Untitled - Farenta

APTEEKIN KUMPPANI
HENKILÖSTÖHALLINNASSA
Farenta yhdistää lääketeollisuuden
asiantuntijoiden osaamisen,
apteekkien farmasistien
ammattitaidon ja lääkealan toimijoita
tukevan Farentaverkon yhdeksi
kokonaisuudeksi.
Farentalaiset toimivat
lääketeollisuudessa lääkevalmisteen
elinkaaren jokaisessa vaiheessa
ja apteekeissa farmaseuttisten
palveluiden turvaajina.
Farentaverkko lisää lääkealan
henkilöstön tietämystä
lääkevalmisteista ja parantaa sekä
lääkeyritysten että apteekkien
toimintaedellytyksiä uusien
innovaatioiden avulla.
Farenta vahvistaa suomalaista
osaamista lääkealan kansainvälisessä
toimintaympäristössä kouluttamalla
uusia asiantuntijoita ja kehittämällä
edistyksellisiä palvelumalleja
lääkealan tarpeisiin.
www.farenta.fi / www.farentaverkko.fi
FARENTALTA
APTEEKEILLE
Farentalaiset työskentelevät apteekissa pääsääntöisesti farmaseuttien,
proviisorien, teknisten työntekijöiden ja kosmetologien tehtävissä.
Apteekkari saa farentalaisista joustavan ja kustannustehokkaan tuen
apteekin henkilöstöhallintaan. Farentan henkilöstöpalvelu mahdollistaa
nopean ja joustavan reagoinnin sairauspoissaoloista, vuosilomista,
perhevapaista sekä muista kausivaihteluista ja liiketoimintaympäristön
muutoksista aiheutuviin henkilöstötarpeiden vaihteluihin. Farentalaisia
käyttämällä henkilöstökulut kohdentuvat vain tehdylle työlle, joten
palvelun avulla apteekkari pystyy säätämään apteekin henkilöstökulut
vastaamaan apteekin taloudellista tilannetta.
Farentan palvelu parantaa apteekin oman henkilöstön hyvinvointia.
Apteekin henkilöstömäärä voidaan pitää farentalaisten tuella
aina riittävänä, jolloin apteekkilaisten lomat, äkilliset poissaolot
tai asiakasmäärien ruuhkahuiput eivät kuormita henkilöstöä
tarpeettomasti.
Farentan henkilöstöpalvelu on laadukasta. Farentalaiset työskentelevät
apteekin työjohdon ohjeistuksella ja valvonnassa – Farenta huolehtii
kaikesta muusta. Henkilöstöpäälliköt perehdyttävät farentalaiset
työhön, ohjelmistoihin ja toimintatapoihin. Koulutuspäällikkö vastaa
farentalaisten ammattitaidon syventämisestä, täydennyskoulutuksesta
ja kehittymisestä.
TALOUDELLISEN TURVALLINEN
YHTEISTYÖ TIIVISTYY
KUMPPANUUTEEN
Farentan henkilöstöpalvelu on rakennettu erilaisten apteekkien tarpeisiin.
Henkilöstöpalvelu on jaettu kolmeksi palvelukokonaisuudeksi, joista käytetään
nimityksiä TURVA, YHTEISTYÖ ja KUMPPANUUS. Apteekille parhaiten sopiva
palvelukokonaisuus määräytyy apteekin oman henkilöstörakenteen mukaisen
farentalaisten tilaustarpeen mukaan. Kullekin palvelukokonaisuudelle on mahdollista
kohdentaa erilaisia palveluja ja etuja, joilla vastataan mahdollisimman hyvin apteekin
TURVA
Farenta turvaa apteekin häiriöttömän toiminnan. Päivystysnumero
(p. 010 4398 222) vastaa apteekkien tarpeisiin ajasta ja paikasta riippumatta.
YHTEISTYÖ
Apteekin häiriöttömän toiminnan turvaamisen lisäksi apteekin yksilölliset
henkilöstötarpeet ennakoidaan yhteistyössä Farentan ja apteekin välillä.
Apteekki saa tutut farentalaiset työvuoroihin ja toimintaa kehitetään jatkuvasti
KUMPPANUUS
Kumppanuus on palvelukokonaisuuksista laajin. Turva- ja yhteistyöpalvelukokonaisuuksien lisäksi kumppanuudessa kehitetään ammattiapteekin
palveluliiketoimintaa taloudellisesti ja riskittömästi.
www.farenta.fi / www.farentaverkko.fi
TÄÄLLÄ
SINUA
VARTEN
Heikki Matero
Apteekkiliiketoiminnan johtaja
[email protected]
p. 010 4398 226
Tiina Rautio
Palvelupäällikkö
[email protected]
p. 010 4398 272
Irina Aaltonen
Palvelupäällikkö
[email protected]
p. 010 4398 273
www.farenta.fi / www.farentaverkko.fi
Lääkealan järkeistäjä