Lue koulutusesite tästä. - Neuropsykiatriset valmentajat

Neuropsykiatriset erikoisopinnot
Oulussa 2014
aikuiskoulutusta ammattiopisto luovissa
Laaja-alaista osaamista
neuropsykiatrisen
asiakkaan ohjaukseen ja
valmennukseen
Sinulle
Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sinulle,
joka työskentelet sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Koulutus tarjoaa sinulle laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan
ohjaukseen ja valmennukseen.
Kohti työtä
Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiatrinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettisia ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työnsä ohessa tai
valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään
huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja
osana/tukena tämän hetkistä ammattikuvaa,
identiteettiä ja työssä jaksamista.
Koulutusaika
Koulutus alkaa 20.–21.8.2014 Oulussa. Koulutuspäivät klo 8.30–16.00, sisältäen lounastauon. Valituille lähetetään ennakkotehtävä.
Koulutuspäivät:
• 20.–21.8.2014 (2 pv)
• 17.–18.9.2014 (2 pv)
• 14.–15.10.2014 (2 pv)
• 12.–13.11.2014 (2 pv)
• 10.–11.12.2014 (2 pv)
Koulutus sisältää välitehtäviä sekä pienryhmä- ja työnohjaustyöskentelyä luentojen
lisäksi.
Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena
ja sen laajuus on 20 opintoviikkoa.
Työskentelytavat: Asiantuntijaluennot, ryhmäkeskustelut, reflektiot, itsenäinen opiskelu,
pienryhmätyöskentely, case-työnohjaus.
Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan
neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen
käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen
neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä
sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin
liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi
neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.
aikuiskoulutusta ammattiopisto luovissa
Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 850 €. Lounas on omakustanteinen.
Hakemukset
Hakemukset 15.5.2014 mennessä:
Ammattiopisto Luovi
Aikuiskoulutus / opiskelijavalinta
PL 389, 90101 OULU
Hakulomakkeen löydät osoitteesta:
www.luovi.fi/hakijalle/koulutustarjonta/
aikuiskoulutus
Lisätietoja
Koulutuksen toteutus: Anna Silvennoinen,
Ammattiopisto Luovi, puh. 040 319 3665,
anna.silvennoinen(a)luovi.fi
Koulutuksen sisältö: Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy, puh. 044 700 7997,anne.
andersson(a)wellmind.fi
Meistä
on
moneksi