OULUN ROTARYKLUBI 1932-

OULUN ROTARYKLUBI 1932-
Juhani Hannila
19321934
Perustaminen alkaa
.
19321934
Päätetään perustaa klubi Ouluun
.
1933
Klubin 1. säännöt
5.5.1934
Perustaminen ja hakemus RI:n jäseneksi
Klubin presidentit
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
Antti Jauho
Karl-Julius Mattas
Väinö Nevanlinna
Helmer Paavola
Kaarlo Metsävainio
Björn Weckman
Urho Matinolli
Heikki Rautiainen
Felix Vanhala
Heikki Vahe
Antti Jauho
P 1934-35
8.5.1934
RI:n jäseneksi hyväksymiseen vaikuttaminen
Klubin 1. standaari
25.5.1934
Hyväksyminen
RI:n jäseneksi
Klubin 1.Charterkirja
.
Torikatu 1930-luvulla
Franzenin talo 1934 -
.
Lounaskokous 1936
.
2-vuotisjuhlaillallinen 1936
.
Rauhala 1938 -
Vierailu Kalevassa 1940
.
Kesäretkelle 1940
.
Klubin presidentit
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
Jussi Oksanen
Ilmari Rostedt
Runar Sandelin
Olavi Hulkko
Werner Hedman
Erkki Tuomikoski
Assar Kantela
Albin Salokannel
Gunnar Kulvik
Urpo Pesonen
Runar Sandelin
P 1946-47
DG 1961-62
“Act
Aim for action
Communicate for
Understanding
Test for Leadership”
DG 1970-71
”Bridge the Caps”
Olavi Hulkko
P 1947-49
DG 1953-54
“Rotary is Hope
in Action”
RI Convention 1950 Detroit
Urpo Pesonen
P 1953-54
DG 1956-57
”1. Keep Rotary simple
2. More Rotary in
Rotarians
3. Learn More about
Each Other”
Klubin presidentit
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
Tauno Kokko
Viljo Lantto
Yrjö Hautala
Jaakko Lehmus
Uki Heikkinen
Veli Suomio
Pentti Vuorela
Valde Näsi
Helge Hartoma
Kaste Varjoranta
1956
2. Charter-kirja
Kauppaklubi 1957 -
.
Klubin presidentit
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
Aarne Takkinen
Kalervo Pekkala
Nils Hammar
Sulo Lapola
Allan Vehaskari
Aaro Korkeakivi
Ahti Latomaa
Urho Ristiluoma
Simo J. Peltonen
Yrjö Sormunen
Klubin presidentit
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
Pekka Mattila
Olavi Airas
Matti Paunonen
Elias Jokiranta
Tauno Saarela
Kauko Seppälä
Jouko Mäkelä
Esko Olkinuora
Wilhelm Kaipainen
Aatos Oksanen
Olavi Airas
P 1975-76
DG 1977-78
”Serve to Unite
Mankind”
Kauko Seppälä
P 1979-80
DG 1988-89
”Put Life into
Rotary – your Life”
Aatos Oksanen
P 1983-84
DG 1996-97
”Build the Future with
Action and Vision”
Klubin presidentit
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
Tapio Rönkä
Pellervo Arponen
Pekka Puolakka
Tauno Markkanen
Aarno Arokylä
Juhani Kaimio
Pekka Tienari
Pauli Mahkonen
Matti Heikkinen
Kauko Kouvalainen
Vaakuna 1987 -
Matti Heikkinen
P 1992-93
DG 2004-05
”Celebrate Rotary”
Kruunumakasiini 1992 -
.
Klubin presidentit
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
Eino Jokinen
Matti Karras
Paavo Väliheikki
Antti Iinatti
Juhani Hannila
Jyrki Ristiluoma
Pekka Juntunen
Ensio Saarenpää
Risto Siivola
Heikki Sipilä
Juhani Hannila
P 1998-99
DG 2000-01
” Create Awareness Take Action”
.
Takaisin Rauhalaan
18.4.1999 -
Pekka Juntunen
P 2000-01
DG 2007-08
”Rotary Shares”
Presidentin ilta Alarannassa 11.8.2000
.
Presidentin ilta
Maikkulassa
17.8.2001
.
Presidentin ilta Luurinmutkassa 30.8.2002
.
Hiihtovalmennusjoukkue Jerisjärvellä 9.-14.3.2003
.
Presidentin ilta Lasaretissa 5.9.2003
.
Klubin presidentit
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
Jouko Simonen
Vilho Lantto
Erkki Koskela
Martti Väisänen
Solovetskissa 4.8.2004
.
Chicagossa 18.6.2005
.
Kalevalassa 2007
.
.
Klubin presidentit
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Matti Isohanni
Jorma Kinnunen
Seppo Laitinen
Timo Suonperä
Jyrki Mäkelä
Sulo Lahdelma
Oulu-laivalla 18.9.2008
.
Rauhalassa 15.1.2009
.
Rauhalassa 15.1.2009
.
Klubi 75 v 5.5.2009, Franzenin talo
75-vjuhlakokous 28.5.2009, Rauhala
Presidentti Matti Isohanni ja sihteeri Kimmo Mansisto
75-vjuhlakokous 28.5.2009
Juhlakirjan “Oottako kuullu” julkistaminen. Toimituskunta on saanut kirjansa.
75-vjuhlaan 5.6.2009 osallistuneet ORK:n presidentit
Radisson SAS
PDG:t 75-vjuhlassa 5.6.2009
Juhlatoimikunta sai kiitosta
Lähdössä Manamansaloon presidentin lauantaihin
Valmiina maastomarssille
Kalevassa 27.1.2011
Vas er: Vuokko Joki, Reijo Junkkari, Jouko Simonen, isäntämme päätoimittaja Markku Mantila, Martti Väisänen, Markus H. Korhonen, 2.r: Pirjo Weisell,
Kaija Pulkkinen, Tapani Yliniemi, Jari Lehtelä, Kari Kuvaja, Esa Kettunen, 3.r: Jorma Koljonen, Lasse Niinimäki, Heikki Sipilä, Timo Ronkainen, Jarmo
Rankinen, 4.r: Harri Mäkinen, Hannu Ruokolainen, Erkki Koskela, Matti Karras, Sulo Lahdelma. Hämärän rajamailla 5.r: Pekka Juntunen,
Matti Heikkinen, Jyrki Mäkelä, Jorma Kinnunen, Vilho Lantto, Juhani Hannila, Timo Suonperä ja 6.r: Timo Saarela, Esa Kauppi, Matti Isohanni,
Tauno Saarela, Sampo Puoskari, Keijo Nissilä, Veikko Laulajainen.
Kalevassa 27.1.2011
77-vuotisjuhlakokous Kymppi-Eristyksessä 19.5.2011
Tehtävien vaihto 28.6.2012
Tehtävien vaihto 27.6.2013
Taktiikkapalaveri Rauhalassa 12.9.2013
”Palvelu itsekkyyden edelle”