Opiskelijan Opas 2013 - 2014.pdf

Opiskelijan Opas
2013 - 2014
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
2(28)
SISÄLLYS
1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan Kanneljärven Opistolle ....................... 4
2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat ........................................................... 5
3. Opiskelijapalvelut ............................................................................................................. 7
3.1. Toimisto ..................................................................................................................... 7
3.2. Opintotoimisto/Oppisopimustoimisto ......................................................................... 7
3.3. It-palvelut opiskelijoille ............................................................................................... 7
3.4. Kirjastopalvelut .......................................................................................................... 8
3.5. Koulukuraattori .......................................................................................................... 8
3.6. Opiskelijahuoltoryhmä ............................................................................................... 8
3.7. Opiskelijaterveydenhuolto ......................................................................................... 9
3.8. Rukoushetket ja hiljentyminen ................................................................................... 9
4. Opiskeluun liittyviä asioita .............................................................................................. 10
4.1. Poissaoloja koskeva ohje opiskelijoille .................................................................... 10
4.2. Opintojen etenemisen seuranta............................................................................... 12
4.3. Opintojen arviointi ja tehtävien palauttaminen ......................................................... 12
4.4. Plagiointi .................................................................................................................. 12
4.5. Erilaisen oppijan tukeminen .................................................................................... 13
4.5.1. Lukivaikeuksien testaus ....................................................................................... 13
4.5.2. Oppisoppi ja muut opiskelun tukitoimet ................................................................ 15
4.6. Opiston järjestyssäännöt ja opiskelijan velvollisuudet ja oikeudet ........................... 15
4.7. Sora-asiat ja järjestyssääntöjen rikkominen ............................................................ 17
4.7.1. Järjestyssääntöjen rikkominen ............................................................................. 17
4.7.2 Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen opetuksesta .... 17
4.7.3. Kirjallinen varoitus ................................................................................................ 18
4.7.4. Määräaikainen erottaminen .................................................................................. 18
4.7.5. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ......................................................................... 19
4.7.6. Opiskeluoikeuden pidättäminen ........................................................................... 19
4.7.7. Kuulemismenettely ............................................................................................... 19
4.7.8. Muutoksenhaku .................................................................................................... 19
4.8. Koulukiusaaminen ja sen ehkäisy ........................................................................... 20
4.8.1 Vertaissovittelu eli verso ........................................................................................ 21
4.10. Bussiliput ja opiskelijoille maksettavat km-korvaukset........................................... 22
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
3(28)
4.11. Opintotuki ja koulumatkatuki.................................................................................. 23
4.12. Kustannukset ammatillisessa koulutuksessa ........................................................ 24
4.13. Opettajien tavoittaminen ........................................................................................ 24
4.14. Opiskelijoiden vakuutusturva ................................................................................. 24
5. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet...................................................................... 25
5.1. Tuutoriopiskelijat ..................................................................................................... 25
5.2. Opiskelijakunta ........................................................................................................ 25
6. Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt ............................................................................ 25
7. Ruokailu ......................................................................................................................... 27
8. Yöpyminen ..................................................................................................................... 28
9. Pysäköinti ...................................................................................................................... 28
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan Kanneljärven Opistolle
On esipuheet joutavaa
turhaa tekstiroskaa
Ei tämä juttu kuitenkaan
Tähtää moiseen moskaan
Kun tulet meille oppiin
Et varmaan tyydy floppiin
Vaan tahdot nähdä vaivaa
Ja opin esiin kaivaa
Me tiedot taidot tarjoomme
Ja seinät, hyvät laitteemme
Jää sulle vaiva aherrus
Ja uuden taidon innostus
Tervetuloa toivottaa rehtori Jari Fagerlund
Kanneljärven Opisto
4(28)
Opiskelijan opas 2013 - 2014
5(28)
2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat
Lukuvuosi 2013 - 2014 ja jaksot
Lukukausien aloitus- ja päätöspäivämäärät
Syyslukukausi
Peruskoululinja:
19.8. – 20.12.2013
Taidelinja:
19.8. – 20.12.2013
Maahanmuuttajien kotoutumislinja: 19.8. – 20.12.2013
NUVA
13.8. – 20.12.2013
ONUVA
12.8. – 20.12.2013
ANUVA
12.8. – 20.12.2013
LANU
15.8. – 20.12.2013
Opintojaksot:
Jakso 1
Jakso 2
Jakso 3
Jakso 4
Jakso 5
13.8. – 27.9.2013
30.9. – 22.11.2013
25.11.2013 – 31.1.2014
3.2. – 28.3.2014
31.3. – 30.5.2014
Lomajaksot:
Syysloma
Joululoma
Hiihtoloma
Pääsiäisloma
14. – 20.10.2013
23.12.2013 – 6.1.2014
17. – 23.2.2014
18.4. – 21.4.2014
Kevätlukukausi
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7.1. – 30.5.2014
7 viikkoa
8 viikkoa
8 viikkoa
8 viikkoa
9 viikkoa
Muut kontaktiopetuksesta vapaat päivät:
6.12.2013
Itsenäisyyspäivä (pe)
1. – 2.5.2014
Vappu ja vapun jälkeinen pe
Yhteiset juhlat
Joulujuhla, ammatillisen koulutuksen valmistumisjuhla
Yleissivistävien linjojen, peruskoululinjan ja
ammatillisen koulutuksen valmistujaiset ja lv. päättäjäiset:
pe 20.12.2013
ke 28.5.2014
_______________________________________________________________
NUVA = nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan ammattitutkinto opetussuunnitelmaperustaisesti
ONUVA = oppisopimusopiskelijat
ANUVA = monimuoto-opiskelijat (nk. ”aikuisopiskelijat”)
LANU = lasten ja nuorten eritysohjaajan ammattitutkinto
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
6(28)
Nuorisoasteen valmistumispäivämäärät lukuvuonna 2013 - 2014
I valmistumispäivä
1) kaikki tehtävät tehtyinä 30.8.2013 mennessä
2) arviointikokous 4.9.2013
3) todistukset 18.9.2013
II valmistumispäivä
1) kaikki tehtävät tehtyinä 29.11.2013 mennessä
2) portfolio esitykset 4.12.2013
3) arviointikokous 11.12.2013
4) todistukset 20.12.2013
III valmistumispäivä
1) kaikki tehtävät tehtyinä 28.2.2014 mennessä
2) arviointikokous 5.3.2014
3) todistukset 12.3.2014
IV valmistumispäivä
1) kaikki tehtävät tehtyinä 30.4.2014 mennessä
2) portfolio esitykset 5. – 6.5.2014
3) arviointikokous 8.5.2014
4) todistukset 28.5.2014
Näyttötutkinnon valmistumispäivät, Tutkintotoimikunnan kokoukset
Oppilaitosten on toimitettava yhteenvetolistat ja todistukset tutkintotoimikunnalle 10 päivää
ennen kokousajankohtaa.
Kokousten päivämäärät ovat löydettävissä Tutkintotoimikunnan nettisivuilta:
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintotoimikunnat/vapaa-aika_ja_nuorisotyo
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
7(28)
3. Opiskelijapalvelut
3.1. Toimisto
”Lasitoimistossa” opiston eteisaulan yhteydessä hoidetaan rahaliikenteeseen liittyvät asiat
kuten laskutus, matka- ym. korvausten maksaminen. Toimistosta käytetään myös nimeä
taloustoimisto.
Täällä hoidetaan myös tilavaraukset sekä kameroiden, videokameroiden, sanelunauhureiden ja cd-soittimien lainaukset.
Toimisto on avoinna päivittäin ja aukioloajat ovat toimiston ovessa.
3.2. Opintotoimisto/Oppisopimustoimisto
Opintotoimisto tukee opiskelijoiden opiskelua tarjoamalla erilaisia palveluja neuvonnasta
opiskelijarekisterin ylläpitämiseen. Opintotoimistossa annetaan tietoa mm. opiskelijaksi
hakeutumisesta, opiskelumahdollisuuksista, ilmoittautumismenettelyistä sekä kirjoitetaan
erilaisia opiskelutodistuksia ja tutkintotodistuksia. Toimistosta saat apua myös opinto- ja
matkatuen hakemiseen
Kanneljärven Opistossa on ollut oppisopimustoimisto vuodesta 2005. Oman oppisopimustoimiston opiskelijat voivat joustavasti suorittaa sekä tietopuolisen opiskelun että hoitaa
oppisopimustoimistossa asioinnin (esim. opintososiaaliset etuudet) opistolla ollessaan.
Oppisopimustoimiston tehtävänä on opastaa opiskelijoita ja työnantajia kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa sekä seurata koulutuksen toteutumista sen eri vaiheissa.
Opintotoimisto myös tiedottaa opiskelijoita kulloinkin ajankohtaisista asioista ja muutoksista opintotarjonnassa.
Opintotoimisto on avoinna päivittäin toimiston ovessa olevan aikataulun mukaisesti.
3.3. It-palvelut opiskelijoille
Tietokoneelle kirjautuminen:
käyttäjänimi = oppilas
salasana = oppilas
Atk-tuki vastaa myös opiston yhteisessä käytössä olevista tietotekniikkaresursseista ja
tuottaa palveluja opetusta, opiskelua ja hallintoa varten.
HUOM! Katso tarkemmat ohjeet atk-ohjeistus -lehtisestä,
joita saa mm. Atk-toimistosta!
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
8(28)
3.4. Kirjastopalvelut
Kanneljärven opiston kirjasto on kaikkien opiskelijoiden käytössä. Kirjakokoelmissa painottuvat nuoriso-, järjestö- ja sosiaalitoimi.
Aukiolo:
Kirjasto on auki tarvittaessa/pyydettäessä. Lisätiedot toimistosta.
Kun opiskelija lopettaa opiskelunsa Kanneljärven Opistossa, tulee hänen hoitaa lainaasiansa kuntoon ajoissa.
Kanneljärven opiston kirjaston s-postiosoite: [email protected]
3.5. Koulukuraattori
Kuraattorin työn ja oppilashuollon tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa opiskelussaan
sekä sosiaalisessa ja psyykkisessä kasvussaan, tukea huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävissään sekä lisätä ja edistää huoltajien ja opiston vastuuta oppilaasta.
Tänä lukuvuonna kuraattorina toimii Ursula Herlin. Kuraattorin huone sijaitsee vanhan puolen opiskelija-asuntolan huoneessa 58. Kuraattori on paikalla tiistaisin klo 8 - 16 ja keskiviikkoisin klo 8 - 12. Muulloin kuraattori on tavoitettavissa puhelimitse, yhteystiedot ja viikoittaiset aukioloajat löytyvät kuraattorin huoneen ovesta.
Kuraattorin kanssa voi luottamuksella käydä keskustelemassa erilaisista mieltä askarruttavista asioista mm.



opintojen etenemisestä, mahdollisista oppimisvaikeuksista
ihmissuhteista ja/tai muista henkilökohtaisista asioista
toimeentulosta, asumisesta ja/tai opiskelijan oikeusturvaan liittyvistä asioista
Kuraattori haastattelee kaikki opiskelijat.
3.6. Opiskelijahuoltoryhmä
Kanneljärven Opistolla toimii opiskelijahuoltoryhmä opiskelijan tukena. Opiskelijahuoltoryhmän tavoitteena on lisätä ja parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia oppimisja asumisympäristössään. Työryhmä seuraa opintojen etenemistä.
Työryhmä käsittelee sille tulevat asiat luottamuksellisesti ja ryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia. Opiskelijahuoltoryhmälle tulevista asioista saadaan keskustella ainoastaan työryhmän jäsenten, tapaukseen liittyvien opettajien ja ryhmänohjaajan kesken. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluu rehtori, vararehtori, terveydenhoitaja, kuraattori ja erityisopetuksesta vastaava lehtori. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
9(28)
3.7. Opiskelijaterveydenhuolto
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee vanhan puolen opiskelija-asuntolan huoneessa
58. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset, antaa terveysneuvontaa sekä tarvittaessa rokotuksia. Terveydenhoitaja on opistolla torstaisin ja avovastaanotto on klo 11.30 –
12.30.
Äkillisissä sairastapauksissa lääkärin päivystysvastaanotto on Roution terveysasemalla os.
Salmenmäentie 26, ajanvaraus on välttämätön puh. (019) 369 2600. (Lohjalaisia opiskelijoita palvelee oman asuinalueen terveysasema.)
Terveydenhuollon päivystys
Päivystys on Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä. Päivystysaika
kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville on arkisin klo 16.00 – 8.00 ja viikonloppuisin
ympäri vuorokauden.
Osoite: Sairaalatie 8, 08200 Lohja, puh. (019) 369 2900.
Ei kiireellistä hoitoa vaativat potilaat voidaan ohjata hoidettavaksi alueen terveysasemalle.
Nuorten neuvonta
Nuorten neuvonta palvelee nuoria ehkäisyyn, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä
kysymyksissä, puh. 019 369 2222, Laurinkatu 57 B 2 krs. 08100 Lohja.
Hammashoito
Hammashoitolan keskitetty ajanvaraus puh. (019) 369 2211.
Terveystarkastukset
Opiskelijoiden (nuva, pk, taidelinja) terveystarkastukset suoritetaan opistolla terveydenhoitajan vastaanottoaikoina. Tarkastuksiin tulee erillinen kutsu 1. opiskeluvuoden aikana.
Kaikki oppilaitoksen opiskeluhuoltoon ja terveydenhuoltoon osallistuvat henkilöt ovat vaitiolovelvollisia opiskelijoita henkilökohtaisesti koskevissa asioissa, ellei alaikäisen opiskelijan etu edellytä huoltajan kuulemista.
3.8. Rukoushetket ja hiljentyminen
Opistolla on päivittäisiin henkilökohtaisiin rukoushetkiin käytettävissä sisäsaunan takkatila,
johon saa avaimen taloustoimistosta. Rukoushetket vietetään opiskelujen taukojen aikana.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
10(28)
4. Opiskeluun liittyviä asioita
4.1. Poissaoloja koskeva ohje opiskelijoille
Opiskeluvelvollisuus
Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta asettavat opiskelijalle velvoitteen osallistua
opetukseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 601/2005 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 603/2005 sekä Perusopetuslaki 628/1998 ja Perusopetusasetus 852/1998).
Opintotukea saaville KELA asettaa opintojen etenemisvaatimukseksi vähintään kolme
opintoviikkoa kuukaudessa.
Poissaolojen seuranta
Kaikki poissaolot kirjataan opettajan päiväkirjaan. Opintojakson päätyttyä tehdään yhteenveto kaikista poissaoloista. Ryhmävastaava toimittaa poissaolotiedot jokaisen jakson jälkeen opiskelijahuoltoryhmälle.
Poissaoloista ilmoittaminen
Opiskelijan tulee ilmoittaa välittömästi poissaolosta ryhmänohjaajalle ja opettajalle. Alaikäisen perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijan huoltaja tekee ilmoituksen ryhmänohjaajalle. Yli kolmen päivän sairauspoissaoloista toimitetaan lääkärintodistus. Työssäoppimisjaksolla ilmoitus tehdään työpaikalle.
Ennakoitavista, alle kolmen päivän poissaoloista on opiskelijan tehtävä etukäteen poissaolojen korvaussuunnitelma vapaamuotoisella anomuksella ryhmänohjaajalle. Pitemmistä
poissaoloista lupa anotaan rehtorilta. Lomaa myönnetään erityisen painavista syistä.
Poissaolojen aikaisten opintojen korvaaminen
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksessa kaikki poissaolot korvataan.
Opiskelija tekee lomakkeella selvityksen opettajalle kaikista poissaoloista välittömästi
poissaolon jälkeen ja ehdottaa samalla itse korvaavia suorituksia. Tämän jälkeen opettaja
ja opiskelija sopivat yhdessä korvaavista opinnoista ja niiden suoristusaikataulusta. Opettaja tekee päätöksen korvaavasta suorituksesta.
Perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelija on velvollinen selvittämään, mitä opiskeluasioita poissaolon aikana eri opintojaksoilla on käsitelty, mitä tehtäviä on annettu ja pitääkö
poissaolo korvata jollain suorituksella.
Poissaolojen muut seuraamukset
Oppilaitoksella on velvollisuus tehdä valvontailmoitus Kelalle opiskelijasta, jonka opinnot
eivät etene. Opiskelijahuoltoryhmä päättää mahdollisista Kelalle tehtävistä valvontailmoituksista. Tämä ilmoitus voi johtaa opintotuen loppumiseen ja takaisinperintään. Valvontailmoitus tehdään, jos opinnot eivät etene normaalisti. Kelan kriteerinä normaalietenemiselle on vähintään kolme opintoviikkoa kuukautta kohti. Sairauspoissaolot tai muut hyväksyttävät poissaolot eivät johda valvontailmoituksen tekemiseen. Alaikäisten opiskelijoiden
poissaoloista ilmoitetaan huoltajille.
Jos opiskelija on toistuvasti poissa ilman hyväksyttävää syytä tai ilmoittamatta voi oppilaitos ryhtyä lain mukaisiin kurinpitotoimiin. Vakavimmissa tapauksissa opiskelija voidaan
katsoa eronneeksi, jolloin opiskeluoikeus loppuu.
Perusopetuksen lisäopetuksessa runsaat tai selvittämättömät poissaolot johtavat kurinpitotoimiin.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
11(28)
Opiskelijan/Tutkinnonsuorittajan tulee huolehtia, että opistolla on hänen ajantasaiset yhteystietonsa.
Hyväksyttävät poissaolosyyt
1. Tutor-toiminta selvityksen mukaan
2. Oppilaskuntatoiminta (puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus) selvityksen mukaan
Edellä mainituista syistä opetuksesta poissa olleilta opiskelijoilta ei pääsääntöisesti vaadita
korvaavia opintosuorituksia. Perusteena sille, että korvaavuutta ei vaadita, on kyseisten
toimintojen osaamista ja ammattitaitoa lisäävä vaikutus. Opettaja voi kuitenkin määrittää
ehdottomasti läsnäoloa tai suoritusta vaativat opinnot näissäkin tapauksissa korvattaviksi.
3. Sairaustodistuksen mukaan
4. Oikeudenkäynnit: asianosainen tai todistaja, todistuksen mukaan
5. Kertausharjoitukset tai kutsunnat todistuksen mukaan
6. Muu näihin verrattava, erityisen painava syy selvityksen mukaan
7. Sovittu poissaolo
Nämä samoin kuin ilman hyväksyttävää syytä olevat poissaolot korvataan aina.
Esimerkkejä poissaolojen korvaustavoista
1. Osaamisen osoittaminen
2. Vastaavien opintojen suorittaminen
3. Tapahtuman järjestäminen sopimuksen mukaan
4. Projekti- tai osaprojektitehtävät
5. Työssäoppiminen
6. Täydentävä tentti
7. Kirjalliset tehtävät
8. Muu sovittu menettely
Opiskeluaika
”Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määrättyä
aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan
pidennystä.”
Perustelluksi syyksi on katsottu esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai ulkomailla opiskelu.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, katsotaan eronneeksi.
Opintojen keskeyttäminen
Opintojen keskeyttämisestä ilmoitetaan aina kirjallisesti. Tätä varten on lomake, joka täytetään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa. Opisto on velvollinen seuraamaan opintojen keskeytyksiä ja niiden syitä.
Opiskelijan/Tutkinnonsuorittajan tulee osallistua opetukseen, ellei toisin ole sovittu esim.
opintojen henkilökohtaistamisen perusteella.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
12(28)
4.2. Opintojen etenemisen seuranta
Opiskelija voi seurata omien opintojensa edistymistä opintokortiltaan.
Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta ja lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla 2 vuotta.
Ryhmänohjaaja seuraa opintojen etenemistä. Opiskelijoiden suorittama opintoviikkomäärä
tarkistetaan jaksoittain. Opiskelija ja huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä opiskelijahallintojärjestelmästä.
Jos opintoviikkoja kertyy alle 30 lukuvuodessa, opiskelija saa kirjallisen huomautuksen ja
tekee yhdessä ryhmänohjaajan kanssa suunnitelman rästiopintojen suorittamisesta. Mikäli
tilanne ei korjaannu, opiskelija saa kirjallisen varoituksen ja hänet velvoitetaan suorittamaan puuttuvat opinnot määräaikaan mennessä.
Mikäli opintoja ei kerry 3 ov/kk, on oppilaitos velvollinen ilmoittamaan asiasta Kelalle. Kela
voi periä opintotukea takaisin tässä tapauksessa.
4.3. Opintojen arviointi ja tehtävien palauttaminen
Opettajan tulee antaa arviointi kolmen viikon kuluessa kyseisen tehtävän viimeisestä palautuspäivästä tai opintojakson päättymisestä. Poikkeuksena myöhässä palautetut tehtävät, jotka opettaja korjaa ja merkitsee opintokorttiin lukukausittain oman aikataulunsa puitteissa. Myöhässä palautettujen tehtävien osalta opiskelijan tulee tiedottaa arvioivalle opettajalle, milloin ja mille foorumille hän on tehtävän vienyt.
Myöhässä palautetut tehtävät voivat laskea arvosanaa. Poikkeuksena sairauden vuoksi
myöhässä palautetut tehtävät, joista on ilmoitusvelvollisuus ja yli kolmen päivän osalta
näytetty lääkärintodistus. Opintojaksojen täydennettäväksi jääneet suoritukset tulee palauttaa saman lukuvuoden heinäkuun loppuun mennessä. Muussa tapauksessa opintojakso
muuttuu hylätyksi.
4.4. Plagiointi
”Plagiointi on toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista
ilmoittamista.” (lähde: Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Plagiointi)
Kanneljärven Opistolla opiskelijat laativat opinnoissaan monenlaisia kirjallisia töitä, kuten
esseitä, raportteja ja tiivistelmiä. Kirjallisia töitä tehdessä on syytä muistaa muutama seikka: Tieto on kaikkien yhteistä omaisuutta. Tiedon ja inspiraation hakeminen kirjallisuudesta, keskusteluista tai vaikkapa internetistä on kirjallisissa töissä täysin sallittua: se, että
oma pohdintasi pohjautuu jonkun muun esittämään ajatukseen, ei tee omasta pohdinnastasi yhtään vähemmän arvokasta. Jos tällaisen tiedonlähteen kuitenkin jättää mainitsematta, on kyse vilpillisestä toiminnasta, plagioinnista.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
13(28)
Äärimmäinen esimerkki plagioinnista on suoraan internetistä kopioitu essee. Yleisempiä mutta yhtä luvattomia - plagiointitapauksia ovat kirjalliset työt, joissa esimerkiksi jokin tekstikappale tai kuvio on kopioitu suoraan jostakin muualta tai joissa esitellään omin sanoin
jonkun muun tekemää tutkimusta ilman, että alkuperäinen lähde ilmoitetaan. Helpoin tapa
toimia oikein lähteitä käytettäessä on siis merkitä lähde selvästi näkyviin - myös silloin, kun
kerrot lähteistä löytämistäsi asioista omin sanoin. Tällöin ei tule sekaannusta siitä, oletko
yrittänyt huijata lukijaa vai etsiä tietoa.
Plagioinnista seuraa kurinpitomenettely (laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta)
Ohjeet lähteiden merkitsemiseen on koottu Kanneljärven Opiston kirjallisten töiden oppaaseen. Samassa oppaassa on myös muita ohjeita kirjallisten töiden laatimiseen. Opas löytyy paperisena versiona opintotoimistosta.
4.5. Erilaisen oppijan tukeminen
Opiskelijoilla on erilaisia oppimispolkuja. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (hops) huomioidaan mahdollinen erityisen tuen tarve opintojen etenemisen auttamiseksi. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).
Erityisopetukseen nimetyt opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti ns. integroidussa opetuksessa eli muiden opiskelijoiden kanssa yhdessä. Opiskelijan nimeämisellä erityisopetukseen pyritään turvaamaan opiskelijan oikeus saada riittävästi ohjausta ja tukea opintojen aikana. Erityisopetusta koskeviin kysymyksiin vastaavat oppilaitoksessa omat ryhmänohjaajat ja erityisopetuksesta vastaava lehtori Sari Huttu-Méling.
4.5.1. Lukivaikeuksien testaus
Mikä on lukivaikeus?
Luki- eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksilla tarkoitetaan erityisiä oppimisvaikeuksia,
jotka voivat näkyä eri tavoin esimerkiksi sujuvan ja/tai tarkan lukemisen sekä oikeinkirjoituksen hankaluutena, lukemisen hitautena tai kirjoituksen tuottamisen vaikeutena.
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eivät ilmene kaikilla samanlaisina. Niiden ilmiasu voi
myös muuttua iän myötä. Nuorilla ja aikuisilla lukivaikeudet näkyvät useimmiten lukemisen
hitautena ja sujumattomuutena sekä oikeinkirjoitusvirheinä. Hidas ja hankala lukeminen
puolestaan saattavat aiheuttaa ongelmia luetun ymmärtämisessä. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tunnistaminen ja uudelleen kartoittaminen ovatkin tässä vaiheessa hyvin tärkeitä, jotta lukivaikeudesta ei tulisi este koulumenestykselle ja jatko-opinnoille.
On myös syytä muistaa, että lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksilla ei yleensä ole yhteyttä
henkilön älykkyyteen tai kognitiivisiin kykyihin: lukivaikeus ei tarkoita, että henkilö olisi yksinkertainen tai tyhmä. Sen sijaan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista johtuvat huonot
oppimiskokemukset voivat vaikuttaa itsetuntoon ja heikentää koulumenestystä.
Lukitestit Kanneljärven Opistolla
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
14(28)
Kaikki Kanneljärven Opiston opiskelijat saavat osallistua lukemisen ja kirjoittamisen taitojen seulontatestiin. Valtaosa tekee testin automaattisesti opiskelunsa alussa osana orientoivia opintojaan. Testausta voi myös tulla itse pyytämään äidinkielen opettajalta, jos testi
on jostain syystä jäänyt tekemättä. Suurimman hyödyn testistä saa, jos se tehdään opiskelun alussa. Aikuisopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus lukitestaukseen kerran lukukaudessa.
Seulontatesti antaa viitteitä siitä, onko opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja syytä
tarkastella lähemmin. Tarvittaessa voimme tehdä myös yksilöllisen lukitestin, joka antaa
arvokasta lisätietoa opiskelijan mahdollisen lukivaikeuden laadusta ja auttaa jatkotoimien
suunnittelemisessa. Testitulokset ovat aina luottamuksellisia ja niitä voidaan opiskelijan
niin halutessa hyödyntää opiskelun ja opetuksen suunnittelussa: tavoitteena on, että jokaisen yksilölliset taidot ja hankaluudet voidaan huomioida niin, että opiskelu sujuu mahdollisimman hyvin, eikä lukivaikeus turhaan hankaloita opiskelua. Testien perusteella voidaan
myös järjestää vapaaehtoista lisäopetusta ja tukea luki- ja opiskelutaidoissa.
Jokainen lukitestin tehnyt saa kirjallisen lausunnon testituloksistaan. Tämä lausunto ei kuitenkaan toistaiseksi kelpaa esimerkiksi autokouluun tai ylioppilaskokeeseen todistukseksi
lukivaikeudesta. Lausunto on kuitenkin hyödyllinen väline opiskelun ja itsetuntemuksen
tueksi niin Kanneljärven Opistolla kuin muissakin opinnoissa. Äidinkielen opettaja ja kuraattori neuvovat tarvittaessa virallisten lukitodistusten hankkimisessa.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
15(28)
4.5.2. Oppisoppi ja muut opiskelun tukitoimet
Opistolla toimii tiistai-iltaisin oppisoppi, jonne opiskelija voi mennä tekemään tehtäviä tai
saamaan tuki- ja lisäopetusta. Oppisoppea pitää tiistaisin opettaja atk-luokassa klo 16.00 18.00. Pääsääntöisesti kaikki opettajat voivat auttaa tehtävien teossa, eikä oppisoppeen
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tukiopetuksesta tai muusta tarkempaa ohjausta vaativasta
työskentelystä on sovittava etukäteen.
Lisäksi tarvittaessa järjestetään tukikurssi, jonka aikana opiskelija voi suorittaa rästitehtäviä tai hylättyjä opintojaksoja. Kaikki opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea tehtävien tekemiseen, voivat osallistua tukikurssille. Osallistuminen on pakollista opiskelijoille, jotka ovat
saaneet varoituksen opintojen etenemättömyydestä.
Opiskelijat, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, voivat osallistua tarvittaessa
järjestettävään lukiryhmään, jossa harjoitellaan erilaisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja
sekä opiskelutaitoja yleensä ja pohditaan yhdessä lukivaikeuden merkitystä opiskeluun ja
elämään. Luki-ryhmä on vapaaehtoinen, mutta siihen osallistuminen vaatii sitoutumista
ryhmän toimintaan.
Useissa opintojaksoissa työskennellään varsin käytännönläheisesti ja toiminnallisia oppimistapoja hyödyntäen. Joillekin opiskelijoille luokkamuotoinen opiskelu ei tästä huolimatta
ole toimiva tapa opiskella. Joitakin teoriaopintoja on mahdollista siirtää suoritettavaksi työelämässä. Laajennettu työssäoppiminen vaatii huolellista etukäteissuunnittelua sekä toimivaa yhteistyötä opettajan, työssäoppimispaikan ja opiskelijan kesken.
4.6. Opiston järjestyssäännöt ja opiskelijan velvollisuudet ja oikeudet
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1.
Opistotyöhön osallistutaan säännöllisesti työjärjestyksen tai annettujen tehtävien
mukaisesti. Poissaoloista pidetään kirjaa. Asumisoikeus opistolla perustuu opiskeluun ja opintojen etenemiseen. Opintoja tulee suorittaa vähintään 3 ov/kuukaudessa
(opintotuen saamisen edellytys).
2.
Pääovi avataan klo 7 ja suljetaan viimeistään klo 22.
3.
Vierailuaika opistolla ja asuntolassa on ma - to klo 16 - 21. Vieraiden on poistuttava
klo 21 mennessä. Vieraista tulee ilmoittaa yhteisökasvattajalle etukäteen.
4.
Tupakointi on lain mukaan kielletty kaikkialla opiston alueella: opiston sisätiloissa,
asuntolassa ja opiston käytössä olevilla ulkoalueilla.
Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.
Tupakkatuotteiden luovuttaminen alle 18-vuotiaille on lain mukaan kielletty.
Sähkötupakan käyttö on kielletty opiston alueella.
5.
Päihdyttävien aineiden tuonti, käyttö ja hallussapito opiston alueella on kielletty.
Päihtyneenä esiintyminen opiston alueella on kielletty.
6.
Kaikenlaisten lemmikkieläinten pitäminen opistolla on kielletty.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
16(28)
7.
Vaarallisten aineiden ja laitteiden tuominen opiston alueelle on kielletty.
8.
Sairaustapauksista ja tapaturmista pitää ilmoittaa heti henkilökunnalle.
9.
Häiriön tai onnettomuuden sattuessa on käännyttävä henkilökunnan puoleen ja
noudatettava heidän ohjeitaan. Palohälytystilanteessa noudatetaan erillistä ohjetta.
Turhan palohälytyksen aiheuttaja joutuu korvausvastuuseen.
10. Kanneljärven Opiston alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman kuvissa esiintyvien henkilöiden lupaa on kielletty.
11. Jokainen huolehtii ja vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Oppilaitoksen
kiinteistö, kalusteet ja laitteet ovat Kanneljärven Opiston omaisuutta ja jokainen on
velvollinen huolehtimaan niistä. Tahallinen ja tuottamuksellinen vahingonteko johtaa korvausvastuuseen.
12. Järjestyssääntöjen rikkomisesta ja/tai opistotoimintaa häiritsevästä käyttäytymisestä on teon vakavuuden ja toistuvuuden mukaisesti seurauksena varoitus, määräaikainen tai pysyvä erottaminen asuntolasta tai määräaikainen erottaminen opinnoista. Alaikäisten sääntörikkomuksista ilmoitetaan myös huoltajille.
Opiskelijan velvollisuudet ja oikeudet:
Hyvän opiskelu- ja työilmapiirin sekä työturvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeää noudattaa yhteisiä järjestyssääntöjä.
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.
Työaikoja eli työjärjestyksen aikoja tulee noudattaa. Oppitunnit alkavat ja päättyvät
täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
Poissaoloista ja niiden ilmoittamisesta on erillinen ohjeistus tässä opiskelijan oppaassa (s.
10).
Opintojaksolle osallistumisen peruutukset: Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan opettajalle tai opintosihteerille, mikäli hän ei osallistu sellaiselle opintojaksolle, jolle on ilmoittautunut. Peruutusilmoitus tulee tehdä viimeistään viikkoa (1 vko) ennen kyseisen opintojakson alkua.
Ruokia ja juomia ei saa viedä atk-luokkaan. Tietokoneeseen tai näppäimistölle kaatunut juoma tuhoaa näppäimistön ja sähkölaitteissa neste voi aiheuttaa oikosulun.
Mobiililaitteiden käyttö on sallittu vain opettajan ohjeiden mukaan.
Ruokasaliin mentäessä ulkovaatteet (takki ja hattu) tulee jättää ruokasalin ulkopuolelle.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
17(28)
L 28 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön:
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Asiallisella käyttäytymisellä tarkoitetaan, että kaikkien kouluyhteisössä opiskelevien ja työtään tekevien on osoitettava toisiaan ja oppilaitoksessa vierailevia
kohtaan yleisen sosiaalisen kanssakäymisen edellyttämiä tapoja. Oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus neuvoen ojentaa opiskelijoita, joiden käyttäytyminen ei ole asiallista. Ellei ojentaminen auta, opiskelijaan voidaan kohdistaa kurinpitotoimia. Toista loukkaava tai väkivaltainen käyttäytyminen, epärehellisyys
ja opiskelussa harjoitettu vilppi käsitellään aina kurinpitoasiana, ellei asian
luonne edellytä sen antamista poliisiviranomaisten hoidettavaksi.
4.7. Sora-asiat ja järjestyssääntöjen rikkominen
4.7.1. Järjestyssääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta (L630/98) ja laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L631/1998), sekä näiden perusteella annetuissa asetuksissa. Vapaan sivistystyön
osalta noudatetaan ammatillisen koulutuksen toimintaperiaatteita.
Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitomenettely, jonka voi käynnistää esimerkiksi






opetuksen häiritseminen
kiusaaminen
väkivaltainen tai uhkaava käytös
vilppi
päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen
tupakkalain noudattamatta jättäminen ym.
Opiskelija-asioita käsitellään ensisijaisesti ryhmänohjaajan, opettajan ja opiskelijan kesken, ja tarvittaessa niitä pyritään ratkaisemaan opiskelijahuollollisin keinoin. Ennen varsinaisten kurinpidollisten toimien käyttöä voidaan opiskelijaa puhutella, joka ei ole varsinainen kurinpitotoimi. Tilanteen vakavuus ja tilanteen pitkittyminen huolimatta tilanteeseen
puuttumisesta vaikuttavat kurinpitotoimien käynnistämiseen.
Kurinpitorangaistuksia käytettäessä tarvittava selvitys, kuuleminen
ja päätös dokumentoidaan ja tallennetaan.
4.7.2 Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen opetuksesta
Opetusta häiritsevän, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantavan opiskelijan opettaja voi määrätä poistumaan jäljellä olevien oppituntiensa ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opettaja kirjaa poissaolon sähköiseen läsnäololistaan
ja käy keskustelun asiasta koulutusjohtajan/ryhmänohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja merkitsee oppitunnilta poistamisen opiskelijan tietoihin. Koulutusjohtaja tekee päätöksen mahdollisten jatkotoimien tarpeesta. Päätöksen opiskeluoikeuden epäämisestä tekee rehtori.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
18(28)
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan kieltää enintään kolmen työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa
työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen
vuoksi - taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Poistumismääräyksen opetustiloista/ asuntolatiloista antaa
rehtori. Rehtori vastaa siitä, että tieto opetus-/asuntolatiloista poistamisesta kirjataan.
Osallistuminen työssäoppimiseen voidaan myös kieltää edellä mainituista syistä. Päätöksen tekevät työpaikkaohjaaja ja työssäoppimisen ohjaava opettaja yhdessä. Ohjaava opettaja tiedottaa asiasta koulutusjohtajalle ja vastaa asian kirjaamisesta opiskelijan lisätietoihin.
Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Päättävä elin on monijäseninen toimielin (amot).
Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen tilanteissa,
joissa opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä. Päättävä elin on
monijäseninen toimielin (amot).
4.7.3. Kirjallinen varoitus
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän
1) häiritsee opetusta
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä
4) kieltäytyy (L 951/2011) 34 a § tarkoitetusta huumausainetestiä koskevan
todistuksen esittämisestä, taikka
5) on huumausainetestin perusteella käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on
heikentynyt
Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. Rehtorin päätökseen haetaan muutosta hallintooikeudelta (HL586/1996).
4.7.4. Määräaikainen erottaminen
Jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava, tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi. Ennen määräaikaista erottamista järjestetään kuulemistilaisuus, johon kutsutaan myös alaikäisen huoltaja. Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää monijäseninen toimielin. Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta (HL586/1996).
Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä, tulee tehdä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Rangaistus voidaan laittaa toteen välittömästi tehKanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
19(28)
dystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin päätä. Alaikäisen opiskelijan
saama rangaistus saatetaan hänen huoltajansa tietoon.
4.7.5. Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on (L 951/2011) 32 § tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä. Opiskelijan tulee em. lain mukaan koulutuksen järjestäjän
pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain
(770/1993) mukainen ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoihin sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
Ennen opiskeluoikeiden peruuttamista opiskelijalle on annettavaopinto-ohjausta ja ohjattava häntä tarvittaessa koulutuksen järjestäjän muuhun koulutukseen.
4.7.6. Opiskeluoikeuden pidättäminen
Jos opiskelija kieltäytyy (L 951/2011) 32 §1 tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista tai rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Monijäseninen toimielin tekee päätöksen opiskelijan opiskeluoikeuden pidättämisestä.
4.7.7. Kuulemismenettely
Kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä, opiskelijaa on
kuultava ja tapahtuneesta on hankittava tarpeellinen selvitys. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai asuntolasta on kuultava myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Muista
kurinpidollisista rangaistuksista on myös ilmoitettava alaikäisen huoltajalle. Sinä aikana,
jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan
samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on vapauttanut
opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin sellaisen menettelyn nojalla, joka ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan
rangaista kurinpidollisesti. Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei
hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin
erottaa määräajaksi tai erottaa asuntolasta, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen
liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.
4.7.8. Muutoksenhaku
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle
annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskelusta pidättämistä tai 37, 38 ja 39 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, haetaan
muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
20(28)
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista, haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Päätökseen haetaan oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, jos
päätös koskee
1) opiskelijaksi ottamista
2) 20 §:ssä säädettyä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaa
suunnitelmaa;
3) 21 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä;
4) 31 §:ssä säädettyä opiskeluaikaa tai opiskelijan katsomista eronneeksi;
sekä
5) 34 a §:ssä säädettyä huumausainetestiä koskevan todistuksen
esittämisvelvollisuutta.
Aluehallintoviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen
haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista,
opiskelusta pidättämistä taikka 4 momentissa tarkoitettua asiaa, sekä oikaisu 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tässä momentissa tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä.
Opiskelijan määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden peruuttamista tai opiskelusta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toisin päätä.
Lähteet:






Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
Laki ammatillisesta koulutuksesta lain muuttamisesta 951/2011
Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta L631/1998
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998
Tupakkalaki 20.8.2010
4.8. Koulukiusaaminen ja sen ehkäisy
Kanneljärven Opisto on syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa oppimisyhteisö. Jokaisella on
oikeus tuntea olonsa turvatuksi sekä saada opintoihinsa ja elämäänsä tukea opiskelijatovereiltaan, opettajilta ja muulta henkilökunnalta. Koulukiusaamista ei hyväksytä ja jos sitä
ilmenee, siihen puututaan välittömästi.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
21(28)
4.8.1 Vertaissovittelu eli verso
Kanneljärven Opistolla on käytössä vertaissovittelu- eli verso-toiminta. Vertaissovittelussa
opiskelijat saavat itse selvittää ja sopia keskinäisiä erimielisyyksiä ja esimerkiksi kiusaamistilanteita. Esimerkiksi nimittely, yhteistyövaikeudet ja ryhmän ulkopuolelle jättäminen
ovat versossa sovittavia asioita. Versossa eri osapuolet ratkovat ongelmatilanteen kahden
vertaissovittelijan avulla. Mikäli joku osapuolista kieltäytyy sovittelusta tai asiaa ei sovittelusta huolimatta saada ratkaistua, asia siirtyy henkilökunnan hoidettavaksi.
Sovittelutilauksen voi tehdä kuka tahansa opiston opiskelija tai henkilökunnan jäsen. Tilauksen voi tehdä itselleen tai muille henkilöille: tilauksen syyksi riittää, että epäilee jonkun
pahoittaneen mielensä. Tilauksen tekijän ei siis tarvitse tietää, onko kyseessä kiusaamistapaus tai muu vakava asia vai pelkkä väärinkäsitys.
Tilauslomakkeita ja ohjeita tilauksen tekemiseen löytyy opiston ilmoitustauluilta. Versotilaukset jätetään oppilaskunnan oleskelutilan ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Tilaukseen merkitään aina tilauksen tekijän nimi, mutta nimeä ei välitetä versoon kutsuttavien
tietoon ilman lupaa. Verson ohjausryhmään kuuluvat henkilökunnan jäsenet käsittelevät
tilaukset ja valitsevat kuhunkin tapaukseen sopivat sovittelijat.
Vertaissovittelijoina toimii noin 20 sovittelutoimintaan koulutettua opiston opiskelijaa. Sovittelijoita koulutetaan joka vuosi lisää. Jos kiinnostut sovittelutoiminnasta, ole yhteydessä
äidinkielen opettaja Pauliina Julkuseen, joka vastaa vertaissovittelutoiminnasta.
4.8.2 Kiusaamistilanteeseen puuttuminen
Jos koet tulevasi kiusatuksi toimi seuraavasti:
 toimi heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Mitä nopeammin tilanne otetaan puheeksi, sitä vähemmän loukkauksia ja loukkaantumisia ehtii tapahtua.
 kerro kiusaajillesi, että koet heidän käyttäytymisensä kiusaamisena ja kehota heitä
lopettamaan se TAI tee verso-tilaus. Tilauksen voi tehdä myös nimettömänä (tilauslomakkeita löytyy opiston ilmoitustauluilta).
 jos et uskalla puhua kiusaajillesi yksin, pyydä mukaan ystäväsi tai joku muu tukihenkilö
 jos kiusaaminen ei lopu, kerro siitä ryhmäohjaajallesi, hops-ohjaajallesi tai kuraattorille tai terveydenhoitajalle. He ottavat tämän jälkeen sinun luvallasi vastuun kiusaamisen lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
 älä ryhdy kiusaajiin kohdistuviin vastatoimiin, vaan pyri toimimaan asiallisesti ja
rauhallisesti
Kiusaamistilanteita havainneiden toiminta
 puutu tilanteeseen kehottamalla kiusaajaa lopettamaan ei-toivottu käyttäytyminen
 ole ystävällinen kiusatulle, kannusta häntä ja pyydä häntä mukaan toimintaan
 kerro tilanteesta eteenpäin ryhmäohjaajallesi tai tee verso-tilaus (tilauslomakkeita
löytyy opiston ilmoitustauluilta). Verso-tilauksen voi tehdä myös nimettömänä.
 keskustele havainnoistasi muiden ryhmän jäsenien kanssa tavoitteenasi kiusaamisen lopettaminen
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
22(28)
4.10. Bussiliput ja opiskelijoille maksettavat km-korvaukset
Matkahuolto myöntää seuraavat alennukset etukäteen ostetuista aikuisten kilometritaksan
mukaisista kotimaan matkalipuista, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on vähintään 80
km. Kutakin alennukseen oikeutettua matkustajaa kohden myönnetään vain yksi alennus.
Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortin hankkiminen
Opiskelija voi hankkia Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin Matkahuollon toimipaikoista sekä lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Kortin saa myös VR:n lipunmyynneistä. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä Matkahuollon ja VR:n yhteinen
opiskelijatodistus, jonka voi tulostaa tai pyytää Matkahuollon toimipaikoista tai opiston toimistosta. Opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarra
maksaa 8,00 €. Tarrojen myynti alkaa elokuussa. Syyslukukauden tarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun asti ja lukuvuositarran voimassaolo jatkuu seuraavan
vuoden syyskuun loppuun. Kortin ja tarran voi hankkia mihin aikaan vuodesta tahansa.
Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja opiskelijat




joiden opiskelu on päätoimista
joiden opiskelu kestää vähintään 8 kk (lukuvuosi)
joiden opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa
joilla ei ole palkkatuloja virasta, työsuhteesta tai tuloa yrittäjänä.
10-luokkaa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen.
Tarkempia tietoja lipuista ja lipputuotteista saa osoitteesta www.matkahuolto.fi
Km-korvaukset opintomatkoista
NUVA, TAIDELINJA
0,25 €/km
OPPISOPIMUSOPISKELIJAT:
Kanneljärven Opiston oppisopimustoimiston opiskelijat
0,25 €/km, koulu- ja opintokäyntimatkat
0,25 €/km, jos kuljettaa opiston opiskelijoita
Muun oppisopimustoimiston opiskelijat 0,25 €/km, vain jos kuljettaa opiston opiskelijoita
Opintomatkoja maksettaessa on huomioitu, että autoja on enintään tarvittava määrä.
Peräkärryn käytöstä maksetaan lisäksi 0,07 €/km. Matkat maksetaan opettajan tarkistuksella varustettuna jälkikäteen. Bussiliput korvataan opiskelija-alennuksen mukaan.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
23(28)
4.11. Opintotuki ja koulumatkatuki
Opintotuki
Opintotuki myönnetään päätoimiseen vähintään kahdeksan viikkoa kestävään opiskeluun.
Ammatilliset ja muut toisen asteen opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun opintojen laajuus
on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintoviikkoina, on opiskelun edellyttämän työmäärän oltava vähintään 25 viikkotuntia. Tavanomaisten kotitehtävien tekoon käytettyä aikaa ei oteta huomioon koulutuksen viikkotyömäärää arvioitaessa.
Kela ei myönnä opintorahaa opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään (alle 17-vuotias hakija). Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti.
Opintomenestys
Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät menestymistä opinnoissa. Opintojen
edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään asianomaisia opintoja varten määriteltyä tukiaikaa.
Vaikka opinnot eivät ole edistyneet riittävästi, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos
opiskelija esittää erityisiä syitä, joiden vuoksi opinnot ovat tilapäisesti hidastuneet. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi opiskelijan tai hänen lähiomaisensa sairaus tai opiskelijan
vaikea elämäntilanne. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa myös silloin, kun opiskelija
suorittaa määräajassa Kelan edellyttämät opinnot.
Jos opintosuorituksia ei ole riittävästi, opiskelijalle lähetetään selvityspyyntö. Opintotuen
maksaminen lakkautetaan,



jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön,
jos opiskelija ei esitä hyväksyttäviä syitä opintojen hitaaseen edistymiseen tai
jos opiskelija ei ole asetetussa määräajassa suorittanut häneltä edellytettyjä opintoja.
Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia ei ole lukukauden aikana lainkaan
tai jos opintoja ei ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti. Lisätietoja: www.kela.fi
Opiskelun aikainen palkallinen työssäkäynti vaikuttaa opintotuen määrään. Katso tulorajat
www.kela.fi
Koulumatkatuki
Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Tuki on tarkoitettu
päätoimisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville. Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
24(28)
Myöntämisedellytykset
Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään
10 kilometriä. Omaa autoa käytettäessä matkakustannukset korvataan enintään 100 kilometriltä. Koulumatkan kustannuksien on ylitettävä 54,00 euroa kuukaudessa.
Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin
kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja edellyttäen, että hänellä on
päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka vähintään yhtäjaksoisen 18 päivän ajan.
Jos opiskelija asuu oppilaitoksen asuntolassa eikä näin ollen ole oikeutettu koulumatkatukeen, voi tukea kuitenkin saada työharjoittelun ajalta, mikäli myöntämisedellytykset täyttyvät.
Lisätietoja www.kela.fi
4.12. Kustannukset ammatillisessa koulutuksessa
Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun 58,00 € opiskelijalta ensimmäisen lukukauden
aikana (LANU, ANUVA, ONUVA).
Tutkintoihin sisältyy Hygieniapassi- ja EA-koulutukset. Näistä koulutuksista saatavat kortit
opiskelija lunastaa itse. Hygieniapassi 8 € ja EA-kortti 9 € kpl.
4.13. Opettajien tavoittaminen
Opistossa on kaksi opettajainhuonetta. Nuva-opettajat ja vapaan sivistystyön opettajat
ovat pääsääntöisesti vanhan asuntolasiiven päädyssä toisessa kerroksessa. Peruskoululinjojen opettajat ovat pääsääntöisesti päärakennuksen alakerran opettajainhuoneessa.
Nuva-opettajien postilokerot ovat opettajien huoneessa ns. opiston vanhalla puolella. Peruskoululinjan opettajien postilokerot ovat taloustoimistossa (”lasitoimisto”).
Opettajan tavoittaa sähköpostilla ([email protected]).
Henkilökunnan puhelinnumerot löydät opiston kotisivuilta: www.kannelopisto.fi
4.14. Opiskelijoiden vakuutusturva
Kaikki opiskelijat on vakuutettu LähiTapiolassa opiskeluaikana (oppitunnit, välitunnit, leirit,
kerhotoiminta, koulumatkat) sattuvien tapaturmien varalta. Peruskoululinjan opiskelijat on
vakuutettu ympäri vuorokauden heidän asuessaan opiston asuntolassa. Tapaturman sattuessa ota yhteyttä taloustoimistoon vakuutusilmoituksen täyttämistä varten. Mahdolliset
kulut maksetaan ensin ja korvaus haetaan jälkikäteen kuitteja vastaan vakuutusyhtiöltä.
Poikkeuksena on työssäoppimisjaksolla sattunut tapaturma, jolloin taloustoimistosta saa
vakuutustodistuksen, jolla pääsee ilmaiseksi hoitoon. Työssäoppimisjaksolla opiskelijan
vakuutusturvaan kuuluu myös vastuuvakuutus.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
25(28)
5. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet
5.1. Tuutoriopiskelijat
Toisen vuoden opiskelijoista valitaan tuutoriopiskelijoita, jotka toimivat kaksi lukuvuotta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tukena. Tuutoriopiskelijaksi voi hakea ensimmäisen
opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Tuutoritoimintaa ohjaa yhteisökasvattaja. Tuutoritoiminnasta korvataan vapaasti valittaviin opintoihin 1 - 4 opintoviikkoa. Toiminnan painopiste
on uusien opiskelijoiden opintojen alussa orientaatioviikolla sekä -leirillä ja asuntolan vapaa-ajantoiminnassa. Tuutorikokoukset ja -toiminta painottuu vapaa-aikaan.
5.2. Opiskelijakunta
Kanneljärven Opiston oppilaskuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat.
Oppilaskunnan hallitus muodostetaan kaikkien opiskeluryhmien edustajista. Hallituksen
tehtävänä on toimia Kanneljärven Opiston opiskelijoiden edunvalvojina. Sen lisäksi oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja tuottaa opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa sekä koko
oppilaitoksen yhteisiä toimintapäiviä ja tapahtumia.
Oppilaskunta toimii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa, ja sen hallituksen jäsenet saavat tukea ja koulutusta vastuutehtäviinsä. Oppilaskunnan hallituksessa
toimimisesta saa tärkeitä työelämävalmiuksia. Oppilaskunnan hallituksessa toimiminen
tunnustetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja.
Opiskelijakuntatoiminnan yhteysopettaja lukuvuonna 2013 - 2014 on Petri Oksanen.
6. Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt
1. Asuntolan toimintaohjeet koskevat asuntolassa asuvia opiskelijoita sekä siellä
vierailevia henkilöitä. Jokainen asuntolassa asuva on ensisijaisesti vastuussa toimintaohjeiden mukaisesta asumisesta ja vierailusta. Asuntolassa saavat asua ne
henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus kyseiseksi lukuvuodeksi.
2. Asumisoikeus Kanneljärven opiston opiskelija-asuntolan asumisoikeuden myöntää
rehtori yhdessä yhteisökasvattajan kanssa. Asumisoikeudesta ilmoitetaan kirjeitse. Asumisoikeuden säilymisen edellytyksenä ovat ensisijaisesti opintojen eteneminen sekä järjestyssääntöjen noudattaminen. Opiskelijalla on oikeus asua asuntolassa työjärjestyksen
mukaisesti maanantaista perjantaihin. Asumisoikeus ei pääsääntöisesti koske viikonloppuja, eikä loma-aikoja.
3. Takuuraha Asuntolapaikka varmistetaan maksamalla takuuraha 100€ opiston tilille. Takuuraha palautetaan, kun opiskelijan opiskelu tai asumisoikeus päättyy. Opisto voi pidättää avainpantista osittain tai kokonaan seuraavissa tapauksissa: Avainten katoaminen,
puutteellinen siivoaminen lukuvuoden aikana tai loppuessa, opiston kirjastosta lainattujen
kirjojen katoaminen tai palauttamatta jääminen (korvausvelvoite on uuden kirjan hankintahinnan verran), asuntolan tai opiston irtaimiston tahallinen vahingoittaminen.
4. Avain Opiskelija saa avaimen majoittumispäivänä maksettuaan takuurahan (100€) opiston tilille. Avaimen luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdottomasti kielletty. Opiskelijan
tulee itse huolehtia huoneensa lukitsemisesta.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
26(28)
5. Viikonloppuasuminen ja sunnuntaina saapuminen Opiskelija voi perustellusta syystä anoa viikonloppu- tai sunnuntailupaa opistolla asumiseen. Määräaikaista ja vakituista
viikonloppulupaa anotaan erillisellä lomakkeella ja asumisesta sovitaan yhteisökasvattajan
kanssa. Viikonloppuasuminen on pääsääntöisesti maksullista. Pitkän tai vaikean matkan
päästä saapuvalla opiskelijalla on mahdollisuus anoa lupaa tulla asuntolaan jo sunnuntaina. Tällöin asuntolaan saa sunnuntaina saapua klo 16.00 jälkeen. Alaikäisiltä opiskelijoilta
vaaditaan tähän huoltajan suostumus. Asuntolassa ei järjestetä säännöllistä viikonloppuvalvontaa.
6. Hiljaisuus Asuntolassa tulee välttää melua kaikkina aikoina, jotta opiskelu- ja asumisrauha säilyisivät. Hiljaisuus asuntolassa on klo 22 – 07. Klo 23.00 jälkeen liikkuminen
asuntolan ja oppilaitoksen tiloissa on kielletty.
6. Vieraat ja vierailuajat Asuntolan vierailuaika on ma - to klo 16 – 21. Vieraista tulee ilmoittaa etukäteen yhteisökasvattajalle. Vierailla ei ole oikeutta yöpyä asuntolassa. Poikkeustilanteista tulee sopia etukäteen yhteisökasvattajan kanssa. Asuntolan asukkaat saavat
vierailla toistensa huoneissa klo 23.00 saakka. Yöpyminen toisten huoneissa on kielletty.
7. Siisteys, tilat ja tavarat Asuntolan asukkaiden tulee itse huolehtia oman huoneensa
siisteydestä. Huoneiden siisteyttä seurataan säännöllisin väliajoin. Asukkaat vastaavat
myös kerroksissa sijaitsevien oleskelutilojen siisteydestä ja kunnosta, mm. keittiötilojen tiskeistä. Asukas huolehtii myös loppusiivouksesta lukuvuoden tai asumisoikeuden päättyessä. Puutteellisesta siivouksesta opisto veloittaa takuurahasta siivousmaksua 20
€/siivoustyötunti. Asuntolan omaisuuden rikkoutuessa, asiasta tulee ilmoittaa viipymättä
yhteisökasvattajalle tai talonmiehelle. Tahallisesti aiheutetusta vauriosta tekijä on korvausvelvollinen.
8. Huoneiden luovutus viikonloppukäyttöön Asuntolan huoneet ovat lukuvuoden aikana myös opistolla järjestettävien viikonloppukurssien käytössä. Luovutusajankohdasta ilmoitetaan aina aulan ja kerrosten ilmoitustauluilla saman viikon aikana. Jokainen asukas
on velvollinen siivoamaan huoneensa moitteettomaan kuntoon huoneiden mennessä luovutukseen. Henkilökohtaiset tavarat asukas voi jättää omaan lukolliseen kaappiinsa. Luovutussiivous tarkistetaan luovutusviikon torstaina kello 18.00 alkaen. Luovutussiivousta ei
saa tehdä perjantaina oppituntien aikana.
9. Asuntolatoiminta Asuntolatoimintaan osallistumista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviksi opinnoiksi osana ammatillisten opintojen tutkintoa. Kaikki vapaa-ajalla järjestetty,
ohjattu vapaa-ajantoiminta lasketaan asuntolatoiminnaksi.
Asuntolakokouksiin osallistuminen on jokaiselle asukkaalle pakollista.
10. Tupakointi ja päihteet Tupakointi on tupakkalain nojalla kielletty kaikkialla opiston
alueella. Tupakkatuotteiden hallussa pitäminen on lain mukaan kielletty alle 18-vuotiailla.
Päihteiden (alkoholi, huumeet) hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella on kielletty. Myös tyhjien alkoholipullojen ja -tölkkien säilyttäminen
asuntolassa on kielletty.
11. Seuraamukset Näiden toimintaohjeiden rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat:
kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen asuntolasta/opinnoista tai erottaminen
asuntolasta opintojen loppuajaksi. (Laki ammatillisesta koulutuksesta (951/2011) 35§.)
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
27(28)
7. Ruokailu
Opiskeluviikkoon kuuluvat ruokailut maanantain aamiaisesta perjantain lounaaseen asti.
Ruokailut järjestetään seuraavasti:
Aamiainen
Lounas
Kahvi
Päivällinen
7.45 - 8.15
11.15 - 12.15
13.45 - 14.30
15.45 - 16.15
ei pe
ei pe
Perustutkinnon opiskelijat, peruskoululinjalaiset ja monimuoto-opiskelijat saavat maksuttomat ateriat kouluaikana. Muille Kanneljärven Opiston opiskelijaryhmille ruokailu on maksullinen.
Ateriakorvaus
Jos sinulla ei ole opiskelusta johtuvista syistä mahdollisuutta ruokailla oppilaitoksessa
(maksuton ruokailu) ja sinulle ei tarjota muuallakaan päivittäistä ateriaa esim. työssäoppimis-, lukio- tai ulkomaanvaihtojaksojen ajalta, olet oikeutettu ateriakorvaukseen
Ruokalista on näkyvillä ruokasalin oven ulkopuolella. Ateriakokonaisuuteen kuuluu lämminruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Hinnasto 2013 - 2014
Aamiainen
Vierailijat
Lounas (sis. kahvi)
opiskelijat
Vierailijat ma - pe
Kahvi, tee, kaakao, maito, mehu
Kahvileipä
Päivällinen
opiskelijat
vierailijat ma - to
3,00 €
4,50 €
5,00 €
8,50 €
1,00 €
hinta vaihtelee
4,00 €
7,50 €
Maksuttomaan ateriaan oikeutetut käyttävät ruokasalin tarjoilulinjaston vasenta puolta ja
maksavat ruokailijat oikeaa puolta.
Muistathan tulla ruokailuihin ajoissa. Ruokasaliin ei saa tuoda omia eväitä eikä ruokaa saa
ottaa ruokasalista mukaan. Kahvikuppeja tai muitakaan astioita ei saa viedä ruokasalista
pois. Astiat palautetaan niille varatuille paikoille tiskiä varten.
Allergioista ja erityisruokavalioista on toimitettava lääkärintodistus keittiölle. Ilmoita myös,
jos henkilökohtaisista syistä olet pidempään pois ruokavahvuudesta.
Muistathan jättää ulkovaatteet naulakkoon ruokasalin ulkopuolella.
Kanneljärven Opisto
Opiskelijan opas 2013 - 2014
28(28)
8. Yöpyminen
Majoitus tapahtuu pääasiassa 2 hh omilla liinavaatteilla. Kaikissa huoneissa on vuodevaatteet, WC ja suihku. Osassa asunnoista on solukeittiö ja osassa keittiö on yhteisissä oleskelutiloissa. Varusteena keittiöissä on liesi, kahvinkeitin ja mikroaaltouuni. Astiat on tuotava mukana.
Oppisopimusopiskelijat maksavat yöpymisestä 10,00 €/yö.
9. Pysäköinti
Säilytä autoasi opiston etupihalla. Sisäpiha on tarkoitettu vain henkilökunnan autoille ja jakeluautoille. Talvea varten voit tiedustella toimistosta lämmitystolppapaikkaa,
hintaan 20 € /lukuvuosi.
Kanneljärven Opisto