Tilintarkastus.fi – Kotimainen asiantuntijaketju VEROLASKELMA

VEROLASKELMA
Yritys Malliyritys Oy
Tositenro
2587
Päiväys
21.3.2015
Yle-vero lasketaan suoriteperusteisesti. Verohallinnon ohje antaa myös mahdollisuuden maksuperusteisuuteen.
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
89 679,23
SUMMA, €
24 000,00
4 000,00
1 000,00
1 000,00
18 000,00
TVL-tulolähde
TVL-tulolähteen tuotot
TVL-tulolähteen kulut (ilman etumerkkiä)
TVL-tulolähteen osinko muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä (EVL 6 a.1 §)
TVL-tulolähteen vahvistetut tappiot (edellisen verovuoden verotuspäätöksestä)
TVL-tulolähteen verotettava tulos
© Suomen Tilintarkastusammattilaiset, ks. käyttöehdot osoitteesta www.tilintarkastus.fi/copyright
EVL-tulolähteen tulos ennen oikaisuja
69 679,23
LISÄTÄÄN
Edustusmenot (EVL 16.1,11 §)
Rangaistusluonteiset maksut kuten sakot, pysäköintivirhemaksut yms. (EVL 16.1,5 §)
Verojen viivästysseuraamukset (mm. Laki veronlis. ja viivekorosta 10 §)
Maksettava yhteisökorko (VML 46 §)
Verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutus- ja purkutappiot (EVL 6 b.3 §)
Verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot (EVL 16.1.2 §)
Väh.kelvottomat menetykset (EVL 17.1,1 §)
Väh.kelvottomat osakkeiden arvonalennuspoistot (EVL17.1,2 §)
Väh.kelvottomat lahjoitukset (TVL 57 §)
Väh.kelvoton muun kuin myyntisaamisen arvonalentuminen/menetys (EVL 16.1,7 §)
Väh.kelvoton konsernituki (EVL 16.1,7 §)
Voitto-osuus henkilöyhtiöstä (ks. esim. KILA 1678/2002)
Fuusiotappio (EVL 52 b.1 §)
Pakolliset varaukset (EVL 22 §)
Muut vähennyskelvottomat erät
Veronalaiset/vähennyskelvottomat erät yhteensä
SUMMA, €
VÄHENNETÄÄN (luvut ilman etumerkkiä)
Aiheettomasti maksetun veron palautuskorko (Veronkantolaki 27 b §)
Palautettava yhteisökorko (VML 46 §)
Verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutusvoitto (EVL 6 b.3 §)
Osinko muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä (EVL 6 a.1 §)
Tappio-osuus henkilöyhtiöstä (ks. esim. KILA 1678/2002)
Fuusiovoitto (EVL 52 b.1 §)
Muut verovapaat erät
Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tuloslaskelmassa)
Vahvistetut tappiot (edellisen verovuoden verotuspäätöksestä)
Verovapaat/vähennyskelpoiset erät yhteensä
SUMMA, €
3 659,16
240,00
112,63
16,40
2 570,00
6 598,19
500,00
500,00
EVL-tulolähteen tulos ennen Yle-veroa
75 777,42
230,22
Yle-vero
EVL-tulolähteen veronalainen tulos Yle-veron vähennyksen jälkeen
75 547,20
Täsmäytykset verolomakkeeseen 6B
500 Elinkeinotoiminnan tulos
501 Henkilökohtaisen tulolähteen tulos
75 547,20
19 000,00
Tulovero yhteensä
18 709,44
20,0 % (Sovellettava tuloveroprosentti)
Ennakkoverot tilikaudelta yhteensä
17 891,10
Siirtosaamiseksi jaksotetaan (ennakkoverot > tuloverot)
Siirtovelaksi jaksotetaan (tuloverot > ennakkoverot)
-818,34
818,34
VEROJAKSOTUKSEN TILIÖINNIT
TOS
2587
''
''
''
Kirjasi
SELITE
Yle-vero (liiketoiminnan muut kulut)
Yle-verovelka (siirtovelka)
Jaksotettu tulovero (tuloverot tuloslaskelmassa)
Jaksotettu täydennysvero (siirtovelka)
TILI
8744
2970
9940
2970
Kirjaukset yhteensä
Kirjausten DK-ero
DEBET, €
230,22
KREDIT, €
230,22
818,34
818,34
1 048,56
0,00
Tilintarkastus.fi – Kotimainen asiantuntijaketju
Suomalainen itsenäisten tilintarkastajien sekä juridiikan ja verotuksen asiantuntijoiden ketju
© Suomen Tilintarkastusammattilaiset. Ks. käyttöehdot osoitteesta www.tilintarkastus.fi/copyright
1 048,56
0,00