Nässpray - Sinoclear

®
Nässpray
Läs instruktionerna noggrant då de innehåller viktig information.
Läs speciellt avsnitt 3 “Hur använder man PHYTOSUN SINOCLEAR®”
noga före första användningen.
En kraftig reaktion på produktens innehåll kan uppstå vid användning,
som häftiga nysningar, tårar och smärta. Använd endast produkten vid
inflammation i bihålor eller näsans slemhinnor.
1. VAD ÄR PHYTOSUN SINOCLEAR OCH HUR ANVÄNDER MAN DEN?
PHYTOSUN SINOCLEAR nässpray innehåller naturligt extrakt från växten Cyclamen
europaeum L. PHYTOSUN SINOCLEAR rekommenderas för behandling vid inflammation
i bihålor och näsans slemhinnor. Lindrar symtom som smärta i ansiktet och nästäppa,
genom att rensa bihålor och näsa från sekret.
2. FÖRE ANVÄNDNING AV PHYTOSUN SINOCLEAR
Använd inte PHYTOSUN SINOCLEAR
• Om du är allergisk (överkänslig) mot Cyklamen eller andra Primula-arter, då det kan orsaka
svullnad av nässlemhinna, ögonlock och/eller ansikte.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Använd endast en gång per dag i vardera näsborren
•Undvik att andas in produkten vid applicering
•Undvik kontakt med ögonen, då det kan orsaka irritation och symtom av akut
ögoninflammation.
•Var uppmärksam på avsnittet “Om du tar medicin”
•En kort och övergående brännande känsla eller klåda i näsan, nysningar, tårflöde och
rinnande näsa kan inträffa några minuter efter användning. Detta är helt normalt och
sker när PHYTOSUN SINOCLEAR börjar verka och indikerar att produkten har rätt effekt.
Behandlingen bör därför inte avbrytas. Ett rosafärgat sekret kan komma ut från näsan,
vilket är normalt vid användning.
Om du tar medicin
Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit medicinska
preparat, inklusive receptfria preparat. Detta är särskilt viktigt om du behandlas med
antikoagulerande läkemedel (t.ex. warfarin, acetylsalicylsyra) eller antikolinergiska
läkemedel (t.ex. atropin).
Andra produkter för näsan kan användas 1.5-2 timmar efter användning av PHYTOSUN
SINOCLEAR.
Om du är gravid eller ammar
Det finns inga studier som avser användning av PHYTOSUN SINOCLEAR under graviditet
eller amning. Därför bör du inte använda PHYTOSUN SINOCLEAR om du är gravid eller
ammar, om du inte fått det förskrivet av din läkare.
Användning till barn
PHYTOSUN SINOCLEAR kan användas till barn över 12 år under uppsikt av vuxen.
Bilkörning eller användning av maskiner
Det är ej rekommenderat att köra bil eller hantera maskiner upp till 2 timmar efter
användning av PHYTOSUN SINOCLEAR.
3. HUR ANVÄNDER MAN PHYTOSUN SINOCLEAR
PHYTOSUN SINOCLEAR är enbart avsedd att användas i näsan.
Följ instruktionerna i text och bilder nedan.
B
A
B
A
A
A
A
A
Hur man blandar lösningen
1. Öppna burken som innehåller pulver (A) genom att vrida på locket motsols och tag bort
förseglingen.
2. Öppna plastampullen (B) med vätska genom att bryta av den övre delen.
3. Häll all vätska från ampullen till burken som innehåller pulver.
4. Skruva på spraymunstycket på burken och skaka lätt tills dess att pulvret lösts upp.
Vänta tills allt skum lagt sig.
5. Ta bort den skyddande hylsan från spraymunstycket.
6. Före första användning, tryck på spraymunstycket 2-3 gånger och spraya i luften. Håll
munstycket bortvänt från kroppen. Undvik att spraya i ögonen!
Hur man använder PHYTOSUN SINOCLEAR
7. Håll huvudet rakt, luta dig inte framåt eller bakåt.
8. För in spraymunstycket i den högra näsborren.
9. Andas in och håll andan under en kort stund (3-5 sekunder).
10. Spraya lösningen i den högra näsborren genom att trycka på spraymunstycket en
gång.
11. Andas ut djupt genom munnen en gång och andas sedan normalt. Andas inte in under
tiden du använder sprayen!
12. Upprepa sedan proceduren i den vänstra näsborren, genom att följa instruktionerna
ovan under punkt 7-11.
13. Rengör spraymunstycket med en ren pappersnäsduk. Sätt på den skyddande hylsan.
14. Förvara produkten i kylskåp (2-8°C).
Tillverkare:
Hartington Pharma Ltd
1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, London WC2N
5BW, England
För information om produkten kontakta distributören.
När man använder PHYTOSUN SINOCLEAR, kommer man att uppleva en kraftfull
rensning av sekret från näsan och bihålorna, som kan pågå i upp till två timmar. Denna
känsla är övergående och minskar vanligtvis efter några appliceringar.
Hur mycket PHYTOSUN SINOCLEAR ska man använda?
Lösningen sprayas en gång om dagen, en sprayning i vardera näsborren, förslagsvis vid
samma tid på dagen, ca 2 timmar före läggdags. Ökad dosering resulterar inte i ökad
effekt.
Hur länge ska man använda PHYTOSUN SINOCLEAR?
Behandlingen bör pågå i 7-10 dagar, upp till 14 dagar ifall det skulle behövas.
En märkbar förbättring eller fullständig symtomlättnad fås efter 6-8 appliceringar.
Fortsätt ändå med behandlingen under den rekommenderade behandlingsperioden på
7-10 dagar. Du måste kontakta en läkare om dina symtom förvärras efter 5 dagar eller
inte förbättrats efter 10 dagar. Om en andra behandlingsomgång krävs vid allvarlig
bihåleinflammation, bör den andra behandlingsomgången starta först 7-10 dagar efter
den första behandlingsomgången avslutats.
Om man använder mer PHYTOSUN SINOCLEAR än rekommenderat
En överdosering av PHYTOSUN SINOCLEAR kan orsaka en intensiv men övergående
brinnande känsla i näsa och bihålor.
Vid överdosering av produkten, skölj näsan med varmt vatten. Att gurgla halsen med varmt
vatten kan också lindra.
Om man glömmer att ta PHYTOSUN SINOCLEAR
Om man glömt att ta en dos, fortsätt med behandlingen följande dag.
Om man slutar använda PHYTOSUN SINOCLEAR
Avsluta inte behandlingen tidigare än vad som rekommenderas i denna bipacksedel. Risken
finns då att du inte uppnår förväntat resultat. Använd inte PHYTOSUN SINOCLEAR under
en längre tidsperiod än rekommenderat.
4. MÖJLIGA BIVERKNINGAR
Likt många andra produkter kan PHYTOSUN SINOCLEAR orsaka biverkningar. Dock
drabbas inte alla av dem.
Kontakta läkare om du upplever att dina ögon fortfarande tåras eller om du utsöndrar saliv
mer än 2 timmar efter användning av produkten.
Kontakta läkare eller apotekspersonal om allvarliga biverkningar uppstår, eller om du
upplever biverkningar som inte finns med i denna bipacksedel.
5. FÖRVARING AV PHYTOSUN SINOCLEAR
Förvaras utom räckhåll för barn.
Originalförpackningen måste skyddas från ljus och ska förvaras vid högst 25°C.
När lösningen blandats, måste PHYTOSUN SINOCLEAR skyddas från ljus och förvaras i
kylskåp (2-8°C).
Sista förbrukningsdatum finns tryckt på kartongen, på glasburken som innehåller pulver
samt på ampullen med renat vatten. Använd ej produkten efter sista förbrukningsdatum.
Datumet avser den sista dagen av månaden.
Använd ej produkten senare än 16 dagar efter det att lösningen blandats.
Som en påminnelse kan du fylla i nedan:
PHYTOSUN SINOCLEAR blandades den:…………………….
Den är hållbar i följande 16 dagar, till den:………
6. YTTERLIGARE INFORMATION
Vad PHYTOSUN SINOCLEAR innehåller:
- Den aktiva substansen är torkat pulver från naturligt extrakt av Cyclamen europaeum L.
- Den blandade lösningen innehåller ca 38 doser för användning i högst 14 dagar.
- Produkten innehåller inga konserveringsmedel.
- Lösning (5 ml renat vatten) behövs för blandning av det torkade pulvret.
Vad förpackningen innehåller:
PHYTOSUN SINOCLEAR innehåller ett pulver som används i en nässpray. Den innehåller:
• A: 1 burk innehållande 50 mg torkat naturligt cyklamenextrakt.
• B: 1 ampull innehållande 5 ml renat vatten.
• 1 spraymunstycke.
Distributör:
ACO HUD NORDIC AB
SE-Upplands Väsby,, NO-Oslo, DK-Hørsholm,
FI-Espoo – www.aconordic.com
Satskod
Sista förbrukningsdatum
Datum för senaste revidering
Augusti 2011
2093A
L1SE
®
Nenäsuihke
Lue käyttöohje huolellisesti, sillä se sisältää tärkeää tietoa.
Lue erityisen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä kohta 3 ”Miten
PHYTOSUN SINOCLEAR® suihketta käytetään”
Tuotteen käyttöön voi liittyä voimakkaita reaktioita, kuten voimakasta
aivastelua, silmien vuotamista ja kipua. Käytä tuotetta ainoastaan
sivuontelotulehdukseen tai nenän limakalvoille.
1. MIKÄ PHYTOSUN SINOCLEAR ON JA MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN?
PHYTOSUN SINOCLEAR nenäsuihke sisältää luonnollista Cyklamen europaeum L.
kasviuutetta.
PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta suositellaan sivuontelotulehduksen ja nenän
limakalvojen hoitoon. Helpottaa oireita, kuten poskisärkyä ja tukkoista nenää,
puhdistamalla sivuontelot ja nenän eritteestä.
2. ENNEN PHYTOSUN SINOCLEAR SUIHKEEN KÄYTTÖÄ
Älä käytä PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta
• Jos olet allerginen (tai yliherkkä) syklaamille tai muille esikkolajeille, sillä käytöstä voi
aiheutua turvotusta nenän limakalvoilla, silmissä tai kasvoissa.
VAROITUKSET
• Käytä ainoastaan kerran päivässä kumpaankin sieraimeen
• Vältä hengittämästä tuotetta käytön yhteydessä
• Vältä tuotteen joutumista silmiin, sillä se voi aiheuttaa ärsytystä ja akuutin
silmätulehduksen oireita.
• Huomaa erityisesti kohta ”Jos käytät lääkitystä”
• Muutaman minuutin päästä käytöstä voi esiintyä polttavaa tunnetta tai kutinaa
nenässä, aivastelua sekä silmien tai nenän vuotamista. Tämä on täysin normaalia, kun
PHYTOSUN SINOCLEAR alkaa vaikuttaa ja osoittaa sen, että tuote tehoaa. Käyttöä
ei tule siksi lopettaa. Nenästä voi tulla punertavaa eritettä, mikä on normaalia käytön
yhteydessä.
Jos käytät lääkitystä
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt lääkkeellisiä
valmisteita, myös käsikauppavalmisteita. Tämä on erityksen tärkeää, jos käytät veren
hyytymistä estäviä lääkkeitä (kuten varfariini, asetyylisalisyylihappo) tai antikolinergisiä
lääkkeitä (kuten atropiini).
Muita nenälle tarkoitettuja tuotteita voi käyttää 1,5-2 tuntia PHYTOSUN SINOCLEAR
suihkeen käytön jälkeen.
Jos olet raskaana tai imetät
PHYTOSUN SINOCLEAR suihkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana ei ole tutkittu.
Siksi sinun ei tule käyttää PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta raskauden tai imetyksen
aikana, ellei lääkäri ole määrännyt sinulle sitä.
Käyttö lapsille
PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta voi käyttää yli 12-vuotiaat lapset aikuisen valvonnassa.
Autolla ajaminen tai koneiden käyttö
Autolla ajamista tai koneiden käyttöä tulee välttää 2 tuntia PHYTOSUN SINOCLEAR
suihkeen käytön jälkeen.
3. MITEN PHYTOSUN SINOCLEAR SUIHKETTA KÄYTETÄÄN
PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta tulee käyttää ainoastaan nenään.
Seuraa tekstin ja kuvien ohjeita.
B
A
B
A
A
A
A
A
Kun käyttää PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta, nenä ja sivuontelot puhdistuvat
voimakkaasti eritteestä. Tämä voi kestää jopa kaksi tuntia. Tunne on ohimenevä ja
vähenee tavallisesti muutaman käyttökerran jälkeen.
Kuinka paljon PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta tulee käyttää?
Liuosta suihkutetaan yhden kerran päivässä molempiin sieraimiin, samaan aikaan päivästä,
n. 2 tuntia ennen nukkumaan menoa. Annosten lisäys ei lisää tehoa.
Kuinka pitkään PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta tulee käyttää?
Hoitoa tulee jatkaa 7-10 tai korkeintaan 14 päivää, jos on tarvetta.
Huomattava parannus tai täysi oireettomuus saavutetaan 6-8 päivän käytön jälkeen.
Jatka silti käyttöä suositeltu 7-10 päivää.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat 5 päivän jälkeen tai ne eivät ole helpottaneet
10 päivän jälkeen.
Jos vaikeissa sivuontelotulehduksissa tarvitaan toinen hoitojakso, voi se alkaa aikaisintaan
7-10 päivän kuluttua edellisen hoitojakson päättymisestä.
Jos käyttää liikaa PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta
PHYTOSUN SINOCLEAR suihkeen yliannostus voi aiheuttaa voimakasta, mutta
ohimenevää polttavaa tunnetta nenässä ja sivuonteloissa.
Jos olet käyttänyt liikaa tuotetta, huuhtele nenä lämpimällä vedellä. Nielun kurlaus
lämpimällä vedellä voi myös auttaa.
Jos unohtaa PHYTOSUN SINOCLEAR annoksen
Jos olet unohtanut yhden annoksen, jatka hoitoa seuraavana päivänä.
Jos lopettaa PHYTOSUN SINOCLEAR suihkeen käytön
Alä lopeta käyttöä ennen tässä ohjeessa suositeltua aikaa. Keskeytetty hoito ei anna
odotettuja tuloksia. Älä käytä PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta suositeltua pidempään.
4. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET
Kuten muillakin valmisteilla, voi PHYTOSUN SINOCLEAR suihkeella olla sivuvaikutuksia.
Kaikille niitä ei kuitenkaan tule.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos silmät vuotavat jatkuvasti tai jos sinulta tulee runsaasti sylkeä
pidempään kuin 2 tuntia tuotteen käytön jälkeen.
Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin, jos saat vakavia sivuvaikutuksia tai jos saat
sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa.
5. PHYTOSUN SINOCLEAR SUIHKEEN SÄILYTYS
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Avaamaton pakkaus on suojattava valolta ja säilytettävä korkeintaan 25°C lämmössä.
Kun liuos on sekoitettu, täytyy PHYTOSUN SINOCLEAR uojata valolta ja säilyttää
jääkaapissa (2-8°C).
Pahvipakkaukseen, pulveria sisältävään purkkiin ja ampulliin on merkitty viimeinen
käyttöpäivä. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Päiväys tarkoittaa
kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tuotetta enää 16 päivän jälkeen liuoksen sekoittamisesta.
Voit kirjata alle muistutukseksi:
PHYTOSUN SINOCLEAR sekoitettu:…………………….(päivämäärä)
Käyttökelpoinen seuraavat 16 päivää, eli:……… saakka (päivämäärä).
6. LISÄTIETOJA
Mitä PHYTOSUN SINOCLEAR sisältää:
- Aktiiviaine on luonnollisesta Cyclamen europaeum L. uutteesta tehty pulveri.
- Sekoitettu liuos sisältää n. 38 annosta korkeintaan 14 päivän käyttöön.
- Ei sisällä säilöntäaineita.
- Liuosta (5ml puhdistettua vettä) tarvitaan kuivan pulverin sekoittamiseen.
Mitä PHYTOSUN SINOCLEAR pakkaus sisältää:
PHYTOSUN SINOCLEAR sisältää pulveria, jota käytetään nenäsuihkeessa. Se sisältää:
• A: 1 purkki, joka sisältää 50g kuivattua luonnollista syklaamiuutetta.
• B: 1 ampulli puhdistettua vettä (5ml)
• 1 suihkeosa
Miten liuos sekoitetaan?
1. Avaa pulveria sisältävä purkki (A) kiertämällä korkkia myötäpäivään ja poista sinetti.
2. Avaa nestettä sisältävä muoviampulli (B) katkaisemalla yläosa.
3. Kaada kaikki neste ampullista pulveria sisältävään purkkiin.
4. Kierrä suihkeosa kiinni purkkiin ja ravista kevyesti kunnes pulveri on sekoittunut. Odota
kunnes vaahto on hävinnyt.
5. Ota pois suojaava korkki suihkeosasta.
6. Suihkuta nestettä ilmaan 2-3 kertaa ennen ensimmäistä käyttöä. Suuntaa suihke pois
päin itsestäsi. Varo suihkuttamasta silmiin!
Miten PHYTOSUN SINOCLEAR suihketta käytetään
7. Pidä pää suorassa, älä nojaa taakse tai eteenpäin.
8. Vie suihke oikeaan sieraimeen.
9. Hengitä sisään ja pidätä hengitystä hetki (3-5 sekuntia).
10. Suihkuta liuosta oikeaan sieraimeen painamalla suihketta yhden kerran.
11. Hengitä syvään ulos suun kautta kerran ja hengitä sitten normaalisti. Älä hengitä
sisään, kun suihkutat liuosta nenään!
12. Toista sitten sama vasempaan sieraimeen, seuraamalla ohjeita 7-11.
13. Puhdista suihkeosa puhtaalla paperinenäliinalla. Aseta suihkeosan päälle suojaava
korkki.
14. Säilytä tuotetta jääkaapissa (2-8°C).
Valmistaja:
Hartington Pharma Ltd
1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, London WC2N
5BW, Englanti
Jos haluat lisätietoa tuotteesta, ota yhteyttä jakelijaan
Jakelija:
ACO HUD NORDIC AB
SE-Upplands Väsby,, NO-Oslo, DK-Hørsholm, FI-Espoo –
www.aconordic.com
Erän koodi
Viimeinen käyttöpäivä
Tarkistettu viimeksi
Elokuu 2011
2093 A
L1SE
®
Nesespray/Næsespray
Les/Læs instruksjonene nøye/grundigt da de inneholder viktig
informasjon.
Les/Læs spesielt punkt 3 “Hvordan du bruker/bruger PHYTOSUN
SINOCLEAR®” nøye før første bruk/brug.
Det kan forekomme sterke reaksjoner på produktets innhold ved bruk/
brug, slik/som f.eks. kraftige nys, tårer og smerte. Bruk produktet kun ved
betennelse/betændelse i bihuler eller nesens/næsens slimhinner.
1. HVA PHYTOSUN SINOCLEAR ER, HVA DET BRUKES MOT/VIRKNING OG
ANVENDELSE
PHYTOSUN SINOCLEAR nesespray/næsespray inneholder naturlig planteekstrakt fra
Cyclamen europaeum L.
PHYTOSUN SINOCLEAR anbefales til behandling ved betennelse/betændelse i bihuler
og nesens/næsens slimhinner. Lindrer symptomer som smerte i ansiktet og tett/tæt nese
ved å rense bihuler og nese for sekret.
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER/DET SKAL DU VIDE, FØR DU
BEGYNDER AT BRUGE PHYTOSUN SINOCLEAR
Bruk/Brug ikke PHYTOSUN SINOCLEAR
• Dersom/Hvis
du er allergisk (overfølsom) overfor Cyklamen eller andre Primula-arter, da
det kan forårsake hevelse/ hævelse i neseslimhinne, øyelokk/øjenlåg og/eller ansikt.
FORSIKTIGHETSREGLER/SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
• Brukes
kun én gang daglig i hvert nesebor/næsebor
• Unngå
å/at puste inn/indånde produktet ved bruk
• Unngå
kontakt med øynene/øjnene da det kan forårsake irritasjon og symptomer på
akutt øyebetennelse/øjenbetændelse.
• Vær oppmerksom på punktet “Hvis du bruker andre legemidler/Brug af anden medicin”
• Det
kan forekomme en kortvarig og forbigående brennende/brændende følelse eller kløe
i nesen/næsen, nysing, tårer og rennende/løbende nese i noen minutter etter/efter bruk.
Dette er helt normalt og skjer/sker når PHYTOSUN SINOCLEAR begynner å/at virke, og
indikerer at produktet har riktig effekt. Behandlingen bør derfor ikke avbrytes/afbrydes.
Det kan komme et rosafarget sekret ut av nesen, og dette er normalt ved bruk.
Hvis du bruker andre legemidler/Brug af anden medicin
Rådfør deg med lege/læge eller apotek dersom/ hvis du bruker eller nylig har brukt andre
legemidler, inkludert/herunder reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig hvis du er
blitt/blevet behandlet med antikoagulerende legemidler (f.eks. warfarin, acetylsalisylsyre)
eller antikolinergiske legemidler (f.eks. atropin).
Andre produkter for nesen/næsen kan brukes 1,5–2 timer etter bruk av/af PHYTOSUN
SINOCLEAR.
Hvis du er gravid eller ammer
Det finnes ingen studier på bruk av PHYTOSUN SINOCLEAR under graviditet eller
amming. Derfor bør du ikke bruke PHYTOSUN SINOCLEAR dersom/hvis du er gravid eller
ammer, hvis du ikke har fått det foreskrevet/ordineret av legen/lægen din.
Bruk til barn/børn
PHYTOSUN SINOCLEAR kan brukes av barn/børn over 12 år under oppsikt/opsyn av
voksen.
Bilkjøring eller bruk av maskiner/Trafik- og arbejdssikkerhed
Det anbefales ikke å/at kjøre bil eller betjene maskiner opptil 2 timer etter/efter bruk av
PHYTOSUN SINOCLEAR .
3. HVORDAN DU BRUKER/SÅDAN BRUGER DU PHYTOSUN SINOCLEAR
PHYTOSUN SINOCLEAR er kun beregnet for/til bruk i nesen/næsen.
Følg instruksjonene i tekst og bilder nedenfor.
12. G
jenta/Gentag deretter prosedyren/ proceduren i venstre nesebor ved å følge
instruksjonene ovenfor under punkt 7–11.
13. R
engjør spraymunnstykket med et rent papirlommetørkle. Sett/sæt på
beskyttelseshylsen/hylsteret.
14. O
ppbevar produktet i kjøleskap (2–8 °C).
Når du bruker PHYTOSUN SINOCLEAR, vil du oppleve en effektiv rensing av
sekret fra nesen og bihulene/bihulerne som kan pågå i opptil to timer. Denne følelsen er
forbigående, og avtar/aftager vanligvis etter/efter noen gangers bruk.
Hvor mye/meget PHYTOSUN SINOCLEAR skal du bruke/bruge?
Løsningen sprayes én gang daglig i hvert nesebor, helst til/på samme tid hver dag, ca. 2
timer før leggetid/ sovetid. Økt/Øget dosering resulterer ikke i økt/ øget effekt.
Hvor lenge/længe skal du bruke PHYTOSUN SINOCLEAR?
Behandlingen bør pågå i 7–10 dager, og i opptil 14 dager ved behov.
En merkbar/følelig bedring eller fullstendig symptomfrihet oppnås etter 6–8 gangers
bruk. Fortsett allikevel/alligevel med behandlingen i den anbefalte behandlingsperioden
på 7–10 dager. Du må kontakte lege/læge hvis symptomene forverres/forværres etter 5
dager eller ikke forbedres etter 10 dager.
Hvis det kreves en andre/endnu en behandlingsrunde ved alvorlig bihulebetennelse, bør
den andre/anden behandlingsrunden starte først 7–10 dager etter/efter at den første
behandlingsrunden er avsluttet.
Dersom/Hvis du tar for mye/meget av PHYTOSUN SINOCLEAR
En overdosering av PHYTOSUN SINOCLEAR kan forårsake/give en intens, men
forbigående brennende/brændende følelse i nese og bihuler.
Ved overdosering av produktet skal du skylle nesen med varmt vann/vand. Gurgling av hals
med varmt vann kan også lindre.
Dersom/Hvis du har glemt å ta/tage PHYTOSUN SINOCLEAR
Dersom/Hvis du har glemt å ta/tage en dose/dosis, fortsetter du med behandlingen neste
dag.
Dersom/Hvis du avbryter/afbryder behandlingen med PHYTOSUN
SINOCLEAR
Avbryt/Afbryd ikke behandlingen tidligere enn det som anbefales i dette/denne
pakningsvedlegget/ indlægsseddel. Da risikerer du at du ikke oppnår forventet resultat.
Bruk ikke PHYTOSUN SINOCLEAR utover/længere end anbefalt behandlingsperiode.
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som mange andre produkter kan PHYTOSUN SINOCLEAR forårsake/give bivirkninger. Det
er allikevel/dog ikke alle som får dem.
Kontakt lege/læge dersom/hvis du opplever at øynene fremdeles renner/løber eller ved
økt/øget spyttproduksjon i mer enn 2 timer etter bruk av produktet.
Kontakt lege/læge eller apotek dersom/hvis det oppstår alvorlige bivirkninger, eller
dersom/hvis du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i dette/denne pakningsvedlegget/
indlægsseddel.
5. HVORDAN DU OPPBEVARER PHYTOSUN SINOCLEAR
Oppbevares utilgjengelig for barn/Opbevares utilgængeligt for børn.
Originalpakningen må/skal beskyttes mot lys, og skal oppbevares ved maks. 25 °C.
Når løsningen/opløsningen er blandet, må/skal PHYTOSUN SINOCLEAR beskyttes mot lys
og oppbevares i kjøleskap (2–8 °C).
Siste forbruksdag/anvendelsesdato er trykt på esken/pakningen, på glassflasken
med pulver samt på ampullen med sterilt vann/vand. Bruk ikke produktet etter siste
forbruksdag/anvendelsesdato. Datoen gjelder/gælder siste dag i måneden.
Bruk ikke produktet senere enn 16 dager etter at løsningen/opløsningen er blandet.
Til påminnelse kan du fylle ut/udfylde feltene under:
PHYTOSUN SINOCLEAR ble/blev blandet den:…………………….
Den er holdbar i 16 dager til den:………
B
A
B
A
A
A
A
A
Hvordan du blander løsningen/opløsningen
1. Åpne/Åbn flasken med pulver (A) ved å vri/ dreje lokket/låget mot klokka/uret og fjern
forseglingen.
2. Åpne/Åbn plastampullen (B) med væske ved å bryte/brække av den øverste delen.
3. Hell/Hæld all væske fra ampullen på flasken med pulver.
4. Skru spraymunnstykket på flasken, og rist/ ryst lett til pulveret er oppløst. Vent til alt
skum har lagt seg/sig.
5. Fjern beskyttelseshylsen/hylsteret fra spraymunnstykket.
6. Før første bruk trykker du 2–3 ganger på spraymunnstykket og sprayer ut i luften. Hold
munnstykket vekk/væk fra kroppen. Unngå/Undgå å spraye i øynene/øjnene!
Hvordan du bruker/bruger PHYTOSUN SINOCLEAR
7. Hold hodet/hovedet rett/lige, og ikke bøy/bøje deg fremover eller bakover/bagover.
8. Før spraymunnstykket inn i høyre/højre nesebor/næsebor.
9. Pust inn/Træk vejret ind og hold pusten/vejret en liten stund (3–5 sekunder).
10. Spray løsningen/opløsningen i høyre nesebor ved å trykke én gang på
spraymunnstykket.
11. Pust dypt ut én gang gjennom munnen, og pust/træk vejret deretter normalt. Ikke
pust inn/indånde, mens du bruker sprayen!
Produsent/Fabrikant:
Hartington Pharma Ltd
1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, London WC2N
5BW, England
Kontakt distributøren/forhandleren for informasjon om produktet.
6. YTTERLIGERE INFORMASJON/YDERLIGERE OPLYSNINGER
Sammensetning/Indhold av PHYTOSUN SINOCLEAR :
- Virkestoffet/Det aktive stof er tørket/tørret pulver fra naturlig ekstrakt av Cyclamen
europaeum L.
- Blandet løsning/opløsning inneholder ca. 38 doser til bruk innen 14 dager.
- Produktet inneholder ingen konserveringsmidler.
- Løsning (5 ml sterilt vann) trengs/skal bruges til blanding av det tørkede/tørrede
pulveret.
Hvordan PHYTOSUN SINOCLEAR ser ut/ud og innholdet i pakningen:
PHYTOSUN SINOCLEAR inneholder et pulver som brukes i nesespray. Den inneholder:
• A: 1 flaske med 50 mg tørket/tørret naturlig cyklamenekstrakt.
• B: 1 ampulle med 5 ml sterilt vann/vand.
• 1 spraymunnstykke.
Distributør/Forhandlere:
ACO HUD NORDIC AB
SE-Upplands Väsby, NO-Oslo, DK-Hørsholm, FI-Espoo –
www.aconordic.com
Partikod/Batchkode
Siste forbruksdag/Sidste anvendelsesdato
Dato for revidering
August 2011
2093A
L1SE