Akuutisti sairastunut ensihoitoketjussa SEHL ry:n kevätopintopäivät

Akuutisti sairastunut ensihoitoketjussa
SEHL ry:n kevätopintopäivät Oulussa 12.-13.4.2013
Hotelli-ravintola Lasaretissa
Perjantai 12.4.2013 Lasaretti, Aurora sali
Lauantai 13.4.2013 Lasaretti, Aurora sali
Puheenjohtajana toimii Heikki Sederholm,
SEHL ry:n toiminnanjohtaja
Puheenjohtajana toimii Taija Niiniviita,
SEHL ry:n puheenjohtaja
8.15-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
8.30-9.00
9.00-9.45
10.00-10.45
10.45-11.15
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-14.00
14.00-14.45
14.45-15.15
15.15-16.00
16.00-16.30
17.0020.00-23.00
Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
Opintopäivien avaus - Hannu Leskinen, PPSHP:n Johtaja
Hätäkeskuksen riskinarvio ja maallikon ohjeistus
• Anne Kovalainen, Sosiaali- ja terveystoimen toimialaasiantuntija - Pohjois-Suomen Hätäkeskus
Ensihoitopalvelun järjestäminen Pohjois-Suomessa
• PPHSP – Iiro Anttila, Ensihoitopäällikkö
• LPSHP - Sami Länkimäki, Ensihoidon vastuulääkäri
• Kainuu– Jukka Angerman, Ensihoitopäällikkö
Näyttelyyn tutustuminen
Neurologinen hätätilapotilas, hoito kentällä ja sairaalassa
• Petra Portaankorva, Anestesiologian ja tehohoidon
erikoistuvalääkäri – PPSHP,OYS
Lounas ja näyttelyyn tutustusminen
Työturvallisuus, nopeat jalat vai kaasusumutin?
• Jaakko Linna, Ensihoitaja AMK, Nuorempi konstaapeli –
Liikkuva poliisi, Oulun yksikkö
Hengitysvaikeus
• Sami Länkimäki, Ensihoidon vastuulääkäri - LPSHP
Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen
Endokrinologinen hätätilapotilas kentällä ja sairaalassa
• Outi Liisanantti, Anestesiologian, tehohoidon ja
yleislääketieteen erikoislääkäri
Elinluovutuspotilaan hoito, mitä huomioitavaa
akuuttihoidossa?
• Sinikka Sälkiö, Sairaanhoitaja, Teho1-2 – PPSHP, OYS
9.45-10.30
10.30-11.00
11.00-11.45
11.45-13.00
13.00-13.45
13.45-14.15
14.15-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00
SEHL ry:n kevätkokous – Lasaretti, Linna-kabinetti
Iltatilaisuus – Ravintola 45-Special
(Muutokset ohjelmaan mahdollisia)
Ilmoittautuminen
Pelastushelikopteri Pohjois-Suomessa
• Janne Lindström, Ensihoitaja AMK, Lapin shp – FH51
CRM (Crisis Resource Management)
• Ari Kivari, Ensihoidon opettaja
Näyttelyyn tutustuminen
ACS, hoito kentällä ja sairaalassa
• Tuukka Toivio, Anestesiologian ja ensihoidon
erikoislääkäri –PPSHP, ensihoitokeskus
Lounas
Erityisryhmät ensihoidon haasteena
• Ari Ehrola,Ensihoitaja YAMK, Ensihoitopäällikkö –
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos
Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen
Sydänpysähdys ja elvytys
• Jouni Nurmi, LT, erikoistuva lääkäri, HUS
Infektioiden torjunta akuuttisairaanhoidossa
• Raija Järvinen, Hygieniahoitaja – OYS, PPSHP
Opintopäivien päättäminen