Konekuriiri 9/2014

AINA TÄYTTÄ
KONEASIAA
Toimituksen osoite: Hämeenpuisto 44, 33200 TAMPERE
24 . v u o s i k e r t a
nro 9- 2014
M A R R A S K U U
Kahden suunnan
taivutuskone
Akaaseen
Kapasiteettia kahdeksaan
metriin
s. 12
Tehokkuutta
levytöihin
kombikoneella
Yksi tuotantosolu, monta
mahdollisuutta
s. 14
YKSI ASETUS
NELJÄ PINTAA
Vaakakarainen Haas EC-400
- työstökeskus
PUOLTA PIENEMMÄT
KUSTANNUKSET
Vakiotoimintoja:
ENEMMÄN
VAKIOVARUSTEITA...
ƷSivuvaihtaja
ƷYhden asteen indeksointi paleteille
Ʒ400 mm kaksipalettijärjestelmä
Ʒ40-kartioinen suoravetoinen kara
Valinta on helppo.
GRÖNBLOM AB | [email protected]fi
Mekaanikonkatu 6, 00811 Helsinki | Tel. +358 (10) 2868900
Haas Automation Europe
|
www.HaasCNC.com
|
Haas : pienimmät kokonaiskustannukset
Levykoneet ja
laitteet
esittelyssä
EuroBLECH 2015,
Hannover
s. 16
Menetelmän
edut tehokkaaseen käyttöön
Vaativa kovasorvaus
helpoksi
s. 26
2
Tarkkuus
Mikään muu kone ei tee kappaleitasi kuten Mazak.
Lisätietoja
www.mazak.fi
www.mazakeu.com
Mazakin huollon, teknisen tuen
ja varaosat saa Suomessa
luotettavasti Wihurilta.
Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Työstökoneet
P: 020 510 10
W: www.mazak.fi
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
3
M a r k k i n a t i l a n n e
j a t k u u
e p ä v a r m a n a
Tilaukset kasvoivat yksittäisten
suurten kauppojen ansiosta
Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat heinä-syyskuussa. Kasvun takana ovat yksittäiset, arvoltaan suuret tilaukset.
t
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli
65,2 miljardia euroa vuonna
2013. Tämän vuoden tammiheinäkuussa liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten
samaan aikaan. Liikevaihto väheni erityisesti elektroniikka-,
kone- sekä terästuoteteollisuudessa ja kasvoi erityisesti kulkuneuvoteollisuudessa, ohjelmistoalalla sekä metallimalmikaivoksissa.
Sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat heinäsyyskuun aikana. Kasvun takana olivat yksittäiset, arvoltaan
suuret tilaukset. Yritysten välillä
tilanteet poikkesivat huomattavasti toisistaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden osalta (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten
liikevaihto Suomessa oli 27,2
miljardia euroa vuonna 2013.
Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto väheni
koneiden valmistuksessa, mut-
ta kasvoi erityisesti kulkuneuvojen tuotannossa.
Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset lisääntyivät merkittävästi heinä syyskuussa. Kasvun takana olivat yksittäiset arvoltaan suuret
tilaukset. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkesivat huomattavasti toisistaan. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta supistuivat huhti - kesäkuusta
useammassa yrityksessä kuin
kasvoivat.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana
olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa
saivat uusia tilauksia heinä syyskuussa euromääräisesti 54
prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna
2013 ja 17 prosenttia enemmän
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti - kesäkuussa.
sen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon
arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Markkinatilanteen epävarmuudesta kertoo kuitenkin se,
että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat syksyllä vähentyneet ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana. Ukrainan
kriisi, Venäjän taantuma ja talouspakotteet heikentävät useiden teknologiateollisuuden yritysten mahdollisuuksia päästä
kasvuun.
Teknologiateollisuuden henkilöstön määrän väheneminen
jatkui tämän vuoden tammisyyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 275 500. Vuonna
2008 alan yritykset työllistivät
Suomessa kaikkiaan 326 000
henkilöä.
Kasvuhakuista
uudistumista tuettava
Venäjän tilanne lisää
epävarmuutta
Viime kuukausien tilauskehityk-
Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mu-
Hups...
UNDO
U
NDO w
with
ith
hEK
www
www.cam.fi
.cam.fi
kaan teollisuuden kasvuhakuinen uudistuminen on Suomelle
ratkaisevan tärkeää. Suomella
on edellytykset menestyä teollisen internetin hyödyntäjänä.
Julkishallinnon
palveluväylä,
konesaliliiketoiminta sekä Itämeren ja Koillisväylän kaapelihankkeiden toteutus houkuttelisivat kansainvälisesti verkottuneita huippuosaajia ja inves-
tointeja Suomeen.
”Tämä on mahdollisuus, jota
Suomi ei saa menettää, Turunen painottaa.
Kehitystä voidaan tukea toimenpiteillä, joilla tehostetaan
osaamisen, tutkimustoiminnan
ja uusien teknologioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista
uudeksi liiketoiminnaksi, tuotteiksi ja palveluiksi.
Pk-yritysten merkitys kasvun ja työpaikkojen synnyttäjänä on viime vuosina kasvanut.
Suoraa vientiä harjoittavia yrityksiä Suomessa on kuitenkin
edelleen vähän. Kansainvälistymis- ja vienninedistämispalveluita ja pääomamarkkinoita kehitettäessä tuleekin pitää huolta
pk-yritysten tarpeista, Turunen
painottaa.
4
toimitettu
SORVIKAMPANJA DIAMOND
meen
o
u
S
0
0
–20% VARASTO- kärkisorvit 4 KOKEMUKSELLA
DEN
YLI 20 VUO
KONEISTA
Kaikissa koneissa digitaaliset näyttölaitteet
asennettuna, kartiosorvauslaite,
pikavaihtopidinrunko + 5 pidintä sekä
vähintään seuraavat varusteet:
R
N
MA
K
E
M
1.
N
DE
KKINOI
AR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KINOID
3-leukaistukka
4-leukaistukka
kiinteä tukilaakeri
liikkuva tukilaakeri
takalastunsuoja
pyörivä keskiökärki
työvalo
jäähdytysnestelaitteet
kierrekello
kitapala
perustuspultit
konekohtaiset
huoltotyökalut ja käyttöohjeet
Punasillantie
Punasillantie 4,
4, 40950
40950 Muurame
Muurame
Puh.
Puh. (014)
(014) 443
443 2100,
2100, Huolto
Huolto p.
p. (014)
(014) 443
443 2111
2111 •• Fax
Fax (014)
(014) 443
443 2101
2101 •• [email protected]
[email protected] •• www.metallintyöstökoneet.fi
www.metallintyöstökoneet.fi
MYYNTI:
MYYNTI: Ismo
Ismo Lindberg
Lindberg
Antti
Antti Lindberg
Lindberg
0400
0400 640
640 956
956
040
040 585
585 6879
6879
Harri
Harri Nieminen
Nieminen
Jarno
Jarno Vauhkonen
Vauhkonen
040
040 828
828 9251
9251
040
040 501
501 3399
3399
Antti
Antti Pöyry
Pöyry
040
040 505
505 1777
1777
Marraskuu
Sitä aikaa eletään, kun viimeinenkin posken rusketus häviää ja illat pimenee jouluun, kuten laulussa todetaan. Tovi vain, ja vuosi 2014 on taputeltu.
Näin vuoden loppua lähestyttäessä lämmittivät pitkästä aikaa nuo ajankohtaiset tiedot
alan tilanteesta. Yhä epävarmoissa, mutta hieman keventyneemmissä tunnelmissa kohti ensi vuotta mennään, ainakin nyt siltä näyttäisi.
Tässä lehdessä on tuttuun tapaan mukana ajankohtaista asiaa alan kuulumisista, uusia
mahdollisuuksia oman tuotannon kehittämiseen sekä uutisia niistä, jotka viime aikoina
konerintamilla ovat näitä rohkeita askeleita eteenpäin ottaneet.
Saksan Hannoverissa pidettiin muutama viikko sitten levykonetapahtuma EuroBLECH,
josta mukana tuoreet kuulumiset. Ison EuroBLECHin annin ammennus jatkuu myös joulukuun lehdessä.
Mukavaa marraskuuta ja lukuhetkiä kaikille!
KONE KURIIRIN
NÄKÖISLEHTI NETISSÄ
www.konekuriiri.fi
– myös maksutta!
Toimitus/Ilmoitukset:
2 4 . V U O S I K E R TA
ISSN 1237-0770
Julkaisija:
K Y M P P I M E D I AT O Y
Hämeenpuisto 44, 33200 TAMPERE, FINLAND
puh. (03) 223 4880 E-mail: [email protected]
www.konekuriiri.fi
Päätoimittaja: A R T O R Ä I K K Ö N E N
• 0400 634 883, (03) 223 4880
• E-mail: [email protected]
• 10 numeroa/vuosi
Konekuriirin väki
Toimittaja:
KARI HARJU
• 040 779 5455, (03) 223 4034
• E-mail: [email protected]
Osoitemuutokset, lehtitilaukset, peruutukset, mediatiedot:
• 03 223 4880
• www.konekuriiri.fi
Osoitteellinen postitus/circulating: 16.000 kpl/copies
Painopaikka:
Ilmoitukset:
ARTO RÄIKKÖNEN
• 0400 634 883
• E-mail: [email protected]
MIIA RÄIKKÖNEN
• 040 578 1070
• E-mail: [email protected]
• S E U R A AVA N L E H D E N A I N E I S T O PÄ I VÄ 2 4 . 1 1 . PA I N O PÄ I VÄ 4 . 1 2 .
Botnia Print Kokkola
Sivunvalmistus:
• 03 213 1328
• E-mail: [email protected]
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
5
T
E O L L I S U U D E N
P
A R H A A T
T
Y Ö K A L U T
!
T
H E
B
E S T
T
H E
M
E T A L
C
A N
G
E T
METALLITEOLLISUUDEN
MET
TALLITEOLLISUUDEN
ALL
A
SUUDE
3
3$5+$$77<g.$/871<70<g69(5..2.$83$67$
$ 5 + $ $77 < g. $ /8 71 < 70< g6 9(5. .2 .$ 83$ 6
TK
Kontto
ne
n
eT
onttori.fi
on ri.fi
on
TERÄSKONTTORI
TERÄSKONTTORI OY
ɸOɈ
ʅ
ʜ
ʖ
6
ɛ
N
ɻ
2
ȿHɢ"
MɛʤʦQʜʅN
+HOSRPSDDWLODXVWHQKDOOLQWDD
+HOSRPSDDWLODXVWHQKDOOLQWDD
Muistilista
6
6llVWlWDLNDDOLVllPlOOlXVHLQ
llVWlWDLNDDOLVllPlOOlXVHLQ
WLODDPDVLWXRWWHHWPXLVWLOLVWDOOH
WLODDPDVLWXRWWHHWPXLVWLOLVWDOOH
Erikoishinnat
8
8VHLWDWDUMRXNVLDMDHULNRLVKLQQRLWHOWXMD
VHLWDWDUMRXNVLDMDHULNRLVKLQQRLWHOWXMD
WWXRWHU\KPLlYDLQYHUNNRNDXSDVVD
XRWHU\KPLlYDLQYHUNNRNDXSDVVD
Muistava ostoskori
3
3RLPLWXRWWHLWDRVWRVNRULLQMD
RLPLWXRWWHLWDRVWRVNRULLQMD
MMDWNDWLODXVWDP\|KHPPLQ
DWNDWLODXVWDP\|KHPPLQ
Pikatilaustoiminto
1RSHDWLODXVMDYRLWWLODWDP\|V
1RSHDWLODXVMDYRLWWLODWDP\|V
RPLOODWXRWHQXPHURLOODVL
RPLOODWXRWHQXPHURLOODVL
T
Tilaushistoria
ilaushistoria
9RLWVHXUDWDDLHPSLDWLODXNVLDVLMD
9
RLWVHXUDWDDLHPSLDWLODXNVLDVLMD
S
SRLPLDWXRWWHLWDRVWRVNRULLQ
RLPLDWXRWWHLWDRVWRVNRULLQ
7HUlVNRQWWRUL2\0XXQWRWLH9$17$
$$
$WHUDVNRQWWRUL¿QH7.RQWWRUL¿
KONEIDEN VAIHT
A OVIIKOT!
HUIPPUTUOTTEITTA MAHT
M TAVILL
V A EDUILLA
BROTHER,
GOODWAY,
WAY, ERMAK
ERMAKSAN.
BRO
THER, HYUNDAI,
HYUNDAI, GOOD
SAN. HANKI UUSI KKONE
ONE TÄNÄ
VUONNA
VUONNA,, SAAT
SAAT MEILTÄ
MEILTÄ VUODEN HUOLTOSOPIMUKSEN
HUOLTOSOPIMUKSEN KAUPAN
KAUPAN PÄÄLLE.
KYSY
KY
SY EDULLIST
EDULLISTA
TA RAHO
RAHOITUSTARJOUSTAMME!
OITUSTTARJOUST
A
TAAMME!
N
NÄMÄ
ÄMÄ TUOTTEET
TUOTTEET HETI
ETI VARASTOSTA:
VARA
A STOSTA:
BROTHER
BROTHER M140X1 SPEEDIO
ERMAK
ERMAK POWER
POWER BEND PRO
HHYUNDAI
YUNDAI F400
GGEKA
EKA BENDICROP 50
pystykar
pystykarainen
ainen viisiakselinen koneistuskeskus
koneistuskeskus
pystykar
pystykarainen
ainen kkoneistuskeskus
oneistuskeskus
särmäyspuristin
LOPPUVUODEN
HANKINTOIHIN
XYZ ProtoTRAK
-koneissa yhdistyvät
manuaalikoneistus
ja helppokäyttöinen,
suomenkielinen CNC-ohjaus.
Ylittämätön yhdistelmä
protokappaleiden ja
piensarjojen
valmistuksessa!
Koneet
ja var
varusteet
usteet
varastossa
valmistajalla
IsossaBritanniassa
monitoimileikkuri
Tutustu esittelyvideoon Makrumin sivuilla!
OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME JA PYYDÄ TARJOUS!
020
163 0457
[email protected]fi | www.machinery.fi
makrum makrum
makrum
!
6
Röslerin singot uusi edustus
Prodmac laajentaa tuotetarjontaansa
lekirjoitti alkukesästä.
”Rösler on Behringerin strateginen kumppani, ja olemme
iloisia, että myös sen tuotteet
kuuluvat nyt valikoimiimme. Sahaus-sinkouslinjat ovat teollisuudessa kysyttyä, tehokasta
kalustoa ja nyt pystymme tarjoamaan nämä kokonaisuudet
kätevästi myös suomalaisasiakkaille yhdeltä taholta”, kertoo
Koivuniemi.
Sinkopuolella Rösler valmistaa niin rumpu-, riippurata- kuin
jatkuvatoimisiakin läpiajosinkoja. Lisäksi sinkoihin on tarjolla
erilaisia oheislaitteistoja ja muita
tarvikkeita.
Sahatalona ja Behringerin edustajana Suomessa tunnettu Prodmac Oy muokkaa toimintojaan.
Yrityksen vetovastuussa aloitti hiljattain Mika
Koivuniemi. Uusi tuotekokonaisuus talon tarjontapaletissa ovat Röslerin singot.
t
Tuusulasta toimiva Prodmac
palvelee asiakkaitaan metalliteollisuuden saha-asioissa ja
tuo maahan vanne-ja pyörösahoja, sahalinjoja sekä niiden
oheislaitteita. Yritys myy ja
markkinoi saksalaisen vannesahavalmistajan
Behringerin
tuotteita, joita se on maahantuonut perustamisestaan vuodesta 1994 lähtien. Myös mm.
putkien sahaamiseen tarkoitetut koneet sekä esimerkiksi päidentyöstökoneet edustavat yrityksen jo pitkäaikaista tuotetarjontaa.
Saksalaista
sahatekniikkaa
Prodmacin toimitusjohtajana
teki lähes parin vuosikymmenen mittaisen taipaleen hiljattain
eläköitynyt Kari Kurkelo. Nyt
kesäkuun alussa yrityksen toi-
mitusjohtajana ja omistajana
aloitti kesäkuun alussa aiemmin
yrityksen myynnissä toiminut,
sittemmin välillä muualla työskennellyt Mika Koivuniemi.
Uuden vetäjän johdolla yritys
hakee uutta nostetta kilpaillulla
tuotesektorilla mm. keskeisen
päämiehensä Behringerin vahvuudet tiedostaen.
”Behringer on vahva saksalaismerkki, jonka tuotteita on
laajasti teollisuuden käytössä
Suomessakin. Valmistaja luottaa vahvasti omaan tekemiseensä ja valmistaa kaikki keskeiset sahojen komponentit itse. Käytössä on mm. oma valimo. Tämä saksalaistekniikka
muodostaa tukevan pohjan
Prodmacin operaatioille myös
jatkossa”, kertoo Mika Koivuniemi.
Saksan Kirchardtissa päätoimipistettään pitävän kan-
sainvälisen Behringerin tuotteita ovat automaattisahat, puoliautomaattisahat, kulmasahat,
lohkosahat sekä muut erikoissahat. Lisäksi Behringer -tuoteperheeseen kuuluvat Behringer
Eisele-pyörösahat sekä leikkauksiin/porauksiin erikoistuneen Vernet Behringerin tuotteet.
Yritys panostaa vahvasti
tuotekehitykseen ja esittelee
uusia innovaatioitaan säännöllisesti. Uusinta tarjontaa on
HBE-Dynamic -vannesahasarja.
”Uusi sarja tarjoaa edellissukupolveen verraten lisää suorituskykyä. Servo-ohjattu teränsyöttö pidentää terän elinikää
sekä takaa sahalle entistä paremmat suoritusarvot, mutta
vastaavasti
säästää
energiaa. Kiintoisa piirre sarjan
sahoissa on myös erittäin alhai-
Mika Koivuniemi on toiminut Prodmacin toimitusjohtajana kesäkuusta lähtien.
nen melutaso. Sarja on markkinoilla neljänä mallina eri kokoluokkiin”, Mika Koivuniemi kertoo.
Uutta täydennystä
palettiin
Behringerin tuotteiden lisäksi
Prodmacin paletin ydintä ovat
hollantilaiset Bewon putkien sahaukseen tarkoitetut automaattiset, puoliautomaattiset ja manuaaliset pyörösahat sekä Caorlen päidentyöstökoneet.
Behringerin uutta tuotetarjontaa edustaa mm. HBE-Dynamic -vannesahasarja. Uusi sarja tarjoaa lisää suorituskykyä edellissukupolveen verraten.
”Tuotevalikoimamme
on
vuosien varrella laajentunut
paitsi sahauksen kentällä, siihen läheisesti liittyviin toimintoihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme laitteet kokonaisvaltaisiin ja suorituskykyisiin linjaratkaisuihin”, toteaa Koivuniemi.
Tuorein tulokas tätä Prodmacin kokonaispalvelua vahvistamassa on saksalaisvalmistaja
Rösler, jonka sinkojen ja kuulapuhalluslaitteiden edustusta
koskevan sopimuksen yritys al-
Kattavat
tukitoiminnot
Mika Koivuniemen mukaan nyt
kolmen henkilön työpanoksella
toimivan Prodmacin tarjontaan
kuuluvat kone-edustusten lisäksi lay-out-suunnittelupalvelut laiteasennukset ja käyttöönottokoulutukset.
”Varaosia sekä kulutusosia
kuten teriä toimitetaan asiakkaille Tuusulan varastolta tai nopein liikkein suoraan laitevalmistajilta. Aivan keskeinen tekijä asiakaspalvelussamme ovat
toki myös kattavat huoltotoiminnot”, uusi toimitusjohtaja
kertoo.
Lisätietoja:
www.prodmac.fi
Saksalainen Rösler on Prodmacin uusi edustus. Yritys allekirjoitti valmistajan sinkojen ja kuulapuhalluslaitteiden edustusta koskevan sopimuksen alkukesästä.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
7
Smart Production Partner
Metallintyöstöratkaisut
AUTOMAATIO
LASTUAVA TYÖSTÖ
LEVYNTYÖSTÖ
PUTKEN- JA PROFIILINTYÖSTÖ
SAHAUS
HIONTA
MITTAUS
TYÖYMPÄRISTÖ
VOITELU
Elinkaaripalvelut
TUOTANNONKEHITYS
TYÖSTÖKONEHUOLLOT
VARA- JA KULUTUSOSAT
3D-MITTAUSPALVELUT
BALLBAR-MITTAUKSET
KOULUTUSPALVELUT
TEOLLISUUSMUUTOT
MYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
BySprint Fiber
010 8200 500
010 8200 530
010 8200 540
vossi.fi
Best choice.
Kuitulasereiden edelläkävijä.
Enemmän tehoa ja kokoa kuitulasereihin.
BySprint Fiber saatavana nyt myös 6 kW:na,
Power Cut -optiolla ja ByOptimizer-ohjelmoinnilla.
Bystronic Scandinavia
Petteri Perälä
Tel. 0400 887 558
[email protected]
Laser ı Vesileikkaus ı Särmäys
www.bystronic.fi
8
OPTIMAALISET TYÖSTÖRADAT
 ENEMMÄN TUOTTAVUUTTA
m
TPC – Trochoidal Performance Cutting
fz
fz = Vakio
Vaki
Va
Vak
kio
io
o
Perinteinen työstörata
TPC - Staattinen
TPC - Dynaaminen
Työkalut kaikille materiaaleille
Kosketuskulma β
max.
66.4°
Alumiinit
53.1°
Ruostumattomat teräkset
47.2°
UNI
Karkaistut teräkset
40.5°
Kuumalujat
superseokset
20 2549
20 3089
20 3019
10°
20 2978
0.008
20 3083
0.12
0.16
0.2
0.3
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Ravema Oy
Takojankatu 15B
33540 Tampere
[email protected]
Asiantuntevaa ja
luotettavaa palvelua
myös puhelimitse
Puh. 020 794 0000
Johtava laatutyökalujen
kokonaistoimittaja Euroopassa.
Innovaatiokyvykkyyttä
on tärkeää
mitata
Myös pienten ja keskisuurten yritysten on tärkeää mitata innovaatiokyvykkyyttään.
Mittaamisen avulla voidaan kehittää yritystä innovaatiokyvykkäämmäksi. Tämä käy ilmi diplomi-insinööri Minna Saunilan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology,
LUT) tekemästä väitöstutkimuksesta.
Saunila selvitti tutkimuksessaan, onko pk-yritysten
suorituskyky yhteydessä innovaatiokyvykkyyteen ja
sen mittaamiseen.
”Tulokset osoittavat, että innovaatiokyvykkyys on
yhteydessä pk-yritysten suorituskykyyn. Paljastui
myös se, että innovaatiokyvykkyys on paremmalla tasolla niissä yrityksissä, jotka mittaavat aktiivisesti innovaatiokyvykkyyttään”, Saunila kertoo.
Pk-yrityksillä on erityispiirteitä, jotka erottavat ne
suuryrityksistä. Erottavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi riippuvuus pienestä joukosta asiakkaita sekä resurssien, kuten osaamisen, koulutusmahdollisuuksien ja
varallisuuden, puute. Siten on epäselvää, voiko suuryrityksissä tehtyjä tutkimustuloksia soveltaa pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat tärkeitä talouden vetureita, joten
on tärkeää tutkia, miten pk-yritysten suorituskykyä voidaan edesauttaa ja säilyttää.
Tutkimuksessa selvisi, että innovaatiokyvykkyys on
yksi tärkeä tekijä pk-yritysten suorituskyvyssä. Innovaatiokyvykkyyden tekijöistä erityisesti osallistuvan
johtamisen, ideointi- ja organisointirakenteiden ja
osaamisen kehittämisen havaittiin olevan yhteydessä
pk-yritysten suorituskykyyn.
”Resurssirajoituksista huolimatta pk-yritykset voivat vaikuttaa suorituskykyynsä innovaatiokyvykkyyttä
kehittämällä”, Saunila kannustaa.
Mittaamisen ei tarvitse olla liian muodollista. Tärkeintä on, että innovaatiokyvykkyyden tekijöihin kiinnitetään huomiota ja ne on linkitetty pk-yritysten suorituskykyyn.
www.ravema.fi
Hitsaajaksi nuorten aikuisten osaamisohjelmassa
n
Niin sanotaan, että opiskelu
kannattaa aina. Aikuisiässä se
on erilaista kuin peruskoulussa.
Vantaalainen Juha Jäntti suorittaa hitsaajan ammattitutkintoa
Amiedussa. Kolmekymppinen
Jäntti ehti juuri ja juuri mukaan
20�29-vuotiaille tarkoitettuun
Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO).
”Sain tiedon koulutuksesta TEtoimiston kautta. Koska en ole
opiskellut peruskoulun jälkeen,
pääsin NAO-ryhmään mukaan.”
Hitsaajan ammattitutkinnon
suorittaminen kestää keskimäärin puolitoista vuotta. Opiskelu on pääsääntöistä, ja Jäntti
on aikonut ottaa sen tosissaan.
”Olin lomautettuna, kun aloitin opiskelut ja NAO-paikan
saatuani irtisanouduin, jotta
Mielekästä
aikuisopiskelua. Juha
Jäntti suorittaa hitsaajan ammattitutkintoa Amiedussa.
voin keskittyä täysillä opiskeluun.”
Käytännönläheistä
ja itsenäistä
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa hitsaajan ammattitutkinto
tai näyttötutkinnon osia. Suoritettavan koulutuksen laajuus
riippuu opiskelijan omasta taustasta, tarpeesta ja aikaisemmasta osaamisesta. Koulutuksen aikana voi suorittaa myös
hitsaajan pätevyyskokeet puikko-, MIG/MAG-, TIG- hitsausprosesseilla.
”Tämä on hyvin käytännönläheistä ja itsenäistä tekemistä.
Kouluttajat kertovat aluksi, mitä
kaikkea pitää tehdä ja jokainen
toteuttaa työt omassa tahdissaan. Opintosuoritukset hyväk-
sytään näyttöjen perusteella.”
Jäntin mukaan opiskelu aikuisiällä on hyvin erilaista kuin
peruskoulussa.
”Nyt on aivan toisenlainen
motivaatio. Peruskoulussa kiinnostivat kaikki muut asiat paitsi
opiskelu. Sen jälkeen menin
suoraan töihin ja armeijaan.
Aloitin hitsaajan opinnot aikanaan myös ammattikoulussa,
mutta opinnot jäivät silloin kesken”, Jäntti kertoo.
Hitsausalan hommia Jäntti
on tehnyt myös työkseen, mutta tutkinnon ja pätevyyksien
puuttuminen on vaikeuttanut
vakituisen työn saantia ja uralla
etenemistä.
”Nyt ymmärrän koulutuksen
merkityksen ihan eri tavalla.
Kun työllisyystilanne on heikko,
tutkinto helpottaa toivottavasti
myös vakituisen työn saantia.”
Tulevaisuuteen
luottaen
Opiskelu Amiedussa on ollut
Jäntin mukaan antoisaa ja mielenkiintoista. Myös kouluttajat
saavat Jäntiltä kehuja.
”Meillä on rento, noin kolmenkymmenen hengen porukka. Kouluttajat ovat pitkän linjan
ammattilaisia ja tietävät, miten
työt kuuluu tehdä. Tämä on itsenäistä tekemistä, mutta niinhän se tulee olemaan työelämässäkin.”
Jäntillä on vahva usko tulevaisuuteen. Toiveissa ei siinnä
liukuhihna vaan vaihteleva työ
erilaisten komponenttien parissa.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
9
Uusi alumiinin jyrsinkone Flexicam Elekmerkille. Kuvassa vasemmalta Jukka Kotamäki, Henri
Tuomoja ja Mikko Saastamoinen.
Elekmerk investoi
alumiinikoneistukseen
e
Elekmerk jatkaa investointeja
tuotantotekniikkaan. Yrityksen
Keuruun tehtaan kapasiteetti
laajeni kesällä uudella isolla alumiinin jyrsinkoneella, saksalaisella Flexicamillä, jonka toimitti
suomalainen
maahantuoja
Rensi Oy.
Elekmerk Oy on ohutlevymekaniikka- ja koneistusalan
johtavia yrityksiä Suomessa.
”Olemme saavuttaneet asemamme yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla ammattitaidolla”, kertoo tehtaan johtaja
Jukka Kotamäki.
”Elekmerkin kantava idea
on, että kaikki työvaiheet tehdään kustannustehokkaasti ja
toimitusajat varmistaen saman
Vaatimukset,
kokemus ja valinta
katon alla omissa tiloissamme.
Tätä ideaa täydentämään tarvittiin koneistusalueeltaan iso
CNC -työstökone” jatkaa Kotamäki.
”Toimintamme
kulmakiviä
ovat myös asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen ja oma
erikoisosaamisemme sekä jatkuva kehittyminen. Asiakkaamme ovat Suomen merkittävimpiä telekommunikaatio-, elektroniikka- ja medical-laitteiden
valmistajia”, lisää Kotamäki.
Keski-Suomessa Keuruulla
kotipaikkaansa pitävä Elekmerk
Oy kuuluu Suomen laajuiseen
Teiskonen Oy -konserniin. Samaan konserniin kuuluvat HT
Laser Oy ja Alamarin-Jet Oy.
Hankittavalle koneelle asetettiin
monipuoliset vaatimukset, koneen piti pystyä jyrsimään kappaleita 1500 x 2500 mm alumiinilevyistä, sekä koneistamaan
niin pitkiä profiileja kuin pieniä
tarkkoja
yksittäiskappaleita
multipuristin-kiinnityksellä. Vaatimuksena oli tarkkuus, nopeus
ja kyky vaihtaa erilaisista kiinnityksistä ja asetuksista toisiin
mahdollisimman
nopeasti.
Luonnollisesti itse koneistustapahtuman tehokkuus oli olennainen osa.
Elekmerkillä on alumiinialan
koneistuksesta kokemusta ja
he tunsivat hyvin vastaavilla
vaatimuksilla koneistavia konepajoja, jotka ovat käyttäneet
saksalaista Flexicam-konetta jo
useita vuosia vastaavanlaisten
kappaleiden tekemiseen hyvällä menestyksellä.
Luonteeltaan ja käytöltään
Flexicam-mallinen kone poikkeaa perinteisistä koneistuskeskuksista. Suuret liikenopeudet ja karan suuri kierrosnopeus
tekee koko lastuamistapahtumasta aivan erilaisen verrattuna
perinteiseen koneistuskeskuslastuamiseen.
Elekmerkille oli luontevaa ottaa yhteyttä Rensiin, onhan
Rensi tunnettu alumiinikoneiden toimittaja ja Flexicam oli
valmistajana tuttu. Tiukoista kriteereistä johtuen päädyttiin Flexicamin tukevaan ja painavaan
Stealth-malliin. Kone varustettiin nopealla Eckelmann ACS
Pro - suurnopeus ohjauksella ja
alumiinityöstöön
sopivalla
36000 rpm karalla kuin myös
monipuolisella alumiinisella imupöydällä monien muiden lisävarusteiden ohella. Kone on liikkeissään erittäin nopea ja kaikilta osin optimoitu Elekmerkin
tarpeisiin.
KONEISTUSAUTOMAATIO
porayksiköt
kierreyksiköt
työstöyksiköt
luistiyksiköt
monikarapäät
kulmapäät
erikoiskarapäät
indeksipöydät
ohjausautomatiikka
PYYDÄ ESITTEEMME!
Myös erikoiskarapäät.
www.kolumbus.fi/as-automaatio
JJoo
25v
Panostus
tulevaisuuteen
äti
ec
”Flexcamin hankinta on ollut
keskeinen tekijä tänä vuonna
haettaessa nopeutta ja käsittelykykyä. Investointi on samalla
satsaus jatkoon. Nyt kun prosessit ja laitteet ovat kunnossa,
olemme iskussa tulevaisuudessakin” toteaa Kotamäki.
L VA
ARIO
)
(4999 €)
Metallintyöstökoneet | Puuntyöstökoneet | Ohutlevyntyöstökoneet | Kuljetus- ja siirtolaitteet
Lisätiedot:
www.elekmerk.fi /[email protected]
www.prodmac.fi
Energiataloudellinen
Tehokas
Tarkka
Helppokäyttöinen
Helposti huollettava
Kompakti
EDULLINEN
HBE DYNAMIC
”Kelluva” sahakaari ja
servo-ohjattu syöttöliike yhdessä herkän
sahauspaineentunnistuksen kanssa
takaavat erinomaisen
sahaustuloksen sekä
pitkän teränkeston.
Mallit:
HBE261A
HBE321A
HBE411A
HBE511A
Sahauskoot
260–510 mm
L A A D U K K A AT B E H R I N G E R B I - M E TA L
PRODMAC OY
Sulantie 2
04300 Tuusula
JA
K O VA M E TA L L I T E R Ä T S U O R A A N V A R A S T O S TA !
MYYNTI:
Mika Koivuniemi 040 741 9991
[email protected]
ta
€)
Hinnat Alv 0 %
K o n e c o n O y | K i m o k a t u 2 , 2 0 3 8 0 T u r k u | P u h . 0 2 0 7 8 0 9 5 9 0 | w w w. k o n e c o n . f i
GRIPPEX JA PULLEX
barpuller.com
•
•
•
•
•
•
•
Honkarannantie 18 15560 NASTOLA
p. (03) 762 1125
f. (03) 762 1376
e-mail: [email protected]
Metallintyöstökoneet | Puuntyöstökoneet | Ohutlevyntyöstökoneet | Kuljetus- ja siirtolaitteet
SAHAUSJÄRJESTELMIEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSANNE
HBE DYNAMIC -vannesahasarja
AS-automaatio Ky
HUOLTO:
Erno Meriläinen 050 551 4715
[email protected]
-TANGONVETOLAITTEET
MODERNIT TANGONVETOLAITTEET
CNC-SORVEILLE
Hinnat alk.
X
PULLE
489,-
alv. 0%
• Kiinnitys suoraan
pistoterään
• Mallit Ø 0-30 mm ja
Ø 30-60 mm
Hinnat alk.
850,- alv. 0%
EX
GRIPP
• Vähän tilaa vievä, ei
edellytä viereisten
työkalupaikkojen
tyhjänä oloa
• Mallit Ø 2-60 mm,
Ø 3-80 mm ja
Ø 3-105 mm
• Ei vaadi kangen paksuuden vaihtuessa
asettelua
• Jäähdytysnestetoiminen
MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT
Puh. (03) 343 2450 • Federleynkatu 1 • 33400 Tampere • www.linnatrade.fi
10
isoneet valm
HM/NHP-k
isDoosanin N sräätälöidysti yhteis
ka
uia
K
.
as
ta
an
is
nte
teta
risista rake
tä modulaa HP 6300.
li N
vassa mal
Doosan jatkaa voimakkaasti vaakakaraisten koneistuskeskuksien
kehittämistä. Useista muista valmistajista poiketen Doosan tekee
koneita niin raskaaseen työstöön
(NHM,
liukujohderatkaisut)
kuin
suurnopeuskoneistukseenkin
(NHP, rullajohderatkaisut). Kumpaakin
konemallia
valmistetaan
palettikokoluokissa 500-, 630- ja
800 mm. Kaikki NHM- ja NHPkonetyypit
ovat
kararakenteil-
taan ISO 50- tai HSK 100 -kokoluokkaa.
Doosanin vaakakaraiset
HMH- ja NHP-koneistuskeskukset
Ratkaisuja sekä raskaaseen työstöön
että suurnopeuskoneistukseen
v
Varsinkin Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla on tarvetta
raskaaseen
koneistukseen
suunnitelluille
koneistuskeskuksille. Suurnopeuskoneistuskeskuksia puolestaan tarvitaan
tunnetusti erityisesti auto- ja
elektroniikkateollisuudessa.
Nopeat toimitusajat, mutta
siitä huolimatta asiakasräätälöidyt koneet, siinä yhtälö, jota perinteisesti on ollut vaikea toteuttaa. Doosanin uusi NHM/NHPtuoteperhe on kehitetty vastaamaan haasteeseen.
Modulaarisesti
vakiorakenteista
Doosanin NHM/NHP-tuoteperheen koneiden nopeat toimitusajat mahdollistuvat, kun asiakasräätälöidyt koneet valmistetaan yhteisistä modulaarisista
rakenteista.
Koneiden työkalumakasiinit,
työkaluvaihtajat, index- ja ncpöydät, paletit, paletinvaihtimet, lastunpoisto-ja leikkuunestejärjestelmät ovat samat, ja
eri sarjojen koneet poikkeavat
toisistaan ainoastaan johteiden
ja karavaihteiston osalta.
NHM-koneet on varustettu
liukujohteilla ja vaihteistollisella
suuren vääntömomentin omaavalla karalla. Esimerkiksi palettikooltaan 800 x 800 mm:n NHM
8000-mallissa teho on 30 / 37
kW, vääntö 1991 Nm ja maksimi kierrosluku 6 000 rpm.
NHP-koneessa ovat rullajohteet ja nopean kiihtyvyyden
ja hidastuvuuden omaava integroitu kararakenne. Vastaavat arvot NHP-koneessa ovat
30 / 37 kW, vääntö 809 Nm ja
max. kierrosluku 15 000 rpm.
keenpäin. Valmiit liitynnät mm.
roboteille on saatavissa suoraan koneen valmistajalta.
Palettienvarastointijärjestelmissä asiakkaalla on runsauden
pulaa. Kompaktimmillaan kone
on varustettu Doosan-palettimakasiinilla, joko 7- tai 9-paikkaisella. Tässä suurena hyötynä
on leikkuunesteiden ja lastujen
paluu itse koneen järjestelmään
Suorituskykyä
ja
ergonomiaa
Suorituskyvyn lisäksi Doosanin
vaakakaraisissa koneistuskeskuksissa on huomioitu nykyvaatimukset käyttäjäergonomian, automaattisen kappalevaihtotoimenpiteiden, palettien varastointijärjestelmien, työkaluhallinnan/ valvonnan kuin leikkuuneste- / lastunpoistojärjestelmienkin suhteen.
Käyttäjäergonomiaan
on
edellissukupolveen
verraten
tehty parannuksia mm. ohjauksen uudella sijoittelulla, työtilan
näkyvyyden ja lastunpoiston
parannuksilla ja huoltotoimintojen selkeyttämisellä.
Koneisiin on suunniteltu valmiiksi automaattisten kappalevaihtojärjestelmien
vaatimat
hydrauliikkaliitynnät paleteille,
joten niiden tarjoaminen on selväpiirteistä ja ne voidaan lisätä
koneeseen helposti myös jäl-
Koneet tarjoavat vankkaa
suorituskykyä vaativaan
koneistukseen. Rakennekuva NHPsarjan
koneesta.
ilman erillisiä toimenpiteitä.
Myös tilantarve ja käyttäjäystävällisyys on maksimoitu. Doosan-palettimakasiinit ovat täysin jälkiasennettavia ja toki Doosan-valmistusohjelmassa ovat
lisäksi
lineaaripalettijärjestelmät.
Ketjutyyppisillä työkalumakasiineilla hallitaan työkalumäärät 60 – 150 ja matriisimakasii-
neilla 196 -376. Max. työkalupituus ISO 50 on 630 mm ja
max. ø 320 mm (erillistapauksessa jopa 420 mm).
Työkaluhallinta on toteutettu
Fanuc 31 i B- tai Siemens 840
D -ohjaukseen liitetyllä erillisellä
työkalumakasiiniin asennetulla
käyttöpaneelilla, josta voidaan
syöttää työkalua koskevat tiedot.
Tehokkaat nesteja lastunpoistojärjestelmät
Myös tehokkaat leikkuunesteja lastunpoistojärjestelmät ovat
tärkeä osa koneen rakennetta.
Koneet on mm. suunniteltu
vuotamattomiksi, kaikki tiedämme mitä se tarkoittaa.
NHM- ja NHP -koneissa
neste- ja lastunpoisto on yksisuuntainen ja se tapahtuu koneen paletinvaihtajan alta koneen taakse. Näin suunnan
muutoksia ei tarvita. Paineet ja
puhdistusjärjestelmät voidaan
valita laajasta valikoimasta.
Doosan valmistaa myös ISO
40- tai HSK 63- karakokoluokkiin kuuluvia koneistuskeskuksia, mutta ainoastaan palettikoolle 400 ja 500 mm. Näissä
koneissa on rullajohteet.
Doosanin suuren kokoluokan koneistuskeskukset, palettikoot 1000 ja 1250 mm, ovat
saatavissa liukujohderatkaisuna.
Lisätietoja:
Duroc Machine Tool Oy,
puh. 020 735 0680,
www.duroc.com
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
11
sia • Nimitysuutisi
Makrum Oy
Hannu Pajula on aloittanut
Makrum Oy:n myyntitiimissä
1.10.2014 toimialueenaan koko Suomi sekä Baltian maat.
Pitkän uran konepajojen palveluksessa tehnyt Hannu tuo
lisävoimaa Makrumin työstökonemyyntiin vahvalla koneisHannu Pajula
tustaustallaan. Hän tarjoaa
asiakkaiden käyttöön monipuolisen lastuavan työstön
menetelmien tuntemuksensa yhdistettynä vuosien kokemuksen kautta hioutuneeseen luovaan ongelmanratkaisukykyyn. Hannun erityisosaamisaluetta on ruiskupuristus-, syväveto- ja leikkaintyökalujen valmistus.
Titako Oy on
toimittanut
EXAPT CAD/CAM
ohjelmiston
Valtra Oy Ab:lle
Valtra investoi EXAPT CAD/CAMohjelmistoon, koska kokonaisvaltaisen menetelmäsuunnittelun ja NCohjelmoinnin tueksi tarvitaan kattava
v
ja monipuolinen CAM-järjestelmä.
Valtra toimii Suolahdessa ja
kuuluu maailman kolmanneksi
suurimpaan maatalouskoneita
tuottavaan AGCO konserniin.
Valtra valmistaa traktoreiden
voimansiirtojärjestelmiä apujärjestelmineen Suolahden Voimansiirtotehtaallaan.
Pyrittäessä
parantamaan
Traktorin käytettävyyttä ja monipuolisuutta, voimansiirtojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti
suuntaan, jossa komponentit
muuttuvat haastavammiksi valmistaa. Komponenttien muutosväli on myös lyhentynyt. Nämä haasteet tuntuvat menetelmäsuunnittelussa ja NC-ohjelmoinnissa lisääntyvänä työmääränä. Myös aikataulut ovat
kiristyneet, sillä uusia tuotteita
on saatava markkinoille nopeampaan tahtiin.
Haasteisiin pyritään vastaamaan toimintaa järkeistämällä
ja hankkimalla apuvälineitä, joilla työ sujuu nopeammin ja tehokkaammin.
Suuri osa menetelmäsuunnittelun ajasta kuluu kiinnitysten, kiinnitysvälineiden, työkalujen suunnitteluun ja valintaan.
Siksi EXAPT CAM-järjestelmän
joustava ja monipuolinen työvälinehallinta oli yksi valintakriteereistä.
Monet työstötapahtumat ja prosessit ovat usein toistuvia,
joten CAM-järjestelmän työstötyökiertojen määrittely- ja toisto-ominaisuuksiin kiinnitettiin
valinnassa huomiota.
Voimansiirron komponentit
suunnitellaan 3D tilavuusmalleina. Siksi Valtralla lisättiin heti
hankintalistalle myös EXAPTsolid -moduuli. Sen avulla voidaan
hyödyntää 3D mallin geometriaa ja piirteitä menetelmäsuunnittelussa ja NC-ohjelmoinnissa. Monet kiinnitykset ovat pylvästyyppisiä ja sisältävät useita
komponentteja eri asennoissa.
EXAPTsolid tukee monen kappaleen kiinnityksen ohjelmointia
sekä työstökeskuksilla että monikaraisilla sorvauskeskuksilla.
Simuloinnissa voidaan käyttää hyödyksi komponenttien 3D
valumalleja aihioina. Työstötapahtumien konekinemaattinen
- ja aineen poistumisen simulointi yhdistettynä törmäyslaskentaan antaa ohjelmoijalle tarpeellista tietoa työstöprosessien onnistumisesta. Jäännösmateriaalin laskenta auttaa
työstöparametrien säätämisessä. Nämä kaikki yhdessä nopeuttavat suunnittelua. Samalla
ohjelmien koeajoihin käytettävä
aika lyhenee.
Titako Oy on toteuttanut
Valtralle räätälöidyt postprosessorit, jotka tuottavat konekohtaisia NC-ohjelmia. Niissä on
huomioitu koneiden käyttäjien
tarpeet. Tällaisia tarpeita ovat
esimerkiksi aloittaminen terärikon tai muun keskeytyksen jälkeen ja automaattisesti luotu
NC-ohjelmakohtainen nollapisteohjelma. Myös työkalujen tarvelista ja työstöaikalaskelma
syntyy automaattisesti.
EXAPT ohjelmistoja on kehitetty 40 vuoden ajan ja niillä on
suuri käyttäjäkunta, joka takaa
ohjelmiston tuen ja kehittymisen myös tulevina vuosina.
2-aks.
jyrsintä
3-aks.
jyrsintä
4 & 5 -aks.
jyrsintä
Sorvi &
pyörivät
työkalut
(09) 879 2266
Lisätietoja:
Titako Oy Tapio Saarinen
puh. 0400 999 059
[email protected]
www.rensi.fi
12
Kahdeksanmetrinen kahden suunnan taivutuskone
Sisupelti uudistaa konekantaansa
Kahteen suuntaan taivuttava kanttiARJU
kone nopeuttaa töitä, koska levyä ei
ARI
elti satsasi hiljattain kahteen suun-
K
H
tarvitse työn aikana käännellä. Sisuptaan taivuttavaan ja samalla kokoluokaltaan
mittavaan
sveitsiläiseen
Jorns-tekniikkaan. Taivutuspituudeltaan kahdeksanmetrinen kone on kokoluokassaan meillä ja Pohjoismaissakin ainutlaatuinen.
s
Taivutuskapasiteettia TwinMatic Pro 150:lla on kahdeksaan metrin saakka.
Sisupelti tekee monenlaisia peltitöitä Akaan Tipurilla. Asiakkaat ovat puoliksi yksityisiä,
puoliksi rakennusliikkeitä. Viime
vuosikymmenen puolella Pohjanmaan suunnassa käynnistynyt yritys muutti muutama vuosi
sitten sijaintinsa Akaaseen.
”Tulimme tänne asiakkaiden
perässä. Täällä on töitä riittänyt,
keskeisin toimialueemme on
Akaalta noin 100 kilometriä säteellä eri ilmansuuntiin. Iso osa
toimintaamme ovat myös paikallisen talopakettitoimittajan
Helmitalojen peltityöt”, kertoo
yrittäjä Antti Sistonen.
Monipuolinen
ja nopea
Viime vuodet yrityksellä on kul-
kenut hyvin, siinä määrin, että
se toteutti hiljattain mittavan toimitilojen laajennuksen, joka tukevoitti käytössä ollutta aiempaa toimitilaa 260 neliömetrin
mitalta.
Samalla myös konekantaa
uudistettiin reippain ottein. Sen
yhteydessä toteutettu keskeisin
uushankinta oli kookas kahteen
suuntaan taivuttava kanttikone.
”Etsinnässä oli monipuolinen
ja nopea kone, jolla myös hieman pitemmän tavaran taivutus
sujuisi kätevästi. Näin huomio
kiintyi kohta kahteen suuntaan
taivuttavaan tekniikkaan ja sitä
kautta edelleen Jornsiin, joka
valmistaa yhtensä harvoista tekijöistä näitä koneita myös tähän isompaan kokoluokkaan.
Kävimme yhdessä maahantuo-
jan kanssa tehtaalla tutustumassa, kaupat syntyivät ja kone
saapui käyttöömme nyt heinäkuussa”, Antti Sistonen kertoo.
Sveitsiläistä
taivutustekniikkaa
Jorns AG on sveitsiläinen konetalo, jonka tuotteita ovat CNCja NC-kanttikoneet sekä rainoitus- ja arkituslinjat varsinkin rakennusteollisuuden käyttöön,
kattojen ja seinien tekijöille. Alan
koneita yritys on tehnyt vuodesta 1973 saakka, ja toimittaa niitä eri puolille maailmaa laajan
edustajaverkkonsa
kautta.
Suomessa Jornsin edustaja on
Noritek Oy. Jorns työllistää noin
65 henkilöä ja tehtaat sijaitsevat
Kahteen suuntaan taivuttaminen lisää työn nopeutta ja tehostaa tuotantoa.
Uusi kone, uudet mahdollisuudet, toteaa Antti Sistonen. Ohjaus tapahtuu 21 tuuman kosketusnäytöltä.
Sveitsin Lotzwilissa.
Kahteen suuntaan taivuttavia kanttikoneita yritys toimittaa
niin automaattisina TwinMatic
Pro- kuin puoliautomaattisina
TwinPro-versioina taivutuspituudeltaan aina 12,2 metriin
saakka. Sisupelti Oy:n hankkiman automaattikoneen taivutuspituus on kahdeksan metriä
ja sillä voidaan taivuttaa maksimissaan 1,5 mm:n terästä, alumiinissa kapasiteettia on 2
mm:n vahvuuteen.
Koneisiin on valittavissa joko
pneumaattinen tai hydraulinen
sormityyppinen kiinnitysjärjestelmä ja laajan varusteohjelman
myötä koneet on muokattavissa pitkälle asiakkaan tarpeiden
mukaiseksi. Sisupeltin koneessa on mukana optiona mm.
leikkuri. Käyttäjää suojaa monipuolinen turvajärjestelmä, ohjaus puolestaan on valmistajan
oma 21 tuuman kosketusnäytöltä operoitava Windows-pohjainen CP100Twin.
Uusi kahteen suuntaan taivuttava TwinMatic Pro 150
aloittaa tuotannollisen taipaleensa pikku hiljaa tutustumisja koulutusvaiheen jälkeen. Alkavan talven mittaan kone saadaan mahdollisuuksineen jo
täyteen tuotantokäyttöön.
”Kokemukset tältä muutamalta kuukaudelta ovat erittäin hyvät ja tukea olemme
saaneet niin maahantuojan
kuin tehtaankin taholta tarpeellisessa määrin. Olemme
iloisia ratkaisustamme”, kertoo Antti Sistonen.
Näkymät yrityksellä eteenpäin ovat muutenkin suotuisat,
mutta uusia ammattilaisia palvelukseensa nyt neljän henkilön
työpanoksella toimiva yritys
palkkaisi Antti Sistosen mukaan
jokusen lisääkin. Rakennuspeltiseppiä tai sellaiseksi haluavia
vaan ei tahdo helposti löytyä.
”Olemme etsineet paria-kolmea henkilöä eri kanavia käyttäen jo jonkin aikaa. Myös omaa
rekrykoulutusta olemme rakennelleet, rakennuspeltiseppiähän ei juuri muuten kouluteta.
Haku on edelleen päällä eli jos
ala kiinnostaa, kannattaa ottaa
yhteyttä”, Antti Sistonen kannustaa.
Myös leikkuri on mukana koneessa. Näin paitsi taivutus, myös katkaisu sujuvat kätevästi.
13
Maailman ensimmäisenä jo vuonna 1962 elintarvikeluokan voiteluainehyväksynnän
saanut JAX on kehittänyt markkinoiden laajimman valikoiman erittäin suorituskykyisiä
elintarvikelaatuisia tuotteita. Ne kattavat kaikki tehtaan tarpeet mm. vaihdeöljyt,
hydrauliöljyt, kompressoriöljyt,
ketjuöljyt sekä lisäksi tarjolla
on laaja valikoima rasvoja
ja aerosoleja.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
keää tietää millaiseen käyttöympäristöön se joutuu, jotta
voidaan tehdä oikea voiteluainevalinta sekä pystytään varmistumaan, että voiteluaine toimii niin kuin sen pitäisi toimia.
Laadukkaat tuotteet yhdistettynä jatkuvaan palveluun varmistavat asiakkaan koneiden käyttöiän sekä käyttöasteen maksimoimisen. Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on
kuunneltu alan toimijoita ja kiinnitetty erityisesti huomiota alan
erityispiirteisiin, kuten usein tapahtuviin pesuihin, jotka vaativat voiteluaineilta mm. hyvää
vedenkestokykyä. JAX-tuotteet
ovat edelläkävijöitä tuotantolaitoksissa, joissa on vaikeat olosuhteet, jotka vaihtelevat aina
pakastimista, kosteiden ja mär-
Uudenlainen voiteluhuoltokonsepti elintarviketeollisuuteen
Älykkääseen tuotantoon erikoistunut Vossi on lanseerannut uudenlaisen voiteluhuoltokonseptin elintarviketeollisuuteen yhdessä maailman ensimmäisen elintarvikehyväksytyn voiteluaineen valmistajan JAX:in kanssa.
”Haluamme olla asiakkaidemme kanssa läheisessä kumppanuudessa, jossa autamme heitä jatkuvasti parantamaan tehtaidensa elintarviketurvallisuutta, käyttöastetta sekä voiteluprosessien automaatioastetta”, tuotepäällikkö Harri Joki kuvastaa.
Yli 230 NSFhyväksyttyä tuotetta
m
Maailman ensimmäisenä jo
vuonna 1962 elintarvikeluokan
voiteluainehyväksynnän saanut
yhdysvaltalainen JAX on kehittänyt markkinoiden laajimman
valikoiman erittäin suorituskykyisiä elintarvikeluokan tuotteita. Tuotevalikoima kattaa koko
tehtaan tarpeet, kuten esim.
vaihdeöljyt, hydrauliöljyt, kompressoriöljyt sekä ketjuöljyt. Lisäksi tarjolla on kattava valikoima rasvoja ja aerosoleja moniin
erilaisiin
käyttöympäristöihin
sekä tuotteita erityissovelluksiin
mm. leipomoiden nostatuslinjoihin ja uuniketjuihin sekä tölkinvalmistukseen. Kaiken kaikkiaan tuoteperheeseen kuuluu
yli 230 laadukasta NSF-hyväksyttyä tuotetta! Suurin osa tuotteista on NSF H1-hyväksyttyjä,
jotka soveltuvat satunnaiseen
elintarvikekontaktiin.
Suoran
kontaktin sallivia 3H-luokan
tuotteita on myös useaan käyttötarkoitukseen sekä lisäksi valikoimaa täydentävät vielä H2luokan tuotteet.
Läheistä ja asiantuntevaa palvelua
Vossi tarjoaa ainutlaatuisen tuotevalikoiman lisäksi asiantuntevaa palvelua oikeiden voiteluaineiden valinnassa sekä koko
tehtaan kattavan voiteluhuoltosuunnitelman
tekemisessä.
Voiteluainetta valittaessa on tär-
kien paikkojen kautta kuumiin
uuneihin.
Erinomainen
vastaanotto
Suurimmat elintarviketeollisuuden toimijat ympäri maailman
luottavat jo JAX:in laadukkaisiin
tuotteisiin. Pohjoismaissa pitkäaikaisia käyttäjiä ovat olleet
mm. Arla, HKScan, Lantmännen Unibake, Thorfisk, ym. Nyt
myös kotimaisilla valmistajilla
on mahdollisuus parantaa
oman tuotantonsa turvallisuutta
sekä suorituskykyä luotettavilla
tuotteilla, jotka on suunniteltu
erityisesti vaativiin elintarviketeollisuuden olosuhteisiin. ”Uusi
voiteluhuoltokonseptimme on
otettu erittäin hyvin vastaan.
Meillä on kesällä aloitetun lanseerauksen jäljiltä jo pitkälle
toistakymmentä
suomalaisasiakasta hyvin erilaisista elintarviketeollisuuden osa-alueilta.
Palaute on ollut poikkeuksetta
positiivista. Kannustankin olemaan meihin yhteydessä missä
tahansa elintarviketehtaan voiteluun liittyvissä asioissa”, Harri
Joki lupaa.
Lisätiedot:
Vossi Group Oy
Harri Joki
www.vossi.fi
Pakollinen kaikille CAM-ohjelmoijille
A
MUUT STI
A
NOPE
3D
LLEJA
A
M
-
Järkyttävän helppo muuttaa järjestelmästä
kuin järjestelmästä tullutta 3D -solidimallia
Levypajan levitysohjelma,
konepajan valmisteluohjelma
Koekäyttö: [email protected]
JAXin valikoimassa on myös suuri määrä tuotteita erityissovelluksiin mm. leipomoiden nostatuslinjoihin ja uuniketjuihin
sekä tölkinvalmistukseen.
Vossi on lanseerannut uudenlaisen voiteluhuoltokonseptin
elintarviketeollisuuteen, jossa se auttaa asiakkaitaan parantamaan jatkuvasti tehtaidensa elintarviketurvallisuutta, käyttöastetta sekä voiteluprosessien automaatioastetta.
p. (09) 879 2266
• www.rensi.fi • email: [email protected] •
14
Kun harkinnassa ovat lisätehot tuotantoon, ratkaisu voi löytyä yhdistelmätekniikasta.
Prima Powerin asia-
kaspäivässä Halton Marinella Lahdessa tutustuttiin nykyaikaisen kombilasertekniikan
mahdollisuuksiin.
Huomion keskipisteenä tapahtumassa oli taloon kesällä hankittu LPe6f.
Haltonin kombilasersolu on paketti tehokasta levynkäsittelytekniikkaa höystettynä sujuvalla automaatiolla. Kokonaisuus
on ympäröity suojaseinällä.
k
Kombilaser yhdistää samaan
pakettiin laserleikkauksen, lävistyksen, merkkauksen ja
muotoilun toiminnot. Koneiden
perusidea kehitettiin jo 1980-luvulla, ja myöhemmät sukupolvet ovat tuoneet runsaasti uusia
piirteitä näihin markkinoilla koeteltuihin modulaarisiin tuotantosoluihin.
”Viime vuosina kombilaserien liikkeet ja nopeudet ovat
kasvaneet merkittävästi ja servot ovat tuoneet liikkeisiin uutta
tarkkuutta. Koneet myös säästävät merkittävästi energiaa
aiempaan hydraulitekniikkaan
verraten”, kertoo tuotepäällikkö
Hannu Riihimäki Prima-Powerilta.
Yksi viimeaikainen iso muutos on myös kuitulasertekniikan
läpilyönti leikkauspuolella.
”Nykyisin lähes kaikki toimittamamme kombilaserit on varustettu kuitulaserilla, sillä se
soveltuu koneiden pääkäyttöalueelle eli alle 8 mm:n materiaaleille erittäin hyvin. Työn jälki
on laadukasta ja lisäksi käyttöön tulevat muut kuitulaserien
edut. Koneella voidaan käsitellä
teräksen ja ruostumattoman teräksen lisäksi myös mm. messinkiä ja kuparia. Samoin energiaa kuluu kuitulaserissa hiilidi-
oksidilasereita vähemmän ja
esimerkiksi koneen käynnistysaika on lyhyempi”, kertoo Riihimäki.
Joustavaa,
monipuolista
tekniikkaa
Halton-konserniin kuuluva Halton Marine on laivanrakennusteollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä energiateollisuuden sisäilmastotuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen ammattilainen. Halton Marinella on tuotantolaitokset Lahdessa ja
Shanghaissa. Halton Marine
Tehdaskierroksella Halton Marinen tiloissa toimi isäntänä tehdaspäällikkö Pekka Kyllönen.
Oy:n Lahden tehtaalla valmistetaan palo- ja raskaspeltejä, keittiöhuuvia, hyttilaitteita sekä vedenerottimia. Yli 95 % tuotannosta menee vientiin. Noin 110
henkilön työpanoksella toimiva
Lahden liiketoimintayksikkö on
toimintansa aikana valmistanut
esimerkiksi palopeltejä maailmalle yli 150 000 kappaletta.
Prima Powerin kombilasertekniikkaa Halton Marinen Lahden tehdas on hyödyntänyt
tuotannossaan kesästä lähtien.
Tuolloin tehtaalle asennettu
LPe6f-kombilaser korvasi tuotannossa kaksi erillistä levytyökonetta ja lisäsi samalla kapasi-
teettia aiemmasta melkoisesti.
Uusi kombilasersolu edustaa monipuolista levytyötekniikkaa levyn- ja kappaleenkäsittelyautomaatiolla
höystettynä.
Kokonaisuuteen kuuluvat lävistys- ja muotoiluyksikkö-, laserleikkausyksikkö, lastaus ja järjestelyrobotti LSR, lataus/poistoasema, laserleikattujen kappaleiden lajitteluasema sekä laserleikkausjäämien ja muiden
jätemateriaalienpoistoasema.
Ohjaus tapahtuu graafisesta
Tulus-käyttöliittymästä. Työkalurevolveri on 16-paikkainen, ja
optiona tarjolla on runsaasti lisäpaikkoja. Niin Halton Mari-
H
ARI
K
Yksi tuotantosolu,
monta mahdollisuutta
ARJU
Te h o k k u u t t a l e v y t ö i h i n k o m b i k o n e e l l a
nen solussa kuin muissakin, lasertehoiltaan nyt 2-, 3 tai 4
kW:n versioina markkinoilla olevissa järjestelmissä on huomiota kiinnitetty turvallisuuteen.
”Koneessa on mukana esimerkiksi kuitulasersäteen tuplasuojaus. Leikkauspää on suojattu erikseen, ja sen lisäksi turvana on vielä suojaseinä. Näin
säde ei pääse vahingoittamaan
koneenkäyttäjän silmiä vaikka
toinen suoja jostakin syystä
vaurioituisikin. Tämä tuo olennaisesti lisäturvaa koneen käyttöön”, toteaa Hannu Riihimäki.
Prima-Powerin tuotepäällikkö Hannu Riihimäen teemana olivat kombilaserien nykymahdollisuudet.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
15
VASTUSHITSAUS
Retco –28
-pistehitsauslaite
• kitasyvyys 250–600 mm
• ainevahvuudet 0,25–3 mm
• jalkapoljin,
paineilmatoiminen
• vesijäähdytys
Lahden liiketoimintayksikön johtaja Anu Nyman kertoi Halton Marinen toiminnasta.11
Maksimi nimellisteho 25 kVA
Maksimi hitsausvirta 11 kA
Näyttötaulu luo reaaliaikaista kuvaa tuotantosolun toiminnasta.
Kilpailukykyistä
tuotannon
tehostamista
Halton Marinen Lahden tehdas
hakee kombilaserinvestoinnillaan nopeutta läpimenoaikoihinsa, sekä uutta sujuvuutta ja
monipuolisuutta
tuotantoon.
Myös uusia tuoteavauksia on
suunnitelmissa.
Hannu Riihimäen mukaan
nykyaikainen
yhdistelmätekniikka onkin tänä päivänä yhä
varteenotettavampi vaihtoehto
tuotannon tehostamiseen yrityksissä kilpailukykyisellä tavalla.
”Massatuotannosta on siirrytty pienten erien valmistukseen ja sen myötä tuotannon
joustavuudesta on tullut yhä
merkittävämpi tekijä kilpailukyvyn kannalta. Kun lisäksi erilliskoneiden vaatimat tilalaajennukset ovat kalliita ja hankaliakin toteuttaa, ratkaisu voi olla
kombi, joka tuo joustavuutta
tuotantoon, säästää tilaa ja vapauttaa myös henkilöstön resursseja muualle. Pitkän aikavälin säästöt kompensoivat tehokkaasti koneen hankintakustannuksia”, toteaa Riihimäki.
Halton Marinen Lahden teh-
taalla uusi tuotantosolu vahvistaa kasvussa olevan yrityksen
konekantaa. Yritys teki liikevaihtoa vuonna 2013 yhteensä
29,3 miljoonaa euroa, ja siitä
Lahden tehtaan osuus oli 24,4
miljoonaa. Tälle vuodelle odotetaan merkittävää lisäystä.
”Meneillään on parhaillaan
useampiakin isoja kokonaisuuksia maailman laivanrakennus-, öljy-, kaasu- ja energiasektorin toimijoille. Olemme
budjetoineet tämän kauden liikevaihdoksi n. 40 miljoonaa euroa koko Halton Marinen liiketoiminta-alueelle.”, kertoo Lahden liiketoimintayksikön johtaja
Anu Nyman.
Halton Marinella pidetyssä
Finn-Powerin asiakastilaisuudessa kombilaserin toimintaan
tutustuttiin tietoiskutyyppisen
annin lisäksi käytännön demojen avulla. Iltapäivän mittaiseen
tiiviiseen tapahtumaan osallistui
kolmisenkymmentä levytöiden
ammattilaista.
LAITTEET SUORAAN VARASTOSTA
KYSY LISÄÄ!
| Ojantie 36, 28130 PORI | p. (02) 634 1900 |
| [email protected] | www.retco.fi |
INDUSTRY SOLUTIONS
Kehittyneen CAM-ohjelman MTMominaisuuksilla ei tarvitse olla vaikea käyttää. Sen todistaa suomenkielinen GibbsCAM, jonka perusteet opit yhdessä päivässä. Kahden päivän koulutuksen jälkeen
voit jo lähteä työstämään.
Ohjauksella Pasi Pihlajamäki.
www.cenic.fi • e-mail: [email protected] • puh. 040 591 3395
16
K
ARI
H
ARJU
Levytyökoneisiin ja laitteisiin keskittyvä, joka
toinen vuosi järjestettävä EuroBLECH pidettiin Saksan Hannoverissa 21.-25.10. Tapahtuma esitteli tuttuun tapaan tuoreet innovaatiot ja kehityslinjat alan koko tuotantoketjun
osalta
materiaaleista
koneisiin
ja
edelleen
tuotteiksi saakka.
Le vy ko ne et
ja lai tt ee t
es itt ely ss ä
e
EuroBLECH pidettiin nyt 23 kerran. Hannoverin messualueelta
oli käytössä kahdeksan hallia, yhteensä 86 500 neliömetriä näyttelytilaa. Näytteilleasettajia tässä
maailman keskeisimpänä ja
myös suurimpana pidetyssä levyalan esittelyssä oli sen historian
4
1
0
2
H
C
E
L
B
o
r
u
E
in
Hannover
ennätysmäärä, 1573 tahoa.
Uutuuksien
esittelyareena
EuroBLECH on iso ja sellaisena
se on myös keskeinen uutuuksien esittelyareena.
Useat kansainväliset alan toimijat keskittävät uutuutensa nimenomaan tähän tapahtumaan
ja näyttelyn arvoa korostaa se, että suuri osa esillä olevista koneista ja laitteista esitellään livenä täydessä toiminnassa.
Ja ammennettavaa
oneen. MAZAK TUBE GEAR
uuden putkien 2D-laserleikkausk
Mazak esitteli messuilla täysin
yn. Tehoa resonaattorissa
n putkien tehokkaaseen käsittely
150 on suunniteltu ohutseinäiste
a pyöreällä materiaalilla
aisij
halk
in
suur
n
6 mm, kappalee
2,5 kW, seinämävahvuus max
152,4 mm.
paikan
päällä riittää. Koneissa ja tuotantoprosesseissa tuottavuus, tarkkuus ja joustavuus ovat tutusti
kehitystä suuntaavia termejä. Automaatio ja solutyyppiset kokonaisratkaisut lisääntyvät, ja se näkyi tälläkin kerralla moninaisina
variaationa eri sektoreille myös
Hannoverin messutarjonnassa.
teknologioiden
Yksittäisten
lasertekniiniin
tasolla jos jokin,
tapahtuansa
kan kehitys löi leim
Nopea,
en.
man messuilmeese
luiltaan
töku
käyt
monipuolinen ja
on
iikka
tekn
edullinen kuitulaser
viia
dess
isuu
lyönyt lujaa läpi teoll
5000. Iskunopeus läpunopea levytyökeskus TruPunch
Trumpfin uutuuksiin kuului huip
Max. levyvahvuus 8
a.
utiss
ksessa 2800 iskua minu
vistyksessä 1250 iskua-, merkkau
a tuotantoa.
kast
teho
e
tuke
tio
maa
auto
linen
mm, kaksi kokoversiota. Monipuo
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
17
Microstepin osastolla oli viehättävää väkeä jakamassa tietoa
mm. uuden sukupolven MasterCut Eco-plasma/polttoleikkauskoneen mahdollisuuksista. Mm. tehot ovat kasvaneet, kone on
tarjolla nyt myös ulkoisesti viitenä eri kokona asiakkaan tarpeiden mukaan.
Otto Bihler GmbH valmistaa tuotantojärjestelmiä monipuoliseen levynkäsittelyyn. Bimeric SP on valmistajan servopuristin,
jota se markkinoi tunnuksella ”The world s most intelligent
press”. Monipuolista valmistusta yhdessä kokonaisuudessa ja
yhdellä ohjauksella.
me vuosina. Myös tehot lisääntyvät ja sen myötä laitteiden soveltuvuusalue laajenee. Tämän kehityksen myötä messuillakin kuitulaserleikkauskoneita oli mukana
melkeinpä hengästyttävä määrä.
Tietenkin kehitystä tapahtuu
jatkuvasti vahvemmille materiaaleille sopivien CO2-laserin puolella, myös niitä oli mukana messuilla runsaasti.
Muilta alueilta mm. sähköser-
votekniikan kehitys näkyi esillä olleissa monin tavoin, materiaalipuolella taas kevytmateriaalien
kehitys oli yksi messuannissa hyvin näkynyt trendi.
Noin 60 000
messuvierasta
Messuvieraita EuroBLECH kerää
ympäri maailman. Tällä kerralla
heitä oli suunnilleen sama määrä
kuin kaksi vuotta sitten, 59 600
Saksalaisvieraiden
henkilöä.
mutta lisääntynyt
eni,
osuus pien
kansainvälinen kiinnostus kompensoi tilanteen.
Kaikkiaan noin 38 prosenttia
messuvieraista saapui paikan
päälle Saksan ulkopuolelta (34 %
vuonna 2012). Suurin osa tuli
keskieurooppalaisilta lähialueilta,
mutta kauempaakin, kuten Suomesta. Tätä meidän pohjoista
t Fiber 3015 -kuitulaser on
lla kattauksella. Kuvan BySprin
Bystronic esittäytyi messuilla laaja
mm. leikkauslaatua vahovat
uilla
kuid
oita
opti
iona, uusia
inen Detection Eye nyt saatavilla myös 6 kW:n vers
ohja
erap
kam
ea
er Cut Fiber sekä nop
vemmilla levyillä parantava Pow
levyn paikoitus.
Servotekniikka on saapunut myös puristimiin: turkkilainen puristinvalmistaja Dirinler esitteli messuilla ensimmäisen servodynaamisen mekaanisen puristimensa. Servotekniikka tuo säästöjä mm. puristimen
käyttö-, kunnossapito ja energiakustannuksiin.
kieltämme kuuli standeilla ja käytävillä runsaasti, ja mikäpä siinä.
Tällä kerralla lentolakko sotki parin alkupäivän osalta matkakuviota, mutta keskimäärin varsin notkeasti ja edullisesti Saksaan nykypäivänä pääsee.
Ja Hannover on toki mukava
kaupunki, logistiikka toimii, samoin järjestäjien organisaatio.
Jos ennakolta vielä hieman haarukoi kiinnostusten kohteita ja nii-
den sijaintia isojen messujen tarjonnassa, visiitti sujuu perusasetelmiltaan suotuisissa tunnelmissa.
Seuraavilla sivuilla kuvallista
raapaisua tämän vuoden EuroBLECHistä.
Seuraavan kerran messut pidetään vuonna 2016, tuolloinkin
Hannoverissa, 25.-29. lokakuuta. Messut järjestää Mack Brook
Exhibitions.
stää ohutlevyn lävisana kuvan PSBB-linja, mikä yhdi
Prima Powerin osastolla oli muk
dollistaa tuotanen yhteen kokonaisuuteen ja mah
tekniikkaa ja
tyksen, kulmaleikkuun ja taivutuks
kaus
rleik
lase
a
uutt
s
Myö
aleeksi saakka.
non levyaihiosta valmiiksi kapp
ohjelmistoja esiteltiin.
18
us oli yhteistyönä amerikinaista uutta. Yksi kiintoisa uutu
Amada oli tuonut messuille mon
-diodilaser (DDL). Etuna
ExaC
lty
esite
na
epti
tetty, nyt kons
kalaisyritys JDSU:n kanssa kehi
Ama-Promilta.
inen
Lank
tu
leikkausjälki, kertoi Pert
on mm. laadultaan erinomainen
dCenter on pienten kapan levynkäsittelyyn. RAS MiniBen
RAS esitteli messuilla kalustoa
maattinen taivutuskesauto
a
ttav
taivu
taan
suun
kahteen
paleiden käsittelyyn tarkoitettu,
alivahvuus 3 mm.
eria
mat
.
max
,
paktissa paketissa
kus. Tehokasta tuotantoa kom
Ermaksan on julkaissut uuden sukupolven Fibermak-kuitulasereistaan. Momentum Gen 2:n laserteho vakiona 2 kW, ja
kone on saatavilla myös 3-, 4- ja 6 kW:n
versioina. Servot liikeakseleissa vauhdittavat tuotantoa, ja ulkoinen olemus on
kohdallaan, kuten kuvasta näkyy.
Salvagnini lanseerasi EuroBLECHissä runsaasti uutuuksia
eri tuotesektoreilleen. Kuvassa demotaan FlexCell-tuotantokokonaisuutta, mikä on suunniteltu yhdistämään taivutusautomaatti ja särmäyspuristin tehokkaaksi ja joustavaksi tuotantokokonaisuudeksi.
Safan-Darleyn servomekaaninen E-Brake-sarja on edennyt kolmanteen sukupolveen. Kuvan kaksoiskäyttöisessä
130T Dual Drive-konseptimallissa puristusvoima 1300
kN ja taivutuspituus 4100 mm, ohjaus valmistajan
MC20 Motion.
Kaston osastolla oli
mukana EuroBLECHissä tuttuun tapaan niin
sahoja kuin varastojärjestelmiäänkin. KASTOuniline esiteltiin tapahtumassa automatisoituna kokonaisuutena. Tuoreista sahoista
esittäytyi mm. KASTOwin-vannesahasarja,
mihin kuuluu kaikkiaan
viisi
täysautomaattimallia.
CoastOnen tekniikkaa
EuroBLECHissä. Cone
3000 on O-runkoinen,
taivutuspituudeltaan
3000 mm:n särmäyspuristin, missä painimen liike syntyy viidellä
servomoottorilla. Tuloksena on tarkkaa taivutusta, jota vielä voidaan hienosäätää ohjelmallisesti. Kone palkittiin messuilla innovatiivisuudestaan.
Kuitulaserleikkauskoneet ovat lyöneet lujaa
läpi teollisuudessa ja
messuilla eri valmistajien koneet olivat mukana hyvin runsaslukuisina. Kuvassa Kimlan ratkaisu näyttävin
tehoin.
Puolalainen
Kimla tekee koneita sekä levy- että lastuavalle
puolelle.
Kukan osastolla oli
mahdollisuus tarkastella mm. kitkahitsausta pyörivällä työkalulla.
Menetelmä
kuluttaa
vähän energiaa eikä lisäaineita tarvita. Se
soveltuu erityisesti alhaisen sulamispisteen
materiaaleille, kuten
alumiinin tai messingin
hitsaukseen.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
19
Italialainen Ficep toimittaa jämerän kokoluokan koneita ja kokonaisuuksia rakenneterästen käsittelyyn. Rapid 16T järjestelmä
poraukseen,
merkkaukseen ja kulmaleikkaukseen. Kaksi porauspäätä, maksimi poraushalkaisija 20 mm,
seinämävahvuus
20
mm.
Hitsaussolu toiminnassa. Fanucin osastolla
Hannoverin EuroBlechissä esiteltiin esimerkiksi ilmailuteollisuuden käyttöön tarkoitettua alumiinin pistehitsausta Lewa Attendorn-tekniikkaa
edustavassa robotisoidussa
Speed
Gun
AluSpot -kokonaisuudessa.
Turkkilaisen MVD Inanin ohjelmaan kuuluvat mm. särmäyspuristimet ja
leikkurit, nykyisin valmistetaan myös kuitulasereita. Kuvassa särmäritarjontaa yrityksen ns. iBend B-sarjasta, kuvan mallissa puristusvoima 135
tonnia, taivutuspituus 3100mm.
Espanjalainen Denn tekee painosorveja vaaka- ja pystymallisina sekä kylmä- että kuumamuovaukseen sekä taontaan. Messuilla yritys esitteli eSPIN-100painosorvimallia. Asetus ja sykliajat ovat lyhentyneet aiemmasta,
myös energiankulutus
on pienempi.
Turkkilaisvalmistajan
Nukonin tuotteita ovat
koneet laser-, plasmaja mm. vesileikkaukseen.
Kuitulasereita
yritys on tehnyt vuodesta 2009, messuesittelyssä Hannoverissa oli NF-PRO-315 4
kW:n versiona. Myös
putkilaserit kuuluvat
yrityksen valikoimiin.
Korealainen
Hankwang tunnetaan nyt nimellä HK Laser & Systems. Hannoverissa
esiteltiin uudella logolla varustettuna niin hiilidioksidi- kuin kuitulasertekniikkaakin. Kuvan PL3015 fiber on
saatavilla valinnan mukaan 2, 3 tai 4 kW:n
lasertehoin
Saksalaisen Meban sahatarjontaa esittelyssä: MEBAsteel 1250
DG on puoliautomaattinen, kahteen suuntaan kääntyvä kulmavannesaha kookkaamman materiaalin sahaukseen. Kapasiteetti
90° ø620 mm 45°
ø560mm 30° ø520
mm.
Moottoriteho
14,5 kW.
BLM Group valmistaa
koneita ja laitteita putkenkäsittelyyn.
Kookas, kääntyvällä päällä
varustettu 3D-putkilaser LaserTube LT8
tarjoaa monipuolista
automatiikkaa
leikkaukseen ja sujuvaan
kappaleenkäsittelyyn.
Putkenhalkaisija
koneelle max. 220mm.
Hydraulinen, messuilla
lanseerattu
Power
Shear
Professional
edustaa saksalaisen
Schröderin uutta pöytäleikkurisukupolvea.
Vankkarakenteisessa,
nopeassa ja energiatehokkaassa koneessa
työpituus
3040mm,
levyvahvuus
max.
6mm.
20
Yksi maailman suurimmista laservalmistajista, Mitsubishi, esitteli
Hannoverissa tarjontaansa niin C02- kuin
kuitulasersektorillekin.
Kuvassa hiilidioksidilaser ML315eX. Mitsubishi solmi hiljattain
edustussopimuksen
Airwell Oy:n kanssa
Suomen markkinoille.
Vaativiin sovellutuksiin
tarkoitettu
EASYFORM 320/40 edustaa LVD:n uutta särmäyspuristintekniikkaa. Ulkoiselta designiltaan modernien linjausten koneessa hyödynnetään mm. valmistajan tuoretta kulmamonitorointi- ja korjaustekniikkaa. Ohjaus
LVD:n Touch-B.
Messujen monipuolista kuitulasertarjontaa
demoesittelyssä:
Fiberblade on Messerin
tuore
kuitulaserleikkauskone vahvuuksiltaan 1-25 mm:n levyjen käsittelyyn. Kone
on saatavilla 2-, 3 ja 4
kW:n resonaattoreilla,
leikkausalueet 1,5 x 3
m, 2 x 4 m ja 2 x 6 m.
Koiken tekniikkaa messuesittelyssä: Deltatex
on valmistajan plasma/polttoleikkauskone, joka uutuutena on
saatavilla myös 2,5 D
viisteleikkauspäällä.
Max. neljä leikkausasemaa, suurin leikkausleveys 2x3500 mm, leikkauspituutta tarvittaessa jopa 32 metriä.
Esimerkiksi
oikaisu-,
leikkaus- ja katkaisulinjoja valmistava Forstner oli tuonut messuille mm. KA-KT-TS-linjan, mikä mahdollistaa
kelamateriaalin oikaisun ja katkaisun kompaktissa tilassa. Materiaalileveydet
4001250mm, vahvuudet
0,4-1,25 mm.
EuroBlechissä esittäytyivät myös materiaalintoimittajat. Johtaviin
terästoimittajiin kuuluva ThyssenKrupp esittäytyi hallissa 17. Yritys on mukana maailmalla useissa projekteissa, jotka tähtäävät
autojen materiaalien
muokkaamiseen mm.
keveämmiksi ja turvallisimmiksi.
Demo käynnissä sveitsiläisen Jorns AG:n
osastolla. Yritys lanseerasi messuilla kätevän J-Bend-ohjelman,
jolla voidaan piirtää
profiilit puhelimella tai
tabletilla, ja lähettää
ne suoraan koneen ohjaukseen. Tuotanto alkaa välittömästi laittamalla pelti koneeseen.
Aikaa säästyy, virheiltä
vältytään.
Saksalaisvalmistaja
Behringer esitteli messuilla laajasti tuotekirjoaan. Kuvassa tuoretta
vannesahamallistoa, kahteen suuntaan
kääntyvä automaattivannesaha HSB 5101208G, minkä kapasiteetti 90 ° pyöreällä
materiaalilla 510mm,
latalla 1200x500mm.
Tehoa sahassa on 7,5
kW.
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
21
CREAMASTER.FI
LASERKAUPPA • HUOLLOT • VARAOSAT • KÄYTETYT KONEET • KONEIDEN SIIRROT • KAASULINJAT
Myydään
HUUTOKAUPALLA
AMADA
PEGA 244
kts.
aupat.com
k
to
huu
II-VI
INFRARED
Suuttimet, linssit ja peilit
kaikkiin konemerkkeihin.
Uusia ja käytettyjä Fanuc®
-varaosia sekä -kulutusosia.
Amada®-lasereiden
sekä -särmäyspuristimien
huollot.
MYYDÄÄN ASENNETTUNA OHJELMISTON KANSSA
AMADA LASER 4 kW ja LKI levynvaihtoautomaatti
Lisää myytäviä koneita www.creamaster.fi, www.facebook.com/CreamasterOy
M
M
M
Y
Y
M
M
E
YY
YM
MM
ME
E ,,,,,
M
M
MY
Y
Y
Y
Y
M
M
M
M
E
E
V
V
V
Ä
L
T
Ä
M
M
E
ÄL
L IIIII T
TÄ
ÄM
MM
ME
E
V
V
VÄ
Ä
Ä
L
L
T
T
Ä
Ä
M
M
M
M
E
E
J
J
J
A
A
J
J
JA
A
A
O
O
O
S
T
A
M
M
E
ST
TA
AM
MM
ME
E
O
O
OS
S
S
T
T
A
A
M
M
M
M
E
E
Creamaster Oy
K
K
K
Ä
Y
T
E
T
T
Y
J
Ä
ÄY
YT
TE
ET
TT
TY
YJ
JÄ
Ä
K
K
KÄ
Ä
Ä
Y
Y
T
T
E
E
T
T
T
T
Y
Y
J
J
Ä
Ä
puh. 044 550 8792
L
L
L
E
V
Y
N
T
Y
Ö
S
T
Ö
K
O
N
E
T
A
EV
VY
YN
NT
TY
YÖ
ÖS
ST
TÖ
ÖK
KO
ON
NE
E IIIII T
TA
A .....
L
L
LE
E
E
V
V
Y
Y
N
N
T
T
Y
Y
Ö
Ö
S
S
T
T
Ö
Ö
K
K
O
O
N
N
E
E
T
T
A
A
www.creamaster.fi
Elannontie 5 • FIN-01510 VANTAA • Tel. 020 728 9880 • Fax. 020 728 9881 • www.tammesvirta-co.fi • [email protected]
TRUMPF TruLaser 5030
•
•
•
•
Max. 8kW CO2 tai Kuitu
Älykäs suutinautomatiikka
Innovatiivinen ohjaus
Vesijäähdytteinen leikkaus
•
•
•
•
BrightLine leikkausominaisuudet
Monipuoliset automaatiovaihtoehdot
Pöytäkoot 1,5x3 ja 2x4m
CO2 myös 2x6m
P O W E R T O O L S • L A S E R L E I K K A U S / H I T S A U S • L E V Y T Y Ö K E S K U K S E T • S Ä R M ÄY S P U R I S T I M E T
22
DMU 270 P Ata Gearsille
• TYÖSTÖKONEHUOLLOT
• NOSTURIHUOLLOT
• HITSAUSKONEHUOLLOT
• HUOLTOSOPIMUKSET
Vahvistusta isojen
pyörien tuotantoon
Kartiohammaspyöriä valmistavan Ata Gears Oy:n uusin työstökone, DMG
MORIn DMU 270 P, tuo lisävahvistusta isojen hammaspyörien tuotantokapasiteettiin. Viisiakselinen DMU 270 P mahdollistaa halkaisijaltaan jopa
2,4 metristen ja 12 000 kiloa painavien hammaspyörien valmistamisen.
Täydellä tarkkuuspaketilla varustellun koneen työjälki on tarkkaa ja siistiä.
CLAMPRITE karan vetovoimamittarit
IKUSI radio-ohjaimet kaikkiin nostureihin
Teollisuusnosturit ja nostoapuvälineet
Teollisuushuolto Nurminen Oy
Yrittäjäntie 5 27800 Säkylä
puh. • 010 325 1840 • 045 133 6182
w w w. t e o l l i s u u s h u o l t o . f i
[email protected]
p. 010 420 7272
•
•
•
•
•
Pyörösahat ja linjastot
Vannesahat ja vanneterät
Materiaalin siirtomakasiinit
Rullaradat sekä mittavasteet
Kiilauranpistokoneet
ja -alihankinta
• Palkki- ja
levyntyöstömonitoimikoneet
Ja paljon muuta!
Tutustu tarjontaamme www.keyway.fi
DIGIBEND
-HYDRAULISET MONITOIMIPURISTIMET
d
DMU 270 P tuli atalaisille tutuksi
ensimmäisen kerran EMOmessuilla viime syksynä. ”Vakuutuimme koneesta välittömästi. Tutustuttuamme koneeseen vielä tarkemmin Pfrontenin GearMill-päivillä marraskuussa, minkä jälkeen oli päätös koneen ostamisesta helppo
tehdä. Myös esivastaanottotestit osoittivat DMU 270 P:n soveltuvan hyvin tuotantoomme ja
tarkoituksiimme”, kertoo Ata
Gearsin tuotantojohtaja Jyrki
Tiira.
Kokonaisuudessaan 85 tonnia painava, 6,2 metriä korkea,
6 metriä pitkä ja 8,5 metriä leveä kone toimitettiin Ata Gearsin Hautalan tuotantohalliin toukokuussa. Koneen asennus ja
vastaanottotestit valmistuivat
kesäkuussa ja kone saatiin tuotannolliseen käyttöön kesä-heinäkuun vaihteessa. Toimitus,
asennus ja käyttöönotto sujuivat ongelmitta ja kone oli käyttövalmis jopa odotettua aiemmin.
Erityiskiitokset koneen tilausvaiheen sujuvuudesta Tiira
antaa MT Centerin projektipäällikkö Jari Pohjasniemelle.
Viisiakselinen DMU 270 P mahdollistaa halkaisijaltaan jopa 2,4 metristen ja 12 000 kiloa
painavien hammaspyörien valmistamisen. Kuva: Julius Melartin
”Jari hoiti projektia täsmällisesti ja jouhevasti. Hänen kanssaan yhteistyö oli helppoa ja
saimme nopeasti vastauksia
esittämiimme hankaliinkin kysymyksiin.”
Yhteistyö MT Centerin kanssa jatkuu myös koneen asennuksen jälkeen, sillä Ata Gear-
silla on huoltosopimus MT Centerin toimittamille koneille. ”MT
Centerin osaava ja nopea huoltopalvelu on yksi yrityksen ehdottomista vahvuuksista. Huollon ja palvelun sujuvuus ovat
tärkeitä tekijöitä myös investointeja suunniteltaessa ja työstökonetta valittaessa. Haluam-
me laadukkaan koneen rinnalle
myös konetoimittajan täyden
tuen. MT Centeriltä koneiden
ostaminen on luotettavaa ja turvallista”, Tiira summaa.
Lisätietoja:
www.mtcenter.fi
20, 40, 80 tn
• taivutus • puristus • leikkaus
• lävistys • oikaisu
• erikoissovellukset
Suoraa kuvaa ohjauspaneeliin
0RAtSTnOSTA
4
I VA
k
HET
Hinnat alkaen
19 400,-
alv 0 %
Computerized Numerical Control
Finland Oy Ltd
Hatanpään Valtatie 40 F, 33900 Tampere
Puh. 0400 175 515, [email protected]
MYYNTI ja HUOLTO 0400 175 515 www.cncfinland.fi
• HUOLTOPALVELUT •
• KONEIDEN MEKAANISET KORJAUKSET •
• ASENNUKSET • SIIRROT • KAIKKI MERKIT! •
KUKA.VisionTech on kokonaan
robotin ohjausjärjestelmään integroitu täydellinen konenäköjärjestelmä, jossa on räätälöity
liittymä kameroille. Kukan uuden järjestelmän mukana toimitetaan luotettavaksi havaittu
työkalukirjasto, joka on alan
standardi toistettavissa konenäköratkaisuissa. Tämän ansioista järjestelmän konfigurointi
on helppoa.
KUKA.VisionTech on Kukan
ensimmäinen kokonaan robotin
ohjauspaneeliin integroitu konenäköjärjestelmä. Järjestelmä
ratkaisee erilaisia tehtäviä, kuten robotinohjaus, laaduntarkkailu, standardisoitujen teollisuuskoodien luku jne.
”Uusi
konenäköjärjestelmämme on erittäin joustava
käyttää sen ansiosta, että kon-
figurointi tapahtuu kokonaan
yhdellä ja samalla SmartPAdilla,
sano Kuka Nordicin Pohjoismaiden myyntipäällikkö Joacim
Lorentsson. Ohjelmointi tehdään suoraan WorkVisual-ympäristössä.
KUKA.VisionTechin avulla on
mahdollista integroida jopa kolme kameraa robottia kohden.
Yritys tarjoaa täydellisen, kameran, linssit ja kaapeloinnin sisältävän järjestelmän, mikä mahdollista asennuksen kaikkiin
Kukan pohjoismaisilla markkinoilla myymiin robottityyppeihin.
”Konenäköjärjestelmämme
on helppokäyttöinen, ja operaattorit näkevät suoraa kuvaa
järjestelmästä robotin SmartPadilta”, Joacim Lorentsson
sanoo.
Kuka Nordicin mukaan KUKA.VisionTech on kustannustehokas ohjelmisto järjestelmässä käytettävien kameroiden
määrästä riippumatta. Ohjelmiston vaatima laitteisto kuuluu
vakiona yrityksen KR C4-ohjaukseen.
23
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
Makrum syventää henkilökuntansa XYZ-osaamista
m
Makrumin henkilöstön XYZtuoteosaamista päivitettiin lokakuussa, kun XYZ:n myyntijohtaja Andrew Kilshaw vieraili
Makrumilla ja veti kaksipäiväisen intensiivikoulutuksen Makrumin myyntitiimille. Koulutuksen tarkoituksena oli syventää
etenkin XYZ-myyntiin erikoistuvan Hannu Pajulan ohjelmointiosaamista ja sekä päivittää koko henkilökunnan tuotetuntemusta. Koulutuksen aikana
käytiin läpi XYZ:n erityisominaisuudet muihin valmistajiin verrattuna ja harjoiteltiin ProtoTRAK-ohjelmointia.
Ensimmäisenä koulutuspäivänä tutustuttiin XYZ SMX 3500
-jyrsimeen asiakkaan tiloissa ja
käytiin konkreettisesti läpi sen
rakenne sekä toiminnot. Hannu
Pajula ohjelmoi ProtoTRAK-ohjauksella ensimmäisen kappaleensa Kilshaw’n opastuksella
sekä työsti kyseisen kappaleen.
Toisena koulutuspäivänä perehdyttiin
perusteellisemmin
ohjelmointiin ProtoTRAK-demoboksin avulla. Makrumin
myyntitiimi vakuuttui erityisesti
ohjelmoinnin nopeudesta: esimerkkikappaleen
tekeminen
manuaalikoneella vie 20 minuuttia, mutta ProtoTRAKin
avulla vastaavan kappaleen tekemiseen kuluu vain 5 minuuttia
– sisältäen ohjelmointiin käytetyn ajan. Ohjelmoinnin helppouden ansiosta opiskeluaikaa ei
kulunut perusteisiin, vaan kokenut Pajula käytti päivän tehok-
Makrum Oy:n edustuksiin kuuluva
brittiläinen XYZ tunnetaan luotettavista, helppokäyttöisillä CNC-ohjauksilla varustetuista koneistaan, jotka on suunniteltu erityisesti piensarjojen ja prototyyppien tehokkaaseen
tuotantoon. Konemallistoon kuuluvat Bridgeport-tyyppiset työkalujyr-
kaasti syventymällä erilaisten
haastavampien
kappaleiden
ohjelmointiin ja niiden työstön
simulointiin.
Makrumin käytössä olevan
ProtoTRAK-demoboksin avulla
kiinnostuneet asiakkaat voivat
tutustua havainnollisesti ohjauksen tarjoamiin mahdollisuuksiin veloituksetta ja sitoumuksetta. Hannu Pajulan voi kutsua
asiakkaan tiloihin esittelemään
ProtoTRAK-ohjelmoinnin helppoutta.
Lisätiedot:
Makrum Oy 010 239 3388 /
Hannu Pajula 050 466 0774
sinkoneet, työstökeskukset, CNCsorvit ja portaalityyppiset jyrsinkoneet. XYZ tarjoaa kattavan tuote- ja
koulutustuen, täyden takuun sekä
nopean varaosa- ja lisävarustetoimituksen.
XYZ -koneiden CNC-ohjaus on
erittäin helppokäyttöinen, vuorovai-
XYZ:n Andrew Kilshaw ja Makrumin Hannu Pajula ProtoTRAK-ohjelmointikoulutuksessa.
kutteinen ProtoTRAK, jota ohjelmoidaan selkokielisillä sanakomennoilla
ilman G-koodia ja monimutkaista ohjelmarakennetta. Ohjelmien teko on
tavallista nopeampaa, ja työ voidaan
tehdä suoraan koneella käyttämällä
valmiita työkiertoja ilman CAD/CAMohjelmia.
ProtoTRAK-ohjauksella
manuaalikoneisiin tottunut koneistajakin oppii monimutkaisten työkappaleiden ohjelmoinnin jopa päivässä.
ProtoTRAK-koneita on mahdollista ajaa myös täysin manuaalisesti.
Lisäksi manuaaliajon yhteydessä
CNC voidaan ottaa tarvittaessa
avuksi napin painalluksella vaikkapa
viisteen tai pyöristyksen teossa.
Nopeutensa, monipuolisuutensa
ja joustavuutensa ansiosta ProtoTRAK-ohjaus tehostaa tuntuvasti
piensarjatuotantoa ja proto-osien
valmistusta. Kustannukset laskevat
sekä manuaalisissa että CNC-koneistuksissa.
24
n
o
t
r
o
e
i
K
t
e
e
Kon
KoneKuriirilla
ille
eistosi me
in
a
a
it
im
To
mennessä.
.
1
1
.
4
2
12.
.
4
t
a
it
o
v
a
t
Näin
lehdessä
a
s
s
a
v
a
t
t
paine
yritystä.
n
la
ia
ll
a
t
e
16.000 m
Lähetä aineistosi
[email protected] tai soita (03) 223 4034
SUORAAN VARASTOSTAMME:
AUTOMAATIO
Levynsyöttö- ja poistoautomaatti MP 250 2000
Kappaleen poiminta- ja
ladontoautomaatti PR 250
2001
40 000
35 000
ASIAKKAAMME MYYVÄT:
SÄRMÄYSPURISTIMET
Amada FBD 50.20
1989
20 000
Haco PPES 3060 60t / 3m
1989
18 000
Särmäyspuristin Virtanen 230t / 3,2m
2013
70 000
Ursviken 300t / 3,7m
1976
17 000
LEVYTYÖKESKUKSET
Amada Pega 244, iskuvoima 20tn,
1987
työstöalue 1,25x1,25
MP 200, levykoko 1000x2000
1991 yht. 36 000
Amada Arcade 212 vm.
1995
33 000
Iskuvoima 20tn, levykoko 1270 x 2030 / 4060
Finn-Power TP250
1987 Tarjousten
perust.
Arcade 210, iskuvoima 20t, levykoko 1998/1990 Tarjousten
1000x1270 + levyautomaatti
perust.
LEVYLEIKKURIT
Amada / Promecan GHE 630 levyleikkuri, 1987
leveys 3m
KOMBIKONEET
Finn-Power LP6, 1500x3000, 2,5 kW
Tarjousten
perust.
www.maketek.fi/varastokoneet
UUDET VARASTOKONEET
• CNC sorvi
SPINNER TC-42 Siemens 810 D VDI 20
• Säteisporakoneet
MT RD-900
MK 4
MT RD-1700H MK 5
• Pilous vannesahat
ARG 220 Plus
• Pegas vannesahat
250x315 GH-LR
• Teroituskone
Spinner
• Jäysteen poistaja
OHE 90
• Yleistaivutin
OK 120
KÄYTETYT KONEET
SORVIT
• CNC SORVI HARRISON ALPHA 460 x 2.000 -98
• CNC SORVI HUNOR EEN 400 -84
JYRSINKONEET
• NC jyrsinkone Bridgeport Textron TNC 151 vm. -86
• Kiilaurajyrsinkone Huort V10. X-liike 400. 2-akselin näytöt
PORAKONEET
• Säteisporakone MT RD-900 MK 4 -10
• Säteisporakone Z 3050 x 1,6/1 MK 5 -06
• Säteisporakone HCP 50/1,6. MK 5. Vm.-79
• WMW HECKERT BR 40/ 1250 MK 4 vm. -83
SAHAT
• CNC vannesaha TMJ PP 362 vm. -07 Hyvät varusteet
• Puoliautomaatti vannesaha Behringer HBP 310/523G vm. -97
• Kaarisaha KASTO 220 X 250
LEVYTYÖKONEET
• Särmäyspuristin Promecam 25 - 12 CNC
HURGO ohjaus. Hyväkuntoinen vm -73
MUUT
• Uppokipinätyöstökone CHMER 36 MH vm.-90
3-akselin HH näytöt
Allaskoko 800 x 470 mm
• Siltanosturi KONE 3.200 kg. Jänneväli 4.3 m
Tarkemmin kotisivuillamme
www.maketek.fi / Tuotteet/ käytetyt työstökoneet
1998
Tarjousten
perust.
Useissa koneissa on mukana myös työkalut ja lisävarusteet.
Hinnat alv. 0 %
www.ama-prom.fi
VARASTOKONEET
Ama-Prom Finland Oy
Meriniitynkatu 19
24100 SALO
Puh. (02) 777 840
MACHINE PARTNER
TYÖSTÖKONEIDEN VARAOSAT JA TARVIKKEET
• Uutta! FORTE sahat ja varaosat!
• TFT/LCD ja CRT näytöt; Fanuc, Heidenhain, Siemens, Num…..
• Ohjausten korjatut takuuvaraosat;
Fanuc, Heidenhain, Siemens …
• MIKSAN leikkuunestepumput, myös korkeapaine / tuotto
• TUBOFLEX leikkuunesteputket, korkapainesuuttimet
• BISON BIAL istukat, pyöröpöydät, ristisyöttöpöydät, jakolaitteet
• FUMET johdesuojat, rullaverhot, paljesuojat, myös lasereihin
• JIRKA, ELBO ja MAGNESCALE mittasauvat ja näyttölaitteet
• SONY mittalaitteiden varaosat
• TECNO PIU konesuojalaitteet ja LED työvalot
• Lamellikytkimet ja jarrut sekä virroittimet (tulpat)
• Niittyhaankatu 8 • 33720 TAMPERE • Puh. (03) 358 2700 • Fax (03) 358 2740 •
• Markku Tavasti 0400 232 310 • [email protected] • www.maketek.fi •
KOMPRESSOREITA
EDULLISESTI
MYYNTI - VUOKRAUS - HUOLTO
GA VSD+
Paineilman energiankulutus täysin
uudelle tasolle tulevaisuuden
taajuusmuuttajatekniikalla.
Keskimäärin 50 % energiansäästöt
perinteiseen kuormitus / kevennys
kompressoriin nähden.
Säästöt tavanomaiseen taajuusmuuttajatekniikkaan nähden
jopa yli 15%.
Erittäin hiljainen 62 dB(A)
Pieni ja kompakti lattiapinta-alan
tarve vain 630 x 610 mm.
HELSINGIN PAINEHUOLTO
Jäähdytintie 4, 00770 Helsinki
www.machinepartner.fi
puh. (09) 388 3800, fax (09) 388 3844, www.hph.fi
Puh. 040 361 7401
VALTUUTETTU HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS
SÄRMÄYSTYÖKALUT
kaikkiin koneisiin myy
GLOCON OY
vakio- ja mittatilaustyökalut
www.glocon.fi | puh. 044 578 0586
E-mail: [email protected]
Automaattisorvaamo Arkko
myy liiketoimintansa
Myydään tikkatyöt, tankoautom.työt,
synergiaetu koneistamolle, tikassa potentiaalia
markkinavoimaiselle, ei jatkajaa.
Työtä tarjolla
014-263 708 Ari Arkko
TRUKKIHAARUKAT
Pyöräkuormaajiin ja trukkeihin
(myös hydrauliset)
Jatkohaarukat, lavanostimet
Laatutakeita27jo
vuodesta 19
KYRÖN
TAKOMO
w w w. k y ro n t a k o m o - h e l i n . f i
p. 02-486 2186
fax 02-486 8181
Myydään käytöstä
• 2 kpl Okuma LH-35
- OSP 5000, v.1985
- kärkivälit:
2000 mm, ja 3000 mm
- sähköissä Suomessa
- hyvä kunto, halvalla menee
• Okuma LT 15M , vm. 1997
- 2 karaa, pyörivät työkalut
- käytossä Suomessa.
• Doosan Puma 400 LMC,
vm.2008
- Pyörivät työkalut, tukilaakeri
- kv. 2000 mm, tunnit 2710h
- kumppanillamme Ruotsissa
• Mazak Integrex 50/2000
vm.1995
- Pyörivät +tukilaakeri
- kummpanillamme Ruotsissa
• Mazak Integrex 30, vm.1996
• Mazak Integrex E 410 H,
vm 2004
• Mazak FH 4800, vm 2006
- 2 palettia , (400 x400 ),
80 työkalua
• Tennant, lakaisukone
-akkukäyttöinen, istuttava
- vähän käytetty,
tarpeettomana
- Lounais-Suomessa
• Olemme välittäneet EUalueelta satoja CNCohjattuja ja manuaalisia
metallintyöstökoneita
Suomeen.
• Ostamme, tai välitämme
myös koneita Suomesta
ulkomaille
• Nyt on hyvä aika tehdä
kauppaa, soita, tai lähetä
kysely sähköpostilla
OY VENOR LTD
O400 233 912
[email protected]
Myydään
DAHLIH pystykarainen
työstökeskus - 92
FANUC 10 m, X 1100 Y 590
z 700, 24 työkalua
BEAVER pystykarainen
työstökeskus -86
HAIDEHAIN 510,
X750 Y400 z580, Neliakselinen
MORI SEIKI sorvi, Sorvaushalkaisija 660/400, pituus 1000
FANUC Ohjelmoitava kärki
Lastunkuljetin
Ym. konepajan kalustoa
Kalevi Virtanen, 044 976 2883
MYYDÄÄN
Levymankeli ROUNDO 10x2500 mm
Aarpora Union BFT 90/5-1,
X = 1600 mm
Plasma KOIKE EG 2500 Imupöydällä
Jyrsinkone LAGUN FCM 2000.
X= 1500 mm
Särmäri Donewell 80 tn 2500 mm
p. 0400 627 695
Ab Krister Lindh Oy
Myynnissä olevat
vaihtokoneemme!
VANNESAHATERÄT
JA
TEROITUKSET
Bulderbackavägen 1
68600
Jakobstad/Pietarsaari
puh. (06) 723 2193
fax (06) 723 7183
25
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
HETI VARASTOSTA!
Alkuperäisiä
”MULJUPUMPPUJA”
Sorvauspuomit värinävaimennuksella
Korealaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin
koneisiin.
YLI 30 VARASTOKOKOA
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT
Yli 50 erilaista annostelijaa
varastossa, myös keskusvoiteluyksiköt, sekä laaja valikoima muita tarvikkeita.
ÖLJYSKIMMERIT
Levy-, nauha- ja putkiskimmerit
MEILTÄ MYÖS
LASTUNKULJETTIMET
Värinävaimennetut sorvauspuomit ovat uusi laajennus
Secon Steadyline-ohjelmaan.
Seco on lisännyt tuotevalikoimaansa
värinävaimennetut Seco Steadyline sorvauspuomit. Patentoitu vaimennusrakenne parantaa tuottavuutta
pitkien
ulottumien
sorvaussovellu-
tuksissa. Puomeissa oleva uusi, patentoitu GL-liitäntä mahdollistaa sekä sorvaus- että avarruspään kiinni-
(TOIMITUSMYYNTINÄ)
TEKUPIT OY
www.tekupit.fi
Jari Vainio 040 7090 509
avertas
robotiikkapalvelut
Palvelut pitkällä kokemuksella
Motoman-laitteistoihin.
• huollot
• korjaus
• koulutus
• ohjelmointi
• konsultointi
• asennus ja käyttöönotto
• koneiden siirrot
• varaosat ja huoltotarvikkeet
Sopimuksesta huollamme myös
yleisimpiä robottimerkkejä.
Välitämme käytettyjä
robotteja ja järjestelmiä.
www.avertas.fi
[email protected], p. 0400 937 789
Myydään tuotannosta
- CNC keskus Haas
Minimil vm. 2001
- CNC Fulland
Fagor 8050 ohjaus 2000
- CNC sorvi Pinacho
keskusteleva
Fanug 2004
- CNC Kachi 320
- Manuaalisorvi YG 1000
vm. 2010
- Toyota kaasutrukki
- ym. kalustoa
Puh. 040 548 5974
tyksen samaan puomiin.
t
Tukevat ja vakaat sorvauspuomit vaimentavat tehokkaasti eitoivottua värähtelyä äärimmäisissä
lastuamisolosuhteissa.
Vaimennus toteutetaan pitimen
rungon sisällä olevalla, dynaamis-passiivisella järjestelmällä,
jossa vaimentava massa reagoi
värähtelyyn. Steadyline-tuotteet voivat lyhentää työstöaikoja tyypillisissä suurien ulottumien sovelluksissa jopa 50%, pienentää karaan kohdistuvaa rasitusta, mahdollistaa suuret lastuamisvirrat sekä hyvän pinnanlaadun ja työkalun pitkän käyttöiän.
Sorvauspuomissa
oleva,
erittäin tarkkaa ja kartiomainen
polyline GL-liitäntä mahdollistaa työstöpään 180 asteen
käännön, jolloin lastunhallinta
optimoidaan suuntaamalla työkalun teräsärmät ylös- tai alaspäin.
Liitoksen vahva pikalukitus
on toteutettu tukevalla kiristysrenkaalla, joka vetää työkalupäätä sisäänpäin kartiopinna
kanssa ja takaa turvallisen, vakaan ja tarkan kiinnityksen. Kun
sorvauspuomi on asennettu koneeseen, työstöpäiden vaihtaminen onnistuu nopeasti offset-
arvoja nollaamatta. Lisäksi
SteadyLine-sorvauspuomien
työkalupäiden kiristämiseen ja
irrottamiseen riittää kiintoavain
GL-liitännän ansiosta.
Saatavilla puomipituuksilla
6xD, 8xD ja 10xD. Joko lieriövarsikiinnitys tai Seco-Capto
Lisätietoja:
www.secotools.com
Teräs taatulla tasomaisuudella
Laser Plus edustaa uutta laserleikattavien
terästen
sukupolvea,
erityisominaisuuksien
Työstökoneliike
M. Koskela OY
C4, C5 ja C6, sekä laaja valikoima sorvauspäitä CN-, DN-,
WN-, CC-, DC-, TC-, TN-, ja
RN-kääntöteriin ja Snap-Tappäät kierteitykseen – nämä sorvauspuomit soveltuvat erilaisiin
sovellutuksiin ja koneistuksiin,
kuten rouhintaan, viimeistelyyn,
kierteitykseen ja uran pistoon.
Lisäksi puomien läpi menevät
lastuamisnestekanavat takaavat tehokkaan lastunpoiston.
daan
vastata
jonka
ansiosta
voi-
automaattituotanto-
ympäristön haastavimpiin vaatimuk-
Tarkkuus on ammattiylpeytemme
siin. Teräksestä laserleikatuille kappaleille annetaan muun muassa 3
mm/m tasomaisuuslupaus leikatulle
30 vuoden kokemuksella
metallintyöstökoneiden huolto- ja
korjaustyöt, uudet Bulgarialaiset
sorvit ja jyrsinkoneet sekä
lukuisia käytettyjä
metallintyöstökoneita.
www.mkoskela.fi
Jänismaantie 28
67800 Kokkola
Puhelin: +358 (0)40 357 1222
Sähköposti: [email protected]
OSTETAAN!!!
Hyväkuntoisia
epäkeskopuristimia.
Puristusvoima 30, 40 ja/tai
60 ton. Sekä nauhan
oikaisulaite, kelateline ja
paineilmatoiminen syöttölaite,
nauhan paksuus 2-4 mm.
A-Helat Oy, puh. 040 579 8765
a-[email protected]
osalle ja taivutussäteeksi taataan 0–
o
1,5 x materiaalin paksuus.
”Oikaisuvalssausprosessi takaa
Laser Plus -teräksen tasomaisuuden ja minimoi sisäiset jännitykset, joten voimme luvata,
että Laser Plus -teräksen tasomaisuus vaihtelee laserleikkauksen jälkeen enintään 3
mm/m. Laser Plus -terästen
tasomaisuustestitulokset ovat
ainutlaatuisia. Tarkat paksuustoleranssit ja samat mekaaniset
ominaisuudet toimituksesta toiseen takaavat häiriöttömän tuotannon. Lisäksi Laser Plus -teräksen pinta on erittäin sileä, joten leikkausnopeus kasvaa ja
leikkauspinnan laatu on huippu-
tasoa. Monimutkaisten komponenttien sekä tarkkuutta vaativien kapeiden muotojen leikkaaminen onnistuu ilman jälkityöstöä. Laserleikkaukseen tarkoitetut teräkset kohoavat nyt uudelle tasolle”, kertoo SSAB:n
Länsi-Euroopan kuumavalssattujen nauhatuotteiden tuoteryhmäpäällikkö Robert Wesdijk.
Laser Plus -teräksen pintaan
muodostuu tuotantoprosessin
aikana ohut ja tiivis oksidikerros, mikä tehostaa laser-, vesija plasmaleikkausta niin, että
leikkauspinta säilyy erinomaisena jopa 30 mm:n paksuuteen
SSAB:n Laser Plus-teräs on kehitetty modernin automaattituotantoympäristön vaatimuksiin.
Oikaisuvalssausprosessi takaa tasomaisuuden ja minimoi sisäiset jännitykset.
saakka. SSAB:n Laser Plus- terästen kylmämuovausominaisuudet ovat erinomaiset, ja niiden pienimmäksi taivutussäteeksi taataan materiaalin lujuudesta ja paksuudesta riippuen
0–1,5 x materiaalin paksuus.
Laser Plus -teräksiä on nyt
saatavana sekä kvarttolevyinä
että kuumavalssattuina nauha-
tuotteina. Uudet teräkset etsivät vertaistaan erilaisissa vaativissa sovelluksissa, esimerkiksi
konepajateollisuudessa, rakentamisessa sekä auto- ja elektroniikkateollisuudessa.
Tuote on kehitetty yhteistyössä
laserkonevalmistajien,
loppukäyttäjien,
yhteistyökumppanien sekä SSAB:hen
heinäkuussa 2014 fuusioituneen Ruukin kanssa. Ruukki ja
SSAB ovat olleet laserleikattavien huipputerästen kehitystyön
ja valmistuksen edelläkävijöitä
jo 20 vuotta.
Lisätietoja:
www.ssab.com
26
Kovasorvaus onnistuu
Sandvik Coromantin terillä
Vaativa kovasorvaus helpoksi
Sorvauksesta
on
tullut
viimeisten
10–15 vuoden aikana yleisesti hyväksytty ja kustannustehokas vaihtoehto kovien työkappaleiden hionnalle.
Sorvausprosessin on todettu lyhentävän koneistusaikaa ja pienentävän
kustannuksia jopa yli 70 %. Kovasorvaus tarjoaa selkeän aikasäästön li-
Yhdellä työvaiheella valmiiksi koneistaminen sopii sekä
ulko-että sisäsorvaukseen.
säksi myös monia muita etuja. Tuotanto on esimerkiksi huomattavasti
yksinkertaisempaa, kun prosessi ei
juuri
poikkea
tavallisesta
Kaksivaihestrtategialla voidaan koneistaa korkealaatuisia pintoja ilman valvontaa.
sorvauk-
sesta. Lisäksi konekapasiteetti on
joustavammassa käytössä, kun sa-
Koneistusstrategiat
ma kone käy sekä ulko- että sisäsorvaukseen. Vaativatkin muodot voiKovasorvauksen on todettu lyhentävän koneistusaikoja ja pienentävän kustannuksia jopa yli 70%. Muita
etuja ovat tuotannon joustavuus, lyhyemmät läpäisyajat ja parempi laatu.
daan koneistaa yhdellä asetuksella,
mikä taas alentaa kappalekohtaisia
kustannuksia. Kovasorvaus on luonnollisesti myös hiontaa huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto,
koska
lastuamisnestettä
ei
tarvita ja hiontajätteestä päästään
kokonaan eroon.
k
Monia etuja
Kovasorvaus määritellään sorvaukseksi, jossa työkappaleen,
yleensä teräksen, kovuus on yli
45 HRc, yleisimmin 55–68 HRc.
Tyypillisiä työkappaleita ovat
esimerkiksi jarrulevyt, vaihteistojen ja ohjausvaihteiden hammaspyörät, venttiilipesät, männät, sylinteriputket ja kytkinkotelot. Useimmat tuotantoinsinöörit suhtautuvat menetelmään myönteisesti, sillä kovasorvauksen edut puhuvat puolestaan. Jotta prosessi saadaan toimimaan kunnolla, tarvitaan kuitenkin usein kokeneen
työkaluvalmistajan tukea.
Tavanomaiset terälaadut eivät sovellu alkuunkaan karkaistuille teräksille. Tuottavaan kovasorvaukseen sopivia teräaineita ovat kuutioboorinitridi
(CBN) ja keraamit. CBN-terät
ovat osoittaneet kestävänsä
korkeita lämpötiloja ja isoja voimia menettämättä teräsärmäänsä. Korkeita lämpötiloja ja
kulutusta kestävät keraamilaadut voivat myös olla hyvä valinta
kovien työkappaleiden kevyeen, jatkuvaan viimeistelyyn.
Keraamit soveltuvat 50–60
HRc:n kovuuksille, kun pinnankarheusvaatimukset eivät ole
kovin tiukat. Sandvik Coromantin valikoima sisältää suorituskykyiset laadut nopeaan viimeistelyyn tukevissa olosuhteissa (CC650), kuumalujien seosten väliviimeistelyyn lievästi
ei-tukevissa
olosuhteissa
(CC650), hakkaavaan rouhintaan
ja
väliviimeistelyyn
(CC670) sekä jatkuvaan väliviimeistelyyn (CC6050).
Kovasorvauksessa tärkein
teräaine on kuitenkin CBN. Moderneissa CBN-terissä on jopa
kahdeksan teräsärmää ja erit-
tuottaa ohuet lastut ja alhaisemman lämpötilan, mikä vähentää terän kuoppakulumista.
Xcel-terät ovat omimmillaan,
kun käytössä on teräsärmän
koko pituus, joten optimisuorituskykyyn päästään viimeisteltäessä suoria pintoja yhdellä ylimenolla.
Yksi kovasorvauksen keskeisiä etuja on tietenkin mahdollisuus koneistaa ilman lastuamisnestettä. Tämä johtuu
siitä, että sekä CBN- että keraamiterät kestävät korkeita lämpötiloja.
Kovasorvaustöissä
syntyvä lämpö siirtyy yleensä
suurimmaksi osaksi lastuihin
(80 %) ja terään (10 %), jolloin
työkappaleen osuudeksi jää
vain 10 prosenttia.
täin varma, negatiivisiin teriin
hyvin sopiva kärkien kiinnitystekniikka. Sandvik Coromantin
CBN-laadut sopivat jatkuvaan
ja kevyesti hakkaavaan lastuamiseen (CB7015), kevyesti ja
raskaasti hakkaavaan lastuamiseen (CB7025) sekä raskaasti
hakkaavaan lastuamiseen eitukevissa
olosuhteissa
(CB7525).
Pohjusta menestys
Kovasorvauksessa
saadaan
parhaat tulokset, kun viisteet ja
säteet koneistetaan ennen työkappaleen karkaisua. Kriittisen
tärkeää on koneen ja kiinnitysten tukevuus sekä työkappaleen tarkka paikoitus. Nyrkkisäännöksi sopii, että työkappaleen pituuden suhde halkaisijaan saa yleensä olla korkeintaan 2:1, jos kappale on tuettu
vain toisesta päästään. Jos lisätukena käytetään kärkipylkkää,
suhde voi olla suurempi.
Maksimaalinen
tukevuus
saadaan Coromant Capto -pitimillä. Vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää kovametallipuomeja,
jotka ovat jäykempinä teräspuomeja suositeltavampia. Valitse mahdollisimman tukeva
työkalu, jolla on iso poikkileikkaus, ja minimoi vapaapituus.
CBN-terille suositeltava, tukeva
ja varma kiinnitys saadaan CoroTurn RC -mallisilla pitimillä.
Kovasorvauksessa työkappaletta on syytä lähestyä ja lastuaminen tulee päättää jouhevasti
– kaikenlaisia terän äkkiliikkeitä
on vältettävä.
Tarkkaan karkaistujen terästen muotosorvaukseen suositeltava ratkaisu ovat CoroTurn
TR -työkalut. Niiden erittäin varma iLock-lukitus pitää terän tukevasti sijassaan. CoroTurn TR
eliminoi terän vähäiset ns. mikroliikkeet, joita muotosorvauksessa helposti tulee ja joiden
seurauksena terään kohdistuu
monen suuntaisia voimia työstöradan muuttuessa. CoroTurn
107 on hyvä ratkaisu hoikkien
kappaleiden koneistukseen ja
sisäsorvaukseen. Sisäsorvaukseen kannattaa harkita kovametallipuomia ja värinävaimennettuja Silent Tools™ -työkaluja.
Geometriavaihtoehdot
Monille lienee selvää, että terägeometria vaikuttaa olennaisesti kovasorvaukseen onnistumiseen. CBN-teriin on saatavissa lähinnä kahdenlaisia särmägeometrioita: S-mallissa on lujin
särmälinja, joka kestää hyvin
mikrosäröilyä ja antaa siten hyvän pinnankarheuden. T-mallilla
puolestaan saadaan pienemmät lastuamisvoimat ja paras
pinnankarheus jatkuvassa lastuamisessa sekä minimaalinen
jäysteenmuodostus
hakkaavassa lastuamisessa. Nirkkogeometrian osalta tukevissa
olosuhteissa tuottavin valinta
on aina wiper-mallinen terä: WG-geometria väliviimeistelyyn
ja -WH varsinaiseen viimeistelyyn. Sandvik Coromantin patentoimat, nimenomaan kovasorvaukseen kehitetyt wipermallit -WH ja -WG perustuvat
useisiin toisiinsa limittyviin säteisiin.
Xcel-geometria on hyvä täydentävä
viimeistelyratkaisu.
Xcel-terissä on suora särmä ja
pieni asetuskulma. Yhdistelmä
Koneistusstrategia on kovasorvauksessa myös olennainen tekijä. Hyvin usein valinnoissa tasapainotellaan tarkkuuden ja
tuottavuuden välillä.
Yhdellä työvaiheella valmiiksi
koneistaminen sopii sekä ulkoettä sisäsorvaukseen. Tukevuus on kuitenkin tärkeä tekijä,
eikä työkalun vapaapituus saisi
sisäsorvauksessa ylittää puomin halkaisijaa (1 x D). Suositeltavaa on käyttää S-mallisia teriä
ja kohtalaisia nopeuksia ja syöttöjä. Yhden ylimenon strategian
pääetu on minimaalinen jaksoaika. Tosin haittapuolena on lyhyempi terän kestoikä ja mahdolliset vaikeudet tarkkojen mittatoleranssien täyttämisessä.
Vaihtoehtoisesti
voidaan
käyttää kahta ylimenoa, jolloin
korkealaatuisiakin pintoja voidaan koneistaa ilman jatkuvaa
valvontaa. Rouhintaan suosittelemme S-mallista terää ja 1,2
mm:n nirkonsädettä sekä viimeistelyyn T-mallin terää, jossa
on pelkkä viiste. Kummankin
tulisi olla wiper-geometria. Kahden ylimenon strategian pääetuja on varmempi prosessi,
tarkemmat toleranssit ja potentiaalisesti pidempi vaihtoväli.
Toisaalta tarvitaan kaksi terää ja
yksi työkalunvaihto enemmän.
Lisätietoja:
www.sandvik.coromant.com/fi
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u
27
Uusimmat työkalut ja
työstömenetelmät ovat
yrityksen yksi kilpailuvaltti.
Uudet Square T4-08
-jyrsimet tangentiaalisella
kääntöterän kiinnityksellä
antavat mahdollisuuden
käyttää tehokkaimpia
jyrsintämenetelmiä.
Niistä kerromme mielellämme lisää STEP -koulutuksissamme.
Lisätietoa Seco -myyntiedustajaltasi tai myyntikonttoristamme.
Kysy myös Square T4-08
myyntikampanjastamme!
WWW.SECOTOOLS.COM
09 - 2511 7200
SQUARE T4-08 NURKKAJY
NURKKAJYRSIMET
RSIMET
UUS
UUSIMMAT
IMMAT MENETELMÄT
MENETELMÄÄT
150 VUOTTA
DOOSAN-OSAAMISTA
» Käytössäsi nyt Doosanin mittava
tuotevalikoima ja tuki
» Olemme apunasi tuotteen koko
elinkaaren ajan
– testaa vasteaikamme!
PUMA NEW
W FRAME
- 50 ERI KONEMALLIA
» istukkakoot 8”, 10” ja 12”
» koneiden sorvauspituudet 500 – 3100 mm
» varusteltavissa mm. Y--akselein,
-aks
vastakaroin ja
s
servo-ohjatuin
tukilaakerein
DUROC
– ja asiakkaasi on tyytyväinen
DUROC MACHINE TOOL OY
Äyritie 12 C // 01510
510 V
Vantaa
antaa
a
Haarlankatu 1E // 33230 T
Tampere
amper
a
e
^^^K\YVJÄ
^
^^K\YVJÄ
Kalevi Saarinen, Myynti
0500 454 122
[email protected]
[email protected]
oc.com
Sakari Saarinen, Myynti
050 517 9264
[email protected]
[email protected]
oc.com
Jukka T
Toitturi,
o
oitturi,
oit
Myynti
044 568 5067
[email protected]
[email protected]
oc.com
28
nugget
n r o 9 • 2 0 14 m a r r a s k u u