KOULUTUSOPAS 2012

KOULUTUSOPAS 2012
Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
sekä vapaa sivistystyö
Oppaat ja käsikirjat 2011-10
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN?
KOULUTUSOPAS 2012
AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ
Julkaisija
© Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
Puh. 040 348 7555 (vaihde)
Työ- ja elinkeinotoimistoista ja kirjastoista.
Toimitus ja taitto
ISBN 978-952-13-4781-8 (nid.)
ISBN 978-952-13-4782-5 (pdf )
Satu Hornborg, puh. 040 348 7248
Sähköposti: [email protected]
Painatus
Westpoint
Rauma 2011, marraskuu
Painosmäärä
Painosmäärä 60 000 kpl.
Jakelu
Perusopetuksen päättöluokkalaiset, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansanopistot,
kirjastot, työ- ja elinkeinotoimistot ja
muut julkishallinnon toimipisteet.
Ilmoitusmarkkinointi
BF Media Oy
Maapallonkuja 1 B, PL 80
02211 ESPOO
Puh. (09) 4559 2245
Fax (09) 4559 2246
Opetushallitus ei vastaa ilmoitusten
sisällöstä
2
Lainaus
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
OPPAAN ESITTELY
Koulutusopas 2012 sisältää yleisiä kuvauksia ja tietoja
ajankohtaisesta koulutustarjonnasta, valintaperusteet sekä
hakuohjeet. Oppaassa esitellään ammatillista peruskoulutusta, lukiokoulutusta sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Syksyllä 2012 alkava koulutus esitellään oppilaitoksittain aakkosjärjestyksessä. Oppaan lopussa on tiivistelmä
syksyn 2012 koulutustarjonnasta.
Muita koulutusoppaita
Tietoa aikuiskoulutuksesta:
- Aikuiskoulutusopas
- Aikuiskoulutukset keväällä 2012
Tietoa ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksesta:
www.koulutusnetti.fi.
OPPAAN ESITTELY
Koulutusoppaan tiedot on kerätty ja tarkastettu syyskuussa 2011. Koulutuksen järjestäjät ovat päivittäneet tiedot oppilaitoksista ja koulutuksista Opetushallituksen KOULUTA-koulutustietojärjestelmään. Opetushallitus ei vastaa
mahdollisista puutteellisista tiedoista.
3
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
SISÄLTÖ
OPPAAN ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
AMMATINVALINTA EDESSÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Vinkkejä ja neuvoja tulevaisuuteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus –
Ammattistartti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Perusopetuksen lisäopetus – kymppiluokka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nuorten työpajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Opiskelijaelämä on monimuotoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lukio luo pohjaa tulevaisuudelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Osaajia tarvitaan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
KOULUTUSVÄYLÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Esi- ja perusopetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Tutkintoon johtavat opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Lisäopinnot ja valmistavat opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Korkea-aste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Ammattikorkeakoulut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Yliopistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Aikuiskoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
OPINTOJEN YHDISTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Yhteistyö mahdollistaa yksilöllisiä opintoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Mitä hyötyä on lisäopinnoista? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Useamman tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Yhteishaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• Hakuajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Millä todistuksella haetaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Voiko hakutoivejärjestystä muuttaa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Opiskelijavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Tulosten julkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Opiskelupaikan varmistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Jos hakija ei tule valituksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Muutoksenhaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Hakuohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
• Koodistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• Näin yhteishaku etenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Opiskelijaksi ottamisen perusteet
ammatillisessa peruskoulutuksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
• Perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden valinta . . . . . . . . . . . . . . .32
• Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
suorittaneiden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
• Muita säännöksiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Opiskelijaksi ottamisen perusteet lukiokoulutuksessa . . . . . . . . . . . . . . .37
Terveydelliset tekijät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Perustutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ammatillinen perustutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
• Mitä opintoihin sisältyy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Työssäoppiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ammattiosaamisen näytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Miten aikaisemmat opinnot ja työkokemus
otetaan huomioon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Koulutusalat ja perustutkinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Ammatillinen peruskoulutus urheilijoille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Ammatillinen erityisopetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Erityisopetus ammatillisissa oppilaitoksissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Erityisopetus ammatillisissa erityisoppilaitoksissa . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Opintososiaaliset edut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kotitalousopetus (talouskoulu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Maahanmuuttajien koulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Oppisopimuskoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Aikuisten ammatillinen koulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Yrittäjyys ammatillisessa peruskoulutuksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Ammattitaitokilpailut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Humanistinen ja kasvatusala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Kulttuuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. . . . . . . . . . . . . . . . .54
Luonnontieteiden ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tekniikan ja liikenteen ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Luonnonvara- ja ympäristöala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012 . . . . . . . .62
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012 . . . . . . . . .218
4
MUU AMMATILLINEN KOULUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Kuljetuksen ja liikenteen koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Turvallisuusalan koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Vankeinhoidon ja rikosseuraamusalan koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Valmentava kuvataidealan koulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Kansanopistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Kansalaisopistot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
LUKIOKOULUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Lukio-opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
• Opintojen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
• Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
• Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
• Kahden tutkinnon suorittaminen yhtäaikaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Ylioppilastutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Luonnontieteet, kielet ja taideaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Urheilulukiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB-tutkinto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Reifebrüfung-tutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Kansainväliset koulut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
• Steinerkoulut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Muu lukiokoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• EB-tutkinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• Lukiokoulutus kansanopistoissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• Opiskelu kesälukiossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
• Etälukio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
• Aikuisten lukiokoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS SYKSYLLÄ 2012. . . . . . .297
INFORMATION IN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Study Paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
General upper secondary education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Vocational upper secondary education and training . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Residence permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Financial aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
The Joint Application system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
KANSAINVÄLISET OPINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
TUKEA OPISKELUUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
• Opintososiaaliset edut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
• Opintotuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
• Esteetön opiskelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
• Opinto-ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
TYÖMARKKINATUKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
KOULUTUSTIETOA NETISSÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
LUKIOKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Etelä-Suomen avi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Lounais-Suomen avi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Itä-Suomen avi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Länsi- ja Sisä-Suomen avi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Pohjois-Suomen avi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Lapin avi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
KOULUTUSTARJONTA 2012, TIIVISTELMÄ . . . . . . . . . . . . . . .333
OPPILAITOSHAKEMISTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
5
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Sinä, jolla on tämä opas kädessäsi olet perusopetuksen yhdeksännellä luokalla tai olet lukion abiturientti. Tai sitten
olet jossakin toisessa elämänvaiheessa, valmis ottamaan
seuraavan askeleen koulutus- ja ammattiurallasi. Tämä
merkitsee sitä, että päätökset, jotka voivat tuntua suurilta,
vaikeilta ja haastavilta, ovat edessäsi.
Tulevaisuus sekä houkuttelee että pelottaa. Mikä minusta tulee? Missä aloitan opiskelut? Mitä opiskelen? Et ole
ainoa, joka pohtii vastaavanlaisia kysymyksiä. Ja tiedätkö mitä? Ei se ole niin pelottavaa kuin alunperin ajattelit,
vaan se on myös kivaa.
Ja muista, koulutuksen valinta on yksi elämän ehdottomasti tärkeimmistä päätöksistä, vaikka kyse ei olekaan elämästä ja kuolemasta. Aina on mahdollista valita uudelleen. Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden
jo hankitun koulutuksen täydentämiseen tai jopa täysin
uusien valintojen tekemiseen myöhemmin elämässä.
HYVIÄ NEUVOJA
Valitse sydämelläsi, mutta ole silti avoin monille ehdotuksille. Ota selvää eri koulutusvaihtoehdoista ja ammateista. Oma aktiivisuus on tärkeää. Aloita kysymällä itseltäsi,
mitä haluat tehdä. Seuraava vaihe on miettiä, miten voit
toteuttaa suunnitelmasi. Älä anna periksi, vaikka välillä
näyttäisi huonolta.
Koska koulutuksen valitseminen on elämäsi tärkeimpiä
valintoja ja käytät siihen paljon aikaa, rahaa ja tunteita,
kannattaa sen suunnittelemiseen käyttää aikaa niin kotona
kuin koulussakin. Voit myös miettiä, millä ammattialoilla
on tulevaisuudessa erityinen työvoimatarve. Vai kiinnoistaisiko yrittäjyys?
Opinto-ohjaajat ovat sinua varten kouluissa. Heiltä saat
tietoa ja ohjausta jatko-opintoihisi, uravalintaasi ja tulevaisuuttasi varten. Voitte yhdessä keskustella kuinka toiveesi, mielenkiinnon kohteesi, yksilölliset piirteesi, tietosi
ja taitosi voidaan sovittaa jatko-opintoihisi. Työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja tietopalvelusta saat tietoa eri ammateista, työelämästä ja jatkokoulutuksesta.
Onnea matkaan!
Stefan Träskvik, opinto-ohjaaja, Närpiön yläaste (yläkoulu)
AMMATINVALINTA EDESSÄ
VINKKEJÄ JA NEUVOJA
TULEVAISUUTEEN
7
AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN
OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI
Päätavoite on, että opiskelija saa valmiudet hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.
Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri
koulutusaloihin ja työelämän sekä koulutuksen ammatteihin. Tavoite on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen
sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa koulutuksessa ja suoriutumaan siitä.
Opiskelijan opiskelu- ja elämäntaidot paranevat sekä perustutkintokoulutuksessa tarvittava tietopohja ja valmiudet vahvistuvat. Tarvittaessa voi perusopetuksen päättöarvosanoja korottaa koulutuksen aikana.
Opiskelija saa henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelussa korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja
käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Opiskelija saa yksilöllistä tukea ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä ohjausta
aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen. Tavoitteena on, että opiskelijalla on opintojen tuloksena opintoihin tai työhön siirtymisen suunnitelma.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on 20-40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti.
Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista
opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan
tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti:
• opiskelu- ja elämäntaidot
• perustietojen ja –taitojen vahvistaminen
• ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot
• valinnaiset opinnot (ammatilliset tai muut valinnaiset).
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Koulutuksen aikana suoritettuja ammatillisia opintoja on
mahdollista lukea myöhemmin hyväksi ammatillisessa
tutkintokoulutuksessa. Koulutus ei kuulu yhteishakuun,
vaan hakemus lähetetään suoraan oppilaitokseen, joka
myös antaa tarkempia tietoja koulutuksesta.
8
PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS
(KYMPPILUOKKA)
Peruskoulun jälkeen voi hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen, ns. kymppiluokalle.
Koulutus ei kuulu yhteishakuun, vaan haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Tietoja alkavista koulutuksista saa
esim. opinto-ohjaajalta tai ottamalla yhteyttä kunnan sivistystoimeen tai opetusvirastoon.
Kymppiluokalla luetaan samoja aineita kuin peruskoulussa. Lisäksi opintoihin sisältyy työelämään tutustumista ja ammattiin valmentavia opintoja. Lisäopetuksessa voi
myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.
NUORTEN TYÖPAJAT
Nuorten työpaja auttaa nuoria löytämään työpaikan, opiskelupaikan tai muun kestävän ratkaisun. Toiminta perustuu moniammatilliseen henkilökohtaiseen ohjaukseen.
Työpajat kuuluvat Valtakunnalliseen Työpajayhdistys
ry:hyn, lisätietoja www.tpy.fi.
Työpajoilla on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu mm
työ- ja elinkeinotoimistot, oppilaitokset, sosiaali- ja terveyssektori, Kansaneläkelaitos sekä mielenterveyden tukijärjestöt. Yhteistyö on tärkeä väline kauaskantoisten ratkaisujen löytämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Toiminnalla halutaan saavuttaa etenkin syrjäytymisuhan
alla olevat nuoret.
Työpajoihin osallistuu useimmiten työttömiä koulutettuja tai ilman koulutusta olevia nuoria. Joissakin työpajoissa järjestetään myös toimintaa opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suorittaa opintonsa loppuun.
Työpaikoissa työttömät nuoret voivat saada tukea työn tai
opiskelupaikan haussa sekä tehdä opintokäyntejä työpaikoille tai oppilaitoksiin. Voi esimerkiksi harjoitella cv:n ja
työhakemuksen laatimista, suorittaa ammatinvalintatestejä tai urasuunnitelmia sekä yhdessä työpajan ohjaajien
kanssa suunnitella tulevaisuutensa.
Toiminta sovelletaan yksilöllisesti. Nuorten työpajatoiminta tukee nuoren oppimista ja sosiaalisia taitoja, vahvistaa
nuoren itsetuntoa, kiinnostuskohteita ja vahvuuksia.
Työpajat sekä työ- ja elinkeinotoimistot antavat lisätietoa
työpajatoiminnasta ja siitä, miten siihen hakeudutaan.
OPISKELIJAELÄMÄ ON MONIMUOTOINEN
LUKIO LUO POHJAA TULEVAISUUDELLE
Pitelet käsissäsi koulutusopasta, josta tulet kenties löytämään tulevan opiskelupaikkasi. Olipa valintasi sitten ammatillinen koulutus, lukio, oppisopimus tai joku monista muista vaihtoehdoista, kannattaa koulutukseen tutustua etukäteen. Valintaan kannattaa panostaa ja kyselemällä ja tutustumalla saat lisätietoa lukuisista jatkokoulutusvaihtoehdoista.
Lukio tarjoaa opiskelijalle kattavan yleissivistyksen ja valmiudet jatko-opintoihin. Lukiossa voit suhteellisen vapaasti valita niitä kursseja, joista itse pidät. Valinnaisuus
on laajaa, ja jokainen voi itse koota sellaisen kokonaisuuden, jonka kokee itselleen mielekkääksi ja kiinnostavaksi.
Ammatillisen koulutuksen hakijamäärä on jo hypännyt lukiokoulutuksen ohi. Osaajille on kova kysyntä myös työmarkkinoilla ja ammatillisen koulutuksen arvostus yhteiskunnassa onkin ollut tasaisessa nousussa jo pidemmän aikaa. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu työelämään
ammattilaisia ja osaajille työelämän ovet raottuvat jo esimerkiksi työssäoppimisjaksojen aikana.
Toisella asteella opiskelu on jo itsenäisempää. Mutta kuten
sanotaan, vapaus tuo myös vastuuta. Ammatillisessa koulutuksessa pääset myös osaltasi itse vaikuttamaan opintojesi etenemiseen ja painottumaan niihin osa-alueisiin, jotka kiinnostavat juuri sinua. Oppilaitoksen arjessa ja vaikka
opintosuunnitelmien hahmottelussa sinua auttavat vanhemmat opiskelijat, tutorit, joita voi verrata peruskoulun
tukioppilaisiin. Tutoreihin saattaa törmätä myös oppilaitosten vierailukäynneillä ja heiltä kannattaakin jututtaa ahkerasti, sillä he tietävät, millaista opiskelu kyseisessä oppilaitoksessa oikeasti on. Myös oppilaskunta on kullanarvoinen kanava, jos haluaa päästä vaikuttamaan oppilaitoksen
asioihin. Oppilaskunnan hallitus voi ottaa kantaa oppilaitoksessa tehtäviin päätöksiin tai esimerkiksi järjestää opiskelijoille yhteisiä tapahtumia. Oppilaskunnan kautta voit
päästä myös mukaan esimerkiksi Ammattiin Opiskelevat
SAKKI ry:n tutor- tai oppilaskuntakursseille ja valtakunnallisille koulutuksille.
Edessäsi on nyt yksi tärkeimmistä valinnoista. Harkitse
tarkkaan ja rauhassa, ja muista, että opiskelun tulee olla
mukavaa. Helppoa se ei aina ole, mutta oppimasi asiat tulevat olemaan jatkossa sinulle suureksi hyödyksi ja opiskeluaika tarjoaa sinulle ainutlaatuisia kokemuksia.
Lukiossa opiskelu eroaa paljon peruskoulusta. Lukiolaisena olet ensimmäistä kertaa oppilaan sijaan opiskelija. Valitset itse kurssisi, suunnittelet opintosi ja kannat vastuun
niiden etenemisestä. Toisaalta saat vapautta painottaa valintojasi mielesi mukaan ja päättää itse, milloin suoritat
kunkin kurssin.
Kolmantena lukiovuotena on edessä lukion päättävä rutistus, ylioppilaskirjoitukset. Kokeissa koetellaan niitä tietoja ja taitoja, joita olet oppinut lukio-opintojen aikana. Onnistuneen ylioppilastutkinnon jälkeen voit painaa päähäsi
valkolakin ja saat oikeuden jatkaa opintojasi korkea-asteella. Ylioppilastutkinto on myös kansainvälisesti arvostettu,
ja se avaa ovet opiskelulle ulkomailla.
Lukiosta voi vapaasti valita tiensä eteenpäin, sillä se antaa
vankan pohjan uuden opiskelulle. Lukion tarjoama yleissivistys on kivijalka, jolle voi rakentaa sekä ammatillista että
akateemista osaamista.
Lukio ei kuitenkaan ole pelkkää pänttäystä otsa kurtussa. Lukioajan unohtumattomimmat hetket koetaan vanhojentansseissa ja riehakkaissa penkkareissa. Oppilaskuntatoiminnassa voi vaikuttaa koko koulun asioihin, ja tutoropiskelijana opastaa uusia ykkösiä lukiotaipaleen alkuun.
Lukiossa saadut uudet ystävät kulkevat mukana vielä pitkään. Lukio on elämän parasta aikaa – valitse viisaasti ja
ota valinnastasi kaikki irti!
Suomen Lukiolaisten Liitto
www.lukio.fi
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Susanna Haapalainen
puheenjohtaja
Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry
9
OSAAJIA TARVITAAN
Uuden työvoiman kysyntä lisääntyy tulevina vuosina ennen kaikkea siitä syystä, että työssä oleva väestö ikääntyy ja eläkkeelle siirtyminen lisääntyy. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti ammateissa, joihin kouluttaudutaan
ammatillisen peruskoulutuksen kautta ja joissa työntekijät
ovat keskimääräistä iäkkäämpiä. Lisää työvoimaa on arvioitu tarvittavan hoitoalalle, muihin palveluammatteihin
sekä useisiin teollisuusammatteihin. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat pyritään mitoittamaan niin, että mahdollisimman moni työllistyisi valmistumisen jälkeen.
Seuraavassa kuvataan lyhyesti työllisyysnäkymiä. Tilanne vaihtelee kuitenkin maan eri osissa sen mukaan, mitkä
elinkeinot kullakin alueella painottuvat.
Humanistinen ja kasvatusala
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon suorittaneet työllistynevät verrattain hyvin kuntien ja järjestöjen
palvelukseen. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on kasvussa, mikä lisää tukipalvelujen tarvetta. Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneiden arvioidaan vastaisuudessa työllistyvän hyvin kuntien päivähoidon ja avointen varhaiskasvatuspalveluiden
tehtäviin, seurakuntien lapsi- ja perhetyön tehtäviin sekä
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, koska alan palvelut monipuolistuvat ja alalta tulee jäämään eläkkeelle
huomattava määrä työntekijöitä lähivuosina.
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Kulttuuriala
Kulttuurialan koulutuspaikkoja on nykyisin liikaa työvoimatarpeeseen nähden. Alan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet ovat työllistyneet viime vuosina keskimääräistä huonommin, vaikka alalle on syntynyt uusia
työtehtäviä ja ammatteja sekä mahdollisuuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä. Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillinen peruskoulutus laajentui 1990-luvun puolivälin jälkeen. Silloin alan perustutkinnon suorittaneiden työttömyys lisääntyi. Kuitenkin käsi- ja taideteollisuudessa puuala, kiviala, mallin- ja näyttelynrakentaminen on työllistänyt nuoria.
10
Viestinnän ja informaatiotieteiden ammatillinen peruskoulutus, johon kuuluvat audiovisuaalinen viestintä ja kuvallinen ilmaisu, on ollut suosittua. Koulutusta tarjotaan kuitenkin huomattavasti enemmän kuin mitä alalla on työpaikkoja. Näin on etenkin audiovisuaalisen viestinnän (radio, televisio, elokuva ja multimediatuotanto) alalla. Koulutustarvetta vähentävät eläkkeelle siirtyvien vähäinen
määrä ja keskimääräistä suurempi työttömyys. Myös musiikkialalla toimivat ammattilaiset ovat melko nuoria ja
työvoiman poistuma työelämästä pientä koulutustarjonnan kasvun seurauksena. Uusia pysyviä työpaikkoja syntyy vähän. Alalla työskenteleville on tyypillistä projektitehtävät ja riippuvuus useista tulolähteistä.
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Alan ammatillisen peruskoulutuksen saaneiden työmahdollisuuksien ennakoidaan pysyvän hyvinä ja jopa paranevan, jos talouden kehitys kääntyy suotuisammaksi ja lisää erilaisten palvelujen kysyntää. Uusia työpaikkoja syntyy kaupan alalle mm. myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin.
Perinteisten toimistotehtävien arvioidaan vähenevän. Joka
vuosi avautuu kuitenkin tuhansia työpaikkoja, koska ensi
vuosikymmenen alussa eläkkeelle siirtyy esimerkiksi taloushallinnon tehtävistä muutama tuhat henkilöä vuodessa.
Luonnontieteiden ala
Tietojenkäsittelyn peruskoulutuksen suorittaneita tarvitaan työelämässä vähemmän ja ammattikorkeakoulun
suorittaneita enemmän kuin aikaisemmin esimerkiksi taloushallinnon tehtävistä muutama tuhat henkilöä vuodessa.
Tekniikan ja liikenteen ala
Alan tutkinnon suorittaneita tarvitaan entistä enemmän
korvaamaan alalta eläkkeelle siirtyviä työntekijöitä. Keskimääräistä enemmän eläkkeelle siirtyy rakennusalan (talonrakentaminen ja maarakentaminen) sekä talotekniikan
(LVI) perustutkinnon suorittaneita työntekijöitä. Arkkitehtuurin ja rakentamisen opintoalalla on tarve lisätä nykyisiä aloittajamääriä erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa, mutta myös ammattikorkeakoulutuksessa. Rakennusala on painottunut aiempaa enemmän korjaus- ja
perusparannustyöhön. Etenkin talonrakennuksessa työllisyyttä arvioidaan lisäävän se, että saneerausten, peruskorjausten ja vähäisempien korjausten merkitys lisääntyy
ja kyseessä on uudisrakentamista työvaltaisempi toiminta.
Kone- ja metallialalla on jo pitkään ollut pulaa työvoimasta. Metallialan perustutkinnon ammateista eläkkeelle siirtyvien osuus on keskimääräistä suurempi ja vastedeskin
työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä henkilöitä. Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan ammattilaisia tarvitaan muun muassa kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajiksi sekä linja-autonkuljettajiksi. EU:n kuljettajadirektiivi edellyttää, että kuljettajalla on alan peruskoulutus. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät myös alalla lisääntyneisiin myyntitehtäviin. Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla työvoiman tarpeen uskotaan vakiintuvan. Alan
perustutkintoa tarvittavista ammateista siirrytään eläkkeelle lähivuosina keskimääräistä vähemmän ja työllisten
määrän ei uskota merkittävästi tulevaisuudessa kasvavan.
Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esimerkiksi sähkö- ja
elektroniikka-alalle ja rakennusteollisuuteen.
Turvallisuusalalla työvoimaa tarvittaneen aiempaa enemmän erilaisissa vartiointitehtävissä sekä teknisten valvontajärjestelmien asennus- ja ylläpitotehtävissä.
Maaseudun elinkeinoja pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Maaseudulle uskotaan syntyvän vastedes uudenlaisia ammatteja. Nämä ammatit liittyvät omaan yritystoimintaan ja edellyttävät hyvää ja monipuolista ammatillista peruskoulutusta. Näistä hevostalous eri muodoissaan on viime vuosina kasvanut kaikkein nopeimmin.
Maatilojen koko suurenee nopeasti ja ne tarvitsevat erilaisia palveluja tarjoavia yrittäjiä ja myös palkattua työvoimaa.
Taloudellisen taantuman vuoksi metsäteollisuuden kaikille tuotteille ei viimeisen kolmen vuoden aikana ole ollut
riittävää kysyntää maailman markkinoilla. Tämä on tilapäisesti pienentänyt puun ja sen korjaamisessa tarvittavan
työvoiman tarvetta. Metsäteollisuudessa on toteutettu toimenpiteitä, joilla tuotevalikoimaa muutetaan paremmin
kysyntää vastaavaksi. Myös puun käyttö energiantuotannossa on lisääntymässä. Jos tuotteiden uudistamisessa onnistutaan ja puun käyttöä pystytään lisäämään myös energiantuotannossa ja rakentamisessa, puun korjuutarve palautuu vähitellen aikaisemmalle tasolle. Merkkejä tuotannon elpymisestä on jo nähtävissä, mutta kehityksen suunta
ja voimakkuus ovat edelleen epävarmoja. Jos puun käyttö
palautuu lähelle muutaman vuoden takaisia määriä, metsäalan työvoiman tarve säilynee lähivuosina vuosikymmenen puolivälin tasossa. Työvoiman tarve painottuu metsäkoneenkuljettajiin, energiapuun koneellisen korjuun työntekijöihin ja puutavara-auton kuljettajiin. Sen sijaan metsureiden tarve on vähenevä.
Puutarhataloudessa viherrakentajien kysyntä oli kasvussa ennen taloustaantuman alkua. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli joillakin alueilla pulaa. Siihen vaikutti pitkään
jatkunut rakennustoiminnan lisääntyminen ja kotitalouksien ostovoiman paraneminen. Talouden taantuma vähensi uudisrakentamista ja siihen liittyvää viherrakentamista
merkittävästi. Lähitulevaisuudessa viheralan ammattilaisten työllisyys riippuu siitä, miten rakentamisen määrä kehittyy. Rakennustoiminnan elpyessä viherrakentajilla on
kysyntää. Puutarhatuotannossa uuden työvoiman tarve
näyttäisi hiukan supistuvan.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Alan tehtävien ennakoidaan lisääntyvän edelleen. Syynä
on ennen kaikkea se, että hoito- ja hoivapalveluja tarvitsevia on yhä enemmän ja työelämästä jää runsaasti eläkkeelle alan ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Työpaikkojen
on ennustettu lisääntyvän vanhustenhuollossa, mielenterveyspalveluissa, lapsi- ja nuorisotyössä, päihdehuollossa,
hammashoitopalveluissa sekä kotipalveluissa. Sen vuoksi muun muassa perus- ja lähihoitajien ammatteihin ennakoidaan tarvittavan lisää henkilöitä. Myös farmasian alalla
ennakoidaan työllisyyden lisääntyvän tulevina vuosina samoin kuin kuntoutuksen ja liikunnan alalla, koska liikuntapalveluja kysytään yhä enemmän.
Kauneudenhoitoalan ammateissa (parturi-kampaajat, kosmetologit) työllisyysnäkymien arvioidaan olevan jonkin
verran huonommat kuin muilla sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammateissa toimivilla. Työpaikat painottuvat
yhä enemmän kasvukeskuksiin. Suurin osa kauneudenhoitoalalla työskentelevistä on itsensä työllistäviä yrittäjiä.
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Alan paikallisten ja alueellisten työpaikkojen lisäksi toimitaan kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Parhaiten alalla työllistävät tarjoilu-, ruoanvalmistus-,
kotityö- ja siivoustehtävät. Puhdistuspalvelualan tutkinnon suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä halutessaan esimiestehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Kotityöalalla pienten yrityksien määrä lisääntyy, koska väestö ikääntyy ja kotona tarvitaan palveluja entistä enemmän. Matkailualan tehtävät painottuvat nykyistä enemmän ohjelmapalveluihin, jotka liittyvät kulttuuriin, hyvinvointiin ja luontoon.
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Luonnonvara- ja ympäristöala
Alan ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa on supistettu, koska perinteinen maa- ja metsätalous työllistää entistä vähemmän. Koulutusta tarvitaan edelleenkin korvaamaan työelämästä poistuvia, koska alan työntekijät
ovat ikääntyneitä. Puutarhataloudessa ja hevostaloudessa työntekijät ovat kuitenkin keskimääräistä nuorempia,
joten niissä poistuma on pienempi kuin muilla luonnonvara-aloilla.
11
TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON
PALVELUT
Onko koulu ohi? Päättyikö työ? Onko hämärän peitossa
mille alalle oikeastaan haluaisit? Olisiko työkkäristä apua?
TE-toimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo miten ja
mistä voit hankkia sopivan koulutuksen.
• saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea
• saat takuun siitä, että et jää tyhjän päälle: TE-toimistolla
on velvollisuus tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työtä, koulutusta, työharjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja
• saat apua työmarkkinatuen hakemiseen (alle 17-vuotiaalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen).
Kaikkiin palveluihin voit tutustua kotisivuilla www.mol.
fi. Sivulta löytyvät avoimet työpaikat, tietoa koulutuksista,
ammateista, harjoittelusta ja yrittämisestä sekä sähköisiä
asiointipalveluja ja tietysti toimistojen yhteystiedot. Nuorten sivut ovat osoitteessa www.mol.fi/nuoret.
MIKÄ AMMATTI?
Web-puutarhuriksi, virtuaalilääkäriksi vai kenties älytalojen suunnittelijaksi? Ammattia valitessa on hyvä ottaa
selvää, mitä vaihtoehtoja on, ovatko omat mielikuvat ammateista oikeita ja mihin voi työllistyä valmistumisen jälkeen. Ammattinetti osoitteessa www.ammattinetti.fi sisältää ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammattilaisten haastatteluja, uratarinoita sekä työelämäartikkeleita. Aineisto on kuvailevaa, informatiivista ja puolueetonta.
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Ammattialojen kuvaukset esittelevät alan keskeisimpiä organisaatioita ja tuotantoprosesseja. Ammattien kuvauksissa taas esitellään tyypillisimmät työtehtävät ja tavallisimmat vaatimukset. Haastatteluissa eri alojen ammattilaiset
kertovat työstään ikään kuin sisältäpäin. Uratarinat ovat
kertomuksia erilaisista tavoista löytää paikka työelämässä, usein vaikeidenkin ongelmien ja niiden ratkaisun jälkeen. Työelämäartikkelit ovat asiantuntijoiden teksteihin
ja haastatteluihin perustuvia artikkeleita työelämän muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä.
12
Ammattikatalogi-julkaisu on joka toinen vuosi ilmestyvä
tiivis yleiskatsaus työelämään ja ammattien maailmaan.
Julkaisun tavoite on toimia virikeaineistona perusteellisempaan tiedonhakuun. Siinä esitellään eri aloilta esimerkkejä erityyppisistä töistä eri koulutustasoilla. Julkaisua on jaettu myös oppilaitoksiin ja kirjastoihin.
Jos olet epävarma tai et tiedä lainkaan, mikä olisi ensimmäinen ammattisi, kannattaa sinun ensin tutustua AVOohjelmaan osoitteessa www.mol.fi/avo. Se auttaa sinua jäsentämään kiinnostuksiasi sekä niihin liittyviä ammattivaihtoehtoja – ehkä jokin uusi vaihtoehto nousee esiin?
Keskustelusta ammatinvalintapsykologin kanssa voi myös
olla sinulle apua. Hän auttaa sinua tarkentamaan toiveitasi ja tavoitteitasi niin, että voit laatia itsellesi soveltuvan
suunnitelman. Suunnitelmiasi voidaan tarvittaessa tarkentaa erilaisten välitehtävien, soveltuvuustestien, työ- ja koulutuskokeilujen avulla. Soveltuvuustestien avulla selvitetään esimerkiksi kiinnostuksia, kykyjä tai luonteenpiirteitä. Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, voidaan
mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle selvittää terveydentilan tutkimusten avulla. Jos terveydelliset tekijät vaikuttavat ammatinvalintaan, TE -toimisto voi järjestää työ- ja
koulutuskokeilun ammatillisessa oppilaitoksessa. Työ- ja
koulutussuunnitelmia voidaan varmistaa myös työpaikalla tapahtuvan työkokeilun avulla.
Aika ammatinvalinnanohjaukseen on varattava etukäteen
TE-toimistosta. Ole hyvissä ajoin liikkeellä, sillä palveluun
voi ajoittain olla jonoa.
MINNE OPISKELEMAAN?
Lukio, amis vai …? TE-toimiston koulutusneuvojalta voit
kysyä koulutukseen hakeutumisesta, opintojen sisällöistä,
ammateista ja ammattialoista. Puhelimella koulutusneuvojan tavoittaa helpoimmin soittamalla Koulutusneuvontaan numeroon 010 19 4901 maanantaista perjantaihin klo
9-17. Kysymyksiä voit lähettää myös sähköpostiosoitteeseen [email protected]
Koulutus- ja ammattitietopalvelun sivuille www.mol.
fi/tiepa on linkitetty kaikki tärkeimmät koulutuksesta ja
koulutukseen hakeutumisesta sekä opintojen rahoituksesta kertovat sivut.
TÖIHIN?
TE-toimiston työnvälityspalvelut tarjoavat tietoa työpaikoista, niiden vaatimuksista ja työllisyystilanteesta sekä
auttavat sopivien työpaikkavaihtoehtojen etsimisessä.
Keskusteluissa työvoimaneuvojan kanssa kartoitetaan ammattitaitoa ja osaamista, työnhakutaitoja ja -toiveita. Työnhakijaksi ilmoittautuneena olet mukana, kun TE-toimisto etsii työpaikkoihin sopivia ehdokkaita. Voit myös tietyin edellytyksin saada liikkuvuusavustusta matkakustannuksiin etsiessäsi työtä tai siirtyessäsi työhön oman työssäkäyntialueesi ulkopuolelle. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, kysy mahdollisuutta saada palkkatukea etsiessäsi työpaikkaa.
Työnhakutaitoja voi kehittää TE-toimiston työnhakuryhmässä. Samalla selvitellään omia vahvuuksia ja työnantajien vaatimuksia sekä opetellaan yhdessä oman osaamisen markkinointia. Työnhakukeskukset järjestävät erilaisia rekrytointitapahtumia ja opastavat työn haussa. Työpaikoista ja rekrytointitapahtumista saa tietoa www.mol.
fi -sivulta. Internet-sivuilta voi myös lähettää toimistoon
työnhakijaksi ilmoittautumislomakkeen. Avoimet paikat
-palvelu toimii ajantasaisesti ja sivuilla on myös Paikkavahti, josta voi tilata sopivat työpaikkailmoitukset suoraan
omaan sähköpostiin. Työtä hakevan kannattaa myös tallentaa työnhakuilmoituksensa CV-nettiin.
TYÖVOIMAKOULUTUKSELLA ASKEL
TYÖELÄMÄÄN?
Työlinjan (numeroon 010 19 4904) työvoimaneuvojille voit
soittaa arkisin klo 8-18 ja kysyä avoimista paikoista ja TEtoimiston palveluista.
Jos olet täyttänyt 20 vuotta ja olet suorittanut oppivelvollisuutesi, voit hakea työvoimakoulutuksiin. Jos olet alle
20-vuotias, sinulla on mahdollisuus tulla valituksi vain, jos
vaikkapa peruskoulu tai lukio on jäänyt kesken, ja jos tarjolla ei ole muuta työllistymistä tai ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta. Työvoimakoulutuksena järjestetään tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta. Kotoutumisensa alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajille järjestetään erityistä maahanmuuttajakoulutusta.
TÖIHIN ULKOMAILLE?
Työ- ja elinkeinotoimistossa tiedetään myös, miten haetaan
työtä tai harjoittelupaikkaa ulkomailta. Suomen TE-toimistot ovat mukana Euroopan komission EURES-työnvälitysverkostossa, johon EU-maiden lisäksi kuuluvat myös Norja, Liechtenstein, Sveitsi ja Islanti. Työnvälityksestä ja siihen liittyvästä neuvonnasta huolehtii Euroopassa yli 800
neuvojan verkosto, Suomessa neuvojia on 30 suurimmissa
TE-toimistoissa. Verkosto palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä jossakin toisessa Euroopan talousalueen maassa ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä näistä maista. Palvelu on maksutonta.
Työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta ja sen
ajalta voidaan maksaa koulutustukea tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Koulutushakemuksen voi jättää
myös sähköisesti. Opiskelijavalinnat tekee TE-toimisto yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
AMMATINVALINTA EDESSÄ
Työnvälityksen tukena on komission ylläpitämä EURES –
ammatillisen liikkuvuuden portaali. Portaalista voi etsiä
työpaikkoja Euroopasta, lisäksi sieltä löytyy tietoa työskentelystä ja opiskelusta eri maissa. Työnhakijat voivat
jättää CV:nsä portaalissa olevaan CV Online-palveluun,
josta työnantajat eri puolilla Eurooppaa voivat etsiä sopivia ehdokkaita työpaikkoihinsa. Eures-portaalin osoite on
http://eures.europa.eu. Sivulta www.mol.fi/eures löydät
tiedot ajankohtaisista infotilaisuuksista Suomessa, tietoja työn ja harjoittelupaikan hakemisesta ulkomailla ja EURES-neuvojien yhteystiedot.
13
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELU
UUSI VERKKOPALVELU KORVAA
KOULUTUSNETIN JA KOULUTUSOPPAAN
Opetushallitus rakentaa parhaillaan uutta Koulutustiedon
verkkopalvelua, joka korvaa valmistuttuaan Koulutusnetin, Opintoluotsin ja painetut koulutusoppaat. Verkkopalvelu avataan suunnitelmien mukaan keväällä 2013. Palvelu sisältää tietoa koulutusvaihtoehdoista toisella asteella,
ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.
Uuden verkkopalvelun kautta voi esimerkiksi etsiä ja vertailla koulutusvaihtoehtoja ja hakea sähköisesti peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, korkeakouluun tai aikuiskoulutukseen. Palvelu avataan vaiheittain – ensi vaiheessa korkeakouluun hakeutuvan palvelut.
Palvelua käyttävä oppilas, opiskelija tai opo voi etsiä sopivaa koulutusta, vertailla koulutuksia ja tallentaa koulutustietoja itselleen suosikeiksi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi
haun alkaessa siirtää tallentamansa koulutukset suoraan
hakulomakkeelle. Opinto-ohjaajalle palvelussa on monia
päivittäistä työtä helpottavia toimintoja.
KOULUTUSTIEDON VERKKOPALVELU
Tavoitteena on, että koulutustieto uudessa verkkopalvelussa on helppolukuista ja helposti selailtavaa. Vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kerrotaan selkeästi, konkreettisesti ja lyhyesti. Vasta kun kiinnostava koulutus alkaa
löytyä, tarjotaan syvällisempää tietoa tutkintojen sisällöstä ja koulutukseen hakemisen edellytyksistä. Ammateista
ja opiskeluvaihtoehdoista kerrotaan myös videoin, kuvakertomuksin ja tarinoin.
14
Sähköiset koulutushaut uudistuvat
Keväällä 2013 otetaan käyttöön korkeakoulujen yhteinen
sähköinen hakujärjestelmä. Syksystä 2013 lähtien sähköisesti voi hakea ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi
• perusopetuksen lisäopetukseen (ns. kymppiluokat)
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja
valmentavaan koulutukseen (ns. ammattistartit)
• ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämään
koulutukseen
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistavaan koulutukseen sekä
• vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen
ja ohjaukseen
Lisätietoa uuden palvelun rakentamisesta:
www.oph.fi/oppijanpalvelut
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
KOULUTUSVÄYLÄT
Tohtorin- ja lisensiaatin tutkinnot
Yliopistot
Ylemmät korkeakoulututkinnot
Yliopistot
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
Työkokemus 3 v.
Alemmat korkeakoulututkinnot
Yliopistot
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
TYÖELÄMÄ
Ammatilliset tutkinnot
Ylioppilastutkinto
Lukiot
Perustutkinnot
Ammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnot
Ammatilliset oppilaitokset (myös oppisopimuskoulutuksena)
Perusopetus 7–16 vuotiaat
Peruskoulut
Esiopetus 6-vuotiaat
Peruskoulut/päiväkodit
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää
seitsemän vuotta. Sitä ennen hänellä on oikeus osallistua
vuoden ajan kuusivuotiaille tarkoitettuun vapaaehtoiseen,
maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetuksen tavoitteena
on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetus toteutetaan enimmäkseen osana päivähoitojärjestelmää, mutta myös peruskoulu voi tarjota
esiopetusta.
Perusopetus kestää yhdeksän vuotta. Oppivelvollisuus
päättyy perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen tai viimeistään silloin, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta. Perusopetuksen jälkeen voi hakea ammatilliseen peruskoulutukseen tai lukiokoulutukseen.
Lisäopetus (ns. kymppiluokka) kestää yhden vuoden.
Opetukseen voidaan ottaa nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.
Lisäopetuksen tarkoitus on parantaa opiskelijan valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA
LUKIOKOULUTUS
Tutkintoon johtavat opinnot
Peruskoulun jälkeen voi hakea joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen tai hakeutua suorittamaan
kahta tai useampaa tutkintoa samanaikaisesti. Hakeutuminen tapahtuu pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmän kautta.
KOULUTUSVÄYLÄT
ESI- JA PERUSOPETUS
15
Ammatilliset perustutkinnot ovat kaikki kolmivuotisia
(120 opintoviikkoa) sisältäen työssä oppimista vähintään
20 opintoviikkoa. Ne rakentuvat perusopetuksen oppimäärälle. Myös lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ns. ylioppilaiden kiintiöpaikoilla.
Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa
tapahtuvana koulutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena ja se tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Ammatilliset perustutkinnot
esitellään luvussa Koulutusalat ja perustutkinnot.
Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle.
Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Opetus on luokatonta, joka tarkoittaa, että opetus annetaan ainekohtaisesti eri opetusryhmissä. Lukion päätteeksi opiskelijat suorittavat valtakunnallisen ylioppilastutkinnon,
joka tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoihin johtavaan koulutukseen. Lukio-opintoja esitellään tämän oppaan luvussa Lukiokoulutus.
Lisäopinnot ja valmistavat opinnot
• perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka).
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava
koulutus, ammattistartti
• valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus.
• kotitalousopetus (talouskoulu)
Muita lisäopintomahdollisuuksia tarjoavat esim. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avoimet korkeakouluopinnot, kesäyliopistojen järjestämät koulutukset, kansalaisopistojen koulutukset. Myös etäopiskelumahdollisuuksia
on entistä enemmän. Lisätietoja näistä koulutusmuodoista
saat opetuksen järjestäjiltä.
KORKEA-ASTEEN KOULUTUS
Korkea-asteen koulutukseen kuuluvat ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus.
KOULUTUSVÄYLÄT
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 210–270 opintopistettä (3,5–4,5 vuotta). Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmän kautta.
16
Opiskelijaksi ammattikorkeakouluun voidaan hyväksyä
henkilö, joka on suorittanut
• lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European
Baccalaureate -tutkinnon
• opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
• ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98)
tarkoitetun ammatillisessa peruskoulutuksessa
suoritetun, laajuudeltaan vähintään kolmivuotisen
ammatillisen perustutkinnnon tai sitä vastaavan
aikaisemman tutkinnon
• nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen
kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut
vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot
• ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään
kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai
erikoisammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi
tutkinto
• ulkomainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden
korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on
suoritettu
Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot.
Lisätietoja ammattikorkeakoulukoulutuksesta saa ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista.
Yliopistot
Yliopistoissa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja. Alemman
korkeakoulututkinnon voi yleensä suorittaa 3 vuodessa ja
ylemmän 5 vuodessa. Yliopistosektori muodostuu monitieteisistä yliopistoista sekä tiede- ja taidekorkeakouluista.
Opiskelijaksi yliopistoon voidaan hyväksyä henkilö, joka
on suorittanut
• ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European
Baccalaureate -tutkinnon
• vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon
tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon,
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä
vastaavan aikaisemman tutkinnon
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa
antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot
ja valmiudet.
Yliopistokoulutuksesta saa lisätietoja yliopistojen hakijapalveluista.
AIKUISKOULUTUS
Aikuiskoulutus tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada koulutusta ja suorittaa tutkintoja missä vaiheessa elämää hyvänsä. Aikuisille järjestetään sekä yleissivistävää
että ammatillista koulutusta mm. lukioissa, ammatillisissa
oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Aikuiset voivat osallistua myös nuorten koulutukseen.
Ammatillinen näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Ammatilliset
perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.
Aikuiskoulutusta esitellään tarkemmin Aikuiskoulutusoppaassa.
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
OPINTOJEN YHDISTÄMINEN
YHTEISTYÖ MAHDOLLISTAA YKSILÖLLISIÄ
OPINTOJA
Koulutuksen järjestäjät ovat tehostaneet oppilaitosten yhteistyötä, jotta opiskelijoille voidaan lisätä mahdollisuuksia valita opintoja. Myös eri oppilaitosten työjärjestykset
pyritään sovittamaan sellaisiksi, että opintojen valinnat
ovat käytännössä mahdollista toteuttaa.
Yhteistyön laajuus vaihtelee eri puolilla maata. Se voi olla
alueellista, jolloin se käsittää vain tietyn alueen oppilaitoksia. Se voi toteutua etäopiskeluna teknisin apuvälinein ja
voi siten käsittää koko Suomen alueella olevia oppilaitoksia. Yhteistyötä voi olla lukioiden kesken, ammatillisten
oppilaitosten välillä tai lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
tekevät yhteistyötä keskenään. Lisäksi em. oppilaitoksilla
voi olla yhteistyötä mm. kansalais- ja työväenopistojen,
kansanopistojen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa.
Lukion ja ylioppilastutkinnon rinnalla
ammatillinen perustutkinto
Lukio-opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti myös ammatillisen perustutkinnon. Oppilaitosten opintotarjonnasta voi muodostaa yhteisen opintotarjottimen, josta opintoja valitaan. Lukion oppimäärän sisältämä valinnaisuus
ei riitä ammatillisen tutkinnon suorittamiseen kokonaisuudessaan, vaan molempien tutkintojen suorittaminen
samanaikaisesti vie aikaa yleensä noin neljä vuotta.
Kaksi ammatillista perustutkintoa rinnakkain
Tässä vaihtoehdossa on kyse lähinnä ensimmäisen ammatillisen perustutkinnon täydentämisestä, eikä se yleensä
vaadi toisen tutkinnon suorittamista kokonaisena. Tämä
on mahdollista koska sekä aikaisemmin suoritettuja ammattitaitoa täydentäviä että ammatillisia tutkinnon osia
voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Käytännössä tällainen yhdistelmä on aina yksilöllisesti toteutettu. Lisätietoja mahdollisuuksista yhdistää eri ammatillisia tutkintoja saat
oppilaitoksista.
MITÄ HYÖTYÄ ON LISÄOPINNOISTA?
USEAMMAN TUTKINNON SUORITTAMINEN YHTÄ
AIKAA
Ammatillisen perustutkinnon rinnalla lukio ja/
tai ylioppilastutkinto
1. Ammatilliseen perustutkintoon voi sisältyä enemmän
ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia kuin normaalisti, jos opiskelija haluaa parantaa valmiuksiaan suorittaa
ylioppilastutkinnon. Tämä tutkintomalli tuottaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, mutta ei lukion päättötodistusta.
2. Voi myös suorittaa ammatillisen tutkinnon, lukion koko
oppimäärän (vähintään 75 kurssia) ja ylioppilastutkinnon,
jolloin saa myös lukion päättötodistuksen. Koulutuksen
kesto on yksilöllinen.
HUOM!
Ammattiin opiskeleva voi osallistua ylioppilastutkintoon, jos hänellä on 1½
vuotta opiskelua takanaan. Ammatillisen tutkinnon suorittanut voi osallistua ylioppilastutkintoon, jos hänen tutkintonsa laajuus on vähintään 2½ vuotta.
Lisätietoja erilaisista opintomahdollisuuksista ja muista
käytännön opintoasioista antaa oppilaitoksen opinto-ohjaaja.
O P I N T O J E N Y H D I S TÄ M I N E N
Lisäopinnoilla voi rikastuttaa ja syventää lukio-opintoja
tai ammatillisia opintoja. Ei siis välttämättä tarvitse suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti, vaan voi esimerkiksi
valita erillisiä opintoja muissa oppilaitoksissa tai koulumuodoissa. Riippumatta siitä, suorittaako opiskelija yksittäisiä opintoja tai samanaikaisesti toisen tutkinnon, voi
lisätiedoista ja -taidoista olla paljon hyötyä.
17
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN?
HAKEMINEN KOULUTUKSEEN
Ammatilliseen peruskoulutukseen (perustutkinnot) ja lukiokoulutukseen haetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Hakuohjeet löytyvät tämän
oppaan sivulta 21. Aikuisille tarkoitettuun koulutukseen,
vieraskieliseen koulutukseen ja ammatillisten erityisoppilaitosten koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen.
Hakeminen ammatilliseen perustutkintoon
Yleensä haetaan johonkin perustutkintoon, mutta hakukohde voi olla myös yksilöidympi (esim. opintoala tai ammattiala) tai laajempi (esim. opintoala).
Hakeminen lukioon
Yhteishaun hakulomakkeen lisäksi on täytettävä ainevalintakortti ja toimitettava se siihen lukioon, johon ensisijaisesti pyrkii.
Hakeminen kansanopistojen yleissivistäviin ja
vapaan sivistystyön koulutuksiin
Kansanopistojen peruskoululinjoille, perusopetuksen lisäopetukseen, lukiolinjoille ja vapaan sivistystyön linjoille
haetaan suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Lisätietoja hakuajoista ja hakemiseen liittyvistä asioista sekä
hakulomakkeita saa oppilaitoksista tai niiden www-sivuilta.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
Hakeminen vieraskieliseen koulutukseen
Hakeminen vieraskieliseen koulutukseen tapahtuu yleensä suoraan oppilaitokseen. Ammatillisten oppilaitosten
vieraskielisille linjoille hakeville voidaan järjestää kielikoe, jossa selvitetään, onko hakijalla opiskelun kannalta
riittävä kielitaito.
18
Hakeminen Ahvenanmaalle
Tietoa hakemisesta koulutukseen Ahvenanmaalla saa
Opetushallituksen julkaisusta Utbildningsguiden 2012.
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
JA LUKIOKOULUTUKSEN
YHTEISHAKU
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun kautta haetaan ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin sekä kotitalousopetukseen (talouskoulu). Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskelijoita
• näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen
perustutkintoon valmistavaan koulutukseen
• oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen
peruskoulutukseen
• ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on tarkoitettu ensisijassa aikuisille
• vieraskieliseen ammatilliseen peruskoulutukseen
• ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämään koulutukseen
• vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen
ja ohjaukseen
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistavaan koulutukseen
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen
• aikuisten lukiokoulutukseen
• Helsingin Saksalaiseen kouluun, International School of
Helsinki -nimiseen kouluun ja Steiner-kouluihin.
Yhteishaku toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, kevään
yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen ja
syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen. Kesän aikana järjestetään kevään
haussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille täydennyshaku.
Yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen voi hakea osoitteessa www.haenyt.fi. Ennen haun alkua osoitteessa on
demoversio, jolla on mahdollista harjoitella hakemuksen
täyttöä.
Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen hakutoiveeseen.
Yhteishakuun kuuluvan koulutuksen tunnistaa siitä, että
sekä oppilaitoksen että koulutuksen eteen on merkitty yhteishakukoodit, joita käytetään koulutukseen haettaessa.
Esim. 1005 Mäntän seudun koulutuskeskus, 114 liiketalouden perustutkinto, pk.
Tähti (★) oppilaitoksen tai koulutuksen edessä osoittaa,
että kyseinen oppilaitos /koulutus ei kuulu yhteishakuun,
vaan koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen.
HAKUAJAT
Kevään yhteishaku syksyllä 2012 alkavaan
koulutukseen
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään
yhteishaun hakuaika syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen on:
27.2.–16.3.2012
Nettihaun kautta hakemus on jätettävä viimeistään
16.3.2012 klo 16.15.
Paperilomakkeella hakevan on toimitettava hakulomake
viimeistään 16.3.2012 klo 16.15 osoitteeseen:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 HELSINKI
Tätä myöhemmin tulleet hakemukset ovat myöhästyneitä.
Paperilomakkeen pdf-version voi tulostaa osoitteesta
www.koulutusnetti.fi.
Täydennyshaku kesällä 2012
Paperilomakkeella hakevan on toimitettava hakulomake siten, että se on perillä viimeistään 5.10.2012 klo 16.15
osoitteessa:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 HELSINKI
Tätä myöhemmin tulleet hakemukset ovat myöhästyneitä.
MILLÄ TODISTUKSELLA HAETAAN?
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet hakevat perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukion päättötodistuksella. Ylioppilastutkinnon suorittaneet, joilla ei ole lukion päättötodistusta
sekä RP- tai EB-tutkinnon suorittaneet eivät merkitse arvosanoja, vaan he hakevat joustavassa valinnassa perusteena
koulutodistusten vertailuvaikeudet. Lukion oppimäärän
tai ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella. Ammatillisella perustutkintotodistuksella ei voi hakea ammatillisen koulutuksen
ja lukiokoulutuksen yhteishaussa.
VOIKO HAKUTOIVEJÄRJESTYSTÄ MUUTTAA?
Jos hakija on jo tallentanut nettihakemuksen tai postittanut paperilomakkeen, mutta hän haluaa vielä muuttaa hakutoiveitaan, voi sen tehdä ainoastaan hakuaikana. Muutokset ilmoitetaan omasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen [email protected] tai kirjallisesti osoitteeseen:
6.-13.7.2012
Täydennyshaun jälkeen vapaista opiskelupaikoista saa tietoa oppilaitoksista.
Nettihaun kautta hakemus on jätettävä viimeistään
13.7.2012 klo 16.15.
Syksyn yhteishaku tammikuussa 2013
alkavaan koulutukseen
26.9.–5.10.2012
Tarkemmat tiedot hakemisesta, opiskelijavalinnasta ja yhteishaussa mukana olevasta koulutuksesta saa koulutusnetistä.
Nettihaun kautta hakemus on jätettävä viimeistään
5.10.2012 klo 16.15, jolloin haku sulkeutuu.
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 HELSINKI
OPISKELIJAVALINTA
Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen. Ilmoitettu hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa
hakuajan päättymisen jälkeen. Hakutoiveet on laitettava
siihen järjestykseen kun hakija haluaa tulla valituksi. Jos
hakija ei pääse koulutukseen, jonka on laittanut ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan riittävätkö pisteet toiselle sijalle
merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija pääsee esim. toisena toiveena olevaan koulutukseen, alemmat hakutoiveet
peruuntuvat automaattisesti, eikä niihin voi enää tulla valituksi. Ylempiin hakutoiveisiin voi vielä tulla valituksi, jos
toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.
Koulutuksen järjestäjä tarkistaa valintaan vaikuttaneet
koulu- ja työtodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset. Päätös voidaan perua, jos hakija on ilmoittanut virheellisiä tietoja. Lisätietoa kohdassa Terveydelliset tekijät
sivulla 38.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
Varsinaisessa kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille järjestetään valtakunnallinen täydennyshaku. Tietoa täydennyshaussa mukana olevista koulutuksista löytyy www.haenyt.fi ja www.koulutusnetti.fi.
19
Opiskelijaksi ottaminen ammatilliseen
peruskoulutukseen
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan opetusministeriön asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa. Perusteet selostetaan tarkemmin luvussa Opiskelijaksi ottamisen
JOS HAKIJA EI TULE VALITUKSI
Jos hakija ei tullut valituksi koulutukseen, hän saa jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan saadut pistemäärät ja mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin
on pyrkinyt. Kirjeessä on tietoa myös kesän täydennyshausta.
perusteet.
Terveydellisiä tekijöitä ja opiskelijavalintaa on käsitelty
erikseen sivulta 38 alkaen.
Opiskelijaksi ottaminen lukiokoulutukseen
Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan opetusministeriön päätöstä lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista. Perusteet selostetaan tarkemmin luvussa Opiske-
lijaksi ottamisen perusteet.
TULOSTEN JULKISTAMINEN
Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijavalinnan tulokset
aikaisintaan 14.6.2012
Täydennyshaun tulokset oppilaitokset ilmoittavat
aikaisintaan 3.8.2012
Syksyn opiskelijavalinnan tulokset oppilaitokset ilmoittavat
aikaisintaan 16.11.2012
OPISKELIJAPAIKAN VARMISTAMINEN
Opiskelupaikka on varmistettava mahdollisimman pian ilmoituksen tultua, mutta viimeistään 28.6.2012 (täydennyshaun osalta viimeistään 17.8.2012) ja syksyn yhteishaun
osalta viimeistään 30.11.2012. Muussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa valinnan. Koulutuksen
järjestäjä tarkistaa valintaan vaikuttaneet koulu- ja työtodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset. Päätös voidaan perua, jos hakija on ilmoittanut virheellisiä tietoja.
Vapaista paikoista löytyy tietoja Koulutusnetistä (www.
koulutusnetti.fi). Lisäksi vapaita paikkoja täytetään oppilaitoksissa vielä lukukauden alkupuolella, joten yhteydenotto oppilaitoksiin saattaa kannattaa vielä tässäkin
vaiheessa.
Jos ei vielä tänä vuonna saa opiskelupaikkaa, kannattaa
selvittää, mitä ensi kertaan mennessä voi tehdä pääsymahdollisuuksien parantamiseksi. Valmiuksia hakeutua
jatko-opintoihin lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen voi parantaa esim. hakeutumalla vuoden kestävään lisäopetukseen (ns. kymppiluokka). Näissä
ja muissakin uusien suunnitelmien tekemiseen liittyvissä
asioissa voi kääntyä kotikunnan opetusviraston tai työ- ja
elinkeinotoimiston puoleen.
MUUTOKSENHAKU
Mikäli hakija katsoo, ettei valintaa ole tehty opiskelijaksi
ottamisen perusteiden mukaisesti, tulee hänen ensin ottaa yhteys oppilaitokseen tai Opetushallituksen ohjaus- ja
neuvontapalveluun. Jos asia ei tällöin selviä, voi valintaa
koskevasta päätöksestä valittaa aluehallintovirastoon 14
päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu hakijalle tiedoksi. Aluehallintoviraston päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
YHTEISHAKUUN KUULUVA KOULUTUS
Syksyllä 2012 alkavaa ammatillista koulutusta esitellään
sivulta 63 alkaen ja lukiokoulutusta sivulta 254 alkaen.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
Luettelo kevään 2012 yhteishakuun kuuluvasta koulutuksesta löytyy myös osoitteesta www.koulutusnetti.fi. Tiedot löytyvät otsikon Hae tiedot koulutuksista alta. Haun
voi tehdä kunnittain tai opintoaloittain.
20
YHTEISHAKUUN KUULUMATON KOULUTUS
Yhteishakuun kuulumaton koulutus on oppaassa merkitty
tähdellä (★).
Koulutusnetissä (www.koulutusnetti.fi > Miten haen?)
on myös luettelo yhteishakuun kuulumattomasta koulutuksesta.
YHTEISHAUN
HAKULOMAKKEEN
TÄYTTÖOHJE
Lue ohje tarkasti. Jos tarvitset lisätietoja lomakkeen täyttämisessä, ota yhteys Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluun, puh. 020 690 691.
Sukupuoli
Rastita 1 Mies tai 2 Nainen
Muu puhelinnumero
Merkitse tähän vaihtoehtoinen puhelinnumero, josta sinut
tavoittaa.
Äidinkieli
Merkitse tähän äidinkielesi tunnus ja nimi. Suomi = FI,
luettelo kaikista kielistä on sivulla 27.
1. HENKILÖTIEDOT
Hakemuksen numero
Opetushallitus täyttää tämän kohdan.
Sukunimi
Etunimi
Kutsumanimi
Alleviivaa kutsumanimesi. Kutsumanimeksi voit merkitä
vain jonkin virallisista etunimistäsi.
Henkilötunnus
Merkitse henkilötunnus muodossa ppkkvv-loppuosa. Jos
sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse vain
syntymäaikasi (ppkkvv).
Kansalaisuus
Merkitse tähän minkä maan kansalainen olet. Suomen
kansalaisuus = 246. Luettelo kaikista kansalaisuuksista on
sivulla 28.
2. POHJAKOULUTUS
Valitse pohjakoulutus, jonka perusteella haet. Voit merkitä
vain yhden kohdan. Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, et voi hakea perusopetuksen
päättötodistuksella. Ammatillisella perustutkintotodistuksella ei voi hakea.
Voit valita seuraavista:
Sähköpostiosoite
• Perusopetuksen oppimäärä tai vastaava aikaisempi
koulutus
Kirjoita tähän sähköpostiosoite, jota käytät säännöllisesti.
Saat sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksesi vastaanottamisesta ja sinuun voidaan ottaa yhteyttä opiskelijavalinnan eri vaiheissa. Varmista, ettei sähköpostisi ole täynnä,
jotta viestit tulevat perille.
• Perusopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä
Mikäli olet opiskellut perusopetuksessa puolessa tai alle
puolessa opinto-ohjelmaan kuuluvista oppiaineista yksilöllistetyn oppimäärän, valitse tämä kohta.
Matkapuhelinnumero
• Perusopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, opetus
Puhelinnumero on tärkeä, jotta sinuun saa tarvittaessa yhteyden. Voit saada matkapuhelimeesi halutessasi vahvistuksen hakemuksesi vastaanottamisesta.
järjestetty toiminta-alueittain
Mikäli olet opiskellut perusopetuksessa yksilöllistetyn oppimäärän, jossa opetus on järjestetty toiminta-alueittain
(harjaantumisopetus), valitse tämä kohta.
Kirjoita tähän osoite, johon sinulle voi lähettää tarvittaessa
postia opiskelijavalintaan liittyen. Kutsu pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeeseen lähetetään tähän osoitteeseen. Ilmoita osoitteenmuutoksesta Opetushallituksen ohjaus- ja
neuvontapalveluun puh. 020 690 691.
• Perusopetuksen pääosin tai kokonaan yksilöllistetty
oppimäärä
Mikäli olet opiskellut perusopetuksessa kokonaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, valitse tämä kohta. Toimi
näin myös, mikäli yli puolet oppiaineistasi on suoritettu
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Postinumero ja -toimipaikka
Merkitse postinumero ja -toimipaikka tähän, älä lähiosoitteen perään.
Kotikunta
Merkitse tunnus ja nimi tähän. Luettelo Suomen kaikista
kunnista on sivulla 25. Jos kotikuntasi on ulkomailla, merkitse koodiksi 200.
Maa
Merkitse tunnus ja nimi tähän. Jos asut Suomessa, merkitse tunnukseksi 246. Aakkosellinen luettelo kaikista maista
on sivulla 28.
• Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt
(ei päättötodistusta)
Valitse tämä kohta vain, jos sinulla ei ole lainkaan päättötodistusta. Toimita kopio viimeisimmästä todistuksestasi
ja mahdolliset muut perustelut niihin oppilaitoksiin, joihin
haet (ks. joustava valinta).
• Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti
Valitse tämä kohta, jos olet lukion suorittanut, ylioppilas
tai abiturientti, olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai sinulla on IB-, RP- tai EB -tutkinto. Jos sinulla on RP- tai EBtutkinto tai ylioppilastutkinto (ei lukion päättötodistusta),
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
Lähiosoite
21
hae lisäksi joustavassa valinnassa perusteena koulutodistusten vertailuvaikeudet.
• Ulkomailla suoritettu koulutus
Jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla, valitse tämä kohta. Tässä ryhmässä hakevien ei tarvitse merkitä arvosanoja,
vaan valinta tehdään joustavassa valinnassa. Toimita kopio tutkintotodistuksestasi ja mahdolliset muut perustelut
hakuaikana kaikkiin hakemiisi oppilaitoksiin.
Yhteishakujärjestelmä tuottaa esityksen koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisesta ylimmälle hakutoiveelle,
johon hakijan valintapisteet riittävät. Hakija on varalla tätä
ylempiin hakutoiveisiin.
Lisätietoja koulutustarjonnasta ja koulutuksista saat tästä
oppaasta sekä osoitteesta www.koulutusnetti.fi (Hae tiedot koulutuksista).
Opetuspiste
Saatko päättötodistuksen vuonna 2012?
Rastita Kyllä tai Ei
Merkitse tähän opetuspisteen nelinumeroinen yhteishakukoodi ja nimi (esim. 1005 Mäntän seudun koulutuskeskus).
Lähtökoulu
Koulutus
Merkitse tähän koulusi, jossa suoritat hakuvuonna perusopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen tai lukion oppimäärän.
Merkitse tähän koulutuksen yhteishakukoodi ja nimi
(esim. 114 liiketalouden perustutkinto, pk).
Olen suorittanut tai suorittamassa (ja saan sen
suoritettua ennen opiskelijaksi ottamista) jonkin
seuraavista koulutuksista:
• perusopetuksen lisäopetuksen oppimäärä
• vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus
• kotitalousopetus
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava
koulutus
Opetuskieli
Merkitse tähän peruskoulussa tai lukiossa ollut opetuskielesi. Suomi = FI
Lupa
Oppilaitos saa julkaista valintatulokseni Internetissä
Rastita Kyllä tai Ei
Nimeni ja yhteystietoni voi luovuttaa
koulutusmarkkinointia varten
Rastita Kyllä tai Ei
Opetushallitus voi luovuttaa henkilötietoja koulutuksen
järjestäjille, jotka tarjoavat muuta kuin yhteishaussa olevaa
koulutusta ilman opiskelupaikkaa jääneille.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
3. HAKUTOIVEET
22
Merkitse tähän ne koulutukset, joihin haet. Voit hakea
enintään viiteen koulutukseen. Merkitse hakutoiveesi siinä järjestyksessä kuin toivot tulevasi valituksi.
Harkitse hakutoivejärjestystä tarkoin, sillä se on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää hakuajan jälkeen. Jos et pääse
koulutukseen, jonka olet merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos pääset esimerkiksi toisena toiveena olevaan koulutukseen, alemmat hakutoiveesi
peruuntuvat automaattisesti, etkä voi enää tulla valituksi
niihin. Ylempiin hakutoiveisiin voit vielä tulla valituksi,
jos toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.
Minulla on terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla
esteenä opinnoille
Rastita Kyllä tai Ei
Seuraaviin koulutuksiin ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen
- lapsi- ja perhetyön perustutkinto
- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
- viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
- lentokoneasennuksen perustutkinto
- lennonjohdon perustutkinto
- logistiikan perustutkinto,
kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ja lentoasemapalvelujen koulutusohjelma
- rakennusalan perustutkinto,
maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma
- merenkulkualan perustutkinto
- metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma
- luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
ympäristöalan koulutusohjelma
- sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
- hammastekniikan perustutkinto
- lääkealan perustutkinto
- liikunnanohjauksen perustutkinto
Lisätietoa tekijöistä, jotka voivat olla esteenä opinnoille,
löytyy osoitteesta www.koulutusnetti.fi.
Opiskeluoikeuteni on aiemmin peruutettu
terveydentilani tai muiden henkilöiden turvallisuuden
vaarantamisen takia
Rastita Kyllä tai Ei
Edellä on lueteltu ne koulutukset, joissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden
peruuttamisesta.
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.koulutusnetti.fi.
Haen joustavassa valinnassa peruste
Jos sinulla on erityinen henkilökohtainen syy, jonka perusteella olet päättänyt hakea joustavassa valinnassa, ilmoita
1 terveydelliset syyt
2 oppimisvaikeudet
3 ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
4 koulutodistusten vertailuvaikeudet
5 harrastustoimintaan liittyvät syyt
6 urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
7 sosiaaliset syyt
8 työllistymisen turvaaminen
9 muu syy
Lähetä yhteishaun hakuaikana kopio paperihakemuksestasi sekä kaikki ne perustelut ja todistukset (lääkärintodistukset, koulutodistukset, lausunnot jne.), joihin vetoat,
suoraan jokaiseen oppilaitokseen, johon haet joustavassa
valinnassa.
Aiemmin suoritetut arvosanat
Täytä hakulomake perusopetuksen tai vastaavien aiempien opintojen päättötodistuksen mukaan. Korotetut perusopetuksen arvosanat voit merkitä, mikäli olet saanut
korotuksista virallisen todistuksen.
Jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän kokonaan
aikuiskoulutuksena (aikuislukiossa/iltalukiossa, iltaoppikoulussa, aikuislukion/iltalukion perusasteella, kansanopistossa, kansalais- tai työväenopistossa), täytä hakulomake sieltä saamasi päättötodistuksen perusteella. Jos todistuksestasi puuttuvat käsityön, kuvataiteen, musiikin,
kotitalouden tai liikunnan arvosanat, voit ottaa ne perusopetuksen erotodistuksesta.
Äidinkieli ja kirjallisuus
Tietoa opetuspisteistä ja koulutuksista saat tästä oppaasta,
Koulutusnetistä (www.koulutusnetti.fi > Hae koulutuksia) tai www.haenyt.fi.
Merkitse tähän kohtaan äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana. Mikäli sinulla on perusopetuksen päättötodistuksessa äidinkielestä ja kirjallisuudesta kaksi eri arvosanaa (lisäksi myös suomi tai ruotsi toisena kielenä, saamen
kieli, romanikieli, viittomakieli tai muu oma äidinkieli),
laske näistä keskiarvo ja korota saamasi tulos lähimpään
kokonaislukuun (esim. 7,5 = 8). Maahanmuuttajille omasta äidinkielestä annettua erillisen todistuksen arvosanaa
ei merkitä hakemukseen. Jos olet opiskellut suomen tai
ruotsin kielessä äidinkielenomaisen oppimäärän, merkitse sen arvosana A-kieleksi tai B-kieleksi opinto-ohjelmasi
mukaisesti.
Joustavan valinnan muun syyn perustelu
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
Kirjoita tähän tarkemmin joustavassa haussa hakemisesi
perustelu, jos se on luettelon muu syy.
Merkitse hakemukseen A1-B2 –kieleksi oikea tunnus sarakkeeseen A. Luettelo tunnuksista on sivulla 27.
Kaikki ulkomailla koulutuksensa suorittaneet, perusopetuksen keskeyttäneet ja sekä ammatillisen perustutkinnon
että ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat aina joustavassa valinnassa. Toimita kopio todistuksestasi kaikkiin
hakemiisi oppilaitoksiin.
4. ARVOSANAT
Merkitse arvosanat siitä todistuksesta, jolla haet koulutukseen (perusopetus tai sitä vastaavat opinnot, lukiokoulutus). Merkitse mahdolliset korotetut arvosanat hakulomakkeelle (jos sinulla on korotuksista virallinen todistus).
Ilmoita hakuajan jälkeen tulleista korotuksista Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluun osoitteeseen [email protected] Oppilaitokset tarkistavat kaikki todistukset
ennen lopullista opiskelijavalintaa.
Perusopetuksen tai perusopetuksen
lisäopetuksen päättötodistuksen arvosanat
Keväällä 2012 suoritetut arvosanat
Jos olet perusopetuksen päättöluokalla tai kymppiluokalla, merkitse arvosanasi vain siinä tapauksessa, että haet
sellaiseen ammatilliseen koulutukseen, jossa järjestetään
pääsy- tai soveltuvuuskoe. Merkitse arvosanasi välitodistuksestasi tai oppilaitoksen koulutukseen hakeutumista
varten annetusta todistuksesta. Lopullisessa opiskelijavalinnassa huomioidaan päättötodistuksen arvosanat, jotka
saadaan suoraan peruskoulusta.
Hakijat, jotka hakevat perusopetuksen päättötodistuksella, merkitsevät toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten arvosanat sarakkeeseen B. Sarakkeeseen C merkitään
arvosanat sellaisista valinnaisista kielistä, jotka kuuluvat
yhteisiin (pakollisiin) kieliin. Arvosanat näissä valinnaisissa kielissä annetaan vain, jos kieltä on opiskeltu vähintään
kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 7-9.
Muita huomioita arvosanojen merkitsemisessä
Joskus perusopetuksen päättötodistuksessa on kaksi arvosanaa samasta oppiaineesta. Yleensä toinen arvosana
on yhteisestä oppiaineesta ja toinen arvosana valinnaisaineesta. Tässä tapauksessa arvosana yhteisistä aineista merkitään kohtaan B ja arvosana valinnaisaineesta kohtaan C
(edellyttäen, että valinnaisainetta on opiskeltu vähintään
kaksi vuosiviikkotuntia).
Mikäli samaan yhteisen aineeseen kuuluvien laajuudeltaan vähintään kaksi vuosiviikkotuntia olevien valinnaisaineiden arvosanoja on enemmän kuin yksi, laske niistä
keskiarvo ja merkitse se kohtaan C. Mikäli arvosanoista
laskettu keskiarvo ei ole täysi numero, korota saamasi tulos lähimpään kokonaislukuun (esim. 7,5 = 8).
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
asia tässä kohdassa. Merkitse joustavan valinnan perusteen numerotunnus ja nimi:
23
Älä merkitse sellaisia valinnaisaineiden arvosanoja, jotka
eivät kuulu mihinkään yhteiseen aineeseen tai niiden laajuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia.
Jos sinulla on yksi arvosana historiasta ja yhteiskuntaopista, merkitse se sekä historian että yhteiskuntaopin kohdalle.
Lukion päättötodistuksen arvosanat
Lukion suorittaneet täyttävät hakemuksen lukion päättötodistuksen perusteella. Korotetut arvosanat voit merkitä,
mikäli olet saanut korotuksista erillisen virallisen todistuksen. Ylioppilastutkinnon arvosanoja ei merkitä hakulomakkeelle.
Merkitse arvosanasi sarakkeeseen B. Mikäli arvosanoja on
enemmän kuin yksi, laske niistä keskiarvo. Mikäli arvosanoista laskettu keskiarvo ei ole täysi numero, korota saamasi tulos lähimpään kokonaislukuun (esim. 7,5 = 8).
Mikäli haet IB –tutkinnolla, muunna arvosanasi seuraavan
kaavan mukaisesti:
IB-linjan päättötodistus
7 (Excellent) = 10
6 (Very good) = 10
5 (Good) = 9
4 (Satisfactory) = 7
3 (Mediocre) = 5
2 (Poor) = 4
1 (Very poor) = 4
Äidinkieli ja kirjallisuus
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
Merkitse tähän kohtaan äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana. Mikäli sinulla on lukion päättötodistuksessa äidinkielestä ja kirjallisuudesta kaksi eri arvosanaa (lisäksi
myös suomi tai ruotsi toisena kielenä, saamen kieli, romanikieli, viittomakieli tai muu oma äidinkieli), laske näistä
keskiarvo ja korota saamasi tulos lähimpään kokonaislukuun (esim. 7,5 = 8). Maahanmuuttajille omasta äidinkielestä annettua erillisen todistuksen arvosanaa ei merkitä
hakemukseen. Jos olet opiskellut suomen tai ruotsin kielessä äidinkielenomaisen oppimäärän, merkitse sen arvosana
A-kieleksi tai B-kieleksi todistuksesi mukaisesti.
24
Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli
Merkitse hakemukseen A1-B3 –kieleksi oikea tunnus sarakkeeseen A. Luettelo tunnuksista on sivulla 27. Merkitse
sarakkeeseen B kaikki yhteiset kielet sekä vähintään B2tason mukaiset valinnaiset vieraat kielet.
Opetussuunnitelmien mukaiset kielitasot ovat:
A 1 = vuosiluokilta 1-6 yhteisenä alkanut kieli (A-kieli)
A 2 = vuosiluokilta 1-6 valinnaisena alkanut kieli (A-kieli)
B 1 = vuosiluokilta 7-9 alkanut yhteinen kieli (B-kieli)
B 2 = vuosiluokilta 7-9 alkanut valinnainen kieli (C-kieli)
B 3 = lukion lyhyt kieli (D-kieli)
Mikäli olet opiskellut useita kieliä yhteisinä aineina, voit
merkitä ne A-kielinä. Mikäli olet opiskellut valinnaisaineina useampia kieliä, voit merkitä nämä B2-kieliksi, jos ne
ovat laajuudeltaan vähintään B2- tasoisia.
Työkokemus
Merkitse tähän kohtaan työkokemuksesi määrä kuukausina. Voit ilmoittaa enintään 99 kuukautta. Jos olet hakuaikana jatkuvassa työsuhteessa, voit laskea työkokemuksesi kevään yhteishaussa ja kesän täydennyshaussa tammikuun loppuun ja syksyn yhteishaussa elokuun loppuun.
Työkokemukseksi hyväksytään sellainen kaikkien alojen
työkokemus, jonka olet hankkinut perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen tai 16 vuotta täytettyäsi.
Työkokemusta on oltava perusopetuksen oppimäärän suorittaneilla yhteensä vähintään kolme kuukautta ja lukion
oppimäärän suorittaneilla vähintään kuusi kuukautta ja
huomioon otetaan vain vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoiset työt. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman
työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa 1 kuukauden
työkokemusta. Työkokemuksesta tulee olla työnantajan
antama työtodistus. Oppisopimuskoulutuksesta luetaan
työkokemukseksi todistusten osoittama työkokemuksen
määrä.
Tietojen tarkistus
Tarkista, että olet täyttänyt hakulomakkeen huolellisesti.
Jos haluat muuttaa tietojasi lähetettyäsi hakemuksen, ota
yhteyttä omasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteestasi osoitteeseen [email protected]
Oppilaitokset tarkistavat kaikki hakemukset, todistukset
ja liitteet. Valinta voidaan purkaa, jos todistuksia ei toimiteta oppilaitoksen ilmoittamassa määräajassa tai hakija on
antanut itsestään virheellisiä tietoja.
Hakemuksen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmän hakurekisteriin (laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä sekä asetus ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä). Voit tarkistaa
sinua koskevat tiedot Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalvelusta.
• Päivää ja allekirjoita hakulomakkeesi.
• Tarkista vielä, että kirjoitit numerotunnukset oikein.
• Älä lähetä todistuksiasi hakulomakkeen mukana.
Huom! Jos haet joustavassa valinnassa, lähetä perustelut ja todistukset, joihin
vetoat, kaikkiin joustavassa valinnassa hakemiisi oppilaitoksiin.
• Postita hakulomake osoitteeseen:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
KUNNAT JA KOODIT
020
005
009
010
016
018
019
035
043
046
047
049
050
051
052
060
061
062
065
069
071
072
074
075
076
077
078
079
081
082
084
086
111
090
091
097
098
099
102
103
105
106
283
108
109
139
140
142
143
145
Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
Brändö
Eckerö
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Finström
Forssa
Föglö
Geta
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hammarland
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Haukipudas
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkoski
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Ii
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
146
153
148
149
151
152
164
165
167
169
170
171
172
174
176
177
178
179
181
182
186
202
204
205
208
211
213
214
216
217
218
223
224
226
230
231
232
233
235
236
239
240
320
241
322
244
245
246
248
249
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jomala
Joroinen
Joutsa
Juankoski
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Kaarina
Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karijoki
Karjalohja
Karkkila
Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Kerimäki
Kesälahti
Keuruu
250
254
255
256
257
260
261
263
265
271
272
273
275
276
280
284
285
286
287
288
290
291
295
297
300
301
304
305
312
316
317
318
319
398
399
400
407
402
403
405
408
410
413
416
417
418
420
421
422
423
Kihniö
Kiikoinen
Kiiminki
Kinnula
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Köyliö
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lavia
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
425
426
444
430
433
434
435
436
438
440
441
442
445
475
476
478
480
481
483
484
489
491
494
495
498
499
500
503
504
505
508
507
529
531
532
534
535
536
538
540
541
543
545
560
561
562
563
564
567
309
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Luoto
Luumäki
Luvia
Länsi-Turunmaa
Maalahti
Maaninka
Maarianhamina
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nastola
Nilsiä
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nummi-Pusula
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Oulunsalo
Outokumpu
M I T E N K O U L U T U K S E E N H A E TA A N
Seuraavassa on lueteltu Suomen kunnat aakkosjärjestyksessä.
Merkitse hakulomakkeeseen numerotunnus.
25
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
26
576
577
578
580
581
599
583
854
584
588
592
593
595
598
601
604
607
608
609
611
638
614
615
616
618
619
620
623
624
625
626
630
631
635
636
678
710
680
681
683
684
686
687
689
691
694
696
697
698
700
702
704
707
729
732
734
736
790
738
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parikkala
Parkano
Pedersöre
Pelkosenniemi
Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkaharju
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristiina
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Saarijärvi
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sauvo
739
740
742
743
746
747
748
791
749
751
753
755
758
759
761
762
765
766
768
771
775
777
778
781
783
831
832
833
834
837
838
844
845
846
848
849
850
851
853
857
858
859
863
886
887
889
890
892
893
895
785
905
908
911
092
915
918
921
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sulkava
Sund
Suomenniemi
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tarvasjoki
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Töysä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa
Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
922
924
925
926
927
931
934
935
936
941
942
946
972
976
977
980
981
989
992
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihanti
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vårdö
Vähäkyrö
Vöyri
Yli-Ii
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski
KIELET JA TUNNUKSET
AB
AA
PS
AF
AY
AK
SQ
NG
AM
AR
HY
AS
AV
AE
AZ
BM
EU
BA
BN
DZ
BH
BI
BS
BR
BG
MY
CH
CR
DV
EN
IU
ES
EO
NR
EE
FJ
FY
FF
FO
GL
OM
LG
KA
KL
GN
GU
GG
HA
HE
HZ
Abhaasi
Afar
Afgaani, Pasto
Afrikaans
Aimara
Akan
Albania
Ambo, Ndonga
Amhara
Arabia
Armenia
Assami
Avaari
Avesta
Azeri
Bambara
Baski
Baskiiri
Bengali
Bhutani, Dzongkha
Bihari
Bislama
Bosnia
Bretoni
Bulgaria
Burma
Chamorro
Cree
Divehi, Malediivi
Englanti
Eskimo
Espanja
Esperanto
Eteländebele
Ewe
Fidzi
Friisi
Fulani, Fulfulde
Fääri
Galicia
Galla, Afan Oromo, Oromo
Ganda, Luganda
Georgia, Gruusia
Grönlanti
Guarani
Gudzarati, Gujarati
Guernsey
Hausa
Heprea, Ivrit
Herero
HI
HO
NL
IO
IG
GA
ID
IA
IE
IK
IS
IT
JV
JA
JE
YI
YO
KN
KR
KS
CA
KK
QU
KM
ZH
KG
KI
KY
NB
CU
KV
KO
KW
CO
EL
HR
KJ
KU
CY
LO
LA
LV
LB
LT
LN
LU
MK
MG
MS
Hindi
Hiri-motu
Hollanti
Ido
Igbo
Iiri
Indonesia, Bahasa
Indonesia
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Islanti
Italia
Jaava
Japani
Jersey
Jiddi, Jiddis
Joruba
Kannada
Kanuri
Kasmiri
Katalaani
Kazakki
Ketsua
Khmer, Kambodza
Kiina
Kikongo, Kongo
Kikuju
Kirgiisi
Kirjanorja
Kirkkoslaavi
Komi
Korea
Korni
Korsika
Kreikka
Kroatia
Kuanjama
Kurdi
Kymri, Wales
Lao
Latina
Latvia, Lätti
Letzeburg, Luxemburg
Liettua
Lingala
Luba-Katanga
Makedonia
Malagasi, Madagassi
Malaiji
ML
MT
IM
GV
MI
MR
MH
MO
MN
XX
NA
NV
NE
NY
NO
OJ
OC
OR
OS
PI
PA
FA
ND
PT
PL
FR
RM
RO
RW
RN
SV
SE
DE
SM
SG
SA
SC
SR
SH
SN
SD
SI
SS
GD
SK
SL
SO
ST
SW
Malajalam
Malta
Mansaari
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavia
Mongoli
Muu kieli
Nauru
Navaho
Nepali
Njandza, Tsewa
Norja
Ojibwa
Oksitaani, Provensaali
Orija
Osseetti
Pali
Pandzabi
Persia
Pohjoisndebele
Portugali
Puola
Ranska
Retoromaani
Romania
Ruanda, Kinjaruanda,
Njaruanda
Rundi, Kirundi
Ruotsi
Saame
Saksa
Samoa
Sango
Sanskrit
Sardi
Serbia
Serbokroatia
Shona
Sindhi
Singali
Siswati, Swazi
Skotti, Gaeli
Slovakki
Sloveeni
Somali
Sotho, Sesotho
Suahili
SU
FI
TG
TL
TY
TA
DA
TT
TE
TH
TI
BO
TO
CS
CE
TS
ZA
CV
TN
TR
TK
TW
UG
UK
HU
UR
NN
UZ
BE
WA
VE
RU
VI
VK
ET
VO
WO
XH
ZU
Sunda
Suomi
Tadzikki
Tagalog, Pilipino
Tahiti
Tamili
Tanska
Tataari
Telugu
Thai
Tigrinja
Tiibet
Tonga
Tsekki
Tsetseeni
Tsonga
Tsuang
Tsuvassi
Tswana, Setswana
Turkki
Turkmeeni
Twi
Uiguuri
Ukraina
Unkari
Urdu
Uusnorja
Uzbekki
Valkovenäjä
Walloon
Venda
Venäjä
Vietnam
Viittomakieli
Viro, Eesti
Volapuk
Wolof
Xhosa
Zulu
M I T E N K O U L U T U K S E E N H A E TA A N
Seuraava luettelo sisältää kaikki kielet. Suomi = FI (ruotsi = SV)
27
MAAT JA KOODIT
Seuraava luettelo sisältää kaikki maat. Suomi = 246
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
004
528
530
008
012
016
020
024
660
010
028
784
032
051
533
036
031
044
048
050
052
056
084
204
060
064
068
070
072
074
076
826
086
28
092
096
100
854
108
136
152
184
188
262
212
214
218
818
222
232
Afganistan
Alankomaat
Alankomaiden Antillit
Albania
Algeria
Amerikan Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua ja Barbuda
Arabiemiirikunnat
Argentiina
Armenia
Aruba
Australia
Azerbaidzan
Bahama
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Bouvet’nsaari
Brasilia
Britannia
Brittiläinen Intian
valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Caymansaaret
Chile
Cookinsaaret
Costa Rica
Djibouti
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Ecuador
Egypti
El Salvador
Eritrea
724
710
239
231
238
242
608
234
266
270
268
288
292
308
304
312
316
320
831
324
624
328
332
334
340
344
744
360
356
368
364
372
352
376
380
626
040
388
392
887
832
400
162
116
120
124
132
Espanja
Etelä-Afrikka
Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret
Etiopia
Falklandinsaaret
Fidzi
Filippiinit
Färsaaret
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard ja
McDonaldinsaaret
Honduras
Hongkong
Huippuvuoret ja Jan
Mayen
Indonesia
Intia
Irak
Iran
Irlanti
Islanti
Israel
Italia
Itä-Timor
Itävalta
Jamaika
Japani
Jemen
Jersey
Jordania
Joulusaari
Kambodza
Kamerun
Kanada
Kap Verde
398
404
140
156
417
296
170
174
178
180
166
408
410
300
191
192
414
196
418
428
426
422
430
434
438
440
442
732
999
446
450
807
454
462
458
466
470
833
504
584
474
478
480
175
484
583
Kazakstan
Kenia
Keski-Afrikkan tasavalta
Kiina
Kirgisia
Kiribati
Kolumbia
Komorit
Kongo
Kongon demokraattinen
tasavalta
Kookossaaret
Korean demokraattinen
kansantasavalta (PohjoisKorea)
Korean Tasavalta (EteläKorea)
Kreikka
Kroatia
Kuuba
Kuwait
Kypros
Laos
Latvia
Lesotho
Libanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Länsi-Sahara
Maa tuntematon
Macao
Madagaskar
Makedonia
Malawi
Malediivit
Malesia
Mali
Malta
Mansaari
Marokko
Marshallinsaaret
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Meksiko
Mikronesia
498
492
496
499
500
508
104
516
520
524
558
562
566
570
574
578
384
512
586
585
275
591
598
600
604
612
580
620
630
616
226
634
250
249
260
254
258
638
642
646
752
654
659
662
670
666
276
090
894
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolkinsaari
Norja
Norsunluurannikko
Oman
Pakistan
Palau
Palestiina
Panama
Papua-Uusi-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn
Pohjois-Mariaanit
Portugali
Puerto Rico
Puola
Päiväntasaajan Guinea
Qatar
Ranska
Ranska, Emämaa
Ranskan eteläiset alueet
Ranskan Guayana
Ranskan Polynesia
Réunion
Romania
Ruanda
Ruotsi
Saint Helena
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja
Grenadiinit
Saint-Pierre ja Miquelon
Saksa
Salomonsaaret
Sambia
Samoa
San Marino
São Tomé ja Príncipe
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Serbia ja Montenegro
Seychellit
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sri Lanka
736
246
740
748
756
760
762
158
834
208
764
768
772
776
Sudan
Suomi
Suriname
Swazimaa
Sveitsi
Syyria
Tadzikistan
Taiwan
Tansania
Tanska
Thaimaa
Togo
Tokelau
Tonga
780
203
788
792
795
796
798
148
800
804
348
858
540
554
Trinidad ja Tobago
Tsekki
Tunisia
Turkki
Turkmenistan
Turks- ja Caicossaaret
Tuvalu
Tzad
Uganda
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Kaledonia
Uusi-Seelanti
860
112
876
548
336
862
643
704
233
840
850
581
716
Uzbekistan
Valko-Venäjä
Wallis ja Futuna
Vanuatu
Vatikaani
Venezuela
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdysvallat (USA)
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Yhdysvaltain pienet
erillissaaret
Zimbabwe
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
882
674
678
682
686
688
891
690
694
702
703
705
706
144
29
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
NÄIN YH
YHTEIS
TEISHAK
HAKU
U ETE
ETEN
NEE
1.
2.
MIHIN VOI HAKEA?
Voit hakea yhteishakuun
kuuluvaan koulutukseen
yhdellä hakemuksella, johon
voit merkitä enintään viisi
hakutoivetta.
KUKA VOI HAKEA?
Voit hakea ammatilliseen
perustutkintoon tai lukioon,
kun olet suorittanut
peruskoulun.
Katso koulutustarjonta osoitteesta
www.koulutusnetti.fi
tai www.haenyt.fi
Jos olet suorittanut lukion,
voit hakea vain ylioppilaille
suunnattuun koulutukseen.
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
HAE NETIN KAUTTA
30
Voit hakea koulutukseen
nettihaun kautta www.haenyt.fi
tai paperilomakkeella.
Hakuaika .-.20.
3.
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
NÄIN YHTEISHAKU ETENEE
5.
4.
PÄÄSY-,
SOVELTUVUUS- JA
KIELIKOKEET
Koulutukseen, johon on
pääsy-, soveltuvuus- tai
kielikoe, saat kutsun
kirjeitse. Kokeet järjestetään 2..-..20
välisenä aikana.
Tiedon opiskelupaikasta saat
aikaisintaan ..20
Jos et saanut opiskelupaikkaa,
saat myös siitä tiedon.
7.
OPISKELUPAIKAN
VASTAANOTTAMINEN
Huolehdi, että otat
paikan vastaan .20
mennessä.
5­:%&//:4)",6
.HYllQ\hteishaussa
vapaiksi jääneiOOH paikoLOOH
YRLWKDNHDWl\GHQQ\VKDXVVD
MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN
6.
TULOKSET
31
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Tässä osiossa käsitellään opiskelijaksi ottamisen perusteita
ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukioon sekä ammatinvalintaan vaikuttavia terveydellisiä tekijöitä.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN
PERUSTEET AMMATILLISESSA
PERUSKOULUTUKSESSA
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisessa
noudatetaan opetusministeriön antamaa asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista (OpMa 167/2002, 1248/2003,
772/2006 ja 954/2008).
PERUSOPETUKSEN
OPPIMÄÄRÄN
SUORITTANEIDEN
OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
Ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijat otetaan opetusministeriön ammatillisia perustutkintoja koskevassa
asetuksessa mainittuun perustutkintoon tai koulutuksen
järjestäjän päätöksen mukaan sitä laajempaan valintayksikköön.
Opiskelijat voidaan ottaa seuraavien ammatillisten
perustutkintojen osalta suorittamaan määrättyä koulutusohjelmaa:
Asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen suorittaneille, taikka lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon tai edellä mainittuja koulutuksia vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneille.
• Maatalousalan perustutkinto: turkistalouden koulutusohjelma, eläintenhoidon
Tätä asetusta ei sovelleta otettaessa opiskelijoita:
• näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen
• oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen
peruskoulutukseen
• ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on tarkoitettu ensisijassa aikuisille
• ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämään koulutukseen
• vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen
ja ohjaukseen
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen
• Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma
• Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
koulutusohjelma
• Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneasennuksen koulutusohjelma
• Painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma, painotek-
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
niikan koulutusohjelma
32
kivialan koulutusohjelma
• Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma
• Merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma
• Liiketalouden perustutkinto: tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma
• Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma
• Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma
• Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: vaatetuksen koulutusohjelma, tekstiilitekniikan koulutusohjelma, tekstiilihuollon koulutusohjelma, jalkinealan koulutusohjelma
• Puutarhatalouden perustutkinto: viheralan koulutusohjelma
• Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma
• Musiikkialan perustutkinto: musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologian
koulutusohjelma, pianonvirirtyksen koulutusohjelma
Käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän,
kuvallisen ilmaisun, tanssialan sekä musiikkialan perustutkintoihin koulutuksen järjestäjä voi päättää myös muun
valintayksikön.
PISTEITYS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen
perusteella.
Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon
johtavaan koulutukseen annetaan hakijalle pisteitä seuraavasti:
3 p.
0-16 p.
0-8 p.
0-5 p.
3 tai 1 p.
0 tai 2 p.
1-10 p.
Todistuspisteet
Perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan suorittaneet
täyttävät hakemuksen perusopetuksen päättötodistuksen
perusteella. Korotetut arvosanat huomioidaan, jos niistä
on saatu virallinen todistus.
Opiskelijaksi ottamisessa otetaan huomioon sellaiset yhteiseen oppiaineeseen kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 aikana. Jos hakijalla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan näiden valinnaisaineiden arvosanojen aritmeettinen keskiarvo, joka pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Yhteisen aineen arvosanasta ja siihen kuuluvan valinnaisaineen
arvosanasta tai valinnaisaineiden keskiarvosta määräytyy
kyseisestä aineesta pistelaskennassa käytettävä arvosana.
Esimerkki: hakijalla on todistuksessaan yhteisen aineen
arvosana 8 ja siihen kuuluvan valinnaisaineen arvosana 9.
Näiden arvosanojen keskiarvosta saadaan keskiarvon laskentaan käytettävä arvosana 8,5, jota ei pyöristetä.
1-3 p.
Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen
em. tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen
seuraavasti:
1) hakutoivejärjestys
2) mahdollisen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
3) sukupuolen perusteella annattujen pisteiden määrä
4) yleinen koulumenestys
5) seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia,
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Mikäli hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän
aikuiskoulutuksena, voidaan lisäksi ottaa huomioon perusopetuksen erotodistuksen käsityön, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden ja liikunnan arvosanat, ellei näitä arvosanoja ole perusopetuksen päättötodistuksessa.
Yleinen koulumenestys
Yleisestä koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavien oppiaineiden aritmeettisen keskiarvon perusteella kahden desimaalin tarkkuudella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto,
musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.
Yleisen koulumenestyksen perusteella pisteitä annetaan
seuraavasti:
Joustavan valinnan perusteista s. 37
LISÄTIETOJA PISTEITETTÄVISTÄ TEKIJÖISTÄ
Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän, ja eräiden ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten ja kotitalousopetuksen suorittaminen
Hakijalle, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen hakeutumisvuonna, suorittanut tai suorittamassa (ja
saa koulutuksen suoritettua ennen opiskelijavalintaa) lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen,
muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettä-
Keskiarvo
5,50–5,74
5,75–5,99
6,00–6,24
6,25–6,49
6,50–6,74
6,75–6,99
7,00–7,24
7,25–7,49
7,50–7,74
7,75–7,99
8,00–8,24
8,25–8,49
8,50–
Pisteet
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
1) perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta
hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan
koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena
järjestettävän kotitalousopetuksen (talouskoulu) tai
ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan
koulutuksen suorittamisesta
2) yleisestä koulumenestyksestä
3) painotettavista arvosanoista
4) työkokemuksesta
5) ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta,
6) sukupuolen perusteella
7) mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.
8) aikaisemmat opinnot, harrastukset ja muut
lisänäytöt (tanssialan, musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkinnot)
vän kotitalousopetuksen (talouskoulu) tai ammatilliseen
peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen,
annetaan kolme (3) valintapistettä.
33
Painotettavat arvosanat
Kaikilla koulutusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Kolmesta parhaasta edellä mainitusta aineesta lasketaan niiden aritmeettinen keskiarvo, joista annetaan pisteitä seuraavasti:
Keskiarvo
5,50–5,99
6,00–6,49
6,50–6,99
7,00–7,49
7,50–7,99
8,00–8,49
8,50–
Pisteet
2
3
4
5
6
7
8
Pääsy- tai soveltuvuuskoepisteet
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen koulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Pääsytai soveltuvuuskokeeseen opiskelijat valitaan edellä mainittujen valintaperusteiden yhteispistemäärän perusteella.
Hakija voi saada pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1–10 pistettä.
Jollei hakija ole opiskellut lainkaan painotettavia aineita,
puuttuvaa arvosanaa ei voi korvata muilla arvosanoilla.
Työkokemuspisteet
Työkokemukseksi hyväksytään kaikkien alojen työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. Työkokemusta
on oltava vähintään 3 kuukautta.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Työkokemuksen pituutta laskettaessa otetaan huomioon
vain vähintään 1 kuukauden yhtäjaksoiset työt. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa 1 kuukauden työkokemusta. Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistusten osoittama työkokemuksen määrä. Työkokemus otetaan huomioon kevään yhteishaussa ja kesän täydennyshaussa tammikuun loppuun ja syksyn yhteishaussa elokuun loppuun saakka. Varusmies- tai siviilipalveluksesta
ei anneta työkokemuspisteitä. Koulutuksen järjestäjä tarkistaa hyväksyttävän työkokemuksen määrän työtodistuksista.
Työkokemuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:
34
Työkokemuksen pituus
3 kk–alle 6 kk
6 kk–alle 12 kk
12 kk–alle 18 kk
18 kk–alle 24 kk
24 kk–
Aikaisempien opintojen, harrastusten ja muiden
lisänäyttöjen pisteytys
Koulutuksen järjestäjä voi antaa 1 – 3 pistettä tanssialan,
musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkintoihin hakeville aikaisempien opintojen, harrastusten ja muiden lisänäyttöjen perusteella.
Pisteet
1
2
3
4
5
Hakutoivepisteet
Hakijalle annetaan pisteitä ammatillista koulutusta koskevien hakutoiveiden perusteella seuraavasti: 1. hakutoive 3
pistettä, 2. hakutoive 1 piste.
Muina kuin edellä mainittuina hakutoiveina oleviin ammatillisiin koulutuksiin ei anneta pisteitä.
Sukupuolipisteet
Hakija saa kaksi lisäpistettä pyrkiessään koulutukseen,
jossa koulutuksen järjestäjän päättämässä valintayksikössä ensisijaisista pyrkijöistä on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija.
Jos koulutuksen järjestäjä järjestää käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun,
tanssialan, musiikkialan, lennonjohdon, kello- ja mikromekaniikan, hammastekniikan tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pääsy-tai soveltuvuuskokeen, opiskelijaksi ottaminen tehdään pelkästään
pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.
Opiskelijaksi ottaminen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tulosten sekä lajiliittojen lausuntojen perusteella.
Pääsy- tai soveltuvuuskokeissa yhden pisteen saaneita ei
valita koulutukseen, vaikka yhteispistemäärä sitä muuten edellyttäisi.
Koulutuksen järjestäjän pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
antamaa pistemäärää käytetään myös otettaessa opiskelijoita toisen koulutuksen järjestäjän vastaavaan koulutukseen. Käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, tanssialan, musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa käytetään kuitenkin koulutuksen järjestäjän omaa
pääsy- tai soveltuvuuskoetta.
Pääsy- tai soveltuvuuskoetilaisuudessa hakijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Kokeet voivat olla
maksullisia.
LUKION OPPIMÄÄRÄN TAI
YLIOPPILASTUTKINNON
SUORITTANEIDEN
OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
Koulutuksen järjestäjä voi suunnata osan ammatillisen
peruskoulutuksen aloituspaikoista lukion oppimäärän tai
ylioppilastutkinnon suorittaneille. Näihin ylioppilaille tarkoitettuihin aloituspaikkoihin hakiessaan lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukion päättötodistuksen perusteella. Ylioppilaat tai lukion suorittaneet eivät voi käyttää perusopetuksen päättötodistusta. Ylioppilastutkinnon
suorittaneet, joilla ei ole lukion päättötodistusta, hakevat
joustavassa valinnassa.
Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden
opiskelijaksi ottamisen perusteissa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa noudatetaan seuraavaa menettelyä:
Opiskelijat otetaan ammatilliseen peruskoulutukseen opetusministeriön ammatillisia perustutkintoja koskevassa
asetuksessa mainittuun perustutkintoon tai koulutuksen
järjestäjän päätöksen mukaan sitä laajempaan valintayksikköön.
Opiskelijat voidaan ottaa seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta suorittamaan määrättyä koulutusohjelmaa:
• Maatalousalan perustutkinto: turkistalouden koulutusohjelma, eläintenhoidon
koulutusohjelma
tutkintoon johtavaan koulutukseen koulutuksen järjestäjä
voi päättää myös muun valintayksikön.
PISTEITYS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen
perusteella.
Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon
johtavaan koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä:
1) yleisestä koulumenestyksestä
2) työkokemuksesta
3) ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta
4) sukupuolesta
5) mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
6) aikaisemmat opinnot, harrastukset ja muut
lisänäytöt (tanssialan, musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkinnot)
0-16 p.
0-3 p.
3 tai 1 p.
0 tai 2 p.
1-10 p.
1-3 p.
Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen
em. tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen
seuraavasti:
1) hakutoivejärjestys
2) mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
3) sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä
4) yleinen koulumenestys
5) seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.
• Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoniikan koulutusohjelma, tekstiilihuollon koulutusohjelma, jalkinealan koulutusohjelma
• Painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma, painotekniikan koulutusohjelma
• Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma
• Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
kivialan koulutusohjelma
• Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma
• Merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma
• Liiketalouden perustutkinto: tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma
• Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma
• Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma
• Puutarhatalouden perustutkinto: viheralan koulutusohjelma
• Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma
• Musiikkialan perustutkinto: musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologian koulutusohjelma, pianonvirirtyksen koulutusohjelma
Käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän,
kuvallisen ilmaisun, tanssialan sekä musiikkialan perus-
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Joustavan valinnan perusteista s. 37.
LISÄTIETOJA PISTEITETTÄVISTÄ TEKIJÖISTÄ
Todistuspisteet
Lukion oppimäärää suorittavien tai suorittaneiden opiskelijaksi ottamisessa käytetään lukion päättötodistusta. Ylioppilastutkinnon suorittaneet, joilla ei ole lukion päättötodistusta, hakevat joustavassa valinnassa.
Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksesta
on erillinen, virallinen todistus.
Lukion oppimäärän aikuiskoulutuksena suorittaneen hakijan opiskelijaksi ottamisessa käytetään kyseisen oppilaitoksen antamaa lukion päättötodistusta.
Suoraan lukiosta hakevan lopulliset arvosanat saadaan lukiosta.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
neasennuksen koulutusohjelma
• Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: vaatetuksen koulutusohjelma, tekstiilitek-
35
Yleinen koulumenestys
Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan yleisestä koulumenestyksestä pisteitä seuraavien oppiaineiden aritmeettisen keskiarvon perusteella kahden desimaalin tarkkuudella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi sekä matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, filosofia ja psykologia.
Yleisen koulumenestyksen perusteella annetaan pisteitä
seuraavasti:
Keskiarvo
5,50–5,74
5,75–5,99
6,00–6,24
6,25–6,49
6,50–6,74
6,75–6,99
7,00–7,24
7,25–7,49
7,50–7,74
7,75–7,99
8,00–8,24
8,25–8,49
8,50–
Pisteet
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Aikaisempien opintojen, harrastusten ja muiden
lisänäyttöjen pisteytys
Koulutuksen järjestäjä voi antaa 1 – 3 pistettä tanssialan,
musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkintoihin hakeville aikaisempien opintojen, harrastusten ja muiden lisänäyttöjen perusteella.
Pääsy- tai soveltuvuuskoepisteet
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen koulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Pääsytai soveltuvuuskokeeseen opiskelijat valitaan edellä mainittujen valintaperusteiden yhteispistemäärän perusteella.
Hakija voi saada pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1–10 pistettä.
Työkokemuspisteet
Työkokemukseksi hyväksytään kaikkien alojen työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. Työkokemusta
on oltava vähintään 6 kuukautta.
36
Sukupuolipisteet
Hakija saa kaksi lisäpistettä pyrkiessään koulutukseen,
jossa koulutuksen järjestäjän päättämässä valintayksikössä ensisijaisista pyrkijöistä on alle 30 % samaa sukupuolta kuin hakija.
Jos koulutuksen järjestäjä järjestää käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun,
tanssialan, musiikkialan, lennonjohdon, kello- ja mikromekaniikan, hammastekniikan tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pääsy-tai soveltuvuuskokeen, opiskelijaksi ottaminen tehdään pelkästään
pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.
Opiskelijaksi ottaminen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tulosten sekä lajiliittojen lausuntojen perusteella.
Työkokemuksen pituutta laskettaessa otetaan huomioon
vain vähintään 1 kuukauden yhtäjaksoiset työt. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa 1 kuukauden työkokemusta. Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistusten osoittama työkokemuksen määrä. Työkokemus otetaan huomioon kevään yhteishaussa ja kesän täydennyshaussa tammikuun loppuun ja syksyn yhteishaussa elokuun loppuun saakka. Varusmies- tai siviilipalveluksesta
ei anneta työkokemuspisteitä. Koulutuksen järjestäjä tarkistaa hyväksyttävän työkokemuksen määrän työtodistuksista.
Pääsy- tai soveltuvuuskokeissa yhden pisteen saaneita ei
valita koulutukseen, vaikka yhteispistemäärä sitä muuten edellyttäisi.
Työkokemuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:
Pääsy- tai soveltuvuuskoetilaisuudessa hakijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Kokeet voivat olla
maksullisia.
Työkokemuksen pituus
6 kk–alle12 kk
12 kk–alle 18 kk
18 kk–
Pisteet
1
2
3
Hakutoivepisteet
Hakijalle annetaan pisteitä ammatillista koulutusta koskien hakutoiveiden perusteella seuraavasti: 1. hakutoive 3
pistettä, 2. hakutoive 1 piste. Muina kuin edellä mainittuina hakutoiveina oleviin ammatillisiin koulutuksiin ei anneta pisteitä.
Koulutuksen järjestäjän pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
antamaa pistemäärää käytetään myös otettaessa opiskelijoita toisen koulutuksen järjestäjän vastaavaan koulutukseen. Käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, tanssialan, musiikkialan ja liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa käytetään kuitenkin koulutuksen järjestäjän omaa
pääsy- tai soveltuvuuskoetta.
Joustavan valinnan perusteet
Koulutuksen järjestäjä voi hakijan henkilöön liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista
opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Tällaisia
erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi:
• terveydelliset syyt
• oppimisvaikeudet
• ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
• koulutodistusten vertailuvaikeudet
• harrastustoimintaan liittyvät syyt
• urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
• sosiaaliset syyt
• työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt
• muut syyt
Joustavalla valinnalla voi hakea kaikille ammatillisen koulutuksen hakutoiveille. Yhteishaun hakemuksen täyttämisen lisäksi joustavassa valinnassa hakevan tulee toimittaa
kaikki ne perustelut ja mahdolliset todistukset joihin vetoaa kaikille niille koulutuksen järjestäjille, joiden koulutuksiin hakee joustavassa valinnassa. Koulutuksen järjestäjä
käsittelee joustavan valinnan hakemukset ottaen huomioon hakijan esittämät perustelut, koulutustarpeen ja mahdollisuudet selviytyä opinnoista sekä tekee asiasta päätöksen.
Joustavassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, joten
hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka joustavan valinnan päätös olisi kielteinen.
Kielikoe
Koulutuksen järjestäjä voi selvittää sellaisten hakijoiden
kielitaidon, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.
Vieraskielinen koulutus
Valittaessa opiskelijoita vieraskieliseen ammatilliseen koulutukseen noudatetaan vastaavan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita. Vieraskieliseen koulutukseen hakijoille järjestetään pääsy- tai
soveltuvuuskoe, jonka yhteydessä tai erikseen selvitetään,
että hakijalla on opiskelun kannalta riittävä kielitaito. Hakemukset koulutuksiin, joiden opetus tapahtuu kokonaan
tai pääosin vieraalla kielellä, jätetään suoraan oppilaitokseen. Vieraskieliseen ammatilliseen koulutukseen haettaessa ei käytetä yhteishaun hakulomaketta.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN
PERUSTEET LUKIOSSA
Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan
opetusministeriön antamaa asetusta lukion opiskelijaksi
ottamisen perusteista (OpMa 856/2006, 948/2007).
Opiskelijat otetaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,
historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia, terveystieto, maantieto.
Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on
erillinen koulun antama todistus. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.
Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan
tällöin valinnassa huomioon hakijan esittämät hakutoiveet
ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan,
käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen aritmeettinen keskiarvo.
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET SEKÄ MUUT
LISÄNÄYTÖT
Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan keskiarvon lisäksi
käyttää lukioiden opiskelijaksi ottamisessa pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Näistä kokeista saatavien pisteiden määrä
voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavan alimman hyväksyttävän pistemäärän, jota
alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka kokonaispistemäärä tätä muuten edellyttäisi.
Koulutuksen järjestäjä voi ottaa huomioon myös hakijan
muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä.
Näiden vaikutus saa olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää sekä pääsyja soveltuvuuskokeita että huomioi muun koulutuksen,
harrastukset tai muita lisänäyttöjä, saa näiden vaikutus
olla yhteensä korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä.
KANSAINVÄLINEN YLIOPPILASTUTKINTO (IBLINJAT)
Näitä opiskelijaksi ottamisen perusteita sovelletaan myös
kansainväliseen ylioppilastutkintoon (IB-tutkinto) johtavaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjä voi selvittää hakijan opetuskielen riittävyyden.
Opiskelijat valitaan yhteishaussa IB-tutkintoon johtavia
opintoja edeltävälle valmistavalle luokalle vertailuluku-
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
MUITA SÄÄNNÖKSIÄ
37
jen perusteella, jotka saadaan, kun opiskelijan lukuaineiden keskiarvoon lisätään harrastuneisuutta ja kykyä osoittavat pisteet. IB-koulut antavat nämä pisteet pääsääntöisesti koulutodistusten sekä kirjallisten ja suullisten soveltuvuustestien perusteella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja -ajankohdista saa kyseisestä oppilaitoksesta.
OPISKELIJAKSI OTTAMINEN MUUHUN
LUKIOKOULUTUKSEEN
Koulutuksen järjestäjä päättää aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen valintaperusteista. Alle 18-vuotias hakija voidaan ottaa aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä. Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen.
TERVEYDELLISET TEKIJÄT
Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön
ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että
opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen,
että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä
toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät.
Koulutuksen järjestäjien (oppilaitosten) tehtävänä on informoida etukäteen opiskelijaksi pyrkiviä siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja edellytyksiä
koulutukseen liittyy.
Urheilulukioiden opiskelijavalinta perustuu hakijoiden urheilullisiin ansioihin ja myös aikaisempaan opintomenestykseen. Urheilullisen tason arvioinnissa ja määrittelyssä
lajiliittojen osuus on keskeinen. Lajiliitot toimittavat tiedot suoraan oppilaitoksille. Sen lisäksi eri oppilaitoksilla on myös omia koulukohtaisia valintaa tarkentavia kriteereitään.
Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää
opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista.
Hakija voi saada lajiliitolta urheilullista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan yhdestä kuuteen (1-6) pistettä ja
oppilaitokselta enintään neljä (4) soveltuvuuspistettä. Keskiarvopisteet muodostuvat entiseen tapaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvosta. Hakijan ylin mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä.
Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnan häiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.
URHEILULUKIOT
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele
lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja
elinkeinotoimiston ammatinvalinnanohjauksesta. Siellä
voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.
38
Lääkärintodistus on yleensä tarkoituksenmukaista vaatia vain koulutukseen valituilta ja vain silloin kun tämä
on perusteltua alan lainsäädännöstä tai alan erityispiirteistä muutoin johtuen. Sisällöksi riittää lääkärin arvio siitä, onko hakija terveydentilansa puolesta soveltuva alalle vai ei.
Jos hakijalla on peruskoulussa terveystarkastuksen yhteydessä saatu erillinen nuorison terveystodistus, voi hän
käyttää sitä. Todistus on voimassa viisi vuotta ja se kelpaa
myös kutsunnoissa ja ajokorttia haettaessa.
UUSIA SÄÄNNÖKSIÄ
Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön muutokset tulevat voimaan
1.1.2012 alkaen. Muutosten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä
lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Opetushallitus
tulee tekemään ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin em. muutosten aiheuttamat tarkistukset syksyn 2011 aikana.
Säännöksillä on täsmennetty mm. opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä, mahdollistettu opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien
vuoksi perusteltua, säädetty tarkemmin oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön, mahdollistettu huumausainetestaukset yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti, vahvistettu kurinpitosäädöksiä sekä
koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojen saantioikeutta.
Opetushallitus antaa määräykset seuraavien perustutkintojen terveydentilavaatimuksiin:
• humanistinen ja kasvatusala; lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
sekä viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
• tekniikan ja liikenteen ala; lentokoneasennuksen perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ja lentoasemapalvelujen koulutusohjelma, rakennusalan perustutkinnon maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma sekä merenkulkualan perustutkinto
• luonnonvara- ja ympäristöala; metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympäristöalan koulutusohjelma
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto, hammastekniikan perustutkinto, lääkealan
perustutkinto sekä liikunnanohjauksen perustutkinto.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen,
kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyvät alaikäisten turvallisuus, potilas- tai asiakasturvallisuus tai liikenteen turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
39
PERUSTUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET
Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne
terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen. Lisätietoja saa oppilaitoksista.
Tanssialan perustutkinto
Tanssija
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Lastenohjaaja
Sirkusalan perustutkinto
Sirkusartisti
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen
perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
Viittomakielen ohjaaja
KULTTUURI
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Artesaani
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Kuvallisessa ilmaisussa ja alan koulutuksessa tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle
aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Tanssialalla tanssijan työ on fyysisesti kuormittavaa, mikä alalle aikovan
tai alalla toimivan tulee ottaa
huomioon. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka tanssijan työtehtävissä vaarantaisivat hänen
terveytensä tai turvallisuutensa.
HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA
40
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuva-artesaani
Käsi- ja taideteollisuusalalla ja alan
koulutuksessa eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri
tavoin, mikä alalle aikovan tai alalla
toimivan tulee ottaa huomioon. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Media-assistentti
Audiovisuaalisen viestinnän alalla ja
alan koulutuksessa eri ammattialoilla
tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tai
alalla toimivan tulee ottaa huomioon.
Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen
oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Sirkusalalla ja alan koulutuksessa
tehtävät työt ovat fyysisesti rankkoja, mikä alalle aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon. Henkilön tulee olla fyysisesti hyvässä kunnossa eikä hänellä saa olla kehossaan
sellaisia rajoituksia, jotka estävät esimerkiksi akrobaattisen työskentelyn, eikä hänellä saa olla toimintakykyä vahvasti rajoittavia aistivammoja. Henkilön tulee olla henkisesti tasapainossa, koska sirkusalan ilmaisullisuus, tiivis ryhmätyöskentely ja vaihtelevat työolosuhteet aiheuttavat tavallista enemmän rasitusta henkiselle terveydelle. Henkilöllä
ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka
vaarantaisivat hänen tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Tällaisia sairauksia
ovat esimerkiksi epilepsia ja sydänsairaudet.
Musiikkialan perustutkinto
Muusikko, Musiikkiteknologi,
Pianonvirittäjä
Musiikkialalla ja alan koulutuksessa
eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä
alalle aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon. Henkilöllä ei saa
olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Musiikkialalla ter-
veydentilan tulee olla sellainen, että
se ei estä muusikon, musiikkiteknologin tai pianonvirittäjän ammatissa toimimista. Esimerkiksi diagnosoidut kuulon ongelmat voivat vaikeuttaa toimimista ko. ammateissa,
joten musiikkialan ammattien vaatimuksena on riittävän hyvä kuuloaisti.
YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
Liiketalouden perustutkinto
Merkonomi
Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella.
Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esim.
terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa
entisessä ammatissaan.
LUONNONTIETEIDEN ALA
Tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto
Datanomi
Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet eivät estä alalle
työllistymistä. Opiskelijan henkiset
ja fyysiset erityispiirteet ja -tarpeet
voidaan huomioida tulevaa työuraa
suunniteltaessa.
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Autoalan perustutkinto
Autokorinkorjaaja, Automaalari, Automyyjä, Ajoneuvoasentaja, Varaosamyyjä, Pienkonekorjaaja
Autoalalla ja autoalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.
Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön
Lennonjohdon perustutkinto
Lennonjohtaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Lentokoneasentaja,
Avioniikka-asentaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Elintarvikealan perustutkinto
Elintarvikkeiden valmistaja, Leipurikondiittori, Lihatuotteiden valmistaja,
Meijeristi
Elintarvikealan koulutuksessa ja elintarviketyössä edellytetään henkilöltä
normaalia fyysistä kuntoa, sillä useat
työt ovat fyysisesti kuormittavia. Pölytöihin tulevalla ei saisi olla astmaa;
hengitystieoireinen atoopikko soveltuu myös huonosti töihin, joissa altistutaan orgaanisille pölyille.
Elintarviketyössä oleva ei saa sairastaa yleisvaarallista tartuntatautia. Käsien terve iho on tarpeen elintarviketyössä, jossa on paljon märkätyötä, käytetään suojakäsineitä sekä
altistutaan allergeeneille ja ihoa ärsyttäville raaka-aineille. Henkilö, jolla on selvästi kuiva, herkästi kutiava iho, pitkäaikainen käsi-ihottuma
tai todettu allergia jollekin elintarvikkeelle tai sen sisältämälle aineelle, ei
ole sopiva tai on vain rajoituksin sopiva elintarviketyöhön.
Kaivosalan perustutkinto
Kaivosmies, Rikastaja
Maanmittausalan perustutkinto
Kartoittaja
Kaivosalalla ja kaivosalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn
kuormitukseen riittävää fyysistä
kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen
oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin
työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• astma
• sokeritauti (diabetes mellitus)
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- ja verenkiertosairaus
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Maanmittausalalla ja maanmittausalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää
fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Logistiikan perustutkinto
Varastonhoitaja
Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä
työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä ajokorttiasetuksen edellyttämät ryhmä 2 mukaiset
terveysvaatimukset kuljetus- ja lentoasemapalvelujen koulutusohjelmissa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia
synnynnäisiä tai todettuja sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön
sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa:
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• diabetes
• psyykkinen sairaus
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- ja verenkiertosairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Lentoasemahuoltaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.koulutusnetti.fi.
Merenkulkualan perustutkinto
Korjaaja, Laivasähköasentaja, Vahtikonemestari, Vahtiperämies
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
Kumituotevalmistaja,
Muovituotevalmistaja
Muovi- ja kumialalla sekä alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä
työn kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa
olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Muovi- ja kumialalle
pyrkivän tulee ottaa huomioon, että
alalla joutuu tekemisiin allergisoivien aineiden kuten erilaisten kemikaalien ja ihoa ärsyttävien
raaka-aineiden kanssa.
Painoviestinnän perustutkinto
Painotuotantoassistentti
Painoviestinnän koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä
tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden
lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• värinäön heikkous
• ihosairaudet
• hengityselinsairaudet
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa:
• astma
• sokeritauti (diabetes mellitus)
• epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- ja verenkiertosairaus
•tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen,
laaja ihottuma
41
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Lattianpäällystäjä, Maalari,
Pintakäsittelijä
Rakennusalan perustutkinto
Maarakentaja, Talonrakentaja, Kivirakentaja
Pintakäsittelyalan koulutuksessa
edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.
Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön
sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa:
• vaikea-asteinen ihosairaus
• astma tai vaikea-asteinen allergia
• migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• heikko näkö ja värien erottelukyky
Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä
työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• astma
• sokeritauti (diabetes mellitus)
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- ja verenkiertosairaus
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Prosessinhoitaja
Prosessiteollisuuden alalla ja alan
koulutuksessa tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle
aikovan tulee ottaa huomioon. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Lisäksi
alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa,
mikä alalle aikovan on otettava huomioon.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Puualan perustutkinto
Puuseppä
42
Puualan koulutuksessa edellytetään
henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa
olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat
hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• oireileva epilepsia, muut vaikeat
tasapainoon tai lihaskoordinaatioon
vaikuttavat neurologiset sairaudet
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
rakenteellinen vika tai vamma
• astma, hengitystieoireet
• vaikeat ihottumat
Maarakennuskoneenkuljettaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Suunnitteluassistentin perustutkinto
Suunnitteluassistentti
Teknisen suunnittelun alalla ja suunnitteluassistentin koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka
vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa:
• näön heikkous ja värisokeus.
siin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• näön heikkous
Talotekniikan perustutkinto
Putkiasentaja, Lämmityslaiteasentaja,
Ilmanvaihtoasentaja, Kylmäasentaja,
Tekninen eristäjä, Rakennuspeltiseppä
Talotekniikka-alalla ja talotekniikkaalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää
fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• astma
• sokeritauti (diabetes mellitus)
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- ja verenkiertosairaus
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Vaatetusompelija, Sisustusompelija,
Modisti, Vaatturi, Tekstiilinvalmistaja,
Tekstiilihuoltaja, Suutari
Tekstiili- ja vaatetusalalla sekä alan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Sähkö- ja automaatiotekniikan
perustutkinto
Sähköasentaja, Automaatioasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä
työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilai-
Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä
työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen
oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Henkilön sopivuutta erilaisiin työ-
Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusalalla ja turvallisuusalan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä
tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden
lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• näön tai kuulon heikkous
• mielenterveys- tai päihdeongelma
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Veneenrakennuksen perustutkinto
Veneenrakentaja
Veneenrakennuksen koulutuksessa
edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa.
Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia,
jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön
sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa:
• vaikea-asteinen ihosairaus
• astma tai vaikea-asteinen allergia
• migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• näön tai kuulon heikkous
• sokeritauti
• sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus
Verhoilu- ja sisustusalan
perustutkinto
Verhoilija, Sisustaja
Verhoilu- ja sisustusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn
kuormitukseen riittävää fyysistä
kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen
oman tai muiden lähellä työsken-
televien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin
työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• vaikea-asteinen ihosairaus
• astma tai vaikea-asteinen allergia
• migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• näön tai kuulon heikkous
• sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
Hevostalouden perustutkinto
Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Hevostalousalalla ja hevostalouden
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä
ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai
hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• allergia
• astma
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön heikkous
• vakava tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus
Kalatalouden perustutkinto
Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja, Kalastuksenohjaaja
Kalatalousalalla ja kalatalousalan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• vaikeat liikuntaelin- ja selkäsairaudet
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
• vaikea yliherkkyys
• erittäin vaaralliset tartuntataudit
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Luonto-ohjaaja, Luonnonvaratuottaja, Luonto- ja ympäristöneuvoja, Poronhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka
vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan lisäksi joutua tilannekohtaisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella.
Ympäristönhoitaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Maatalousalan perustutkinto
Maaseutuyrittäjä, Turkistarhaaja,
Eläintenhoitaja
Maatalousalalla ja maatalousalan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä
ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai
hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• allergia
• astma
• näön heikkous
• vakava tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
tehtäviin voidaan joutua harkitsemaan mikäli näkökyky tai värinäkö
on heikentynyt.
43
Metsäalan perustutkinto
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, Metsäkoneasentaja, Metsäenergian tuottaja
Terveydelliset vaarat ja kuormitukset metsäalan koulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä normaalia
fyysistä kuntoa ja psyykkistä terveyttä. Henkilöllä ei saa olla sellaisia
synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman
tai muiden lähellä työskentelevien
terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin
voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• diabetes
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• tasapainoelimistön toiminnan häiriö
Metsäkoneenkuljettaja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Puutarha-alan perustutkinto
Puutarhuri
44
Puutarha-alalla ja puutarha-alan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä
ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai
hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• allergia
• astma
• epilepsia
• näön heikkous
• vakava tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus
SOSIAALI-, TERVEYS- JA
LIIKUNTA-ALA
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Kosmetologi, Kosmetiikkaneuvoja
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto
Lähihoitaja
Kauneudenhoitoalalla ja kauneudenhoitoalan koulutuksessa edellytetään
soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin.
Terveydelliset kuormitukset kauneudenhoitoalan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä
kuntoa ja psyykkistä tasapainoa. Allergia- ja atopiataipumus voi rajoittaa työssä selviytymistä, mutta ei ole
este ammattiin hakeutumisella.
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Hammastekniikan perustutkinto
Hammaslaborantti
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Lääkealan perustutkinto
Farmanomi, Lääketeknikko
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
Hiusalan perustutkinto
Parturi-kampaaja
Terveydelliset vaarat ja kuormitukset parturi-kampaajan koulutuksessa ja työssä edellyttävät henkilöltä
normaalia fyysistä kuntoa ja hyvää
psyykkistä tasapainoa. Allergia- ja
atopiataipumus voi rajoittaa parturi-kampaajan ammatissa toimimista,
mutta ei ole este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, oireiden
voimakkuus ja motivaatio hoitoon ja
suojautumiseen vaikuttavat asiaan.
Positiivinen ihopisto- tai lappukoe
(esim. nikkeliallergia) ei voi yksinään
olla este ammatissa toimimiselle.
Henkilön soveltuvuutta hiusalan
koulutukseen ja työtehtäviin voidaan joutua yksilöllisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa tilanteissa
• oireileva epilepsia, muut vaikeat
tasapainoon tai lihaskoordinaatioon
vaikuttavat neurologiset sairaudet
• näön heikkous (heikko näön tarkkuus, värien erottamisen vaikeudet)
tai kuulon heikkous
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
rakenteellinen vika tai vamma
• astma, hengitystieoireet
• käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen,
laaja ihottuma
Yksilölliset tekijät, oireiden voimakkuus ja motivaatio hoitoon ja suojautumiseen vaikuttavat asiaan. Alalle
soveltuvuutta voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• ihosairaus ja allergia
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet
• näön tai värinäön heikkous
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikuntaneuvoja
Terveydentilavaatimukset tarkennetaan myöhemmin. Lisätietoa www.
koulutusnetti.fi.
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA
TALOUSALA
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen tuottaja, Matkailuvirkailija
Matkailualan matkailupalvelujen
koulutusohjelman ja osaamisalan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
• psyykkiset sairaudet
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen
perustutkinto
Kodinhuoltaja, Toimitilahuoltaja
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla
sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman, muiden työntekijöiden
tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden.
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• tasapainoelimistön toiminnan häiriöt
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
• allergiat
• psyykkiset sairaudet
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen koulutuksessa edellytetään opiskelijalta työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Hänellä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat
hänen oman, muiden työntekijöiden
tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden.
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
• tasapainoon vaikuttavat sairaudet
• näön tai kuulon heikkous
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
• allergiat
• psyykkiset sairaudet
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto
Tarjoilija, Kokki, Vastaanottovirkailija
45
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO
Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, ammatilliset
erityisoppilaitokset ja muut oppilaitokset.
Koulutukseen haetaan yleensä ammatillisen koulutuksen
ja lukiokoulutuksen yhteishaun kautta. Koulutukseen voi
hakea, jos on suorittanut hyväksytysti perusopetuksen tai
sitä vastaavat opinnot. Ylioppilaille suunnattuun koulutukseen haetaan lukion päättötodistuksella.
Ammatillinen peruskoulutus johtaa perustutkintoon, joka
on 120 opintoviikon laajuinen. Tutkinnon suorittamiseen
kuluva aika vaihtelee yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittaneen opiskeluaika voi lyhentyä
enintään 40 opintoviikolla.
Ammatillinen perustutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset taidot alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suoritetun koulutusohjelman mukaisesti. Työelämään voi siirtyä heti perustutkinnon jälkeen tai voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
MITÄ OPINTOIHIN TAI TUTKINNON OSIIN
SISÄLTYY?
46
Ammatilliset tutkinnon osat
- pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
- koulutusohjelmien tutkinnon osat
- valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
90 ov
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot)
20 ov
Vapaasti valittavat tutkinnon osat
10 ov
Yhteensä
120 ov
ov = opintoviikko (40 ov vastaa noin yhtä lukuvuotta), opinnot ja tutkinnon osat
vastaavat toisiaan
Ammatillisia tutkinnon osia on yhteensä 90 opintoviikkoa ja niihin sisältyy työssäoppimista, opinnäyte sekä mm.
yrittäjyysopintoja. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy
pakollisia, koulutusohjelmien ja valinnaisia ammatillisia
tutkinnon osia. Valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin
on mahdollista sisällyttää mm. paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia (ammatillisessa peruskoulutuksessa) ja tutkinnon osia muista perustutkinnoista ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista sekä ammattikorkeakoulututkinnoista.
Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) on 20 ov, joista pakollisia on 16 ov ja valinnaisia 4 ov.
Pakolliset opinnot ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, terveystieto, liikunta ja taide
ja kulttuuri.
Vapaasti valittavia tutkinnon osia on 10 ov. Ne voivat sisältää ammatillisia opintoja, ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) tai lukio-opintoja. Ne voivat
olla joko ammatillisesti täydentäviä tai ne voivat lisätä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) määrää, jolloin mahdollisuudet suorittaa rinnakkain ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto paranevat.
Ammatillista perustutkintoa on mahdollista syventää tai
laajentaa yksilöllisesti suorittamalla tutkinnon osa yli 120
opintoviikon. Lisäksi on mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai osia kerrallaan silloin, kun se on työelämässä vaadittavan osaamisen kannalta tarkoituksenmukaista.
Työssäoppiminen
Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, jolla tarkoitetaan
työpaikoilla, aidossa työympäristössä, tapahtuvaa oppimista, jolla varmistetaan työelämässä vaadittava ammattitaito.
Työssäoppiminen sisältyy ammatillisiin tutkinnon osiin ja
on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toteuttamista, joten opiskelijat ovat työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettuja opintososiaalisiin etuihin.
Työssäoppimisen järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja
Lisätietoja toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisesta ja sen toteuttamisesta löytyy TONET työssäoppimisen tietopalvelusta www.edu.fi/tonet.
Ammattiosaamisen näytöt osana ammatillista
peruskoulutusta
Opiskelijoiden osaamista arvioidaan muun arvioinnin
ohella opiskelijoiden käytännön työtilanteissa antamilla
ammattiosaamisen näytöillä, joilla osoitetaan miten hyvin
työelämän edellyttämä ammattitaito on saavutettu. Ammattiosaamisen näyttöjen suorittamisesta tulee erillinen
todistus, joka on osa tutkintotodistusta.
Miten aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon?
Aiemmin suoritetut opinnot, työkokemus tai muuten hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa tutkintoon
siltä osin kuin niiden tuottama osaaminen vastaa tutkinnon tavoitteita ja ammattitaitovaatimuksia. Näin vältetään
opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa.
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Tutkinnot, koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen. Yhteenveto kaikista koulutusaloista, opintoaloista, ammatillisista perustutkinnoista ja koulutusohjelmista löytyy sivulta 51 alkaen.
Ammatillinen peruskoulutus toisella asteella jakaantuu
seuraaviin koulutusaloihin:
• humanistinen ja kasvatusala
• kulttuuriala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• luonnontieteiden ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• luonnonvara- ja ympäristöala
• sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala
• matkailu-, ravitsemis- ja talousala
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS URHEILIJOILLE
Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena
on antaa nuorille mahdollisuus järjestää ammatilliseen perustutkintoon liittyvät opinnot siten, että opiskelun ohella on mahdollista harjoitella ja kilpailla täysipainoisesti
omassa urheilulajissa.
Yksityiskohtaista tietoa nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuuksista Suomessa on saatavissa lajiliitoista ja
Suomen Olympiakomitean toimittamasta Nuoren urheilijan ura -oppaasta. Oppaan tiedot löytyvät myös Internetistä Suomen Olympiakomitean kotisivuilta osoitteesta
http://www.noc.fi/.
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS
Ammatillisen erityisopetuksen avulla turvataan mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen kaikille. Erityistä tukea
tarvitsevien opiskelijoiden opiskelua tuetaan yksilöllisesti
tarvittavien erityisten opetus- tai opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (hojks) sovitaan, miten
opiskelijan opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops) mukaisesti ja miten opiskelijan tarvitsema erityinen ohjaus ja tuki sekä tarvittavat erityisjärjestelyt toteutetaan. Erityistä tukea opintoihin opiskelija
voi saada kaikissa perustutkintoihin johtavissa koulutuksissa. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opintojen rahoituksesta on saatavissa ammatillisista oppilaitoksista, ammatillisista erityisoppilaitoksista ja työ- ja elinkeinotoimistoista.
VAMMAISTEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA
OPETUS JA OHJAUS
Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille
tarkoitettu koulutus. Koulutus tukee ammatillisessa perustutkinnossa tarvittavia valmiuksia ja auttaa selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
(Valmentava I) tukee opiskelijan valmiuksia siirtyä koulutuksen jälkeen suorittamaan ammatillista perustutkintoa.
Koulutuksen laajuus on tavallisesti 40 ov. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava II) tukee valmiuksia työelämään ja mahdollisemman itsenäiseen elämään siirtymistä varten. Koulutuksen laajuus vaihtelee yksilöllisesti 40 - 120 ov.
ERITYISOPETUS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Ammatillinen erityisopetus toteutuu ensisijaisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Monissa oppilaitoksissa on myös erillisiä erityisopetusryhmiä. Yksilöllisistä erityisen tuen ja ohjauksen tarpeista ja tarvittavista erityisistä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluista sovitaan henkilökohtaisen opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ja siihen sisältyvässä henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa.
ERITYISOPETUS AMMATILLISISSA ERITYISOPPILAITOKSISSA
Ammatilliset erityisoppilaitokset huolehtivat ensisijaisesti vaikeavammaisten koulutuksesta, runsaasti tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta sekä vammaisten valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Lisäksi erityisoppilaitokset tukevat ammatillisen erityisopetuksen osaamisellaan ja palveluillaan ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen toteuttamista ja kehittämistä. Ammatillisiin erityisoppilai-
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
yhdessä tekevät kirjallisen sopimuksen työssäoppimisen
järjestämisestä. Opettajat ja työpaikan edustajat yhteistyössä opiskelijan kanssa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työssäoppimisen aikana tavoitteeksi sovitun oppimisen.
47
toksiin on pääosin erillinen opiskelijahaku, eivätkä ne siten ole mukana yhteishaussa. Lisätietoja saa suoraan oppilaitoksista.
OPINTOSOSIAALISET EDUT JA OPPILASHUOLTO
Oppaan luvussa Tukea opiskeluun on tietoa ammatillisten oppilaitosten opintososiaalisista eduista, opintotukijärjestelmästä sekä vajaakuntoisten opiskelun tukemisesta.
Vammaisuuden perusteella opiskelija voi saada koulutustukea tai kuntoutusrahaa. Ammatillista erityisopetusta
saavalla opiskelijalla on lisäksi oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Tulkkauspalveluun
on oikeus henkilöllä, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta opiskeluun. 1.9.2010 alkaen tulkkauspalvelua on haettu Kelalta.
Opiskelijalle voidaan antaa maksutta oppikirjat ja muut
koulutarvikkeet, majoituksessa olevien tarpeelliset viikoittaiset kotimatkat, täysihoito oppilasasuntolassa tai muussa
majoituksessa sekä henkilökohtaiset työvarusteet.
Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa erityiset ohjaus- ja tukipalvelut ovat tavallisesti monipuolisemmat ja laajemmat
kuin muissa oppilaitoksissa. Opiskelijoiden tukena toimii
myös moniammatillisia työryhmiä ja kuntoutumista tukevia verkostoja.
KOTITALOUSOPETUS (TALOUSKOULU)
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
Kotitalousopetus (talouskoulu) antaa käytännön tietoja ja
taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen
sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksen suorittanut
osaa suunnitella ja hoitaa kotitaloutta taloudellisesti, ekologisesti ja eettisesti sekä edistää asuinympäristönsä viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kotitalousopetuksessa kädentaidot harjaantuvat ja opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja toiminnallista. Kotitalousopetus ei ole ammatillista
peruskoulutusta.
48
MAAHANMUUTTAJIEN
KOULUTUS
Maahanmuuttajat voivat opiskella samoihin perustutkintoihin kuin muutkin opiskelijat ja heille järjestetään tarvittaessa maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kielellisiä ja muita tarvittavia valmiuksia ammatillisiin opintoihin siirtymistä varten.
Hakemus lähetetään suoraan oppilaitokseen, joka myös
antaa tarkempia tietoja koulutuksesta. Katso luku Maahanmuuttajien koulutus.
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä kirjallisesti tehtävä määräaikainen työsopimus. Varsinainen ammattiin kouluttautuminen tapahtuu työpaikalla. Ammattitaitoa syvennetään ja täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksen
johdosta ja oppisopimusten valvonnasta.
Tutkintoon johtavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa oppisopimuksen kesto vaihtelee käytännössä yhdestä
kolmeen vuoteen, koska opiskelijan aikaisempi koulutus ja
työkokemus vaikuttavat opintoajan pituuteen. Koulutuksen kesto voi tarvittaessa olla myös edellä mainittua kolmea vuotta pidempi.
Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää ammatillisena peruskoulutuksena kaikkiin perustutkintoihin. Tutkinnot voidaan suorittaa myös näyttötutkintoina. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnot löytyvät oppaasta kunkin
koulutusalan esittelyn alusta.
Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia perustutkinnon perusteita. Koulutus soveltuu yhtä hyvin nuorille kuin aikuisillekin. Lisäksi eri
alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena.
Paikallinen oppisopimuskeskus tai oppisopimustoimisto auttaa oppisopimuksen tekemisessä sekä neuvoo koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuspaikka
opiskelijan on kuitenkin hankittava itse. Niitä kannattaakin tiedustella suoraan työnantajilta. Paikka voi joskus löytyä myös työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Tietoa oppisopimuskoulutuksesta saa myös oppilaitoksista sekä osoitteesta www.edu.fi/info/oppisopimus/.
AIKUISTEN AMMATILLINEN
KOULUTUS
YRITTÄJYYS AMMATILLISESSA
PERUSKOULUTUKSESSA
Näyttötutkinnot
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan
suorittaa näyttötutkintoina.
Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa yrittäjyydelle
on määritelty tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Yrittäjyyden yleisenä tavoitteena on toiminta oma-aloitteisesti, kekseliäästi ja omaa työtään arvostavasti työntekijänä,
ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta
riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaadittujen ammattitaitovaatimusten osoittamisessa. Tutkinnon perusteissa kuvataan tarkemmin pakolliset
ja valinnaiset tutkinnon osat ja tutkintokohtaiset erityisvaatimukset. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan siten, että
tutkinnon voi suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseksi.
Kaikissa perustutkinnoissa voi valita yrittäjänä toimimiseen valmentavia opintoja ja uusissa perustutkinnon perusteissa yrittäjyysopintoja on erityisesti lisätty. Useilla aloilla voi suorittaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti jopa koko perustutkinnon yrittäjyyspainotteisesti. Lisätietoja yrittäjyyskoulutuksesta saat osoitteesta www.edu.fi/yrittajyys.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot, ammattitutkinnoissa ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito ja erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta.
49
AMMATTITAITOKILPAILUT
KANSALLISET AMMATTITAITOKILPAILUT
Taitaja9
Taitaja9 on ammattitaitokilpailu peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Lisätietoja kilpailusta saa osoitteesta www.
taitaja9.fi.
Taitaja SM-kilpailut
Taitaja on kansallinen nuorten ammattitaidon SM-kilpailu.
Lisätietoja kilpailusta löytyy osoitteesta www.taitaja2009.
com.
KANSAINVÄLISET AMMATTITAITOKILPAILUT
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
WorldSkills – Ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut
Joka toinen vuosi järjestettävissä ammattitaidon MM-kilpailuissa alle 23-vuotiaat nuoret kilpailevat omaa ammattiaan vastaavassa lajissa.
Lisätietoja valmennuksesta ja kilpailuista: www.huippuosaamista.fi, www.worldskills2009.com.
50
EuroSkills – Euroopan ammattitaitokilpailut
Euroopan ammattitaitokilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran 18.-20.9.2008 Hollannin Rotterdamissa. Kilpailijoiden ikäraja on 18-27 vuotta ja kisaan osallistui yli 400
kilpailijaa, jotka kamppailivat yli 30 lajissa. Euroopan sisäiset ammattitaitokilpailut tullaan järjestämään joka toinen vuosi. Seuraavat EuroSkills-kilpailut järjestetään Portugalin Lissabonissa 8.-12.12.2011. Suomi osallistuu myös
näihin kilpailuihin joukkueellaan. Lisätietoa kilpailuista:
www.euroskills2010.pt
Abilympics – Erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut
Erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon MM-kilpailuissa kilpaillaan 30 lajissa. Osa lajeista on samoja kuin
WorldSkills-kilpailuissa, osa erityisryhmille suunniteltuja
vapaa-ajan- ja elämäntaitolajeja.
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Tällä aukeamalla on lueteltu koulutus- ja opintoaloittain ammatilliset perustutkinnot, koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet (opetus- ja kulttuuriministeriön
asetus 3/2011).
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
Kielitieteet
Viittomakielisen ohjauksen pt,
Viittomakielen ohjaaja
• Viittomakielisen ohjauksen ko
Opetus- ja kasvatustyö
Lapsi- ja perhetyön pt, Lastenohjaaja
• Lapsi- ja perhetyön ko
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Liiketalous ja kauppa
Liiketalouden pt, Merkonomi
• Asiakaspalvelun ja myynnin ko
• Talous- ja toimistopalvelujen ko
• Tieto- ja kirjastopalvelujen ko
LUONNONTIETEIDEN ALA
Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikan pt, Datanomi
• Käytön tuen ko
• Ohjelmistotuotannon ko
KULTTUURIALA
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Käsi- ja taideteollisuus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, Artesaani
• Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
• Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän pt, Media-assistentti
• Audiovisuaalisen viestinnän ko
Kuvallisen ilmaisun pt, Kuva-artesaani
• Graafisen suunnittelun ko
• Kuva- ja mediataiteen ko
• Valokuvauksen ko
Teatteri ja tanssi
Tanssialan pt,Tanssija
• Tanssin ko
Sirkusalan pt, Sirkusartisti
• Sirkusalan ko
Musiikki
Musiikkialan pt
• Musiikin ko; Muusikko
• Musiikkiteknologian ko; Musiikkiteknologi
• Pianonvirityksen ko; Pianonvirittäjä
Maanmittausalan pt, Kartoittaja
• Maanmittaustekniikan ko
Rakennusalan pt
• Maarakennuksen ko; Maarakentaja
• Maarakennuskoneenkuljetuksen ko;
Maarakennuskoneenkuljettaja
• Talonrakennuksen ko; Talonrakentaja
• Kivialan ko; Kivirakentaja
Talotekniikan pt
• Putkiasennuksen ko; Putkiasentaja, Lämmityslaiteasentaja
• Ilmanvaihtoasennuksen ko; Ilmanvaihtoasentaja
• Kylmäasennuksen ko; Kylmäasentaja
• Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen ko; Tekninen
eristäjä, Rakennuspeltiseppä
Kiinteistöpalvelujen pt
• Kiinteistönhoidon ko; Kiinteistönhoitaja
• Toimitilapalvelujen ko; Toimitilahuoltaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Kone- ja metallialan pt
• Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko; Automaatioasentaja, Kunnossapitoasentaja
• Valimotekniikan ko; Valaja, Valumallinvalmistaja
• Valmistustekniikan ko; Hienomekaanikko, Koneenasentaja, Koneistaja, Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja
Kaivosalan pt
• Kaivosalan ko; Kaivosmies, Rikastaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt
• Sähkö- ja automaatiotekniikan ko; Sähköasentaja,
Automaatioasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko; ICT-asentaja,
Elektroniikka-asentaja
Graafinen ja viestintätekniikka
Painoviestinnän pt, Painotuotantoassistentti
• Ulkoasun toteuttajan ko
• Painotekniikan ko
Elintarvikeala ja biotekniikka
Elintarvikealan pt
• Elintarviketeknologian ko; Elintarvikkeiden valmistaja
• Leipomoalan ko; Leipuri-kondiittori
• Liha-alan ko; Lihatuotteiden valmistaja
• Meijerialan ko; Meijeristi
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Prosessiteollisuuden pt, Prosessinhoitaja
• Levyteollisuuden ko
• Sahateollisuuden ko
• Kemiantekniikan ko
• Biotekniikan ko
• Paperiteollisuuden ko
Laboratorioalan pt, Laborantti
• Laboratorioalan ko
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
51
Muovi- ja kumitekniikan pt
• Kumitekniikan ko; Kumituotevalmistaja
• Muovitekniikan ko; Muovituotevalmistaja
Pintakäsittelyalan pt
• Rakennusten pintakäsittelyjen ko; Lattianpäällystäjä,
Maalari
• Puutuotteiden pintakäsittelyjen ko; Pintakäsittelijä
• Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko; Pintakäsittelijä
Puualan pt, Puuseppä
• Teollisuuspuusepän ko
Veneenrakennuksen pt, Veneenrakentaja
• Veneenrakennuksen ko
Verhoilu- ja sisustusalan pt
• Verhoilun ko; Verhoilija
• Sisustuksen ko; Sisustaja
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Tekstiili- ja vaatetusalan pt
• Vaatetuksen ko; Vaatetusompelija, Sisustusompelija,
Modisti, Vaatturi
• Tekstiilitekniikan ko; Tekstiilinvalmistaja
• Tekstiilihuollon ko; Tekstiilihuoltaja
• Jalkinealan ko; Suutari
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Autoalan pt
• Autokorinkorjauksen ko; Autokorinkorjaaja
• Automaalauksen ko; Automaalari
• Automyynnin ko; Automyyjä
• Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
• Varaosamyynnin ko; Varaosamyyjä
• Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko;
Pienkonekorjaaja
Lennonjohdon pt, Lennonjohtaja
• Lennonjohdon ko
Lentokoneasennuksen pt
• Lentokoneasennuksen ko; Lentokoneasentaja
• Avioniikan ko; Avioniikka-asentaja
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Logistiikan pt
52
• Kuljetuspalvelujen ko; Autonkuljettaja,
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• Lentoasemapalvelujen ko; Lentoasemahuoltaja
• Varastopalvelujen ko; Varastonhoitaja
Merenkulkualan pt
• Kansi- ja konekorjauksen ko; Korjaaja
• Sähkökäytön ko; Laivasähköasentaja
• Konepäällystön ko; Vahtikonemestari
• Kansipäällystön ko; Vahtiperämies
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
Kello- ja mikromekaniikan pt
• Kelloalan ko; Kelloseppä
• Mikromekaniikan ko; Mikromekaanikko
Suunnitteluassistentin pt, Suunnitteluassistentti
• Teknisen suunnittelun ko
Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
Hammastekniikan pt, Hammaslaborantti
• Hammastekniikan ko
Turvallisuusalan pt, Turvallisuusvalvoja
• Turvallisuusalan ko
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
Maatilatalous
Maatalousalan pt
• Maatilatalouden ko; Maaseutuyrittäjä
• Maatalousteknologian ko; Maaseutuyrittäjä
• Turkistalouden ko; Turkistarhaaja
• Eläintenhoidon ko; Eläintenhoitaja
Hevostalouden pt
• Hevostalouden ko; Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Puutarhatalous
Puutarhatalouden pt, Puutarhuri
• Puutarhatuotannon ko
• Viheralan ko
• Kukka- ja puutarhakaupan ko
Kalatalous
Kalatalouden pt
• Kalatalouden ko; Kalanjalostaja, Kalanviljelijä Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Metsätalous
Metsäalan pt
• Metsätalouden ko; Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• Metsäkoneenkuljetuksen ko; Metsäkoneenkuljettaja
• Metsäkoneasennuksen ko; Metsäkoneasentaja
• Metsäenergian tuotannon ko; Metsäenergian tuottaja
Luonto- ja ympäristöala
Luonto- ja ympäristöalan pt
• Ympäristöalan ko; Ympäristönhoitaja
• Luontoalan ko; Luonto-ohajaaja, Luonnonvaratuottaja,
Luonto- ja ympäristöneuvoja
• Porotalouden ko; Poronhoitaja
SOSIAALI,- TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan pt, Lähihoitaja
• Ensihoidon ko
• Kuntoutuksen ko
• Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
• Mielenterveys- ja päihdetyön ko
• Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
• Suun terveydenhoidon ko
• Vammaistyön ko
• Vanhustyön ko
• Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
• Jalkojenhoidon ko
Farmasia ja muu lääkehuolto
Lääkealan pt
• Lääkealan ko; Farmanomi
• Apteekkialan ko; Lääketeknikko
Kauneudenhoitoala
Hiusalan pt, Parturi-kampaaja
• Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan pt
• Kosmetologin ko; Kosmetologi
• Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko;
Kosmetiikkaneuvoja
Kuntoutus ja liikunta
Liikunnanohjauksen pt, Liikuntaneuvoja
• Liikunnanohjauksen ko
MATKAILU,- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
Matkailuala
Matkailualan pt
• Matkailupalvelujen ko; Matkailupalvelujen tuottaja
• Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko;
Matkailuvirkailija
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt
• Asiakaspalvelun ko; Tarjoilija
• Kokin ko; Kokki
• Hotellipalvelun ko; Vastaanottovirkailija
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt
• Kotityöpalvelujen ko; Kodinhuoltaja
• Puhdistuspalvelujen ko; Toimitilahuoltaja
Humanistinen ja kasvatusala
Alalla järjestetään toimintoja ja tuotetaan palveluja eri-ikäisten
monipuoliseen ohjaukseen ja kasvatukseen, myös yhteisöllistä vapaa-aikaa varten, sekä edistetään ihmisten terveellisiä liikuntatottumuksia. Alan työ on ohjaus- ja avustustyötä, jonka
tavoittena on edistää ihmisen kasvua ja auttaa häntä tunnistamaan voimavaransa, vahvistamaan identiteettiään ja kehittämään oman elämänsä hallintaa. Perustutkintoja on kolme ja
jokaisessa niissä yksi koulutusohjelma.
Kulttuuriala
Kulttuurialalla tuotetaan elämyksiä ja palveluita, jotka lisäävät elämän laatua. Kulttuurialan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa tekemään työtään perinteisten väylien lisäksi myös jatkuvasti uudistuvassa mediassa. Kulttuurialalla on
kuusi perustutkintoa ja ja yhteensä 11 koulutusohjelmaa.
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Kielitieteet
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, Viittomakielen ohjaaja
• Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma
Viittomakielen ohjaaja toimii viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten (esimerkiksi kehitysvammaisten ja dysfaattisten) sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatusja avustamistehtävissä.
Viittomakielen ohjaaja voi toimia lasten päivähoidossa, koulutoimessa, hoitolaitoksissa sekä erilaisilla kursseilla, leireillä
ja kerhoissa esimerkiksi henkilökohtaisena avustajana tai ohjaajana. Tukihenkilöpalveluja voi tarjota myös oman yrityksensä kautta.
• Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma
• Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma
Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön. Alan yhteisiä osaamisalueita ovat esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot sekä yrittäjyys.
Alan työllistäjiä ovat pieni ja keskisuuri yritystoiminta, alihankintatyö ja alan neuvontajärjestöt. Jonkin verran työpaikkoja on tarjolla palvelualoilla ja teollisuudessa. Myös itsensä
työllistäminen, ryhtyminen ammatinharjoittajaksi on vaihtoehtona.
Viestintä ja informaatiotieteet
Opetus- ja kasvatustyö
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
• Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma
Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Hän työskenteelee ennen kaikkea varhaiskasvatuksen tehtävissä, mutta
myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa.
Lastenohjaaja voi toimia erilaisissa kerhoissa, leireillä, koululaisten iltapäivätoiminnassa, päiväkodeissa, leikki- ja ohjaustoiminnassa sekä muissa varhaiskasvatuspalveluissa kunnan,
seurakunnan, yksityisen tai järjestön palveluksessa.
Vapaa-aika ja nuorisotyö
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten vapaaehtoista kansalais-, kulttuurija liikuntatoimintaa tai muuta vapaa-ajan ohjausta. Työ on
eri-ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on
osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja käyttää ohjausmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen
kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja voi toimia kunnassa, järjestössä, laitoksessa, yrityksessä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Keskeistä työssä on moniammatillinen yhteistyö kodin, koulun, sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten kanssa.
• Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma
Alalla tuotetaan elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia. Tekninen kehitys on luonut uusmedian ja sen tuotteet: multimediat, interaktiiviset ohjelmat, web- sivut, DVD-elokuvat, pelit ja
wap-palvelut. Alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia
että erityisosaajia.
Alan töitä tehdään elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja tvyrityksissä ja uusmedian osalta mm. ohjelmisto-, kustannusja lehtitaloissa, tv- ja radioyhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Ammattilaiset voivat työskennellä pienten ja
suurten yritysten palveluksessa tai freelancereina. Uusmedia-alalla assistentit työskentelevät usein erilaisissa verkkomediaprojekteissa.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
• Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
• Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma
• Valokuvauksen koulutusohjelma
Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää, joka
näkyy ympäristössä esteettisenä ja luovana toimintana ja
tuotteina. Kuvallisen ilmaisun osaamisalueita ovat graafinen
suunnittelu, kuva- ja mediataide sekä valokuvaus.
Visuaalisen viestinnän alueella työmahdollisuuksia on ilmaisun, taiteellisen suunnittelun, tuotesuunnittelun ja tuotekehittelyn tehtävissä toisen palveluksessa, tuotantotiimin jäsenenä. Alalle syntyy jatkuvasti uusia työtehtäviä ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja
53
Teatteri ja tanssi
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
• Tanssin koulutusohjelma
Henkinen luovuus ja taitoa vaativa fyysinen prosessi yhdistyvät tanssijan työssä. Tasokkaan ammattitaidon edellytyksenä on tekninen osaaminen yhdistyneenä tulkintaan ja ilmaisuun. Tanssijan tehtäviin kuuluu mm. tanssin eri aloilta perinteistä ohjelmistoa sekä nykykoreografioita. Työhön sisältyy esiintymistä ja harjoittelua ryhmän jäsenenä sekä kanssakäymistä yleisön kanssa.
Tanssijan työpaikkoja voivat olla kiinteät tanssiryhmät, Suomen Kansallisbaletti sekä ammattiteatterit. Suurin osa tanssijoista työskentelee produktioissa, tanssitaiteen yrittäjinä ja
freelance-tanssijoina. Vain pieni osa työllistyy kiinteisiin ryhmiin. Elokuva ja televisio, viihdeteollisuus ja mainonta työllistävät myös tanssijoita.
Sirkusalan perustutkinto, Sirkusartisti
• Sirkusalan koulutusohjelma
Sirkusammattilaiset ovat luovia ja taitavia. He kykenevät työskentelemään niin yksin kuin ryhmässäkin. Opetuksen pääpaino on sirkusteknisessä harjoittelussa. Teatteri- ja liikeilmaisu
ovat vahvassa osassa luomassa monipuoliseen ilmaisuun kykeneviä esiintyjiä.
Sirkusartistin työ perustuu oman kehon, tilan ja sirkusvälineiden harjaantuneeseen käyttöön. Hyvän ammattitaidon edellytyksenä on sirkustekniikan osaaminen ja kyky taiteelliseen
tulkintaan ja ilmaisuun.
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Perustutkinnon suorittanut voi työskennellä asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa, toimistoissa, tietohallinnossa sekä tietojenkäsittelyssä. Alalla on yksi perustutkinto ja siinä on kolme koulutusohjelmaa.
Liiketalous ja kauppa
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
• Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma
• Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma
• Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma
Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon koulutusohjelmat valmentavat monipuolisesti yrityksen tai yhteisön työtehtäviin.
Merkonomit työskentelevät yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palveluksessa. Alan työllisyys on perinteisesti hyvä.
Siihen vaikuttavat koulutuksen monipuolisuus ja informaatioteknologian voimakas kasvu.
Luonnontieteiden ala
Alan perustutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn, hallintoon ja palvelutehtäviin. Alalla on yksi perustutkinto ja kaksi koulutusohjelmaa.
Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi
Suurin osa sirkusalan ammattilaisista työskentelee produktiokohtaisissa ryhmissä, yrittäjinä ja freelance-sirkustaiteilijoina sirkus-, teatteri- ja musiikkialalla. Sirkusalan arvostus on
nousussa, ja nykyään sirkusammattilaisia toimii yhä enemmän pienissä sirkusryhmissä ja ammattiteattereissa.
Musiikki
Musiikkialan perustutkinto
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
• Musiikin koulutusohjelma, Muusikko
• Musiikkiteknologian koulutusohjelma, Musiikkiteknologi
• Pianonvirityksen koulutusohjelma, Pianonvirittäjä
54
Musiikkialan ammattilaiset ovat usein aloittaneet musiikkiopintonsa jo lapsena. Taitojen ja valmiuksien ylläpito vaatii
jatkuvaa harjoittamista ja vastuullisuutta. Alan laatu- ja taitovaateet ovat kasvavia, ja ammattilaisten työnkuva on monipuolistuva.
Alan työpaikat vaihtelevat koulutusohjelman ja erikoistumisen mukaan. Kirkkomuusikon työpaikkoja ovat yleensä seurakunnat. Laulajat ja säestäjät tai orkesterimuusikot työllistyvät esimerkiksi musiikkipalvelujen tuottajina. Pianonvirittäjät virittävät ja huoltavat pianoja, flyygeleitä ja cembaloja.
Musiikkiteknologit tekevät työtä musiikin äänitykseen ja äänentoistoon sekä tietotekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Musiikkialan työtilanne on ollut hyvä, mutta pysyviä työpaikkoja syntyy vähän. Kulttuuriyrittäjyys voi lisätä työpaikkoja
myös musiikkialalla.
• Käytön tuen koulutusohjelma
• Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma
Liike-elämän tietojenkäsittelytehtävien parista löytyy mielenkiintoisia töitä aina asentamisesta myyntiin ja markkinointiin
sekä kouluttamisesta pienen yrityksen konsultointiin saakka.
Datanomit työskentelevät yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palveluksessa. Alan työllisyys on perinteisesti hyvä. Siihen vaikuttavat koulutuksen monipuolisuus ja informaatioteknologian voimakas kasvu.
Tekniikan ja liikenteen ala
Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla on kaikkiaan 26 perustutkintoa. Valmistuneet sijoittuvat moniin erilaisiin tehtäviin
teollisuuden, korkean teknologian, pienyritysten ja liikenteen
alueilla. Koulutusohjelmia on tutkinnoissa 62, mikä kuvaa
koulutusalan ammattien monipuolista kirjoa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja
• Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
Alalla tuotetaan luotettavia ja ajan tasalla olevia karttoja ja numeerisia karttatietokantoja yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. Alan ammattilaiset vastaavat myös kiinteistöjä koskevien tietojen ja monien muiden paikkatietojen ajantasaisuu-
desta ja luotettavuudesta. Työmenetelmät edellyttävät hyvää
tietoteknistä osaamista.
Alalla työskennellään kuntien mittaus-, kiinteistö-, kaavoitusja rakennustoimessa, maanmittauslaitoksessa, alan yrityksissä, valtion laitoksissa yrittäjänä. Yksityisten yritysten osuus
on kasvamassa. Työkohteita on myös ulkomailla. Alalle toivotaan uusia ammattilaisia.
Rakennusalan perustutkinto
• Maarakennuksen koulutusohjelma, Maarakentaja
• Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
Maarakennuskoneenkuljettaja
• Talonrakennuksen koulutusohjelma, Talonrakentaja
• Kivialan koulutusohjelma, Kivirakentaja
Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä. Työ sisältää myös lisääntyvästi korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.
Alalla työskennellään talon- ja maarakennustyömailla, ulkomailla kansainvälisissä rakennusprojekteissa, rakennusaineteollisuuden tuotantolaitoksissa, suunnittelutoimistoissa, myynnissä ja markkinoinnissa, valtion ja kuntien palveluksessa tai yrittäjänä. Vaikka rakentamisen määrä Suomessa
pysyneekin nykyisellä tasolla, ala tarvitsee nykyisten työntekijöiden ikääntymisen ja poistuman vuoksi paljon uusia ammattilaisia.
Talotekniikan perustutkinto
• Putkiasennuksen koulutusohjelma, Putkiasentaja, Lämmityslaiteasentaja
• Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, Ilmanvaihtoasentaja
• Kylmäasennuksen koulutusohjelma, Kylmäasentaja
• Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen koulutusohjelma, Tekninen eristäjä,
Rakennuspeltiseppä
Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä
kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. LVI-alalla suunnitellaan, asennetaan ja huolletaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita ja -järjestelmiä. Perinteiseen LVI-alaan sisältyy yhä enemmän säätö- ja automaatiotekniikkaa sekä pienimuotoisia sähköasennuksia.
oppimiseen. Monipalvelukulttuurin levitessä kiinteistöpalvelualan osa-alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi puhdistuspalvelualan ammattilaisten tehtäviin voi kuulua toimitilapalveluihin laskettavia kokousjärjestelyjä tai kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä kuten
ovien lukitsemista.
Koulutetulla on varaa valita, sillä töitä riittää. Alan tarjoamat
mahdollisuudet työntekijälle ovat rajattomat. Tehtäväkuvissa voi yhdistyä mitä erilaisimpia yhdistelmiä, sillä kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän
korjaus-, kunnossapito- ja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön
käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Kone- ja metallialan perustutkinto
• Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, Automaatioasentaja,
Kunnossapitoasentaja
• Valimotekniikan koulutusohjelma, Valaja, Valumallinvalmistaja
• Valmistustekniikan koulutusohjelma, Hienomekaanikko, Koneenasentaja,
Koneistaja, Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja
Kone- ja metallituoteteollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä
vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito ovat alan ammtillisia perustaitoja. Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden
osaamista, asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista ja koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.
Teknologiateollisuuden lisäksi työpaikkoja on myös muussa teollisuudessa erilaisten asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävien parissa. Alan kehitysnäkymät ovat hyvät. Suomessa ajanmukaisilla koneilla ja laitteilla toteutettava, ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista vaativa tuotanto tulee säilymään kilpailukykyisenä. Lähivuosina työvoimantarve on suuri erityisesti työnekijöiden ikääntymisen ja eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
• Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, Kiinteistönhoitaja
• Toimitilapalvelujen koulutusohjelma, Toimitilahuoltaja
Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä
kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien kiinteistönhoitajien ja puhdistuspalvelutyöntekijöiden lisäksi paljon muita osaajia. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on
hyvien perustietojen lisäksi valmiudet valmiudet elinikäiseen
• Kaivosalan koulutusohjelma, Kaivosmies, Rikastaja
Työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja
kunnossapitoon, rikastukseen, sekä prosessiautomaatioon.
Nykyaikainen kaivostyö on tehokasta, tietotekniikkaa laajasti hyödyntävää ja koneellistettua työtä. Kaivosyhtiössä työturvallisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa.
Alalla työskennellään kaivoksissa ja rikastamoissa eri kaivosyhtiöiden ja aliurakoitsijoiden palveluksessa. Kaivosmies tekee töitä joko maanalaisessa tai maanpäällisessä kaivoksessa. Rikastajan työpaikkana on maanpäällinen kaivoksen rikastamo tai muu työ prosessiteollisuudessa. Kaivostoiminta
on Suomessa lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Uusia
kaivoksia on avattu, ja lähitulevaisuuden näkymät ovat hy-
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Kaivosalan perustutkinto
Työpaikkoja on mm. prosessiteollisuudessa ja muun teollisuuden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden, kuntien ja valtion palveluksessa sekä yrittäjänä. Haasteena ovat alan teknisen kehityksen
jatkuva seuraaminen, tietoteknistyminen, palvelujen vienti ja
ulkomaiset projektit.
55
vät, mutta on muistettava kaivostoiminnan maailmanlaajuinen suhdanneherkkyys. Kaivostoimintaa on eri puolilla maata, Suomen etelärannikolta Pohjois-Suomeen.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
• Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, Sähköasentaja,
Automaatioasentaja
Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja
huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.
Alan työpaikat ovat sähköasennusliikkeissä, sähkölaitoksissa,
ja sähköverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä sekä prosessi- ja automaatioteollisuudessa.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Elintarvikeala ja biotekniikka
Elintarvikealan perustutkinto
• Elintarviketeknologian koulutusohjelma, Elintarvikkeiden valmistaja
• Leipomoalan koulutusohjelma, Leipuri-kondiittori
• Liha-alan koulutusohjelma, Lihatuotteiden valmistaja
• Meijerialan koulutusohjelma, Meijeristi
Elintarvikealaan sisältyvät meijeri- ja elintarviketeollisuus,
joka jakautuu leipomo-, liha-, eines-, makeis-, mylly- ja panimoteollisuuteen. Alalla toimivien on tunnettava elintarviketeknologiaa, alkutuotantoa ja raaka-aineiden koostumus.
Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia ja työskennellä yhdessä toisten kanssa. Elintarvikevalvonnan siirtyminen viranomaisilta yritysten omavalvonnaksi on lisännyt työn vaativuutta ja vastuullisuutta.
Alan tyypillisiä työpaikkoja ovat leipomot ja konditoriat, lihanleikkaamot ja makkaratehtaat, eines- ja makeistehtaat,
myllyt ja panimot sekä elintarvikealan tuotteita myyvät kaupat. Meijeristit sijoittuvat meijeriteollisuuteen. Alalla on työpaikkoja pienistä pk-yrityksistä suuriin tuotantolaitoksiin.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT-asentaja,
Elektroniikka-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin.
Elektroniikan suuntaavat tutkinnon osat suorittanut elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikkatuotantoon liittyviä
testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä sekä huolto- ja asennustoimintaan liittyviä asiakaspalvelutöitä. ICT:n suuntaavat
tutkinnon osat suorittanut ICT-asentaja osaa tehdä tietokoneja tietoliikennelaitteiden asennuksen käyttöönoton. Keskeisiä
osaamisalueita ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä tietokonelaitteet sekä niiden asennukset.
Alan työpaikat ovat elektroniikkateollisuudessa, tietoverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä sekä ICT-alan tuotteita ja palveluita tarjoavissa yhtiöissä.
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Graafinen ja viestintätekniikka
56
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
• Ulkoasun toteutuksen koulutusohjelma
• Painotekniikan koulutusohjelma
Graafinen teollisuus edustaa nykyään sekä perinteistä kirjapainoteollisuutta että nykyaikaista viestintäteollisuutta. Perinteisen painopinnan valmistuksen tilalle on tullut digitaalinen painopinnan ja ulkoasun toteutus sekä verkko- ja multimediasovelluksiin liittyviä tehtäviä. Työ edellyttää moniosaamista ja teknisen kehityksen jatkuvaa seuraamista.
Työpaikkoja tarjoavat painotalojen lisäksi mm. yritysten
markkinointiosastot, mainostoimistot ja suoramarkkinointiyritykset.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja
• Levyteollisuuden koulutusohjelma
• Sahateollisuuden koulutusohjelma
• Kemiantekniikan koulutusohjelma
• Biotekniikan koulutusohjelma
• Paperiteollisuuden koulutusohjelma
Prosessiteollisuudessa valmistetaan mm. lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, pesuaineita, kosmetiikkaa, maaleja,
paperia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyjä.
Prosessinhoitajan työtehtävät sisältävät erilaisten tuotteiden
valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta,
valvontaa ja hoitoa. Tuotanto on pitkälle automatisoitua. Tehtäviin kuuluu lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa,
häiriötapausten selvittämistä sekä käynnissäpitotöitä.
Tyypillisiä työpaikkoja ovat bio- ja kemiantekniikkaa hyödyntävät tuotantolaitokset, kuten lääke-, maali- ja lannoitetehtaat, vesi- ja voimalaitokset, öljynjalostuslaitokset, paperiteollisuuden eri sektorit, kuten massanvalmistuksen, paperinja kartongin valmistuksen tuotantolaitokset. Lisäksi höyläämöt, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely- tai komponenttilinjat sekä puutuoteteollisuuden tuotantolaitokset työllistävät prosessinhoitajia.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti
• Laboratorioalan koulutusohjelma
Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälisty-
minen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.
Laborantti työskentelee erilaissa laboratorioissa laadunvalvonnassa, tuotekehityksessä, tutkimuksessa ja prosessien seurannassa. Alalle tarvitaan lisää uusia ammattilaisia.
Puusepät työskentelevät useimmiten huonekaluteollisuudessa, rakennuspuusepänteollisuudessa ja puurakentamisen yrityksissä. Puualan yritysten koko vaihtelee yhden hengen yrityksistä satoja henkilöitä työllistäviin huonekalutehtaisiin.
Alalta on poistumassa ikääntyviä ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. Moderni puusepänteollisuus tarjoaa työpaikkoja monipuolisille puualan osaajille.
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
Veneenrakennuksen perustutkinto, Veneenrakentaja
Muovi- ja kumituotevalmistajat toimivat muovi- ja kumituotteiden valmistustehtävissä sekä huollon ja kunnossapidon
avustustehtävissä. He tekevät muovi- ja kumituotannon laitteiden tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja korjaustöitä sekä
testaavat muovi- ja kumituotteita ja raaka-aineita yleisimmillä testausmenetelmillä. Alan ammattilaisille on tärkeää työskennellä työturvallisuusohjeiden sekä yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Alan haasteena on materiaalien kierrätyksen lisääminen.
• Veneenrakennuksen koulutusohjelma
Veneenrakentajan työ on varsinkin pienissä yrityksissä laaja-alaista siten, että yhdelle henkilölle voi kuulua esimerkiksi lujitemuovityötä, puusepäntyötä, kone- ja laiteasennuksia,
LVI-asennusta, heikkovirta-asennusta ja vielä näiden ja veneen ominaisuuksien suunnittelua. Veneenrakentajalla on oltava suuntautumisestaan riippuen lujitemuovi-, puu- tai metalliveneiden rakentamiseen, veneiden sisustamiseen tai korjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Erikoistuneempaa osaamista tarvitaan varsinkin suuremmissa alan yrityksissä.
Muovi- ja kumituotevalmistajat työskentelevät teollisuudessa.
Muoviteollisuuden merkittäviä asiakkaita ovat pakkaus-, rakennus-, ajo- ja kulkuneuvo- sekä elektroniikkateollisuus. Asiakkaita on myös kodinkoneita ja vapaa-ajan tuotteita valmistavassa teollisuudessa, vaatetusalalla sekä paperi- ja metalliteollisuudessa. Kumiteollisuus on maailmanlaajuinen teollisuuden ala, jonka päätuotteita ovat ajoneuvojen renkaat, muotti- ja suulakepuristustuotteet, jalkineet, letkut, kuljetushihnat
sekä erilaiset pinnoitteet.
Veneenrakennusalan työpaikat sijoittuvat yleensä pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin, jotka harjoittavat veneenrakennusta,
-suunnittelua ja -korjausta sekä tarvikkeiden valmistusta ja
myyntiä. Alalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yrittäjänä. Alan noin 3 000 veneenrakentajasta suurin osa työskentelee lujitemuoviveneiden valmistuksessa. Puuveneenrakennusalalla työskentelee 150 veneenrakentajaa. Haasteena on
veneilyn lisääntyvä suosio ja veneenrakennustoiminnan nopea monipuolistuminen.
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
• Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma, Lattianpäällystäjä, Maalari
• Puutuotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma, Pintakäsittelijä
• Metallituotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma, Pintakäsittelijä
• Verhoilun koulutusohjelma, Verhoilija
• Sisustuksen koulutusohjelma, Sisustaja
Pintakäsittely liittyy rakennusten ja erilaisten tuotteiden valmistukseen ja kunnossapitoon. Rakentamisessa ja rakennusten kunnossapidossa pintakäsittely on maalaamista, tapetointia, laatoitusta ja lattioiden päällystystä sekä erilaisten tasoitus- ja rappaustöiden tekemistä. Tuotevalmistuksessa pintakäsittely on tuotteiden maalaamista ja pinnoittamista esimerkiksi sinkillä, nikkelillä, kromilla, hopealla ja kullalla.
Työpaikkoja on maalaus-, lattianpäällystys- ja rakennusliikkeissä sekä puu- ja metallituoteteollisuudessa. Alalla on työvoimapula erityisesti työntekijöiden ikääntymisen ja eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kehitysnäkymät ovat hyvät rakentamisen suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentaminen tasaa niitä ja Suomen puu- ja metallituoteteollisuus on
kehittymässä hyvää pintakäsittelyä vaativien erikoistuotteiden valmistajaksi.
Puualan perustutkinto, Puuseppä
• Teollisuuspuusepän koulutusohjelma
Puualan ammattitaidon perusta on erilaisten puumateriaalien käyttö. Puuseppä osaa valita oikeat materiaalit, joista hän
valmistaa erilaisia puutuotteita määriteltyjen mitta- ja laatuvaatimusten mukaan. Hän osaa käyttää erilaisia puusepänteollisuuden peruskoneita kuten sahoja, höyliä, jyrsimiä, porakoneita, CNC-koneita ja nauhahiomakoneita.
Ammatin kuvaan kuuluu kolme erikoistumisaluetta: perinteinen verhoilu, ajoneuvoverhoilu ja teollinen verhoilu. Alan
vaativassa ammattityössä tarvitaan kädentaitojen lisäksi luovuutta, tyylitajua ja hyvää värisilmää.
Alan suurin työllistäjä on teollinen verhoilu, missä ammatteja ovat rungon kokoajat, esiheloittajat tai kone- ja kalusteverhoilijat. Työpaikkoja on myös huonekalutehtaissa ja verhoomoissa. Verhoilijat toimivat myös yksityisyrittäjinä. Perinteiset työtavat ja materiaalit hallitseva verhoilija voi työllistyä
myös esim. museotyöhön.
Tekstiili ja vaatetustekniikka
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
• Vaatetuksen koulutusohjelma, Vaatetusompelija, Sisustusompelija,
Modisti, Vaatturi
• Tekstiilitekniikan koulutusohjelma, Tekstiilinvalmistaja
• Tekstiilihuollon koulutusohjelma, Tekstiilihuoltaja
• Jalkinealan koulutusohjelma, Suutari
Tekstiili- ja vaatetusalaan kuuluu ihmisen pukeutuminen kiireestä kantapäähän, kuten tekstiilimateriaalien valmistus, niiden jalostaminen neuleiksi ja vaatteiksi, päähineiden, jalkineiden ja muiden asusteiden valmistus sekä kaikkien näiden
huolto, peseminen ja korjaus. Ala on kansainvälistä ja verkostoitunutta.
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
• Kumitekniikan koulutusohjelma, Kumituotevalmistaja
• Muovitekniikan koulutusohjelma, Muovituotevalmistaja
57
Alan ammattilaiset työskentelevät tuotannon monissa eri tehtävissä. Liike-elämässä heitä on mm. markkinointitehtävissä,
myyjinä, korjausompelijoina, sisäänostajina ja yksityisyrittäjinä. Alan työpaikkoja ovat myös ateljeet, hattu-, turkis- ja muut
vaatetusliikkeet sekä pesulat.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Autoalan perustutkinto
• Autokorinkorjauksen koulutusohjelma, Autokorinkorjaaja
• Automaalauksen koulutusohjelma, Automaalari
• Automyynnin koulutusohjelma, Automyyjä
• Autotekniikan koulutusohjelma, Ajoneuvoasentaja
• Varaosamyynnin koulutusohjelma, Varaosamyyjä
• Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, Pienkonekorjaaja
Autoalan toimintaympäristö on kansainvälistymässä ja verkostoitunut. Alalla tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia
osaajia. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuu kaikissa tehtävissä. Edellytyksinä ovat alan monipuolinen osaaminen, teknisten taitojen soveltaminen sekä hyvät
asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö.
Logistiikan perustutkinto
• Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma, Lentoasemahuoltaja
• Varastopalvelujen koulutusohjelma, Varastonhoitaja
Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin
sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Varastoalalla toimivat käsittelevät ja siirtävät erilaisia tavaroita varastoihin ja sieltä edelleen kuluttajille. Lentoasemapalveluiden toiminnoissa huolletaan lentoasemalla olevia rakennuksia sekä lentokenttää ja
käsitellään rahtia. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, kykyä kehittyä, erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä
taitoja ja kielitaitoa.
Logistiikka-alan ammattilaiset sijoittuvat kuljetusliikkeiden,
liikenteen, kaupan, teollisuuden, lentoasemilla toimivien yritysten ja julkisen sektorin palvelukseen. He voivat toimia
myös yrittäjänä.
Merenkulkualan perustutkinto
Autoala on kasvuvauhdissa oleva palvelualan merkittävä
työllistäjä. Työpaikkoja on automyynnin, varaosamyynnin,
huollon ja korjauksen piirissä mm. auto- ja autotarvikeliikkeissä, auto- ja moottoripyöräkorjaamoissa, huoltamoissa ja
kuljetusliikkeissä.
Lennonjohdon perustutkinto, Lennonjohtaja
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
• Lennonjohdon koulutusohjelma
Tutkinto antaa valmiudet toimia lähi- ja lähestymislennonjohtajana sekä jatkokoulutusvalmiudet alan muihin tehtäviin.
Tutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet kansainvälisiin lennonjohdon tehtäviin. Alansa ammattilainen osaa
johtaa vastuullaan olevaa liikennettä turvallisesti. Hän johtaa
useita ilma-aluksia sekä maaliikennettä samanaikaisesti aiheuttamatta tarpeetonta viivytystä lentoliikenteelle.
58
Suomessa työskentelee noin 300 lennonjohtajaa. Lennonjohtoyksiköiden koko vaihtelee 1-2 hengen työpisteistä useiden
työpisteiden ja kymmenien henkilöiden yksiköihin. Suurilla
lentoasemilla lennonjohtajan päätehtävä on ilmaliikennepalvelujen antaminen, pienillä lentoasemilla lennonjohtajat vastaavat myös muista lennonvarmistuspalveluista.
Lentokoneasennuksen perustutkinto
• Lentokoneasennuksen koulutusohjelma, Lentokoneasentaja
• Avioniikan koulutusohjelma, Avioniikka-asentaja
Perustutkinto antaa valmiudet ilma-alusten huolto-, muutosja korjaustehtäviin. Ala ja tutkinto on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta tarkkuutta, ehdotonta ohjeiden noudattamista, kielitaitoa sekä laaja-alaista teknistä osaamista.
Työpaikkoja on mm. lentoyhtiöissä, lentokonekorjaamoissa
ja ilmavoimissa. Suomessa hyväksytty tutkinto on yhteiseurooppalaisten ilmailumääräysten mukainen, joten työpaikkoja on ympäri Eurooppaa.
• Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma, Korjaaja
• Sähkökäytön koulutusohjelma, Laivasähköasentaja
• Konepäällystön koulutusohjelma, Vahtikonemestari
• Kansipäällystön koulutusohjelma, Vahtiperämies
Suomen talous on riippuvainen ulkomaankaupasta ja kuljetuksista, joista valtaosa on merikuljetuksia. Suomen ja ulkomaiden välisessä meriliikenteessä kulkee vuosittain yli 100
miljoonaa tonnia tavaraa ja 16 miljoonaa matkustajaa. Aluksen miehistön tehtäviin kuuluvat aluksen purkauksen ja lastauksen valvonta, matkanaikainen navigointi, koneiden käyttö, meri- ja alusturvallisuuden ylläpito sekä tarvittava huolto ja kunnossapito.
Työpaikkoja on matkustaja-, lasti- ja säiliöaluksilla, hinaajilla
ja jäänmurtajilla, samoin satamissa, ahtausliikkeissä sekä luotsi- ja väyläpalveluissa.
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
• Kelloalan koulutusohjelma, Kelloseppä
• Mikromekaniikan koulutusohjelma, Mikromekaanikko
Kelloalan koulutuksella on pitkät perinteet Suomessa. Kellosepät toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä. Kello- ja mikromekaanisten laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä
huollossa tarvitaan käden taitoja ja kykyä työskennellä tarkkojen puhtausvaatimusten mukaisesti.
Valtaosa kelloseppien työpaikoista on vähittäisliikkeissä joko
omistajina tai kellojen korjaajina ja myyjinä. Muut työnantajaryhmät ovat maahantuojat ja tukkuliikkeet. Osa työstä on
alihankintaa, jolloin kellosepät korjaavat kelloja kello- ja kultasepänliikkeille. Mikromekaanikkojen työpaikat ovat elektroniikka-, instrumentointi- ja tarkkuustuotteita valmistavassa teollisuudessa.
Suunnitteluassistentin perustutkinto, Suunnitteluassistentti
• Teknisen suunnittelun koulutusohjelma
Suunnitteluassistentin työtehtävät liittyvät piirustusten tuottamiseen ja ylläpitämiseen sekä suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen. Työssä vaaditaan yhteistyökykyä ja vastuullisuutta, järjestelytaitoa sekä tietoteknistä osaamista.
Yritykset, kunnat ja valtio työllistävät suunnitteluassistentteja piirtäjinä, suunnitteluavustajina ja nuorempina suunnittelijoina. Suunnitteluassistentit työskentelevät myös rakennus-,
LVI-, sähkö- ja konealan piirustuksia ja julkaisuja tuottavissa
yrityksissä tai yrittäjänä.
tai tutkimusavustajina. Myös turkistarhaus tarjoaa työtä alan
osaajille. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankinatyöt.
Hevostalouden perustutkinto
• Hevostalouden koulutusohjelma, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Hevostenhoitajan työ sisältää hevostenhoitamisen lisäksi entistä enemmän asiakaspalvelua. Ratsastuksenohjaajilla on
usein vastuullaan tallin toiminnan ja hevosten hoidon organisointi ja tallitöiden teko. Hevosalalla voi erikoistua hevosten kengittämiseen, varusteiden valmistamiseen ja huoltoon,
monipuolisiin hevospalvelujen tarjoamiseen tai hevoskasvatukseen.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja
• Turvallisuusalan koulutusohjelma
Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät turva-alan monipuolisten palvelujen tarvetta. Yksityiseen turva-alaan kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, turvaurakointi, rakenteellinen turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset valvontajärjestelmät, turvakonsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä koulutus. Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä.
Hevostenhoitajat hoitavat hevosia esim. ratsu- ja ravitalleilla.
Ratsastuksenohjaajat toimivat ratsastuksenopettajien apuna
ratsastuskouluissa ja usein myös yrittäjänä.
Työpaikkoja on turvallisuusalan yrityksissä, palveluorganisaatioiden ja teollisuuden turvallisuusvalvonnan piirissä sekä
viranomaissektorilla. Alan työpaikkojen määrä on ollut rajussa kasvussa viime vuosina.
Alan toiminta lisää ympäristön viihtyisyyttä ja tuottaa terveellistä ravintoa. Ala jakautuu puutarhakasvien tuotantoon, viheralaan sekä puutarhakasvien ja palvelujen myyntiin ja floristiikkaan.
Alalla toimitaan maa- ja metsätaloudessa tai muiden luonnonläheisten elinkeinojen parissa. Maaseudun elinkeinorakenteen
muutoksessa on luotava korvaavia elinkeinoja, uusia toimintatapoja ja yrittämisen muotoja. Haasteena on lisääntyvä vaatimus luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja ympäristömyönteisestä toiminnasta. Uusien EU-maiden mukaantulo asettaa
haasteita erityisesti luonnonvara-alojen kilpailukyvyn säilyttämiselle. Perustutkintoja on kuusi ja koulutusohjelmia 16.
Maatilatalous
Maatalousalan perustutkinto
• Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä
• Maatalousteknologian koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä
• Turkistalouden koulutusohjelma, Turkistarhaaja
• Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja
Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan mm. maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä
palvellaan loma-asukkaita. Myös turkistalous ja sitä tukeva
tuotanto, kuten rehunvalmistus kuuluvat alaan.
Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa sekä eläinlääkäreiden avustajina eläinklinikoilla
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri
• Puutarhatuotannon koulutusohjelma
• Viheralan koulutusohjelma
• Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma
Puutarhureita työllistävät mm. lasinalais- ja avomaaviljelmät,
viherrakentaminen ja viheralueiden hoito, puutarhamyymälät ja kukkatalot. Tutkinnon suorittaneet toimivat usein myös
yrittäjänä.
Kalatalous
Kalatalouden perustutkinto
• Kalatalouden koulutusohjelma, Kalanjalostaja, Kalannviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Alan toimintasektoreita ovat kalastus, kalanviljely, kalanjalostus, kalatuotteiden markkinointi ja myynti sekä kalastusmatkailu. Kalavesien hoito sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden myynti kuuluvat myös alan toimintaan.
Kalatalousalan työpaikkoja on kalastuksen lisäksi kalanjalostuksessa ja -viljelyssä, kalakaupassa, kalastusmatkailussa sekä
tutkimuksessa ja hallinnossa. Lisääntyvä ammattikalastuksen
muoto on hoitokalastus rehevöityneiden vesistöjen kunnostamiseksi.
Metsätalous
Metsäalan perustutkinto
• Metsätalouden koulutusohjelma, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, Metsäkoneenkuljettaja
• Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma, Metsäkoneasentaja
• Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, Metsäenergian tuottaja
Metsillä on edelleen suuri merkitys suomalaisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Kansantaloudessamme yli neljännes
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Luonnonvara- ja ympäristöala
Puutarhatalous
59
nettovientituloista on peräisin metsäsektorilta. Alan keskeiset
toiminnot ovat metsien hoito, puunhankinta, metsien monikäyttö ja metsien suojelu.
Metsäkoneiden ja puutavara-auton kuljettajien tarpeen ennakoidaan kasvavan lähivuosina. Myös metsureista on monin paikoin pulaa. Metsäpalvelujen tuottajat voivat työllistyä
myös erä- ja luontomatkailun tehtäviin sekä toimia yrittäjänä.
Luonto- ja ympäristöala
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
• Ympäristöalan koulutusohjelma, Ympäristönhoitaja
• Luontoalan koulutusohjelma, Luonto-ohjaaja, Luonnonvaratuottaja,
Luonto- ja ympäristöneuvoja
• Porotalouden koulutusohjelma, Poronhoitaja
Alan ympäristömyönteinen toiminta kohdistuu ympäristön
hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen. Luonto- ja ympäristöyrittäjyydellä on huomattavaa kasvupotentiaalia maaseudulla. Haasteena on uusien
luontoyrittäjyysmuotojen hyödyntäminen. Näitä ovat mm.
luontomatkailu ja luonnontuotteiden tuotteistaminen joko
elintarvikkeiksi tai koriste- tai hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäristöalan ammattilaisilla on vahva osaaminen ympäristön
ja luonnon kestävään käyttöön.
dän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Lähihoitajaksi voi erikoistua kymmenessä eri koulutusohjelmassa.
Lähihoitajan tutkinto antaa mahdollisuuksia tehdä hyvin monenlaista työtä. Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, hammaslääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä,
liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä ja myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Alalle tarvitaan lisää ammattilaisia.
Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
Hammastekniikan perustutkinto, Hammaslaborantti
• Hammastekniikan koulutusohjelma
Opiskelu antaa valmiudet työskennellä avustavissa tehtävissä hammasteknisissä laboratorioissa, joissa hammaslaborantit esim. muotoilevat, hiovat ja kiillottavat proteeseja sekä valmistavat oikomiskojeita ja purentakiskoja.
Hammaslaborantti työskentelee avustavissa tehtävissä hammasteknisissä laboratorioissa, hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon vastaanoton perustehtävissä sekä myyntija konsultointitehtävissä esim. hammastarvikeliikkeissä.
Farmasia ja muu lääkehuolto
Luonto- ja ympäristöala tarjoaa työtä mm. taajamien ja maaseutualueiden ympäristönhoidon, luontomatkailun sekä poronhoidon tehtävissä. Luonto- ja ympäristöneuvontaan erikoistunut voi toimia eri järjestöjen, luontokoulujen ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Alalla tarvitaan myös yrittäjiä.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Alalla työskennellään erilaisten, eri-ikäisen ja eri kulttuureista
kotoisin olevien ihmisten parissa monipuolisissa hoito-, hoiva- ja kasvatustehtävissä. Perustutkintoja on kuusi ja niissä on
17 koulutusohjelmaa.
Sosiaali- ja terveysala
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
60
• Ensihoidon koulutusohjelma
• Kuntoutuksen koulutusohjelma
• Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
• Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
• Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
• Suun terveydenhoidon koulutusohjelma
• Vammaistyön koulutusohjelma
• Vanhustyön koulutusohjelma
• Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
• Jalkojenhoidon koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on lähihoitaja. Tutkinto antaa pätevyyden perustason hoitoon, hoivaan
ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa kaikille lähihoitajille koulutusohjelmasta riippumatta perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä hei-
Lääkealan perustutkinto
• Lääkealan koulutusohjelma, Farmanomi
• Apteekkialan koulutusohjelma, Lääketeknikko
Lääkealan perustutkinnosta voi valmistua joko farmanomiksi
tai lääketeknikoksi. Lääkealan perustutkinnon suorittanut saa
valmiudet työskennellä esim. lääkehuollon logistisissa sekä
toimisto- ja tietotekniikan tehtävissä, reseptinkäsittelyssä ja
avustajina lääkkeiden käsittely- ja valmistusprosessissa farmaseuttisessa valvonnassa. Perustutkinnon suorittaneella on
valmiudet työskennellä assistenttina kliinisessä tutkimuksessa, lääkkeen valmistuksessa, lääkemarkkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä erilaisissa lääkehuollon varastointitehtävissä.
Lääketeknikko ja farmanomi voivat koulutusohjelmasta riippuen työskennellä apteekeissa, sairaala-apteekeissa sekä lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan eri tehtävissä.
Kauneudenhoitoala
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja
• Parturi-kampaajan koulutusohjelma
Hiusala on muotia ja alan viimeisiä suuntauksia seuraava
kauneudenhoitoala, joka vaatii alan ammattilaisilta innostusta
ja osaamista pysyä jatkuvasti mukana alan kehityksessä. Hiusalan perustutkinto antaa tuleville parturi-kampaajille valmiudet toimia hiusten hoidon ja käsittelyn sekä tyylisuunnittelun asiantuntijoina.
Parturi-kampaaja työskentelee kampaamoissa ja parturiliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän voi työskennellä myös
hiusten hoitotuotteiden myyntitehtävissä tukku- ja vähittäiskaupassa.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
• Kosmetologin koulutusohjelma, Kosmetologi
• Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma, Kosmetiikkaneuvoja
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen, hieronnan ja kosmetiikkatuotteiden neuvonnan ammattilainen.
Kosmetologi työskentelee ihonhoidon, ehostuksen ja hieronta-alan yrityksissä, monialaisissa yhteisyrityksissä tuote-esittelyn ja myynnin tehtävissä tai yrittäjänä.
Kuntoutus ja liikunta
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Asiakaspalvelun koulutusohjelma, Tarjoilija
• Kokin koulutusohjelma, Kokki
• Hotellipalvelun koulutusohjelma, Vastaanottovirkailija
Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis- ja kokouspalveluja sekä maissa että laivassa. Työtehtävät ovat ruoanvalmistus-, tarjoilu-, asiakaspalvelu- ja hotellin
vastaanoton tehtäviä. Alalla toimiminen vaatii joustavuutta,
innostusta, hyviä käden taitoja sekä halua tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät etenemismahdollisuudet ja
kansainvälisyys ovat alalle luontaista.
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja
• Liikunnanohjauksen koulutusohjelma
Liikunnanohjauksen koulutusohjelmasta valmistunut ohjaa
liikuntaa erilaisille ja eri ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa
fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja.
Tarjoilijan, vastaanottovirkailijan ja kokin työpaikkoja ovat
hotellit, majoitusliikkeet, ravintolat, henkilöstöravintolat, catering-alan yritykset, suurkeittiöt, kahvilat, liikenneasemat,
pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä lasti- ja
matkustajalaivat.
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Alalla koulutetaan ammattilaisia matkailuun, suurkeittiöihin,
ravintoloihin, hotelleihin, laivoihin, kotityöpalveluihin ja siivoukseen. Näillä aloilla tuotetaan palveluja asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. Palveluilla vaikutetaan ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen. Palveluhenkisyys ja joustavuus ovat alalla vaadittavia ominaisuuksia. Perustutkintoja on kolme ja niissä on yhteensä seitsemän koulutusohjelmaa.
Matkailuala
Matkailualan perustutkinto
• Matkailupalvelujen koulutusohjelma, Matkailupalvelujen tuottaja
• Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma,
Matkailuvirkailija
Matkailualalla tarkoitetaan tässä matkailijoiden tarvitsemien
kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myyntiä
ja neuvontaa sekä ohjelma- ja muiden palvelujen järjestämistä
erilaisissa matkailuyrityksissä.
Matkailupalvelujen tuottajat työllistyvät ohjelmapalveluyrityksiin, loma- ja matkailukeskuksiin sekä muihin matkailupalveluja tuottaviin yrityksiin. Matkailuvirkailijan työpaikkoja ovat matkatoimistot, matkan järjestäjän myynti- ja informaatio-organisaatiot sekä liikenneyritysten myynti- ja neuvontapisteet.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
• Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, Kodinhuoltaja
• Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, Toimitilahuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan mm. ateria-,
avustamis-, siivous- ja tekstiilinhuoltopalveluja. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät ja viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Toimitilahuoltajan työtehtäviin kuuluu ylläpito- ja perussiivoustehtävien lisäksi kokous- ja aulapalveluita sekä muita palvelutehtäviä toimitiloissa työskenteleville.
Kodinhuoltajat työllistyvät kotipalveluyrityksiin, palvelukoteihin, kodinomaisiin laitoksiin, vanhainkoteihin ja erilaisiin
hoitolaitoksiin. Toimitilahuoltajien työpaikkoja voivat olla
mm. toimistot, yritykset, koulut, päiväkodit, hotellit, erilaiset
tuotanto- ja huoltotilat, elintarviketilat ja uimahallit. Kotityöja puhdistuspalvelualalla on hyvät mahdollisuudet myös yrittäjänä toimimiseen.
KOULUTUSALAT JA PERUSTUTKINNOT
Liikuntaneuvoja voi työskennellä kunnan, liikelaitoksen tai
yrityksen palveluksessa, liikunta- ja urheiluseuroissa, erilaisissa järjestöissä sekä lasten iltapäivätoiminnan ohjaajana.
61
KoodiL U TU
Opetuspiste
Hakijat/
KoodiSEKÄ
Opetuspiste
K OU
S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN
K O U LU T U S JPaikkoja
A LUKIOKOULUTUS
VA PA A SIVISTYSTYÖ
Koulutus
Valitut 2011
2012
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Tähän lukuun on koottu suomenkieliset ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset ja niiden syksyllä 2012
alkava koulutus. Oppilaitokset ovat aakkosjärjestyksessä.
Kunkin oppilaitoksen yhteystietojen ja mahdollisten oppilaitoskuvausten ja asuntolatietojen jälkeen esitellään oppilaitoksen koulutustarjonta opintoaloittain. Kussakin perustutkinnossa on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka suuntautumisesta riippuen voivat johtaa eri tutkintonimikkeisiin.Tutkintonimike voi olla perustutkinnon tai
koulutusohjelman jälkeen.
Tiedot on saatu koulutuksen järjestäjältä tai oppilaitokselta syys-lokakuussa 2011.
Ammatillinen perustutkinto ylioppilaille ja lukion oppimäärän suorittaneille
Koulutuksen järjestäjä voi suunnata osan ammatillisen perustutkinnon aloituspaikoista lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneille. Taulukossa koulutus on
merkitty lyhenteellä yo.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Useamman tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa
Ammatillisen peruskoulutuksen ohella voit suorittaa rinnakkain lukio-opintoja, ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen perustutkinnon. Lisätietoja luvusta Opintojen
yhdistäminen.
62
Hakeminen koulutukseen
Suurimpaan osaan koulutuksista haetaan yhteishaussa.
Yleensä haetaan johonkin perustutkintoon, mutta hakukohteena voi olla myös koulutusohjelma tai opintoala, tai
joissain tapauksissa vielä suppeammat hakukohteet (esim.
käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintojen ammattialat).
Käytetyt lyhenteet ja viitteet:
ko = koulutusohjelma
pk = perusopetuspohjainen koulutus
yo = lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneille varattuja
aloituspaikkoja perusopetuspohjaisessa koulutuksessa
er = erityisopetus
2) pääsy- tai soveltuvuuskoe
Hakeneet ja valitut vuonna 2011
Tiedot hakeneista ja valituista saadaan yhteishakurekisteristä. Lisätietoja saat oppilaitoksesta.
Tähti-merkki (★) osoittaa, että koulutus ei kuulu yhteishakuun. Lisätietoja hakuajoista ja koulutukseen hakemisesta saat oppilaitoksesta.
Opiskelijaksi ottamisen perusteet
Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatillisessa peruskoulutuksessa löytyvät luvusta Opiskelijaksi ottamisen
perusteet.
Lisätietoja
Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saat oppilaitoksesta. Yleistä tietoa ammatillisen koulutuksen rakenteesta
sekä koulutusalojen ja perustutkintojen kuvaukset löytyvät luvusta Koulutusalat ja perustutkinnot.
Toisen asteen ruotsinkielistä koulutusta esitellään julkaisussa Utbildningsguiden 2012.
Vieraskielinen opetus
Monissa Suomen oppilaitoksissa annetaan opetusta vieraalla kielellä. Oppilaitos voi olla lähes kokonaan vieraskielinen tai joitakin oppiaineita tai kursseja sekä ammatillisessä koulutuksessa opintokokonaisuuksia jopa tutkintoja voi suorittaa muulla kuin oppilaitoksen virallisella kielellä (suomi, ruotsi tai saame). Joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa on mahdollista suorittaa koko ammatillinen
tutkinto vieraalla kielellä.
Vieraskielinen opetus on tarkoitettu sekä suomalaisille että
ulkomaalaisille opiskelijoille. Opetuksessa käytetään osittain tai kokonaan vieraskielistä oppimateriaalia.
1001
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ahlmanin ammattiopisto
Hallilantie 24
33820 TAMPERE
Puh. (03) 3399 2500
[email protected]fi
http://www.ahlman.fi
581
16
16
Puutarhatalous
851
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk 2) 49/18
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo 2) 27/20
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Paikkoja
2012
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 2)38/37 32
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
★
Aitoon koulutuskeskus, Pälkäne
Tulikalliontie 54
36720 AITOO
Puh. (03) 4664 600 Fax (03) 4664 660
[email protected]fi
http://www.aikk.fi
Muu koulutus
Maatilatalous
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
123/20
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012.
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
76/20
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012.
Hakijat/
Valitut 2011
Majoitus- ja ravitsemisala
Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Oppilaitoksessa ei ole asuntolaa.
514
Koodi Opetuspiste
Koulutus
16
16
-/-
16
Oppilaitos on ammatillinen erityisoppilaitos. Järjestämme valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä ammatillista peruskoulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun yksilöllisten oppimäärien mukaan. Hakuaika syksyllä alkavaan koulutukseen päättyy vuosittain 31.3.
Oppilaitoksella on asuntola, jossa järjestetään ohjattua harrastustoimintaa ja jossa on yövalvonta.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
63
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1038
Käsi- ja taideteollisuus
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er-/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
6
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
-/-
8
-/-
8
-/-
20
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran maaseutuopetusyksikkö
Osarantie 89
39230 OSARA
Puh. 03-3424400 Fax 03-3710223
[email protected]fi
www.lpkky.fi
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Aitoon koulutuskeskus, Tampere
Säästäjänkuja 3
33840 TAMPERE
Puh. 050-4662 332
149
Tarjoamme Tampereella ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta peruskoulunsa yksilöllistetyin tavoittein suorittaneille.
358
Maatilatalous
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/-
8
202
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
(Tekniikka ja koneyrittäjyys)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Kotieläin- ja talliyrittäjyys, viljelijä)
Maatalousalan perustutkinto sekä lukio, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
(Tekniikka ja koneyrittäjyys)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Kotieläin-, talli- tai koneyrittäjyys)
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
(Tekniikka ja koneyrittäjyys)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Kotieläin- ja talliyrittäjyys, viljelijä)
13/20
24
3/3
6
5/2
2
Luonto- ja ympäristöala
174
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
278
1045
Ammatti-instituutti Iisakki, Parkano
Sepänkatu 4
39700 PARKANO
Puh. (03) 448 2061 Fax (03) 448 5117
[email protected]fi
http://www.lpkky.fi
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
7/ 13
16
Majoitus- ja ravitsemisala
473
64
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
10/ 15
8
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja,
(Yrtit ja keruutuotteet, luonnonmateriaalit)
Luonto- ja ympäristöneuvoja
(Luonnontuotteista ja eläimistä hyvinvointia, kädentaidoissa ohjaaminen, ryhmien ohjaaminen)
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
22/ 16
10
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja ,
(Yrtit ja keruutuotteet, luonnonmateriaalit)
Luonto- ja ympäristöneuvoja
(Luonnontuotteista ja eläimistä hyvinvointia, kädentaidoissa ohjaaminen, ryhmien ohjaaminen)
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk3/4
- Kokin ko, Kokki
6
1039
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ammatti-instituutti Iisakki
PL 23
39101 HÄMEENKYRÖ
Puh. (03) 345 7100 Fax (03) 371 3123
[email protected]fi
http://www.lpkky.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
464
2132
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
44/18
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
7/ 36
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 22/ 18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/ 2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 9/ 13
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka- asentaja
18
770
873
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk4/ 9
- Paperiteollisuuden ko
8
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
37/18
18
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk12/18
- Kokin ko, Kokki
18
2198
Ammattiopisto Lappia, Pop & Jazz Konservatorio Lappia
Urheilukatu 6
95400 TORNIO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
konservatorio.lappia.fi
www.lappia.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
776
900
460
463
462
285
480
2122
Musiikki
-/-
8
-/-
8
-/-
8
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, pk 2)
17/8
8
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)121/ 98 130
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, yo 2)
3/3
4
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)13/ 9 12
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Kauneudenhoitoala
163
284
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012. Yksipäiväinen pääsykoe järjestetään 23.-26.4.2012.
Asuntola on.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala)
Meripuistokatu 21
94100 KEMI
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Sosiaali- ja terveysala
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
8
2
36
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2) -/-
18
36
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Paikkoja
2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lähihoitajien koulutuksen koulutusohjelmista toteutetaan ne joihin
on riittävästi hakijoita. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään
23.-27.4.2012. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe
järjestetään 15.5.2012.
Opiskelijat voivat hakea Avara Isännöinti Oy: n asuntoja
puh. 0201 774 733.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hakijat/
Valitut 2011
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2)
- Parturi-kampaajan ko
Ammattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas)
Tietokatu 2
94600 KEMI
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
51/12
14
37/ 12
14
11/ 2
4
7/2
4
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
65
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Opiskelijat voivat hakea Avara Isännöinti Oy:n asuntoja
puh. 0201 774 733.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
861
886
889
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
31/16
18
19/16
18
1/2
2
1/2
2
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 3/ 2
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
2102
Ammattiopisto Lappia, Kemi (Sammonkatu)
Sammonkatu 4
94600 KEMI
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
885
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
19/14
32
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
1/3
4
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
863
891
2145
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 35/ 16
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2/ 2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
34
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
143
17/ 14
16
1/ 1
2
470
472
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk15/14
- Biotekniikan ko
- Kemiantekniikan ko
- Paperiteollisuuden ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 3/2
- Biotekniikan ko
- Kemiantekniikan ko
16
255
441
444
505
Matkailualan perustutkinto, pk
12/14
14
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Matkailualan perustutkinto, yo
4/2
4
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk25/ 18
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
14
0/ 0
2
Ammattiopisto Lappia, Keminmaa
Autoilijantie 1
94450 KEMINMAA
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
40/ 34
34
2/ 2
2
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
2
Matkailuala
335
6/ 12
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
473
66
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012. Pääsykoe järjestetään 4.5.2012. Koepaikka Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 TORNIO
Asuntola on.
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
2
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Paikkoja
2012
474
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Hakijat/
Valitut 2011
34
2116
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2)27/16 34
- Turvallisuusalan ko
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2)0/1 2
- Turvallisuusalan ko
Ammattiopisto Lappia, Muonio
Koulutie 8
99300 MUONIO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
880
Kalatalouden perustutkinto, yo
- Kalatalouden ko, Kalastuksenohjaaja
2121
Ammattiopisto Lappia, Tervola
Kätkävaarantie 69
95340 LOUE
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
7/8
8
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 9/8
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
8
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
3/6
8
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk5/ 8
- Kokin ko, Kokki
8
Paikkoja
2012
2/1
2
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on (asuntolapaikkoja rajoitetusti).
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Hakijat/
Valitut 2011
Majoitus- ja ravitsemisala
2125
Käsi- ja taideteollisuus
875
Ammattiopisto Lappia, Pello
Teollisuustie 13
95700 PELLO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
902
14
43/14
2/ 2
18
2
3/2
2
229
Metsäalan perustutkinto, pk
1/ 4
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja
6
2130
Ammattiopisto Lappia, Tornio (Liiketalous)
Kauppakatu 29
95400 TORNIO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
514
202
581
2118
5/9
10
Autoalan perustutkinto, pk
13/10
12
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Ammattiopisto Lappia, Simo
Työmiehenkuja 19
95200 SIMO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on.
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on.
Liiketalous ja kauppa
114
Kalatalous
852
Kalatalouden perustutkinto, pk
- Kalatalouden ko, Kalanjalostaja, Kalanviljelijä,
Kalastaja, Kalastuksenohjaaja
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
Metsätalous
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
2
11/ 12
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
10
Maatilatalous
149
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on.
858
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk6/ 10
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(hienopuuala, keramiikka-ala, kiviala, sisustustekstiili)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, yo 5/ 2
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(hienopuuala, keramiikka-ala, kiviala, sisustustekstiili)
10/8
10
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
41/ 30
40
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
473
67
Koodi Opetuspiste
Koulutus
206
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
4/ 2
4
Tietojenkäsittely
515
516
2117
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk19/ 18 18
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/ 2 2
- Käytön tuen ko
Ammattiopisto Lappia, Tornio
Urheilukatu 6
95400 TORNIO
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
857
102
885
192
894
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk7/12
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(vaatetusala)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, yo 4/2
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(vaatetusala)
14
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
497
68
511
523
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
30/28
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(video-, radio- ja tv-työ, ääni- ja valoilmaisu)
Pääsykoe järjestetään 27.4.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, pk 2)30/16
- Kuva- ja mediataiteen ko
Pääsykoe järjestetään 27.4.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
2/1
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(video-, radio- ja tv-työ, ääni- ja valoilmaisu)
Pääsykoe järjestetään 27.4.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, yo 2)5/2
- Kuva- ja mediataiteen ko
Pääsykoe järjestetään 27.4.2012.
2
892
32
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
34
2
Elintarvikealan perustutkinto, pk
7/8
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
2/2
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
14
2
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsykoe järjestetään 14.5.2012.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsykoe järjestetään 14.5.2012.
33/10
14
5/4
6
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
592
668
18
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, yo
- Teknisen suunnittelun ko
12/ 10
10
2/ 2
2
Majoitus- ja ravitsemisala
4
473
474
2
2109
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 35/34
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
864
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
36/32
45
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kaivosalan perustutkinto, yo
8/2
2
- Kaivosalan ko, Rikastaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
1/3
3
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
Käsi- ja taideteollisuus
902
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntola on.
875
Hakijat/
Valitut 2011
27/16
34
0/0
2
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk27/32
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 4/2
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
34
2
Ammattiopisto Lappia, Ylläs-Instituutti
Jokijalantie 18
95900 KOLARI
Puh. 010 383 4475 Fax (016) 431 160
[email protected]fi
www.lappia.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
101
Kaivosalan perustutkinto, pk
- Kaivosalan ko, Kaivosmies
39/33
36
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hy-
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Maatilatalous
101
Kaivosalan perustutkinto, pk
- Kaivosalan ko, Rikastaja
Osa koulutuksesta tapahtuu Torniossa.
Sosiaali- ja terveysala
202
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)4/4
12
- Vanhustyön ko
Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 23.-27.4.2012. Koepaikka Ammattiopisto Lappia, Hyvinvointiala, Meripuistokatu 21, 94100
KEMI.
229
12
149
Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Paimio
Taatilantie 110
21530 PAIMIO
Puh. (02) 4773 000 Fax (02) 4773 199
[email protected]fi
www.livia.fi
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
83/22
22
- Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja
Mahdollisuus suunnata opintoja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
Maatalousalan perustutkinto, yo 2)
41/8
8
- Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja
Metsätalous
324
Metsäalan perustutkinto, pk 2)
17/20
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto, yo 2)
2/4
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
20
5
Metsäkoneopetusta yhteistyössä muiden alan oppilaitosten kanssa.
Kaksoistutkintomahdollisuus yhteistyössä Paimion lukion kanssa.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
0504
Paikkoja
2012
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti oppilaitoksen järjestämä kielikoe tullakseen valituksi.
Sisäoppilaitosasuntolassa 110 majoituspaikkaa.
väksytysti kielikoe voidakseen tulla valituksi. Kielikoe järjestetään
15.5.2012.
Asuntolaa ei ole, mutta Kolarin kunta järjestää oppilasasunnon.
-/-
Hakijat/
Valitut 2011
69
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0545
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalakouluntie 72
21610 KIRJALA
Puh. (02) 4546 300 Fax (02) 4588 560
[email protected]fi
www.livia.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Luonto- ja ympäristöala
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo 2)
7/8
12
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja, Luonto- ja ympäristöneuvoja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
0546
20
Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto
Ruokokatu 12
20780 KAARINA
Puh. (02) 477 3000 Fax (02) 487 0523
[email protected]fi
www.livia.fi
12
Asuntolaa ei ole. KOY Karpanpuiston opiskelija- asuntola sijaitsee
oppilaitoksen läheisyydessä.
Kalatalous
880
Kalatalouden perustutkinto, pk
18/21
- Kalatalouden ko, Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Kalatalouden perustutkinto, yo
3/6
- Kalatalouden ko, Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Sosiaali- ja terveysala
873
Luonto- ja ympäristöala
174
278
0503
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
14/10
20
14/ 8
12
259
Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla
Tuorlantie 1
21500 PIIKKIÖ
Puh. (02) 477 3000 Fax (02) 477 3001
[email protected]fi
www.livia.fi
Yhteistyötä Kaarinan aikuislukion kanssa. Jos hakijan äidinkieli on
muu kuin suomi, hänen tulee suorittaa hyväksytysti kielikoe tullakseen valituksi.
Oppilaitoksella on opiskelija-asuntola.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
70
202
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Viljely- ja tuotantoeläinpainotteinen)
Maatalousalan perustutkinto, yo 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Viljely- ja tuotantoeläinpainotteinen)
16/ 14
20
★
4/ 5
879
926
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk 2) 43/ 35
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo 2) 24/ 25
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er 2) 9/ 8
- Puutarhatuotannon ko
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/20
valmistava koulutus, pk
Haku on jatkuva.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/20
valmistava koulutus, pk
Hakuaika päättyy 27.4.2012.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/12
Haku 27.4.2012 mennessä oppilaitoksesta saatavalla lomakkeella.
5
★
Ammattiopisto Luovi, Helsingin yksikkö
Kumpulantie 7
00520 HELSINKI
Puh. 020 757 4004
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, er
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Puutarhatalous
851
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)79/42 56
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
4/8
10
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Ammatillinen koulutus + lukio yhteistyössä Kaarinan aikuislukion
kanssa. Opintojen kestoaika 3,5 vuotta.
Muu koulutus
★
Maatilatalous
149
Paikkoja
2012
278
Asuntola on.
852
Hakijat/
Valitut 2011
40
20
Viestintä ja informaatiotieteet
12
-/-
12
-/-
6
Liiketalous ja kauppa
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
★
- Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kajaanin toimipiste
Asemakatu 2
87100 KAJAANI
Puh. 040 319 3374
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Paikkoja
2012
-/-
6
-/-
20
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Ammattiopisto Luovi, Liperin yksikkö
Silmutie 20
83430 KÄSÄMÄ
Puh. 020 757 4007
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kuopion toimipiste
Minna Canthin katu 4
70100 KUOPIO
Puh. 040 319 3111
[email protected]fi
www.luovi.fi
Paikkoja
2012
Liiketalous ja kauppa
-/-
12
-/-
10
-/-
10
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
-/-
8
★
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Logistiikan perustutkinto, er
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
-/-
10
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
10
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö
Varikkotie 3
91500 MUHOS
Puh. 020 7574006
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Majoitus- ja ravitsemisala
Muu koulutus
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Limingan yksikkö
Kramsunkuja 4
91900 LIMINKA
Puh. 020 7574003
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
-/-
-/-
44
-/-
2
-/-
3
16
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
-/-
5
★
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
-/-
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
-/-
2
★
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, er -/- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
2
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, er
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
-/-
2
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Puutarhatalous
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
-/-
3
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
2
★
★
Muu koulutus
-/-
25
-/-
2
-/-
6
-/-
10
-/-
7
-/-
2
Maatilatalous
★
Maatalousalan perustutkinto, er
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalous
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
71
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Luonto- ja ympäristöala
★
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
★
10
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
4
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
-/-/-
22
15
Ammattiopisto Luovi, Reisjärven toimipiste
Susisaarentie 2
85900 REISJÄRVI
Puh. 040 3193866
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Ammattiopisto Luovi, Oulun yksikkö
PL 389
90101 OULU
Puh. 020 757 4005 Fax 08 8848 529
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, er
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
-/-
12
-/-
12
-/-
12
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, er-/- Käytön tuen ko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
72
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
-/-
4
Ammattiopisto Luovi, Rovaniemen toimipiste
Myllärintie 35
96440 ROVANIEMI
Puh. 040 319 3316
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Seinäjoen toimipiste
Päätie 49
60280 SEINÄJOKI
Puh. 040 319 3824
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
-/-
10
-/-
10
-/-
6
-/-
15
-/-
5
Muu koulutus
-/-
5
-/-
5
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Tornion toimipiste
Kauppakatu 29
95400 TORNIO
Puh. 040 3193926
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
82
★
12
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
-/-
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
10
Muu koulutus
Tietojenkäsittely
★
-/-
Muu koulutus
Liiketalous ja kauppa
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
★
Viestintä ja informaatiotieteet
★
10
Muu koulutus
Muu koulutus
★
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er -/- Kokin ko, Kokki
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Paikkoja
2012
Majoitus- ja ravitsemisala
8
-/-
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hakijat/
Valitut 2011
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, er -/- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
10
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
-/-
4
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Ulvilan toimipiste
Ravanintie 359
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 040 319 3828
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
★
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, er
- Teknisen suunnittelun ko
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, er
- Teknisen suunnittelun ko
-/-
5
-/-
10
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
5
-/-
3
-/-
14
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kemin toimipiste
Sauvosaarenkatu 27
94100 KEMI
Puh. 040 3193856
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Vaasan toimipiste
Harstadinkatu 4
65350 VAASA
Puh. 040 3193825
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Alavuden yksikkö
Kasarmintie 10
63300 ALAVUS
Puh. 020 757 4010
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kokkolan toimipiste
Opistontie 1
68300 KÄLVIÄ
Puh. 0403193782
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
-/-
7
8
-/-
3
-/-
11
-/-
2
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kuusamon toimipiste
Apajatie 6-8 C
93600 KUUSAMO
Puh. 040 319 3818
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Käsi- ja taideteollisuus
★
-/-
Muu koulutus
★
Muu koulutus
★
Paikkoja
2012
Muu koulutus
-/-
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er-/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
2
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
-/-
2
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Lappeenrannan toimipiste
Rantatie 354
54100 JOUTSENO
Puh. 040 319 3552
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
-/-
1
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
-/-
1
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
5
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Muu koulutus
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
2
-/-
1
-/-
17
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Tampereen yksikkö
Yliopistonkatu 56
33100 TAMPERE
Puh. 040 3193722
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Iisalmen toimipiste
Kivirannantie 39 A 6
74130 IISALMI
Puh. 040 319 3548
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
-/-
14
-/-
2
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
73
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
★
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
-/-
2
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
2
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Amiraalisto
Amiraalistonkatu 4
20100 TURKU
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi, [email protected]fi
www.bovallius.fi
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
8
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
(Työpainotteinen ajoneuvoasentajan koulutus)
★
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Inkilä
Inkilänkatu 4
20300 TURKU
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Bovallius-ammattiopisto, Laitila
Garpintie 7 c
23800 LAITILA
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
-/-
10
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
2
★
★
★
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(”OPVA”, jatko-opintoihin valmentava koulutus)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(erityisopetus EHA 40 ov.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(”Hoiva-ala” erityisopetus EHA 80 ov.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(”TIVA” erityisopetus EHA 120 ov.)
★
★
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
0
-/-
4
★
Muu koulutus
★
★
★
Bovallius-ammattiopisto, Mikkeli, Porrassalmenkatu
Porrassalmenkatu 15 C 34
50100 MIKKELI
★
Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki, Soiselkä
Soiseläntie 2
76150 PIEKSÄMÄKI
[email protected]fi
-/-
6
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II)
★
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Kyllönmäki
Keskussairaalantie 21
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Toimipisteen yhteydessä 30-paikkainen yövalvottu asuntola.
-/-
1
Ohjattu asuntola.
Muu koulutus
-/-
2
Käsi- ja taideteollisuus
★
74
Bovallius-ammattiopisto, Iisalmi
Kivirannantie 32
74130 IISALMI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Muu koulutus
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/4
(Kotitalous ”KOVA” 80 ov. EHA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/0
(Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 80 ov. EHA Autismi ja
asperger)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(Kiinteistöhuolto ”KIHU” 80 ov. EHA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/4
(Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ”VALO” 40-80 ov. EHA)
Ei asuntolaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
★
1
Muu koulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er-/- Kokin ko, Kokki
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
-/-
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er-/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(Lasi-keramiikka)
3
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
★
★
★
★
Paikkoja
2012
Viestintä ja informaatiotieteet
-/-
8
★
31
★
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, er-/- Kuva- ja mediataiteen ko
2
Metsätalous
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II aistivammaiset henkilöt)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II autistiset nuoret ja aikuiset, autismikoulutus)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II vaikeimmin kehitysvammaiset)
1
Metsäalan perustutkinto, er
-/- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
3
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
4
★
1
★
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Pajatie
Pajatie 3
40630 JYVÄSKYLÄ
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
1
-/-
3
Bovallius-ammattiopisto, Mikkeli, Mikael-koulu
Liuskekatu 1
50100 MIKKELI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Ei asuntolaa.
Ei asuntolaa.
Muu koulutus
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
★
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Tallilantie
Tallilantie 6
40800 VAAJAKOSKI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
-/-
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, autistiset nuoret ja aikuiset)
★
Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki, Bovallius-keskus
Opintie 2
76100 PIEKSÄMÄKI
Puh. 02 274 1100
4
-/-
7
Yövalvottu asuntola.
Puutarhatalous
★
Ei asuntolaa.
★
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
8
Luonto- ja ympäristöala
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
-/3
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston ja Sovatek- säätiön kanssa.
★
Bovallius-ammattiopisto, Laukaa
Kantolantie 442
41340 LAUKAA
Puh. (02) 274 1100 Fax (014) 831 970
[email protected]fi
www.bovallius.fi
★
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Muu koulutus
★
★
Ohjattu asuntola.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Maatalousalalle valmentava)
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Vähäheikkilä
Vähäheikkiläntie 50
20811 TURKU
Puh. 02 274 1100 Fax 02 274 1165
[email protected]fi, [email protected]fi
www.bovallius.fi
Käsi- ja taideteollisuus
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er-/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(Tekstiiliala)
1
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
-/-
6
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
75
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
★
-/-
5
-/-
3
-/-
8
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Sosiaali- ja terveysalalle valmentava, Valmentava I)
8
1220
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Palveluala, Imatra
Koulukatu 5
55120 IMATRA
Puh. 020 496 6702 Fax 020 496 8409
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
(Suuntautuu korjausrakentamiseen)
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, er
- Vaatetuksen ko, Sisustusompelija
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
★
Autoalan perustutkinto, er
-/4
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
Autoalan perustutkinto, er
-/2
- Automaalauksen ko, Automaalari
Autoalan perustutkinto, er
-/2
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto. Mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Huipulle tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua Urheilijakouluun
opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu osuu päällekkäin ammattiopiston opetuksen kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana.
Asuntoja haettavissa Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ltä.
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er -/- Kokin ko, Kokki
3
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
2
Liiketalous ja kauppa
114
Muu koulutus
★
★
★
★
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
76
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/6
(Vaikeavammaisten ja autistien koulutus ”VAKU” 80 ov. EHA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/11
(Työhön ja opintoihin valmentava ”TOPI” 40 ov. mielenterveyskuntoutujille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(Kontakti- ja kommunikaatiohäiriöiset ”AVA-C” 40 ov. EDY/EKU)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(Oppimis- ja keskittymisvaikeudet ”AVA-A” 40 ov. EDY/EKU/EMU)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(Tarkkaavaisuuden vaikeudet ”AVA-B” 40 ov. EMU / ESY)
Bovallius-ammattiopisto, Varkaus
Ahlströminkatu 34 C
78300 VARKAUS
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
★
Bovallius-ammattiopisto, Äänekoski
Opinahjontie 1
44120 ÄÄNEKOSKI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Ei asuntolaa.
8
34/25
25
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk16/ 25 25
- Käytön tuen ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
1237
-/-
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Tietojenkäsittely
515
508
Muu koulutus
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Muu koulutus
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
★
Paikkoja
2012
Liiketalous ja kauppa
8
-/-
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk67/42
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 11/15
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 7/5
- Kokin ko, Kokki
57
15
5
Etelä- Karjalan ammattiopisto, Palveluala, Lpr
Pohjolankatu 12
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 020 496 6800 Fax 020 496 8295
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Huipulle tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua
Urheiluakatemiaan opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu
osuu päällekkäin ammattiopiston opetuksen kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana.
Opiskelijat voivat hakea asuntoja Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiön opiskelijataloista.
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Käsi- ja taideteollisuus
336
551
359
565
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, pk 2)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, yo 2)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
Tietojenkäsittely
515
27/10
13
516
-/-
21
3/ 3
-/94/64
33/36
18
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk90/54
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
54
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/32
valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(palveluapulainen)
Koulutukseen haetaan huhtikuussa suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa numerosta 020 496 6800.
3
3
Muu koulutus
64
6
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Majoitus- ja ravitsemisala
★
11/6
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk44/34 34
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 3/4
4
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
77
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1239
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
78
163
908
480
191
Kauneudenhoitoala
891
53/14
14
16/4
4
192
34/18
36
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
37/54
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
5/4
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
36
4
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 43/32
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2/3
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
32
4
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
583
863
472
584
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/18
valmistava koulutus, pk
Hakulomakkeet ja tiedustelut p. 020 496 6905 tai [email protected]fi
107
124
255
281
1220
18
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk23/15
- Paperiteollisuuden ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
16/10
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
15/18
- Teollisuuspuusepän ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 1/2
- Paperiteollisuuden ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
7/4
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
-/- Teollisuuspuusepän ko
14
12
16
4
6
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Muu koulutus
★
-/-
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
233/103 120
Lähihoitaja, pk 2)
- Kuntoutuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012, 14.05.2012, 15.05.2012.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)52/20 20
- Kuntoutuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012, 14.05.2012, 15.05.2012.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Sosiaali- ja terveysala
900
Paikkoja
2012
Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Huipulle tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua
Urheiluakatemiaan opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu
osuu päällekkäin ammattiopiston opetuksen kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana.
Asuntoja haettavissa Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ltä.
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Sosiaali- ja terveysala
Armilankatu 40
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 020 496 6905
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmavalinnat tehdään perusopintojen loppuvaiheessa. Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla voidaan
suorittaa myös ylioppilastutkinto. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Huipulle tähtäävien urheilijoiden on
mahdollista hakeutua Urheiluakatemiaan opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu osuu päällekkäin ammattiopiston opetuksen
kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai
muiden ryhmien mukana.
Opiskelijat voivat hakea asuntoja Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiön opiskelijataloista.
873
Hakijat/
Valitut 2011
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Tekniikan ala, Imatra
Koulukatu 5
55120 IMATRA
Puh. 020 496 8402 Fax 020 496 8409
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Autoalan perustutkinto, pk
32/16
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
37/16
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Autoalan perustutkinto, yo
1/2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo 2)
1/0
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
16
16
2
2
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
668
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, yo
- Teknisen suunnittelun ko
-/-
14
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
1216
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/16
valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/18
valmistava koulutus, pk
Hakulomakkeet ja tiedustelut puh. 020 496 8402 tai [email protected]
ekamo.fi.
1204
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Tekniikan ala, Lappeenranta
Pohjolankatu 12
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 020 496 8214 Fax 020 496 8295
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Huipulle tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua
Urheiluakatemiaan opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu
osuu päällekkäin ammattiopiston opetuksen kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana.
Opiskelijat voivat hakea asuntoja Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiön opiskelijataloista.
949
Metsätalous
229
1212
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
40/18
18
65/24
24
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
48/36
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 48/34
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
36
Sähkö- ja automaatiotekniikka
18
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Käsi- ja taideteollisuus
29/18
18
157
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
864
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk9/18
- Kemiantekniikan ko
- Sahateollisuuden ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
32/18
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
36
158
18
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
73/36
36
-/-
16
Muu koulutus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) 15/ 12
(Vaatetus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo 2) 4/ 4
(Vaatetus)
16
2
Liiketalous ja kauppa
114
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Metsäalan perustutkinto, pk
15/20
4
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ruokolahdella on mahdollista suorittaa metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa. Haku tapahtuu Tampereen ammattiopiston Ruokolahden opetuspisteeseen. 1
212
Etelä-Kymenlaakson
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus
PL 60
49401 HAMINA
Puh. 010 3959 000 Fax (05) 260 1135
[email protected]fi
www.ekami.fi
Suomen kielen testi järjestetään niille hakijoille, joiden äidinkieli ei
ole suomi tai toinen kotimainen kieli ruotsi. Kaikilla peruskoulupohjaisilla linjoilla on mahdollisuus suorittaa myös lukion oppimäärä ja
ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Haminan kaupungin asuntotoimisto auttaa opiskelija-asunnon hankinnassa, puh. (05) 749 5047.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Tekniikan ala, Ruokolahti
Vennonmäentie 1
56100 RUOKOLAHTI
Puh. 0204 96 8402 Fax 020 496 9939
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Huipulle tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua Urheiluakatemiaan opiskelijaksi valinnan jälkeen. Mikäli harjoittelu osuu
päällekkäin ammattiopiston opetuksen kanssa, opinnot on suoritettava muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana.
Asuntolapaikka kaikille opiskelijoille.
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko, pk 14/17
Paikkoja
2012
Hakulomakkeet ja tiedustelut puh. 020 496 8214 tai [email protected]
ekamo.fi.
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
(Retail-painotteinen ko)
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
(Retail- painotteinen ko)
34/34
40
5/2
4
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
79
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
1205
Tietojenkäsittely
515
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
Datanomi, pk 2)
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
Datanomi, yo 2)
- Käytön tuen ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
18/ 25
20
3/ 2
2
32/18
30
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
6/18
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
124
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 17/ 18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
18
768
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
17/18
18
868
Matkailuala
245
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, pk17/ 18 18
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)18/17
- Kokin ko, Kokki
Majoitus- ja ravitsemisala
18
895
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Kotitalousopetus (talouskoulu), er
5/5
8
-/-
18
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
(Ammattistartti)
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
28/12
18
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, pk 2)
13/18
18
Mahdollisuus suorittaa myös lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto.
Merenkulkualan perustutkinto, pk
73/52
52
- Kansi- ja konekorjauksen ko, Korjaaja
- Kansipäällystön ko, Vahtiperämies
- Konepäällystön ko, Vahtikonemestari
Koulun alkaessa on esitettävä merimieslääkärintodistus merikelpoisuudesta.
Merenkulkualan perustutkinto, yo
15/8
8
- Kansipäällystön ko, Vahtiperämies
- Konepäällystön ko, Vahtikonemestari
Koulun alkaessa on esitettävä merimieslääkärintodistus merikelpoisuudesta.
Sosiaali- ja terveysala
770
80
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Katariinan kampus
Lehmustie 4
48130 KOTKA
Puh. 010 3959 115 Fax (05) 260 1133
[email protected]fi
www.ekami.fi
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
498
Paikkoja
2012
Suomen kielen testi järjestetään niille hakijoille, joiden äidinkieli ei
ole suomi.
Asuntolapaikkoja rajoitetusti Kotkan ja lähialueiden ulkopuolelta
tulevia oppilaita varten.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hakijat/
Valitut 2011
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, pk 2)
-/-
20
873
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)-/60
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Koulutusohjelmista järjestetään viisi suosituinta. Mahdollisuus suorittaa myös lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
769
858
861
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)47/36 36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
(Laivatalous)
Koulun alkaessa on esitettävä merimieslääkärintodistus merikelpoisuudesta. Opiskelun päätyttyä voi anoa Merenkulkulaitokselta laivakokin pätevyyskirjan. Mahdollisuus suorittaa myös lukion oppimäärä
ja ylioppilastutkinto.
600
1219
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
-/18
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Mahdollisuus suorittaa myös lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto.
Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus
Kymenlaaksonkatu 29
48100 KOTKA
Puh. 010 3959107 Fax 010 3959010
[email protected]fi
www.ekami.fi
462
22/4
6
6
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
66/52
62
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
6/2
4
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk 2)
6/10
18
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Elintarvikealan perustutkinto, pk 2)
-/18
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
3/12
18
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
41/36
36
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
597
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 33/ 17
18
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Liiketalous ja kauppa
114
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 53/ 36
36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
863
7/6
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
19/52
54
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Musiikki
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
30/ 12
12
Maarakennuskoneenkuljettaja pk 2)
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
34/18
18
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
47/30
30
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
5/7
12
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
139
Suomen kielen testi järjestetään niille hakijoille, joiden äidinkieli ei
ole suomi.
Asuntolassa on paikkoja tytöille.
460
Paikkoja
2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)44/ 31 36
- Kokin ko, Kokki
Linjalla voi samanaikaisesti suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto. Mahdollisuus osallistua urheilijakoulutukseen.
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
-/-
36
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
81
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
★
1790
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/-
Koodi Opetuspiste
Koulutus
32
12
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Opistontie 111
60800 ILMAJOKI
Puh. (06) 425 6000 Fax (06) 425 6150
[email protected]fi
www.epopisto.fi
241
900
54/15
15
27/17
20
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)119/74 80
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen, yksipäiväinen soveltuvuuskoe.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)31/8 15
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen, yksipäiväinen soveltuvuuskoe.
Kauneudenhoitoala
163
7/ 6
15
473
1309
Elintarvikealan perustutkinto, pk 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Maksuton pääsykoe.
Sosiaali- ja terveysala
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Paikkoja
2012
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
873
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja.
Asuntola on.
173
Hakijat/
Valitut 2011
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavankatu 4
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 015-221 5602 Fax 015-221 5250
[email protected]fi
www.esedu.fi
508
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 56/20
20
- Parturi-kampaajan ko
Maksuton pääsykoe.
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)56/ 39 40
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Maksuton pääsykoe.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2)10/ 9 12
- Kokin ko, Kokki
Maksuton pääsykoe.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
82
Kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina ylioppilastutkintoon valmentavat lukiotavoitteiset opinnot. Yhteistyöoppilaitoksemme lukio- opinnoissa on
Mikkelin etä- ja aikuislukio. Kaksoistutkinnon opintoihin haku 1. jakson aikana. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi.
Asuntoa voi hakea Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy, puh. (015) 150
065, www.moas.fi.
475
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
1309
Etelä-Savon ammattiopisto, peruskoulutukseen
valmistavat koulutukset
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 015-221 5230, 044-7115653 Fax 015-221 5250
[email protected]fi
http://www.esedu.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
18/20
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
20
9/13
16
Asuntoa voi hakea Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy, puh. 015150065,
www.moas.fi.
4
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 50/20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Maksuton pääsykoe.
20
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 19/ 10
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Maksuton pääsykoe.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 2) 1/ 0
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Muu koulutus
★
16
4
★
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Lisätietoja www.esedu.fi
-/ -
20
-/-/-
8
12
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1309
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Etelä-Savon ammattiopisto, Raviradantie 4-6
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 015-221 5502 Fax 015-2215250
[email protected]fi
www.esedu.fi
Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
10/7
16
Elintarvikealan perustutkinto, pk 2)
-/- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
Maksuton pääsykoe.
16
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Liiketalous ja kauppa
206
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
768
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
68/58
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Maksuton, yksipäiväinen pääsy - tai soveltuvuuskoe.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
23/16
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
Puh. 044 7115 275 Fax 015-221 5139
[email protected]fi
http://www.esedu.fi
Kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina ylioppilastutkintoon valmentavat lukiotavoitteiset opinnot. Yhteistyöoppilaitoksemme lukio- opinnoissa on
Mikkelin etä- ja aikuislukio. Kaksoistutkinnon opintoihin haku 1. jakson aikana. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi.
Asuntoa voi hakea Mikkelin opiskelija-asunnot Oy,
puh. 015 150 065, www.moas.fi.
114
Hakijat/
Valitut 2011
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, pk 2)
Maksuton pääsykoe.
19/ 8
16
60
1309
10
Etelä- Savon ammattiopisto, metsäkoulu
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 044 711 5603 Fax 015 221 5699
[email protected]fi
http://www.esedu.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
601
890
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maksuton pääsykoe.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, yo
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, yo
- Maanmittaustekniikan ko
-/-
16
30/20
20
38/40
40
-/-
4
5/6
5
Kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina ylioppilastutkintoon valmentavat lukiotavoitteiset opinnot. Yhteistyöoppilaitoksemme lukio-opinnoissa on
Mikkelin etä- ja aikuislukio. Kaksoistutkinnon opintoihin haetaan 1.
jakson aikana. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli muu
kuin suomi.
Ilmainen asuntola metsäalan perustutkinnon opiskelijoille.
Metsätalous
764
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
864
892
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
13/ 18
18
-/-
2
1309
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
768
1310
Autoalan perustutkinto, pk
46/60
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Varaosamyynnin ko, Varaosamyyjä
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
21/ 18
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja pk 2)
Maksuton pääsykoe.
Etelä-Savon ammattiopisto, Juvan yksikkö
Tirrolantie 7
51900 JUVA
52
18
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko,
Metsäkoneenkuljettaja, pk 2)
Maksuton pääsykoe.
31/ 32
32
Etelä- Savon ammattiopisto, Otavan koulutila
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 044 711 5603 Fax 015- 221 5749
[email protected]fi
http://www.esedu.fi
Kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina ylioppilastutkintoon valmentavat lukiotavoitteiset opinnot. Yhteistyöoppilaitoksemme lukio- opinnoissa on
Mikkelin etä- ja aikuislukio. Kaksoistutkinnon opintoihin haetaan 1.
jakson aikana. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli muu
kuin suomi.
Ilmainen asuntola.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
597
83
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Maatilatalous
149
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
8/8
14
10/ 12
16
Koodi Opetuspiste
Koulutus
768
Puutarhatalous
851
879
1311
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
764
8
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
516
24/ 17
24
2/ 1
5
84
25/20
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
8/15
Metsätalous
18
20
Käsi- ja taideteollisuus
20
157
8/6
10
158
29/20
20
452
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 14/ 15
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Etelä-Savon ammattiopisto, Taitola
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 050 389 1255 Fax 015 221 5799
[email protected]fi
http://www.esedu.fi
20
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk15/ 10 15
Kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina ylioppilastutkintoon valmentavat lukiotavoitteiset opinnot. Yhteistyöoppilaitoksemme lukio- opinnoissa on
Mikkelin etä- ja aikuislukio. Kaksoistutkinnon opintoihin haetaan 1.
jakson aikana. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli muu
kuin suomi.
Asuntoa voi hakea Mikkelin opiskelija-asunnot Oy,
puh. 015 150 065, www.moas.fi
4
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
25
Metsäkoneenkuljettajakoulutus alkaa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa luonnonvara- ja ympäristöalan opetuspisteessä ja osa toisen ja kolmannen vuoden opinnoista suoritetaan Etelä- Savon ammattiopistossa Mikkelissä.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
18
Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinna
Juvolantie 1142
57310 SAVONLINNA
Puh. 015-550 6400 Fax 015- 550 6450
[email protected]fi
http://www.samiedu.fi
1309
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
21/ 14
Datanomi, pk 2)
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/1
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
27/ 18
1313
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko,
Metsäkoneenkuljettaja, pk 2)
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 2)17/6
- Kokin ko, Kokki
Tietojenkäsittely
515
16
473
764
Liiketalous ja kauppa
206
12/ 9
Majoitus- ja ravitsemisala
7/ 6
Etelä- Savon ammattiopisto, Pieksämäen toimipiste
Kuusitie 41
76120 PIEKSÄMÄKI
Puh. 040 3056600 Fax 040 3056699
[email protected]fi
www.esedu.fi
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)
Paikkoja
2012
Metsätalous
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Maksuton pääsykoe. Suomen kielen koe hakijoille, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi.
Asuntola on.
114
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) 6/ 21
Maksuton pääsy- tai soveltuvuuskoe.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo 2) 8/ 5
Maksuton pääsy- tai soveltuvuuskoe.
24
8
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Maksuton pääsy- tai soveltuvuuskoe.
30/23
20
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Tietojenkäsittely
515
891
0913
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
5/13
107
124
13
1/3
3
Forssan ammatti- instituutti, Forssan toimipiste
PL 12
30101 FORSSA
Puh. 040 7130 555 Fax (03) 4335 189
[email protected]fi
http://www.fai.fi
900
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Mahdollisuus yo- tutkinnon suorittamiseen.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
16
32/42
32
4/12
16
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)-/- Käytön tuen ko
Mahdollisuus yo- tutkinnon suorittamiseen.
861
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Mahdollisuus yo- tutkinnon suorittamiseen.
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
0922
Forssan ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste
PL 12
30101 FORSSA
Puh. 050 5466 346 Fax (03) 4361 039
[email protected]fi
http://www.fai.fi
11/16
16
538
29/18
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
19/35
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 23/ 20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
-/-
16
Käsi- ja taideteollisuus
16
1901
32
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
32
Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Asuntolassa on 9 paikkaa.
16
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk29/35
- Kokin ko, Kokki
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)63/42 38
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksullinen. Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)7/6
4
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksullinen.
★
Tietojenkäsittely
515
12
Muu koulutus
32/ 20
Liiketalous ja kauppa
114
16
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Mahdollisuus yo- tutkinnon suorittamiseen.
Autoalan perustutkinto, pk 2)
34/19
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
14/16
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Sosiaali- ja terveysala
873
Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Asuntola on.
452
Paikkoja
2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)22/17 20
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Maksuton, yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
8/ 8
(Kädentaidot sisustuksessa ja pukeutumisessa)
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
14
Haapajärven ammattiopisto, Liiketalouden osasto
Opintie 1
85800 HAAPAJÄRVI
Puh. 040-1505701 Fax 08-7699 300
[email protected]fi
http://www.kam.fi/hai
16
Opiskelijat voivat hakea Haapajärven Vuokratalot Oy:n opiskelijaasuntoja.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
85
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Liiketalous ja kauppa
114
516
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
21/24
28
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 24/20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
16
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk/11
10
- Ohjelmistotuotannon ko
Ammatilliseen tutkintoon voi sisällyttää opintoja Haapajärven lukiosta. Tavoitteena kaksois- tai kolmoistutkinto.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 3/3
2
- Ohjelmistotuotannon ko
139
Haapajärven ammattiopisto, Maa- ja metsätalousosasto
Erkkiläntie 1
85800 HAAPAJÄRVI
Puh. 040-1505702 Fax 08-7699 200
[email protected]fi
http://www.kam.fi/hai
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
6/7
12
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
9/10
10
25/18
14
12/14
12
3/2
4
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
1901
Paikkoja
2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
40/36
25
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Ammatilliseen tutkintoon voi sisällyttää opintoja Haapajärven lukiosta. Tavoitteena kaksois- tai kolmoistutkinto.
Tietojenkäsittely
515
Hakijat/
Valitut 2011
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Puutarhatalous
851
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Puutarhatuotannon ko
Matkailuala
Asuntola on.
228
Maatilatalous
149
202
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
229
86
1912
Maatalousalan perustutkinto, pk
48/40
30
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Ammatilliseen tutkintoon voi sisällyttää opintoja Haapajärven lukiosta. Tavoitteena kaksois- tai kolmoistutkinto.
Maatalousalan perustutkinto, yo
0/0
3
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
473
Metsätalous
476
Metsäalan perustutkinto, pk
14/16
12
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ammatilliseen tutkintoon voi sisällyttää opintoja Haapajärven lukiosta.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk26/ 24
- Kokin ko, Kokki
26
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
490
1990
Haapaveden ammattiopisto
PL 53
86601 HAAPAVESI
Puh. (08) 459 2111 Fax (08) 459 2280
[email protected]fi
www.hao.fi
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
0/1
6/7
6
8
0/0
4
0/0
4
Haapaveden Opisto
PL 62
86601 HAAPAVESI
Puh. 020 741 5900 Fax (08) 450 445
opisto[email protected]fi
http://www.haapop.fi
Asuntola on, siellä asuminen ja ruokailut ovat opiskelijalle ilmaisia.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
241
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto, pk
24/21
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
4
Majoitus- ja ravitsemisala
Lukion suorittaneilla koulutuspituus n. 2 vuotta. Pk-pohjaisille opiskelijoilla (ei Kotitalousopetus) mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi.
Oppilaitoksella on kaksi asuntolaa ja rajoitettu mahdollisuus vuokraasuntoihin.
861
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 5/2
16
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 3.5.2012.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 3.5.2012.
35/12
20
4/2
10
3/2
5
Liiketalous ja kauppa
164
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, pk 2)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 4.5.2012.
178
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, yo 2)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 4.5.2012.
Paikkoja
2012
20/8
15
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
20
1202
Harjun oppimiskeskus
Katariinankuja 19
49980 RAVIJOKI
Puh. (05) 229 5500 Fax (05) 229 5555
[email protected]fi
www.harjunopk.fi
Muu koulutus
Koodi Opetuspiste
Koulutus
441
0127
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Soveltuvuuskoe on maksullinen.
Perustutkintoa suorittaville on opiskelupäivinä maksuton asuntolapaikka ja ruokailu.
218
217
0125
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
42/48
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto sekä lukio, pk 2)
8/10
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Virolahden lukion kanssa.
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
8/9
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
16
14
873
Asuntolaa ei ole.
Liiketalous ja kauppa
114
330
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
211/70
70
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 05.05.2012. Urheiluakatemiamerkonomikoulutukseen, johon otetaan 22 opiskelijaa, haetaan yhteishaussa joustavan valinnan kautta. Lisäksi hakijan tulee täyttää
erillinen hakulomake, joka löytyy osoitteesta www.liiketalousopisto.fi
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk 2)40/24 24
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 05.05.2012. Helmi Liiketalousopiston Liiketalouden kaksoistutkinnon (merkonomi + yo) opiskelupaikkana toimii Helmi Liiketalousopisto (Latokartanontie 12,
00700 Helsinki).
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
74/41
40
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Matkailuala
431
Matkailualan perustutkinto sekä lukio 2)
77/24
24
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 05.05.2012. Helmi Liiketalousopiston Matkailualan kaksoistutkinnon (matkailuvirkailija + yo)
opiskelupaikkana toimii Helmi Liiketalousopisto (Latokartanontie 12,
00700 Helsinki).
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
73/40
40
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 05.05.2012.
Helsingin Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A
00530 HELSINKI
Puh. 050 5781 341 Fax (09) 701 2282
[email protected]fi
http://www.hdo.fi
Sosiaali- ja terveysala
259
40
Helmi Liiketalousopisto
PL 87
00701 HELSINKI
Puh. (09) 350 9210 Fax (09) 3509 2184
[email protected]fi
http://www.liiketalousopisto.fi
Paikkoja
2012
Asuntolaa ei ole.
Maatilatalous
215
Hakijat/
Valitut 2011
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
62/16
23
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen koulutusohjelma
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
- Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
- Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
- Vammaistyön koulutusohjelma
- Vanhustyön koulutusohjelma
Opiskeluaika 3,5 vuotta. Kaikki opetus Diakoniaopistolla. Opinnot
järjestetään yhteistyössä Töölön yhteiskoulun aikuislukion kanssa.
Maksullinen soveltuvuuskoe ja kielikoe, jos äidinkieli on muu kuin
suomi. Lisätietoja www.hdo.fi/ koulutustarjonta/lähihoitaja/kaksoistutkinto.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)495/78 78
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Mahdollisuus työssäoppimispainotteiseen opiskeluun ja kansainväliseen työssäoppimiseen. Maksullinen soveltuvuuskoe ja kielikoe, jos
äidinkieli on muu kuin suomi.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)96/32 35
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
-/30
(Kotoutumisen alkuvaiheen tueksi)
Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi> hakeminen. Lisätietoa
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
87
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
koulutuksesta [email protected]fi ja puh. 050 5781 341. Hakijat kutsutaan
valintapäivään.
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
-/15
(Itsenäistyville nuorille)
Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi> hakeminen. Lisätietoa
koulutuksesta [email protected]fi ja puh. 050 5781 341. Hakijat kutsutaan
valintapäivään.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0115
★
★
★
★
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
0106
88
Paikkoja
2012
Helsingin maalariammattikoulu
Kornetintie 2b
00380 HELSINKI
Puh. (09) 768 103 Fax (09) 719 349
[email protected]
http://www.hmak.com
Asuntolaa ei ole.
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/20
valmistava koulutus, pk
Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi> hakeminen. Lisätietoa
hakuneuvonnasta [email protected]fi ja puh. 050 5781 341. Kaikki hakijat
kutsutaan valintahaastatteluun.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/40
valmistava koulutus, pk
Suomen kielessä vaaditaan vähintään taso A2.2. Koulutus kuuluu
kotoutumistuen piiriin. Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/55
(Erityistä tukea tarvitseville nuorille VALO, NUVA, NEUVO, VAMOS,
CAMINO)
Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi>hakeminen. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Lisätietoa hakuneuvonnastamme
puh. 050 578 1341 ja [email protected]fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/20
(Erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille, TUEX)
Haku suoraan oppilaitokseen www.hdo.fi> hakeminen. Hakijat kutsutaan valintapäivään. Lisätietoa koulutuksesta hakuneuvonnasta
[email protected]fi, 050 5781 341.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/5
(Nuoret kehitysvammaiset autistit- AUKI)
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rinnekodin kanssa. Lisätietoja
www.hdo.fi.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
864
0132
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
-/-
20
107/48
40
Helsingin palvelualojen oppilaitos,
Kauneudenhoitoalan koulutusyksikkö
PL 3912
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 413 Fax (09) 3108 4340
[email protected]fi
http://www.helpa.edu.hel.fi
Kauneudenhoitoala
163
165
284
292
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
253/72
- Parturi-kampaajan ko
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, er 2) 52/10
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
232/36
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja sekä lukio, pk40/18
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo
111/18
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 104/20
- Parturi-kampaajan ko
(osin englanninkielinen opetus)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012.
Helsingin Konservatorio
Ruoholahdentori 6
00180 HELSINKI
Puh. (09) 5860 580 Fax (09) 5860 5868
[email protected]fi
www.konservatorio.fi
285
Koulutuksen yhteydessä on mahdollista suorittaa myös lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto aikuislukiossa. Opiskelijavalinta tehdään Helsingin Konservatorion oman pääsykokeen perusteella. Pääsykokeet
järjestetään 21.-25.5.2012. Pääsykokeista saa tietoa konservatorion
hakuoppaasta ja verkkosivuilta.
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk/ yo
(Hius- ja kauneudenhoitoalalle valmistava koulutus).
0103
Helsingin palvelualojen oppilaitos,
Roihuvuoren koulutusyksikkö
PL 3910
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 417 Fax (09) 3108 4710
[email protected]fi
http://www.helpa.edu.hel.fi
480
90
8
16
18
16
16
Muu koulutus
Musiikki
460
462
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
32/9
15
66/17
15
Asuntolaa ei ole.
16
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
873
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
894
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Koodi Opetuspiste
Koulutus
76/36
32
63/18
16
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
189
187
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
96/56
- Vaatetuksen ko, Sisustusompelija, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto sekä lukio, pk19/ 18
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
153/56
- Vaatetuksen ko, Modisti, Vaatetusompelija, Vaatturi
48
16
48
900
Matkailuala
228
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 30/18 16
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)185/163 136
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 10.05.2012.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 29/36
32
- Kokin ko, Kokki
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
0143
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos,
Malmin ja Laakson koulutusyksiköt
PL 3920
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09)310 81321 Fax (09) 310 80207
[email protected]fi
www.hesote.edu.hel.fi
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
Lähihoitaja, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
Lähihoitaja, yo 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Paikkoja
2012
379/192
180
141/107
100
Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
-/-
16
Lähihoitajakoulutuksen perusopinnot suoritetaan Vilppulantien toimipisteessä.
Asuntolaa ei ole.
222
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
54/27
35
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön koulutusohjelma
- Vanhustyön koulutusohjelma
Oppilaitoksessa voi suorittaa lukion yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.
Hammastekniikan perustutkinto,
49/17
18
Hammaslaborantti, pk 2)
- Hammastekniikan ko
Hammastekniikan perustutkinto toteutetaan Vilppulantien toimipisteessä Malmilla.
Farmasia ja muu lääkehuolto
153
270
Sosiaali- ja terveysala
259
Hakijat/
Valitut 2011
209
Lääkealan perustutkinto, pk 2)
66/15
15
- Apteekkialan ko, Lääketeknikko
- Lääkealan ko, Farmanomi
Lääkealan perustutkinto toteutetaan Vilppulantien toimipisteessä
Malmilla.
Lääkealan perustutkinto sekä lukio, pk 2)
11/5
5
- Apteekkialan ko, Lääketeknikko
- Lääkealan ko, Farmanomi
Lääkealan perustutkinto toteutetaan Vilppulantien toimipisteessä
Malmilla.
Lääkealan perustutkinto, yo 2)
69/20
20
- Apteekkialan ko, Lääketeknikko
- Lääkealan ko, Farmanomi
Lääkealan perustutkinto toteutetaan Vilppulantien toimipisteessä
Malmilla.
Muu koulutus
★
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk/yo
30
36
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
89
0105
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Haagan koulutusyksikkö, Abraham Wetterin tie
PL 3940
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4533
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
774
0102
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Ohjattua valmennusta monissa lajeissa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta. Lisätietoja www.urhea.fi.
Ei asuntolaa.
913
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
190/121
120
23/10
10
885
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
45/40
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
-/- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
26/10
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
114
6
10
316
Muu koulutus
★
★
0102
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Kone- ja metallialle ohjaava koulutus.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Rakennusalalle ohjaava koulutus.
-/-
15
255
-/-
15
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Haagan koulutusyksikkö, Holkkitie
PL 3932
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. 09 3108 415 Fax 09 3108 4660
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
768
281
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
173/33
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
113/55
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)
Logistiikan perustutkinto, yo
10/2
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
4
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Haagan koulutusyksikkö, Ilkantie
PL 3931
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4660
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
276
Autoalan perustutkinto, pk 2)
242/180 200
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Automaalauksen ko, Automaalari
- Automyynnin ko, Automyyjä
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
- Varaosamyynnin ko, Varaosamyyjä
Autoalan perustutkinto sekä lukio, pk 2)
82/17
20
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto yhteistyössä Helsingin
aikuislukion kanssa.
Autoalan perustutkinto, yo
28/20
20
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, er 2)
30/11
10
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Muu koulutus
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Ohjattua valmennusta monissa lajeissa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta. Lisätietoja www.urhea.fi.
Ei asuntolaa.
124
6/4
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, yo
Paikkoja
2012
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Ohjattua valmennusta monissa lajeissa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta. Lisätietoja www.urhea.fi.
Ei asuntolaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hakijat/
Valitut 2011
38
56
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Autoalalle ohjaava koulutus.
0104
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Käpylän koulutusyksikkö, Kontulantie
PL 3938
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4813
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
- /-
15
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Ohjattua valmennusta monissa lajeissa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta. Lisätietoja www.urhea.fi.
HUOM! Lukuvuonna 2012 - 2013 Kullervonkadun toimipisteen peruskorjauksen vuoksi painoviestinnän perustutkinnon ja prosessiteollisuuden perustutkinnon opetustilat sijaitsevat Myllypurossa osoitteessa
Kontulantie 1.
Ei asuntolaa.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2
91
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Graafinen ja viestintätekniikka
766
767
772
773
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Ulkoasun toteutuksen ko, pk
47/40
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, pk
29/20
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Ulkoasun toteutuksen ko, yo
26/40
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, yo
12/20
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk24/20
- Kemiantekniikan ko
Paikkoja
2012
Muu koulutus
40
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
AV-alalle ohjaava koulutus.
0104
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Käpylän koulutusyksikkö, Onnentie
PL 3934
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4940
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
40
20
20
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
Hakijat/
Valitut 2011
20
-/-
15
Muu koulutus
★
★
0104
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Ei asuntolaa.
60
16
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
583
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Käpylän koulutusyksikkö, Muotoilijankatu
PL 3936
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 0344
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
584
0105
Ei asuntolaa.
Viestintä ja informaatiotieteet
352
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
416
418
420
363
417
419
421
92
425
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Valokuvaus, pk 2)
122/ 12
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liikkuva kuva, pk 2)
89/12
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Ääni, pk 2)
103/ 12
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Uusmedia, pk 2)
235/11
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Valokuvaus, yo 2)
70/6
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liikkuva kuva, yo 2)
47/6
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Ääni, yo 2)
60/ 6
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Uusmedia, yo 2)
128/4
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Digimedia, yo 2)
32/18
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
38/20
20
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinnossa on myös mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen, laboratorioalan perustutkinto + lukio, yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
30/20
20
- Laboratorioalan ko
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Vallilan koulutusyksikkö, Sturenkatu
PL 3937
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4533
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
12
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Ohjattua valmennusta monissa lajeissa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta. Lisätietoja www.urhea.fi.
Ei asuntolaa.
12
12
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
597
12
858
6
862
886
6
890
6
600
6
191
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, pk
- Maanmittaustekniikan ko
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Kylmäasennuksen ko, Kylmäasentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, yo
- Maanmittaustekniikan ko
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
26/20
20
130/41
40
11/15
15
-/-
20
13/5
5
13/10
10
Sähkö- ja automaatiotekniikka
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 139/120
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
120
193
192
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
84/ 20
20
sekä lukio, pk
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 38/20
20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
143
Liiketalous ja kauppa
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 122/140 140
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa on myös mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen, tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto + lukio, yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 35/ 20
20
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
114
330
206
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
863
864
653
891
904
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
- Verhoilun ko, Verhoilija
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo
- Sisustuksen ko, Sisustaja
- Verhoilun ko, Verhoilija
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
67/24
28
60/35
35
55/20
20
68/16
12
546
516
28/5
5
8/10
10
592
505
668
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2)115/40 40
- Turvallisuusalan ko
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
35/31
30
Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
Suunnitteluassistentin perustutkinnossa on myös mahdollisuus kahden
tutkinnon suorittamiseen, suunnitteluassistentin perustutkinto + lukio,
yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2)42/11 20
- Turvallisuusalan ko
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
41/10
10
Suunnitteluassistentti, yo
- Teknisen suunnittelun ko
0601
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
0623
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen
PL 14
32701 HUITTINEN
Puh. (03) 5212 3100 Fax (03) 5212 3102
[email protected]fi
http://www.sasky.fi
38
5
8
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk27/28 36
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
4/ 4
5
Datanomi sekä lukio, pk
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/2
3
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki
Kauvatsantie 189
32800 KOKEMÄKI
Puh. (03) 5212 3009 Fax (03) 5212 3013
[email protected]fi
www.sasky.fi
Asuntolassa on 199 asuntolapaikkaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
076
858
886
Muu koulutus
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
37/40
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk6/5
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
8/3
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
515
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Paikkoja
2012
Pk-pohjaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus suunnata opintoja yotutkinnon suorittamiseen tai suorittaa yhdistelmätutkinto (pt + lukio,
4 v). Yhteistyö toteutetaan Lauttakylän, Kokemäen ja Sastamalan lukioiden kanssa.
Asuntolaa ei ole.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Hakijat/
Valitut 2011
Talotekniikan perustutkinto sekä lukio, pk 2)
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo 2)
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
1/ 1
2
20/16
16
0/0
2
Maatilatalous
16
149
288
358
514
202
Maatalousalan perustutkinto, pk
9/12
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja sekä lukio, pk 2) 7/9
Maatalousalan perustutkinto sekä lukio, pk
3/3
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
46/34
Maatalousalan perustutkinto, yo
2/0
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
16
6
2
24
2
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
93
Koodi Opetuspiste
Koulutus
581
250
Hakijat/
Valitut 2011
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
Maatalousalan perustutkinto, er 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Paikkoja
2012
851
879
926
10
8
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri sekä lukio, pk0/0
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
13/16
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
5/ 3
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er 2) 6/ 3
- Puutarhatuotannon ko
857
4
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
34/ 20
40
- Valmistustekniikan ko, Hienomekaanikko, Levyseppähitsaaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 50/ 40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
40
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
20
864
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
15/ 20
20
33/20
20
23/20
20
53/20
20
-/-
20
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
6
183
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
8
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Karankatu 3- 5
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 128
[email protected]fi
www.hyria.fi
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen sekä
suorittaa opintoja muissa Hyrian yksiköissä ja Hyvinkään- Riihimäen seudun oppilaitoksissa ja osallistua yhteisiin urheiluvalmennusryhmiin. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli on
muu kuin suomi.
Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:ltä voi hakea opiskelija-asuntoja.
94
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Kauneudenhoitoala
163
0326
Hakijat/
Valitut 2011
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
10/14
3/1
Puutarhatalous
269
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk44/ 20
- Kokin ko, Kokki
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Haku suoraan oppilaitokseen.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Mm. päättötodistuksen korotusmahdollisuus)
Haku suoraan oppilaitokseen.
20
Muu koulutus
★
-/-
16
-/-
14
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0389
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Uudenmaankatu 20
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 903
[email protected]fi
www.hyria.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
324
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Metsäalan perustutkinto, yo
2/4
- Metsätalouden ko, Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja
7
Luonto- ja ympäristöala
174
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen sekä
suorittaa opintoja muissa Hyrian yksiköissä ja Hyvinkään-Riihimäen seudun oppilaitoksissa ja osallistua yhteisiin urheiluvalmennusryhmiin. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli on
muu kuin suomi.
Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:ltä voi hakea opiskelija-asuntoja.
278
0915
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
14/ 12
12
12/ 12
12
Hyria koulutus Oy, Riihimäki, Sakonkatu 1
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 537 1021
[email protected]fi
www.hyria.fi
Viestintä ja informaatiotieteet
523
0301
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen sekä
suorittaa opintoja muissa Hyrian yksiköissä ja Hyvinkään- Riihimäen seudun oppilaitoksissa ja osallistua yhteisiin urheiluvalmennusryhmiin. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli on
muu kuin suomi.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, pk 2)74/ 12 12
- Kuva- ja mediataiteen ko
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, yo 2)30/ 12 12
- Kuva- ja mediataiteen ko
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 838
[email protected]fi
www.hyria.fi
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen sekä
suorittaa opintoja muissa Hyrian yksiköissä ja Hyvinkään- Riihimäen seudun oppilaitoksissa ja osallistua yhteisiin urheiluvalmennusryhmiin. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Suomen kielen koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli on
muu kuin suomi.
Oppilaitoksessa on oppilasasuntola.
511
514
202
581
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
17/11
330
11
16
5
64/10
10
851
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Puutarhatuotannon ko
27/18
18
6/8
8
Metsäalan perustutkinto, pk
10/9
- Metsätalouden ko, Metsuri- metsäpalvelujen tuottaja
27/ 20
20
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
51/44
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk40/14
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
44
15
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk29/22 22
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
6/ 5
5
Datanomi sekä lukio, pk
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
28/20
20
62/40
40
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Metsätalous
229
546
858
Puutarhatalous
20
Tietojenkäsittely
515
124/16
3/4
55/ 20
Liiketalous ja kauppa
114
Maatilatalous
149
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
9
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
21/40
20
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
497
95
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
20
114
20
206
17/5
9
515
25/2
9
24/20
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
583
584
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk 2)
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo 2)
- Laboratorioalan ko
124
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
474
55/20
20
45/20
20
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja pk 2) -/- Turvallisuusalan ko
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk38/36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmavalinta tehdään 1. opiskeluvuoden lopussa.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 11/4
- Kokin ko, Kokki
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
96
0319
20
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk37/36 30
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Hakemukset erillishakuna suoraan oppilaitokseen.
0911
Hämeen ammatti-instituutti, Evo
Saarelantie 1
16970 EVO
Puh. 03-6461 Fax 03-646 5300
[email protected]fi
http://www.hami.fi
22
Muu koulutus
52
8
12/16
16
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
- /32
valmistava koulutus, pk
Ammattistarttiin hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/14
Hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen.
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Kauppalankatu 18
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 876
[email protected]fi
www.hyria.fi
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen sekä
suorittaa opintoja muissa Hyrian yksiköissä ja Hyvinkään-Riihimäen
seudun oppilaitoksissa ja osallistua yhteisiin urheiluvalmennusryhmiin. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on maksullinen soveltuvuuskoe, päivät ilmoitetaan erikseen kutsukirjeissä. Suomen kielen
koe järjestetään hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:ltä voi hakea opiskelija-asuntoja.
14
Opiskelijoille on maksuton asuntolapaikka.
Muu koulutus
★
21/20
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)136/66 60
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
93
Sosiaali- ja terveysala
Majoitus- ja ravitsemisala
473
89/95
873
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Paikkoja
2012
Liiketalous ja kauppa
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 19/20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Hakijat/
Valitut 2011
Metsätalous
229
324
0906
Metsäalan perustutkinto, pk
22/15
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto, yo
3/2
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
18
2
Hämeen ammatti-instituutti, Lepaa
Lepaantie 129
14610 LEPAA
Puh. 03-6461 Fax 03-646 5200
[email protected]fi
http://www.hami.fi
Oppilaitoksessa on maksuton asuntola instituutin opiskelijoille.
Puutarhatalous
851
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
17/20
20
6/10
5
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0905
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Hämeen ammatti-instituutti, Meijerialan yksikkö
Kankaistenkatu 33 C
13220 HÄMEENLINNA
Puh. 03-6461 Fax (03) 6871210
[email protected]fi
http://www.hami.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0902
Asuntola on ilmainen instituutin opiskelijoille.
Hämeen ammatti-instituutti, Mustiala
Mustialantie 105
31310 MUSTIALA
Puh. 03-646 5519 Fax 03-646 5500
[email protected]fi
http://www.hami.fi
Maatilatalous
Elintarvikealan perustutkinto
Meijerialan ko, Meijeristi, pk
46/22
20
Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista meijeriteollisuudessa.
Elintarvikealan perustutkinto
Meijerialan ko, Meijeristi, yo
18/12
10
Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista meijeriteollisuudessa.
149
202
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
18/20
18
3/2
2
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
905
Paikkoja
2012
Asuntola on ilmainen instituutin opiskelijoille.
Elintarvikeala ja biotekniikka
867
Hakijat/
Valitut 2011
KA 27.2.–16.3.
97
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1044
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ikaalisten kauppaoppilaitos
PL 12
39501 IKAALINEN
Puh. 044 7554548 Fax (03) 245 2601
[email protected]fi
www.lpkky.fi/ikol
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuus
242
354
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
29/25
25
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk20/25 25
- Käytön tuen ko
1042
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Kihniö
Kuruntie 17
39820 KIHNIÖ
Puh. (03) 448 4252 Fax (03) 448 4224
[email protected]fi
http://www.lpkky.fi/ikata
Tietojenkäsittely
246
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Opetuspisteessä on oppilasasuntola.
98
Hakijat/
Valitut 2011
YHTEISHAKU 27.2.–16.3.2012 www.haenyt.fi
383
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Veneenrakennus, pk 2)
0/0
2
(puuveneenrakennus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Lasiala, pk 2)
11/ 3
8
(taide- ja sisustuslasi)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo-tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Veneenrakennus, yo 2)
2/2
2
(puuveneenrakennus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Lasiala, yo 2)
7/ 8
8
(taide- ja sisustuslasi)
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1042
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Eino Salmelaisen katu 20
39500 IKAALINEN
Puh. (03) 450 9327 Fax (03) 450 9330
[email protected]fi
http://www.lpkky.fi/ikata
Paikkakunnalla on opiskelija-asuntoja. Oppilaitoksesta voi kysyä
lisätietoja.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
396
538
Käsi- ja taideteollisuus
261
280
379
551
797
190
273
291
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Soitinrakennusala, pk 2)
42/ 9
10
(kitaranrakennus, harmonikanrakennus)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
4/ 4
4
(sisustuspainotteinen tekstiiliala)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
17/ 8
8
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Restaurointiala, pk 2)
8/ 6
14
(huonekalurestaurointi, rakennusrestaurointi)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
11/ 7
8
(hienopuuseppä)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo 2)
7/ 7
8
(erikoismetalli)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Asesepäntyö, yo 2)
- /7
Artesaanin tutkintoon voi sisällyttää yrittäjyyteen valmentavia
opintoja.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
111
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
11/ 5
8
(hienopuuseppä)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo-tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk 2)
5/ 4
8
(erikoismetalli)
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo-tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Asesepäntyö, pk 2)
-/6
Artesaanin tutkintoon voi sisällyttää yrittäjyyteen valmentavia opintoja. Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, pk 2)
5/2
8
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto artesaanitutkinnon rinnalla.
Hakijat/
Valitut 2011
28.2. - 18.3.2011, www.haenyt.fi
99
Koodi Opetuspiste
Koulutus
319
384
550
564
565
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Restaurointiala, yo 2)
(huonekalurestaurointi, rakennusrestaurointi)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Soitinrakennusala, yo 2)
(kitaranrakennus, harmonikanrakennus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
20/14
14
550
5/5
8
565
3/4
4
452
43/9
10
11/8
8
523
1517
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, pk 2)40/8
- Graafisen suunnittelun ko
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, yo 2)46/8
- Graafisen suunnittelun ko
455
8
458
8
Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Toivalantie 51
70900 TOIVALA
Puh. 0207 205 840 Fax 0207 205 841
[email protected]fi
http://www.ingmanedu.fi
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
7/ 5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
12/ 5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
4
4
Viestintä ja informaatiotieteet
Viestintä ja informaatiotieteet
497
Hakijat/
Valitut 2011
457
459
511
Oppilaitoksella ei ole asuntolaa. Opiskelijat asuvat yleensä joko Kuopiossa tai Siilinjärvellä.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
38/12
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(graafinen suunnittelu ja multimedia)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, pk 2)
28/12
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Valokuvauksen ko, pk 2)
28/12
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, yo 2)
9/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Valokuvauksen ko, yo 2)
25/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
10/4
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(graafinen suunnittelu ja multimedia)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
10
10
10
4
4
4
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Käsi- ja taideteollisuus
100
111
538
551
190
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
12/ 5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
9/ 8
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
14/ 6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
9/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
★
10
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus,
Jyväskylän toimipiste
Vapaudenkatu 40-42
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014 334 1550 Fax 014 334 1560
[email protected]fi
www.ijkk.fi
10
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vammaisille, vajaakuntoisille ja muutoin erityisopetuksen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Koulutuskokeilua järjestetään ammatilliseen koulutukseen hakeutuville asiakkaille. Elokuussa 2012 alkaville opintolinjoille hakuaika
päättyy 30.3.2012.
Ei asuntolaa.
10
Muu koulutus
★
4
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA Ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA- Meku Aikuisille mielenterveyskuntoutujille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Tikva Tieto- ja viestintätekniikan alalle)
16
10
8
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Järvenpää
PL 46
04401 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 292 011 Fax (09) 2920 1270
[email protected]fi
http://www.ijkk.fi
★
★
★
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vamman, sairauden tai
muun syyn vuoksi erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä
tarvitseville. Hakemus tehdään hakulomakkeelle, joka löytyy kotisivuiltamme: www.ijkk.fi/haku/haku.html. Elokuussa 2012 alkavan
koulutuksen opiskelijahaku päättyy 30.3.2012. Tammikuussa 2013
alkavan koulutuksen opiskelijahaku päättyy 16.11.2012.
Asuntolapaikkoja on Järvenpäässä 160. Asuntola on suljettu loma-aikoina.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk-/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
★
★
6
★
Liiketalous ja kauppa
★
★
★
Käsi- ja taideteollisuus
★
★
-/-
12
-/-
12
Tietojenkäsittely
★
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk-/- Käytön tuen ko
10
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
-/-
8
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Hienomekaanikko
★
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
8
16
8
16
6
9
8
8
8
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus,
Tampereen opetuspiste
Insinöörinkatu 17
33720 TAMPERE
[email protected]fi
www.ijkk.fi
-/-
8
-/-
10
★
-/-
8
★
-/-
8
1391
/-
8
-/-
8
Itä-Karjalan kansanopisto
Valoniementie 32
58450 PUNKAHARJU
Puh. (015) 57 211 Fax (015) 5721 220
[email protected]fi
www.ikko.fi
8
Asuntola on.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/(AVA- Tahko tekniikan ja liikenteen alalle, työpain.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Kauha liiketalouden alalle )
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Ltt logistiikka-alan työtehtäviin )
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Ovi vaikeasti liikunta- ja monivammaisille )
- Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Tikva tieto- ja viestintätekniikan alalle)
- Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-S Asperger-henkilöille )
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Sykli nuorille psyykkistä tukea tarvitseville)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA- Alma liikuntarajoitteisille maahanmuuttajille)
Paikkoja
2012
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vammaisille, vajaakuntoisille ja muutoin erityisopetuksen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Koulutuskokeilua järjestetään ammatilliseen koulutukseen hakeutuville asiakkaille. Elokuussa 2012 alkaville opintolinjoille hakuaika
päättyy 30.03.2012.
Ei asuntolaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Hakijat/
Valitut 2011
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk - /(AVA-Sykli nuorille psyykkistä tukea tarvitseville)
6
8
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, pk
- Kelloalan ko, Kelloseppä
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Muu koulutus
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/(AVA-Tekva Tekniikan ja liikenteen alalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/(AVA-Valpas sosiaali-ja terveysalalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/(TYVA erilaisiin työtehtäviin)
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/(AVA-Meku Aikuisille mielenterveyskuntoutujille)
8
8
10
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
977
512
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
1/1
10
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus, (talouskoulu), pk0/0 10
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 1/1
10
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Työssäoppiminen keskeistä.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
101
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Muu koulutus
★
★
★
2111
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I). Työssäoppiminen keskeistä.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II). Työssäoppiminen keskeistä.
10
139
6
143
6
-/-
14
- /-
4
Metsätalous
229
324
Itä-Lapin ammattiopisto
Lepistöntie 1
98120 KEMIJÄRVI
Puh. 040 485 7695 Fax 016 815553
[email protected]fi
www.kemijarvi.fi/ilo
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Metsäalan perustutkinto, pk
11/10
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto, yo
0/0
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
12
2
Sosiaali- ja terveysala
873
PK-pohjaisten tutkintojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
myös lukio-opintoja ja yo-tutkinto. Opiskelijalla on mahdollisuus valita lukio-opintoja Itä- Lapin lukioista ja Lapin etälukion opintotarjonnasta. Oppilaitos järjestää kielikokeen, johon lähetetään erillinen kutsu, niille hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
Asuntola on.
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)32/15 18
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoepidetään 8.5.2012 os. Halmetie 3, 98120
Kemijärvi.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)9/0
4
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoepidetään 8.5.2012 os. Halmetie 3, 98120
Kemijärvi.
Kauneudenhoitoala
163
Liiketalous ja kauppa
114
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
9/ 9
14
3/ 2
6
480
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
14/ 14
14
1/ 1
2
474
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
885
102
18
2/0
2
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
13/ 11
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk9/ 15
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0/ 0
- Kokin ko, Kokki
14
2
Muu koulutus
★
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
10/18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
16
2
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/10
valmistava koulutus, pk
Haku koulutukseen oppilaitoksesta, puh. 040 4857695 ja www.kemijarvi.fi/ilo kautta saatavalla hakukaavakkeella.
1290
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Jaakkiman kristillinen opisto
Opistontie 21
56100 RUOKOLAHTI
Puh. (05) 669 0300 Fax (05) 669 0370
[email protected]fi
http://www.jaakkima.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
511
Opetus- ja kasvatustyö
1645
20
Jyväskylän aikuisopisto, Keuruu
Lapinmäentie 7
42700 KEURUU
Puh. 040 341 5055 Fax 040 341 5020
[email protected]fi
www.jao.fi
192
1645
143
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)32/13 15
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Maksullinen pääsy- tai soveltuvuuskoe. Mahdollisuus yo-tutkinnon
suorittamiseen.
Jyväskylän aikuisopisto, Viitaniemi
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5055 Fax 040 341 6412
[email protected]fi
www.jao.fi
967
38/8
6
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
104/15
24
- Maarakennuskoneenkuljetuksen ko, Maarakennuskoneenkuljettaja
Kahden tutkinnon opintojen (yo-tutkinto) suorittaminen on mahdollista. Pääsykoe on maksuton.
584
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 47/36
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 5/8
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Painoviestinnän perustutkinto,
Painotuotantoassistentti, pk
- Painotekniikan ko
- Ulkoasun toteutuksen ko
Painoviestinnän perustutkinto,
Painotuotantoassistentti, yo
- Painotekniikan ko
- Ulkoasun toteutuksen ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
- Laboratorioalan ko
74
6
34
6
24/44
28
15/8
12
22/20
16
17/6
4
-/-
70
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1616
Jyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 5200
www.jao.fi
Jyväskylän ammattiopisto, Harju
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 6189
www.jao.fi
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Oppilaitoksessa oma asuntola.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 129/76
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 29/8
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
583
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
1616
34
Graafinen ja viestintätekniikka
953
Mahdollisuus asua kuntayhtymän oppilasasuntolassa Sepänkatu 3.
861
111/34
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Sosiaali- ja terveysala
873
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti pk
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2)36/20
- Lapsi- ja perhetyön ko
Paikkoja
2012
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Kaksi asuntolaa.
184
Hakijat/
Valitut 2011
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Oppilaitoksessa oma asuntola.
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
278/160 150
Lähihoitaja, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
Ensihoidon koulutusohjelman valinta edellyttää, että on suorittanut Bajokortin koulutusohjelmaopintojen alkuun mennessä.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
103
Koodi Opetuspiste
Koulutus
900
1616
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen ja yksipäiväinen soveltuvuuskoe. Koulutusohjelma valitaan perusopintojen loppuvaiheessa.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 221/70
60
Lähihoitaja, yo 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
Ensihoidon koulutusohjelman valinta edellyttää, että on suorittanut Bajokortin koulutusohjelman alkuun mennessä.
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen ja yksipäiväinen soveltuvuuskoe. Koulutusohjelma valitaan perusopintojen loppuvaiheessa.
Jyväskylän ammattiopisto, Miilutie
Miilutie 2
41900 PETÄJÄVESI
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 6079
www.jao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
550
565
458
1616
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
261
538
551
190
273
104
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani,
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo
13/ 5
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo
12/ 7
4
4
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Valokuvauksen ko, pk 2)
69/ 14
12
Jyväskylän ammattiopisto, Musiikki
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 5878
[email protected]fi
www.jao.fi
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Oppilaitoksella oma asuntola.
Musiikki
460
462
1616
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
41/13
12
92/26
18
Jyväskylän ammattiopisto, Priimus
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 6000
www.jao.fi
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Oppilaitoksella oma asuntola.
Käsi- ja taideteollisuus
111
Paikkoja
2012
Viestintä ja informaatiotieteet
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Opiskelijat voivat hakea asuntoa Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:ltä.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo
Hakijat/
Valitut 2011
Matkailuala
10/7
8
225
16/ 10
8
245
11/ 8
8
228
18/ 6
8
248
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk29/16
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 26/16
Matkailuvirkailija, pk
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 27/12
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 17/ 12
Matkailuvirkailija, yo
12
12
8
8
Majoitus- ja ravitsemisala
473
5/ 3
4
7/ 2
4
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk200/176
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 63/46
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
160
40
1616
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
885
Jyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 5100
www.jao.fi
866
Liiketalous ja kauppa
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
227/156 144
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Mahdollisuus suuntautua myös vähittäiskauppaan (Retail-merkonomi).
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, yo
62/48
36
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
894
Tietojenkäsittely
515
516
858
861
886
889
863
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
891
72/44
864
38
892
125/60
58
Elintarvikealan perustutkinto, pk
63/56
50
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
(ruokavalmisteiden, säilykkeiden, leipomoeinesten ja makeisten valmistus, pakkaus ja myynti)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
(ruoka- ja kahvileipien ja konditoriatuotteiden valmistus, pakkaus,
myynti ja asiakaspalvelu)
Elintarvikealan perustutkinto, yo
15/14
10
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
(ruokavalmisteiden, säilykkeiden, leipomoeinesten ja makeisten valmistus, pakkaus ja myynti)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
(ruoka- ja kahvileipien ja konditoriatuotteiden valmistus, pakkaus,
myynti ja asiakaspalvelu)
-/-
2
-/-
2
438
439
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
60/130
116
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
20/44
38
128/44
38
-/-
2
-/-
2
30/35
30
16/15
10
123/88
78
74/ 40
38
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija, Vaatturi, pk
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija, Vaatturi, yo
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
-/4
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk44/68 62
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 8/16 10
- Käytön tuen ko
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Paikkoja
2012
Elintarvikeala ja biotekniikka
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen (pk-pohjaiset tutkinnot).
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Oppilaitoksella oma asuntola.
114
Hakijat/
Valitut 2011
124
Autoalan perustutkinto, pk
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
105
Koodi Opetuspiste
Koulutus
255
281
Hakijat/
Valitut 2011
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Paikkoja
2012
-/-
2
-/-
2
119/20
20
116/ 20
20
72/ 20
20
51/ 20
20
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2194
Kauneudenhoitoala
163
284
285
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Jämsän ammattiopisto,
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Tarvaala
Uuraistentie 240
43130 TARVAALA
Puh. 014 519 2600 Fax 014 519 2599
[email protected]fi
http://www.poke.fi
Jämsän ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta myös Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskuksen Tarvaalan yksikössä.
Asuntola on.
Metsätalous
1618
Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Salokatu 20
40630 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 758 1500
[email protected]fi
www.jklkoti.fi
229
324
2195
Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla.
Asuntolaa ei ole.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk26/36
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 4/12
- Kokin ko, Kokki
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
476
106
490
582
1690
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus,
(talouskoulu), yo
8
2
Jämsän ammattiopisto,
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala
70900 TOIVALA
Puh. (017) 214 3000
[email protected]fi
www.sakky.fi
24
Jämsän ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta
myös Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikössä.
8
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
Metsäalan perustutkinto, pk
-/- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perustutkinto, yo
-/- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Metsätalous
46/44
12/ 15
36
12
229
324
5/ 2
18
6
4
1607
6/7
7/ 4
Metsäalan perustutkinto, pk
-/- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perustutkinto, yo
-/- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
16
16
Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28
40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 3348 000 Fax (014) 3348 001
[email protected]fi
http://www.jko.fi
Jämsän ammattiopisto
PL 25
42101 JÄMSÄ
Puh. 040 341 5111 Fax 040 341 4300
www.jao.fi
Asuntola on.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
241
Asuntola on. Asumisoikeus ma-pe, viikonloppumajoitus sovittava erikseen (maksullinen).
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
61/ 22
20
13/ 5
10
37/20
40
9/5
10
Liiketalous ja kauppa
184
Opetus- ja kasvatustyö
114
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2)78/ 23 25
- Lapsi- ja perhetyön ko
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
324
Tietojenkäsittely
515
516
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk12/13 20
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 3/1
5
- Käytön tuen ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
29/32
32
4
278
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
19/17
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
1/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
16
2
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 18/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/3
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
16
4
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
13/12
16
0/0
2
900
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
112
203
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, pk
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, yo
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
3/2
8
2/1
4
107
124
255
281
Autoalan perustutkinto, pk
28/24
20
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Logistiikan perustutkinto, pk
18/20
18
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Autoalan perustutkinto, yo
2/2
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Logistiikan perustutkinto, yo
2/1
2
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
245
228
248
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
21/29
24
12
Metsätalous
229
474
★
10/8
Metsäalan perustutkinto, pk
33/38
- Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
48
11/10
8
10/6
8
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)60/24 30
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)27/11 10
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk11/12
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 6/ 8
Matkailuvirkailija, pk
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 8/4
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 3/ 2
Matkailuvirkailija, yo
12
12
4
4
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Puutarhatalous
851
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Koulutus toteutetaan Jyväskylässä.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Koulutus toteutetaan Jyväskylässä.
Matkailuala
225
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Metsäalan perustutkinto, yo
3/1
4
- Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Jämsän ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta
myös Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskus Tarvaalan yksikössä ja
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikössä.
Sosiaali- ja terveysala
873
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Paikkoja
2012
Luonto- ja ympäristöala
174
1/4
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk29/32
30
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/0
2
- Kokin ko, Kokki
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/12
valmistava koulutus, pk
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella.
Hakuaika päättyy 31.7.2012.
Lisätietoja puh. 040 341 4439, hakulomakkeita saa www.jao.fi
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
107
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0339
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Järvenpään Diakoniaopisto
Järvenpääntie 640
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 271 961 Fax (09) 2719 930
[email protected]fi
www.seurakuntaopisto.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
891
202
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)88/48 50
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
879
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
15
15
Järviseudun ammatti-instituutti, Alajärven toimipiste
Hoiskontie 25
62900 ALAJÄRVI
Puh. (06) 2412 700 Fax (06) 2412 7124
[email protected]fi
http://www.jamin.fi
1714
Kaikkien opintolinjojen opiskelijoilla on mahdollisuus myös yo-tutkinnon suorittamiseen. Annamme myös valmentavaa opetusta yo-kirjoituksiin.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
108
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
19/18
30
3/5
6
516
1714
2
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 5/ 6
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/ 1
- Käytön tuen ko
8
889
4
Järviseudun ammatti-instituutti, Kurejoen toimipiste
Kurejoentie 390
62710 KUREJOKI
Puh. (06) 2412 700 Fax (06) 2412 7217
[email protected]fi
http://www.jamin.fi
3/3
10
1/1
4
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
8/8
18
1/1
18
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
4/ 3
14
1/ 2
6
Järviseudun ammatti- instituutti, Lappajärven toimipiste
Erkkiläntie 2
62600 LAPPAJÄRVI
Puh. (06) 2412 700 Fax (06) 2412 7305
[email protected]fi
http://www.jamin.fi
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
22/24
22
0/0
3
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
12/9
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
22
3
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Kaikkien opintolinjojen opiskelijoilla on mahdollisuus myös yo- tutkinnon suorittamiseen. Annamme myös valmentavaa opetusta yo-kirjoituksiin.
Toimipisteessä on asuntola.
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Tietojenkäsittely
515
0/1
Kaikkien opintolinjojen opiskelijoilla on mahdollisuus myös yo- tutkinnon suorittamiseen.
Toimipisteessä on asuntola.
Liiketalous ja kauppa
114
10
Luonto- ja ympäristöala
174
278
1714
1/1
Puutarhatalous
851
Muu koulutus
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Maatilatalous
149
Sosiaali- ja terveysala
★
Paikkoja
2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Opiskelijat voivat hakea asuntolapaikkaa opiskelija-asuntolasta.
873
Hakijat/
Valitut 2011
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 10/12
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
22
3
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
2003
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
255
281
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
7/11
13
9/7
6
0/0
3
0/1
3
474
1748
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk10/ 14
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2/ 3
- Kokin ko, Kokki
20
5
Järviseudun ammatti-instituutti, Töysän toimipiste
Keskustie 6 (posti Erkkilänt. 2, 62600 LAPPAJÄRVI
63600 TÖYSÄ
Puh. (06) 2525 5540
[email protected]fi
http://www.jamin.fi
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
111
7/6
10
4/2
2
551
Tietojenkäsittely
515
516
2015
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 4/ 4
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 0/ 0
- Käytön tuen ko
6
6
Kainuun ammattiopisto - liikelaitos, Kainuun konservatorio
Timperintie 3
87400 KAJAANI
Puh. (08) 61 651 Fax (08) 6165 6460
[email protected]fi
www.kao.fi
565
968
511
Musiikki
462
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
12/4
6
(rytmimusiikki)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012, 11.05.2012.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
5/7
6
(rytmimusiikki)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012, 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
28/ 16
(Tilasisustus)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
26/ 14
(Stylisti)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
3/ 2
(Stylisti)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
16
14
2
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon
suorittamiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin lukion
kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
460
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Kajaani
Opintie 3
87100 KAJAANI
Puh. (08) 61 651 Fax (08) 6165 6500
[email protected]fi
www.kao.fi
Käsi- ja taideteollisuus
Liiketalous ja kauppa
114
Paikkoja
2012
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon
suorittamiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin lukion
kanssa. Luonnonvara-alalla alkaa syksyllä 2012 metsäkoneenkuljettaja-koulutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. 1.
vuosi Kajaanissa 2. ja 3. vuosi Valtimolla. Hakeminen oppilaitokseen
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Kajaani, koulutus: Metsäkoneenkuljetuksen ko, metsäkoneenkuljettaja, pk. Lisätietoja puh.
013 244 3100.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hakijat/
Valitut 2011
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
29/ 14
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Graafinen viestintä)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
14/12
Media-assistentti sekä lukio, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Pelilukio)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
1/2
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Graafinen viestintä)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
14
16
2
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
50/63
60
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
109
Koodi Opetuspiste
Koulutus
206
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
6/4
4
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
505
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
886
889
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
885
14
32/14
12
1/2
2
1/2
4
149
514
202
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
23/32
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
581
28
192
851
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 43/32
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2/3
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
28
879
4
147
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 20/ 16
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
34/ 18
sekä lukio, pk 2)
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
(Teknologialukio)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 0/ 0
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
278
14
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
124
859
255
281
887
873
2
900
110
Autoalan perustutkinto, pk
81/34
14
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
47/32
14
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Opiskelun aikana mahdollisuus suorittaa valinnaisena aineena yhdistelmä- ajoneuvon ajo-oikeus.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, pk
-/14
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Autoalan perustutkinto, yo
0/0
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
4/4
2
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Opiskelun aikana mahdollisuus suorittaa valinnaisena aineena yhdistelmä-ajoneuvon ajo-oikeus.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, yo
-/2
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
10
23
2
2
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
8/14
14
4/2
2
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
11/14
14
0/0
2
Sosiaali- ja terveysala
16
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Maatalousalan perustutkinto, pk
13/10
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
31/23
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Maatalousalan perustutkinto, yo
0/1
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
11/2
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Luonto- ja ympäristöala
174
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2)10/5 5
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Puutarhatalous
4
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Paikkoja
2012
Maatilatalous
34/16
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Hakijat/
Valitut 2011
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2)37/15 15
- Turvallisuusalan ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 98/45 46
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012, 15.05.2012.
Psykologin testi on maksullinen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 15/2 2
- Kuntoutuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012, 15.05.2012.
Kauneudenhoitoala
163
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 45/16
16
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 21.05.2012, 22.05.2012.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 4/2
2
- Parturi-kampaajan ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk43/43
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/4
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
44
4
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/32
valmistava koulutus, pk
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella. Hakuaika on 1.- 30.4.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa hakutoimistosta puh. 044 7773115.
★
★
2004
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/16
valmistava koulutus, pk
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella. Hakuaika on 1.- 30.4.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa hakutoimistosta puh. 044 7773115.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/10
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella. Hakuaika on 1.- 30.4.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa hakutoimistosta puh. 044 7773115.
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Kuhmo
Piilolantie 47
88900 KUHMO
Puh. (08) 6165 6953 Fax (08) 6165 6954
[email protected]fi
www.kao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
14/9
18
1/1
2
441
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
2014
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Kuusamo
Apajatie 1
93600 KUUSAMO
Puh. 044 4975003
[email protected]fi
www.kao.fi
20/16
474
16
20
3/5
5
31/36
18
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
873
900
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Matkailualan perustutkinto, pk
16/18
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto, yo
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
16
4
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 21/15
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 3/3
- Kokin ko, Kokki
16
2
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Suomussalmi
Siikarannantie 7
89600 SUOMUSSALMI
Puh. 044 561 6631/044 797 4546 Fax (08) 6165 6150
[email protected]fi
www.kao.fi
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
3/6
14
0/0
2
Sosiaali- ja terveysala
26/20
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 46/20 20
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 18.05.2012.
Psykologin testi on maksullinen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 6/5 4
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 18.05.2012.
Psykologin testi on maksullinen.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Liiketalous ja kauppa
861
18
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon
suorittamiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomussalmen lukion kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon
suorittamiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuusamon lukion
kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
206
-/-
Majoitus- ja ravitsemisala
2013
861
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Matkailuala
335
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
114
18
Sosiaali- ja terveysala
873
Liiketalous ja kauppa
206
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 20/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
473
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
900
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon
suorittamiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuhmon lukion
kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
114
Hakijat/
Valitut 2011
-/-
18
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 10/ 7 16
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 16.05.2012.
Psykologin testi on maksullinen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 0/ 0 2
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 16.05.2012.
Psykologin testi on maksullinen.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
111
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2012
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Vuokatti
Kidekuja 2 (Snowpolis)
88610 VUOKATTI
Puh. 044 3300 586
[email protected]fi
www.kao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
551
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi yo- tutkinto. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sotkamon lukion kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton asuntola.
794
796
Matkailuala
225
245
441
1923
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 14/16 13
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 4/ 10
13
Matkailuvirkailija, pk
Matkailualan perustutkinto, yo
3/4
6
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Kalajoen ammattiopisto
Opintie 2
85100 KALAJOKI
Puh. 040-1508431 Fax (08) 463 431
[email protected]fi
www.kam.fi/artema
190
273
318
565
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
112
111
261
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
9/ 14
(Vaatetus- ja sisustuskokonaisuudet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusrakentaminen, pk 2)
12/15
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Rakennusala, pk
23/ 19
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo
0/ 1
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo
0/ 0
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Rakennusala, yo
1/1
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
2/0
(Vaatetus- ja sisustuskokonaisuudet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
14
16
19
2
2
1
2
Matkailuala
225
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Koululla on kaksi asuntolaa, joissa on 60 asuntolapaikkaa 2- hengen
huoneissa.
245
Käsi- ja taideteollisuus
228
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk
10/ 8
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk
18/ 18
Hakijat/
Valitut 2011
248
14
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, pk Matkailupalvelujen tuottaja, 8/8
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 14/ 14
Matkailuvirkailija, pk
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 3/3
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 2/ 1
Matkailuvirkailija, yo
18
www.jedu.fi/kalajoki
8
14
3
1
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1991
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26
85100 KALAJOKI
Puh. (08) 463 9200 Fax (08) 463 050
[email protected]fi
http://www.kkro.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
241
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Valintakoe sisältää psykologiset testit (55 euroa). Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja yo- tutkinto, jotka järjestetään yhdessä Lohjan lukion kanssa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 4/ 2
4
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Valintakoe sisältää psykologiset testit (55 euroa).
Opistolla on 2 hengen huoneet 70 opiskelijalle.
1047
Opetus- ja kasvatustyö
257
0694
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 16/12 16
- Lapsi- ja perhetyön ko
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 5/4
4
- Lapsi- ja perhetyön ko
Osalle opiskelijoista on mahdollisuus anoa asuntolapaikkaa.
Kankaanpään opisto
PL 45
38701 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 572 920
[email protected]fi
www.kankaanpaanopisto.fi
Sosiaali- ja terveysala
873
Opistolla on viihtyisä asuntola (85 paikkaa), pääasiassa 2- hengen
huoneita.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Mahdollisuus yo-tutkintoon.
31/17 18
900
Käsi- ja taideteollisuus
370
382
0390
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ohjaustoiminta, pk 2)
10/8
(Kädentaitojen ja viriketoiminnan ohjaus)
Mahdollisuus suorittaa yo- tutkinto.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ohjaustoiminta, yo 2)
3/ 2
(Kädentaitojen ja viriketoiminnan ohjaus)
12
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 51/ 36 40
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen. Maksullinen soveltuvuusarvio.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 11/ 12 20
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen soveltuvuusarvio.
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 4/5
- Kokin ko, Kokki
12
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 6/9
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
0227
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Martinlaaksontie 36
01620 VANTAA
Puh. (09) 895 581 Fax (09) 8955 8200
[email protected]fi
www.mercuria.fi
5
Kanneljärven Opisto
Karstuntie 537
08450 LOHJA
Puh. (019) 357 811 Fax (019) 357 8150
[email protected]fi
http://www.kannelopisto.fi
16
Asuntola on. Huoneet pääasiassa 2h, suihku/wc.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
56/ 18
18
Lähes kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus korvata osa merkonomiopinnoista lukion kursseilla, jolloin he voivat halutessaan osallistua ylioppilaskirjoituksiin käymättä lukiota.
Asuntolaa ei ole.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
184
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tulluntie 30
38100 SASTAMALA
Puh. (03) 5212 3850 Fax (03) 5212 3859
[email protected]fi
http://www.sasky.fi
113
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Liiketalous ja kauppa
114
206
1793
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
245/151 150
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Opiskelija valitsee 1. opiskeluvuotensa aikana myymälätyön ja markkinoinnin tai kansainvälisen kaupan reitin.
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
71/24
24
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Painottuu kansainväliseen kauppaan.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
342
257
0205
Kaustisen evankelinen kansanopisto
Opistontie 30
69600 KAUSTINEN
Puh. 020 765 9260 Fax (06) 861 1400
[email protected]fi
http://www.kaustisenopisto.fi
Hakulomake ja lisätietoja kotisivulta www.kaustisenopisto.fi.
Asuntolassa on 70 paikkaa.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 29/13 16
- Lapsi- ja perhetyön ko
Paikkoja
2012
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto,
2/1
4
Lastenohjaaja sekä lukio, pk 2)
- Lapsi- ja perhetyön ko
Lukio-opinnot Kaustisen musiikkilukiossa, tutkinnon kesto n. 4 vuotta.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 8/2 4
- Lapsi- ja perhetyön ko
Kelloseppäkoulu, Espoo
Vanha maantie 11
02650 ESPOO
Puh. (09) 4355 770 Fax (09) 4355 7723
[email protected]fi
http://www.kelloseppakoulu.fi
Maksullinen pääsykoe.
Asuntolaa ei ole.
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
194
Opetus- ja kasvatustyö
184
Hakijat/
Valitut 2011
195
1701
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, pk 2)
- Kelloalan ko, Kelloseppä
- Mikromekaniikan ko, Mikromekaanikko
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, yo 2)
- Kelloalan ko, Kelloseppä
- Mikromekaniikan ko, Mikromekaanikko
39/10
10
58/16
18
Keski-Pohjanmaan konservatorio
Pitkänsillankatu 16
67100 KOKKOLA
Puh. (06) 824 1300 Fax (06) 824 1350
[email protected]fi
http://www.kpkonsa.fi
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Mahdollisuus työssäoppimiseen myös ulkomailla. Pääsykokeet järjestetään Kokkolassa toukokuun lopulla.
Opiskelija-asunnot www.tankkari.fi.
114
Musiikki
460
489
462
1703
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
9/2
2
(klassinen musiikki, kansanmusiikki sekä pop/jazz musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko sekä lukio, pk 2)
10/8
8
(klassinen musiikki, kansanmusiikki sekä pop/jazz musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
20/16
8
Suuntautumisvaihtoehtoina klassinen musiikki, kansanmusiikki sekä
pop/jazz musiikki.
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö
PL 21
69101 KANNUS
Puh. 040 807 3564 Fax (06) 873 860
[email protected]fi
www.kpedu.fi/kannus
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Maatalousalan, hevostalouden, sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkinnoissa voi suorittaa myös lukio + yo yhteistyössä Perhon lukion kanssa.
Ilmainen opiskelija-asuntola (2 hengen huoneet / 8 hengen solut).
Ammatillisen tutkinnon lisäksi on mahdollisuus suorittaa myös lukioopintoja Kannuksen lukiossa. Myös ulkomaanvaihtojaksot ovat mahdollisia.
Opiskelijoilla on mahdollisuus asua maksuttomassa asuntolassa (2 hh
tai 3-4 h soluasunnoissa).
Maatilatalous
149
Maatilatalous
288
514
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
31/42
36
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja sekä lukio, pk 2) -/18
(kennel)
Valintakoe järjestetään 7-11.5.2012. Koulutuksen kestoaika on yhteensä noin 4 vuotta.
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk
110/9
10
(tuotantoeläin)
215
218
358
217
Metsätalous
229
1746
Metsäalan perustutkinto, pk
24/14
12
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Kannuksessa on mahdollista suorittaa metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa. Haku tapahtuu Tampereen ammattiopiston Kannuksen opetuspisteeseen.
Maatilatalous
218
217
1745
Luonto- ja ympäristöala
380
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto sekä lukio, pk 2) -/- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
14
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,
Kaustisen yksikkö, Kaustisen Raviopisto
Raviradantie 36 B
69600 KAUSTINEN
Puh. (06) 861 2703 Fax (06) 861 2704
[email protected]fi
www.kpedu.fi/kaustinen
Opetus sisältää 1-3 kuukauden pituisia työssäoppimisjaksoja, jotka on
mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Kaikki opiskelijat suorittavat
opintojensa päätteeksi kansainvälisen hevosenhoitajan Eques-tutkinnon.
Maksuton opiskelija-asuntola 2-4 hengen soluissa.
215
Maatalousalan perustutkinto, pk
10/10
8
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
20/14
8
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Suuntautumisvaihtoehtoina hevoskasvatus ja hevosharrastepalvelujen
tuottaminen.
Hevostalouden perustutkinto sekä lukio, pk 2)
-/4
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Maatalousalan perustutkinto sekä lukio, pk
-/4
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
4/1
4
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Suuntautumisvaihtoehtoina hevoskasvatus ja hevosharrastepalvelujen
tuottaminen.
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Hevostalouden perustutkinto sekä lukio, pk 2)
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
18/14
14
5/4
4
3/2
4
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perhon yksikkö
PL 5
69951 PERHO
Puh. (06) 824 1254 Fax (06) 824 1257
[email protected]fi
www.kpedu.fi
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
149
115
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1724
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,
Toholammin yksikkö, Artesaaniopisto
Ullavantie 20
69300 TOHOLAMPI
Puh. (06) 881 7400 Fax (06) 873 874
[email protected]fi
www.artesaaniopisto.fi
511
1693
Käsi- ja taideteollisuus
296
381
702
298
793
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
1794
116
6
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
24/16
14
Media-assistentti pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(valokuvaus, kuvankäsittely ja tapahtumatekninen tuotanto)
Mahdollisuus yhdistelmäopintoihin yhteistyössä Lucina Hagmanin lukion kanssa.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
0/1
2
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(valokuvaus, kuvankäsittely ja tapahtumatekninen tuotanto)
Keski-Suomen Opisto
Sirkanpolku 1
44200 SUOLAHTI
Puh. 010 841 5500 Fax 010 841 5505
[email protected]
http://www.ksopisto.fi
Maksuton asuntola ammatillisella perustutkintolinjalla.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
5
173
6
241
5
★
Keski-Pohjanmaan Opisto
Opistontie 1
68300 KÄLVIÄ
Puh. (06) 825 0000 Fax (06) 825 4702
[email protected]fi
www.kpopisto.kpedu.fi
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 27/18
16
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Mahdollisuus yhdistelmäopintoihin yhteistyössä Lucina Hagmanin lukion kanssa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 0/0
2
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
(kulttuuriohjaus sekä luonto- ja elämystoiminta)
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 34/27
23
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012, 25.04.2012.
Soveltuvuuskoe, johon sisältyvä psykologinen testi maksaa 60 euroa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
7/6
5
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012, 25.04.2012.
Soveltuvuuskoe, johon sisältyvä psykologinen testi maksaa 60 euroa.
Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6
02650 ESPOO
Puh. (09) 511 081 Fax (09) 511 08300
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suora haku omalla hakulomakkeella. Hakuaika elokuussa 2012 alkavaan koulutukseen päättyy 31.3.2012.
Hakulomakkeita saa oppilaitoksesta tai www.keskuspuisto.fi. Osaan
koulutuksista on soveltuvuuskoe. Tarkempia tietoja hakemisesta ja
opintolinjoista saa opintoneuvojalta tai opintosihteeriltä.
Opiskelija-asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tuleville.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
241
Paikkoja
2012
12
Asuntola on (98 majoituspaikkaa).
173
Hakijat/
Valitut 2011
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Työssäoppimisjaksoja mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla.
Opiskelija-asunnot: Toholammin kunta/asuntotoimisto
puh. 06 8885 111.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Hopeasepänala, pk 2)
16/8
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko sekä lukio, pk -/(Tila- ja sisustussuunnittelu)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, pk 2)
15/ 10
(Sisustuksen suunnittelu ja sisustustekstiilit)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Hopeasepänala, yo 2)
16/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, yo 2)
3/ 1
(Sisustuksensuunnittelu ja sisustustekstiilit)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Käsi- ja taideteollisuus
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk -/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(Punonta- ja sisustustuotteiden valmistus)
16
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Musiikkialan perustutkinto, pk
- Musiikin ko, Muusikko
Soveltuvuuskoe.
-/-
6
Järvenpään toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA -koulutusta vaikeasti kehitysvammaisille opiskelijoille, jotka ovat saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain, ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissaan. Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto,
opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
-/-
16
Tietojenkäsittely
★
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk -/- Käytön tuen ko
Soveltuvuuskoe.
Paikkoja
2012
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Musiikki
★
Hakijat/
Valitut 2011
10
Sosiaali- ja terveysala
★
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk -/- Vammaistyön ko
Soveltuvuuskoe.
10
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Keravan toimipaikka 1
Kultasepänkatu 5 A 19
04250 KERAVA
Puh. 09 273 2397 tai 09 294 8454 Fax 09 273 1809
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
-/-
2
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
- /-
10
-/-
12
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(AVA ARLA, Valmentava I, näkövammaisille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(TYVA ARLA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(autismin kirjon henkilöille, TYVA TOUKOLA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(autismin kirjon henkilöille, TYVA PITSKU, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(AVA MÄNTYLÄ, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(TYVA MÄNTYLÄ, Valmentava II)
21
Muu koulutus
★
★
★
★
★
★
★
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
7
8
7
Muu koulutus
2
★
5
★
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Hyvinkään toimipaikka
Riihimäenkatu 91
05880 HYVINKÄÄ
Puh. 019 489 811 Fax 019 489 810
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
★
Keskuspuiston ammattiopisto,
Järvenpään toimipaikka, TYVA
Sibeliuksenväylä 42
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 09 279 3606
-/-
10
-/-
7
Keskuspuiston ammattiopisto, Kirkkonummen toimipaikka
Munkinmäentie 2
02400 KIRKKONUMMI
Puh. 09 2769 0139
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Hakemukset liitteineen lähetettään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA Valmentava I)
Muu koulutus
-/-
5
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
-/-
4
-/-
3
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
117
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Keskuspuiston ammattiopisto, Lassilan toimipaikka
Sentnerikuja 3
00440 HELSINKI
Puh. 09 685 4714 Fax 09 685 4716
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
★
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Verhoilun ko, Verhoilija
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Metsälän toimipaikka 2
Läkkisepänkuja 8
00620 HELSINKI
[email protected]
www.keskuspuisto.net
Lassilan toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA -koulutusta vaikeasti kehitysvammaisille opiskelijoille, jotka ovat saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain, ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissaan. Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto,
opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
- /-
10
Koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksesta tai www.keskuspuisto.net.
Opiskelija-asuntola sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla, Tenholantie 10.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Muu koulutus
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
-/-
12
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Lohjan toimipaikka
Kauppakatu 6
08200 LOHJA
Puh. 019 326 858 tai 050-404 8929
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
★
★
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
118
★
-/-
8
★
-/-
7
★
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Metsälän toimipaikka 1
Läkkisepänkuja 5
00620 HELSINKI
Puh. 040 820 1238 Fax (09) 728 7645
[email protected]
www.keskuspuisto.net
Toisen asteen koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä
tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksesta tai
www.keskuspuisto.net.
Opiskelija-asuntola sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla, Tenholantie10.
★
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
10
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
-/-
10
-/-
10
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er -/- Kokin ko, Kokki
8
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(MAMU)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA TEKNIIKAN ALA, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA METSÄLÄ, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA PALVELU, Valmentava II)
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
7
Keskuspuiston ammattiopisto, Mäntsälän toimipaikka
Makasiinintie 4
04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 019 547 2500 tai 019 547 2522
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Opiskelija-asuminen on mahdollista Uudenmaan erityishuoltopiirin
asuntolassa.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
-/-
Muu koulutus
★
Muu koulutus
★
10
Majoitus- ja ravitsemisala
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA Valmentava I)
-/-
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Muu koulutus
-/-
10
- /-
10
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
-/-
6
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Keskuspuiston ammattiopisto, Porvoon toimipaikka 1
Kaivokatu 37
06100 PORVOO
Puh. 019 582 555 ja 019 582 556
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
-/-
10
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
-/- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
-/- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
10
10
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
Muu koulutus
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
-/-
16
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA Valmentava II)
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Porvoon toimipaikka 2
Kaivokatu 37
06100 PORVOO
Puh. 050-554 0823
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
-/-
1
★
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er -/- Kokin ko, Kokki
8
★
★
★
Koulutukseen hakeutuville järjestetään soveltuvuustestit. Hakemukset
liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA KÄDENTAIDOT, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA PALVELUALA, Valmentava II)
-/-
1
-/-
2
Keskuspuiston ammattiopisto, Ruskeasuon toimipaikka
Tenholantie 10
00280 HELSINKI
Puh. (09) 474 81 Fax (09) 4748 2746
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
-/-
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
8
-/-
4
-/-
8
Keudan ammattiopisto, Kerava, Keskikatu
Keskikatu 3 A
04200 KERAVA
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 294 1304
[email protected]fi
www.keuda.fi
Liiketalous ja kauppa
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti pk
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
0313
114
Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella.
Hakemukset liitteineen lähetetään 31.3.2012 mennessä osoitteeseen
Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280
Helsinki. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksesta tai www.keskuspuisto.fi.
Opiskelija-asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tuleville.
★
★
★
Muu koulutus
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA, PONNARI)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(ATVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA AIKU, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA TIKKA, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(VALAS Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA TENHOLANTIE, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA/TYVA PALVELUALA, Valmentava I)
10
178
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, yo 2)
138/75
100
-/-
25
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)50/50 50
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
★
119
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0322
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Keudan ammattiopisto, Kerava, Sarviniitynkatu
Sarviniitynkatu 9
04200 KERAVA
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 5562
[email protected]fi
www.keuda.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Varaosamyynnin ko, Varaosamyyjä
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
31/20
28
14/18
10
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 13/20
- Kokin ko, Kokki
18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Talotekniikan perustutkinto, pk
87/20
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
40
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
0310
Keudan ammattiopisto, Nurmijärvi, Lopentie
Lopentie 20
01860 PERTTULA
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 586 3042
[email protected]fi
www.keuda.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
15/20
20
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
23/40
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
20
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
583
584
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 5/20
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
14/20
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
-/- Laboratorioalan ko
20
10
Viestintä ja informaatiotieteet
10
452
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
124
768
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, pk
36/20
20
20
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 55/38
- Kokin ko, Kokki
40
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
120
★
18
23/18
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 37/38
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Muu koulutus
★
24/19
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Majoitus- ja ravitsemisala
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
27/20
15
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/15
valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/17
valmistava koulutus, pk
Hakijan suomen kielen peruskielitaito pitää vastata keskimäärin kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A2.2.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
16/18
18
28/20
36
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 20/20 20
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Majoitus- ja ravitsemisala
0305
Keudan ammattiopisto, Mäntsälä, Lukkarinpolku
Lukkarinpolku 2
04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. (09) 273 81 Fax (019) 5232 153
[email protected]fi
www.keuda.fi
473
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
27/20
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 30/22
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
18
Muu koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 16/20
- Kokin ko, Kokki
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
0303
Keudan ammattiopisto, Saaren kartano
Paroninkuja 20
04920 SAARENTAUS
Puh. (09) 273 81 Fax (019) 688 3635
[email protected]fi
www.keuda.fi
15
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
241
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
17/16
14
11/12
12
64/20
1/1
14
2
Maatilatalous
149
514
202
581
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo
447
879
0349
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri
Viheralan ko, pk
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri
Viheralan ko, yo
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
900
34/16
14
6/ 6
31/24
6
24
4/4
22/22
6
12
191
0311
19/25
19
-/-
18
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
15
0315
Keudan ammattiopisto, Tuusula, Pekka Halosen akatemia
Kansanopistontie 60
04380 TUUSULA
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 3652
[email protected]fi
www.keuda.fi
284
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
25
Viestintä ja informaatiotieteet
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk15/ 25 25
- Käytön tuen ko
450
Sähkö- ja automaatiotekniikka
455
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 16/ 20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
20
458
451
Keudan ammattiopisto, Tuusula, Kirkkotie
Kirkkotie 31
04310 TUUSULA
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 5972
[email protected]fi
www.keuda.fi
457
459
★
Nuoriso- ja vapaa- ajan ohjauksen perustutkinto, 61/22
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, pk 2)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, pk 2)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Valokuvauksen ko, pk 2)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, yo 2)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, yo 2)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Valokuvauksen ko, yo 2)
22/9
9
49/9
10
69/9
9
41/9
9
64/9
10
61/9
9
Muu koulutus
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 48/42 42
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 44/19 20
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
51/19
Tietojenkäsittely
515
20
Muu koulutus
Keudan ammattiopisto, Sipoo, Enter
Iso Kylätie 14
04130 SIPOO
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 294 1304
[email protected]fi
www.keuda.fi
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Nuoriso- ja vapaa- ajan ohjauksen perustutkinto, 50/18
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Kauneudenhoitoala
163
Liiketalous ja kauppa
114
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysala
873
Puutarhatalous
446
851
Hakijat/
Valitut 2011
22
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
15
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
121
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0304
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Keudan ammattiopisto, Järvenpää, Sibeliuksenväylä
Sibeliuksenväylä 55 B
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 5932
[email protected]fi
http://www.keuda.fi
863
864
187
28/18
18
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
18
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2) 60/54 54
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2) -/18
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
508
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
5/9
6/6
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
32/20
18
24/20
18
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
19/20
18
13/20
18
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuohjeet ja -aika löytyvät osoitteesta www.keuda.fi.
0306
Keudan ammattiopisto, Järvenpää, Wärtsilänkatu
Wärtsilänkatu 7
04410 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 5816
[email protected]fi
http://www.keuda.fi
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
46/20
18
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2) 12/ 7
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/- Kokin ko, Kokki
18
12
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/12
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella
(www.keuda.fi).
★
Kiipulan ammattiopisto, Forssan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
9
9
Muu koulutus
15
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
Muu koulutus
Kaikilla pk-linjoilla mahdollisuus samanaikaisiin lukio-opintoihin.
Asuntolaa ei ole.
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
76/20
18
38/20
36
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA)
★
Kiipulan ammattiopisto, Hämeenlinnan toimipaikka,
Virvelinranta
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
-/-
8
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
12/20
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 47/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
36
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Muu koulutus
★
122
18
★
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
490
31/20
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk 2)
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Matkailuala
335
Paikkoja
2012
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
Elintarvikeala ja biotekniikka
Elintarvikealan perustutkinto, pk 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Hakijat/
Valitut 2011
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
Kaikilla pk-linjoilla mahdollisuus samanaikaisiin lukio-opintoihin.
Asuntola on vain pienelle osalle perustutkinto-opiskelijoista.
866
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA, vaikeimmin vammaiset)
-/-
5
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kiipulan ammattiopisto, Kouvolan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
4
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/16
(Valmentava II / TYVA)
Soveltuu myös vaikeimmin vammaisille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/5
(Valmentava II / TYVA, strukturoitu opetus autismin kirjon opiskeli
joille)
Kiipulan ammattiopisto, Lahden toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
-/-
1
-/-
5
Metsäalan perustutkinto, er
-/- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
3
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Metsätalous
Muu koulutus
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er -/- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
★
★
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuus
★
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Asumismahdollisuus tarvittaessa (maksullinen).
★
Hakijat/
Valitut 2011
Sosiaali- ja terveysala
★
★
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, er -/5
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
(Suoritetaan tutkinnon osia ja valmistutaan avustaviin tehtäviin)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, er -/5
- Vanhustyön ko
(Suoritetaan tutkinnon osia ja valmistutaan avustaviin tehtäviin)
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er -/- Kokin ko, Kokki
3
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
-/-
1
Muu koulutus
★
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
-/-
4
Muu koulutus
★
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/20
(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/6
(Valmentava II / TYVA)
Strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/6
(Valmentava II / TYVA)
Soveltuu myös vaikeimmin vammaisille ja aistimonivammaisille.
★
★
★
★
Kiipulan ammattiopisto, Perttulan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, sosiaali- ja terveysalan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II / TYVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, kaupan alan työtehtäviin valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, luonnonvara-alan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II / TYVA, taidepainotteinen valmentava)
10
12
8
8
9
8
Kiipulan ammattiopisto, Riihimäen toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
Muu koulutus
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Mahdollisuus asumiseen (ei viikonloppuisin ja loma-aikoina).
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
-/-
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
123
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka,
Viinikankatu
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
-/-
12
-/-
8
-/-
10
-/-
5
-/-
10
-/-
10
-/-
10
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, liiketalouden alan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, palvelualoille valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava II / TYVA)
Strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(Valmentava I / AVA, tekniikan alan valmentava)
10
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
★
Muu koulutus
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, er
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Puutarhatalous
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
-/-
10
★
Kiipulan ammattiopisto, Vantaan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
★
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
★
Muu koulutus
★
★
★
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
-/-
4
-/-
1
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
124
★
★
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
-/-
1
-/-
1
★
★
Puutarhatalous
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri er
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 68521 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
7
10
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Ei asumismahdollisuutta.
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA, vaikeimmin vammaiset)
0327
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi.
Mahdollisuus asumiseen (ei viikonloppuisin ja loma-aikana).
Kisakallion Urheiluopisto
Kisakalliontie 284
08360 KISAKALLIO
Puh. (019) 315 11 Fax (019) 315 1290
[email protected]fi
http://www.kisakallio.fi
Liiketalous ja kauppa
Majoitus oppilasasuntolassa maanantaista perjantaihin.
-/-
10
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka, Teräskatu
13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
10
24
-/-
12
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kuntoutus ja liikunta
115
126
866
894
Kokkolan ammattiopisto, Kokkola
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh. (06) 825 0000 Fax (06) 825 2100
[email protected]fi
http://www.kpedu.fi
583
863
864
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
886
889
Talotekniikan perustutkinto, pk
43/21
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Rakennusalan perustutkinto, pk
51/36
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Talotekniikan perustutkinto, yo
0/1
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
4/4
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
16
472
32
584
2
891
4
892
36
183
4
187
36
107
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
40/40
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
2/2
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
192
147
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
sekä lukio, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
6
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 19/18
- Kemiantekniikan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
10/12
- Laboratorioalan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
20/19
- Teollisuuspuusepän ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
31/18
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 3/2
- Kemiantekniikan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
2/2
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
1/1
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
2/2
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
14
14
16
16
2
2
2
2
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
8/18
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
4/4
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
16
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 49/42
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
124
4
255
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
30
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Elintarvikealan perustutkinto, pk
43/34
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Elintarvikealan perustutkinto, yo
6/6
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Opiskelija-asuntola on.
858
Paikkoja
2012
Elintarvikeala ja biotekniikka
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
103/24
24
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 21.05.2012. Pääsykoe on
maksullinen. Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteystyössä Lohjan yhteislyseon kanssa.
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
90/24
24
Liikuntaneuvoja, yo 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Maksullinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 22.05.2012.
470
1712
Hakijat/
Valitut 2011
-/-
6
12/ 16
8
281
16
34
2
2
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
-/-
Autoalan perustutkinto, pk
46/18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Logistiikan perustutkinto, pk
41/17
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Autoalan perustutkinto, yo
2/2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
1/0
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
2
505
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk -/- Turvallisuusalan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo -/- Turvallisuusalan ko
16
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2
125
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
1733
Majoitus- ja ravitsemisala
473
494
474
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 52/ 48
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto 11/14
sekä lukio, pk
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 11/12
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
14
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto
Terveystie 1
67200 KOKKOLA
Puh. (06) 825 4209 Fax (06) 825 4200
[email protected]fi
www.kpedu.fi
Lähihoitajakoulutukseen on maksullinen valintakoe. Koulutusohjelmavalinnat tehdään yo-pohjaisella linjalla 1. lukuvuoden ja peruskoulupohjaisella linjalla 2. lukuvuoden aikana.
Opiskelijat voivat hakea Kiinteistö Oy Tankkarin opiskelija-asuntoja.
12
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 16/16
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
16
Sosiaali- ja terveysala
259
Muu koulutus
★
★
★
1725
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, er
36
16
18
Kokkolan kauppaopisto-Karleby handelsinstitut,
Vingenkadun yksikkö
Vingenkatu 18
67100 KOKKOLA
Puh. 044 725 0411 Fax (06) 825 4300
[email protected]fi
http://www.kpedu.fi
873
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimista ulkomailla.
Opiskelijat voivat hakea asuntoa kiinteistöosakeyhtiö Tankkarista
(www.tankkari.fi).
900
Liiketalous ja kauppa
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
114
330
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
81/67
60
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk 2)31/ 26 20
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
515
546
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
Datanomi, pk 2)
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
Datanomi sekä lukio, pk 2)
- Ohjelmistotuotannon ko
15/ 14
17
6/ 6
5
★
Koulutuskeskus Agricola, Agricola-opisto, Pieksämäki
Huvilakatu 31
76130 PIEKSÄMÄKI
Puh. 020 754 2612 Fax 015 615171
[email protected]fi
www.kkagricola.fi
Kauneudenhoitoala
163
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 78/20
- Parturi-kampaajan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen.
Asuntola on.
18
Muu koulutus
★
126
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja 31/ 24
24
sekä lukio, pk 2)
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Lukio- opinnot järjestetään yhteistyössä alueen lukion kanssa. Koulutuksen kesto 4 vuotta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 129/62 80
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 27/24 24
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Koulutuksen kesto 2 vuotta.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(valko I).
-/-
20
★
★
1394
Hakijat/
Valitut 2011
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(OLE- Oman elämän osaaja -koulutus)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(valko II)
Paikkoja
2012
-/-
12
-/-
30
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1121
Koulutuskeskus Agricola, Pieksämäki
Huvilakatu 31
76130 PIEKSÄMÄKI
Puh. 0207542611, 0207542612 Fax 015 615171
[email protected]fi
http://www.kkagricola.fi
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 40/20 20
- Lapsi- ja perhetyön ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen mikäli
hakijoita on tarpeeksi. Pääsy- tai soveltuvuuskoe on maksullinen.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 12/5 10
- Lapsi- ja perhetyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe on maksullinen.
900
215
514
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 29/11 21
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen mikäli
hakijoita on tarpeeksi. Pääsy- tai soveltuvuuskoe on maksullinen.
Koulutusohjelma toteutetaan, mikäli hakijoita on riittävä määrä.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 4/2 10
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai valintakoe on maksullinen. Koulutusohjelma toteutetaan,
mikäli hakijoita on riittävä määrä.
202
217
581
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 2) 5/5
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 13/12
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
16
880
12
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
21/15
16
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Kotieläintuotanto, maatilatalouden teknologia,kasvituotanto, metsätalous, bioenergiahuolto)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012, 11.05.2012.
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
42/20
24
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012, 04.05.2012.
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
77/24
24
(Tuotanto- ja pieneläinhoito)
Yksipäiväinen Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012,
08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012.
Maatalousalan perustutkinto, yo 2)
6/2
4
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
(Kotieläintuotanto, maatilatalouden teknologia, kasvituotanto, metsätalous, bioenergiahuolto)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012, 11.05.2012.
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
9/3
12
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012, 04.05.2012.
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
28/16
20
(Tuotanto- ja pieneläinhoito)
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012,
08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012.
Kalatalous
852
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 7135
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Maatilatalous
149
Opetus- ja kasvatustyö
257
Paikkoja
2012
Hevostalouden perustutkinnoissa ja eläintenhoidon koulutusohjelmassa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Vääksyn yhteiskoulun kanssa. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
Toimipisteessä asuntola osalle opiskelijoista.
Yhteishakuun kuulumattomiin koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen.
Asuntola on.
184
Hakijat/
Valitut 2011
Kalatalouden perustutkinto, pk 2)
8/3
- Kalatalouden ko, Kalastuksenohjaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Kalatalouden perustutkinto, yo 2)
3/1
- Kalatalouden ko, Kalastuksenohjaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
12
8
Luonto- ja ympäristöala
-/-
15
174
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk 2)
18/11
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
(Luonto-opastus ja luontomatkailu, luontoyrittäjä)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
12
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
127
Koodi Opetuspiste
Koulutus
278
1120
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo 2)
4/2
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
(Luonto-opastus ja luontomatkailu, luontoyrittäjä)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
8
255
505
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
33/ 11
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Videotuotanto)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
11/ 8
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Videotuotanto)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
12
8
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
21/25
25
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
41/19
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Rakennusalan perustutkinto, yo 2)
1/2
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
889
885
192
143
128
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
27/19
19
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kolmannen vuoden erikoistumisopinnot voi suorittaa vaihtoehtoisesti joko Koulutuskeskus Salpauksen Lahden Katsastajankadun toimipisteessä tai työssäoppimalla.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
3
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 22/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
2
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 54/17 17
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 9/3 3
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 27/24 24
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012. Koulutusohjelma
aloitetaan, mikäli valitsijoita on riittävästi tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 39/66 45
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmaopintoihin valinnat tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 1/5
5
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmaopintoihin valinnat tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Erillishaku 27.2. - 30.4.2012.
1106
Koulutuskeskus Salpaus, Hollola
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
-/-
12
18
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
3/2
Muu koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
474
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Liiketalous ja kauppa
114
29/18
Sosiaali- ja terveysala
873
511
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Opintolinjalla erikoistutaan moottoriurheiluun.
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Opintolinjalla erikoistutaan moottoriurheiluun.
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään yhteistyössä Heinolan lukion kanssa. Hakijat,
joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
452
Paikkoja
2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Koulutuskeskus Salpaus, Heinola
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 5211
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Hakijat/
Valitut 2011
25/17
17
1/3
3
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadun toimipisteessä. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
Toimipisteessä on asuntola osalle opiskelijoista.
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Käsi- ja taideteollisuus
551
565
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
15/13
(Yksilölliset vaatteet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
24/6
(Yksilölliset vaatteet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
306
12
1129
8
Viestintä ja informaatiotieteet
497
523
400
183
187
263
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Kultasepänala, yo 2)
63/ 12
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
14
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 3213
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Sirkusalan perustutkinto, Sirkusartisti, pk 2)
-/6
- Sirkusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 17.05.2012, 18.05.2012,
19.05.2012.
Sirkusalan perustutkinto, Sirkusartisti, yo 2)
-/14
- Sirkusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 17.05.2012, 18.05.2012,
19.05.2012.
857
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
908
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
19/12
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
6/ 6
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, er 2)
10/ 6
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Paikkoja
2012
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadun toimipisteessä. Perustutkinnoissa on myös mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
kutsutaan kielikokeeseen.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, pk 2) 71/14 14
- Graafisen suunnittelun ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, yo 2) 26/6 6
- Graafisen suunnittelun ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Teatteri ja tanssi
398
Hakijat/
Valitut 2011
885
12
1125
8
5
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
64/80
80
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/3
8
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
9/10
10
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Sammonkatu
Sammonkatu 8
15140 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 3619
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
1119
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Kannaksenkatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
597
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk 2)
25/6
6
- Toimitilapalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Koulutus järjestetään yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen kanssa. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
kutsutaan kielikokeeseen.
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadun toimipisteessä. Perustutkinnoissa on myös mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
kutsutaan kielikokeeseen.
1110
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Käsi- ja taideteollisuus
299
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Kultasepänala, pk 2)
50/ 6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
6
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Perustutkinnoissa on myös mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
kutsutaan kielikokeeseen.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
129
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Käsi- ja taideteollisuus
261
273
178
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, yo
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
163
14
284
6
184/125
125
19/ 16
35/25
16
25
285
480
Tietojenkäsittely
515
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 81/ 23 23
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 7/ 2 2
- Käytön tuen ko
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 82/ 36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 13/4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
36
225
245
4
228
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
894
130
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
71/22
22
21/22
22
248
668
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
64/14
14
Suunnitteluassistentti, pk 2)
- Teknisen suunnittelun ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 2, 15110 LAHTI.
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
17/4
6
Suunnitteluassistentti, yo 2)
- Teknisen suunnittelun ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 2, 15110 LAHTI.
474
Luonto- ja ympäristöala
174
278
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk 2)
19/6
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
(Vesien kunnostus ja hoito)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo 2)
16/8
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
(Vesien kunnostus ja hoito)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 51/27
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 17/ 18
Matkailuvirkailija, pk
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 17/17
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko,
8/ 8
Matkailuvirkailija, yo
22
20
22
8
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
592
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 123/36
36
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012,
04.05.2012. Pääsykoe on yksipäiväinen. Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 17, 15110 LAHTI.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
150/36
36
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012,
04.05.2012. Pääsykoe on yksipäiväinen. Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 17, 15110 Lahti.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
47/4
4
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012,
04.05.2012. Pääsykoe on yksipäiväinen. Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 17, 15110 Lahti.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 31/4
4
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012,
04.05.2012. Pääsykoe on yksipäiväinen. Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 17, 15110 LAHTI.
Matkailuala
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Paikkoja
2012
Kauneudenhoitoala
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk 2)
10/ 12
(Metallikalusteet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo 2)
5/ 2
(Metallikalusteet)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 209/130 130
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opetus tapahtuu Ståhlberginkadulla ja Vipusenkadulla.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 23/ 32
33
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opetus tapahtuu Ståhlberginkadulla ja Vipusenkadulla.
Muu koulutus
8
★
12
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/64
valmistava koulutus, pk
Erillishaku 18.6. - 13.7.2012. Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 2, 15110 LAHTI.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/24
Erillishaku 27.2. - 30.4.2012 Koulutus toteutetaan osoitteessa Svinhufvudinkatu 9, 15110 Lahti.
★
1104
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/ 32
valmistava koulutus, er
(VALKO). Erillishaku 1.4. - 31.5.2012. Koulutukseen hakeneet kutsutaan kielikokeeseen ja haastatteluun kesäkuussa 2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
532
448
597
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadun toimipisteessä. Perustutkinnoissa on myös mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
kutsutaan kielikokeeseen.
858
861
Käsi- ja taideteollisuus
379
408
411
413
525
384
410
412
415
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tarpeistonvalmistus, yo 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
5
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 3213
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, pk 2)
16/7
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tilauspuusepäntyö, pk 2)
21/6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Taidekehystys, pk 2)
9/ 3
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Tilarakennus, pk 2)
23/3
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tarpeistonvalmistus, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, yo 2)
15/ 9
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tilauspuusepäntyö, yo 2)
13/ 6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Taidekehystys, yo 2)
7/ 3
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Tilarakennus, yo 2)
9/ 5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Hakijat/
Valitut 2011
886
9
889
12
Rakennusalan perustutkinto
Kivialan ko, Kivirakentaja, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk 2)
51/14
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
128/14
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
103/54
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Talotekniikan perustutkinto, yo 2)
11/2
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Rakennusalan perustutkinto, yo 2)
11/6
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
20
12
36
72
4
8
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
4
578
4
583
863
4
864
9
584
653
6
654
5
5
891
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
105/28
- Verhoilun ko, Verhoilija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Veneenrakennuksen perustutkinto, Veneenrakentaja, pk 2) 8/3
- Veneenrakennuksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
19/14
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk 2)
35/10
- Teollisuuspuusepän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
58/14
- Puutuotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
15/6
- Laboratorioalan ko
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo 2)
23/12
- Verhoilun ko, Verhoilija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Veneenrakennuksen perustutkinto, Veneenrakentaja, yo 2) 6/2
- Veneenrakennuksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo 2)
9/6
- Teollisuuspuusepän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
14
6
14
14
14
6
6
4
6
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
131
Koodi Opetuspiste
Koulutus
892
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
16/6
- Puutuotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
6
124
768
255
281
774
Autoalan perustutkinto, pk
120/34
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
70/18
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Opintoihin sisältyy B-ajokortin suorittaminen.
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
79/34
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk
Autoalan perustutkinto, yo
4/6
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
6/2
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Opintoihin sisältyy B-luokan ajokortin suorittaminen.
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
1/3
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, yo
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
132
900
34
20
143
34
112
6
203
2
6
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
195/101 105
Lähihoitaja, pk 2)
- Ensihoidon ko
Ensihoidon ko kuuluvien sairaankuljetuksen opintojen pääsyvaatimuksena B-luokan ajokortin suorittaminen.
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012, 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012.
Koulutusohjelma aloitetaan, mikäli valitsijoita on riittävästi tutkinnon
yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 80/20 15
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012, 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012.
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
6/20
3/5
20
5
-/-
12
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Erillishaku 27.2. - 30.4.2012.
1116
Koulutuskeskus Salpaus, Nastola, Rakokiventie
PL 170
15140 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 7225
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, pk
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, yo
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
35
5
5/17
17
1/1
3
-/-
12
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Erillishaku 27.2.- 30.4.2012.
1103
Koulutuskeskus Salpaus, Nastola, Villähde
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Kaarisilta r.y. ja Koulutuskeskus Salpaus järjestävät yhteistyössä musiikkialan ja kuvallisen ilmaisun koulutusta siten, että vuorovuosin alkaa joko opiskeluun valmentava ja kuntouttava koulutus tai ammatillinen koulutus musiikissa ja kuvataiteissa. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja joilla on laaja- alaisia oppimisvaikeuksia.
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Erillishaku 1.3. - 31.3.2012.
1118
Koulutuskeskus Salpaus, Orimattila
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 4015
[email protected]fi
www.salpaus.fi
-/-
16
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Lukioopinnot järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadun toimipisteessä. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
Toimipisteessä on asuntola osalle opiskelijoista.
Muu koulutus
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 22/18
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 4/2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
490
Paikkoja
2012
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Sosiaali- ja terveysala
873
Hakijat/
Valitut 2011
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
139
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 52/ 22
32
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012.
241
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 19/ 16
12
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012,
03.05.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1721
Musiikki
463
464
857
885
192
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Käsi- ja taideteollisuus
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
11/20
20
157
0/0
2
949
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 31/20
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
20
2
158
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 15/4
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
4
952
Muu koulutus
★
Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki, Pappilantie
Pappilantie 6
60800 ILMAJOKI
Puh. 020 124 4660 Fax 020 124 4661
[email protected]fi
www.sedu.fi
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Iltatyöskentelymahdollisuus. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Opetuspisteen läheisyydessä on Ilmajoen kunnan tarjoamia vuokraasuntoja.
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
512
Paikkoja
2012
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, pk 2) 74/8
10
(Musiikin tietotekniikka, äänittäminen)
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012,
15.05.2012.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2) 44/11
10
(Musiikin tietotekniikka, äänittäminen)
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 15.04.2012,
14.05.2012.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Hakijat/
Valitut 2011
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
Erillishaku 27.2. - 30.4.2012.
-/-
12
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) -/12
Rooli- ja teatteripuvustus.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko, pk 2) -/36
Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot: sisustus ja tila, erikoismaalaus ja pinta tai kunnostus ja restaurointi.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo
-/2
Rooli- ja teatteripuvustus.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko, yo 2) -/6
Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot: sisustus ja tila, erikoismaalaus ja pinta tai kunnostus ja restaurointi.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
133
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1723
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koulutuskeskus Sedu, Jurva
Kotikouluntie 1
66300 JURVA
Puh. 020 124 5904 Fax 020 124 5901
[email protected]fi
www.sedu.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
900
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Iltatyöskentelymahdollisuus. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Opetuspisteen läheisyydessä Kiinteistö Oy Jurvan vuokrakotien vuokra-asuntoja.
158
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) -/Kaluste ja esine.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo 2) -/Kaluste ja esine.
451
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, pk 2)
21/16
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, yo 2)
4/2
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 18/20
- Kokin ko, Kokki
1713
Koulutuskeskus Sedu, Kurikka
Huovintie 1
61300 KURIKKA
Puh. 020 124 6100 Fax 020 124 6101
[email protected]fi
www.sedu.fi
18
2
16
2
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
134
Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki
PL 19
61801 KAUHAJOKI
Puh. 020 124 5605 Fax 020 124 5601
[email protected]fi
www.sedu.fi
18
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Yhteistyötä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa; kilpaurheilijoille laaja urheiluvalmennuksen valinnaisuus. Työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Maksuton, tietoliikenneyhteyksillä varustettu solutyyppinen asuntola.
Vuokra-asuntoja välittää Kurikan asuntopalvelu.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
1735
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 6/12 23
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 1. opiskeluvuotena.
Opetuspiste toteuttaa 1-2 koulutusohjelmaa. Opiskelu kestää 2 vuotta.
Majoitus- ja ravitsemisala
Viestintä ja informaatiotieteet
450
Paikkoja
2012
473
Käsi- ja taideteollisuus
157
Hakijat/
Valitut 2011
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
27/20
18
15/20
18
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
16/15
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 14/17
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Pihapiirissä on maksuton opiskelija-asuntola (2hh).
191
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 57/23 23
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 2. opiskeluvuotena.
Opetuspiste toteuttaa 1-2 koulutusohjelmaa.
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
Sosiaali- ja terveysala
873
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 18/ 17
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
863
653
904
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
- Verhoilun ko, Verhoilija
Toteutuu joko verhoilun tai sisustuksen ko.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
- Verhoilun ko, Verhoilija
Toteutuu joko verhoilun tai sisustuksen ko.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
26/20
18
2/3
6
15/1
2
7/7
6
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
505
Paikkoja
2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
12/20
18
858
861
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Hakijat/
Valitut 2011
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 55/18 17
- Turvallisuusalan ko
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 2/3 1
- Turvallisuusalan ko
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 7/10
- Kokin ko, Kokki
1726
Koulutuskeskus Sedu, Lappajärvi
Erkkiläntie 2
62600 LAPPAJÄRVI
Puh. 020 124 5550 Fax 020 124 5555
[email protected]fi
www.sedu.fi
16/16
18
24/20
36
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
15/16
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
8
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 29/ 28
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
36
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
11/12
18
15/20
18
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Matkailuala
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto)
sekä valita valinnaisia opintoja Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa.
Työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe
hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
225
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 21/19 18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 21/20 18
- Kokin ko, Kokki
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
1716
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Kirkkokatu
PL 313
60101 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000 Fax 020 124 4600
[email protected]fi
www.sedu.fi
- /-
8
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 26/15 22
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Soveltuvuuskoe maksaa hakijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 2. opiskeluvuotena.
1715
Koulutuskeskus Sedu, Lapua
Ammattikoulunkatu 10
62100 LAPUA
Puh. 020 124 6000 Fax 020 124 6001
[email protected]fi
www.sedu.fi
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto)
sekä valita valinnaisia opintoja Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa.
Työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe
hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Opiskelijoille varattuja vuokra-asuntoja Oppisopissa ja Oppimestarissa. Lisäksi tarjolla on jonkin verran valvottuja asuntolapaikkoja.
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Sedulla on opiskelija-asuntola Ammattikoulunkadulla. Vuokra- asuntoja välittää Marttilan kortteeri.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
27/34
20
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opetuspiste toteuttaa vuosittain 1-2 koulutusohjelmaa.
886
889
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
26/18
16
58/54
34
5/2
2
3/5
2
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Sosiaali- ja terveysala
135
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
192
★
★
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 73/54
50
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/5
4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk -/14
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Vocational Qualification in Electrical Engineering and Automation
Technology. Taught mainly in English.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo
-/- 4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Vocational Qualification in Electrical Engineering and Automation
Technology. Taught mainly in English.
Liiketalous ja kauppa
114
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
23/ 18
16
0/ 2
2
178
206
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
583
863
864
584
891
892
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
915
136
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
-/- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
19/18
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
50/23
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle 20 euroa.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
-/- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
1/2
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
16/10
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle 20 euroa.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er 2)
7/2
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kaks kättä -työpajan kanssa.
3
16
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle 20 euroa.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2)
- Parturi-kampaajan ko
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle 20 euroa.
Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 35/25 26
- Käytön tuen ko
1741
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Törnäväntie
PL 313
60101 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000 Fax 020 124 4888
[email protected]fi
www.sedu.fi
18
3
2
2
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Sedulla on opiskelija-asuntola Ammattikoulunkadulla. Vuokra- asuntoja välittää Marttilan kortteeri.
5
82/18
18
28/1
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 42/ 40
- Kokin ko, Kokki
36
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu
Koulukatu 41
60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5505 Fax 020 124 5509
[email protected]fi
www.sedu.fi
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
27/37
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
54
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
1728
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
83/57
82
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opetuspiste toteuttaa vuosittain 1 - 2 koulutusohjelmaa.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, yo
10/18
11
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
23/20
21
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
515
Kauneudenhoitoala
163
Paikkoja
2012
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Sedulla on opiskelija-asuntola Ammattikoulunkadulla. Vuokra- asuntoja välittää Marttilan kortteeri.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Hakijat/
Valitut 2011
Elintarvikealan perustutkinto, pk
57/60
54
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Koulutusohjelmista toteutetaan 2-3.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
187
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
15/18
16
7/2
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
Autoalan perustutkinto, pk
89/60
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
55/31
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Soveltuvuuskoe maksaa opiskelijalle 20 euroa.
54
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 38/40 36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot toteutetaan Kirkkokadun
ja/tai Törnäväntien opetuspisteissä.
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
26/20
18
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
15/15
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 7/6
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
-/-
36
-/-
8
863
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Upankatu
PL 313
60101 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000 Fax 020 124 4860
[email protected]fi
www.sedu.fi
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
17/19
18
13/19
18
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
1747
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Muu koulutus
★
Paikkoja
2012
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto)
sekä valita valinnaisia opintoja Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe
hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Maksuton opiskelija-asuntola, jossa valvonta ja ohjattua harrastustoimintaa.
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
Hakijat/
Valitut 2011
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 35/22 22
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Soveltuvuuskoe maksaa hakijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään 2. opiskeluvuoden jälkeen.
Majoitus- ja ravitsemisala
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
490
1718
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
18/16
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 20/20
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
16/4
Opetus tapahtuu moduleina. Koulutuksen voi aloittaa muunakin
kelijalle sopivana ajankohtana.
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Koulutie
Koulutie 16 A
63700 ÄHTÄRI
Puh. 020 124 6200 Fax 020 124 6201
[email protected]fi
www.sedu.fi
14
18
4
opis-
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk -/- Kokin ko, Kokki
18
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1705
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementie
Tuomarniementie 55
63700 ÄHTÄRI
Puh. 020 124 5800 Fax 020 124 5801
[email protected]fi
www.sedu.fi
-/-
18
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto)
sekä valita valinnaisia opintoja Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa.
Työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe
hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Opiskelijalla on mahdollisuus
suorittaa metsäkoneenkuljettajan koulutus Tuomarniemellä yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa. Haku tapahtuu Tampereen
ammattiopiston Ähtäri Tuomarniementien opetuspisteeseen.
Maksuton opiskelija-asuntola (2hh), jossa valvonta ja ohjattua harrastustoimintaa.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Sedulla on opiskelija-asuntola Ammattikoulunkadulla. Vuokra- asuntoja välittää Marttilan kortteeri.
137
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Metsätalous
229
1730
Metsäalan perustutkinto, pk
28/25
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
10
873
Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki, Ilmajoentie
Ilmajoentie 525
60800 ILMAJOKI
Puh. 020 124 5700 Fax 020 124 5701
[email protected]fi
www.sedu.fi
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto)
sekä valita valinnaisia opintoja Opinlakeus- verkoston kautta.
Mahdollisuus yhdistää ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja
urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa.
Työssäoppimista on mahdollisuus suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe
hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Maksuton opiskelija-asuntola opetuspisteen yhteydessä.
900
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Maatilatalous
138
149
Maatalousalan perustutkinto, pk
28/31
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Koulutusohjelmavalinta tehdään 1. lukuvuoden aikana.
1734
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koskenalantie
Koskenalantie 17
60220 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5550 Fax 020 124 5555
[email protected]fi
www.sedu.fi
35
★
Mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (ammatillinen ja yo- tutkinto tai kaksi ammatillista tutkintoa) sekä valita valinnaisia opintoja
Opinlakeus- verkoston kautta. Mahdollisuus yhdistää ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen ja urheilu yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Työssäoppimista on mahdollisuus
suorittaa myös ulkomailla. Kielikoe hakijoille, joiden äidinkieli ei ole
suomi.
Sedulla on opiskelija-asuntola Ammattikoulunkadulla. Vuokra-asuntoja välittää Marttilan kortteeri.
Sosiaali- ja terveysala
259
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
28/23
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
23
★
0901
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Soveltuvuuskoe maksaa hakijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 2. opiskeluvuotena. Opetuspisteessä toteutetaan vuosittain 6 - 8 koulutusohjelmaa.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
171/114 110
Lähihoitaja, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksaa hakijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 2. opiskeluvuotena. Opetuspisteessä toteutetaan vuosittain 6 - 8 koulutusohjelmaa.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 84/22 23
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Soveltuvuuskoe maksaa hakijalle n. 57 euroa. Koulutusohjelmavalinta tehdään perusopintojen loppuvaiheessa 1. opiskeluvuotena. Opetuspisteessä toteutetaan vuosittain 6 - 8 koulutusohjelmaa. Opinnot
kestävät 2 vuotta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk -/10
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Vocational Qualification in Practical Nurse. Taught mainly in English.
Finnish skills are required. Aptitude test will cost around 57 euros, including language tests.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo -/5
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Vocational Qualification in Practical Nurse. Taught mainly in English.
Finnish skills are required. Aptitude test will cost around 57 euros, including language tests.
Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna
PL 30
13101 HÄMEENLINNA
Puh. 03-65811
[email protected]fi
www.kktavastia.fi
Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on mahdollisuus suorittaa lukioopintoja, lisätietoja www.kktavastia.fi. Mahdollisuus kilpaurheiluvalmennukseen.
Asuntola osalle opiskelijoista.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
192
Käsi- ja taideteollisuus
538
551
550
565
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
7/ 8
8
Kankaankudontaa, värjäystä, kankaanpainantaa ja erikoistekniikoita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
11/ 10
10
Vaatteiden kaavoitusta ja ompelua sekä kirjontaa ja erikoistekniikoita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
2/1
2
Kankaankudontaa, värjäystä, kankaanpainantaa ja erikoistekniikoita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
7/ 2
2
Vaatteiden kaavoitusta ja ompelua sekä kirjontaa ja erikoistekniikoita.
Liiketalous ja kauppa
114
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
85/80
55
16/20
20
38/25
25
9/19
19
24/19
19
50/50
46
9/15
15
1/4
4
10/2
4
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2) 7/4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
4
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 36/17
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 2) 4/2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
17
2
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
894
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
24/17
17
8/2
2
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
583
863
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
-/17
- Verhoilun ko, Verhoilija
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Jaakonkadun toimipisteessä Hämeenlinnassa.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
-/17
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
21/17
17
- Teollisuuspuusepän ko
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
Datanomi, pk 2)
- Ohjelmistotuotannon ko
597
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, pk
- Maanmittaustekniikan ko
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, yo
- Maanmittaustekniikan ko
858
861
862
889
890
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
38/57
57
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 35/34
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
34
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
139
Koodi Opetuspiste
Koulutus
864
584
653
891
892
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
76/46
34
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
-/2
- Laboratorioalan ko
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo
-/2
- Verhoilun ko, Verhoilija
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Jaakonkadun toimipisteessä Hämeenlinnassa.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
2/2
2
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
12/4
4
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Koodi Opetuspiste
Koulutus
480
187
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
8/12
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Vaatteiden valmistusta yksilöllisesti ja sarjatyönä.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
-/- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Vaatteiden valmistusta yksilöllisesti ja sarjatyönä.
10
441
124
768
Autoalan perustutkinto, pk
66/38
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Turengin toimipisteessä.
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
22/19
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Turengin toimipisteessä.
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
19/19
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja pk 2)
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Turengin toimipisteessä.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
900
163
★
1228
38
140
15
4
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 70/66
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
66
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Ammattistartti. Erillishaku suoraan oppilaitokseen.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Erillishaku suoraan oppilaitokseen.
30
17
Kouvolan seudun ammattiopisto, kulttuuri
Viitakummuntie 2
45200 KOUVOLA
Puh. 02061 55877
[email protected]fi
www.ksao.fi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012. Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Asuntolassa on muutama maksuton (solu)paikka, ulkopaikkakuntalaisille.
19
19
Käsi- ja taideteollisuus
336
Kauneudenhoitoala
565
56/18
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
33/15
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
9/4
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
2
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
163/125 125
Lähihoitaja, pk 2)
- Ensihoidon ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Opetuspiste on Jaakonkatu 28. Maksullinen valintakoe.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 36/25 25
- Ensihoidon ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Opetuspiste on Jaakonkatu 28. Maksullinen valintakoe. Opiskelun
kesto 2 vuotta.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
2
Muu koulutus
★
Sosiaali- ja terveysala
873
16/2
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2)
- Parturi-kampaajan ko
Paikkoja
2012
Matkailuala
335
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
Hakijat/
Valitut 2011
18
551
797
319
359
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, pk 2)
(Koru- ja pienesinevalmistus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
(Stylisti)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Restaurointiala, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Restaurointiala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, yo 2)
(Koru- ja pienesinevalmistus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
(Stylisti)
18/ 15
15
11/ 12
15
8/ 15
15
13/ 5
5
12/ 5
5
2/ 5
5
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Muu koulutus
★
★
1235
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
(Ammattistartti)
Hakijoille järjestetään haastattelu.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelu.
20
174
278
-/-
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk 2)
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo 2)
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
17/8
16
1/4
4
13
1225
Kouvolan seudun ammattiopisto, liiketalous
PL 22
45101 KOUVOLA
Puh. 020 61 58848 Fax 020 615 3380
[email protected]fi
www.ksao.fi
Kouvolan seudun ammattiopisto, sosiaali- ja terveys
Kauppakatu 1-3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 02061 58181 Fax 02061 53770
[email protected]fi
www.ksao.fi
Sosiaali- ja terveysala
Kouvolan kaupungilla on opiskelija-asuntoloita.
Liiketalous ja kauppa
206
Paikkoja
2012
Luonto- ja ympäristöala
-/-
873
114
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
61/90
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Voidaan suorittaa ylioppilastutkinto, paikkoja rajoitetusti.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
6/5
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
70
5
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 139/70 70
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Voidaan suorittaa ylioppilastutkinto, paikkoja rajoitetusti.
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelu.
1214
Kouvolan seudun ammattiopisto, tekniikka ja palvelut,
Kouvola
PL 43
45201 KOUVOLA
Puh. 020261 55878 Fax 02061 53388
[email protected]fi
www.ksao.fi
-/-
20
Tietojenkäsittely
515
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 37/23 23
- Käytön tuen ko
Voidaan suorittaa ylioppilastutkinto, paikkoja rajoitetusti.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 0/2 2
- Käytön tuen ko
Matkailuala
335
Matkailualan perustutkinto, pk
23/25 20
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Voidaan suorittaa ylioppilastutkinto, paikkoja rajoitetusti.
Asuntola on.
★
1203
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
20
Kouvolan seudun ammattiopisto, luonnonvara
Ankkapurhantie 5
46910 ANJALA
Puh. 02061 55875 Fax 02061 58890
[email protected]fi
www.ksao.fi
861
886
Maatilatalous
202
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, yo 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2) -/- Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma
(Pelialaan painottuva koulutus )
Voidaan suorittaa ylioppilastutkinto, paikkoja rajoitetusti.
25
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Asuntola on.
149
Tietojenkäsittely
515
14/19
19
2/1
1
Talotekniikan perustutkinto, pk
36/38
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
19/20
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
1/2
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
38
20
2
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 45/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
40
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
141
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 20/ 21
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
20
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
864
892
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk 2)
22/20
20
- Teollisuuspuusepän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012. Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
-/16
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
-/4
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
187
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
-/18
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012. Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
-/2
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
064
107
124
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
067
255
281
16
38
19
2
2
1
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
505
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 62/18 18
- Turvallisuusalan ko
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 11/2 2
- Turvallisuusalan ko
Kauneudenhoitoala
163
480
142
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
24/16
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
(helikopteriasentaja)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2012.
Autoalan perustutkinto, pk 2)
56/18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
45/19
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo 2)
1/2
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
(helikopteriasentaja)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2012.
Autoalan perustutkinto, yo 2)
2/1
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo 2)
4/1
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 87/18
- Parturi-kampaajan ko
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 10/2
- Parturi-kampaajan ko
18
2
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 62/38
- Kokin ko, Kokki
Linjalla voidaan suorittaa lukio- opintoja ja ylioppilastutkinto.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 8/2
- Kokin ko, Kokki
38
Musiikki
2
460
Muu koulutus
★
1215
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
(Ammattistartti)
Hakijoille järjestetään haastattelu.
-/-
Paikkoja
2012
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:ltä, puh. (017) 264 0700 voi hakea
asuntoa.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hakijat/
Valitut 2011
20
462
1525
Kouvolan seudun ammattiopisto, tekniikka ja palvelut,
Kuusankoski
Uimahallintie 3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 020 615 5876 Fax 020 615 3771
[email protected]fi
www.ksao.fi
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
10/4
3
28/18
21
Kuopion talouskoulu
Asemakatu 4
70100 KUOPIO
Puh. (017) 266 5200 Fax (017) 262 0004
[email protected]fi
www.kuopiontalouskoulu.fi
Opiskelija voi hakea asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:ltä, puh.
017 264 0700, www.kuopas.fi.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
913
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
49/20
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Rakennusalan perustutkinto, er 2)
-/- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
20
12
476
473
508
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
26/20
40
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Linjalla voidaan suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto. Majoitusja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 18/20 20
- Kokin ko, Kokki
Linjalla voidaan suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/12
- Kokin ko, Kokki
490
582
1799
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelu.
1501
Kuopion konservatorio
Kuopionlahdenkatu 23 C
70100 KUOPIO
Puh. (044) 7279 204 Fax (017) 2623 617
[email protected]fi
www.kuopionkonservatorio.fi
-/-
20
20
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 19/40
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/10
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
10
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus,
(talouskoulu), yo
Osa opetuksesta englannin kielellä.
16/40
6/12
30
10
2/2
10
8/12
4/4
15
15
Kuortaneen Urheiluopisto
PL 49
63101 KUORTANE
Puh. (06) 5166 111 Fax (06) 5166 208
[email protected]
http://www.kuortane.com
Kuntoutus ja liikunta
Opintojen aikana on mahdollista suorittaa myös lukion oppimäärä ja
ylioppilastutkinto aikuislukiossa. Opiskelijat valitaan Kuopion konservatorion omien pääsykokeiden perusteella.
115
126
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
79/22
22
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Yksipäiväinen, maksullinen pääsykoe järjestetään 22.-24.5.2012.
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
50/22
22
Liikuntaneuvoja yo 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Yksipäiväinen, maksullinen pääsykoe järjestetään 22.-24.5.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koulutukset siirrettäneen v. 2013 toiseen ammattiopiston toimipisteeseen palveluverkkomuutoksen yhteydessä.
Kaupungilla ja Kouvolan toimipisteen yhteydessä on opiskelija-asuntoja.
143
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1108
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Lahden diakonian instituutti
Vuorikatu 4
15110 LAHTI
Puh. (03) 8132 222 Fax (03) 781 8034
[email protected]fi
www.dila.fi/instituutti
Koodi Opetuspiste
Koulutus
889
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 83/ 25
25
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.Soveltuvuuskoemaksu on 55 euroa.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
144
-/-
2
2133
Lapin ammattiopisto, Palvelualat, Kairatie
Kairatie 75
96190 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4605 Fax 020 798 4799
[email protected]fi
www.lao.fi
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 101/25 25
- Lapsi- ja perhetyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012. Soveltuvuustestimaksu on 55 euroa.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 86/25 25
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012. Soveltuvuustestimaksu on 55 euroa.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/20
valmistava koulutus, pk
Suorahaku oppilaitokseen 13.7.2012 saakka. Hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.dila.fi/instituutti
Lahden konservatorio
Sibeliuksenkatu 8
15110 LAHTI
Puh. (03) 872 950
[email protected]fi
http://www.concis.fi
14
Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle
tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta urheiluakatemiassa.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
Liiketalous ja kauppa
114
330
206
1101
8
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) -/- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Muu koulutus
★
-/-
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysala
873
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
873
Opetus- ja kasvatustyö
184
Paikkoja
2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
47/54
54
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk 22/18 18
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
14/12
12
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
515
546
Konservatoriolla 8 oppilasasuntoa.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 30/18 18
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
3/6
6
Datanomi sekä lukio, pk
- Käytön tuen ko
Muu koulutus
Musiikki
489
462
2134
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko sekä lukio, pk 2)
(klassinen musiikki, sotilasmusiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
(klassinen musiikki, sotilasmusiikki)
Lapin ammattiopisto, Kittilä
Valtatie 82
99100 KITTILÄ
Puh. 020 798 4742 Fax 020 798 4798
[email protected]fi
http://www.lao.fi
11/7
8
20/8
7
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Koulutus kuuluu Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
2131
Lapin ammattiopisto, Palvelualat, Porokatu
Porokatu 35
96400 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4305 Fax 020 798 5699
[email protected]fi
www.lao.fi
43
Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle
tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta urheiluakatemiassa. Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012,09.05.2012,
10.05.2012.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
★
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
241
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
-/-
18
Sosiaali- ja terveysala
259
873
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
52/ 23
18
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Jalkojenhoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)137/ 65 73
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Jalkojenhoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)34/16 14
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012,09.05.2012,
10.05.2012 Koulutus toteutetaan osittain englanninkielisenä.
163
284
292
707
285
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 68/15
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
41/15
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto sekä lukio, Parturi-kampaaja, pk 2)-/- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto sekä lukio, pk 2) -/- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
20/7
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 14/7
- Parturi-kampaajan ko
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Koulutus kuuluu Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Koulutus kuuluu Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
Lapin ammattiopisto, Palvelualat, Ranua
Puh. 020 798 4605 Fax 020 798 4699
[email protected]fi
www.lao.fi
Muu koulutus
★
★
2128
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/-
2
- /-
8
Lapin ammattiopisto, Sodankylä - Instituutti
Kaarrostie 10-12
99600 SODANKYLÄ
Puh. 020 798 4742 Fax 020 798 4798
[email protected]fi
www.lao.fi/sodankyla
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Pääsytai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012,04.05.2012.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän maksutonta
asuntolapaikkaa.
Liiketalous ja kauppa
114
330
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
4/2
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk -/- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
3/1
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
8
12
2
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
14
14
861
3
886
3
889
3
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Kylmäasennuksen ko, Kylmäasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Kylmäasennuksen ko, Kylmäasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
6/8
8
12/8
8
2/1
2
0/2
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
3
101
102
Muu koulutus
★
Paikkoja
2012
Koulutukset kuuluvat Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
858
Kauneudenhoitoala
Hakijat/
Valitut 2011
12
Kaivosalan perustutkinto, pk 2)
- Kaivosalan ko, Kaivosmies, Rikastaja
Kaivosalan perustutkinto, yo 2)
- Kaivosalan ko, Kaivosmies, Rikastaja
38/20
20
7/4
4
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 5/4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
6
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
24
192
2
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Koulutus kuuluu Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
10
145
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Koulutus kuuluu Lapin ammattiopiston Askel-koulutuksiin.
2110
Lapin ammattiopisto, Tuotantoalat, Jokiväylä
Jokiväylä 9
96300 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4805 Fax 020 798 4896
[email protected]fi
http://www.lao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
10
Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle
tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta urheiluakatemiassa.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
769
866
4
32
193
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 34/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
22/18
sekä lukio, pk
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
146
665
863
864
Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä lukio, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Puualan perustutkinto, Puuseppä sekä lukio, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
189
187
16/14
14
3/4
4
7/4
4
5/4
4
14
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
45/17
38
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012,26.04.2012. Valintakokeeseen kutsutuilla tulee vähintään T-ajo-oikeus.
Lapin ammattiopisto, Tuotantoalat, Kairatie
Kairatie 75
96100 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4805 Fax 020 798 4896
[email protected]fi
http://www.lao.fi
36
Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle
tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
076
13/14
14
22/13
14
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
11/12
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto sekä lukio, pk 6/4
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
6/2
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
10
Lapin ammattiopisto, Tuotantoalat, Jänkätie
Jänkätie 1
96300 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4805 Fax 020 798 4896
[email protected]fi
http://www.lao.fi
13/12
2120
18
394
526
4
858
4
861
2123
4
18
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
-/-
Metsäalan perustutkinto, pk
31/38
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
433
Elintarvikealan perustutkinto sekä lukio, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Metsätalous
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
16
229
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
28/16
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
Maarakennuskoneenkuljettaja, pk
Elintarvikeala ja biotekniikka
338
124
Kone- ja metallialan perustutkinto sekä lukio, pk 29/4
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
27/27
- Valmistustekniikan ko, Hienomekaanikko, Koneistaja
Paikkoja
2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle
tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta urheiluakatemiassa. Ammatillinen koulutus + lukio yhteistyössä Rovaniemen aikuislukion kanssa.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
703
Hakijat/
Valitut 2011
862
889
Talotekniikan perustutkinto sekä lukio, pk
8/2
2
- Kylmäasennuksen ko, Kylmäasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja sekä lukio, pk 6/4 6
- Maanmittaustekniikan ko
Rakennusalan perustutkinto sekä lukio, pk
14/8
8
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Ammatillinen koulutus + lukio yhteistyössä Rovaniemen aikuislukion
kanssa.
Talotekniikan perustutkinto, pk
38/16
16
- Kylmäasennuksen ko, Kylmäasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
42/28
28
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, pk
5/8
8
- Maanmittaustekniikan ko
Rakennusalan perustutkinto, yo
7/2
2
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
890
Hakijat/
Valitut 2011
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, yo
- Maanmittaustekniikan ko
Paikkoja
2012
-/-
4
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2143
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
064
107
196
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
15/9
9
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Autoalan perustutkinto, pk
62/32
36
- Automaalauksen ko, Automaalari
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Lentokoneasennuksen perustutkinto sekä lukio, pk 2) 10/8 9
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Ammatillinen koulutus + lukio yhteistyössä Rovaniemen aikuislukion
kanssa.
Lapin ammattiopisto, Tuotantoalat, Metsäruusuntie
Metsäruusuntie 18
96400 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4505 Fax 020 798 4599
[email protected]fi
http://www.lao.fi/
241
431
441
Maatilatalous
358
9/6
6
1
Puutarhatalous
269
851
879
174
380
278
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri sekä lukio, pk 2/2 2
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk 7/ 11
11
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo 11/ 9
10
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
494
Luonto- ja ympäristöala
2128
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
15/9
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja, Luonto-ohjaaja
- Porotalouden ko, Poronhoitaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto sekä lukio, pk 10/4
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja, Luonto-ohjaaja
- Porotalouden ko, Poronhoitaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
11/10
- Luontoalan ko, Luonnonvaratuottaja, Luonto-ohjaaja
- Porotalouden ko, Poronhoitaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
-/-
10
-/-
2
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
-/14
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Matkailualan perustutkinto sekä lukio 2)
-/5
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
-/4
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Majoitus- ja ravitsemisala
473
0/ 0
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Matkailuala
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja tai yo-tutkinto. Opiskelijavaihtoa EU: n alueella, erityisesti Norjaan ja Itävaltaan. Lapin ammattiopistossa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta urheiluakatemiassa.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto sekä lukio, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
Lapin matkailuopisto, Kittilä
Valtatie 82
99100 KITTILÄ
Puh. 020 798 4407 Fax 020 798 4449
[email protected]fi
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
335
149
Paikkoja
2012
Koulutusyhteistyö mm. Kittilän lukion ja Rovaniemen aikuislukion
kanssa.
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
173
2108
Hakijat/
Valitut 2011
474
12
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2) -/- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto -/sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2) -/ - Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
12
5
2
Lapin matkailuopisto, Sodankylä
Kaarrostie 10-12
99600 SODANKYLÄ
Puh. 020 798 4407 Fax 020 798 4449
[email protected]fi
4
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
10
Matkailuala
335
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
7
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
147
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
441
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 2) -/- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 2) -/- Kokin ko, Kokki
7
Koodi Opetuspiste
Koulutus
494
Majoitus- ja ravitsemisala
474
2137
10
2
474
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2)
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Mahdollisuus hakea Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikkoja.
2103
Lapin urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 ROVANIEMI
Puh. 020798 4200 Fax 020798 4299
[email protected]fi
www.santasport.com
508
431
Matkailualan perustutkinto sekä lukio 2)
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2) -/- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
18
20
12
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
18
Majoitus- ja ravitsemisala
-/-
12
72
Liikunta- alalla maksuton majoitus ja ateriat opiskelupäivinä.
Teatteri ja tanssi
035
039
115
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Paikkoja
2012
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto
-/sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2) - /- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/- Kokin ko, Kokki
Lapin matkailuopisto, Rovaniemi
Toripuistikko 5-7
96200 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4612 Fax 020 798 4699
[email protected]fi
Matkailuala
148
Hakijat/
Valitut 2011
126
1791
Tanssialan perustutkinto, Tanssija, pk 2)
-/5
- Tanssin ko
(Kansantanssi)
Tanssialan perustutkinto, Tanssija, yo 2)
-/7
- Tanssin ko
(Kansantanssi)
Kuntoutus ja liikunta
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
61/ 24
19
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 21.05.2012.
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
25/ 18
18
Liikuntaneuvoja, yo 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 21.05.2012.
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa suoraan oppilaitokseen harrastuneisuuden lisätietolomake (www.santasport.com). Urheiluakatemiaa varten hakijan tulee lisäksi täyttää urheilija-tietolomake (www.lapinurheiluakatemia.fi).
Lapuan kristillinen opisto
Siiriläntie 11 - 13
62100 LAPUA
Puh. (06) 433 9200 Fax (06) 433 9220
[email protected]
http://www.lapuankro.net
Opistolla on opiskelija-asuntola, jossa on 40 kahden hengen huonetta.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Opetus- ja kasvatustyö
184
257
2193
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 60/17 16
- Lapsi- ja perhetyön ko
Soveltuvuustesti järjestetään 3.5.2012 ja valinta 14.6.2012.
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 14/4 4
- Lapsi- ja perhetyön ko
Soveltuvuustesti järjestetään 3.5.2012 ja valinta 14.6.2012.
Liedon ammatti- ja aikuisopisto
Opintie 1 A
21420 LIETO
Puh. 044 722 0164
www.lieto.lskky.fi
126
★
Osa opinnoista voidaan suorittaa yo-tutkintoon tähtäävinä opintoina
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Mikäli hakijan äidinkieli ei ole
suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla
valituksi.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
-/-
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2) -/- Käytön tuen ko
861
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
20
Tietojenkäsittely
16
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
889
Paikkoja
2012
matillinen koulutus. Sen lisäksi hakijan tulee toimittaa oppilaitokseen
urheilijatietolomake. Lisää tietoa www.pajulahti.com
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
59/20
15
Liikuntaneuvoja, yo 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 14.05. ja 15.05.2012. Urheilijan tulee hakea joustavalla valinnalla, perusteena urheilijan ammatillinen koulutus. Sen lisäksi hakijan tulee toimittaa oppilaitokseen
urheilijatietolomake.
Liikuntakeskus Pajulahti, Vammaisten opiskelijoiden
valmentava ja kuntouttava koulutus
Pajulahdentie 167
15560 NASTOLA
Puh. (03) 885 511 Fax (03) 885 5222
[email protected]
www.pajulahti.com
VALKKU-koulutuksen tavoitteena on lisätä niitä valmiuksia, joiden
avulla opiskelija voi jatkossa osallistua edellytystensä mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen.
Koulutus ja siihen liittyvä asuminen ja ruokailut ovat opiskelijalle ilmaisia.
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
Muu koulutus
-/-
16
-/-
2
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/10
(Valmentava I)
Seuraava haku päättyy 25.5.2012. Haastattelut järjestetään 7.8.6.2012 Liikuntakeskus Pajulahdessa.
0523
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto,
Käsi- ja taideteollisuusala
Ylistaronkatu 36
32200 LOIMAA
Puh. (02) 760 830 Fax (02) 7624 568
[email protected]fi
www.lskky.fi
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk -/- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo -/- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
14
2
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1127
Liikuntakeskus Pajulahti, LPT
Pajulahdentie 167
15560 NASTOLA
Puh. (03) 885 511 Fax (03) 885 5222
[email protected]
www.pajulahti.com
Osa opinnoista voidaan suorittaa yo-tutkintoon tähtäävinä opintoina
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Mikäli hakijan äidinkieli ei ole
suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla
valituksi.
Mahdollisuus hakea Loimaan kaupungin omistaman opiskelija-asuntolan paikkoja.
Ilmainen täysihoito maanantaista perjantaihin, viikonloppuasumisesta
veloitetaan erikseen.
Käsi- ja taideteollisuus
115
-/ -
10
Kuntoutus ja liikunta
538
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
70/18
24
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 14.05. ja 15.05.2012. Urheilijan tulee hakea joustavalla valinnalla, perusteena urheilijan am-
551
550
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
11/ 4
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
6/ 2
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
2/ 0
4
8
8
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
149
Koodi Opetuspiste
Koulutus
565
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
6/ 0
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0523
4
Viestintä ja informaatiotieteet
452
511
0523
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(multimedia)
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(multimedia)
21/16
16
7/2
2
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Luonnonvara-ala
Hämeentie 238
32200 LOIMAA
Puh. (02) 760 840 Fax (02) 7608 4590
[email protected]fi
www.lskky.fi
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Tekniikka ja palvelualat
PL 124
32201 LOIMAA
Puh. (02) 760 810 Fax (02) 762 4435
[email protected]fi
www.lskky.fi
Osa opinnoista voidaan suorittaa yo-tutkintoon tähtäävinä opintoina
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Mikäli hakijan äidinkieli ei ole
suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla
valituksi.
Mahdollisuus hakea Loimaan kaupungin omistaman opiskelija-asuntolan paikkoja.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
26/34
34
1/1
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Osa opinnoista voidaan suorittaa yo-tutkintoon tähtäävinä opintoina
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Mikäli hakijan äidinkieli ei ole
suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla
valituksi.
Asuntolassa paikkoja rajoitetusti.
857
885
Maatilatalous
202
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
0523
150
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
9/11
16
0/1
2
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto,
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Turuntie 31
32200 LOIMAA
Puh. (02) 7608 20 Fax (02) 7621 830
[email protected]fi
www.lskky.fi
Maksullinen valintakoe (psykologiset testit ja haastattelut). Mikäli
hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti
kielikoe voidakseen tulla valituksi.
Mahdollisuus hakea Loimaan kaupungin omistaman opiskelija-asuntolan paikkoja.
34
2
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
149
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
18/26
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 24/29
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
30
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
774
887
Autoalan perustutkinto, pk
21/18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
31/28
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Linja-autonkuljettaja,
0/1
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, yo
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, yo
1/1
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
18
30
2
2
Kauneudenhoitoala
163
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2)
- Parturi-kampaajan ko
33/16
14
3/2
2
Majoitus- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala
873
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 33/25 24
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 10/10 24
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
473
474
0523
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 28/34
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 1/2
- Kokin ko, Kokki
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto,
Yhteiskuntatieteiden, Liiketalouden ja hallinnon ala
Turuntie 31
32200 LOIMAA
34
2
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Puh. (02) 7608 20 Fax (02) 7621 830
[email protected]fi
www.lskky.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Muu koulutus
Osa opinnoista voidaan suorittaa yo-tutkintoon tähtäävinä opintoina
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Mikäli hakijan äidinkieli ei ole
suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti kielikoe voidakseen tulla
valituksi.
Mahdollisuus hakea Loimaan kaupungin omistaman opiskelija-asuntolan paikkoja.
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen.
0307
Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Toivonkatu
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
Puh. (019) 36 961 Fax (019) 369 6540
[email protected]fi
www.luksia.fi
17
Liiketalous ja kauppa
114
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
22/26
24
4/4
4
-/-
Mikäli hakijan äidinkieli ei ole suomi, kielitaidon voi osoittaa yleisellä
kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulutuksen päättötodistuksen suomi äidinkielenä tai toisena kielenä arvosanalla.
Kuntayhtymällä on oppilasasuntola.
Muu koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
10
858
0312
Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Nummentie
Nummentie 6
08100 LOHJA
Puh. (019)36 961 Fax (019)369 6790
[email protected]fi
www.luksia.fi
861
Mikäli hakijan äidinkieli ei ole suomi, kielitaidon voi osoittaa yleisellä
kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulutuksen päättötodistuksen suomi äidinkielenä tai toisena kielenä arvosanalla.
Kuntayhtymällä on oppilasasuntola.
191
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
57/37
20
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Valintakoepäivä 23.4.2012. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
44/13
20
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Valintakoepäivä 21.5.2012.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
22/44
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
40
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Viestintä ja informaatiotieteet
452
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
74/16
18
2
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
143
76/86
54
583
Tietojenkäsittely
515
873
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
19/20
18
0/1
2
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
Liiketalous ja kauppa
114
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
16/3
38
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)39/28 20
- Ohjelmistotuotannon ko
864
Sosiaali- ja terveysala
472
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 115/68 75
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Soveltuvuuskoe on maksullinen (55 euroa).
584
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 6/7
- Kemiantekniikan ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
10/11
- Laboratorioalan ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
33/26
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 2/1
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
4/4
- Laboratorioalan ko
14
12
20
2
4
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 57/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
151
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
255
Autoalan perustutkinto, pk 2)
51/40
18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Valintakoepäivät 27.4. ja 4.5.2012. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Autoalan perustutkinto, yo 2)
4/2
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Valintakoepäivät 27.4. ja 4.5.2012.
Kauneudenhoitoala
163
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 50/40
18
- Parturi-kampaajan ko
Valintakoepäivä 14.5.2012. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 4/2
2
- Parturi-kampaajan ko
Valintakoepäivä 14.5.2012.
794
009
190
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 50/48
- Kokin ko, Kokki
40
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/Hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen 27.2.16.3.2012.
0341
Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Vihti, Ojakkalantie
Ojakkalantie 2
03100 NUMMELA
Puh. (019) 36 961 Fax (019) 369 6246
[email protected]fi
www.luksia.fi
15
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Mikäli hakijan äidinkieli ei ole suomi, kielitaidon voi osoittaa yleisellä
kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulutuksen päättötodistuksen suomi äidinkielenä tai toisena kielenä arvosanalla.
Kuntayhtymällä on oppilasasuntola.
152
314
485
565
111
261
483
551
Paikkoja
2012
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä naisten vaatteita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusrakentaminen, pk 2)
25/15
15
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisten huonetilojen saneerauksia ja sisustuksia.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo 2)
3/ 1
5
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan ympäristörakentamiseen ja sisustamiseen liittyviä metallituotteita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
6/2
5
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan huonekaluja sekä koriste- ja käyttöesineitä.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusrakentaminen, yo 2)
10/4
5
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisten huonetilojen saneerauksia ja sisustuksia.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustustekstiilit, yo 2)
11/5
5
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Tehdään sisustussuunnitelmia ja toteutetaan tekstiilejä yksityiskoteihin ja julkitiloihin.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
6/ 5
5
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä naisten vaatteita.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
19/8
10
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan huonekaluja sekä koriste- ja käyttöesineitä.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk 2)
12/ 10
10
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Suunnitellaan ja valmistetaan ympäristörakentamiseen ja sisustamiseen liittyviä metallituotteita.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustustekstiilit, pk 2)
8/ 8
10
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012. Tehdään sisustussuunnitelmia ja toteutetaan tekstiilejä yksityiskoteihin ja julkitiloihin.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
9/8
10
Hakijat/
Valitut 2011
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsykoe järjestetään 9.5.2012.
36/23
20
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
10/19
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
20
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 27/23
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 0/2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
18
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Pääsykoe järjestetään 11.5.2012.
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
30/25
18
60/50
40
255
Hakijat/
Valitut 2011
Autoalan perustutkinto, yo 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Pääsykoe järjestetään 11.5.2012.
Paikkoja
2012
-/-
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2
505
Turvallisuusalan perustutkinto,
Turvallisuusvalvoja, pk 2)
- Turvallisuusalan ko
Pääsykoe järjestetään 10.5.2012.
Turvallisuusalan perustutkinto,
Turvallisuusvalvoja, yo 2)
- Turvallisuusalan ko
Pääsykoe järjestetään 10.5.2012.
47/18
3/0
18
2
248
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/15
Hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen 27.2- 16.3.2012.
1924
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
PL 88
92101 RAAHE
Puh. (08) 2105 111 Fax (08) 221 220
[email protected]fi
www.lybecker.fi
0392
Luther-opisto
Seurakuntaopisto
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 271 961 Fax (09) 286 180
[email protected]fi
www.seurakuntaopisto.fi
Asuntola on.
Mahdollisuus myös yo- tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Raahen
lukion kanssa. Mahdollisuus työssäoppimiseen ulkomailla.
Opistolla ei ole omaa asuntolaa.
Käsi- ja taideteollisuus
36
Muu koulutus
25
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 60/25 25
- Lapsi- ja perhetyön ko
111
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 45/45
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
77/25
Opetus- ja kasvatustyö
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 29/ 15
18
Matkailuvirkailija, pk 2)
Pääsykoe järjestetään 8.5.2012. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto.
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 1/ 1
2
Matkailuvirkailija, yo 2)
Pääsykoe järjestetään 8.5.2012.
473
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
184
Matkailuala
245
Paikkoja
2012
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Hakijat/
Valitut 2011
185
702
188
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
(kalusteet, sisä- ja terassitilat)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiili- ja vaatetusala, pk 2)
(pukeutuminen, sisustus ja ohjaus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, pk 2)
(sisustus- ja kalustesuunnittelu)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiili- ja vaatetusala, yo 2)
(pukeutuminen, sisustus ja ohjaus)
-/-
10
-/-
10
28/ 8
8
-/-
6
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
153
Koodi Opetuspiste
Koulutus
190
793
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
-/(kalusteet, sisä- ja terassitilat)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, yo 2)
12/4
(sisustus- ja kalustesuunnittelu)
Koodi Opetuspiste
Koulutus
6
261
8
538
Viestintä ja informaatiotieteet
029
452
455
034
457
511
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
- Graafisen suunnittelun ko
Graafinen suunnittelu, pk 2)
(mainos- ja julkaisugrafiikka sekä kuvittaminen)
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(animaatio tai mediatuotanto)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, pk 2)
(taidegrafiikka ja maalaus)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
- Graafisen suunnittelun ko
Graafinen suunnittelu, yo 2)
(mainos- ja julkaisugrafiikka sekä kuvittaminen)
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Kuva- ja mediataiteen ko, yo 2)
(taidegrafiikka ja maalaus)
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(animaatio tai mediatuotanto)
551
-/-
11
16/22
22
20/11
11
009
-/-
5
190
6/6
5
9/7
10
796
318
550
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
653
0520
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
(sisustuksien toteutus ja verhoilu)
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo 2)
- Sisustuksen ko, Sisustaja
(sisustuksien toteutus ja verhoilu)
18/8
8
565
9/5
8
1005
Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto
Vehmaantie 111
23100 MYNÄMÄKI
Puh. 044-705 7570 Fax (02) 430 5232
[email protected]fi
www.raseko.fi
Käsi- ja taideteollisuus
111
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk 2)
12/8
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
11/ 8
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
16/ 9
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Rakennusala, pk 2)
9/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo 2)
8/ 3
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
12/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Rakennusala, yo 2)
7/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
22/ 6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
9/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
8
8
8
8
4
4
4
4
4
Mäntän seudun koulutuskeskus
PL 79
35801 MÄNTTÄ
Puh. (03) 474 0200 Fax (03) 474 7022
[email protected]fi
www.mskk.fi
Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon opiskelu mahdollista 4 vuodessa kaikilla koulutusaloilla. Merkonomi- ja datanomiopinnot on mahdollista opiskella verkossa.
Asuntola on. Lisäksi Mäntän kaupungin vuokra-asuntoja opiskelijataloista.
Valtatie 8 varrella, 30 km Turusta.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
15/9
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalous ja kauppa
8
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
8/ 20
20
24/ 20
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
154
861
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
27/ 28
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk - /- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
577
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
873
18
900
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
24/ 20
18
5/ 7
8
33/ 20
18
473
-/-
18
508
36
1945
Kauneudenhoitoala
163
284
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysala
36
Sähkö- ja automaatiotekniikka
863
Hakijat/
Valitut 2011
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 72/25 40
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 38/25 24
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 17/18
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 11/10
- Kokin ko, Kokki
18
10
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 16/23
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
0533
Naantalin ammattiopisto
Opintie 4
21100 NAANTALI
Puh. (02) 4338200 Fax (02) 4354364
[email protected]fi
http://www.raseko.fi
Pk- pohjaisilla opiskelijoilla mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Soveltuvuuskoe sosiaali- ja terveysalalle järjestetään 3.-4.5.2012
sekä 10.-11.5.2012. Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen
asteen tutkinnolla tai peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla. Kielikoe järjestetään 24.4.2012. Peruskoulupohjaisilla linjoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.
Nivalan ammattiopisto, Pyhäjärvi
Laitisentie 6
86800 PYHÄSALMI
Puh. (08) 769 7270 Fax (08) 769 7271
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Kivialan ko, Kivirakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Kivialan ko, Kivirakentaja
1/6
6
1/1
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
2/4
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
473
155
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1916
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Nivalan ammattiopisto
PL 162
85501 NIVALA
Puh. (08) 449 21 Fax (08) 442 555
[email protected]fi
http://www.kam.fi/nao
Koodi Opetuspiste
Koulutus
143
891
124
551
382
565
255
4/ 2
10
281
861
886
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
889
156
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
14/ 14
10
885
1/ 2
2
474
3/ 2
2
192
6/11
14
1/1
2
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Autoalan perustutkinto, yo 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo 2)
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
40/36
30
32/17
14
0/1
2
0/0
2
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
-/-
16
22/18
14
54/36
30
1/1
2
2/3
2
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
25/51
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 29/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/1
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 31/34
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 3/2
- Kokin ko, Kokki
30
2
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
490
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Opetuksesta osa toteutetaan vieraalla kielellä.
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
Opetuksesta osa toteutetaan vieraalla kielellä.
1/3
7
2/0
7
-/-
16
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
0211
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Kirkkokatu
PL 77710
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
46
2
Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai
yo-tutkinto. Lukio-opintoihin ilmoittaudutaan opiskelupaikan hyväksymisen yhteydessä. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,
järjestetään kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
2
Kauneudenhoitoala
284
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
1/2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Käsi- ja taideteollisuus
370
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Paikkoja
2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Pk- pohjaisilla opiskelijoilla mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ohjaustoiminta, pk
(erikoistekniikat ja tekstiili).
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk
Painotus pukeutumisneuvontaan.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ohjaustoiminta, yo
(erikoistekniikat ja tekstiili).
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo
Painotus pukeutumisneuvontaan.
Hakijat/
Valitut 2011
14
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
147
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 14/16
14
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
4/ 4
16
sekä lukio, pk 2)
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä.
Lukio- opinnot järjestetään lukiolla, kesto 4 vuotta.
Käsi- ja taideteollisuus
021
111
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Viherrakennus, pk 2)
-/Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
36/22
20
20
Koodi Opetuspiste
Koulutus
261
551
024
190
273
565
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto,Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Viherrakennus, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Metalliala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Paikkoja
2012
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(verkkoviestintäpainotteinen)
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(verkkoviestintäpainotteinen)
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
12 13
10
583
584
45/22
14
-/-
20
26/22
20
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk 2)
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo 2)
- Laboratorioalan ko
17/16
15
9/7
5
Matkailuala
245
248
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 64/25
Matkailuvirkailija pk 2)
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 10/23
Matkailuvirkailija, yo 2)
20
4
Majoitus- ja ravitsemisala
11/12
10
36/22
6
126/44
40
38/22
20
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Koodi Opetuspiste
Koulutus
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2)163/156 147
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2) 16/27 24
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
913
0226
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk 2)
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, er 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
-/77/42
40
17/12
12
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lakelankatu
PL 77702
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai yo-tutkinto. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään
kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
894
917
Elintarvikealan perustutkinto, pk 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, er 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
35/17
16
21/6
5
21/13
12
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
597
157
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0209
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lehtimäentie
PL 77704
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
508
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai yo-tutkinto. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on maksullinen soveltuvuuskoe. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
490
512
475
206
196/121
120
★
13/20
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
900
158
★
0309
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
339/158 160
Lähihoitaja, pk 2)
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 48/ 26 24
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) -/24
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Opportunity to study in English the Vocational Qualification in Social
and Health Care, Practical Nurse, Study Programme in Children’s and
Youth Care and Education. Student intake will be in March 2012. The
application form and more information will be found on
www.omnia.fi.
284
285
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 66/21
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
101/19
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
32/2
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 16/22
- Parturi-kampaajan ko
Majoitus- ja ravitsemisala
10
20
10
12
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Koulutukseen on erillishaku heinäkuussa.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
40
20
Omnian ammattiopisto, Kirkkonummi
PL 40714
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai yo-tutkinto. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on maksullinen soveltuvuuskoe. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)21/26 24
- Käytön tuen ko
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
-/-
9
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 16/22
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
20
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 34/11 24
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Koulutusohjelmaopinnot toteutetaan kolmantena opiskeluvuonna.
0204
Omnian ammattiopisto, Leppävaara
PL 60701
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
Kauneudenhoitoala
163
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
27/12
Opiskeluaika on 20 opintoviikkoa, n. 5 kuukautta.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 2) 11/10
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
22/8
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 22/13
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
18
Sosiaali- ja terveysala
873
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) 26/12 12
- Kokin ko, Kokki
Muu koulutus
Liiketalous ja kauppa
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
★
114
Hakijat/
Valitut 2011
18
20
20
2
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai yo-tutkinto. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään
kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
73/76
72
64/10
24
Liiketalous ja kauppa
114
Tietojenkäsittely
515
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)57/42 40
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 2)11/10 8
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
93/44
- Putkiasennuksen ko, Lämmityslaiteasentaja, Putkiasentaja
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk 2)
35/66
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
12/12
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
22/18
20
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 1/ 0
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
1931
Oulaisten ammattiopisto, liiketalouden yksikkö
PL 40
86301 OULAINEN
Puh. 040 - 7128 115 Fax 042 - 7128 118
[email protected]fi
http://www.kam.fi/oula
40
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Paikkoja
2012
Kuntayhtymällä on opiskelija- asuntola Kaikutiellä. Opiskelija- asuntoja myös Pitäjäntiellä.
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
60
12
16
Mahdollisuus suorittaa myös kaksois- tai kolmoistutkinto.
Oulaisissa on vuokrattavana opiskelija-asuntoja.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 107/64
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
60
Liiketalous ja kauppa
114
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 53/66
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
0206
Omnian ammattiopisto, Suomenoja
PL 27701
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
60
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
57/46
37
12/5
4
Tietojenkäsittely
516
1928
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja/tai yo-tutkinto. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään
kielikoe.
Asuntolaa ei ole.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 19/ 15 20
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/ 1 4
- Käytön tuen ko
Oulaisten ammattiopisto,
ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikkö
PL 40
86301 OULAINEN
Puh. 040 - 7128 116 Fax 040 - 7128 119
[email protected]fi
http://www.kam.fi/oula
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
1727
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Optima, Pietarsaari, Paul Hallvarin katu
Paul Hallvarin katu 1
68600 PIETARSAARI
Puh. (06) 7855 222 Fax (06) 7855 299
[email protected]fi
www.optimaedu.fi
103/ 64
60
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 31/20
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 2/2
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
20
6
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
7/8
8/ 10
12
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
515
159
Koodi Opetuspiste
Koulutus
476
490
1936
Hakijat/
Valitut 2011
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
Paikkoja
2012
0/0
4
0/0
4
Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
PL 12
86301 OULAINEN
Puh. 040 - 7128 117 Fax 042 - 7128 120
[email protected]fi
http://www.kam.fi/oula
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1934
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
160
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 5/61 60
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
Oulun diakoniaopisto
PL 365
90101 OULU
Puh. 010 345 2051 Fax (08) 373 769
[email protected]fi
www.oulundiakoniaopisto.fi
Asuntolaa ei ole.
Sosiaali- ja terveysala
873
873
Paikkoja
2012
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012.
Soveltuvuuskoe on maksullinen. Opiskelijat tekevät koulutusohjelmavalinnat ammatillisten perusopintojen päättymisvaiheessa. Oppilaitos toteuttaa koulutusohjelmista ne, joihin on riittävä määrä opiskelijoita. Ensihoidon koulutusohjelmaan kuuluvien sairaankuljetuksen
opintojen osalta pääsyedellytyksenä on B-luokan ajokortti. Mahdollisuus suorittaa myös kaksois- tai kolmoistutkinto.
Oulaisissa on vuokrattavana opiskelija-asuntoja.
Sosiaali- ja terveysala
Hakijat/
Valitut 2011
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 96/28 28
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
1903
Oulun konservatorio
PL 20
90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. 044-703 9162 Fax (08) 5584 9169
[email protected]fi, [email protected]fi
www.oulunkonservatorio.fi
14
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
889
Musiikki
460
462
1938
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
27/4
7
Suuntautumisvaihtoehtoina klassinen musiikki, kirkkomusiikki sekä
pop & jazz - musiikki. Mahdollisuus kaksoistutkinnon tekemiseen.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
35/14
16
Suuntautumisvaihtoehtoina klassinen musiikki, kirkkomusiikki sekä
pop & jazz -musiikki.
192
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 2) 29/30 28
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 2) 11/10 8
- Kokin ko, Kokki
977
476
490
582
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
39/25
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 2) 20/8
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus
7/4
(talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo 2) 7/2
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
14/6
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus
12/5
(talouskoulu), yo
124
255
27
14
281
Oulun seudun ammattiopisto Haukiputaan yksikkö
Ammattitie 1
90840 HAUKIPUDAS
Puh. 010 27 21085 Fax 010 27 21440
[email protected]fi
www.osao.fi
-/-
2
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 59/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkintoon.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2) -/- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
14
2
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
64/15
30
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Lattianpäällystäjä, Maalari
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
15/4
2
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Autoalan perustutkinto, pk
116/60
44
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Automaalauksen ko, Automaalari
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkintoon.
Logistiikan perustutkinto, pk
55/40
30
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkintoon. Ensimmäinen vuosi
Haukiputaan yksikössä, kaksi seuraavaa vuotta Kempeleen
yksikössä.
Autoalan perustutkinto, yo
-/4
- Automaalauksen ko, Automaalari
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
-/2
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Kauneudenhoitoala
163
9
4
480
27
9
473
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkintoon.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
71/19
14
-/-
2
Majoitus- ja ravitsemisala
474
1913
30
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
52/20
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
864
Majoitus- ja ravitsemisala
474
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkintoon.
Rakennusalan perustutkinto, yo 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
892
Oulun Palvelualan Opisto
Teuvo Pakkalan katu 15
90130 OULU
Puh. 08 – 535 2000 Fax 08 – 535 2011
[email protected]fi
http://www.opao.fi
Asuntolaa ei ole. Opiskelijat voivat tiedustella asuntoja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöltä.
473
Paikkoja
2012
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen. Oulunseudun urheiluakatemiassa järjestetään
kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua
valmennusta.
Asuntola on.
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 31/39
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo -/- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
32
2
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
-/-
12
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
161
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1930
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö liiketalous
Kotkantie 2 C
90250 OULU
Puh. 010 272 1085 Fax 010 272 1460
[email protected]fi
www.osao.fi
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen. Oulunseudun urheiluakatemiassa järjestetään
kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua
valmennusta.
OSAO:lla on Oulun Välkkylässä 180 paikkainen asuntola.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
164
778
178
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
206
162
515
111
336
538
1926
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
222/111 124
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen ko, pk 2)
43/8
16
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kansainvälinen liiketalouden perustutkinto, pk 2) 98/24
22
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma, yo
-/6
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
79/60
48
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
551
Tietojenkäsittely
565
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
108/48
48
Datanomi, pk 2)
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
(pelialalle painottunut)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012. Mahdollisuus
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Oulun seudun ammattiopisto Pikisaaren yksikkö
Pikisaarentie 13
90100 OULU
Puh. 01027 21085 Fax 01027 21600
[email protected]fi
http://www.osao.fi
190
319
359
550
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
38/ 13
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
11/5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
50/13
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
22/5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Restaurointiala, yo 2)
14/5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, yo 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
4/5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
18/5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
14
14
14
14
2
16
2
2
2
Viestintä ja informaatiotieteet
452
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
62/13
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
27/5
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
14
2
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
187
Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään erillinen
kielikoe to 26.4.2012 klo 9 Kontinkankaan yksikössä. Kielikokeeseen
kutsutaan erikseen.
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuus
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
40/9
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
22/5
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 11.05.2012.
14
2
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1917
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Oulun seudun ammattiopisto,
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2A
90250 OULU
Puh. 010 27 21085 Fax 010 27 21480
[email protected]fi
www.osao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
124
255
281
861
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja,
Mahdollista suorittaa yo-tutkinto.
Koneistaja, Levyseppähitsaaja
16
851
48
879
48
87/73
64
58
4
6
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti pk
- Teknisen suunnittelun ko
16/ 17
16
474
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 110/52
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Puutarhatuotannon ko
- Viheralan ko
62/45
30
24/18
18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
28
Puutarhatalous
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
44/18
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
97/53
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
136/52
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Autoalan perustutkinto, pk
80/40
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
103/72
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Autoalan perustutkinto, yo
2/2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
4/9
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
592
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Paikkoja
2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen. Oulunseudun urheiluakatemiassa järjestetään
kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua
valmennusta. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
OSAO:lla on Oulun Välkkylässä 180 paikkainen asuntola.
597
Hakijat/
Valitut 2011
48
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 27/ 40
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 5/ 2
- Kokin ko, Kokki
28
4
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1935
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 8
90220 OULU
Puh. 0102721085 Fax 0102721520
[email protected]fi
www.osao.fi
-/-
12
583
863
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 24/17 16
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
21/20
16
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk 2)
139/31
16
- Teollisuuspuusepän ko
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1902
Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen yksikkö
PL 29
90441 KEMPELE
Puh. 010 27 21085 Fax 010 27 21500
[email protected]fi
www.osao.fi
-/-
Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen. OSUA:ssa (Ouluseudun urheiluakatemia) järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille
ohjattua valmennusta. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon
ja lukion oppimäärän suorittamiseen. Maksullinen pääsy- tai soveltuvuuskoe. OSAO: n eri yksiköihin hakeneiden kielikoe järjestetään
26.4.2012 klo 9 Kontinkankaan yksikössä osoitteessa Kiviharjuntie
8, 90220 OULU.
Oulun seudun ammattiopistossa on Oulun Välkkylässä 180-paikkainen asuntola.
12
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Sosiaali- ja terveysala
770
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, pk 2)
76/15
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
12
163
Koodi Opetuspiste
Koulutus
873
776
900
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
153
164
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012, 16.05.2012.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen lisäksi on liikuntatesti.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
364/224 203
Lähihoitaja, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
10.05.2012, 11.05.2012, 14.05.2012, 15.05.2012, 21.05.2012.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, yo 2)
24/4
4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012, 16.05.2012.
Soveltuvuuskokeen lisäksi on liikuntatesti. Opiskeluaika on pääsääntöisesti 2 vuotta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
143/51
36
Lähihoitaja, yo 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
10.05.2012, 11.05.2012, 14.05.2012, 15.05.2012, 21.05.2012.
1904
Farmasia ja muu lääkehuolto
324
Lääkealan perustutkinto, pk 2)
50/28
24
- Apteekkialan ko, Lääketeknikko
- Lääkealan ko, Farmanomi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012.
★
1940
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen - /valmistava koulutus, pk 2)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/-
Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö
Kirkkotie 1
91500 MUHOS
Puh. 010 27 22670, 010 27 22566
[email protected]fi
www.osao.fi
255
Autoalan perustutkinto, pk
30/18
28
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Autoalan perustutkinto, yo
0/2
4
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Maatilatalous
149
514
202
581
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
34/36
28
73/16
2/1
14
4
17/2
2
Metsätalous
229
Metsäalan perustutkinto, pk
26/18
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
Metsäalan perustutkinto, yo
3/2
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
14
2
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 16/ 25
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2/ 2
- Kokin ko, Kokki
18
2
Muu koulutus
10
Oulun seudun ammattiopisto, Limingan yksikkö
Iivarinpolku 2
91900 LIMINKA
Puh. 010 27 22312 Fax 010 27 21540
[email protected]fi
www.osao.fi
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
505
Paikkoja
2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
15
Soveltuvuuskokeet järjestetään 2.-4.5.2012.
Asuntola on.
444
Hakijat/
Valitut 2011
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
474
Muu koulutus
★
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2)105/40 40
- Turvallisuusalan ko
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 25/10 10
- Turvallisuusalan ko
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1910
Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö
PL 325
90101 OULU
Puh. 010 27 21085 Fax 010 27 21580
[email protected]fi
www.osao.fi
-/-
12
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen. Erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen
järjestämiseen. Oulunnseudun urheiluakatemiassa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta.
OSAO:lla on Oulun Välkkylässä 180-paikkainen asuntola.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
143
894
72
191
8
Elintarvikealan perustutkinto, pk
74/ 57
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
Elintarvikealan perustutkinto, yo
29/ 6
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
284
285
480
42
335
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 9/7
- Sahateollisuuden ko
Opiskelu Pudasjärven yksikössä painottuu työssäoppimiseen
14
Maatilatalous
215
6
217
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
19/20
20
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 15.05.2012, 16.05.2012.
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
4/5
2
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 15.05.2012, 16.05.2012.
Matkailuala
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
117/ 18
- Parturi- kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
114/ 16
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
43/ 4
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
58/4
- Parturi-kampaajan ko
20
225
14
2
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 44/ 24
Matkailuvirkailija, pk 2)
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
62/ 24
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 2) 23/1814
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.05.2012, 24.05.2012,
25.05.2012.
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/10
Hakeutuminen erillishakuna suoraan oppilaitokseen 27.2.-16.3.2012.
1914
Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski
Jokijärventie 2
93400 TAIVALKOSKI
Puh. 010 27 21805 Fax 010 27 21629
[email protected]fi
http://www.osao.fi
16
Matkailuala
245
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 26/18
14
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012,
04.05.2012.
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
Kauneudenhoitoala
163
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 96/ 80
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 12/ 6
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
Hakijat/
Valitut 2011
16
16
474
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Taivalkosken lukion kanssa. Oulun seudun ammattiopiston kielikoe järjestetään kaikissa OSAO: n yksiköissä yhteisesti Kontinkankaan yksikössä, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Asuntola on.
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 170/101 74
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 36/4
6
- Kokin ko, Kokki
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
-/-
12
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
769
1908
Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärvi
Jyrkkäkoskentie 18 A
93100 PUDASJÄRVI
www.osao.fi
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
Maarakennuskoneenkuljettaja, pk
42/36
32
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
13/ 16
16
Metsätalous
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Pudasjärven lukion kanssa. Työssäoppimisen suorittaminen ulkomailla myös mahdollista. OSAO:n yhteinen kielikoe järjestetään
26.4.2012. Paikka: Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.
Maksuton opiskelija-asuntola löytyy oppilaitoksen pihapiiristä.
764
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk 37/ 48 42
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) -/- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
18
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Majoitus- ja ravitsemisala
473
165
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0594
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Paasikivi-Opisto
Harjattulatie 80
20960 TURKU
Koodi Opetuspiste
Koulutus
241
Oppilaitoksessa on asuntola.
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
85/20
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuallisen viestinnän ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 05.05.2012.
0605
Palmgren-konservatorio
Rautatienpuistokatu 7
28130 PORI
Puh. (02) 621 5411 Fax (02) 621 5404
[email protected]fi
www.palmgren-konservatorio.fi
18
2191
463
489
492
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
462
166
464
1393
Partaharjun Opisto
Partaharjuntie 361
76280 PARTAHARJU
Puh. 0400 405510
[email protected]fi
www.partaharju.info
241
1927
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
Nuoriso- ja vapaa- ajan ohjauksen perustutkinto, 37/17
17
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012, 30.04.2012.
Peräpohjolan Opisto
Kivirannantie 13 - 15
95410 TORNIO
Puh. 040 744 5260 Fax (016) 482 479
[email protected]fi
http://www.ppopisto.fi
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 47/25
25
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
(Kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta)
Soveltuvuuskoe 10.-11.5.2012. Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 6/5
5
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
(Kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta)
Soveltuvuuskoe 10.-11.5.2012.
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto
Keskustie 29
92620 PIIPPOLA
Puh. (08) 8119 111 Fax (08) 8120 135
[email protected]fi
www.pio.fi
Opiston omassa asuntolassa on maksuttomia 2 hengen ja maksullisia
yhden hengen kalustettuja huoneita.
Käsi- ja taideteollisuus
111
379
Sisäoppilaitos, jossa yhden ja kahden hengen huoneita.
173
Koe, joka sisältää soveltuvuuskokeen maksaa 55,00 euroa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 3/3
3
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012, 30.04.2012
Koe, joka sisältä soveltuvuuskokeen maksaa 55,00 euroa.
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
Musiikki
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
9/3
10
(Rytmimusiikki tai klassinen musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, pk 2) 6/ 3
5
(Rytmimusiikki tai klassinen)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko sekä lukio, pk 2)
3/ 0
5
(Rytmimusiikki tai klassinen musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi sekä lukio, pk 2)1/ 1 5
(Rytmimusiikki tai klassinen musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
15/9
15
(Rytmimusiikki tai klassinen musiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2) 4/ 0
5
(Rytmimusiikki tai klassinen musiikki)
Paikkoja
2012
Asuntola on.
Kaupungin opiskelija-asunnot www.porinyhasunnot.fi.
460
Hakijat/
Valitut 2011
794
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
6/ 1
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, pk 2)
4/ 2
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusrakentaminen, pk 2)
17/11
(”Remonttireiska”)
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
6
6
6
Koodi Opetuspiste
Koulutus
190
314
384
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
1/ 1
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusrakentaminen, yo 2)
5/3
(”Remonttireiska”)
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Muotoilu ja mallintaminen, yo 2)
0/0
Pääsykoe järjestetään 7.5.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Uusmedia )
Pääsykoe järjestetään 14.5.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Uusmedia )
Pääsykoe järjestetään 14.5.2012.
Paikkoja
2012
Perustutkinnossa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin tarvittaessa kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
2
2
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
112
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, pk
- Kumitekniikan ko, Kumituotevalmistaja
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
1007
Pirkanmaan ammattiopisto, Ajokinkujan toimipiste
Ajokinkuja 6
33800 TAMPERE
Puh. 03-3155 51 Fax 03-3155 5605
www.pao.fi
2
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Hakijat/
Valitut 2011
13/ 12
9
7/1
3
-/-
8
-/-
18
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Muu koulutus
1009
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
(Ammattistartti)
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Pirkanmaan ammattiopisto,
Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia
Kivimiehenkatu 6
37100 NOKIA
Puh. 03 3155 51 Fax 03 31555 075
www.pao.fi
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
28/54
54
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
276
Perustutkinnossa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti järjestetään 26.4.2012.
1012
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Maarakennuksen ko, Maarakentaja
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
48/36
1022
Pirkanmaan ammattiopisto, Pirkkalaistien toimipiste
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
Puh. 03-3155 51 Fax 03-3155 5605
www.pao.fi
143/72
72
31/12
12
Pirkanmaan ammattiopisto, Ikaalisten toimipiste
Vanha Tampereentie 5
39500 IKAALINEN
[email protected]fi
www.pao.fi
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Automaalauksen ko, Automaalari
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
36
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 19/ 12 18
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
★
167
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1004
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Pirkanmaan ammattiopisto, Kangasalan toimipiste
Sahalahdentie 22
36270 KANGASALA
Puh. 03- 3155 5020 Fax 03- 3155 5025
www.pao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 22/36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
1018
Pirkanmaan ammattiopisto, Koivistontien toimipiste
Koivistontie 31
33820 TAMPERE
Puh. 03- 3155 51 Fax 03- 3155 5505
[email protected]fi
www.pao.fi
36/36
36
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 19/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
20/ 18
18
597
Elintarvikealan perustutkinto, pk
18/36
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
36
769
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
858
Majoitus- ja ravitsemisala
473
36
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Paikkoja
2012
Majoitus- ja ravitsemisala
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
861
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 25/ 36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
861
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
Maarakennuskoneenkuljettaja, pk
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
14/ 18
18
30/18
18
58/54
54
81/35
36
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
1016
168
Pirkanmaan ammattiopisto,
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Kankaantaankatu 4
37100 NOKIA
Puh. 03- 3155 5010 Fax 03- 3155 5015
www.pao.fi
470
583
584
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
22/ 36
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 54/36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)
53/ 36
5
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 78/18 18
- Turvallisuusalan ko
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 70/ 36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
Muu koulutus
36
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/10
Valmentava I ja II/ruokapalvelu. Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella. Hakuaika on 2.- 13.4.2012. Lisätietoja
ja hakulomakkeet saa osoitteesta www.pao.fi.
1019
Pirkanmaan ammattiopisto, Lempäälän toimipiste
Valkeakoskentie 19
37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. 03-3155 5200 Fax 03-3155 5205
www.pao.fi
36
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
768
13
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
18
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 9/13
- Kemiantekniikan ko
- Paperiteollisuuden ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
26/13
- Laboratorioalan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
23/5
- Laboratorioalan ko
36
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1026
296
551
18
282
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk 2)
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
1023
Pirkanmaan ammattiopisto, Virtain toimipiste
Sipiläntie 1
34800 VIRRAT
Puh. 03- 3155 5060 Fax 03- 3155 5065
www.pao.fi
18
Matkailuala
335
Matkailualan perustutkinto, pk
47/18
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
(luontomatkailu)
18
Muu koulutus
★
1006
Pirkanmaan ammattiopisto, Pyynikintien toimipiste
Pyynikintie 2
33230 TAMPERE
Puh. 03-3155 5040 Fax 03-3155 5045
www.pao.fi
Sosiaali- ja terveysala
18
Viestintä ja informaatiotieteet
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Graafinen suunnittelu, pk 2)
29/18
(Graafinen viestintä)
Paikkoja
2012
Perustutkinnossa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti järjestetään 26.4.2012.
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Hopeasepänala, pk
-/(koru- ja metallituotevalmistus)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk
-/(vaatetus ja pukeutuminen)
Hakijat/
Valitut 2011
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/10
Valmentava I ja II/kiinteistönhoito. Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella. Hakuaika on 2.- 13.4.2012. Lisätietoja
ja hakulomakkeet saa osoitteesta www.pao.fi.
158/ 78
78
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Vuokrattavissa Kiinteistö Oy Virtain opiskelija-asuntolassa rivitaloasuntoja, puh. 03475 5779.
Pirkanmaan ammattiopisto, Oriveden toimipiste
Ammattikouluntie 5
35100 ORIVESI AS
Puh. 03-3155 5030 Fax 03-3155 5035
www.pao.fi
Liiketalous ja kauppa
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
8/20
20
9/18
18
16/18
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
27/18
18
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 15/ 17 18
- Turvallisuusalan ko
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 14/ 10 18
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
1034
Pirkanmaan ammattiopisto, Ylöjärven toimipiste
Pallotie 5
33470 YLÖJÄRVI
Puh. 03- 315 551 Fax 03- 3155 5609
www.pao.fi
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteis-
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
169
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
työssä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin
tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti
järjestetään 26.4.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
-/-
40
★
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
10/ 18
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
36
1409
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) -/- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
1041
Pirkanmaan ammattiopisto, Åkerlundinkadun toimipiste
Åkerlundinkatu 8
33100 TAMPERE
Puh. 03- 3155 5400 Fax 03- 3155 5405
www.pao.fi
26
Perustutkinnossa on mahdollisuus suorittaa myös yo-tutkinto. Pirkanmaan ammattiopisto järjestää urheiluvalmennusta yhteistyössä Sammon keskuslukion kanssa. Urheiluvalmennukseen hakeudutaan joustavan haun kautta. Järjestämme kielitaitotestin kaikkiin tutkintoihin niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitotesti järjestetään 26.4.2012.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
170
Asuntolapaikkoja on sadalle opiskelijalle. Asuntola ja täysihoito ovat
maksuttomia perustutkinnon suorittajille. Kaukaa tulevat opiskelijat
ovat ensisijaisia asuntolapaikan saajia.
206
173
241
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 73/29
30
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Maksuton pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Kahden tutkinnon suorittaminen mahdollista.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, 9/2
10
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Maksuton pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
112/116 102
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Ammatillisen tutkinnon lisäksi on mahdollista samanaikaisesti suorittaa yo- tutkinto.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
26/24
18
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 31/28 24
- Käytön tuen ko
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
894
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
20/19
14
5/4
3
Sosiaali- ja terveysala
770
873
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut
PL 101
80101 JOENSUU
Puh. (013) 244 2675 Fax (013) 244 2648
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/joensuup
Liiketalous ja kauppa
114
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 107/72 90
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Pohjois-Karjalan ammattiopisto - Pohjois-Karjalan Opisto,
Niittylahti
Niittylahdentie 297
82220 NIITTYLAHTI
Puh. (013) 244 2122
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/pko
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/20
valmistava koulutus, pk 2)
Valintakoe järjestetään yhteisesti Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun kanssa. Hakijat jaetaan kahteen ryhmään Joensuun ja Niittylahden yksiköiden kanssa.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/16
valmistava koulutus, pk 2)
Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen. Hakuaika päättyy
15.6.2012.
Koulutusohjelmavalinnat tehdään pk-pohjaisella linjalla toisen ja yopohjaisella linjalla ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Asuntola on.
515
1493
Paikkoja
2012
Muu koulutus
★
Liiketalous ja kauppa
114
Hakijat/
Valitut 2011
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, pk 2)
42/8
8
Maksullinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa 2012.
Opintojen pääsyedellytyksenä on B-ajokortin suorittaminen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2)175/91 76
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa 2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Koulutusohjelma alkaa, mikäli siihen on tarpeeksi hakijoita tai työelämän
tarpeet niitä edellyttävät.
776
900
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, yo 2)
10/8
8
Maksullinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa 2012.
Opintojen pääsyedellytyksenä on B-ajokortin suorittaminen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 54/35 32
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa 2012.
Koulutusohjelma alkaa, mikäli siihen on tarpeeksi hakijoita tai työelämän tarpeet niitä edellyttävät.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
284
285
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
83/16
30
64/16
15
37/3
2
25/3
4
Käsi- ja taideteollisuus
111
157
538
702
158
Matkailuala
335
441
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
27/13
10
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
6/6
2
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
190
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 98/98
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 41/23
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
86
550
9
793
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
476
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
17/21
Paikkoja
2012
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Kauneudenhoitoala
163
Hakijat/
Valitut 2011
20
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
27/ 3
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) 21/6
(Käsityömuotoilu)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, pk 2)
19/8
(ohjaustoiminta ja sisustustekstiilit)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, pk 2)
19/13
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo 2) 11/6
(Käsityömuotoilu)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
12/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Tekstiiliala, yo 2)
6/6
(ohjaustoiminta ja sisustustekstiilit)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, yo 2)
6/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
11
11
10
12
5
5
5
5
Viestintä ja informaatiotieteet
452
4/6
4
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
- /valmistava koulutus, pk
Hakeminen suoraan oppilaitokseen kesällä 2012.
1408
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu,
tekniikka ja kulttuuri
PL 101
80101 JOENSUU
Puh. (013) 244 200 Fax (013) 244 2648
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/joensuutk
17
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
36/12
11
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Koulutus keskittyy valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja graafiseen
suunnitteluun. Kaksipäiväinen pääsykoe ajalla 21. - 24.5.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
26/6
5
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Koulutus keskittyy valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja graafiseen
suunnitteluun. Kaksipäiväinen pääsykoe ajalla 21. - 24.5.2012.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
448
597
Rakennusalan perustutkinto
Kivialan ko, Kivirakentaja, pk
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
9/16
-/-
15
15
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
171
Koodi Opetuspiste
Koulutus
858
861
862
449
601
886
889
890
Hakijat/
Valitut 2011
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, pk
- Maanmittaustekniikan ko
Rakennusalan perustutkinto
Kivialan ko, Kivirakentaja, yo
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, yo
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, yo
- Maanmittaustekniikan ko
Paikkoja
2012
47/31
Koodi Opetuspiste
Koulutus
30
32
10/11
15
187
885
0/3
-/-
2
2
12/10
4
768
15/5
2
4/8
2
255
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
54/90
80
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
3/5
5
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja
774
1403
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 43/34
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 12/4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
30
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
143
863
864
584
891
892
172
Autoalan perustutkinto, pk
141/71
47
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
58/34
30
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 8. - 19.5.2012. Terveystodistus vähintään
C-luokan ajokorttia varten esitettävä ennen opiskelun aloittamista.
Autoalan perustutkinto, yo
7/6
4
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
2/2
4
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, yo 2)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 8. - 10.5.2012. Terveystodistus vähintään
C-luokan ajokorttia varten esitettävä ennen opiskelun aloittamista.
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
Savikontie 13
82500 KITEE
Puh. (013) 244 3200
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/kitee
Liiketalous ja kauppa
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 33/ 34
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 8/ 4
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
6
Asuntola on.
30
114
206
4
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
20/19
16
1/0
2
20/16
15
-/-
2
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
583
11
4
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
22/8
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
15/6
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Paikkoja
2012
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
73/33
Hakijat/
Valitut 2011
9/10
10
11/14
15
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
33/14
15
13/9
7
3/3
2
191
5/5
2
192
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
20/19
14
-/-
2
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 10/13
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
13
2
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
653
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo
- Sisustuksen ko, Sisustaja
514
202
581
15
3/4
2
470
900
Maatalousalan perustutkinto, pk
18/20
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
42/28
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Maatalousalan perustutkinto, yo
1/2
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja yo 2)
3/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
13
474
1414
10
20
2
900
4
20/18
15
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 29/16 13
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 6/6 4
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 32/10 14
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 5/ 4 2
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 18/16
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 1/1
- Kokin ko, Kokki
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Sosiaali- ja terveysala
873
474
1419
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 5/7
- Kemiantekniikan ko
- Paperiteollisuuden ko
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Sosiaali- ja terveysala
873
Paikkoja
2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
23/21
Maatilatalous
149
Hakijat/
Valitut 2011
13
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 21/16
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 2/3
- Kokin ko, Kokki
13
2
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
Nurmeksenkatu 11
75500 NURMES
Puh. (013) 244 3804 Fax (013) 244 3800
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/nurmes
1
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntola on.
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa
Kuhmonkatu 32
81700 LIEKSA
Puh. (013) 244 3750 Fax (013) 244 3799
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/lieksa
Liiketalous ja kauppa
114
206
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto yhteistyössä Lieksan lukion
kanssa.
Asuntola on.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
24/20
18
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
3/3
2
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Liiketalous ja kauppa
114
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
26/19
16
3/2
2
886
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
21/17
17
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
-/6
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
-/-
10
-/-
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 12/11
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
6
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
13/12
12
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Opiskelija valitsee 1. vuoden aikana joko koneistajan tai levyseppähitsaajan opinnot.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
2
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Opiskelija valitsee 1. vuoden aikana joko koneistajan tai levyseppähitsaajan opinnot.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
173
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 14/17
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
14
2
282
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
255
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
277
14/18
14
0/0
2
674
Matkailuala
335
441
Matkailualan perustutkinto, pk
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto, yo
-/- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
4
2
401
14
402
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 15/ 16
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/ 2
- Kokin ko, Kokki
2
403
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakeminen suoraan oppilaitokseen kesällä 2012.
1410
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
Lammenkatu 18
83500 OUTOKUMPU
Puh. (013) 244 3907 Fax (013) 244 3999
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amoo
10
678
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Teatteri- ja esitystekniikka, pk 2)
27/ 13
12
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Graafinen suunnittelu, pk 2)
17/ 16
12
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Kuva ja ääni, pk 2)
-/13
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet IB-Film ja English B.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Peliala, yo 2)
33/9
4
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Teatteri- ja esitystekniikka, yo 2)
6/4
4
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Graafinen suunnittelu, yo 2)
4/3
4
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Kuva ja ääni, yo 2)
-/3
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet IB-Film ja
English B.
Teatteri ja tanssi
119
Maksuton pääsykoe.
Paikkakunnalla on opiskelija-asuntoja.
121
Viestintä ja informaatiotieteet
857
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Nykytanssi, pk 2)
12/4
4
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Dance.
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Nykytanssi, yo 2)
28/12
10
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Dance.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
174
275
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Peliala, pk 2)
68/11
12
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk 2)
11/9
18
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Opiskelija valitsee 1. vuoden aikana joko koneistajan tai levyseppähitsaajan opinnot.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
885
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo 2)
0/0
4
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Opiskelija valitsee 1. vuoden aikana joko koneistajan tai levyseppähitsaajan opinnot.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 11/ 5
15
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Information technology in Global society.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 2) 2/ 2
2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Information technology in Global society.
Paikkoja
2012
Metsätalous
764
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja, pk
3/2
Metsäalan perustutkinto, pk
0/1
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk 5/6
1407
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Kajaani
211
229
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Hakijat/
Valitut 2011
6
2
6
Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan Kainuun ammattiopiston
Seppälän toimipisteessä, toisen ja kolmannen vuoden opinnot Valtimolla.
Graafinen ja viestintätekniikka
967
Painoviestinnän perustutkinto,
Painotuotantoassistentti, pk 2)
- Painotekniikan ko
Painoviestinnän perustutkinto,
Painotuotantoassistentti yo 2)
- Painotekniikan ko
7/5
5/2
12
3
900
1415
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 26/22 14
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Social
and cultural anthropology.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 25/2 4
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
Opintoihin sisältyy IB-lukion opintokokonaisuudet English B ja Social
and cultural anthropology.
1406
499
Metsätalous
764
764
1405
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Joensuu
5
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
Metsurintie 2 A
75700 VALTIMO
Puh. (013) 244 3100 Fax (013) 244 3195
[email protected]fi
http://www.pkky.fi/amo/valtimo
Metsätalous
Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan Ylä-Savon ammattiopiston
Iisalmen toimipisteessä, toisen ja kolmannen vuoden opinnot Valtimolla.
2
1
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja, pk
-/- 2
Metsäalan perustutkinto, pk
-/- 1
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk 8/15 11
Ensimmäisen vuoden opinnot voi aloittaa Valtimon lisäksi Joensuussa,
Kajaanissa ja Iisalmessa.
Opiskelijoille on varattu ilmainen asuntolapaikka.
211
229
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Iisalmi
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja, pk
-/Metsäalan perustutkinto, pk
-/- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk -/-
211
229
211
229
764
Sosiaali- ja terveysala
873
Metsätalous
1590
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneasennuksen ko, Metsäkoneasentaja, pk 3/2
Metsäalan perustutkinto, pk
-/- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko,
1/0
Metsäkoneenkuljettaja sekä lukio, pk
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja, pk 16/25
Pohjois-Savon Opisto
Kansanopistotie 32
70800 KUOPIO
Puh. (017) 289 2500 Fax (017) 289 2507
[email protected]fi
http://www.psko.fi
Asuntolassa on 30 kahden hengen huonetta.
Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan Joensuussa. Osa ensimmäisen vuoden opinnoista sekä 2. ja 3. vuosi kokonaan suoritetaan
Valtimolla.
2
1
2
11
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
953
175
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kielitieteet
456
510
1615
Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskus,
Kaupan ja hallinnon ala
Opinahjontie 1
44120 ÄÄNEKOSKI
Puh. (014) 519 211 Fax (014) 519 2464
[email protected]fi
http://www.poke.fi
149
514
202
581
229
324
206
35/44
30
6/5
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
516
1601
889
176
22
2
3/ 16
16
Metsäalan perustutkinto, pk
11/11
12
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäkoneenkuljetuksen ko toteutetaan Tarvaalassa yhteistyössä
Jämsän ammattiopiston kanssa. Haku tapahtuu Jämsän ammattiopiston kautta Tarvaalaan.
Metsäalan perustutkinto, yo
2/3
4
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäkoneenkuljetuksen ko toteutetaan Tarvaalassa yhteistyössä
Jämsän ammattiopiston kanssa. Haku tapahtuu Jämsän ammattiopiston kautta Tarvaalaan.
1635
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus,
Sosiaali- ja terveysala
Opinahjontie 1
44120 ÄÄNEKOSKI
Puh. (014) 519 211 Fax (014) 519 2464
[email protected]fi
http://www.poke.fi.
10
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Opiskelijat voivat hakea Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n asuntoja
puh. 020 6322 890.
Sosiaali- ja terveysala
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Koulutuspaikkakunta Karstula.
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Koulutuspaikkakunta Karstula.
28/ 24
1/1
Muu koulutus
873
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Asuntola on.
861
12
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuaika on 21.5. - 7.8.2012, ja koulutus alkaa 27.8.2012.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 21/26 25
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 1/2 10
- Käytön tuen ko
Sisältää verkko-opetusta.
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus,
Luonnonvara- ala, Tarvaala
Uuraistentie 240
43130 TARVAALA
Puh. (014) 519 2600 Fax (014) 519 2599
[email protected]fi
http://www.poke.fi
12/10
★
Tietojenkäsittely
515
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo
Metsätalous
Liiketalous ja kauppa
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Sisältää verkko-opetusta.
Paikkoja
2012
Maatilatalous
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
39/15
13
Viittomakielen ohjaaja, pk 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Yksipäiväinen, maksullinen valintakoe, joka sisältää haastattelut,
ryhmätilanteita sekä soveltuvuustestit.
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
33/7
7
Viittomakielen ohjaaja, yo 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Yksipäiväinen, maksullinen valintakoe, joka sisältää haastattelut,
ryhmätilanteita sekä soveltuvuustestit.
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Opiskelijat voivat hakea Äänekosken Kiinteistönhoito Oy: n asuntoja,
puh. 020 6322 890.
114
Hakijat/
Valitut 2011
19/18
16
2/2
2
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 55/43 60
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Koulutus järjestetään Äänekoskella (9 paikkaa) ja Karstula (20 paikkaa).
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Koulutus järjestetään Äänekoskella. Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto yhteistyössä lukion kanssa.
1624
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus,
Tekniikka ja liikenne, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala,
Viitasaari
PL 57
44501 VIITASAARI
Puh. (014) 519 2550 Fax (014) 519 2551
[email protected]fi
http://www.poke.fi
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Viitasaaren kaupungin ylläpitämä 40-paikkainen asuntola.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
889
889
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
24/19
17
0/0
1
192
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
13/18
18
143
30/18
18
474
863
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 19/16
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 1/0
- Kokin ko, Kokki
17
472
1
891
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
476
1608
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
11/ 11
7
-/-
2
255
Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskus,
Tekniikka ja liikenne, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala,
Äänekoski
PL 41
44101 ÄÄNEKOSKI
Puh. (014) 519 211 Fax (014) 519 2230
[email protected]fi
http://www.poke.fi
861
886
32
4
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 12/11
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 0/0
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
16
2
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 0/0
- Paperiteollisuuden ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
18/18
- Teollisuuspuusepän ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 1/2
- Paperiteollisuuden ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
0/1
- Teollisuuspuusepän ko
16
16
2
2
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
21/18
16
0/1
2
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 27/27
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 3/3
- Kokin ko, Kokki
32
4
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Hakuaika on 21.5.- 7.8.2012, ja koulutus alkaa 27.8.2012.
0107
15/16
16
28/18
16
Pop & Jazz Konservatorio
Arabiankatu 2
00560 HELSINKI
Puh. 0400-135400 Fax (09) 728 7877
[email protected]fi
http://www.popjazz.fi
0/1
2
Musiikki
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 33/35
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Oppilaitoksen yhteydessä on 90-paikkainen asuntola.
858
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
22/26
30
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
2/2
6
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
Majoitus- ja ravitsemisala
473
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
124
1/2
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Paikkoja
2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hakijat/
Valitut 2011
460
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
63/1
10
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
177
Koodi Opetuspiste
Koulutus
463
489
492
462
464
1591
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, pk 2) 24/0
5
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko sekä lukio, pk 2)
18/2
15
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi sekä lukio, pk 2) 2/0 5
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
226/27
25
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2) 34/3
5
516
Portaanpään kristillinen opisto
Portaanpääntie 63
73100 LAPINLAHTI
Puh. (017) 2720900 Fax (017)2720901
[email protected]fi
http://www.portaanpaa.fi
245
285
225
228
248
Porvoon ammattiopisto, Aleksanterinkatu
Aleksanterinkatu 20
06100 PORVOO
Puh. 020 51311 Fax 020 5131 499
[email protected]fi
http://www.amisto.fi
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa yo-tutkinto.
Olemme mukana Porvoon Urheiluakatemian toiminnassa.
Mahdollisuus hakea opiskelija-asuntoja; asuntola Monninkylässä,
Porvoossa myös opiskelija-asuntoja.
178
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 15/14 16
- Käytön tuen ko
2
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
-/-
16
- /-
2
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 2)19/16 16
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko,
38/13 16
Matkailuvirkailija, pk 2)
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 2)14/1 2
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko,
1/0
2
Matkailuvirkailija, yo 2)
Majoitus- ja ravitsemisala
Opetus- ja kasvatustyö
0325
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 3/2
- Käytön tuen ko
Matkailuala
473
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 52/ 29 30
- Lapsi- ja perhetyön ko
Paikkoja
2012
Kauneudenhoitoala
284
Rivitaloasuntola sekä vanhassa päärakennuksessa sijaitsevat huoneet.
184
Hakijat/
Valitut 2011
474
0308
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 41/34
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/2
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
2
Porvoon ammattiopisto, Askola
Helkamäentie 32
07230 MONNINKYLÄ
Puh. 020 51311 Fax 020 5131 399
[email protected]fi
http://www.amisto.fi
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa yo- tutkinto.
Askolan lukio toimii samalla kampuksella. Olemme mukana Porvoon
Urheiluakatemian toiminnassa.
Opiskelija-asuntola on.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
0329
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
886
889
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
12/17
17
27/17
17
1/1
1
3/1
1
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
15/17
17
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
1
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 20/ 17
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/1
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
17
892
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
1
18
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
16/ 18
18
Graafinen ja viestintätekniikka
26/ 17
17
766
0/ 1
1
767
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Ulkoasun toteutuksen ko, pk
19/16
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, pk
18/14
18
18
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
0328
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 12/ 18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
864
Porvoon ammattiopisto, Perämiehentie
Perämiehentie 6
06100 PORVOO
Puh. 020 51311 Fax 020 5131 299
[email protected]fi
http://www.amisto.fi
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Paikkoja
2012
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa yo-tutkinto.
Olemme mukana Porvoon Urheiluakatemian toiminnassa.
Mahdollisuus hakea opiskelija-asuntoja; asuntola Monninkylässä,
Porvoossa POAS opiskelija-asuntoja.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Hakijat/
Valitut 2011
Porvoon ammattiopisto, Loviisa
Johtajantie 12
07900 LOVIISA
Puh. 020 51311 Fax 020 5131 819
[email protected]fi
http://www.amisto.fi
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
25/16
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
472
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 15/16 16
- Kemiantekniikan ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 2/2 2
- Kemiantekniikan ko
107
124
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
255
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
25/10
16
1/1
2
768
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
505
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 20/14 16
- Turvallisuusalan ko
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 2/2 2
- Turvallisuusalan ko
Sosiaali- ja terveysala
873
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 21/ 6 16
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 8/ 2 2
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Vanhustyön ko
Autoalan perustutkinto, pk
38/18
18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
24/17
18
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 29/17 18
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 9/16
- Kokin ko, Kokki
18
Muu koulutus
★
★
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/16
valmistava koulutus, pk
Hakulomake:www.amisto.fi.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/14
valmistava koulutus, pk
Hakulomake: www.amisto.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/12
Hakulomake: www.amisto.fi/mihin ammattiin/valmentava koulutus.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto. Olemme mukana Porvoon Urheiluakatemian toiminnassa.
179
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0321
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Porvoon kauppaoppilaitos
Opistokuja 1
06100 PORVOO
Puh. (019) 529 9200 Fax (019) 5299 2444
[email protected]
http://www.pkol.net
861
Mahdollisuus suorittaa yo- tutkinto merkonomiopiskelujen yhteydessä.
Asuntola on. Opiskelija-asuntoja Porvoon Opiskelija-asunnot oy:ssä.
191
Liiketalous ja kauppa
107
Hakijat/
Valitut 2011
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Paikkoja
2012
34/ 18
18
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
44/ 54
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
54
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 41/ 51
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
54
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
114
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
62/64
64
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
-/24
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Vocational Qualification in Business and Administr Customer Services
and Marketing. Further information is available on the college web
site www.pkol.net/english.
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
28/ 19
18
54/ 20
18
Kauneudenhoitoala
163
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 32/32
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
Muu koulutus
2396
Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos
Mannerheiminkatu 20
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9970 Fax 019 584 699
[email protected]fi
http://www.porvoo.fi/teho
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/16
valmistava koulutus, pk
Hakeminen suoraan oppilaitokseen, valinta haastattelun perusteella.
1932
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
PL 40
92100 RAAHE
Puh. (08) 223 7900 Fax (08) 223 7919
[email protected]fi
http://www.rpkk.fi
Perustutkinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös yo- tutkinto.
Sosiaali- ja terveysala
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
873
73/36
160
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Raahen lukion kanssa.
Opiskelijat voivat vuokrata asuntoja Kiinteistö Oy Kummatin tai Raahen Seudun Asuntosäätiön kautta.
Liiketalous ja kauppa
1918
Raahen ammattiopisto
PL 7
92101 RAAHE
Puh. (08) 210 5111 Fax (08) 210 5210
[email protected]fi
www.raahenao.fi
114
206
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
45/44
38
14/14
10
Tietojenkäsittely
Mahdollisuus opiskella ammatti kilpaurheilupainotteisessa koulutuksessa. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on suoritettava hyväksytysti
kielikoe voidakseen tulla valituksi.
Asuntoja voi vuokrata Kiinteistö Oy Kummatin sekä Raahen Seudun
Asuntosäätiön opiskelija- asuntolasta.
858
180
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
Lähihoitaja, pk 2)
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys ja päihdetyö ko
- Sairaanhoito ja huolenpito ko
- Vanhustyön ko
24/ 18
18
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 13/18 18
- Käytön tuen ko
0509
Raision ammattiopisto
Eeronkuja 3
21200 RAISIO
Puh. (02) 4377 600 Fax (02) 435 4360
[email protected]fi
http:/www.raseko.fi
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Tutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa. Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulun päättötodistuksen
suomi äidinkielenä arvosanalla. Koetilaisuus järjestetään 24.4.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
57/57
Majoitus- ja ravitsemisala
473
36
494
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
41/57
54
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
474
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 44/19
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
36
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
27/19
18
60/38
36
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
2192
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 52/57
- Kokin ko, Kokki
0524
Raision kauppaopisto
Juhaninkuja 3
21200 RAISIO
Puh. 044 705 7529 Fax (02) 4354 365
[email protected]fi
www.raseko.fi
54
510
Liiketalous ja kauppa
206
0136
Ravintolakoulu Perho
Perhonkatu 11
00100 Helsinki
Puh. (09) 580 7866 Fax (09) 406 970
[email protected]fi
http://www.perho.fi
Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
Puh. 040 4873 010 Fax (016) 312 870
[email protected]fi
www.rovala.fi
Kielitieteet
Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa. Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulun päästötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla. Kielikoe 24.4.2012.
Raisiossa on opiskelija-asuntoja, joihin haetaan Realia Management
kautta, puh. 010 228 7280.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, pk 2)255/101 90
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
43/20 20
sekä lukio, pk 2)
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, yo 2) 203/61 60
-Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
-Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
-Kokin ko, Kokki
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012, 25.04.2012,
26.04.2012.
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, yo 2) -/20
-Kokin koulutusohjelma, Kokki
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 26.03.2012, 27.03.2012,
28.03.2012, 29.03.2012, 30.03.2012. Opiskelukielenä on englanti.
Suorahaku 1.11.2011-31.01.2012.
Opistolla on opiskelija-asuntola, jossa on 2:n tai 3: n huoneen soluja.
456
114
Paikkoja
2012
18-vuotiaat voivat hakeutua työssäoppimisjaksoille ulkomaille.
Haagassa sijaitsevassa asuntolassa 45 paikkaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Hakijat/
Valitut 2011
116/89
69
1905
11/22
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
40/17
10
Viittomakielen ohjaaja, pk 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Maksullinen, yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään
08.05.2012, 09.05.2012.
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
24/8
6
Viittomakielen ohjaaja, yo 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Maksullinen, yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään
08.05.2012, 09.05.2012.
24
Ruukin maaseutuopisto
Sammalkankaantie 280
92400 RUUKKI
Puh. (08) 270 7100 Fax (08) 270 200
[email protected]fi
htpp://www.rmo.fi
Kahden tutkinnon suoritusmahdollisuus yhteistyössä Siikajoen lukion
kanssa. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
Opistolla on maksuton asuntola, jossa on asuntolapaikka kaikille
perustutkintoa opiskeleville.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
181
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
2144
Maatilatalous
149
215
218
Maatalousalan perustutkinto, pk
11/13
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
24/14
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Hevostalouden perustutkinto sekä lukio, pk 2)
3/2
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.5.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
13
17
5
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
2144
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Ivalo
Jokikuja 10
99800 IVALO
Puh. 040 723 7309 Fax (016) 663 803
[email protected]fi
www.sogsakk.fi
16
278
2144
Sosiaali- ja terveysala
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) -/- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) -/- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
182
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 16/10
- Kokin ko, Kokki
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Porotalouden ko, Poronhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, yo
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Porotalouden ko, Poronhoitaja
9/7
10
7/4
2
Saamelaisalueen koulutuskeskus
PL 50
99871 INARI
Puh. 040 723 7309 Fax (016) 671 426
[email protected]fi
www.sogsakk.fi
Saamenkäsityöalalla opetuskieli saame/suomi. Ammatillisen perustutkinnon ja lukion (lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto) suorittaminen on mahdollista. Lukio- opinnot ovat Ivalon lukiossa.
Asuntola on.
2
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Saamelaisalueen koulutuskeskus,
luontaistalouden kehittämisyksikkö
Toivoniementie 290
99910 KAAMANEN
Puh. 040 723 7309 Fax 016- 672 746
[email protected]fi
www.sogsakk.fi
Luonto- ja ympäristöala
174
Ammatillisen perustutkinnon ja lukion (lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto) suorittaminen on mahdollista. Lukio- opinnot ovat Ivalon lukiossa.
Asuntola on.
873
Paikkoja
2012
Ammatillisen perustutkinnon ja lukion (lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto) suorittaminen on mahdollista. Lukio- opinnot ovat Ivalon
lukiossa.
Asuntola on.
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
10
Käsi- ja taideteollisuus
336
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, pk 2)
8/ 5
5
527
559
359
537
580
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Saamenkäsityöt, kovat materiaalit, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Saamenkäsityöt, pehmeät materiaalit, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Korukivi- ja jalometalliala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Saamenkäsityöt, kovat materiaalit, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Saamenkäsityöt, pehmeät materiaalit, yo 2)
Paikkoja
2012
6/4
5
5/ 3
5
3/1
2
2/2
1
Koodi Opetuspiste
Koulutus
702
116
190
4/2
2
Matkailuala
225
228
0510
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 10/6
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 2/2
7
485
1
Salon seudun ammattiopisto
Venemestarinkatu 35
24240 SALO
Puh. (02) 7704 1 Fax (02) 7704 505
[email protected]fi
www.sskky.fi/ssao
487
793
Kaikissa peruskoulupohjaisissa koulutusohjelmissa kuljetuspalvelujen
koulutusohjelmaa lukuunottamatta on mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen. Oppilaitoksessa järjestetään kielikoe 24.4.2012.
106
111
483
486
Paikkoja
2012
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Visualisti, yo 2)
16/ 4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustustekstiilit, yo 2)
4/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ateljee- ja asusteompelu, yo 2)
8/4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, yo 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
14
4
2
4
4
4
Liiketalous ja kauppa
114
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Visualisti, pk 2)
17/ 14
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustustekstiilit, pk 2)
14/12
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Ateljee- ja asusteompelu, pk 2)
15/9
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012.
Opetuspiste: Hyvoninkatu 1, Salo.
Hakijat/
Valitut 2011
206
14
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Opetuspiste: Karjalankatu 2, Salo.
Liiketalouden perustutkinto, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Opetuspiste: Karjalankatu 2, Salo.
54/44
44
10/6
6
Tietojenkäsittely
515
10
516
14
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
1/23
23
Datanomi, pk 2)
- Käytön tuen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012, 04.05.2012.
Opetuspiste: Karjalankatu 2, Salo
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
1/1
2
Datanomi, yo 2)
- Käytön tuen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012, 04.05.2012.
Opetuspiste: Karjalankatu 2, Salo.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
14
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Opetuspiste: Joensuunkatu 1, Salo.
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
18/20
20
60/40
42
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
183
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
900
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
26/42
40
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 41/36
36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja, Sähköasen
taja
139
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 23/36
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
36
864
892
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
13/20
12
- Teollisuuspuusepän ko
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
31/17
18
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012. Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
4/4
4
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012. Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
480
124
Autoalan perustutkinto, pk
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
Opetuspiste: Joensuunkatu 1, Salo.
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
(Kevyt ja raskas kalusto)
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
55/50
474
40
★
38
★
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
592
184
668
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
(Koulutus painottuu CAD-piirtämiseen)
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
Suunnitteluassistentti, yo
- Teknisen suunnittelun ko
(Koulutus painottuu CAD-piirtämiseen)
Opetuspiste: Mariankatu 20, Salo.
9/14
4
54
6
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Haku suoraan oppilaitokseen 27.7.2012 mennessä.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Haku suoraan oppilaitokseen 4.5.2012 mennessä.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/Haku suoraan oppilaitokseen 4.5.2012 mennessä.
15
10
4
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 1/70 77
- Ensihoidon ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Karjalankatu 2,
Salo.
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta
Myllykatu 10
29200 HARJAVALTA
Puh. 040 199 4150 Fax (02) 674 4777
[email protected]fi
sataedu.fi
Sosiaali- ja terveysala
873
Sosiaali- ja terveysala
873
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 54/54
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 4/6
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
18
0643
8/8
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 51/18
18
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012.
Pääasiallinen opetuspiste Mariankatu 20, Salo.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 10/2
2
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012.
Pääasiallinen opetuspiste Mariankatu 20, Salo.
Muu koulutus
★
56/18
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 29/14 10
- Ensihoidon ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Karjalankatu 2, Salo.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Paikkoja
2012
Kauneudenhoitoala
163
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Hakijat/
Valitut 2011
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 44/32 20
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 12/ 6 6
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
0610
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysala
873
900
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää
PL 6
38701 KANKAANPÄÄ
Puh. 040 1994 200 Fax 02 5786202
[email protected]fi
www.sataedu.fi
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 26/19 20
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 5/4 4
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Matkailuala
228
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 3/2
12
Majoitus- ja ravitsemisala
Ylioppilastutkinnon suorittamismahdollisuus ammatillisen perustutkinnon ohella kolmen vuoden aikana kaikissa perustutkinnoissa. Tutkinnot voi suorittaa urheilupainotteisesti. Koulutukset toteutetaan yhteistyönä Kankaanpään Yhteislyseon kanssa.
Oppilaitoksella on maksuton opiskelija-asuntola.
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
28/ 26 36
3/ 4
6
Muu koulutus
Liiketalous ja kauppa
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
16/27
32
1/3
6
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
0645
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Nakkila
Pakkalantie 3
29250 NAKKILA
Puh. 040 199 4100
[email protected]fi
www.sataedu.fi
Tietojenkäsittely
515
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 11/13 12
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 0/0 4
- Käytön tuen ko
889
600
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
22/18
18
1/1
2
-/-
12
Käsi- ja taideteollisuus
026
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
8/10
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
36
025
4
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 16/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/1
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
36
029
4
426
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
255
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustusompelun yritystoiminta, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Sisustuskudonta, er 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2011.
4
5
Viestintä ja informaatiotieteet
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
12
Ylioppilastutkinnon suorittamismahdollisuus ammatillisen perustutkinnon ohella neljän vuoden aikana kaikissa perustutkinnoissa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Nakkilan lukion kanssa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
-/-
25/32
32
0/0
2
434
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
- Graafisen suunnittelun ko
Graafinen suunnittelu, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Tietokoneanimaatio ja pelit, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Elokuva- ja tv-alan tuotanto-assistentti, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
12
12
15
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
114
★
185
Koodi Opetuspiste
Koulutus
027
0609
Hakijat/
Valitut 2011
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
- Graafisen suunnittelun ko
Graafinen suunnittelu, er 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
285
5
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Kokemäki
PL 87
32801 KOKEMÄKI
Puh. 040 199 4100 Fax 02 529 8035
[email protected]fi
www.sataedu.fi
474
508
889
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
25/35
30
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
2
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
192
186
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 26/36
34
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 1/1
2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
0636
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Ulvila
PL 9
28401 ULVILA
Puh. 040 199 4100 Fax 02 535 1801
[email protected]fi
www.sataedu.fi
124
255
281
Autoalan perustutkinto, pk
21/20
18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa
Logistiikan perustutkinto, pk
27/19
18
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Autoalan perustutkinto, yo
0/0
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
0/0
2
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
889
600
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
-/10
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
12
Rakennusalan perustutkinto, pk
31/18
18
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Rakennusalan perustutkinto, yo
0/0
2
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
5/6
4
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
7/16
18
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
2
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 28/36
36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/2
4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Kauneudenhoitoala
284
-/-
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
2
Muu koulutus
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
-/-
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 14/ 22 26
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 1/ 2
2
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 6/6
6
- Kokin ko, Kokki
★
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto, pk
32/17
16
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Rakennusalan perustutkinto, yo
0/0
2
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Paikkoja
2012
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Oppilaitoksella on opiskelija-asuntola.
861
Hakijat/
Valitut 2011
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 15/18
18
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 0/0
2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
255
Autoalan perustutkinto, pk
21/18
18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa
Autoalan perustutkinto, yo
0/1
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja lähialueen lukioissa tai omassa oppilaitoksessa Varkauden lukion järjestämänä opetuksena. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua
valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Asuntola on. Asuntolapaikkoja rajoitetusti.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 10/ 16 18
- Kokin ko, Kokki
Mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja
yhteistyössä alueen lukioiden kanssa.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 1/ 2
2
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 4/4
6
- Kokin ko, Kokki
Liiketalous ja kauppa
114
Muu koulutus
★
1539
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
-/-
12
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Iisalmi
Asevelikatu 24
74100 IISALMI
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 8899
[email protected]fi
www.sakky.fi
330
206
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
37/37 36
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
8/10 10
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
861
1541
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 119/55 54
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012, 10.05.2012.
Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
PL 87
70101 KUOPIO
Talotekniikan perustutkinto, pk
91/60
54
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio. Koulutusohjelmista
toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Rakennusalan perustutkinto, pk
91/60
54
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Sosiaali- ja terveysala
873
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 45/40 36
- Käytön tuen ko
Opetuspiste: Presidentinkatu 1, 70100 KUOPIO.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
148/90
85
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012, 27.04.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio. Koulutusohjelmista
toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk 2) 38/28 25
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012, 27.04.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
46/30
25
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Opetuspiste: Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio.
Tietojenkäsittely
515
Mahis-opinnoilla voi opintoihin liittää lukion ja muiden ammatillisten
oppilaitosten kursseja.
Asuntolaa ei ole. Opiskelijat voivat hakea Iisalmen kaupungin opiskelija- asuntolapaikkoja.
Paikkoja
2012
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 3202
[email protected]fi
www.sakky.fi
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Hakijat/
Valitut 2011
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
41/80
72
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
193
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 53/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
17/ 20
sekä lukio, pk
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
40
20
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
187
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
37/ 38
40
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
894
917
Elintarvikealan perustutkinto, pk
23/20
28
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Elintarvikealan perustutkinto, yo
19/20
8
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Elintarvikealan perustutkinto, er
12/12 12
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
124
470
577
863
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
864
188
203
472
653
892
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, pk
9/16 16
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 2)10/19 20
- Kemiantekniikan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
33/16 16
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Opetuspiste: Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
25/37 20
- Teollisuuspuusepän ko
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
61/35 31
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012, 09.05.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, yo
1/1 4
- Muovitekniikan ko, Muovituotevalmistaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 2) 5/5 5
- Kemiantekniikan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo
22/4 4
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Opetuspiste: Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
7/5 3
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012, 09.05.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
187
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
17/16 16
6/4
4
Autoalan perustutkinto, pk
99/43 54
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
55/39 40
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012
Opetuspisteet: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO ja Kolmisopentie 7,
70780 KUOPIO.
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
505
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
112
Paikkoja
2012
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Hakijat/
Valitut 2011
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 75/20 17
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) -/- 3
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
Puutarhatalous
851
879
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, yo
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
- Viheralan ko
-/-
12
23/12
12
Sosiaali- ja terveysala
259
770
873
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
30/ 25
24
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Presidentinkatu
1, 70100 Kuopio. Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, pk 2)
40/17
16
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Presidentinkatu
1, 70100 KUOPIO. Opiskelijalla oltava B-ajokortti suoritettuna ennen
sairaankuljetuksen opintojen alkua.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
226/112 132
Lähihoitaja, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja tietohallinnan ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
776
900
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Presidentinkatu
1, 70100 KUOPIO. Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Ensihoidon ko, yo 2)
38/4
4
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Presidentinkatu
1, 70100 KUOPIO. Opiskelijalla oltava B-ajokortti suoritettuna ennen
sairaankuljetuksen opintojen alkua.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 87/53 48
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012,
09.05.2012, 10.05.2012, 11.05.2012. Opetuspiste: Presidentinkatu
1, 70100 KUOPIO. Koulutusohjelmista toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Kauneudenhoitoala
163
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 78/14
14
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 23/4
4
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012.
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
475
476
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 19/ 18
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Opetuspiste: Sammakkolammentie 2, 70200 KUOPIO.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo 6/ 2
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Opetuspiste: Sammakkolammentie 2, 70200 KUOPIO.
14
6
Muu koulutus
★
★
★
★
★
1543
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Erillinen haku. Hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/ valmistava koulutus, pk
Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/(maahanmuuttajille)
Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
60
35
30
30
20
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi
Hietapohjantie 926
73460 MUURUVESI
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 3801
[email protected]fi
www.sakky.fi
Matkailuala
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja lähialueen lukioissa. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Asuntola on.
Matkailualan perustutkinto, yo
10/14
25
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Opetuspiste: Sammakolammentie 2, 70200 Kuopio.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
494
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 124/144 112
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Opetuspiste: Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio.
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto 38/42
40
sekä lukio, pk
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Opetuspiste: Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 28/ 24 25
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Opetuspiste: Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio.
Maatilatalous
149
202
250
Maatalousalan perustutkinto, pk
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, yo
- Maatalousteknologian ko, Maaseutuyrittäjä
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto, er
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
19/18
18
-/-
4
4/3
8
10/12
8
5/3
8
Puutarhatalous
851
926
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, pk
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
441
189
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1545
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Siilinjärvi
Risulantie 4
71800 SIILINJÄRVI
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 4201
[email protected]fi
www.sakky.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1547
107
067
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
1546
190
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Suonenjoki
Jalkalantie 160
77600 SUONENJOKI
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 4001
[email protected]fi
www.sakky.fi
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja lähialueen lukioissa. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Asuntola on.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
889
Tekniikan koulutus, pk
19/17
20
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Suoritettava perustutkintovaihtoehto valitaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kone- ja metallialan perustutkinto suoritetaan koko-
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
-/-
14
-/-
4
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
-/- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk -/- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
20
Metsätalous
229
361
324
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
414
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala
70900 TOIVALA
Puh. (017) 214 3000
[email protected]fi
www.sakky.fi
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja lähialueen lukioissa tai omassa oppilaitoksessa Varkauden lukion järjestämänä opetuksena. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua
valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Asuntola on.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
26/13
13
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
EU-asetuksen 2042/2003 vaatimusten mukaisesti hyväksytty PART147 lentokonehuoltohenkilöstön koulutusorganisaatio ja ko.
Opetuspiste: Kuopion lentoasema, Rissala, Siltasalmentie 450, 70900
TOIVALA.
Autoalan perustutkinto, pk
38/20
20
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Automaalauksen ko, Automaalari
Opetuspiste saattaa muuttua Kuopioon opintojen aikana.
Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo 2)
6/5
5
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
EU-asetuksen 2042/2003 vaatimusten mukaisesti hyväksytty PART147 lentokonehuoltohenkilöstön koulutusorganisaatio ja ko.
Opetuspiste: Kuopion lentoasema, Rissala, Siltasalmentie 450, 70900
TOIVALA.
Paikkoja
2012
naan Suonenjoen yksikössä, Talotekniikan perustutkinnon toinen ja
kolmas opintovuosi järjestetään Kuopiossa.
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja lähialueen lukioissa. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Opiskelija-asuntolapaikkaa voi hakea Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksiköstä.
064
Hakijat/
Valitut 2011
Metsäalan perustutkinto, pk
45/44
32
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäkoneenkuljetuksen ko toteutetaan Toivalassa yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa. Hakeminen tapahtuu Jämsän ammattiopiston kautta.
Metsäalan perustutkinto sekä lukio, pk
-/6
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäkoneenkuljetuksen ko toteutetaan Toivalassa yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa. Hakeminen tapahtuu Jämsän ammattiopiston kautta.
Metsäalan perustutkinto, yo
8/8
6
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäkoneenkuljetuksen ko. toteutetaan Toivalassa yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa. Hakeminen tapahtuu Jämsän ammattiopiston kautta.
Luonto- ja ympäristöala
174
380
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, pk
26/24
- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto sekä lukio, pk -/- Luontoalan ko, Luonto-ohjaaja
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
14
6
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
10
1548
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Varkaus
Osmajoentie 75 A
78210 VARKAUS
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 8250
[email protected]fi
www.sakky.fi
861
Mahdollisuus suorittaa Varkauden lukiossa lukio-opintoja iltapäivä-, ilta- ja etälukiossa. Yhteistyössä Pohjois-Savon urheiluakatemian
kanssa järjestetään kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle pyrkiville urheilijoille ohjattua valmennusta. Hakulomake: www.sakky.fi.
Opiskelijat voivat hakea Varkauden kaupungin opiskelija-asuntoja.
191
551
190
565
511
858
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
14/ 5
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012
Opetuspiste: Osmajoentie 75, 78210 VARKAUS.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 75, 78210 VARKAUS.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, yo 2)
0/ 0
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 75, 78210 VARKAUS.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, yo 2)
-/ Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 75, 78210 VARKAUS.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
22/ 16
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 28, 78210 VARKAUS.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
4/ 4
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 28, 78210 VARKAUS.
653
12
276
12
46
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 31/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
40
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
20/18
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo 2)
3/2
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
16
2
Autoalan perustutkinto, pk
26/20
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, er 2)
16/4
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012.
18
3
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
4
505
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 35/20 17
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) -/3
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012.
Sosiaali- ja terveysala
4
873
16
4
480
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
474
18
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 62/31 46
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 02.05.2012, 03.05.2012.
Opetuspiste: Osmajoentie 28, 78210 VARKAUS. Koulutusohjelmista
toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Kauneudenhoitoala
163
473
22/20
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
20/36
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
33/48
48
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Opetuspiste: Osmajoentie 28, 78210 VARKAUS. Koulutusohjelmista
toteutetaan ne, joihin on riittävästi hakijoita.
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
Liiketalous ja kauppa
114
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
25/20
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Paikkoja
2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Käsi- ja taideteollisuus
111
Hakijat/
Valitut 2011
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 21/14
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2) 16/1
- Parturi-kampaajan ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
14
4
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 25/18
- Kokin ko, Kokki
Opetuspiste: Osmajoentie 75.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 1/2
- Kokin ko, Kokki
Opetuspiste: Osmajoentie 75.
16
2
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
191
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
1336
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, kulttuuriala
PL 12
57201 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 6000/vaihde Fax (015) 5250 274
[email protected]fi
www.samiedu.fi
852
880
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
158
192
952
1336
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
luonnonvara- ja ympäristöala
Juvolantie 1142
57310 SAVONLINNA
Puh. 044 550 6400 Fax (015 )5250 276
[email protected]fi
www.samiedu.fi
Haettaessa metsäkoneenkuljettajaksi opetuspisteeksi valitaan EteläSavon ammattiopisto, Savonlinna. Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio- opintoja.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18-v. Muita opiskelija- asuntoja välittää SAO, www.sao.fi.
Metsäalan perustutkinto, pk
4/ 4
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
Metsäalan perustutkinto, yo
2/ 1
- Metsäenergian tuotannon ko, Metsäenergian tuottaja
10
4
14
2
Luonto- ja ympäristöala
975
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
1336
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Rajalahdenkatu 4
57200 SAVONLINNA
Puh. 044 550 6312 Fax (015) 5250 275
[email protected]fi
www.samiedu.fi
Käsi- ja taideteollisuus
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk 2) 26/ 18
22
(teatteritekniikka: kivi/metalli/puu/tekstiili, vaatetusala: ateljeeompelu / projektityö / teatt.puv.)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012. Soveltuvuuskoe
on maksullinen (10 e).
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko, pk 2) 8/ 6
12
(sisustusala)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012. Soveltuvuuskoe
on maksullinen (10 e).
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, yo 2) 10/ 8
4
(teatteritekniikka: kivi/metalli/puu/ tekstiili, vaatetusala: ateljeeompelu / projektityö / teatt.puv.)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012. Soveltuvuuskoe
on maksullinen (10 e).
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko, yo 2) 10/ 4
2
(sisustusala)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012. Soveltuvuuskoe
on maksullinen (10 e).
Kalatalouden perustutkinto, pk
12/ 14
- Kalatalouden ko, Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Kalatalouden perustutkinto, yo
1/ 2
- Kalatalouden ko, Kalanjalostaja, Kalanviljelijä, Kalastaja,
Kalastuksenohjaaja
Metsätalous
229
324
949
Paikkoja
2012
Kalatalous
20
Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio- opintoja.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, oppilaitos kartoittaa kielitaidon.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18-v. Muita opiskelija-asuntoja välittää SAO (www.sao.fi).
157
Hakijat/
Valitut 2011
4/ 3
10
Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio- opintoja.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18-v. Muita opiskelijaasuntoja välittää SAO (www.sao.fi).
Matkailuala
225
248
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja pk 13/12 8
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko,
5/ 3 8
Matkailuvirkailija, yo
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 44/49 38
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 10/ 13 14
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
1336
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Keskussairaalantie 4
57120 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 6000 Fax (015) 525 0277
[email protected]fi
www.samiedu.fi
0/2
3/5
12
8
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio- opintoja
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, oppilaitos kartoittaa kielitaidon.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18 -v. Muita opiskelijaasuntoja välittää SAO (www.sao.fi).
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 12/16
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 3/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
16
2
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 36/20 30
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Koulutusohjelma toteutetaan, jos opiskelijoita on riittävästi. Soveltuvuuskoepäivä on 9.5.2012 (maksullinen 30 e).
284
1336
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2) 31/22
- Parturi-kampaajan ko
Soveltuvuuskoepäivä on 8.5.2012 (maksullinen 30 e).
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
-/- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Soveltuvuuskoepäivä on 10.5.2012 (maksullinen 30 e).
891
124
255
281
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
tekniikan ja liikenteen ala
Pl 12
57201 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 6000 /vaihde Fax (015) 5250 272
[email protected]fi
www.samiedu.fi
858
861
601
886
889
-/-
16
22/18
18
40/27
18
-/-
2
885
16
2/2
2
Autoalan perustutkinto, pk
22/18
18
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
25/16
18
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Autoalan perustutkinto, yo
1/1
2
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo 2)
3/1
2
- Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Nuorisonterveystodistus vähintään C-luokan ajokorttia varten esitettävä soveltuvuuskokeessa.
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
1336
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,
luonnontieteiden ala
PL 12
Puh. (015) 550 6000/vaihde Fax (015) 5250 272
[email protected]fi
www.samiedu.fi
-/-
20
Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio-opintoja.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, oppilaitos kartoittaa kielitaidon.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18-v. Muita opiskelija-asuntoja välittää SAO (www.sao.fi).
Liiketalous ja kauppa
114
0/0
2
2/1
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
5/10
Muu koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, yo
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Soveltuvuuskoe on maksuton.
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
- Teollisuuspuusepän ko
★
Opiskelija voi yhdistää ammatilliseen perustutkintoon lukio- opintoja.
Maksuton asuntola on ensisijaisesti alle 18-v.
Muita opiskelija-asuntoja välittää SAO (www.sao.fi).
597
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
20
18
16
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
107
Kauneudenhoitoala
163
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 12/ 16
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo
0/0
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
21/23
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
1/0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
18
206
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
63/50
40
11/6
10
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
873
139
2
193
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Sedu Aikuiskoulutus, Törnäväntie 24
Törnäväntie 26
60200 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000
[email protected]fi
www.seduaikuiskoulutus.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
0130
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto
Pajuniityntie 3
00320 HELSINKI
Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611
[email protected]fi , [email protected]fi , [email protected]kyo.fi
http://www.skyo.fi/
Paikkoja
2012
285
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
56/16
16
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012, 15.05.2012.
0108
Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos
Kaikukatu 4 A
00530 HELSINKI
Puh. (09) 4030 2417 Fax (09) 4030 2274
Sähköposti: [email protected]fi
Internet: www.ooppera.fi/balettioppilaitos
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
10
Balettioppilaitoksen ammatillisen koulutuksen valintakoe järjestetään
vuosittain niin että noin joka kolmas vuosi pidetään täydentävä haku,
mikäli koulutuksessa on vapautunut opiskelijapaikkoja. Oppilaitokseen hakevan tulee merkitä yhteishaussa hakutoiveeksi klassinen baletti. Hakijan tulee täyttää myös oppilaitoksen nettisivuilta saatava
hakulomake ja toimittaa se oppilaitoksen toimistoon hakuohjeiden
mukaisesti määräpäivään mennessä.
Ei asuntolaa.
Asuntolaa ei ole.
Kauneudenhoitoala
284
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
69/16
16
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan ko, Kosmetiikkaneuvoja
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012, 15.05.2012.
Teatteri ja tanssi
117
118
0123
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
Klassinen baletti, pk 2)
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
Klassinen baletti, yo 2)
19/7
15
3/0
1
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto,
Business Campus, Pasila
Rautatieläisenkatu 5
00520 HELSINKI
Puh. (09) 1489 0200 Fax (09) 140 321
[email protected]fi
http://www.businesscollege.fi
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Opiskelijat voivat hakea HOAS:n asuntoja.
194
Liiketalous ja kauppa
114
330
206
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk 2)
358/193 189
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto,
103/58
54
Merkonomi sekä lukio, pk 2)
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Yhteistyölukio asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa on
Mäkelänrinteen lukio.
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Yhteistyölukio talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmassa on
Töölön yhteiskoulun aikuislukio.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
141/120 108
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
-/54
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Voc. Qualification in Business and Administration, Customer Service
and Sales. Please check out our website (www.businesscollege.fi) for
more information.
0123
515
546
516
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1128
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, ICT Campus, Vallila
Hattulantie 2
00550 HELSINKI
Puh. (09) 1489 0200
[email protected]fi
http://www.businesscollege.fi
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Suomen urheiluopisto
Urheiluopistontie 373
19120 VIERUMÄKI
Puh. (03) 842 411 Fax (03) 8424 1628
[email protected]fi
www.vierumaki.fi
Opistolla oppilasasuntola, jossa asuminen 2-hengen huoneissa opiskelupäivinä.
Kuntoutus ja liikunta
Opiskelijat voivat hakea HOAS:n asuntoja.
115
Tietojenkäsittely
126
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
133/112 108
Datanomi, pk 2)
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
20/25
27
Datanomi sekä lukio, pk 2)
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Yhteistyölukio on Töölön yhteiskoulun aikuislukio.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 37/58 54
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
1711
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja, pk 2) 6/15 15
- Liikunnanohjauksen ko
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja, yo 2)91/15 15
- Liikunnanohjauksen ko
Suupohjan ammatti-instituutti, Ammattioppilaitos
PL 6
61801 KAUHAJOKI
Puh. (06) 2318 500 Fax (06) 2318 559
[email protected]fi
http://www.saiedu.fi
Pk -pohjaisilla opiskelijoilla mahdollisuus suunnata yo- tutkinnon
suorittamiseen. Ammatti-instituutilla on asuntola, jossa asuminen
opiskelijalle ilmaista.
Muu koulutus
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus, pk
Lisätietoja hakemisesta www.businesscollege.fi.
-/-
48
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
16/18
40
Suomen nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 MIKKELI
Puh. 040-357 7735
[email protected]fi
http://www.sno.fi
857
Asuntola on.
191
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
14/13
40
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
-/12
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Opiskelu on työvaltaista, ja tapahtuu pääsääntöisesti työsalissa ja
työssäoppimispaikoilla.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Vapaa-aika- ja nuorisotyö
173
241
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, pk 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, yo 2)
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ko
61/30
15
8/5
5
192
441
Matkailualan perustutkinto, pk 2)
23/14
15
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
Matkailualan perustutkinto, yo 2)
3/1
5
- Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, Matkailuvirkailija
40
8
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
Matkailuala
335
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 21/21
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 0/ 0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
6/5
18
18/20
20
31/16
16
3/2
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Kauneudenhoitoala
163
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
- Parturi-kampaajan ko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
1395
195
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Majoitus- ja ravitsemisala
473
474
1711
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, pk 17/18
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, yo 0/0
- Kokin ko, Kokki
32
4
Suupohjan ammatti-instituutti, Kauppaoppilaitos
PL 35
61801 KAUHAJOKI
Puh. (06) 2318 560 Fax (06) 2318 599
[email protected]fi
http://www.saiedu.fi
Ammatti-instituutilla on oppilasasuntola, jossa asuminen on opiskelijoille ilmaista.
Viestintä ja informaatiotieteet
452
968
511
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
27/27
30
Media-assistentti, pk
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
6/6
17
Media-assistentti sekä lukio, pk
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Voidaan suorittaa yo-tutkinto viidessä aineessa, yhteistyö Kauhajoen
ja Teuvan lukioiden kanssa.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
1/1
6
Media-assistentti, yo
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liiketalous ja kauppa
114
330
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
206
196
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
24/26 30
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi sekä lukio, pk 1/1
17
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Voidaan suorittaa yo-tutkinto viidessä aineessa, yhteistyö Kauhajoen
ja Teuvan lukioiden kanssa.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
1/1
6
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Tietojenkäsittely
515
546
516
1711
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 11/14 24
- Ohjelmistotuotannon ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
1/1 17
Datanomi sekä lukio, pk
- Ohjelmistotuotannon ko
Voidaan suorittaa yo-tutkinto viidessä aineessa, yhteistyö Kauhajoen
ja Teuvan lukioiden kanssa.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 0/0 6
- Ohjelmistotuotannon ko
Suupohjan ammatti-instituutti, Maatalousoppilaitos
PL 105
61801 KAUHAJOKI
Puh. (06) 2318 660 Fax (06) 2318 663
[email protected]fi
http://www.saiedu.fi
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Ammatti-instituutilla on asuntola, jossa asuminen opiskelijoille
ilmaista.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
857
Maatilatalous
149
514
202
Maatalousalan perustutkinto, pk
30/32
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk
-/Maatalousalan perustutkinto, yo
2/2
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
18
885
32
6
908
Puutarhatalous
446
2200
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri
Viheralan ko, pk
-/-
18
Tampereen ammattiopisto, Kannus
PL 21
69101 KANNUS
Puh. 040 807 3564 Fax (06) 873 860
[email protected]fi
www.kpedu.fi/kannus
766
767
773
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
-/16
Metsäkoneenkuljettaja, pk
Koulutus toteutetaan Kannuksessa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston kanssa.
Tampereen ammattiopisto, Ruokolahti
Vennonmäentie 1
56100 RUOKOLAHTI
Puh. 0204 969 931/930 Fax 020 496 9939
[email protected]fi
www.ekamo.fi
894
1037
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
-/16
Metsäkoneenkuljettaja, pk
Koulutus toteutetaan Ruokolahdella yhteistyössä Etelä-Karjalan ammattiopiston kanssa.
Tampereen ammattiopisto, Hepolamminkatu 10
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. (03) 565 611 Fax (03) 5656 7301
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
703
Kone- ja metallialan perustutkinto sekä lukio, pk 2) 9/11
36
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 27.04.2012.
Opiskelijat suorittavat 4 vuodessa sekä ammatillisen perustutkinnon
että lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon.
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Ulkoasun toteutuksen ko, pk
34/39
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, pk
18/18
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, yo
32/5
36
15
3
Elintarvikealan perustutkinto, pk
14/17
30
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
- Liha-alan ko, Lihatuotteiden valmistaja
Koulutusohjelmavalinta tehdään 2. vuoden syksyllä. Mahdollisuus
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Elintarvikealan perustutkinto, yo
14/4
6
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
863
864
Metsätalous
764
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
70/140
108
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valimotekniikan ko, Valaja, Valumallinvalmistaja
- Valmistustekniikan ko, Hienomekaanikko, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja, Työvälinevalmistaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
7/24
18
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
9/4
4
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012 .
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
2202
Paikkoja
2012
Graafinen ja viestintätekniikka
Metsätalous
764
Hakijat/
Valitut 2011
891
915
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
22/36
- Teollisuuspuusepän ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
81/42
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
(auto- ja metallimaalari)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
20/8
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er 2)
15/5
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
30
36
6
4
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
124
768
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
33/22
18
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012. Mahdollisuus
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja,
-/45
Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 04.05.2012. Jakautuminen
tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu 1. opiskeluvuoden jälkeen.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
197
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
592
668
1003
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
27/ 15
Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Suunnitteluassistentin perustutkinto,
15/ 5
Suunnitteluassistentti, yo
- Teknisen suunnittelun ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Paikkoja
2012
067
Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo 2)
27/5
3
- Avioniikan ko, Avioniikka-asentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012. EY-asetuksen
2042/2003 vaatimusten mukainen, hyväksytty PART-147 lentokonehuoltohenkilöstön koulutusorganisaatio.
1025
Tampereen ammattiopisto, Sairaalankatu 6
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. 0400 276 188 Fax (03) 5656 7153
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
15
3
Hakijat/
Valitut 2011
Tampereen ammattiopisto, Metsätie 1, Kuru
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. 040 734 9395 Fax (03) 5654 7911
[email protected]fi
www.tao.tampere.fi
Ulkopuolinen asiantuntija järjestää maksullisen soveltuvuuskokeen.
Sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta
Kurun lisäksi myös Keski- Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen
yksikössä, Koulutuskeskus Sedun Ähtärin Tuomarniementien yksikössä sekä Etelä- Karjalan ammattiopiston Tekniikan koulun Vennonmäentie 1:n toimipisteessä.
Kurun Metsätien yksikössä on 200-paikkainen maksuton asuntola.
259
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
768
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pk 2)-/- 16
(Puutavaran autokuljetus)
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012 ja 04.05.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Metsätalous
198
229
Metsäalan perustutkinto, pk
27/30
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
1028
Tampereen ammattiopisto, Pirkankatu 37
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. (03) 5656 11 Fax (03) 5656 7601
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
30
873
Viestintä ja informaatiotieteet
452
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
143/20 20
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
(Graafinen ja sähköinen viestintä)
Maksuton pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kahdessa ryhmässä
14.5. 2012 ja 15.5.2012 Tampereen ammattiopiston Santalahdentien
toimipisteessä. Mahdollisuus opiskella neljää lukioainetta ja suorittaa
yo- tutkinto.
900
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
064
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
41/18
15
- Avioniikan ko, Avioniikka-asentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012. EY-asetuksen
2042/2003 vaatimusten mukainen, hyväksytty PART-147 lentokonehuoltohenkilöstön koulutusorganisaatio.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
59/30
30
Lähihoitaja sekä lukio, pk 2)
- Ensihoidon ko
- Jalkojenhoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012. Opiskelijat suorittavat 4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän
ja yo-tutkinnon.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
308/124 150
Lähihoitaja, pk 2)
- Ensihoidon ko
- Jalkojenhoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 24.04.2012, 25.04.2012,
26.04.2012.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2)219/75 50
- Ensihoidon ko
- Jalkojenhoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vammaistyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012, 02.05.2012,
03.05.2012.
Kauneudenhoitoala
285
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
144/22
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 03.05.2012.
20
1021
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Tampereen ammattiopisto, Sammonkatu 45
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. 040 800 7425 Fax (03) 5656 7001
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
187
Liiketalous ja kauppa
206
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
331/149 150
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Koulutusohjelmassa voi myös suorittaa yo-tutkinnon yhteistyössä
Sammon lukion kanssa. Lisäksi kilpaurheilijat voivat hakea joustavalla haulla sporttimerkonomilinjalle.
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
153/50
50
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
-/25
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Vocational Qualification in Business and Administration, Customer
Services and Sales. Further information on college website, www.tao.
tampere.fi
546
516
1010
018
Tampereen ammattiopisto, Santalahdentie 10
PL217
33230 TAMPERE
Puh. (03) 5656 17 Fax (03) 5656 7601
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
Tekstiili ja vaatetus sekä liiketalous, pk
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Kone-, metalli-, ja sähköala, pk 2)
15/16
18
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja
Koulutuksessa suoritetaan sekä koneen- että sähköasentajan tutkinnot. Koulutus kestää 4 vuotta ja toteutetaan Hepolamminkadun ja
Santalahdentien toimipisteiden yhteiskoulutuksena. Opiskelijalla on
lisäksi mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2012.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 2)73/25 25
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012, 09.05.2012.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,
14/15
15
Datanomi sekä lukio, pk 2)
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012, 09.05.2012.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 2)22/10 10
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012, 09.05.2012.
191
193
15/16
147
16
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 87/36
36
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Opiskelijalla on mahdollisuus ammatillisen perustutkinnon lisäksi
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2012.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
22/18
18
sekä lukio, pk 2)
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja
Opiskelijat suorittavat 4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2012.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Liiketalous ja kauppa
022
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
60/32
16
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Opiskelijalla on mahdollisuus ammatillisen perustutkinnon lisäksi
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
76/15
18
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Opiskeluaika 2 vuotta.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Tietojenkäsittely
515
Paikkoja
2012
Opiskelija suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon sekä
liiketalouden perustutkinnon. Koulutusaika 4 vuotta. Koulutus toteutetaan Sammonkadun ja Santalahdentien toimipisteiden yhteiskoulutuksena.
Ei asuntolaa.
114
Hakijat/
Valitut 2011
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 49/36
36
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Opiskelijalla on mahdollisuus ammatillisen perustutkinnon lisäksi
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2012.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
21/18
18
sekä lukio, pk 2)
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Opiskelijat suorittavat 4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2012.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 20/19
18
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Opiskeluaika 2 vuotta. Koulutus suoritetaan yhteistyössä Tampereen
ammattikorkeakoulun kanssa.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
199
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Majoitus- ja ravitsemisala
Elintarvikeala ja biotekniikka
020
Hotelli-, ravintola- ja catering- sekä elintarvikeala, pk 34/18 18
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
- Kokin ko, Kokki
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Opiskelijat opiskelevat sekä kokin että leipuri-kondiittorin tutkinnot.
Opiskeluaika 4 vuotta. Koulutus toteutetaan Santalahdentien ja Hepolamminkadun toimipisteiden yhteiskoulutuksena. Opiskelijalla on
mahdollisuus lisäksi suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
2201
494
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 73/36 36
- Kokin ko, Kokki
Opiskelijalla on mahdollisuus ammatillisen perustutkinnon lisäksi
suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 15/ 18
18
sekä lukio, pk
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 66/17
18
- Kokin ko, Kokki
Opiskeluaika 2 vuotta.
764
1027
292
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
154/16
16
- Parturi-kampaajan ko
Opiskelijalla on mahdollisuus ammatillisen perustutkinnon lisäksi
suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseen.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja sekä lukio, pk 27/16 16
- Parturi-kampaajan ko
Opiskelijat suorittavat 4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
-/16
- Parturi-kampaajan ko
Opiskeluaika 2 vuotta.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma,
-/16
Metsäkoneenkuljettaja, pk
Koulutus toteutetaan Ähtärissä yhteistyössä Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri/Tuomarniemen kanssa.
Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulukatu 18
33200 TAMPERE
Puh. (03) 4552 5530
[email protected]fi
http://www.tpa.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 2) 68/48 48
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012 tai
10.05.2012.
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
200
Tampereen ammattiopisto, Ähtäri Tuomarniementie
Tuomarniementie 55
63700 ÄHTÄRI
Puh. 020 124 5800 Fax 020 124 5801
[email protected]fi
www.sedu.fi
Hakuvaiheessa on hyvä huomioida, että rakennus, jossa oppilaitoksemme toimii on suojelukohde ja portaita on paljon. Tämän vuoksi
liikuntarajoitteisten opiskelijoiden liikkuminen tiloissamme on vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.
Kauneudenhoitoala
163
Paikkoja
2012
Metsätalous
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hakijat/
Valitut 2011
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
8/20
16
Koodi Opetuspiste
Koulutus
475
490
1931
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 2) 12/12
16
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012 tai
10.05.2012.
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
12/20
16
Tampereen konservatorio
F.E. Sillanpään katu 9
33230 TAMPERE
Puh. 050 3119580, Fax (03) 2255 859
[email protected]fi
www.tampereenkonservatorio.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0517
125
128
Paikkoja
2012
TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
Teijonkatu 5
20750 TURKU
Puh. 020 747 5666 Fax 020 747 5663
[email protected]fi
www.taos.fi
Asuntolaa ei ole.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Teatteri ja tanssi
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Jazz- ja populaaritanssi, pk 2)
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Jazz- ja populaaritanssi, yo 2)
Hakijat/
Valitut 2011
22/5
5
63/5
5
6/0
5
17/1
3
35/14
5
18/3
2
886
Talotekniikan perustutkinto, pk 2)
80/11
18
- Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen ko, Rakennuspeltiseppä
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon pakolliset kurssit suoritetaan Turun normaalikoulun
lukiossa.
Talotekniikan perustutkinto, yo 2)
8/1
1
- Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen ko, Rakennuspeltiseppä
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012.
Musiikki
463
462
464
1413
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, pk 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2)
Tanhuvaaran Urheiluopisto
Moinsalmentie 1042
57230 SAVONLINNA
Puh. (015) 582 0000 Fax (015) 582 1010
[email protected]fi
www.tanhuvaara.fi
Opiskelijoille kuuluu opetussuunnitelman mukaisina opiskelupäivinä
maksuton opetus, majoitus ja ateriat.
Kuntoutus ja liikunta
115
126
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja, pk 2)71/16 20
- Liikunnanohjauksen ko
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja, yo 2)36/16 14
- Liikunnanohjauksen ko
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
460
201
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
578
864
653
654
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
892
202
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk 2)
-/36
- Sisustuksen ko, Sisustaja
(puu-, rakennus-, maalaus- ja verhoilutyöt)
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
- Verhoilun ko, Verhoilija
(perinteinen ja teollinen verhoilu)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012
Veneenrakennuksen perustutkinto, Veneenrakentaja, pk -/- 17
- Veneenrakennuksen ko
(Puu- ja lujitemuoviveneet)
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon pakolliset kurssit suoritetaan Turun normaalikoulun lukiossa.
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk 2)
117/71 44
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
(koneet, laitteet, autot ja laivat)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
(rakennukset ja huonekalut)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon pakolliset kurssit suoritetaan Turun normaalikoulun
lukiossa.
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, yo 2)
-/2
- Verhoilun ko, Verhoilija
(perinteinen ja teollinen verhoilu)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012.
Veneenrakennuksen perustutkinto, Veneenrakentaja, yo -/- 2
- Veneenrakennuksen ko
(puu- ja lujitemuoviveneet)
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo 2)
14/5
4
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
(koneet, laitteet, autot ja laivat)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
(rakennukset ja huonekalut)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0388
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
TTS, Rajamäki
PL 5
05201 RAJAMÄKI
Puh. (09) 2904 1200 Fax (09) 5129 0720
[email protected]fi
www.tts.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
Rakennusalan perustutkinto, pk 2)
20/16
16
- Maarakennuskoneenkuljetuksen ko, Maarakennuskoneenkuljettaja
TTS:ssä voi suorittaa myös metsäkoneenkuljettajan opintoja WinNovan yhteistyön kautta. Haku TTS:aan metsäkoneenkuljettajaopintohin
tapahtuu WinNovan kautta.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
124
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
16/18
16
0526
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Kauppa ja tietotekniikka, Kellonsoittajankadun koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 040-710 4051 Fax (02) 2633 3712
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään
24.4.2012.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
188/141 135
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseksi. Opetus
toteutetaan omassa koulussa päiväopetuksena.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
206
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Paikkoja
2012
97/56
Koodi Opetuspiste
Koulutus
56
248
0512
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 59/28 24
- Ohjelmistotuotannon ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseksi. Opetus
toteutetaan omassa koulussa päiväopetuksena.
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Ravitsemis palvelut, Aninkaisten koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 982 Fax (02) 2633 3286
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Paikkoja
2012
Matkailuala
Tietojenkäsittely
515
Hakijat/
Valitut 2011
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 45/ 20
Matkailuvirkailija, yo 2)
18
Majoitus- ja ravitsemisala
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 76/ 40
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
0513
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Tekniikka, Juhannuskukkulan koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-907 3040 Fax (02) 2633 4504
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseksi. Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
36
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseksi. Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Elintarvikeala ja biotekniikka
Elintarvikealan perustutkinto, pk
47/36
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
32
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
45/17
28
508
0512
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 236/160 144
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Koulutusta järjestetään Aninkaistenkadun ja Lemminkäisenkadun
koulutaloissa.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 23/9
8
- Kokin ko, Kokki
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Ravitsemispalvelut, Lemminkäisenkadun koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 041 Fax (02) 2633 3726
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
90
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 131/90
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 57/58
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
54
Graafinen ja viestintätekniikka
766
767
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Ulkoasun toteutuksen ko, pk
36/ 18
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti
Painotekniikan ko, pk
5/ 20
18
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
583
0513
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 51/ 18 16
- Biotekniikan ko
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
30/ 18
16
- Laboratorioalan ko
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Tekniikka, Peltolan koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 152 Fax (02) 2633 4302
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, pe-
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
866
203
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
ruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen. Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseksi.
861
862
Talotekniikan perustutkinto, pk
97/ 60
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Lämmityslaiteasentaja, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
108/72
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto, Kartoittaja, pk
16/16
- Maanmittaustekniikan ko
Paikkoja
2012
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
Hakijat/
Valitut 2011
54
72
Kauneudenhoitoala
163
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
114/ 45
- Parturi-kampaajan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseksi.
0530
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Terveys ja hyvinvointi, Tommilankadun koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 716 Fax (02) 2633 3301
emma.nylun[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
16
28
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
63/108
108
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Automaatioasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Koneenasentajien opetus toteutetaan Juhannuskukkulan koulutalossa.
863
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
36/36
36
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla, peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai suomi
toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään 24.4.2012.
Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
0530
204
Autoalan perustutkinto, pk
120/72
72
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Logistiikan perustutkinto, pk
98/ 54
54
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja,
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Terveys ja hyvinvointi, Aninkaisten koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 050 590 7912 Fax (02) 2633 3286
Okauppa
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
490
512
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
8/10
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk 39/ 47
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon suorittamiseksi.
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
1/10
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 9/3
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
& palvelu Otekniikka Oterveys & hyvinvointi O
8
40
8
8
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0530
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Terveys ja hyvinvointi, Uudenmaantien koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 101 Fax (02) 2633 4102
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0501
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Turun konservatorio
Linnankatu 60
20100 TURKU
Puh. (02) 250 7600 Fax (02) 250 7645
[email protected]fi
www.turunkonservatorio.fi
Teatteri ja tanssi
119
121
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
Lähihoitaja, pk 2)
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
267/110
100
463
462
Farmasia ja muu lääkehuolto
153
Lääkealan perustutkinto, pk 2)
- Apteekkialan ko, Lääketeknikko
48/19
20
★
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut, Valmistava
koulutus PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 716 Fax (02) 2633 3301
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
464
0592
★
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/32
valmistava koulutus, pk 2)
Hakuaika ensisijaisesti ammattistarttiin hakeville 27.2. - 13.4.12.
Hakulomake ja lisätietoja löytyy: www.turkuai.fi > koulutustarjonta >
ammattistartti.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/ 30
valmistava koulutus, pk 2)
Koulutus on tarkoitettu nuorille, joiden kielitaito on tasoa A2.2. Hakuaika 27.2.-13.4.2012.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk 2) -/20
Hakuaika 27.2.-13.4.2012
3
-/-
7
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, pk 2)
(klassinen tai pop/jazzmusiikki)
Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, pk 2)
(studiotyöskentely)
Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen.
Musiikkialan perustutkinto
Musiikin ko, Muusikko, yo 2)
(klassinen tai pop/jazzmusiikki)
Musiikkialan perustutkinto
Musiikkiteknologian ko, Musiikkiteknologi, yo 2)
(studiotyöskentely)
31/6
3
6/1
1
62/13
5
17/1
1
Turun Kristillinen opisto
Lustokatu 7
20380 TURKU
Puh. (02) 4123500 Fax (02) 4123600
[email protected]fi
http://www.tk-opisto.fi
Opiskelija-asuntolassa on 2 hengen huoneita, joissa yhteiskeittiö.
Muu koulutus
★
-/-
Musiikki
460
873
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Nykytanssi, pk 2)
Tanssialan perustutkinto, Tanssija
- Tanssin ko
Nykytanssi, yo 2)
Kielitieteet
456
510
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
50/12
12
Viittomakielen ohjaaja, pk 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012,
15.05.2012, 16.05.2012.
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto,
47/13
12
Viittomakielen ohjaaja, yo 2)
- Viittomakielisen ohjauksen ko
Ýksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012,
15.05.2012, 16.05.2012.
Opetus- ja kasvatustyö
184
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 95/12 12
- Lapsi- ja perhetyön ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012,
24.04.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla,
peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla tai
suomi toisena kielenä väh. arvosanalla 8. Kielikoe järjestetään
24.4.2012. Oppilaitoksessa on mahdollisuus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen. Mahdollisuus suunnata opintoja yo- tutkinnon
suorittamiseksi.
Ei asuntolaa.
205
Koodi Opetuspiste
Koulutus
257
1046
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 69/12 12
- Lapsi- ja perhetyön ko
Yksipäiväinen pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012,
24.04.2012.
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Sastamalankatu 2
38210 SASTAMALA
Puh. 040 - 181 9051
[email protected]fi
http://www.sasky.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
889
885
702
306
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
756
793
17
0/1
1
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
12/21
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja
34
2
192
9
7
18/ 10
9
124
255
281
11/ 9
9
7
900
11/ 15
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 6/9
- Biotekniikan ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 0/0
- Biotekniikan ko
17
1
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
20/18
17
27/29
17
0/0
1
1/1
1
Sosiaali- ja terveysala
873
16/2
1
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
13/6
17
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
472
14/ 9
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 16/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo
0/0
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
9
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 23/20 18
- Kuntoutuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 0/0 2
- Kuntoutuksen ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
Majoitus- ja ravitsemisala
0511
Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida
PL 26
23501 UUSIKAUPUNKI
Puh. (02) 8451 51 Fax (02) 8451 6215
[email protected]fi
www.novida.fi
473
474
1709
Oppilaitoksessa on mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto ja
yo-tutkinto.
Asuntolaa ei ole, kaupungissa runsaasti vuokra-asuntoja.
Liiketalous ja kauppa
114
206
206
29/18
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Käsi- ja taideteollisuus
701
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
470
299
Paikkoja
2012
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
861
857
Yksipäiväinen maksuton soveltuvuuskoe järjestetään ajalla 26. 27.4.2012. Pk- pohjaisilla opiskelijoilla mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntolapaikkoja rajoitetusti, lähinnä opintonsa aloittaville opiskelijoille.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Kultasepänala, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Lavasterakentaminen, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, pk 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Kultasepänala, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Lavasterakentaminen, yo 2)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Sisustusala, yo 2)
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
18/25
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 18/ 14
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 3/ 2
- Kokin ko, Kokki
34
2
Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut,
Hoiva- ja palveluala
Ruutikellarintie 2 - 4
65100 VAASA
Puh. (06) 326 7511 tai (06) 326 7011 Fax (06) 326 7012
[email protected]fi
http://www.vao.fi
38
Sosiaali- ja terveysala
873
1/2
2
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 164/66 65
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
900
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012. Mahdollisuus
suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen. Koulutusohjelmat toteutetaan vuosittain kysynnän mukaan.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 69/22 33
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Suun terveydenhoidon ko
- Vanhustyön ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 25.04.2012, 26.04.2012,
27.04.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012. Koulutusohjelmat toteutetaan vuosittain kysynnän mukaan.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
284
285
480
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
39/18
- Parturi-kampaajan ko
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
37/18
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo
14/2
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo
8/2
- Parturi-kampaajan ko
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk 2) -/20
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 15.05.2012. Suora haku oppilaitokseen.
1709
Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut,
Liiketalous ja viestintä
Ruutikellarintie 2
65100 VAASA
Puh. (06) 326 7411 Fax (06) 326 7412
[email protected]fi
http://www.vao.fi
Viestintä ja informaatiotieteet
452
511
474
508
★
114
16
2
206
2
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 67/65 66
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 25/20
6
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) 15/9 10
- Kokin ko, Kokki
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012, 24.04.2012.
Kokin koulutusohjelma tapahtuu työvaltaisin menetelmin.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk -/12
- Kokin ko, Kokki
Applications should be send directly to the Vocational Institute.
Muu koulutus
★
★
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
32/18
16
Media-assistentti, pk
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto opintojen yhteydessä.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
7/2
1
Media-assistentti, yo
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liiketalous ja kauppa
16
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/10
valmistava koulutus, pk
Suora haku oppilaitokseen 27.2. - 16.3.2012. Soveltuvuuskoe on
15.5.2012.
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/18
valmistava koulutus, pk 2)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 16.05.2012. Suora haku oppilaitokseen 1.2. - 27.4.2012.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
57/55 48
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto opintojen yhteydessä. Koulutusohjelmat toteutetaan vuosittain kysynnän mukaan.
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
25/16 12
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Tietojenkäsittely
515
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Paikkoja
2012
★
Kauneudenhoitoala
163
Hakijat/
Valitut 2011
516
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 26/17 26
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto opintojen yhteydessä. Koulutusohjelmat toteutetaan vuosittain kysynnän mukaan.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 8/3 3
- Käytön tuen ko
- Ohjelmistotuotannon ko
Koulutusohjelmat toteutetaan vuosittain kysynnän mukaan.
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
505
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 41/21 18
- Turvallisuusalan ko
Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto opintojen yhteydessä.
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, yo 2) 2/0 1
- Turvallisuusalan ko
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/10
valmistava koulutus, pk
Suora haku oppilaitokseen 27.2. - 16.3.2012. Soveltuvuuskoe on
15.5.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
207
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1709
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut, Tekniikka
Sepänkyläntie 16
65100 VAASA
Puh. (06) 326 7911 Fax (06) 326 7912
[email protected]fi
http://www.vao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
902
143
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk 19/17 16
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(Vaatetusala)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, yo 5/2
2
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
(Vaatetusala)
858
861
775
886
889
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
600
208
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
16/12
16
Maarakennuskoneenkuljettaja, pk
Lisätietoja kohtaan: Koulutus alkaa syksyllä 2012 Seinäjoella Koulutuskeskus Sedussa, Kirkkokatu 10.
Talotekniikan perustutkinto, pk
21/19
16
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
37/38
32
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
2/2
2
Maarakennuskoneenkuljettaja, yo
Lisätietoja kohtaan: Koulutus alkaa syksyllä 2012 Seinäjoella Koulutuskeskus Sedussa, Kirkkokatu 10.
Talotekniikan perustutkinto, yo
2/2
2
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
4/1
2
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
9/9
12
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
255
885
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
46/38
64
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
1/1
3
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 46/49
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 10/6
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
2
Autoalan perustutkinto, pk
56/44
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Varaosamyynnin ko, Varaosamyyjä
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Autoalan perustutkinto, yo
0/0
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
- Varaosamyynnin ko, Varaosamyyjä
38
2
Muu koulutus
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
- /10
valmistava koulutus, pk
Suora haku oppilaitokseen 27.2. - 16.3.2012. Soveltuvuuskoe on
15.5.2012.
1008
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Valkeakoski
PL 119
37601 VALKEAKOSKI
Puh. (03)57421 Fax (03) 5846946
[email protected]fi;[email protected]fi;martta.klemet
[email protected]
www.vaao.fi
Ammatillisen perustutkinnon ohella voi suorittaa yo-tutkinnon tai
koko lukion oppimäärän. Opintoihin sisältyvää työssäoppimista on
mahdollista suorittaa myös ulkomailla.
Liiketalous ja kauppa
114
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
83/65
64
Tietojenkäsittely
515
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 21/27 27
- Käytön tuen ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
16
★
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 19/15
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 2/2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
769
Paikkoja
2012
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Käsi- ja taideteollisuus
875
Hakijat/
Valitut 2011
48
913
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
32/20
20
50/20
40
4/6
6
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
4
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
25/40
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja
40
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 43/40
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
40
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
864
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 2/10
- Paperiteollisuuden ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
23/19
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
276
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
37/20
139
20
20
5
863
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 41/20 20
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 2.5.2012.
284
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
20
163
84/20
20
284
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 35/ 20
- Kokin ko, Kokki
40
★
1048
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Hakulomake ja lisätietoja löytyy www.vaao.fi.
-/-
12
-/-
12
474
Vammalan ammattikoulu
PL 22
38210 SASTAMALA
Puh. (03) 521 21 Fax (03) 5212 3509
http://www.sasky.fi
0214
Pk-pohjaisilla opiskelijoilla mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Asuntolapaikkoja rajoitetusti (ensisijaisesti opintonsa aloittaville alle
18-vuotiaille).
889
9/ 4
32/ 16
18
20
1/ 2
2
885
6/14
18
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
31/16
18
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
26/ 34
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/ 0
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 26/ 16
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
33/16
18
- Parturi-kampaajan ko
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
55/18
20
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Koulutus järjestetään Voimarinteellä, os. Hoikant.15, Sastamala.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 41/ 28
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko , Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 8/ 5
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
8
Vantaan ammattiopisto Varia, Ojahaantien toimipiste
Ojahaantie 5
01600 VANTAA
Puh. (09) 8393 5393 Fax (09) 8393 5392
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 69/ 60
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
60
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 33/ 60
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja,
ICT-asentaja
60
Elintarvikeala ja biotekniikka
40
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
33/18
18
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
4
194
444
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
20
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
866
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
9/13
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Rakennusalan perustutkinto
Kivialan ko, Kivirakentaja, pk
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, pk
- Kumitekniikan ko, Kumituotevalmistaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Asuntolaa ei ole.
191
448
861
18
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Muu koulutus
★
- /-
Kauneudenhoitoala
36/20
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Elintarvikealan perustutkinto, pk
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Kauneudenhoitoala
163
18
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Sosiaali- ja terveysala
873
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 15/ 14
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
112
-/-
Paikkoja
2012
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
10
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Hakijat/
Valitut 2011
20
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, pk
3/ 18
18
- Mikromekaniikan ko, Mikromekaanikko
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 61/40 40
- Turvallisuusalan ko
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
209
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Sosiaali- ja terveysala
873
873
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko, 68/18
Matkailuvirkailija, pk
18
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
0220
Vantaan ammattiopisto Varia, Rälssitien toimipiste
Rälssitie 13
01530 VANTAA
Puh. 09-83924242 Fax 09-83924146
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
-/-
18
★
★
0203
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
124
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
768
067
210
507
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2012.
Autoalan perustutkinto, pk
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Lentoasemapalvelujen ko, Lentoasemahuoltaja
Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja, pk
Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo 2)
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 4.5.2012.
Logistiikan perustutkinto, er 2)
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5.2012.
61/18
0215
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, pk
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Hakijalla oltava suomenkielen taso (2) A 2.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/-
36
16
12
Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistien toimipiste
Tennistie 1
01370 VANTAA
Puh. (09) 8392 4287, 8392 8075 Fax (09) 8392 3429
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
18
Asuntolaa ei ole.
100/72
72
Käsi- ja taideteollisuus
51/18
18
111
35/18
33/18
36
18
551
22/10
10
798
Muu koulutus
★
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 123/82 88
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen (noin 60€) pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5. tai
9.5. Pääsy- ja soveltuvuuskoepaikka Talvikkitien toimipisteessä, Talvikkitie 116, 01360 Vantaa. 3. vuotena opinnot eriytyvät koulutusohjelmittain.
Muu koulutus
★
Muu koulutus
064
Paikkoja
2012
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 48/20 23
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Maksullinen (noin 60€ ) pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5.
tai 9.5. Pääsy- ja soveltuvuuskoepaikka. Talvikkitien toimipisteessä,
Talvikkitie 116, 01360 Vantaa. 3. vuotena eriytyvät koulutusohjelmittain lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö,
sairaanhoito ja huolenpito ja vanhustyö Talvikkitien toimipisteessä.
Matkailuala
245
Hakijat/
Valitut 2011
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Puuala, pk 2)
24/ 18
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 10.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko
Vaatetusala, pk 2)
33/ 18
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 24.5.2012.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen ko
Maalausala, pk 2)
29/ 18
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 15.5.2012.
18
18
18
Viestintä ja informaatiotieteet
-/-
18
Vantaan ammattiopisto Varia, Talvikkitien toimipiste
Talvikkitie 119
01360 VANTAA
Puh. (09) 8392 4655 Fax (09) 8392 4656
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
Pk-pohjainen lähihoitaja-opiskelija voi suorittaa myös yo- tutkinnon
ammattiopintojensa rinnalla.
Asuntolaa ei ole.
450
451
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, pk 2)
86/18
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 7.5.2012.
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Graafisen suunnittelun ko, yo 2)
-/Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5.2012.
18
18
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
861
Talotekniikan perustutkinto, pk
77/54
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
65/54
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
54
54
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
31/36
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
36
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0632
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 61/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
163
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
36
Kauneudenhoitoala
89/18
18
508
★
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 106/108 98
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) 21/10 10
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk -/18
- Kokin ko, Kokki
Englanninkielinen koulutus.
★
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
- /valmistava koulutus, pk
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, pk
Hakijalla oltava suomenkielen taso (2) A 2.1.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/-
WinNova, Pori
PL 17
28101 PORI
[email protected]fi
www.winnova.fi
Liiketalous ja kauppa
114
206
Muu koulutus
★
Paikkoja
2012
Mahdollisuus suunnata opintoja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
Yhteistyö aikuislukion kanssa.
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hakijat/
Valitut 2011
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
90/88
88
37/24
22
Tietojenkäsittely
54
515
16
516
12
858
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk 37/19 19
- Käytön tuen ko
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, yo 4/3 3
- Käytön tuen ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
1040
Varalan urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 TAMPERE
Puh. (03) 2631 111
[email protected]fi
http://www.varala.fi
115
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
149/20
20
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
Yksipäiväinen, maksullinen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään
21.05.2012, 22.05.2012.
2016
Vuokatin urheiluopisto
Opistontie 1
88615 VUOKATIN URHEILUOPISTO
Puh. (08) 619 11 Fax (08) 664 0134
[email protected]fi
http://www.vuokattisport.fi
Talotekniikan perustutkinto, pk
39/41
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
32
Urheiluopiston alueella on n. 450 vuodepaikkaa opiskelijoille ja matkailijoille.
Kuntoutus ja liikunta
115
Liikunnanohjauksen perustutkinto,
34/18
22
Liikuntaneuvoja, pk 2)
- Liikunnanohjauksen ko
(talvilajit)
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 15.05.2012, 16.05.2012.
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Kuntoutus ja liikunta
211
Koodi Opetuspiste
Koulutus
861
886
889
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Rakennusalan perustutkinto, pk
37/33
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
4/6
- Ilmanvaihtoasennuksen ko, Ilmanvaihtoasentaja
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
4/3
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
32
Koodi Opetuspiste
Koulutus
915
4
187
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
908
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 45/ 28
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2) 11/ 4
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
064
107
124
067
28
255
4
281
143
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk 2) 16/ 14
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, yo 2) 4/ 2
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
14
894
Elintarvikealan perustutkinto, pk
36/31
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, yo
15/5
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
873
29
3
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
212
470
583
863
864
472
584
891
892
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk 18/18
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, pk
10/17
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
29/27
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
42/28
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo 1/6
- Kemiantekniikan ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
13/5
- Laboratorioalan ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
6/3
- Teollisuuspuusepän ko
Pintakäsittelyalan perustutkinto, yo
8/4
- Metallituotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk 2)
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo 2)
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
22/29
16
8/5
2
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk 2)
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Autoalan perustutkinto, pk
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo 2)
- Lentokoneasennuksen ko, Lentokoneasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
30/15
15
56/34
32
25/16
16
5/2
3
3/2
2
2/2
2
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 71/20 30
- Turvallisuusalan ko
Sosiaali- ja terveysala
2
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
8
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er
7/8
- Puutuotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
36/52
52
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
2/2
2
- Automaatiotekniikan ja kunnossapidon ko, Kunnossapitoasentaja
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
2/5
8
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Paikkoja
2012
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
183
4
Hakijat/
Valitut 2011
15
900
15
16
28
3
3
Kauneudenhoitoala
284
2
4
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
179/92
88
Lähihoitaja, pk, 2)
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen soveltuvuuskoe. Suosituimmat koulutusohjelmat toteute
taan.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 47/22 22
- Ensihoidon ko
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen soveltuvuuskoe. Suosituimmat koulutusohjelmat toteutetaan.
285
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Maksullinen soveltuvuuskoe.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, yo 2)
- Kosmetologin ko, Kosmetologi
Maksullinen soveltuvuuskoe.
-/-
16
-/-
16
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
0611
Matkailuala
335
441
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Matkailualan perustutkinto, pk
32/22
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto, yo
5/3
- Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja
19
3
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
WinNova, Rauma
PL 197
26101 RAUMA
[email protected]fi
www.winnova.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
474
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 87/90
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 15/20
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Hotellipalvelun ko, Vastaanottovirkailija
- Kokin ko, Kokki
16
476
490
512
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, yo
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), yo
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Liiketalous ja kauppa
114
206
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
186
475
Mahdollisuus suunnata opintoja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
Yhteistyö aikuislukion kanssa.
88
16/16
17/ 13
16
13
★
★
67/63
60
8/8
8
26/16
16
32/16
16
0/1
1
1/1
1
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
858
0/ 0
3
861
3/1
9/8
16
8
886
889
Muu koulutus
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, yo
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/28
valmistava koulutus, pk
Ammattistartti -koulutusta järjestetään sekä Porissa että Raumalla.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
-/8
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 2) -/- 20
valmistava koulutus, pk/yo
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Talotekniikan perustutkinto, yo
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, yo
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
857
885
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
23/49
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, yo
0/0
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
3/3
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
49
3
3
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
473
213
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
192
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 2) 35/32
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, yo 2) 2/2
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Automaatioasentaja,
Sähköasentaja
32
Kauneudenhoitoala
4
967
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti, pk -/- 16
- Painotekniikan ko
Painoviestinnän perustutkinto, Painotuotantoassistentti, yo 5/1 2
- Painotekniikan ko
863
472
891
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, pk -/15
- Paperiteollisuuden ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
11/16 16
- Teollisuuspuusepän ko
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja, yo -/1
- Paperiteollisuuden ko
Puualan perustutkinto, Puuseppä, yo
1/1
1
- Teollisuuspuusepän ko
228
124
868
255
281
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
895
214
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Merenkulkualan perustutkinto, pk 2)
- Kansi- ja konekorjauksen ko, Korjaaja
- Kansipäällystön ko, Vahtiperämies
- Konepäällystön ko, Vahtikonemestari
- Sähkökäytön ko, Laivasähköasentaja
Autoalan perustutkinto, yo
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, yo
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Merenkulkualan perustutkinto, yo 2)
- Kansi- ja konekorjauksen ko, Korjaaja
- Kansipäällystön ko, Vahtiperämies
- Konepäällystön ko, Vahtikonemestari
- Sähkökäytön ko, Laivasähköasentaja
33/16
474
16
17/16
16
85/54
52
1/1
1
1/1
1
19/15
28
26/7
10
26/4
4
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, pk 18/14 14
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen ko, Matkailupalvelujen tuottaja, yo 2/2
2
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk 2)
- Parturi-kampaajan ko
Maksullinen soveltuvuuskoe.
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, yo 2)
- Parturi-kampaajan ko
Maksullinen soveltuvuuskoe.
Matkailuala
225
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
470
163
480
Graafinen ja viestintätekniikka
953
Paikkoja
2012
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen soveltuvuuskoe.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
191
Hakijat/
Valitut 2011
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 57/54
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 7/10
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
56
10
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/14
valmistava koulutus, pk
Ammattistartti -koulutusta järjestetään sekä Porissa että Raumalla.
2199
WinNova, TTS Rajamäki
PL 5
05201 RAJAMÄKI
Puh. 09 29041200
[email protected]fi
www.winnova.fi
Metsätalous
229
Metsäalan perustutkinto, pk
-/12
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
Opiskelu aloitetaan Rajamäellä yhteistyössä TTS Rajamäen kanssa.
Opiskelupaikka muuttuu n. puolentoista vuoden kuluttua opiskelun
aloittamisesta Kullaalle, Ulvilaan.
0646
WinNova, Ulvila
Sahalahdentie 57
29340 KULLAA
[email protected]fi
www.winnova.fi
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
444
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja, pk 2) 46/20 30
- Turvallisuusalan ko
Sosiaali- ja terveysala
873
900
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 90/62 60
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vanhustyön ko
Maksullinen soveltuvuuskoe.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 31/9 20
- Kuntoutuksen ko
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
Mahdollisuus suunnata opintoja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
Yhteistyö aikuislukion kanssa.
Metsätalous
229
Metsäalan perustutkinto, pk
37/43
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
- Metsätalouden ko , Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
67
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
324
Metsäalan perustutkinto, yo
4/3
- Metsäkoneenkuljetuksen ko, Metsäkoneenkuljettaja
2146
Ylitornion kristillinen opisto
Alkkulanraitti 2
95600 YLITORNIO
Puh. 040 3590 245 Fax (016) 576 130
[email protected]fi
www.yko.fi
184
257
3
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1513
Opetus- ja kasvatustyö
Käsi- ja taideteollisuus
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, pk 2) 17/13 10
- Lapsi- ja perhetyön ko
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Lastenohjaaja, yo 2) 1/1
5
- Lapsi- ja perhetyön ko
157
452
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk -/15
(Valmentava I ja II)
Opintoihin haetaan 30.4.2012 mennessä opiston toimistosta saatavalla hakulomakkeella.
Ylivieskan ammattiopisto
PL 124
84101 YLIVIESKA
Puh. 040 3120 400 Fax (08) 422094
[email protected]fi
www.kam.fi/yso
858
861
30/21
20
Rakennusalan perustutkinto
Maarakennuskoneenkuljetuksen ko,
Maarakennuskoneenkuljettaja, pk
Talotekniikan perustutkinto, pk
- Putkiasennuksen ko, Putkiasentaja
Rakennusalan perustutkinto, pk
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
17/ 16
16
22/18
18
23/18
18
7/4
5
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk 2) 62/45 40
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, yo 2) 23/19 20
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
- Mielenterveys- ja päihdetyön ko
- Sairaanhoidon ja huolenpidon ko
- Vammaistyön ko
- Vanhustyön ko
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
44/50
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja, Koneistaja,
Levyseppähitsaaja
50
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk 31/18
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
18
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
139
Sosiaali- ja terveysala
900
14
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Viestintä ja informaatiotieteet
873
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
26/ 18
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
191
511
8
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen.
Opiskelijat voivat hakea Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:ltä opiskelija
asuntoja.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, pk 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto,
Media-assistentti, yo 2)
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen ko, pk
3/ 7
Viestintä ja informaatiotieteet
857
452
Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi
Asevelikatu 4
74100 IISALMI
Puh. 0400 793112 Fax (017) 272 5251
[email protected]fi
http://www.ysao.fi
Asuntolassa viihtyisiä kahden hengen huoneita.
769
1997
Paikkoja
2012
Kaikilla aloilla on mahdollisuus lukio- opintoihin, ylioppilastutkinnon
ja kahden ammatillisen tutkinnon samanaikaiseen suorittamiseen
(MAHIS) sekä urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.
Opiskelija-asuntola Kangaspirtti (maksuton).
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2011
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
20/9
9
Elintarvikeala ja biotekniikka
866
917
Elintarvikealan perustutkinto, pk
14/18
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
Elintarvikealan perustutkinto, er
-/- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
8
8
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
577
863
584
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, pk
- Teollisuuspuusepän ko
Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti, yo
- Laboratorioalan ko
26/18
18
3/6
9
6/3
8
41/18
18
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
107
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
Koodi Opetuspiste
Koulutus
215
Koodi Opetuspiste
Koulutus
124
Hakijat/
Valitut 2011
Paikkoja
2012
Logistiikan perustutkinto, pk 2)
29/18
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 10.05.2012.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
18
514
Kauneudenhoitoala
163
Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja, pk
- Parturi-kampaajan ko
29/18
14
581
Majoitus- ja ravitsemisala
473
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk 26/ 36
- Asiakaspalvelun ko, Tarjoilija
- Kokin ko, Kokki
36
0904
Muu koulutus
★
★
1536
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
-/valmistava koulutus, pk
Opintoihin jatkuva haku, hakemukset oppilaitokseen.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Erillishaku 30.04.2012 mennessä oppilaitokseen.
32
12
Ylä-Savon ammattiopisto, Kiuruvesi
Hingunniementie 98
74700 KIURUVESI
Puh. 0400 793036 Fax (017) 2725 912
[email protected]fi
http://www.ysao.fi
Kaikilla aloilla mahdollisuus lukio-opintoihin, ylioppilastutkinnon ja
kahden ammatillisen tutkinnon samanaikaiseen suorittamiseen (MAHIS).
Opiskelija-asuntola on (solu).
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS SYKSYLLÄ 2012
216
1503
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
58/50
44
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja,
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 07.05.2012, 08.05.2012
Ratsastuksenohjaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012, 10.05.2012.
Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi
Kotikyläntie 254
74150 IISALMI
Puh. 0400 793036 Fax (017) 2725731
[email protected]fi
http://www.ysao.fi
Kaikilla on mahdollisuus lukio-opintoihin, ylioppilastutkinnon ja kahden ammatillisen tutkinnon samanaikaiseen suorittamiseen (MAHIS).
Opiskelija-asuntola on (solu).
Maatilatalous
149
Maatalousalan perustutkinto, pk 2)
22/16
24
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012, 24.04.2012.
Paikkoja
2012
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, pk 2)
48/34
24
Opinnoissa voi suuntautua kotieläinten- tai pieneläinten hoitoon.
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012, 24.04.2012
Maatalousalan perustutkinto
Eläintenhoidon ko, Eläintenhoitaja, yo 2)
20/24
24
Opinnoissa voi suuntautua kotieläin- tai pieneläinhoitoon.
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012, 24.04.2012.
Ypäjän Hevosopisto
Opistontie 9
32100 YPÄJÄ
Puh. (02) 760 2204 Fax (02) 7602 200
[email protected]fi
http://www.hevosopisto.fi
Opiskelijoille on maksuton asuntolapaikka sekä koulupäivinä maksuton ruokailu.
Maatilatalous
215
218
Maatilatalous
215
Hakijat/
Valitut 2011
217
Hevostalouden perustutkinto, pk 2)
98/42
42
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
Maksullinen soveltuvuuskoe. Vähintään 20 ov. kestävä työssäoppiminen suoritetaan alan yrityksissä kotimaassa ja/tai ulkomailla. Alan
oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.
Hevostalouden perustutkinto sekä lukio, pk 2)
51/24
24
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja
(Hevostenhoitaja + lukio)
Maksullinen soveltuvuuskoe. Väh. 20 ov kestävä työssäopp. alan
yrityksissä kotimaassa ja/tai ulkomailla. Lukio-opinnot suoritetaan
vuosittain 2 lukiojaksona Loimaan lukiossa. Opiskeluaika (3,5 v.)
Opiskelijan on mahd. suorittaa myös kolmoistutkinto (4 v.), jolloin
opiskelija saa myös lukion päättötodistuksen.
Hevostalouden perustutkinto, yo 2)
62/38
38
- Hevostalouden ko, Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja
Maksullinen soveltuvuuskoe. Väh.20 ov kestävä työssäoppiminen
suoritetaan ratsastusalan yrityksissä kotimaassa ja/tai ulkomailla.
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Erityistä tukea tarvitsevien ammatillinen koulutus toteutetaan ensisijaisesti tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden kanssa tai erityisryhmissä.
Erityisopetuksen linjat ovat pääsääntöisesti mukana yhteishaussa.
Lisätietoja
Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saat oppilaitoksista. Yleistä tietoa ammatillisesta erityisopetuksesta löytyy
luvusta Ammatillinen peruskoulutus ja perustutkintojen
kuvaukset ovat luvussa Koulutusalat ja perustutkinnot.
Valintaperusteet
Ammatillisen peruskoulutuksen valintaperusteista löytyy
lisätietoja luvusta Opiskelijaksi ottamisen perusteet.
Ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta esitellään julkaisussa Utbildningsguiden 2012.
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Luettelossa käytettyjen lyhenteiden selitykset:
ko = koulutusohjelma
er= erityisopetus
pk= perusopetuspohjainen koulutus
2) pääsy- tai soveltuvuuskoe
★ = yhteishakuun kuulumaton koulutus, hakeminen suoraan oppilaitokseen
218
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Aitoon koulutuskeskus, Pälkäne
Tulikalliontie 54
36720 AITOO
Puh. (03) 4664 600 Fax (03) 4664 660
[email protected]fi
http://www.aikk.fi
Oppilaitos on ammatillinen erityisoppilaitos. Järjestämme valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä ammatillista peruskoulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun yksilöllisten oppimäärien mukaan. Hakuaika syksyllä alkavaan koulutukseen päättyy vuosittain 31.3.
Oppilaitoksella on asuntola, jossa järjestetään ohjattua harrastustoimintaa ja jossa on yövalvonta.
★
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er
- Tuotteen suunnittelun ja - valmistuksen ko
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kuopion toimipiste
Minna Canthin katu 4
70100 KUOPIO
Puh. 040 319 3111
[email protected]fi
www.luovi.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Aitoon koulutuskeskus, Tampere
Säästäjänkuja 3
33840 TAMPERE
Puh. 050-4662 332
8
6
★
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
16
8
★
8
Muu koulutus
★
Paikkoja
2012
2010
Ammattiopisto Luovi, Kajaanin toimipiste
Asemakatu 2
87100 KAJAANI
Puh. 040 319 3374
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Käsi- ja taideteollisuus
★
Hakijat/
Valitut 2009
20
Ammattiopisto Luovi, Limingan yksikkö
Kramsunkuja 4
91900 LIMINKA
Puh. 020 7574003
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
5
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Muu koulutus
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Helsingin yksikkö
Kumpulantie 7
00520 HELSINKI
Puh. 020 757 4004
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
8
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
2
Puutarhatalous
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
3
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
2
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Liperin yksikkö
Silmutie 20
83430 KÄSÄMÄ
Puh. 020 757 4007
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
25
Viestintä ja informaatiotieteet
★
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti, er 12
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liiketalous ja kauppa
★
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
6
6
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Liiketalous ja kauppa
20
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Tarjoamme Tampereella ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta peruskoulunsa yksilöllistetyin tavoittein suorittaneille.
12
219
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Logistiikan perustutkinto, er
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
★
10
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
10
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö
Varikkotie 3
91500 MUHOS
Puh. 020 7574006
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
10
44
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
★
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, er
- Sähkö- ja automaatiotekniikan ko, Sähköasentaja
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, er
- Kuljetuspalvelujen ko, Autonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
220
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Oulun yksikkö
PL 389
90101 OULU
Puh. 020 757 4005 Fax 08 8848 529
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
2
3
10
4
22
15
Viestintä ja informaatiotieteet
2
★
2
★
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti, er 12
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Liiketalous ja kauppa
★
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
8
Muu koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikka
★
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
★
★
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
2
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
7
Luonto- ja ympäristöala
★
Muu koulutus
★
Maatalousalan perustutkinto, er
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Puutarhatalous
★
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Paikkoja
2012
2010
Maatilatalous
10
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Hakijat/
Valitut 2009
2
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
12
12
Tietojenkäsittely
6
10
★
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, er
- Käytön tuen ko
12
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
10
★
Ammattiopisto Luovi, Tornion toimipiste
Kauppakatu 29
95400 TORNIO
Puh. 040 3193926
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
5
5
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, er
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Ulvilan toimipiste
Ravanintie 359
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 040 319 3828
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
4
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
★
Suunnitteluassistentin perustutkinto, Suunnitteluassistentti, er
- Teknisen suunnittelun ko
Suunnitteluassistentin perustutkinto, Suunnitteluassistentti, er
- Teknisen suunnittelun ko
5
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
10
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
10
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Reisjärven toimipiste
Susisaarentie 2
85900 REISJÄRVI
Puh. 040 3193866
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
5
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
3
Muu koulutus
Muu koulutus
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
5
10
Majoitus- ja ravitsemisala
★
15
Muu koulutus
10
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Paikkoja
2012
2010
Muu koulutus
10
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Hakijat/
Valitut 2009
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Vaasan toimipiste
Harstadinkatu 4
65350 VAASA
Puh. 040 3193825
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
14
82
Muu koulutus
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Rovaniemen toimipiste
Myllärintie 35
96440 ROVANIEMI
Puh. 040 319 3316
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Alavuden yksikkö
Kasarmintie 10
63300 ALAVUS
Puh. 020 757 4010
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
7
4
Käsi- ja taideteollisuus
★
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Seinäjoen toimipiste
Päätie 49
60280 SEINÄJOKI
Puh. 040 319 3824
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
6
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
2
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
2
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1
221
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
★
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
5
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Ammattiopisto Luovi, Lappeenrannan toimipiste
Rantatie 354
54100 JOUTSENO
Puh. 040 319 3552
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
2
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Tampereen yksikkö
Yliopistonkatu 56
33100 TAMPERE
Puh. 040 3193722
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Iisalmen toimipiste
Kivirannantie 39 A 6
74130 IISALMI
Puh. 040 319 3548
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
14
1
17
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
2
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kemin toimipiste
Sauvosaarenkatu 27
94100 KEMI
Puh. 040 3193856
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
8
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
2
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
2
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
8
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Bovallius-ammattiopisto, Laitila
Garpintie 7 c
23800 LAITILA
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
10
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
222
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kokkolan toimipiste
Opistontie 1
68300 KÄLVIÄ
Puh. 0403193782
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
3
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Ammattiopisto Luovi, Kuusamon toimipiste
Apajatie 6-8 C
93600 KUUSAMO
Puh. 040 319 3818
[email protected]fi
http://www.luovi.fi
11
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
2
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
8
Muu koulutus
★
★
★
Muu koulutus
★
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
2
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I )
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II)
Bovallius-ammattiopisto, Mikkeli, Porrassalmenkatu
Porrassalmenkatu 15 C 34
50100 MIKKELI
8
4
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
★
Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki, Soiselkä
Soiseläntie 2
76150 PIEKSÄMÄKI
[email protected]fi
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
1
(Valmentava II)
Koulutus on tarkoitettu vaikeimmin kehitysvammaisille nuorille ja
aikuisille henkilöille. Ryhmä opiskelee pääasiassa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetussuunnitelman mukaan. Koulutuksen alkaminen varmistuu syksyn 2011 aikana.
★
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Kyllönmäki
Keskussairaalantie 21
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II)
★
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Amiraalisto
Amiraalistonkatu 4
20100 TURKU
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi, [email protected]fi
Paikkoja
2012
2010
Muu koulutus
6
Toimipisteen yhteydessä 30-paikkainen yövalvottu asuntola.
★
Hakijat/
Valitut 2009
2
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ohjattu asuntola.
Käsi- ja taideteollisuus
★
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
(Työpainotteinen ajoneuvoasentajan koulutus)
1
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Inkilä
Inkilänkatu 4
20300 TURKU
Puh. 02 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Muu koulutus
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
4
(Kotitalousalan tehtäviin valmentava koulutus, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
8
(Kiinteistöhuollon tehtäviin valmentava koulutus, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
4
(Työhön ja työtehtäviin valmentava koulutus, Valmentava II)
3
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Koulutuksen alkaminen varmistuu syksyn 2011 aikana.
8
Muu koulutus
★
★
★
★
★
Bovallius-ammattiopisto, Iisalmi
Kivirannantie 32
74130 IISALMI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ei asuntolaa.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
(Lasi-keramiikka)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, aistivammaiset henkilöt)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, autistiset nuoret ja aikuiset)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, vaikeimmin kehitysvammaiset)
31
1
4
1
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Pajatie
Pajatie 3
40630 JYVÄSKYLÄ
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ei asuntolaa.
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Autoalan perustutkinto, er
4
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston ja Sovatek-säätiön kanssa.
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
www.bovallius.fi
223
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Bovallius-ammattiopisto, Jyväskylä, Tallilantie
Tallilantie 6
40800 VAAJAKOSKI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ei asuntolaa.
Muu koulutus
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ei asuntolaa.
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, autistiset nuoret ja aikuiset)
Koulutuksen alkaminen varmistuu syksyn 2011 aikana.
★
Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki, Bovallius-keskus
Opintie 2
76100 PIEKSÄMÄKI
Puh. 02 274 1100
7
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
3
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston ja Sovatek-säätiön kanssa.
Bovallius-ammattiopisto, Laukaa
Kantolantie 442
41340 LAUKAA
Puh. (02) 274 1100 Fax (014) 831 970
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Yövalvottu asuntola.
Puutarhatalous
★
★
Käsi- ja taideteollisuus
1
Viestintä ja informaatiotieteet
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
★
224
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani, er
- Kuva- ja mediataiteen ko
Metsäalan perustutkinto, er
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
★
3
★
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Maatalousalalle valmentava)
8
8
Bovallius-ammattiopisto, Turku, Vähäheikkilä
Vähäheikkiläntie 50
20811 TURKU
Puh. 02 274 1100 Fax 02 274 1165
[email protected]fi, [email protected]fi
www.bovallius.fi
1
★
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
6
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
8
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
2
Metsätalous
★
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
Muu koulutus
★
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
(Tekstiiliala)
8
Luonto- ja ympäristöala
★
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ohjattu asuntola.
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
8
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
3
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, er
- Vaatetuksen ko, Sisustusompelija
3
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
★
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
5
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
★
Bovallius-ammattiopisto, Mikkeli, Mikael-koulu
Liuskekatu 1
50100 MIKKELI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
(Suuntautuu korjausrakentamiseen)
Autoalan perustutkinto, er
4
- Autokorinkorjauksen ko, Autokorinkorjaaja
Autoalan perustutkinto, er
2
- Automaalauksen ko, Automaalari
Autoalan perustutkinto, er
2
- Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen ko, Pienkonekorjaaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Laajaa tukea tarvitsevien koulutus)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I, mielenterveyskuntoutujille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
Paikkoja
2012
2010
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vammaisille, vajaakuntoisille ja muutoin erityisopetuksen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Koulutuskokeilua järjestetään ammatilliseen koulutukseen hakeutuville asiakkaille. Elokuussa 2012 alkaville opintolinjoille hakuaika
päättyy 30.3.2012.
Ei asuntolaa.
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hakijat/
Valitut 2009
3
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
2
Muu koulutus
★
★
★
★
Bovallius-ammattiopisto, Varkaus
Ahlströminkatu 34 C
78300 VARKAUS
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I)
★
Bovallius-ammattiopisto, Äänekoski
Opinahjontie 1
44120 ÄÄNEKOSKI
Puh. (02) 274 1100
[email protected]fi
www.bovallius.fi
Muu koulutus
★
11
★
8
★
8
8
Muu koulutus
8
Bovallius- ammattiopisto on nuorille ja aikuisille tarkoitettu ammatillinen erityisoppilaitos. Lisätietoa koulutuskokeiluista ja hakemisesta
www.bovallius.fi tai opintosihteeri 0400 327 725.
Ei asuntolaa.
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
8
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Koulutus järjestetään yhteistyössä Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskuksen kanssa.
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
8
(Sosiaali- ja terveysalalle valmentava, Valmentava I)
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa.
★
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus,
Jyväskylän toimipiste
Vapaudenkatu 40-42
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014 334 1550 Fax 014 334 1560
[email protected]fi
www.ijkk.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA Ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Meku Aikuisille mielenterveyskuntoutujille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Tikva Tieto- ja viestintätekniikan alalle)
16
10
8
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Järvenpää
PL 46
04401 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 292 011 Fax (09) 2920 1270
[email protected]fi
http://www.ijkk.fi
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vamman, sairauden tai
muun syyn vuoksi erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä
tarvitseville. Hakemus tehdään hakulomakkeelle, joka löytyy koti-
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
★
6
225
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
sivuiltamme www.ijkk.fi/haku/ haku.html. Elokuussa 2012 alkavan
koulutuksen opiskelijahaku päättyy 30.3.2012. Tammikuussa 2013
alkavan koulutuksen opiskelijahaku päättyy 16.11.2012.
Asuntolapaikkoja on Järvenpäässä 160. Asuntola on suljettu lomaaikoina.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
★
★
6
★
Liiketalous ja kauppa
★
★
★
Käsi- ja taideteollisuus
★
Koodi Opetuspiste
Koulutus
12
12
Tietojenkäsittely
★
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk
- Käytön tuen ko
10
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
8
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Hienomekaanikko
8
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Paikkoja
2012
2010
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Tikva Tieto- ja viestintätekniikan alalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-S Asperger-henkilöille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Sykli Nuorille psyykkistä tukea tarvitseville)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Alma Liikuntarajoitteisille maahanmuuttajille)
9
8
8
8
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus,
Tampereen opetuspiste
Insinöörinkatu 17
33720 TAMPERE
[email protected]fi
www.ijkk.fi
Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti vammaisille, vajaakuntoisille ja muutoin erityisopetuksen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Koulutuskokeilua järjestetään ammatilliseen koulutukseen hakeutuville asiakkaille. Elokuussa 2012 alkaville opintolinjoille hakuaika
päättyy 30.03.2012.
Ei asuntolaa.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Hakijat/
Valitut 2009
Muu koulutus
10
★
8
★
8
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA Ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Sykli Nuorille psyykkistä tukea tarvitseville)
6
8
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, pk
- Kelloalan ko, Kelloseppä
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotitalousopetus (talouskoulu), pk
8
8
Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6
02650 ESPOO
Puh. (09) 511 081 Fax (09) 511 08300
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
★
★
★
★
★
★
★
★
★
226
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Tekva Tekniikan ja liikenteen alalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Valpas Sosiaali-ja terveysalalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(TYVA Erilaisiin työtehtäviin)
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Meku Aikuisille mielenterveyskuntoutujille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Tahko Tekniikan ja liikenteen alalle, työpain.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA Ammatinvalintaan ja opiskeluun)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Kauha Liiketalouden alalle)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Ltt Logistiikka-alan työtehtäviin)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA-Ovi Vaikeasti liikunta- ja monivammaisille)
Koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suora haku omalla hakulomakkeella. Hakuaika elokuussa 2012 alkavaan koulutukseen päättyy 31.3.2012.
Hakulomakkeita saa oppilaitoksesta tai www.keskuspuisto.fi. Osaan
koulutuksista on soveltuvuuskoe. Tarkempia tietoja hakemisesta ja
opintolinjoista saa opintoneuvojalta tai opintosihteeriltä.
Opiskelija-asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tuleville.
8
8
8
10
8
Käsi- ja taideteollisuus
★
16
8
6
16
Musiikki
★
16
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, pk
- Tuotteen suunnittelun ja - valmistuksen ko
(Punonta- ja sisustustuotteiden valmistus)
Musiikkialan perustutkinto, pk
- Musiikin ko, Muusikko
Soveltuvuuskoe.
6
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, pk
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
16
Tietojenkäsittely
★
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, pk
- Käytön tuen ko
Soveltuvuuskoe.
10
Sosiaali- ja terveysala
★
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, pk
- Vammaistyön ko
Soveltuvuuskoe.
10
Muu koulutus
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
★
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pk
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Keravan toimipaikka 1
Kultasepänkatu 5 A 19
04250 KERAVA
Puh. 09 273 2397 tai 09 294 8454 Fax 09 273 1809
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
10
12
Muu koulutus
★
★
★
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA ARLA, Valmentava I, näkövammaisille.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA ARLA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA TOUKOLA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA PITSKU, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA MÄNTYLÄ, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA MÄNTYLÄ, Valmentava II)
21
7
8
7
2
5
Muu koulutus
Keskuspuiston ammattiopisto, Hyvinkään toimipaikka
Riihimäenkatu 91
05880 HYVINKÄÄ
Puh. 019 489 811 Fax 019 489 810
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
★
★
Hyvinkään toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA -koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Järvenpään toimipaikka,
TYVA
Sibeliuksenväylä 42
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 09 279 3606
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA, Valmentava I)
10
7
Keskuspuiston ammattiopisto, Kirkkonummen toimipaikka
Munkinmäentie 2
02400 KIRKKONUMMI
Puh. 09 2769 0139
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Kirkkonummen toimipaikassa järjestetään valmentavaa AVA- ja
TYVA -koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakemukset liitteineen lähetettään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy
31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä
09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
2
Keravan toimipaikassa järjestetään valmentavaa AVA- ja TYVA -koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakemukset liitteineen
lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto,
Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
★
Paikkoja
2012
2010
Järvenpään toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA -koulutusta vaikeasti kehitysvammaisille opiskelijoille, jotka ovat saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain,
ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissaan. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10,
00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
Liiketalous ja kauppa
★
Hakijat/
Valitut 2009
5
Muu koulutus
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA, Valmentava I.)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
4
3
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Koodi Opetuspiste
Koulutus
227
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Keskuspuiston ammattiopisto, Lassilan toimipaikka
Sentnerikuja 3
00440 HELSINKI
Puh. 09 685 4714 Fax 09 685 4716
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
★
★
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Lohjan toimipaikka
Kauppakatu 6
08200 LOHJA
Puh. 019 326 858 tai 050-404 8929
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
12
★
★
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
228
★
10
Keskuspuiston ammattiopisto, Metsälän toimipaikka 2
Läkkisepänkuja 8
00620 HELSINKI
Puh. Fax (09) 876 4559
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
8
7
Toimipaikassa järjestetään toisen asteen ammatillista peruskoulutusta sekä aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Toisen asteen koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella.
Hakuaika päättyy 31.3.12. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksesta
tai www.keskuspuisto.net. Lisätietoja koulutuksesta saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2479.
Opiskelija-asuntola sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla, Tenholantie 10.
10
10
Autoalan perustutkinto, pk
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Logistiikan perustutkinto, pk
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
10
10
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
8
Muu koulutus
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Metsälän toimipaikka 1
Läkkisepänkuja 5
00620 HELSINKI
Puh. 040 820 1238 Fax (09) 876 4559
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneenasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, pk
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
Majoitus- ja ravitsemisala
Muu koulutus
★
10
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA, Valmentava I)
10
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
★
Lohjan toimipaikassa järjestetään valmentavaa AVA- ja TYVA -koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakemukset liitteineen
lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto,
Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Sisustuksen ko, Sisustaja
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk
- Verhoilun ko, Verhoilija
Toimipaikassa järjestetään toisen asteen ammatillista peruskoulutusta. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Hakemuslomakkeita saa
oppilaitoksesta tai www.keskuspuisto.fi. Lisätietoja koulutuksesta saa
opintosihteeriltä puh. 09 4748 2479.
Opiskelija-asuntola sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla, Tenholantie 10.
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
Paikkoja
2012
2010
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
★
Lassilan toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA -koulutusta vaikeasti kehitysvammaisille opiskelijoille, jotka ovat saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain,
ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissaan. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10,
00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
Hakijat/
Valitut 2009
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(MAMU)
- Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA Tekniikan ala, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I, AVA METSÄLÄ)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II, TYVA PALVELU)
8
8
8
7
Keskuspuiston ammattiopisto, Mäntsälän toimipaikka
Makasiinintie 4
04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 019 547 2500 tai 019 547 2522
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Mäntsälän toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA - koulusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoil-
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
le. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Opiskelija-asuminen on mahdollista Uudenmaan erityishuoltopiirin
asuntolassa.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Porvoon toimipaikka 1
Kaivokatu 37
06100 PORVOO
Puh. 019 582 555 ja 019 582 556
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
6
Porvoon toimipaikassa järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA - koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston
ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteeriltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
1
★
★
★
★
★
Muu koulutus
★
10
10
Suunnitteluassistentin perustutkinto, Suunnitteluassistentti, pk
- Teknisen suunnittelun ko
16
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
8
Muu koulutus
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA KÄDENTAIDOT, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA PALVELUALA, Valmentava II)
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, Elektroniikka-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Porvoon toimipaikassa 2 järjestetään työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa TYVA-koulutusta, jonka suuntautumisaloina on käsi- ja
taideteollisuuden avustavat tehtävät ja palvelualojen avustavat tehtävät. Koulutus on suunnattu sellaisille opiskelijoille, joilla on ko. koulutuksen jälkeen realistiset sijoittumismahdollisuudet. Koulutukseen hakeutuville järjestetään soveltuvuustestit. Hakemukset liitteineen lähetetään Keskuspuiston ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10,
00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa opintosihteereiltä puh. 09 4748 2491.
Ei opiskelija-asuntolaa.
★
10
Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
★
Keskuspuiston ammattiopisto, Porvoon toimipaikka 2
Kaivokatu 37
06100 PORVOO
Puh. 050-554 0823
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
★
★
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti, pk 10
- Audiovisuaalisen viestinnän ko
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA, Valmentava II)
Keskuspuiston ammattiopisto, Ruskeasuon toimipaikka
Tenholantie 10
00280 HELSINKI
Puh. (09) 474 81 Fax (09) 4748 2746
[email protected]fi
www.keskuspuisto.fi
Viestintä ja informaatiotieteet
★
★
Paikkoja
2012
2010
Opiskelijoiksi valitaan ensisijaisesti opinnoissa erityistä tukea tarvitsevia. Oppilaitokseen on suorahaku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Keskuspuiston
ammattiopisto, opintotoimisto, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. Hakuaika päättyy 31.3.2012. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksesta
tai www.keskuspuisto.fi.
Opiskelija-asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tuleville.
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
1
2
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(AVA, PONNARI, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, pk
(ATVA)
Koulutus on tarkoitettu aikuisille ammatinvaihtajille tai
ammatilliseen koulutukseen hakeutuville.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA AIKU, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA TIKKA, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(VALAS, Valmentava I)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(TYVA TENHOLANTIE, Valmentava II)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(AVA/TYVA PALVELUALA, Valmentava I)
8
8
8
8
8
4
8
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Koodi Opetuspiste
Koulutus
229
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Kiipulan ammattiopisto, Forssan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA)
Koulutus sopii myös vaikeimmin vammaisille.
★
★
Kiipulan ammattiopisto, Hämeenlinnan toimipaikka,
Virvelinranta
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
★
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
230
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
16
(Valmentava II / TYVA, soveltuu myös vaikeimmin vammaisille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
5
(Valmentava II / TYVA)
Strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille.
Kiipulan ammattiopisto, Lahden toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
Muu koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA ,vaikeimmin vammaiset)
Kiipulan ammattiopisto, Kouvolan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Muu koulutus
8
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta
www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
★
Paikkoja
2012
2010
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Asumismahdollisuus tarvittaessa (maksullinen).
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
5
Liiketalous ja kauppa
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
4
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena. Suurin osa opinnoista
tapahtuu Lahden Kodin Terrassa ja/tai muissa alan työpaikoissa.
Muu koulutus
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
20
(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
6
(Valmentava II / TYVA)
Strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
6
(Valmentava II / TYVA)
Soveltuu myös vaikeimmin vammaisille ja aistimonivammaisille.
Kiipulan ammattiopisto, Perttulan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. (03) 685 21.
Mahdollisuus asumiseen (ei viikonloppuisin ja loma-aikoina).
Käsi- ja taideteollisuus
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, er
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
★
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka,
Viinikankatu
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
4
1
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
Metsäalan perustutkinto, er
- Metsätalouden ko, Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. (03) 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
3
Sosiaali- ja terveysala
★
★
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, er
- Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, er
- Vanhustyön ko
5
5
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
★
Kiipulan ammattiopisto, Vantaan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
★
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er
- Kokin ko, Kokki
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
1
Muu koulutus
★
★
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, sosiaali- ja terveysalan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, kaupan alan työtehtäviin valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, luonnonvara-alan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA, taidepainotteinen valmentava)
10
3
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
★
10
5
Metsätalous
★
Paikkoja
2012
2010
vuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Hakijat/
Valitut 2009
10
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta
www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
12
8
8
9
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
8
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
4
Puutarhatalous
★
Kiipulan ammattiopisto, Riihimäen toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
★
★
★
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsi-
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
(Koulutus toteutetaan työammattikoulutuksena)
1
1
1
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Koodi Opetuspiste
Koulutus
231
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 68521 Fax 03 6845 066
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Mahdollisuus asumiseen (ei viikonloppuisin ja loma-aikana).
★
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Asiakaspalvelun ja myynnin ko
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi, er
- Talous- ja toimistopalvelujen ko
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
12
8
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
★
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, er
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan ko, ICT-asentaja
10
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
★
Logistiikan perustutkinto, er
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
5
Puutarhatalous
★
★
★
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Kukka- ja puutarhakaupan ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Viheralan ko
10
10
10
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
232
★
★
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, liiketalouden alan valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, palvelualoille valmentava)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA)
Strukturoitu opetus autismin kirjon opiskelijoille)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava I / AVA, tekniikan alan valmentava)
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka, Teräskatu
PL 13
14201 TURENKI
Puh. 03 685 21
[email protected]fi
www.kiipula.fi
Muu koulutus
24
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Paikkoja
2012
2010
Koulutuksiin haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Hakemuksen pakolliset liitteet ovat peruskoulun päättötodistus ja lääkärin
B-lausunto. Opiskelijoiksi valitaan opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Hakuaika päättyy 30.3.2012. Lisätietoja internetsivuilta www.kiipula.fi ja opintosihteereiltä puh. 03 685 21.
Ei asumismahdollisuutta.
Liiketalous ja kauppa
★
Hakijat/
Valitut 2009
10
10
10
7
10
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Valmentava II / TYVA, vaikeimmin vammaiset)
12
ERITYISOPETUS MUISSA
AMMATILLISISSA
OPPILAITOKSISSA
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus järjestetään
joko samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa tai
erityisryhmissä erityisopetuksen linjoilla (er). Erityisopetuksen linjat ovat pääsääntöisesti mukana yhteishaussa.
Eräissä oppilaitoksissa on myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen linjoja. Nämä eivät kuulu
yhteishakuun. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen
ja ohjauksen linjat löytyvät alla olevan luettelon kohdista Muu koulutus.
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0503
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla
Tuorlantie 1
21500 PIIKKIÖ
Puh. (02) 477 3000 Fax (02) 477 3001
[email protected]
v-smol.fi
Puutarhatalous
926
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er 2) 9/8
★
Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto
Ruokokatu 12
20780 KAARINA
Puh. (02) 477 3000 Fax (02) 487 0523
[email protected]fi
www.livia.fi
Yhteishaussa mukana oleville erityisopetuksen linjoille
pääsyvaatimuksena on erityisopetuksen tarve. Ne erityisopetuksen linjat, jotka eivät ole mukana yhteishaussa, on
merkitty ★-merkillä.
12
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/12
Haku 27.4.2012 mennessä oppilaitoksesta saatavalla lomakkeella.
1220
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Palveluala, Imatra
Koulukatu 5
55120 IMATRA
Puh. 020 496 6702 Fax 020 496 8409
[email protected]kamo.fi
http://www.ekamo.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 7/5
- Kokin ko, Kokki
★
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Palveluala, Lpr
Pohjolankatu 12
53100 LAPPEENRANTA
Puh. 020 496 6800 Fax 020 496 8295
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
5
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/8
(palveluapulainen)
Koulutukseen haetaan huhtikuussa suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa numerosta 020 496 6800.
1220
Etelä-Karjalan ammattiopisto, Tekniikan ala, Imatra
Koulukatu 5
55120 IMATRA
Puh. 020 496 8402 Fax 020 496 8409
[email protected]fi
http://www.ekamo.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
5/4
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Seuraavassa luetellaan oppaan painoon mennessä tiedossa
olevat syksyllä 2012 ammatillisissa oppilaitoksissa alkavat
erityisopetuksen linjat.
4
233
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1219
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus
Kymenlaaksonkatu 29
48100 KOTKA
Puh. 010 3959107 Fax 010 3959010
[email protected]fi
www.ekami.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
1309
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavankatu 4
PL 304
50101 MIKKELI
Puh. 015-221 5602 Fax 015-221 5250
[email protected]fi
www.esedu.fi
5/7
Paikkoja
2012
2010
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
276
Autoalan perustutkinto, er 2)
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
0105
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Vallilan koulutusyksikkö, Sturenkatu
PL 3937
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4533
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
600
Hakijat/
Valitut 2009
12
30/11
10
13/ 10
10
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
600
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
904
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
8/10
0601
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki
Kauvatsantie 189
32800 KOKEMÄKI
Puh. (03) 5212 3009 Fax (03) 5212 3013
[email protected]fi
www.sasky.fi
10
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) 10/9
- Kokin ko, Kokki
★
Helsingin Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A
00530 HELSINKI
Puh. 050 5781 341 Fax (09) 701 2282
[email protected]fi
http://www.hdo.fi
12
Maatilatalous
250
3/ 1
8
926
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er 2) 6/ 3
- Puutarhatuotannon ko
8
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Karankatu 3- 5
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 128
[email protected]fi
www.hyria.fi
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Muu koulutus
234
Maatalousalan perustutkinto, er 2)
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
Puutarhatalous
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(Nuoret kehitysvammaiset autistit- AUKI)
0105
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Haagan koulutusyksikkö, Abraham Wetterin tie
PL 3940
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4533
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
★
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Haku suoraan oppilaitokseen.
★
Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, Kauppalankatu 18
PL 67
05801 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 778 3000 Fax (019) 450 876
[email protected]fi
www.hyria.fi
-/-
5
Muu koulutus
913
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
0102
Helsingin tekniikan alan oppilaitos,
Haagan koulutusyksikkö, Ilkantie
PL 3931
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 3108 415 Fax (09) 3108 4660
[email protected]fi
http://www.heltech.edu.hel.fi
23/10
10
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
26/10
10
-/-
14
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/Hakemukset erillishakuna suoraan oppilaitokseen.
14
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Kajaani
Opintie 3
87100 KAJAANI
Puh. (08) 61 651 Fax (08) 6165 6500
[email protected]fi
www.kao.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Muu koulutus
★
★
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(valko I).
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(OLE- Oman elämän osaaja -koulutus)
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
(valko II)
-/-
20
-/-
12
-/-
30
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/10
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla lomakkeella.
Hakuaika on 1.- 30.4.2012.
1047
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tulluntie 30
38100 SASTAMALA
Puh. (03) 5212 3850 Fax (03) 5212 3859
[email protected]fi
http://www.sasky.fi
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 4/5
- Kokin ko, Kokki
0306
Keudan ammattiopisto, Järvenpää, Wärtsilänkatu
Wärtsilänkatu 7
04410 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 273 81 Fax (09) 271 5816
[email protected]fi
http://www.keuda.fi
Koulutuskeskus Agricola, Pieksämäki
Huvilakatu 31
76130 PIEKSÄMÄKI
Puh. 0207542611, 0207542612 Fax 015 615171
[email protected]fi
http://www.kkagricola.fi
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Majoitus- ja ravitsemisala
508
1394
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 13/12
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
1106
Koulutuskeskus Salpaus, Hollola
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
12
12
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
263
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, er 2)
10/6
- Vaatetuksen ko, Vaatetusompelija
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
1129
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 3213
[email protected]fi
www.salpaus.fi
5
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/- Kokin ko, Kokki
12
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/12
Koulutukseen on suora haku oppilaitoksen omalla hakulomakkeella
(www.keuda.fi).
★
Kokkolan ammattiopisto, Kokkola
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh. (06) 825 0000 Fax (06) 825 2100
[email protected]fi
http://www.kpedu.fi
Muu koulutus
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
★
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Muu koulutus
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, er
★
Koulutuskeskus Agricola, Agricola-opisto, Pieksämäki
Huvilakatu 31
76130 PIEKSÄMÄKI
Puh. 020 754 2612 Fax 015 615171
[email protected]fi
www.kkagricola.fi
18
9/10
10
Muu koulutus
★
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja
valmistava koulutus, er
(VALKO). Erillishaku 1.4. - 31.5.2012
-/ -
32
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Majoitus- ja ravitsemisala
508
235
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Koulutuskeskus Salpaus, Nastola, Villähde
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 2215
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Erillishaku 1.3. - 31.3.2012
1118
Koulutuskeskus Salpaus, Orimattila
PL 170
15141 LAHTI
Puh. (03) 828 11 Fax (03) 828 4015
[email protected]fi
www.salpaus.fi
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Kouvolan seudun ammattiopisto, sosiaali- ja terveys
Kauppakatu 1-3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 02061 58181 Fax 02061 53770
[email protected]fi
www.ksao.fi
Muu koulutus
-/-
16
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelu.
1215
Kouvolan seudun ammattiopisto, tekniikka ja palvelut,
Kuusankoski
Uimahallintie 3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 020 615 5876 Fax 020 615 3771
[email protected]fi
www.ksao.fi
-/-
20
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
512
1713
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 15/4
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
4
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
913
Koulutuskeskus Sedu, Kurikka
Huovintie 1
61300 KURIKKA
Puh. 020 124 6100 Fax 020 124 6101
[email protected]fi
www.sedu.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
904
Puualan perustutkinto, Puuseppä, er
- Teollisuuspuusepän ko
Rakennusalan perustutkinto, er 2)
-/12
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
Koulutus siirrettäneen v. 2013 toiseen ammattiopiston toimipisteeseen palveluverkkomuutoksen yhteydessä.
7/7
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/12
- Kokin ko, Kokki
Koulutus siirrettäneen v. 2013 toiseen ammattiopiston toimipisteeseen palveluverkkomuutoksen yhteydessä.
Muu koulutus
6
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelu.
8
★
Lapin ammattiopisto, Palvelualat, Porokatu
Porokatu 35
96400 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4305 Fax 020 798 5699
[email protected]fi
www.lao.fi
- /-
10
- /-
24
- /-
8
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Majoitus- ja ravitsemisala
236
508
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 7/10
- Kokin ko, Kokki
1716
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Kirkkokatu
PL 313
60101 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000 Fax 020 124 4600
[email protected]fi
www.sedu.fi
Muu koulutus
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
915
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er 2)
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
★
Kouvolan seudun ammattiopisto, kulttuuri
Viitakummuntie 2
45200 KOUVOLA
Puh. 02061 55877 Fax 02061 58716
[email protected]fi
www.ksao.fi
7/ 2
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
★
Lapin ammattiopisto, Palvelualat, Ranua
Puh. 020 798 4605 Fax 020 798 4699
[email protected]fi
www.lao.fi
5
Muu koulutus
★
Muu koulutus
★
★
-/-
13
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Koodi Opetuspiste
Koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Lapin matkailuopisto, Sodankylä
Kaarrostie 10-12
99600 SODANKYLÄ
Puh. 020 798 4742 Fax 020 798 4798
[email protected]fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
2137
Lapin matkailuopisto, Rovaniemi
Toripuistikko 5-7
96200 ROVANIEMI
Puh. 020 798 4612 Fax 020 798 4699
[email protected]fi
Paikkoja
2012
2010
Elintarvikeala ja biotekniikka
917
Elintarvikealan perustutkinto, er 2)
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
0209
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lehtimäentie
PL 77704
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
Muu koulutus
★
Hakijat/
Valitut 2009
- /-
10
21/13
12
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 2) 26/12 12
- Kokin ko, Kokki
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 2) -/- Kokin ko, Kokki
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 22/ 13
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
0309
Omnian ammattiopisto, Kirkkonummi
PL 40714
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
12
12
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 9/8
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
0533
Naantalin ammattiopisto
Opintie 4
21100 NAANTALI
Puh. (02) 4338200 Fax (02) 4354364
[email protected]fi
http://www.raseko.fi
12
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
0204
Omnian ammattiopisto, Leppävaara
PL 60701
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
-/-
9
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 11/10
10
- Kokin ko, Kokki
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksen kielikokeella, yleisellä kielikokeella (taso 3), Suomessa suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tai peruskoulun päättötodistuksen suomi äidinkielenä arvosanalla. Kielikoe
järjestetään 24.4.2012.
0211
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Kirkkokatu
PL 77710
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
- Valmistustekniikan ko, Koneistaja
★
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 8
90220 OULU
Puh. 0102721085 Fax 0102721520
[email protected]fi
www.osao.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
913
Rakennusalan perustutkinto, er 2)
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
17/12
0226
Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lakelankatu
PL 77702
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 2319 8350
[email protected]fi
www.omnia.fi
12
12/ 12
12
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
- /-
10
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Majoitus- ja ravitsemisala
508
237
Koodi Opetuspiste
Koulutus
0610
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää
PL 6
38701 KANKAANPÄÄ
Puh. 040 1994 200 Fax 02 5786202
[email protected]fi
www.sataedu.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1541
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
0645
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Nakkila
Pakkalantie 3
29250 NAKKILA
Puh. 040 199 4100
[email protected]fi
www.sataedu.fi
-/-
12
★
★
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
- Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen ko
Sisustuskudonta, er 2)
-/-
1543
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
- Graafisen suunnittelun ko
Graafinen suunnittelu, er 2)
-/Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 26.04.2012.
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
Elintarvikealan perustutkinto, er
12/12
- Elintarviketeknologian ko, Elintarvikkeiden valmistaja
- Leipomoalan ko, Leipuri-kondiittori
Opetuspiste: Presidentinkatu 3, 70100 KUOPIO.
12
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/30
Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/30
(maahanmuuttajille)
Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/20
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja
ohjaus. Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
5
5
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Kokemäki
PL 87
32801 KOKEMÄKI
Puh. 040 199 4100 Fax 02 529 8035
[email protected]fi
www.sataedu.fi
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi
Hietapohjantie 926
73460 MUURUVESI
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 3801
[email protected]fi
www.sakky.fi
Maatilatalous
250
Maatalousalan perustutkinto, er
- Maatilatalouden ko, Maaseutuyrittäjä
4/3
8
5/3
8
Puutarhatalous
926
Majoitus- ja ravitsemisala
238
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
PL 87
70101 KUOPIO
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 3202
[email protected]fi
www.sakky.fi
Muu koulutus
Viestintä ja informaatiotieteet
0609
917
★
Käsi- ja taideteollisuus
027
Paikkoja
2012
2010
Elintarvikeala ja biotekniikka
600
025
Hakijat/
Valitut 2009
Puutarhatalouden perustutkinto, Puutarhuri, er
- Puutarhatuotannon ko
Muu koulutus
508
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 6/6
- Kokin ko, Kokki
0636
SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Ulvila
PL 9
28401 ULVILA
Puh. 040 199 4100 Fax 02 535 1801
[email protected]fi
www.sataedu.fi
6
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/10
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja
ohjaus. Erillinen haku, hakuohjeet oppilaitoksesta tai www.sakky.fi.
1548
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Varkaus
Osmajoentie 75 A
78210 VARKAUS
Puh. (017) 214 3000 Fax (017) 214 8250
[email protected]fi
www.sakky.fi
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
600
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
5/6
4
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 4/4
- Kokin ko, Kokki
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
276
6
Autoalan perustutkinto, er 2)
16/4
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 14.05.2012.
3
Koodi Opetuspiste
Koulutus
1336
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
luonnonvara- ja ympäristöala
Juvolantie 1142
57310 SAVONLINNA
Puh. 044 550 6400 Fax (015 )5250 276
[email protected]fi
www.samiedu.fi
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, er 23/9
- Kokin ko, Kokki
0530
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Terveys ja hyvinvointi, Tommilankadun koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 716 Fax (02) 2633 3301
[email protected]fi
http://www.turkuai.fi
Luonto- ja ympäristöala
975
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, er
- Ympäristöalan ko, Ympäristönhoitaja
4/3
1711
Suupohjan ammatti-instituutti, Ammattioppilaitos
PL 6
61801 KAUHAJOKI
Puh. (06) 2318 500 Fax (06) 2318 559
[email protected]fi
http://www.saiedu.fi
10
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er 2) 9/3
- Puhdistuspalvelujen ko, Toimitilahuoltaja
1709
Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut,
Hoiva- ja palveluala
Ruutikellarintie 2 - 4
65100 VAASA
Puh. (06) 326 7511 tai (06) 326 7011 Fax (06) 326 7012
[email protected]fi
http://www.vao.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
-/-
1037
Tampereen ammattiopisto, Hepolamminkatu 10
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. (03) 565 611 Fax (03) 5656 7301
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
8
12
8
Majoitus- ja ravitsemisala
508
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 2) 15/9 10
- Kokin ko, Kokki
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 23.04.2012, 24.04.2012.
1709
Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut, Tekniikka
Sepänkyläntie 16
65100 VAASA
Puh. (06) 326 7911 Fax (06) 326 7912
[email protected]fi
http://www.vao.fi
Kone- ja metallialan perustutkinto, er 2)
9/4
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 08.05.2012.
4
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
915
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er 2)
15/5
- Rakennusten pintakäsittelyjen ko, Maalari
Pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään 09.05.2012.
★
Tampereen ammattiopisto, Sairaalankatu 6
PL 217
33101 TAMPERE
Puh. 0400 276 188 Fax (03) 5656 7153
[email protected]fi
http://www.tao.tampere.fi
4
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
600
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, er
- Kiinteistönhoidon ko, Kiinteistönhoitaja
1008
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Valkeakoski
PL 119
37601 VALKEAKOSKI
Puh. (03)57421 Fax (03) 5846946
[email protected]fi;[email protected]fi;martta.klemet
[email protected]
www.vaao.fi
Muu koulutus
★
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen -/valmistava koulutus, er
0512
Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut,
Ravitsemispalvelut, Aninkaisten koulutalo
PL 955
20101 TURKU
Puh. 044-9073 982 Fax (02) 2633 3286
100
9/9
12
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
913
Rakennusalan perustutkinto, er
- Talonrakennuksen ko, Talonrakentaja
4/6
6
ERITYISOPETUS MUISSA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
239
Koodi Opetuspiste
Koulutus
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
0611
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
276
Autoalan perustutkinto, er
- Autotekniikan ko, Ajoneuvoasentaja
Koodi Opetuspiste
Koulutus
-/-
5
- /-
12
Muu koulutus
★
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
Hakulomake ja lisätietoja löytyy www.vaao.fi.
0220
Vantaan ammattiopisto Varia, Rälssitien toimipiste
Rälssitie 13
01530 VANTAA
Puh. 09-83924242 Fax 09-83924146
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
Hakijat/
Valitut 2009
Paikkoja
2012
2010
WinNova, Rauma
PL 197
26101 RAUMA
[email protected]fi
www.winnova.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
908
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
★
Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi
Asevelikatu 4
74100 IISALMI
Puh. 0400 793112 Fax (017) 272 5251
[email protected]fi
http://www.ysao.fi
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
507
Logistiikan perustutkinto, er 2)
- Varastopalvelujen ko, Varastonhoitaja
22/10
0203
Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistien toimipiste
Tennistie 1
01370 VANTAA
Puh. (09) 8392 4287, 8392 8075 Fax (09) 8392 3429
[email protected]fi
http://www.vantaa.fi/varia
10
Majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering- alan perustutkinto, er 2) 21/10 10
- Kokin ko, Kokki
0632
WinNova, Pori
PL 17
28101 PORI
[email protected]fi
www.winnova.fi
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
AMMATILLINEN ERITYISOPETUS SYKSYLLÄ 2012
240
Kone- ja metallialan perustutkinto, er
- Valmistustekniikan ko, Levyseppähitsaaja
2/5
8
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
915
Pintakäsittelyalan perustutkinto, er
7/8
- Puutuotteiden pintakäsittelyjen ko, Pintakäsittelijä
8
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
512
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, er
- Kotityöpalvelujen ko, Kodinhuoltaja
9/8
3
Muu koulutus
★
508
908
3/3
8
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er
-/ Erillishaku 30.04.2012 mennessä oppilaitokseen.
12
K OU L U TU S OPA S 2012 - AM M AT ILLIN EN K O U LU T U S J A LUKIOKOULUTUS SEKÄ VA PA A SIVISTYSTYÖ
MUU AMMATILLINEN KOULUTUS
Liikennelentäjä
Liikennelentäjä toimii liikennelentokoneen ohjaajana. Liikennekoneessa on aina vähintään kaksi lentäjää: kapteeni
ja perämies.
Lentokapteeni on koneen päällikkö, joka vastaa koneesta,
sen miehistöstä, matkustajista ja mukana kuljetettavasta
rahdista. Lentoperämies avustaa lentokapteenia ja toimii
vuorollaan koneen ohjaajana.
Nuoret lentäjät aloittavat uransa perämiehinä. Kapteeniksi voi hakeutua saatuaan riittävän kokemuksen perämiehen tehtävissä.
Pääsyvaatimukset
• ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot
• minimipituus 163 cm
• hyvä suomen ja riittävä englanninkielen taito
• miehillä, joilla on Suomen kansalaisuus, asevelvollisuuslain edellyttämä palvelus suoritettuna ennen koulutuksen
alkua
• hyvä terveys
• soveltuvuuskokeiden läpäisy
Lentoemännän ja stuertin peruskoulutus
Lentoemännän/stuertin työ on asiakaspalvelutyötä lentokoneessa. Tärkein tehtävä on huolehtia matkustajien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
Lennon aikana lentoemäntä/stuertti tarjoilee matkustajille ruuan ja juomat ja myy verovapaita tuotteita. Ennen koneen lähtöä työtehtäviin kuuluu tarkastaa, että koneessa
on pakolliset turvavälineet ja muut matkustajien palvelussa käytettävät tarvikkeet. Lentoemännät ja stuertit ottavat
matkustajat vastaan koneen ovella, esittelevät koneen turvaohjeet ja huolehtivat ohjeiden noudattamisesta matkan
aikana.
Lisätietoja:
Finnair Oyj, Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213 tai www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja
koulutus.
Matkustajaselvitysvirkailija
Matkustajaselvitysvirkailijan tehtävänä on lähtevien matkustajien asiakaspalvelu, matkustusasiakirjojen tarkastus
ja matkatavaroiden vastaanotto.
Lisätietoja:
Koulutusta järjestää: Suomen Ilmailuopisto Oy, Ilmailuopistontie 221, 28540 PORI, puh. (02) 630 1700, faksi (02)
630 1719, www.suomenilmailuopisto.fi.
Finnair Oyj, Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213 tai www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja
koulutus
Lentomekaanikko ja -asentaja
Lentokoneasentajan koulutusta antavat teknilliset ammattioppilaitokset eri puolilla Suomea. Lentokoneasentaja
toimii työkokemuksen ja erikoistumisen kautta erilaisissa lentokonehuollon avioniikka-, rakenne-, moottori- tai
laiteasennuksen tehtävissä. Finnair palkkaa tehtäviin ammattikoulutuksen saanutta henkilöstöä, joille Finnair annetaan tarvittavaa lisäkoulutusta, esimerkiksi lentokonetyypeistä.
Matkatavarankäsittelijä, kuormaaja
Kuormaaja toimii fyysisesti haastavissa tehtävissä matkatavara-aulassa ja lentokoneilla. Kuormaajan tehtäviin
kuuluu matkatavaroiden, lentorahdin ja -postin kuormaaminen ja purkaminen aikataulunmukaisesti ja turvallisesti. Kuormaajan perustehtävän lisäksi asematason
henkilöstöä toimii erikois- ja esimiestehtävissä, kuten
lentokoneiden jäänpoisto, vesi- ja WC-huolto, pushback
ja kalustopalvelun tehtävät sekä aula- ja ramp-esimiehen
tehtävät.
Lisätietoja:
Finnair Oyj/Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213 www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja koulutus.
Lisätietoja:
Finnair Oyj/Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213 tai www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja
koulutus.
MUU AMMATILLINEN KOULUTUS
LENTOLIIKENTEEN JA ILMAILUALAN KOULUTUS
241
Rahtivirkailija, rahtimies, rahdinvarausvirkailija
Rahtimiehen tehtävänä on rahdin varastointi, kuormaaminen ja purkaminen. Rahtivirkailijan työssä käsitellään
lentorahtiin liittyviä dokumentteja. Rahdinvarausvirkailija toimii puhelinpalvelun asiakaspalvelijana.
Lisätietoja:
Finnair Oyj/Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213, www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja koulutus.
Myyntivirkailijakoulutus
Myyntivirkailijan työ on Finnairin lentotuotteiden myymistä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista ja neuvontaa.
Lisäksi Avia College huolehtii koko Finavian henkilöstön
ammatillisesta lisäkoulutuksesta.
Lisätietoja:
Finavia, Avia College, www.aviacollege.fi
Postiosoite: PL 50, 01531 VANTAA,
Käyntiosoite: Ilmailutie 9, 01530 VANTAA, puh. (09)
82771, faksi (09) 8277 2048, sähköposti: [email protected]
MAANTIE- JA RAIDELIIKENTEEN KOULUTUS
Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään
kuljettajien koulutusta sekä omaehtoisena että työvoimakoulutuksena. Koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa.
Lisätietoja:
Finnair Oyj/Rekrytointipalvelut, 01053 FINNAIR, puh.
(09) 818 2213, www.finnairgroup.com/fi/ => Työ ja koulutus.
FINAVIAN KOULUTUS
Avia College on Finavian (entinen ilmailulaitos) ammatillinen erikoisoppilaitos. Sen tehtävänä on
• antaa koulutusta eri ilmailuammatteihin
• järjestää Finavian eri toimialojen tarpeista lähtevää ammatillista perus-, kertaus-, jatko- ja täydennyskoulutusta
• huolehtia Finavian henkilöstön ammatillisesta ja ammattitaitoa täydentävästä lisäkoulutuksesta
Lennonjohtaja
Lennonjohtajan tehtävänä on ohjata lentoliikenteen sujuvuutta siten, että lentokoneet voivat nousta ja laskeutua
mahdollisimman turvallisesti ja täsmällisesti. Avia College vastaa lennonjohtajien perus-, jatko ja kertauskoulutuksesta Suomessa. Lennonjohdon koulutusohjelma on
120 opintoviikon ammatillinen perustutkinto. Lennonjohdon peruskoulutusta järjestetään vuosittain. Koulutuksen
hakuaika on vuoden vaihteessa (joulu-tammikuu) ja kolmivaiheinen valintakoe järjestetään keväällä.
MUU AMMATILLINEN KOULUTUS
Lennonjohdon koulutusohjelman pääsyvaatimukset ovat:
242
• ikä koulutuksen alkaessa vähintään 20 vuotta
• ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä tai ammatillinen
perustutkinto tai ammatillisen opistotasoisen oppilaitoksen tutkinto
• suomen tai ruotsin kielen erinomainen taito
• toisen kotimaisen kielen hyvä taito
• englannin kielen hyvä taito,
• lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila, joka on määritelty Lentoturvallisuushallinnon ilmailumääräyskokoelmassa (ilmailumääräys PEL M4-1) ja
yhteiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (JAR-FCL 3,
luokka 1)
• hakijat, joita pakollinen varusmiespalvelus koskee, täytyy ko. palvelus olla suoritettuna ennen koulutuksen alkua.
Helsingin tekniikan alan oppilaitos, aikuiskoulutusyksikkö kouluttaa linja-auton-, raitiovaunun- ja metronkuljettajia pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tarpeisiin.
Kursseille hakeudutaan lehti-ilmoittelun, työvoimatoimistojen tai Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta: www.helsinkinrekry.fi. Raitiovaunun ja metron kuljettajien vuosilomansijaisiksi voidaan
kouluttaa korkeakouluopiskelijoita tammi-hutikuussa
alkavilla kursseilla.
Pääsyvaatimukset linja-autonkuljettajakoulutukseen ovat
vähintään 21 vuoden ikä, B- tai C-luokan pysyvä ajokortti
ja soveltuvuus matkustajapalveluun vilkkaassa kaupunkiliikenteessä. Maahanmuuttajilta edellytetään vähintään
suomen kielen taitotasoa 3-4.
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien koulutukseen
pääsyvaatimukset ovat vähintään 21 vuoden ikä, B-luokan ajokortti ja soveltuvuus kyseiseen työhön. Maahanmuuttajilta edellytetään suomen kielen taitotasoa 5.
Lisätietoja:
www.heltech.edu.hel.fi
Osoite: Helsingin tekniikan alan oppilaitos, aikuiskoulutusyksikkö
PL 3935, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
käyntios. Koskelantie 39, 00610 Helsinki.
Taksinkuljettajalta vaaditaan henkilöauton ajokortin lisäksi ammattiajolupa. Taksiautoilijayhdistykset järjestävät
kursseja useilla paikkakunnilla taksinkuljettajiksi aikoville.
Lisätietoja:
Suomen Taksiliitto, Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI,
puh. (09) 2530 4200, www.taksililitto.fi.
RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS
RAJAVARTIOLAITOKSEN KOULUTUS
VR Yhtymä Oy:n Koulutuskeskus (VRKK) vastaa rautatiealan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta
Suomessa.
Rajavartiolaitoksen
henkilöstön
koulutusjärjestelmä
muodostuu sotilas- ja siviilihenkilöstölle annettavasta
koulutuksesta. Sotilashenkilöstön koulutus jakaantuu
upseerien, opistoupseerien sekä raja- ja merivartijoiden
koulutukseen. Siviilihenkilöstölle koulutusta annetaan
tarpeen vaatimalla tavalla.
VRKK antaa ammattikoulutusta veturinkuljettajille, liikenteenohjaajille, ratapihatyöntekijöille, konduktööreille
ja radanrakentajille. Rautatiealan ammattitehtävissä vaaditaan hyvää terveyttä, hyviä yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä sekä ajoittain stressinsietokykyä ja valmiutta
vuorotyöhön.
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
eli ns. kelpoisuuslaki säätää rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavia tehtäviä eli ns.
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista.
Kelpoisuus koostuu ns. yleisistä kelpoisuusvaatimuksista, tehtäväkohtaisesta pätevyydestä ja terveydentilavaatimuksista.
Lain määrittelemiä yleisiä kelpoisuusvaatimuksia ovat:
ikä 18-65 vuotta, riittävä suomen kielen taito ja sopivuus
toimia liikenneturvallisuustehtävissä. Tässä kohdassa otetaan huomioon koulutus, kokemus, taidot ja sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, joilla on merkitystä liikenneturvallisuustehtävien hoitamiselle.
Koulutus järjestetään pääsääntöisesti VRKK:n omissa tiloissa Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki, puh. 0307
21771, faksi 0307 20608, www.vr-konserni.fi
Raja- ja merivartijat saavat ammattikoulutuksensa Rajavartiolaitoksen omassa oppilaitoksessa Raja- ja merivartiokoulussa Espoossa ja Imatralla. Rajavartiolaitoksessa
palvelevat upseerit opiskelevat Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin koulutusohjelmassa ja suorittavat eriytyvät rajavartioalan opinnot Raja- ja merivartiokoulussa.
Lisäksi Raja- ja merivartiokoulu antaa raja- ja merivartijoille, opistoupseereille, upseereille ja rajavartiolaitoksen
siviilihenkilöstölle täydennys- ja jatkokoulutusta.
Raja- ja merivartiokoulu vastaa raja- ja merivartijoiden
rekrytoinnista. Rajavartijan peruskurssit alkavat vuosittain tammikuussa ja oppilaspaikat määräytyvät Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden henkilöstötarpeen mukaan.
Lisätietoja Rajavartiolaitoksen rekrytoinnista saa osoitteesta www.raja.fi sekä raja- ja merivartioista. Raja- ja merivartiokoulu, PL 5, 02151 ESPOO (Kivimiehentie 2, Otaniemi), puh. 071 872 9000, faksi 071 872 9009, sähköposti:
rajajamerivart[email protected]
PELASTUSTOIMEN KOULUTUS
Puolustusvoimien henkilöstöön rekrytoituvat suorittavat
sotilasammatillisia ja sotatieteellisiä opintoja. Sotilasammatillisilla opinnoilla varmistetaan kriisin ja rauhan ajan
tehtävissä tarvittava ammatillinen osaaminen. Sotilasammatillisiin opintoihin ei voi hakea suoraan, sillä opinnot
on suunnattu jo puolustusvoimien palveluksessa oleville.
Puolustusvoimissa voi varusmieskoulutuksen jälkeen
opiskella reserviupseerin määräaikaiseen tehtävään valmistavat vuoden kestävät reserviupseerin lisäopinnot.
Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavia perustutkintoja ovat sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.
Jatkokoulutukseen kuuluvat sotatieteelliset jatkotutkinnot. Reserviupseerin lisäopintojen ja sotatieteellisiin
tutkintojen opiskelijavalinnoista vastaa Maanpuolustuskorkeakoulu. Sotatieteellistä koulutusta esitellään myös
oppaassa Korkeakouluopinnot - Högskolestudierstudier.
Eri tehtävätasojen, puolustushaarojen ja toimialojen erityisosaaminen varmistetaan kaikille henkilöstöryhmille
suunnatulla täydennyskoulutuksella.
Lisätietoja puolustusvoimien koulutuksesta ja rekrytoinnista saa osoitteesta www.mil.fi (työ ja koulutus) sekä
Pääesikunnan henkilöstöosastolta (09) 181 22296, (09) 181
22460.
Pelastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten
ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen täht&a