Prosessitekniikkakatalogi (FI) - YTM

YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP
PROSESSITEKNIIKKA
Pumput ja tyhjiötekniikka
Mittaus- ja testaustekniikka
Annostelu- ja liimaustekniikka
PUMPUT
TYHJIÖTEKNIIKKA
HMD magneettikytkinpumput...............................................4
Texel magneettikytkinpumput...............................................6
Munch muovipumput.............................................................8
Apollo keskipakopumput.....................................................10
Apollo syöttövesipumput.....................................................11
SR prosessikeskipakopumput.............................................12
Fairbanks Nijhuis pumput...................................................13
Victor itseimevät keskipakopumput ...................................14
Speck sivukanavapumput....................................................16
Speck 12v ja 24v pumput.....................................................17
Ebara keskipakopumput......................................................18
Liquiflo hammaspyöräpumput............................................20
Victor itseimevät hammaspyöräpumput ............................22
Oberdorfer hammaspyöräpumput .....................................24
Fluid-o-Tech lamellipumput...............................................24
Börger lohkoroottoripumput...............................................25
Depa paineilmatoimiset kalvopumput.................................28
Elro letkupumput.................................................................30
Elro imutarvikkeet...............................................................31
Haskel paineilmatoimiset pumput......................................32
Hydra-Cell teollisuuspumput..............................................33
Jabsco pumput 12V ja 24V...................................................36
Jabsco kumisiipipumput......................................................37
Debem tynnyripumput.........................................................38
Jabsco lohkoroottoripumput...............................................39
CSF hygieniset keskipakopumput.......................................40
CSF itseimevät pumput.......................................................41
CSF epäkeskoruuvipumput.................................................41
CSF ilmakäyttöiset mäntäpumput.......................................42
CSF tukkeutumattomat pumput..........................................42
CSF erottimet.......................................................................42
CSF höyry/vesi sekoittaja.....................................................42
Tyhjiötekniikka.....................................................................51
Tyhjiötekniikan peruskäsitteitä...........................................52
Vuodonetsintä ja tiiviyden tarkastus....................................53
Mittausmenetelmät.............................................................54
Helium-vuodonetsintälaite..................................................56
Öljyvapaat siipipumput........................................................57
Öljyvapaat mäntätyhjiöpumput............................................62
Öljyvapaat ruuvityhjiöpumput..............................................63
Liukusiipipumput.................................................................63
Tyhjiöpumput 94/9/EG (Atex 95) direktiivin mukaan ..........64
Rootsin pumput...................................................................65
Tyhjiöpumppuasemat..........................................................66
Nesterengastyhjiöpumput...................................................66
Turbomolekyylipumput........................................................66
Turbopumppuasema............................................................67
Öljydiffuusiopumput.............................................................67
Kryopumput.........................................................................67
Laipat ja liitäntäosat............................................................68
Tyhjiöventtiilit.......................................................................70
MITTAUS- JA TESTAUSTEKNIIKKA
Tyhjiömittarit........................................................................74
Vuodonetsintälaitteet...........................................................78
Kannettavat kaasunilmaisimet............................................81
Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet..........................82
Materiaalin ja pinnoitteen ominaisuuksien mittaus...........85
Olosuhteiden mittaus ja testaus..........................................88
Viskositeetin mittaus...........................................................89
Värin mittaus........................................................................89
Hankauskulutuslaitteet.......................................................90
Vedostuslaitteet...................................................................90
MUU PROSESSITEKNIIKKA
Bardiani hygieniaventtiilit....................................................44
MBS lämmönvaihtimet........................................................46
Staattiset putkisekoittimet..................................................48
Paperiteollisuuden tuotteet.................................................49
ANNOSTELU- JA LIIMAUSTEKNIIKKA
Kemex™ nesteiden tarkkuusannostelija.............................92
Värinlaimennusjärjestelmä.................................................92
Päällystyspastakeittiön pienkemikaalien annostelu...........93
Biosidijärjestelmä................................................................93
Kemikaalien käsittely ja varastointi....................................94
1-komponenttilaitteet annosteluun....................................94
2-komponenttilaitteet annosteluun....................................96
Kylmäliimalaitteet...............................................................98
Sulateliimalaitteet...............................................................99
KÄYTTÖSUOSITUSTAULUKKO
Käyttösuositustaulukko.....................................................104
2
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
prosessitekniikka
PUMPUT
3
HMD
m ag n e e t t i k y t k i n p u m p u t
HMD metalliset magneettikytkinpumput kohteisiin jossa vaaditaan ehdotonta tiiviyttä ja halutaan välttyä akselitiivistevuodoilta, kuten vaarallisten, syövyttävien ja pahanhajuisten kemikaalien siirroissa. Myös API 685-, In-Line-, Itseimevät ja
korkeapaine pumput.
GT -sarja
Tuotto30 m3/h
Nostokorkeus
58 m
Lämpötila
-40..+ 260 °C
Materiaali
AISI 316, ALLOY 20, HASTELLOY C
GS-sarja
Tuotto410 m3/h
Nostokorkeus
200 m
Lämpötila
-40..+ 260 °C
Materiaali
AISI 316, ALLOY 20, HASTELLOY C
CS -sarja lämmönsiirtoöljykohteisiin
Tuotto300 m3/h
Nostokorkeus
100 m
Lämpötila
-80..+ 450 °C
Materiaali Hiiliteräs
GSP-sarjan API-pumput (vaaka- ja pystyasenteiset)
Tuotto828 m3/h
Nostokorkeus
245 m
Lämpötila
-40...+350 °C
Materiaali
AISI 316, ALLOY 20, HASTELLOY C
GSPVS-sarjan pystypumput (ATEX / API)
Tuotto
Nostokorkeus
Lämpötila
4
70 m3/h
80 m
-30...+100 °C
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Ohivirtauksen säätö
Paine eron
mittaus
Tehonvalvontayksikkö
PCM
Takapesän lämpötilan
mittaus PT 100
Lämpötilan mittaus
liuskeanturilla
Virtaus ja
nesteanturi
Nesteenilmaisin
TOIMINTATURVALLISUUS
Tiivisteetön pumppu tarjoaa erinomaisen ratkaisun turvallisuus ja ympäristönsuojelumääräysten täyttämiseksi. Kuitenkin kaikki pumput ovat herkkiä
pumppausolosuhteiden muutoksille.
Sen vuoksi suositellaan kaikissa olosuhteissa pumpun varustamista suojalaitteella, joka antaa hälytyksen tai pysäyttää pumpun toimintahäiriöistä kuten
kavitaatio, liian pieni virtaus, suljettu venttiili, tyhjä imusäiliö,
magneettikytkimen luisto jne.
ZERO LOSS SHROUD
• Energiatehokas
• Ei magneettihäiriötä
• Käyttölämpötila-alue -40°C ... +120°C
• Ei haurastu kylmissä
lämpötiloissa’
• Lämpöshokin kestävä
• Kestää useimpia kemikaaleja
• Erittäin iskunkestävä
• API 685
Pumput
SPGS-sarjan itseimevät magneettikytkinpumput
Tuotto60 m3/h
Nostokorkeus
76 m
Lämpötila
-40..+ 120 °C
Materiaali
AISI 316, ALLOY 20, HASTELLOY C
5
Texel
m ag n e e t t i k y t k i n p u m p u t
m
l/min
Texel muovivuoratut magneettikytkinpumput ovat akselitiivisteettömiä keskipakopumppuja syövyttäville kemikaaleille, kohteisiin missä yleisimmin käytetyt metallit eivät kestä.
MEP 040/050/080
MET 040/050
Tuotto
1200 l/min
Nostokorkeus 42 m
MateriaaliPP
Tuotto
500 l/min
Nostokorkeus 42 m
Materiaali
EFTE, PVDF,
PFA
MEH 040
MTA
040/080/100/125/150/200
Tuotto
Nostokorkeus
Materiaali
100 l/min
36 m
PVDF, ETFE
MES 040/050/080
MER 050
Tuotto
Nostokorkeus
Materiaalit
6
Tuotto
5000 l/min
Nostokorkeus 60 m
MateriaaliPFA
300 l/min
30 m
PVDF, ETFE
Tuotto
Nostokorkeus
Materiaali
800 l/min
30 m
PVDF, PP
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
PUMPUN RAKENNE JA MATERIAALIT
1
3
1. Pesä, vuoraus PVDF, ETFE, PFA, PP
2. Laakeri / akseli SiC, keramiikka, C-PTFE, G-PTFE
3. Juoksupyörä / sisämagneetti, PVDF, ETFE, PFA, PP
4. Takapesä PVDF, ETFE, PFA, PP
5. Ulkomagneetti
6. Runko
5
6
2
4
SISÄINEN NESTEEN KIERTO
Sisäinen nesteen kierto takaa tehokkaan pumpunpesän
jäähdytyksen ja laakereiden voitelun. Juoksupyörä ja
sisämagneetti ovat kiinni toisissaan, millä saadaan lyhyt
yksinkertainen rakenne ja pumpattavassa tuotteessa
olevat mahdolliset epäpuhtaudet eivät estä laakereiden
voitelua.
TEXEL PUMPPUJEN LÄMPÖTILAN JA PAINEEN KESTO
11
10
9
P
a
i
n
e
b
a
r
MTA
8
7
MET
6
5
4
MEH / MER
MEP
3
2
1
0
Pumput
20 40 60 80 100120 140160
7
Munch
m u ov i p u m p u t
Munsch muovipumput kemianteollisuuden agressiivisille ja kuluttaville kemikaaleille.
Pumppuja valmistetaan massiivisesta muovista tai muovivuoratuina akselitiiviste ja magneettikytkin versioina.
NP- ja NP-B-sarjan massiivimuovipumput akselitiivisteellä
Tuotto
Nostokorkeus
Lämpötila
Materiaali
800 m3/h
100 m
-20 ... + 110 °C
PP, PE-UHMW, PVDF
CM -ja CM-B-sarjan muovivuoratut magneettipumput
Tuotto
Nostokorkeus
Lämpötila
Materiaali
150 m3/h
78 m
-20 ... + 150 °C
PP, PE-UHMW, PVDF, PFA
NPC-B ja NPC- sarjan akselitiivisteelliset pumput
Tuotto
Nostokorkeus
Lämpötila
Materiaali
150 m3/h
80 m
-20 ... + 150 °C
PP, PE-UHMW, PVDF, PFA
Pystypumput
Materiaali PP, PE-UHMW, PVDF
Laakeroidut
TNP
Tuotto
Nostokorkeus
Upotus-syvyys
Cantilever
TPC ja TPC-M
TNP-KL
110 m3/h
45 m
1600 mm
Tuotto
Nostokorkeus
Upotus-syvyys
560 m3/h
90 m
3000 mm
Tuotto
Nostokorkeus
Upotus-syvyys
TPC-B
600 m3/h
65 m
1800 mm
Tuotto
Nostokorkeus
Upotus-syvyys
110 m3/h
45 m
600 mm
NPC Mammut massiivimuovipumput akselitiivisteellä
Tuotto
Nostokorkeus
Lämpötila
Materiaali
8
3000 m3/h
70 m
0 ... + 100 °C
PP, PE-UHMW, PVDF
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
JUOKSUPYÖRÄT
MUNCH PUMPPUJEN MUOVIMATERIAALIT
• Avoin
• Suljettu
• Vortex
AKSELITIIVISTE
• Yksitoiminen
akselitiiviste
• Tiivistetilan
huuhtelulla
PP- Polypropeeni
PP kestää useimpia happoja ja emäksiä sekä orgaanisia liuottimia.
Alifaattiset, aromaattiset ja hydroaromaattiset liuottimet turvottavat PP:tä ja voivat vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin.
PE- Polyeteeni
Polyeteeni kuuluu polypropeenin tavoin polyolefiinien ryhmään.
• Kaksitoiminen
akselitiiviste
PE kestää emäksiä, hapettamattomia happoja sekä useimpia
orgaanisia liuottimia.
PVDF- Polyvinyylideenifluoridi
PVDF kestää hyvin orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, alkoholeja ja halogeenipohjaisia
liuottimia.
PVDF kestää rajoitetusti emäksiä ja liuoksia, joiden pH on yli 11ja
lämpötila on korkea.
• Yksitoiminen
akselitiiviste
• Tuotteeseen
huuhtelulla
PFA- Perfluorialkoksi
Käytännöllisesti katsoen PFA kestää lähes kaikkia kemikaaleja,
joita niiden käyttöalueella esiintyy.Poikkeuksena ovat sulat alkalimetallit ( natrium, kalium ), kaasumainen alkuaine fluori ja jotkin
fluoriyhdisteet.
ETFE- Eteenitetrafluorieteeni
Kestää hyvin happoja ja emäksiä. On hyvä kulutuskestävyys
Pumput
9
A p o l lo
9 (0)3 44 93/ 77-0
9 (0)3 44 93/ 77-2 10
[email protected]
llo-goessnitz.de
k e s k i pa ko p u m p u t
Pumps
Pumping Systems
Apollolta löytyy laaja valikoima Heavy duty
keskipakopumppuja niin API610 kuin ISO 2858
standardien mukaisesti.
•
•
•
•
Oil &Gas
Offshore
Petrokemia
Voimalaitokset
KRP – OH1 PUMPPU
KRH – OH2 PUMPPU
Jalka-asenteinen
prosessipumppu
• API 610, type OH1
• Q= 1800 m³/h
• H= 240 m
• P= 40 bar
• T= 220 °C
Heavy duty prosessipumppu
KRHA – OH2 PUMPPU
KRHL / KRPO – OH2
PUMPPU
Suuren kapasiteetin
prosessipumppu
• API 610, type OH1
• Q= 1800 m³/h
• H= 240 m
• P= 40 bar
• T= 220 °C
10
•
•
•
•
•
API 610, type OH2
Q= 1300 m³/h
H= 350 m
P= 55/90 bar
T= +450 °C
Prosessi pumppu pienelle kapasiteetille ja suurelle
painelle.
• API 610, type OH2
• Q= 1300 m³/h
• H= 350 m
• P= 55/90 bar
• T= +450 °C
ZPR – BB2 PUMPPU
ZMK – BB1 PUMPPU
Yksivaiheinen, molemmin
puolin laakeroitu
keskipakopumppu
• API 610, type BB2
• Q= 1600 m³/h
• H= 440 m
• P= 55/64 bar
• T= +450 °C
Kaksipuoleisesti imevä (split
casing) pumppu, molemmin
puolin laakeroitu
• API 610, type BB1
• Q= 10500 m³/h
• H= 160 m
• P= 25 bar
• T= 150 °C
KGRD – BB2 PUMPPU
HP – BB4 PUMPPU
2-vaiheinen, molemmin puolin
laakeroitu keskipakopumppu
• API 610, type BB2
• Q= 1600 m³/h
• H= 360 m
• P= 55 bar
• T= +450 °C
Monijaksoinen keskipakopumpp.
• API 610, type BB4
• Q= 800 m³/h
• H= 2600 m
• P= 250 bar
• T= 200 °C
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
GMHD – BB4 PUMPPU
GP – BB4 PUMPPU
Monijaksoinen
keskipakopumppu
• API 610, type BB4
• Q= 1400 m³/h
• H= 500 m
• P= 64 bar
• T= 150 °C
Monijaksoinen keskipumppu
• API 610, type BB4
• Q= 600 m³/h
• H= 1600 m
• P= 160 bar
• T= 180 °C
TL / TG – BB5
PUMPPU
GSTV – VS6
PUMPPU
KRH – OH2
PUMPPU
Monijaksoinen
barrel pumppu
• API 610, type BB5
• Q= 800 m³/h
• H= 2600 / 3800 m
• P= 350 bar
• T= 450 °C
Pystyasenteinen
monijaksoinen
pumppu NPSH–
juoksupyörällä
• API 610, type VS6
• Q= 3000 m³/h
• H= 360 m
• P= 40/63 bar
• T= 100 °C
Pystyasenteinen
keskipakopumppu
• API 610, type VS1
• Q= 600 m³/h
• H= 600 m
• P= 63 bar
• T= 180 °C
HPTV – VS6
PUMPPU
Pystyasenteinen,
monijaksoinen
keskipakopumppu
• API 610, type VS6
• Q= 550 m³/h
• H= 1600 m
• P= 160 bar
• T= -180 / + 260 °C
A p o l lo
syöt töv e s i p u m p u t
Tarjoamme Apollon syöttövesipumput tiedustelujen mukaan eli ota yhteyttä myyntiin ja kerro tarpeistasi!
Pumput
11
SR
p r o s e s s i k e s k i pa ko p u m p u t
Öljyvuodelluilla laakereilla varustettuja prosessikeskipakopumppuja.
RD
•
•
•
•
•
•
Maksimi tuotto: 300 m3/h
Maksimi head: 140 mwc
Maksimi paine: 16 BAR
Suljettu juoksupyörä
Vakiomateriaali: AISI 316 SS - (CF8M)
Optiona: Hastelloy, Monel, Durimet ja muut
metalliseokset pyydettäessä.
RG
•
•
•
•
•
•
Maksimi tuotto: 300 m3/h
Maksimi head: 97 mwc
Maksimi paine: 16 BAR
Avoin juoksupyörä
Vakiomateriaali: AISI 316 SS - (CF8M)
Optiona: Hastelloy, Monel, Durimet, Carpenter
ja muut metalliteokset pyydettäessä.
RC
•
•
•
•
•
•
Maksimi tuotto: 500 m3/h
Maksimi head: 60 mwc
Maksimi paine: 10 BAR
Vortex juoksupyörä
Vakiomateriaali: AISI 316 SS (CF8M) - G25 valurauta
Optiona: Hastelloy, Monel, Durimet, Carpenter ja
muut metalliteokset pyydettäessä.
RB
•
•
•
•
Maksimi tuotto: 1200 m3/h
Kanava juoksupyörä
Vakiomateriaali: AISI 316 SS (CF8M) - G25 valurauta
Muut metalliseokset pyydettäessä
RDV RGV RBV
RCV RNV VAAKAASENTEISET
PUMPUT
• Q = 1 ==> 1000 m3/h
• Vakiomateriaali: AISI 316 - G250
• Muut metalliseokset
optiona
12
CANTILEVER
• 1 - 400 m3/h
• Vakiomateriaali:
AISI 316 - G250
• Muut metalliseokset
optiona
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Fairbanks Nijhuis
pumput
JUPITER PYSTY ASENTOINEN
TURBIINIPUMPPU
Tuotto
Nostokorkeus
•
•
•
•
50 -15 000 m3/h
25 -225 m
Voimalaitokset
Jäähdytysvesi järjestelmät
Palonsammutus
Vesihuolto
VENUS KESKIPAKOPUMPPU
Tuotto
Nostokorkeus
90 -13 000 m3/h
5 -200 m
• Kaukolämpö
• Vesihuolto
• Sprinklerijärjestelmät
MERCURY KESKIPAKOPUMPPU KIINTOAINEILLE
Tuotto
Nostokorkeus
200 -5 500 m3/h
5 -70 m
• Lietteet
• Jätevedet
• Kiintoainepitoiset nesteet
SATURN KESKIPAKOPUMPPU
Tuotto
Nostokorkeus
150 -11 000 m3/h
8 - 30 m
• Vesihuolto
• Jätevedet
• Jäähdytysjärjestelmät
PALOPUMPUT VAAKA TAI PYSTYASENTOISET
Täydelliset kokonaisuudet asiakkaiden tarpeiden mukaan.
• Diesel tai sähkökäyttöiset yksiköt
• Vaaka tai pystypumput
Pumput
1
331
V i cto r
i t s e i m e vät k e s k i pa ko p u m p u t
Victor S-sarjan itseimevät keskipakopumput soveltuvat
erinomaisesti niin puhtaiden kuin likaistenkin nesteiden ja
lietteiden siirtoon. Pumput ovat ennen muuta suurituottoisia
siirtopumppuja, jotka läpäisevät suuriakin kiintopartikkeleita.
Pumpuilla voidaan siirtää myös erittäin kuluttavia tuotteita.
Pumpun etuja on myös helppo ylläpito ongelmallistenkin
aineiden kanssa, koska ainoastaan imuputki upotetaan
pumpattavaan tuotteeseen. Pumppu pystyy automaattisesti
käsittelemään tilanteen, jossa imuputki on täysin tyhjentynyt.
Yksinkertainen ja koeteltu rakenne takaavat varman toiminnan ja helpon huollon.
KÄYTTÖKOHTEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teollisuuden jätevedet ja -lietteet
Merivesi, suolaliuokset
Kunnallistekniset jätevedet ja -lietteet
Säiliöiden tai pilssivesien tyhjennys
Jätevesien ilmastus ja sekoitus
Elintarviketeollisuuden ja maatalouden lietteet ja jätevedet
Puhtaat ja likaiset liuottimet, öljyt ja rasvat
Sedimentoivien lietteiden sekoitus ja siirto
Alueiden kuivaus
Kierrätys
A. Imusäiliö
B. Mekaaninen akselitiiviste
C. Akseli
D. Järeät kuulalaakerit
E. Läppäventtiili
14
F. Juoksupyörä
G. Imukanava
H. Juoksupyörän lukitusmutteri
I. Helposti vaihdettavat kulutuslevyt
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
TEKNISET TIEDOT
Yhdekoot
DN 40 - DN 300
MateriaalitValurauta
Haponkestävä teräs AISI 316
Pronssi
Alumiiniseokset
Tuotto
max. 417 I/s
Nostokorkeus
max. 70 mvp
Imukorkeus
max. 8 m
Kiintokappaleiden läpäisykyky max. halk. 80 mm
TUOTTOTAULUKKO
MALLI
YHDEKOKO
KOKO
MM
Ø MM
S 40
S 45
S 50
S 60
S 68
S 80
S 88
S 100
S 108
1 1 /2”
1 1/2”
2”
2”
2’
3’
3”
4”
4”
40
40
50
50
50
80
80
100
100
20
15
25
17
25
30
30
45
40
S 65
S 85
S 105
S 120
S 150
S 160
S 180
S 200
S 230
2”
3”
4”
4”
6”
6”
6”
8”
8”
50
80
100
100
150
150
150
200
200
25
40
45
45
60
60
45
80
80
S 170
S 220
8”
150
200
50
80
TUOTTO
M3/H
NOSTOKORKEUS
M
2900 rpm
24/16/6
5/11 /16
24/16/6
8/18/29
40/25/12
5/10/16
40/25/12
12/23/30
40/30/12
34/46/57
80/50/30
6/14/18
80/50/30
34/48/53
150/100/50
7/19/26
150/100/50
34/48/50
1450 rpm
40/30/12
5/9/14
80/50/30
6/12/14
150/100/50
4/10/13
150/100/50
8/16/22
300/200/100
4/10/12
300/200/100
8/16/22
300/200/100
18/29/34
500/350/200
4/12/17
500/350/200
16/26/33
960 rpm
300/200/100
4/5/12
500/350/200
4/8/12
TEHO
KW
JUOKSUPYÖRÄN
Ø MM
LAAKEROINNIN
KOKO
1,1
2,2
2,2
4
11
4
15
11
22
110
172
120
172
220
140
220
160
220
1
2
2
3
4
3
4
4
4
2,2
4
5,5
11
11
18,5
30
22
45
220
220
220
280
220
280
358
280
358
4
4
4
5
5
5
6
6
6
11
15
358
358
6
6
Pumpun saa joko erillisellä laakeritukilla (1) varustettuna tai suoraan sähkömoottorin laippaan (2) asennettavana.
Suuren puhdistusluukun (3) ansiosta mandollinen tukos on nopeasti ja vaivattomasti purettavissa.
Ensimmäisen kerran käyttöön otettaessa pumppu täytetään täyttöaukosta (5). Huollon yhteydessä pumppu on helppo
tyhjentää avaamalla tyhjennyslaippa (4). Yhteet on saatavissa joko BSPT-kierteellisenä (6) tai DIN-laipallisena (7).
Pumppu voidaan myös varustaa automaattisella akselitiivisteen voitelulla (8) tai huuhtelulla (9).
Pumput
1
551
Speck
s i v u k a n ava p u m p u t
SK/SK-MK SARJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuottokäyrä - SK
Koot 20 / 32 / 33 / 40 / 50 / 65
Mekaanisella tiivisteellä tai magneettikytkennällä (MK)
EN 734 standardin mukaiset mitat
multi-stage
itseimevä
Sopii kaasulle
120 °C lämpötilaan asti
Nimellispaine : 40 PN
Valurauta / ruostumaton teräs
0,37 kW - 55,0 kW
Tuottokäyrä - SK-MK
ASK/ASK-MK SARJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuottokäyrä - ASK
16
Koot 20 / 32 / 33 / 40 / 50 / 65
NPSH suction stage
Mekaanisella tiivisteellä tai magneettikytkennällä (MK)
Multi-stage
Itseimevä
Soveltuu kaasulle
180 °C lämpötilaan asti
Nimellispaine: 40 PN
Pallografiittivalurauta / ruostumaton teräs
0,37 kW - 55,0 kW
Tuottokäyrä - ASK-MK
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
S p e c k 12 v
ja
24 v
pumput
Speck tarjoaa erittäin laajan valikoiman sähkötoimisia 12- ja 24V pumppuja. Alta
löydät yksinkertaisen taulukon, josta voit valita tuottoarvon, nostokorkeuden tai
akselitiivistystavan mukaan tarpeisiisi sopivan pumpun. Tarkat tiedot tuottokäyrineen eri malleista löydät valmistajan sivuilta. Ota yhteyttä myyntiimme, niin
autamme sinua oikean pumpun valinnassa.
Tyyppi Qmax
H max Akselitii[l/min]
[m]
viste
Pumput DC moottorilla / EC DC moottorilla
Y-2951W-MM
12
45
MM
LY-6000/8000-MK
4
40
MC
50 Hz
Y / YS-2951 12
38
MS
Y / YS-2951W-MK
12
30
MC
QY-1042 12
70
MS
LNY / LSY-2841
14
38
MS
Y / YS-2051
27
45
MS
NPY-2051 self-priming
18
47
MS
NPY-2051
30
52
MS
QY-2052 27
90
MS
PY-2071 17
35
MS
Y-4081 60
60
MS
CY-4081 60
60
MS
CSY-4081 35
65
MS
Y-5081 80
60
MS
CY-5091 100
60
MS
Y-6091 180
80
MS
PY-2271 / 2 / 3 18
115
MS
Y / YS-2151W-MK 25
50
MC
PY-2071-MK 18
35
MC
CY-4281-MK 60
60
MC
CY-6091-MK 200
90
MC
60 Hz
Y / YS-2951 13
52
MS
Y / YS-2951W-MK
13
40
MC
90
MS
QY-1042 12
LNY / LSY-2841
14
38
MS
Y / YS-2051
30
60
MS
NPY-2051 self-priming 20
58
MS
NPY-2051 35
68
MS
QY-2052 27
90
MS
PY-2071 17
35
MS
Y-4081 68
75
MS
CY-4081 68
75
MS
CSY-4081 40
85
MS
Y-5081 90
75
MS
CY-5091 100
60
MS
Y-6091 180
80
MS
PY-2271 / 2 / 3 18
115
MS
Y / YS-2151W-MK 27
65
MC
PY-2071-MK 18
35
MC
CY-4281-MK 65
78
MC
CY-6091-MK 200
90
MC
Pumput
Itseimevä
-/x
-/x
- / x
-/x
x
x
x
x
-/x
x
-/x
-/x
-/x
-/x
x
x
x
x
-/x
x
-
OMINAISUUKSIA
Qmax (tuottoarvo): 4 l/min - 200 l/min
Hmax (nostokorkeus): 30 m - 115 m
Materiaalivaihtoehdot: valurauta, ruostumaton teräs,
raudaton metalli ja muovi
VALINTATAULUKKO - RADIAL IMPELLER
Tyyppi Qmax
H max [l/min]
[m]
DC moottorilla / EC DC moottorilla
Tyyppi
Qmax
Hmax
[l/min]
[m]
MY3-MM
100
14
MY2-6000-MK
20
9
MY2-8000-MK
30
15
50 Hz
ME-303-1
11
10
ME-125-1 / 2
10
35
MZ-35 / 40-2
14
55
60 Hz ME-303-1
11
10
ME-125-1 / 2
10
44
MZ-35 / 40-2
14
55
Akselitiiviste
Akseli
tiiviste
MM
MC
MC
MS
MS
MS
MS
MS
MS
1
771
Ebara
k e s k i pa ko p u m p u t
Ebara ruostumattomat AISI 304 ja Haponkestävät AISI 316 keskipako ja uppopumput.
Vesihuolto, paineenkorotus, tyhjennys, lämmitys-ilmastointi sekä teollisuuden moniin kohteisiin.
JESX-JEX-sarja - Itseimevä pumppu.
Tuotto
Paine
Materiaali
Moottori
4,5 m3/h max.
5,5 bar max.
AISI 304
Monoblock-pumppu pidennetyllä mootoriakselilla.
CDX-2CDX sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Moottori
12,6 m3/h max.
7,1 bar max
AISI 304
Monoblock-pumppu pidennetyllä mootoriakselilla.
3M-3LM-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Moottori
72 m3/h max
7.0 bar max.
AISI 304 tai AISI 316
Monoblock-pumppu pidennetyllä mootoriakselilla.
3S-3LS-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Moottori
72 m3/h max.
7 bar max.
AISI 304 tai AISI 316
Monoblock-pumppu Vakio IEC-moottori.
3P-3LP-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Moottori
132 m3/h
7,2 bar
AISI 304 tai AISI 316
Vakio IEC-moottori.
DWO-sarja. Avoimella juoksupyörällä
Tuotto
Paine
Materiaali
Kiintoaine koko
Moottori
18
65 m3/h max.
1,7 bar max.
AISI 304
19 mm max.
Monoblock-pumppu pidennetyllä mootoriakselilla.
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Best-sarjan uppopumput
Tuotto
Paine
Materiaali
Kiintoaine koko
21,6 m3/h, max
1,8 bar, max
AISI 304
10 mm, max
DW-DW VOX-uppopumput
Tuotto
Paine
Materiaali
Kiintoaine koko
54 m3/h, max
2,1 bar, max
AISI 304
50 mm, max
IDROGO moniportainen uppopumppu
Tuotto
Paine
Materiaali
7,2 m3/h, max
8,1 bar, max
AISI 304
EVM- moniportainen keskipakopumppu
Tuotto
Paine
Materiaali
Pumput
84 m3/h, max
27,4 bar, max
AISI 304, AISI 316
1
991
L i q u i f lo
h a mm a s p yö r ä p u m p u t
Liquiflo hammaspyöräpumput magneettivetoiset ja tiivisteelliset mallit.
Kemikaalien annosteluun ja siirtoon.
Hammaspyöräpumppuilla voidaan
tuottoa säätää portaattomasti koko
pumpun paine-alueella. Sykkeetön
virtaus on Liquiflo hammaspyöräpumppujen etu verrattuna perinteisiin
kalvoannostelupumppuihin.
2-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
2-240 l/h
15 bar
AISI 316, Titaani
10.000 cP
4-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
0,02-14 l/min
7 bar
AISI 316, Titaani
4500 cP
H ja 3-sarjaan näppärä patruunatyylinen vara- tai
vaihtopumppu - helppo vaihtaa vanhan tilalle!
H ja 3-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
0,1-210 l/min
15 / 7 bar
AISI 316, Hastelloy C
100.000 cP
Max-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
0,1-75 l/min
24 bar
AISI 316, Titaani
100.000 cP
P-sarja
Muovivuorattu - ei metalliosia tuotetta vasten.
Tuotto
Paine
Materiaali
20
0,1 - 60 l/min
7 bar
SS, PFA-vuorattu
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
L I Q U I F L O
C H E M I C A L
P R O C E S S I N G
P U M P S
SERIES
POLYMER-LINED STAINLESS STEEL GEAR PUMP
Description: THE TOUGHEST COMBINATION...
Liquiflo has long recognized the need for a Plastic Rotary Positive Displacement Pump for the chemical
industry. While engineered plastics offered unsurpassed chemical resistance to virtually any fluid, they
severely lacked the mechanical strength, integrity and safety of high-alloy metals. Therefore, the challenge
was to use a combination of metal and plastic to produce a highly corrosion resistant pump that was safe
Annostelusäiliö
to
use in industrial applications. We chose a Fluoro-Polymer for its superior chemical resistance, and Stainless
Steel for its strength and corrosion resistance (giving the pump one
more layer of protection). Liquiflo
Virtausmittari
perfected a specialized molding and machining technique for mechanically bonding, stabilizing and
Hammaspyörä-pumppu
machining the plastic to exacting
tolerances required to make a positive displacement pump.
The ultimate outcome was the Poly-Guard™, which combines the chemical resistance of a
Fluoro-Polymer with the strength of Stainless Steel.
Typical Uses & Applications
Moottori
The Poly-GuardTM is an excellent choice for inorganic acids, bases
and salts. The Poly-Guard™, with its tough Stainless Steel exterior and
chemically resistant Fluoro-Polymer interior, offers the ultimate solution
for your most difficult chemical applications. These pumps are
durabie, safe and corrosion resistant, and unlike fiber-reinforced
plastic pumps, they can also be used in high purity services where
contamination from process system components must be avoided.
Taajuusmuuttaja
Typical Chemicals
Markets
Hydrochloric
Acid
Chemical
Kuva 1. näyttää miten kemikaalien annostelu on toteutettu
Liquiflo
hammaspyöräpumpulla.
Ferric Chloride
Water Treatment
Taajuusmuuttaja käytössä saadaan laaja tuottoalue.
Sykkeetön
helposti mitattavissa virtausmittarilla.
Sulfuric
Acidja tarkka tuotto on Pharmaceutical
Hydrofluoric Acid
Pulp & Paper
Sodium Hypochlorite
Electronics
Nitric Acid
Food & beverage
Sodium Hydroxide
High Purity Service
Chromic Acid
...etc.
Fluorosilicic Acid
Hydrogen Bromide
Bromine
Metering
Gear pumps, due to their nearly pulseless flow, are preferred in many metering applications. When used
with a VFD in a PID-controlled feedback loop, the pump can deliver exceptionally accurate flow. The input
signal can be based on many different parameters – pH and flow being two of the most common.
Advantages
Suuret hammasmoduulit
mahdollistavat
myös
pienten
The Poly-Guard™
offers both internal
and
externalpyörimisnopeukprotection against corrosive fluids and harsh environments
sien käytön.Strong
Paksut
akselit
oikein
valittujen
laakerimateriaalien
Stainless Steel body handles pipe stresses and typicalkanssa
treatments found in industrial environments
takaavat pitkän käyttöiän.
Rakenne
Fluoro-Polymer-lined for ultimate protection against any corrosive liquids, such as Acids, Caustics,
Inorganic Salts and others
A variety of non-metallic materials for internal components such as PEEK, Kynar (PVDF), Teflon, Silicon Carbide and TTZ, were
chosen for exceptional wear resistance and chemical compatibility, allowing pump to be optimized for the intended service
Ideal for high purity services (All wetted parts Ohivirtausventtiili
are non-metallic)
Erillinen ohivirtausventtiili varmistaa turvallisen käytön
Sealless Mag-Drive configuration prevents leakage
myös kemiallisesti agressiivisilla nesteillä.
Rotary Gear Pump design deliverer a smooth, pulseless flow which is desirable for both metering and transfer applications
Close-Coupled configuration simplifies installation and maintains perfect alignment of pump and motor
Product is extremely simple in design and easy to maintain and repair
Available in 7 sizes to match your flow requirements up to 15 GPM (57 LPM)
1 tel. 908.518.0777
Annostelusäiliö
Pumput
Hammaspyöräpumppu
fax. 908.518.1847
LIQUIFLO.COM
2
112
V i cto r
i t s e i m e vät h a mm a s p yö r ä p u m p u t
Victor R-sarjan hammaspyöräpumput sisäisellä hammaspyörällä ovat syrjäytyspumppuja, joiden tuotto on
suoraan verrannollinen pyörimisnopeuteen. Pumput ovat
venttiilittömiä, niiden virtaus on sykkeetöntä ja ne käsittelevät pumpattavaa tuotetta erittäin hellävaraisesti.
Pumput toimivat myös yhtälailla molempiin suuntiin.
Koska paineen- tai viskositeetin vaihtelut eivät juurikaan
vaikuta tuottoon, ne soveltuvat mainiosti esim. annosteluun.
R-sarjan pumput soveltuvat kaikille viskooseille aina
liuottimista (1 cSt) suklaaseen (100.000 cSt). Ne soveltuvat niin voitelemattomille kuin voitelevillekin nesteille ja
nesteille, jotka sisältävät kiintokappaleita.
TEKNISET TIEDOT
Yhdekoot
DN 40 - DN 100
Lämpötila-60...+300°C
Tuotto
max. 50 I/s (3000 I/min, 180 m3/h)
MateriaalitValurauta,
haponkestävä teräs AISI 316
Paine-ero
max. 16 bar
Viskositeetti
yli 100.000 cSt
KÄYTTÖKOHTEITA
•
•
•
•
•
•
Paperiteollisuuden täyteaineet ja kemikaalit
Elintarviketeollisuus
Kemianteollisuus
Maalit, liimat ja pesuaineet
Öljyt, rasvat ja liuottimet
Lääketeollisuus
Sovellutuksesta riippuen pumppuja on saatavissa punostiivisteellä, mekaanisella tai kaksoismekaanisella tiivisteellä.
Sovellutuksiin, joissa akselitiivisteen vuodot halutaan ehdottomasti välttää, on pumppu myös saatavissa magneettikytkimellä varustettuna, jolloin akselitiivistettä ei lainkaan
tarvita.
Pumppu on myös mahdollista varustaa lämmitettävällä
tai jäähdytettävällä pumpunpäällä, ohivirtausventtiilillä,
erillisillä kulutuslevyillä tai hammaspyörien synkronoinnin
varmistavilla lukitusrenkailla.
22
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
TUOTTOTAULUKKO
Malli
Yhdekoko
Viskositeetti
DN
mm2/s
R 35
BSPT
1 1/4"
PN 16
40
R40
1 1/4"
40
R50
2”
50
R 65
2 1/2”
65
R 80
3”
80
R 105
4”
100
(cSt)
200
1000
4000
12000
25000
50000
200
1000
4000
12000
25000
50000
200
1000
4000
12000
25000
50000
200
1000
4000
12000
25000
50000
200
1000
4000
12000
25000
50000
200
1000
4000
12000
25000
50000
Pumput
°E
30
150
550
1500
3200
7000
30
150
550
1500
3200
7000
30
150
550
1500
3200
7000
30
150
550
1500
3200
7000
30
150
550
1500
3200
7000
30
150
550
1500
3200
7000
Pyörimis
nopeus
rpm
1450
960
720
630
500
400
1450
960
720
630
500
400
960
720
630
500
400
315
630
500
400
315
250
200
500
400
315
250
200
160
500
400
315
250
200
160
Tuotto
I/kierr.
0,04
0,07
0,21
0,48
1,2
2,4
I/min.
55
36
27
24
19
15
100
66
50
43
35
28
200
150
125
100
80
63
300
240
190
150
120
95
600
480
380
300
240
190
1200
960
760
600
480
380
Paino
m3/h
3,3
2,2
1,6
1,4
1,1
0,9
6
4
3
2,6
2
1,7
12
9
7,5
6
4,8
3,8
18
14,4
11,4
9
7,2
5,7
36
28,8
22,8
18
14,4
11,4
72
58
45
36
29
23
I/s
0,9
0,6
0,45
0,4
0,3
0,25
1,6
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
3,3
2,5
2,1
1,6
1,3
1
5
4
3,1
2,5
2
1,6
10
8
6,3
5
4
3,1
20
16
12,6
10
8
6,3
kg
11
12
27
46
75
135
2
332
Oberdorfer
h a mm a s p yö r ä p u m p u t
Oberdorfer hammaspyöräpumppuja
käytetään laajalti veden, öljyn ja kemikaalien siirtämiseen erilaisissa prosesseissa ja useissa O.E.M käyttökohteissa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maksimipaine 10 bar
toimii molempiin suuntiin
itseimevä max 6 m
punotiiviste
haponkestävä akseli
maksimituotto 540 l/min
tuotto nopeuden suhteen suora
tasainen virtaus
ohivirtausmallit 1” asti
pienikokoinen
meriveden kestävä
kuivakäyntiaika 60s.
YLIVIRTAUSVENTTIILI
Ylivirtausventtiili suojaa pumppua
ylipaineelta ja se asennetaan aina
painepuolelle. Venttiili on valmiiksi asennettu n. 3,5 bar:iin. Haluttu
avautumispaine voidaan itse säätää.
Max. paine on 7 bar; joissain tapauksissa 10 bar. Ylivirtausventtiili ei saa
kuumenemisen vuoksi olla suljettuna kauemmin kuin 5 min. Malleihin
11500, 13500 ja 26000 ei ole saatavissa ylivirtausventtiiliä. Erillinen venttiili
on asennettava putkistoon.
F lu i d - o -T e c h
lamellipumput
Edullinen pumppu kohteisiin, missä tarvitaan pientä tuottoa ja korkeaa painetta. Tasaisen virtauksen ansiosta sitä voidaan käyttää myös annostelussa.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Pumpussa on pesä ja lamellit grafiittia.
Tiivisteet vakiona nitriilistä, joitain kokoja myös viton tiivistein.
Rungot ovat joko pronssia tai haponkestävää terästä (AISI 303).
Pumpuissa on säädettävä ylipaineventtiili ja ne sopivat puhtaille nesteille,
maksimipartikkelikoko on 150 mikronia.
Pumput ovat itseimeviä, imukorkeus 2 m.
Liitännät 32-400 l/h R 3/8”, 500-1000 l/h R 1/2”.
Maksimi käyttölämpötila +60 °C
Maks. paine 16bar, paitsi FlPO1001, FlPO1011 maks. 7bar
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Börger
lo h ko r o ot to r i p u m p u t
Saksalainen Börger tunnetaan ensiluokkaisista lohkoroottoripumpuista ja niiden
lisävarusteista, joita se on valmistanut yli 25 vuoden ajan. Kaikki pumput valmistetaan yrityksen tehtailla Borken-Wesekessa ja niitä käytetään yli 60 maassa
ympäri maailman.
Börger lohkoroottoripumppuja on käytetty vuosien varrella lähes kaikilla teollisuuden aloilla. Pumput soveltuvat parhaiten viskoosisten tuotteiden, lietteiden,
jätevesien ja öljyjen pumppauksiin.
Pumpun monikäyttöisyyden mahdollistavat useat eri kokovaihtoehdot (1 – 1.000
m³/h), monipuolinen tekniikka ja joustavat lisävarustelumahdollisuudet.
Börger lohkoroottoripumput ovat itseimeviä. Suoraan pyörimisnopeuteen
verrannollinen lähes sykkimätön tuotto. Useita eri roottori vaihtoehtoja sekä
helppo huollettavuus ovat Börger lohkoroottoripumpun vahvuuksia.
•
•
•
•
•
•
•
6 eri tuotesarjaa
18 eri mallia
Kestävä ja luotettava rakenne
Helppohuoltoinen
Mallista riippuen pumppaa jopa 120 m asti
Tuotto jopa 1,000 m3/h
Runkomateriaalivaihtoehdot: valurauta, valuteräs tai haponkestävä teräs
KORKEAA LAATUA YKSITYISKOHTIA MYÖTEN
3 2 1
1. Vaihde
2. Tiivisteneste ja valvonta
3. Jäykkä pesärakenne
4. Nesteen koskemattomat osat
5. Kulutuslevyt
6. Akselitiivisteet
7. Roottorit
8. Päätylevy
8
5
7
6
5
4
5
Uniikki
Laadukas
Monipuolinen
• 19 eri kokoa
• Tuotto jopa 1.000 m³/h
• Useita eri tiivistys- ja
roottorivaihtoehtoja
• Monipuoliset
valmistusmateriaalit
• Tarkka annostelu
•
•
•
•
•
•
• Kemiallisesi kestävä
• Kestää kiinneaineita
• Erittäin viskositeettisille
aineille
• Pumppaa myös vaahtoa ja
ilmaa
• Toimii molempiin suuntiin
• Soveltuu kuluttaville aineille
• ATEX-hyväksytty
Pumput
Pitkäikäinen
Varmatoiminen
Itseimevä
Kompakti
Kestää kuivakäyntiä
Huolto pesää irrottamatta
2
552
Börger
lo h ko r o ot to r i p u m p u t
HUOLTO PESÄÄ IRROTTAMATTA
Börger valmistaa ainutlaatuisen helposti huolettavat pumput. Päätylevy irrottamalla voidaan vaihtaa kulutuslevyt,
tiivisteet, roottorit ja akselitiivisteet putkistoon ja pumpun pesään koskematta.
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8
KOLME LUOTETTAVAA MEKAANISTA TIIVISTYSTAPAA
Börger valmistaa kolmea eri tuotelinjastoa, joiden selkeimpänä erona on mekaaninen tiivistystapa.
Classic
Tuhansissa eri käyttökohteissa
testattu perusmalli. Yksitoiminen
mekaaninen akselitiiviste öljykylvyssä.
26
Select
Protect
Classic-mallista kehitelty versio
paineistetulla akselitiivisteellä.
Quench-huuhdeltu yksitoiminen
akselitiiviste
Valitse erikoiskohteisiin erikoisakselitiiviste. Protect mallin
suurempi tiivistetila mahdollistaa
kaksitoimisen mekaanisen akselitiivisteen käytön.
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
TUOTTOTAULUKKO
ERI KOKOVERSIOILLE
Pumppukoot AL, PL, CL, FL, EL ja XL mahdollistavat tuottoarvot 1-1000 m³/h. Oikean pumppukoon valintaan vaikuttavat käyttökohde, sovellustapa ja pumpattavan aineen
ominaisuudet. Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme
lisää oikein pumpun valitsemisesta.
LISÄVARUSTEET KIINNEAINEIDEN KÄSITTELYYN
The Multicrusher
The Multichopper
Monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvaa
Multicrusher ia käytetään yleensä nesteiden kiinneaineiden jauhamiseen.
• Kaksiakselinen murskain
• Eri kokoja
• Korkeintaan 320 m³/h
• Jauhamisen tarkkuuden määrittää valittu
teräyhdistelmä
Multichopperin teho perustuu keskitettyyn ja
rei’itettyyn jauhainlevyyn.
• Jauhaa kiinniaineet joku eroteltuina tai ilman.
• Eri kokoja
• Korkeintaan 220 m³/h
• Jauhamisen tarkkuuden määrittää valittu
teräyhdistelmä
Pumput
2
772
D e pa
pa i n e i l m ato i m i s e t k a lvo p u m p u t
DL08
100
DL10
DL15
DL25
DL40
DL50
DL80
7
90
6
70
60
50
40
30
Nostokorkeus (bar)
Nostokorkeus (psi)
80
5
4
3
2
20
10
1
0
0,5
2,2
1
2
5
10
4,4
8,9
22,2
44,4
20
40
70
Tuotto m3/h
86,8
177,6 311
Tuotto (U.S. gal./min)
Kaavio on viitteellinen.
METALLIPUMPUT, SARJA M
• Koot: DL 15, DL 25, DL 40, DL 50, DL80
• Materiaalit: Alumiini, Valurauta, Haponkestävä
MUOVIPUMPUT, SARJA P
• Koot: DL 08, DL10, DL 15, DL 25, DL 40, DL 50, DL80
• Materiaalit:Polypropeeni, PVDF ja Teflon
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN
HAPONKESTÄVÄT, SARJA L
• Koot: DL 15, DL 25, DL 40, DL 50, DL80
• Materiaalit: AISI 304, AISI 316, AISI 316 sähkökiillotettu
KORKEAPAINEPUMPUT, SARJA DB
• Koot: DB 25, DB 40, DB 50
• Paine: 21 bar max, 7 bar:in työpaineella.
• Materiaalit: Valurauta, Ruostumaton teräs
28
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
CRANE ChemPharma Flow Solutions®
CRANE Process Flow Technologies GmbH
Postfach 11 12 40, D-40512 Düsseldorf
JAUHEENSIIRTOPUMPUT, SARJA DPHeerdter
Lohweg 63-71, D-40549 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5956-0
Fax.: +49 211 5956-111
• DP-tyypin pumpuilla voidaan siirtää juoksevia jauheita helposti,
www.cranechempharma.com
taloudellisesti ja lähes pölyttömästi.
www.depapumps.com
• Maailman suurin kalvopumppu ( DP 125 ) kehitettiin yhteistyössä
teollisuuden kanssa ja sitä on käytetty vuosien ajan menestyksellä
suurta pumppaustehoa ja hellävaraisuutta vaativissa
erikoissovelluksissa.
• Koot: DP 50, DP80, DP 125
• Materiaalit: Alumiini, Valurauta, Ruostumatonteräs.
KAKSITOIMISET PUMPUT, SARJA DZ
•
•
•
•
Kaksitoimisilla pumpuilla voidaan siirtää samanaikaisesti
kahta eri väliainetta toisistaan riippumatta.
Koot: DZ 15, DZ 25, DZ 40, DZ 50, DZ80
Materiaalit: Alumiini, Ruostumatonteräs
www.flowoffluids.com
brands you trust.
CRANE ChemPharma Flow Solutions Include: Pipe - Valves - Fitting - Actuators
TÄYTÖNOHJAUS
Crane Co., and its subsidiaries cannot accept responsibility for possible errors in catalogues, brochures, ot
information. Crane Co. reserves the right to alter its products without notice, including products alre
• Pumppuja voidaan käyttää ohjatussa
alteration can bekäytössä.
made without changes being necessary in specifications already agreed unless otherw
material are property of the Crane Co. or its subsidiaries. The Crane and Crane brands logotype (DEPA®, ELR
• Tarvittava pumppausmäärä on
ohjelmoitavissa.
ResistoPure™,
Revo®, Saunders®, WTA® and XOMOX®) are registered trademarks of Crane Co. or its subsid
© 2012 CRANE ChemPharma Flow Solutions, www.cranechempharma.co
• Pumppu pysähtyy, kun asetettu nestemäärä saavutetaan.
SYKKEENVAIMENNIN
• Aktiiviset sykkeenvaimentimet säätävät vaimennusasteen integroidun
ohjausjärjestelmänsä turvin automaattisesti.
• Laite tarvitsee oman paineilman syötön.
KÄYNNISTYKSEN HIDASTUSVENTTIILI
Tyhjillään olevan pumpun paineilman syötön äkillinen, kuristamaton
avaaminen voi rasittaa pesä-ja kalvomateriaaleja erittäin voimakkaasti.
Nämä paineiskut ovat minimoitavissa antamalla paineen nousta hitaasti
ja säännöstellysti. Käynnistyksen hidastusventtiiliä voidaan käyttää kaikkien DEPA-pumppujen kanssa.
Pumput
2
992
Elro
letkupumput
Elro letkupumput viskoosisten, kuluttavien ja agressiivisten aineiden
pumppaukseen. Itseimevä, voidaan käyttää kuivana, ei akselitiiviste
tai vuoto ongelmia.
24 h jatkuva
maks. 12 h jatkuva
maks. 8 h jatkuva
maks. 5 h jatkuva
IP- JA XP-SARJA
Tuotto 46 m3/h
Paine 13 bar max.
Imukyky 9.5 m max
tuotto
tuotto
M-SARJA
Tuotto 20 m3/h
Paine 2 bar max.
Imukyky 9.5 m max
tuotto
M 300-sarjan
moottorivaihtoehdot
• Sähkömoottori, vakio tai Ex
versiot.
• Dieselmoottori 4,15 kW
• Bensamoottori 4,0 kW
• Hydraulimoottori
• Paineilmakäyttö
• Vesiturbiini
T 300-SARJA
Tuotto 18 m3/h
Paine 1,5 bar max.
Imukyky 9.5 m max
GP 20/10 EX-SARJA
Pelastuslaitos käyttöön
Tuotto 18 m3/h
Paine 2 bar max.
Imuaika 7.5 metristä, 5 sekuntia
Sähkömoottori EEx e II T3
30
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Imusäiliö / kuljetussäiliö
Täyttösarja
Estää tynnyrin ylitäytön
Materiaali 1.4435 / 1.4571,
haponkestävä
Paino
48 kg
Materiaali 1.4571,
haponkestävä
Crane Co., and its subsidiaries cannot accept respon
information. Crane Co. reserves the right to alter
alteration can be made without changes being nece
material are property of the Crane Co. or its subsidia
ResistoPure™, Revo®, Saunders®, WTA® and XOMOX
Elro
© 2012 CRANE Chem
i m u ta r v i k k e e t
Imuputki
Jatkoputki
Laajennin
Imusihti, kulma
Imusihti, lapio
Imusihti
Imusuutin, piste
Imusuutin, laakea
Imusuutin
Imusihti
Pumput
3
113
Haskel
pumput
pa i n e i l m ato i m i s e t
Haskel paineilmatoimiset pumput nesteiden ja kaasujen pumppaukseen- ,annosteluun sekä paineenkorottamiseen.
Haskel paineilmatoimisilla pumpuilla on monia etuja sähkökäyttöisiin pumppuihin verrattuna:
• Pysähtyminen millä tahansa edellä määrätyllä paineella ja
tämän paineen ylläpito kuluttamatta tehoa.
• Ei lämpenemis-, syttymis-, tai kipinävaaraa.
• Helppo liittää automaattiseen ohjaukseen.
Paineilmatoimiset nestepumput
Käyttökohteet:
• Nesteiden siirto, Säiliöiden koeponnistus, Kemikaalien
annostelu, Työkalukiinnitykset. Testauskäyttö. Vesileikkaus.
Pumpattavat nesteet:
• Nestekaasu, vesi, alkoholi,liuotinaineet, öljyt, DI-vesi, freon,
asetoni jne.
Haskel nestepumppuja valmistetaan kahdeksaa kokoluokkaa:
0.25, 0.56, 1.12, 1.6, 2.25, 4.5, 6.0, 7.5 kW.
Tuotto 0.08-87 l/min
Paine 7000 bar, max
Paineilman korotuspumppu
(Amplifier)
Käyttökohteet:
• Kohteisiin jossa tarvitaan korotettua paineilmaa.
Painetestaus.
• Paineilma työkalut, Ilma käynnistys, Ilma jarrut, jne.
Haskel paineilman korotuspumppuja valmistetaan neljää kokoluokkaa.
Paine 310 bar, max
Kaasun korotus pumput
(Gas booster kompressors)
Käyttökohteet:
• Typpi ja Happi pullojen täyttö ilmailu, armeija, terveydenhoito,
palo ja sukellus sovelluksissa sekä teollisuuden monissa
käyttökohteissa.
Pumpattavat kaasut:
• Happi, typpi, helium, argon, metaani, maakaasu jne.
• Paine 2690 bar, max riippuen pumpattavasta kaasusta.
32
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
H y d r a -C e l l
teollisuuspumput
Hydra-Cell pumput teollisuuden vaativiin annostelusovellutuksiin ja korkeapainesyöttöihin.
G-20, G-21, G-22 sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
2,9 l/min
70 bar (G-20), 100 bar (G-21& G22), 17 bar (muovipumput)
+ 120 º C, 60 º C (muovipumput)
AISI 316, Pronssi, Hastelloy C, Polypropyleeni.
G-03 sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
9,9 l/min
83 bar
+ 120 º C, 60 º C (muovipumput)
AISI 316, Pronssi, Nikkeliseos, Kynar, Polypropyleeni
M-23 Bensakäyttöinen pumppu
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
9,9 l/min
83 bar
+ 120 º C
AISI 316, Pronssi
G-04 -sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
Pumput
9,0 l/min
170 bar
+ 120 º C
AISI 304, Pronssi
33
H y d r a -C e l l
teollisuuspumput
G-10 -sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
29 l/min
70 bar, 17 bar (muovipumput)
+ 120 º C , 60 º C (muovipumput)
AISI 316, Pronssi, Valurauta, Nikkeliseos, Kynar, Polypropyleeni
G-12 -sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
29 l/min
70 bar
+ 120 º C , 60 º C (muovipumput)
AISI 316, Pronssi, Valurauta,Nikkeliseos, Kynar, Polypropyleeni
G-15 -sarja (vaaka-asenteinen), 17 -sarja pystypumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
50 l/min
170 bar
+ 120 º C
AISI 316, Pronssi
G-25 sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
69 l/min
70 bar, 17 bar ( muovipumput)
+ 120 º C , 60 º C (muovipumput)
AISI 316, Pronssi, Valurauta, Nikkeliseos, Kynar, Polypropyleeni
G-35 sarjan pumput
Tuotto
Paine
Lämpötila
Materiaali
34
123 l/min
83 bar
+ 120, º C
AISI 316, Pronssi, Nikkeliseos
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
H y d r a -C e l l
ta r v i k k e e t
Ohivirtausventtiilit
Venttiili asennetaan pumpun painepuolelle, pumpun ja venttiilin väliin.
Säätöalue:
1 –151 l/min
Painealue:
3.5-172 bar
Materiaalit: AISI 316, Pronssi, Nikkeliseos
Varaosasarjat
Kolme varaosasarjaa, riippuen pumpun huoltotarpeesta
Täydellinen korjaussarja
Kalvosarja
Venttiilisarja
Öljyt
Useita eri öljylaatuja käyttökohteen mukaan.
Esim. elintarvike,-, kuumat tai kylmät kohteet
Työkalut
Työkalusarjat joka pumppukoolle helpottamaan
pumppujen huoltoa.
Laippaversiot
DIN ja ANSI laipat tilauksesta
Pumput
3
553
J a b s co
pumput
12V
ja
24V
Jabsco kumisiipi-, keskipako-, hammaspyörä- ja kalvopumput 12V ja 24V. käyttökohteita mm.
Harjakone- ja kiertovesipumput, aurinkopaneeli järjestelmien pumput, dieselpolttoaine- ja öljypumput.
Mini-, Inter-, Water-, ja
Maxi pumput
Utility puppu 2000 ja
3000 sarjan pumput
Tuotto
45 l/min max.
Paine
2.5 bar max.
Materiaalipronssi
Jännite
12V ja 24V
Tuotto
50 l/min max.
Paine
1.2 bar max
Materiaalipronssi
Jännite
12V ja 24V
Kalvopumput
painekytkimellä
Keskipakopumppu
Tuotto
16 l/min max
Paine
2.8 bar max.
Jännite
12V ja 24V
Materiaali:
Polypropyleeni pesä,
Santoprene kalvot
Tuotto
Paine
Materiaali
Jännite
120 l/min max.
0.5 bar max.
AISI 316
12V ja 24V
Hammaspyöräpumput
Magneettikytkinpumppu
Tuotto
17 l/min
Paine
2 bar
MateriaaliPronssi
Jännite
12V ja 24V
Tuotto
20 l/min
Paine
0,5 bar
MateriaaliPolypropyleeni
Jännite
12V ja 24V
Eko kiertovesipumppu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Kompakti, pitkäikäinen kiertovesipumppu.
EC-moottori - jopa 30,000 käyttötuntia.
Yhteet: ½” BSB
Mitat: 90 x 82 x 86mm (P x L x K)
5 eri käyttömoodia (tuottokäyrien P1-P5)
Sulakkeen koko: 2 A (maksimivirta: 1,7 A)
Maksimi veden lämpötila +80ºC
Korrosioimattomat materiaalit
Jännite 8 - 24V DC
Käyttöjärjestelmän paine max 10 bar
Soveltuu lämminvesijärjestelmiin ja vesi/glykoli yhdistelmille
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
J a b s co
kumisiipipumput
Pronssipumput jalkamalli
Tuotto
500 l/min, max
Paine
4,5 bar, max
MateriaaliPronssi
Pronssipumput laippamalli
Tuotto
270 l/min, max
Paine
2,4 bar, max
MateriaaliPronssi
Utility siirtopumput
Tuotto
80 l/min
Paine
1.5 bar
MateriaaliPronssi
Sähkömoottori 230V, 50 Hz, 1-vaihe.
Teollisuuden haponkestävä jalkamalli
Tuotto
Paine
Materiaali
520 l/min, max
5 bar, max
AISI 316
Teollisuuden haponkestävä laippamalli
Tuotto
Paine
Materiaali
520 l/min, max
3 bar, max
AISI 316
Elintarviketeollisuuden haponkestävä laippamalli
Tuotto
Paine
Materiaali
500 l/min, max
3 bar, max
AISI 316, kiillotettu
Elintarviketeollisuuden haponkestävä jalkamalli
Tuotto
Paine
Materiaali
Pumput
500 l/min, max
3 bar, max
AISI 316, kiillotettu
3
773
J a b s co
kumisiipipumput
Epoxi laippamalli
Tuotto 80 l/min, max
Paine 3 bar, max
MateriaaliEpoxi
Epoxi jalkamalli
Tuotto 80 l/min, max
Paine 3 bar, max
MateriaaliEpoxi
Siipipyörän Irrotustyökalu
Debem
•
•
•
•
38
tynnyripumput
Sähkömoottori 230V
800W tai 550W ATEX-versio
Tuotto: 800W 90 l/min, 220W 80 l/min,
Imuputki 1200 mm, polypropyleeni tai AISI 316
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
J a b s co
lo h ko r o ot to r i p u m p u t
Jabsco Hygieeniset lohkoroottoripumput, elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden sovellutuksiin, joissa hygieenisyys on ehdoton vaatimus.
• Testattu ja hyväksytty EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group),
• CIP – SIP ja bakteeritiiviysprotokollien mukaan.
• Vastaa täysin 3A-hygieniastandardeja.
3-lapainen roottori
2-siipinen roottori
5-sakarainen roottori
(1) sisäänvirtaus
(2) syrjäytys
(1) sisäänvirtaus
(2) syrjäytys
(1) sisäänvirtaus
(2) syrjäytys
(3) poisto
(3) poisto
(3) poisto
Jabscon lohkoroottoripumppu on syrjäytypumppu.
Se imee käydessään hellävaraisesti nesteen (1),
joka kulkeutuu sen läpi (2) ja poistuu pumpusta tasaisella virtaamalla (3). Kun rootto­reiden tai pesän
välillä ei esiinny hankausta, pumppu pystyy käsit telemään nesteitä puhtaasti, laadun kärsimättä.
24-sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
2100 l/min max.
15 bar max.
AISI 316
1- 1000 000 cP
Hy-Line sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
1800 l/min max.
15 bar max.
AISI 316
1 - 1000 000 cP
55 ja Ultima sarja
Tuotto
Paine
Materiaali
Viskositeetti
Pumput
685 l/min
20 bar
AISI 316L
1 – 1000 000 cP
3
993
CSF
h yg i e n i s e t k e s k i pa ko p u m p u t
CS ja CSX -sarjat
CSK-sarja
CL ja CLC -sarjat
Hygieenisiä keskipakopumppuja suljetulla
Keskipakopumppuja avoimella juoksupyö-
Elintarviketeollisuudelle tarkoitettuja
rakenteella ja avoimella juoksupyörällä.
rällä varustettuna erillisellä laakeroinnil-
pumppuja, jotka on tehty taotuista kom-
CS-sarjan pumput vastaavat ruoka-, kemi-
la. Öljy- tai rasvavoidellut laakerit.
ponenteista. Monipuolinen mallivalikoima
kaalilaitosten korkeisiin laatuvaatimuksiin.
• Materiaali: nesteen koskettamat
joko avoimella tai suljetulla juoksupyörällä
• Materiaali: Nesteen koskettamat
osat CF-3M 1.4404 / AISI 316L
ruostumatonta terästä
osat CF-3M 1.4404 / AISI 316L
ja 2 tai 4 napaisella moottorilla.
ruostumatonta terästä
• Tuotto 0 - 100 m3/h, nostokorkeus 70 m
• Elektrokemiallisesti kiillotettu
• Tuotto 500 m3/h asti, nostokorkeus 100
(7 bar) asti.
• Materiaali: nesteen koskettamat
m (10 bar)
osat ovat AISI 316 kiilloitettua
• Korkea suorituskyky ja matalat NPSH
ruostumatonta terästä.
arvot
CN-sarja
Yksivaiheisiä keskipakopumppuja suljetulla rakenteella. 3 eri mallia. Avoin
juoksupyörä, laakerointi IEC B5 standardimoottoreille. Suunnittelussa on tähdätty
CSD-sarja
Aseptisia saniteettikeskipakopumppuja,
jotka on varustettu höyryvaipalla.
korkeisiin hygieniaominaisuuksiin, tehokkaisiin CIP- ja SIP-puhdistusprosseihin ja
tuotantoseisokkien minimointiin.
• Materiaalit: nesteen koskettamat osat
ovat taottua ja kiilloitettua terästä
sekä elektrokemiallisesti kiilloitettua
CF3M 1.4409 / AISI 316L (1.4404)
ruostumatonta terästä
Suljetulla rakenteella varustettu pumppu
erillisellä moottorilla. CR-sarja on suunniteltu herkille aineille, joita pumpataan
hitailla virtausnopeuksilla. Tämän vuoksi
se soveltuu hyvin ruokateollisuuden kiintoainepumppaukseen.
• Tuotto 0 - 200 m3/h, nostokorkeus max.
25 m (2,5 bar)
CSA-sarja
CSM-sarja
CS-sarjasta kehitetty versio erikoisvarus-
Erittäin vahvoja ruostumattomasta teräk-
CV-sarja
teilla ja -viimeistelyillä. Pinnan Ra-arvo
sestä valmistettuja pumppuja korkeisiin
Moniportainen keski-
vain 0,5 mikronia. EHEDG:n (European
paineisiin ja mataliin tai keskisuuriin
pakopumppu suljetulla
Hygienic Engineering & Design Group)
virtausnopeuksiin. Soveltuu erityisesti
rakenteella korkeille tai
hyväksymä ja sen ultrahygieenisen proto-
kohteisiin, joissa on korkea järjestelmä-
keskikorkeille nostokor-
kollan mukaan suunniteltu.
paine tai vaaditaan hyvää imukykyä. Vaih-
keuksille. Suljettu juoksupyörä, joka on
toehtoina yksi- tai moniportaiset mallit
kiinnitetään suoraan moottorin akselille.
Vastaa myös US 3A ruostumattoman
maksimissaan neljällä juoksupyörällä.
Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon.
teräksen (1.4404) saniteettistandardeja.
• Tuotto max 50 m /h, nostokorkeus 150
• Tuotto max 40 m3/h, nostokorkeus 140
3
m asti. Suunniteltu 40 bar paineelle
40
CR-sarja
m asti.
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
CSF
i t s e i m e vät p u m p u t
AS-sarja
A-sarja
ASH-sarja
Itseimevä saniteettipumppu. Suljettu
Itseimevä pumppu, joka täytyy ensimmäi-
US 3A -saniteettistandardien mukainen
rakenne, laakerointi IEC B5 standardi-
sellä käynnistyskerralla täyttää nesteellä.
pumppu, joka soveltuu parhaiten järjestel-
moottoreille. Koska AS-sarja mahdollistaa
Soveltuu monipuolisesti nesteiden pump-
miin, joissa hygieniasäännökset on erittäin
tyhjiön ylläpidon erilaisissa pumppaus-
paukseen (CIP-nesteet, mehu, maito,
tiukkoja. Pumpun hyvä itseimevyys tekee
olosuhteissa, se on ideaali valinta pumpa-
hera, siirappi, öljy, viini, vesi, alkoholijuo-
siitä ideaalin kohteisiin, joissa pumpatta-
tessa aineita, jotka sisältävät kaasua tai
mat, kemikaalit, lääkenesteet)
vassa nesteessä on ilmaa tai kaasua. Erin-
ilmaa. Esimerkiksi säiliöiden huuhteluun
• Materiaalit: Kaikki osat CF-8M 1.4408 /
omainen CIP-puhdistukseen ja kohteisiin,
tai vaahtoavien aineiden käsittelyyn, kun
imuputki on vain osittain pinnalla alla.
• Materiaalit: Kaikki osat CF-3M 1.4404 /
AISI 316 ruostumatonta terästä
• Tuotto max 50 m /h, nostokorkeus 35 m
3
(3,5 bar) (50 Hz) asti.
AISI 316L ruostumatonta terästä.
joissa imuputki on vain osittain nesteessä,
kuten vaahtoavissa kohteissa. Monipuolinen mallivalikoima ruoka-, juoma- ja farmasiateollisuuden tarpeiden mukaisesti.
• Materiaalit: Nesteen koskettamat
osat CF-3M 1.4404 / AISI 316L
ruostumatonta terästä.
• Erikoiskäsittely sisäpinnalla, vain 0,8
mikronin Ra-arvo.
• Tuotto max 40 m3/h, nostokorkeus 35
m (3,5 bar) (50 Hz) asti.
CSF
e pä k e s ko r u u v i p u m p u t
Soveltuvat hyvin pumpattaessa sitkeitä,
Sovelluksia viinin valmistuksessa
herkkiä ja karkeita nesteitä tai suspensio-
• Pumput ja varusteet enologiaan
ta, joissa on kiintoaineita.
• Puristamiseen
• Monipuolinen
• Rypäleiden, soseen tai viinin siirtoon
valmistusmateriaalivalikoima: AISI 304,
• Dekantointiin
316 ruostumaton teräs tai valurauta.
• Tynnyreiden täyttöön ja tyhjennykseen
• Tuotto 0,3 - 130 m /h
3
• Maksimi tuottopaine 24 bar.
• Pullotukseen, suodatukseen,
jäähdytykseen
Soveltuu pystyasennossa tynnyripumppaukseen.
Pumput
4
114
CSF
i l m a k äy t tö i s e t m ä n tä p u m p u t
PA ja PAR -sarjat
Käytetään monipuolisesti säiliöiden tyh-
Käyttämällä pneumaattisille pumpuille
jennykseen, täyttöön ja korkea viskositeet-
tarkoitettuja lisävarusteita voit soveltaa
tisten aineiden pumppaamiseen kohteissa,
pumppuja mitä erilaisimpiin käyttökohtei-
joissa tuoton helppo säätömahdollisuus on
siin.
tarpeen. Soveltuu myös ATEX-alueille.
• Nesteen koskettamat osat AISI 316
ruostumatonta terästä.
Esimerkkejä lisävarusteista:
• Kärry pystyasenteiseen, manuaaliseen
tai pneumaattiseen nostoon.
• Tripodit kiinteitä tai traileriasenteisina.
• Portaat tynnyreiden tyhjennykseen.
CSF
t u k k e u t u m at to m at p u m p u t
SN-sarja
Tukkeutumaton pumppu herkkien aineiden siirtoon. Erittäin matala virtaussyke.
Ideaali ruuan siirtoon ja farmasiasovelluksiin, joissa on kiintoaineita lietteessä.
Valmistetaan ruostumattomasta teräspalkista AISI 316L.
CSF
e r ot t i m e t
Jauheen ja nesteen erottimet.
Tarjolla useita eri malleja tankin kanssa
tai ilman.
Tuotto max 70 m3/h.
CSF
h öy r y / v e s i s e ko i t ta ja
Yksinkertainen ja turvallinen tapa tehdä
höyryn avulla kylmästä vedestä kuumaa
vettä.
Minimi höyrypaine: 2,5 bar
Max vedenlämpötila: 95 °C
42
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
prosessitekniikka
MUU VIRTAUSTEKNIIKKA
43
Bardiani
YKSITIE
•
•
•
•
h yg i e n i av e n t t i i l i t
BBZP
BBZP
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 10 bar
Koot DN 15 - 150
B925
ZAW
B935
•
•
•
•
BBZPM
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 10 bar
Koot DN 15 - 100
PALLOVENTTIILIT
44
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 10 bar
Koot DN 25 - 100
•
•
•
•
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +120 °C
Paine max 10 bar
Koot DN 10 - 150
ZVF
VVF
BBZS1
BBZS5
OHIVIRTAUSVENTTIILIT
VVS
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -20 ... +160 °C
Paine max 24, 40, 64 bar
Koot DN 10 - 100
ZAW M8
LÄPPÄVENTTIILIT
BBZK
•
•
•
•
BBZOG
KAKSITIIVISTEISET
MODULOIVALLA
SÄÄTÖTOIMILAITTEELLA
•
•
•
•
BBZP
TWIN STOP
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 10 bar
Koot DN 10 - 150
TASAPAINOITETTU KAKSITIE
•
•
•
•
BBYP
ZVS
•
•
•
•
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Säätöalue 0,5 - 10 bar
Koot DN 10 - 100
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
ATEX-VENTTIILIT
B925-EX
BBZP-EX
Bardiani Valvole s.p.a. via G. di Vittorio, 50-52, 43045 Fornovo di Taro (PR) Italy Tel +39.0525.400044 Fax +39.0525.3408 e-mail: [email protected] www.bardiani.com www.
• Direktiivin 94/9 mukaan
• Ryhmä II
• Tilaluokka 2
VENTTIILISARJAT
GIOTTO TOP®
OHJAUSYKSIKÖT
GIOTTO TOP
J-GIOTTO TOP
• Sähkösyöttö 24 V/DC
• IP 67
• Ilmansyöttö max 7 bar
NÄKÖLASIT
KORKEAPAINEVENTTIILIT
ZQ
•
•
•
•
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 150 bar (DN 25-80)
Paine max 55 bar (DN 100)
Muu virtaustekniikka
YQ
QRD
•
•
•
•
•
Materiaali AISI 316L
Lämpötila -10 ... +140 °C
Paine max 10 bar (DN 25-80)
Paine max 7 bar (DN 100)
Koot DN 25-100
4
554
MBS
l ä mm ö n va i h t i m e t
MIXFLO MULTITUBE
• Käyttö: kohdeaine virtaa keskellä olevissa pienemmissä putkissa ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet niitä ympäröivän ulkoputken sisällä.
• Käyttökohteet: Matala- tai keskiviskositeettisille aineille, joissa voi myös olla
pienhiukkasia.
• Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304/316
• Tavanomainen paine: 10 bar
• Tavanomainen lämpötila: 184°C
• Laippaliitäntä: DIN-CLAMP-SMS-BS
MIXFLO MONOTUBE
• Käyttö: kohdeaine virtaa keskellä olevassa ohuemmassa putkessa ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet sitä ympäröivän ulkoputken sisällä.
• Käyttökohteet: Keski- tai korkeaviskositeettisille aineille, joissa voi myös olla
pienhiukkasia.
• Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304/316
• Tavanomainen paine: 10 bar
• Tavanomainen lämpötila: 110°C
• Laippaliitäntä: DIN-CLAMP-SMS-BS
MIXFLO ANNULAR SPACE
• Käyttö: Kolme sisäkkäistä putkea, joissa kohdeaine virtaa keskimmäisessä ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet ulko- ja sisäpuolen putkissa.
• Käyttökohteet: Keski- tai korkeaviskositeettisille aineille, joissa voi myös olla
pienhiukkasia.
• Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304/316
• Tavanomainen paine: 10 bar
• Tavanomainen lämpötila: 110°C
• Laippaliitäntä: DIN-CLAMP-SMS-BS
CROSSFLO INDUSTRIAL
• Käyttö: kohdeaine virtaa keskellä olevissa pienemmissä putkissa ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet niitä ympäröivän ulkoputken sisällä.
• Käyttökohteet: Teollisuuden matala- tai keskiviskositeettiset tuotteet, joissa
voi myös olla pienhiukkasia.
• Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304/316
• Tavanomainen paine: 12/16 bar
• Tavanomainen lämpötila: 193 - 210 °C
• Laippaliitäntä: UNI-DIN-ANSI
46
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
MULTIFLO
• Käyttö: kohdeaine virtaa keskellä olevissa pienemmissä putkissa ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet niitä ympäröivän ulkoputken sisällä.
• Takaisinvirtaus mahdollista
• Käyttökohteet: Teollisuuden matala- tai keskiviskositeettiset tuotteet, joissa
voi myös olla pienhiukkasia.
• Materiaali: ruostumaton teräs AISI 304/316
• Tavanomainen paine: 10 bar
• Tavanomainen lämpötila: 184°C
• Laippaliitäntä: UNI DIN ANSI
PHARMAFLO
• Käyttö: kohdeaine virtaa keskellä olevissa pienemmissä putkissa ja
lämmönvaihdossa käytettävät nesteet niitä ympäröivän ulkoputken sisällä.
Molemmissa päissä putkilevy.
• Käyttökohteet: Kehitetty vastaamaan farmasiateollisuuden tarkkoja
hygieniavaatimuksia. Soveltuu hyvin elintarviketeollisuuden tuotteille, joilla
on matala- tai keskisuuri viskositeetti.
• Materiaali: ruostumaton teräs 316L, saumaton sisäputki
• Tavanomainen paine: 10 bar
• Tavanomainen lämpötila: 184°C
• Laippaliitäntä: CLAMP
HERCULES
Tuote syötetään lämmönvaihtimeen erikoisvalmisteisten sylintereiden kautta. Sylinteripäät on suunniteltu herkkiä aineita varten.
Kiertoakselilla olevat siivet luovat hellävaraisen mutta tehokkaan
kiertoilman putkeen samalla kun tuote virtaa lämmönvaihtimen läpi.
Tämä mahdollistaa tasaisen lämpötilan koko kohdeaineeseen.
•
•
•
•
Luotettava lämmönvaihto haastaville tuotteille
Hyvä lämpötehokkuus ollen samalla hellävarainen
Helppo purkaa ja tutkia
Vähäinen huoltotarve
• Soveltuu keski- ja korkeaviskositeettisille aineille.
• Ideaali herkilli aineille, jotka sisältävät pehmeitä kiintoaineita.
• Erinomainen aineille, jotka herkästi palavat kiinni, kalvoontuvat tai
jähmettyvät kuumilla tai kylmillä pinnoilla.
• Esimerkiksi täytteet, hillot, marmeladit, ketsuppi, majoneesi,
suklaa, keitot, valmisateriat, gelatiini, vauvanruoka, hunaja,
sokeri, voi, juusto, jäätelö, öljy, rasva, emulsiot jne.
Muu virtaustekniikka
4
774
S ta at t i s e t
p u t k i s e ko i t t i m e t
OMINAISUUKSIA
• Vakiosekoittimessa on kuusi siivekettä
• Sekoitin soveltuu kaikille pumpattaville nesteille ja kaasuille sekä raemaisille
kiinteille aineille.
• Sekoittimen asento vapaasti valittavissa.
• Tehon tarve noin 15 % vastaavan mekaanisen sekoittimen tarpeesta
• Painehäviö noin 4-8 kertainen vastaavan pituiseen putkeen verrattuna.
• Sekoitin on täysin huoltovapaa. Ei liikkuvia osia. Ei tarvitse erillistä kannakointia.
• Paineluokka PN10. Myös muut paineluokat.
• Erikoissovellutukset, syöttöyhteet ym.
Siivekkeiden lukumäärä (n)
1
2
3
4
5
6
1-lap. 2n
2
4
8
16
32
64
Sekoitustehot
lap. 3n
3
9
27
71
213
639
4-lap. 4n
4
16
64
256
1024
6144
VALMISTUSMATERIAALIT
Valmistusmateriaalit: sis 2343, sis 2333, Fe 37, valurauta, titaani ym.
metallit sekä muovit, kuten PTFE, PVDF, PVC, PE, PP ym.
Irtolaipat Fe sink. sis 2343, sis 2333, muovit, ym. DN 50 saakka myös
kierreliittimin.
Valmistetaan myös ulosvedettävillä siivekkeillä. Valmistuskoot aina DN
1000 saakka.
KOOT
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
48
Pituus L
180
240
300
385
480
600
780
960
1200
D
95
105
115
140
150
165
185
200
220
DN
125
150
200
250
300
400
500
600
Pituus L
1500
1900
2400
2500
2500
2600
3000
3600
D
250
285
340
395
445
565
670
780
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Paperiteollisuuden
t u ot t e e t
NESTEIDEN TARKKUUSANNOSTELIJAT
(Suomi)
Kemex™-annostelijat, nestemäisten kemikaalien ja värien
tarkkuusannostelu eri ratkaisuja annosteluun pumpuilla.
FAN SEPARATOR
(Saksa, Itävalta)
Massankäsittelylaitteet, ruuvipuristimet, pyörrepuhdistimet, flotaatio.
FOMAT
(Italia)
Paperikoneen eri komponentteja: suihkuputket, oskillaattorit, höyry-/lauhdekytkimet sekä järjestelmät, huuvat,
neliömassaventtiilit, pölynpoistojärjestelmät, DCS/QCS.
IMUTELOJEN KORKEAPAINEPESURIT
HUOLLON YHTEYDESSÄ
(Suomi)
Imutelojen automaattinen pesulaite ennen/jälkeen hionnan
ja huollon.
PROJET
(Hollanti)
Korkeapainepesurit huoville, viiroille ja teloille, korkeapainevesileikkurit, viisto- ja reunapillit.
SÁNCHEZ & SÁNCHEZ CHEMICALS SL
(Espanja)
Passiivi-ilmastin flotaatioon, Air Solver. Kemikaalit flotaatioon, erikoiskemikaalit tissuen jalostukseen.
PETROFER
(Saksa)
Prosessikemikaalit sellun, paperin ja kartongin valmistukseen, bioentsyymit, pesukemikaalit kudoksille ja putkistoihin.
STATOIL
(Ruotsi, Norja)
voiteluöljyt ja -rasvat kaikkiin positioihin sellu-, paperi- ja
kartonkiteollisuudessa
Muu virtaustekniikka
4
994
prosessitekniikka
TYHJIÖTEKNIIKKA
50
T y h j i öt e k n i i k k a
Tämänhetkinen elintasomme on vahvasti riippuvainen tyhjiötekniikasta. Tyhjiötekniikka tekee mahdolliseksi nykyihmiselle itsestään selvät tuotteet kuten tietokoneet, CDlevyt, TV- ja videolaitteet, matkapuhelimet, hehkulamput,
optiset tuotteet, elintarvikepakkaukset, jääkaapit ja pakastimet sekä raskaan sähköteollisuuden koneet ja laitteet.
Tyhjiötekniikan avulla voidaan valmistaa nykyelämälle
välttämättömiä tuotteita taloudellisesti ja ennen kaikkea
ympäristöä säästäen.
Tuotevalikoimassamme on laaja valikoima eri tyyppisiä
tyhjiöpumppuja. Niitä käytetään yleisesti tuotannossa ja
tutkimuksessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Robotiikka ja kappaleiden käsittely imukupeilla
Tyhjiöpinnoitus mikroelektroniikassa
Kova- ja koristepinnoitteiden valmistus
Tyhjiökuivaus ja -kyllästys sähköteollisuudessa
Kemian- ja lääketeollisuus
Tyhjiötislaus ja suodatus tutkimuksessa ja tuotannossa
Liuottimien talteenotto
Metallien lämpökäsittely
Jäähdytys- ja ilmastointiteollisuus
Tyhjiöpakkaus
Lamppujen ja neonvalaisimien valmistus
Kuvaputkien ja litteiden näyttöpaneelien valmistus
Lääkeaineiden ja elintarvikkeiden kylmäkuivaus
Erikoismateriaalien ja komposiittien valmistus
Laminointi ja muovien tyhjiömuovaus
Saksalainen Oerlikon Leybold on johtava tyhjiöteknisten
komponenttien valmistaja maailmassa. Tuotteiden kehitys
tapahtuu läheisessä yhteistyössä tyhjiötekniikkaa käyttävän teollisuuden kanssa. Näin laitteiden suunnittelussa
voidaan huomioida eri käyttöalueiden erityisvaatimukset.
Oerlikon Leyboldilla on tytäryhtiöitä, edustajia ja valtuutettuja huoltopisteitä maailmanlaajuisesti. Suomessa
YTM-Industrial Oy toimii läheisessä yhteistyössä Oerlikon
Leyboldin kanssa. Tuote- ja huoltoasiantuntijamme käyvät
säännöllisesti Saksassa ylläpitämässä taitojaan ja saamassa erikoiskoulutusta. Tämä tietotaito on kaikkien asiakkaidemme käytössä Suomessa ja lähialueilla.
VALIKOIMASTAMME TYHJIÖTEKNIIKAN ERI KOMPONENTIT
•
•
•
•
•
•
•
Tyhjiöpumput eri käyttöympäristöihin
Mittalaitteet
Tyhjiöventtiilit, -laipat ja liitäntätarvikkeet
Vuodonetsintälaitteet
Tyhjiöpinnoituslaitteet
Suur- ja ultratyhjiökomponentit
Tyhjiökammiot vakio- ja yksilöllisten piirustusten mukaan
Nykyaikana valmiit tuotteet kulkeutuvat maapallon lähes joka kolkkaan. Valitsemalla Oerlikon
Leyboldin yhteistyökumppanikseen, laitevalmistaja voi olla varma maailmanlaajuisesta tuesta,
huollosta ja varaosien saatavuudesta myös pitkälle tulevaisuuteen.
Tyhjiötekniikka
5
115
T y h j i öt e k n i i k a n
p e r u s k ä s i t t e i tä
Paine p (mbar)
Kaasun tai nesteen paine. Paineella ymmärretään voimaa
joka kohdistuu määrättyyn pinta-alaan. Ennen paineen
mittayksikkö oli torr. Se on käyttökelpoinen vieläkin osoittamaan havainnollisesti yksikön suuruuden. Kaasun paine
on 1 torr jos se kykenee kohottamaan elohopeapatsasta 1
mm lämpötilassa 0°C. Standardi atmosfäärin paine on 760
torr tai 760 mm elohopeaa (Hg). Nykyisin tyhjiötekniikassa
käytetään yleisesti mittayksikköä mbar. 1 torr = 1 mm Hg =
1,33 mbar. Uudempi yksikkö on Pa. 1 mbar = 100 Pa.
Tilavuusvirta qv (l/s, m3/h, cm3/s)
Tilavuusvirralla ymmärretään kaasun tilavuutta joka virtaa
aikayksikössä määrätyssä pisteessä, vallitsevassa lämpötilassa ja paineessa. Tärkeää on muistaa, että määrätyssä
tilavuusvirrassa kaasumolekyylien lukumäärä ja siten
myös massa vaihtelee jos lämpötila tai paine muuttuu.
Absoluuttipaine pabs
Tyhjiötekniikassa paine määritellään yleensä absoluuttipaineena, joten alaindeksi (abs) jätetään usein merkitsemättä.
Paineen ollessa 0 mbar kyseisessä tilassa ei ole yhtään
kaasuhiukkasta. Nollapainetta ei voida saavuttaa. Normaali
atmosfäärin paine on 1013 mbar.
Paine, tilavuus ja lämpötila
Kaasun paine (p) kertaa tilavuus (V) on vakio (k), jos lämpötila (T) ei muutu. Tätä riippuvuutta kuvaa yhtälö:
Kokonaispaine pt
Määritelty tila koostuu aina kaasuseoksesta. Kokonaispaineella ymmärretään tilassa olevien kaasujen ja höyryjen
osapaineiden summaa.
Osapaine pi
Määrätyn kaasun tai höyryn osapaine on se paine joka
astiassa vallitsisi jos siinä ei olisi muita kaasuja tai höyryjä.
Joissakin tapauksissa osapaineella saatetaan ymmärtää
ei-lauhtuvien höyryjen osapaineiden summaa. Öljyvoideltujen tyhjiöpumppujen teknisissä arvoissa mainitaan usein
pumpun saavuttama ”alhaisin osapaine”.
Pumppausnopeus S (l/s, m3/h, cm3/s)
Pumppausnopeudella ymmärretään tilavuusvirtaa pumpun
imuaukossa.
p.V
T
Pumpun läpäisy qpV
Pumpun tuotto (läpäisy) on yhtä kuin massavirta qm tai pV
virta qpV pumpun imuaukossa. Se määritellään yleensä
yksikössä mbar . l . s-1.
p.V
qpV =
t
Tässä p on paine pumpun imuaukossa. Jos p ja V ovat vakioita imuaukossa, saadaan:
q = p.S
pV
jossa S on pumpun pumppausnopeus paineessa p. Pumpun läpäisy ilmoitetaan usein myös kirjaimella Q.
Pumpun läpäisyllä on suuri merkitys käytännön toimissa
eikä sitä saa sekoittaa pumppausnopeuteen. Pumpun läpäisyllä kuvataan pumpun siirtämää kaasumäärää aikayksikössä (mbar . l . s-1). Pumppausnopeus on se kaasutilavuus minkä pumppu siirtää aikayksikössä ( m3/h tai l/s).
MUUNNOSTAULUKKO PAINEYKSIKÖILLE
mbar
bar
torr
kp/cm2
Pa
mbar
1
0,001
0,76
0,001
100
bar
1000
1
760
1,02
100000
torr
1,33
0,00133
1
0,00133
133
kp/cm
1000
0,98
760
1
102000
Pa
0,01
0,00001
0,0076
0,0000102
1
2
52
=k
MUUNNOSTAULUKKO
PUMPPAUSNOPEUDELLE
m3/h
l/min
cfm
m /h
1
16,6
0,59
l/min
0,06
1
0,035
cfm
1,699
28,3
1
3
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
V u o d o n e t s i n tä
ja t i i v i y d e n ta r k a s t u s
Tiiviys on suhteellinen käsite. Kappaleiden tai laitteistojen
tiiviys määritellään usein epätodellisilla vaatimuksilla,
kuten hermeettisesti tiivis, tyhjiötiivis tai ”ei saa vuotaa”.
Mikään ihmisen valmistama ei voi olla täysin tiivis ja
useimmissa tapauksissa on jopa epätaloudellista pyrkiä
siihen. On pyrittävä tasapainoon pienten vuotojen löytämisen kustannusten suhteeseen niiden vaikutukseen laitteen
toimintaan. Tiiviys on käytännön vuotonopeus mikä voidaan
normaalioloissa hyväksyä. Sora-auton lavan ei tarvitse olla
vesitiivis.
Kun laitteen tekninen elinikä on määritelty (esim. 50 vuotta
sydämen tahdistimelle) voidaan laskea suurin sallittu vuotonopeus, joka ei johda laitteen vioittumiseen.
Esim. useimmat jäähdytyslaitteet toimivat vielä tehokkaasti, vaikka 10% kylmäaineesta olisi kadonnut. Tällaisille laitteelle ennustetaan 10 vuoden taloudellista käyttöikää. Jos
laitteiston alkuperäinen kylmäainetäyttö on 800g, voidaan
sallia vuosittaiseksi hävikin 8 g. Pienempiä vuotonopeuksia
ei ole taloudellista etsiä.
Vuotava aine voi myös olla vaarallista esim. prosessille tai
ympäristölle. Myös tällöin tulee määritellä raja-arvo suurimmalle sallitulle vuodolle tapauskohtaisesti.
Kun hyväksyttävä vuotonopeus on määritelty, se tulee
muuntaa mitattavaan mittayksikköön. Jokaisen aineen
virtauksella on teoreettinen suhde ilmavirtaukseen. Kun
tämä on määritelty, voidaan se muuntaa ilman vuotonopeudeksi cm3/s normaaliolosuhteissa. Mahdollisten virheiden
kompensoimiseksi tähän lisätään vielä varmuuskerroin.
Vuotojen mittaamiseen ja paikallistamiseen käytetään
erityisiä mittalaitteita. Jäähdytysteollisuuden ja kylmälaitekorjaajien käyttöön on tarjolla erityisesti kylmäainevuotojen etsintään tarkoitettuja laitteita. Nämä mittaavat
suoraan kylmäainepitoisuutta. Tarkimmat laitteet näyttävät
vuotonopeuden suoraan yksikössä g/vuosi. Kenttäkäytössä
vuotojen paljastamiseksi käytetään akkukäyttöisiä laitteita
joilla voidaan paikallistaa nopeasti vuotokohdat.
Yleisin vuotojen toteamiseen ja paikallistamiseen käytettävä menetelmä käyttää helium-kaasua merkkiaineena.
Helium on inertti jalokaasu joka kulkeutuu pienistäkin
huokosista, ei reagoi muiden aineiden kanssa ja on myrkytön. Lisäksi sen pitoisuus atmosfäärissä on pieni, jolloin
taustapitoisuus ei huononna mittausherkkyyttä.
Tiiviystarkastuksessa ja vuodonetsinnässä kaasuvirtaukset
ovat keskeisessä asemassa, vaikka kyseessä olisi nesteiden vuodoista. Mittayksikköna käytetään yleensä cm3/s
(NTP) tai sitä vastaavaa mbar x l/s. Seuraavassa taulukossa
on esimerkkejä vuotonopeuksista ja niiden suhteista.
mbar x l/s, cm3/s
(NTP)
1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
Tyhjiötekniikka
Reikäkoko
halkaisija
0,1 mm
0,01 mm
1 μm
0,1 μm
0,01 μm
1 nm
Aika1 cm3 (NTP)
vuodolle
1
10
100
16,67 min
2,78 h
27,8 h
11,57 päivää
3,86 kk
3,2 vuotta
32 vuotta
320 vuotta
Kuplan muodostumisaika vedessä
0,13 s
1,3 s
13,3 s
14,5 min
R134a kylmäaineen
vuotonopeus [g/vuosi]
7000
700
70
7
Muuta
Vesitiivis
Höyrytiivis
Bakteeritiivis
Öljytiivis
Kaasutiivis
5
335
M i t ta u s m e n e t e l m ät
TYHJIÖMENETELMÄ
Tutkittavan laitteiston tai esineen sisäpuolella on tyhjiö,
joka aikaansaadaan helium-vuodonetsintälaitteella tai sen
rinnalla olevalla tyhjiöpumpulla.
Helium kaasua suihkutetaan ulkopuolella potentiaalisiin
vuotokohtiin, kuten tiivisteisiin ja hitsaussaumoihin.
Kohdistamalla helium-suihku pienelle alueelle, voidaan
vuotokohta paikallistaa tarkasti.
Tätä menetelmää käytetään yleisesti paitsi tyhjiöjärjestelmien vuodonetsinnässä niin myös yksittäisten teollisesti
valmistettujen tuotteiden testauksessa, esim. jääkaappien
tarkastukseen ennen kylmäaineen täyttöä.
YLIPAINEMENETELMÄ (HAISTELIJA)
Tutkittava laitteistoon tai esineeseen syötetään helium
kaasua.
Helium-vuodonetsintälaitteeseen on liitetty haistelija,
joka mittaa helium-pitoisuutta tutkittavan kohteen pinnan
lähellä.
Helium-kaasua virtaa ympäristöön vuotokohdista ja
haistelijalla voidaan paikallistaa kohta, jossa pitoisuus on
suurin. Vuotokohdan lisäksi laitteella voidaan määritellä
myös vuodon suuruus.
Helium-vuodonetsintälaite voidaan virittää mittaamaan
myös vetyä, jolloin vetykaasua sisältävät laitteet ja järjestelmät voidaan tarkastaa suoraan käytön aikana.
Molemmista ylläesitetyistä menetelmistä on myös muunnokset, joilla kappaleiden
kokonaisvuotonopeus voidaan mitata nopeasti ja luotettavasti. Tällaiset järjestelmät
soveltuvat teolliseen tuotantoon erilaisten komponenttien ja kappaleiden testaukseen
jopa massatuotannossa.
54
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
M i t ta u s m e n e t e l m ät
POMMITUS
Pommitusta käytetään pienien hermeettisesti suljettujen
kapseleiden testauksessa. Tyypillisiä kohteita ovat elektroniset komponentit, kaasutiiviit kytkimet ja releet, sydämen
tahdistimet ja lääkeaineampullit.
Menetelmässä testattavat kappaleet laitetaan säiliöön, joka
täytetään korkeapaineisella heliumilla. Heliumin annetaan
vaikuttaa useamman tunnin, jolloin vuotaviin kappaleisiin
tunkeutuu helium-kaasua. Tämän jälkeen kappaleet siirretään tyhjiökammioon, joka on liitetty helium-vuodonetsintälaitteeseen. Vuotavista kappaleista virtaa nyt heliumia
tyhjiökammioon ja sitä kautta mittalaitteelle. Menetelmää
käytetään sekä yksittäisille kappaleille että massatuotannossa suuremmille erille.
kaasuja (pääasiassa happea ja typpeä) kerääntyy lauhduttimeen ja ne toimivat eristeenä jäähdytysputkien ympärillä.
Jäähdytysteho huononee ja lauhduttimen teho laskee.
Vastapaine kasvaa. Pidemmällä ajanjaksolla happivuoto
aiheuttaa lisäksi korroosiota.
Vuodot tapahtuvat laitoksen niissä kohdissa, joissa vallitsee tyhjiö. Nämä kohdat voidaan tarkistaa vuotojen osalta
helium-vuodonetsintälaitteella Laitoksen rakenteesta
riippuen vuodonetsintälaite liitetään laitoksen tyhjiöpumppujen rinnalle tai käytetään haistelijaa, jolla seurataan
tyhjiöpumpun ulospuhalluksen heliumpitoisuutta.
Kun voimalaitoksen putkistoon tehdään sopivat yhteet
venttiileineen, voidaan potentiaaliset vuotokohdat tarkistaa
milloin vain laitoksen ollessa käynnissä.
PAKKAUKSET
LAUHDUTIN
Elintarvike- ja lääketeollisuudessa käytetään runsaasti
muovipakkauksia, joiden tulee olla kaasutiiviitä. Pakkaukset täytetään usein suojakaasulla säilyvyyden parantamiseksi. Valmistuksen yhteydessä suojakaasuun voidaan
lisätä heliumia, joka on hyväksytty sekä elintarvike- että
lääketeollisuudessa. Näiden pakkausten tiiviys voidaan
helposti ja nopeasti tarkastaa tarkoitukseen suunnitelluilla
laitteilla.
Lauhduttimen sisäiset vuodot voidaan paikallistaa seisokin
yhteydessä. Tällöin voidaan, menetelmästä riippuen, mitata
kokonaisvuodot tai yksittäisten putkien mahdolliset vuodot.
Myös muita pakkauksia voidaan pistokokeena testata.
Esimerkkinä voidaan mainita tyhjiöpakkaukset, joihin
syötetään injektoimalla heliumia ja teippaamalla syntynyt
reikä umpeen. Pakkaus laitetaan mittalaitteeseen ja näin
voidaan seurata esimerkiksi saumauskoneen toimintaa.
VAARALLISET AINEET
Monilla teollisuuden aloilla käsitellään entistä vaarallisempia aineita, jotka pystyvät tunkeutumaan hyvinkin pienistä
huokosista. Entistä pienempi hiukkaskoko (nanoteknologia), kemiallisesti vaaralliset aineet suurissa konsentraatioissa sekä virustutkimus asettavat uusia haasteita säiliöille
ja suojavarusteille.
LAUHDUTINVOIMALAITOKSET
Vuodot voimalaitoksen järjestelmissä aiheuttavat lisäkustannuksia, huonontavat hyötysuhdetta ja aiheuttavat
korroosiota.
Turbiinin vastapaineella on merkittävä vaikutus laitoksen
hyötysuhteeseen. Ilmavuodoista johtuen lauhtumattomia
Tyhjiötekniikka
VETYKAASULLA JÄÄHDYTETTY
GENERAATTORI
Nykyaikainen helium-vuodonetsintälaite voidaan helposti
asettaa mittaamaan heliumin lisäksi myös vetyä. Siihen
liitetyllä haistelijalla voidaan todeta generaattorin vetykaasuvuodot nopeammin ja tarkemmin kuin muilla epäherkemmillä menetelmillä.
Jos generaattorin huollon yhteydessä tehdyssä koeponnistuksessa todetaan, että jokin kohta vuotaa, ei generaattoria tarvitse paineistaa vetykaasulla. Riittää että siihen
käytetään turvallista heliumia ja vuotokohdat voidaan
paikallistaa nopeasti heliumhaistelijalla. Vuodonetsintä
merkkiainetta käyttäen ei ole uusi asia. Vuosia sitten freon
vuodonetsintälaitteet olivat yleisessä käytössä. Freonin
haitallisuuden ymmärtämisen seurauksena on siirrytty
turvalliseen heliumiin.
55
PHOENIXL 300
h e l i u m - v u o d o n e t s i n tä l a i t e
PHOENIXL 300 edustaa helium-vuodonetsintälaitteiden ehdotonta huippua. Sen on lujatekoinen soveltuen teollisuusympäristöön. Ominaisuuksiin kuuluvat nopea käynnistys,
helppokäyttöisyys, nopea vasteaika, hyvä mittaustarkkuus
ja monipuolisuus.
Laite soveltuu käytettäväksi paitsi huolto- ja kunnossapitotöihin myös nopeatahtiseen teolliseen tuotantoon. Se
voidaan varustaa lisävarustein, jolloin mittaus voi tapahtua
laajalla tyhjiö-alueella aina normaalipaineeseen saakka.
Haistelijan avulla sillä voi tarkistaa ylipaineessa olevia laitteistoja. Langattomalla kauko-ohjauksella varustettuna se
soveltuu myös laajojen järjestelmien mittaamiseen.
Nykyaikaiselta vuodonetsintälaitteelta vaaditaan hyvää
herkkyyttä ja alhaista toteamisrajaa. Ei siksi, että etsittävät
vuodot olisivat niin pieniä, vaan koska laitteella mitataan
suuriakin laitoksia, joissa on hyvin tehokkaat pumput.
Näissä kohteissa mittalaitteelle tulevan näytteen määrä jää
hyvin pieneksi ja vähäisetkin heliumpitoisuuden muutokset
tulee voida todeta.
PHOENIXL vuodonetsintälaitteen sydämenä on mekaanisesti stabiili sektorimassaspektrometri. Massaspektrometri erottaa kaasuhiukkaset toisistaan niiden hiukkaspainon
perusteella. Mittausmenetelmä on erittäin selektiivinen
ja tarkka. Laitteessa on lisäksi tyhjiöpumppujärjestelmä,
joka ylläpitää massaspektrometrin vaatimaa tyhjiötasoa ja
pumppaa näytekaasua mittalaitteelle. Automatiikka ohjaa
laitteen toimintoja ja varmistaa oikean mittaustuloksen.
KÄYTTÖALUEITA
•
•
•
•
•
•
Laadunvalvonta
Jäähdytys-, prosessi-, ja sähköteollisuus
Tutkimus ja kehitys
Voimalaitokset
Kaasujärjestelmät
Suurtyhiö- ja ultratyhjiöjärjestelmät
OMINAISUUKSIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
Toteamisraja < 5 x 10-12 mbar l/s
Nopea mittaus älykkäällä prosessoinnilla
Öljyvapaa tuloliitäntä
Hyvä pumppausnopeus heliumille
Alipainemenetelmällä mittaus alkaa jo 15 mbar
paineessa
Lisäpumpulla mittaus mahdollista jopa 1000 mbar
tulopaineella
Automaattinen kalibrointi sisäisellä kalibraattorilla
Massaluvut 2, 3 ja 4 (H2, 3He ja He) helposti valittavissa
Havainnollinen graafinen näyttö
Ohjelmoitavat raja-arvoreleet ja monipuoliset liitännät
Helppo liittää tietojärjestelmiin mittaustulosten
dokumentointia varten
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Ö l j y va pa at
siipipumput
Öljyvapaat siipipumput ovat pienikokoisia ja keveitä. Niissä ei käytetä voiteluaineita ja ne sopivat parhaiten kevyeen
käyttöön ja kun pumpataan kuivia kaasuja.
•
•
•
•
Pumppausnopeudet: 0,7 … 35 m3/h
Painealue: 80 … 1.000 mbar (abs.)
Moottorit: Normaalisti 230V 50/60Hz tai 230/400 V 50/60 Hz;
pienimmät mallit myös 12 tai 24 VDC
Ö l j y vo i d e l lu t
siipipumput
SOGEVAC YKSIASTEISET ÖLJYVOIDELLUT SIIPIPUMPUT
Öljyvoideltuja siipipumppuja käytetään yleisesti tyhjiötekniikan eri alueilla. Ne
soveltuvat sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että tutkimuskäyttöön.
SOGEVAC tyhjiöpumput on varustettu öljyvoitelulla, mikä takaa hiljaisen käynnin ja pitkän käyttöiän. Integroitu öljysumun erotin pitää poistokaasut puhtaana
ja öljynkulutuksen pienenä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kappaleiden käsittely
ja kiinnipitäminen, laminointi, liimaus, komposiitien valmistus, kaasunpoisto ja
tyhjiökuivaus
Pumppausnopeudet: Painealue: 10 ….1.200 m3/h
0,08 …1.000 mbar (abs.)
SOGEVAC B-SARJA
SOGEVAC B-sarja on kompakti tyhjiöpumppu. Se edustaa alan viimeisintä kehitystä
ja sitä valmistetaan Oerlikon Leyboldin yli 150 vuoden kokemuksella. Ominaista Bsarjalle on:
• Pienet ulkomitat
• Helppo asentaa ja sillä voidaan korvata kaikki muut vastaavassa käytössä olevat
vanhat pumput
• Ei ulkoisia putkia
• Ei öljyvuotoja, vähemmän osia, helppo purkaa ja huoltaa
• Hiljaisempi käynti
• Parantaa työympäristöä
Tekniset arvot (50 Hz)
SV10B
SV16B
SV25B
SV40B
SV65B
Nimellispumppausnopeus
m3/h
10
16
25
40
65
100
120
300
Loppupaine
mbar (abs.)
<1
<1
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 8 x 10
< 8 x 10
< 8 x 10
< 8 x 10-2
Moottoriteho
kW
0,55
0,55
0,9
1,1
1,5
2,2
2,4
5,5
15
18,5
18,5
R1¼
R1¼
R1¼
R1¼
R 2”
Imuliitäntä
Tyhjiötekniikka
R¾+½ R¾+½ R¾+½
SV100B SV120B SV300B SV500B SV630B SV750B
500
-2
630
-2
750
-2
DN 100 100 ISO-K100 ISO-K
5
775
Ö l j y vo i d e l lu t
siipipumput
SOGEVAC (A)-SARJA
A-sarjan SV 16, 25, 200, 300 ja 1200 pumppujen tyypillisiä käyttöalueita ovat tyhjiöpakkaus, -kyllästys, puusepänteollisuus, kemian teollisuus, muovi- ja komposiittiteollisuus, kiinnipitäminen, laminointi ja tyhjiökuivaus sekä tyhjiöpinnoitus. Näitä
käytetään myös tyhjiökeskuksissa jolloin useampi pumppu voidaan liitää rinnan ja
tyhjiötasoa tasataan tyhjiösäiliöllä.
Tekniset arvot (50 Hz)
SV16
SV25
SV200
SV300
SV1200
Nimellispumppausnopeus
m3/h
16
25
200
280
1150
Loppupaine
mbar (abs.)
< 0,5
< 0,5
< 0,08
< 0,08
< 0,1
Moottoriteho
kW
0,55
0,75
4
5,5
22
R 1/2”
R 1/2”
R2
R2
DN 125
Imuliitäntä
Kuivausta, höyrystystä ja tislausta varten toimitamme pumppuasemia, joissa
vakiovarusteena on imupuolen lauhdutin keräyssäiliöllä ja tarvittavilla venttiileillä. Säiliö voidaan tyhjentää käytön aikana.
• Vakiolauhduttimet ovat kokoa 1, 2,3 ja 5 m2 ja lauhduttimien tehot
vesihöyrylle ovat vastaavasti 10, 20, 30 ja 50 kg/h.
• Lauhduttimen tyhjennys voidaan myös automatisoida ja jäähdytys varustaa
suljetulla kierrolla
SOGEVAC BI-SARJA
SV 28 BI ja SV 40 BI ovat yksiasteisia öljyvoideltuja tyhjiöpumppuja parannetulla
suorituskyvyllä. Niiden nimellispumppausnopeudet ovat 23 m3/h ja 42 m3/h.
Pumput antavat paremman lopputyhjiön (< 0,05 mbar) ja niiden pumppausnopeus on erittäin stabiili alhaisissa paineissa. Niinpä ne soveltuvat moniin kohteisiin,
joissa on totuttu käyttämään kaksiasteisia lamellipumppuja:
•
•
•
•
massaspektrometrit
kylmäkuivaus
laboratoriot
autoteollisuus
Tekniset arvot (50 Hz)
SV 40 BI
Nimellispumppausnopeus
m /h
23
40
Loppupaine
mbar (abs.)
< 5.0 x 10-2
< 5.0 x 10-2
Moottoriteho
kW
0,9
1,1
DN 25 ISO-KF
DN 40 ISO-KF
Imuliitäntä
58
SV 28 BI
3
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Ö l j y vo i d e l lu t
siipipumput
LISÄVARUSTEITA SOGEVAC-SIIPIPUMPUILLE
Lisävarusteiden avulla SOGEVAC pumput voidaan sovittaa eri käyttökohteisiin parhaan mahdollisen käyttövarmuuden
ja suorituskyvyn aikaansaamiseksi.
Imusuodin
• Pumppu kannattaa lähes aina varustaa imusuotimella, joka suojaa pumppua
vierailta hiukkasilta. Suodatinmateriaali voi olla paperi, teräsverkko,
polyesteri tai aktiivihiili käyttökohteesta riippuen.
• Paperielementtiä käytetään vain kuivissa prosesseissa. Polyesteri toimii
tehokkaasti myös kosteassa ympäristössä.
• Teräsverkko on helppo puhdistaa esim. elintarvike- ja
pakkausteollisuudessa.
Erotin
Pumpattaessa höyryjä, saattaa imuputkistoon muodostua lauhdetta, jota ei
saa joutua nestemäisessä muodossa pumppuun. Tällöin imuputkistoon tulee
asentaa erotinsäiliö. Se voidaan varustaa myös jäähdytyksellä, jolloin pumpulla
voidaan käsitellä suuria määriä vesihöyryä ja liuottimia, ottamalla ne talteen
ennen pumppua.
• Pienet erottimet voidaan kiinnittää suoraan pumppuun, suuremmat
asennetaan omille jaloilleen.
Muita varusteita
Tyhjiöpumppu tulee aina varustaa erillisellä venttiilillä, joka asennetaan mahdollisimman lähelle pumpun imuaukkoa. Sogevac-pumpuille on saatavissa pallo-, läppä- tai kalvoventtiileitä. Niiden tulee olla samaa kokoa kuin pumpun
imuaukko. Venttiilit voivat olla käsikäyttöisiä tai toimilaitteella varustettuja.
Pumppuihin on saatavissa lämpökytkin, joka seuraa öljyn lämpötilaa, ja varoittaa lämmön noususta. Suurissa pumpuissa (SV630, SV750 ja SV1200) lämpökytkin on vakiovarusteena. Lämpötilan kohoaminen on usein merkki likaantuneen tai vanhentuneen öljyn huonosta kierrosta.
ÖLJYT
SOGEVAC-pumpuissa tulee käyttää hyvälaatuista erikoisöljyä. Öljyllä on pumpussa useita tehtäviä:
• voitelu
• tiivistäminen
• lämmön siirto pumpun sisäosista
• kuolleen tilavuuden täyttö
Öljytyyppi tulee valita tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat pumpun malli sekä käyttöolosuhteet. Pumpun myyjä
neuvoo.
Tyhjiötekniikka
5
995
Ö l j y vo i d e l lu t
siipipumput
OERLIKON LEYBOLD S 1.5 YKSIASTEINEN KOMPAKTI ÖLJYVOIDELTU TYHJIÖPUMPPU
S 1.5 on yksiasteinen öljyvoideltu lamellipumppu. Se on tarkoitettu laboratorioiden yleispumpuksi sekä teollisuuden jatkuvaan käyttöön kohteissa, joissa
tarvitaan hyvää tyhjiötä. Pumppu on pienikokoinen ja sen käynti on hiljainen. Sen
vesihöyryn sietokyky on hyvä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: Haihdutus, kuivaus,
kiinnipitäminen, täyttö sekä jäähdytysjärjestelmien tyhjiöinti.
Pumpun nimellispumppausnopeus on 1,9 m3/h ja loppupaine 0,03 mbar (abs).
TRIVAC D 2.5 E KAKSIASTEINEN ÖLJYVOIDELTU TYHJIÖPUMPPU
TRIVAC D 2.5 E on kaksiasteinen pienikokoinen öljyvoideltu lamellipumppu. Ominaista tälle pumpulle on erityisen hyvä lopputyhjiö, hiljainen käynti,
ja luotettava toiminta puhtautta vaativissa kohteissa. Tyypillisiä käyttökohteita
ovat: yleiskäyttö laboratorioissa, mittalaitteet, elekrtonimikroskoopit, sterilointi,
pakkaskuivaus, elektroniputkien valmistus sekä suurtyhjiölaitteet.
Pumpun nimelispumppausnopeus on 2,7 m3/h ja alin osapaine <5E-4 mbar.
Tehokkaan kaasuhuuhteluvettiilin ansiosta, sillä voi pumpata suuria määriä
vesihöyryä ja liuottimia.
TRIVAC B KAKSIASTEISIA ÖLJYVOIDELTUJA TYHJIÖPUMPPUJA D 4 B … D 65 B
TRIVAC B-sarjan tyhjiöpumput ovat vankkatekoisia ja luotettavia. Niitä käytetään
tyhjiötekniikan kaikilla alueilla. Laakerit ovat sisäänrakennetun hammasratasöljypumpun ansiosta pakkovoideltuja ja pumppu soveltuu jatkuvaan käyttöön
kaikilla painealueilla atmosfääripaineesta lopputyhjiöön.
Pumpusta D 16 B on saatavissa myös ATEX-versioita sekä autoteollisuuden
vaatima jarrunesteellä toimiva malli.
Tekniset arvot (50 Hz)
60
D4B
D8B
D 16 B
D 25 B
D 40 B
D 65 B
Nimellispumppausnopeus
3
m /h
4,8
9,7
18,9
29,5
46
75
Pumppausnopeus DIN 28400ff
m3/h
4,2
8,5
16,5
25,7
40
65
Alin osapaine
mbar
1.00E-04
1.00E-04
1.00E-04
1.00E-04
1.00E-04
1.00E-04
Loppupaine kaasuhuuhtelulla
mbar
< 5E-3
< 5E-3
< 5E-3
< 5E-3
< 5E-3
< 5E-3
Vesihöyryn sietokyky
mbar
30
25
25
25
40
40
Moottoriteho
kW
0,37
0,37
0,75
0,75
1,5
2,2
Liitäntälaipat
DN
16 KF
16 KF
25 KF
25 KF
40 KF
40 KF
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Ö l j y vo i d e l lu t
siipipumput
TRIVAC B LISÄVARUSTEET
TRIVAC-B sarjan pumpuille on olemassa laaja lisävarustevalikoima:
• Ulospuhallussuodin keräysastialla
• Ulospuhallussuodin öljyn paluukierrolla
• Lauhteen erotin
• Mekaaninen öljysuodatin
• Kemiallinen öljysuodatin
• Imusuodattimia
ÖLJYT
Tyhjiö-öljyille asetetaan erityisen korkeat vaatimukset. Öljyn höyrynpaineen
tulee pysyä alhaisena myös korkeissa lämpötiloissa ja vesipitousuuden sekä
veden adsorption tulee olla pieni. Viskositeetin on pysyttävä vakiona laajalla
lämpötila-alueella. Voiteluominaisuuksilta vaaditaan paljon myös pitkän mekaanisen ja termisen kuormituksen jälkeen. Öljyn valinnassa on lisäksi otettava
huomioon pumpattavien kaasujen ja höyryjen mahdolliset fysikaaliset ja kemialliset vaikutukset voiteluaineeseen.
Normaalissa käytössä tullaan hyvin toimeen korkealaatuisella mineraalipohjaisella tyhjiö-öljyllä.
Synteettiset öljyt valmistetaan kemiallisilla reaktioilla ja niitä on on saatavissa
lukuisia eri tyyppejä. Näitä käytettäessä on muistettava tiivistemateriaalien
sopivuus niiden kanssa.
PFPE-yhdisteet koostuvat ainoastaan hiili-, fluori- ja happiatomeista ja ne ovat
erittäin pysyviä. Tämän ansiosta ne ovat lähes inerttejä eivätkä reagoi hapen tai
muiden kemiallisten aineiden kanssa.
MUUT VARUSTEET
Tyhjiöjärjestelmää koottaessa tarvitaan pumpun lisäksi myös muita varusteita
kuten:
• tyhjiöventtiilit
• tyhjiömittarit
• laipat, liitoskappaleet sekä joustavat letkut
Näitä käsitellään edempänä tässä esitteessä.
Tyhjiötekniikka
6
116
Ö l j y va pa at
m ä n tät y h j i ö p u m p u t
DRYVAC
Dryvac on uusi kuivakompressoripumppusarja, jonka pumpuille löytyy käyttökohteesta riippuen monipuolinen valikoima erilaisia varusteita. Dryvac on
suunniteltu erityisesti valosähkö-, näyttölaite- ja prosessiteollisuuden käyttökohteisiin.
Kaikki malli ovat vesijäähdytteisiä, erittäin kompakteja ja helposti kiinnitettävissä erilaisiin tyhjiöjärjestelmiin. Erityisen hyvin Dryvac-pumput sopivat RUVAC
WH-, WS- ja WA-tyhjiöjärjestelmiin.
Tekniset arvot (50 Hz)
Dryvac DV 450
Dryvac DV 650
Dryvac DV 1200
DVR 500 C-i
Suurin pumppausnopeus
3
m /h
450
650
1250
3800
Alin kokonaispaine
mbar
5 x 10-3
5 x 10-3
5 x 10-3
5 x 10-4
DIVAC KALVOTYHJIÖPUMPUT
DIVAC kalvopumput on tarkoitettu kemiallisen laboratorion yleispumpuksi. Ne
ovat hyvin kestäviä korroosiota ja liuottimia vastaan, sillä väliaineen kanssa
kosketuksiin joutuvat osat ovat teflonia tai teflonin kaltaisia materiaaleja. DIVAC
kalvopumppuja valmistetaan yksi-, kaksi- ja kolmeasteisina.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat: suodatus, haihdutus, tislaus, kuivaus sekä muut
laboratorioprosessit. Pumppujen lisävarusteita ovat: paineen säädin, lauhdutin,
nesteen erottimet, järjestelmän ohjausyksikkö sekä jalusta.
Näiden kalvopumppujen lisäksi toimitamme kalvopumppuja alhaisille paineille
(0,5 … 3 mbar) ja jotka kestävät jopa 1 bar vastapaineen.
Tekniset arvot (50 Hz)
Suurin pumppausnopeus
0.6
m /h
3
0,6
Tyyppi
62
1.2
2.2
0.6 L
1,2
2,0
0,6
Yksiasteinen
Loppupaine
mbar
Moottoriteho
W
130
2.2 L
1,2
2,0
Kaksiasteinen
< 100
100
1.2 L
90
120
1,3
Kolmiasteinen
<8
180
1.4 HV3C
2
245
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Ö l j y va pa at
ruuvityhjiöpumput
SCREWLINE SP 630
ScrewLine SP 630 on raskaaseen teollisuuskäyttöön tarkoitettu öljyvapaa
ruuvityhjiöpumppu. Ruuvirakenteen ansiosta pumpussa on vain vähän osia ja
se on tunteeton vieraille aineille. Pumpun imupäässä ei ole lainkaan liikkuvia
tiivistepintoja, jotka olisivat potentiaalisia vuotokohtia. Roottorien akselit on
tiivistetty yhdistetyllä männänrengas-labyrintirengastiivisteellä pumpun painepuolella. Tämä tiivistystapa on lähes kulumaton. Roottorien tuennan ansiosta
pumppukammio on helppo irrottaa. Pumpun aktiiviset osat ovat näin nopeasti puhdistettavissa, eika asennuksessa tarvitse erikoistyökaluja tai välysten
säätöä. Pumpun imuaukkoon voidaan asentaa suoraan Rootsin pumppu, jolloin
pumppausnopeus kasvaa kolminkertaiseksi.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
• Teollisuusuunit (karkaisu, hehkutus, sintraus, hiiletys, sulatus jne.)
• Tyhjiöpinnoitustekniikka
• Metallurgiset prosessit
• Tyhjiöpakkaus
• Tyhjiökuivausprosessit
Tekniset arvot
ScrewLine SP 250
ScrewLine SP 630
Pumppausnopeus
3
m /h
250
630
Loppupaine
mbar
< 0,01
< 0,01
Ilma
ilma
Moottoriteho
Jäähdytystapa
kW
5,5
15
Suojausluokka
IP
55
55
Vaihteiston öljytilavuus
l
7
12 - 15
Melutaso
dB(A)
< 75
< 75
Paino
kg
450
530
Liukusiipipumput
E 250 / DK 200
Liukusiipipumput on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön raskaassa teollisuusympäristössä. Pumppausnopeudet mallista riippuen ovat 250 m3/h tai 200
m3/h. Alimmat osapaineet ovat vastaavasti 4 x 10-2 mbar tai 5 x 10-4 mbar
Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
• Kaikki kemian-, metallurgisen ja sähkötekniikan tyhjiöprosessit
• Ekstruuderit, tyhjiökuivaus ja kaasunpoisto
• Hieno- ja suurtyhjiöpumppuasemat yhdessä rootsin pumppujen ja
öljydiffuusiopumppujen kanssa
Tyhjiötekniikka
6
336
T y h j i ö p u m p u t 94/9/EG
(A t e x 95) d i r e k t i i v i n m u k a a n
TYHJIÖPUMPUT
SYTTYVIEN KAASUJEN
JA HÖYRYJEN
PUMPPAAMISEEN
EU ATEX DIREKTIIVIN
MUKAAN
Tyhjiöpumppujen, joita käytetään syttyvien tai räjähtävien kaasujen pumppaamiseen, tulee täyttää määrätyt
turvallisuusvaatimukset.
Useimmat tyhjiöprosessit tapahtuvat
niin alhaisessa paineessa (< 50 mbar),
että syttymistä ei voi tapahtua. Tämän
vuoksi järjestelmät ovat turvallisia
myös vikatilanteissa. Tyhjiöpumpussa
sitävastoin paine saattaa nousta korkeammaksi kuin alin syttymispaine.
Potentiaalisia syttymislähteitä ovat
kuumat pinnat, puristuslämpö, mekaanisesti syntyvät kipinät, staattinen
sähkö, sähkökipinät ja kemialliset
reaktiot.
Oerlikon Oerlikon Leybold Vacuum
valmistaa tyhjiöpumppuja ATEX direktiivin lateryhmä II:n mukaan. Tämä
laiteryhmä jakautuu kolmeen kategoriaan.
Kategoriaa määriteltäessä otetaan huomioon erikseen olosuhteet
pumpun sisäpuolella ja ulkopuolella.
Pumppu voi sijaita ATEX luokitellussa
tilassa, mutta sillä pumpataan ehkä
täysin vaaratonta kaasua tai toisinpäin. Pumpulla pumpataan herkästi
syttyvää kaasua, mutta ympäristö on
täysin turvallinen.
Luokitteluun vaikuttaa lisäksi pumpattavat kaasut sekä lämpötilaluokat.
64
YTM-Industrial Oy:n asiantunteva
henkilöstö auttaa pumppuhankinnan
suunnittelussa. Tässä käytämme lomaketta, jossa laitteen ostaja määrittelee vyöhykkeet pumpun ulkopuolella
ja sisäpuolella, kaasuryhmät sekä
lämpötilaluokat.
Asiantuntijamme laativat optimaalisen ja ennen kaikkea turvallisen
laiteratkaisun kun käyttöympäristö on
ensin tarkasti määritelty. Laitteistoja henkilöturvallisuus vaatii erityistä
huolellisuutta.
Yksi- ja kaksiasteisia
öljyvoideltuja lamellipumppuja (TRIVAC ja SOGEVAC),
SCREWLINE ruuvipumppuja sekä RUVAC rootsin pumppuja valmistetaan
ATEX luokittelun eri
laitekategorioihin.
Kategoria 1:n pumput on varustettu
räjähdyksen kestävällä pesällä ja ne
voidaan varustaa liekin vangitsimilla.
Kaikkien pumppujen valmistuksessa
on huomioitu erityiset materiaalivaatimukset ja niissä on lämpötila-anturit
sekä erikoismoottorit. Myös suojakaasuhuuhtelu inertillä kaasulla on
mahdollista.
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
R o ot s i n
pumput
Rootsin pumppuja käytetään yleisesti sarjaan kytkettynä atmosfääriä vastaan
puristavien mekaanisten pumppujen kanssa. Nyrkkisääntönä pätee, että rootsin
pumppu parantaa olemassa olevan pumppujärjestelmän loppupainetta kertoimella kymmenen. Kahdella rootsin pumpulla ja sopivalla esityhjiöpumpulla
päästään jopa10-5 mbar alueelle. Koska roottorit eivät kosketa toisiinsa eikä
pumpun pesään, voidaan käyttää suuria käyntinopeuksia. Näin saadaan pienillä
ulkomitoilla hyviä pumppausnopeuksia.
RUVAC WA/WAU LAIPPAMOOTTORILLA
WS/WSU RAKOPUTKIMOOTTORILLA
WA/WAU-sarjan rootsin pumput on varustettu helposti vaihdettavalla IEC normimoottorilla. Rakoputkimoottorin ansiosta WS/WSU-sarjan pumput ovat erityisen kaasutiiviitä. Moottorin jäähdytys tapahtuu käyntinopeudesta riippumatta,
joten pumppuja voidaan käyttää taajuusmuuttajalla laajalla kierroslukalueella
1…100 Hz taajuudella. WAU ja WSU mallit on varustettu jousikuormitteisella
ohivirtausventtiilillä, joten ne voivat käydä 50 Hz taajuudella kaikilla painealueilla. Nämä pumput voidaan kääntää 90° pituusakselinsa ympäri pumppaamaan
vaakasuoraan.
Tekniset arvot (50 Hz)
WA/WAU
WA/WAU
WA/WAU
WA/WAU
WS/WSU
WS/WSU
WS/WSU
WS/WSU
251
501
1001
2001
251
501
1001
2001
Nimellispumppausnopeus (3000 r/min)
m3/h
253
505
1000
2050
253
505
1000
2050
Moottoriteho (50 Hz)
kW
1,1
2,2
4,0
7,5
1,1
2,2
4,0
7,5
Liitäntälaipat
DN
63
63
100
160
63
63
100
160
Suurin sallittu käyntinopeus
r/min
3600
3600
3600
3600
6000
6000
6000
4200
HERMEETTISESTI TIIVIS WH-SARJA
Hermeettisesti tiivistetyllä moottorilla varustetut WH-sarjan roots-pumput sovaltuvat myös korrosioivien ja myrkyllisten kaasujen pumppaukseen. Integroitu
vedenjäähdtysjärjestelmä. WH-sarjan pumput voidaan käynnistää ilmanpainealueella, jonka ansiosta käyttökatkokset ovat lyhyempiä.
Tekniset arvot (50 Hz)
WH 700
WH 702
WH
2500
WH
4400
WH
7000
Nimellispumppausnopeus
m3/h
710
2500
4400
7000
Moottoriteho (50 Hz)
kW
3,5
-
11
11
Liitäntälaipat
DN
100
250
250
320
Suurin sallittu käyntinopeus
r/min
7200
-
4800
4200
RA-SARJA SUURIIN TYHJIÖJÄRJESTELMIIN
RA-sarjan pumput on tarkoitettu suuriin tyhjiöjärjestelmiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: sintraus- ja hehkutusuunit, tyhjiöpinnoitus, tyhjiökuivaus sekä
kemialliset prosessit.
Tekniset arvot (50 Hz)
Nimellispumppausnopeus
Tyhjiötekniikka
m3/h
RA 3001
RA 5001
RA7001
RA 9001
RA
13000
3900
5550
7470
9720
13000
Moottoriteho (50 Hz)
kW
11
15
18,5
22
30
Liitäntälaipat
DN
200
200
250
300
300
Suurin sallittu käyntinopeus
r/min
3600
3600
3600
1800
2000
6
556
T y h j i ö p u m p p u a s e m at
Teollisuudessa ja tutkimuksessa tyhjiötekniikan eri käyttökohteet ovat jatkuvassa kasvussa. Tämän vuoksi tyhjiöpumppujärjestelmille asetetaan mitä moninaisimpia vaatimuksia. Oerlikon Leyboldin täydellinen pumppuvalikoima sekä
monipuolinen muu varustevalikoima mahdollistaa optimaalisen järjestelmän
kokoamisen lähes kaikkiin kohteisiin.
Pumppujärjestelmissä käytetään yleisesti rootsin pumppuja. Esityhjiöpumppuna
voidaan käyttää öljyvoideltua, öljyvapaata tai nesterengastyhjiöpumppua puristamaan atmosfääriävastaan. Pumppuasema voidaan myös varustaa esi-, väli-,
tai jälkilauhduttimella silloin kun pumpataan lauhtuvia höyryjä ja liuottimia.
Pumppuasemia varten suunnittelemme ja valmistamme myös asiakaskohtaisia
ohjaus- ja säätöjärjestelmiä.
N e s t e r e n ga s t y h j i ö p u m p u t
Nesterengas-tyhjiöpumppuja ja kompressoreita käytetään teollisuudessa pumpattaessa kosteita kaasuja. Niitä käytetään erityisesti kemian- lääke ja elintarvike-teollisuudessa.
Muoviteollisuuden suulakepuristimissa imetään usein suuria määriä vesihöyryä.
Tähän tarkoitukseen on kehitetty erikoismalli SPECK VN, joka kykenee käsittelemään tavallista suurempia nestemääriä.
Painealue:
Pumpausnopeudet: 1 bar – 30 mbar (abs.)
1,5 m3/h – 1500 m3/h
Turbomolekyylipumput
Turbomolekyylipumppuja käytetään suurtyhjiö- ja ultratyhjiöalueella. Tyypillisiä
käyttökohteita ovat mittalaitteet, puolijohdeteollisuuden pinnoitus- ja syövytysprosessit, optisten tuotteiden pinnoitus. kuvaputkien ja neonputkien valmistus,
tyhjiöeristys sekä muut kohteet joissa tarvitan hyvä tyhjiö.
Turbomolekyylipumppu laakeroidaan joko keraamisilla rasvavoidelluilla kuulalaakereilla tai magneettilaakereilla.
Painealue:
Pumppausnopeus: 66
0,1 mbar – 10-12 mbar
35 l/s – 2000 l/s
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Turbopumppuasema
Turbopumppuasemaan kuuluu kolme perusosaa:
• Turbomolekyylipumppu, joka imee suurtyhjiötä
• Taajuusmuuttaja
• Takapumppu, joka puristaa kaasun atmosfääripaineeseen
Lisäksi tarvitaan tukirakenne, johon laitteet kiinnitetään sekä muut tyhjiökomponentit, kuten letkut, liittimet, venttiilit ja tyhjiömittari.
YTM-Industrial suunnittelee ja kokoaa suurtyhjiöasemia täyttämään asiakkaan
esittämät vaatimukset. Komponentteina käytämme Oerlikon Leybold Vakuum
GmbH:n laadukkaita tuotteita sekä Indutrade konsernin korkealaatuista tuotevalikoimaa. Ennen luovutusta laitteisto koekäytetään ja tiiveys testataan helium-vuodonetsintälaitteella.
Ö l j y d i ff u u s i o p u m p u t
DIP/Leybojet öljydiffuusiotyhjiöpumppuja käytetään nykyisin pääasiassa suurikokoisissa suurtyhjiöjärjestelmissä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
• Tyhjiöpinnoitus
• Metallurgia ja metallien lämpökäsittely
• Juotosuunit
Painealue: Pumppausnopeus:
10-8 mbar – 10-2 mbar
3000 l/s – 50000 l/s
Öljydiffuusiopumppujärjestelmä vaatii ympärilleen muita laitteita, kuten mekaanisia tyhjiöpumppuja, venttiileitä, liitososia. tyhjiömittareita sekä ohjauksen.
K r yo p u m p u t
Kryopumppu on kaasua sitova suurtyhjiöpumppu. Pumpun toiminta perustuu siihen, että kaasu sidotaan pumpussa oleviin kylmiin pintoihin. Pumpun
kylmäaineena käytetään helium-kaasua jota kierrätetään kompressorilla.
Kaasu jäähtyy pumpun kylmäpäässä jopa 10 K lämpötilaan.
Painealue:
Pumppausnopeus:
10-11 mbar – 10-3 mbar
800 l/s – 30000 l/s
Tyypillisiä käyttökohteita ovat: suur- ja ultratyhjiöjärjestelmät joissa vaaditaan erityistä puhtautta sekä suurta pumppausnopeutta.
Tyhjiötekniikka
6
776
L a i pat
ja l i i tä n täo s at
Tyhjiöjärjestelmissä tulee käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen suunniteltuja osia. Niissä on otettu huomioon
alhaisen paineen erityisvaatimukset. Näitä rakenneosia valmistetaan tiukkojen mittanormien mukaan. Moduuliperiaatteen mukaisesti yksittäiset osat on helppo vaihtaa. Käyttökohteesta ja laippakoosta riippuen käytetään eri laippatyyppejä.
Oerlikon Leyboldin kehittämä KF-laippajärjestelmä on levinnyt maailmanlaajuisesti ja on yleisesti käytössä aina
laippakokoon DN 50 KF saakka. Suuremmissa kokoluokissa käytetään ISO-K , ISO-F ja DIN laippoja. Amerikoissa on
lisäksi käytössä ASA järjestelmä. Ultratyhjiöjärjestelmiä varten on kehitetty erityinen kuparitiivistettä käyttävä CF
laippa.
Nimellismitta DN viittaa vapaan aukon sisähalkaisijaan. Tämä mitta ei ole välttämättä aivan tarkka, mutta itse laipan
mitat eivät poikkea normista.
Liitäntäosien materiaali on joko alumiinia, jaloterästä tai tavallista terästä. Tiivisteenä käytetään yleisesti kauppanimikkeitä Neopreeni (CR), Viton (FPM), Perbunaani (NBR) tai Teflon (PTFE). Myös EPDM on käytössä kohteissa, joissa
tiiviste ei altistu määrätyille öljyille. Letkut valmistetaan teräksestä, luonnonkumista tai polyvinyylikloridista (PVC).
ISO-KF LAIPPA
ISO-K LAIPPA
ISO-F JA DIN LAIPAT
ISO-KF laippaliitoksen ansiosta
tyhjiöjärjestelmän osien asennus ja
vaihto on nopeaa. Se koostuu kahdesta symmetrisestä KF-laipasta (1),
keskitysrenkaasta O-rengastiivisteellä
(2) tai (4) sekä kiristysrenkaasta (3).
Tyhjiötiivis liitos voidaan liittää tai
avata ilman työkaluja. Käyttöalue
on normaalipaineesta suurtyhjiöön.
Erikoisvarustein sitä voidaan käyttää
myös lievässä ylipaineessa.
Kynsiliittimien ansiosta ISO-K laippa
voidaan kiertää portaattomasti kaikkiin asentoihin. Liitos koostuu kahdesta symmetrisestä ISO-K laipasta (1),
keskitysrenkaasta O-rengastiivisteellä
(2) sekä useasta kiristyskynnestä
(3). Koska tukirengas asettuu osittain
laipan sisäpuolelle, voidaan myös vaakasuoria liitoksia koota nopeasti.
ISO-K laippa voidaan liittää erilaisiin
kiinteälaippaisiin järjestelmiin (ISOF, DIN 2501, jne.). Tämä onnistuu
sopivalla kaulusrenkaalla (4) ja siihen
sopivalla tukirenkaalla (2) ja tiivisteellä.
Kynsien lukumäärä ja pituus riippuu
laipan koosta. ISO-K laippojen nimellismitat ovat välillä DN 63 … DN
630. Käyttöalue on normaalipaineesta
suurtyhjiöön.
CR ja FPM tiivisteitä voidaan käyttää
kaikissa laippatyypeissä. Myös alumiinitiivistettä voidaan käyttää suurtyhjiössä.
Tiivistemateriaalien
lämmönkestävyys
CR:
FPM:
Alumiini:
-40°C …+100°C
-15°C …+100°C
-196°C …+200°C
Lämpötila-arvot pätevät ainoastaan
staattisille tiivisteille.
68
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
L a i pat
ja l i i tä n täo s at
ISO-KF LIITOSOSAT JA KOMPONENTIT
Oerlikon Leyboldin kehittämästä KF pienlaippajärjestelmästä on
muodostunut tyhjiötekniikan kansainvälinen standardi. Osat voidaan
valmistetaan alumiinista, normaaliteräksestä sekä ruostumattomasta
teräksestä. Vakio laippakoot ovat DN 10, 16, 20, 25, 32, 40 ja 50.
Painealue (absoluuttinen): 10-7 mbar … 2,5 bar (alaraja metallitiivisteellä on 10-9 mbar ja yläraja ulkoisella tukirenkaalla 10 bar).
Tyypillisiä komponentteja ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskitysrenkaat O-renkaalla (sisältä tai ulkoa keskittävät)
Sintteri- ja hienosuotimet
Kiristysrenkaat siipimutterilla tai pikasalvalla
Hitsattavat laipat
Vähennyslaipat
Sokeat laipat ja letkunipat
Muutoslaipat eri laippajärjestelmiin
Muutoslaipat M ja R kierteellä
Muutoslaipat Swagelock liittimellä
Kulmat, T-kappaleet ja ristikappaleet
Joustoelementit, teräs-, PVC- ja luonnonkumiletkut
Puristusliitokset metalli, lasi ja muoviputkille
Moninapaiset sähköläpiviennit
Suurjänniteläpiviennit
Pyöritysläpiviennit
Manipulaattorit lineaarisella ja aksiaalisella liikkeellä
Tarkkailuikkunat
ISO-K LIITOSOSAT JA KOMPONENTIT
ISO-K laippojen vakio-koot ovat DN 63, 100, 160, 200, 250, 320, 400,
500 ja 630.
Painealue: 10-8 mbar (10-9 mbar metallitiivisteellä) … lievä ylipaine.
ISO-K laippajärjestelmän mukaisia komponentteja valmistetaan eri
käyttötarkoituksiin, kuten ISO-KF komponentteja. Hitsattaviin rakenteisiin on saatavissa putkilaippojen lisäksi myös laipparenkaita eri
putkikokoja varten. Tiiviste- ja laippamateriaali valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Suuremman laippakoon vuoksi alumiinia käytetään
yleensä vain tiivisterenkaissa.
Tyhjiötekniikka
6
996
T y h j i öv e n t t i i l i t
Tyhjiötekniikka asettaa omat vaatimuksensa venttiilien rakenteeseen.
Tärkeimmät ominaisuudet ovat:
• Tiiveys. Paras lopputulos saadaan voiteluaineista vapaalla paljetiivistyksellä. Kaikki komponentit tarkastetaan helium-
vuodonetsintälaitteella ennen toimitusta.
• Kompakti rakenne. Kulmamitta vastaa ISO-KF ja ISO-K komponenttien
mittoja.
• Voidaan asentaa ja irrottaa nopeasti
• Tiiveys molempiin suuntiin
• Optinen asennon osoitin
• Sähköinen asennon osoitin toimilaiteellisissa venttiileissä
• Myös toimilaitteelliset mallit aukeavat sekä nolla-paine-erolla että
maksimipainetta vasaan
• Runkomateriaalina käytetään taottua alumiinia tai ruostumatonta terästä
• Helppo purkaa puhdistusta varten.
Tyhjiöventtiileiden käyttötarkoitukset
•
•
•
•
Kulma- ja suorat venttiilit erottamaan järjestelmän eri osia
Ilmausventtiilit
SECUVAC turvaventtiilit
Hienosäätöventtiilit
Kulmaventtiilit ovat yleisimmin tyhjiötekniikassa käytettyjä venttiileitä. Niitä valmistetaan kokoluokissa DN 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 ja 250. Pienempiä kokoja
on saatavissa sekä toimilaitteellisina että käsikäyttöisinä. Magneettiventtiilejä
valmistetaan kokoluokissa DN10 … DN40KF.
Toimilaitteelliset venttiilit (DN160ISO-K asti) ovat nopeita ja sulkeutuvat hetkessä jousivoiman vaikutuksesta. Pneumaattisia venttiileitä voidaan ohjata ulkoisella tai integroidulla ohjausventtiilillä.
Magneettiventtiileitä ohjataan joko suoraan verkkojännitteellä tai kauko-ohjauksella pienjännitteellisellä kytkimellä (PC tai logiikka).
SECUVAC TURVAVENTTIILI
Tämä sähkömagneettisesti ohjattu kulmaventtiili on tarkoitettu käytettäväksi
sellaisten pyörivien tyhjiöpumppujen kanssa, joissa ei ole luotettavaa sulkuventtiiliä imuaukossa. Tyhjiöpumpun pysähtyessä venttiili sulkeutuu. estäen
tyhjiöjärjestelmän tahattoman paineen nousun. Samalla se päästää ilmaa
tyhjiöpumpun imuaukkoon. Pumpun käynnistyessä udelleen, venttiili avautuu
vasta kun tyhjiöpumpun aikaansaama tyhjiö on parempi kuin järjestelmässä
vallitseva.
• Laippakoot: DN 16 KF, DN 25 KF,DN 40 KF, DN 63 ISO-K ja DN 100 ISO-K
• Käyttöjännitteet: 24 V DC, 100 - 115 V AC 50/60 Hz ja 200 – 230 VAC 50/60 Hz
70
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
T y h j i öv e n t t i i l i t
HIENOSÄÄTÖVENTTIILIT
Hienosäätöventtiileillä voidaan syöttää tyhjiöjärjestelmään tarkkaan määriteltyjä
kaasuvirtauksia.
Toimitusohjelmassamme on kaksi perusmallia, joista toinen on varustettu pikasulkuventtiilillä, jolloin haluttu virtausnopeus on tarkkaan toistettavissa.
Mallin 215 010 digitaalinen näyttö ilmaisee joka hetki venttiilin avautumisasteen.
Tekniset arvot
DN 10 ISO-KF
DN 16 ISO-KF
Säätöalue
mbar* l * s
40 … 1700
5E-6 … 1000
Tiiveys
mbar* l * s-1
1,00E-09
1,00E-09
Runko, neula, suodatin
Alumiini
Jaloteräs
Luettelonumero
215 020
215 010
-1
ILMAUSVENTTIILIT
Tyhjiöjärjestelmä tulee aina varustaa ilmausventtiilillä. Se voi olla joko käsikäyttöinen tai toimilaitteella varustettu. Pienet järjestelmät voidaan ilmata
edullisella sähkömagneettisella venttiilillä. Se voi olla virrattomana joko kiinni
tai auki käyttökohteen mukaan.
Eräät mallit on varustettu sintterisuodattimella, joka pitää tyhjiöjärjestelmän
puhtaana ja vaimentaa ääntä. Suuremmat venttiilit tulee varustaa erillisellä
vaimentimella.
PORTTIVENTTIILIT
Porttiventtiileitä valmistetaan eri käyttötarkoituksiin. Yhteistä niille on pienet
ulkomitat sekä hyvä kaasun johtavuus suuren aukon ja lyhyen matkan ansiosta.
Runko voi olla alumiinia tai ruostumatonta terästä. Suurtyhjiötarkoituksia
varten venttiili on tiivistetty palkeella. Teollisuuskäytössä ja muussa karkean
tyhjiön alueella tullaan toimeen myös elastomeeritiivistyksellä.
Porttiventtiilejä toimitetaan sekä käsikäyttöisinä että pneumaattisella toimilaitteella varustettuna. Kaikissa malleissa on asennon ilmaisin. Normaali
toiminta on auki / kiinni, mutta pienimmät käsikäyttöiset koot DN 40 saakka on
saatavissa myös hienosäätönupilla. Venttiilit sallivat 1 bar paine-eron molempiin suuntiin, mutta joissakin malleissa suurin sallittu paine-ero avattaessa on
30 mbar.
Vakio-ohjelma käsittää laippakoot DN 16, 25, 40 ISO-KF ja CF; DN 63, 100, 160,
200 ISO-F ja CF sekä DN 250 ISO-F.
Tyhjiötekniikka
7
117
72
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
prosessitekniikka
MITTAUS- JA
TESTAUSTEKNIIKKA
73
T y h j i ö m i t ta r i t
Nykyaikaisessa tyhjiötekniikassa mitataan painetta äärimmäisen laajalla
alueella. Käytettävissä olevat mittausmenetelmät peittävät painealueen
1000 mbar … 10-12 mbar eli 15 kertaluokkaa. Koska on mahdotonta valmistaa mittari, jolla voitaisiin mitata
tarkasti koko tällä alueella, joudutaan
käyttämään useita eri mittarityyppejä
jotka peittävät aina osan aluetta. Näillekin on ominaista, että niitä käytetään usean kertaluokan käsittävällä
alueella. Laajasta mittausalueesta
johtuen joudutaan hyväksymään se
tosiasia, että mittauksen epätarkkuus
kasvaa mittausalueen äärirajoilla jopa
100%:iin. Mittareiden mittausaluetta
rajoittavat eri fysikaaliset ilmiöt.
Tyhjiömittareilla mitataan paineita,
jotka ovat alempia kuin ympäristön
normaalipaine. Paineella ymmärretään kaasun aiheuttamaa voimaa
pinta-alayksikköä kohti. Normaalipaineessa tämä on noin 1 kp/cm2.
Paineen laskiessa voima pienenee
vastaavasti, mikä asettaa alarajan
sellaisille mittareille jotka mittaavat
suoraan tätä voimaa jonkinlaisella
mekanismilla. Eri mittausalueille on
kehitetty erilaisia mittareita käyttötarpeen ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Monessa tapauksessa mittaustulos
on riippuvainen mitattavan kaasun
koostumuksesta sekä mittalaitteessa
tapahtuvassa lauhtuvan höyryn kondensoituessa, jolloin kokonaispaineen
mittaus on virheellinen. Tyhjiötilan eri
kaasukomponenttien osapaineet voidaan myös mitata tarkasti erityisillä
tätä tarkoitusta varten suunnitelluilla
mittareilla (jäännöskaasuanalysaattoreilla).
MEKAANISET MITTARIT
Mekaanisissa mittareissa mitattava paine vaikuttaa joko ohuesta metalliputkesta valmistettuun, toisesta päästään suljettuun kaareen (Bourdon-mittari) tai
valmistusvaiheessa suljetun kapselin ohueen senämään, jossa vallitsee hyvä
tyhjiö. Kaasun paineen muutokset johtavat mittaelimen muodon muutoksiin,
jotka siirretän mekanismilla osoitinkojeelle.
Bourdonkaari-mittarin ja kapselimittarin olennaisin ero on siinä, että Bourdonmittari mittaa paine-eroa ympäristön ja kaaren sisällä olevan kaasun välillä, kun
taas kapselimittarin vertailukohteena on kapselin sisällä vallitseva vakiopaine
(tyhjiö). Bourdon- mittarin lukema on siten riippuvainen ympäristön paineen
vaihtelusta säätilan mukaan. Kapselimittari mittaa absoluuttipainetta. Mekanismin herkkyys asettaa rajoja pienten paineiden mittauksella.
- Mittausalue:
- Mittauksen epätarkkuus:
1 … 1000 mbar
+/- 2,5% (25 mbar)
DIAVAC DV 1000
Tavanomaisessa kapselityhjiömittarissa mekanismi on kosketuksissa väliaineen
kanssa ja alttiina mahdolliselle korroosiolle ja likaantumiselle. DIAVAC DV 1000
mekanismi ja näyttölaite on mittarin vertailutilassa puhtaassa tyhjiössä. Rakenne on aggressiivisia kaasuja kestävä. Erikoisrakenteen ansiosta mittarin lukematarkkuus pienillä paineilla on erityisen hyvä (1 … 50 mbar) joten se soveltuu
kemian teollisuuden eri kohteisiin; myös sellaisiin joissa esiintyy räjähdyskelpoisia seoksia.
• Mittausalue: 1 … 1000 mbar
• Epätarkkuus alueella 1 … 10 mbar: +/- 1 mbar (abs.)
• alueella 10 … 1000 mbar:
+/- 10% lukemasta
74
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
T y h j i ö m i t ta r i t
CERAVAC KAPASITIIVISET ANTURIT
Kapasitiivisen anturin keraamisen kalvon sisäpuoli on pinnoitettu sähköä johtavaksi ja se toimii sähköisen kapasitanssin toisena elektrodina. Kalvon muuttaessa paineen vaikutuksesta muotoa, elektrodien etäisyys muuttuu ja siten myös
sähköinen kapasitanssi. Tämä muutos muunnetaan sähköiseksi signaaliksi.
Kaasun koostumus tai ympäristön paineen vaihtelut eivät vaikuta mittaustulokseen. Herkän rakenteen ansiosta anturin mittausalue on noin neljä kertaluokkaa. Antureita valmistetaan eri paine-alueille.
Mittausalue: - 1E-4 mbar (0,0001 mbar) …1000 mbar normaalikotelolla
- 1E-5 mbar (0,00001 mbar) …1000 mbar termostoidulla kotelolla
Keraamisen kalvon ansiosta ominaista näille antureille on korroosiota kestävä
rakenne, hyvä paineen kesto sekä lämpötilastabiilisuus. Ulostulosignaali on
lineaarinen. Näillä antureilla voidaan korvata suoraan tavanomaisia metallikalvolla varustettuja muiden valmistajien kapasitiivisia antureita. Hyvän mittaustarkkuuden ansiosta näitä käytetään myös referenssianturina tyhjiömittareita
kalibroitaessa. Antureita varten on saatavissa yhdellä tai useammalla mittauskanavalla varustettuja ohjaus- ja näyttöyksiköitä.
THERMOVAC TTR 90/90S/91 PIRANIANTURIT
Piran-tyyppisen tyhjiöanturin elektrodi on vakiolämpö-tilassa (120°C). Elektrodin
lähellä olevat kaasuhiukkaset siirtävät energiaa elektrodilta. Se energiamäärä,
joka tarvitaan lämpötilan pitämiseksi vakiona, on verrannollinen paitsi kaasumolekyylien määrää. Thermovac-anturin laaja mittausalue ja hyvä hinta-/suorituskykysuhde on tehnyt siitä erittäin suositun karkea- ja hienotyhjiöalueella.
Mittaputken runko on ruostumatonta terästä ja se kestää myös korkeita paineita (10 bar). S-mallit on varustettu ohjelmoitavalla kytkentäreleellä. Thermovac
anturit ovat yleisiä järjestelmissä, joissa käytetään mekaanisia tyhjiöpumppuja.
Se voidaan liittää suoraan jänniteulostulon kautta automaattiseen ohjausjärjestelmään tai sen kanssa voi käyttää erillistä ohjaus- ja näyttölaitetta.
Mittausalue: 5E-4 mbar … 1000 mbar
YHDISTELMÄMITTARIT
Samaan mittapäähän voidaan asentaa kaksi eri toimintaperiaatteella toimivaa
anturia. Tällä tavalla voidaan saada yhdellä anturilla laaja mittausalue.
THERMOVAC TTR 101 on pirani- ja kapasitiivisen anturin yhdistelmä.
• Datalogger tallentaa mittaustuloksesi. Erinomainen keikkatyöhön.
• Mittausalue: 1200 mbar … 5 x 10-4 mbar
THERMOVAC TTR 100 on pirani- ja kapasitiivisen anturin yhdistelmä.
• Parannettu mittatarkkuus yli 10 mbar paineessa.
• Mittausalue: 5 x 10-4 ... 1500 mbar
IONIVAC ITR 90 on pirani- ja kuumakatodi-ionisaatiomittarin yhdistelmä
• Mittausalue: 5E-10 mbar … 1000 mbar
• Voidaan varustaa kotelon päätyyn integroidulla näytöllä
Mittaus- ja testaustekniikka
7
557
T y h j i ö m i t ta r i t
DISPLAY ONE
DISPLAY ONE ohjaus- ja näyttölaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä aktiivisten THERMOVAC-antureiden kanssa. Mittajohdon pituus voi olla jopa 100 m.
Näyttöalue: Mittayksiköt: Käyttöjännite: Ulostulosignaali: 5E-4 … 1000 mbar
mbar, Pa, torr
180 V … 250 V AC 50 – 60 Hz
0 – 10 V DC
CENTER ONE / TWO / THREE
CENTER ONE, TWO ja THREE ovat ohjaus- ja näyttölaitteita, jotka soveltuvat
käytettäväksi aktiivisten CERAVAC, THERMOVAC, PENNINGVAC ja IONIVAC
tyhjiöantureiden kanssa. Kaksi- ja kolmekanavaisten mallien näytössä näkyvät
kaikkien kytkettyjen antureiden tiedot samanaikaisesti. Laitteissa on RS 232 C
väylä ja analoginen jänniteulostulo.
CENTER ONE
Kanavien lukumäärä
1
Näyttöalue
Kytkentäpiste
CENTER THREE
2
3
1E-10 mbar … 1330 mbar
Mittayksiköt
Kytkentäreleet
CENTER TWO
mbar, Torr, Pa, Micron (valittavissa)
1
4
6
Asettelualue riippuu anturista. Vaihteluväli valittavissa.
PENNINGVAC PTR 225 / PTR 225 S / PTR 237
PTR-sarjan aktiiviset tyhjiöanturit on kehitetty erityisesti integroitavaksi tyhjiöjärjestelmiin. Siinä on kestävä kylmäkatodi (Penning) mittapää laajalla mittausalueella. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: tyhjiöpinnoituslaitteet, tyhjiöuunit,
mittalaitteet sekä suurtyhjiöjärjestelmät joita ohjataan logiikalla.
Mittausalue: Käyttöjännite:
Signaaliulostulo:
Kytkentäreleen asettelualue:
Kytkentäreleen vaihteluväli:
Mittajohdon suurin pituus:
76
1E-9 mbar … 1E-2 mbar
14,5 … 36 V, DC tyypillisesti 24 V
0 … 10,6 V
1E-9 mbar … 1E-3 mbar
30% asetteluarvosta
100 m
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
T y h j i ö m i t ta r i t
PAINEKYTKIMET PS 115
Painekytkimiä käytetään tyhjiöjärjestelmien ohjauksessa. Tyypillisiä käyttötapoja ovat: pumppujen käynnistys ja pysäytys, venttiilien ohjaus sekä paineen
säätö silloin, kun tyhjiömittari ei ole varustettu kytkentäreleillä. Painekytkimiä
valmistetaan eri versioina käyttötarpeen mukaan. PS 115 sarjan painekytkimet
voidaan muuntaa myös paine-erokytkimiksi ja niiden kytkentäpiste on säädettävissä.
Kytkentäalue:
Asettelutarkkuus:
Vaihteluväli:
Kytkentäteho:
0,5 mbar … 2000 mbar
+/- 0,1 mbar
0,5 mbar
24 V, 10 mA
TYHJIÖMITTAREIDEN KALIBROINTI
Tyhjiömittareiden toiminta tulee tarkistaa määrävälein. Etenkin sähköiset epäsuoraa mittausmenetelmää käyttävät anturit saattavat kontaminoitua käytössä,
jolloin niiden mittaustulos vääristyy. YTM-Industrial Oy:n tyhjiölaitteiden huolto
on varustettu asianmukaisella laitteistolla, jolla tyhjiömittareiden näyttöä voidaan verrata jäljitettävyystodistuksella varustettuun tyhjiömittariin.
Mittaustuloksista laitteen koko mittausalueelta laaditaan raportti. Lisäksi käytämme tarvittaessa Saksalaisen sertifioidun kalibrointilaboratorion palveluita
paine-alueella 1E-8 mbar … 1000 mbar.
UNIVEX TYHJIÖJÄRJESTELMÄT
Oerlikon Leybold valmistaa suunnittelee moduulirakenteisia tyhjiöjärjestelmiä ja
koelaitteita vakio-osista. Tyhjiökammion pumppaus tapahtuu pohjalevyn sivusta,
jolloin pohjalle jää runsaasti tilaa laitteille ja läpivienneille. Pumppuasemana
käytetään yleensä turbopumppua. Pienimmät laitteet ovat pöydällä pidettäviä
nostettavalla kuvulla. Suuremmat on varustettu sivulle avautuvalla ovella ja ne
voidaan asentaa myös puhdastilaan.
Tyypillisesti näitä käytetään tyhjiöpinnoitukseen ja ne voidaan varustaa termisillä tai elektronisuihkuhöyrystimillä sekä sputterointilaitteilla.
KAASUNPOISTO
Tässä yksinkertaisessa laitteessa on yksi tai kaksi tyhjiökammiota yhdistettynä öljyvoideltuun tyhjiöpumppuun. Siinä voidaan poistaa kaasuja esim. öljystä,
hartsista, komposiittimateriaaleista ja silikoneista. Sitä voi myös käyttää kappaleiden tyhjiökuivaukseen
Vähäisin muutoksin siinä voidaan suorittaa pienimuotoista huokoisten kappaleiden tai elektroniikkakomponenttien tyhjiökyllästystä tai tiivistystä hartsin avulla.
Mittaus- ja testaustekniikka
77
V u o d o n e t s i n tä l a i t t e e t
Onko laite tai kappale tiivis, riippuu sen käyttötarkoituksesta ja
siitä, kuinka suuret vuodot ovat sallittuja. Absoluuttista tiiveyttä
ei ole olemassakaan. Kappale on teknisesti tiivis, kun sen vuotonopeus on pienempi kuin sille asetettu vuotoraja.
Tyhjiötekniikassa vuotonopeuden yksiköksi on määritelty mbar
· l · s-1.
VUODONETSINTÄMENETELMÄT
Alipainemenetelmä
Alipainemenetelmässä tutkittavassa kappaleessa tai laitteessa vallitsee tyhjiö. Paine-ero
sisäpuoli / ulkopuoli on 0:1.
1 mbar · l · s-1 vastaa sellaista vuotonopeutta, kun suljetun astian, jonka tilavuus on 1 litra, paine kohoaa 1 mbar yhden sekunnin kuluessa tai ylipaineen vallitessa, laskee 1 mbar.
V . Δp
Δt
= qL (1 mbar · l · s-1)
Mielivaltaisen kappaleen tai laitteen vuotonopeus voidaan
määritellä siten, että sen tilavuus kerrotaan mitattuun paineen
muutoksella ja tämä tulo jaetaan mittausajalla
Vuotojen määrittelyssä käytetään yleisesti erityisiä mittalaitteita
joilla absoluuttinen vuotonopeus voidaan mitata nopeasti. Kokonaisvuotonopeuden lisäksi kiinnostaa useimmissa tapauksissa
myös vuotokohtien nopea paikallistaminen ja niiden korjaaminen.
Ylipainemenetelmä
Ylipainemenetelmässä tutkittava kappale on
tai laite on täytetty kaasulla ylipaineeseen.
Paine-ero sisäpuoli / ulkopuoli on suurempi kuin 1:1. Kaasuna voi olla joko erityinen
merkkiaine (helium) tai laitteeseen valmistusvaiheessa jäävä kaasu (esim. kylmäaineet
jäähdytyskoneissa tai SF6 sähköteknisissä
laitteissa).
Molemmista menetelmistä löytyy vielä eri variaatioita käyttökohteen mukaan. Periaatteena on, että alipaineessa tai tyhjiössä käytettävät laitteet testataan alipainemenetelmällä ja
paineistetut laitteet ylipainemenetelmällä. Paineistettu kappale
voidaan lisäksi asettaa tyhjiökammioon kappaleen kokonaisvuotojen mittaamiseksi.
1. Tutkittava kappale
2.Vuodonetsintälaite
3. Kaasusäiliö (He)
4.Tyhjiöpumppu
5.Kaasupistooli
7.Haistelija
78
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
V u o d o n e t s i n tä l a i t t e e t
Seuraavat ominaisuudet tekevät helium-kaasusta
ihanteellisen vuodonetsintään:
• ei ole ympäristölle haitallinen; hyväksytty
elintarvike- ja lääketeollisuudessa
• pieni pitoisuus luonnossa; ei häiritse mittausta
• inertti kaasu; ei kiinnity tai sitoudu
järjestelmän muihin aineisiin
• edullinen käyttää
• He-atomi pienikokoinen; tunkeutuu
pienimmistäkin aukoista
PHOENIX L300 HELIUM-VUODONETSINTÄLAITE
PHOENIX L300 on uusi kannettava helium-vuodonetsintälaite.
Ominaista sille on:
• Helppo käyttää
• Monipuolinen LCD näyttöpaneeli
• Tämän hetken paras toteamisraja < 5E-12 mbar*l*s-1
• Suuri pumppausnopeus: > 2,5 l/s He
• Hyvä vasteaika signaalille: < 1 s
• Käyttövalmis alle 2 minuutissa
Lisävarusteita:
• Kauko-ohjain
• Haistelija
Perusversion lisäksi laite voidaan varustaa öljyttömällä kalvopumpulla, öljyttömällä scroll pumpulla tai tehokkaammalla öljylamellipumpulla.
D-TEK SELECT VUODONETSINTÄLAITE
KYLMÄAINEILLE
D-TEK Select on uusi akkukäyttöinen vuodonetsintälaite kylmäaineille. Tämä
uuden sukupolven laite käyttää infrapunakennoa, joka on erittäin herkkä
kylmäaineille ja ainoastaan kylmäaineille. Tähän saakka IR-kennoja on
käytetty ainoastaan laboratoriolaitteissa. Nykyaikaisella valmistustekniikalla
IR-kenno on voitu rakentaa erittäin pienikokoiseksi soveltuen erinomaisesti
kannettavaan mittalaitteeseen.
• toteamisraja: 3 g / vuosi
• kaikille kylmäaineille; R-22, R-134a, R-410a, R-507 (AZ-50) sekä kaikki
CFC-, HCFC- ja HFC-yhdisteet
• IR-kennon herkkyys säilyy pitkään muuttumattomana
• IR-kenno ei mene tukkoon suuressakaan pitoisuudessa
• Savu, kosteus, ilmavirta tai lämpötilan muutokset eivät vaikuta toimintaan
Mittaus- ja testaustekniikka
7
997
V u o d o n e t s i n tä l a i t t e e t
GAS-MATE VUODONETSINTÄLAITE PALAVILLE
KAASUILLE
Nyt on saatavilla vuodonetsintälaite, joka on teknisesti huippuluokkaa,
edullinen hankkia ja helppo kuljettaa mukana.
Gas-Mate käyttää uusinta anturiteknologiaa, jolla voidaan todeta hiilivetyjä ja muita palavia kaasuja kaksi kertaa herkemmin kuin muilla
kannettavilla laitteilla. Herkkyydestä huolimatta se on lujatekoinen ja
kestää kovaa käyttöä todellisessa työ-ympäristössä.
Laite soveltuu kaasuvuotojen etsintään laitteissa ja järjestelmissä, joissa
käytetään maakaasua, metaania, nestekaasua tai muita hiilivetyjä sekä
myös ammoniakkia. Se on riippumaton verkkovirrasta ja toimii jopa 60
tuntia kahdella R20 / D alkaliparistolla.
• Toteamisraja metaanille: 5 ppm
• Säädettävä herkkyys – vuotokohdat helppo paikallistaa
• Lujatekoinen kuljetuskotelo
PILOT PARISTOKÄYTTÖINEN TYHJIÖMITTARI
INFICON PILOT on erityisesti kylmäkoneasennuksiin ja korjauksiin
tarkoitettu paristokäyttöinen tyhjiömittari. Se mittaa tarkasti tyhjiöpumppauksen koko alueella ilmanpaineesta lopputyhjiöön ja mittausarvo on
helposti luettavissa digitaalisella näytöllä. Sillä nähdään paineen muutos
välittömästi tyhjiöpumpun käynnistymisestä lähtien ja näin voidaan heti
todeta, onko järjestelmässä suuria vuotoja.
Mittausalue: Mittayksiköt: Liitäntä:
Paristo:
80
ilmanpaineesta (1000 mbar) … 0,01 mbar
mbar, Pa, micron
Normaali ¼”
9V
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K a n n e t tavat
kaasunilmaisimet
MX6 IBRID™
VENTIS MX4
•
•
•
•
•
1-6 kaasulle
Graafinen LCD-värinäyttö
Valikollinen käyttöjärjestelmä
24 sensorivaihtoehtoa
Saatavissa joko
sisäänrakennetulla pumpulla tai
normaalina diffuusiorakenteena
• PID- ja IR-sensorit valikoimassa
• 1-4 kaasulle: LEL / O2 / CO1 / H2S1
/ NO2 / SO2
• Monipuolisesti konfiguroitavissa
• Integroitu pumppu (optio)
• Jopa 20 tunnin käyttöaika
• Myös oranssin värisenä, mikä
takaa ilmaisimen paremman
näkyvyyden
GASBADGE® PLUS
GASBADGE® PRO
• Edullinen ilmaisin yhdelle
kaasulle
• CO / H2S / O2 / NO2 tai SO2
• PPM tai % lukemat
• Kestää erinomaisesti vettä,
IP66/67 sertifikaatti
• Käyttäjän määrittämät hälytysrajat
• 12kk toiminta-aika
• Nopeasti vaihdettavilla Smartkennolla voidaan mitata happea
sekä muita haitallisia kaasuja (CO
/ H2S / NO / SO2 / Cl2 / ClO2 / PH3
ja NH3) - yhtä kerrallaan.
• IP66/67 sertifikaatti
• Altistumisrajalukemat tallentuvat
yhden vuoden ajan ja myös 15
viimeisintä hälytystä
BM25 LIIKUTELTAVA
ALUEILMAISIN
TANGO TX1
•
•
•
•
Korkeintaan viidelle kaasulle
Vaihdettavat Smart-kennot
Käyttöaika jopa 170 tuntia
Jännitteettömät hälytys- ja
vikatilarelelähdöt
• Normaalit mittausdatan
tallennusominaisuudet
• Markkinoiden luotettavin
yhdenkaasun mittari, mittarissa
ainutlaatuinen DualSense
teknologia.
• 3 vuoden laitetakuu CO ja H2S
sensoreilla (NO2 ja SO2 2 vuotta)
• Patterin kestoikä 3-vuotta.
KALIBROINTIASEMAT: V-CAL JA CAL PLUS
DS2TELAKOINTIASEMA
• Automatisoi ilmaisimien
kalibroinnin, datatallennuksen ja
uudelleen latauksen
• Laitediagnostiikka
• Ilmoittaa, kun ilmaisin olisi syytä
kalibroida.
• Ethernet-liitännällä yhteys jopa
700 yksikköön
Mittaus- ja testaustekniikka
• Kalibrointi ilman lisälaitteita! Ei
tarvetta littää tietokonetta tai muita
lisävälineitä asemaan
• Yksinkertainen napin painalluksella
toimiva kalibrointi ja toimintotestaus
• Kalibrointiraporttien tulostus suoraan
laitteesta
8
118
Kiinteästi
a s e n n e t tavat
kaasunilmaisimet
Oldhamin kiinteästi asennettava kaasunilmaiset
suunnitellaan aina sovelluslähtöisesti toimimaan
täydellisesti niille asetetuissa valvontakohteissa.
Tarvitsetko enemmän kuin pelkän kaasunilmaisimen?
Oldhamin ilmaisimet tähtäävät aina ratkaisemaan asiakaslähtöisiä ongelmia. On kohteesi sitten yksittäinen tila
tai useampi huone, löytyy valikoimastamme kohteeseesi
soveltuva ilmaisimin tai ilmaisimet. Myyntihenkilöstömme
voi auttaa sinua suunnitellessasi kaasun- ja tulenilmaisinratkaisuja joko vasta rakenteilla olevaan tai jo olemassa
olevaan kohteeseen.
Palvelukokonaisuutemme
Projektitoteutukset ja suunnittelu
Järjestelmäsuunnittelu ja -asennukset
Konsultointi paikan päällä
Kalibroinnit ja tekninen tuki
ATEX ohjeiden noudattaminen
Referenssikohteita
Maakaasun kuljetukset, varastointi ja käsittelylaitokset
Euroopan kaasuinfrastruktuuri
Kompressointiasemat
OLC 10 / OLC 10 TWIN
• Palavien kaasujen ilmaisin
• Kaksi OLC 10 TWIN ilmaisinta
voidaan kytkeä yhteen kanavaan
ilman kytkentärasiaa
• Kaupallisiin kohteisiin kuten
pannuhuoneisiin, autohalleihin
jne.
ATEX ALUE 2
OLCT 10
• Havaitsee hapen, palavat
ja myrkylliset kaasut sekä
palamattomat kylmäaineet (NF
EN 14624)
• OLDHAM ja PLC-liitännät
• Pannuhuoneisiin, autohalleihin
jne.
ATEX ALUE 2
(EI FREON-VERSIO)
OLCT 10N
• Havaitsee CO, NO, NO2, NH3, H2S
ja O2 pitoisuudet
• Pannuhuoneisiin, autohalleihin
jne.
• OLDHAM MX43 liitäntä
CTX 300
• Havaitsee hapen, myrkylliset
kaasut ja palamattomat
kylmäaineet.
• Saatavissa infrapunaversiona,
joka havaitsee CO2 pitoisuudet
• Suunniteltu julkisiin tiloihin
• Valaistu näyttö lisävarusteena
82
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
OLCT 60
• SIL2 hyväksyntä
• Havaitsee hapen ja myrkylliset tai
palavat kaasut
• Hyvä korroosionkestokyky
• Suunniteltu teollisuuskäyttöön
• Saatavana etäsensorilla,
palosuojattuna tai EEx i versiona
• Kalibroinnin voi suorittaa yksin,
eikä se keskeytä laitteen toimintaa
Oli kohteesi sitten yksinkertainen tai
monimutkainen: löydät aina oikeanlaisen
ilmaisimen Oldhamin valikoimasta.
OLC 100 / OLCT 100
• SIL2 hyväksyntä
• Suunniteltu teollisuuskäyttöön
• Havaitsee palavat ja myrkylliset
kaasut tai hapen
• Saatavana räjähdyksenkestävänä
tai EEx i versiona.
• Uudella XP IR infrapunasensorilla
(PFD = 0,53. 10-3)
ATEX ALUE 0 TAI 1
OLCT 60 / OLCT
• Havaitsee: palavat
kaasut ja CO2
• Kauko-ohjattava versio
Saatavana
• Kalibrointi ei keskeytä laitteen toimintaa
IR
ATEX ALUE 1
OLCT 80
ATEX ALUE 1
OLCT IR
• Infrapunailmaisin, joka
havaitsee CO2:n tai
palavat kaasut
• Vähähuoltoinen
• Vastustuskykyinen
myrkyille
• Pitkä käyttöikä, jopa yli 10 vuotta
• Kalibrointi ei keskeytä laitteen toimintaa
ATEX ALUE 0 TAI 1
ATEX ALUE 1
ITRANS™
ATEX ALUE 1 TAI 2
SAFEYE SÉRIE 700
• Analoginen ja digitaalinen lähetin
• Ainutlaatuinen kahden sensorin
käyttöalusta (kaukosijoitettava)
• 4-20 mA ja ModBus RTU liitäntä
suorakommunikointiin minkä
tahansa ohjainlaitteen tai PLC:n
kanssa
• Helposti luettava LED-näyttö
• Havaitsee hapen sekä myrkylliset
ja palavat kaasut
• Ruostumaton teräs versio
saatavana
• Tulossa Hart-protokolla ja
infrapunasensori (2013)
• Hiilivetyilmaisin (C1 - C8)
• SIL2 hyväksyntä (TÜV)
• 10 vuoden takuu xenon lampulle
• Ilmaisualue jopa 140m
ATEX ALUE 1
40-SARJAN
LIEKINTUNNISTIN
•
•
•
•
ATEX ALUE 1
Mittaus- ja testaustekniikka
• Kolmelähtöinen monitoiminen
lähetin
• Kaksi 4-20 mA sisääntuloa,
sisäänrakennetut releet, kaukoohjattavat muistiasetukset ja
toimintopyynnöt
• 4-20 mA ja RS 485 ulostulot,
loopattu liitäntä
• Saatavana kauko-ohjattuna,
tulenkestävänä tai EEx i versiona
riippuen kaasuvalinnasta
• Havaitsee hapen sekä myrkylliset
ja palavat kaasut
• Kalibroinnin voi suorittaa yksin,
eikä se keskeytä laitteen toimintaa
SIL2 hyväksyntä
Teollisuuskäyttöön
UV/UV-IR/IR3/IR4
Suunniteltu tunnistamaan
erilaisia tulipajoja: vety, hiilivety,
metalli jne.
8
338
Kiinteästi
a s e n n e t tavat
kaasunilmaisimet
MX 15
•
•
•
•
•
•
1 kanava
Edullinen ja helppo asentaa
DIN-kiskoihin sopiva
Sisäänrakennetut releet
Sopii kaikille ilmaisimille
Jatkuva toimintatarkistus
Monipuoline ohjainvalikoima 1-64 kanavalle ja
moniin erilaisiin sovelluksiin.
ATEX ALUE 2
MX 32
• 2-kanavainen versio MX15:sta
• Muuten samat ominaisuudet
kuin MX15
AUTOHALLIJÄRJESTELMÄ
• 1-8 kanavaa
• Iso LCD-näyttö, jossa
reaaliaikaiset lukemat
• 3 LED-valoa kertovat nopeasti
laitteet toimintakyvyn
• Max 256 ilmaisinta, jopa 10
eri kaasua
ATEX ALUE 0 TAI 1
MX 43
ATEX ALUE 0 TAI 1
• Analoginen ja digitaalinen
ohjain
• 4 tai 8 linjaliitäntää, jopa 32
ilmaisinta
• Ohjelmoitavat releet
• Iso graafinen näyttö
• Kauko-ohjattavat
moduulit säästävät
asennuskustannuksissa
MX 52
ATEX ALUE 0 TAI 1
•
•
•
•
•
•
2-16 kanavaa
SIL2 (EN61511 mukainen)
4 kynnysarvoa hälytyksille
1 vikahälytysarvo
Asennus näppäimistöllä tai tietokoneella
RS485 ulostulot
MX 62
• SIL3 (EN50402:2006 mukainen)
• Jopa 64 suojattua kanavaa suora- tai
verkkokytkennellä
• Verkkoyhteys ja loopattu kytkentä
mahdollisuus
• Redundanssi mittauksesta virhereleisiin
• Toiminnot AND, OR, MIN, MAX, VOTING...
84
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
M at e r i a a l i n
ja p i n n o i t t e e n
o m i n a i s u u k s i e n m i t ta u s
MATERIAALIN PAKSUUDEN MITTAUS
Suuri valikoima ultraäänimittareita materiaalin paksuuden mittaukseen. Mittaa
kaikkien ääntä johtavien materiaalien kuten teräksen, raudan, ei-ferriittisten
metallien, muovien ja lasin paksuuden sekä äänen nopeuden.
Helppo käyttää: mitattavan kappaleen pinnalle levitetään muutama tippa nestettä ja painetaan anturi mittauspinnalle ja luetaan näytöltä materiaalin paksuus.
Tuoteitamme tähän käyttötarkoitukseen:
• Elcometer 204, 205, 206 ja 208 mittarit
• Elcometer NDT (Non-Destructive Testing) mittarit
MATERIAALIN PAKSUUDEN MITTAUS TAI SÄRÖJEN
ETSINTÄ NDT ULTRAÄÄNIMITTAREILLA
Elcometer NDT (Non-Destructive Testing) ultraäänimittareilla voidaan mitata
materiaalien paksuuksia tai havaita erilaisia kulumia ja syöpymiä tai virheitä
metalleissa tai esimerkiksi hitsisaumoissa.
Elcometer NDT mittareilla voidaan määrittää materiaalin eheyttä ja käyttää
niitä apuna tuotteen laadunvarmistuksessa, tuotekehityksessä ja kunnossapitotehtävissä. NDT mittareita voidaan käyttää erilaisiin teollisuuden sovelluksiin,
esimerkiksi putkistojen ja säiliöiden tutkimiseen sekä erilaisiin tutkimuksiin ja
kunnossapitotehtäviin kuljetus-, valimo-, konepaja-, voimalaitos-, laiva- sekä
öljy- ja kaasuteollisuudessa. Elcometer NDT mittareilla voi myös mitata materiaalin paksuutta pinnoitteen läpi.
Uudesta Elcometer NDT ultraäänimittari valikoimasta löytyy useita eri malleja ja
paljon erilaisia antureita.
Mittaus- ja testaustekniikka
8
558
M at e r i a a l i n
ja p i n n o i t t e e n
o m i n a i s u u k s i e n m i t ta u s
PINNOTTEIDEN PAKSUUDEN MITTAUS
Useilla teollisuuden aloilla esiintyy tilanteita, joissa materiaalin pinnoitten
paksuun on tiedettävä tai sen tietämisestä on apua. Tarjoamme tehtävään useita
laitteita käyttökohteesta riippuen.
Elcometer 456C
Helppo ja nopea laite, josta löytyy useita eri malleja käyttökohteesta riippuen.
Mittaa tarkasti jopa 70 lukemaa minuutissa sileiltä, karheilta, ohuilta ja kaarevilta alustoilta. Jopa 150 000 lukeman muisti, 2500 erässä. USB ja Bluetooth
yhteys. Suomenkielinen Elcomaster-ohjelma tulosten käsittelyyn.
Oxford Instruments X-Strata 920 ja 980
Laadukkaat, kustannustehokkaat ja toimintavarmat röntgenfluoresenssiin (engl.
X-Ray Fluorescence, XRF) perustuvat analysaattorilaitteet, joka mittaavat myös
metallisten pinnoitteiden paksuuden.
BETONIN PEITEKERROKSEN MITTAUS
Elcometer Protovale 331 peitepaksuusmittari paikallistaa betoniraudoitteet
mittaa betonin peitepaksuuden raudoitteen päällä ja määrittää raudoitteen
suunnan ja halkaisijan.
Raudoitteiden väärä sijainti ja suunta, niiden liian pieni halkaisija tai peitepaksuuden vähäisyys saattavat heikentää rakennetta tai sen osia aiheuttaen huomattavat
seuraukset. Raudoitteiden paikantaminen ja tutkiminen minimoivat riskit, myös
rakenteiden korjaustöissä. Liian pieni peitepaksuus raudoitteen päällä aiheuttaa
taipumusta ruostumiseen edesauttaen rakenteen heikentymistä.
HUOKOISUUDEN MITTAUS
Elcometer 266 huokoisuustesteri eli niin sanottu kipinäharava testaa pinnoitteiden huokoisuutta ja tiiveyttä korkeajännitemenetelmällä. Elcometerin uusi
suunnittelu takaa, että huokoisuusmittaus on entistä turvallisempaa, helpompaa ja luotettavampaa. Mittarilla voidaan mitata seuraavia asioita:
• Huokoisuus: Huokoisuuden mittaus
• Sähköerityskyky / läpilyöntijännite: Pinnoitteiden sähköeristävyyden
mittaus johtavilla alustoilla
• Epoksitiivistys: Siltakansien epoksitiivistyksen mittaus
• Vesitiiveys: Polyuretaanieristyksen vesitiiveyden mittaaminen
86
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
M at e r i a a l i n
ja p i n n o i t t e e n
o m i n a i s u u k s i e n m i t ta u s
KIILTOMITTARIT
Kiillon arvioimisen tarve kasvaa kasvamistaan erilaisten säännösten vuoksi.
Kiillon mittaaminen on tarpeellista yhdenmukaisuuden, sekoittuvuuden tai
mahdollisen suojaavan kiiltopinnan heikentymisen seurannassa.
Elcometer 406
Edullinen ja helppokäyttöinen laite, jossa on automaattinen kalibrointitoiminto.
Mittaa koko kiiltoskaalan matasta peilikirkkaaseen. Laskee maksimi- ja minimikiillon sekä keskiarvon ja vaihtelukertoimen. Saatavissa kahtena eri mallina:
60º tai 20/60º (valon kohdistuskulma mitattavaan pintaan nähden)
Elcometer 408
Mittaa kiillon kolmessa kulmassa (20, 60 ja 85 astetta). Mittaa kiillon lisäksi pinnan utuisuutta eli niin sanotusti ”haze”-arvoa sekä niin sanottua pinnan appelsiinipintaa (DOI = Discintness Of Image). Suuri värinäyttö.
ADHEESIOTESTERIT JA RISTIKKOVIILTOLAITTEET
Adheesiotestereillä mitataan pinnoitteen, kuten maalin, muovin tai metalliruiskutuksen tartunnan (adhesion) voimakkuutta.
Elcometer 106, 106/6 ja 107
Tarkoitettu paksujen pinnoitteiden testaukseen tukevalla alustalla. Elcometer
106/6 on tarkoitettu mittaamaan pinnoitteiden tartuntalujuutta betonin päällä.
Ohuiden pinnoitteiden (alle 150 µm) kiinnipysyvyystestaukseen soveltuu ristikkoviiltolaite Elcometer 107.
Elcometer 108
Voidaan käyttää kaikissa asennoissa ja myös kaarevilta pinnoilta, esim. putkista.
• Soveltuu metalliruiskutuksen ja muille pinnoitteille terästyössä, tankeissa,
putkistoissa yms.
• Pinnoitustyöt korroosiolle alttiissa tai epäedullisissa ympäristöissä kuten
laivoissa ja öljynporauslautolla.
• Erinomainen työkalu tutkimus- ja tuotekehitystyöhön
Elcometer 506 hydraulinen adheesiotesteri
Adheesiotesteri sopii maaleille metallin, puun ja betonin päällä. Vetonappula
koot 14,2 / 20 / 50 mm. Mittausalue 50 MPa asti. Pyöritettävän kahvan ja pitkän
vipuvarren ansiosta helppo saavuttaa tasainen vetonopeus.
Mittaus- ja testaustekniikka
8
778
O lo s u h t e i d e n
m i t ta u s ja t e s ta u s
LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MITTAUS
Elcometer 319
Mittaa ilman suhteellisen kosteuden, pinnan ja ilman lämpötilan sekä kastepisteen. Tällä monipuolisella mittarilla voidaan lisäksi lukea suoraan näytöltä
maalattavan pinnan ja kastepistelämpötilan ero.
Elcometer 214L
Digitaalinen infrapunalämpömittari. Pieni, kevyt ja helppo käyttää. Riittää, että
tähtäät, painat kytkintä ja näytölle ilmaantuu kohde pintasi lämpötila. Päästä irti
Kytkimestä lopettaaksesi mittaamisen, jolloin näyttöön jää viimeinen mittaustuloksesi.
Elcometer 215
Elcometer 215 uuninlämpömittaria käytetään jauhemaalauksessa uunin ja kappaleen lämpötilan ja ajan optimoimiseen. Sijoitetaan lämpöeristettyyn, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön. Mittari tallentaa sekä uunissa
vallitsevan lämpötilan että uuniin sijoitetun kappaleen pintallämpötilan.
OLOSUHDETESTAUSKAAPIT
Sääolosuhteet aiheuttavat tuotteille vuosittain miljoonien eu­rojen
suuruisia vahinkoja kuten värimuutoksia. kiillon himmene­mistä.
materiaalin heikkenemistä, murtumia, pinnoitteen irtautumis­ta,
hilseilyä ja hapettumista.
Tärkeimmät muutoksia aiheutta­vat tekijät ovat auringon valo (eri­tyisesti UVsäteily), korkeat läm­pötilat ja kosteus, joka ilmenee sateena, kasteena ja ilman
suu­rena kosteutena Lisäksi aurin­gon valon ja kosteuden yhteisvaikutus voi
entisestään lisätä vahinkojen syntymistä Pelkkää valon tai kosteuden vaikutusta
hyvin kestävät materiaalit eivät kestäkään naiden yhteisvaikutusta.
Värit haalistuvat myös sisältä, ja tätä ilmiötä voidaan simuloi­da ikkunalasisuodattimen avulla.
Valikoimastamme esimerkiksi:
Xenon testikammiot
Jos olet lykännyt Xenon-testauslaitteiston hankintaa korkean hinnan
takia, nyt on aika tutkia asiaa uudelleen. Q-Sunin edullinen ostohinta ja
alhaiset lamppujen hinnat merkitsevät läpimurtoa hinta-laatusuhteessa. Q-Sun testikammiot tarjoavat juuri ne ominaisuudet, joita xenon­
kaarikammioilta vaaditaan.
Q-Sun käyttää täyden spektrin xenon-kaarivaloa, jolla simuloidaan
auringonvalon (UV-, näkyvä valo ja IR-valo mukaan lukien) tuotteille
aiheuttamia vahinkoja.
UV-testikammiot
Kiihdytettyyn UV- ja kosteustestaukseen.
88
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
V i s ko s i t e e t i n
m i t ta u s
Prosessitekniikan alueella viskosteetin mittaaminen on osa arkipäivää. Fluidin
viskositeetti on tiedettävä, jotta osataan valita oikeanlaiset prosessilaitteet.
Elcometer 2300
• Pyörivä viskosimetri tarkkoihin mittauksiin ja jäykille aineille.
• Viskositeettialue 3 -13 000 000 mPas.
Viskositeettikupit
• ISO, DIN ym. standardien mukaiset
• ISO, DIN ym. standardien mukaiset ”dipattavat” viskositeettikupit
kenttäkäyttöön
Värin
m i t ta u s
Jos materiaalin tai pinnoitteen väri on määritelty numeerisesti tai
halutaan esimerkiksi varmistaa, että tuotannon lopputuloksen väri
vastaan asetettua tavoitetta kerta toisensa jälkeen myös teknisesti, tarvitaan värimittari.
SP60/62/64 pallospektrometri
• Kevyt, kompakti, kannettava laite, jolla 4, 8 tai 14 mm
mittausala.
• Kookas, helppolukuinen nestekidenäyttö.
• Opasiteetin ja värikylläisyyden mittaus.
RM200 QC värieromittari
• Pieni, kevyt ja helppokäyttöihin kannettava värieromittari.
• Mittariin voidaan tallentaa vakiovärit ja vertailla helpostin värien
muutoksia.
X-RiteColor Master
X-RiteColor® Master värinmittausohjelmistolla vähennät tuotannon seisokkeja ja värivirheitä. X-Rite on kokonaisvaltainen värinlaadun mittausjärjestelmä, joka tuottaa nopean ja täsmällisen
värin mittauksen huolellisesti suunnitellulla asiakaslähtöisellä
käyttöliittymällä.
Ohjelmisto valvoo valitsemiesi X-Rite värimittareiden dataa ja
tekee niistä raportteja. X-Rite Colorilla voi olla useita käyttäjiä
yhtä aikaa yhteisen palvelimen kautta. Jos yritykselläsi on useita
sijaintipaikkoja, käytä X-Ritea verkossa.
Mittaus- ja testaustekniikka
8
998
H a n k a u s k u lu t u s l a i t t e e t
Taber® kulutuslaitteiden avulla tutkitaan materiaalin hankauskestävyyttä.
Taber 5135/5155
• Pyörivälle alustalle kiinnitettyä näytettä hierretään kahdella vastakkaisiin
suuntiin pyörivillä kulutuslaikoilla. Toinen laikka hankaa näytettä kohti
näytteen ulkoreunaa ja toinen sisäänpäin, kohti keskustaa. Näin syntyvät
hankausjäljet muodostavat ristikaarikuvion, jonka pinta-ala on noin 30 cm2.
Tällä tavoin saadaan selville testattavan materiaalin hankauskulutuskestävyys
kaikissa suunnissa materiaalin kudontaan tai rakeisuuteen nähden.
• Mallissa 5135 on yksi näytteenpidin ja mallissa 5155 on kaksi näytteenpidintä.
Taber Linear 5750
• Kaareva, pyöreä, suuri, pieni… Olipa tuotteesi minkälainen tahansa, Taberin
lineaarinen kulutustestauslaite selviytyy sen testauksesta.
• Teollisuusstandardin hyväksynnän saaneilla testauspäillä kulutuskestävyyttä
voidaan nyt testata lineaarisesti, eikä kappaleen koko tai muoto aseta
rajoituksia.
Vedostuslaitteet
RK on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan laitteita, joita käytetään
useimmille pinnoille soveltuvien, toistettavien pinnoitenäytteiden valmistamiseen. Laitteet soveltuvat laadunvalvontaan ja demonstraatioihin, tutkimukseen, kehitykseen ja tietokonepohjaisen värienhallinnan tarpeisiin.
RK-tuotteita käytetään painovärien ja maalien valmistuksessa, pigmenttien,
hartsien ja värjäysaineiden tuotannossa, tekstiilien, liimatuotteiden, paperien,
filmien, kalvojen ja lääketieteellisissä ja lääketeollisuuden sovelluksissa.
FLEXIPROOF 100
RK FlEXIPROOF 100 on erittäin nopea, käyttäjäystävällinen vedostin, joka sov­eltuu käytettäväksi vesiliukoisten, liuotinpohjaisten ja
UV-aniliinipainovärien kanssa.
HAND K LOX PROOFER
Yksinkertaisin tapa levittää fleksopainovärejä ja muita nestemäisiä
pinnoitteita erilaisille alustoille.
K CONTROL COATER
K Control Coaterin avulla voidaan tehdä erittäin tark­koja ja toistettavia pinnoitusmalleja.
K HAND COATER
K Hand Coaterin avulla voidaan levittää pinnoitteita erilaisille alustoille edullisesti ja tehokkaasti.
90
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
prosessitekniikka
ANNOSTELU- JA
LIIMAUSTEKNIIKKA
91
Kemex™
nesteiden
ta r k k u u s a n n o s t e l i ja
KEMEX™-annostelija on ihanteellinen
ratkaisu eräpohjaiseen annosteluun,
jossa annostarkkuus, luotettavuus,
kemiallinen kesto sekä joustava ohjattavuus ovat ehdottomia edellytyksiä.
Tyypillisiä sovelluskohteita KEMEX™
-annostelijalle ovat kaikki eräprosessit, joissa sillä voidaan korvata
esimerkiksi punnitukseen tai tilavuusvirtausmittaukseen perustuvat
annostelut.
Useita lähtöaineita sisältävissä kohteissa KEMEXien rinnakkaiskäytöllä
voidaan läpimenoaikoja lyhentää ja
lisätä kokonaiskapasiteettia. Lisäksi
KEMEX™-annostelija soveltuu jatkuviin prosesseihin, joissa on riittävät
sekoitustilavuudet jaksottaisen virtauksen tasoittamiseen.
KEMEX™-annostelijan ominaisuudet
• Pakko-ohjatut venttiilit,
nestepaineella liikkuva mäntä: Ei
kuivakäyntiä.
• Viskositeetistä ja annosmääristä
riippumaton tarkkuus.
• Palautetieto annostelumännän
liikkeistä - välitön hälytys
annosteluhäiriöstä.
• Hyvä toistettavuus ja tarkkuus.
• Yksinkertainen ja luotettava
rakenne.
• Kestävät materiaalit.
• Soveltuu räjähdysvaarallisiin
tiloihin.
Annostelijavaihtoehdot
N20
N32
1.0 - 5.0 ml/annos
2.0 - 50.0 ml/annos
max. 30 annosta/min
max. 30 annosta/min
N63
N80
N125
50.0 - 250.0 ml/annos
250.0 - 1000.0 ml/annos
1000.0 - 2000.0 ml/annos
max. 30 annosta/min
max. 25 annosta/min
max. 20 annosta/min
V ä r i n l a i m e n n u sjä rj e s t e l m ä
KEMEX™ -värinlaimennusjärjestelmä
yhdessä syöttöpumpun ja virtauksensäätöpiirin kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka sopii kaikkien paperilaatujen sävysäätöön ja värjäykseen.
Järjestelmä rakentuu KEMEX™ -tark-
92
kuusannostelijoilla toteutetusta laimennusjärjestelmästä, jossa valmistetaan liuosta halutulla väkevyydellä.
annostelemalla vesi ja väri säiliön
sisällä olevaan staattiseen esisekoitusastiaan, josta sekoittunut väri johdetaan ylivuotoputkea pitkin säiliöön.
Sekoitus tehdään (V=1100L) säiliöön,
joka toimii myös annostelusäiliönä.
Liuoksen tasalaatuisuus varmistetaan
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
P ä ä l ly s t y s pa s ta k e i t t i ö n
p i e n k e m i k a a l i e n a n n o s t e lu
KEMEX™-annostelijan hyvä tarkkuus
ja kalibrointivapaa, viskositeetille
tunteeton toistettavuus soveltuvat
erinomaisesti päällystyspastan valmistuksessa käytettävien nestemäisten lisäaineiden annosteluun.
Kuvan järjestelmä sisältää kaksi
identtistä pastavärien annostelujärjestelmää, kahdelle pastavärille.
Värin määrä mitataan KEMEX™annostelijoilla, joiden annostilavuus on tyypillisesti 5.0ml - 50ml.
KEMEX™-annostelijoiden mittaama
värimäärä annostellaan pastasekoittajaan laimentamattomana.
KEMEX™-pastavärien annostelujärjestel­mät koostuvat seuraavista
osista:
• Varastosäiliö värille, toimituskontti
(tai varastosäiliö)
• AKASENS kontintyhjentymisen
tunnistin
• Syöttöpumppu, paineilmatoiminen
kalvopumppu
• KEMEX™-annostelija
• Kierrätysventtiili, värilinjan
virkistämiseen
Konttiteline laitteineen sijoitetaan helposti trukilla operoitavaan paikkaan
ja KEMEX™-annostelijat sekä kierrätysventtiilit pastasekoittajan läheisyyteen. Annostelusekvenssin alussa
väriä kierrätetään hetki takaisin
konttiin, jolloin mahdollinen laskeuma
poistuu putkistosta.
B i o s i d i jä rj e s t e l m ä
KEMEX™-biosidin annostelujärjestelmä muodostuu yhdestä neljään
annostelijasta, joista kullakin on mahdollista annostella kuuteen laskurilla
varustettuun kohteeseen (linjaan).
Kohde valitaan linjanvalinta venttiilein.
Näistä venttiileistä vain yksi voi olla
kerrallaan auki. Mikäli annostelu on
aktivoitu järjestelmän useampiin linjoihin saman aikaisesti, jakaa järjestelmän ohjaus annostelijan resurssia
tasaisesti kullekin linjalle.
Annostelu- ja liimaustekniikka
Annosteluresepteillä määritetään
kuinka biosidia annostellaan kuhunkin linjaan. Kullakin linjalla on oma
reseptisivunsa, johon voidaan parametroida kaikkiaan kymmenen eri
annostelutapahtumaa.
Valittavana on kolme annostelutapaa:
Reaaliaikainen annostelu, ulkoisella
signaalilla ohjattava jatkuva-annostelu sekä kerta-annostelu.
KEMEX™-biosidin annostelujärjestelmä
liittyy ylemmän tason automaatiojärjestelmään binäärisignaalein (linjakohtainen annostelun sallinta ja hälytystiedot)
tai PROFIBUS -väylän kautta.
Kuvan KEMEX™-biosidin annostelujärjestelmä on varustettu kaksoiskonttijärjestelmällä, joka mahdollistaa
automaattisen kontin vaihdon kontin
tyhjentyessä. Vaihtoehtoisesti biosidin
varastointiin käytetään PEHD -muovista
valmistettuja varastosäiliöitä.
9
339
Kemikaalien
k ä s i t t e ly ja va r a s to i n t i
SEKOITUSSÄILIÖT
KONTTITELINEET
Sekoitussäiliöt toimivat myös varastosäiliöinä. Säiliöiden
pieni tilavuus (V = 1,1m3) mahdollistaa KEMEX™ -värinlaimennusjärjestelmän optimaalisen sijoituksen. Säiliön
sisällä oleva värin ja veden esisekoitusastia takaa liuoksen
tasalaatuisuuden. Sekoitussäiliö varustetaan pinnankorkeusmittauksella, hitaasti pyörivällä sekoittimella ja
tarkastusluukulla. KEMEX™-annostelujärjestelmien kemikaalien kanssa kosketuksissa olevat osat ovat kemiallista
korroosiota kestävää materiaalia.
Kemikaali siirretään toimituskontista prosessiin tyhjentymisen tunnistimen kautta. Kytkemällä kaksi konttia rinnan
varmistetaan keskeytymätön annostelu toisen kontin
tyhjentyessä. Vaihtoehtoisesti kemikaalin varastointiin käytetään muovista valmistettua varastosäiliötä, johon kemikaali valutetaan säiliön yläpuolelle sijoitettavasta kontista.
Varastosäiliö voidaan halutessa varustaa pinnankorkeudenmittauksella ja sekoittimella.
TYHJENTYMISEN TUNNISTIMET
KONTTILETKUT
AKASENS-tunnistimet varmistavat kontin täydellisen tyhjentymisen. Tunnistimet estävät ilmanpääsyn prosessiin.
Kaksoiskonttijärjestelmässä tunnistin takaa katkeamattoman tuotannon ja antaa signaalin kontin vaihtotarpeesta.
Konttiletkuina käytetään joustavia metallikudos-vahvisteisia teflonletkuja. Letkujen rakenteessa on huomioitu
tiiviys ja helppokäyttöisyys.
1- ko m p o n e n t t i l a i t t e e t
1-komponenttilaitteet ovat paineilma- tai hydraulikäyttöisiä annostelulaitteita joilla voidaan suoraan aineen
alkuperäisastiasta syöttää ja annostella erilaisia
korkeaviskoosisia aineita kuten silikoneja, polyuretaaneja (PUR) , MS-Polymeerejä, akryylimassoja ja muita
tiivisteaineita sekä rasvoja ja vaseliineja.
Käyttökohteet ovat mm. sähkö- ja elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, ovi- ja ikkunateollisuus, muu
rakennus- ja puutuoteteollisuus, laiva-, vene ja kuljetusvälineteollisuus ym.
94
a n n o s t e lu u n
virtauksen
säätöventtiili
paineensäädin
materiaali
suodatin
Käyttöpääte
MR 20
elektroninen
virtausmittari
mittaus- ja
annosteluventtiili
Siirto- / tynnyri
-pumppu
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
1- ko m p o n e n t t i l a i t t e e t
a n n o s t e lu u n
ANNOSTELU- JA MITTAVENTTIILIT
Annosteluventtiilit
Malli 401
• Sisähalkaisijat: 1 - 16 mm, aineen syöttöpaine < 250 bar
• Kalvorakenteinen annosteluventtiili “tipanestolla”
• Sisähalkaisijat: 4 ja 8 mm, aineen syöttöpaine <250 bar
Mittaventtiilit
Mallit 401, 402, 417:
• Mittaustarkkuus: 0,001 - 1,0 cm3, aineen syöttöpaine 3 - 20 bar
Malli 415
• Mittaustarkkuus: 0,050 - 100,00 cm3, aineen syöttöpaine 15 150 bar
ASTIAPUMPUT
Paineilmakäyttöinen
astiapumppu P10
Paineilmakäyttöinen
astiapumppu P30
• Tuotto: 4,75 / 14,5 cm³
kaksoisiskulla
• Maks. viskositeetti: 200 500.000 mPa s
• Painesuhde: 11:1- 37:1
• Työpaine: 160 - 250 bar
• Astian koko: Ø 86 - 265 mm
• Patruuna: Ø 40 / 46 / 48 mm
• Tuotto: 32 cm³
kaksoisiskulla
• Maks. viskositeetti:
2.500.000 mPa s
• Painesuhde: 33:1
• Työpaine: 20-160 bar
• Astian koko: Ø 275 - 400
mm
TYNNYRIPUMPUT
Paineilmakäyttöinen
tynnyripumppu P80
• Tuotto: 30,7 cm3
• kaksoisiskulla
• Maks. viskositeetti:
5.000.000 mPa s
• Painesuhde: 56:1
• Työpaine: 20-250 bar
• Astian koko: Ø 275 400 mm
Annostelu- ja liimaustekniikka
Paineilmakäyttöinen
astiapumppu P200
Hydraulikäyttöinen
astiapumppu P200H
• Tuotto: 30 - 300 cm3
• kaksoisiskulla
• Maks. viskositeetti:
5.000.000 mPa s
• Painesuhde:
22/48/56/75:1
• Työpaine: 20-250 bar
• Astian koko: Ø 275 575 mm
• Tuotto: 150 - 300 cm3
• kaksoisiskulla
• Maks. viskositeetti:
5.000.000 mPa s
• Painesuhde: 64:1
• Työpaine: 20-250 bar
• Astian koko: Ø 575
mm
9
559
2- ko m p o n e n t t i l a i t t e e t
a n n o s t e lu u n
Dopagin 2-K annostelujärjestelmät siirtävät, sekoittavat ja annostavat erilaisia 2-K aineita kuten epoksi-, polyuretaani(PUR) ja akryyliliimoja, tiivistemassoja ja valuhartseja. Mittatarkkuus, luotettavuus ja käyttäjäystävällisyys ovat näiden
laitteiden parhaita ominaisuuksia. Käyttökohteet ovat mm. sähkö- ja elektroniikkateollisuus, ovi- ja ikkunateollisuus, muu
rakennus- ja puutuoteteollisuus, autoteollisuus, kerroslevyteollisuus, laiva-, vene ja kuljetusvälineteollisuus ym. Elintarviketeollisuuden kalvonvalmistajille on lisäksi kehitetty oma kattava laitekokonaisuus eri liimoille ja käyttösovelluksille.
Saatavana myös ATEX luokituksella.
TYNNYRIPUMPUT
Booster-Mix
Econo-Mix
Booster-Mix on annosteluyksikkö
polymeeripohjaisten PUR- ja MS-polymeeri 2K-massojen siirtämiseen, sekoittamiseen ja levittämiseen. Näissä
tiivistemassoissa kiihdyttimen annostelun tarkkuus- ja varmuusvaatimus
(tyypillisesti sekoitussuhteissa 100:1
- 100:3) asettaa liiman levityslaitteelle
erittäin kovia vaatimuksia, sekä oikean
kiihdyttimen määrän että annostelun
tasaisuuden suhteen.
Econo-Mix on helppokäyttöinen ja
edullinen annostusyksikkö matala- ja
keskiviskoosisille 2-komponenttiaineille. Sitä käytetään mm. sideaineiden, polyuretaanien, epoksien ja
silikonien annosteluun.n Tarjolla on
2 eri mallia. Econo-Mix Compact ja
Econo-Mix Variable
Eldo-Mix
Micro-Mix
Eldo-Mix on huuhteluaine
vapaa annostelujärjestelmä
matala- ja keskiviskoosisille,
ja jopa korkea viskoosisille
tiksotrooppisille aineille kuten
polyuretaaneille, silikoneille, epoksihartseille ja
liimoille. Sitä voidaan
käyttää esim. elektroniikka-komponenttien valuun,
liimaukseen ja pinnoitukseen.
Micro-Mix E on kahden komponentin annostelujärjestelmä. Se
siirtää ja mittaa tarkasti sekä
sekoittaa tasaisesti. Tarkoitettu matala- ja keskiviskoosisille aineille kuten epoksit,
polyuretaanit ja silikonit.
Micro-Mix E on ideaalinen,
kun työstetään pieniä määriä
kerralla. Laitetta ohjataan paineilmakäyttöisen venttiiliyksikön avulla.
Micro-Mix S
Silco-Mix
Micro-Mix S on kahden komponentin annostelujärjestelmä.
Ilman sekoittaja-huuhtelua
toimiva järjestelmä siirtää ja
mittaa tarkasti sekä sekoittaa tasaisesti. Tarkoitettu
matala- ja keskiviskoosisille
aineille kuten epoksit, polyuretaanit ja silikonit.
Silco-Mix kehitettiin erityisesti työstämään nestemäisiä silikoneja käyttäen LIM
(liquid injection muolding)
prosessointia määrätyssä 1:1
suhteessa. SILCO-MIX:iä käytettäessä prosessoitava aine
pumpataan alkuperäisastioista,
mitataan, sekoitetaan ja syötetään ruiskupuristuskoneen
muottiin. 2,000,000 mPa s viskoosisia aineita voidaan käsitellä.
MICRO-MIX S on ideaalinen, kun työstetään pieniä
määriä kerralla. MICRO-MIX S:n logiikkaohjausyksikkö mahdollistaa sen helpon yhdistämisen täysin
automaattisiin tuotantolinjoihin.
96
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Vario-Mix
Visco-Mix
Vario-Mix annosteluyksikkö esim.
2-komponentti polyuretaanihartseille ja -liimoille, epokseille ja silikoneille. Se vastaa erinomaisesti
loppukäyttäjän vaatimuksiin niin
materiaalin, kun sovellustenkin
osalta. Se on saatavilla useina
eri malleina. Kuvassa kotelo
versio, jonka sisään ilmanpuhallin puhaltaa lämmitettyä ilmaa. Komponenttien,
kuten välisäiliöiden ja letkujen,
lämmitys tapahtuu digitaalisilla lämpötilansäätimillä. Syöttö- ja tarkastustoimintoja valvotaan
PLC-ohjausyksiköllä.
Visco-Mix on annosteluyksikkö erityisesti niille liimoille ja massoille, missä
toinen tai molemmat komponentit ovat
täysin tiksotrooppisia ja siten siirtää,
sekoittaa ja annostelee suoraan aineenvalmistajan alkuperäisastioista.
Saatavana myös hydraulikäyttöisenä Visco-Mix H
SEKOITUSYKSIKÖT
Dynastaattiset sekoitusyksiköt
Dynastaattisia sekoitusyksiköitä käytetään vaikeasti sekoitettavien materiaalien kanssa. Esimerkiksi komponenttien, joiden viskositeetti vaihtelee paljon. Dynastaattisessa
sekoitusyksikössä yhdistyvät annosteluventtiili ja moottori.
Sekoitusyksikkö on mekaanisesti yhdistettynä muoviputkessa oleviin sekoituselementteihin ja pyörittää niitä.
Moottori on joko paineilmalla tai sähköllä toimiva.
Dynaamiset sekoitusyksiköt
Dynaamiset sekoitusyksiköt on tarkoitettu aineille, joiden
reaktioaika on erittäin lyhyt ja joiden viskositeetti ja/tai
sekoitussuhde vaihtelee paljon. Sekoituskammiossa oleva
sekoitusroottori sekoittaa komponentit tasaisesti lyhyessä
ajassa. Sekoittaja kärkeä voidaan käsitellä, joko viilennettynä tai lämmitettynä. Sekoittajan moottori on joko paineilmalla tai sähköllä toimiva.
Staattiset sekoitusyksiköt
Sekoittajan materiaali: muovi (kertakäyttöön) tai teräs.
Tarkoitettu tasalaatuiseen kaksikomponenttisten aineiden
sekoitukseen.
Annostelu- ja liimaustekniikka
9
779
Kylmäliimalaitteet
KYLMÄLIIMAPÄÄT
ECXNS - sarja
Sähkökäyttöisiä, erittäin korkeita kytkentätaajuuksia käyttäviä liimaventtiilejä.
Sopivat matalaviskoosisten (alle 500 mPa s) dispersioliimojen levitykseen korkeintaan 6 bar`in paineella.
ECXM - sarja
Sähkömagneettisia liimapäitä nopeaan pistemäiseen tai vanaliimaukseen suurilla laitenopeuksilla. Toimivat jopa 25 bar`in liimapaineilla; liiman viskositeetti
voi olla jopa 2500 mPa s.
ACX 100 - sarja
Levitykseen suurilla järjestelmäpaineilla matala- ja keskiviskoosisilla liimoilla.
Tarkkaan piste- ja vanaliimaukseen pakkauksessa, painokoneissa ja kartonginkäsittelyssä.
Liimapäät, CTE - sarja
Täyssähköiset CTE-monivana - liimauspäät on tarkoitettu aaltopahvilaatikoiden läppien liimaamiseen. Liima voidaan levittää eri levyisinä vanoina läpän
leveydestä riippuen. Ne voidaan asentaa jopa 90° kulmaan, joten liimavanojen
etäisyyttä voidaan muuttaa. Venttiileitä voidaan sulkea niin, että voidaan levittää
vain yksi liimavana.
ECXM-WT - sarja
Sähkömagneettisia liimapäitä nopeaan pistemäiseen - tai vanaliimaukseen
suurilla laitenopeuksilla. Sopivat keskiviskoosisille dispersioliimoille. Varustettu
tarkoilla karkaistuilla suuttimilla kontaktilevitystä varten. Käytetään pääasiassa
painoalan liimaus- ja pehmitinjärjestelmissä (Webtack-järjestelmä).
KYLMÄLIIMAN SYÖTTÖTEKNIIKKA
Mäntäpumppu, sarja CXT
Matala- ja keskiviskoosisten kylmäliimojen siirtämiseen. Sopivat dispersioliimojen pumppaukseen. Saatavana on kolme erityyppistä pumppua.
Kaksoiskalvopumppu, sarja CXMP
Käytetään suurille liimamäärille keski syöttöpaineilla.
Kaksitoiminen kalvopumppu CXMPS
Matala ja keskiviskoottisille kylmäliimoille, myös lateksia sisältäville aineille.
Paineastiat DT 5, DT 10
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja paineastioita käytetään matalaviskoosisten kylmäliimojen käsittelyyn. Ne sopivat erityisen hyvin dispersioliimoille
ja liuotinpitoisille liimoille, joiden viskositeetti alle 5000 mPas.
Liimapaineen säädin
Jos eri linjanopeuksilla tarvitaan vakiona pysyvä liimamäärä, liiman painetta
pitää säätää nopeuden mukaan.
98
Hammaspyöräpumput
1K-PUR-liiman levityksen tapaisessa käytössä, jossa tarvitaan tarkkaa
annostelua, voidaan käyttää myös
hammaspyöräpumppuja.
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
S u l at e l i i m a l a i t t e e t
PIENET SÄILIÖSULATTAJAT
Robatech Concept A
Robatech Concept B
Robatech Concept C
Concept-sarjan monipuolisin yleiskone kaikille kestomuovipohjaisille
sulateliimoille ja kaikkiin vaativimpiin
sovelluksiin. Suurin laitevalikoima,
laajimmat varustevaihtoehdot ja
monipuolisimmat lisävarusteoptiot.
Saatavana myös yhdellä tai kahdella
hammaspyöräpumpulla.
Concept-sarjan luottolaite pakkaajille ja laiterakentajille kun käytetään
kestomuovipohjaisia sulateliimoja.
Sen parhaat edut ovat kompakti koko,
selkeä käyttöliittymä, monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja helppo kytkettävyys erityyppisiin tuotantolinjoihin.
Concept-sarjan edullisin vaihtoehto
kostomuovipohjaisten sulateliimojen
liimaamiseen. Sopii myös helpoksi
peruslaitteeksi pakkaajille ja linjanrakentajille. Saatavana 5 litran säiliöllä
ja maks. 2:lla letkuliitännällä ja liimapistoolilla.
Jumbo
Premelt
MultiMelt
Sopiva kaikkiin sovelluksiin, jossa
vaaditaan korkeaa sulatus tehoa. Annostelu hammaspumpuilla. Tarkkoihin
liimaus sovelluksiin.
Säiliökoot 55, 80 ja 160 litraa
Esisulatukseen ja liimasäiliöiden
automaattiseen täyttöön kestomuovipohjainen liimoille, jotka ovat rakeina
tai tyynyinä.
Säiliökoot 80l ja 160l.
Soveltuu teollisuusliimaukseen, telaliimoitin sovelluksiin ja täyttöihin sekä
sovelluksiin, joissa liimaaa vaihdetaan
usein. Tankki suunniteltu yhtenäiseen
ja tasaiseen sulatukseen.
Soveltuu 20:n kg liimapatruunoille
ilman suojakerrosta
SUURET SÄILIÖSULATTAJAT
Annostelu- ja liimaustekniikka
99
S u l at e l i i m a l a i t t e e t
PUR SULATELIIMALAITTEET
RobaPur 4 MOD
RobaPur 20 MOD
RobaPress
Soveltuu 2:n ja 3:n kilon patruunoille
suojakerroksen kanssa. Kirkkaat PE,
PET, PP kotelot (pakkausteollisuus),
reunalistoitus (puusepänteollisuus) ja
kokoonpanosovellukset.
Erinomainen herkille liimoille. Soveltuu 20:n kg liimapatruunalle, suojakerroksen kanssa tai ilman. Myös
pienten annosten sulatus. Helppo
puhdistus pinnoitetusta tankista.
Telaliimoittimien allastäyttö painokoneissa, reunalistakoneissa, laminointi- koneissa ja muissa liimottimissa.
Laite käsittelee liimaa ilman ilmaan
pääseviä haitallisi kaasuja. Soveltuu
2:n ja 3:n kilon patruunoille suojakerroksen kanssa
Robamelt RMC20, RMC50 ja
RMD200
Robamelt RMD200
TYNNYRISULATTAJAT
”Robamelt”-astiasulattajat sulattavat
kestomuovipohjaiset sulateliimat,
PUR-sulateliimat ja tiivistysmassat ja
pumppaavat ne tynnyristä.
Pumpattu materiaali levitetään
leveänä tai vanana suoraan tuotteen
pinnalle tai sitä käytetään muiden
laitteiden esisulattajana.
• Kolme kokoa: 20, 50 ja 200 litran
tynnyreille
• FEP-pinnoite sulatusmännässä ja
pumppulohkossa
• Hammaspyörä-, mäntä- tai
ekstruuderipumput monille eri
viskositeeteille
• Automaattinen ilmausventtiili
• järjestelmät voidaan yhdistää
tandemjärjestelmiksi
100
100
• Esisulatukseen tai muiden
laitteiden täyttöön
• Kiinteä pumpun kierrosluku.
Syöttömäärä säädetään
kytkentäaikaa muuttamalla
• Robamelt RMD200 on järjestelmä,
jonka hinta/suorituskyky-suhde on
erityisen edullinen
• uuden sukupolven astiasulattaja,
jossa 50% vähemmän
jäännösliimaa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
S u l at e l i i m a l a i t t e e t
PISTELIIMAPÄÄT
SX
SX™ Diamond
AX100
AX300
• Pieni koko - ihanteellisia
siellä, missä tilaa on
käytettävissä vähän
• Nopea kytkentä suuremmat laitenopeudet
• Hyvät
katkaisuominaisuudet
- ei jälkipisaroita eikä
rihmoja
• Integroitu suodatin - ei
suutintukoksia
• Kaksitoimiset
ruiskutuselementit
• Pitkä käyttöikä
• ”cool-touch” Surface
- Pienempi energian
kulutus
• Optimaalinen
käyttöturvallisuus
• Vähäisempi
energiankulutus jopa
60% !
• Tuloksena on merkittävä
kustannussäästö
• Kestävä ja varmatoiminen
• Tarkka ja luotettava
• Ei jälkipisaroita eikä
rihmaantumista
• Hyväksi todettu
modulaarinen rakenne
• Tarkka lämpötilan säätö
• Keskisuurille ja suurille
määrille
• Kestimuovipohjauset
sulateliimat, PURsulateliimat,
tiivistysmassat, butyyli
• Suuttimien koot 1 - 3,5
mm
• Parannetut
katkaisuominaisuudet
lisäilmasuuttimella
(lisävaruste)
TASOLIIMAPÄÄT
FKS
FK-IT
• Jatkuvaan tai
jaksottaiseen
tasolevitykseen
• Termoplastisille
liimoille,
PSA-liimoille,
reaktiivisille PURliimoille
• Leveydet 15 ...
1000 mm (FKS15 ...
FKS1000)
• Jaksoittainen*
levitys tarkalla
katkaisulla; suuret
nopeudet ja nopeat
kytkennät
• Erinomaiset katkaisuominaisuudet
• Levitysleveys 80
mm:in saakka
Annostelu- ja liimaustekniikka
FKW60
(reunanliimaus)
FPW60-levityspäät
korvaavat perinteiset
liimarullat reunanliimauskoneissa.
Ne mahdollistavat
kuumaliimojen ja
PUR-liimojen tarkan,
hellävaraisen ja hallitun levityksen levyille,
joiden paksuus on 5
- 60 mm.
FK-SX (pinnoitus)
FKV 200 ... 2600
• Katkeavaan
tai jatkuvaan
pinnoitukseen
• Sulateliimoille,
PSA (tarra)liimoille
ja PUR-liimoille
• leveys 5…50 mm
(FK-SX 1 tai FK-SX
2)
FKV-päät sopivat
ihanteellisesti erilaisten materiaalien
kuten paperin, muovi- ja metallifolioiden,
vaahtomaisten tai
solumaisten materiaalien, tekstiilien,
kankaiden jne. jatkuvaan pinnoitukseen
ja laminointiin
101
01
S u l at e l i i m a l a i t t e e t
OHJAUSYKSIKÖT
AS 30, 50 ja 60
RobaVis™
• AS 30 on max neljän
liimapään ohjausyksikkö
perustuen etäisyyteen
ennalta määriteltyyn 24
V ohjausjännitteeseen
ilman herätejännitettä.
• AS 50 on etäisyyteen
perustuva max neljän
liimapään ohjausyksikkö
ohjelmoitavalla lähtöja herätejännitteellä
muuttuville nopeuksille.
• AS 60 on modulaarinen
ja laajennettava
ohjausyksikkö sulate- ja
kylmäliiman tarkkaan
levitykseen kaikilla
nopeuksilla; liimauspäitä
ja valokennoja voi olla yli
200.
Graafinen, käyttäjäystävällinen ja visuaalinen kosketusnäyttö liimasovelluksiin
seuraavilla ominaisuuksilla:
• Käyttäjä voi konfiguroida
itselleen sopivan näytön
käyttöparametreilla
• Kuvat eri tuotteista on
helppo tuoda näyttöön
• Helppo ja ymmärrettävä
käyttöliityntä
• Seuraava työ voidaan
valmistella etukäteen
• Selkeästi esitetty
toimintatila (esim
liimasuutin 3 ei käytössä)
• Kosketusnäyttö voidaan
vaihtaa vanhan paneelin
tilalle
• USB portti datan siirtoon
PROFIBUS-DP
CAN-Bus
RobaPAR
Valinnainen PROFIBUS-DP
on avoin väyläjärjestelmä.
Se on avoin väyläjärjestelmä, jonka kautta sulateliimalaitteet ja myös
ohjausyksiköt voivat kommunikoida uudenaikaisten
PLC-ohjainten kautta, ja
sen avulla voidaan rakentaa
tietoliikenneverkko.
Sulateliimalaitteiden uusin
sukupolvi kommunikoi
CAN-väylän kautta valinnaisen EXT2-kortin avulla.
Sen ansiosta laitteet voivat
kommunikoida uudenaikaisten PLC-ohjainten
kautta, ja sen avulla voidaan rakentaa tietoliikenneverkko.
RobaPAR on PC-ohjelma,
jonka avulla kaikki Robatech-sulateliimalaitteiden
ja -ohjausyksiköiden tiedot
ovat luettavissa tietokoneen
näytöltä. Tiedot luetaan
RS232- tai Ethernet-liitännän kautta laitteesta, minkä
jälkeen niitä voi käsitellä
tietokoneella.
AS-IK10
AS-IK40/8
• AS-IK10 on yksinkertainen, aikaan perustuva
liimapäiden ohjausyksikkö vakio laitenopeuksille.
• Ohjausyksikkö voidaan
liittää uusimpiin Concept-sarjan sulateliimalaitteisiin.
• Ohjausyksikkö on integroitu suoraan päälevylle,
ja se ohjaa kahta levityspäätä ja siinä on yksi
liipaisutulo.
AS-IK40/8 on tehokas
etäisyyteen perustuva
ohjausyksikkö kaikille
sulateliimalaitteille, joissa
on ICS-elektroniikka, myös
muuttuvanopeuksiseen
käyttöön. Helposti asennettava lisäkortti mahdollistaa
jopa kahdeksan liimauspään ohjauksen kahdella
liipaisutulolla ja yhdellä
suuren resoluution impulssilaskurilla. Sillä voidaan
ohjelmoida erilaisia levitysmalleja, jotka voidaan valita
manuaalisesti tai SPS:llä.
KOMMUNIKOINTI & VALVONTA
ICS-ohjausjärjestelmien ja
AS-ohjausyksiköiden uusi
sukupolvi tukee laajaa valikoimaa liitäntöjä (rajapintoja). Erilaiset tulot ja lähdöt
helpottavat integrointia
isäntäkoneen ohjaukseen
ja kommunikointia sen
kanssa, ja vapauttavat sen
suorittamasta tapauskohtaisia tehtäviä. Käyttö on
helppoa ja enimmäkseen
kielestä riippumatonta.
102
102
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
S u l at e l i i m a l a i t t e e t
KÄSIPISTOOLIT
ErgoStar™
HP ST
HP 10
HP 02
• Soveltuu EVA-, PUR- ja
PSA-liimoille ja tiivistysaineille, vana, spiraali ja
sprayannosteluihin
• Viskositeetti alueilla
100…20.000 mPas.
• Ainutlaatuinen, ergonominen työskentely
(patent pending).
• Sopivat useimpien
kestomuovipohjaisten
sulateliimojen kuten
EVA-sulateliimojen,
PUR-sulateliimojen, tarrasulateliimojen, tiivistemassojen, polyamidien
jne. levitykseen, joiden
viskositeetti on 100 ...
250 000 mPas.
• EVA-, tarra-, polyamidibutyyli- ja tiivistsulateliimoille
• HP-10K ja HP-10K/SP
(spray) on suunniteltu
PUR-sulateliimoille
patruunasta.
• HP-10G ja HP-10G/SP
on suunniteltu hotmelt
rakeille.
• Sopivat manuaaliseen
vana-, piste- ja
sprayliimaukseen
useimmilla sulateliimoilla.
• Korkea tuottavuus
• Helppokäyttöinen
Annostelu- ja liimaustekniikka
103
3
01
prosessitekniikka
KÄYTTÖSUOSITUSTAULUKKO
Käyttösuositustaulukko palvelee suuntaa antavana ohjeena ei
takuuna materiaali-ja tiivistevalinnoissa. Käyttösuositustaulukkoa
tehtäessä on käytetty hyväksi erilaisissa laboratoriotesteissä saatuja tuloksia sekä standardia ISO TC 138/W63.
Pyydämme ottamaan yhteyttä, jos käyttösuositusta ei löydy tästä
taulukosta, tai mikäli kyseessä on kahden tai useamman väliaineen
yhtäaikainen vaikutus. Laimealla liuoksella tarkoitetaan tässä 10 %
väkevyyttä.
PUTKISTOSYSTEEMIN MATERIAALIVALINTA
Putkiston suunnittelulle ja materiaalivalinnoille asetetaan useita
erilaisia vaatimuksia, Materiaalivalinnat täytyy tehdä tapauskohtaisesti kuitenkin seuraavat tekijät tulee huomioida:
Väliaine
•
•
•
•
väkevyys vaikeimmassa käyttötilanteessa
lämpötila, lämpötilan vaihtelut
tiheys
puhtaus (kiintoaineet)
Paine
• maksimi käyttöpaine
Paineen ja lämpötilan yhteisvaikutus
Ympäristön vaikutus
• ulkoinen korroosio
Asennus
• kannakointi, liitokset
Putkiston osien valinta
Kokonaishinta
104
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
PUTKISTOSYSTEEMIN MATERIAALIVALINTATAULUKKO
Materiaali
Lyhenne
Yleinen kemiallinen kestävyys
Käyttölämpötila Virtaava.
Vaaraton
väliaine
Ilman paineen
tai tyhjön vaikutusta. Virtaava väliaine
syövyttävä
Muovit Polyvinyylikloridi,kova
PVC
Kestää useimpia happoja, emäksiä,suolaliuoksia ja orgaanisia
vesiliuoksia.Ei kestä aromaattisia tai kloorattuja hiilivetyjä
0 - +60°C
0 - +40°C
Kloorattu polyvinyylikloridi
PVC-C
Ks. PVC
0 - +100°C
0 - +80°C
Akryylinitriili, Butadieeni,
Styreeni
ABS
Hyvä laimeilla hapoilla ja emäksillä
-40 - +70°C
0 - +70°C
Polyamidi (Nylon)
PA
Kestää öljyjä,rasvoja,vahaa,moottoripolttoaineita laimeita emäksiä ja aromaattisia hiilivetyjä
0 - +90°C
0 - +40°C
Trogamidi T
PA
Ks. polyamidi. Kestää myös laimeita mineraalihappoja. Ei kestä
ketoneja,kloorattuja hiilivetyjä ja fenoolia
0 - +70°C
0 - +60°C
Polyeteeni
PE
Kestää happojen vesipitoisia liuoksia,emäksiä, suoloja sekä
lukuisia orgaanisia liottimia. Ei suositella väkeville hapettaville
hapoille
0 - +70°C
0 - +60°C
Polypropeeni
PP
Samantyyppinenkestävyys kuin polyeteenillä, mutta voidaan käyttää korkeimmissa lämpötiloissa
-20 - +80°C
0 - +70°C
Polysulfoni
PSO
Kestää orgaanisia happoja, emäksiä suolaliuoksia, alkoholia ja
hiilivetyä
0 - +100°C
0 - +60°C
Polytetrafluorieteeni (Teflon)
PTFE
Kestää lähes kaikkia kemikaaleja. Ei kestä sulia alkalimetalleja
-30 - +200°C
0 - +100°C
Polyvinyylideenifluoridi
PVDF
Vrt PTFE fluoriatomin merkittävä osuus molekyyliketjussa syynä
hyvään kemikaalien kestävyyteen
-10 - +140°C
-10 - +140°C
1.4308
Ks.kestävyystaulukko
-20 - +400°C
-20 - +150°C
1.4410
Ks.kestävyystaulukko
-20 - +400°C
-20 - +150°C
-20 - +150°C
Metallit
Ruostumaton teräs
1.4571
Ks.kestävyystaulukko
-20 - +400°C
Valurauta
GG25
Vain neutraalit väliaineet
-20 - +180°C
Pallografiittivalurauta
GGG.40.3
Vain neutraalit väliaineet
-20 - +400°C
Teräs
GS-C, C22
Vain neutraalit väliaineet
-20 - +400°C
Kumioitu valurauta
Kestää happoja ja emäksiä kestävyys riippuu valitusta kumimateriaalista
-20 - +110°C
-20 - +80°C
PTFE-vuorattu valurauta
Ks. PTFE
-20 - +150°C
-20 - +150°C
PFA-vuorattu pallografiittivalurauta
Ks. PFA
-20 - +150°C
-20 - +150°C
PP-vuottu pallografiittivalurauta
Ks. PP
0 - +90°C
0 - +90°C
Materiaali
Lyhenne
Tiiviste ja kalvomateriaalit
Käyttölämpötila
Virtaava. Vaaraton
väliaine
Ilman paineen tai
tyhjön vaikutusta.
Virtaava väliaine
syövyttävä
Luonnonkumi
N
Ei sovi öljyille eikä hapettaville väliaineille, hyvä kulutuskestävyys
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Eteenipropeenikumi
EPDM
Erityisen sopiva syövyttäville kemikaaleille. Ei sovi öljyille
eikä rasvoille
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Eteenipropeenikumi
EPM
Erityisen sopiva syövyttäville kemikaaleille. Ei sovi öljyille
eikä rasvoille
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Fluorikumi (Viton)
FPM
Elastomeereista paras kemiallinen kestävyys, ei sovellu
vesihöyrylle
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Polytetrafluorieteeni (Teflon)
PTFE
Katso muovit PTFE
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Nitriili (Perbunan N)
NBR
Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä. Ei sovellu hapettaville
väliaineille
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Kloropreeni
CR
Kemialliset ominaisuudet PVC:n tyyppiset kestää hyvin
otsonia ja useita
0- + 60°C
0-+ 40 °C
Käyttösuositustaulukko
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
105
5
01
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
FPM = Viton
+
Messinki
+
SIS 2343
0
SIS 2333
PTFE = Teflon
AI2O3
Alumiinioksidi
CSM = Hypalon
AI CI3
EPDM
Laimea
Alumiinikloridi, kostea
NR = Luonnonkumi
Alumiinifluoridi
GGG 40.3
PVDF
PTFE, PFA, FEP
PE = Polyeteeni
+
GG 25
KAAVA
Alkoholi (liuotin)
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
AINE
PSO = Polysulfoni
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PA = Polyamidi
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
0
+
0
+
+
+
60
0
0
0
+
+
+
+
80
-
0
-
0
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
0
+
100
-
0
-
-
+
+
0
-
-
-
-
+
+
+
+
0
+
Teknisesti
20
+
+
+
+
+
+
puhdas
40
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
Laimea
Kylläinen
0
120
Alumiinisuola
Laimea
AI2(SO4)3
Alumiinisulfaatti, kostea
Laimea
Kylläinen
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
0
+
+
+
+
0
+
+
80
+
100
AI2(SO4)3.K2SO4.24H2O
Aluna, kostea
0
Laimea
40
60
0
+
+
Kylläinen
60
+
+
+
Aminohappo
+
Teknisesti
Ammoniumnitraatti, kostea
NH4NO3
NH4F
NH4H2PO4
Ammoniumhydroksidi
Ammoniumkarbonaatti
106
106
-
+
+
-
-
+
+
0
+
+
-
+
0
0
-
+
+
0
+
+
-
-
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
0
-
+
0
+
+
-
-
-
+
+
+
+
0
-
-
-
+
0
-
-
-
+
+
+
+
0
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
+
0
0
+
0
60
+
+
+
0
+
+
+
0
-
+
+
Laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
0
+
+
-
n. 20%
80
0
100
0
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kaikki
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Laimea
(NH4)CO3
+
+
+
Laimea
Ammoniumfosfaatti, kostea
+
+
80
60
Ammoniumfosfaatti
+
+
puhdas
Kylläinen
Ammoniumkloridi, kostea
+
+
+
100
40
Ammoniakkikaasu
+
+
Kaikki
60
0
+
+
+
0
0
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
KAAVA
Ammoniumkloridi
NH4Cl
40
+
+
+
60
+
+
+
100
-
0
-
40
+
+
+
+
60
0
+
+
+
80
Ammoniumkloridi, kostea
NH4Cl
Laimea
Kylläinen
Ammoniumpersulfaatti
Ammoniumsulfaatti, kostea
(NH4)2SO4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
-
-
0
-
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
Ammoniumtiosulfaatti
(NH4)2S2O2
CH3-CHO
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
-
0
+
+
0
+
0
-
+
+
+
+
+
100
-
0
-
-
+
0
0
0
0
-
+
0
+
24 %
22
0
+
-
+
+
0
60
+
+
+
40 %
60
+
+
+
Laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
0
+
0
+
60
+
+
0
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
0
+
80
-
+
-
0
+
+
+
-
+
-
-
+
+
+
+
0
+
+
0
-
+
-
-
+
+
+
+
0
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
0
+
+
+
60
0
+
+
+
+
-
+
+
+
100
-
-
-
+
+
60
+
+
+
+
+
100
-
-
-
+
60 %
40
+
90 %
20
+
+
+
+
60
+
+
+
+
20
+
+
+
+
40
0
Laimea
Antimonikloridi
Asetaldehydi
-
+
Kylläinen
Antimonikloridi, kostea
+
60
+
100
(NH4)2S
CR = Neopreeni
+
+
NBR = Perbunan
+
+
PTFE = Teflon
+
+
CSM = Hypalon
+
-
EPDM
-
-
FPM = Viton
-
+
Messinki
+
0
80
Kylläinen
Ammoniumsulfidi, kostea
NR = Luonnonkumi
0
+
SIS 2343
+
+
SIS 2333
+
+
GGG 40.3
+
+
GG 25
+
+
GG-kovakumioitu
+
+
PVDF
PE = Polyeteeni
Lämmin
kylläinen
PTFE, PFA, FEP
AINE
TIIVISTEET
PSO = Polysulfoni
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PA = Polyamidi
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
10 %
60
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0
+
-
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
80
+
+
+
100
0
+
0
+
+
+
120
40 %
20
0
+
+
40
0
+
+
60
-
+
0
+
CH3-CHO
Teknisesti
puhdas
Käyttösuositustaulukko
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
0
100
-
+
+
+
20
0
40
=
60
-
100
Kaikki
+
+
+
+
-
0
-
0
-
80
-
+
20
-
+
+
0
+
+
+
-
+
120
CH3COCH3
+
+
0
80
Asetooni
+
+
80
120
Asetaldehydi
+
+
-
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
0
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
-
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
-
+
-
+
-
+
-
-
+
-
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
107
7
01
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
PTFE = Teflon
+
CSM = Hypalon
+
Messinki
GGG 40.3
GG 25
GG-kovakumioitu
PVDF
+
EPDM
+
PTFE, PFA, FEP
+
PE = Polyeteeni
+
FPM = Viton
20
NR = Luonnonkumi
Teknisesti
puhdas
SIS 2343
C2H2
TIIVISTEET
SIS 2333
KAAVA
Asetyleeni
PVC
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PP = Polypropeeni
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PSO = Polysulfoni
MATERIAALI
PA = Polyamidi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
Bariumhydroksidi, kostea
Ba (OH)28H2O
Kaikki
60
+
+
Bariumkloridi
BaCl2
Laimea
40
+
+
25 %
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
-
-
+
+
+
+
Laimea
Kaikki
60
+
+
Bensiini
Kauppalaatu
20
+
0
+
+
+
+
40
+
0
+
+
+
+
+
60
+
-
+
+
+
+
+
Bensiini-Alkoholi
100
+
+
+
+
+
+
+
C6H5.COOH
-
+
-
0
+
+
+
0
+
+
-
0
-
-
+
+
+
-
+
+
60
-
-
+
+
+
+
+
+
+
C6H6
-
+
-
+
Kaikki
20
+
+
-
+
+
+
+
40
+
+
-
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
0
-
+
-
20
-
+
20
Teknisesti
+
+
5:3:2
100
Bentseeni
+
+
40
100
Bentsoihappo, kostea
0
20
80
Bensiini-Bentseeni-Sprii
+
+
120
3:1
Bensiini-Bentseeni
-
+
+
Bariumsuola, kostea
0
+
-
Bariumsulfidi
80
+
+
0
+
+
-
+
+
-
-
0
-
+
0
-
+
-
+
+
0
+
+
0
+
+
-
+
-
+
+
-
-
+
0
-
+
+
+
0
+
+
-
puhdas
Boorihappo
H3BO3
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
+
40
+
+
+
+
60
0
80
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
+
+
120
Vedellä
liuoitettu
n 10%
20
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
-
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
80
+
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
120
108
108
Bromi, nestemäinen
Br2
Butadieeni
H2C=C2H4CH2
Teknisesti
puhdas
20
-
-
50 %
60
+
+
Teknisesti
puhdas
60
+
+
-
+
-
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
-
-
-
-
+
-
+
+
-
-
0
0
+
-
+
0
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
-
Butanoli
Butyyli glykooli
Väkevyys
C4H8OH
OH-CH2-CH=
Dextrin, kostea
(C6H10O5)n
Dibytyyli eetteri
+
+
+
+
-
0
+
+
+
Ca. 100%
20
+
+
+
40
+
+
+
C4H9OC4H9
Teknisesti
puhdas
Dietyleeniglykodi
Diglykoolihappo
60
0
+
20
+
+
40
+
60
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
80
+
100
+
120
+
20
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
-
+
60
-
0
0
20
+
0
+
+
60
-
-
+
0
0
+
+
+
0
20
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
+
+
20
-
+
0
+
+
60
0
+
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
0
0
-
+
+
+
+
+
-
0
+
-
-
+
-
-
+
0
+
+
-
-
-
0
0
+
-
-
-
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
60
30 %
+
+
+
C6H4(COO6H13)2
Teknisesti
puhdas
60
-
0
0
+
0
+
-
-
+
Diklooribentseeni
C6H4Cl2
Kylmä
kylläinen
20
-
0
0
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
20
0
+
-
-
+
Teknisesti
puhdas
60
0
+
Teknisesti
puhdas
60
-
0
0
+
n. 30%
50
+
+
-
+
0
+
+
+
+
35 %
50
+
-
-
0
0
+
+
+
40 %
70
-
-
-
-
-
+
90
-
-
-
-
-
+
48 %
80
-
-
-
-
-
+
70 %
20
+
-
0
-
+
98 %
20
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
Dikloorietyleeni
CH3-NH-CH3
Dimetyylieetteri
CH3-O-CH3
Diometyyliftalaatti
C6H4(COOC8H12)2
Eetteri
Erikoisliima, PVC
-
+
+
+
-
Käyttösuositustaulukko
+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
-
+
0
0
+
0
0
+
0
0
0
+
-
0
-
+
-
-
0
-
+
-
-
0
-
+
-
0
-
0
+
-
0
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
-
-
+
-
-
+
+
-
+
0
60
Esteri (liuotin)
+
+
+
20
-
+
+
0
+
+
+
+
Dihexlftalaatti
Dimetyyliamiini, neste
0
+
+
Kylläinen
Dikloorieteeni
+
+
+
-
60
100 %
COOH-CH2-O-CH2-COOH
+
0
Teknisesti
puhdas
Dietyylieetteri
+
20
20
Dieselöljy
+
60
Kylläinen
18 %
C6H4(COOC4H9)2
0
+
Ca. 100%
Diasetoni alkoholi
Dibytyyli ftalaatti
+
Ca. 10%
Teknisesti
puhdas
CH-CH2-OH
0
CR = Neopreeni
+
NBR = Perbunan
+
+
PTFE = Teflon
+
-
CSM = Hypalon
0
+
EPDM
+
+
FPM = Viton
+
20
Messinki
+
Ca. 10%
NR = Luonnonkumi
PVDF
20
C4H8(OH)2
SIS 2343
PTFE, PFA, FEP
50 %
Butadieeni, kostea
SIS 2333
PE = Polyeteeni
C4H10
GGG 40.3
PA = Polyamidi
KAAVA
Butaani, kaasu
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PSO = Polysulfoni
PP = Polypropeeni
AINE
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG 25
MATERIAALI
GG-kovakumioitu
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
-
+
-
-
-
-
109
9
01
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
Etanoli
CH3-CH2-OH
10 %
+
-
+
CR = Neopreeni
PTFE = Teflon
-
NBR = Perbunan
CSM = Hypalon
+
EPDM
Messinki
SIS 2343
SIS 2333
GGG 40.3
GG 25
-
20
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
80
+
+
+
0
+
-
100
+
120
50 %
GG-kovakumioitu
PVDF
PTFE, PFA, FEP
PE = Polyeteeni
+
FPM = Viton
KAAVA
Etaani
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
AINE
PSO = Polysulfoni
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PA = Polyamidi
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
40
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
80
+
+
0
+
-
+
0
+
100
+
+
+
60
+
+
120
Etanoli
CH3-CH2-OH
Teknisesti
puhdas
Etikkahappo, kostea
110
110
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
40
+
+
-
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
60
0
+
-
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
80
-
+
+
+
0
+
-
+
0
+
100
-
+
120
-
40
+
+
Kauppalaatu
50
+
+
60
0
+
100
-
-
5%
20
+
+
40
+
+
60
0
Etikka
Etikka (viinietikka)
20
-
-
+
-
-
+
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
0
+
+
0
-
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
0
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
+
+
+
+
0
-
+
80
+
+
+
+
100
+
+
+
+
120
25 %
+
+
+
+
+
0
+
+
-
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
20
+
+
-
+
40
+
+
+
60
0
+
+
120
50 %
Messinki
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
-
GG 25
CSM = Hypalon
0
EPDM
+
60
FPM = Viton
40
NR = Luonnonkumi
+
PVDF
+
PTFE, PFA, FEP
20
PE = Polyeteeni
10 %
PA = Polyamidi
KAAVA
Etikkahappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
MATERIAALI
PSO = Polysulfoni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
0
+
0
0
+
+
+
+
+
0
+
0
+
0
+
20
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
60
-
-
+
0
0
+
-
0
-
-
-
-
+
+
+
+
80
+
0
+
100
+
0
+
120
60 %
20
+
+
+
+
+
40
0
+
+
+
+
+
+
60
-
-
H2C-COOH
80 %
-
-
+
+
+
+
+
80
+
+
+
100
+
0
+
120
Etikkahappo
-
0
20
+
+
40
0
+
-
+
+
-
+
+
+
+
-
-
-
+
+
60
+
+
+
80
+
0
+
100
-
+
+
+
+
-
+
+
60
+
0
80
+
+
100
+
+
120
95 %
20
+
+
40
0
+
-
+
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
0
+
120
CH3-COOH
Teknisesti
puhdas
20
0
+
+
-
+
+
40
-
+
0
-
+
+
+
60
-
0
0
-
+
0
+
+
0
+
80
0
100
-
-
-
0
-
0
+
+
+
120
Etikkahappoabhydridi
(CH2CO)2O
Teknisesti
puhdas
80
-
-
-
-
+
+
-
0
-
-
-
-
+
Etikkahappoanhydridi
(CH3CO)2O
Teknisesti
puhdas
20
-
+
0
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
40
-
+
0
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
60
-
0
0
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
Käyttösuositustaulukko
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
-
+
+
111
11
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
MATERIAALI
EPDM
FPM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
80
+
+
-
+
+
+
+
0
-
100
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
-
-
0
+
40
+
60
+
Messinki
NR = Luonnonkumi
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
+
+
GG 25
+
+
GG-kovakumioitu
PVDF
-
20
PSO = Polysulfoni
PTFE, PFA, FEP
Teknisesti
puhdas
PE = Polyeteeni
O(OH2-CH2-OH)2
PP = Polypropeeni
KAAVA
Etyleeniglukooli
PVC
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PA = Polyamidi
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
120
Etyyliasetaatti
CH3CO-OC2H5
Etyylialkoholi, puhdas,
Teknisesti
puhdas
Kaikki
denaturoitu
20
-
+
60
-
0
+
20
+
+
-
+
20
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Etyylialkoholi, kostea
CH3-CH2-OH
Kaikki
20
+
+
-
+
+
+
+
+
Etyylialkoholi, kostea
Sprii
96 %
60
0
+
-
0
+
+
+
+
96 %
80
-
+
-
-
+
+
+
+
Teknisesti
puhdas
20
-
0
0
+
Etyylibentseeni
C6H5-C2H5
Etyylibromidi
60
-
Teknisesti
puhdas
- Dikloridi
- Kloridi
+
+
+
+
+
-
+
0
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
(C2H5)2O
Teknisesti
puhdas
20
-
0
Etyylikloridi
C2H5Cl
Teknisesti
puhdas
20
-
0
C2H5OH
n. 90%
45
0
+
-
+
+
+
100
-
-
-
-
+
20
+
+
-
+
80
-
0
-
Teknisesti
puhdas
20
-
60
-
50 %
60
n. 20%
20
+
-
-
0
-
-
-
0
+
-
-
0
+
-
0
0
0
0
+
-
-
-
+
0
0
-
+
+
+
+
-
-
0
-
+
-
-
0
+
0
+
-
-
0
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
+
+
0
-
+
-
+
0
0
+
+
+
+
+
+
0
+
0
-
0
0
+
+
+
+
+
0
-
+
-
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
0
0
+
-
-
-
Etyylisilikataatti
+
1%
-
-
Etyylieetteri
Fenooli, kostea
+
+
-
-
+
+
20
0
0
+
+
Fenyylietyylieetteri
Fenyylibentseeni
Fenyylihydratsiini
Ftaalihappo, kostea
C6H5-NH-NH2
C6H4(COOH)2
Fluorammoniumi, kostea
Fluori, kuiva
F2
60
0
+
80
-
-
-
-
100 %
20
100 %
60
40 %
60
+
-
+
-
+
-
0
-
0
0
-
0
0
+
+
0
+
Fluoribentseeni
Fluorivetyhappo
HF
Fosfaatti, kostea
Fosforipentoksidi
112
112
P2O5
0
+
0
-
+
+
+
0
0
0
+
60 %
20
+
+
+
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
70 %
20
+
0
+
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
70 %
60
+
+
Kaikki
60
+
+
+
+
100 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
50 %
85 %
20
+
+
60
+
+
-
CR = Neopreeni
+
+
-
+
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
+
+
+
0
0
+
+
0
+
NBR = Perbunan
+
+
0
20
PTFE = Teflon
+
+
+
Teknisesti
puhdas
CSM = Hypalon
+
+
+
PH3
EPDM
+
+
+
Fosforivesi
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
20
+
+
+
100
+
+
80
Teknisesti
puhdas
+
FPM = Viton
Messinki
+
+
100
95 %
15 %
+
+
P Cl3
Laimea
+
60
Fosforitrikloridi
Formaldehydi
+
NR = Luonnonkumi
+
+
SIS 2343
0
+
SIS 2333
60
0
GGG 40.3
+
GG 25
+
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
40
PVDF
n. 30%
PTFE, PFA, FEP
H3PO4
PE = Polyeteeni
KAAVA
Fosforihappo, kostea
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PSO = Polysulfoni
MATERIAALI
PA = Polyamidi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
-
+
40
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
0
+
0
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
30 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
40 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
0
80
+
+
100
+
+
+
60
+
+
+
120
Laimea
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Formamidi
HC ON H2
60
Freoni 11 ja F11
CCl3F
20
40
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
-
-
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Käyttösuositustaulukko
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
113
3
11
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
PTFE = Teflon
CSM = Hypalon
EPDM
FPM = Viton
Messinki
+
40
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
CR = Neopreeni
NR = Luonnonkumi
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
+
GG 25
0
GG-kovakumioitu
PE = Polyeteeni
+
NBR = Perbunan
20
PVDF
KAAVA
Freoni F112
PTFE, PFA, FEP
AINE
TIIVISTEET
PSO = Polysulfoni
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PA = Polyamidi
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
0
+
120
Freoni F113
FCl2C-OCIF2
+
+
40
20
+
+
+
-
-
+
+
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
+
120
Freoni F12
CF2Cl2
Teknisesti
puhdas
20
+
-
40
+
-
+
+
0
0
0
0
+
+
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
120
Freoni F21
+
+
+
40
20
+
-
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Freoni F22
20
CHCIF2
+
+
+
40
+
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Gelatiini, kostea
Glukoosi, kostea
C6H12O6
Kaikki
40
+
+
+
+
+
Kylläinen
20
+
+
+
+
+
60
0
+
+
80
Glykooli, kostea
Glykoolisokeri, kostea
HO CH2-CO2OH
HO CH2-COOH
Kauppalaatu
60
+
+
100
37 %
20
70 %
60
Glyseriini, kostea
OH CH2-CHOH-CH2-OH
Kaikki
60
Happi
O2
Kaikki
60
+
100
Hedelmäsuola
Heksaani
C6H14
Heksaanitrioli
C6H11(OH)3
114
114
Heptaani
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
+
+
+
CH
+
0
Heksa-aldehydi
Heksakluoributadieeni
+
+
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
20
60
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
60
Kauppalaatu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
0
0
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
+
0
+
+
+
+
+
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
Messinki
NR = Luonnonkumi
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
-
-
+
-
+
60
0
80
-
100
-
-
20
+
0
40
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
PTFE = Teflon
+
100
+
EPDM
PTFE, PFA, FEP
40
60
PE = Polyeteeni
-
+
PA = Polyamidi
+
80
PVC
60
+
40
+
CR = Neopreeni
SIS 2343
+
+
0
60
Alla
+
NBR = Perbunan
SIS 2333
+
+
+
100 %
CSM = Hypalon
GGG 40.3
+
-
CO
CO2
FPM = Viton
GG 25
+
0
Hiilimonoksidi
Hiilidioksidi, kostea
Hydrauliöljy
+
+
+
n. 8 %
+
+
50
AgNO3
+
+
100 %
Hopeanitraatti, kostea
+
+
CO2
100 %
+
+
KAAVA
Hiilidioksidi
CO2
+
+
AINE
Hiilidioksidi, kuiva
+
PSO = Polysulfoni
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Lämpötila
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PP = Polypropeeni
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
MATERIAALI
PVDF
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
120
Hydrosulfiitti, kostea
Na2S2O4
n. 10%
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
-
0
-
+
+
+
-
0
+
+
+
20
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
20
+
Isobutyylialkoholi
Iso-oktaani
(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2
Isopropyylialkoholi
CH3CHOHCH3
Teknisesti
puhdas
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
60
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
80
+
0
100
+
0
120
Isopropyylieetteri
(CH3)2CH-O-CH(CH3)2
Teknisesti
puhdas
20
-
60
0
0
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
Isopropyylikloridi
Isopropyyliusetaatti
Isopropanoli
(CH3)2-CH-OH
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
80
+
0
+
0
100
+
+
0
+
+
120
Jodi (Alkaalinen lious)
Liuos
Jääetikka
CH3COOH
Jodikalium
J-KJ
Kaliumasetaatti
CH3COOK
Teknisesti
puhdas
20
-
20
0
0
+
0
-
+
+
+
+
0
+
+
+
+
0
+
-
-
+
-
-
40
-
+
0
-
+
+
+
+
+
0
+
-
-
+
-
-
60
-
0
-
-
+
0
+
+
+
0
+
-
-
+
-
-
3 % Jodi
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot
palvelevat
ohjeena+ materiaalinvalinnoissa
60
0
+ suuntaa
+ antavana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kaliumbikromaatti, kostea
K2Cr2O7
40 %
20
+
+
+
+
Kaliumbisulfaatti, kostea
KHSO4
30 %
20
+
+
+
+
Kaliumboraatti, kostea
K3BO3
1%
40
+
+
+
+
Käyttösuositustaulukko
0
+
+
+
+
+
115
5
11
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
Kaliumhydroksidi
K OH
K2CO3
EPDM
FPM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
-
0
+
0
+
-
+
+
+
+
Laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
Kylläinen
80
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
0
100
+
+
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40 %
40
+
+
50 %
60
0
+
>10%
20
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
0
+
+
Messinki
+
+
+
SIS 2343
+
-
SIS 2333
+
+
GGG 40.3
+
+
GG 25
+
+
+
PVDF
+
0
PTFE, PFA, FEP
+
0
PE = Polyeteeni
+
-
PA = Polyamidi
0
+
100
+
+
0
+
+
+
0
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
Kaliumkloraatti
K Cl O3
Kylläinen
60
+
+
+
+
+
Kaliumjodidi
KJ
Kylläinen
60
+
+
+
+
+
Kaliumkloridi
K Cl
Kaikki
40
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
60
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
0
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
Kaliumkromaatti, kostea
K2CrO4
40 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
K NO2
Laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kylläinen
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1%
40
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
-
+
+
+
+
+
80
-
0
0
+
+
+
-
+
+
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
K Cl O4
Kaliumpermanganaatti,
n. 6 %
kostea
Kaliumpersulfaatti
K2S2O8
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
n. 18%
40
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Kaikki
40
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
Kaliumsyanidi
KCN
Kylläinen
20
+
+
+
Kaliumsulfaatti, kostea
K2SO4
Kaikki
60
0
+
+
+
+
Kalkkimaito
Ca (OH)2
Laimea
Kalsiumhydroksidi
Ca(OH)2
Kylläinen
20
Kalsiumhypokloriidi
Ca(OCI)2
Kaikki
60
Kalsiumkarbonaatti
Ca CO3
Kylläinen
20
Kalsiumkarbonaatti
Ca(HCO3)2
Teknisesti
puhdas
Ca(C103)2
+
+
+
60
100
Kalsiumkloraatti
+
+
+
Kaliumnitraatti, kostea
Kaliumperkloraatti, kostea
116
116
+
60
n. 10%
100
Kaliumkarbonaatti
NR = Luonnonkumi
+
CR = Neopreeni
K Br
+
NBR = Perbunan
Kaliumbromidi, kostea
PP = Polypropeeni
K Br O3
Lämpötila
KAAVA
Kaliumbromaatti, kostea
Väkevyys
AINE
40
80
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
MATERIAALI
PSO = Polysulfoni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
Laimea
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
+
+
+
40
+
-
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
0
+
0
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
0
60
+
+
80
+
+
100
+
120
+
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
+
+
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
MATERIAALI
EPDM
FPM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
100
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
120
Kalsiumkloridi, kostea
Ca Cl2
Laimea
Kylläinen
Kalsiumnitraatti, kostea
Ca (NO3)2
50 %
Messinki
+
+
SIS 2343
+
+
SIS 2333
+
+
GGG 40.3
+
+
GG 25
+
+
GG-kovakumioitu
+
+
PE = Polyeteeni
+
40
PSO = Polysulfoni
20
PA = Polyamidi
NR = Luonnonkumi
Kylläinen
PVDF
CaCl2
PTFE, PFA, FEP
KAAVA
Kalsiumkloridi
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
40
+
+
+
60
+
0
+
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
80
-
+
-
0
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
100
-
0
-
+
+
+
0
+
-
+
-
40
+
+
+
+
+
+
+
+
Kalsiumsulfaatti
Laimea
Kerosiini
100 %
20
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
0
+
0
+
+
+
+
+
0
+
+
Ketoni (Liuotin)
Kloori, kuiva
Cl2
Kloori kaasu, kostea
Cl2
Kloori, kostea
Cl2
+
0
0
0
+
-
0
0,50 %
20
+
0
0
-
+
+
-
+
-
-
-
-
-
0
+
0
+
-
-
1%
20
0
-
-
-
+
+
-
+
-
-
-
-
-
0
+
+
+
-
-
5%
20
0
-
-
-
+
+
-
+
-
-
-
-
-
0
+
+
+
-
-
97% kaasu
20
0
-
-
+
+
+
+
-
0
+
0
+
-
-
40
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
0
+
+
+
-
-
-
-
120
Kloori, neste
Cl2
Teknisesti
puhdas
20
-
-
-
40
-
-
-
0
+
-
0
-
+
+
60
-
-
-
+
+
80
+
+
100
+
+
120
Kloori, kuiva
Cl2
Teknisesti
puhdas
20
0
40
0
60
-
-
-
80
100
-
0
+
+
0
+
+
-
0
+
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
+
120
Kloori, asetaldehydi
CH2Cl-CHO
Teknisesti
puhdas
20
+
+
40
-
+
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
120
Käyttösuositustaulukko
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
117
7
11
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+
+
100
+
+
EPDM
+
80
Messinki
+
0
CR = Neopreeni
NR = Luonnonkumi
0
+
SIS 2343
+
60
SIS 2333
40
GGG 40.3
-
GG 25
+
PVDF
-
-
PTFE, PFA, FEP
0
20
PE = Polyeteeni
NBR = Perbunan
Teknisesti
puhdas
Aktiivista
klooria
PA = Polyamidi
+
PVC
PTFE = Teflon
CH3COCH2Cl
CSM = Hypalon
KAAVA
Kloori, asetoni
FPM = Viton
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PSO = Polysulfoni
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
120
Kloori, valkolipeä
NaOCl
2%
aktiivista
klooria
20
+
+
+
+
+
40
+
0
0
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
+
0
+
0
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
120
Kloori, valkolipeä
NaOCl
12,50 %
aktiivista
klooria
20
+
0
0
40
+
-
-
60
0
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
13 %
aktiivista
klooria
20
+
40
0
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
120
15 %
aktiivista
klooria
20
+
+
40
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Klooribentseeni
C6H5Cl
Klooridioksidiliuos
Kloorihappo, kostea
H Cl O3
Teknisesti
puhdas
20
-
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
-
0
-
0
+
-
-
100
-
-
+
-
+
0
0
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
15 %
20
+
0
-
0
+
+
0
0
0
0
-
-
-
+
-
+
-
-
1%
40
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
60
0
0
0
+
100
-
-
-
+
10 %
20 %
118
118
-
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
-
-
-
+
0
0
+
-
-
40
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
60
0
0
0
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
80
-
-
-
+
+
+
0
+
40
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
-
60
0
-
-
+
+
+
-
+
+
0
+
-
-
80
-
-
-
+
+
+
-
+
+
0
+
-
-
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
-
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
PTFE = Teflon
-
CSM = Hypalon
+
EPDM
+
Messinki
+
60
SIS 2343
+
SIS 2333
0
GGG 40.3
+
+
GG 25
+
+
GG-kovakumioitu
+
+
PE = Polyeteeni
+
+
PSO = Polysulfoni
+
40
PA = Polyamidi
20
FPM = Viton
50 %
PVDF
Cl CH2COOH
PTFE, PFA, FEP
KAAVA
Kloorietikkahappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
0
-
0
+
-
-
80
+
+
100
+
+
120
Kloorietikkahappo
Cl CH2COOH
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
+
40
+
+
+
+
-
-
0
-
0
+
+
60
0
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
-
-
-
+
120
Kloorattu liuotin
+
Kloorikalkki, kostea
Ca Cl2.Ca(OCl)2.2H2O
Kloroformi
CH Cl2
Teknisesti
puhdas
Kresoli, kostea
0
+
20
-
0
C6H4(OH)-CH3
n. 90%
45
0
+
+
+
Kromialuna, kostea
K Cr (SO4)2.12H2O
laimea
40
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
Kylläinen
60
+
+
+
+
+
80
-
+
0
100
-
0
Kreosootti
Kromihappo, vesi
Kromitrioksidi, kostea
Ksyleeni
Teknisesti
puhdas
Cr+O3+H2O
-
CrO3+H2SO4+H2O
Cr O3
C6H4(CH3)2
40
+
0
-
60
0
-
+
+
-
0
-
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
-
-
+
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
+
+
+
-
0
-
-
-
+
0
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
+
0
+
-
-
-
-
40
+
-
-
+
-
+
0
+
60
0
-
-
+
-
+
0
+
+
20 %
60
+
50 %
60
-
80 %
20
100 %
20
0
-
+
+
-
+
-
+
+
+
20
0
-
Cu Cl
kylläinen
20
+
-
Kuparifluoridi, kostea
Cu F2
2%
50
+
-
Kuparikloridi
Cu Cl2
kylläinen
85
Kuparinitraatti, kostea
Cu (NO3)2.6H2O
30 %
laimea
+
-
100
CuSO4
+
-
+
n. 50%
+
+
+
-
+
0
0
+
+
+
-
+
0
+
Kuningasvesi
+
0
-
+
20
20
50/15/35%
+
60
Kupari (I), kloridi, kostea
Käyttösuositustaulukko
-
+
n.30%
Ksyleeni-Dimetylformamidi
9:2
Kuparisulfaatti, kostea
-
+
20
Kromikylpy, galvaaninen
Kromihappo, kostea
+
0
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
0
-
+
-
-
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
60
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
-
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
40
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
119
9
11
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
MATERIAALI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kylmä
20
+
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
kylläinen
60
0
-
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
20
0
0
0
+
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
- Maaöljypohjainen
+
+
+
-
+
-
+
+
- Kivi ja ruskohiilipohjainen
+
+
-
-
0
-
+
Kuumaöljy
+
60
Lentobensiini
+
Linolihappo
100
Litiumbromidi
laimea
Litiumkloridi
laimea
Maakaasu
MgCl2.7H2O
laimea
kylläinen
Magnesiumsuola, kostea
Kylmä
kylläinen
Magnesiumsulfaatti, kostea
MgSO4.7H2O
laimea
kylläinen
Maitohappo, kostea
Mentoli
CH3CHOH COOH
+
+
120
120
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
0
+
+
60
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
0
80
-
+
0
+
+
-
+
-
+
+
0
-
+
+
+
+
0
+
100
-
0
+
+
-
+
-
+
+
0
-
+
+
+
+
0
+
60
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
80
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
0
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
0
0
0
+
0
+
+
+
0
0
0
0
+
0
0
-
+
-
0
+
-
0
0
0
+
0
0
+
0
+
10 %
60
0
+
0
+
+
0
90 %
60
-
+
0
+
+
-
20
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
-
0
0
+
+
+
0
+
+
+
+
0
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
-
0
0
+
-
-
+
+
+
+
-
0
-
-
+
-
+
100
-
0
20
+
+
20
-
-
0
0
-
+
kirkas
+
+
-
Teknisesti
puhdas
+
0
+
CH4
CH3-OH
+
40
Metyyliasetantti
Metyylialkoholi (metanoli)
+
+
100
C10H19OH
CH2-Cl2
+
+
+
60
100
Metyleenikloridi
+
40
n. 10%
Merivesi
Metaani-maakaasu
+
+
+
laimea
Magnesiumkloridi, kostea
+
+
+
20
Magnesiumhydroksidi
+
CR = Neopreeni
+
-
NBR = Perbunan
+
-
PTFE = Teflon
-
+
CSM = Hypalon
+
+
EPDM
+
+
FPM = Viton
Messinki
NR = Luonnonkumi
+
+
SIS 2343
+
+
SIS 2333
+
-
GGG 40.3
+
-
GG 25
0
-
GG-kovakumioitu
-
-
PVDF
+
PTFE, PFA, FEP
PE = Polyeteeni
kylläinen
PSO = Polysulfoni
60
100
PVC
PA = Polyamidi
KAAVA
Kuparisuola, kostea
Lämpötila
AINE
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PP = Polypropeeni
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
-
20
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
40
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
60
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
-
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
-
-
Metyyliaminiini, kostea
CH3-NH2
32 %
20
0
+
+
+
Metyylibromiadi
CH3Br
Teknisesti
puhdas
20
-
-
-
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
CH3OCH2CH2-OH
+
+
60
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
CSM = Hypalon
+
EPDM
+
+
FPM = Viton
40
Messinki
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
20
100
Metyyliglukooli
GG 25
-
GG-kovakumioitu
-
+
PVDF
+
-
PTFE, PFA, FEP
+
-
PE = Polyeteeni
0
PSO = Polysulfoni
-
PA = Polyamidi
20
60
CR = Neopreeni
Teknisesti
puhdas
NBR = Perbunan
CH3CO C2H5
PTFE = Teflon
KAAVA
Metyylietyyliketoni
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
-
-
+
0
-
-
+
0
-
0
-
-
-
0
-
-
+
-
+
+
-
+
+
+
120
Metyyli-isobutyyliketoni
20
+
Metyylisalisylaatti
Mineraaliöljy
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
0
0
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
+
+
+
+
0
0
-
+
0
0
+
+
+
n. 50%
40
+
+
-
+
60
0
+
-
+
+
0
+
+-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
100 %
20
+
+
+
20
+
+
-
+
0
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
60
-
+
-
+
0
+
+
+
0
+
-
+
-
0
+
20
-
+
+
+
+
-
+
+
60
-
0
+
20
+
Sekoittamaton
+
0
+
+
60
+
+
+
0
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
-
+
-
+
0
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
20
+
0
+
+
+
60
+
0
0
0
+
-
-
+
-
20
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
60
-
0
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
-
kylläinen
60
+
-
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
-
-
-
-
+
+
+
+
Kylmä
kylläinen
20
+
0
+
+
+
Kuumaöljy
60
0
-
20
0
0
60
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
0
-
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
- Maaöljypohjainen
+
+
+
-
+
-
+
- Kivi ja ruskohiilipohjainen
+
+
-
-
0
-
+
Lentobensiini
+
Linolihappo
100
+
+
-
+
+
Litiumbromidi
laimea
+
+
+
+
+
+
+
+
Litiumkloridi
laimea
+
+
+
+
+
+
+
+
Käyttösuositustaulukko
+
Teknisesti
puhdas
Nafta
C10H8
0
+
50 %
Mäntyöljy
Naftaliini
-
+
20
C10H18
+
+
100
Naftaleeni
+
+
Mustalipeä
H COOH
+
+
40
60
Kuparisuola, kostea
+
20
Moottoriöljy
Muurahaishappo, kostea
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
121
21
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
+
+
60
0
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
0
+
kylläinen
60
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
+
+
+
+
+
0
+
80
-
+
0
+
+
-
+
-
+
+
0
-
+
+
+
+
0
+
100
-
0
+
+
-
+
-
+
+
0
-
+
+
+
+
0
+
60
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
Magnesiumsuola, kostea
Kylmä
kylläinen
Magnesiumsulfaatti, kostea
MgSO4.7H2O
laimea
kylläinen
Mentoli
0
+
+
+
0
+
+
CH3CHOH COOH
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
+
100
-
0
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
0
+
40
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
0
0
0
+
0
+
10 %
60
0
+
0
+
+
0
+
+
0
0
0
0
+
0
0
90 %
60
-
+
0
+
+
-
-
+
-
0
+
-
0
0
0
+
0
0
20
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
-
0
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
n. 10%
C10H19OH
0
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
100
-
0
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
0
+
-
-
CH4
Metyleenikloridi
CH2-Cl2
Teknisesti
puhdas
20
-
-
0
0
-
+
+
+
+
CH3-OH
kirkas
20
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
40
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
100
Metyyliasetantti
+
60
0
+
+
+
Metyyliaminiini, kostea
CH3-NH2
32 %
20
0
+
+
+
Metyylibromiadi
CH3Br
Teknisesti
puhdas
20
-
-
-
+
+
Metyylietyyliketoni
CH3CO C2H5
Teknisesti
puhdas
20
-
0
+
+
-
60
-
-
-
+
-
100
CH3OCH2CH2-OH
0
+
60
Metaani-maakaasu
Metyyliglukooli
-
-
80
Merivesi
Metyylialkoholi (metanoli)
+
CSM = Hypalon
+
+
+
EPDM
+
-
+
FPM = Viton
+
+
Messinki
+
-
SIS 2343
+
+
SIS 2333
+
+
GGG 40.3
+
+
PE = Polyeteeni
+
laimea
MgCl2.7H2O
Magnesiumkloridi, kostea
Maitohappo, kostea
+
CR = Neopreeni
+
+
NBR = Perbunan
40
+
PTFE = Teflon
laimea
GG 25
Magnesiumhydroksidi
GG-kovakumioitu
+
PSO = Polysulfoni
+
PVDF
KAAVA
Maakaasu
PTFE, PFA, FEP
AINE
Väkevyys
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PA = Polyamidi
PP = Polypropeeni
20
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
-
-
0
-
0
-
-
+
-
-
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
0
+
+
+
+
+
-
+
-
-
+
0
+
-
-
-
0
-
-
+
-
-
-
0
-
-
+
-
+
+
-
+
0
-
-
+
+
20
+
+
+
40
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
122
122
Metyyliglukooli
CH3OCH2CH2-OH
Metyyliglukooli
CH3OCH2CH2-OH
20
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
-
0
-
-
-
-
+
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+
+
+
60
+
0
0
80
Moottoriöljy
Mustalipeä
Muurahaishappo, kostea
-
+
0
+
+
100
H COOH
Natrium (neste)
C6H5COO Na
kostea
+
+
+
+
+
60
0
+
-
+
100 %
20
+
Teknisesti
puhdas
20
+
+
-
+
0
+
+
60
-
+
-
+
0
+
+
20
-
+
+
+
+
-
60
-
0
0
+
+
-
Sekoittamaton
100 %
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
+
+
60
+
0
0
0
+
Natriumsyanidi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
0
+
-
+
-
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
+
0
+
-
-
+
-
+
-
-
+
-
+
+
+
0
+
+
0
0
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
-
0
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
100
-
40
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
40
+
0
~+
+
+
-
0
+
0
0
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
80
-
+
-
0
+
+
+
+
+
-
-
0
0
+
+
+
100
-
0
-
-
+
+
+
+
+
-
-
0
0
+
+
+
+
+
+
-
Lainea
40
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kylläinen
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
-
+
-
0
+
+
+
+
-
+
+
+
+
100
-
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Natriumkromaatti
laimea
Natriumfosfaatti
20
Na3PO4
-
-
laimea
Na Cl
+
20
kylläinen
laimea
-
+
60
laimea
Na H SO3
-
+
+
20
Kylmä
kylläinen
kylläinen
Käyttösuositustaulukko
+
+
50 %
laimea
Natriumbisulfaatti
Natriumfostaatti, kostea
+
+
+
Natriumbikromaatti
Natriumkloridi
+
+
+
C10H8
Natriumbikarbonaatti,
Natriumbisulfaatti, kostea
+
+
-
Natriumasetaatti
Natriumbensoaatti
+
+
+
20
Na
+
+
+
60
Naftaliini
+
+
40
Nafta
C10H18
+
n. 50%
Mäntyöljy
Naftaleeni
+
+
+
++
+
+
0
+-
+
+
0
0
+
+
0
+
+
100
60
+
+
120
20
CR = Neopreeni
+
NBR = Perbunan
+
0
PTFE = Teflon
+
CSM = Hypalon
40
EPDM
+
FPM = Viton
+
Messinki
+
NR = Luonnonkumi
+
SIS 2343
+
SIS 2333
PVDF
+
TIIVISTEET
GGG 40.3
PTFE, PFA, FEP
20
PSO = Polysulfoni
PE = Polyeteeni
CH3OCH2CH2-OH
PA = Polyamidi
KAAVA
Metyyliglukooli
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
GG 25
MATERIAALI
GG-kovakumioitu
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
kylmä
kylläinen
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
123
3
21
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
0
40
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
Messinki
+
SIS 2343
+
SIS 2333
0
GGG 40.3
+
GG 25
CR = Neopreeni
+
NBR = Perbunan
+
PTFE = Teflon
+
CSM = Hypalon
+
EPDM
+
FPM = Viton
PVDF
20
PSO = Polysulfoni
PTFE, PFA, FEP
5%
PE = Polyeteeni
Na OH
PA = Polyamidi
KAAVA
Natriumhydroksidi, lipeä
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
MATERIAALI
GG-kovakumioitu
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
80
+
+
+
100
+
+
+
120
10 %
20
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
60
0
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
80
+
+
-
+
100
+
+
-
+
120
15 %
20
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
0
80
+
+
+
-
100
+
+
+
+
120
124
124
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
EPDM
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
0
+
-
+
-
+
+
+
+
+
Messinki
FPM = Viton
+
NR = Luonnonkumi
+
+
60
0
0
SIS 2343
+
40
+
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
+
GG 25
+
PVDF
+
20
PTFE, PFA, FEP
25 %
PE = Polyeteeni
Na OH
PA = Polyamidi
KAAVA
Natriumhydroksidi, lipeä
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
MATERIAALI
PSO = Polysulfoni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
30 %
20
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
40
+
+
+
+
+
-
+
-
0
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
0
60
+
80
+
+
100
+
+
120
40 %
20
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
0
+
-
0
+
0
+
60
0
+
+
-
0
-
+
0
80
+
+
+
+
-
100
+
+
-
+
+
120
50 %
20
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
40
+
+
+
+
+
0
+
0
+
-
60
+
0
-
+
0
80
+
+
+
+
-
100
+
+
-
+
+
+
120
60 %
20
+
+
+
+
+
+
0
40
+
+
+
+
0
+
+
-
0
+
-
60
0
+
+
+
0
-
+
80
+
+
100
+
+
-
120
80 %
20
+
+
+
+
+
0
40
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
60
+
0
+
-
0
80
+
+
100
+
+
-
120
Käyttösuositustaulukko
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
125
5
21
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
EPDM
+
+
Messinki
+
+
SIS 2343
+
-
SIS 2333
0
-
GGG 40.3
0
0
+
GG 25
+
60
+
GG-kovakumioitu
40
PE = Polyeteeni
+
PSO = Polysulfoni
+
PA = Polyamidi
+
20
FPM = Viton
2%
aktiivista
klooria
PVDF
NaOCL stabiloitu NaOH:lla
PTFE, PFA, FEP
KAAVA
Natriumhypokloriitti
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
-
-
80
+
+
+
100
+
+
+
120
12,50 %
aktiivista
klooria
20
+
0
0
+
0
40
+
-
-
+
0
+
+
+
+
+
60
0
+
-
+
80
+
+
100
+
+
-
-
-
-
-
-
120
13 %
aktiivista
klooria
20
+
40
0
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
80
+
+
100
+
+
120
15 %
aktiivista
klooria
+
+
40
20
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Natriumkloraatti
NaClO3
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Kaikki
20
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
60
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
+
+
0
+
0
+
100
+
+
-
+
120
126
126
Natriumkarbonaatti
Na2CO3
Kylmä
kylläinen
Natriumkloridi, kostea
NaClO2
laimea
20
+
+
+
+
+
100
-
-
-
20
0
0
+
0
0
+
60
0
0
0
-
+
+
0
+
0
-
+
0
+
+
0
0
+
+
0
-
-
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
Natriumnitraatti, kostea
NaNO3
Kylmä
kylläinen
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
Natriumnitraatti, kostea
NaNO2
Kylmä
kylläinen
60
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
60
+
+
+
+
+
+
+
Natriumsulfaatti, kostea
Na2SO4.10H2O
Kylmä
kylläinen
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
+
Natriumsulfidi
Na2S9.H2O
50 %
100
Na2S
laimea
40
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
kylläinen
60
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
+
+
100
-
-
-
+
+
+
+
-
0
-
0
+
+
+
Na2SO3
10 %
Natronlipeä, kostea
Na OH
n. 40%
+
+
Natriumsulfidi
Natriumsulfiitti
+
+
-
FPM = Viton
+
+
Messinki
+
CR = Neopreeni
Alla
+
+
NBR = Perbunan
40
Na OH
Natriumsalisylaatti
+
PTFE = Teflon
10 %
Natriumsilikaatti, kostea
20
CSM = Hypalon
laimea
EPDM
NaBo3.4H2O
NR = Luonnonkumi
KAAVA
Natriumperboraatti
SIS 2343
AINE
GGG 40.3
GG 25
GG-kovakumioitu
PVDF
PTFE, PFA, FEP
PE = Polyeteeni
TIIVISTEET
SIS 2333
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PSO = Polysulfoni
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PA = Polyamidi
MATERIAALI
PP = Polypropeeni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
50/60 %
60
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
50 %
100
-
+
-
-
+
+
+
+
+
0
+
-
+
-
+
+
+
+
Nikkelikloridi
NiCL2.6H2O
laimea
20
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
Nikkelisulfaatti, kostea
Ni SO4.7H2O
laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
kylläinen
+
80
-
0
0
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
100
-
0
-
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
laimea
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kylmä
kylläinen
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nitroglyseriini
laimea
20
0
+
+
+
0
+
+
+
+
Nitroglykooli
laimea
20
-
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nikkelisuola, kostea
Oleiini
20
+
80
Oleum
H2SO4+SO3
10 % SO
20
-
-
-
+
+
+
-
-
0
-
+
+
60
+
+
80
+
+
100
+
+
20
+
+
+
+
Omenahappo
HOOC-CH2-CH(OH)-COOH
1%
20
+
+
+
+
Otsoni
O3
Max. 2
20
0
0
0
0
Parafiiniöljy
Käyttösuositustaulukko
-
+
-
+
0
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
0
0
+
-
+
30
0
-
0
-
0
+
+
+
+
+
+
0
-
-
0
0
+
-
+
60
0
0
0
-
0
+
+
+
+
+
+
0
-
-
0
0
+
-
+
100 %
20
+
0
+
+
10 %
30
+
0
+
+
60
+
+
0
Kauppalaatu
20
+
0
0
40
+
60
+
Parafiini
Parafiiniemulsio
+
-
-
Kauppalaatu
volym %
+
40
120
Olut
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
-
-
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
127
7
21
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
Perkloorieteeni
EPDM
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
Pentaani
FPM = Viton
laimea
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
Cl2C=C Cl2
20
-
0
+
0
+
60
-
0
+
-
+
+
0
+
+
+
+
Perkloorihappo
0
-
-
+
-
-
+
-
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
-
-
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
0
-
+
+
0
0
+
+
0
+
-
-
+
60
0
+
Petroli
Teknisesti
puhdas
60
0
+
0
+
30 %
20
+
+
+
40
+
60
+
-
+
Teknisesti
puhdas
H2SIF6
-
+
Petrolieetteri
Piifluorivetyhappo
Messinki
+
NR = Luonnonkumi
+
+
SIS 2343
+
+
GGG 40.3
+
+
PE = Polyeteeni
+
+
PSO = Polysulfoni
+
60
PA = Polyamidi
40
TIIVISTEET
SIS 2333
Pektiini
PVDF
10 %
PTFE, PFA, FEP
KAAVA
Parkkihappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
GG 25
MATERIAALI
GG-kovakumioitu
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
+
+
+
+
0
80
+
+
100
+
+
120
32 %
20
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
-
0
+
-
60
+
+
+
+
+
-
-
-
+
80
+
+
+
100
+
+
+
0
0
0
120
40 %
20
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
-
0
-
+
+
+
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
120
Piifluorivetyhappo
H2SIF6
Laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
100
120
Piihappo
H2Si O3
Kaikki
Polyglykooli
Potaska, kostea
K2CO3
0
-
0
+
+
0
0
+
-
+
+
+
+
70
Propaani, kaasu
128
128
60
+
+
+
+
+
+
+
laimea
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kylläinen
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
neste
CH3-CH2-CH3
100 %
20
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
i-propanoli
(CH3)2CH OH
Teknisesti
puhdas
60
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
n-propanoli
CH3.CH2CH2OH
60
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
EPDM
FPM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
-
+
40
60
Messinki
NR = Luonnonkumi
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
+
GG 25
+
GG-kovakumioitu
+
+
PVDF
-
20
PVC
Teknisesti
puhdas
PTFE, PFA, FEP
C3H8O2
PE = Polyeteeni
KAAVA
Propeeniglykooli
Lämpötila
AINE
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PP = Polypropeeni
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
PSO = Polysulfoni
MATERIAALI
PA = Polyamidi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
80
+
+
100
+
+
120
Propionihappo
CH3.CH2COOH
Propionihappo, kostea
50 %
60
0
+
Teknisesti
puhdas
20
+
+
60
0
0
+
Propyylialkoholi
Rasva
+
0
- Eläin
+
0
+
0
+
+
+
+
0
-
0
0
+
+
+
+
-
+
+
0
+
0
+
+
+
+
-
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
+
- Kasvi
Rasvahappo
R-COOH
Teknisesti
puhdas
Rauta-II-Kloridi
Fe Cl2
Kylläinen
60
0
+
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
+
+
+
80
+
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
120
Teknisesti
puhdas
20
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
80
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
120
Laimea
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
-
+
0
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
120
Rauta-III-Kloridi
Fe Cl3
50 %
20
+
40
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
0
0
60
+
80
100
120
Laimea
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
+
+
0
100
+
+
+
+
+
+
+
+
120
Rautasulfaatti
Käyttösuositustaulukko
Laimea
20
+
+
+
+
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
129
9
21
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
Rikkidioksidi, kuiva
SO2
Rikkikloridi
SO2Cl2
Rikkihappo
H2SO4
+
+
+
+
+
+
CR = Neopreeni
-
NBR = Perbunan
PTFE = Teflon
SIS 2343
SIS 2333
GGG 40.3
GG 25
GG-kovakumioitu
PVDF
+
CSM = Hypalon
+
PTFE, PFA, FEP
PE = Polyeteeni
+
EPDM
SO2
0
FPM = Viton
Rikkidioksidi, kostea
20
Messinki
S
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
KAAVA
Rikki
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PSO = Polysulfoni
MATERIAALI
PA = Polyamidi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
60
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
Kaikki
40
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
+
+
50 %
50
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
+
Kaikki
60
0
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
0
+
+
Kaikki
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
80
-
0
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
20
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
0
40
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
60
0
+
20
5%
-
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
+
80
+
+
0
0
0
+
100
+
+
+
120
10 %
20
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
0
40
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
60
0
+
+
+
+
+
0
+
80
+
+
0
0
0
+
100
+
+
+
120
<40%
20
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
0
40
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
60
0
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
0
+
80
+
+
+
0
0
0
+
100
+
+
120
50 %
20
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
40
+
+
-
+
0
+
+
+
+
0
+
60
0
+
+
+
+
0
+
0
+
80
+
+
-
0
-
+
100
+
+
+
120
<60%
20
+
+
+
0
+
+
+
+
+
40
+
+
-
+
0
+
+
+
0
+
60
+
0
+
+
+
+
0
+
80
+
+
0
-
+
100
+
+
+
120
<80%
20
+
+
40
+
60
+
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0
+
+
0
+
0
+
-
0
-
80
+
+
100
+
0
-
+
+
+
120
130
130
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
-
+
CR = Neopreeni
+
NBR = Perbunan
+
100
PTFE = Teflon
0
CSM = Hypalon
+
EPDM
+
80
FPM = Viton
+
+
Messinki
+
+
+
SIS 2343
+
0
+
SIS 2333
+
-
GGG 40.3
40
60
-
GG 25
-
GG-kovakumioitu
-
PVDF
+
PTFE, PFA, FEP
20
PE = Polyeteeni
<96%
PSO = Polysulfoni
H2SO4
PA = Polyamidi
KAAVA
Rikkihappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
-
+
-
+
-
-
120
Rikkivety
H2S
- kuiva
- kostea
100 %
60
+
+
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
Lämmin
kylläinen
40
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
0
+
+
-
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
0
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Spår
100
60
+
+
+
+
+
0
0
+
+
-
-
-
0
0
+
60
+
+
+
60
+
+
+
20
Salisyylihappo
Savukaasu
Fluorivesipitoinen
Hiilimonoksipitoinen
Hiilihappopitoinen
Rikkihappopitoinen
Savukaasu
Suolahappopitoinen
SO2 -pitoinen
Sekahappo I
H2SO4+HNO3+H2O
Kaikki
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
80
-
0
0
+
+
+
+
100
-
-
-
+
+
0
0
merkityksetön
Suuri
20
+
-
-
+
20
-
-
-
+
Kaikki
60
+
+
80
-
0
0
+
+
+
100
-
-
-
+
0
-
Heikko
60
+
+
+
+
+
80
-
0
0
+
+
100
-
-
+
0
20
+
-
49/49/3%
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
-
0
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
0
-
0
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Rikkihappo / Typpihappo
48/49/3%
40
0
-
-
+
+
+
-
0
+
+
+
/ Vesi
50/50/0%
40
-
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
10/20/70%
50
+
0
0
+
+
+
-
+
+
+
+
10/87/3%
20
0
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
50/31/19%
30
+
-
-
+
+
+
-
0
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
Sekahappo II
Rikki- / Fosforihappo
H2SO4+H3PO4+H2O
30/60/10%
40
+
0
Sinkkikloridi, kostea
ZnCl2
laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
0
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
0
+
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
0
+
80
-
+
-
0
+
+
+
0
+
-
-
+
+
+
+
0
+
100
-
0
-
-
+
+
-
+
-
-
+
+
+
+
0
laimea
40
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
60
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
kylläinen
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
80
-
+
-
0
+
+
+
+
0
-
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
kylläinen
Sinkkisulfaatti, kostea
ZnSO4.7H2O
Sitruunahappo
10 %
Sooda, kostea
laimea
kylläinen
Sprii
Käyttösuositustaulukko
+
-
-
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
0
0
131
31
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+
40
+
0
60
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
0
+
+
+
0
0
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
PE = Polyeteeni
Väkevyys
80
CR = Neopreeni
+
NBR = Perbunan
+
PTFE = Teflon
+
-
100
-
CSM = Hypalon
+
+
EPDM
20
+
FPM = Viton
<30%
Messinki
HCl
NR = Luonnonkumi
Suolahappo
+
+
+
0
SIS 2343
0
SIS 2333
+
GGG 40.3
60
GG 25
Teknisesti
puhdas
PVDF
C17H36COOH
PTFE, PFA, FEP
KAAVA
Steariinihappo
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PA = Polyamidi
PP = Polypropeeni
AINE
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
GG-kovakumioitu
MATERIAALI
PSO = Polysulfoni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
120
>30%
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
+
0
-
+
+
+
0
+
-
+
60
0
-
+
+
+
-
0
-
+
-
0
-
+
-
-
+
80
+
+
100
+
+
-
120
5%
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
40
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
-
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
80
0
100
+
+
120
10 %
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
-
60
0
0
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
80
0
100
+
+
120
Suolavesi
+
Terpentiini
Teknisesti
puhdas
Tetraetyylilyijy
Pb (CH3-CH2)4
Tetrakloorieteeni
Cl2CH CH Cl2
Teknisesti
puhdas
+
20
0
0
+
0
60
0
-
+
-
0
+
+
20
+
+
+
+
+
20
-
0
+
-
60
-
-
0
-
20
0
-
+
-
+
+
60
-
-
0
-
+
+
-
+
0
+
-
0
+
+
0
0
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
0
-
+
-
-
+
+
-
-
0
-
+
-
-
+
+
-
-
-
+
+
+
Tetrakloridi
Tetrakloorikaasu
C Cl4
Teknisesti
puhdas
Tetraliini
20
Thionylklorid
SOCl2
Teknisesti
puhdas
Tolueeni
C6H5-CH3
Teknisesti
puhdas
Tributylfosfaatti
20
-
-
20
-
+
60
-
+
+
+
-
+
-
-
+
(C4H9)3PO4
Triklooriglykooli
Trikloorietaani 1.1.1
Trikloorieteeni
+
Cl2CCHCl
100 %
0
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
-
+
-
+
-
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
0
-
0
+
-
+
0
0
+
+
+
0
-
-
+
-
+
+
+
-
-
0
0
0
+
25
0
0
0
+
+
0
0
+
60
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
100
132
132
+
0
0
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
-
+
-
+
0
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
-
+
60
-
0
60
-
+
Trikloorietyleeni
Cl2C=CHCl
Teknisesti
puhdas
Trikresyylifosfaatti
(C6H4-CH3)3PO4
Teknisesti
puhdas
Trimetyylipropaani
(CH2OH)3C3H5
n. 10%
Trikloorietyylifosfaatti
20
+
-
-
+
-
-
0
+
0
20
Kauppalaatu
(C8H13)3PO4
NO
Väkevä
60
+
-
0
+
+
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0
-
-
+
+
-
0
+
+
0
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
+
-
+
0
0
+
-
-
+
-
+
-
-
-
+
+
+
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
-
+
-
40
+
+
60
0
+
-
CR = Neopreeni
+
-
NBR = Perbunan
0
+
PTFE = Teflon
-
+
CSM = Hypalon
+
20
+
EPDM
+
Teknisesti
puhdas
-
FPM = Viton
-
Messinki
-
+
NR = Luonnonkumi
+
+
0
+
GG 25
0
+
+
20
GG-kovakumioitu
-
PVDF
-
60
50 %
Käyttösuositustaulukko
+
20
CHCl-CCl2
Typpimonoksidi
+
10 %
Trikloorietyleeni
Trioktyylifosfaatti
-
20
SIS 2343
- kostea
+
Teknisesti
puhdas
SIS 2333
Cl3C COOH
+
TIIVISTEET
GGG 40.3
Trikloorietikkahappo
PE = Polyeteeni
Cl3C COOH
PA = Polyamidi
KAAVA
Trikloorietikkahappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
PTFE, PFA, FEP
MATERIAALI
PSO = Polysulfoni
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
+
+
+
100
-
40
0
60
0
100
-
-
20
-
+
+
+
60
-
0
0
+
20
0
0
+
+
+
+
60
-
-
-
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+
0
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
+
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
0
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
133
3
31
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
MATERIAALI
30 %
EPDM
FPM = Viton
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
NBR = Perbunan
CR = Neopreeni
+
+
+
+
+
+
+
-
-
40
+
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
-
-
60
0
0
+
+
0
0
-
+
-
80
-
-
+
+
+
-
100
-
-
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
120
-
-
+
-
20
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
0
+
+
+
+
60
+
0
-
+
+
+
80
-
-
-
-
+
+
0
+
-
+
-
100
-
-
-
-
+
+
-
+
-
-
-
-
-
+
+
-
+
-
-
20
+
0
40
+
-
60
+
+
+
+
+
+
-
+
0
+
+
+
-
+
100
-
120
70 %
+
-
120
80
50 %
Messinki
+
SIS 2343
+
SIS 2333
+
GGG 40.3
+
GG 25
PVDF
20
GG-kovakumioitu
PTFE, PFA, FEP
10 %
PE = Polyeteeni
6%
PSO = Polysulfoni
HNO3
PA = Polyamidi
KAAVA
Typpihappo
PP = Polypropeeni
AINE
Lämpötila
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
Väkevyys
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
NR = Luonnonkumi
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
20
+
0
40
+
-
60
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
-
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
+
+
80
+
0
100
+
120
+
20
0
40
0
60
-
-
-
+
+
+
+
0
0
+
+
-
0
+
+
0
+
+
0
-
+
-
+
+
80
+
+
100
+
-
-
-
-
-
+
+
+
120
98 %
20
-
-
-
-
0
+
0
+
+
60
+
+
80
+
+
+
+
40
100
120
Tärkkelyssiirappi
134
134
-
-
-
-
Kauppa-
60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
-
0
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
NA OCl+NaCl
-
laatu
Valkolipeä
Valkolipeä 12,5%
-
Kauppa-
40
+
-
-
0
+
0
+
Aktiivista klooria
laatu
60
0
-
-
0
+
-
+
Vaseliini
Teknisesti
puhdas
20
+
+
0
+
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
K äy t tö s u o s i t u s ta u lu kko
+ Kestävä ei vaikutusta materiaaliin tai vaikutus
merkityksetön, paras kestävyys, ei korroosiota.
MATERIAALI
CSM = Hypalon
PTFE = Teflon
+
+
+
-
+
+
+
+
-
n. 20%
50
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
90 %
20
+
+
+
+
+
+
+
-
+
0
0
+
-
60
0
-
-
+
+
+
-
+
0
0
+
-
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
70
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
80
-
+
0
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
-
90
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
40
+
+
+
+
+
+
+
+
60
+
+
-
+
100
-
+
-
0
Vetysyanidi
Vesi
Vesi (tislattu)
H2O
H2O
Luonnon vesi
H2O
20
+
Vesihöyry
H2O
120
-
-
Vinyyliasetaatti
CH2=CH COOCH3
20
-
+
Teknisesti
puhdas
-
-
+
0
+
+
+
+
+
+
+
0
-
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
0
-
+
0
+
+
0
0
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
0
+
+
+
+
+
Vinyyliasetaatti -etikkahappo
+
CR = Neopreeni
EPDM
FPM = Viton
+
NBR = Perbunan
NR = Luonnonkumi
+
Messinki
SIS 2343
+
GGG 40.3
+
GG 25
SIS 2333
H2O2
GG-kovakumioitu
PVDF
KAAVA
Vetyperoksidi
PE = Polyeteeni
PTFE, PFA, FEP
AINE
PSO = Polysulfoni
20
Väkevyys
Vain PTFE kierreteippiä voi käyttää.
PA = Polyamidi
PP = Polypropeeni
n. 30%
- Ei kestä materiaalia ei voi käyttää annetussa
lämpötilassa ja väkevyydessä
Lämpötila
PVC
0 Rajallinen kestävyys materiaali syöpyy, lyhyempi
kesto kuin yllä huomioitava. pyydämme ottamaan
yhteyttä lähempää tarkastelua varten.
TIIVISTEET
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
3:2
Vinyylikloridi, neste
+
Voihappo
20
+
+
+
+
+
+
+
+
80
Öljy
Nr.1
20
+
+
0
-
+
0
+
Nr.2
20
+
+
0
-
+
0
+
Nr.3
20
+
+
0
-
+
0
+
-
+
0
+
Öljy ja rasva
Öljyhappo
Öljypitoinen ilma
Käyttösuositustaulukko
C6H17-CH=CH-(CH2)-COOH
Kauppalaatu
60
+
0
Teknisesti
puhdas
60
+
0
20
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
+
0
+
-
+
Korroosionkestotaulukot palvelevat suuntaa antavana ohjeena materiaalinvalinnoissa
+
+
+
135
5
31
M u i s t i i n pa n oja
136
136
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
137
7
31
M u i s t i i n pa n oja
138
138
YTM-Industrial Oy: Prosessitekniikka
Y r i t y s e s i t t e ly
TAUSTAA
YTM-Industrial Oy perustettiin vuonna
1977. Olemme olleet osa kansainvälistä Indutrade-ryhmää vuodesta 1987.
YTM tarjoaa kokonaispalvelua, joka
tähtää asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla
tavalla.
LIIKEIDEA
YTM-Industrial Oy palvelee suomalaista teollisuutta markkinoimalla
teknisiä laitteita ja komponentteja.
Liiketoiminta-alueillaan yritys tarjoaa kokonaisratkaisun asiakkaidensa
tarpeisiin sisältäen laite- ja asennustoimitukset sekä varaosa- ja huoltopalvelut.
Toimimme kannattavasti keskittyen
jo vakiintuneiden liiketoiminta-alueiden hoitoon ja kehittämiseen osana
Indutrade-ryhmän Suomen toimintoja.
Haemme kannattavaa kasvua valituilla, jo vakiintuneilla liiketoiminta-alueilla, joilla markkinaosuuden ja -aseman tulee olla merkittävä. Pyrimme
siis keskittymään jo olemassa oleviin
liiketoiminta-alueisiin ja kehittämään
niitä.
PROSESSITEKNIIKKA
INDUTRADE-KONSERNI
Prosessitekniikka on yksi YTM-Industrialin kolmesta päätoimialasta. Pitkän
kokemuksen ansiosta tunnemme toimintaympäristön tarpeet ja tavoitteet
erinomaisesti.
YTM-Industrial Oy:n emoyritys on Indutrade Oy, jonka omistaa puolestaan
Indutrade AB.
Teollisuudelle laadukkailla prosessituotteilla on iso merkitys. Putkistoissa
virtaa prosesseille elintärkeitä aineita.
Tuotanto on jatkuvaa ja seisokit ovat
turmiollisia tulokselle. Haluamme
tämän vuoksi tarjolta laadukkaat ja
tarkoituksenmukaiset tuotteet, jotka
on suunniteltu juuri tätä käyttöaluetta
varten.
Indutrade Oy koostuu useista itsenäisistä teknistä kauppaa harjoittavista
yrityksistä. Yhteistä kaikille on tuotteiden korkea laatu ja asiantunteva palvelu. Yhdessä nämä yritykset pystyvät
tarjoamaan laajoja ratkaisuja melkein
alalle kuin alalle.
Toimittajina ja alihankkijoina ovat sekä
kansainväliset, tunnettuja merkkituotteita valmistavat suuryritykset että kapeisiin erityissektoreihin keskittyneet
pienemmät yritykset.
INDUTRADE YRITYKSET SUOMESSA
A-Tec Service Oy
Oy Lining Ab
Tecalemit Environment Oy
Oy Colly Company Ab
Lining Components Oy
Tecalemit Filtration Oy
Colly Components Oy
Maansähkö Oy
Tecalemit Flow Oy
EIE Maskin Oy
Oy Maanterä Ab
Tecalemit Industrial Oy
Flowtech Finland Oy
PRP-Plastic Oy
Oy Teollisuusapu Ab
Geotrim Oy
Puwimex Oy
Vipmek Oy
Kiinnike-Kolmio Oy
Recair Oy
Warla Trade Oy
Kontram Oy
Suomen Putkisto Tarvike Oy
YTM-Industrial Oy
Labkotec Oy
Tecalemit Oy
139
9
31
YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP
Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 230, [email protected]
www.ytm.fi