Kouvolan ohjelma

KUTSU 10.12.2014
KUTSU
KOULUTUSKOKONAISUUS YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEKSI
Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY:t ja TEM:n Kotouttamisen osaamiskeskus
Tavoite: Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tutustuminen työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttajien kotouttaminen –ryhmän yhteydessä toimivan
Kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaan sekä keskeisiin työvälineisiin. Lisäksi
keskeinen osa koulutuskokonaisuutta on maahanmuuton alkuvaiheen asettautumisen
prosessin moniammatillinen kehittäminen kunnissa ja alueilla. Kotoutumisprosessin
alkuvaiheen kehittämistarpeita arvioimalla valmistaudutaan samalla tulevaan
valtakunnalliseen ESR-kauteen, jonka teemana on alkuvaiheen kotouttamisprosessien
sujuvoittaminen eri maahanmuuttajaryhmien näkökulmasta
Kohderyhmä: Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat Hämeen ja KaakkoisSuomen ELY:jen alueella toimivat kotoutumistyön ammattilaiset, alueen TE-toimistot ja
kunnat, kolmannen sektorin keskeiset toimijat, valtiolliset aluehallinnon toimijat, kuten
Kela, verottaja, maistraatti ja poliisissa oleskelulupa- ja kansalaisuusasioita hoitavat.
Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 9:30 - 16:00
Paikka: Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, 45100 Kouvola
Ilmoittautuminen: tarjoilujen (lounas ja kahvi) vuoksi ilmoittauduttava etukäteen
sähköisesti 2.2.2015 mennessä tästä: ILMOITTAUTUMISLINKKI
Koulutuksen toteuttamistapa: Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, koulutuspäivästä
sekä palautettavasta materiaalista. Osallistujille lähetetään ennakkotehtävä, joka on
kaksiosainen 1) tutustuminen Kotouttaminen.fi -sivuilla sijaitsevaan kotouttamisen
osaamiskeskuksen toimintaa kuvaavaan materiaaliin; 2) tutustuminen muuhun
kotouttaminen.fi - sivuilla sijaitsevaan materiaaliin. Tavoitteena on, että
ennakkotehtävien avulla osallistujat virittäytyvät koulutuspäivän sisältöön, ja perusteet
ovat hallussa koulutuspäivän alkaessa.
Palautettava materiaali koostuu 1) koulutuspäivän palautteesta ja 2) päivän aikana
työstettyjen ryhmätöiden palautuksesta.
2 (2)
Koulutuspäivän sisältö
9.30-9.45
Avaus
9.45–10.15
Kotouttamisen osaamiskeskus, alueellinen työ sekä ja
koulutuksen tavoitteet
Annika Forsander, kehittämispäällikkö, Kotouttamisen
osaamiskeskus, TEM
10.15–11.00
Muuttoliike ja maahanmuuttajaväestö tilastojen valossa
Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY:jen alueella
Villiina Kazi, asiantuntija, Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM
11.00–12.00
Lounas (Kouvolan kaupungin talo, Leiviskä)
12.00–12.30
Valtakunnallisen ESR-kauden kehykset: eheään
kotoutumisprosessiin
Sari Haavisto, hankepäällikkö, Kotouttaminen -ryhmä, TEM
12.30–16.00
Johdatusta monitoimijaiseen malliin
Miten huomioidaan perhekokonaisuus?
Anne Alitolppa-Niitamo, erityisasiantuntija, Kotouttamisen
osaamiskeskus, TEM
Eri maahanmuuttajaryhmien alkuvaiheen kotoutumisen
prosessi alueella/kunnassa – olemassa olevan
järjestelmän arviointia ja tulevan suunnittelua
Hannu-Pekka Huttunen, asiantuntijakonsultti, TEM
Kahvi työn lomassa
Moniammatillinen ryhmätyö: Alkuvaiheen prosessit ja
vastuut.
TERVETULOA!