Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Iitti
IKÄIHMISTEN
PALVELUOPAS
2011
Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen
avoinna ma klo 10 – 17, ti – pe klo 10 – 15
Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti
Puh. (03) 818 5555
[email protected]
Järjestämme palvelupäiviä
toiminta-alueemme
kunnissa. Kysy ajankohtaa
PalveluSantrasta.
HARTOLA
Tiedotamme kunnallisista,
yksityisistä ja järjestöjen
tuottamista palveluista:
SYSMÄ
PADASJOKI
HEINOLA
ASIKKALA
HÄMEENHOLLOLA
KOSKI
LAHTI
NASTOLA
IITTI
KÄRKÖLÄ
ORIMATTILA
PUKKILA
MYRSKYLÄ
Päijät-Hämeen hyvin­vointi­
palvelujen kehitys ry
Päijät-Hämeen
alueen kunnat
• kotipalvelu
• siivous
• kotisairaanhoito
• asiointi- ja saattajapalvelut
• päivätoiminta
• omaishoitajan sijainen
• asumispalvelut
• kodin remontit
• pihatyöt
Kerromme myös
etuuksista ja muista
ikäihmisten palveluista
HYVÄ LUKIJA!
Tämä opas auttaa löytämään palvelut ja
toiminnot, joita ikäihmisille tarjotaan
Iitissä.
PalveluSantra auttaa asiakasta löytämään
juuri hänelle sopivat palvelut. Olemme
koonneet yksityisistä palveluntuottajista
rekisterin, jotta palveluja olisi helppo ja
turvallista käyttää. Rekisteriin pääsee vain
PalveluSantran seutuyhteistyöryhmän
hyväksymät palveluntuottajat.
PalveluSantrasta voi tilata kuntakohtaisia
hinnastoja eri palveluista.
Oppaan pääteema on kotona asuminen.
Käytettävissä on kunnallisia ja yksityisiä
sekä yhdistysten, järjestöjen ja seura­
kuntien palveluja, myös yli kunta­rajojen.
Toivomme, että oppaan kautta saatavat
palvelut helpottavat arkipäivässä
selviytymistä monin eri tavoin.
Palveluopas ei kerro kaikkea, mutta siinä
on yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.
Ottakaa yhteyttä! Palveluoppaan tiedot
löytyvät päivitettyinä myös internetistä
osoitteesta www.palvelusantra.info
Kotiin voi saada siivous- ja kotipalvelua,
koti­sairaanhoitoa ja monia muita kotona
asumista tukevia palveluja. Ajoittain voi
tarvita terveys- tai erityispalveluja, kuten
vammais- tai muistisairaiden palveluja.
Monissa elämän­tilanteissa saattaa
kaivata henkistä ja hengellistäkin tukea.
Tieto taloudellisista etuuksista on myös
tärkeää.
Monet yhteistyötahot ovat auttaneet
oppaan syntymistä, lämmin kiitoksemme
teille kaikille.
PalveluSantra
Palvelunvälityskeskus PalveluSantran toiminta käynnistyi vuonna 2003. PalveluSantra välittää tietoa
Päijät-Hämeen alueen palveluista ikääntyville henkilöille ja heidän omaisilleen. Palveluneuvonta on
asiakkaalle maksutonta.
PalveluSantran toimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen hyvin­vointi­palvelujen kehitys ry yhteistyössä Lahden
ja Heinolan kaupunkien, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Peruspalvelukeskus Aavan ja
Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen kanssa. Toiminnan on suunnitellut Päijät-Hämeen ja
Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Toiminnan rahoittavat Päijät-Hämeen alueen kunnat,
RAY ja PalveluSantran rekisterissä olevat palvelun­tuottajat. PalveluSantran toimintaa voi tukea lahjoituksin
Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n kautta.
Ikäihmisten palveluopas ilmestyy vuonna 2011 jokaisessa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys­yhtymän
alueeseen kuuluvassa 14 kunnassa.
Ikäihmisten palveluopas
1
Ikäihmisten palveluopas
Asuminen kotona ............................................................................................... 4
Kotihoitopalvelut . ................................................................................. 4
Palveluntuottajat ................................................................................. 4
Kotona asumista tukevat muut palvelut .............................................. 7
Palvelut kotiin . .................................................................................. 7
Apuvälineet . ....................................................................................... 7
Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt ........................................ 9
Ateriapalvelut . .................................................................................... 10
Hieronta- ja kuntoutuspalvelut ............................................................ 11
Jalka- ja käsihoidot . ........................................................................... 11
Turvapuhelimet ................................................................................... 11
Muut palvelut . ................................................................................... 12
Asiointipalvelu ................................................................................ 12
Kuljetuspalvelu ............................................................................... 12
Lyhytaikaishoito ja -majoitus . .......................................................... 12
Päivätoiminta ................................................................................. 14
Omaishoito ............................................................................................ 14
Omaishoidon tuki ............................................................................... 14
Omaishoitajan sijainen ........................................................................ 15
Järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta .......................................... 15
Vanhusten vuokratalot .......................................................................... 16
Palveluasuminen ................................................................................................ 16
Pitkäaikaishoito ................................................................................................. 19
Terveyspalvelut ................................................................................................. 19
Kunnalliset terveyspalvelut .................................................................. 19
Ajanvaraus lääkärille ........................................................................... 19
Hoitajien vastaanotot ja puhelinneuvonta ............................................ 20
Hoitotarvikkeet ja -välineet .................................................................. 20
Laboratorio . ....................................................................................... 21
Päivystävä lääkäri ............................................................................... 21
Suun terveydenhuolto . ....................................................................... 21
Muu neuvontapalvelu . ........................................................................ 22
Muut terveyspalvelut ............................................................................ 22
Erityispalvelut ................................................................................................... 23
Ikäihmisten palveluopas
2
Ikäihmisten palveluopas
Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet ...................................................... 23
Maahanmuuttajapalvelut . ................................................................... 24
Mielenterveyspalvelut . ........................................................................ 24
Muistisairaiden palvelut . ..................................................................... 26
Päihdepalvelut .................................................................................... 26
Sotainvalidit ja sotiemme veteraanit .................................................... 27
Vammaispalvelut . ............................................................................... 28
Yleinen edunvalvonta . ........................................................................ 29
Toimeentulo ....................................................................................................... 30
Asiakasmaksukatto ............................................................................ 30
Eläkkeensaajien veroneuvonta ............................................................ 31
Kela (Kansaneläkelaitos) ..................................................................... 31
Eläkeasiat ....................................................................................... 31
Eläkkeensaajien asumistuki ............................................................. 31
Eläkettä saavan hoitotuki ................................................................ 31
Sairaanhoitokulujen korvaaminen .................................................... 32
Kotitalousvähennys verotuksessa ....................................................... 32
Oikeusapu .......................................................................................... 32
Puolison pitkäaikaishoidon maksu ...................................................... 33
Talous- ja velkaneuvonta . ................................................................... 33
Toimeentulotuki .................................................................................. 33
Vapaa-aika . ......................................................................................................... 34
Liikuntapalvelut . ................................................................................. 34
Palvelukeskukset ................................................................................ 35
Vapaaehtoistoiminta .......................................................................................... 35
Hengellinen toiminta . ....................................................................................... 36
Iitin seurakunta ................................................................................... 36
Muita seurakuntia ............................................................................... 36
Hyvä tietää ......................................................................................................... 37
Asiakaslaki eli laki sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista . .................................................................... 37
Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista .............................. 37
Iitin vanhus- ja vammaisneuvosto ....................................................... 38
Aakkosellinen palveluhakemisto .................................................................... 39
Tärkeitä puhelinnumeroita . ................................................................... takakansi
Ikäihmisten palveluopas
3
Asuminen kotona
•tavaroiden nouto ja myynti
•rakennus- ja kodintarvikkeiden kierrätys
•asioinnit, saatot
Useimmat ikäihmiset haluavat asua
Mursketie 1 B, 15860 Hollola
omassa kodissa mahdollisimman pitkään. puh. (03) 785 3000, 040 517 6852
Tarvittaessa kotiin voi saada koti­hoito­
Humana & Remedium Oy
palveluja. Niitä ovat kotipalvelu, koti­
•siivous
sairaan­hoito ja muut palvelut, jotka
•kotipalvelu, kotiutuspalvelut
tukevat selviytymistä kotona.
•lääkehuolto, haavahoidot, insuliinija muut pistoshoidot, katetroinnit,
Kotipalvelu auttaa niitä, joiden on vaikea
verenpaineen ja verensokerin seuranta
selviytyä tavallisesta arkie­lämästä kotona •asioinnit, saatot, ulkoilu
•pienet kodin kunnossapito- ja
ilman apua. Syynä voi olla sairaus,
korjaustyöt
vamma tai muu vastaava asia. Koti­palvelu
•huonekalujen kasaukset
avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka
•muutto- ja kuljetuspalvelut
liittyvät asumiseen, henkilö­kohtaiseen
•kodin tietotekniikan ja elektroniikan
asennus ja käytön opastus
hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun
Paasikivenkatu
6 as. 51, 15110 Lahti
tavan­omaiseen elämään.
www.hure.fi
Kotisairaanhoito auttaa henkilöitä, joiden puh. 044 292 9726
Kotihoitopalvelut
yksilöllinen terveyden- ja sairaanhoito on
tarkoituksen­mukaista järjestää heidän
omassa kodissaan.
Ilpo Tenhunen Tmi
•piha- ja lumityöt
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt,
myös apuvälineasennukset
•kiinteistönhoito
•mökkien talvihuollot
Tuoppikuja 2, 17200 Vääksy
www.koti.phnet.fi/rempat
puh. (03) 752 7331, 040 705 5721
Palveluntuottajat
Käytettävissä on kuntayhtymän,
yksityisten ja yhdistysten tarjoamia
kotihoitopalveluja, myös yli kuntarajojen.
Hollolan Kierrätyskeskus
•siivous
•muutot, muuttolaatikoiden vuokraus
•kuolinpesien tyhjennys ja siivous
Kotihoitopalvelut
Ikäihmisten palveluopas
4
diabeteshoitajan palvelut
•asioinnit, saatot, ulkoilu
Asikkalantie 8, 17200 Vääksy
www.eijabouras.fi
ma-pe klo 8-16
puh. 044 572 3079, 044 700 5400
Katin Siivous- ja kotiapu Tmi
•siivous
•ruuanlaitto, pyykinpesu, vaatehuolto
•pienet pesuavut
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•pienet kodin kunnossapito- ja
korjaustyöt
•kuljetuspalvelut asiointeihin
•pienet piha- ja lumityöt
Vehkosillantie 239, 15560 Nastola
puh. 044 262 6449
Kotipalvelu Laura Korhonen
•siivous
•kotipalvelu, kotiutuspalvelut
•lääkehuolto, haavahoidot
•insuliini- ja muut pistoshoidot
•verenpaineen ja verensokerin seuranta
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•kodin juhlien järjestäminen
Ritaniemenkatu 6 E 11, 15240 Lahti
puh. 040 960 5096
Kausalan Kiinteistö- ja
Siivouspalvelu Oy
•siivous
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
•likakaivojen tyhjennykset ja
viemärien aukaisut
•pihatyöt, pihakantojen jyrsintä
•lumityöt (koneellinen auraus)
•myös kesämökkien kiinteistönhoito
•kiinteistönhoidon päivystys 24h
Kanervatie 1-3, 47400 Kausala
puh. siivous 040 865 3963
puh. kiinteistönhoito 0400 555 103
puh. loka-auto 040 765 9134
Lahden Remonttipalvelu
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
Paistekatu 2, 15340 Lahti
puh. 040 541 7284
Lahden Startti / Apu-Matami
•kotisairaanhoito, kotiutuspalvelut
•pesu- ja kylvetysapu
•pyykinpesu, vaatehuolto
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•kuljetukset asiointeihin
Vanhatie 51, 18300 Heinola kk
www.apumatami.fi
puh. 0440 183 532
Koti- ja hoivapalvelu Siskot Ay
•siivous
•pesu- ja kylvetysapu
•ruuanlaitto
•pienet korjausompelut
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•pienet pihatyöt
Konttilantie 301, 47400 Kausala
puh. 040 716 1873, 040 525 7373
Leena Viitala Tmi
•siivous
•muuttotyhjennykset
•ruuanlaitto, pyykinpesu, vaatehuolto
•asioinnit, saatot, ulkoilu
Jokuentie 97 D, 47400 Kausala
puh. 0400 655 042
Kotipalvelu Eija Bouras Ky
•siivous
•kotipalvelu, kotisairaanhoito
•muistihoitajan ja
Ikäihmisten
Kotihoitopalvelut
palveluopas
5
www.nettimuori.net
puh. 044 352 4440
Manna ry
Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
www.manna.fi
Säyhteen, Hiisiön ja Vuolenkosken alueet
•kotipalvelu
puh. 044 599 6674
•kotisairaanhoito
puh. 050 559 6646
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin kotihoitoyksikkö
Jussintie 5, 47400 Kausala
Iitin kotihoito auttaa päivittäisissä
toiminnoissa apua tarvitsevia ikäihmisiä
•jotka eivät selviydy arjesta omaisten tai
muiden palveluiden avulla ja /tai
•joiden huolenpito ja hoito vaatii
erityistä ammattitaitoa
Metsänhoito ja kotipalvelu Niittylä
•siivous
•ruuanlaitto, leipominen
•pyykinpesu, vaatehuolto, ompelutyöt
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
•piha- ja lumityöt, puiden kaato
•mökkitalkkari- ja ulkoaluepalvelut
Laidunpolku 3, 47520 Iitti
puh. 0400 754 657, 040 588 8003
Uudet asiakkaat kotihoidonohjaajan kautta
puh. 044 729 7670
Kotihoidon tiimit
Etelä-Iitti:
puh. 040 732 6367
Keskusta:
puh. 040 754 7545
Pohjois-Iitti:
puh. 0400 750 084
Nastamark Oy
•asioinnit, konsultointi
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
Keskustie 1, 15550 Nastola
www.nastamark.fi
puh. (03) 762 1099, 040 735 6606
Säännöllinen kotihoito
puh. 040 707 0353
Tukipalvelut
puh. 040 440 6592
Nastolan kotiapu Tmi Sirpa Liljeström
•siivous
•kotipalvelu, kotiutuspalvelut
•hoivatyöt (lähihoitaja)
muun avun yhteydessä
•piha- ja lumityöt
•kiinteistönhoito
Haperotie 3, 15550 Nastola
puh. 040 354 9498
Pesula Pyykkimuija
•pesulapalvelut, myös kemiallisen ja
nahkapesun välitys
•valko- ja kirjopyykki
•mattojen, petauspatjojen, peittojen ja
verhojen pesu
•pyykin nouto ja vienti
•vaatteiden korjaus
Nettimuori
•avustava palvelu: huonekalujen,
•tietokoneen ja netin käyttöopastus
mattojen, verhojen paikoilleen laitto
•nettikurssit yksin tai pienessä ryhmässä Keskustie 1, 15550 Nastola
•etäkurssit netin kautta
www.pesulupyykkimuija.fi
•tietokoneen siivous ja ohjelmien päivitys puh. (03) 762 1099, 040 721 0151
Vuorosuontie 4, 18100 Heinola
Kotihoitopalvelut
6
•asioinnit, saatot
Koulukatu 8, 18100 Heinola
puh. 044 555 1272
Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy
•siivous
•kotisairaanhoito, kotiutuspalvelut
•ilta- ja yöhoito
•pesu- ja kylvetysapu
•ruuanlaitto, pyykinpesu, vaatehuolto
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•kiinteistönhoito
•kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
•piha- ja lumityöt
Kurukatu 6, 15950 Lahti
www.kotiapu.fi
puh. 0400 253 096
Si-Ku Tmi
•kotisairaanhoito, kotiutuspalvelut
•ilta- ja yöhoito
•pesu- ja kylvetysapu
•ruuanlaitto
•asioinnit, saatot, ulkoilu
Jahtikatu 8 E 19, 15610 Lahti
puh. 040 517 2882
Kotona asumista tukevat
muut palvelut
Päijät-Hämeen Lähihoito
•siivous
•kotipalvelu, kotiutuspalvelut
•lääkehuolto, haava- ja insuliini­
pistoshoidot, verenpaineen ja
verensokerin seuranta
•ilta- ja yöhoito
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•kuljetuspalvelut asiointeihin
Vahravuorentie 27, 18150 Heinola
www.phl.fi
puh. 045 671 6289
Palvelut kotiin
Apuvälineet
Apuvälineet helpottavat ja lieventävät niitä
rajoituksia, joita vamma tai sairaus tuo
jokapäiväiseen elämään.
Sievä-System 2000 Tmi
•siivous, mattojen, tekstiilien laakapesu,
lattiavahaus
•kotipalvelu, ilta- ja yöhoito
•asioinnit, saatot, ulkoilu
•piha- ja lumityöt
Koivulantie 21, 16160 Okkeri
puh. 050 573 8274
Liikunnalliset ja
toiminnalliset apuvälineet
Arjen Apuvälineet Ulla.E.
•apuvälineiden myynti, kuljetus,
asennus ja huolto
•apuvälinearvioinnit, ohjaus,
käytön opastus
•terveydenhoitotuotteiden myynti
Kauppakatu 5, 18100 Heinola
www.arjenapuvalineet.net
puh. (03) 714 1455, 044 330 5510
Siivouspalvelu I. Sahanen Oy
•siivous
•ruuanlaitto, pyykinpesu
•kylvetysapu
Kotihoitopalvelut • Palvelut kotiin
7
Auron Lahden Fysteam
•apuvälinetarpeen arviointi
•apuvälineiden kuljetus, käytön opastus
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
www.auron.fi
puh. 010 292 1250
Kuulovammaisten apuvälineet
Fystek Oy
•apu- ja toimintavälineiden tarpeen
arviointi, hankinta, asennus ja
käytön opastus
•asunnon muutostyöt
•apu- ja toimintavälineiden
kierrätyspalvelu
Rauhankatu 3 as. 42, 15110 Lahti
puh. 050 555 1173
Neuvontapuhelin
maanantaisin klo 9-15
puh. (09) 5803 370
Kuuloliitto
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
www.kuuloliitto.fi
puh. (09) 5803 830
Kuulokeskus
ajanvaraus ma-pe klo 9-15
puh. (09) 5803 211
Kuusaan Kuuloset ry
Toimitila Etappi
Urheilukentäntie 3, 45700 Kuusankoski
ma-to klo 9-15, pe klo 9-13
•kuulonhuollon huoltotarvikkeita
•tietoa ja materiaalia
•kuulontutkijan vastaanotto 1 x kk
•kuulolähipalvelun vastaanotto
puh. (05) 374 5215
Lahden Startti / Apuvälinepalvelut ja
esteetön asuminen
•apuvälinetarpeen kartoitus
•apuvälineiden myynti (myös varaosat),
kuljetus, asennus ja käytön opastus
•apuvälinehuolto, myös
asiakkaan kotona
•kodin muutostyöt
Askonkatu 9 C 2. krs, 15100 Lahti
www.lahden-startti.com
puh. 044 532 9837
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
PHKS:n kuulokeskus
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin terveysasema
Apuvälinepalvelut
Iitintie 29, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
•apuvälinetarpeen arviointi
•sovitus ja käytön opastus
•huolto- ja korjauspalvelut
ajanvaraus/puhelinaika
ma-to klo 12-13
puh. (03) 819 4071, 044 440 6583
Neuvonta ja ohjaus
•kuulontutkijat (audionomit)
ti, to ja pe klo 7.30-9
puh. (03) 819 2331
•kuulolaiteasiat ajanvarauksella
ma-pe klo 9.30-11.30
puh. (03) 819 2201
•korvakappalevalmistus
puh. (03) 819 2652
Palvelut kotiin
8
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
Kuntoutusohjaaja
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
varmimmin ma klo 9-10
puh. (03) 819 2516
Asuntojen korjausavustukset
ja muutostyöt
Korjausavustukset ja -neuvonta
Korjausavustuslain nojalla kunnan
tekninen toimi myöntää korjausavustuksia
yli 65-vuotiaille. Hakuaika on maalishuhtikuussa.
www.ara.fi
Näkövammaisten apuvälineet
Näkövammaisten Keskusliitto ry
www.nkl.fi
Apuvälinekeskus Aviris
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
www.aviris.fi
puhelinpalvelu ma-pe klo 9-16
puh. (09) 3960 4700
Iitin kunta
www.iitti.fi
Yhteispalvelupiste Monitori
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
avoinna ma klo 8-17, ti-pe klo 8-15
puh. 020 6159 618
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Salpausselänkatu 30 A, 45100 Kouvola
www.kasun.fi/pohjois-kymen.html
toimisto avoinna ma-to klo 10-14
•aluesihteerin palvelut
•äänilehdet
puh. (05) 360 3121
Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22, 47400 Kausala
Kiinteistömestari
puh. 020 6159 783
Vanhustyön Keskusliitto ry
Korjausneuvoja Arja Hinkkanen
Suunnittelutoimisto Hinkkanen Ky
Kauppakuja 2, 47200 Elimäki
www.vtkl.fi
•avustusasioiden neuvonta
•korjaus- ja kustannusarvioinnit
•korjaussuunnittelu
•myös kotikäynnit
ma-pe klo 8-16
puh. (05) 377 6777, 040 545 2096
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
Kuntoutusohjaaja
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
puh. (03) 819 4825
Kotitalousvähennys
verotuksessa Ks. sivu 32
Palvelut kotiin
9
Asunnon muutostyöt
Remonttipalvelut
Iitin sosiaalitoimi
Ilpo Tenhunen Tmi
•vesisertifikaatti
Tuoppikuja 2, 17200 Vääksy
www.koti.phnet.fi/rempat
puh. (03) 752 7331, 040 705 5721
Asunnon muutostöitä voi hakea sosiaali­
toimen kautta, jos on vamman tai
sairauden vuoksi pitkä­aikaisesti erityisiä
vaikeuksia asumisessa. Tavanomaisia
asunnon muutos­töitä ovat muun muassa
luiskien asennus, ovien levennys ja
ammeen poisto. Kiinteitä apu­välineitä
ovat esim. tuki­kahvat, nosto­laitteet, pien­
hissien asennus ja hälytys­järjestelmät.
Nämä vammais­palvelu­lakiin perustuvat
muutos­työt ovat mahdollisia iästä, tuloista
tai varallisuudesta riippumatta.
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Lahden Startti / Apuvälinepalvelut ja
esteetön asuminen
•kodin esteetön asuminen -kartoitukset
•kodin muutostyöt
Askonkatu 9 C, 2. krs, 15100 Lahti
www.lahden-startti.com
puh. 044 532 9837
Kausalan Kiinteistö- ja Siivouspalvelu Oy
Kanervatie 1-3, 47400 Kausala
puh. 0400 555 103
Lahden Remonttipalvelu
Paistekatu 2, 15340 Lahti
puh. 040 541 7284
Lisäväriä Kirsti Nahirnyj
•maalaus, tapetointi
Kaarlonkatu 6 B 19, 15210 Lahti
www.lisavaria.fi
puh. 045 113 8142
Nastamark Oy
Keskustie 1, 15550 Nastola
www.nastamark.fi
puh. 03) 762 1099, 040 735 6606
Ateriapalvelut
Aterioiden kotiinkuljetus on mahdollista
esimerkiksi silloin, kun ei itse pysty
huolehtimaan ruokailusta ja liikkuminen on
vaikeata kodin ulkopuolelle.
Peruspalvelukeskus Aava
Nastola-Iitti kotihoito, tukipalvelut
Soratie 2, 15550 Nastola
www.phsotey.fi
Kotihoidon koordinaattori
puh. 044 440 6592
Palvelut kotiin
10
Hieronta- ja kuntoutus­palvelut
Auron Lahden Fysteam
•yksilö- ja ryhmäfysioterapia
•toimintaterapia, akupunktiohoidot
•liikuntaryhmät
•veteraanien tuettu
kotona kuntoutuminen
•veteraanien päiväkuntoutus
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
www.auron.fi
puh. 010 292 1250
Kausalan Kuntoutus Oy
•fysioterapia, kuntoutus
•hieronta, akupunktiohoidot
•kuntosali
•ryhmäjumpat
•palvelut myös kotiin
Rautatienkatu 15, 47400 Kausala
www.kausalankuntoutus.com
puh. (05) 326 1520
Terapiakeskus Fysakos
toimipisteet:
Vuorikatu 25, 15110 Lahti
Rauhankatu 3, 15110 Lahti
www.fysakos.fi
•fysioterapia, hieronta
•fysioterapiaryhmät (vain Vuorikatu 25)
•akupunktiohoidot
puh. (03) 752 3244, 040 720 0027
Jalka- ja käsihoidot
Hotelli24 Oy /
Hyvinvointihotelli Tallukka
•jalka- ja käsihoidot
Tallukantie 1, 17200 Vääksy
www.tallukka.fi
puh. (03) 888 81, 044 380 8523
Kotipalvelu Eija Bouras Ky
•jalka- ja käsihoidot
Asikkalantie 8, 17200 Vääksy
www.eijabouras.fi
ma-pe klo 8-16
puh. 044 572 3079, 044 700 5400
Turvapuhelimet
Turvallisuutta lisäämään voi tilata turva­
puhelimen. Turvapuhelimen avulla voi
hälyttää apua kotiin ympäri vuorokauden,
jos tulee hätätilanne. Myös monet laite­
valmistajat vuokraavat tai myyvät laitteita.
Peruspalvelukeskus Aava
Nastola-Iitti kotihoito
Soratie 2, 15550 Nastola
www.phsotey.fi
Kotihoidon koordinaattori
puh. 044 440 6592
Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164, 00300 Helsinki
www.esperi.fi
•turvapuhelinpalvelu
puh. 010 408 8117
Mainio Vire Oy
Ratapihantie 11, 00520 Helsinki
www.mainiovire.fi
•turvapuhelinpalvelu
puh. 020 581 3481
Palvelut kotiin
11
Muut palvelut
Asiointipalvelu
Asiointireittiliikenne
Kutsutaksia käytetään asiointikuljetuksiin.
Reitit kulkevat eri puolilla Iittiä ti-pe.
Reittitiedustelut ja lisätiedot
Koulusihteeri
puh. 020 615 9735
Palvelusihteeri
puh. 020 615 9774
tai vaihde 020 615 9600
Lyhytaikaishoito ja -majoitus
Lyhytaikaishoidon syitä voivat olla muun
muassa terveydentilan ja lääkityksen
seuranta, kuntouttaminen, yksinäisyys tai
hoitavan omaisen vapaan järjestäminen.
Lyhytaikaishoitoa toteutetaan eri tavoin,
joita ovat lomapaikkajakso, esim. kaksi
viikkoa hoitopaikassa tai jaksoittain
toistuen esim. kolme viikkoa kotona
ja yksi laitoksessa (ns. intervallihoito).
Lyhytaikaishoito on maksullista.
Lyhytaikaishoitoa
Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelua voi harkinnanvaraisesti
saada tulojen ja varallisuuden perusteella,
henkilö, jolla on liikuntaeste eli vaikeaa
päästä esim. asioimaan. Tuki perustuu
sosiaalihuoltolakiin ja sitä haetaan
Nastola-Iitti kotihoidon kautta.
Ks. myös Vammaispalvelut sivu 28
Peruspalvelukeskus Aava
Nastola-Iitti kotihoito
www.phsotey.fi
Soratie 2, 15550 Nastola
Kotihoidon koordinaattori
puh. 044 440 6592
tarjoavat yksiköt
Iltatuuli Kausala / Demik Oy
Heikintie 10, 47400 Kausala
www.iltatuuli.com
puh. (05) 5353 000, 044 583 5463,
040 770 2618
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n
Johanna-koti
Kariniemenkatu 22, 15140 Lahti
www.johannakoti.nettisivut.fi
•palvelutalo
puh. 044 261 5163, (03) 752 0670,
044 261 5162
•muistisairaiden ryhmäkoti
puh. 044 261 5164, (03) 752 1148,
044 261 5162
Mallusjokisäätiön Mallusjoen
Lepokoti
Mallusjoentie 349, 16450 Mallusjoki
www.lepokoti.fi
puh. (03) 871 550, (03) 871 5513
Muut palvelut
12
•1 lyhytaikaishoitopaikka
Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 775 2444
Manna ry:n Mannakodit 1-3
Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
www.manna.fi
•myös muistisairaiden intervallipaikka
puh. 050 599 6667
Saarnikoti Oy
Iso-Evonraitti 81-83, 16900 Lammi
www.saarnikoti.fi
•myös intervallihoito
puh. (03) 672 2111
Parikanniemisäätiön
Palvelukoti Vanha-Tuusjärvi
Viikinäistentie 35, 19210 Lusi
www.parikanniemi.fi
puh. (03) 883 820, 0400 747 568
Lyhytaikaismajoitus
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
Vuodeosasto 1
•1 intervallipaikka
muistisairaiden yksikössä
puh. (03) 819 4045
Vuodeosasto 2
•1 intervallipaikka hoivayksikössä
•18-paikkainen lyhytaikaishoidon
yksikkö, johon sairaanhoidolliset kriteerit
puh. (03) 819 4046
Osastonhoitaja
puh. 044 440 6594
Onnela
Jussintie 5, 47400 Kausala
•hoiva- ja muistisairaiden yksikkö
•2 lyhytaikaishoitopaikkaa
Sairaanhoitaja
puh. 044 729 7259, 044 729 7256
Hotelli24 Oy /
Hyvinvointihotelli Tallukka
•lyhytaikainen hotellimajoitus
Tallukantie 1, 17200 Vääksy
www.tallukka.fi
puh. (03) 888 81, 044 380 8523
Manna ry:n Lomapaikat Mummola
Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
www.manna.fi
puh. 050 599 6667, 0400 877 069
Rakennusyhtymä
Kalevi ja Pentti Porvari Oy /
Kullasmarinan loma-asunnot
•tilapäismajoitus (Padasjoki ja Heinola)
•asuntojen vuokraus
Kullasvuorenkuja 1, 17500 Padasjoki
www.kullasmarina.fi
puh. 0500 352 442
Palvelukeskus Koivulehto
Jussintie 5, 47400 Kausala
•tuettu palveluasuminen
Muut palvelut
13
Päivätoiminta
Päivätoiminnalla pyritään säilyttämään
ikääntyneen ihmisen toimintakyky hyvänä
mahdollisimman pitkään. Toiminta on
kuntouttavaa, sosiaalisia yhteyksiä
ylläpitävää ja virkistävää.
Päivätoimintaa tarjoavat yksiköt
Harjulan Setlementti ry
Harjula-keskus
Harjulankatu 7, 15150 Lahti
www.harjulansetlementti.fi
•avoin päivätoiminta
•harraste- ja vertaisryhmät
•teemaluennot, tilaisuudet, tapahtumat
•vapaaehtoistoiminta
puh. (03) 872 5130, (03) 872 5136
Manna ry
Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
www.manna.fi
•ti klo 9-15
•myös kylvetyspalvelu
puh. 050 599 6673, 050 599 6667
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Nastola-Iitti kotihoito
Soratie 2, 15550 Nastola
Palvelukeskus Koivulehto
Jussintie 5, 47400 Kausala
tiedustelut
Kotihoidon koordinaattori
puh. 044 440 6592
Omaishoito
Omaishoidon tuki
Kunta voi myöntää omais­hoidon tukea
vanhuksen, vammaisen tai sairaan
henkilön hoidosta kotona, mistä omais­
hoitaja ja kunta tekevät sopimuksen.
Omais­hoidon tuki muodostuu hoidettavan
tarvitsemista palveluista sekä hoitajan
saamasta hoito­palkkiosta, vapaasta ja
hoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio
on veronalaista tuloa. Palkkion suuruus
riippuu hoidon vaativuudesta ja
sitovuudesta. Hoitajat ovat tapaturma­
vakuutettuja ja heillä on oikeus kolmeen
vapaa­päivään kuukaudessa. Hoitaja voi
olla omais­hoidettavan omainen tai muu
läheinen henkilö.
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Hoidettava alle 65-vuotias
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Hoidettava yli 65-vuotias
Nastola-Iitti kotihoito
Soratie 2, 15550 Nastola
Kotihoidon koordinaattori
ma-pe klo 9-15
puh. 044 440 6592
Muut palvelut • Omaishoito
14
Omaishoitajan sijainen
Omaishoitaja voi saada sijaisen kotiin
hoitamaan läheistään. Käytettävissä
on yksityisten tarjoamia omaishoitajan
sijaispalveluja.
Omaishoitajan sijaisuuksia
tarjoavat palveluntuottajat
Sievä-System 2000 Tmi
Koivulantie 21, 16160 Okkeri
puh. 050 573 8274
Siivouspalvelu I. Sahanen Oy
Koulukatu 8, 18100 Heinola
puh. 044 555 1272
Si-Ku Tmi
Jahtikatu 8 E 19, 15610 Lahti
puh. 040 517 2882
Humana & Remedium Oy
Paasikivenkatu 6 as. 51, 15110 Lahti
www.hure.fi
puh. 044 292 9726
Kotipalvelu Eija Bouras Ky
Asikkalantie 8, 17200 Vääksy
www.eijabouras.fi
puh. 044 572 3079, 044 700 5400
Kotipalvelu Laura Korhonen
Ritaniemenkatu 6 E 11, 15240 Lahti
puh. 040 960 5096
Lahden Startti / Apu-Matami
Vanhatie 51, 18300 Heinola kk
www.apumatami.fi
puh. 0440 183 532
Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy
Kurukatu 6, 15950 Lahti
www.kotiapu.fi
puh. 0400 253 096
Päijät-Hämeen Lähihoito
Vahravuorentie 27, 18150 Heinola
www.phl.fi
puh. 045 671 6289
Järjestö- ja muu omaishoidon
tukitoiminta
Omaishoitajien kuntoutuskurssit
Kurssitiedustelut ja hakulomakkeet
KELA
www.kela.fi
Kuntoutus
ma-pe klo 8-18
puh. 020 692 205
Muu tukitoiminta
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Hämeentie 105 A, 5. krs
00550 Helsinki
www.omaishoitajat.fi
•sosiaalisesti tuetut lomat
puh. 020 780 6533
•omaishoitajien kuntoutuskurssit
puh. 020 780 6513
•omaishoidon neuvonta
puh. 020 780 6599
Omaishoito
15
Iitin seurakunta
Diakoniatoimisto
Ravitie 2, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
•keskustelutukea, neuvontaa ja
sielunhoitoa
Diakoniatyöntekijä tavattavissa
puh. 050 387 1648, 050 387 1645
Kymenlaakson Omaishoitajat
ja Läheiset ry
•neuvonta, omaisten ryhmät,
virkistys, kotikäynnit
puh. 050 491 6646
Päijät-Hämeen Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Rautatienkatu 23 A 19, 15110 Lahti
www.phomaishoitajat.com
•virkistys, vertaistuki, ohjaus, neuvonta
puh. 050 469 4209
Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Lahden Invakeskus ry
Hämeenkatu 26 A, 3. krs, 15140 Lahti
•järjestöjen palvelukeskus
puh. (03) 734 1565
•järjestöjen sähköinen palveluopas
www.neuvokas.org
Vanhusten vuokratalot
Omatoiminen, itsenäinen asuminen
vuokra-asunnoissa ikäihmisille ja
veteraaneille. Tarvittaessa niihin voi tilata
kuntayhtymän, yksityisten, ja yhdistysten
tarjoamia kotihoitopalveluja.
Iitin Ehtookotiyhdistys ry
Iitin Ehtookoti
Varsatie 4, 47400 Kausala
puh. (05) 885 2500
Iitin kunta
Iitin vuokratalot Oy
PL 32 (Rautatienkatu 22),
47401 Kausala
Vanhusten rivitalot, Heikintie 5
•19 asuntoa
•yksiöitä ja kaksioita, 33-45 m2
puh. 0206 159 764, 0206 159 765
Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys ry
•19 asuntoa Ruotutie 6 ja 2 B
tiedustelut
puh. 0400 218 797
Palveluasuminen
Palveluasuminen on kodinomainen
vaihto­ehto silloin, kun ei pysty enää
asumaan omassa kodissa palvelujen
ja tuki­toimien turvin eikä silti tarvitse
laitoshoitoa.
palvelu­taloissa, palvelu­kodeissa ja
ryhmä­asunnoissa. Palvelu­asunnot ovat
esteettömiä liikkua ja turvallisia. Niissä on
saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa
ja muita palveluita.
Palveluasumista järjestetään esimerkiksi
Iitin kunnalla on omia ja ostopalvelun
Omaishoito • Vanhusten vuokratalot • Palveluasuminen
16
kautta palveluasuntoja. Hakemukset
palvelu­asuntoihin käsittelee Iitti-Nastolan
alueen SAS-työryhmä, joka selvittää,
arvioi ja sijoittaa asumispalvelua
tarvitsevat henkilöt.
Palveluasumisyksiköitä
Asukasvalinnat SAS-työryhmän
esityksestä
Onnela
Jussintie 5, 47400 Kausala
•tehostettu palveluasuminen
•25 palveluasuntoa
Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 775 2444
Palvelukeskus Koivulehto
Jussintie 5, 47400 Kausala
•tehostettu kotihoito
•39 asuntoa, 31-47m2
Vastaava sairaanhoitaja
puh. 040 775 2444
Toiminnanjohtaja
puh. 040 746 8235
Henkilökunta
puh. 040 594 0953
Tiedustelut ja hakemukset
Peruspalvelukeskus Aava
Soratie 2, 15550 Nastola
www.phsotey.fi
Nastola-Iitti asumispalvelujen
koordinaattori
puh. 040 534 3916
Hakeutuminen suoraan
palveluasumisyksikköön
Attendo MedOne Hoiva Oy
Hoivakoti Wellamo
Tarjantie 57, 15950 Lahti
www.attendo.fi
•tehostettu ja muistisairaiden
palveluasuminen
•4 ryhmäkotia, yhteensä 60 paikkaa
•omat huoneet 21,5-49 m²,
lisäksi yhteistilat
puh. 0400 282 576
Iitin Ehtookotiyhdistys ry
Iitin Ehtookoti
Varsatie 4, 47400 Kausala
Erkkilän palvelutalo, (Varsatie 6)
•1 paikka, tehostettu kotihoito
•12 paikkaa, tehostettu palveluasuminen Hollolan palvelutaloyhdistys
Huili ry
puh. (05) 885 2525
Terveystie 25, 15870 Hollola
www.huili.fi
Kymen Kotihoito Oy
•57 palveluasuntoa 40-61 m²
Ruskola-koti
•tuettu palveluasuminen
Ruotutie 12, 47400 Kausala
www.kymenkotihoito.fi
•omat huoneet, lisäksi yhteistilat
•6 paikkaa, tehostettu palveluasuminen, puh. (03) 875 8202
muistisairaiden yksikkö
Palveluasuminen
17
Iitin Ehtookotiyhdistys ry
Iitin Ehtookoti
Varsatie 2-6, 47400 Kausala
•68 palveluasuntoa, joista
21 Osmolassa, 35,5-55,5 m²
24 Maijalassa, 24,5-42 m²
23 Erkkilässä:
ryhmäkoti 11 paikkaa, 14,5-42 m²
hoivayksikkö 12 paikkaa, 17-39 m²
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
•omat kodit, lisäksi yhteistilat
puh. (05) 885 2525
Iltatuuli Kausala / Demik Oy
Heikintie 10, 47400 Kausala
www.iltatuuli.com
•16 palveluasumispaikkaa
•tehostettu ja muistisairaiden
palveluasuminen
•omat huoneet 15-22 m²
• lisäksi yhteistilat 275 m²
•turvallinen sisäpiha
puh. (05) 5353 000, 044 583 5463,
040 770 2618
Kotipalvelu Kaiku
Ryhmäkoti Koivurinne
Suivantie 10, 17200 Vääksy
www.kotipalvelukaiku.fi
•6 palveluasumispaikkaa
•tehostettu palveluasuminen
•omat huoneet, 14-22 m²,
lisäksi yhteistilat
puh. 050 355 5086, 050 348 4197
Lahden Vanhainkotiyhdistys ry:n
Johanna-koti
Kariniemenkatu 22, 15140 Lahti
www.johannakoti.nettisivut.fi
•palveluasunnot 41 paikkaa
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
•omat kodit 19-38,5 m², lisäksi yhteistilat
puh. 044 261 5163, (03) 752 0670,
044 261 5162
•muistisairaiden ryhmäkoti, 8 paikkaa
•tehostettu palveluasuminen
puh. 044 261 5164, (03) 752 1148,
044 261 5162
Mallusjokisäätiön Mallusjoen
Lepokoti
Mallusjoentie 349, 16450 Mallusjoki
www.lepokoti fi
•58 palveluasumispaikkaa, joista
14 muistisairaiden ryhmäkodissa,
15 tehostetun palveluasumisen
yksikössä,
26 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
palveluasunnoissa
3 tukiasuntoa
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
•1-2 hengen huoneita,10,5-41 m²,
lisäksi yhteistilat
puh. (03) 871 550, (03) 871 5513
Manna ry:n Mannakodit 1-3
Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
www.manna.fi
•43 palveluasumispaikkaa, joista
19 muistisairaille
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
•omat huoneet 7,5-44 m²,
lisäksi yhteistilat
puh. 050 599 6667
Parikanniemisäätiön
Palvelukoti Vanha-Tuusjärvi
Viikinäistentie 35, 19210 Lusi
www.parikanniemi.fi
•23 palveluasuntoa, 14-36 m²
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
puh. (03) 883 820, 0400 747 568
Palveluasuminen
18
Saarnikoti Oy
Iso-Evonraitti 81- 83, 16900 Lammi
www.saarnikoti.fi
•9 palveluasumispaikkaa
•tuettu ja tehostettu palveluasuminen
•omat huoneet, 12-24 m²
•lisäksi yhteistilat
puh. (03) 672 2111
Pitkäaikaishoito
Laitoshoito on tarpeen, kun ikääntynyt
ihminen ei selviydy runsaan kotihoidon,
muiden palveluiden ja tukitoimien avulla
kotona tai palveluasunnossa. Syynä
voivat olla toimintakykyä merkittävästi
alentavat pitkäaikaiset sairaudet tai
vammat.
Pitkäaikaishoidon yksiköitä
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
Vuodeosasto 1
Unikko
•18 potilaspaikkaa
Kotipesä
•14 potilaspaikkaa, joista
1 intervallipaikka
puh. (03) 819 4045
Vuodeosasto 2
Aku
•18 potilaspaikkaa
•akuutti- ja pitkäaikaishoidon yksikkö
Kaarisilta
•15 potilaspaikkaa, joista
1 intervallipaikka
puh. (03) 819 4046
Osastonhoitaja
puh. 044 440 6594
Terveyspalvelut
Ajanvaraus lääkärille
Kunnalliset terveyspalvelut
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
ajanvaraus
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. (03) 819 4062
Pitkäaikaishoito • Kunnalliset terveyspalvelut
19
Uusittavat reseptit
Voi viedä asuinkunnan apteekkiin
tai terveys­asemalle. Jos uusiminen
sovittu lääkärin kanssa, reseptit voi
jättää terveys­asemalla niille varattuun
laatikkoon. Jos reseptissä selvitettävää,
jätettävä potilas­toimistoon/asioimis­
pisteeseen. Uusimisaika 1 viikko.
Reseptiä noudettaessa todistettava
henkilöllisyys.
tiedustelut
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. (03) 819 4062
Hoitajien vastaanotot ja
puhelinneuvonta
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
Aikuisvastaanotto
•diabetes-, elintapa- ja
verenpaineneuvonta
•haavan hoito, rokotukset,
korvien huuhtelu
Ajanvaraukset vastaanotoille
puh. (03) 819 4062
Terveydenhoitaja
•ajanvarauksella ma-pe klo 10-11
Sairaanhoitaja
•ajanvarauksella klo 9.15-15 ja ilman
ajanvarausta ma-pe klo 14-15
Astmahoitaja
•ajanvarauksella ti klo 12-16
Reumahoitaja
•ajanvarauksella keskiviikkoisin
Sydänhoitaja
•ajanvarauksella torstaisin
Diabeteshoitaja
puhelinaika ma-pe klo 8-9
puh. 0400 718 213
Rokotuksista vastaava
terveydenhoitaja
ajanvaraus ma-pe klo 11.30-12.15
puh. 044 440 6696
Hoitotarvikkeet ja -välineet
Säännöllisesti tarvittavia hoitotarvikkeita
kuten katetreja, avannepusseja, vaippoja
ja diabetesta sairastavien päivittäisiä
tarvikkeita voi tiedustella terveysasemalta.
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
Diabetesvälinejakelu
ilman ajanvarausta
ti ja pe klo 11-12
puh. 0400 718 213
Hoitotarvikejakelu
•avanneasiat, katetrit yms.
avoinna
kk:n pariton ke klo 13-14
puh. (03) 819 4062
•sidetarvikkeet ja vaipat,
jakelu ajanvarauksella
puhelinaika/ajanvaraus
kk:n parillinen ke klo 13-14
puh. 0400 750 084
Kunnalliset terveyspalvelut
20
Laboratorio
Näytteitä otetaan oman terveysaseman
lähetteellä.
Iitin terveysasema
Näytteenotto
Iitintie 29, 47400 Kausala
avoinna
•ma-to klo 8-12.30 ja pe klo 8-11.30
•ajanvaraus ma-to klo 13-15
puh. 040 553 6377
Päivystävä lääkäri
Päivystys
Henkilöllä on kiireellisen avun tarve (ajan
tarve saman päivän aikana).
Ajanvarauksella
•ma-pe klo 8-16
Iitin terveysasema
Iitintie 29, Kausala
puh. (03) 819 4062
•ma-pe klo 16-22
•la ja su klo 8-22
Nastolan terveysasema
Pekkalantie 12-14, 15560 Nastola
puh. (03) 819 4190
Ilman ajanvarausta
•ma-pe klo 8-16
Iitin terveysasema
Iitintie 29, Kausala
puh. (03) 819 4062
•ma-pe klo 16-22
•la ja su klo 8-22
Nastolan terveysasema
Pekkalantie 12-14, 15560 Nastola
puh. 819 4190
•ma-su klo 22-08
Päijät-Hämeen keskussairaala
Päivystyspoliklinikka
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
puh. (03) 819 2385
tai
Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C, 45750 Sairaalamäki
puh. 020 615 1730
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuoltoon kuuluu
hampaiden tutkimus ja hoito sekä
suusairauksien ennaltaehkäisy, hoito
ja neuvonta.
Hätätapaukset
Iitin hammashoitola
Kauppakatu 22, 47400 Kausala
ajanvaraus/neuvonta
ma-pe klo 8-13
puh. (03) 819 4047
Henkilöllä on välittömän hoidon tarve
(sairauskohtaus, tapaturma). Ota yhteys
hätänumeroon 112 tai hakeudu muutoin
seuraaviin tahoihin
Päivystävä hammaslääkäri
Kiireellistä hoitoa tarvitseville (esim.
hammassärky, proteesin aiheuttama
haava tai tulehdus).
Kunnalliset terveyspalvelut
21
Arkisin
•ma, ke ja pe klo 8-8.30
mielellään soitto ensin
Iitin hammashoitola
Kauppakatu 22, 47400 Kausala
puh. (03) 819 4047
Viikonloppuisin ja juhlapyhinä
ajanvarauksella
•la-su klo 9-12
Lahden kaupunginsairaala
Harjukatu 48, 15110 Lahti
puh. (03) 818 4910
Muu neuvontapalvelu
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
Fysioterapia
avoinna
ma-to klo 8-16, pe klo 8-13
ajanvaraus/puhelinaika
ma-to klo 12-13
puh. (03) 819 4071, 044 440 6583
Psykiatrinen sairaanhoitaja
•myös ajanvaraukset psykiatrille
ajanvaraus ma-pe klo 8-9
puh. (03) 819 4067, 040 846 9228,
040 521 0259
Toimintaterapia
Palvelukeskus Koivulehto
Jussintie 5, 47400 Kausala
ma-to klo 8-16, pe klo 8-14.15
Toimintaterapeutti
puh. 044 440 6589
Muut terveyspalvelut
Kouvolan Lääkäriasema Ky
www.kouvolanlaakariasema.fi
Kauppalankatu 6 A, 45100 Kouvola
puh. 020 743 9301
Väinöläntie 14, 45200 Kouvola
puh. 020 743 9300
Kouvolan Lääkärikeskus Oy
Siltapuistonkatu 1
45700 Kuusankoski
Kouvolan Lääkärikeskus
Kalevankatu 13 (Lääkäritalo)
45100 Kouvola
www.laakarikeskus.net
puh. 010 397 1010
Medilaser Oy Lahti
•silmäkirurgia
Vuorikatu 23, 15110 Lahti
www.medilaser.fi
puh. (03) 878 500
Mehiläinen Oy
Lääkärikeskus Lahti
Sairaala Lahti
Sibeliuksenkatu 6 C, 15110 Lahti
www.mehilainen.fi
puh. (03) 825 5100
Plus Terveys Nastolan Lääkärikeskus
Pekkalantie 20, 15560 Nastola
www.nastolanlaakarikeskus.fi
puh. (03) 762 4551
PlusTerveys Oy
Diakonialaitoksen silmäklinikka
Vuorikatu 9, 15110 Lahti
puh. (03) 813 2300
Kunnalliset terveyspalvelut • Muut terveyspalvelut
22
Terveystalo Lahti
Aleksanterinkatu 13, 15110 Lahti
www.terveystalo.com
puh. 030 6000
Terveystalo Kouvola
Kouvolankatu 20, 2. krs, 45100 Kouvola
www.terveystalo.com
puh. 030 6000
Silmäkirurgia
Kauppalankatu 5 A 8, 45100 Kouvola
puh. (05) 535 4224
Erityispalvelut
Iitin seurakunta
Eerolantie 1, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
Kirkkoherranvirasto avoinna
Erilaisissa elämän kriisitilanteissa voi ottaa ma-pe klo 9-13
yhteyttä kuntayhtymän, seurakunnan tai
puh. (05) 829 3323
eri järjestöjen ylläpitämiin palveluihin.
Päivystävä pappi
•sielunhoitoa ja keskustelua
AA-auttava puhelin
•tiedustelut kirkkoherranvirastosta
www.phnet.fi/public/aapuhelin
•keskusteluapua alkoholiongelmissa
Diakoniatyöntekijät
•joka päivä klo 9.30-12 ja
•henkinen, hengellinen ja taloudellinen
joka ilta klo 18.30-21
kriisiapu
puh. (03) 734 2228
puh. 050 387 1648, 050 387 1645
Al-Anon -auttava puhelin
Kirkon Palveleva puhelin
www.phnet.fi/public/aapuhelin
su-to klo 18-01
•alkoholiongelmaisten läheisille
pe ja la klo 18-03
•ma, ti, to klo 18-21
•keskusteluapua nimettömänä ja
puh. 050 435 9996
luottamuksellisesti
puh. 01019-0071 (ppm tai mpm)
Helmi ry:n Tukipiste
www.mielenterveyshelmi.fi
Palveleva netti
•keskusteluapua mielenterveysasioissa
•vastaus 5 päivän kuluessa
•pe klo 16-20, la ja su klo 10-14
evl.fi/palvelevanetti
puh. (09) 8689 0727
Kriisipalvelut ja auttavat
puhelimet
Muut terveyspalvelut • Erityispalvelut
23
Lahden ensi- ja turvakoti
Mustamäenkatu 74, 15610 Lahti
www.lahdenensijaturvakoti.fi
•kriisipuhelin ympäri vuorokauden
puh. (03) 875 090
Peluuri
www.peluuri.fi
•tietoa ja tukea ongelmapelaajille ja
heidän läheisilleen
•arkisin klo 12-18
puh. 0800 100 101
Päijät-Hämeen
Mielenterveysseura ry
Lahden Seudun Kriisikeskus
Mariankatu 19 B 28, 15110 Lahti
www.lahdenkriisikeskus.fi
ajanvaraus
•ma-pe klo 9-12
puh. (03) 877 660
Päijät-Hämeen
sosiaalipsykiatrinen säätiö
Tukipiste
Vesijärvenkatu 15, 1. krs, 15140 Lahti
www.phsospsyk.fi
•keskusteluapua ilman ajanvarausta
puhelimitse tai Tukipisteessä
•ke-su klo 14-21 (ma-ti suljettu)
puh. 040 149 7862
Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi
Valtakunnallinen kriisipuhelin
•ma-pe klo 9-06, la klo 15-06,
su klo 15-22
puh. 01 019 5202
Maahanmuuttajapalvelut
Maahanmuuttaja-asioissa on
mahdollisuus saada neuvontaa ja
ohjausta sekä tulkki- ja käännöspalveluja.
Kotkan Tulkkikeskus
Karhulantie 46, 48600 Karhula
puh. 040 564 5998
Lahden seudun tulkkikeskus
Saimaankatu 64, 4. krs, 15140 Lahti
www.lahti.fi/sote
viranomaisen tilauksena,
ajanvaraus puhelimitse
ma-pe klo 8-15.30
•tulkkipalvelut
puh. (03) 818 3282
•käännöspalvelut
puh. (03) 818 3286
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveysongelmissa ota ensisijaisesti
yhteys terveysasemaan. Sieltä ohjataan
tarvittaessa jatkohoitoon.
Verkkokriisikeskus
www.tukinet.net
Erityispalvelut
24
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
Ajanvaraus lääkärille
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. (03) 819 4062
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin kunnantalo
Rautatiekatu 20, 47400 Kausala
Psykiatrinen sairaanhoitaja
•myös ajanvaraukset psykiatrille
ajanvaraus ma-pe klo 8-9
puh. 040 846 9228, 040 521 0259
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
www.phsotey.fi
Lahden psykiatrian poliklinikat
•psykiatrinen erikoissairaanhoito
lääkärin lähetteellä
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15
Toimipisteet
Kauppakatu 14, 5. krs, 15140 Lahti
puh. (03) 819 4900
Vapaudenkatu 6, 4. krs, 15110 Lahti
puh. (03) 819 4923
Terapiakeskus Fysakos
Rauhankatu 3, 15110 Lahti
www.fysakos.fi
•psykoterapiapalvelut
•yksilö-, pari- ja perheterapiat
•fysioakustinen hoito
•myös kotikäynnit
puh. 040 822 0987
Mielenterveyspalveluja
täydentävä toiminta
Omaiset mielenterveystyön tukena
Päijät-Hämeen yhdistys ry
Mariankatu 19 B 36, 6. krs, 15110 Lahti
www.omaiset.fi
•tukea omaisille
•ma-to klo 9-17 (pe suljettu)
puh. (03) 781 7066
Pohjois-Kymen Mielenterveysyhdistys Pohjatuuli ry
Kalevankatu 30 A 6
45100 Kouvola
•vertaistuki, jäsenillat
•virkistystoiminta
puh. (05) 372 0353, 050 366 3095
Päijät-Hämeen
Mielenterveysseura ry
Lahden Seudun Kriisikeskus
Mariankatu 19 B 28, 15110 Lahti
www.lahdenkriisikeskus.fi
•kriisityön palvelut
ajanvaraus ma-pe klo 9-12
puh. (03) 877 660
Päijät-Hämeen Mielenterveystyön
Tuki MIETE ry
Kerintie 2, 15100 Lahti
www.phmielenterveystuki.fi
•toimintaa kuntoutujille ja läheisille
•vertaistuki, virkistystoiminta
•avoin kahvila- ja päiväryhmätoiminta
avoinna ma-su klo 11-16, la suljettu
puh. (03) 734 6461, 044 575 7610
Erityispalvelut
25
Päijät-Hämeen
sosiaalipsykiatrinen säätiö
Vesijärvenkatu 15, 4. krs, 15140 Lahti
www.phsospsyk.net
•ma-pe klo 8.30-12
puh. (03) 589 7400
Muistisairaiden palvelut
Muistin heikkenemiseen liittyvissä
kysymyksissä voi neuvoa ja apua saada
kunta­yhtymän, yhdistysten ja yksityisten
tarjoamista palveluista.
Neuvonta, ohjaus
Muistiliitto ry
Luotsikatu 4, 00160 Helsinki
www.muistiliitto.fi
•ma-to klo 10-14
puh. (09) 622 6200
•maksuton Vertaislinja tukipuhelin
muistisairaiden läheisille
•joka päivä klo 17-21
puh. 0800 9 6000
•Vertaislinja -keskustelualue
www.muistiliitto.fi>keskustelu
Kouvolan seudun Muisti ry
Hallituskatu 7 B, 45100 Kouvola
www.kouvolanseudunmuisti.fi
•ohjaus, neuvonta
•vertaistukiryhmät
•virkistystoiminta
puh. 040 523 9697
Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry
Hämeenkatu 9 A 23, 15110 Lahti
www.ph-dementiayhdistys.fi
•päivystys ma ja pe klo 9-12
•neuvonta, ohjaus, koulutus
puh. (03) 735 1681
•Muistiluotsi-projekti:
sopeutumisvalmennuskurssit,
ensitietopäivät ja vertaistukiryhmät
puh. 044 504 3030, 050 407 2254
•LaaVa-tukiprojekti: kuntouttava
vertaistukitoiminta varhain
muistisairauteen sairastuneille ja
heidän omaisilleen
puh. 044 304 3001, 050 569 6311
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
PHKS:n neurologian klinikka
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
•muistisairaanhoitaja
puh. 044 719 5854, (03) 819 4855
Palveluasuminen Ks. sivu 16
Päivätoiminta Ks. sivu 14
Päihdepalvelut
Päihdeongelmissa ota yhteys Iitin sosiaali­
toimistoon, terveysasemaan, Kouvolan
A-klinikkaan tai muihin toimipisteisiin.
Sieltä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon.
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
ajanvaraus lääkäreille ja hoitajille
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. (03) 819 4062
Erityispalvelut
26
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Kouvolan A-klinikka
Oikokatu 2 B 7, 45100 Kouvola
www.a-klinikka.fi/kouvola
päivystys, ilman ajanvarausta
ma-pe klo 8.15-11
ajanvaraus
ma-to klo 8.15-16, pe klo 8.15-14
•mahdollisuus alkoholikatkaisuhoitoon
katkaisuhoitoasemalla
puh. (05) 743 2200
Iitin seurakunta
Diakoniatoimisto
Ravitie 2, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
•keskustelutukea, neuvontaa ja
sielunhoitoa
•ruoka-avustukset
Diakoniatyöntekijä
puh. 050 387 1648, 050 387 1645
Terapiakeskus Fysakos
Rauhankatu 3, 15110 Lahti
www.fysakos.fi
•päihdekuntoutus
puh. 040 822 0987
Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä
Ridasjärven päihdehoitokeskus
Kylä-Katilantie 181, 05950 Hyvinkää
www.ridis.info
•laitosmuotoinen päihdekuntoutus
•jatkohoito tai hakeutuminen suoraan
puh. (019) 426 7700, (019) 426 7738
paikkavaraukset ma-pe klo 8-16
puh. (019) 426 7737 tai (019) 426 7738
Sotainvalidit ja sotiemme
veteraanit
Etuudet ja avustukset
Sodissa rintamatehtävissä olleet miehet
ja naiset eli rintamaveteraanit, sotainvalidit
ja heidän omaisensa voivat saada valtion
ja kuntien myöntämiä etuisuuksia. Niitä
ovat muun muassa rintamasotilaseläke,
rintama­lisä, ylimääräinen rintamalisä,
kuntoutus, suun ja hampaiden hoidon
korvaus ja asunnon korjausavustukset.
Palvelut
Sotainvalidilla, jolla on vähintään 20 %:n
haitta-aste, on mahdollisuus saada
lounas­seteleitä, kotihoitoa ja tuki­palveluja
kunta­yhtymän kotihoidon kautta.
Peruspalvelukeskus Aava
www.phsotey.fi
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
•veteraanikuntoutus
ma-to klo 8-15, pe klo 8-14
puh. (03) 819 4062
Erityispalvelut
27
Nastola-Iitti kotihoito
Kotihoidon koordinaattori
Soratie 2, 15550 Nastola
puh. 044 440 6592
Kymen Sotavammaisten
Tukiyhdistys ry
Sotainvalidien neuvontapalvelu
Kauppalankatu 25 B 19,
45100 Kouvola
•myös leskille ja puolisoille
Sosiaalineuvoja
puh. 020 776 1715
Vanhustyön Keskusliitto ry
Korjausneuvoja Arja Hinkkanen
Suunnittelutoimisto Hinkkanen Ky
Kauppakuja 2, 47200 Elimäki
www.vtkl.fi
•avustusasioiden neuvonta
•korjaus- ja kustannusarvioinnit
•korjaussuunnittelu
•myös kotikäynnit
ma-pe klo 8-16
puh. (05) 377 6777, 040 545 2096
•kuljetuspalvelu, saattajapalvelu,
palveluasuminen, päivätoiminta,
sopeutumisvalmennus
•henkilökohtaisen avun järjestäminen
•taloudellinen tuki asunnon muutostöihin
ja apuvälineiden hankkimiseen
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Päijät-Hämeen henkilökohtaisen
avun keskus APURI
Vapaudenkatu 23 A 4. krs, 15140 Lahti
•henkilökohtaisen avustajan etsiminen ja
välittäminen vaikeavammaisille
•tuki- ja neuvontapalvelut
puhelinajat
•ma-pe klo 8-9, äkilliset sijaistarpeet,
peruutukset ja muut kiireelliset asiat
•ma-to klo 10-12,
neuvonta ja ajanvaraus
asioinnit iltapäivisin ajanvarauksella
puh. (03) 818 2039, (03) 818 11 vaihde
Kehitysvammapalvelut
Vammaispalvelut
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain
mukaisesti kunta järjestää palveluja ja
tukitoimia vammaiselle henkilölle. Tarjolla
on myös seurakunnan palveluja.
Vammaispalvelut
Iitin seurakunta
Eerolantie 1, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
•kerho- ja leiritoiminta
•kyyditykset rovastikunnallisiin
kehitysvammaisten tapahtumiin
Diakoniatyöntekijät
puh. 050 387 1645
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Erityispalvelut
28
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
KELA
Vammaisten tulkkauspalvelukeskus
•puhelinneuvonta, päätökset
•ma-pe klo 10-15
puh. 020 634 2808
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Tulkkitilaukset
Etelä-Suomen välityskeskus
•ma, ti, to, pe klo 8-16, ke klo 8-18
puh. 020 634 5500
tekstipuhelin 020 634 5501
tekstiviesti 020 634 5502
[email protected]
Eteva-kuntayhtymä
Ronninkuja 1, 16980 Ronni
www.eteva.fi
•kuntoutus, asumispalvelut, työ- ja
päivätoiminta, perhe- ja lyhytaikaishoito
•hakeutuminen asuinkunnan
sosiaalityöntekijän kautta
puh. 040 304 7827
Carea
Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjankorventie 19
45740 Kuusankoski
www.kyeh.fi
puh. vaihde 020 6159 000
•erityishuollon neuvola, kuntoutus ja
tutkimus, asumispalvelut, perhehoito,
päivä- ja työtoiminta
•palveluun hakeutuminen Iitin
vammaispalveluiden kautta
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 8.30-10
puh. 020 6159 180
Vammaisten tulkkauspalvelut
Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on
oikeus käyttää tulkkauspalveluita.
Yleinen edunvalvonta
Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä
edunvalvojan henkilölle, joka ei itse
kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan
taloudellisia asioitaan.
Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen
uskotun henkilön voi määrätä itse.
Kouvolan oikeusaputoimisto
Edunvalvontayksikkö
Keskikatu 9, 45100 Kouvola
•ma-pe klo 9-15
puh. 010 365 2530, 050 382 3170
Kymenlaakson maistraatti
Kouvolan yksikkö
PL 113, (Vuorikatu 1), 45101 Kouvola
www.maistraatti.fi
•holhousasiat
ma-pe klo 9-16.15
puh. 071 873 0181
Erityispalvelut
29
vuoksi. Uskotun henkilön voi määrätä
jokainen itse. Valtuutus tehdään kirjallisesti
testamentin tapaan.
Edunvalvontavaltuutus
www.om.fi
Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä
voi etukäteen varmistaa, kenet haluaa
huolehtimaan taloudellisista ja muista
itseään koskevista asioista, kun oma
toiminta­kyky heikkenee esim. sairauden
Lisätietoja:
Oikeusaputoimisto, asianajajat ja
maistraatti
Toimeentulo
Asiakasmaksukatto
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakas­maksuille on säädetty vuotuinen
enimmäis­määrä, maksu­katto. Se
tarkoittaa, että kun henkilö on kalenteri­
vuoden aikana maksanut asiakas­maksuja
vähintään 633 € (v. 2011), loppu­vuoden
avo­palvelujen käyttö on maksutonta ja
laitos­hoidon maksuista saa huomattavan
alennuksen.
Maksukaton laskemiseen kelpaavat
seuraavat maksut
(ei yksityiset palvelut):
• vuosimaksut ja käyntimaksut
terveyskeskuslääkärin luona
• sairaalan poliklinikkakäynnit ja
päiväkirurgia
• yksilökohtainen fysioterapia ja
kuntoutushoito
•sarjahoito
• lyhytaikainen laitoshoito ja sen
perusmaksu
•yö- ja päivähoito
Maksujen kertymistä voi seurata itse
kahdella tavalla: niin, että säilyttää kaikki
maksu­kuitit tai hankkii sen lisäksi asiakas­
maksu­kortin, johon merkitään kaikki
maksu­kattoon sisältyvät maksut.
Kun maksukatto on tullut täyteen,
asiakkaan tulee hakea vapaa­korttia
maksettujen tositteiden perusteella.
Vapaa­kortti­hakemuksen liitteineen voi
toimittaa terveys­asemalle tai PäijätHämeen keskus­sairaalaan. Vapaa­kortti on
aina esitettävä.
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin terveysasema
Iitintie 29, 47400 Kausala
Lisätietoa ja hakemusten käsittely
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
puh. (03) 819 3990
Erityispalvelut • Toimeentulo
30
Eläkkeensaajien vero­neuvonta
Kymenlaakson verotoimisto
Kauppamiehenkatu 4, 10. krs,
45100 Kouvola
www.vero.fi
avoinna ma-pe klo 9-16.15
puh. vaihde (05) 237 41
puhelinneuvonta
ma-pe klo 9-16.15
puh. 020 697 002
Kela (Kansaneläkelaitos)
www.kela.fi
Iitin yhteispalvelu Monitori
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
avoinna ma klo 8-17, ti-pe klo 8-15
tuloa. Sen myöntämiseen ja määrään
vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet,
vuositulo ja omaisuus.
puhelinneuvonta
puh. 020 692 202
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki tukee pitkä­
aikaisesti sairaan tai vammaisen ihmisen
asumista ja hoitoa kotona. Tukea
maksetaan eläkettä saavalle henkilölle,
•jonka toimintakyky on alentunut
vähintään vuoden ajan ja
•joka lisäksi on toisen henkilön hoivan ja
hoidon tarpeessa tai
•jolle sairaudesta tai vammasta aiheutuu
erityiskustannuksia.
KELAN PALVELUNUMEROT
puhelinneuvonta ma-pe klo 8-18
Tuen määrä on porrastettu kolmeen
luokkaan riippuen avun tarpeen tai erityis­
kustannusten määrästä. Tuki on verotonta
tuloa. Sen myöntäminen ei riipu tuloista ja
varallisuudesta.
Eläkeasiat
puhelinneuvonta
puh. 020 692 211
asiakirjojen postitus
Kela, PL 19, 46801 Myllykoski
puhelinneuvonta
puh. 020 692 202
Eläkkeensaajien asumistuki
Asumistukea voivat hakea pienituloiset
eläkkeensaajat, jotka asuvat vuokra- tai
omistusasunnossa. Tuki on verotonta
Toimeentulo
31
Sairaanhoitokulujen korvaaminen
Sairausvakuutus korvaa osan yksityisen
sairaanhoidon kuluista. Sairaan­hoito­
korvausta voi hakea seuraavista kuluista:
•yksityislääkärin, myös
hammaslääkärin palkkiot
•maksut yksityislääkärin määräämistä
tutkimuksista ja hoidoista
•lääkekulut
•matkakulut
puhelinneuvonta
puh. 020 692 204
Muita Kelan palvelunumeroita
puhelinneuvonta ma-pe klo 8-18
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
puh. 020 692 203
Kuntoutus
puh. 020 692 205
Omaisen kuolema
puh. 020 692 208
Kotitalousvähennys
­verotuksessa
Jos ostaa palvelua tai palkkaa kotiin
jonkun tekemään työtä, kustannukset
voi osittain vähentää omasta verostaan.
Vähennystä saa enintään 3000 €
vuodessa ja vähennyksen oma­vastuu on
100 €. Vähennys on henkilö­kohtainen eli
avio­puolisot voivat saada vähennyksen
kumpikin erikseen. Vähennys­oikeus on
myös lapsilla, jotka ostavat palvelua
vanhemmilleen.
Vähennykseen oikeuttaa yksityinen
(ei kunnallinen)
•kotitaloustyö
•hoiva- ja hoitotyö
•asunnon kunnossapito- ja
peruskorjaustyö
•tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien
laitteiden asennus, kunnossapito ja
opastus
Maksajan tarkistettava, että työn
tekevä yritys tai yrittäjä kuuluu
ennakkoperintärekisteriin.
•www.ytj.fi
•puh. 020 697 030
Kymenlaakson verotoimisto
Kauppamiehenkatu 4, 10. krs, 45100
Kouvola
www.vero.fi
avoinna ma-pe klo 9-16.15
puh. vaihde (05) 237 41
puhelinneuvonta
ma-pe klo 9-16.15
puh. 020 697 002
Oikeusapu
Oikeusapua annetaan varattomille,
vähä­varaisille ja keski­tuloisille erilaisissa
oikeudellisissa asioissa, esim. testamenttija perun­kirjoitus­asiat, velallisen, velkojan
tai takaajan oikeus­apu.
Toimeentulo
32
Kouvolan oikeusaputoimisto
Kauppalankatu 43 D, 45100 Kouvola
www.oikeus.fi/oikapu/kouvola
ajanvaraus
ma-pe klo 8-16.15
puh. 010 366 0280, 050 542 6421
Puolison pitkäaikaishoidon
maksu
Jos pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevan
puolison tulot ovat suuremmat kuin kotiin
jäävän puolison, niin heidän tulonsa
lasketaan yhteen ja hoitomaksun osuus
on enintään 42,5 % yhteenlasketuista
tuloista. Tällä turvataan kotiin jäävän
puolison toimeentulo. Asiaa voi tiedustella
laitoksen sosiaalityöntekijältä.
Talous- ja velkaneuvonta
Toimeentulotuki
Toimeentulotuki täydentää muuta sosiaali­
turvaa. Se on viimesijainen eli turvaa
välttämättömän, tarpeen mukaisen
toimeen­tulon, jos se ei muulla tavoin
järjesty. Tukea haetaan kirjallisesti.
Peruspalvelukeskus Aava
Iitin sosiaalitoimisto
Rautatienkatu 20, 47400 Kausala
www.phsotey.fi
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-12
Palvelusihteerit
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 729 7270, 044 729 7271
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo 11-12
puh. 044 440 6578
Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan
tietoa ja neuvoa yksityishenkilöille
talouden ja velkojen hoidossa.
Kouvolan seudun talous- ja
velkaneuvonta
PL 85, (Varuskuntakatu 11),
45101 Kouvola
ajanvaraus ma-pe klo 8-16
puh. 020 615 5240
Valtakunnallinen velkalinja
•maksuton puhelinneuvonta
ma-pe klo 10-14
puh. 0800 9 8009
Toimeentulo
33
Vapaa-aika
Erityisliikunnanohjaaja
puh. 020 615 9990
Vapaa-aikasihteeri
puh. 020 615 9790
Liikuntapalvelut
Auron Lahden Fysteam
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
www.auron.fi
•liikuntaryhmät ikääntyville
puh. 010 292 1250
Iitin kansalaisopisto
PL 32, (Rautatienkatu 22), 47401 Kausala
www.peda.net/veraja/iitti/kansalaisopisto
•ikäihmisten liikuntaryhmät
•kuntosalitoiminta
puh. 020 615 9776
Ilmoittautumiset kursseille
Monitori, asiakaspalvelut
puh. 020 615 9618
Iitin kunta
Vapaa-aikapalvelut
Veteraanitie 2, Ravilinna,
47400 Kausala
www.iitti.fi
•senioriryhmät, kuntosalitoiminta,
vesijumppa
Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
www.pajulahti.com
puh. (03) 885 511
Suomen Urheiluopisto
Urheiluopistontie 373
19120 Vierumäki
www.vierumaki.fi
•liikuntaryhmät ja kurssit
puh. vaihde (03) 842 411
puh. myynti (03) 8424 1034
Wellamo-opisto
Aikuiskoulutuskeskus
Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
www.wellamo-opisto.fi
•liikunta- ja erityisryhmiä
tiedustelut ja ilmoittautumiset kursseille
puh. (03) 814 4734, (03) 814 4755,
(03) 814 4736
Vapaa-aikaa
34
Palvelukeskukset
Harjulan Setlementti ry
Harjula-keskus
Harjulankatu 7, 15150 Lahti
www.harjulansetlementti.fi
•hierontapalvelut,
puh. 0400 847 504, 044 2804 590
•jalka- ja kauneushoitola,
puh. (03) 752 3060
•avoin kansalaistoiminta,
puh. (03) 872 5130
•kahvio, puh. (03) 872 5130
•lounasravintola, puh. (03) 872 5133
•parturi-kampaamo, puh. (03) 782 3109
•saunotuspalvelu, puh. (03) 872 5130
Iitin Ehtookotiyhdistys ry
Iitin Ehtookoti
Varsatie 2-6, 47400 Kausala
•sopimusruokailu joka päivä
klo 11.45-12.30
lisätiedustelut
puh. (05) 885 2525
Palvelukeskus Koivulehto
Jussintie 5, 47400 Kausala
•asumispalvelut
•ateriapalvelu
•saunotuspalvelu
•päiväkeskustoiminta
Palveluihin hakeutuminen Iitin
kotihoidon tukipäätöksellä.
puh. 044 440 6592
Vapaaehtoistoiminta
Iitin seurakunta
Eerolantie 1, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma-pe klo 9-13
puh. (05) 829 3323
Diakoniatyöntekijät
puh. 050 387 1648, 050 387 1645
Kohtaamispaikka
Kahvitupa
Ravitie 2, 47400 Kausala
•kahvia
•hartaus pe klo 14
avoinna ti ja pe klo 10-15
Lähetyssihteeri
puh. 0440 791 590
Kahvituvan muista seurakunnan
tapahtumista ilmoitetaan torstaisin
Iitinseutu -lehden kirkollisissa
ilmoituksissa.
Ystäväpalvelu,
tukihenkilötoiminta
Seurakunnan vapaaehtoistoimintaan
hakeutuminen (lähimmäispalvelu,
tilaisuuksiin esiintymään tai kahvittajaksi,
kaipaat ystävää tai haluat jakaa aikaasi
lähimmäisen hyväksi).
Diakoniatyöntekijät
puh. 050 387 1645, 050 387 1648
Suomen Punainen Risti
Iitin osasto
puh. 040 762 1835
Vapaa-aika • Vapaaehtoistoiminta
35
Hengellinen toiminta
Iitin seurakunta
Eerolantie 1, 47400 Kausala
iitinseurakunta.tehonetti.fi
Kirkkoherranvirasto ma-pe klo 9-13
puh. (05) 829 3323
Päivystävä pappi
tiedustelut ma-pe klo 9-13
puh. (05) 829 3323
Kirkkoherra ja pastorit
puh. 050 387 1640, 050 387 1641,
050 387 1654, 050 387 1642
Muita seurakuntia
Kouvolan Adventtiseurakunta
Väinöläntie 21, 45200 Kouvola
www.adventist.fi
puh. 040 771 2312
Lahden Adventtiseurakunta
Uudenmaankatu 14, 15100 Lahti
www.adventist.fi
puh. (03) 782 4392
Kouvolan Helluntaiseurakunta
Kalevankatu 20, 45100 Kouvola
www.kouvolanhelluntaiseurakunta.com
puh. 0400 762 331, 050 368 1103
Diakoniatyöntekijät
•henkinen, hengellinen ja taloudellinen tuki Kausalan rukouspiiri
puh. 040 520 7583
•piiri-, kerho-, leiri- ja retkitoiminta
puh. 050 387 1645, 050 387 1648
Nastolan Helluntaiseurakunta
Rapparintie 6, 15550 Nastola
Diakoniapappi
www.nashs.fi
puh. 050 387 1641
toimisto avoinna ma klo 9-11
puh. (03) 762 3129
Kerhot
•vanhemman väen kerho 1xkk Kausalassa Lahden Metodistiseurakunta
(Kahvitupa, Ravitie 2) ja Vuolenkoskella Oikokatu 6, 15140 Lahti
www.metodistikirkko.fi
(Piilahdentie 33 A, 19160 Huutotöyry)
puh. 050 532 7884
•mielenterveyskuntoutujien kerho 1xkk
Kahvituvalla (Ravitie 2)
Lahden Ortodoksinen seurakunta
Ruokailu
Harjukatu 5, 15110 Lahti
•1xkk Kahvituvassa
www.ort.fi/lahti
puh. 050 387 1648, 050 387 1645
toimisto avoinna ma-to klo 10-13
puh. 0206 100 450
Musiikki- ja kuorotoiminta
Kanttori
Lahden Vapaaseurakunta
puh. (05) 829 3323, 050 387 1643
Vuorikatu 7, 15110 Lahti
www.lahdenvapaasrk.fi
Virkistyslomat ja retket
toimisto avoinna ma ja ke klo 13-16,
seuraa Iitinseutu -lehden kirkollisia
to klo 10-13
puh. 045 236 0366
ilmoituksia
Hengellinen toiminta
36
Hyvä tietää
Asiakaslaki eli laki
sosiaali­huollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista
Potilaslaki eli laki potilaan
asemasta ja oikeuksista
Asiakaslaki koskee sosiaalihuollon
asiakkaan asemaa ja oikeuksia julkisissa
ja yksityisissä sosiaali­palveluissa. Sen
tarkoituksena on lisätä sosiaali­toimen
asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa
saamaansa palveluun. Jokaisessa
kunnassa on nimetty sosiaali­asiamies.
Potilaslaki koskee potilaan asemaa ja
oikeuksia julkisessa ja yksityisessä
terveyden- ja sairaan­hoidossa. Potilaalla
on oikeus laadultaan hyvään hoitoon.
Jokaisessa terveyden­huollon toiminta­
yksikössä on nimetty potilasasiamies.
Sosiaaliasiamies
•neuvoo asiakkaita asiakaslain
soveltamisessa
•tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja
toimii asiakkaan aseman ja oikeuksien
edistämiseksi
•ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa
viranomaisten tekemiä päätöksiä
Potilasasiamies
•ohjaa potilaita potilaslain soveltamisesta
•tiedottaa potilaan oikeuksista ja
toimii potilaan aseman ja oikeuksien
edistämiseksi
•ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa
viranomaisten tekemiä päätöksiä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän
alueella tehtävää hoitaa:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
www.phsotey.fi
Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo
Sosiaaliasiamies
•tapaamiset sopimuksen mukaan
•puhelinaika ma-to klo 13-15 ja
pe klo 9-11
puh. 044 729 7987
Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
Potilasasiamies
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
www.phsotey.fi
•tavattavissa ma-ke klo 9-15
puh. (03) 819 2504
•päivystysaika Lahdessa
tiistaisin klo 9-11,
Saimaankatu 11, 3. krs, 15140 Lahti
Hyvä tietää
37
Iitin vanhus- ja
vammais­neuvosto
Iitin vanhus- ja vammaisneuvosto on
viranomaisten, vanhusten, eläkeläisten
sekä vanhustyöjärjestöjen ja vammaisten
✎
henkilöiden, heidän omaistensa sekä
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.
Iitin vanhus- ja vammaisneuvosto
PL 32, 47401 Kausala
Sihteeri Pirjo Haukkapää-Haara
puh. 040 741 8927
Tässä on tilaa muistiinpanoille
Hyvä tietää
38
Aakkosellinen palveluhakemisto
Ajanvaraus lääkärille . ..................................................................................................................... 19
Ambulanssi ks. Yleinen hätänumero . ......................................................................... Takakansi
Apuvälineet ....................................................................................................................................... 7
Asiakaslaki ........................................................................................................................................ 37
Asiakasmaksukatto ........................................................................................................................ 30
Asiointipalvelu .................................................................................................................................. 12
Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt . ......................................................................... 9
Ateriapalvelut . .................................................................................................................................. 10
Eläkeasiat .......................................................................................................................................... 31
Eläkkeensaajien asumistuki ......................................................................................................... 31
Eläkettä saavan hoitotuki ............................................................................................................. 31
Eläkkeensaajien veroneuvonta ................................................................................................... 31
Hengellinen toiminta ...................................................................................................................... 36
Hieronta- ja kuntoutuspalvelut .................................................................................................... 11
Hoitajien vastaanotot ja puhelinneuvonta . .............................................................................. 20
Hoitotarvikkeet ja -välineet . ......................................................................................................... 20
Invataksi ks. Kausalan taksiasema . ............................................................................ Takakansi
Jalka- ja käsihoidot ........................................................................................................................ 11
Järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta ............................................................................. 15
Kehitysvammapalvelut .................................................................................................................. 28
Kela (Kansaneläkelaitos) ............................................................................................................... 31
Kotihoitopalvelut ............................................................................................................................. 4
Kotipalvelu ........................................................................................................................................ 4
Kotisairaanhoito ............................................................................................................................... 4
Kotitalousvähennys verotuksessa ............................................................................................. 32
Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet ............................................................................................ 23
Kuljetuspalvelu . ............................................................................................................................... 12
Laboratorio ....................................................................................................................................... 21
Liikuntapalvelut ................................................................................................................................ 34
Lyhytaikaishoito ja -majoitus ....................................................................................................... 12
Maahanmuuttajapalvelut .............................................................................................................. 24
Mielenterveyspalvelut .................................................................................................................... 24
Muistisairaiden palvelut ................................................................................................................. 26
Muu neuvontapalvelu .................................................................................................................... 22
Muut terveyspalvelut . .................................................................................................................... 22
Myrkytystietokeskus ........................................................................................................ Takakansi
Numeropalvelu .................................................................................................................. Takakansi
Oikeusapu . ....................................................................................................................................... 32
Aakkosellinen palveluhakemisto
39
Aakkosellinen palveluhakemisto
Omaishoidon tuki . .......................................................................................................................... 14
Omaishoitajan sijainen . ................................................................................................................. 14
Palokunta ks. Yleinen hätänumero . ............................................................................ Takakansi
Palveluasuminen ............................................................................................................................. 16
Palvelukeskukset ............................................................................................................................ 35
Palveluntuottajat (Kotihoitopalvelut) .......................................................................................... 4
PalveluSantra ................................................................................................................................... 1
Palveluseteli . ...................................................................................................................... Takakansi Pitkäaikaishoito ............................................................................................................................... 19
Poliisi ks. Yleinen hätänumero ...................................................................................... Takakansi Potilasasiamies ................................................................................................................................ 37
Potilaslaki .......................................................................................................................................... 37
Puolison pitkäaikaishoidon maksu ............................................................................................ 33
Päihdepalvelut ................................................................................................................................. 26
Päivystävä hammaslääkäri . ......................................................................................................... 21
Päivystävä lääkäri ........................................................................................................................... 21
Päivätoiminta . .................................................................................................................................. 14
Remonttipalvelut ............................................................................................................................. 10
Sairaanhoitokulujen korvaaminen .............................................................................................. 32
Sairaankuljetus ks. Yleinen hätänumero .................................................................... Takakansi
Siivous ks. palveluntuottajat ........................................................................................................ 4
Sosiaaliasiamies .............................................................................................................................. 37
Sotainvalidit ja sotiemme veteraanit . ........................................................................................ 27
Suun terveydenhuolto ................................................................................................................... 21
Taksi ks. Kausalan taksiasema ..................................................................................... Takakansi
Talous- ja velkaneuvonta .............................................................................................................. 33
Terveyspalvelut ................................................................................................................................ 19
Toimeentulo ...................................................................................................................................... 30
Toimeentulotuki ............................................................................................................................... 33
Turvapuhelimet ................................................................................................................................ 11
Tärkeitä puhelinnumeroita . ............................................................................................ Takakansi
Vammaisneuvosto .......................................................................................................................... 38
Vammaispalvelut ............................................................................................................................. 28
Vanhusneuvosto ............................................................................................................................. 38
Vanhusten vuokratalot . ................................................................................................................. 16
Vapaa-aika ........................................................................................................................................ 34
Vapaaehtoistoiminta ...................................................................................................................... 35
Yleinen edunvalvonta . ................................................................................................................... 29
Yleinen hätänumero ......................................................................................................... Takakansi
Aakkosellinen palveluhakemisto
40
Mikä on palveluseteli?
Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus maksaa määrätty
osuus asiakkaan käyttämästä yksityisen tai ns. kolmannen
sektorin tarjoamasta palvelusta. Palveluseteli on vaihtoehto
kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä
järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua.
Kunnan viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä.
Kun asiakas on saanut palvelusetelipäätöksen, hän valitsee itse
palveluntuottajan. Palveluntuottajan tulee olla kunnan hyväksymä.
Palvelusetelipäätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa
ja kuinka kauan se on voimassa. Palvelusetelin arvo voi olla myös
tulosidonnainen.
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.
Palveluseteliä ei voi käyttää muuhun, kuin myöntämis­
päätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Asiakas voi kieltäytyä
vastaanottamasta palveluseteliä.
Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada koti­talous­
vähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.
Kunta päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön tarjotessaan
palveluja kuntalaisille. Päijät-Hämeen kunnissa palvelu­seteli­
vaihtoehto on käytössä hyvin eri tavoin. Palveluoppaassa on
kerrottu kunkin palvelun yhteydessä, jos kunta on valinnut
palvelu­setelin yhdeksi palvelun järjestämistavaksi.
TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA
YLEINEN HÄTÄNUMERO Puh. 112
palokunta, poliisi, sairaankuljetus
MYRKYTYSTIETOKESKUS Puh. (09) 471 977
tai (09) 4711
NUMEROPALVELU
Puh. 118
Puh. 02 02 02
Puh. 0 100 100
TAKSI
Puh. 020 060 450
PALVELUSANTRA
palveluneuvontaa ikääntyville
Puh. (03) 818 5555
Kuvitus: Design Kumina, Lahti
Taitto ja paino: N-PAINO OY, LAHTI