussa.
HUOMIO - Huomautusteksti, jota edeltää sana HUOMIO,
sisältää tietoa, jota on noudatettava
laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ - Huomautusteksti, jota edeltää sana TÄRKEÄÄ,
sisältää erityisen tärkeitä tietoja.
HUOMAA - Huomautusteksti, jota edeltää sana HUOMAA,
sisältää hyödyllistä tietoa, joka voi helpottaa työn tekemistä.
686455-R2 FI
1
A
SENNUS
2.1
Erillinen push/pull-laite
2.1-1
Trukkijärjestelmän vaatimukset
VAROITUS: Trukki/lisälaiteyhdistelmän
nimelliskapasiteetti on trukin
alkuperäisvalmistajan vastuulla, ja se voi
olla pienempi kuin lisälaitteen arvokilvessä
ilmoitettu. Ks. trukin arvokilpi.
E-sarjan erillisen push/pull- ja load push -lisälaitteiden
täyden toimintakapasiteetin saavuttamiseksi seuraavien
ehtojen tulee täyttyä.
Trukin rajoitusasetus
Suositus 140 baaria
Maksimi 160 baaria
Trukin virtauksen määrä
35E, 45E
➀
Min. ➁
Suositeltu
Maks. ➂
15 l/min
26 l/min
38 l/min
➀ Cascaden E-sarjan push/pull ja load push -laitteet ovat
yhteensopivia öljypohjaisen SAE 10W -hydraulinesteen kanssa,
joka täyttää Mil-spesifikaation MIL-0-5606 tai MIL-0-2104B
vaatimukset. Synteettisen tai vesipohjaisen hydraulinesteen
käyttöä ei suositella. Jos on käytettävä tulenkestävää
hydraulinestettä, on käytettävä myös erikoistiivisteitä. Ota yhteys
Cascadeen.
➁ Suositusta pienempi virtaus aiheuttaa mekanismin nopeuden
alentumista.
➂ Maksimiarvon ylittävä virtaus voi aiheuttaa ylikuumenemista,
heikentää järjestelmän tehoa ja lyhentää hydraulijärjestelmän
käyttöikää.
GA0131.eps
Kelkan kiinnitysmitat (A) ITA (ISO)
A
Luokka II
Luokka III
Minimi
Maksimi
380,0 mm
474,5 mm
381,0 mm
476,0 mm
GA0028.eps
2.1-2
Kelkka - Puhdista ja tarkasta kelkkapalkit.
Tarkista, että palkit ovat samansuuntaiset ja
että niiden päät ovat samalla tasolla. Hio
tasaisiksi kaikki ulkonevat hitsit, jotka voivat
vaikuttaa sivusiirron alalaakereihin. Korjaa
vaurioituneet lovet.
Hallintaventtiilien toiminnot
Sivusiirto
vasemmalle
TAI
Kuormalevyt
Kallista
ulos
eteenpäin
Tarkista ITA (ISO) -standardien noudattaminen:
Lasku
GA0082.eps
Nosto
Kallista
taaksepäin
2
Ulostyöntö
TAI
Sheet-SavTMvapautus
TAI
Tarrain alas
Sivusiirto
oikealle
TAI
Kuormalevyt
sisään
Sisäänveto
TAI
Sheet-SavTMkytkentä
TAI
Tarrain alas
686455-R2 FI
A
2.1-3
SENNUS
Suositeltu hydraulinen
syöttö
E-sarjan push/pull- ja load push -lisälaitteet vaativat jonkin
seuraavista hydraulisyöttökokoonpanoista toimintojen
määrän ja solenoidiventtiilitarpeen mukaan.
• Kaikkien toimintojen letkujen ja liittimien täytyy olla nro 6
ja sisähalkaisijan vähintään 7 mm.
Katso Cascaden Letku- & kaapelikelan valintaopas, osanro
212199, kun haluat valita oikean letkukelan mastoa ja
trukkia varten.
Yksitoiminen:
(push/pull tai load push)
A OIK. 2-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä.
TAI
B Maston sisäinen letkutusryhmä.
Kaksitoiminen ilman solenoidia:
(sivusiirto, push/pull)
A ja C OIK. ja VAS. 2-porttiset THINLINETM-
A
C
B
letkukelaryhmät.
TAI
A ja B OIK. 2-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä ja
maston sisäinen letkutusryhmä.
TAI
A OIK. 4-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä.
GA0033.eps
Kaksitoiminen solenoidin kanssa:
A OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä.
TAI
A ja B OIK. kaapelikelaryhmä ja maston sisäinen
letkutus.
Kolmi- tai nelitoiminen solenoidin
kanssa:
(hydraulisesti säädettävien
kuormalevyjen kanssa)
A OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä.
(Sheet-Sav tai molemmat)
A ja B OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä ja maston
TM
sisäinen letkutus.
686455-R2 FI
3
A
2.1-4
SENNUS
Asennusmenettelyt
Asenna push/pull- ja load push -laitteet trukkiin ohjeiden
mukaisesti. Lue kaikki VAROITUKSET ja HUOMIOT
huolellisesti. Jos et ymmärrä jotain menettelyä, kysy
työnjohtajalta tai ota yhteys lähimpään Cascade-huoltoon.
1
Irrota siteet ja pultattavat alakoukut
A Irrota siteet.
B Irrota pultattavat alakoukut (jos on).
A
PP0313.eps
B
Kuljettajan näkymä
PP0312.eps
2
Avaa alemmat pikakiinnityskoukut
A Irrota tappi ja laske koukut lukitsemattomaan asentoon.
B Asenna tappi takaisin alempaan reikään (lukitsematon).
HUOMAA: Ohjaimet voidaan kääntää
toisinpäin koukun ja kelkan välisen
välyksen pienentämiseksi (katso vaihe 4).
Ohjain
e
CL0097.eps
®
d
ca
s
ca
-1
14
55
67
C-
VAS. alakoukku
Tappi
4
16 mm:n poikkeama
ylhäällä tarjoaa
maksimivälyksen.
Kiristä kantaruuvit
tiukkuuteen: 165 Nm
686455-R2 FI
A
SENNUS
3
Kiinnitä lisälaite trukin kelkkaan
A Aja trukki lisälaitteen taakse keskelle.
B Kallista eteenpäin ja nosta kelkka paikalleen.
C Kytke yläkiinnityskoukku kelkkaan. Varmista,
B
että keskiohjainkieleke kytkeytyy kelkan
ylätangon keskiloveen.
D
A
Nosta lisälaite 5 cm irti kuormalavasta.
PP0657.eps
ITA-luokka II – 15–17 mm
ITA-luokka III – 18–20 mm
Keskilovi
C
ITA-luokka II – 8–9 mm
ITA-luokka III – 10–11 mm
Kelkan
yläpalkki
4
GA0168.eps
PP0656.eps
Asenna ja kytke alakoukut
PIKAKIINNITYSTYYPPI
Alakelkkapalkki
e
PULTATTAVA TYYPPI
Tarkista, onko koukuissa
liian suuri välys.
(Käännä ohjaimet välyksen
pienentämiseksi – katso vaihe 2.)
Naputa paikalleen, lisää
välys, jos käytetään
sivusiirtoa:
2,5 mm min.
5 mm maks.
®
d
ca
ca
Työnnä koukku ylös
palkin kytkemiseksi,
asenna tappi
yläreikään
(lukittu).
s
5
67
C-
4-
51
ST
JU
AD
1
5 mm
maks.
SD0065.eps
686455-R2 FI
Alakelkkapalkki
Kiristä kantaruuvit
tiukkuuteen:
165 Nm
SD0066.eps
5
A
SENNUS
5
Valmistele letkut
A Määritä trukin hydraulisyöttökokoonpanon
vaatimat letkujen pituudet.
B
Leikkaa letkut oikean pituisiksi ja asenna
päätekappaleet tai pikaliitinsarjat.
HUOMIO: Jätä sivusiirtoliikettä varten 10 cm
ylimääräistä letkua jokaiseen suuntaan lisälaitteen
ja trukin kelkan väliin.
YKSI- tai KAKSITOIMINEN SOLENOIDIVENTTIILIN KANSSA
Työnnä
Sivusiirto Sivusiirto
oikealle vasemmalle Työnnä
Vedä
Sivusiirto Sivusiirto
oikealle vasemmalleTyönnä
Vedä
Vedä
PP0318.eps
ILMAN SIVUSIIRTOA
OIK. 2-porttinen THINLINETMletkukelaryhmä
tai
maston sisäinen letkutus
SIVUSIIRTO
OIK. 2-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä
ja
VAS. 2-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä
tai
Maston sisäinen letkutus
SIVUSIIRTO
OIK. 4-porttinen THINLINETMletkukelaryhmä
KAKSITOIMINEN SOLENOIDIVENTTIILIN KANSSA
Työnnä/sivusiirto
vasemmalle
Vedä/sivusiirto
oikealle
Työnnä/sivusiirto
vasemmalle
Vedä/sivusiirto
oikealle
PP0319.eps
SIVUSIIRTO
ILMAN SIVUSIIRTOA
OIK. 6-N-1 letku-/kaapelikelaryhmä
Kuljettajan näkymä
6
OIK. kaapelikelaryhmä
ja
maston sisäinen letkutus
686455-R2 FI
A
SENNUS
HUOMIO: Jätä sivusiirtoliikettä varten 10 cm ylimääräistä
letkua jokaiseen suuntaan lisälaitteen ja trukin kelkan
väliin.
NELITOIMINEN
SOLENOIDIVENTTIILIN KANSSA
KOLMITOIMINEN SOLENOIDIVENTTIILIN KANSSA
Työnnä/
Sivusiirto
vasemmalle/
Kuormalevyt ulos
Vedä/
Sivusiirto oikealle/
Sivusiirto
Kuormalevyt
Sivusiirto oikealle
sisään
vasemmalle
Työnnä/
Sivusiirto
Sheet-SavVedä/
Sheet-Sav- vapautus Sivusiirto oikealle
vasemmalle
kytkentä
Vedä/
Sheet-Savkytkentä
Kuormalevyt
sisään
Työnnä/
Sheet-Savvapautus
Kuormalevyt
ulos
PP0320.eps
HYDRAULISESTI SÄÄDETTÄVÄT
KUORMALEVYT
OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä
SHEET-SAVTM
OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä
ja
maston sisäinen letkutus
HYDRAULISESTI SÄÄDETTÄVÄT
KUORMALEVYT JA SHEET-SAVTM
OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä
ja
maston sisäinen letkutus
Kuljettajan näkymä
6
Huuhtele hydraulisyöttöletkut
A Asenna letkut kuvan mukaisesti.
B Käytä hallintaventtiilejä 30 sekuntia.
C Irrota letkut.
7
Kytke vaiheessa 5 valmistellut
letkut lisälaitteen liittimiin
PP0660.eps
PP0317.eps
686455-R2 FI
7
A
SENNUS
8
Asenna solenoidin ohjausnuppi
(solenoidilla varustetut yksiköt)
Lukitusrengas
PRESS
BUTTON TO
POSITION
PLATENS
PRESS
BUTTON TO
PUSH-PULL
Painike
kohti
kuljettajaa
PRESS
BUTTON TO
PUSH-PULL
SIDESHIFT
Kaksitoiminen
suojalevy
(1 painike)
SIDESHIFT
Kolmitoiminen
suojalevy
(2 painiketta)
Sovitin
Trukin hallintaventtiilin kahva
PP0321.eps
9
PP0322.eps
Asenna johdot − tyypillinen
(solenoidilla varustetut
yksiköt)
KAKSITOIMINEN
(yksipainikkeinen
ohjausnuppi)
KOLMITOIMINEN
(kaksipainikkeinen
ohjausnuppi)
kytkentä
hydraulisestisiirrettäville kuormalevyille
(jos on)
Ensimmäinen Toinen
painike
painike
Maa
Yksittäiseen
painikkeeseen
PP0408.eps
Kytkentä
hydraulisestisiirrettäville
kuormalevyille
(jos on)
8
PP0407.eps
686455-R2 FI
A
SENNUS
KAKSITOIMINEN (yksipainikkeinen ohjausnuppi)
Yksipainikkeinen
ohjausnuppi
Valkoinen
Ohjausnupin painike
(normaalisti avoin)
7,5 A
sulake Valkoinen
Musta
7,5 A
sulake
TÄRKEÄÄ: Diodin
juovainen pää
täytyy kytkeä piirin
pluspuolelle (+).
Musta
Käyttäjän hankkima johto
TÄRKEÄÄ: Suositeltu
johdinkoko vähintään 18 AWG,
6 mm:n liittimet.
Diodi
Solenoidin
kela
Solenoidiventtiili
Solenoidiventtiili
hydraulisestisiirrettäville kuormalevyille
(jos on)
PP0931.eps
KOLMITOIMINEN (kaksipainikkeinen ohjausnuppi)
Kaksipainikkeinen
ohjausnuppi
Ohjausnupin painikkeet
(normaalisti avoin)
7,5 A
sulake
Musta
Vihreä
Valkoinen
Vihreä
7,5 A
sulake
TÄRKEÄÄ: Diodin
juovainen pää
täytyy kytkeä piirin
pluspuolelle (+).
Musta
Valkoinen
Käyttäjän hankkima johto
TÄRKEÄÄ: Suositeltu
johdinkoko vähintään 18 AWG,
6 mm:n liittimet.
Diodit
Solenoidiventtiilit
Solenoidiventtiili
hydraulisestisiirrettäville
kuormalevyille
(jos on)
686455-R2 FI
Solenoidin
kelat
PP0323.eps
9
A
SENNUS
10
Suorita lisälaitteen toimintosyklit
VAROITUS: Varmista, että testauksen
aikana lisälaitteen lähellä ei ole ketään.
• Tarkista ilman kuormaa kaikki lisälaitteen
toiminnot useita kertoja.
• Tarkista toiminta ITA (ISO) -standardien
mukaisesti.
• Työnnä/vedä maksimikuormaa ja siirrä sitä
vasemmalle ja oikealle. Tarkista liikkeen
tasaisuus ja riittävä nopeus.
PUSH/PULL & LOAD PUSH
SIVUSIIRRON KANSSA
A Sivusiirto vasemmalle
B Sivusiirto oikealle
C Etulevyn ulostyöntö
D Etulevyn sisäänveto
• Tarkista, onko liittimissä, venttiileissä tai
sylintereissä vuotoja.
PUSH/PULL &
LOAD PUSH
A Etulevyn ulostyöntö
B Etulevyn sisäänveto
D
A
B
B
C
PP0325.eps
A
PP0324.eps
SOLENOIDI, JOSSA ON
SÄÄDETTÄVÄT KUORMALEVYT
A Sivusiirto vasemmalle
A Etulevyn ulostyöntö (paina nupin painiketta 1)
A Kuormalevyt ulos (paina nupin painiketta 2)
B Sivusiirto oikealle
B Etulevyn sisäänveto (paina nupin painiketta 1)
B Kuormalevyt sisään (paina nupin painiketta 2)
B
A
B
SOLENOIDI, JOSSA ON SHEET-SAVTM
A Sivusiirto vasemmalle
B Sivusiirto oikealle
C Etulevyn ulostyöntö
C Sheet-SavTM-vapautus (paina nupin
painiketta 1)
C
D
D
Tarrain alas (paina nupin painiketta 2)
D
Tarrain alas (paina nupin painiketta 2)
Etulevyn sisäänveto
Sheet-SavTM-kytkentä (paina nupin
painiketta 1)
D
A
A
PP0327.eps
A
B
B
C
SHEET-SAVTM
C
B
D
PP0326.eps
Lasku
A
CD
Tarraimen
ohjaus
Kallistus eteen
A C
B D
GA0005.eps
10
Nosto
Kallistus taakse
686455-R2 FI
A
SENNUS
11
Säädä kuormalevyt
A Vapauta kuormalevyn varmuuslukot.
B Siirrä kuormalevyjä niin, että niiden väliin jää
10–30 cm tilaa.
C
12
Voitele sivusiirron laakerit
HUOMAA: Siirrä lisälaite sivuun, jotta
pääset käsiksi voitelunippoihin. Käytä
litiumpohjaista yleisalustarasvaa (NLGIluokka 2).
Kytke kuormalevyn varmuuslukot.
PP0328.eps
Grafiittipinnoite voidaan
tarvittaessa poistaa
sopivalla liuottimella.
13
Vaste,
säätimen
kantaruuvit
PP0329.eps
Säädä etulevyn pysäytinryhmää
(jos on)
A Vedä vastetta ulos ja käännä säädettävään
pysäytysasentoon.
B
14
Poista ilma
hydraulijärjestelmästä
A Työnnä etulevy ulos.
B Pidä hallintaventtiilin vipua auki 10
sekuntia järjestelmään jääneen ilman
poistamiseksi.
Säädä etulevyn asentoa kantaruuvilla.
C
X3
X0
Toista muita toimintoja varten (sivusiirto,
säädettävät kuormalevyt, tarrain).
Sulkuventtiili
X2
X1
C
C
A
PP0287.eps
Tarrain
Sheet-sav tm
C
PP0288.eps
X0 X1 X2 X3
686455-R2 FI
96 cm
Maksimiasetus
PP0331.eps
C
C
SÄÄDETTÄVÄT
KUORMALEVYT
11
A
SENNUS
15
Säädä etulevyn tartuntatankoa
(tarvittaessa)
HUOMAA: Tartuntatankoa ohjataan järjestysventtiileillä,
jotka on asetettu tehtaalla toimimaan seuraavasti:
Etulevy ulkona – Tartuntatanko täysin ylhäällä, kun
etulevy on täysin ulkona.
Etulevy sisällä – Tartuntatanko täysin alhaalla, ennen
kuin etulevy vetäytyy sisään.
PUSH/PULL
Yhden patruunan venttiili
2
Etulevy
vetäytyy sisään
1
Tartuntatanko
täysin alas
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP1531.eps
Kolmen patruunan venttiili
2
Etulevy
täysin ulkona
2
Etulevy
vetäytyy
sisään
1
Tartuntatanko
täysin ylös
1
Tartuntatanko
täysin alas
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin kääntämällä vastapäivään.
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0333.eps
12
686455-R2 FI
A
SENNUS
SHEET-SAVTM
2 Etulevy
vetäytyy sisään
2
Etulevy
ulkona
1 Tartuntatanko
täysin alas
1
Tartuntatanko
täysin ylös
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
686455-R2 FI
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0332.eps
13
A
SENNUS
2.2
QFMTM push/pull -laite
2.2-1
Trukkijärjestelmän vaatimukset
E-sarjan Quick Fork Mount (QFMTM) push/pull- ja load push
-lisälaitteiden täyden toimintakapasiteetin saavuttamiseksi
seuraavien ehtojen tulee täyttyä.
VAROITUS: Trukki/lisälaiteyhdistelmän
nimelliskapasiteetti on trukin
alkuperäisvalmistajan vastuulla, ja se voi
olla pienempi kuin lisälaitteen arvokilvessä
ilmoitettu. Ks. trukin arvokilpi.
Trukin rajoitusasetus
Suositus 140 baaria
Maksimi 160 baaria
Trukin virtauksen määrä
35E. 45E
➀
Min. ➁
Suositeltu
Maks. ➂
15 l/min
26 l/min
38 l/min
➀ Cascaden E-sarjan QFMTM push/pull -laitteet ovat yhteensopivia
öljypohjaisen SAE 10W -hydraulinesteen kanssa, joka täyttää
Mil-vaatimukset. Spes. MIL-0-5606 tai MIL-0-2104B. Synteettisen
tai vesipohjaisen hydraulinesteen käyttöä ei suositella. Jos on
käytettävä tulenkestävää hydraulinestettä, on käytettävä myös
erikoistiivisteitä. Ota yhteys Cascadeen.
➁ Suositusta pienempi virtaus aiheuttaa mekanismin nopeuden
alentumista.
➂ Maksimiarvon ylittävä virtaus voi aiheuttaa ylikuumenemista,
heikentää järjestelmän tehoa ja lyhentää hydraulijärjestelmän
käyttöikää.
Kelkan kiinnitysmitat (A) ITA (ISO)
A
Luokka II
Luokka III
Minimi
Maksimi
380,0 mm
474,5 mm
381,0 mm
476,0 mm
GA0386.eps
Kelkka - Puhdista ja
tarkasta kelkkapalkit. Korjaa
vaurioituneet lovet.
GA0028.eps
2.2-2
Hallintaventtiilien toiminnot
Tarkista ITA (ISO) -standardien noudattaminen:
VAROITUS: QFMTM push/pull -laite
vaatii haarukat, jotka kantavat
lisälaitteen ja kuorman painon.
Haarukoita, joiden paksuus on enintään
45 mm ja pituus 1 015-1 168 mm,
voidaan käyttää. Valmistaja suosittelee
1 066 mm:n haarukoita, joiden pohja
on ohennettu. Sivusiirtolaitteen osat
(jos kuuluu varustukseen) eivät saa
työntyä esiin kelkkapalkkien edestä.
Kallista Ulostyöntö
TAI
eteenpäin
Sheet-SavTM- vapautus
Lasku
TAI
Tarrain alas
GA0094.eps
14
Nosto
Kallista Sisäänveto
taaksepäin TAI
Sheet-SavTM- kytkentä
TAI
Tarrain alas
686455-R2 FI
A
2.2-3
SENNUS
Suositeltu hydraulinen
syöttö
E-sarjan QFMTM push/pull- ja load push -lisälaitteet vaativat
jonkin seuraavista hydraulisyöttökokoonpanoista.
• Kaikkien toimintojen letkujen ja liittimien täytyy olla nro 6
ja sisähalkaisijan vähintään 7 mm.
Katso Cascaden Letku- & kaapelikelan valintaopas, osanro
212199, kun haluat valita oikean letkukelan mastoa ja
trukkia varten.
Yksitoiminen:
(push/pull tai load push)
A OIK. 2-porttinen THINLINETM-letkukelaryhmä.
TAI
B Maston sisäinen letkutusryhmä
Kaksitoiminen
(push/pull ja Sheet-Sav )
TM
A
B
A OIK. 6-N-1 letku-/kaapelikelaryhmä.
TAI
A ja B OIK. Kaapelikelaryhmä ja maston sisäinen
letkutusryhmä.
GA0026.eps
686455-R2 FI
15
A
2.2-4
SENNUS
Asennusmenettelyt
Asenna push/pull- ja load push -laitteet trukkiin ohjeiden
mukaisesti. Lue kaikki VAROITUKSET ja HUOMIOT
huolellisesti. Jos et ymmärrä jotain menettelyä, kysy
työnjohtajalta tai ota yhteys lähimpään Cascade-huoltoon.
2
1
Irrota siteet ja kiinnitä riippunostin
Käännä alakoukut alas
A Avaa turvalukitustappi ja käännä alakoukut
alas.
B
Lukitse koukut alas sulkemalla
turvalukitustappi.
C
Laske push/pull-laite kuormalavalle.
C
B
PP0312.eps
A
A
3
PP0882.eps
Säädä
haarukat
Sisäreunasta
sisäreunaan
väli 52–65 cm
PP0883.eps
4
Kytke lisälaite
A Sijoita trukki keskelle push/pull-
A
B
laitteen taakse.
B
Kallista mastoa hieman
eteenpäin ja aja haarukat
lisälaitteen alle.
C
Kytke yläkoukut kelkan
ylätankoon.
C
PP0884.eps
16
686455-R2 FI
A
SENNUS
5
Kytke alakoukut
A Avaa turvalukitustappi ja käännä koukut ylös.
B Lukitse koukut ylös vapauttamalla
turvalukitustappi.
C
Säädä välys ja kiristä koukun kantaruuvit.
A
B
A
PP0885.eps
3,2 mm
6
Kytke alakoukut
A Säädä yläkoukun kiristysruuvien välys.
HUOMIO: Älä säädä liikaa.
B
Kiristä lukkomutterit.
C
Kiristä kantaruuvit:
80 Nm
Kiristysruuvi
Lukkomutteri
1,6 mm
PP0893.eps
7
Asenna pikaliitinsarjat (QD) 671422
PP0886.eps
686455-R2 FI
17
A
SENNUS
8
Valmistele letkut
A Määritä trukin hydraulisyöttökokoonpanon
vaatimat letkujen pituudet.
B
Leikkaa letkut oikean pituisiksi ja asenna
päätekappaleet tai pikaliitinsarjat.
HUOMIO: Jätä 10–15 cm ylimääräistä
letkua Sheet-SavTM- ja itsenäisen tarraimen
pystysuuntaista liikettä varten. Älä kiinnitä letkuja,
ennen kuin yksikkö on testattu (katso vaihe 12).
KAKSITOIMINEN PUSH/PULL ja SHEET-SAV
TM
Ulostyöntö
TAI
Sheet-SavTMvapautus
Ulostyöntö
TAI
Sheet-SavTMvapautus
Sisäänveto
TAI
Sheet-SavTMkytkentä
Sisäänveto
TAI
Sheet-SavTMkytkentä
PP0668.eps
SHEET-SAVTM
SHEET-SAVTM
OIK. 6-N-1 letkukaapelikelaryhmä
OIK. letkukelaryhmä
JA
Maston sisäinen letkutus
YKSITOIMINEN PUSH/PULL
Ulostyöntö
Sisäänveto
9
Huuhtele hydraulisyöttöletkut
A Asenna letkut kuvan mukaisesti.
B Käytä hallintaventtiilejä 30 sekuntia.
C Irrota letkut.
PP0669.eps
PUSH/PULL
OIK. 2-porttinen THINLINETMletkukelaryhmä
TAI
Maston sisäinen letkutus
PP0667.eps
18
686455-R2 FI
A
SENNUS
10
Asenna solenoidin
ohjausnuppi
(solenoidilla varustetut
yksiköt)
Lukitusrengas
PRESS
BUTTON TO
PUSH-PULL
PRESS
BUTTON TO
CLOSE GRIPPER
PRESS
BUTTON TO
SAVE SHEET
SIDESHIFT
Painike
kohti
kuljettajaa
PUSH
PULL
Kolmitoiminen
suojalevy
(2 painiketta)
PRESS
BUTTON TO
SAVE SHEET
Sovitin
Trukin hallintaventtiilin kahva
PUSH
PULL
Kaksitoimiset
suojalevyt
(1 painike)
PP0321.eps
PP1008.eps
11
Asenna solenoidin johdot
yksikköihin, joissa on SheetSav ja/tai itsenäinen tarraimen
ohjaus (Katso kytkentäkaavio
seuraavalla sivulla.)
TM
Kaksitoiminen
(yksipainikkeinen ohjausnuppi)
Kolmitoiminen
(kaksipainikkeinen ohjausnuppi)
Ohjausventtiili
(QFM push/pull)
Ohjausventtiili
(QFM push/pull)
Sheet-SavTMpainike
Sheet-SavTMpainike
Maa
Maa
Tarrainohjauksen
painike
PP1006.eps
PP1007.eps
Kuljettajan näkymä
686455-R2 FI
19
A
SENNUS
Piirikaavio (yksipainikkeinen ohjausnuppi)
TÄRKEÄÄ: Diodin
juovainen pää
täytyy kytkeä piirin
pluspuolelle (+).
Yksipainikkeinen
ohjausnuppi
7,5 A
sulake
Ohjausnupin
painike
(normaalisti avoin)
Valkoinen
Musta
Valkoinen
7,5 A
sulake
Musta
Käyttäjän hankkima johto
TÄRKEÄÄ: Suositeltu johdinkoko
vähintään 18-AWG, 6 mm:n
liittimet.
Diodi
Ohjausventtiili
(varustettu
Sheet-SavTM:lla)
Sheet-SavTM
Solenoidin
patruunan kela
PP1011.eps
Piirikaavio (kaksipainikkeinen ohjausnuppi)
7,5 A
sulake
Yksipainikkeinen
ohjausnuppi
Ohjausnupin
painike
(normaalisti avoin)
Musta
Vihreä
TÄRKEÄÄ: Diodin
juovainen pää
täytyy kytkeä piirin
pluspuolelle (+).
Vihreä
Valkoinen
Musta
7,5 A
sulake
Valkoinen
Käyttäjän hankkima johto
TÄRKEÄÄ: Suositeltu johdinkoko
vähintään 18-AWG, 6 mm:n
liittimet.
Ohjausventtiili
(varustettu
Sheet-SavTM:llä ja
itsenäisellä
tarraimen
ohjauksella)
Diodi
Sheet-SavTM
Solenoidin
patruunan kela
Tarraimen ohjaus
Solenoidi
Patruunan kelat
20
PP1010.eps
686455-R2 FI
A
SENNUS
12
Suorita lisälaitteen toimintosyklit
VAROITUS: Varmista, että testauksen
aikana lisälaitteen lähellä ei ole ketään.
• Tarkista ilman kuormaa kaikki lisälaitteen
toiminnot useita kertoja.
• Tarkista toiminta ITA (ISO) -standardien
mukaisesti.
• Maksimikuorman veto/työntö, liukulevyn
talteenotto, tartuntatangon ohjaus Tarkista
liikkeen tasaisuus ja riittävä nopeus.
• Tarkista, onko liittimissä, venttiileissä tai
sylintereissä vuotoja.
Push/pull-laite
A Etulevyn ulostyöntö
B Etulevyn sisäänveto
B
A
PP0324.eps
Push/Pull, sheet-sav ,
tarraimen ohjaus
A Etulevyn ulostyöntö
tm
Sheet-SavTM-vapautus (vapautusnupin painike 1)
A
B
B
B
Tarrain alas (vapautusnupin painike 2)
Etulevyn sisäänveto
Sheet-SavTM-kytkentä (vapautusnupin painike 1)
Tarrain alas (vapautusnupin painike 2)
B
sheet-sav
tm
A
A
B
Hallintaventtiilin
toiminnot
A
PP1009.eps
B
Tarraimen
ohjaus
Kallistus eteen
Lasku
A
B
GA0130.eps
Nosto
686455-R2 FI
Kallistus taakse
21
A
SENNUS
13
Säädä kuormalevyt
(tarvittaessa)
14
Kiristä kantaruuvit
tiukkuuteen:
55 Nm
Säädä etulevyn
pysäytinryhmää
(jos on)
A Vedä vastetta ulos ja käännä
säädettävään pysäytysasentoon.
Vaste,
Säätimen
kantaruuvit
Kuormalevyt
X3
PP0887.eps
HUOMAA: Kuormalevyjen
grafiittipinnoite
voidaan tarvittaessa
poistaa liuottimella tai
maalinpoistoaineella.
B
X0
100 mm
TAI
250 mm
Säädä etulevyn asentoa kantaruuvilla.
Sulkuventtiili
X2
X1
PP0287.eps
15
Poista ilma
hydraulijärjestelmästä
A Työnnä etulevy ulos.
B Pidä hallintaventtiilin vipua auki 10
PP0288.eps
X0 X1 X2 X3
sekuntia järjestelmään jääneen ilman
poistamiseksi.
C
D
96 cm
Maksimiasetus
Vedä etulevy sisään
Toista muita toimintoja varten.
C
A
Sheet-sav tm
D
D
Tarrain
PP0888.eps
22
686455-R2 FI
A
SENNUS
16
Säädä etulevyn tartuntatankoa
(tarvittaessa)
HUOMAA: Tartuntatankoa ohjataan järjestysventtiileillä,
jotka on asetettu tehtaalla toimimaan seuraavasti:
Etulevy ulkona – Tartuntatanko täysin ylhäällä, kun
etulevy on täysin ulkona.
Etulevy sisällä – Tartuntatanko täysin alhaalla, ennen kuin
etulevy vetäytyy sisään.
PUSH/PULL
Yhden patruunan venttiili
2
Etulevy
vetäytyy
sisään
1
Tartuntatanko
täysin alas
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP1531.eps
Kolmen patruunan venttiili
2
Etulevy
täysin ulkona
2
Etulevy
vetäytyy
sisään
1
Tartuntatanko
täysin ylös
1
Tartuntatanko
täysin alas
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
686455-R2 FI
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0333.eps
23
A
SENNUS
SHEET-SAVTM
2 Etulevy
Vetäytyy sisään
2 Etulevy
ulkona
1 Tartuntatanko
Täysin alas
1 Tartuntatanko
täysin ylös
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
24
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0332.eps
686455-R2 FI
M
ÄÄRÄAIKAISHUOLTO
3.1
Erilliset push/pull-laitteet
3.1-1
100 tunnin huolto
VAROITUS: Testaa aina huoltotoimien
jälkeen lisälaitteen toiminta tekemällä viisi
täydellistä käyttösykliä. Testaa lisälaite
ensin tyhjänä ja sitten kuorman kanssa
varmistaaksesi sen asianmukaisen
toiminnan ennen käyttöön palauttamista.
Seuraavat lisälaitteen huoltotoimenpiteet tulee suorittaa
aina huollon yhteydessä tai 100 käyttötunnin välein sen
mukaan, kumpi näistä toteutuu ensin:
• Tarkista, etteivät pultit ole löystyneet tai irronneet
eivätkä letkut kuluneet tai vaurioituneet ja ettei
hydraulijärjestelmä vuoda.
• Tarkasta etulevyn ja rungon liukulaakerilohkojen
voitelu. Voitele tarpeen mukaan Dubois FGG-2
-elintarvikerasvalla (Cascaden osanro 669306).
3.1-2
Etulevy
Runko
push/pulllaitteen
sylinterit
500 tunnin huolto
Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa 500 käyttötunnin
välein 100 tunnin huollon lisäksi.
• Tarkasta kaikki mekanismin nivelöinnin holkit ja tapit
liiallisen kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.
Katso tämän oppaan huolto-osio.
Turvalukot
Tarrainsylinterit
• Kiristä mekanismin saranatappien pidättimen
kantaruuvit tiukkuuteen 13 Nm.
• Kiristä tarraimen kantaruuvit tiukkuuteen 165 Nm.
• Kiristä kuormalevyn koukun kantaruuvit tiukkuuteen
165 Nm.
VAROITUS: Kuormalevyn kantaruuvit täytyy
kiristää säännöllisesti laitteiston vahingoittumisen
tai henkilövahinkojen välttämiseksi.
PP0665.eps
Kuormalevyt
Tartuntatanko
Vivustomekanismi
Tarrainleuka
• Tarkista alakiinnityskoukkujen ja trukin
kelkkapalkin välinen välys:
Pikakiinnityskoukut – enintään 5 mm.
Pultattavat koukut – Kiristä alakelkkapalkkia
vasten, jos sivusiirtoa ei ole, tai enintään 5 mm,
jos käytetään sivusiirtoa.
• Jos koukkua täytyy säätää, katso tämän oppaan
asennusvaihetta 2 tai 4 tai huolto-osiota. Kiristä
alakoukun kiinnikkeen kantaruuvit tiukkuuteen 165
Nm.
3.1-3
1000 tunnin huolto
Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa 1 000
käyttötunnin välein 100 tunnin ja 500 tunnin huollon
lisäksi.
Etulevyn
laakerilohkot
Mekanismi
saranatapit,
holkit
Rungon
laakerilohkot
Sylinterin
saranatapit,
pidättimet
Paineakku
Tarrainkokoonpano
kantaruuvit
• Tarkista paineakun esivaraus ja säädä se trukin
rajoituspaineen mukaan tarvittaessa. Käytä
lataussarjaa 228235 ja katso toimintaohjeita
paineakun käyttöohjeesta 227196.
Kuormalevyn
pidättimet
PP0662.eps
686455-R2 FI
Kuormalevyn
koukun
kantaruuvit
Alempien kiinnityskoukkujen
kantaruuvit
25
M
ÄÄRÄAIKAISHUOLTO
3.1
QFM push/pull -laitteet
3.1-1
100 tunnin huolto
TM
VAROITUS: Testaa aina huoltotoimien
jälkeen lisälaitteen toiminta tekemällä viisi
täydellistä käyttösykliä. Testaa lisälaite
ensin tyhjänä ja sitten kuorman kanssa
varmistaaksesi sen asianmukaisen
toiminnan ennen käyttöön palauttamista.
Seuraavat lisälaitteen huoltotoimenpiteet tulee suorittaa
aina huollon yhteydessä tai 100 käyttötunnin välein sen
mukaan, kumpi näistä toteutuu ensin:
• Tarkista, etteivät pultit ole löystyneet tai irronneet
eivätkä letkut ole kuluneet tai vaurioituneet ja ettei
hydraulijärjestelmä vuoda.
• Tarkasta etulevyn ja rungon liukulaakerilohkojen
voitelu. Voitele tarpeen mukaan Dubois FGG-2
-elintarvikerasvalla (Cascaden osanro 669306).
3.1-2
Etulevy
push/pulllaitteen
sylinterit
Rungon
500 tunnin huolto
Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa 500 käyttötunnin
välein 100 tunnin huollon lisäksi.
• Tarkasta kaikki mekanismin nivelöinnin holkit ja tapit
liiallisen kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa. Katso
tämän oppaan huolto-osio.
Tarrainsylinterit
• Kiristä mekanismin saranatappien pidättimen
kantaruuvit tiukkuuteen 13 Nm.
• Kiristä tarraimen kantaruuvit tiukkuuteen 165 Nm.
• Kiristä kuormalevyn koukun kantaruuvit tiukkuuteen 165 Nm.
VAROITUS: Kuormalevyn kantaruuvit täytyy
kiristää säännöllisesti laitteiston vahingoittumisen
tai henkilövahinkojen välttämiseksi.
PP0892.eps
Kuormalevyt
• Tarkista alakiinnityskoukkujen ja trukin
kelkkapalkin välinen välys:
Pikakiinnityskoukut – enintään 5 mm.
• Jos koukkua täytyy säätää, katso tämän oppaan
asennusvaihetta 2 tai 4 tai huolto-osiota. Kiristä
alakoukun kiinnikkeen kantaruuvit tiukkuuteen
165 Nm.
3.1-3
Vivustomekanismi
Tartuntatanko
Etulevyn rullalaakerit
Pultattavat koukut – Kiristä alakelkkapalkkia
vasten, jos sivusiirtoa ei ole, tai enintään 5 mm,
jos käytetään sivusiirtoa.
Tarrainleuka
Rungon
rullalaakerit
Mekanismi
Saranatapit,
holkit
Sylinterin
saranatapit,
pidättimet
1000 tunnin huolto
Paineakku
Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa 1 000
käyttötunnin välein 100 tunnin ja 500 tunnin huollon
lisäksi.
• Tarkista paineakun esivaraus ja säädä se trukin
rajoituspaineen mukaan tarvittaessa. Käytä
lataussarjaa 228235 ja katso toimintaohjeita
paineakun käyttöohjeesta 227196.
Kuormalevyn
kiinnityksen
kantaruuvit
26
PP0895.eps
Alempien kiinnityskoukkujen kantaruuvit
686455-R2 FI
V
4.1
IANMÄÄRITYS
Yleismenettelyt
4.1-1 Trukkijärjestelmän
vaatimukset
• Trukin hydraulipaineen tulee olla osan 6.1 teknisissä
tiedoissa ilmoitetulla painealueella. Lisälaitteelle
tuleva paine ei saa olla yli 160 baaria.
• Hydraulivirtauksen määrän tulee olla osan 6.1 teknisissä
tiedoissa ilmoitetulla alueella.
• Lisälaitteeseen syötettävän hydraulinesteen tulee täyttää
osan 6.1 teknisissä tiedoissa ilmoitetut vaatimukset.
4.1-2
VAROITUS: Vapauta järjestelmän
paine ennen hydrauliosien huoltamista.
Sammuta trukki ja siirrä trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja
kumpaankin suuntaan.
Testaa huoltotoimien jälkeen lisälaitteen toiminta
tekemällä useita käyttösyklejä. Testaa lisälaite ensin
tyhjänä, jotta kaikki järjestelmään jäänyt ilma poistuu
trukin säiliöön. Testaa lisälaite sitten kuorman kanssa
varmistaaksesi sen asianmukaisen toiminnan ennen
käyttöön palauttamista.
Pysy etäällä kuormasta testauksen aikana. Älä nosta
kuormaa yli 10 cm irti lattiasta testauksen aikana.
Tarvittavat työkalut
Käsityökalujen normaalivalikoiman lisäksi tarvitaan
seuraavat työkalut:
• Virtausmittarisarja:
Virtausmittarisarja 671477
75 l/min – Cascaden osanro 671477
• Painemittarisarja:
345 bar – Cascaden osanro 671212
4.1-3
Vianmäärityskaavio
Määritä kaikki tiedot - On tärkeää koota kaikki
ongelmaan liittyvät tiedot ennen huoltotoimenpiteiden
suorittamista. Ensimmäinen vaihe on keskustella
laitteen käyttäjän kanssa. Pyydä toimintohäiriön
täydellinen kuvaus. Sen jälkeen seuraavia ohjeita
voidaan käyttää vianmäärityksen aloituskohtana.
Push/pull-piiri
• Lisälaite ei vedä kuormaa.
• Etulevy ei työnny ulos tai vetäydy sisään.
• Etulevy toimii hitaasti.
• Tartuntatanko ei laskeudu tai nouse.
• Tartuntatanko ei toimi järjestyksessä push/pulltoiminnon kanssa.
• Tartuntatanko ei pidä kiinni liukulavasta, kun
kuormaa vedetään kuormalevyille.
Katso näiden ongelmien korjausohjeet osasta 4.3.
Sivusiirtopiiri
• Lisälaite ei siirry sivulle.
• Lisälaite siirtyy sivulle hitaasti.
Katso tämän ongelman korjausohjeet osasta 4.4.
(2) nro 8-12 JIC/Orengas
Virtausmittari
GA0013.eps
(2) nro 6-8 JICsupistin
Painemittarisarja 671212
Painemittari
Nro 6 ja nro 8
JIC-T-kääntövarsi
Nro 6-6 letku
GA0014.eps
Nro. 4-6 putki/JIC
Nro 6-8 JIC
supistin
Nro 6 JIC/Orengas ▲
▲ Ei sisälly painemittarisarjaan 671212
Hydraulisesti asetettavan kuormalevyn piiri
• Lisälaite ei aseta kuormalevyjä.
Katso tämän ongelman korjausohjeet osasta 4.5.
686455-R2 FI
27
V
4.2 4.2-1
IANMÄÄRITYS
Putkisto
Letkukaavio –
push/pull (ei sivusiirtoa)
GR
GB
PB
Letkukela
PR
Tarrainsylinterit
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
Push/pullsylinterit
Venttiili
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
PP0409.eps
4.2-2
HUOMAA: Etulevyn
ULOSTYÖNTÖ: vaihda
näytetyt värit päinvastaisiksi.
Piirikaavio push/pull (ei sivusiirtoa)
Push/pullsylinterit
Tarrainsylinterit
PR
PAL
GB
GR
PB
PR
PAL
ULK
GB
GR
PB
ULK
Venttiili, jossa
kolme patruunaa
Venttiili, jossa
yksi patruuna
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP1495.eps
28
686455-R2 FI
V
4.2-3
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio –
push/pull (sivusiirto)
Letkukela
Letkuliitin
Sivusiirtosylinteri
GR
GB
Letkukela
PB
Letkuliitin
PR
Venttiili
Trukin
hallintaventtiilit
Tarrainsylinterit
Push/pullsylinterit
ETULEVYN SISÄÄNVETO ja
sivusiirto oikealle
PAINE
PALUU
PP0363.eps
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ
ja SIVUSIIRTO OIKEALLE: vaihda
näytetyt värit päinvastaisiksi.
4.2-4
Piirikaavio push/pull (sivusiirto)
Push/pullsylinterit
Tarrainsylinterit
PR
GB
GR
PB
PR
Sivusiirtosylinteri
PAL
GB
GR
PB
Venttiili, jossa
kolme patruunaa
PAL
ULK
ULK
Venttiili, jossa
yksi patruuna
Letkuliittimet
Letkukelat
Trukin
hallintaventtiilit
PP0364.eps
686455-R2 FI
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hydraulipumppu
29
V
4.2-5
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio –
Push/pull (solenoidisivusiirto)
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
GR
GB
Venttiili
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiilit
PB
PR
Tarrainsylinterit
Push/pullsylinterit
Solenoidiventtiili
PP0365.eps
Sivusiirto oikealle
PAINE
PALUU
HUOMAA: Sivusiirto VASEMMALLE:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiilit
Solenoidiventtiili
PP0366.eps
30
Sivusiirtosylinteri
686455-R2 FI
V
4.2-6
IANMÄÄRITYS
Piirikaavio Push/pull (solenoidisivusiirto)
Push/pullsylinterit
Tarrainsylinterit
PR
Sivusiirtosylinteri
PAL
GB
GR
PB
ULK
PR
PAL
Venttiili, jossa
kolme patruunaa
GR
GB
PB
ULK
Venttiili, jossa
yksi patruuna
Solenoidiventtiili
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0367.eps
686455-R2 FI
31
V
4.2-7
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio –
Push/pull (solenoidisivusiirto ja
hydraulisesti asetettavat kuormalevyt)
ETULEVYN SISÄÄNVETO JA
KUORMALEVYJEN ASETUS
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkukela
Trukin
hallintaventtiili
GR
GB
Venttiili
Letkuliitin
PB
PR
Tarrainsylinterit
Push/pullsylinterit
Solenoidiventtiilit (2)
Lisäsolenoidiventtiili
(jos on)
PP0368.eps
Kuormalevyn
asetussylinteri
Sivusiirto oikealle
PAINE
PALUU
HUOMAA: Sivusiirto VASEMMALLE:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
Solenoidiventtiilit (2)
PP0369.eps
Sivusiirtosylinteri
32
686455-R2 FI
V
4.2-8
IANMÄÄRITYS
Piirikaavio Push/pull (solenoidisivusiirto ja
hydraulisesti asetettavat kuormalevyt)
Push/pullsylinterit
Tarrainsylinterit
PR
GB
PAL
ULK
Venttiili, jossa
kolme patruunaa
PB
GR
Sivusiirtosylinteri
PR
PAL
ULK
Hydraulisesti
asetettavan
kuormalevyn
sylinteri
PAL
PAL
GR
GB
PB
ULK
Venttiili, jossa
yksi patruuna
Lisäsolenoidiventtiili
(jos on)
Trukin
rajoitusventtiili
Solenoidiventtiilit
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0370.eps
686455-R2 FI
33
V
4.2-9
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio –
Leveä push/pull
Valinnainen
kolmas
sylinteri
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn
ULOSTYÖNTÖ: vaihda
näytetyt värit päinvastaisiksi.
GR
Liitinosa
GB
PB
Letkukela
PR
Tarrainsylinterit
Trukin
hallintaventtiili
Push/pullsylinterit
Venttiili
Letkuliitin
PP0361.eps
4.2-10
Valinnainen kolmas
sylinteri
Piirikaavio Leveä push/pull
Yksiköt, joissa ei ole
solenoiditoimista
sivusiirtoa
Katso sivusiirron letku- ja
piirikaaviot osista 4.2-3 ja
4.2-4.
Yksiköt, joissa on
solenoiditoiminen
sivusiirto
Katso sivusiirron letku- ja
piirikaaviot osista 4.2-5 ja
4.2-6.
push/pullsylinterit
Tarrainsylinterit
PR
GB
PR
GR
GB
PB
Liitinosa
PB
Venttiili,
jossa
kolme
patruunaa
ULK
PAL
PAL
GR
ULK
Venttiili, jossa
yksi patruuna
Trukin
rajoitusventtiili
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0362.eps
34
686455-R2 FI
V
4.2-11
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio –
Load Push (ei sivusiirtoa)
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
Pushsylinterit
PP0410.eps
4.2-12
Piirikaavio Load Push
(ei sivusiirtoa)
Pushsylinterit
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0411.eps
686455-R2 FI
35
V
4.2-13
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio - Load Push ja
paineenrajoitus (ei sivusiirtoa)
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Venttiili
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
Pushsylinterit
PP0412.eps
4.2-14
Piirikaavio –
Load Push ja paineenrajoitus
(ei sivusiirtoa)
Pushsylinterit
PB
PR
Venttiili
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0413.eps
36
686455-R2 FI
V
4.2-15
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio - leveä Load Push (sivusiirto)
ETULEVYN SISÄÄNVETO ja SIVUSIIRTO OIKEALLE
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ ja SIVUSIIRTO
VASEMMALLE: vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkuliitin
Letkukela
Sivusiirtosylinteri
Letkukela
Letkuliitin
Pushsylinterit
Trukin
hallintaventtiilit
PP0416.eps
4.2-16
Piirikaavio - Load Push
(sivusiirto)
Sivusiirtosylinteri
Pushsylinterit
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Letkukela
Trukin
hallintaventtiilit
Trukin
hydraulipumppu
PP0417.eps
686455-R2 FI
37
V
4.2-17
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio - Load Push ja
paineenrajoitus (sivusiirto)
ETULEVYN SISÄÄNVETO ja SIVUSIIRTO OIKEALLE
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ ja SIVUSIIRTO
VASEMMALLE: vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Letkuliitin
Letkukela
Sivusiirtosylinteri
Venttiili
Letkukela
Letkuliitin
Push/pullsylinterit
Trukin
hallintaventtiilit
PP0418.eps
Pushsylinterit
4.2-18
4.2-18
Piirikaavio Load Push ja
paineenrajoitus
(sivusiirto)
Sivusiirtosylinteri
Venttiili
Letkuliitin
Letkukela
Letkukela
Trukin
hallintaventtiilit
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0360.eps
38
686455-R2 FI
V
4.2-19
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio - leveä Load Push
Valinnainen
kolmas
sylinteri
ETULEVYN SISÄÄNVETO ja SIVUSIIRTO OIKEALLE
PAINE
PALUU
HUOMAA: Etulevyn ULOSTYÖNTÖ ja
SIVUSIIRTO VASEMMALLE: vaihda
näytetyt värit päinvastaisiksi.
Liitinosa
PB
Letkukela
PR
Trukin
hallintaventtiili
Venttiili
4.2-20
Valinnainen
kolmas
sylinteri
Letkuliitin
PP0414.eps
Piirikaavio Leveä Load Push
Pushsylinterit
Pushsylinterit
Liitinosa
Venttiili
Letkuliitin
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
PP0415.eps
686455-R2 FI
39
V
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio Sheet-Sav solenoidien kanssa
4.2-21
TM
ETULEVYN SISÄÄNVETO
GR
PAINE
PALUU
Liitinosa
HUOMAA: Etulevyn
ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit
päinvastaisiksi.
GB
PB
PR
Tarrainsylinterit
HUOMAA: Jos yksikössä ei ole
solenoiditoimista sivusiirtoa, katso
sivusiirron letku- ja piirikaaviot
osista 4.2-3 ja 4.2-4.
Venttiili
Push/pullsylinterit
Letkukela
Letkuliitin
Trukin
hallintaventtiili
PP1496.eps
Sheet-SavTMsylinteri
LB
SHEET-SAVTM:N NOSTO
PAINE
PALUU
LR
HUOMAA: Sheet-Sav :N TALLAUS:
vaihda näytetyt värit päinvastaisiksi.
Venttiili
TM
Sheet-SavTMsylinteri
Letkukela
Trukin
hallintaventtiili
40
LB
Letkuliitin
LR
686455-R2 FI
V
4.2-22
IANMÄÄRITYS
Piirikaavio Sheet-Sav solenoidien kanssa (sivusiirto)
TM
Tarrainsylinterit
Push/pulllaitteen
sylinterit
PR
GB
GR
PB
Liitinosa
GB/PR
LB
PB
GR
Itsenäisen tarraimen
ohjaussolenoidi
(valinnainen)
LB
LR
LR
Sheet-SavTM -sylinterit
Sheet-SavTMsolenoidi
ULK
PAL
Sivusiirtosylinteri
Venttiili
Letkuliittimet
Letkukela
Trukin
hallintaventtiili
Letkukela
Trukin
rajoitusventtiili
Trukin
hydraulipumppu
686455-R2 FI
Trukin
hallintaventtiili
PP0424.eps
41
V
4.2-23
IANMÄÄRITYS
Letkukaavio Hydraulinen Sheet-SavTM
ETULEVYN SISÄÄNVETO
PAINE
PALUU
Liitinosa
HUOMAA: Etulevyn
ULOSTYÖNTÖ:
vaihda näytetyt värit
päinvastaisiksi.
PB
PR
Tarrainsylinterit
Push/pulllaitteen
sylinterit
Letkukela
Push/pulllaitteen
hallintaventtiili
Venttiili
Tallaus sisään
SheetSavTMhallintaventtiiliin
Letkuliitin
PP1586.eps
SHEET-SAVTM-NOSTO
PAINE
PALUU
HUOMAA: Sheet-Sav TALLAUS:
vaihda näytetyt värit
päinvastaisiksi.
TM
Sheet-SavTMsylinteri
Venttiili
Tallaus sisään
LB
LR
LB
Push/pull-laitteen
hallintaventtiiliin
Letkukela
Sheet-SavTMhallintaventtiili
Letkuliitin
LR
LB
LR
Sheet-SavTMsylinteri
42
686455-R2 FI
V
4.2-24
IANMÄÄRITYS
Piirikaavio Hydraulinen Sheet-SavTM
Tarrainsylinterit
Push/pull-laitteen
sylinterit
PR
GB
GR
PB
Liitinosa
Sheet-SavTM -sylinterit
GB/PR
LR
LB
PB
GR
PB
GR
Venttiili
Tallaus
sisään
Sisäänveto
Sisääntyöntö
PP1513.eps
Letkuliittimet
Letkukela
Sheet-SavTM
-hallintaventtiili
Trukin
rajoitusventtiili
686455-R2 FI
Push/pull-laitteen
hallintaventtiili
Trukin
hydraulipumppu
43
V
4.3
IANMÄÄRITYS
Push/pull-piiri
Push/pull-toimintoon voi vaikuttaa seitsemän mahdollista
ongelmaa:
• väärä hydraulipaine/-määrä trukista
• mekanismi juuttunut fyysisesti
• ulkoiset vuodot
• kuluneet tai vialliset sylinterin tiivisteet
• venttiilin toimintahäiriö
• syöttöletkut mutkalla
• tarraimen toimintajärjestysventtiilit säädetty väärin.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
1 Tarkista trukin tuottama paine. Katso trukin huolto-
opasta. Paineen tulee olla 100 psi:n (7 baarin) sisällä
trukin määritetystä paineesta. TRUKIN PAINE EI SAA
OLLA YLI 160 BAARIA trukin kelkan letkun liittimestä
mitattuna.
2 Tarkista virtauksen määrä kelkan letkun liittimestä.
Katso suositellut virtauksen määrät osasta 6.1-1. Jos
trukin paine ja virtaus ovat oikeat, jatka vianmääritystä.
4.3-1
Push-toiminto
Tartuntatanko ei nouse • letkut mutkalla
• leukakokoonpano juuttunut fyysisesti
• venttiili pois järjestyksestä. Katso osa 5.3-3.
Tartuntatanko vajoaa alas • venttiilin takaiskuventtiilipatruuna juuttunut aukiasentoon likaantumisen tai vaurioituneiden
tiivisteiden takia. Katso osa 5.3-3.
• Tarrainsylinterin vahingoittunut tiiviste. Katso osa
5.4-1.
Tartuntatanko nousee mutta etulevy ei työnny ulos • venttiili pois järjestyksestä. Katso osa 5.3-3.
• venttiilin takaiskupatruuna juuttunut kiinni-asentoon
likaantumisen tai vaurioituneiden tiivisteiden takia.
Katso osa 5.4-1.
Etulevy työntyy hitaasti ulos • Push/pull- tai tarraimen sylinterien kulunut tiiviste. Katso osa 5.4.
44
686455-R2 FI
V
4.3-2
IANMÄÄRITYS
Pull-toiminto
Etulevy vetäytyy sisään, ennen kuin tartuntatanko
sulkeutuu täysin • Tarraimen toimintajärjestysventtiili täytyy säätää.
Katso osa 5.3-3.
• Tarkista tarraimen letkun koko ja pituus. Letkujen
tulee olla Parker Twinline 550 H-5 (tai vastaava),
104 cm pitkä, liittimet nro 6.
Tartuntatanko ei laskeudu • mekanismi juuttunut fyysisesti
• venttiilin takaiskuventtiilipatruuna juuttunut kiinniasentoon likaantumisen tai vaurioituneiden
tiivisteiden takia. Katso osa 5.3-1 tai 5.3-2.
Tartuntatanko laskeutuu mutta etulevy ei vetäydy
sisään • venttiilin takaiskuventtiilipatruuna juuttunut kiinniasentoon likaantumisen tai vaurioituneiden
tiivisteiden takia. Katso osa 5.3-1 tai 5.3-2.
• push/pull-sylinterien kuluneet tiivisteet. Katso osa
5.4.
Tartuntatanko ei pidä liukulavaa paikallaan etulevyn
vetäytyessä sisään • vaurioitunut tarraintyyny tai -leuka
• tarrainsylinterien kuluneet tiivisteet. Katso osa 5.4.
686455-R2 FI
45
V
4.4
IANMÄÄRITYS
Sivusiirtopiiri
Sivusiirtotoimintoon voi vaikuttaa seitsemän mahdollista
ongelmaa:
• riittämätön hydraulipaine/-määrä trukista
• ulkoiset vuodot
• viallinen sähköliitäntä (solenoidilla varustetut lisälaitteet)
• viallinen solenoidiventtiili (solenoidilla varustetut
lisälaitteet)
• väärä alakiinnityskoukkujen asennus. Katso osan 2.1-4
vaihe 5 tai osan 2.2-4 vaihe 5.
• Kuluneet laakerit. Katso osa 5.5-2.
• Kuluneet tai vialliset sylinterin tiivisteet.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
1 Tarkista trukin tuottama paine. Katso trukin huolto-
opasta. Paineen tulee olla 100 psi:n (7 baarin) sisällä
trukin määritetystä paineesta. TRUKIN PAINE EI
SAA OLLA YLI 160 BAARIA kelkan letkun liittimestä
mitattuna.
2 Tarkista virtauksen määrä kelkan letkun liittimestä.
Katso suositellut virtauksen määrät osasta 6.1-1. Jos
trukin paine ja virtaus ovat oikeat, jatka vianmääritystä.
3
Solenoidilla varustetut lisälaitteet - Paina
ohjausnupin push/pull-painiketta.
• Jos solenoidiventtiili napsahtaa, se toimii oikein. Jatka vianmäärityksen tarkistuslistaa.
6
• Jos solenoidiventtiili ei napsahda, se on viallinen. Etsi vikaa sähköpiiristä osan 4.6 ohjeiden mukaan.
• Jos solenoidiventtiili ei vieläkään napsahda, se on
viallinen. Huolla solenoidiventtiili osan 5.8-1 ohjeiden
mukaan.
4 Tarkasta, ovatko sivusiirron laakerilohkot trukin kelkan
ja lisälaitteen rungon välissä kuluneet liikaa. Vaihda
tarvittaessa. Katso osa 5.5-2.
5 Siirrä sivusiirto täysin vasemmalle ja pidä ohjauskahvaa
tässä asennossa 5 sekuntia. Tarkista, onko sylinterissä,
liittimissä ja letkuissa ulkoisia vuotoja.
6 Irrota ja tulppaa sylinterin männänvarren päätyletku
tai -putki. Asenna tyhjennysletku ja laita letkun pää
sankoon. Käynnistä trukki. Käytä ohjauskahvaa 5
sekuntia, jotta sylinterin pohjalle tulee painetta.
• Jos sylinterin männänvarren päädystä virtaa öljyä
ulos, sylinterin tiivisteet ovat vialliset ja vaativat
huoltoa. Katso osa 5.4-3.
• Jos sylinterin männänvarren päädystä ei virtaa öljyä
ulos, ongelma ei ole hydraulinen.
46
PP0420.eps
686455-R2 FI
V
4.5
IANMÄÄRITYS
Hydraulisesti asetettavan
kuormalevyn piiri
Sivusiirtotoimintoon voi vaikuttaa viisi mahdollista
ongelmaa:
• riittämätön hydraulipaine/-määrä trukista
• ulkoiset vuodot
• viallinen sähköliitäntä (solenoidilla varustetut lisälaitteet)
• viallinen solenoidiventtiili (solenoidilla varustetut
lisälaitteet)
• kuluneet tai vialliset sylinterin tiivisteet.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
1 Tarkista trukin tuottama paine. Katso trukin huolto-
opasta. Paineen tulee olla 100 psi:n (7 baarin) sisällä
trukin määritetystä paineesta. TRUKIN PAINE EI
SAA OLLA YLI 160 BAARIA kelkan letkun liittimestä
mitattuna.
2 Tarkista virtauksen määrä kelkan letkun liittimestä.
Katso suositellut virtauksen määrät osasta 6.1-1. Jos
trukin paine ja virtaus ovat oikeat, jatka vianmääritystä.
5
3 Paina ohjausnupin push/pull-painiketta.
• Jos solenoidiventtiili napsahtaa, se toimii oikein. Jatka vianmäärityksen tarkistuslistaa.
• Jos solenoidiventtiili ei napsahda, se on viallinen. Etsi vikaa sähköpiiristä osan 4.6 ohjeiden mukaan.
• Jos solenoidiventtiili ei vieläkään napsahda, se on
viallinen. Huolla solenoidiventtiili osan 5.8-1 ohjeiden
mukaan.
4 Työnnä etulevy ulos.
Aseta kuormalevyt ulospäin
ja pidä ohjauskahvaa tässä asennossa 5 sekuntia.
Tarkista, onko sylinterissä, liittimissä ja letkuissa ulkoisia
vuotoja.
5 Irrota ja tulppaa sylinterin männänvarren puoleinen
letku tai putki. Asenna tyhjennysletku ja laita letkun
pää sankoon. Käynnistä trukki. Käytä ohjauskahvaa 5
sekuntia, jotta sylinterin pohjalle tulee painetta.
• Jos sylinterin männänvarren puolelta virtaa öljyä ulos,
sylinterin tiivisteet ovat vialliset ja vaativat huoltoa.
Katso osa 5.4-4.
PP0421.eps
• Jos sylinterin männänvarren puolelta ei virtaa öljyä
ulos, ongelma ei ole hydraulinen.
686455-R2 FI
47
V
4.6
IANMÄÄRITYS
Sähköpiiri
(solenoidilla varustetut lisälaitteet)
Katso oheiset kytkentä- ja piirikaaviot. Käytä asianmukaista
kytkentäkaaviota, kun noudatat alla olevia vaiheita.
1 Tarkista ohjausnupin piirin sulake. Vaihda tarvittaessa.
2 Tarkista solenoidin kela varmistaaksesi, että se vastaa
trukin jännitettä. Kelan jännite on merkitty liittimiin.
Tarkista liittimien välinen vastus, kun johdot on kytketty
irti.
Kaksitoiminen
(yksipainikkeinen ohjausnuppi)
7,5 A
sulake
Kelan jänniteOhmivastus
12 V
2
24 V
14
36 V
36
48 V
44
Valkoinen
Nuppi
Painike
Musta
Diodi
Johto, 18 G
6 mm:n liittimet
• Jos vastusmittarin lukemaa ei näytetä, solenoidin
kela on viallinen ja se täytyy vaihtaa. Katso osa 5.81.
Solenoidin
Venttiili
3 Tarkista trukin jännite solenoidin kelan liittimissä, kun
nupin painike on painettuna.
4 Tarkista, onko trukin virtalukossa, ohjausnupin
painikkeissa, solenoidiventtiilin kytkennöissä ja
diodeissa löysiä sähkökytkentöjä.
Diodi
7,5 A
sulake
Valkoinen Musta
5 Irrota diodi(t) solenoidiventtiilin liitimistä. Testaa
vastusmittarilla, onko yhteen suuntaan korkea vastus
ja toiseen suuntaan ei vastusta. Jos kumpaankaan
suuntaan ei ole vastusta, vaihda diodi.
Käyttäjän hankkima johto
PP1041.eps
Kolmitoiminen
(kaksipainikkeinen ohjausnuppi)
7,5 A
sulake
Vihreä
Musta
Valkoinen
Diodi
Vihreä
7,5 A
sulake
Musta
Valkoinen
Johto, 18 G
6 mm:n liittimet
Diodit
Käyttäjän hankkima johto
Solenoidin
venttiilit
PP1040.eps
48
686455-R2 FI
H
UOLTO
5.1
Lisälaitteen irrotus
5.1-1
Erilliset push/pull-laitteet
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
kuormalavalle.
Laske lisälaite
2 Irrota alakoukut.
Pultattavat koukut – Irrota alakiinnityskoukut. Kiristä
kantaruuvit koottaessa tiukkuuteen 160-170 Nm.
1
Pikakiinnityskoukut – Vedä pidätystapit ulos, siirrä
koukut alas ja asenna tapit takaisin alempiin reikiin.
Siirrä koukut kokoamista varten ylös ja asenna tapit
ylempiin reikiin.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
PP1498.eps
3 Irrota letkut kelkan letkuliittimistä ja merkitse ja tulppaa
ne.
4 Solenoidilla varustetut lisälaitteet – Irrota sähköliitäntä
trukin kelkasta.
5 Laske trukin kelkka alas ja peruuta pois lisälaitteen
luota.
3
6 Suorita asennus päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
3
• Katso täydelliset asennustoimenpiteet
asennuskohdasta 2.
PP1049.eps
PULTATTAVAT KOUKUT
PIKAKIINNITYSKOUKUT
Kelkan palkki
2
RC0368.eps
J
T
US
AD
VAS. alakoukku
2
Ohjain
RC0367.eps
®
de
a
sc
ca
-1
14
55
67
C-
VAS alakoukku
(Lukitsematon)
Lukitustappi
686455-R2 FI
49
H
5.1-2
UOLTO
QFM push/pull -laitteet
TM
1 Työnnä etulevy ulos.
2 Nosta kuormalevyt 60 cm irti lattiasta.
1
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
3 Irrota koukut alakelkkapalkista.
4 Irrota letkut kelkan letkuliittimistä ja merkitse ja tulppaa
2
ne.
5 Laske lisälaite lattialle ja peruuta pois.
6 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
PP1499.eps
3
• Katso täydelliset asennustoimenpiteet
asennuskohdasta 2.2-4.
4
5
PP1500.eps
PP1043.eps
6
6
Kytke alakoukut.
Säädä
haarukat
PP1515.eps
PP0883.eps
50
Säädä välykseksi
3,2 mm
686455-R2 FI
H
5.2
5.2-1
UOLTO
Etulevy- ja
leukamekanismi
Etulevyn irrotus
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
3
1
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
2 Irrota tarrainkokoonpano etulevystä kohdan 5.2-2
mukaisesti.
3 Kiinnitä riippunostin etulevyn yläreunaan ja poista
löysyys.
4 Irrota kantaruuvit ja silmätapit toissijaisen sisäleuan
alasaranatapeista. Irrota saranatapit. Kiristä kantaruuvi
koottaessa tiukkuuteen 11-13 Nm.
5 Irrota etulevy nostimella.
Kallista etulevyä, jotta
toissijaisen ulkoleuan laakerit irtoavat etulevyn
kanavista. Aseta etulevy etupuoli alaspäin.
PP1058.eps
5.2-2
2
4
Tarraimen irrotus
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
1
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
2
2 Kiinnitä riippunostin tarraimen nostoreikään ja poista
löysyys.
3 Irrota letkut liitinosasta ja merkitse ja tulppaa ne.
4 Irrota kuusiokantaruuvit, joilla tarrain on kiinnitetty
etulevyyn. Puhdista ja kuivaa kantaruuvit kokoamista
varten. Levitä Loctite 242:ta (sininen) kantaruuveille ja
kiristä ne tiukkuuteen 160-170 Nm.
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
3
PP1042.eps
686455-R2 FI
4
51
H
5.2-3
UOLTO
Leukamekanismin purku
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
1 Irrota etulevy leukamekanismista kohdan 5.2-1
mukaisesti.
2 Irrota push/pull-sylinterit mekanismin leuoista kohdan
5.4-2 mukaisesti.
3 Irrota, tulppaa ja merkitse venttiilin neljä letkua.
Irrota
venttiili ensisijaisesta sisäleuasta. Kiristä kantaruuvit
koottaessa tiukkuuteen 15-20 Nm.
4 Irrota liukukappaleet, tappi, välikeputki ja säätölevyt
toissijaisista ulkoleuoista. Merkitse säätölevyjen sijainti
muistiin kokoamista varten.
5 Irrota kantaruuvit ja silmätapit toissijaisen ulkoleuan
saranatappien pisteistä. Irrota saranatapit leukojen
irrotusta varten. Puhdista ja kuivaa kantaruuvit
kokoamista varten. Levitä Loctite 242:ta (sininen)
kantaruuveille ja kiristä ne tiukkuuteen 11-13 Nm.
6 Irrota kantaruuvi ja silmätapit tai pidättimet
oikeanpuoleisen toissijaisen sisäleuan
yläsaranapisteestä. Lyö saranatappi irti toissijaisten
sisäleukojen irrotusta varten. Merkitse säätölevyjen
sijainti muistiin kokoamista varten. Puhdista ja kuivaa
kantaruuvit kokoamista varten. Levitä Loctite 242:ta
(sininen) kantaruuveille ja kiristä tiukkuuteen:
silmätapin kantaruuvit – 11-13 Nm
pidättimen kantaruuvit –26-28 Nm.
7 Kiinnitä nostin ensisijaiseen sisäleukaan.
8 Irrota kantaruuvit ja silmätapit ensisijaisen ulkoleuan
keskisaranapisteistä. Irrota saranatapit. Nosta
ensisijaiset leuat pois rungon ohjainten yläosan kautta.
9 Irrota liukukappaleet, tappi, välikeputki ja säätölevyt
ensisijaisista ulkoleuoista. Merkitse säätölevyjen sijainti
muistiin kokoamista varten.
10 Irrota kantaruuvit ja silmätapit ensisijaisen sisäleuan
11 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
alasaranatapeista. Merkitse säätölevyn sijainti muistiin
kokoamista varten. Irrota saranatapit ja nosta leuka
pois. Puhdista ja kuivaa kantaruuvit kokoamista varten.
Levitä Loctite 242:ta (sininen) kantaruuveille ja kiristä ne
tiukkuuteen 11-13 Nm.
seuraavin poikkeuksin:
• Voitele liukukappaleet, etulevy ja rungon kanavat
vedenpitävällä alustarasvalla (Whitmore OmniTask
EP2 NLGI-luokka 2).
52
686455-R2 FI
H
UOLTO
Pidätin
11
4
7
Sisemmät
ensisijaiset
leuat
11
9
3
Sisemmät
toissijaiset
leuat
Ulommat
toissijaiset
leuat
5
6
Silmätappi
Ulommat
ensisijaiset
leuat
10
5
PP0707.eps
8
686455-R2 FI
53
H
5.2-4
UOLTO
Rungon ja etulevyn laakerin
huolto
1 Työnnä etulevy ulos kuvassa näkyvään asentoon.
2 Tue yläleuan saranatappi yhdellä seuraavista
menetelmistä:
• tappiin kiinnitetty riippunostin
• Jos riippunostinta ei ole käytettävissä, tue
yläsaranatappi lovetulla putkella (katso putken kuva),
pullonosturilla ja kuormalevyjen päälle asetetulla
puukappaleella.
Lovettu
Putki
3 Irrota toissijaisen ulkoleuan alatapit.
Kallista etulevyä
eteenpäin, jotta laakerit irtoavat kanavista.
4 Asenna uudet etulevyn laakerit etulevyn kanaviin.
Tue
etulevy kallistamalla sitä taaksepäin rungon laakereita
irrotettaessa.
5 Irrota ensisijaisen ulkoleuan keskisaranatapit.
leuat pois rungon kanavien yläosan kautta.
Nosta
6 Asenna uudet rungon laakerit rungon kanaviin.
7 Asenna saranatapit leukoihin. Puhdista ja kuivaa
30 cm
kantaruuvit. Levitä Loctite 242:ta (sininen)
kantaruuveille ja kiristä ne tiukkuuteen 11-13 Nm.
Etulevy
Laakerit
3
2
PP0711.eps
Runko
Laakerit
5
4
Etulevy
3
2
Kuormalevyt
PP0663.eps
54
686455-R2 FI
H
5.2-5
UOLTO
Leuan ja etulevyn holkin
huolto
2
1 Irrota leuat lisälaitteesta kohdan 5.2-3 mukaisesti.
2 Irrota holkit leuoista ja etulevystä holkintyöntimellä:
Holkintyönnin
• Jos holkintyönnintä ei ole, holkkien irrotusta varten
voidaan valmistaa työkalu. Katso holkintyöntimen
mitat kuvassa olevasta työkalusta.
3 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin poikkeuksin:
PP0714.eps
• Asenna uudet holkit holkintyöntimellä.
HUOMIO: Holkit voivat vahingoittua, jos ne
asennetaan ilman holkintyönnintä.
75 mm
55 mm
35 mm
15 mm
24 mm HALK.
29 mm HALK.
PP0710.eps
14 mm
HALK.
5.2-6
Tartuntatangon laakerin
huolto
19 mm
HALK.
HUOMAA: Varhaisissa tuotantoyksiköissä ei ole
tartuntatangon laakeriliuskoja.
1 Irrota tarrainkokoonpano etulevystä kohdan 5.2-2
mukaisesti.
3
2 Lyö irti putkisokat, joilla tartuntatanko on kiinnitetty
tarrainsylinterin männänvarsiin.
3 Irrota laakerit tarrainleuasta.
Mittaa
laakeripinnan paksuus. Jos paksuus on
alle 3 mm, vaihda laakerit.
Tarrainleuka
PP0715.eps
4 Suorita kokoaminen päinvastaisessa
järjestyksessä seuraavin poikkeuksin:
• Levitä vedenpitävää alustarasvaa
(Whitmore OmniTask EP2 tai NLGI-luokka
2) tarrainleuan ja laakerin kosketuspinnoille
kokoamisen aikana.
3
2
Tartuntatanko
PP1501.eps
686455-R2 FI
55
H
5.3
5.3-1
UOLTO
Venttiili
Tarrainlohko
OIK. portti
Tarrainlohko
VAS. portti
Push/pull-venttiilin irrotus –
kolmen patruunan venttiili
VAS. sylinteri
Perusportti
OIK. sylinteri
Männänvarren
portti
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
2 Irrota letkut venttiilin liittimistä ja merkitse ja tulppaa ne.
3 Irrota kantaruuvit, joilla venttiili on kiinnitetty leukaan.
2
3
Kiristä kantaruuvit koottaessa tiukkuuteen 15-20 Nm.
VAS.
OIK.
Push/pull-laite
PP0709.eps
Rungon liittimet
Leveä push/pull
VAS. sylinteri
Pohjaputken liitin
VAS. sylinteri
Perusportti
Keskisylinteri
Perusportti
(jos on)
Tarrainlohko
VAS. portti
OIK. sylinteri
Perusportti
Tarrainlohko
OIK. portti
OIK. sylinteri
Männänvarren portti
Keskisylinteri
Pohjaputken liitin
(jos on)
2
3
VAS.
OIK.
PP0708.eps
Rungon liittimet
56
686455-R2 FI
H
5.3-2
UOLTO
Push/pull-venttiilin irrotus –
yhden patruunan venttiili
Tarrainlohko
VAS. portti
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
Tarrainlohko
OIK. portti
VAS. sylinteri
Perusportti
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
OIK. sylinteri
Männänvarren portti
2 Irrota letkut venttiilin liittimistä ja merkitse ja tulppaa ne.
3 Irrota kantaruuvit, joilla venttiili on kiinnitetty leukaan.
2
Kiristä kantaruuvit koottaessa tiukkuuteen 15-20 Nm.
3
VAS.
Push/pull
Leveä push/pull
VAS. sylinteri
Perusportti
VAS. sylinteri
Perusportti
Keskisylinteri
Perusportti
(jos on)
OIK.
Rungon liittimet
PP1508.eps
Tarrainlohko
OIK. portti
Tarrainlohko
VAS. portti
OIK. sylinteri
Perusportti
OIK. sylinteri
Perusportti
Keskisylinteri
Perusportti
(jos on)
2
3
VAS.
OIK.
PP1514.eps
Rungon liittimet
686455-R2 FI
57
H
5.3-3
UOLTO
Venttiilin huolto
TÄRKEÄÄ: Huolla venttiili puhtaalla työskentelyalueella.
1 Irrota venttiili lisälaitteesta kohdan 5.3-1 mukaisesti.
2 Irrota liittimet, tulpat ja patruunat.
3 Puhdista kaikki osat puhdistusliuottimella. Poista kaikki
purseet tai terävät reunat hiomakankaalla.
4 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin poikkeuksin:
• Asenna uudet O-renkaat ja tukirenkaat patruunoihin.
• Voitele patruunat STP:llä tai vaseliinilla ennen
kokoamista.
• Kiristä kaikki liittimet ja patruunat tiukkuuteen 14-19
Nm.
Rajoitusventtiilin patruuna
O-renkaat
Load Push -venttiili
AC0686.eps
Tukirenkaat
Rajoitusventtiilin
patruuna
3
2
2
PR
PB
Venttiilin runko
PP1510.eps
58
686455-R2 FI
H
UOLTO
Push/pull-venttiili
(yksi patruuna)
2
P
B
B
G
O-renkaat
R
G
P
R
Venttiilin
runko
CL2687.eps
Tukirenkaat
PP1509.eps
Rajoitusventtiilin patruuna
Rajoitusventtiilin
patruuna
3
Tarkista venttiilin patruuna
Push/pull-venttiili
(kolme patruunaa)
Tukirenkaat
3
2
Rajoitusventtiilin
patruuna
Venttiilin
runko
P
R
BG
G
R
B
P
O-renkaat
PP0722.eps
PP0716.eps
Tukirenkaat
Rajoitusventtiilin patruunat
686455-R2 FI
Kickdownrajoitusventtiilin
patruuna
3
3
Tarkista
venttiili
59
H
UOLTO
3
Sheet-SavTM-venttiili
(solenoidien kanssa)
2
3
3
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi I)
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi II)
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi I)
2
3
Venttiilin runko
2
Rajoitusventtiilin
patruuna
2
Nosto/tallaus
Solenoidiventtiili
3
2
3
Tarraimen ohjaus
Solenoidiventtiili
(jos on)
Rajoitusventtiilin
patruuna
Solenoidiventtiilin patruuna
O-renkaat
PP1516.eps
60
Tarkista venttiilin
patruuna (tyyppi I)
Tukirenkaat
Tukirengas
PP1529.eps
Takaiskuventtiilin
patruuna (tyyppi II)
PP1511.eps
O-renkaat
Rajoitusventtiilin
patruuna
O-renkaat
PP0716.eps
Tukirenkaat
Tukirenkaat
686455-R2 FI
H
UOLTO
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi I)
Sheet SavTM-venttiili
(ilman solenoideja)
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi II)
3
Takaiskuventtiilin
patruuna
(tyyppi I)
3
3
3
3
Vastapaineventtiili
(Vanhemmat mallit)
TAI
Takaiskuventtiili (tyyppi I)
2
Rajoitusventtiilin
patruuna
Venttiilin runko
2
PP1512.eps
2
2
3
Rajoitusventtiilin
patruuna
Tarkista venttiilin
patruuna (tyyppi I)
2
Tukirenkaat
Tarkista venttiilin
patruuna (tyyppi II)
Tukirenkaat
PP1517.eps
O-renkaat
Rajoitusventtiilin
patruuna
Vastapaineventtiilin patruuna
O-renkaat
PP1518.eps
PP0716.eps
Tukirenkaat
686455-R2 FI
Tukirenkaat
61
H
5.3-4
UOLTO
Load push/pull -venttiilin
toimintajärjestyksen säätö
Tartuntatanko on säädettävä toimimaan seuraavasti:
Etulevy ulkona – Tartuntatanko täysin sisällä (ylhäällä),
kun etulevy on täysin ulkona.
Etulevyn sisäänveto – Tartuntatanko täysin alhaalla,
ennen kuin etulevy vetäytyy sisään.
1 Avaa patruunan säätölukkomutteria.
puolikaasulla.
Käytä trukkia
2 Säädä ruuvia niin, että tartuntatanko on täysin
sisällä, kun etulevy on täysin ulkona. Vahvista asetus
käyttämällä etulevyä useita kertoja. Kiristä lukkomutteri.
PUSH/PULL
(kolmen patruunan venttiili)
2
Etulevy
täysin ulkona
2
Etulevy
vetäytyy
sisään
1
Tartuntatanko
täysin ylös
1
Tartuntatanko
täysin alas
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0333.eps
SHEET-SAVTM
(solenoidien kanssa)
2 Etulevy
vetäytyy sisään
2
Etulevy
ulkona
1 Tartuntatanko
täysin alas
1
Tartuntatanko
täysin ylös
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
62
Nosta nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, nosta hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP0332.eps
686455-R2 FI
H
UOLTO
Yhden patruunan venttiili
Etulevyn sisäänveto - Tartuntatanko täysin alhaalla, ennen
kuin etulevy vetäytyy sisään.
1 Avaa venttiilin patruunan säätölukkomutteria. Käytä
trukkia puolikaasulla.
2 Säädä ruuvia niin, että tartuntatangon täytyy olla täysin
alhaalla, ennen kuin etulevy vetäytyy sisään. Vahvista
asetus käyttämällä etulevyä useita kertoja. Kiristä
lukkomutteri.
PUSH/PULL
(yhden patruunan venttiili)
2
Etulevy
vetäytyy
sisään
1
Tartuntatanko
Täysin alas
Laske nopeammin kääntämällä
myötäpäivään, laske hitaammin
kääntämällä vastapäivään.
PP1531.eps
686455-R2 FI
63
H
UOLTO
5.4
Sylinterit
5.4-1
Tarrainsylinterin irrotus
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
1 Irrota tarrainkokoonpano etulevystä kohdan 5.2-2
mukaisesti.
2 Aseta kokoonpano lattialle sylinterit näkyvissä.
3 Irrota putket tai letkut sylinterin liittimistä.
4 Lyö ankkuripultit irti sylinterin pohjasta ja
Kolmen patruunan
venttiili
männänvarresta.
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
Yhden
patruunan
venttiili
seuraavin poikkeuksin:
• Tarkista putken tai letkun välykset leukojen kärjet
mukaan luettuina.
PP1562.eps
Tarrainsylinterit ja
putket
3
A
4
C
D
B
PP1045.eps
Tarrainsylinterit ja
letkut
3
A
B
B
D
Kolmen patruunan
venttiili
Yhden patruunan
venttiili
A
4
C
C
D
B
A
D
C
PP1532.eps
64
686455-R2 FI
H
5.4-2
UOLTO
Push/pull-sylinterin irrotus
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
2 Irrota letkun päät sylinterin liittimistä.
tulppaa letkut kokoamista varten.
Merkitse ja
3 Irrota ohitusputket sylinterin liittimistä.
4 Irrota kantaruuvit, joilla sylinterin ankkuripultit on
kiinnitetty leukoihin. Puhdista ja kuivaa kantaruuvit
kokoamista varten. Levitä Loctite 242:ta (sininen) ja
kiristä tiukkuuteen:
2
3
OIK. sylinteri
Männänvarren
portti
6
VAS. sylinteri
Perusportti
4
Silmätapin kantaruuvit – 11-13 Nm
Pidättimen kantaruuvit – 26-28 Nm
5 Lyö ankkuripultit irti.
6 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin poikkeuksin:
• Varmista, etteivät sylinterin putket häiritse toissijaisia
varsia, kun ne sulkeutuvat.
Tarrainlohko
VAS. portti
Tarrainlohko
OIK. portti
PP1056.eps
5.4-3
Sivusiirtosylinterin irrotus
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
Kiinteä
ankkurilevy
2 Irrota lisälaite trukista kohdan 5.1 mukaisesti.
HUOMAA: Yksiköissä, joissa on letkuliitos
sivusiirtosylinteriin, sylinterin kiinnityslaippa on kiinnitetty
kiinteään ankkurilevyyn.
3 Irrota letkut ja/tai putket sylinterin liittimistä.
letkut tai putket kokoamista varten.
4 Irrota sokat sylinterin ankkuripulteista.
ankkuripultit.
Merkitse
Irrota
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
3
PP1055.eps
686455-R2 FI
4
4
65
H
5.4-4
UOLTO
Hydraulisesti asetettavan
kuormalevyn sylinterin irrotus
1 Työnnä etulevy täysin ulos.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
3
Sylinteri
5 4
2 Irrota lisälaite trukista kohdan 5.1 mukaisesti.
3 Irrota letkut tai putket sylinterin liittimistä. Merkitse letkut
tai putket kokoamista varten.
4 Irrota ketjun renkaan sokat ja tapit sylinterin
männänvarsista.
5 Irrota kantaruuvit, joilla sylinteri on kiinnitetty runkoon.
Kiristä kantaruuvit koottaessa tiukkuuteen 18-20 Nm.
PP1050.eps
6 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
5.4-5
Sheet-Sav -sylinterin irrotus
TM
1 Työnnä etulevy ulos, jotta pääset käsiksi sylinteriin.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
2 Irrota letkut tai putket sylinterin liittimistä.
tai putket kokoamista varten.
Merkitse letkut
3 Irrota sokat ja sokkapultit sylinteristä.
4 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
4
Sokka
Sokkapultti
PP1557.eps
66
686455-R2 FI
H
5.4-6
UOLTO
Sylinterin yleiset
huoltomenettelyt
Sylinterin purku
• Kiinnitä sylinteri pehmeäleukaiseen ruuvipenkkiin.
Kiinnitä vain aivan takapäädystä. Älä koskaan
kiinnitä sylinterin kuoren keskeltä tai männänvarren
tiivistysalueelta.
• Kiinnitä mäntä ja pidätin pehmeäleukaiseen
ruuvipenkkiin ja irrota tiivisteet. Vipua tiivisteet ylös
tylpällä ruuvitaltalla. Irrota tiiviste katkaisemalla se.
HUOMIO: Älä naarmuta tiivisteiden uria.
PP1066.eps
Sylinterin tarkastus
• Tarkasta, onko männänvarressa, männässä ja
pidättimessä lovia tai purseita. Pienet lovet ja purseet
voidaan poistaa hiomakankaalla. Jos niitä ei voi poistaa
hiomakankaalla, vaihda osa.
• Tarkasta sylinterin sisäpinta. Poista vähäiset lovet tai
purseet perhoshiomakivellä. Jos niitä ei voi poistaa
perhoshiomakivellä, kuori täytyy vaihtaa.
• Tarkasta, onko kuoren ulkopinnassa vikoja, jotka voivat
heikentää sen suorituskykyä paineen alla. Vaihda
tarvittaessa.
Sylinterin kokoaminen
• Voitele kaikki uudet tiivisteet vaseliinilla ennen
asennusta.
• Asenna uusi tiiviste mäntään tai pidättimeen
kiinnittämällä tiivisteen yksi sivu uraan ja työntämällä se
männän tai pidättimen yli.
HUOMAA: Tiivisteen viistotun kulman kiillottaminen
helpottaa tiivisteen liukumista uraan. Käytä kiillotukseen
hiomakangasta (karkeus 400).
• Merkitse U-kuppitiivisteiden suunta. Jos tiivisteet
asennetaan väärin päin, ne eivät tiivistä kunnolla. Katso
huollettavan sylinterin kuvaa.
RC0319.eps
• Kokoa männänvarsikokoonpano liu’uttamalla ensin
pidätintä ja sitten mäntää. Asenna ja kiristä männän
kiinnitysmutteri ennen männän liu'uttamista kuoreen.
• Asennuksen helpottamiseksi voit käyttää tarvittaessa
vaseliinia sylinterin kuoressa, männän ulkopinnalla ja
pidättimen sisäpinnalla.
686455-R2 FI
67
H
5.4-7
UOLTO
Push/pull-sylinterin huolto
Lue sylinterin purkamisen yleiset huoltomenettelyt kohdasta
5.4-5.
1 Käytä kynsityyppistä mutterinavainta pidättimen
Kynsityyppinen mutterinavain
irrottamiseen. Kiristä pidätin koottaessa
tiukkuuteen 305-372 Nm.
2 Vedä männänvarsikokoonpano kuoresta.
3 Irrota mutteri, jolla mäntä on kiinnitetty männänvarteen.
AC1434.eps
Irrota pidätin männänvarresta. Kiristä männän mutteri
koottaessa tiukkuuteen 162-176 Nm.
4 Irrota kaikki tiivisteet.
1
3
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
• Lue sylinterin tarkastuksen ja kokoamisen yleiset
huoltomenettelyt kohdasta 5.4-5.
PP1065.eps
2
5
• Merkitse U-kuppitiivisteiden suunta. Jos tiiviste
asennetaan väärin päin, se ei toimi oikein. Katso
tiivisteiden oikea sijainti kuvasta.
• Asenna mäntä/männänvarsi kuoreen käyttämällä
männäntiivisteen asennustyökalua.
PP1046.eps
68
686455-R2 FI
H
5.4-8
UOLTO
Tarrainsylinterin huolto
Lue sylinterin purkamisen yleiset huoltomenettelyt kohdasta
5.4-5.
1 Irrota lukitusrengas pidättimestä.
Naputa pidätin
sylinteriin. Naputa pidätinrengasta ruuvitaltalla ja
käännä se sivuttain.
2 Vedä männänvarsikokoonpano kuoresta.
3 Irrota mutteri, jolla mäntä on kiinnitetty männänvarteen.
Irrota pidätin männänvarresta. Kiristä männän mutteri
koottaessa tiukkuuteen 54-61 Nm.
1
Napauta ruuvitalttaa.
Pidätinrengas
Napauta pidätin
sisään.
PP1063.eps
4 Irrota kaikki tiivisteet.
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
• Lue sylinterin tarkastuksen ja kokoamisen yleiset
huoltomenettelyt kohdasta 5.4-5.
• Huomaa U-kuppitiivisteiden suunta. Jos tiiviste
asennetaan väärin päin, se ei toimi oikein. Katso
tiivisteiden oikea sijainti kuvasta.
• Asenna mäntä/männänvarsi kuoreen käyttämällä
männäntiivisteen asennustyökalua.
TAI
2
PP1047.eps
3
686455-R2 FI
1
69
H
5.4-9
UOLTO
Hydraulisesti asetettavan
kuormalevyn sylinterin
huolto
Lue sylinterin purkamisen yleiset huoltomenettelyt kohdasta
5.4-5.
1 Irrota pidättimet.
Kiristä pidättimet koottaessa
tiukkuuteen 80-90 Nm.
2 Vedä männänvarsikokoonpanot kuoresta.
3 Irrota kaikki tiivisteet.
4 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
• Lue sylinterin tarkastuksen ja kokoamisen yleiset
huoltomenettelyt kohdasta 5.4-5.
• Huomaa tiivisteiden sijainti. Katso tiivisteiden oikea
sijainti kuvasta.
1
2
PP1048.eps
70
686455-R2 FI
H
5.4-10
UOLTO
Sivusiirtosylinterin huolto
Lue sylinterin purkamisen yleiset huoltomenettelyt
kohdasta 5.4-5.
1 Irrota lukitusrengas pidättimestä.
Naputa pidätin
sylinteriin. Naputa pidätinrengasta ruuvitaltalla ja
käännä se sivuttain.
2 Vedä männänvarsikokoonpano kuoresta.
3 Irrota mutteri, jolla mäntä on kiinnitetty
männänvarteen. Irrota pidätin männänvarresta.
Kiristä männän mutteri koottaessa tiukkuuteen
54-61 Nm.
1
Napauta ruuvitalttaa.
Pidätinrengas
Napauta
pidätin sisään.
PP1063.eps
4 Irrota kaikki tiivisteet.
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
• Lue sylinterin tarkastuksen ja kokoamisen yleiset
huoltomenettelyt kohdasta 5.4-5.
• Huomaa tiivisteiden sijainti. Katso tiivisteiden oikea
sijainti kuvasta.
TAI
1
2
SS0540.eps
686455-R2 FI
71
H
5.4-11
UOLTO
Sheet-Sav -sylinterin
huolto
TM
Lue sylinterin purkamisen yleiset huoltomenettelyt kohdasta
5.4-5.
1
Napauta ruuvitalttaa
Pidätinrengas
1 Irrota lukitusrengas pidättimestä.
Naputa pidätin
sylinteriin. Naputa pidätinrengasta ruuvitaltalla ja
käännä se sivuttain.
HUOMIO: Älä naarmuta sylinterin sisäpintaa.
2 Vedä männänvarsikokoonpano sylinteristä.
3 Irrota mäntä kiinnittämällä männänvarsi ruuvipenkkiin
Napauta
pidätin sisään
PP1063.eps
haarukkapäästä kuvan mukaisesti.
HUOMIO: Älä kiinnitä männänvarren tiivistyspinnasta.
4 Irrota männän mutteri ja irrota mäntä männänvarresta.
Kiristä männän mutteri koottaessa tiukkuuteen 100 Nm.
3
5 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin lisäyksin:
• Lue sylinterin tarkastuksen ja kokoamisen yleiset
huoltomenettelyt kohdasta 5.4-5.
• Huomaa tiivisteiden sijainti. Katso tiivisteiden oikea
sijainti kuvasta.
Mäntä
Pidätin
Männän/tiivisteen
asennustyökalu
SS0061.eps
5
Männänvarsikokoonpano
SS0664.eps
TAI
1
2
5
SS0791.eps
72
686455-R2 FI
H
5.4-12
UOLTO
Push/pull-sylinterin holkin
huolto
Holkintyönnin
1 Irrota sylinterit lisälaitteesta kohdan 5.4-2 mukaisesti.
2 Irrota holkit sylinteristä holkintyöntimellä.
• Jos holkintyönnintä ei ole, holkkien irrotusta varten
voidaan valmistaa työkalu. Katso holkintyöntimen mitat
kuvassa olevasta työkalusta.
3 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin poikkeuksin.
• Asenna uudet holkit holkintyöntimellä.
HUOMIO: Holkit voivat vahingoittua, jos ne asennetaan
ilman holkintyönnintä.
PP0712.eps
110 mm
15 mm
26 mm
HALK.
22 mm
HALK.
Holkintyönnin
PP0713.eps
686455-R2 FI
73
H
UOLTO
5.5
Laakerit
5.5-1
Laakerien voitelu
Ylälaakerit täytyy voidella alustarasvalla 500 käyttötunnin
välein. Levitä vedenpitävää alustarasvaa (Whitmore OmniTask EP2 tai NLGI-luokka 2) kuvassa näkyviin zerk-liittimen
voitelupisteisiin. Käytä sivusiirtoa yläliittimien saamiseksi
näkyviin.
PP1051.eps
5.5-2
Laakerin huolto
2
3
1 Irrota lisälaite trukista kohdan 5.1 mukaisesti.
2 Irrota sivusiirtosylinterin ankkuripultit rungosta ja
ankkurikannattimesta.
3 Irrota kiristysruuvit ja irrota ankkurikannatin rungosta.
4 Irrota ylälaakerin segmentit. Vaihda molemmat
laakerisegmentit, jos jommankumman musta pinta on
kulunut alle 1,5 mm paksuksi.
5 Mittaa alalaakerien näkyvä paksuus.
Jos paksuus on
alle 1,5 mm, vaihda molemmat laakerit.
HUOMAA: Laakerien puristustiukkuus laakeritaskuihin
on suuri, ja ne täytyy pakottaa sisään.
6 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
seuraavin poikkeuksin:
• Puhdista rungon yläkoukku ja alalaakeritaskut niihin
kertyneestä rasvasta.
Vain luokka III
Only
• Kun lisälaite on kiinnitetty trukkiin, levitä rasvaa zerkliittimiin kohdan 5.5-1 mukaisesti.
Zerk-liitin
4
PP1061.eps
1,5 mm
Laakerisegmentti
74
686455-R2 FI
H
5.6
5.6-1
UOLTO
Hydraulisen
etulevyn pysäytin
Valitsin
Säätö
Sulkuventtiili
1 Työnnä etulevy ulos, jotta pysäytinmekanismi
tulee näkyviin. Vedä valitsinta ulospäin ja käännä
se haluttuun pysäytysasentoon. Valitsinta täytyy
kääntää niin, että vastaava säätökantaruuvi koskettaa
sulkuventtiilin vipua.
Vedä ulos säätöä varten.
2 Säädä etulevyn asentoa avaamalla valitsimen
lukkomutteria ja kääntämällä kantaruuvia
(vastapäivään, kun haluat pienentää etäisyyttä
kuormalevyjen kärkiin, tai myötäpäivään, kun haluat
suurentaa etäisyyttä kuormalevyjen kärkiin).
PP1064.eps
96 cm
Maksimiasetus
5.6-2
PP1249.eps
Sulkuventtiilin huolto
1 Työnnä etulevy ulos, jotta pääset käsiksi sulkuventtiiliin.
VAROITUS: Vapauta ennen letkujen
irrottamista hydraulijärjestelmän
paine. Sammuta trukki ja avaa trukin
hallintaventtiilejä useita kertoja kumpaankin
suuntaan.
4
2
2 Irrota letku tai putki venttiilin liittimistä ja merkitse ja
tulppaa se. Irrota kantaruuvit, joilla sulkuventtiili on
kiinnitetty leukaan.
3 Irrota patruuna, mäntä ja välike.
Irrota pieni O-rengas ja
tukirengas O-renkaan irrotustyökalulla.
PP1522.eps
HUOMIO: Älä vahingoita venttiilin sisäpintoja.
4 Irrota tulppa ja käyttölaite.
5 Pese kaikki osat puhdistusliuottimella ja puhalla
kuivaksi.
6 Voitele kaikki sisäiset osat STP:llä ennen kokoamista.
7 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
686455-R2 FI
3
75
H
5.7
5.7-1
UOLTO
Kuormalevyt
Kuormalevyn leveyden
säätö
QFMTM push/pull-laitteet – Kuormalevyjä voidaan
säätää niin, että niiden väliin jää 10 cm - 25 cm. Irrota
kuormalevyn kantaruuvit ja asenna kuormalevyt toisiin
reikiin. Kiristä kantaruuvit tiukkuuteen 65-70 Nm.
QFMTM Push/Pull
PP1524.eps
Erilliset push/pull-laitteet – Kuormalevyjä voidaan
säätää niin, että niiden väliin jää 10 cm - 30 cm. Vedä
kuormalevyn päällä oleva jousilukko ylös. Säädä
kuormalevy haluttuun asentoon. Kiinnitä jousilukko palkin
loveen.
10 cm
TAI
25 cm
PP1523.eps
Erillinen push/pull-laite
5.7-2
Kuormalevyn kärjen säätö
Kuormalevyn kärjet tulee kohdistaa 6 mm:n tarkkuudella.
Lisää säätölevyjä, kun haluat nostaa alemman kuormalevyn
kärjen toisen kärjen tasalle.
1 Irrota alakoukkujen kantaruuvit ja koukku kuormalevystä.
Kiristä kantaruuvit koottaessa tiukkuuteen 160-170 Nm.
2 Nosta kuormalevyn kärkeä, kun lisäät säätölevyjä
kuormalevyn takareunan ja rungon alemman
koukkupalkin väliin. Lisää säätölevyjä tarpeen mukaan
kärkien kohdistamiseksi.
3 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
Kohdista kärjet
2
1
PP1054.eps
76
686455-R2 FI
H
UOLTO
5.8
Solenoidiventtiili
5.8-1
Solenoidiventtiilin huolto
TÄRKEÄÄ: Huolla venttiili puhtaalla työskentelyalueella.
1 Irrota johdot ja diodi kelan liittimistä.
2 Irrota kelan päätylevy venttiilistä. Irrota kela.
Merkitse
kelan liittimien asento suhteessa venttiilin portteihin
kokoamista varten.
1
2
Kela
3 Asenna uusi kela ja päätylevy ja varmista, että liittimet
ovat oikeassa asennossa.
4 Suorita kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä
RC0686.eps
seuraavin poikkeuksin:
• Katso johtojen ja diodin oikea asennus osan 4.6
kytkentäkaaviosta.
686455-R2 FI
77
T
EKNISET TIEDOT
6.1
Tekniset tiedot
6.1-1
Hydrauliikka
VAROITUS: Trukki/lisälaiteyhdistelmän
nimelliskapasiteetti on trukin
alkuperäisvalmistajan vastuulla, ja se voi
olla pienempi kuin lisälaitteen arvokilvessä
ilmoitettu. Ks. trukin arvokilpi.
Trukin rajoitusasetus
Suositus 140 baaria
Maksimi 160 baaria
Trukin virtauksen määrä ➀
Suositeltu
Min. ➁
15 l/min
35E, 45E
26 l/min
Maks. ➂
38 l/min
➀
Cascaden E-sarjan push/pull- ja load push -laitteet ovat
yhteensopivia öljypohjaisen SAE 10W -hydraulinesteen kanssa,
joka täyttää vaatimukset Mil-vaatimukset spes. MIL-0-5606 tai
MIL-0-2104B. Synteettisen tai vesipohjaisen hydraulinesteen
käyttöä ei suositella. Jos on käytettävä tulenkestävää
hydraulinestettä, on käytettävä myös erikoistiivisteitä. Ota
yhteys Cascadeen.
➁
Suositusta pienempi virtaus aiheuttaa mekanismin nopeuden
alentumista.
➂
Maksimiarvon ylittävä virtaus voi aiheuttaa ylikuumenemista,
heikentää järjestelmän tehoa ja lyhentää hydraulijärjestelmän
käyttöikää.
GA0090.eps
Letkut ja liittimet
Kaikkien syöttöletkujen numeron täytyy olla 6.
Kaikkien liittimien aukkojen täytyy olla vähintään 7 mm.
6.1-2
Trukin kelkka
Kelkan kiinnitysmitat (A) ITA (ISO)
A
Luokka II
Luokka III
Minimi
Maksimi
380,0 mm
474,5 mm
381,0 mm
476,0 mm
GA0389.eps
78
686455-R2 FI
T
6.1-3
EKNISET TIEDOT
Hallintaventtiili - erilliset push/pull-laitteet
Tarkista ITA (ISO) -standardien noudattaminen:
Kallista
eteenpäin
Sivusiirto vasemmalle
TAI
Kuormalevyt ulos
Ulostyöntö
TAI
Sheet-SavTM- vapautus
TAI
Tarrain alas
Lasku
GA0082.eps
Nosto
6.1-4
Kallista
taaksepäin
Sisäänveto
Sivusiirto
TAI
oikealle
Sheet-SavTM- kytkentä
TAI
TAI
Kuormalevyt
Tarrain alas
sisään
Hallintaventtiili - QFM push/pull -laitteet
TM
Tarkista ITA (ISO) -standardien noudattaminen:
Kallista
eteenpäin
Lasku
Ulostyöntö
TAI
Sheet-SavTM- vapautus
TAI
Tarrain alas
GA0126.eps
Nosto
686455-R2 FI
Kallista
Sisäänveto
taaksepäin
TAI
Sheet-SavTM- kytkentä
TAI
Tarrain alas
79
T
6.1-5
EKNISET TIEDOT
Kiristysarvot
Vakio- ja QFMTM push/pull -laitteiden kiristysarvot esitetään
alla olevassa taulukossa käyttäen metrisiä yksiköitä.
Kaikki kiristysarvot ilmoitetaan myös tämän oppaan kunkin
huoltotoimenpiteen yhteydessä.
Viite
1
2
Kiinnittimen sijainti
Koko
Nm
Tarraimen kuusiokolokantaruuvit
M16
160-170
Tarraimen kuusiokantaruuvi
M16
205-225
-
-
Silmätappityyppinen
M8
11-13
Pidätintyyppinen
M8
26-28
-
-
Silmätappityyppinen
M8
11-13
Pidätintyyppinen
M8
26-28
Venttiilin kantaruuvit
M8
15-20
Toissijaisen ulkoleuan tapin kantaruuvit
M8
11-13
Ensisijaisen sisäleuan tapin kantaruuvit
M8
11-13
Pikakiinnitettävän alakoukun kantaruuvit
M16
160-170
Pultattavan alakoukun kantaruuvit
M16
160-170
Kuormalevyn pysäyttimen kantaruuvi
M12
65-70
Kuormalevyn koukun kantaruuvit
M16
220-230
Pultattavan QFM -kuormalevyn kantaruuvit
M12
65-70
Toissijaisen sisäleuan tapin kantaruuvit
3
Push/pull-sylinterin kantaruuvit
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TM
■ Käytä Loctite 242:ta (sininen)
3
4
2
1
PP1053.eps
80
Pidätintyyppinen
5
7
6
12
Silmätappityyppinen
11
10 9
8
686455-R2 FI
Tyhjä
Do you have questions you need
answered right now? Call your nearest
Cascade Service Department.
Visit us online at www.cascorp.com
Tarvitsetko heti vastauksen kysymykseesi? Ota yhteys lähimpään Cascade-huoltoon. Vieraile Internet-sivustollamme www.
cascorp.com
Haben Sie Fragen, für die Sie sofort eine
Antwort benötigen? Wenden Sie sich
anIhren nächsten Cascade-Kundendienst.
Besuchen Sie uns online: www.cascorp.com
En cas de questions urgentes,
contacter leservice d’entretien Cascade le
plus proche.
Visiter le site Web www.cascorp.com.
Per domande urgenti contattare
l’Ufficio Assistenza Cascade più vicino.
Visitate il nostro sito all’indirizzo
www.cascorp.com
¿Tiene alguna consulta que deba
ser respondida de inmediato? Llame por
teléfonoal servicio técnico de Cascade más
cercano. Visítenos en www.cascorp.com
AMERICAS
Cascade Corporation
U.S. Headquarters
2201 NE 201st
Fairview, OR 97024-9718
Tel: 800-CASCADE (227-2233)
Fax: 888-329-8207
Cascade Canada Inc.
5570 Timberlea Blvd.
Mississauga, Ontario
Canada L4W-4M6
Tel: 905-629-7777
Fax: 905-629-7785
Cascade do Brasil
Rua João Guerra, 134
Macuco, Santos - SP
Brasil 11015-130
Tel: 55-13-2105-8800
Fax: 55-13-2105-8899
EUROPE-AFRICA
Cascade Italia S.R.L.
European Headquarters
Via Dell’Artigianato 1
37030 Vago di Lavagno (VR)
Italy
Tel: 39-045-8989111
Fax: 39-045-8989160
Cascade (Africa) Pty. Ltd.
PO Box 625, Isando 1600
60A Steel Road
Sparton, Kempton Park
South Africa
Tel: 27-11-975-9240
Fax: 27-11-394-1147
ASIA-PACIFIC
Cascade Japan Ltd.
2-23, 2-Chome,
Kukuchi Nishimachi
Amagasaki, Hyogo
Japan, 661-0978
Tel: 81-6-6420-9771
Fax: 81-6-6420-9777
Cascade Korea
121B 9L Namdong Ind.
Complex, 691-8 Gojan-Dong
Namdong-Ku
Inchon, Korea
Tel: +82-32-821-2051
Fax: +82-32-821-2055
Cascade-Xiamen
No. 668 Yangguang Rd.
Xinyang Industrial Zone
Haicang, Xiamen City
Fujian Province
P.R. China 361026
Tel: 86-592-651-2500
Fax: 86-592-651-2571
Cascade Australia Pty. Ltd.
1445 Ipswich Road
Rocklea, QLD 4107
Australia
Tel: 1-800-227-223
Fax: +61 7 3373-7333
Cascade New Zealand
15 Ra Ora Drive
East Tamaki, Auckland
New Zealand
Tel: +64-9-273-9136
Fax: +64-9-273-9137
Sunstream Industries
Pte. Ltd.
18 Tuas South Street 5
Singapore 637796
Tel: +65-6795-7555
Fax: +65-6863-1368
Cascade India Material
Handling Private Limited
No 34, Global Trade Centre
1/1 Rambaugh Colony
Lal Bahadur Shastri Road,
Navi Peth, Pune 411 030
(Maharashtra) India
Phone: +91 020 2432 5490
Fax: +91 020 2433 0881
c
Cascade Corporation 2008
01-2008
Osanumero 686455-R2 FI