Kårkulla presentation

KÅRKULLA SAMKOMMUN –
SUOMENRUOTSALAINEN VOIMAVARA
JO VUODESTA 1960
Kårkulla samkommun
• Aloitti toimintansa 1.8.1960
• Kaikki Suomen 33 ruotsin- ja kaksikielistä
kunnat ovat liittyneet Kårkulla samkommunin
kuntayhtymään (Ahvenanmaata lukuun
ottamatta)
• Ensisijainen tehtävä: erityishuollon ja hoidon
järjestäminen kehitysvammaisille henkilöille
ruotsin kielellä
• Muu palvelutoiminta: sosiaalihuoltolain
mukainen työtoiminta, päihdehuolto ja
työklinikkatoiminta
• 42 toimintayksikköä
• 877 työ- ja virkasuhteista työntekijää (v. 2013)
• Palveluja tuotetaan 1206 henkilölle (v. 2013)
• Talousarvio: 57 353 310 € (v. 2013)
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Historia pähkinänkuoressa
1960-luku
• 1956: Kuntayhtymä perustetaan.
• 1.8.1960: Paraisilla sijaitseva Svenska
Finlands vårdanstalt för sinnesslöa avaa
ovensa ensimmäsille asiakkailleen. Useimmat
heistä ovat lapsia.
• 1969: Keskuslaitoksessa hoidetaan 222
kehitysvammaista asiakasta.
1970-luku
• Avohoitoa kehitetään ja kehitysvammaiset
henkilöt voivat saada palvelua kodinomaisessa
ympäristössä.
• Keskuslaitoksessa aletaan soveltaa Ruotsin
mallin mukaista sosiaalipedagogista toimintaa.
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Historia pähkinänkuoressa
1980-luku
• Mustasaaressa avataan ensimmäinen asumisyksikkö syvästi
kehitysvammaisille henkilöille.
• 1982: Jopa pohjoismaisittain ainutlaatuisena hankkeena perustetaan
työkeskus Allehandan syvästi kehitysvammaisille henkilöille.
• Pietarsaaren teollisuuskeskus aloittaa toimintansa.
1990-luku
• 1991: ensimmäinen laitoshuollon purkusuunnitelma
• 1991: Kårkullan Resurssikeskus perustetaan
2000-luku
• Laatuhanke saa alkunsa
• Asumistoiminta on Kårkullan suurin toimintamuoto: 548 asiakasta
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Historia pähkinänkuoressa
2010-luku
• Asumissuunnitelma laaditaan
• Paraisten Kårkullanmäelle nousee uudisrakennuksia
• Organisaatiota uudistetaan
• Runsaasti kehityshankkeita, mm. KASTE-ohjelma
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Tavoitteemme
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
• Palvelemme asiakasta tämän
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
Tavoitteena on mahdollistaa
asiakkaan asuminen kotiseudullaan.
• Tarjoamme edellytykset asiakkaan
mahdollisimman normaalille elämälle
• Tarjoamme eri vaihtoehtoja, joita
hyödyntämällä asiakkaan
itsenäisyys lisääntyy.
• Pyrimme luomaan mahdollisimman
hyvin ruumiillisen ja henkisen
terveyden asiakkaillemme.
ERITYISHUOLTO
Palvelut
OHJAUSTA JA TUKEA
• Neuvoloista tarjotaan palveluja
lapsille ja perheille.
TYÖTÄ
• Tehdään mahdolliseksi asiakkaan
osallistuminen työhön ja
työtoimintaan ottamalla huomioon
asiakkaan lähtökohdat ja tarpeet.
ASUMINEN
• Tehdään mahdolliseksi asiakkaan
asuminen omassa asunnossa ja
turvataan hänelle arkiapu ja -tuki.
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Palvelut
MUUT SOSIAALIHUOLTO-PALVELUT
APUA PÄIHDEONGELMIIN
• Päihdehuoltoa Pixne-klinikassa
(Maalahdessa ja Raaseporin
vieroitusyksikössä)
TYÖTOIMINTAA SOSIAALIHUOLTOLAIN
MUKAAN
• Yksilöllisesti sovitettu työ vaikeasti
työllistyville henkilöille
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Palvelut
MUUT SOSIAALIHUOLTOPALVELUT
TYÖKLINIKKA
• Työkokeilut; kuntoutustarpeen
tutkimukset ja selvitykset e
PERHEHOITO
• Tuki-, kriisi- ja kasvatusperheiden
rekrytointi neuvoloiden kautta
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkulla samkommun: Toiminta-alueet
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkulla samkommun:
Toiminta-alueet
POHJANMAA
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkulla samkommun:
Toiminta-alueet
UUSIMAA
•Asumisyksikkö
•Neuvola
•Työkeskus
•Hoitokoti
•Päivätoimintakeskus
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkulla samkommun:
Toiminta-alueet
TURUNMAA
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Toiminnan muodot ja paikkamäärät
Kehitysvammahuolto (2013)
• Hoitokoti (laitoshoito)
72 asiakasta
• 57 asumisyksikköä (asumispalvelu)
548 paikkaa
• 20 päivätoimintayksikköä
676 paikkaa
• 7 neuvolaa
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Toiminnan muodot ja paikkamäärät
Sosiaalihuoltolain mukainen
suojatyö
• 4 yksikköä eri paikkakunnilla
Kaikkiaan 64 paikkaa
Pietarsaaren työklinikka
• Ainoa ruotsinkielinen työklinikka Suomessa
Kaikkiaan 4 paikkaa
Päihdehuolto
• Pixne-klinikka (Maalahdessa sijaitseva
alkoholistien huoltoyksikkö)
Kaikkiaan 12 paikkaa
•
Raaseporissa sijaitseva vieroitusyksikkö
Kaikkiaan 3 paikkaa
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Jäsenkunnat
Kuntayhtymässä on 33 jäsenkuntaa
(kaikki Suomen ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta)
• Porvoon kaupunki
• Lapinjärven kunta
• Vaasan kaupunki
• Espoon kaupunki
• Luodon kunta
• Vöyrin kunta
• Kauniaisten kaupunki
• Lohjan kaupunki
• Turun kaupunki
• Hangon kaupunki
• Loviisan kaupunki
• Helsingin kaupunki
• Maalahden kunta
• Inkoon kunta
• Myrskylän kunta
• Pietarsaaren kaupunki
• Uudenkaarlepyyn kaupunki
• Kokkolan kaupunki
• Närpiön kaupunki
• Kaskisten kaupunki
• Paraisten kaupunki
• Kemiönsaaren kunta
• Pedersören kunta
• Mustasaaren kunta
• Pyhtään kunta
• Korsnäsin kunta
• Raaseporin kaupunki
• Kristiinankaupungin kaupunki • Sipoon kunta
• Siuntion kunta
• Kruunupyyn kunta
• Kirkkonummen kunta
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
• Vantaan kaupunki
Virkamiesorganisaatio 2013
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Luottamushenkilöorganisaatio 2013
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkullan henkilöstö
• Kuntayhtymän palveluksessa
on 877 henkilöä
• 598 kokopäiväisesti
• 279 osa-aikaisesti
Pohjanmaa;
331; 37,74 %
Uusimaa;
287; 32,73 %
Turunmaa;
259; 29,53 %
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Kårkullan henkilöstö
Henkilöstöstrategia
Henkilöstöpoliittiset arvomme ovat:
•
•
•
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
Vastuu ja osallisuus: Me kaikki
vastaamme työmme hyvästä
tuloksesta ja hyvästä työilmapiiristä.
Oikeudenmukaisuus: Suhtaudumme
toisiimme tasavertaisesti,
puolueettomasti ja ammattitaitoisesti
yhteisesti sovittujen periaatteiden
mukaan.
Turvallisuus: Töissä ollessamme
tunnemme olomme turvalliseksi ja
työolomme ovat turvalliset.
Talous
TALOUSSUUNNITELMA
TILINP 2012 TAL.AR. 2013 SUUN. 2014 SUUN. 2015
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Rahoituserät
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Kårkulla samkommun/ esitys 2013
52 979 334
-52 060 195
57 353 310
-56 286 510
58 052 310
-56 882 310
58 293 120
-57 093 120
675 725
-851 200
-900 000
-900 000
-141 615
-215 600
-270 000
-300 000
101 798
0
0
0
www.karkulla.fi
Kårkulla samkommun/ esitys 2013