RAISION RINKKA RY

RAISION RINKKA RY
JÄSENTIEDOTE 1-2015
1
RAISION RINKKA RY – LIIKUNNAN PUOLESTA JO VUODESTA 1979
Raision Rinkka r.y.:n johtokunta ja muut toimihenkilöt vuonna 2015
Puheenjohtaja, Vapepa
Mirkka Karikoski
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 7554 615
[email protected]
Sihteeri, jäsensihteeri
Kaija Virtanen
Laturinkuja 2 as 1, 21280 Raisio
Puhelin 044 0802 430
[email protected]
Jäsen
Jari Levo
Kuuantie 2 C 7, 21200 Raisio
Puhelin 040 5870 569
[email protected]
Jäsen
Timo Virta
Meriläntie 24 as 1, 21120 Raisio
Puhelin 040 6546 128
[email protected]
Kalusto- ja välinevuokraus, majaisäntä
Pentti Mirtti
Ounelantie 16, 21260 Raisio
Puhelin 040 5563 819
[email protected]
Varapuheenjohtaja, varajäsen
Juha Orvasto
Puhelin 040 0632 986
[email protected]
Lomaosakevuokraus
Pertti Sirola
Alpikatu 22, 21200 Raisio
Puhelin 040 0779 300
[email protected]
Raision Rinkka r.y.:n
Postiosoite: Meriläntie 24, 21120 Raisio
Pankkitili: FI60 5710 5210 0009 06
Käytä maksaessasi viitenumeroa.
HUOM! Viitenumerot ovat muuttuneet.
Jäsen, www-sivut, facebook
Tarja Aittala
Leipurinkuja 5, 21280 Raisio
Puhelin 044 0851 426
[email protected]
Jäsen
Pirjo Haapanen
Jälsikuja 4, 21120 Raisio
Puhelin 040 0434 534
[email protected]
Jäsen, Vapepa
Lauri Alijunnila
Haikarinkatu 3 B 5, 21110 Naantali
Puhelin 050 0606 929
[email protected]
Jäsen
Ilse Leppäranta
Ruoksvuorenkatu 8, 20320 Turku
Puhelin 040 8423 128
[email protected]
Varajäsen
Jyrki Aaltonen
Ounelantie 19, 21260 Raisio
Puhelin 050 4329 143
[email protected]
Leikekirjanhoitaja
Merja Niemelä
Sorolaisenkatu 5 as 1
21200 Raisio
Taloudenhoitaja
Margit Lind-Hiltunen
Vierulantie 77, 21210 Raisio
Puhelin 040 7756 757
[email protected]
Sähköposti: [email protected]
Kotisivut: www.raisionrinkka.fi
Raision Rinkka on myös facebookissa.
Käy tykkäämässä!
Kansikuva – Maisemia 5.10.2014 Polulta polulle Karevan kierto-reitin varrelta Raisiosta
Toimittaja, taitto ja kuvat Kaija Virtanen
2
Hyvää alkanutta vuotta 2015
Viime vuosi oli vähä luminen, mutta ulkoilukelit olivat hyvät koko
vuoden. Toivottavasti jokainen löysi mieluisaa tekemistä.
Kuluvana vuonna panostimme Facebook’iin ja kotisivujen
käyttöasteiden parantamiseksi ja ilmeisesti onnistuneesti, koska
kävijöitä ja uusia tykkääjiä on runsain mitoin.
Tulevana vuonna panostamme entistä enemmän nuoriin ja lapsiin. Tammihelmikuun vaihteessa järjestämme taas hiihtokoulua perheen pienimmille. Lisäksi
helmikuun alussa on koko perheelle tarkoitettu Lumikenkäily tutuksi kurssi.
Keväämmällä pyrimme käynnistämään yhteistyön Raision koulujen kanssa.
Suunnitelmissa on viedä oppilaat opettajan johdolla luontoon, jossa opettelemme
jokamiehenoikeuksia, luonnon antimien hyödyntämistä ja turvallista tulen
käsittelyä. Toivottavasti saamme innokkaita nuoria retkeilijöitä lisää.
Ja meille aikuisille on taas uudessa toimintasuunnitelmassa paljon tekemistä.
Uutta ovat mm. melontaharjoittelu ja villiyrttikurssi.
Näistä löydät lisää sisäsivuilta.
Lämmin kiitos kaikille Rinkan tapahtumiin osallistuneille sekä ahkerille
talkoolaisille. Tulkaa sankoin joukoin mukaan myös tuleviin retkiin ja tapahtumiin.
Tervetuloa liikkumaan YHDESSÄ!
Terveisin Mirkka
Tiistain kävelijät ottavat tauolla puusta voimaa.
Kuva on 9.12. Sylttyläntien varrelta.
Joulun 2014 avauksen aikaan Raisiossa oli lunta.
Kuva on Raision kaupungintalon P-paikalta.
3
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
12.11.2014
Raision Rinkka r.y.
Raision Rinkka jatkaa toimintaansa Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä Raisiossa ja lähiympäristössä hiihdon, retkeilyn ja muun luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan
edistämiseksi. Toiminnassa ja tapahtumissa huomioimme Suomen Ladun YHDESSÄ teemaa.
Toiminta – alueet – Raision Rinkka
 järjestää retkeily- ja liikuntatapahtumia, osallistuu järjestötoimintaan sekä tarvittaessa
tarjoaa opaspalveluita ja koulutusta sekä huolehtii tiedotuksesta
 osallistuu aktiivisesti toiminta-alueensa ulkoilualueiden ja -reittien kehittämiseen ja
kunnon seurantaan. Rinkka auttaa myös ulkoilureittien kunnostamisessa ja hoidossa.
 hoitaa Pähkinämäen ulkoilumajaa ja omalla osuudellaan luontoretkinäyttely Pajupilliä
 osallistuu latuyhdistysten Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosaketoimintaan
 palvelee jäsenistöä vuokraamalla retkeilyvälineitä.
Toiminnan kohderyhmät
Raision Rinkka järjestää toimintavuonna jäsenistönsä tarpeita palvelevia tapahtumia.
Tärkeänä kohteena on lasten liikuttaminen ja sen vuoksi Rinkka on omien tapahtumiensa
ohella valmis avustamaan kouluja ja päiväkoteja lasten ja nuorten retkeily- ja liikuntapalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lisäksi Rinkka järjestää perheliikuntatapahtumia. Muiden yhdistysten, yhteisöjen ja
yritysten palvelutarpeista huolehditaan kysynnän ja resurssien mukaisesti. Lasten
hiihtokoulutoimintaa jatketaan. Raision Rinkka osallistuu Raision seudun Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun toimintaan. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Raision kaupungin eri yksiköiden
kanssa. Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan myös nuorempia ikäluokkia.
Retkeily- ja liikuntatoiminta
Raision Rinkka toteuttaa Suomen Ladun toiminta-ajatusta järjestämällä mm. seuraavia
tapahtumia. Rinkka hoitaa Raision kaupungin kanssa sovittuja tapahtumien
huoltopalveluita.
 Uudenvuoden hiihto/kävely Pähkinämäen ulkoilumajalle to 1.1.2015
 Lasten (5-7 v) hiihtokoulu la - su 24 - 25.1 ja 31.1 - 1.2.2015
 Lumikenkäily tutuksi kurssi la 7.2.2015
 Hiihtoretki Huittisten Harjuhiihtoon su 8.2.2015
 Hiihtomatka Ylläkselle 13.3 -21.3.2015
 YHDESSÄ iltaretkelle ke 6.5.2015
 YHDESSÄ pyöräillen – retki la 16.5.2015
 Siivoustalkoot Pähkinämäen majalla ke 20.5.2015
 Kevätretki lähisaaristoon toukokuussa
 Iltakurssi – villiyrtit ruokana ke 3.6.2015
 Melonta tutuksi – retki ti 4.8.2015
 YHDESSÄ retkelle – Suomen luonnonpäivänä la 29.8.2015
 Karevan Kierto polkuretki su 4.10.2015
 Puuroretki Pähkinämäen majalle to 10.12.2015
4





Hulvelan palvelutalon vanhusten ulkoiluttaminen
Erilaisia talkootapahtumia Raisiossa
Iltaretkiä lähialueelle mm. frisbeeradalle ja luontopoluille
Sauvakävelyt tiistaisin
Pyöräilyt maanantaisin toukokuussa ja elo-syyskuussa
Järjestötoiminta
Raision Rinkka
 osallistuu Suomen Ladun ja Lounais-Suomen latualueen toimintaan
 on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepa toiminnassa
 edustaa erikseen päätettäessä muissa yhteisöissä tarpeen mukaan
 palvelee jäsenistöä järjestämällä eri aiheisiin perustuvia jäseniltoja ja retkiä
 huolehtii retkeilyvälineiden ja Lapin lomaosakkeiden vuokrauksesta.
Tiedotustoiminta
Tiedotuskanavina käytetään
 jäsentiedotetta ja/tai jäsenkirjettä
 paikallislehtiä, Raisio Tiedottaa lehteä
 Raision kaupungin tarjoamia tiedotuskanavia
 Raision Rinkan kotisivua www.raisionrinkka.fi
 Raision Rinkan Facebook ’issa kerromme myös tapahtumista.
Koulutustoiminta
Retkeilyyn liittyvää koulutusta ja opastusta annamme kysynnän ja resurssien mukaan.
Lasten hiihtokoulun hiihdon perustaidoista järjestämme tammi-helmikuussa.
Lisäksi avustamme tarvittaessa muita koulutustapahtumia.
Toimintapisteet
Raision Rinkka
 hoitaa Pähkinämäen ulkoilumajaa ja varaustupaa käyttösääntöjen edellyttämällä
tavalla
 huolehtii luontonäyttely Pajupillin retkeilynäyttelyosuudesta sekä näyttelyn
aukiolosta sopimusten mukaisesti.
Raision Rinkalla on käytössä Friisilän päärakennuksen yläkerrassa yhdessä
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa toimisto ja varastotilaa.
Raision Rinkka osallistuu latuyhdistysten lomaosaketoimintaan Kiilopäällä Inarissa ja
Ylläksellä Kolarin Äkäslompolossa.
Hallinto
Yhdistyksen hallinnosta vastaa syyskokouksessa valittu johtokunta ja puheenjohtaja.
Johtokunta nimeää tarpeelliset toimikunnat ja niiden jäsenet. Lisäksi Pähkinämäen
ulkoilumajasta huolehtivat majaemäntä ja – isäntä.
Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloon, omaan varainhankintaan ja korvauksiin
yhdistyksen antamista palveluista sekä Raision kaupungin yleis-, kohde- ja
kulttuuriavustuksiin ja muihin mahdollisiin avustuksiin.
5
Raision Rinkan jäsenmaksut vuonna 2015





Henkilöjäsen 20 euroa
Perhejäsenyys, samassa taloudessa asuvat, 29 euroa
Rinnakkaisjäsen, henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä, 12 euroa
Nuorisojäsen, alle 20-vuotias, 12 euroa
Opiskelijajäsen, alle 29-vuotias, 12 euroa
Raision Rinkan jäsenenä saat Latu&Polku lehden sekä olet oikeutettu muihin
Suomen Ladun jäsenetuihin. Edut löydät Latu&Polku lehden jäsensivuilta tai
netistä www.suomenlatu.fi
Rinkan jäsenenä voit vuokrata lomaosakkeita Kiilopäällä ja Äkäslompolossa sekä
retkeilyvälineitä. Tiedot lomaosakkeista ja vuokrattavista välineistä löydät
tiedotteen lopusta. Sivuilta 14 ja 15.
Rinkan jäseneksi liittyminen tapahtuu www.raisionrinkka.fi
kotisivujen kautta. Muutokset jäsentietoihin tehdään Suomen
Latuun, sähköpostilla [email protected]
tai puhelin 044 7226 301 jäsenasiat, Suomen Latu.
Osoitteenmuutoksia ei tarvitse tehdä erikseen, sillä ne päivittyvät jäsenrekisteriin
postin kautta automaattisesti.
****************************************************************************
Lasten hiihtokoulut 2015
Kerttulan liikuntakeskuksessa järjestetään seuraavat
hiihtokoulut, mikäli sää on suosiollinen hiihtämiseen.
Perustaidot 5 - 7 -vuotiaat tytöt ja pojat
 la - su 24 - 25.1. kello 14 -15.15
 la - su 31.1. - 1.2. kello 14 -15.15
Hiihtotekniikka 8 -12 -vuotiaat tytöt ja pojat
 la - su 25.- 26.1. perinteinen tyyli, kello 15.30 - 16.45
 la - su 31.1.- 1.2. vapaa tyyli, kello 15.30 - 16.45
Torstaina 15.1. kello 18.30 Kerttulan liikuntahallin aulassa lasten
vanhemmille
 ilmoittautuminen molempiin hiihtokouluihin
 osallistumismaksu 20 euroa; sisältää opetuksen, kuuman mehun ja diplomin
 Informaatiota voiteista ja välineistä
Tervetuloa oppimaan hiihdon perustaitoja ja hiihtotekniikkaa!
Järjestäjät: Raision liikuntapalvelut, Raision Kuula ry, Raision Rinkka r.y.
6
Lumikenkäily tutuksi kurssi Luontotarha Lumikossa
lauantaina 7.2.2015 kello 11- 14, Hulvelankatu 35, Raisio
Lumikenkäily on kaikenikäisille ja - kuntoisille soveltuva helppo
ja hauska ulkoilulaji. Lumikenkäilijää eivät rajoita valmiit reitit,
sillä välineillä voi liikkua kaikissa olosuhteissa niin syvissä
nietoksissa kuin jäilläkin.
Kurssilla tutustutaan lumikenkäilyn historiaan, erilaisiin
välineisiin ja perehdytään lumikenkäilytekniikkaan maastoon
suuntautuvan retken lomassa.
Kurssi jakaantuu sisällä pidettävään teoriaosuuteen ja ulkona toteutettavaan
käytännön osuuteen. Huomaa sään mukainen varustus ja vähintään puolipitkällä
varrella olevat jalkineet ja/tai säärystimet. Ota reppuun juomapullo, lisävaatetusta
tauolle ja välipalaa oman maun mukaan. Rinkka tarjoaa lämmintä mehua ja piparia.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ti 3.2.2015 mennessä
sähköpostilla [email protected] tai
puhelin 044 0802 430 Kaija.
Kurssi on osallistujille ilmainen.
Suomen Ladun kouluttaja vetää kurssin ja tuo kurssilaisille lumikengät.
*********************************************************
Hiihtoretki Huittisten HarjuHiihtoon
sunnuntaina 8.2.2015
Huittisten HarjuHiihto hiihdetään Säkylän –
Virttaanharjun maastossa. Ladut mahdollistavat sekä
perinteisen että vapaan hiihtotavan. Mehuasemia on
reitin varrella. Matkat ovat 3 kilometrin perhelenkistä aina 50 kilometriin asti.
Osanottomaksu on 10 euroa, alle 15-vuotiailta ei maksua.
Kunniakirja annetaan kaikille. Lisäksi arvotaan palkintoja osallistujien kesken.
Hiihdon järjestää Huittisten Latu ja polku.
Raisiosta lähdemme hiihtoretkelle linja-autolla sunnuntaina 8.2. kello 8.30
kaupungintalon edestä.
Linja-automatkan tarjoaa Raision Rinkka. Ilmoittautumiset ja tiedustelut ti 3.2.
mennessä sähköpostilla [email protected] tai puhelin 044 0802 430 Kaija.
Paluu Raisioon on noin kello 15.
7
Sauvakävelyt ja pyöräilyt 2015
Tiistain sauvakävelyt
Kävelyt jatkuvat 13.1. alkaen tiistaisin kello 10 Tasalan aukiolta. Lähtöpaikkana on
Tasalan aukio aina 31.3. asti. Sen jälkeen kävelyt alkavat edelleen kello 10, mutta
lähtöpaikat muuttuvat seuraavasti:
 7.4. Kerttulan liikuntahalli
 14.4. Pirkon tupa, Petäsmäki
 21.4. Krookilan kotiseutukeskus
 28.4. Ihalan kenttä
 5.5. Huhkon kartano
 12.5.Tikanmaankadun p-alue
 19.5. Haahdenniemen venesatama
 26.5. Luontotarha Lumikko, Hulvelank 35
Tämän jälkeen kävelyt jäävät kesätauolle.
Tule rohkeasti mukaan kokemaan ja näkemään Raisio
keskellä päivää teemalla YHDESSÄ on mukavampi
liikkua. Ota sauvat mukaasi tai tule ilman sauvoja.
Kirjaa lähtöpaikat kalenteriisi.
Maanantaipyöräilyt
poljetaan maanantaisin 4.5, 11.5, 18.5 ja 25.5 kello 18 alkaen. Tämän jälkeen
maanantaipyöräilyt jäävät kesätauolle.
Lähtöpaikka on Kerttulan liikuntahalli. Retkien kesto on noin 1,5 -2 tuntia.
Tule mukaan tutustumaan lähialueen pyöräteihin ja maisemaan.
Vauhti säädellään osallistujien mukaan kuntoilu- ja retkeilynopeudeksi.
*****************************************************************
Kokouskutsu
-
kevätkokous ke 25.3.2015
Raision Rinkka r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona
25.3.klo 19 alkaen Raision kaupungintalon valtuustosalissa, Nallinkatu2, Raisio.
Esillä on sääntöjen määräämät asiat. ( mm. toimintakertomus ja tilinpäätös )
Kello 18 alkaen Suomen rotkot -teoksen kesällä 2014 julkaissut tietokirjailija
Tuomo Kesäläinen kertoo yleistietoa Suomen rotkoista sekä tarkemmin muutamista
Varsinais-Suomen kiehtovimmista rotkokohteista, kuten kevään pyöräretken
päämäärästä, Maskun Härmälän rotkosta.
Tule kokoukseen – vaikuta toimintaan – ole aktiivinen!
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Johtokunta
8
Pähkinämäen ulkoilumaja
Maja on avoinna klo 10- 15 hiihtokaudella lauantaisin ja
sunnuntaisin sekä koko hiihtolomaviikon (viikko 8).
Aukiolo on hyvä varmistaa Kerttulan infokatoksen
ilmoitustaulusta ja latutilanne kaupungin kotisivuilta.
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat/fi_FI/hiihtoladut-jaluistelukentat
Tervetuloa suksimaan!
*******************************************************************
Yhdessä retkelle Naantalin Luonnonmaalle
keskiviikkona 6.5.2015 illalla
Särkänsillan lähimaastoon on avattu uusi luontopolku. Kultaranta Resortin ja Turun
Aikuiskoulutuskeskuksen matkailu- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden yhteistyönä
tehdyllä polulla on mahdollisuus kulkea helppo Legendaarisen Ketunkallion lenkki
tai lisäksi vaativampi Ilveskallion lenkki. Ketunkallion reitin varrella on tulipaikka ja
laavu, josta avautuu kaunis suomaisema. Pitkospuut, sillat ja matalat rappuset
tuovat vaihtelua reitille. Opastetaulujen kekseliäät nimet saavat kulkijan
hymyilemään. Jos kiertää molemmat lenkit ja palaa parkkipaikalle matkaa kertyy
noin 6 kilometriä.
Teemme retken YHDESSÄ Armonlaakson Vaeltajien kanssa.
Ota omat eväät mukaan ja lähde retkelle!
Raisiosta lähtö on kello 18 Raision kaupungintalon edestä kimppakyydein.
Ilmoittautumiset 2.5. mennessä sähköpostilla [email protected]
tai puhelin 044 0802430 Kaija.
Kuvat Ketunlenkiltä Kimmo Jaramo, Retkipaikka 2.11.2014
9
Kevätretki Velkualle
”Velkuan valloitus”
lauantaina 9.5.2015
Raision Rinkan kevätretki
suuntautuu Velkualle ja siellä
Palvan saareen.
Kuva on Velkuan kotisivuilta. Maisema Ristvuorelta.
Koko puolenpäivän retki on luonteeltaan enempi kotiseuturetki. Pääkohteena
retkellä tutustumme Palvan saaren tärkeimpiin nähtävyyksiin Velkuan Pyhän
Henrikin puukirkkoon ja Ristvuoren näköalapaikkaan, jossa sijaitseva
luonnonkivistä koottu penkki- ja pöytämuodostelma on erinomainen
eväsretkipaikka. Palvan saaressa kuljemme noin 3.7 kilometrin lenkin.
Menomatkalla tutustumme Merimaskun kirkkoon ja paluumatkalla Askaisten
ritaripuistoon ja kirkkoon sekä Lemun kirkkoon. Retken aikana pidämme
sopivasti taukoja omien eväitten nauttimiseen. Teersalossa voi poiketa
paikalliseen Rantaklubiin.
Lähtö retkelle on lauantaina 9.5.2015 klo 9 Raision kaupungintalon
(Nallinkatu 2) edestä. Takaisin Raisioon palaamme viimeistään klo 16 mennessä.
Matkan hinta on 15 euroa aikuiselta. Lapset pääsevät ilmaiseksi. Retkimaksut
maksetaan 4.5. mennessä tilille FI60 5710 5210 009 06, viite 1038.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut retkelle 4.5. mennessä sähköpostilla
[email protected] tai puhelin 044 0802430 Kaija.
****************************************************************
Yhdessä pyöräillen retki Härmälän rotkolle
lauantaina 16.5.2015
Liiku terveemmäksi -päivänä pyöräilemme Raisiosta
Härmälän rotkolle Maskuun. Härmälän rotko on mielenkiintoinen geologinen nähtävyys. Mahtavan kallion
kohtisuoraan halkaiseva rotko on korkeudeltaan
parhaimmillaan 20-metrinen. Mutkikas tie kiemurtelee
aivan rotkon viereen, joten paikalle on helppo kulkea.
Lähdemme la 16.5.klo 10 Kerttulan liikuntahallin edestä.
Pyöräilymatkaa tulee edestakaisin n.28 km. Rotkolla
vietämme tunnin – kaksi YHDESSÄ Armonlaakson vaeltajien
kanssa. Takaisin Raisiossa olemme n. klo 14.
Kuva Retkipaikka.fi
Ota juomaa ja eväät mukaan. Rotkolla ei ole makkaranpaistopaikkaa.
10
Jäsenilta ja majatalkoot Pähkinämäessä
keskiviikkona 20.5.2015 kello 15
Hyvä jäsen!
Sinulla on nyt oivallinen tilaisuus harrastaa hyötyliikuntaa
hyvässä seurassa ja talkoohengessä.
Samalla voit tutustua yhdistyksemme jäseniin ja vaihtaa
kuulumisia. Yhdistys tarjoaa pientä syötävää ja juotavaa.
Majalla sinulla on myös mahdollisuus saunomiseen.
Saunan löylyt ovat taatusti hyvät!
Tervetuloa!
**********************************************************
Villiyrttikurssi
keskiviikkona 3.6. illalla
Kesäkuun alussa pääsemme tutustumaan,
mitä yrttejä pihoiltamme löytyy ja miten
niitä voi käyttää ruuan valmistuksessa.
Kurssi on iltakurssi ja kestää 3-4 tuntia,
sinä aikana valmistamme ulkona erilaisia
ruokia, joissa on mukana luonnon antimia.
Kuva Timo Virta
Tulkaahan nälkäisinä paikalle, koska syömme kaikki valmistamme herkut .
Kurssi pidetään ke 3.6.2015 klo 17.00 osoitteessa Meriläntie 24, Raisio
Ilmoitathan tulostasi 31.5.2015 mennessä,
sähköpostilla [email protected] tai puhelin 040 7554 615
************************************************************************
Raision Rinkan kotisivut ja muu sähköinen
tiedottaminen
Osoitteesta www.raisionrinkka.fi löydät tuoreimmat tiedot
tulevista tapahtumista. Voimme viestiä myös sähköpostilla
tapahtumista. Ilmoitatko sähköpostiosoitteesi, jos et ole vielä
listoilla ja haluat ilmoituksiamme sähköpostitse.
Lähetä tiedot osoitteella [email protected]
Otamme kiitollisuudella vastaan retkiehdotuksia ja ideoita
toimintamme kehittämiseen.
Huom! Jos olet facebookissa, käy tykkäämässä Raision Rinkkaa.
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.
11
Tapahtui syksyllä 2014
Rinkan syysretki Rauman
alueen reiteille 11.10.
Retkellä näimme arkeologisen
kohteen ’Huilun pitkä raunio’ eli
valtavia kivisiä hautaröykkiöitä
Sammallahdenmäellä. Kävimme
ostoksilla Kivikylän palvaamossa.
Kuljimme Seitsemän järven
retkeilyreittiä,
söimme eväitä ja
paistoimme
makkaraa Unajan laavulla. Matkaan osallistui 49 retkeilijää.
*******************************************************************
Marrasvalkeat Nousiaisissa 7.11
Kuhankuonon Latu ja Polku järjesti
tunnelmallisen illan täyden kuun aikaan.
Retkeläisille oli tarjolla hyvää
ohrapuuroa ja väskynäsoppaa.
Yhteislaulut ja hieno lyhdyin valaistu
teemapolku tekivät illasta täydellisen.
Yhdessä teemapolun kylteistä luki:
Suuret hongat huminoi. Tuuli lunta
haravoi luoden puhtaaks aukion,
jossa metsän juhlat on.
Mukavasta illasta Marrasvalkeiden äärellä kiittävät paikalla olleet 35 rinkkalaista.
*******************************************************************
Puuroretki Pähkinämäen
ulkoilumajalla 11.12.
Perinteinen puuroretki sai
liikkeelle 38 rinkkalaista pimeästä
ja savesta liukkaasta kävelymatkasta huolimatta. Majassa
maistui puuro ja kaikui laulu.
Varaustuvassa oli tarjolla kahvia ja
torttuja. Toivottavasti kävijät
saivat sydämiinsä hyvää mieltä ja
jouluista lämpöä. Kiitos kaikille!
12
Polulta Polulle polkuretket jatkuvat 2015
Yhteistyössä kuntien liikuntapalvelut ja paikalliset latuyhdistykset järjestävät
seuraavat polkuretket
 to 14.5.
Savojärven kierto, Nousiainen
 su 27.9
Paimion polku, Paimio
 su 4.10
Karevan kierto, Raisio
 su 11.10.
Sudenpolku, Nousiainen
Kävele, juokse, hölkkää – kierrä vähintään kaksi polkuretkeä
ja voita palkintoja!
******************************************************************
Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta (Vapepa)
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on laaja vapaaehtoisten auttajien verkosto.
He ovat mukana hälytysryhmissä, jotka tarpeen tullen hälytetään auttamistehtäviin. Yleisin tehtävä on kadonneen etsintä. Etsintää johtaa poliisi ja
vapaaehtoiset toimivat aina poliisin tukena.
Raision Rinkan hälytysryhmä toimii Raision seudun Vapaaehtoisessa
pelastuspalvelussa ja on mukana lähinnä maastoetsinnöissä.
Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen toimintaan. Saat koulutuksen tehtävään.
Rinkan ryhmän yhteyshenkilö on Lauri Alijunnila, +35850 0606 929,
[email protected]
Rinkan ryhmän hälyttäjänä ja kokoonkutsujana toimii Mirkka Karikoski,
+35840 7554 615, [email protected]
Raision seudun Vapepan vuoden 2015 toimintakalenterissa on mm.
 21 -22.3.2015 Vapepa-risteily
 maaliskuussa viestikurssi
 huhti- toukokuussa rakennusetsintäkurssi
 elo-syyskuun vaihteessa yleistä etsintään liittyvää koulutusta ja vapaata
seurustelua
 lokakuussa maastoetsinnän peruskurssi
Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimikunta
 Hilkka Stenroos, puheenjohtaja, 040 777 5980, [email protected]
 Tarja Heinonen, sihteeri, 040 513 3603, [email protected]
Internetissä www.vapepa.fi/toimikunta/raisio
13
Kiilopään ja Äkäslompolon lomaosakeviikot 2015
Kiilopäällä
Raision Rinkka omistaa yhdessä Janakkalan Ladun, Jyväskylän Ladun, Myllykosken
Ladun ja Saarijärven Ladun kanssa Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat - nimisen
yhtiön lomaosakehuoneistosta osoitteessa Luppolatu 2 B 5, 99830 Saariselkä.
Kiilopään Tunturimajat sijaitsee Inarin kunnassa 400 m luontoliikuntakeskus
Suomen Latu Kiilopään päärakennuksesta. Huoneistossa on takkatupa, keittiö,
pesuhuone-WC ja sauna, 36 m² sekä parvi(huone) 26 m². Vuodepaikkoja on neljälle
ja lisäksi parvella on useita patjoja lattiamajoitusta varten.
Äkäslompolossa
Raision Rinkka omistaa yhdessä Janakkalan Ladun ja Jyväskylän Ladun kanssa
Kiinteistö Oy Ylläskuningas –nimisen yhtiön lomaosakehuoneiston osoitteessa
Nilirinne 4 A 3, 95970 Äkäslompolo. Kiinteistö Oy Ylläskuningas sijaitsee Kolarin
kunnassa Äkäslompolon Nilivaarassa. Äkäslompolon kaikki palvelut ovat noin
kilometrin etäisyydellä ja Ylläksen rinteisiin on matkaa noin 4 km. Huoneistossa on
takkatupa, pesuhuone, sauna ja WC, 33 m² ja parvi 12 m². Tuvassa on kolme
vuodepaikkaa (sänky ja vuodesohva kahdelle) sekä parvella kolme patjaa.
Rinkan kotisivuilla www.raisionrinkka.fi on kuvia lomaosakkeista.
Lomaosakkeiden käytössä noudatetaan itsepalvelun periaatetta. Osakkeet ovat
täysin varusteltuja. Käyttäjän huolehdittavaksi jäävät liinavaatteet ja
kulutustavarat. Pois lähtiessä jokainen huolehtii siivouksesta, valojen
sammuttamisesta ja ovien lukitsemisesta. Huoneistot ovat käytettävissä
lauantaista klo 12.00 lauantaihin klo 12.00.
Lomaosakkeet ovat savuttomia, eikä niihin saa viedä lemmikkieläimiä.
Vuonna 2015 varattavissa ovat vielä seuraavat viikot:
Kiilopää:
2, 20, 26, 32, 44 ja 50.
Äkäslompolo: 3, 18, 21, 30, 42, 45 ja 48.
Lomaosakkeiden varaukset ja tarkemmat tiedot:
Pertti Sirola puh. 040 0779300, sähköposti [email protected]
Lomaosakeviikkojen varaustilanne voi muuttua päivittäin. Aikaisempia varauksia
voi olla myös perutettu. Varmimmin ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa
puhelimitse. Viikkohinnat vaihtelevat 200 eurosta 420 euroon.
Raision Rinkan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus viettää Lapin
lomaviikkosi yhdistyksen omassa lomaosakkeessa edullisella
hinnalla.
Käytä jäsenetua hyväksesi!
14
Retkeilyvälineitä vuokrattavana
Raision Rinkan jäsenenä voit vuokrata käyttöösi retkeilyvälineitä.
Välinevuokrausta hoitaa Pentti Mirtti, puhelin 040 556 3819,
sähköposti [email protected]
Välinevuokra maksetaan Raision Rinkan tilille
FI60 5710 5210 0009 06, viite 1009. Huomaa uusi viite!
Vuokrattavat välineet ja niistä perittävät vuokrat
Väline
Rinkka
Vuokra
4 euroa/ vrk
Vaellusteltta
6 euroa/ vrk
Huvilatelttakatos
20 euroa/vrk
Laavu
4 euroa/vrk
Retkikeitin
2 euroa/ vrk
3 euroa viikonloppu
6 euroa/ vrk
Ahkio
Suksiboksi - vanha
uusi
Kanootti - kajakki
- inkkari
Puolijoukkueteltat
ja kamina
Vaellussukset
Lumikengät
Melontaliivi Baltic
3 euroa/vrk
4 euroa/vrk
10 euroa/viikonloppu
10 euroa/viikonloppu
10 euroa/vrk
4 euroa/vrk
4 euroa/vrk
2 euroa/vrk
Vuokra
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
30 euroa/viikko
+ lisä vrk 3 euroa
60 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
20 euroa/viikko
+ lisä vrk 2 euroa
6 euroa/viikko
30 euroa/viikko
+ lisä vrk 3 euroa
20 euroa/viikko
25 euroa/viikko
30 euroa/viikko
30 euroa/viikko
30 euroa/viikko
15 euroa/viikko
15 euroa/viikko
10 euroa/viikko
+ lisä vrk 1 euro
Huom! Välineet on palautettava puhtaina, kuivina ja ehjinä.
15
Tulevia tapahtumia kevätkaudella 2015
Tammi- helmikuu
Ti 13.1.
Sauvakävelyt jatkuvat tiistaisin klo 10 Tasalasta (sivu 8)
To 15.1.
Ilmoittautuminen hiihtokouluun (sivu 6)
La-su 24.-25.1. Lasten Hiihtokoulu (sivu 6)
La-su 31.1-1.2. Lasten Hiihtokoulu (sivu 6)
La 7.2.
Lumikenkäily tutuksi kurssi (sivu 7)
Su 8.2.
Hiihtoretki HarjuHiihtoon (sivu 7)
Maalis-huhtikuu
Ti 3.3.
Kävelyt jatkuvat Tasalasta (sivu 8)
Pe-la 13.3-21.3 Hiihtomatka Ylläkselle, katso www.raisionrinkka.fi tai tiedote 3-2014
Ke 25.3.
Rinkan sääntömääräinen kevätkokous (sivu 8)
Ti 7.4.
Kävely Kerttulasta. Tämän jälkeen kävelyt lähtevät eripaikoista (sivu8 )
La-su 18.-19.4. Suomen Ladun liittokokous Nurmijärvellä
Touko-kesäkuu
Ma 4.5.
Maanantain pyöräilyt alkavat (sivu 8)
Ke 6.5.
YHDESSÄ iltaretki Naantalin Luonnonmaalle (sivu 9)
La 9.5.
Rinkan kevätretki Velkuan Valloitus (sivu10)
To 14.5.
Sudenpolku Nousiainen – Polulta polulle retki (sivu 13)
La 16.5.
YHDESSÄ pyöräretki Härmälän rotkolle Maskuun (sivu10)
Ke 20.5.
Jäsenilta ja talkoot Pähkinämäessä (sivu 11)
Ma 25.5
Maanantain pyöräilyt Kerttulasta, jää tämän jälkeen kesätauolle (s.8)
Ti 26.5.
Tiistain kävely Luontotarha Lumikosta, jää tämän jälkeen tauolle (s.8)
Ke 3.6.
Villiyrttikurssi (sivu 11)
Armonlaakson vaeltajat ry järjestää mm. seuraavia retkiä:
Frisbeegolfia Suopellon koulun läheisellä radalla ti 2.6, farmersgolfia Rymättylässä
ma 27.7 ja frisbeegolfia 3.8. Suopellon radalla jne..
Lisää retkiä ja tarkemmat tiedot www.armonlaaksonvaeltajat.fi nettisivuilta.
Raision Rinkan tapahtumista tiedotamme myös paikallisissa lehdissä,
Raisio Tiedottaa ja Rannikkoseutu.
Katso tietoja kotisivuiltamme www.raisionrinkka.fi .
Lisäksi voimme viestiä retkistä ja tapahtumista sähköpostilla.
Käy tykkäämässä facebookissa Raision Rinkkaa!
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa Rinkan tapahtumista ja toiminnasta.
16