Urologia Fennica Urologia Fennica

Nro 1 2015
Vuosikerta 29
U rologia F ennica
S uomen U rologiyhdistys ry - Finlands U rologförening rf
2
3
Pääkirjoitus
Lämmin tervehdys kaikille Urologi-yhdistyksen jäsenille. Jukka Häkkinen sai seuraajan Tukholman EAU-kongressin yhteydessä
aamuyön tunteina käydyn värväyskeskustelun jälkeen. Seuraaja ei välttämättä ole paras
mahdollinen, mutta jätän sen muiden arvioitavaksi. Niille jotka pelkäävät tai toivovat
aiemman erotiikkatoimittajan urani vaikuttavan lehden sisältöön, voin huoleti vakuuttaa, että mitään alatyylisiä ”lukijan tarinoita”
ei jatkossakaan tulla näkemään.
Lehteä ilmestyy jatkossakin viisi numeroa
vuodessa. Aineiston jättöpäivämäärät julkaistaan lehdessä. Lehteä ei synny ilman
Teitä, joten lähetelkää jatkossakin koulutuskertomuksia ym. asiaan kuuluvaa. Lehti
toimii myös tiedotuskanavana ja puheenjohtajan ja sihteerin palstat jatkavat ennallaan.
Jos joku haluaa ottaa vastuun vitsipalstasta,
tarjoan tähän jatkossa mahdollisuuden.
Tässä numerossa, joka tulee painosta sopivasti ennen Talvipäiviä, on totuttuun tapaan
abstraktit ja ohjelma. Talvipäivillä on jälleen
edustava näyttely. Viime aikoina teollisuu-
den puolelta on tullut viestiä, että monet
näytteilleasettajat kokevat tilaisuuden turhana rahanmenona, mikäli kukaan ei käy
ständeillä. Olkaa siis aktiivisia yhteistyökumppaneittemme suuntaan. Se maksaa
itsensä takaisin.
Lisäksi esitän lämpimät onnittelu urologiyhdistyksen uusille kunniajäsenille. 27.11.
yhdistyksen kokouksessa kunniajäseniksi
kutsuttiin: prof. Pekka Hellström, dos.
Martti Nurmi, emeritus prof. Sakari Rannikko ja prof. Teuvo Tammela. Urologiyhdistyksen erinomaisilla nettisivuilla julkaistu
juttu löytyy myös tästä numerosta siltä
varalta, että kaikki eivät nettisivuja käytä.
Muistakaa myös yhdistyksen sivustolta löytyvä erinomainen koulutuskalenteri. Kalenteri on niin hyvä, että koulutusajankohtia on
turha enää painattaa lehteen.
Aurinkoista kevättä toivottaen,
uusi päätoimittajanne
Antti Salminen
4
NBI
URF-V2 – 8,4 Fr entistä
ohuempi videoureteroskooppi
NBI
CYF-VH – ensimmäinen
HD-tason videokystoskooppi
OLYMPUS. YKKÖSVAIHTOEHTOSI.
HD ja NBI – entistä tarkempaa diagnostiikkaa!
5
Puheenjohtajan palsta
Hyvät kollegat,
Kuopion Talvipäivät lähestyvät ja järjestelyt
ovat kiireimmillään. Tunnen erityistä mielihyvää viimeisenä johtokuntavuotenani olla
järjestämässä Talvipäiviä kotikaupunkiini,
kiinteässä yhteistyössä Samin sekä muiden
kollegoiden ja urologisten hoitajien kanssa.
Kiitokset jo etukäteen koko järjestelytiimille
hyvästä yhteistyöstä ja lämpimästä talkoo
tunnelmasta!
Talvipäivien perinteistä kaavaa on jouduttu
muuttamaan vallitsevien olosuhteiden takia.
Ihan entiseen kuosiin palaaminen lienee
mahdotonta. Urologien kokous on poistettu
listoilta, ja rehellisesti sanottuna, joulutammikuun aikana ei olekaan ilmaantunut
mitään uutta käsiteltävää asiaa. Uutuutena
ovat sponsorointi muutokset, on siirrytty
kansainväliseen tapaan Platina- ja Hopea
sponsointiin. Platina sponsorina on Astellas
ja hopeasponsoreina GSK, Orion ja Photocure, joille suuret kiitokset kokouksen tukemisesta. Näyttelytilat ovat menneet hyvin
kaupaksi muillekin lääketeollisuuden- ja laiteyrityksille, lämpimät kiitokset myös heille.
Näyttelyyn pääseekin tutustumaan jo tervetuliaistilaisuudessa, sillä se pidetään Musiikkikeskuksessa näyttelytiloissa.
Talvipäivän luennot ovat Musiikkikeskuksessa, 800 m kävelymatkan päässä kum-
mastakin hotellista, sekä Scandicista että
Puijonsarvesta. Koulutuspäivien aiheena on
virtsarakkosyöpä. State of Art luennon rakkosyövän EAU hoitosuosituksesta pitää professori Maria Ribal Barcelonasta. Professori
Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhusista luennoi
Narrow Band Image tekniikan merkityksestä rakkosyövän diagnostiiikassa. Lisäksi
useita hyviä kotimaisia virtsarakkosyöpään
perehtyneitä urologeja ja patologi ovat luennoimassa. SOTE uudistus on jälleen esillä
ajankohtaisuutensa takia. Urosalaattiin on
toimitettu 22 abstraktia ja kolme posteria.
Pienryhmät kokoontuvat keskiviikkona
hotelli Scandicin tiloissa, jossa on torstaina
myös juhlaillallinen. Illallisen sosiaalinen
ohjelma on pyritty pitämään hyvänä. Perinteiseen tapaan valitaan vuoden URHO,
ruokaillaan, kuunnellaan hyvää musiikkia
ja puheita ja pidetään hauskaa. Urologiseen
tutkimukseen tarkoitetut apurahat jaetaan
nyt illallisen yhteydessä.
Lämpimästi tervetuloa kauniiseen talviseen
Kuopioon Talvipäiville
Sirpa Aaltomaa
12.1.2015
6
Enemmän elämää.
Vähemmän muistutusta sairaudesta.
Eturauhassyövän hoitoon.
Enanton Depot Dual 30 mg 6 kk:n injekƟo
– vain kaksi injekƟota vuodessa.
Enanton Depot Dual
– helppokäyƩöinen kaksikammioruisku.
Enanton® Depot Dual tukee poƟlaan selviytymistä
syöpädiagnoosin jälkeen. TavoiƩeena on normaali
elämänlaatu poƟlaalle mahdollisimman pitkään. InjekƟo vain
kaksi kertaa vuodessa muistuƩaa vähemmän sairaudesta ja
12/2014
antaa mahdollisuuden elämästä nauƫmiseen.
Enanton Depot Dual ja Enanton Depot Set. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Leuproreliiniasetaatti 3,75 mg, 11,25 mg ja 30 mg. Käyttöaiheet: 11,25 mg ja 30 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito.
3,75 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito. Vaikean endometrioosin hoito ja kohdun myoomien pienentäminen (leiomyomata uteri). Annostus ja antotapa: Prostatasyöpä: Suositeltava annos on 3,75 mg
subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko tai 11,25 mg subkutaanisesti kolmen (3) kuukauden välein tai 30 mg subkutaanisesti kuuden (6) kuukauden välein. Endometrioosi: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos
subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan. Kohdun myoomat: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko korkeintaan kolmen (3) kuukauden
ajan. Laskimoon annettu ruiske saattaa aiheuttaa tromboosin. Enantonia tulee antaa varoen vanhuksille sekä potilaille, joilla on tai voi kehittyä virtsatieobstruktio, selkäydinvaurioita tai munuaisten vajaatoiminta.
Vasta-aiheet: Tunnettu yliherkkyys valmisteen aineosille tai synteettiselle GnRH:lle tai GnRH-johdannaisille. Epänormaali, diagnosoimaton emättimen verenvuoto. Raskaus ja imetys. Varoitukset ja käyttöön
liittyvät varotoimet: Maksan toimintaa on syytä seurata leuproreliiniasetaattihoidon aikana, koska seerumin transaminaasien, AFOS:n, GT:n, LDH:n ja bilirubiinin nousu on mahdollista. Voimakkaana aivolisäkkeen
ja sukupuolirauhasten toimintaan vaikuttavana GnRH-johdannaisena leuproreliiniasetaatti saattaa hoidon alussa ohimenevästi lisätä seerumin testosteronipitoisuutta, joka heti ensimmäisen injektion annon jälkeen
voi pahentaa luukipua ja aiheuttaa potilaan kliinisen tilan tilapäisen huononemisen (ns. ”flare-ilmiö). Oireiden tulee yleensä laantua hoidon jatkuessa. Potilaita, joilla on eturauhassyövän tai metastaasin aiheuttama
virtsatieobstruktio tai selkäydinvaurio, tulee tarkkailla huolellisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, koska oireet saattavat pahentua. Testosteronin ja PSA:n (prostate specific antigen) pitoisuuksia seerumissa voidaan
seurata Enanton-hoidon vasteen toteamiseksi. Testosteronitaso nousee ensimmäisen viikon aikana ja laskee sen jälkeen. Kastraatiotaso saavutetaan 2–4 viikon sisällä ja se kestää koko hoitojakson ajan. Kuuden kuukauden
hoitojakson loppuvaiheessa olisi hyvä mitata testosteronitaso niiltä potilailta, joita ei ole aikaisemmin hoidettu LHRH-analogeilla. Testosteronitason laskiessa kastraatiotasolle voi kehittyä osteoporoosi ja lisääntynyt riski
luunmurtumiin. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ei tiedossa. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Enanton Depot voi vaikuttaa ajokykyyn ja
koneiden käyttökykyyn, koska leuproreliiniasetaatin on raportoitu aiheuttaneen uupumusta, väsymystä ja huimausta. Tämä on otettava huomioon autolla ajettaessa tai koneita käytettäessä. Haittavaikutukset: Yleiset:
Prostatasyöpäpotilaat: “Flare”-ilmiö, luukipu, virtsateiden tukkeutuminen ja nivel- ja luukipu, hartiakipu, alaselkä- tai raajakipu ja kävelemisvaikeudet. Dermatologiset ja injektioalue: Injektiokohdan reaktio. Enanton
Depot Dual 30 mg -valmisteella on raportoitu useammin injektio-kohdan reaktioita. Korvattavuus: Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Eturauhassyöpä (116). Pakkaukset ja hinnat (VMH sis.alv) 1.10.2014: Enanton
Depot Dual ja Enanton Depot Set 3,75 mg 160,16 €, Enanton Depot Dual ja Enanton Depot Set 11,25 mg 395,75 € ja Enanton Depot Dual 30 mg 715,58 €. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja aesculapius.fi
7
Sihteerin palsta
Tätä kirjoittaessa talvinen sää on parhaimmillaan. On kevyttä pakkasta ja pehmeää
lunta satelee päivittäin. Sehän sopii Urologiyhdistyksen Talvipäivien teemaan. Joulu
taittoi pimeimmän ajan kohti kevättä, ja
yleensä helmikuussa Kuopion korkeudella
on parhaat ulkoilusäät. Pääsee kävelemään,
hiihtämään ja luistelemaan vaikkapa Kallaveden jäälle. Talvipäivien kävijältä se onnistuu astumalla ulos hotelli Scandicin rantaan.
Toki ilmat ovat vaihtelevia eikä kuukauden
päähän paraskaan sääprofeetta osaa ennustaa.
Nopea muutosilmapiiri ei ole pelkästään
nykyisen sään ilmiö vaan näkyy aina vain
kiihtyvällä tahdilla myös terveydenhuollossa. Tästä on päästy varmasti osallisiksi
kaikissa sairaaloissa. Tilannetta hämmentää
sen paljon puhutun Soten lisäksi huono
taloustilanne, ja säästöt ovat tulleet tutuiksi
ainakin julkisessa terveydenhuollossa työskenteleville. Kuopiolaista urologiaa kosketti
nipistykset osastojen yhdistämisen ja leikkauspöytien vähennyksen muodossa. Urologia
yhdistyi plastiikkakirurgian ja ihotautien
kanssa samalle osastolle, ja leikkauskapasiteettia vähennettiin noin 20 prosenttia. Talvipäivillä on tänäkin vuonna terveyspoliittinen
sessio, ja kuulemme asiaa juurikin Sotesta
KYS:n johtajaylilääkäri Jorma Penttisen
johdattamana. Ehkä muutosten vaikutukset
alkavat vähitellen valottua; ainakin minulle
kokonaisuus on vielä jäänyt hämärään.
Teemahan on tällä kertaa rakkosyöpä, ja
päivät muutoin ovat rakenteeltaan totutun
kaltaiset. Kokouspaikkana Musiikkikeskus
on tilava ja käytännöllinen. Siellä järjestetään
syksyisin myös meidän koulutuspäiviämme
astetta suuremmat Itä-Suomen lääketiedepäivät. Molemmat majoitukseen varatut
hotellit ovat lyhyen 800 metrin kävelymatkan päässä tapahtumapaikasta. Iltajuhla
pidetään Scandicin juhlasalissa, joka on
tottunut näkemään iloisia juhlijoita monilta
aloilta. Itse olen kliinisenä opettajana saanut
kutsun useana vuonna lääketieteen opiskelijoiden kandijuhlaan tähän samaiseen juhlatilaan. Kokemus on ollut aina juhlan arvoinen.
Hyvät Talvipäivävieraat, lämpimästi tervetuloa Kuopioon !
Sami Raatikainen
BET-140137 11.2014 RELEVANS.NET
8
TOISENLAINEN
TAPA HOITAA
YLIAKTIIVISTA RAKKOA1
Ensimmäinen yliaktiivisen rakon hoitoon
1,2
hyväksytty ß3-agonisti
Viitteet: 1. Khullar et al. European Urology 63;(2013):283–295. 2. Nitti et al. J Urol
2013;189:1388–1395.
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan
havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Betmiga 50 mg ja 25 mg
depottabletti. Vaikuttava aine: Mirabegroni. Käyttöaiheet: Yliaktiivisen virtsarakon aiheuttaman äkillisen virtsaamispakon, tihentyneen virtsaamistarpeen ja/tai virtsan pakkokarkailun oireenmukaiseen hoitoon aikuisilla potilailla. Annostus ja antotapa: Suositeltu annos
on 50 mg kerran vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman. Munuaisten ja maksan vajaatoiminta: Betmiga-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus (GFR
< 15 ml/min/1,73 m2 tai hemodialyysiä tarvitsevat potilaat) tai vaikea maksan vajaatoiminta
(Child–Pugh-luokka C), eikä sitä siksi suositella käytettäväksi näille potilasryhmille. Seuraavassa
taulukossa ovat vuorokausiannoksia koskevat suositukset henkilöille, joilla on munuaisten tai
maksan vajaatoiminta ja jotka joko saavat tai eivät saa vahvoja CYP3A:n estäjiä.
Munuaisten
vajaatoiminta1
Maksan
vajaatoiminta2
Lievä
Kohtalainen
Vaikea
Lievä
Kohtalainen
Vahvat CYP3A:n estäjät3
Ei estäjää
Estäjä
50 mg
25 mg
50 mg
25 mg
25 mg
Ei suositella
50 mg
25 mg
25 mg
Ei suositella
1. Lievä: GFR 60–89 ml/min/1,73 m2; kohtalaisen vaikea: GFR 30–59 ml/min/1,73 m2; vaikea:
GFR 15–29 ml/min/1,73 m2.
2. Lievä: Child–Pugh-luokka A; kohtalaisen vaikea: Child–Pugh-luokka B.
3. Vahvat CYP3A:n estäjät, kuten itrakonatsoli, ketokonatsoli, ritonaviiri ja klaritromysiini.
Turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tabletti otetaan
kerran vuorokaudessa nesteen kanssa. Tabletti pitää niellä kokonaisena, eikä sitä saa pureskella,
jakaa eikä murskata. Vasta-aiheet: Yliherkkyys valmisteen sisältämille aineille. Varoitukset
ja varotoimet: Ei suositella potilaille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus; joilla on vaikea
munuaisten vajaatoimintaa, ja jotka saavat samanaikaisesti vahvoja CYP3A:n estäjiä; joilla
on vaikea maksan vajaatoiminta; joilla on kohtalaista maksan vajaatoimintaa, ja jotka saavat
samanaikaisesti vahvoja CYP3A:n estäjiä. Betmiga-valmistetta ei ole arvioitu potilailla, joilla
on vakava hallitsematon hypertensio; siksi sitä ei suositella käytettäväksi tälle potilasryhmälle.
Tietoja asteen 2 hypertensiota sairastavista potilaista on niukasti. Varovaisuutta on
noudatettava potilaille, joilla tiedetään esiintyneen QT-ajan pidentymistä tai joiden käyttämien
lääkevalmisteiden tiedetään pidentävän QT-aikaa. Yhteisvaikutukset: Potilailla, joilla on lievä
tai kohtalaisen vaikea munuaisten tai lievä maksan vajaatoiminta ja jotka saavat samanaikaisesti
vahvoja CYP3A:n estäjiä (itrakonatsoli, ketokonatsoli, ritonaviiri, klaritromysiini), suositeltu
annos on 25 mg kerran vuorokaudessa. Varovaisuuteen on syytä, jos mirabegronia annetaan
samanaikaisesti lääkevalmisteiden kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi ja jotka
metaboloituvat pääasiallisesti CYP2D6:n välityksellä (tioridatsiini, ryhmän 1C rytmihäiriölääkkeet,
trisykliset masennuslääkkeet), ja kun mirabegronia annetaan samanaikaisesti sellaisten CYP2D6substraattien kanssa, joiden annos titrataan yksilöllisesti. Potilaille, jotka aloittavat Betmigavalmisteen käytön yhdessä digoksiinin kanssa, tulisi aluksi määrätä digoksiinin pienin annos.
Seerumin digoksiinipitoisuuksia on seurattava ja digoksiiniannos on titrattava niiden perusteella
halutun kliinisen vaikutuksen saamiseksi. Raskaus ja imetys: Ei suositella raskauden aikana, eikä
naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä ehkäisyä. Mirabegroni erittyy jyrsijöiden maitoon
ja siksi sitä oletetaan olevan ihmisen rintamaidossa. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. Ajaminen
ja koneiden käyttö: Ei vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset:
Yleiset: virtsatieinfektio, takykardia. Melko harvinainen: eteisvärinä. Reseptilääke. Pakkaukset
ja hinnat 01.01.2014 (sis. alv 10 %): Betmiga 25 mg 30 tabl. 53,15 €, 25 mg 90 tabl.
137,87 €, 50 mg 30 tabl. 53,15 €, 50 mg 90 tabl. 137,87 €. *Korvattavuus: Betmiga
50 mg on rajoitetusti peruskorvattava 1.11.2013 alkaen. Erillisselvitys: Lääkärinlausunto B
hoitavalta lääkäriltä. Lääketieteelliset edellytykset: Yliaktiivisen virtsarakon aiheuttaman äkillisen
virtsaamispakon, tihentyneen virtsaamistarpeen ja/tai virtsan pakkokarkailun oireenmukaiseen
hoitoon aikuisille potilaille, jotka eivät siedä antikolinergisesti vaikuttavaa lääkettä tai joille
antikolinergisesti vaikuttava lääke ei tehoa tai on vasta-aiheinen. Lisätiedot: Pharmaca Fennica.
Myyntiluvanhaltija: Astellas Pharma Europe B.V. Markkinoija Suomessa: Astellas Pharma,
Vaisalantie 2-8, 02130 Espoo, [email protected] Teksti perustuu 06.02.2014 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. Muokattu 10.02.2014
Astellas Pharma | Vaisalantie 2–8 | 02130 Espoo | Puhelin 09 8560 6000 | [email protected] | www.astellas.fi
9
Urologiyhdistys on valinnut neljä uutta kunniajäsentä 27.11.2014:
prof Pekka Hellström, dos Martti Nurmi, emeritus prof Sakari
Rannikko ja prof Teuvo Tammela.
He ovat ansioituneet kansainvälisesti tunnetusti tieteellisessä ....
27.11.2014
Tutkimustoiminnassa toimien väitöskirjatöiden ohjaajina ja vastaväittäjinä. He ovat kouluttaneet lukuisia urologeja Suomessa. He ovat toimineet yhdistyksen johtokunnassa ja olleet
johtokunnan puheenjohtajina. Yhdistys ojensi heille standaardit.
Pekka Hellström on tehnyt pitkän kliinisen uran Oulun yliopistollisen sairaalan urologian erikoislääkärinä. Työssään hän toi uusia lääketieteellisiä hoitomenetelmiä Suomeen. Erityiskohteena on ollut virtsarakon toiminnnan häiriöt ja niiden urodynaaminen arvioiniti, jota
hänen väitöskirjansa myös käsittelee. Erityisen innokkaasti hän on
toiminut neuromodulaation ja botuliinin implementoimisessa urologiseen käyttöön. Hän on tehnyt pohjoismaista urologista yhteistyötä
erityisesti neurourologian ja rakkosyövän parissa.
Pekka Hellström on toiminut aktiivisesti luennoitsijana ja tapausselostusten esittäjänä eri lääkäriyhdistysten jatkokoulutustilaisuuksissa.
Hän on tutkimustyössään erittäin laajasti tutkinut ja raportoinut urologian piiriin kuuluvia sairauksia. Hän on toiminut väitöskirjan esitarkastajana 12 kertaa, vastaväittäjänä 6 kertaa ja kustoksena kerran.
Hän on antanut lausunnon urologian dosentin pätevyydestä 2 kertaa.
Hän on toiminut Suomen urologiyhdistyksen johtokunnassa vuodesta
1996 ja puheenjohtajana 2010-2012. Hän on ollut myös Suomen
Kirurgiyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2012. Suomen
Kirurgiyhdistys valitsi hänet Vuoden Kirurgiksi vuonna 2010. Lisäksi
hän on URHOjen valitsema Vuoden Urologi vuonna 2001.
Dosentti Martti Nurmi on tehnyt erittäin pitkän ja menestyksekkään uran urologiassa.
Pääosan urastaan dos. Nurmi on tehnyt Varsinais-Suomessa ja Turun
Yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa hän on toiminut urologian
erikoislääkärinä, osaston ylilääkärinä ja ylilääkärinä.
Dosentti Nurmi on ollut edelläkävijä monella urologian saralla, mutta
parhaiten hänet tunnetaan virtsarakkosyövän radikaalikirurgian ja eri
virtsadiversiotekniikoiden kehittäjänä ja eri uro-onkologisten leikka-
10
usten, mm. radikaalin prostatektomian ja munuaissyöpäleikkausten
taitajana. Edellisten lisäksi dos. Nurmi on tehnyt mittavan kliinisen
uran mm. funktionaalisessa urologiassa, urodynamiassa ja urologisessa protetiikassa.
Dosentti Nurmi on kouluttanut 16 urologian erikoislääkäriä ja siirtänyt ansiokkaasti osaamistaan nuoremmalle sukupolvelle.
Akateemisella uralla Dos. Nurmi on julkaissut laajamittaisesti,
toiminut lukuisia kertoja vastaväittäjänä sekä väitöskirjojen ja
dosentuurien esitarkastajana. Hän on ollut aktiivinen jäsen FinnBladder ja FinnProstata tutkimusryhmissä ja tehnyt kansainvälistä
tutkimusyhteistyötä.
Edelleen dos. Nurmi on toiminut urologiyhdistyksen hallituksessa,
puheenjohtajana 1998-2000 ja Suomen kirurgiyhdistyksen puheenjohtajana 2002-2004. Lisäksi hänet valittiin vuoden kirurgiksi
URHOjen toimesta vuonna 2000.
Professori emeritus Sakari Rannikko on syntynyt 6.11.1939 Juvalla
ja valmistunut Helsingin yliopistossa lääketieteen lisensiaatiksi 1966,
kirurgian erikoislääkäriksi 1973, urologian erikoislääkäriksi 1975,
lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1979. Urologian dosentin arvon
hän sai 1986 ja urologian professorin virassa hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä asti 1992–1999.
Professori Rannikko on tehnyt pitkän uran eri sairaaloissa Pieksämäellä, Hyvinkäällä, Helsingin kaupungilla ja viimeksi Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa toimien erikoislääkärinä ja ylilääkärinä.
Professori Sakari Rannikko toimi vastaväittäjänä neljä kertaa, väitöskirjan esitarkastajana kolme kertaa, väitöskirjan ohjaajana neljä kertaa
sekä asiantuntijana dosentuuria tai professuuria varten neljä kertaa.
Professori Rannikon tieteellinen tuotanto on käsitellyt pääasiassa eturauhassyöpää. Hän on ollut kantava voima FinnProstata -ryhmässä ja
kansainvälisessä PSA-seulontatutkimusryhmässä.
Suomen Urologiyhdistyksen luottamustoimissa professori Rannikko
toimi sihteerinä 1982–83, varapuheenjohtajana 1994–95 ja puheenjohtajana 1996–97. Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksessa professori Rannikko toimi 1996–97.
11
Professori Teuvo Tammela on syntynyt vuonna 1954, jolloin myös
perustettiin Suomen urologiyhdistys. Kipinä urologiasta syttyi hänen
työskennellessään Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Sieltä tie johti
Ouluun, jossa kirurgiaan erikoistumista seurasi urologian erikoistumisopinnot. Urologian opintojen rinnalla valmistui väitöskirja: ” Postoperative Urinary Retention”. Vuonna 1991 johti tie Tampereelle.
Ennen varsinaista Tampereen toiminnan alkamista Teuvo Tammela
työskenteli runsaan vuoden tutkijana Pennsylvanian yliopiston urologian yksikössä.
Nykyään Teuvo Tammela on Tampereen yliopiston kirurgian professori ja kirurgian vastuualueen ylilääkäri.
”Minä rakastan urologiaa”, Teuvon omin sanoin, kuvaa hyvin hänen
sitoutumistaan urologiaan. Tieteellinen tutkimus urologian kaikilla
osa-alueilla on ollut erityinen kiintymyksen kohde. Vuosikymmenten aikana tehdyn työn tuloksena on valtava määrä tieteellisiä
lehti- ja kirja artikkeleita ja kokousabstrakteja, suuri määrä väitöskirjaohjauksia, useita väitöskirjan esitarkastuksia ja vastaväitöksiä,
sekä dosentuuri-asiantuntijana toimimisia. Useat Teuvo Tammelan
tutkimukset ovat olleet kansainvälisesti hyvin merkittäviä ja tieteellisen merkityksensä lisäksi edistäneet tietämystä suomalaisesta urologisesta tutkimuksesta. Tieteellisen työn lisäksi Teuvo Tammela on
koko uransa ajan tehnyt perus-urologin työtä, jossa funktionaalinen
urologia ja uusien lääkehoitojen tuominen käytäntöön ovat olleet
lähinnä sydäntä.
Tiedämme, että Teuvo on lukuisten työtehtäviensä vuoksi hyvin kiireinen. Tästä huolimatta Teuvolla on kuitenkin aina aikaa pysähtyä
kollegan kanssa ongelmaa pohtimaan tai juttelemaan. Erittäin harvassa ovat ne kokoukset ja muut tilanteet, jolloin Teuvoa ei tavoittaisi
puhelimella edes sen verran, että sovitaan parempi soittoaika. Jos
jotakin sovitaan, tiedämme, että Teuvo on varmasti mukana, Häneltä
asiat eivät unohdu.
Teuvo Tammela on väsymätön uurastaja, arvostettu tutkija ja ainaauttavainen kollega, jonka työn tuloksista koko Suomen urologinen
yhteisö on saanut nauttia.
12
OHJELMA
OHJELMA
K e s k i v i i k k o
4 . 2 . .
12:00-14:00
Finn-IC, Scandic Kuopio
14:00-16:00
FinnProstata, Scandic Kuopio
16:00-18:00
FinnBladder, Scandic Kuopio
18:00-19:00
FinnImpo, Scandic Kuopio
19:00-20:00
Urologiyhdistyksen johtokunnan kokous, Scandic Kuopio
20:30-23:30
Get-Together, Musiikkikeskus, näyttelyalue
T o r s t a i
5 . 2 .
Tieteellinen ohjelma Musiikkikeskus, Kamarimusiikkisali
Pj: Sirpa Aaltomaa, dos KYS
Talvipäivien ja näyttelyn avaus
08:45-09:00
Suomen Urologiyhdistyksen puheenjohtaja, Sirpa Aaltomaa, KYS
Virtsarakkosyövän huuhteluhoidot: indikaatiot ja toteutus
09:00-09:45
Eero Kaasinen, LT, HUS
09:45-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
State-of-the-Art –luento:
Update the EAU guidelines for muscle invasive bladder cancer
Maria Ribal, prof., Barcelona, Espanja
Can NBI make a difference in bladder cancer?
Jørgen Bjerggaard Jensen, prof., Aarhus University, Tanska
12:00-13:00
Satelliittiluento
13:00-14:00
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Tieteellinen ohjelma jatkuu
Pj: Tapani Liukkonen, LT, Mikkeli KS
Suomalaisen väestössä
n eiei lihakseen levinneen virtsarakkosyövän
14:00-14:30
uusiutumis- ja etenemisriskit
Timo Marttila, urologi, SeKS
Kystektomian indikaatiot ja toteutus lihakseen leviämättömässä
14:30-15:00
rakkosyövässä
Peter Boström, dos, TYKS
Virtsarakon syövän molekyylibiologiaa
15:00-15:30
Vesa Kärjä, dos, KYS
15:30-16:00
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Terveyspoliittinen sessio
Pj: Jouni Huuskonen, LT, Joensuu
SOTEn käytännön ensivaikutelmat terveydenhuoltoon
16:00-17:00
Pj: Tapani Liukkonen, LT, Mikkeli KS
Suomalaisen väestössä ei lihakseen levinneen virtsarakkosyövän
14:00-14:30
uusiutumis- ja etenemisriskit
Timo Marttila, urologi, SeKS
Kystektomian indikaatiot ja toteutus lihakseen leviämättömässä
14:30-15:00
rakkosyövässä
Peter Boström, dos, TYKS
Virtsarakon syövän molekyylibiologiaa
15:00-15:30
Vesa Kärjä, dos, KYS
15:30-16:00
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Terveyspoliittinen sessio
Pj: Jouni Huuskonen, LT, Joensuu
SOTEn käytännön ensivaikutelmat terveydenhuoltoon
16:00-17:00
Sari Raassina, erl, hankejohtaja, KYS
Juhlaillallinen, Scandic Kuopio
19:00-24:00
Kuopion kaupungin tervehdys, Markku Tervahauta
Pukukoodi: Tumma puku
12-13
Satelliittiluento
Update on new treatment modalities in castration resistant prostate
cancer
Peter Iversen, prof., Copenhagen, Denmark
Platinasponsori ASTELLAS
P e r j a n t a i
6 . 2 .
Tieteellinen ohjelma Musiikkikeskus, Kamarimusiikkisali
Pj:t: Tapani Liukkonen, LT, Mikkeli KS ja Sirpa Aaltomaa, dos, KYS
UROSALAATTI
09:00-10:30
Abstraktit
10:30-11:00
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
11:00-12:20
Abstraktit
12:20-12:30
Paras posteri
12:30-13:30
Lounas
Leading Light for Life
13
14
ABSTRAKTIT 2015
Aikaa esityksille keskusteluineen on varattu 7,5 minuuttia / esittäjä.
9:00
1. Munuaiskudosta säästävä leikkaus pienten kasvainten hoitona Oulun Yliopistollisessa
Sairaalassa 2001 - 2011
Niko Laine, Teija Parpala Oulun yliopistollinen sairaala, kliinisen lääketieteen laitos, urologian yksikkö
9:07
2. Munuaisen angiomyolipooman oireet, hoito ja ennuste 441 potilaan aineiston analyysin perusteella.
Teele Kuuska, Fausto Biancaria, Brian Laneb, Conrad Tobertb, Steven Campbellc, Uri
Rimond, Vito D’Andreaa, Aare Mehika, ja Markku Vaaralaa* aOYS, b Michigan State University, c Cleveland Clinic, d Tel-Aviv University
9:15
3. Käsiavusteinen laparoskooppinen ja avoin munuaisresektio T1 munuaissyövän hoidossa. Vertaileva tutkimus.
Kimmo Taari1, Petrus Järvinen1, Tuomas Kilpeläinen1, Riikka Järvinen1, Harri Visapää2,
Harry Nisén1, 1Urologian klinikka, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala, 2Syöpäkeskus, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala
9:22
4. Magneettikuvauksen hyöty osana eturauhassyövän diagnostiikkaa
Panu Tonttila, Juha Lantto, Eija Pääkkö, Ulla Piippo, Saila Kauppila, Eveliina Lammentausta, Pasi Ohtonen, Markku Vaarala OYS
9:30
5. Eturauhassyövän ilmaantuvuus prostatiitin esiintyvyyttä selvittäneessä kohortissa 15
vuoden seurannan jälkeen
Markku Vaarala, Aare Mehik, Pasi Ohtonen ja Pekka Hellström OYS
9:37
6. Laparoskooppinen ekstraperitoneaalinen 3D prostatektomia: Seinäjoen ensimmäisen
vuoden kokemukset
Mika Raitanen, Ilkka Paaso ja Antti Kaipia Seinäjoki ja Pori
15
9:45
7. Predictors of infection after prostate biopsy in men on active surveillance.
Leonard P. Bokhorsta, Inari Lepistöb, Arnout R. Albertsa, Yoshiyuki Kakehie, Tom Picklesd,
Riccardo Valdagnic, Axel Semjonowf, Petra Ströling, Manuel F Montesinoh, Viktor Bergei,
Chris H. Bangmaa, Monique J. Roobola, Antti Rannikkob.
9:52
8. Infection rates after prostate biopsy in men on active surveillance
Leonard P. Bokhorsta, Inari Lepistöb, Arnout R. Albertsa, Yoshiyuki Kakehie, Tom Picklesd,
Riccardo Valdagnic, Axel Semjonowf, Petra Ströling, Manuel F Montesinoh, Viktor Bergei,
Shin Egawaj, Chris H. Bangmaa, Monique J. Roobola, Antti Rannikkob.
10:00
9. Tulehduskipulääkkeiden käyttö ja eturauhassyöpäpotilaiden eloonjääminen.
Thea Veitonmäki1,2, Teemu J Murtola1,3, Liisa Määttänen4, Kimmo Taari5, Ulf-Håkan Stenman6, Teuvo L.J. Tammela1,3, Anssi Auvinen2, 1Tampereen yliopistollinen sairaala, Urologian
klinikka, 2 Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, 3 Tampereen yliopisto, Lääketieteen
yksikkö, 4 Syöpärekisteri, Helsinki 5 Helsingin yliopisto ja Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, Urologian klinikka, 6Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, Kliininen Kemia
10:07
10. Ultrasensitiivisen prostataspesifisen antigeenin merkitys ennustettaessa myöhäisen
biokemiallisen relapsin riskiä radikaalin prostatektomian jälkeen
Heikki Seikkula1, Kari T. Syvänen1, Samu Kurki2, Tuomas Mirtti3, Pekka Taimen4, Peter
J. Boström1, 1Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka, TYKS, 2Auria Biopankki, VarsinaisSuomen Sairaanhoitopiiri, 3Patologian laitos (HUSLAB), HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), 4Patologian laitos, TYKS ja Turun yliopisto
10:15
11. 5-alfareduktaasin inhibiittorien käytön yhteys eturauhassyöpäpotilaiden
eloonjäämiseen
Teemu J. Murtola1, 2, Elina K Karppa1, Kimmo Taari3, Teuvo LJ Tammela1,2, Anssi Auvinen4, 1Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka
4Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
10.22
12. Diabeteslääkkeet ja eturauhassyöpäriski suomalaisessa eturauhassyövän
seulontatutkimuksessa
Haring A1,2, Murtola TJ1,2, Talala K3, Taari K4, Tammela TLJ1,2, Auvinen A51Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka,
3Suomen syöpärekisteri, 4Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian
klinikka, 5Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
16
10:30-11:00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELY
11:00
13. Glukoosi- ja energiametabolian geenivarianttien yhteys eturauhassyöpään
Teemu J. Murtola1,2, Tiina Wahlfors3, Antti Haring1, Kimmo Taari4, Ulf-Håkan Stenman4, Teuvo LJ. Tammela1,2, PRACTICAL konsortio, Johanna Schleutker3,5, Anssi Auvinen6, 1Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Tampereen yliopisto, Lääketieteellisen teknologian yksikkö/BioMediTech ja
Fimlab laboratoriot 4Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka 5Turun yliopisto, Biolääketieteen, lääketieteellisen biokemian ja genetiikan instituutti
6Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
11:08
14. Atorvastatiinin käytön vaikutus eturauhassyöpään – satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus.
Teemu Murtola1,2, Jarno Riikonen1, Juha Koskimäki1, Tomi Pakarainen1, Taina Isotalo3,
Antti Kaipia4, Paula Kujala5, Heimo Syvälä2, Seppo Auriola6, Emma Raitoharju2,5, Terho
Lehtimäki2,5, Teuvo Tammela1,2, 1Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian yksikkö,
2Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 3Päijät-Hämeen keskussairaala, 4Satakunnan
keskussairaala, 5Fimlab laboratoriot, 6Itä-Suomen yliopisto, farmakologian yksikkö.
11:16
15. Rytmihäiriölääkkeet ja eturauhassyöpä suomalaisessa eturauhassyövän
seulontatutkimuksessa
Kaapu K1, Murtola TJ1, 2, Määttänen L3, Talala K3, Taari K4, Tammela TLJ1, 2, Auvinen
A5 1Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Suomen syöpärekisteri, 4Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen
sairaala, urologian klinikka, 5Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
11:24
16. Mihin virtsa johdetaan kystektomian jälkeen? OY(K)S:n aineisto vuosilta 1975
– 2013
Pekka Hellström, Aare Mehik, Ilkka Paananen, Teija Parpala, Markku H Vaarala
OYS, operatiivinen tulosalue
11:32
17. Virtsarakkosyövän vuoksi tehdyt kystektomiat Suomessa vuosina 2010-2013
Jukka Sairanen, Antti Salminen, Erik Veskimäe, Markku Vaarala, Timo Nykopp, Timo
Marttila, Kalmer Innos, Lasse Levomäki, Jouko Viitanen, Marjo Seppänen, Sebastian Becker,
Tuomo Tolonen, Tapani Liukkonen, Juhani Ottelin, Dimitri Pogodin-Hannolainen ja Peter
Boström
17
11:40
18.HYKS:n 50 ensimmäistä neoadjuvanttisytostaattihoidettua kystektomian läpikäynyttä rakkosyöpäpotilasta
Ilmari Koskinen, Hanna Vasarainen, Ilkka Perttilä, Eija Kelloniemi, Jukka Sairanen
11:48
19. Impact of nocturia on mortality: a systematic review and meta-analysis
Pesonen J, Tampere, Cartwright R, London, Santti H, Helsinki, Mangera A, Sheffield,
Tähtinen RM, Kuopio, Griebling TL, Kansas City, Riikonen J, Tampere, Pryalukhin AY,
Saint Petersburg, Tsui JF, New York, Aoki Y, Fukui, Guyatt GH, Hamilton, Tikkinen KAO,
Helsinki
11:56
20Erektiohäiriö ja alaraajoja tukkiva valtimotauti
Otto Ettala, LL *,a; Arto Heikkilä, LL b ; Päivi Korhonen, LT, prof. c,d; Kari Syvänen, LT a;
Antti Kaipia, LT, prof. b; Tero Vahlberg, FT e; Pertti Aarnio LT b; Peter Boström, LT, dos. a
12:04
21Valkojäkälä (lichen sclerosus et atrophicus, LSA) virtsaputken ahtauman aiheuttajana. Kirurgisen hoidon kokemukset HYKS urologian klinikassa.
Jukka Sairanen, Riikka Järvinen
12:12
22. Päätöksenteon tuet paikallisen eturauhassyövän hoidon valinnassa: Systemaattinen
kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi
Jarno Riikonen, Philippe Violette, Thomas Agoritsas, Paul Alexander, Henrikki Santti, Arnav
Agarwal, Neera Bhatnagar, Philipp Dahm, Victor Montori, Gordon Guyatt ja Kari Tikkinen
18
1. MUNUAISKUDOSTA SÄÄSTÄVÄ LEIKKAUS PIENTEN
KASVAINTEN HOITONA
OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA 2001 - 2011
Niko Laine, Teija Parpala
Oulun yliopistollinen sairaala, kliinisen lääketieteen laitos, urologian yksikkö
Johdanto:
Munuaissyövän insidenssi Suomessa on
jonkin verran lisääntynyt viime vuosina.
Insidenssi on nykyisin miehillä 10,1 tapausta/100 000 ja naisilla 6.1/100 000. Kehittyneiden kuvantamismenetelmien vuoksi
nykyisin pieniä munuaiskasvaimia löytyy
usein. Munuaiskudosta säästävä leikkaus on
pääasiallinen pienten munuaiskasvainten
hoito.
Aineisto: Tutkimuksessa selvitettiin retrospektiivisesti OYS:ssa 2001-2011 munuaisresektiolla hoidettujen potilaiden tulokset.
Seurantaa jatkettiin vuoteen 2014. Ensisijaisina tutkimuksen kohteina olivat toimenpiteen jälkeinen munuaisfunktio, komplikaatiot ja kasvainten hoitotulokset (histologia;
uusiutuminen; laskennallinen glomerulusfiltraationopeus, GFR ja sen muutos 3-12kk
kuluttua leikkauksesta).
Oma tutkimus
Tuumorin koko (cm)
Potilaiden keski-ikä
Preoperatiivinen GFR
2.5
Tulokset: Aineistossa oli 103 avoimesti leikattua munuaisresektiota. Potilaiden keskiikä oli 61 (24-93) vuotta - 61 % miehiä
ja naisia 39 %. Kasvainten TT:ssa mitattu
koko oli keskimäärin 2,5 (0.9-7,0) cm.
GFR laski keskimäärin 3 ml/min/1.73m²,
mikä tarkoittaa 3,4 % heikentymistä munuaisfunktiossa (Taulukko 1). Leikkauksenaikainen verenvuoto oli keskimäärin 315 ml
ja munuaisen iskemia-aika keskimäärin 23
(4-40) minuuttia. Välittömiä leikkauksen
jälkeisiä komplikaatioita ilmeni kahdessa
tapauksessa. Yksi potilas sai myöhemmin
munuaissyövän etäpesäkkeitä ja yksi munuaissyövän paikallisen uusiutuman. Poistetuista muutoksista hyvänlaatuisia oli 34 %,
kirkassoluisia munuaissyöpiä 50 %, papillaarisia munuaissyöpiä 13 % ja kromofobisia
munuaissyöpiä 4 %.
Weight ym. 2010a
4,8
Weight ym. 2010b
2,7
Medina-Polo ym. 2010
3,7
61 v (ka)
58 v (mediaani)
62 v (ka)
62 v (ka)
88
88
78
74
3
16
3,4
18
(ml/min/1.73m²)
GFR-lasku absoluuttinen
7
(ml/min/1.73m²)
GFR-lasku suhteellinen (%)
Taulukko 1
10,1
19
Oma tutkimus
Thompson
ym. 2008
Gradus
Histologia
Medina-Polo
ym. 2010
Weight ym.
2010a
112/67 %
I
14/25 %
14 %
II
34/61 %
66 %
III
8/14 %
20 %
IV
0/0 %
0%
Beningni
35/34 %
79/22 %
26 %
43/20 %
Kirkassoluinen
munuais ca.
51/50 %
186/52 %
53 %
126/75 %
Papillaarinen
munuais ca.
13/13 %
75/21 %
8%
28/17 %
Kromofobinen
munuais ca.
4/4 %
16/5 %
10 %
14/8 %
Taulukko 2
Pienestä aineistosta huolimatta tuloksia
voidaan pitää vertailukelpoisia aiemmin julkaistuihin verrattuna. Munuaistoiminnan
vähäinen heikentyminen ei ollut kliinisesti
merkittävää leikatuilla potilailla. Erityisesti
saatiin lisävarmistusta siihen, että munuaisresektio on hyvän hoitokäytännön mukainen hoito pienissä kasvaimissa.
53/33 %
20
Ensiaskel eturauhasen hyvänlaatuisen
liikakasvun (BPH) hoidossa
Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit
Vaikuttavat aineet: Dutasteridi ja tamsulosiinihydrokloridi. Käyttöaiheet: Eturauhasen hyvänlaatuisen
liikakasvun (BPH) kohtalaisten ja vaikeiden oireiden hoito. Akuutin virtsaummen ja kirurgisten toimenpiteiden
riskin pienentäminen potilailla, joilla on kohtalaisia tai vaikeita BPH-oireita. Annostus ja antotapa:
Suositeltu Duodart-annos on yksi kapseli (0,5 mg/0,4 mg) suun kautta joka päivä saman aterian jälkeen n.
30 minuutin kuluttua ateriasta. Kapselit on nieltävä kokonaisina. Vasta-aiheet: Yliherkkyys dutasteridille,
muille 5-alfareduktaasin estäjille, tamsulosiinille (tamsulosiinin aiheuttama angioedeema mukaan luettuna)
tai apuaineille, soijalle tai maapähkinälle; naiset, lapset ja nuoret; ortostaattinen hypotensio; vaikea maksan
vajaatoiminta. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen kuin yhdistelmähoitoa määrätään, on
tehtävä huolellinen riski-hyötyarviointi mahdollisesti kohonneen haittavaikutusten riskin vuoksi (mukaan
lukien sydämen vajaatoiminta) ja harkittava myös muita hoitovaihtoehtoja, monoterapiat mukaan lukien.
Eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta sekä muut tutkimukset, joilla suljetaan pois eturauhassyöpä ja
muut tilat, jotka voivat aiheuttaa samanlaisia oireita kuin eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, on tehtävä
ennen Duodart-hoidon aloittamista ja määräajoin sen jälkeen. Duodart laskee seerumin keskimääräistä
PSA-pitoisuutta n. 50 % kuuden kuukauden hoidon jälkeen. Duodart-hoidon aloituksen jälkeen PSA:n
lähtöarvot on määriteltävä uudelleen noin 6 kuukauden hoidon jälkeen. Tämän jälkeen on suositeltavaa
seurata PSA-arvoja säännöllisesti. Duodart-hoidon aikana matalimmasta PSA-arvosta kohoavat arvot
voivat viitata eturauhasen syöpään tai huonoon hoitomyöntyvyyteen. Duodartia käyttävän potilaan PSAarvojen tulkinnassa on vertailuarvoina käytettävä aikaisempia PSA-arvoja. Seerumin kokonais-PSApitoisuus palautuu lähtötasolle 6 kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta. Vapaan ja kokonais-PSA:n
suhde pysyy vakiona myös Duodart-hoidon aikana. REDUCE-tutkimuksessa todettiin dutasteridiryhmässä
enemmän 8-10 Gleason-pisteen eturauhassyöpiä (n=29, 0,9%) kuin lumeryhmässä (n=19, 0,6%, p=0,15).
Ei tiedetä vaikuttivatko tulokseen dutasteridin eturauhasen kokoa pienentävä vaikutus tai tutkimukseen
liittyvät tekijät. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min) sairastavien
potilaiden hoitoa on harkittava tarkoin, sillä valmistetta ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä. Muiden
alfasalpaajien tavoin tamsulosiini voi aiheuttaa verenpaineen laskua, joka voi harvoin johtaa pyörtymiseen.
PDE5-estäjien yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta. Joillakin tamsulosiinia käyttävillä tai aiemmin
käyttäneillä potilailla on todettu IFIS-oireyhtymä kaihileikkauksen yhteydessä. IFIS-oireyhtymä saattaa
suurentaa leikkauskomplikaatioiden riskiä toimenpiteen aikana. Siksi Duodart-hoidon aloittamista ei
suositella, jos potilas on menossa kaihileikkaukseen. Ennen kaihileikkausta on varmistettava, käyttääkö
leikkaukseen tuleva potilas tai onko hän aiemmin käyttänyt Duodartia, ja huolehdittava asianmukaisista
varotoimenpiteistä leikkauksen aikana ilmenevän IFIS-oireyhtymän varalta. Dutasteridi imeytyy ihon läpi,
ja siksi naiset, lapset ja nuoret eivät saa olla kosketuksissa vuotavien kapseleiden kanssa. Varovaisuutta
on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Duodart
sisältää paraoranssia (E110), väriainetta, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Rintasyöpää on raportoitu
dutasteridia käyttäneillä miehillä kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen. Lääkärien
on ohjeistettava potilaitaan pikaisesti ilmoittamaan kaikista muutoksista rintakudoksessaan, kuten
kyhmyistä tai nännieritteestä. Tällä hetkellä ei ole selvää, onko miesten rintasyövän ja pitkäaikaisen
dutasteridin käytön välillä syy-yhteys. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Duodartia ei saa antaa naisille.
Jos dutasteridia annetaan poikasikiötä odottavalle naiselle, se saattaa estää sikiön ulkoisten sukuelinten
kehittymisen. Dutasteridia saaneiden tutkittavien siemennesteessä on havaittu pieniä määriä dutasteridia.
Potilaan tulisi estää kumppaninsa altistuminen siemennesteelle käyttämällä kondomia, jos kumppani
on tai saattaa olla raskaana. Dutasteridin on raportoitu vaikuttavan siemennesteen ominaisuuksiin.
Heikentyneen hedelmällisyyden mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Haittavaikutukset: Impotenssi,
muuttunut (heikentynyt) libido, ejakulaatiohäiriöt, rintojen suureneminen ja/tai aristus, huimaus,
allergiset reaktiot. IFIS-oireyhtymä kaihileikkauksen yhteydessä (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät
varotoimet). Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle
(www.fimea.fi). Yhteisvaikutukset: Dutasteridi: Dutasteridi eliminoituu pääasiassa metaboloitumalla.
In vitro -tutkimukset osoittavat, että CYP3A4 ja CYP3A5 katalysoivat tätä metaboliaa. Pitkäaikainen
dutasteridin ja voimakkaiden CYP3A4-entsyymin estäjien (esim. suun kautta annettavan ritonaviirin,
indinaviirin, nefatsodonin, itrakonatsolin, ketokonatsolin) yhteiskäyttö voi suurentaa dutasteridin
pitoisuutta seerumissa. Dutasteridin annostiheyden harventamista voidaan harkita, jos haittavaikutuksia
ilmaantuu. Tamsulosiini: Hypotensiiviset vaikutukset saattavat voimistua, jos tamsulosiinihydrokloridia
annetaan samanaikaisesti verenpainetta alentavien lääkeaineiden kanssa. Näihin kuuluvat myös
anestesia-aineet, PDE5-estäjät ja muut alfa1-salpaajat. Dutasteridi-tamsulosiinia ei pidä antaa yhdessä
muiden alfa1-salpaajien kanssa. Varovaisuutta on noudatettava, jos dutasteridi-tamsulosiinia annetaan
yhtaikaa simetidiinin kanssa. Varovaisuutta on noudatettava, jos varfariinia annetaan samanaikaisesti
tamsulosiinihydrokloridin kanssa. Diklofenaakki saattaa nopeuttaa tamsulosiinin eliminoitumista.
Korvattavuus: SV-peruskorvattava reseptilääke.
Pakkaukset ja hinnat: 13.1.2015 (vmh sis. alv)
Duodart 0.5 mg/0,4 mg 30 kaps 33,56 €
Duodart 0.5 mg/0,4 mg 90 kaps 97,48 €
Huom: Lue valmisteyhteenveto ennen lääkkeen määräämistä.
Lisätiedot: Pharmaca Fennica, GSK Tuoteinfo puh: 010 30 30 100, www.gsk.fi, GlaxoSmithKline Piispansilta
9 A 02230 Espoo puh. 010 30 30 30, fax 010 30 30 600.
Valmisteyhteenvetolyhennelmä 21.5.2013. Perustuu 23.1.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
Viitteet:
1. Duodart valmisteyhteenveto, 17.02.2012.
2. Roehrborn CG ym. Eur Urol 2010; 57: 123-131.
1/2015, FIN/DUTT/0001/15
Yhdistelmävalmiste Duodart saa aikaan nopean,
tehokkaan ja pitkäaikaisen oireiden paranemisen
ja vähentää akuutin virtsaummen riskiä ja
leikkaushoidon tarvetta1,2
21
2. Munuaisen angiomyolipooman oireet, hoito ja ennuste 441 potilaan
aineiston analyysin perusteella
Teele Kuuska, Fausto Biancaria, Brian Laneb, Conrad Tobertb, Steven Campbellc , Uri Rimond, Vito
D’Andreaa, Aare Mehika, ja Markku Vaaralaa*
a
OYS, b Michigan State University, c Cleveland Clinic, d Tel-Aviv University
Munuaisen angiomyolipoomien hoito on
parikymmentä vuotta perustunut vuonna
1986 julkaistuun katsausartikkeliin. Sen
perusteella yli 4 cm kokoiset angiomyolipoomat kannattaa hoitaa. Tämä kasvaimen
halkaisija hoitoindikaationa on sittemmin
kyseenalaistettu. Teimme potilassarjoihin
perustuvan analyysin selvittääksemme kasvaimen koon vaikutusta todettuihin oireisiin ja hoitotuloksiin. Kirjallisuuden ja OYS
aineiston läpikäymisen jälkeen analyysiin
saatiin 441 potilasta yhteensä 58 julkaisusta ja 3 sairaalan aineistosta. Potilailla oli
radiologisesti ja/tai histologisesti diagnosoitu
munuaisen angiomyolipooma. Tuberoosiskleroosipotilaat suljettiin pois tutkimuksesta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 44.5
kk. Verenvuotoa aiheuttaneet AML:t olivat
selvästi suurempia kuin vuotamattomat (hal-
kaisijan keskiarvo 10,1 cm vs. 5,9 cm). Vuotaneista AML:sta 9,4 % oli alle 4 cm halkaisijaltaan ja 26,4 % alle 6 cm halkaisijaltaan.
Uusintatoimenpiteen riski oli suurentunut
erityisesti kookkaiden tuumoreiden embolisaation jälkeen. Aineistossa 23 tuumoria
hoidettiin konservatiivisesti, näidin keskiarvohalkaisija oli 3,2±2,7 cm eikä se suurentunut keskimäärin 41 kk seurannan aikana.
AML vuotoriski on suurentunut erityisesti
halkaisijaltaan yli 6 cm tuumoreissa. Kaikki
hoitomuodot (leikkaus, embolisaatio) olivat
tehokkaita, mutta luonnollisesti embolisaatioon liittyy suurin uusintatoimenpiteen riski.
22
HEXVIX®
CONFIDENCE
AT FIRST SIGHT.
Hexaminolevulinate 85mg
PRESCRIBING INFORMATION HEXVIX(hexaminolevulinate): Please refer to full national Summary of Product Characteristics (SPC) before prescribing. Indications and approvals may
vary in different countries. Further information available on request. Hexvix 85 mg, powder and solvent for solution for intravesical use. PRESENTATION Pack of one 10ml glass vial
containing 85mg of hexaminolevulinate as 100mg hexaminolevulinate hydrochloride as a powder and one 50ml polypropylene vial containing solvent. After reconstitution in 50ml of
solvent, 1ml of the solution contains 1.7mg hexaminolevulinate which corresponds to a 8mmol/l solution of hexaminolevulinate. INDICATIONS This medicinal product is for diagnostic
use only. Detection of bladder cancer, such as carcinoma in situ, in patients with known bladder cancer or high suspicion of bladder cancer, based on e.g. screening cystoscopy or
positive urine cytology. Blue light fluorescence cystoscopy should be used as an adjunct to standard white light cystoscopy, as a guide for taking biopsies. DOSAGE AND METHOD
OF ADMINISTRATION Hexvix cystoscopy should only be performed by health care professionals trained specifically in Hexvix cystoscopy. The bladder should be drained before the
instillation. Adults (including the elderly): 50ml of 8mmol/l reconstituted solution is instilled into the bladder through a catheter. The patient should retain the fluid for approximately 60
minutes. Following evacuation of the bladder, the cystoscopic examination in blue light should start within approximately 60 minutes. Patients should be examined with both white and
blue light to obtain a map of all lesions in the bladder. Biopsies of all mapped lesions should normally be taken under white light. Only CE marked cystoscopic equipment should be used,
equipped with necessary filters to allow both standard white light cystoscopy and blue light (wavelength 380–450nm) fluorescence cystoscopy. Children and adolescents: There is no
experience of treating patients below the age of 18 years. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients of the solvent. Porphyria. Women
of child bearing potential. WARNINGS AND PRECAUTIONS The possibility of hypersensitivity including serious anaphylactic/ anaphylactoid reactions should always be considered.
Advanced life support facilities should be readily available. Repeated use of Hexvix as part of follow-up in patients with bladder cancer has not been studied. Hexaminolevulinate should
not be used in patients at high risk of bladder inflammation, e.g. after BCG therapy, or in moderate to severe leucocyturia. Widespread inflammation of the bladder should be excluded
by cystoscopy before the product is administered. Inflammation may lead to increased porphyrin build up and increased risk of local toxicity upon illumination, and false fluorescence. If a
wide-spread inflammation in the bladder becomes evident during white light inspection, the blue light inspection should be avoided. There is an increased risk of false fluorescence in the
resection area in patients who recently have undergone surgical procedures of the bladder. INTERACTIONS No specific interaction studies have been performed with hexaminolevulinate.
FERTILITY, PREGNANCY AND LACTATION No clinical data on exposed pregnancies are available. Reproductive toxicity studies in animals have not been performed. UNDESIRABLE
EFFECTS Most of the reported adverse reactions from clinical studies were transient and mild or moderate in intensity. The most frequently reported adverse reactions were bladder
spasm, reported by 3.8% of the patients, bladder pain, reported by 3.3% of the patients and dysuria, reported by 2.7% of the patients. Other commonly reported adverse reactions
are: headache, nausea, vomiting, constipation, urinary retention, haematuria, pollakuria and pyrexia. Uncommonly reported adverse reactions are cystitis, sepsis, urinary tract infection,
insomnia, urethral pain, incontinence, white blood cell count increase, bilirubin and hepatic enzyme increase, post-procedural pain, anaemia, gout and rash. The adverse reactions that
were observed were expected, based on previous experience with standard cystoscopy and transurethral resection of the bladder (TURB) procedures. OVERDOSE No case of overdose
has been reported. No adverse events have been reported with prolonged instillation times exceeding 180 minutes (3 times the recommended instillation time), in one case 343 minutes.
No adverse events have been reported in the dose-finding studies using twice the recommended concentration of hexaminolevulinate. There is no experience of higher light intensity
than recommended or prolonged light exposure. INSTRUCTIONS FOR USE AND HANDLING Hexaminolevulinate may cause sensitisation by skin contact. The product should be
reconstituted under aseptic conditions using sterile equipment.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Photocure ASA, Hoffsveien 4, N-0275 Oslo, Norway. PRICE Denmark DKK
4 718.50 Finland EUR 464.20 Norway NOK 4 234.50 Sweden SEK 4 222,00. DATE OF REVISION OF TEXT November 2011. Hexvix is a registered trademark of Photocure ASA
Hoffsveien 4, 0275 Oslo, Norway | P +47 22 06 22 10 | F +47 22 06 22 18 | www.photocure.com | NO 967 598 593 MVA/VAT
Urologia Fennicassa_advertisement_HEXVIX.indd 1
08.01.2013 12:17:48
ID: 1210-297HA
23
3. Käsiavusteinen laparoskooppinen ja avoin munuaisresektio T1
munuaissyövän hoidossa. Vertaileva tutkimus.
Kimmo Taari1, Petrus Järvinen1, Tuomas Kilpeläinen1, Riikka Järvinen1, Harri Visapää2, Harry Nisén1
Urologian klinikka, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala
1
2
Syöpäkeskus, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tausta: Säästävä munuaissyöpäkirurgia on
lisääntynyt viime vuosien aikana kun pyritään mahdollisimman paljon säästämään
toimivaa munuaiskudosta. Leikkausmenetelmiä ovat avoin, laparoskooppinen ja
robottiavusteinen laparoskooppinen resektio. Tässä tutkimuksessa vertailtiin käsiavusteisen laparoskooppisen (HALPN) ja
avoimen (OPN) munuaisresektion tuloksia
T1-kasvainten hoidossa.
Aineisto ja menetelmät: Urologian klinikassa tehtiin 1/2006–5/2014 139 HALPN
ja 165 OPN toimenpidettä ≤ 7 cm munuaistuumoreille. Leikkaustulokset analysoitiin
yksi- ja monimuuttujamenetelmillä.
Tulokset: HALPN ja OPN ryhmät eivät
eronneet potilaiden tai kasvainten perusominaisuuksien suhteen (BMI, GFR, oireet).
OPN ryhmän potilaat olivat 2 vuotta vanhempia ja ASA luokka oli korkeampi. Kardiovaskulaarisia sairauksia oli 25 % enemmän OPN ryhmässä ja Charlson indeksi oli
korkeampi. Leikkausaika oli 36 minuuttia
lyhyempi OPN ryhmässä. Sairaalassaoloaika
oli 1,2 vrk pitempi OPN ryhmässä. Leikka-
uksen aikaisia komplikaatioita oli HALPN
ryhmässä 7,2 %:lla, OPN ryhmässä 12,7
%:lla potilaista (p=0,043). Postoperatiivisia
komplikaatioita (≤ 30 pv) oli yhteensä 35
%:lla potilaista (HALPN 27 %, OPN 41
%, p=0,037). Kuitenkin Clavien 3–5 luokan komplikaatioissa ei ollut eroa ryhmien
välillä. Kolmen kuukauden kohdalla GFR oli
pienentynyt vähemmän HALPN ryhmässä
(7 % HALPN, 10 % OPN). Positiivinen
leikkausmarginaali oli 0,9 %:lla HALPN ja
5,0 %:lla OPN ryhmissä. Eloonjäämisessä ei
ollut eroa ryhmien välillä lyhyen seurantaajan aikana.
Johtopäätökset: Käsiavusteinen laparoskooppinen munuaisresektio on käyttökelpoinen menetelmä ≤ 7 cm munuaistuumoreiden hoidossa. Sen tulokset ovat
vähintään yhtä hyvät kuin perinteisen avoimen leikkausmenetelmän.
24
4. Magneettikuvauksen hyöty osana eturauhassyövän
diagnostiikkaa
Panu Tonttila, Juha Lantto, Eija Pääkkö, Ulla Piippo, Saila Kauppila, Eveliina Lammentausta, Pasi Ohtonen, Markku Vaarala
OYS
Magneettikuvaus voi tarkentaa eturauhassyövän diagnostiikkaa. Tässä tutkimuksessa
selvitimme multiparametric-magneettikuvauksen hyötyä eturauhassyövän diagnostiikassa. Tutkimukseen rekrytoitiin 130 miestä,
jotka oli lähetetty OYS urologian poliklinikalle matalan (max 15 %) PSA suhteen tai
kokonais-PSA 10-20 vuoksi. Tärkeimmät
poissulkukriteerit olivat aiemmat prostatabiopsiat tai liikakasvun kirurginen hoito
sekä tuseeraten tunnettu epäilyttävä kyhmy.
Potilaat satunnaistettiin 1:1 joka normaalin
käytännön mukaisiin tutkimuksiin (biopsiat
TRUÄ-ohjauksessa) tai etukäteen suoritettavaan MP-MRI kuvaukseen ja sen jälkeen
tapahtuvaan TRUÄ-ohjattuun biopsointiin.
MRI-kuvaus suoritettiin 3-teslan laitteella
ilman endorektaalikelaa varjoainetehosteisena, diffusion weighted kuvauksena,
ADC-karttaa käytettiin muutosten arvioinnissa. Biopsioita otettiin eturauhasen koon
mukaan (<30 vs. >30 g) 10 tai 12 kappaletta.
MRI-kuvattujen potilaiden MRI-löydös tarkistettiin rutiinibiopsian jälkeen, ja mahdollisilta epäilyttäviltä alueilta otettiin samassa
istunnossa vielä kohdennetut biopsiat.
Syöpiä löytyi molemmissa ryhmissä suunnilleen yhtä paljon (33, 62,3% ja 35, 58,3%).
MRI-kuvauksen jälkeen otetuilla kohdennetuilla biopsioilla syöpädiagnoosiin päästiin
vähäisemmällä näytemäärällä. Syöpien histologisessa löydöksessä ei ollut oleellista eroa.
Prostatan anteriorisessa osassa sijaitsevat
syövät diagnosoitiin nopeammin: 9 miehellä
todettiin pelkästään anteriorisesti sijaitseva
muutosalue ja heiltä kohdennetuissa biopsioissa diagnosoitiin 8 kliinisesti merkityksellistä syöpää. Vastaavasti rutiininäytteissä
kuudella löydös oli hyvänlaatuinen ja kahdella kliinisesti merkityksetön syöpäfokus.
MRI-kuvauksen avulla ei löydetty lukumääräisesti sen enempää syöpiä kuin systemaattisen biopsoinnin avulla. Anterioriset syövät
diagnosoitiin nopeammin.
25
5. Eturauhassyövän ilmaantuvuus prostatiitin esiintyvyyttä
selvittäneessä kohortissa 15 vuoden seurannan jälkeen
Markku Vaarala, Aare Mehik, Pasi Ohtonen ja Pekka Hellström
OYS
Eturauhassyövän ja prostatiitin mahdollisesta
yhteydestä on ristiriitaisia tuloksia. Eturauhastulehduksen esiintyvyyttä selvittäneessä
tutkimuksessamme todettiin prostatiitin
esiintyvyydeksi 14,2 % Pohjois-Suomen
alueella. Selvitimme nyt eturauhassyövän
esiintyvyyttä tässä kohortissa. Vuosina 19961997 toteutettuun kyselyyn vastanneiden
miesten mahdolliset eturauhassyöpädiagnoosit saatiin Syöpärekisteristä. Syöpärekisterin kattavat tiedot vuoteen 2012 olivat
käytettävissä. Alkuperäisessä kyselyssä prostatiittin sairastamisen raportoineilla miehillä
oli todettu 13 (5,2%) eturauhassyöpää. Vastaavasti oireettomilla miehillä oli todettu
27 (1,8%) eturauhassyöpää. Huolimatta
suuremmasta eturauhassyöpäilmaantuvuudesta prostatiitin sairastaneilla miehillä,
miesten ikä, PSA-taso, Gleason pistesumma
tai kliininen T-luokka diagnoosihetkellä
eivät eronneet kyselyn aikaan oireettomien
miesten vastaavista muuttujista. Annettu
ensisijainen hoito ja viive kyselystä diagnoosiajankohtaan eivät myöskään eronneet
kyselyn aikaan oireisten ja oireettomien
miesten välillä. Kyselyn aikaan oireisten
miesten joukossa eturauhassyövän ilmaantuvuus ei ollut korkeampi kuin eturauhassyövän ilmaantuvuus 61-80 vuotiailla tällä
alueella asuvilla miehillä. Oletamme, että
kyselyn aikaan oireisilla miehillä nyt todettu
kohonnut eturauhassyövän ilmaantuvuus
johtuu oireisten miesten lisääntyneestä
tutkimisesta, koska syövät ovat kliiniseltä
kuvaltaan samankaltaisia kuin kyselyn
aikaan oireettomilta miehiltä diagnosoidut
eturauhassyövät.
Tämän
oletuksen
vahvistaminen tällä aineistolla ei kuitenkaan
ole mahdollista.
26
ETURAUHASSYÖPÄ –
KONTROLLI
HETI STARTISTA
27
6. Laparoskooppinen ekstraperitoneaalinen 3D prostatektomia:
Seinäjoen ensimmäisen vuoden kokemukset
Mika Raitanen, Ilkka Paaso ja Antti Kaipia
Seinäjoki ja Pori
TAUSTA Radikaali prostatektomia on yleisin urologinen syöpäleikkaus ja paikallisen
eturauhassyövän parhaiten parantava hoito.
Koska perinteinen laparoskooppinen prostatektomia on teknisesti vaativa, oppimiskäyrä
pitkä ja tulokset avoleikkausta vastaavat, ei
toimenpide ole saavuttanut kovin suurta
suosiota Suomessa. Nykyisin noin 80 %
leikkauksista tehdään robottiavusteisesti.
Sen etuna pidetään erinomaista kolmiulotteista näkyvyyttä, vähäistä vuotoa, hyvää
työergonomiaa ja potilaan nopeaa toipumista. Hyvät tulokset johtuvat myös keskittämisestä tiettyihin keskuksiin ja harvemmille kirurgeille. Robotti on kuitenkin kallis
hankkia ja käyttää.
3D-laparoslopialaitteisto hankittiin Seinäjoelle loppuvuodesta 2013. Ensimmäinen
prostatektomia tehtiin joulukuussa ja tämän
jälkeen kaikki prostatektomiat olemme tehneet laparoskooppisesti. Joulukuun 2014
alkuun mennessä olemme leikanneet 24
potilasta.
TULOKSET Potilaiden keski-ikä oli 59
vuotta (50-69 vuotta), BMI 27 (16-34)
ja PSA 8.8 (3.0-22.5). Keskimääräinen
kokonaisleikkausaika oli 183 minuuttia
(130-258 min), josta anastomoosin teko
kesti 37 minuuttia (16-90 min). Keskimääräinen verenvuoto oli 240 ml (50-800 ml)
ja potilaat kotiutuivat 2.4 (1-7 pv) päivän
kuluttua leikkauksesta. Molemmin puolin
hermoja säästävään leikkaukseen pyrittiin
10 ja toispuoleiseen 12 potilaalla. Obturatoristen imusolmukkeiden poisto tehtiin 12
potilaalle. Sekä konversio-, re-operaatio- että
verensiirtoprosentti oli 0.
Syöpä oli kapselin sisäinen (pT1-2) 14
(61%) potilaalla ja paikallisesti edennyt
(pT3) yhdeksällä (39%) potilaalla. Leikkausmarginaali oli positiivinen kolmella potilaalla (3/23, 13%): 0% pT1-2 ja 33% pT3.
Yleisin Gleason luokka oli 7 (35%). Gleason luokka oli matala (Gleason 6) kuudella
(26%) potilaalla ja korkea (Gleason 8-10)
yhdeksällä (39%) potilaalla. Imusolmukkeet
olivat positiiviset yhdellä potilaalla.
Katetri poistettiin kahden viikon kuluttua
ilman edeltävää kystografiaa. Välitön kontinenssi oli hyvä (korkeintaan tippatasoa
ponnistaessa) 14 (58%) potilaalla. Ensimmäisessä kontrollissa (n 2kk leikkauksesta)
pidätyskyky on hyvä (korkeintaan 1 varmuussuoja/vrk) 81% (17/21) ja PSA <0.2
95% (20/21) potilaalla. Toisessa kontrollissa
(n 8kk leikkauksesta) on käynyt kahdeksan
ensimmäistä potilaista. PSA on kaikilla <0.2
ja virtsan pidätyskyky oli erinomainen (ei
suojia) seitsemällä (87.5%) ja hyvä yhdellä
potilaalla.
YHTEENVETO Ensimmäisen vuoden
kokemuksen perusteella 3D-tekniikka
tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja miniinvasiivisen tekniikan edut, mikä mahdollistaa vähäisen vuodon, potilaan nopean
toipumisen ja varhaisen hyvän toiminnallisen ja onkologisen tuloksen. 3D-tekniikka
todennäköisesti nopeuttaa oppimista, mikä
tekee tästä tekniikasta varteenotettavan ja
robottiin verrattuna edullisen hoitomuodon
myös keskussairaaloihin, joissa tehdään keskitetysti muutakin urologista laparoskopiaa.
28
mRCC:n toisen linjan hoidon
MUUTTUVAT KASVOT
KUUKAUTTA
PROGRESSIOVAPAAN ELINAJAN MEDIAANI
VERRATTUNA 4,7 KUUKAUTEEN SORAFENIBI-HOIDOSSA1,2
RAJOITETUSTI PERUSKORVATTAVA
KÄYTTÖAIHEEN MUKAISESTI
INL_ILM_070814_7_040914_6_U
INLYTA® on tarkoitettu edenneen munuaissyövän hoitoon aikuispotilailla,
joilla aiempi hoito sunitinibilla tai sytokiinilla on epäonnistunut.
29
7. Predictors of infection after prostate biopsy in men
on active surveillance.
Leonard P. Bokhorsta, Inari Lepistöb, Arnout R. Albertsa, Yoshiyuki Kakehie, Tom Picklesd, Riccardo Valdagnic, Axel Semjonowf, Petra Ströling, Manuel F Montesinoh, Viktor Bergei, Chris H. Bangmaa, Monique J.
Roobola, Antti Rannikkob.
Background Men on active surveillance
receive serial prostate biopsies in order to
detect disease progression. With every biopsy
men are at risk of harboring an infection.
Objective To identify predictors of infection after prostate biopsy in men on active
surveillance.
Material and methods A total of 4327 men
with low-risk prostate cancer were included
in the Prostate cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS) study until
October 2014. In this global active surveillance study men are prospectively followed
using regular PSA tests, digital rectal examinations and prostate biopsies. Biopsies are
scheduled 1, 4, and 7 years after the diagnostic biopsy, or once yearly if PSA-doubling
time (PSA-DT) is <10 years. Data on biopsy
and infection after biopsy (>38°C/100.4°F,
within 3 days after biopsy), were retrospectively collected for all biopsies done during
follow-up in a total of 1011 men from several participating centers. Uni- and multivariate logistic regression analysis were used to
test predictors of infection.
Results A total of 1985 biopsies were done
in 1011 men during a median 1.9 year
follow-up (range 0 - 13.8 year). Overall
infection rate after prostate biopsy was 2.3%
(45/1985). In 86.2% of cases biopsies were
done trans-rectal and 10.5% of cases transperineal (3.3% missing). Infection rates
were higher for the trans-rectal route 2.3%
(1.9% for transperineal). Fluorquinolones
were used in 85.9% of cases with 2.4%
having an infection. Over time infection
rates increased. At multivariate analysis,
predictors for biopsy infection were type of
prophylaxis used and year of biopsy (borderline non-significant), but not biopsy route
(table 1). Resistance rates in men with an
infection could not be assessed.
Conclusion In men on active surveillance
infection rates after prostate biopsy increased
over time. This could be due to bacterial
resistance for fluorquinolones, the most
commonly used prophylaxis. Transperineal
biopsies did not seem to reduce infection
rates.
Table 1. Predictors of biopsy infection
Univariate
Multivariate
p-value
OR (95% CI)
p-value
OR (95% CI)
Age (1 year increase)
,283
0,98 (0,94-1,02)
,198
0,97 (0,93-1,01)
Year of biopsy (1 year increase)
,065
1,14 (0,99-1,32)
,064
1,14 (0,99-1,32)
Number of previous biopsies
,690
1,07 (0,76-1,52)
,744
1,06 (0,75-1,51)
Perineal biopsy route (vs rectal)
,725
0,83 (0,29-2,34)
,981
0,99 (0,34-2,86)
Antibiotic prophylaxis used
,001
Fluorquinolones
,002
1
1
Other
,116
0,32 (0,08-1,33)
,097
0,29 (0,07-1,25)
Not used
,001
8,92 (2,47-32,27)
,003
7,39 (1,94-28,07)
30
8. Infection rates after prostate biopsy in men on
active surveillance
Leonard P. Bokhorsta, Inari Lepistöb, Arnout R. Albertsa, Yoshiyuki Kakehie, Tom Picklesd, Riccardo Valdagnic, Axel Semjonowf, Petra Ströling, Manuel F Montesinoh, Viktor Bergei, Shin Egawaj, Chris H. Bangmaa,
Monique J. Roobola, Antti Rannikkob.
Background Men on active surveillance for
prostate cancer receive multiple serial prostate biopsies to identify tumor progression.
Objective To determine if receiving serial
prostate biopsies increases the risk of infection after biopsy in men on active surveillance for prostate cancer.
Material and methods A total of 4327 men
with low-risk prostate cancer were included
in the Prostate cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS) study
until October 2014. In this global active
surveillance study men are prospectively
followed using regular PSA tests, digital
rectal examinations and prostate biopsies.
Biopsies are scheduled 1, 4, and 7 years
after the diagnostic biopsy, or once yearly if
PSA-doubling time (PSA-DT) is <10 years.
Biopsy complication data, including infection (>38°C/100.4°F, within 3 days after
biopsy), were retrospectively collected for all
biopsies done during follow-up in a total of
1011 men from several participating centers.
Logistic regression analysis was used to study
infection
missing
Diagnostic
12 (1,19)
FU Pbx 1
3 (0,45)
FU Pbx 2
2 (0,89)
the effect of subsequent biopsy number on
infection rates.
Results A total of 1985 biopsies were done
in 1011 men during a median 1.9 year
follow-up (range 0 - 13.8 year). Overall
infection rate after prostate biopsy was 2.3%
(45/1985). Infection rates increased from
2.1% on diagnostic biopsy to 2.4% on first,
and 3.1% on second biopsy during followup. After the second biopsy infection rates
decreases, although numbers became small
(table 1). On univariate logistic regression
analysis subsequent biopsy number was not
significantly associated with infection (odds
ratio (OR) 1.06, 95% CI: 0.76-1.48). If
only looked at the first 3 biopsies (diagnostic, follow-up biopsy 1, and follow-up biopsy
2) there was again no statistically significant
result (OR 1.21, 95% CI: 0.80-1.83).
Conclusion In men on active surveillance there seems to be a trend towards a
higher infection risk with every subsequent
biopsy during follow-up. The increase in
risk is however small and statistically not
significant.
Table 1. Infection after biopsy.
FU Pbx 3
2 (2,99)
FU Pbx 4
0 (0)
FU Pbx 5
0 (0)
total
19 (0,96)
yes
21 (2,08)
16 (2,39)
7 (3,11)
1 (1,49)
0 (0)
0 (0)
45 (2,27)
no
978 (96,74)
650 (97,16)
216 (96)
64 (95,52)
12 (100)
1 (100)
1921 (96,78)
total
1011 (100)
669 (100)
225 (100)
67 (100)
12 (100)
1 (100)
1985 (100)
(% of column Total)
31
9. Tulehduskipulääkkeiden käyttö ja eturauhassyöpäpotilaiden
eloonjääminen.
Thea Veitonmäki1,2, Teemu J Murtola1,3, Liisa Määttänen4, Kimmo Taari5, Ulf-Håkan Stenman6, Teuvo
L.J. Tammela1,3, Anssi Auvinen2
1
Tampereen yliopistollinen sairaala, Urologian klinikka, 2 Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, 3
Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö, 4 Syöpärekisteri, Helsinki 5 Helsingin yliopisto ja Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, Urologian klinikka, 6Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala, Kliininen Kemia
Johdanto: Epidemiologiset tutkimukset
viittaavat tulehduskipulääkkeiden, erityisesti aspiriinin mahdollisesti vähentävän
sairastumisriskiä eri syöpiin, estävän syövän
etenemistä ja vähentävän kuolleisuutta. Tutkimme tulehduskipulääkkeiden vaikutusta
eturauhassyöpäpotilaiden eloonjäämiseen
suomalaiseen eturauhassyöpäseulontatutkimukseen osallistuvassa väestössä.
Aineisto ja menetelmät: Suomalaiseen
eturauhassyöpäseulontatutkimukseen
satunnaistettiin 80 144 miestä vuosina
1996–2009. Tutkimusaikana 6 537 miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja 617
menehtyi tautiinsa 7,5 vuoden mediaaniseuranta-aikana. Kelan lääkekorvaustietokannasta haettiin tiedot reseptillä määrättävien
tulehduskipulääkkeiden ostoista vuosilta
1995–2009. Coxin regressioanalyysia käyttäen laskettiin riskitiheyksien suhde (Hazard
ratio HR) ja 95%:n luottamusvälit (95% CI)
eturauhassyöpäkuolemalle kaikkien tulehduskipulääkkeiden käyttäjiltä, koksibien ja
aspiriinin käyttäjiltä verrattuna ei-käyttäjiin.
Diagnoosia edeltävä ja diagnoosin jälkeinen
käyttö analysoitiin erikseen. Annosriippuvuutta tarkasteltiin jakamalla käyttökertymä
tertiileihin annosten, käyttövuosien tai käytön intensiteetin suhteen.
Tulokset: Miehistä 77.8% käytti reseptillä
määrättäviä tulehduskipulääkkeitä.
Tulehduskipulääkkeiden käyttäjien eturauhassyöpäkuoleman vaara oli suurentunut eikäyttäjiin verrattuna sekä diagnoosia edeltävällä että diagnoosin jälkeisellä käytöllä (HR
1.30, 95% CI 1.07–1.58 ja HR 2.09, 95%
CI 1.75–2.50 ). Myös koksibien käyttäjillä
eturauhassyöpäkuoleman vaara oli suurentunut (HR 1.73, 95% CI 1.26–2.37 ja HR
1.66, 95% CI 1.22–2.26 ). Aspiriinin käyttöön liittyi pidentynyt elossaolo, mutta ero
ei ollut tilastollisesti merkitsevä (HR 0.96,
95% CI 0.54–1.70 ja HR 0.62 95% CI
0.30–1.32). Suuri tulehduskipulääkkeiden
käytön kokonaismäärä, lyhyt käyttö ja suuri
intensiteetti huononsivat eloonjäämistä.
Johtopäätökset: Lyhytaikaiseen ja suuriannoksiseen tulehduskipulääkkeiden reseptikäyttöön liittyvä suurentunut eturauhassyöpäkuoleman vaara selittynee metastaasien
oireenmukaisella hoidolla viimeisinä elinvuosina. Tulehduskipulääkkeet eivät pidentäneet eloonjäämistä tässä tutkimuksessa.
Aspiriinin käyttö pidensi eloonjäämistä,
mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
SUTENT®: Metastasoituneen munuaissyövän (MRCC) ensi linjan hoidon standardi1
32
Vakuuttavaa tehonäyttöä,
joka kestää vertailut2
23. syyskuuta
15. joulukuuta
5. huhtikuuta
hhuh
uhti
uh
hti
tiku
ku
ku
12. elokuuta
Ruskaretki
Lapsenlapsen syntymäpäivä
Hopeahääpäivä
peah
pe
eaah
ahää
hää
ääppää
ääp
Kokkikurssin aloitus
ESMO 2012 munuaissyövän hoitosuositukset: Ensiluokan näytönaste sunitinibilla (IA)3
• Vahva näyttö tehosta verrattuna tutkimusaikana käytössä olleeseen standardihoitoon IFN-alfaan2
• Teho vahvistettu useissa tutkimuksissa2,4–7
(p=0,051)2
(p<0,001)2
PFS
OS
ORR
SUTENT®
11 kk
IFNα
5 kk
SUTENT®
26,4 kk
IFNα
21,8 kk
SUTENT®
47 %
IFNα
12 %
Lääkevalmisteen nimi: SUTENT (sunitinibi) 12,5 mg, 25 mg tai 50 mg kapseli, kova. Käyttöaiheet: SUTENT on tarkoitettu inoperaabelin ja/tai metastasoituneen pahanlaatuisen gastrointestinaalisen
stroomakasvaimen (GIST) hoitoon, kun imatinibimesilaattihoito on resistenssin tai intoleranssin vuoksi epäonnistunut, edenneen ja/tai metastasoituneen munuaissolukarsinooman (mRCC) hoitoon, sekä
inoperaabeleiden tai metastasoituneiden hyvin erilaistuneiden haiman neuroendokriinisten kasvainten (NET) hoitoon aikuisille taudin edetessä. Annostus: Hoidon aloittavan lääkärin tulee olla perehtynyt
syöpälääkkeiden käyttöön. GIST ja mRCC: SUTENTin suositusannostus on 50 mg p.o. kerran vuorokaudessa 4 perättäisen viikon ajan, minkä jälkeen on 2 viikon hoitotauko (hoito-ohjelma 4/2 eli 6 viikon
hoitosykli). Haiman NET: SUTENTin suositusannos on 37,5 mg p.o. kerran vuorokaudessa ilman suunniteltua hoitotaukoa. Annosta voidaan muuttaa 12,5 mg:n portain turvallisuus ja yksilöllinen sietokyky
huomioiden. Vasta-aiheet: Yliherkkyys sunitinibimalaatille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Hoitoon liittyvää verenpaineen kohoamista ilmoitettiin n. 16–30 %:lla potilaista.
Verenpainetta tulee seurata säännöllisesti ja hoitaa asianmukaisesti. Gradus 3 neutropeniaa ilmoitettiin 10 – 16 %:lla ja gradus 4 neutropeniaa 1,6 – 2,4 %:lla potilaista. Gradus 3 trombosytopeniaa
ilmoitettiin 3,7 – 8,2 %:lla ja gradus 4 trombosytopeniaa 0,4 – 1,2 %:lla potilaista. Täydellinen verenkuva tulisi määrittää jokaisen hoitosyklin alussa. Vakavia infektioita, joissakin tapauksissa kuolemaan johtaneita, on raportoitu neutropenian yhteydessä ja ilman neutropeniaa. Verenvuototapahtumia, kuten verenvuotoja mahasuolikanavassa, hengitysteissä, virtsateissä ja aivoissa sekä kasvaimen
verenvuotoa, on raportoitu. Jotkut näistä verenvuototapahtumista johtivat kuolemaan. Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on aiemmin tiedossa oleva sydänsairaus ja/tai QT-ajan pidentyminen.
SUTENT-hoidon lopettamista suositellaan, jos potilaalla ilmenee kliinisiä merkkejä kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta. Hoito on keskeytettävä ja/tai annosta pienennettävä potilaalla, jolla ilman
kliinisiä merkkejä ejektiofraktio on pienempi kuin 50 % ja laskee yli 20 % verrattuna lähtötasoon. Kilpirauhasen toiminta on suositeltavaa tutkia lähtötilanteessa, ja sitä on seurattava hoidon aikana 3
kuukauden välein laboratoriokokein. Tarvittaessa kilpirauhasen toimintahäiriö on hoidettava asianmukaisesti. SUTENTia saaneilla potilailla on havaittu maksatoksisuutta. Maksan toimintakokeiden tuloksia
on seurattava ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Hoito tulee lopettaa, jos maksan vajaatoiminnan merkkejä tai oireita ilmenee. Proteinuriaa ja joissakin harvinaisissa tapauksissa nefroottista
oireyhtymää on ilmoitettu. SUTENT-hoito on lopetettava, jos potilaalla ilmenee nefroottinen oireyhtymä. SUTENTia saaneilla potilailla on raportoitu leukaluun osteonekroosia. Varovaisuutta on noudatettava
samanaikaisessa tai perättäisessä käytössä laskimonsisäisten bisfosfonaattien kanssa. Tuumorilyysioireyhtymätapauksia, joista osa on johtanut kuolemaan, on raportoitu SUTENT-hoitoa saaneilla potilailla.
Yhteisvaikutukset: Samanaikaista potenttien CYP3A4:n estäjien (mm. ketokonatsoli, ritonaviiri, itrakonatsoli, klaritromysiini, erytromysiini, greippimehu) antoa on vältettävä. Myös SUTENTin samanaikaista
antoa potenttien CYP3A4:n induktoreiden (mm. deksametasoni, rifampisiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, mäkikuisma) kanssa on vältettävä. Raskaus ja imetys: Eläintutkimuksissa on osoitettu lisääntymistoksisuutta, myös sikiön epämuodostumia. SUTENTia ei saa käyttää raskausaikana eikä naispotilaille, jotka eivät käytä riittävää raskauden ehkäisyä, jollei mahdollinen hyöty oikeuta sikiölle
koituvaa mahdollista riskiä. SUTENT-hoidon aikana ei saa imettää. Haittavaikutukset: Yleisimpiä kaikenasteisia haittavaikutuksia ovat ruokahalun väheneminen, makuaistin häiriöt, kohonnut verenpaine,
uupumus, ruoansulatuskavanan häiriöt (esim. ripuli, pahoinvointi, suutulehdus, dyspepsia ja oksentelu), ihon värjäytyminen sekä käsi-jalkaoireyhtymä. Kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa kehittyä hoidon
aikana. Hematologiset häiriöt (kuten neutropenia, trombosytopenia ja anemia) ovat yleisimpiä haittavaikutuksia. Vakavimmat sunitinibiin liittyvät haittavaikutukset ovat munuaisten vajaatoiminta,
sydämen vajaatoiminta, keuhkoveritulppa, ruoansulatuskanavan puhkeaminen ja verenvuodot. Reseptilääke. Pakkaukset ja hinnat: (voh+alv. 1.1.2014 lähtien) 28 kapselia 12,5 mg, 1426,89 €; 25 mg,
2813,47 €; 50 mg, 5586,30 €. Korvattavuus: Erityiskorvattava (197, YE 100 %) indikaatioiden mukaisesti. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja Pfizer Oy, Tietokuja 4, FI-00330 Helsinki, puh. 09 430 040,
www.pfizer.fi
Hutson TE. Sunitinib (SUTENT®) for the treatment of metastatic renal cell carcinoma. Expert Rev
Anticancer Ther 2008;8:1723–31.
Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared
with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 2009;27:3584–
90.
3
Escudier B, Eisen T, Porta C, et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012 Oct;23 Suppl 7:vii65-71.
4
Gore ME, Szczylik C, Porta C, et al. Safety and efficacy of sunitinib for metastatic renal cell carcinoma: an expanded access trial. Lancet Oncol 2009;10:757–63.
5
Wahlgren T, Harmenberg U, Sandström P et al. Treatment and overall survival in renal cell carcinoma: a Swedish population-based study (2000–2008) British Journal of Cancer (2013), 1–9.
Motzer RJ, Hutson TE, Cella D et al. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma.
N Engl J Med. 2013;369(8):722-31
Motzer RJ, Barrios CH, Kim TM et al. Phase II randomized trial comparing sequential first-line
everolimus and second-line sunitinib versus first-line sunitinib and second-line everolimus in
patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2014 Jul 21. pii: JCO.2013.54.6911.
[Epub ahead of print]
1
6
2
7
PFS = aika taudin etenemiseen tai kuolemaan
OS = kokonaiselinaika
ORR = objektiivisten hoitovasteiden osuus
Jokainen päivä on tärkeä
SUT_ILM_080814_1_040914_5_U
Verrattuna aktiivihoitoon SUTENT®
saavutti paremmat tulokset kaikissa
tehon päätetapahtumissa2
(p<0,001)2
33
10. Ultrasensitiivisen prostataspesifisen antigeenin merkitys
ennustettaessa myöhäisen biokemiallisen relapsin riskiä
radikaalin prostatektomian jälkeen
Heikki Seikkula1, Kari T. Syvänen1, Samu Kurki2, Tuomas Mirtti3, Pekka Taimen4, Peter J. Boström1
Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka, TYKS, 2Auria Biopankki, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri,
Patologian laitos (HUSLAB), HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), 4Patologian
laitos, TYKS ja Turun yliopisto
1
3
Ultrasensitiivisen prostataspesifisen antigeenin (uPSA) merkitys radikaalin prostatektomian jälkeisessä seurannassa on
kiistanalainen; sen tiedetään ennustavan
biokemiallista relapsia (BCR), mutta ennusteellista hyötyä uPSA:n määrityksistä ei ole
voitu osoittaa. Pyrkimyksenämme oli tutkia
uPSA:n merkityksellisen nousun raja-arvoa
ja käyttökelpoisuutta leikkauksen jälkeisessä
seurannassa. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) on ollut 1/2004 alkaen
käytössä uPSA menetelmä (ECLIA, Roche
Diagnostics GmbH), jonka pienin pitoisuus
on <0.003 ng/ml.
Menetelmät: Vuosina 2001-2008 Tyksissä
tehtiin 792 radikaalia prostatektomiaa.
Ajanjakso valittiin, jotta jokaisesta potilaasta
olisi vähintään viiden vuoden seurantaaika. Tutkimuksesta pois suljettiin potilaat,
jotka olivat saaneet joko neo- tai adjuvanttihormonihoitoa taikka aduvanttiluontoisen sädehoidon (153 potilasta), lopulliseen
aineistoon jäi 639 potilasta. Potilaat jaettiin
kahteen ryhmään: 1. uPSA ≤0.03 ng/ml ja
2. uPSA ≥0.03 ng/ml. Vertasimme raja-arvoa
yli tai alle 0.03 ng/ml kolme vuotta leikkauksen jälkeen potilailla, jotka eivät sitä ennen
olleet saaneet biokemiallista relapsia. Tilastollisina menetelminä käytettiin Kaplein-
Meier-analyysiä, jossa päätetapahtumana oli
BCR. Lisäksi uPSA:n kykyä ennustaa BCR
testattiin ROC (receiver operating charasteristic) - käyrän avulla.
Tulokset: Potilaat joiden uPSA kolme vuotta
leikkausta oli ≥0.03 ng/ml olivat selkeästi
suuremmassa riskissä saada myöhäinen PSArelapsi kuin potilaat, joiden uPSA oli ≤0.03
(p= <0.001). AUC (area under the curve)arvo oli 0.875 (95% CI- 0.799-0.951), joka
kuvaa uPSA:lle hyvää korrelaatiota ennustaa
myöhäinen BCR radikaalin prostatektomian
jälkeen. Jos parhaan raja-arvon kriteerinä
käytettiin sitä, että sensitiivisyys ja spesifisyys
on suurimmillaan, niin paras raja-arvo pienen ja suuremman riskin ryhmien välillä oli
0.035 ng/ml.
Johtopäätökset: uPSA-taso 0.03-0.04 ng/
ml kuvaa riskiä saada myöhäinen BCR radikaalin prostatektomian jälkeen. uPSA-tason
ylitettyä raja-arvon ≥ 0.035 ng/ml PSA mahdollisesti jatkaa nousuaan kohti PSA-relapsia. Potilailla, joiden uPSA on ≤0.03 ng/ml
kolme vuotta leikkauksesta, relapsin riski on
hyvin vähäinen ja tuloksia voidaan käyttää
mahdollisten jatkoseurantojen tarpeen arvioinnissa. Edelleenkään tutkimuksemme ei
osoita elinaikaennusteellista hyötyä uPSA:n
määrityksestä.
34
Tämän hetken
kanssasi jaan
Sildenafil Orion
PURUTABLETTI
Vahvuudet: 25 mg, 50 mg, 100 mg
12/2014
Miesten erektiohäiriöiden hoitoon.
Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg kalvopäällysteiset tabletit. 50 mg ja100 mg purutabletit.
Vaikuttava aine: sildenafiili (sildenafiilisitraattina). Käyttöaiheet: Miesten erektiohäiriöiden hoito. Annostus ja antotapa: Suositeltu
annos on 50 mg otettuna tarvittaessa noin tuntia ennen aiottua seksuaalista toimintaa. Lääkkeen tehon ja siedettävyyden mukaan
annos voidaan nostaa 100 mg:aan tai laskea 25 mg:aan. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Sildenafiilin on todettu voimistavan nitraattien verenpainetta alentavaa vaikutusta. Tästä syystä sen samanaikainen käyttö typpioksidien
luovuttajien ja nitraattien kanssa on vasta-aiheista. Vaikea kardiovaskulaarisairaus, kuten epästabiili rintakipu tai vaikea sydämen
vajaatoiminta. Potilaat, jotka ovat menettäneet näkökyvyn toisesta silmästään nonarteriittisen anteriorisen optikusneuropatian
(NAION) vuoksi. Potilaat, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, matala verenpaine (< 90/50 mmHG), äskettäinen aivohalvaus
tai sydäninfarkti tai perinnöllinen degeneratiivinen verkkokalvosairaus, kuten retinitis pigmentosa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät
varotoimet: Potilaan terveydentila on syytä selvittää ja tehdä lääkärintarkastus erektiohäiriön diagnosoimiseksi ja sen mahdollisten syiden selvittämiseksi, ennen kuin lääkehoitoa harkitaan. Yhteisvaikutukset: Sildenafiili metaboloituu ensisijaisesti sytokromi P450 (CYP) -isoentsyymin 3A4 (enimmäkseen) ja -isoentsyymin 2C9 (vähäisessä määrin) kautta. Siksi näiden isoentsyymien
estäjät voivat vähentää sildenafiilin puhdistumaa. Tämän johdosta sildenafiilin käyttöä on syytä harkita ritonaviirin, sakinaviirin,
ketokonatsolin, itrakonatsolin, erytromysiinin ja simetidiinin kanssa. Greippimehu voi nostaa jonkin verran sildenafiilin pitoisuutta
plasmassa. Raskaus ja imetys: Sildenafil Orion -tabletteja ei ole tarkoitettu naisille. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn:
Sildenafiililla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu huimausta ja näköhäiriöitä. Potilaiden on syytä tarkkailla Sildenafil
Orion -tableteista saamiaan reaktioita ennen ajamaan lähtemistä tai koneiden käyttämistä. Haittavaikutukset: Yleisimmät: päänsärky, heitehuimaus, näköhäiriöt, värinäön vääristymät, kasvojen punotus ja kuumotus, nenän tukkoisuus ja ruoansulatushäiriöt.
Pakkaukset ja hinnat 15.11.2014 (vmh. sis. alv): 25 mg 4 tabl. 17,11 €, 8 tabl. 22,32 €. 50 mg 4 tabl. 3,76 €, 8 tabl. 11,87 €, 12 tabl. 4,29,€,
24 tabl. 45,19 €. 100 mg 4 tabl. 3,59 €, 8 tabl. 9,08 €, 12 tabl. 5,52 €, 24 tabl. 17,35 €. 50 mg 8 purutabl. 11,87 32 €, 12 purutabl. 4,29 €,
100 mg 4 purutabl. 3,59 €, 8 purutabl. 9,08 €, 12 purutabl. 5,52 €, 24 purutabl. 17,35 €. Korvattavuus: rajoitetusti peruskorvattava
(308). Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja aesculapius.fi
35
11. 5-alfareduktaasin inhibiittorien käytön yhteys
eturauhassyöpäpotilaiden eloonjäämiseen
Teemu J. Murtola1, 2, Elina K Karppa1, Kimmo Taari3, Teuvo LJ Tammela1,2, Anssi Auvinen4
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka 4Tampereen yliopisto, terveystieteiden
yksikkö
1
Johdanto: Kliinisissä tutkimuksissa 5-alfareduktaasin inhibiittorien (5-ARIt) käyttö
alensi eturauhassyöpäriskiä, mutta nosti
samaan aikaan aggressiivisten Gleason 8-10
syöpien osuutta todetuista syövistä. Tämä
on herättänyt huolta lääkeryhmän käytön
turvallisuudesta. Tässä tutkimuksessa selvitimme 5-ARI käytön yhteyttä eturauhassyöpäpotilaiden eloonjäämiseen diagnoosin
jälkeen.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusväestöön
kuului 6537 eturauhassyöpätapausta jotka
todettiin suomalaisessa eturauhassyöpätutkimuksessa 1996-2009. Koko tutkimusväestö
yhdistettiin KELA:n lääkekorvaustietokantaan lääkeostotietojen saamiseksi. Elossaolon
seuranta jatkui vuoden 2012 loppuun. Eturauhassyöpäkuoleman riskiä arvioitiin Coxin
regressio-menetelmällä. Vertailun vuoksi
analysoimme myös alfa-salpaajien käytön
yhteyttä eturauhassyöpäkuoleman riskiin.
Tulokset: Yhteensä 908 miestä oli käyttänyt 5-ARI:ta, 3032 oli käyttänyt alfa-salpaajia. Eturauhassyöpädiagnoosin jälkeisen
seuranta-ajan mediaani oli 7,5 vuotta. Viisi
vuotta diagnoosin jälkeen 5511 miestä
(84%) miestä oli edelleen elossa, tautikohtainen elossaololuku oli 94%. Eturauhassyöpäkuoleman riskissä ei ollut eroa 5-ARI
käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä (HR 1.11,
95% CI 0.81-1.50). Alfa-salpaajien käyttäjien eturauhassyöpäkuoleman riski oli suurentunut ensimmäisten viiden käyttövuoden
aikana (HR 1.35, 95% CI 1.13-1.62), mutta
ei enää pidemmässä käytössä. Kummankaan
lääkeryhmän käytön määrä tai annostus ei
selkeästi vaikuttanut kuoleman riskiin.
Johtopäätökset: 5-ARI lääkkeiden käyttö
eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun
hoidossa ei vaikuta eturauhassyöpäkuoleman riskiin. Aiemmin raportoitu suurempi
aggressiivisten kasvainten osuus saattaa
johtua tarkemmasta diagnostiikasta 5-ARI
hoidon aikana. Alfa-salpaajien käyttäjien
suurentunut eturauhassyöpäkuoleman riski
on uusi löydös. Alavirtsatieoireiden ennusteellista merkitystä kannattaa tutkia lisää.
36
12. DIABETESLÄÄKKEET JA ETURAUHASSYÖPÄRISKI
SUOMALAISESSA ETURAUHASSYÖVÄN
SEULONTATUTKIMUKSESSA
Haring A1,2, Murtola TJ1,2, Talala K3, Taari K4, Tammela TLJ1,2, Auvinen A5
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Suomen
syöpärekisteri, 4Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 5Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
1
Johdanto: Tyypin 2 diabetesta sairastavien
miesten eturauhassyöpäriski saattaa olla
muita miehiä alhaisempi, mutta huonosti
erilaistuneen syövän riski saattaa kuitenkin
olla suurentunut. Tämä mahdollisesti liittyy
hyperinsulinemiaan. Toisaalta diabeteslääke
metformiinin on esitetty suojaavan eturauhassyövältä. Me selvitimme metformiinin ja
muiden diabeteslääkkeiden käytön yhteyttä
eturauhassyöpäriskiin suomalaisessa eturauhassyövän seulontatutkimuksessa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusväestöön
kuului 78615 seulontatutkimuksen miestä.
Lääkkeidenkäyttötiedot saatiin KELA:n lääkekorvaustietokannasta. Lääkkeiden käytön
yhteyttä eturauhassyöpäriskiin sekä taudin
erilaistumisasteeseen ja levinneisyyteen analysoitiin Coxin regression avulla. Diabeteksen vaikutusta arvioitiin vertaamalla kaikkia
diabeteslääkkeiden käyttäjiä ei-käyttäjiin.
Yksittäisten lääkeryhmien vaikutusta arvioitiin vertaamalla k.o. lääkeryhmän käyttäjiä
muiden diabeteslääkkeiden käyttäjiin.
Tulokset: Diabeteslääkkeiden käyttäjillä
todettiin vähemmän eturauhassyöpää (HR
0.85 95% CI 0.79-0.92), mutta syöpä oli
heillä useammin levinnyt etäpesäkkeiseksi
(HR 1.44 95% CI 1.09-1.91). Muiden diabeteslääkkeiden käyttäjiin verrattuna metformiinin käyttäjillä oli pienempi eturauhassyöpäriski (HR 0.81 95% CI 0.69-0.95), kun
taas sulfonyyliureoiden käyttäjillä oli korkeampi metastaattisen syövän riski (HR 2.04
95% CI 1.11-3.77). Glitatsonit tai insuliinit
eivät vaikuttaneet eturauhassyöpäriskiin.
Johtopäätökset: Diabeetikkomiesten eturauhassyöpäriski on yleisesti ottaen muita
alhaisempi, mutta etäpesäkkeisen syövän
riski on korkeampi. Yksittäisistä lääkkeistä
biguanideihin kuuluvalla metformiinilla
näyttää olevan suojavaikutusta, kun taas
sulfonyyliureoiden käyttö näyttää lisäävän
etäpesäkkeisen syövän riskiä. Näiden kahden
lääkeryhmän ero on että biguanidit korjaavat
hyperinsulinemiaa, kun taas sulfonyyliureat
jopa lisäävät sitä. Näin ollen tuloksemme
tukevat hyperinsulinemian merkitystä eturauhassyövän etenemisessä.
37
13. Glukoosi- ja energiametabolian geenivarianttien yhteys
eturauhassyöpään
Teemu J. Murtola1,2, Tiina Wahlfors3, Antti Haring1, Kimmo Taari4, Ulf-Håkan Stenman4, Teuvo LJ. Tammela1,2, PRACTICAL konsortio, Johanna Schleutker3,5, Anssi Auvinen6,
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Tampereen yliopisto, Lääketieteellisen teknologian yksikkö/BioMediTech ja Fimlab laboratoriot 4Helsingin yliopisto
ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka 5Turun yliopisto, Biolääketieteen, lääketieteellisen
biokemian ja genetiikan instituutti 6Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
1
Johdanto: Energiametabolian rooli eturauhassyövän kehityksessä ja etenemisessä on
toistaiseksi epäselvä, vaikka sillä tiedetään
oleva tärkeä osuus monessa muussa syöpätyypissä. Tutkimme vaikuttavatko glukoositai energiametaboliageenien polymorfismit
eturauhassyöpään.
Aineisto ja menetelmät: Yhteensä 397
yhden nukleotidin muutosta (single nucleotide polymorphism, SNP) määritettiin
PRACTICAL konsortion toimesta. Tutkimusaineiston muodostivat 3241 miestä
(801 eturauhassyöpätapausta) suomalaisesta
eturauhassyövän
seulontatutkimuksesta
(seulontakohortti) sekä 1995 TAYS:ssa hoidetusta eturauhassyöpätapauksesta (sairaalakohortti). Tiedot lääkkeiden käytöstä saatiin
KELA:n reseptitietokannasta.
Laskimme geeniriskipisteytyksen niiden
SNPn perusteella jotka korreloivat eturauhassyövän tai eturauhassyöpäkuoleman
kanssa p < 5 x 10-3 tilastollisen merkitsevyyden tasolla. Riskiestimaatit laskettiin Coxin
regression avulla. Geneettisen riskipisteen
ennusarvoa arvioitiin ROC-analyysin sekä
Harrell’s c-index analyysin avulla.
Tulokset: Kaikkiaan 30 SNP:ä oli yhteydessä eturauhassyöpäriskiin ja 10 kuoleman
riskiin. PDK1- ja PGM1-geenien mutaatiot
olivat yhteydessä paitsi eturauhassyöpäriskiin yleensä, myös aggressiivisen ja metastaattisen syövän sekä eturauhassyöpäkuoleman riskiin.
Geeniriskin huomiointi ei parantanut eturauhassyöpäriskin ennusteen tarkkuutta
verrattuna pelkästään iän ja PSA-arvon huomioivaan malliin. Geeniriskin lisääminen
ennustemalliin iän. PSA:n, Gleason pisteiden ja levinneisyyden rinnalle kuitenkin hiukan paransi eturauhassyöpäkuoleman riskin
ennusteen tarkkuutta (p < 0.001).
Johtopäätökset: Energiametaboliageenien
polymorfismit ovat yhteydessä eturauhassyöpäkuoleman riskiin. Energiametabolialla on
todennäköisesti tärkeä rooli eturauhassyövän
etenemisessä, mikä saattaa tulevaisuudessa
tarjota uusia mahdollisuuksia vaikuttaa eturauhassyöpäkuoleman riskiin.
38
14. ATORVASTATIININ KÄYTÖN VAIKUTUS ETURAUHASSYÖPÄÄN – SATUNNAISTETTU, LUMEKONTROLLOITU
KAKSOISSOKKOTUTKIMUS
Teemu Murtola1,2, Jarno Riikonen1, Juha Koskimäki1, Tomi Pakarainen1, Taina Isotalo3, Antti Kaipia4,
Paula Kujala5, Heimo Syvälä2, Seppo Auriola6, Emma Raitoharju2,5, Terho Lehtimäki2,5, Teuvo Tammela1,2
1
Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian yksikkö, 2Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 3PäijätHämeen keskussairaala, 4Satakunnan keskussairaala, 5Fimlab laboratoriot, 6Itä-Suomen yliopisto, farmakologian yksikkö.
Johdanto: Kolesterolilääkeryhmä statiinien
käyttäjillä on epidemiologisissa tutkimuksissa muita alhaisempi riski saada etäpesäkkeinen eturauhassyöpä. Myös eturauhassyöpäkuoleman riski on alentunut. Tässä
tutkimuksessa selvitämme etenevän kliinisen
tutkimuksen keinoin onko tähän lääkeryhmään kuuluvalla atorvastatiinilla vaikutusta
eturauhassyöpään.
Aineisto ja menetelmät: Kyseessä on kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu ja satunneistettu kliininen tutkimus. Tutkimukseen
rekrytoidaan yhteensä 160 miestä joilla
on eturauhassyöpä ja primaarihoidoksi on
valittu radikaali prostatektomia. Poissulkukriteereitä ovat kolesterolilääkkeiden tai
5-alfareduktaasin inhibiittorien käyttö viimeisen vuoden aikana, aiemmat syöpähoidot, aiemmat haittavaikutukset kolesterolilääkehoidon aikana, merkittävä maksan- tai
munuaisten vajaatoiminta sekä statiinien
kanssa yhteisvaikutuksia omaavien lääkkeiden käyttö.
Osallistujat rekrytoidaan hoitoneuvottelun yhteydessä ja satunnaistetaan saamaan
joko 80 mg atorvastatiinia tai lumelääkettä
päivittäin leikkaukseen asti. Seerumin PSA,
kolesteroliarvot, ALAT, Krea ja CK mitataan
ennen lääkityksen aloitusta sekä uudelleen
leikkauksen yhteydessä. Leikkauksen yhteydessä eturauhasesta otetaan kudosnäyte
RNA-määrityksiä varten sekä kudoksen lääkeainepitoisuuden mittaamista varten. Rutiinidiagnostiikan jälkeen kudoksesta mitataan
immunohistokemiallisesti Ki-67 ekspressio,
tulehdussolujen määrä sekä kolesteroliaineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien
ekspressio. Lisäksi tutkitaan näiden geenien
ilmentymistä säätelevien mikroRNA:iden
tasoja.
Nykyvaihe: Tammikuussa 2015 tutkimukseen on rekrytoitu yhteensä 86 potilasta
(54% tavoitteesta). Näistä yhteensä kuudella (7%:lla) on ollut haittavaikutuksia:
yksi lopetti lääkityksen kesken huonon olon
vuoksi, yksi sai pyelonefriitin leikkaushoitojakson yhteydessä, yhdellä potilaalla CKarvo nousi korkeaksi leikkauksen jälkeen,
kolme potilasta raportoi lihaskramppeja sekä
lieviä ohimeneviä lihassärkyjä. Tutkimukseen osallistumisprosentti on ollut 83%.
Tavallisin poissulkukriteeri on käytössä oleva
kolesterolilääkitys. Lääkkeen käytön keskimääräinen pituus ennen leikkausta on kolme
viikkoa.
Johtopäätökset: Atorvastatiini on hyvin
siedetty ja turvallinen ainakin lyhytaikaisessa
käytössä näinkin suurella annoksella. Tutkimuksen rekrytointitavoite pyritään saamaan
täyteen vuoden 2016 loppuun mennessä.
Tutkimus tulee osoittamaan onko atorvastatiinin käytöllä vaikutusta eturauhassyöpään.
39
15. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET JA ETURAUHASSYÖPÄ SUOMALAISESSA ETURAUHASSYÖVÄN
SEULONTATUTKIMUKSESSA
Kaapu K1, Murtola TJ1, 2, Määttänen L3, Talala K3, Taari K4, Tammela TLJ1, 2, Auvinen A5
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, 2Tampereen yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 3Suomen
syöpärekisteri, 4Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, urologian klinikka, 5Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
1
Johdanto: Rytmihäiriölääke digoksiinin
käytön on esitetty alentavan eturauhassyövän
riskiä. Myös samaan tarkoitukseen käytetyillä
beta-salpaajilla on raportoitu olevan samanlainen vaikutus. Me tutkimme rytmihäiriölääkkeiden käytön yhteyttä eturauhassyöpäriskiin suomalaisessa kohorttiaineistossa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineistoon kuului 78615 miestä jotka satunnaistettiin suomalaiseen eturauhassyövän
seulontatutkimukseen 1996-1999, seurantaaika jatkui vuoden 2012 loppuun. Keskimääräinen seuranta-aika on 12 vuotta, jona
aikana todettiin 6,537 uutta eturauhassyöpätapausta. Lääkekäyttötiedot saatiin KELA:n
lääkekorvaustietokannasta. Eturauhassyöpäriskiä verrattiin lääkkeiden käytön mukaan
käyttäen Coxin regressio-menetelmää.
Tulokset: Rytmihäiriölääkkeiden käyttö ei
vaikuttanut eturauhassyöpäriskiin. Yksittäisistä lääkkeistä digoksiini ja beta-salpaaja
sotaloli eivät kumpikaan myöskään vaikuttaneet eturauhassyöpäriskiin, joskin riskiestimaatit laskivat lisääntyvien digoksiinin
käyttövuosien mukana. Myöskään aggressiivisen tai etäpesäkkeisen eturauhassyövän
riski ei eronnut rytmihäiriölääkkeiden käytön mukaan.
Johtopäätökset: Digoksiini tai mikään muukaan rytmihäiriölääke ei selkeästi ollut yhteydessä eturauhassyövän riskiin. Tosin hyvin
pitkäaikaisen digoksiinin käytön vaikutuksia
kannattanee selvittää enemmän. Erityisesti
eturauhassyöpäkuoleman riskiin kohdistuvat vaikutukset ovat vielä selvittämättä.
40
Kaksi kysymystä. Yksi vastaus.
Kun potilaasi pyytää apua erektiohäiriöön, tee kaksi kysymystä.
Häiritseekö seksin
aikatauluttaminen?
Kärsitkö myös
BPH-LUTS-oireista?
EH
BPH
Erektiohäiriö
Virtsaamisoireet*
*Virtsaamisoireista
puhuessamme viittaamme
eturauhasen hyvänlaatuisen
liikakasvun aiheuttamiin
oireisiin.
Erektiohäiriöllä ja eturauhasen hyvänlaatuisella liikakasvulla on yhteinen tausta.
Kerran päivässä otettava Cialis on ainoa erektiohäiriölääke, jolla intiimejä hetkiä ei tarvitse
aikatauluttaa ja joka tuo avun sekä erektiohäiriöön että eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun
aiheuttamiin virtsaamisongelmiin. Lisätietoja: cialis.fi
Cialis® (tadalafiili) vahvuudet 2,5 mg ja 5 mg otetaan päivittäin, 10 mg ja 20 mg otetaan tarvittaessa. Käyttöaiheet: Aikuisten miesten erektiohäiriön hoito (kaikki vahvuudet). Aikuisten miesten eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoito (5 mg päivittäin). Annostus: Erektiohäiriön hoito: 10 tai 20 mg tarvittaessa, 2,5 tai 5 mg päivittäin. Eturauhasen liika-kasvun oireiden hoito: 5 mg päivittäin. Samanaikaisen erektiohäiriön ja eturauhasen liikakasvun oireiden hoito: 5 mg päivittäin. Antotapa: Tarvittaessa: Suositusannos on 10 mg ennen aiottua seksuaalista kanssakäymistä. Jos 10 mg ei riitä, voidaan kokeilla 20 mg.
Annos otetaan vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä ja vaikutus kestää tavallisesti pidempään kuin yhden vuorokauden. Päivittäin: Erektiohäiriöpotilaan valinnan ja lääkärin harkinnan mukaan säännölliseen tarpeeseen. Päivittäinen annos otetaan joka vuorokausi suunnilleen samaan aikaan. Kaikki vahvuudet voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Pediatriset potilaat: Ei käyttöaihetta lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille. Farmakologiset ominaisuudet: Erektiohäiriön hoito: Tarvittaessa otetun Cialiksen vaikutus alkoi jopa 16 minuutin kuluttua lääkkeen ottamisesta ja lääkityksellä voitiin saavuttaa onnistuneeseen yhdyntään riittävä
erektio aina 36 tuntiin saakka. Kerran vrk:ssa tapahtuvassa annostelussa vakaan tilan pitoisuudet plasmassa saavutetaan 5 vrk:ssa. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoito: 12 viikkoa kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa oireiden lievennystä havaittiin jo viikossa IPSS-pisteillä mitattuna. Pitkäaikaisnäyttö osoittaa, että
12 viikon kohdalla IPSS-asteikolla mitattu virtsaamisoireiden lieveneminen säilyi yhden vuoden seurannassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys tadalafiilille tai jollekin tabletin sisältämälle apuaineelle. Cialis on vasta-aiheinen potilaille, jotka käyttävät jotakin orgaanista nitraattia. Cialis-valmistetta ei tule antaa miehille, joille seksuaalinen aktiviteetti ei
ole suositeltavaa tai joilla on kardiovaskulaarisia riskitekijöitä. Ei-arteriittinen näköhermon etuosan iskeeminen vaurio (NAION). Vasta-aiheet ks. tarkemmin valmisteyhteenveto. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Erektiohäiriötä tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireita diagnosoitaessa tulisi kartoittaa potilaan aikaisemmat sairaudet, nykyinen terveydentila ja mahdollinen lääkitys, kardiovaskulaarinen tila ja selvittää oireiden mahdolliset syyt, ennen kuin potilaalle harkitaan lääkehoitoa. Ennen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoidon aloittamista tadalafiililla, lääkärin on syytä poissulkea eturauhasen syöpä. Cialisin tehosta ei ole saatavilla tietoa
potilaista, joille on tehty lantioleikkaus tai radikaali hermoja säästämätön prostatektomia. Päivittäistä käyttöä ei suositella vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa, eikä sitä
ole tutkittu maksan vajaatoiminnassa. Erektiohäiriölääkkeitä tulee antaa varoen potilaille, joilla on priapismi tai peniksen anatominen epämuotoisuus. Potilaita on varoitettava, ettei Cialista tule yhdistää muihin erektiohäiriöhoitoihin. Potilasta tulee neuvoa yli 4 tuntia kestävässä erektiossa ja äkillisissä näköhäiriöissä ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin. Sisältää laktoosia. Yhteisvaikutukset: Tadalafiili metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta. Varovaisuutta tulee noudattaa etenkin iäkkäillä, jos Cialista
annetaan yhdessä alfasalpaajien kanssa. Muiden lääkevalmisteiden vaikutus tadalafiiliin sekä tadalafiilin vaikutus muihin lääkevalmisteisiin, katso valmisteyhteenveto. Haittavaikutukset: Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat päänsärky, gastroesofageaalinen refluksi, dyspepsia, ihon punoitus, nenän tukkoisuus ja raajakipu/myalgia. Muut
haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset: 20 mg 4 tabl., 8 tabl., 12 tabl. 10 mg 4 tabl. 5 mg 28 tabl., 84 tabl. 2,5 mg 28 tabl. Korvattavuus: ei SV-korvattava.
Reseptilääke. Muut tiedot: valmisteyhteenveto. Markkinoija Suomessa: Oy Eli Lilly Finland Ab, Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki, puh. 09-8545 250. FICLS00334, 10/2014
5 mg
kerran
päivässä
41
16. Mihin virtsa johdetaan kystektomian jälkeen?
OY(K)S:n aineisto vuosilta 1975 – 2013
Pekka Hellström, Aare Mehik, Ilkka Paananen, Teija Parpala, Markku H Vaarala
OYS, operatiivinen tulosalue
Johdanto: 1980-luvun lopulta lähtien
OYKS:ssa ryhdyttiin tekemään lisääntyvästi
suolirakkoja kystektomia-potilaille. Sitä
ennen oli vain yksittäisiä tapauksia. Suolirakkoja tehtiin määrällisesti eniten v. 1999. Sen
jälkeen innostus on hiipunut ja useimmille
potilaille tehdään nykyään Brickerin mukainen virtsan diversio. Samanlaisia havaintoja
on muualtakin. Olemme olettaneet, että
potilaitten keski-ikä on noussut ja sen takia
valitaan helpompi ja varmempi diversiomenetelmä. Tutkiaksemme asiaa kävimme
läpi OY(K)S:n kysteketomia-materiaalin 38
vuoden ajalta.
Ensimmäinen varmuudella asiakirjoista
dokumentoitu suolirakkoleikkaus (sigmarakko) tehtiin vuonna 1978. Oikeanpuoleista colonia (Le Bag) ryhdyttiin käyttämään
vuonna 1986. Goldwasserin suolirakkoja
tehtiin vuodesta 1988 vuoteen 1995 asti jolloin siirryttiin tekemään Studerin ohutsuolirakkoja. Suolirakkojen/Brickerin leikkausten
suhdeluvuissa oli havaittavissa 2 huippua;
ensimmäinen 1980/90-luvun vaihteessa ja
toinen vuonna 1999, sen jälkeen suhdeluku
on koko ajan alentunut. Samanaikaisesti
kuitenkin potilaitten keski-ikä on pysynyt
65 vuoden tuntumassa (kuva).
Aineisto: Vuosina 1975 – 2013 tehtiin
yhteensä 371 kystektomiaa. Potilaista oli
miehiä 269 ja naisia 102. Lähes kaikilla potilailla oli leikkausindikaationa virtsarakkosyöpä, muutamalla interstitiaalinen kystiitti
tai gynekologinen syöpä. Keski-ikä oli 65
vuotta (vaihtelu 25 – 88 vuotta). Brickerin
mukainen virtsan diversio tehtiin 273 potilaalle ja suolirakko 85 potilaalle (Goldwasser
30. Studer 51, muu 4).
Kontinentteja katetroitavia diversioita tehtiin vain 3 kpl. Bricker-potilaat olivat aavistuksen vanhempia kuin suolirakkopotilaat.
Johtopäätökset: Olettamus siitä että
vähentynyt into suolirakkojen tekemiseen
johtuu potilaitten keski-iän noususta, ei
pitänyt paikkansa. Asiassa riittää pohtimista
koska kuitenkin Studerin suolirakkoleikkauksen komplikaatiot ovat hyväksyttävää
tasoa ja potilaat yleensä leikkaustulokseen
tyytyväisiä. Kontinenttien diversioitten
määrät ovat alle 15 % myös Ruotsissa ja
USA:ssa. Ainoastaan pioneerikeskuksissa
luvut ovat suuria.
Tulokset: Vuosittainen kystektomioitten määrä on vaihdellut kovasti (1 – 30),
keskimäärin luvut ovat kuitenkin nousussa.
42
17. Virtsarakkosyövän vuoksi tehdyt kystektomiat Suomessa
vuosina 2010-2013
Jukka Sairanen, Antti Salminen, Erik Veskimäki, Markku Vaarala, Timo Nykopp, Timo Marttila, Kalmer
Innos, Lasse Levomäki, Jouko Viitanen, Marjo Seppänen, Sebastian Becker, Tuomo Tolonen, Tapani Liukkonen, Juhani Ottelin, Dimitri Pogodin-Hannolainen ja Peter Boström.
Taustaa: Kartoitimme kyselyllä Suomessa
tehtyjen kystektomioiden lukumäärän, potilaiden keski-iän, lähetteestä kuratiiviseen
hoitoon kuluneen ajan, neoadjuvanttihoidon yleisyyden ja rekonstruktiomuodot vuosina 2010-2013. Kysely laadittiin alun perin
pohjoismaisen urologiyhdistyksen järjestämää kystektomiakurssia varten (6.11.2014,
Kööpenhamina), jossa jokainen pohjoismaa
esitti maansa nykytilanteen toimenpiteiden
suhteen. YO- tai keskussairaalan vastuuhenkilö tähän kyselyyn löytyi laajalla sähköpos-
tikierroksella. Sairaaloissa etsittiin leikatut
potilaat toimenpidekoodien perusteella paikallisesta arkistosta. Tätä esitystä varten yksiköt vielä tarkistivat tietonsa uudestaan.
Tulokset: Toimenpiteitä suoritettiin vuosina
2010-2013 15 yksikössä (5 yo sairaalaa ja 15
keskussairaalaa). Kystektomia tehtiin 679
potilaalle, joista miehiä oli 548 (81%) ja naisia 131 (19%). Potilaiden keski-ikä oli 68,6
v. Iän suhteen ei vuosina 2010-2013 tapahtunut muutosta.
Toimenpiteiden yleisyys vuosittain.
Nainen
2010
2011
2012
2013
35
33
25
38
Mies conduit
101
112
96
118
Mies ortotooppinen
25
32
26
37
Heterotooppinen rakonkorvike oli rekonstruoitu kahdelle miehelle ja yhdelle naiselle.
Kolmelle naiselle oli rakennettu ortotooppinen rekonstruktio.
yhteensä
161
177
147
193
neoadjuvantti-potilaiden
osuus (%)
5
20
25
34
43
Kystektomioiden lukumäärät erva alueittain.
Hyks (2 keskusta)
Tays (4 keskusta)
Tyks (3 keskusta)
Kys (4 keskusta)
Oys (2
keskusta)
2010
52
33
34
21
20
2011
75
37
30
22
13
2012
44
41
30
18
14
53
51
34
24
31
% osuus maan kystektomioista
2013
33 %
24 %
19 %
13 %
12 %
ortotooppisten % osuus
KCC10 miehistä
37 %
21 %
30 %
16 %
10 %
neoadjuvantti %
22 %
15 %
28 %
25 %
21 %
Keskimääräinen odotusaika kystektomiaan
johtaneesta lähetteen kirjautumisesta kuratiivisen hoidon aloitukseen vaihteli keskuksittain ja vuosittain 52 – 120 vrk:n välillä.
Kystektomioiden vuotuinen keskimääräinen
frekvenssi eri sairaaloissa vaihteli 2-48 toimenpiteen välillä mediaani toimenpidelukumäärän ollessa 5 kystektomiaa / vuosi.
Yhteenveto: Neoadjuvanttisytostaatti hoito
on yleistynyt ja penetranssi olisi tuloksissamme korkeampi mikäli mukaan otettaisiin
ainoastaan lihasinvasiiviset rakkosyövät.
Ortotooppisten rekonstruktioiden osuus
miehillä on vielä kohtuullinen, mutta heterotooppiseten rekonstruktioiden määrä on
minimaalinen, heijastaen kansainvälistä
kehitystä. Hoitotulosten luotettava selvittäminen vaatisi prospektiivisen kansallisen
rekisterin käyttöönottoa. Suomessa kystektomioiden lukumäärät jäävät pienemmissä
sairaaloissa alhaisiksi.
44
18. HYKS:n 50 ensimmäistä neoadjuvanttisytostaattihoidettua
kystektomian läpikäynyttä rakkosyöpäpotilasta
Ilmari Koskinen, Hanna Vasarainen, Ilkka Perttilä, Eija Kelloniemi, Jukka Sairanen
Komplikaatiot
Postoperatiivisia komplikaatioita todettiin 90
vuorokauden kuluessa leikkauksesta (ClavienDindo ≥2) 32:lla (64 %) potilaalla yhteensä 54.
Potilaat: Retrospektiivinen aineistomme koostuu lihasinvasiivista virtsarakon syöpää sairastavista potilaista, jotka ovat saaneet neoadjuvanttisytostaattihoidon ennen kystektomiaa ja siihen
yhdistettyä lantion lymfadenektomiaa. Sarjan
ensimmäinen kystektomia on tehty11/2010 ja
viimeinen 2/2014.
Potilaiden keski-ikä oli 63,9 (51-76) vuotta.
Miehiä potilaista oli 42 (84 %) ja naisia 8 (16
%). Potilaiden suorituskyky ja yleinen terveydentila oli keskimäärin vähintään kohtalainen.
Charlsonin comorbiditeetti indeksi oli keskimäärin 3,39 (1-8) ja ASA luokka 2,54 (2-3).
43:lla (86 %) potilaista todettiin TURBT:ssä
uroteelikarsinooma ja näistä 10:llä (20 %) todettiin lisäksi carsinoma in situ. Kolmella (6 %)
potilaalla todettiin pienisoluinen neuroendokriininen rakkosyöpä.
Clavien-Dindo 1
2
3a
3b
4a 4b 5
n
46
3
4
1
N/A
0
Tulokset: Leikkauspreparaatin perusteella
todettiin täydellinen hoitovaste (pT0N0)
24:llä (48 %) potilaalla. Osittainen hoitovaste
<pT2N0 todettiin kymmenellä (20 %) potilaalla. 16:lla (32 %) potilaalla todettiin edelleen
invasiivista rakkosyöpää, näistä neljällä todettiin
lisäksi imusolmukemetastasointi.
0
Seuranta: Keskimääräinen seuranta-aika on
21,7 kuukautta (4,9 kk – 45,8 kk). Seurannan
aikana 12:lla (24 %) potilaalla on todettu virtsarakkosyövän progressio ja näistä seitsemän (14
%) on menehtynyt virtsarakkosyöpään. Yksi
potilas on kuollut keuhkosyöpään.
Kaksi alun perin täydellisen hoitovasteen
(pT0N0) saanutta potilasta kuuluu progression saaneiden potilaiden ryhmään, joista toisen primaari diagnoosi oli mikrosellulaarinen
karsinooma.
Neoadjuvanttisytostaattihoito: Yhtä potilasta lukuunottamatta kaikki saivat sisplatiini
ja gemsitabiini kombinaatiohoidon. Normaali
hoito koostui neljästä 28 vuorokauden hoitosyklistä (C+G 1. pv sekä G 8. ja 15. pv). Osalla
potilaista jouduttiin verenkuvamuutosten takia
siirtymään 21 vuorokauden sykliin. 43 (86 %)
potilasta sai kolme sykliä tai enemmän. 7 potilasta sai ainoastaan 1 tai 2 sykliä. Kolmella näistä
potilaista hoito keskeytyi taudin progression
vuoksi ja neljällä haittavaikutusten vuoksi.
Sytostaattihoidon aikana todettiin neljällä potilaalla viisi tromboembolista tapahtumaa. Yhdellä
potilaalla oli oireinen alaraajatrombi sekä oireeton keuhkoembolia. Yhdellä potilaalla oireinen
keuhkoembolia, yhdellä oireeton keuhkoembolia sekä yhdellä oireinen alaraajatrombi.
Yhteenveto: Kokemuksemme mukaan neoadjuvanttisytostaattihoito on hyvin toteutettavissa
valikoiduilla potilailla. Tulokset ovat lupaavia
ottaen huomioon sairauden huonon ennusteen.
Neoadjuvanttisytostaattihoitoon liittyy usein
komplikaatioita, joista suurin osa on lieviä. Riskinä on pidettävä taudin etenemistä ja definitiivisen hoidon viivästymistä. Virtsarakkosyövän
sytostaattiherkkyyden ennustetekijöiden selvittäminen olisi tärkeää.
Kystektomia
Diversio
Diversio
Leikkausaika
Vuoto
Imusolmukkeet
verensiirto
Miehet
Naiset
koko ryhmä
koko ryhmä
määrä
N+
per op
post op
ei
11 (22 %)
36
%)
kyllä
39 (78 %)
14 (28 %)
Bricker
25 (59,5 %)
8 (100 %)
354 min (ka)
1344 ml (ka)
19,7 (ka)
4 (8
%)
Studer
17 (40,5 % )
0 (0 %)
(248 min - 518 min)
(200 ml - 4250 ml)
(3-48)
(72
45
19. THE IMPACT OF NOCTURIA ON MORTALITY:
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Pesonen J, Tampere, Cartwright R, London, Santti H, Helsinki, Mangera A, Sheffield, Tähtinen RM, Kuopio, Griebling TL, Kansas City, Riikonen J, Tampere, Pryalukhin AY, Saint Petersburg, Tsui JF, New York,
Aoki Y, Fukui, Guyatt GH, Hamilton, Tikkinen KAO, Helsinki
Hypothesis / aims of study: Nocturia is associated with impaired quality of life, and is a
significant cause of sleep disruption. Several
studies have shown that nocturia increases risk
of fractures and falls, but it may also be associated with increased mortality. Individuals with
nocturia tend to be older and are more likely
to suffer comorbidities that may increase risk
of death, including obesity, hypertension, coronary heart disease, and obstructive sleep apnea.
Possible bidirectional causality between nocturia and such comorbidities necessitates careful
adjustment of confounders for reliable estimates
of the independent association of nocturia and
death. We conducted a systematic review and
meta-analysis, assessing the strength, consistency, and potential for bias among pooled associations from all available longitudinal studies.
Materials and methods:
We searched PubMed,
Scopus, and CINAHL through to February 28,
2014 without language restrictions. In addition,
we searched AUA, EAU, ICS and IUGA annual
meeting abstracts 2005-2013. We included longitudinal studies assessing nocturia at baseline
with death as an endpoint.. We assessed design
features that could potentially bias the estimates. We considered studies that did not provide estimates adjusted or stratified at least for
age, as under-adjusted. We considered studies
that provided estimates adjusted for falls and/or
fractures, which may lie on the causal pathway
between nocturia and mortality, as potentially
over-adjusted. Random effect meta-analyses and
metaregression were conducted using the metan
and metareg commands for Stata 12.0.
Results: We screened 3686 abstracts and
retrieved 22 full texts. 9 trials enrolling 28,366
participants with more than 240 thousand per-
son years of follow up, provided data. Of these
9 trials, seven, reporting hazard ratios (HR) and
95% confidence intervals could be included
in meta-analysis. The overall pooled HR for
participants of either gender was 1.28 (96%CI
1.11- 1.47, p=0.001, I2 =60.8%). There were
only small differences in the main estimate
when excluding the single under-adjusted study
(pooled HR=1.23), the single over-adjusted
study (pooled HR=1.34), or both (pooled
HR=1.29). We explored heterogeneity using
meta-regression of length of follow up, mean
sample age, sample gender, and risk of bias as
predictors. The overall meta-regression model
performance was good (adjusted r2=97.1%)
with evidence of a difference in association with
length of follow up (p=0.01), and suggestive
evidence of a smaller association among women
(p=0.077), but no difference by mean sample age
(p=0.206), or study risk of bias (p=0.221). There
was no evidence of publication bias (Egger test
p = 0.976).
Conclusion:
We found consistent evidence of
increased mortality for men or women with nocturia, equivalent to 28% excess risk per year. This
pooled estimate did not vary substantially when
accounting either for the age of included samples or for the degree of adjustment possible in
the primary studies. Nonetheless these estimates
may still be subject to confounding or unmeasured bias. We found reduced estimates of the
association among studies with longer follow up,
which may reflect the highly fluctuating nature
of nocturia. Clinicians should be aware that nocturia may be an important marker of ill health.
The mediators of the association between nocturia and death should be carefully explored, and
the impact of treatment for nocturia on healthy
ageing should be tested.
46
20. Erektiohäiriö ja alaraajoja tukkiva valtimotauti
Otto Ettala, LL *,a; Arto Heikkilä, LL b ; Päivi Korhonen, LT, prof. c,d; Kari Syvänen, LT a; Antti Kaipia,
LT, prof. b; Tero Vahlberg, FT e; Pertti Aarnio LT b; Peter Boström, LT, dos. a
a Vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue, Turun yliopistollinen keskussairaala, Turku, b Kirurgian klinikka, Satakunnan keskussairaala, Pori, c Keski-Satakunnan terveyshuollon kuntayhtymä, Harjavalta d
Kliinisen lääketieteen laitos, yleislääketiede, Turun yliopisto, Turku e Biostatistiikan laitos, Turun yliopisto,
Turku
Tausta
Alaraajoja tukkiva valtimotauti (ASO-tauti)
on yksi ateroskleroosin kolmesta tavallisimmasta ilmentymästä. Perinteisesti ASOtaudin oireena on pidetty katkokävelyä.
Nykyisin kuitenkin tiedetään, että jopa
puolet ASO-tautipotilaista on oireettomia
ja ainoastaan 10% on klassinen katkokävelyoireisto. Ongelmana on, että sekä oireisilla
että oireettomilla potilailla on yhtäläinen
riski valtimotapahtumiin. Erektiohäiriö on
kiinteästi liitetty valtimotauteihin, erityisesti
sepelvaltimotautiin. Näin ollen voitaisiinko
erektiohäiriötä käyttää oireettomien ASOtautipotilaiden tunnistamiseen?
Tavoitteet
Tutkia, liittykö erektiohäiriö kohonneeseen
ASO-taudin riskiin miehillä, joilla ei ole
periteistä katkokävelyoireistoa.
Aineisto ja menetelmät
Tutkimukseen kutsuttiin kaikki 45-75-vuotiaat harjavaltalaiset, joilla ei ollut aikaisemmin todettua kroonista munuaisten vajaatoimintaa, valtimo- tai sokeritautia. Koska
tavoitteena oli tutkia ASO-tautia niiltä miehiltä, joilla oli merkittäviä valtimotautien
riskitekijöitä, tutkittavat seulottiin kahdesti.
Kaiken kaikkiaan 1323 miehestä 937 vastasi postitettuun valtimotautiriskitekijöitä
kartoittavaan kyselyyn, jonka perusteella
jatkotutkimuksiin valittiin 718 miestä. Tutkimushoitajan tutkimuksen perusteella 485
miehellä todettiin merkittäviä valtimotautien riskitekijöitä (verenpainetauti, sokeriaineenvaihdunnanhäiriö, metabolinen oireyhtymä tai painoindeksi ≥ 30 tai SCORE
≥ 5%). Kun vielä ne miehet, jotka olivat
seksuaalisesti inaktiivisia (n=40) tai jättivät
erektiokykynsä raportoimatta, jätettiin pois,
380 miestä tutkittiin.
Miehet täyttivät suomeksi validoidun International Index of Erectile Function short
form (IIEF-5) –kaavakkeella ja heiltä mitattiin nilkka-olkavarsipaine (ABI). Erektiohäiriön ja ASO-taudin välistä yhteyttä tutkittiin
multinomiaalisella logistisella regressiolla.
P-arvoa alle 0.05 pidettiin tilastollisesti
merkitsevänä.
Tulokset
Kun ikä, paino, kokonais-kolesteroli, tupakkavuodet, masennusoireet, koulutustaso ja
siviilisääty vakioitiin, niillä miehellä, joilla
oli vaikea tai keskivaikea erektiohäiriö (IIEF5-pisteet ≤ 16), oli 2.2-kertainen (95% confidence interval [CI], 1.1-4.6) riski oireettomaan lievästi poikkeavaan ABI-arvoon (ABI
0.91-1.00) ja 4.0-kertainen (95% CI, 1.114.5) riski oireettomaan ASO-tautiin (ABI
≤ 0.90).
Johtopäätökset
Miehillä, joilla on keskivaikea tai vaikea
erektiohäiriö, on selvästi kohonnut ASOtaudin riski.
47
21. Valkojäkälä (lichen sclerosus et atrophicus, LSA) virtsaputken
ahtauman aiheuttajana. Kirurgisen hoidon kokemukset HYKS
urologian klinikassa.
Jukka Sairanen, Riikka Järvinen
Valkojäkälä on etiologialtaan tuntematon
genitaalialueen krooninen lymfosyyttivaltainen ihosairaus. Esiintyvyydeksi on arvioitu
miehillä 1/300 – 1/ 1000. Yleensä valkojäkälä
rajoittuu esinahan ja terskan alueelle, mutta
voi edetä myös syvemmälle virtsaputkeen.
toisella paikkakunnalla. Viimeisin seurantakäynti oli pkl:lla mediaanisesti 3 kk leikkauksesta (1-36 kk), ja sen jälkeen potilaat
ohjattiin ottamaan yhteyttä mikäli oire uusii.
Keskimääräinen leikkauksesta kulunut aika
on 32 kk (1-96 kk). Post op flow arvo on
käytettävissä 10 potilaalta ja se on keskimäärinen 17 ml/s (7-39ml/s).
Potilaat:Vuosina 2006-2014 hoidimme 21
miespotilasta, joilla oli kaikilla histologisesti
Yhdelle panuretraaliselle striktuurapotilaalle
varmennettu valkojäkälän aiheuttama virtkehittyi epidermaalinen peniskarsinooma ja
saputken ahtautuma Potilaiden keski-ikä oli
hänelle tehtiin glans resektio myöhemmin.
46,7v (23-67 v). Valkojäkälän aiheuttamat
Lisäksi hänelle on tehty kahdesti optinen
virtsaamisoireet olivat kestäneet keskimäärin
uretrotomomia. Toiselle saman ryhmän
10,4 v (1-29v). 19 (90 %) potilaalle oli tehty
potilaalle on tehty endoskooppinen dilataacircumcisio edeltävästi taudin vuoksi. 19 (90
Valkojäkälä (lichen sclerosus et atrophicus, LSA) virtsaputken ahtauman aiheuttajana. Kirurgisen
tio kerran.
%)hoidon
potilaalle
oli tehty
vähintään
yksi
uretrokokemukset
HYKS
urologian
klinikassa.
Kahdella glandulaarisen alueen striktuuratomia tai dilataatio ja 6.lle (29 %) potilaalle
Jukka Sairanen,
Riikka
Järvinenoli suprapubipotilaalla on resuturoitu ventaalisesti avaumeatoplastia.
Kaksi
potilasta
tunut haava.
sella
katetrillaonennen
uretraplastiaa.
Valkojäkälä
etiologialtaan
tuntematon genitaalialueen krooninen lymfosyyttivaltainen
ihosairaus. Esiintyvyydeksi on arvioitu miehillä 1/300 – 1/ 1000. Yleensä valkojäkälä rajoittuu
esinahan ja terskan alueelle, mutta voi edetä myös syvemmälle
virtsaputkeen.
Johtopäätökset:Valkojäkälän
aiheuttama
virtsaputkenahtauma on konservatiiviselle
Uretraplastian yhteydessä otettu PAD oli 13
Potilaat
hoitoresistentti, Operatiivipotilaalla
valkojäkälähoidimme
ja yksittäiset
PAD vas- joilla lähestymiselle
Vuosina 2006-2014
21 miespotilasta,
oli kaikilla histologisesti varmennettu
nen keski-ikä
hoito panuretraalisissa
taukset
oli fibroosi,
inflammatio
chronica
ja Potilaiden
valkojäkälän
aiheuttama
virtsaputken
ahtautuma
oli 46,7v (23-67 v).ahtaumissa on
Valkojäkälän hyperplasia.
aiheuttamat virtsaamisoireet olivat kestäneet
keskimäärin
10,4 v (1-29v).
(90 %)
työlästä
ja leikkaushoito
on19suunniteltava
epiteliaalinen
potilaalle oli tehty circumcisio edeltävästi taudin vuoksi.
19
(90
%)
potilaalle
oli
tehty
vähintään
tapauskohtaisesti. Distaalisimmissa striktuuyksi uretrotomia tai dilataatio ja 6.lle (29 %) potilaalle meatoplastia. Kaksi potilasta oli
roissa on puolestaan käytetty kaikilla potiTulokset:
4 potilasta
saapunut
post op
suprapubisella
katetrilla ei
ennen
uretraplastiaa.
lailla samaa leikkaustekniikkaa.
kontrolliin ja 3 potilaan kontrollit olivat
Kirurginen hoito
Striktuuran lokalisaatio
pars glandulaaris (n=12)
Striktuuran pituus (ka)
2 cm (1-3 cm)
annettu hoito
posken limakalvolla 1 vaiheinen sirkulaarinen siirre
(n=12)
2 vaiheinen leikkaus (n=1)
poskenlimakalvo augmentaatio (n=1)
pars peniilis (N=2)
8 cm (3-12 cm)
pars bulbosa (n=2)
1,5 cm (1-2 cm)
poskenlimakalvolla augmentaatio (n=2)
panuretraalinen (n=5)
16 cm (9-20 cm)
2 vaiheinen leikkaus mesh graft (n=2)
2 vaiheinen leikkaus poskenlimakalvo,(n=1)
augmentaatio posken limakalvolla (n=1)
perineaalinen uretrostomia (n=1)
Uretraplastian yhteydessä otettu PAD oli 13 potilaalla valkojäkälä ja yksittäiset PAD vastaukset oli
fibroosi, inflammatio chronica ja epiteliaalinen hyperplasia.
48
FIN001/01/2013
The closed BCG-medac
instillation system –
Be on the safe side.
Vaikuttava aine: Elävä Bacillus Calmette-Guérin -bakteeri, 1173-P2-kannasta johdettu RIVM-kanta. Käyttöaiheet: Virtsarakon ei-invasiivisen uroteelisyövän hoito: Syövän in situ kuratiivinen hoito. Uusiutumisen estohoito, kun uroteelisyöpä rajoittuu limakalvoon: Ta (G1-G2) jos kasvain on multifokaalinen ja/tai uusiutunut, Ta (G3), uroteelisyöpä rakon tyvikalvossa mutta ei lihaksessa (T1) ja syöpä in situ.
Annostus ja antotapa: Yhteen rakonsisäiseen instillaatioon tarvitaan yksi injektiopullollinen lääkettä. Syöpä in situ: Yleensä viikoittainen rakonsisäinen annos 6 viikon ajan. Neljän viikon hoitovapaan jakson
kuluttua hoitoa tulee jatkaa ylläpitohoitona vähintään yhden vuoden ajan. Ylläpitohoito: Kuukausittainen annostelu 12 kuukauden ajan. Toinen ylläpitohoito-ohjelma käsittää 3 annosta viikon välein kuukausina 3, 6, 12, 18, 24, 30 ja 36. Induktiohoito (uusiutumisen estohoito): Aloitetaan 2-3 viikkoa transuretraaliresektion tai rakkobiopsian jälkeen, ellei katetrointi ole aiheuttanut kudosvaurioita, ja jatketaan viikon
välein 6 viikon ajan. Kohtalaisen ja korkean riskin kasvainten kohdalla hoitoa jatketaan ylläpitohoitona (ks. kohta Ylläpitohoito). Lääke tulee annostella rakkotähystyksen edellyttämissä olosuhteissa. Potilas
ei saa nauttia nesteitä neljään tuntiin ennen instillaatiota eikä kahteen tuntiin sen jälkeen. Lääke instilloidaan tyhjennettyyn rakkoon katetrin avulla alhaisella paineella ja sen tulisi olla rakossa kaksi tuntia.
Tänä aikana potilaan tulee liikkua mahdollisimman paljon, jotta suspensio olisi kosketuksessa rakon koko limakalvoon. Kahden tunnin kuluttua potilaan tulee tyhjentää rakkonsa mieluiten istuma-asennossa.
Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin aineosalle. Immuunivaje. Akuutti tuberkuloosi. Virtsarakon aikaisempi sädehoito. Imetys. Ei saa instilloida ennen kuin 2-3 viikkoa on kulunut transuretraaliresektiosta,
rakkobiopsiasta tai kudosvaurion aiheuttaneesta katetroinnista. Rakon puhkeaminen. Akuutti virtsatietulehdus. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: BCG-medacia ei saa annostella ihonalaisesti,
ihonsisäisesti, lihaksensisäisesti tai suonensisäisesti eikä rokotteena. Vaikeiden systeemisten BCG-infektioiden mahdollisuus tulee huomioida ennen hoidon aloittamista. Traumaattinen katetrointi saattaa
edistää BCG-septikemiaa. Virtsatieinfektio on aina poissuljettava ennen hoitoa. Implantti- ja siirrännäistulehduksia on raportoitu potilailla, joilla on esim. aneurysma tai proteesi. BCG-bakteereja saattaa
pysyä virtsaputkessa pitkään, jopa yli 16 kuukautta. Hoito tulee keskeyttää, jos ilmenee kuumetta tai makroskooppista hematuriaa. Rakon pieni kapasiteetti voi kasvattaa rakkokontraktuurariskiä. HLA-B27positiivisilla potilailla reaktiivisen artriitin tai Reiterin oireyhtymän esiintyvyys saattaa lisääntyä. BCG-medacia ei saa käsitellä huoneessa, jossa solunsalpaajia valmistetaan suonensisäiseen annosteluun
eikä samojen henkilöiden toimesta. Henkilö, jolla on todettu immuunipuutos, ei saa käsitellä BCG-medacia. Iho- ja limakalvokosketusta BCG-medaciin tulee välttää. Kontaminaatio voi johtaa kosketusalueen yliherkkyysreaktioon tai infektioon. Immuunipuutospotilaiden tulee välttää kontakteja BCG-hoitoja saavien potilaiden kanssa. Hoito saattaa herkistää tuberkuliinille ja vaikeuttaa tuberkuliini-ihotestin
tulkitsemista. Hoitoa ei suositella raskauden aikana. Yhdynnässä on suositeltavaa käyttää kondomia viikon ajan hoidon jälkeen. Käsien ja genitaalialueen peseminen on suositeltavaa virtsaamisen jälkeen.
Iholle joutunut lääke tulee puhdistaa sopivalla desinfiointiaineella. Yhteisvaikutukset: BCG-bakteerit ovat herkkiä tuberkuloosilääkkeille, antibiooteille, antiseptisille aineille ja liukastusaineille. Resistenssiä
pyratsinamidille ja sykloseriinille on raportoitu. Raskaus ja imetys: BCG-medacia ei suositella raskauden aikana ja hoito on vasta-aiheinen imettävillä naisilla. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: BCG-medac -hoidon aikana esiintyvät paikalliset ja systeemiset oireet saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Haittavaikutuksia esiintyy yleisesti, mutta ne ovat
yleensä lieviä ja ohimeneviä, ja yleensä ne lisääntyvät instillaatiokertojen mukaan. Hyvin yleisiä ja yleisiä haittavaikutuksia ovat: virtsarakon kystiitti ja tulehdusreaktiot, ohimenevä systeeminen BCG-reaktio,
pahoinvointi, tihentynyt virtsaamistarve ja kipu virtsatessa, oireeton granulomatoottinen prostatiitti, kuume ≥ 38,5 °C. Harvinaisemmat haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. Reseptilääke. Pakkaukset
ja hinnat (tmh, alv 0 %) 1/2013: BCG-medac, jauhe ja liuotin suspensiota varten 3 x 50 ml 330,00 €. Huom. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätiedot: medac GmbH
sivuliike Suomessa, Jorvas Hitech Center, Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, www.medac.fi. Puh. 010 420 4000, faksi 010 420 4009.
www.medac.fi
[email protected]
49
22. Päätöksenteon tuet paikallisen eturauhassyövän hoidon
valinnassa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi
Jarno Riikonen, Philippe Violette, Thomas Agoritsas, Paul Alexander, Henrikki Santti, Arnav Agarwal,
Neera Bhatnagar, Philipp Dahm, Victor Montori, Gordon Guyatt ja Kari Tikkinen
Taustaa: Eturauhassyövän hoitotavan valintaan vaikuttavat syövän luokitus, potilaan ikä
ja perussairaudet sekä potilaan arvot ja mieltymykset. Koska päätöksenteon tukien (decision
aids) merkitys paikallisen eturauhassyövän hoidon valinnassa on epäselvä, toteutimme niiden
merkitystä tutkineiden randomisoitujen kokeiden kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin.
Menetelmät: Kirjallisuushaun suoritimme
MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Cochrane
(CENTRAL ja CDSR) ja CINAHL -tietokannoista ilman kielirajoituksia elokuuhun 2014
asti. Tutkimusten arvioinnin/valinnan, tiedonkeruun sekä tutkimusten laadun ja harhan riskin arvioimme itsenäisesti vähintään kahden eri
tutkijan toimesta. Tutkimusten harhan riskin
arvioimme käyttämällä modifioitua Cochranen
työkalua ja päätöksenteon tuet pisteytimme
käyttämällä IPDAS-SF –instrumenttia. Lähestyimme alkuperäistutkimusten tekijöitä. Pyysimme heitä tarkistamaan tiedonkeruumme,
antamaan mahdollisia lisätietoja ja lähettämään
itse päätöksenteon tuet arvioitaviksi. Verrattaessa päätöksenteon tukien merkitystä (kontrollina tavanomainen päätöksenteko ilman päätöksenteon tukia) toteutimme meta-analyysit
käyttämällä DerSimonian-Laird satunnaisten
vaikutusten käänteisvarianssi –metodia jatkuville muuttujille ja Cochran-Mantel-Haenszel
–metodia kategorisille muuttujille.
Tulokset: Haku tuotti 2737 raporttia, joista
seuloutui 14 randomisoitua tutkimusta (3377
miestä) jotka selvittivät paikallisen eturauhassyövän päätöksenteon tukien merkitystä.
Käytettyjä tiedonvälittämismuotoja olivat kirjalliset oppaat (11), videot (4), tietokonesovellukset (4), henkilökohtaiset keskustelut (4)
ja äänitteet (3). 11 tutkimuksessa verrattiin
päätöksenteon tukea normaaliin hoitoon ja 3
tutkimuksessa toiseen tukeen. Tutkimusharhan
riski oli suuri 13 ja pieni 1 tutkimuksessa. Kaikissa (100%) päätöksenteon tuissa kerrottiin
hoitojen hyödyistä ja haitoista, mutta niiden
todennäköisyyksiä esitettiin vain 56 %:ssa ja
vain 44 %:a mahdollisti niiden suoran vertailun. Päätöksenteon tukien käytön todettiin
hieman vähentävän hoitopäätöksen katumista,
mutta vaikutus hoitopäätöstä helpottamiseen,
tyytyväisyyteen tai tietoon vaihteli tutkimusten
välillä. Päätöksenteon tukien käyttö ei vaikuttanut valittujen hoitotapojen yleisyyteen. Tutkimuksissa käytetyt tuet oli suunniteltu tiedon
lisäämiseksi hoitoneuvottelua edeltävästi ja niitä
ei oltu suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi
hoitoneuvottelun aikana. Yksikään tutkimus ei
suoraan mitannut potilaiden kokemusta osallistumisesta yhteiseen päätöksentekoon (shared
decision making).
Johtopäätelmät: Meta-analyysimme mukaan
päätöksenteon tuista on rajallinen apu paikallisen eturauhassyövän hoidon valinnassa.
Optimaalinen tapa sisältänee päätöksenteon
tukien käytön ei pelkästään hoitoneuvottelua
edeltävästi mutta myös sen aikana. Näin mahdollisesti saavutetaan kullekin potilaalle paras
hoitotapa sekä vältetään turhia ja vääriä hoitoja.
Tämä on kuitenkin vielä osoittamatta ja vaatii
lisätutkimuksia.
50
POSTERIT 2015
1.Local antiandrogen therapy, a novel treatment strategy for
localized prostate cancer
Häggman, M.H.(1), Ladjevardi, S.(1), Ahlström, H.A.(2), Von Below, C.B.(2),
Lennernäs, B.(3), Tolf, A.T.(4)Weis, J.W.(2), Wassberg, C.W.(2), Axén, N.A.(5), Lennernäs,
H(6)Tammela, T.L.(7)
1:Uppsala University Hospital, Dept. of Urology, 2:Uppsala University Hospital, Dept. of
Radiology, Uppsala, 3:Gothenburg University, Dept of Oncology; 4: Uppsala University Hospital, Dept. of Pathology, 5:LIDDS AB, 6:Dept. of Pharmaceutics, Uppsala, Sweden and
7:Tampere University Hospital, Dept. of Urology, Tampere, Finland
2. Safety and efficacy of ODM-201 in chemotherapy and CYP17-inhibitor naïve patients:
Analysis of data from the ARADES and the ARAFOR trials
T. Tammela(1), C. Massard(2), P. Bono(3), P. Langmuir(4), J. Aspegren(5), A. Vuorela(5),
M.V.J. Mustonen(5), K. Fizazi(2)
(1)Tampere University Hospital, Dept. of Urology, Tampere, Finland, (2) Institute Gustave
Roussy, University of Paris Sud, Dept. of Cancer Medicine, Villejuif, France, (3) Helsinki University Hospital, Dept. of Oncology, Helsinki, Finland, (4) Endo Pharmaceuticals, Dept. of
Clinical Development, Malvern, United States, (5) Orion Corporation Orion Pharma, Dept.
of Research and Development, Espoo, Finland
3.Novel prostate cancer specific transcripts identified using RNA-seq
Antti Ylipää(1), Kati Kivinumi(1), Matti Annala(1), Kimmo Kartasalo(1), Leena Latonen(2),
Simo-Pekka Leppänen (1), Mauro Scaravilli(2), Wei Zhang(3), Teuvo Tammea(4), Tapio Visakorpi(29, Matti Nykter(2)
1: Tampere University of Technology, 2: University of Tampere, 4: Tampere University Hospital, Tampere, Finland, and 3: University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston,
Texas, USA,
51
Poster Abstrakt 1.
Local antiandrogen therapy, a novel treatment strategy for
localized prostate cancer
Häggman, M.H.(1), Ladjevardi, S.(1), Ahlström, H.A.(2), Von Below, C.B.(2),
Lennernäs, B.(3), Tolf, A.T.(4)Weis, J.W.(2), Wassberg, C.W.(2), Axén, N.A.(5), Lennernäs, H(6)Tammela, T.L.(7)
1:Uppsala University Hospital, Dept. of Urology, 2:Uppsala University Hospital, Dept. of Radiology, Uppsala, 3:Gothenburg University, Dept of Oncology; 4: Uppsala University Hospital, Dept. of Pathology,
5:LIDDS AB, 6:Dept. of Pharmaceutics, Uppsala, Sweden and 7:Tampere University Hospital, Dept. of
Urology, Tampere, Finland
Introduction & Objectives: Wide use of PSA
testing has resulted in detection of a growing
proportion of low-volume, low- to intermediate-risk prostate tumours. Patients who undergo
prostatectomy or radiotherapy risk associated
morbidity. Accordingly, management of localized prostate cancer (LPC) is currently changing, with an increased focus on the use of novel
local, organ-sparing treatments that maintain or
improve cancer control without associated harmful effects. The aim of this study was to evaluate
the safety and efficacy of a novel parenteral depot
formulation of 2-hydroxyflutamide (2-HOF)
(Liproca® Depot) after a single dose injected into
the prostate in patients with LPC in terms of
local antitumour effect based on histopathology
of the surgically removed prostatic tissue, imaging (MRI and MRSI) and comparison with the
previous phase IIa study using a lower dose of
2-HOF.
Materials & Methods: An open, single dose,
antitumour effect study where 2-HOF as a
controlled release formulation was injected
transrectally under ultrasound guidance into
the peripheral zone of one lobe of the prostate
in patients with LPC. In total 18 patients were
included. Patients with LPC were followed for
6 weeks after the injection of 600-2000 mg of
2-HOF. At the end of the study, the patient
underwent radical prostatectomy, and the tissue was examined for efficacy. MRI and MRSI
were performed before the 2-HOF injection and
again just before the surgery. The efficacy was
measured primarily as PSA change and secondly
as prostate volume change comparing with an
earlier phase IIa study. Safety and quality of life
were monitored throughout the study.
Results: The mean (±SD) PSA reduction was
36+18% and the mean (±SD) reduction of
the prostate volume 13±12%. No effect was
observed on serum testosterone levels and symptoms scores, while the plasma concentrations of
2-HOF remained low (< 100 ng/ml). The mean
dose of 2-HOF was 1200 mg, 67% higher dose
than in the previous Phase IIa trial (720 mg). A
more rapid onset of the reduction of PSA and
prostate volume than in oral flutamide (750 mg/
day) was observed. Also the effect on PSA and
prostate volume at 1 month was increased when
the dose was increased from 720 mg to 1200
mg indicating a dose response. Although most
patients did not report any side effects, haematuria was a common side effect seen typically
during the first few days after injection. A local
infection in the prostate caused by the transrectal
injection was reported as SAE. The patient recovered completely with antibiotic treatment.
Conclusion. There was a clear antiandrogen
response after a single dose injection of the novel
2-HOF depot formulation into the prostate in
patients with a LPC. With increasing dose the
effect was more rapid indicating dose response.
52
Poster Abstrakt 2.
Safety and efficacy of ODM-201 in chemotherapy and CYP17inhibitor naïve patients: Analysis of data from the ARADES and
the ARAFOR trials
T. Tammela(1), C. Massard(2), P. Bono(3), P. Langmuir(4), J. Aspegren(5), A. Vuorela(5), M.V.J. Mustonen(5), K. Fizazi(2)
(1)Tampere University Hospital, Dept. of Urology, Tampere, Finland, (2) Institute Gustave Roussy, University of Paris Sud, Dept. of Cancer Medicine, Villejuif, France, (3) Helsinki University Hospital, Dept. of
Oncology, Helsinki, Finland, (4) Endo Pharmaceuticals, Dept. of Clinical Development, Malvern, United
States, (5) Orion Corporation Orion Pharma, Dept. of Research and Development, Espoo, Finland
Background
ODM-201 is a potent new generation androgen receptor inhibitor which does not penetrate the blood- brain barrier in nonclinical
models (Fizazi et al. ECC2013). Safety and
efficacy were studied in two trials, including
ARADES, phase 1/2 study, and ARAFOR,
phase 1, bioavailability study.
Materials, patients and methods
ARADES phase 2 trial recruited in 23 centers
in Europe and USA on three daily dose levels
200, 400, 1400 mg, from which the 1400
and 1800 mg patients were analysed herein.
ARAFOR phase 1 trial recruited in 30 centers
in Europe on dose level 1200 mg, and all
patients included for analyses. The data cut
for analyses was at 4 Oct 2013. Extension
parts of both trials are still ongoing.
Results
41 mCRPC were patients analysed. >50%
PSA decline from baseline during 12 wks
was seen in 85% of patients while enzaluta-
mide had in 78% PSA decline in Prevail trial
(Beer et al, ASCO GU 2014). Time to PSA
progression was not reached (95% CI: 34wk
– not reached), while enzalutamide had 11.2
mo in Prevail trial. There was only grade 1
AEs.
Conclusions
ODM-201 daily in doses 1200-1800mg is
well tolerated. Marked and long-lasting PSA
declines seen in mCRPC chemotherapy/
CYP17-inhibitor-naïve patients.
53
Poster Abstrakt 3.
Novel prostate cancer specific transcripts identified using
RNA-seq
Antti Ylipää(1), Kati Kivinumi(1), Matti Annala(1), Kimmo Kartasalo(1), Leena Latonen(2), Simo-Pekka
Leppänen (1), Mauro Scaravilli(2), Wei Zhang(3), Teuvo Tammea(4), Tapio Visakorpi(29, Matti Nykter(2)
1: Tampere University of Technology, 2: University of Tampere, 4: Tampere University Hospital, Tampere,
Finland, and 3: University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA,
Background
Long non-coding RNAs (lncRNA) represent new class of genes whose function and
significance in the development of prostate
cancer is poorly known.
Materials and Methods
We screened 12 benign prostate hyperplasias, 28 prostate cancers (PC), and 13 castration resistant PCs (CRPC) for the expression
of novel lncRNAs using RNA deep-sequencing. Functional analyses for one novel
lncRNA were also carried out.
Prostate cancer specific ePxpression of
PCAT5 (alias PC-10-36067) was confirmed
in publicly available datasets.
Results
We identified 145 previously unannotated
intergenic transcripts that were differentially
expressed in CRPC, PC and BPH.
PCAT5 is ERG regulated: It is expressed in
ERG positive PC tumors and contains putative ETS DNA-binding motif in the putative promoter region.
Knocking-down of PCAT5 with siRNA
reduces significantly the growth of PC-3 cells
by inducing apoptosis.
Conclusions
We have identified almost 150 novel prostate cancer associated lncRNAs.
These transcripts are putative novel biomakers and drug targets.
PCAT5 is ERG regulated lncRNA, which
seems to have a central role in the growth
of prostate cancer cells.
54
12th European Urology Residents
Education Programme (EUREP)
5.-10.9.2014 Praha
Matkamuistoja
Viidellä suomalaisella urologian jököllä oli jälleen ilo osallistua perinteiselle Prahan kurssille
– EAU:n tarjoamalle koulutusmatkalle, joka
vuosittain kokoaa loppuvaiheen jököt yhteen
antaen erinomaiset eväät erikoislääkärin uran
käynnistymiseen. Lisäksi kurssi toimii erinomaisesti preppauksena erikoislääkäritenttiin
ja FEBU-tenttiin. Merkittävänä seikkana
mainittakoon että kurssimaksun ohella EAU
tarjoaa majoitus- ja matkakulut osallistujille,
joten kyseessä on organisaatiolta hatunnoston
arvoinen panostus tulevaisuuden urologeihin.
Kurssin sisäänpääsykriteereitä oli tänä vuonna
tiukennettu siten, että ilmoittautumisjärjestyksen ja erikoistumisvaiheen lisäksi myös
EAU:n jäsentilille kertyneet CME-pisteet
huomioitiin, joten kurssille valituksi tulemisesta olimme luonnollisesti ilahtuneita kukin
tahoillamme. Tänä vuonna onnekkaat osallistujat Suomesta olivat allekirjoittaneen lisäksi
Kanerva Lahdensuo (HYKS), Teemu Murtola (TAYS), Heikki Seikkula (TYKS) ja Bilal
Sumrein (OYKS).
Opetusta teorian ja käytännön harjoitusten muodossa
Kurssi järjestettiin seitsemättä kertaa Clarionkongressihotellissa, joka tarjosi 5-päiväiselle
intensiiviselle koulutukselle erinomaiset puitteet. N. 350 jökön lisäksi matkassa oli joukko
alamme huippuasiantuntijoita luennoimassa
ja käytännön harjoituksia ohjaamassa. Opetuksen sisältö oli jaettu viiteen moduliin: 1.
Kives-, munuais- ja rakkosyöpä 2. Eturauhassyöpä ja –hyperplasia 3. Andrologia, virtsakivitauti ja ylävirtsateiden endourologia 4.
Funktionaalinen urologia 5. Lastenurologia,
urologiset traumat ja infektiot. Aihealueet käytiin läpi ryhmittäin vaihtelevassa järjestyksessä.
Tästä muodostui tiivis kokonaisuus kattaen
suurelta osin oppialamme perustiedot.
Luennoinnoitsijoina
kurssilla oli jälleen
kerran isoja nimiä eri
sub-spesialiteettien
huipulta. Opetustilaisuudet olivat vuorovaikutteisia, mikä oli
omiaan herättämään
mielenkiintoisia keskusteluja. Luennoitsijat
usein valitsivat satunnaisesti
kysymyksiä
salissa istujille, mikä oli
omiaan pitämään valppautta yllä. Mukaansatempaavia opetustilaisuuksia tarjosivat mm.
professorit
Marcus
Drake (Bristol) funktionaalisen urologian,
Jeroen Van Morselaar
(Amsterdam)
kivessyövän, Vijay Ramani
Kanerva Lahdensuo
lavalla
55
(Manchester) eturauhassyövän, Eric Wespes
(Bryssel) andrologian ja Olivier Traxer (Pariisi)
virtsakivitaudin saralta.
Teoreettisen opetuksen lisäksi kurssilla oli
mahdollisuus osallistua Olympuksen tarjoamille Hands on–simulaattorikursseille, joilla
oli mahdollisuus harjoitella mm. ureterorenoskopiateitse calix-kivien poistoa ja laparoskopiataitoja. Lisäksi oppituntien välillä sai ruhtinaallisten kahvi- ja leivostarjoiluiden ohella
osallistua
3D-laparoskopiasimulaattorille
viritettyyn “reiästä läpi”-tyyppiseen nopeuskilpailuun. Tästä tuntuikin muodostuvan
muutaman osallistujan kohdalla varsinainen
pakkomielle; liekö motivaattorina toiminut
palkinto (Olympuksen järjestelmäkamera) vai
yksinkertaisesti kilpailuvietti - koko kurssin
ajan suurelta lcd-näytöltä saattoi seurata rankinglistaa nopeimmista kellotuksia.
Viihtymistä virallisen ja epävirallisen
ohjelman merkeissä
Yksi hienoimmista asioista kurssilla oli kokemusten vaihtaminen kansainvälisen jököporukan kesken. Yleisvaikutelmaksi muodostui,
että suomalaiset jököt ovat leikkauskokemuksensa määrän ja laadun suhteen keskisarjassa,
mutta epäilemättä kliinisen potilastyön kautta
käytännön kokemusta on meille kertynyt verrattaen runsaasti.
Vaikka kurssin aikataulut olivat tiukkoja ja
ohjelma tiivistä, oli kuitenkin useampana
iltana mahdollisuus lähteä nauttimaan vaikkapa Prahan erinomaisesta ruoka- ja juomakulttuurista. Liikkumismuodoksi valittiin
useimmiten taksi, jolla ajelu oli edullista kunhan muisti neuvotella hinnan kuskin kanssa
etukäteen..
Team Finland oikealta vasemmalle: Bilal Sumrein, Kanerva
Lahdensuo, Teemu Murtola,
Heikki Seikkula ja Jori Pesonen
56
Sunnuntai-iltana oli perinteisen barbecue-illan
aika, jolloin tarjolla oli myös isolla lavalla karaokea. Suomaisten edustajiksi lavalle ehtivät
tänä vuonna allekirjoittanut ja Kanerva Lahdensuo (jälkimmäinen kollaboraationa australialaiskollegojen kanssa). Tulkinnat Michael
Jacksonin ja Spice Girlsien hiteistä kirvoittivat
luonnollisesti valtaisat suosionosoitukset.
Lopuksi
Suosittelen kaikkia suomalaisjököjä jatkossakin hakeutumaan Prahan kurssille. Tuskin
monenkaan erikoisalan kattojärjestö tarjoaa
nuorille kollegoille vastaavanlaista tapahtumaa. Ammatillisen rautaisannoksen lisäksi
itselleni jäi päällimmäisenä mieleen mukava
sosiaalinen kanssakäyminen kotimaisten ja
ulkomaisten kollegojen kanssa viihtyisässä ja
upeassa suurkaupungissa, sekä entistäkin vahvempi vakuuttuneisuus oikeasta alavalinnasta.
Urologia kiinnostaa myös maallikkoja..
Jori Pesonen
Urologiaan erikoistuva lääkäri
TAYS
Kaikki matkaseurueen jäsenet läpäisivät sittemmin erikoislääkäritentin ja FEBU-tentin
kirjallisen osion.
57
Ultra High Resolution Imaging for Urology
Powered by new TriCore Architecture, the bk3000
generates three times the information in every
image and delivers a new level of speed and
performance.
¾ Exceptional Prostate Imaging
¾ Premium Kidney, Bladder and Testis Imaging
¾ Advanced Applications Including Elastography and
Contrast Imaging
¾ Enhanced Lesion Targeting with Fusion Guided
Biopsies
ProMedical
Karjalankatu 2 c, 00520 Helsinki, 010 387 5700
www.promedical.fi
[email protected]
58
Ilo – nauru – vitsi – hauska
Kuopiossa järjestettiin kansallinen seksiseminaari. Luennoitsija kannatti intercourse
– aktiivisuutta ja kyselikin ahkerasti yleisöltä
asioita. Hän pyysi niitä viittaamaan, jotka
harrastivat seksiä joka päivä. Muutama käsi
nousi. Seuraavaksi kenttä-gallupissa tiedusteltiin niitä, joille seksi on jokaviikkoista.
Useampi käsi nousi. Käsiä nousi eniten silloin, kun kysyttiin, ketkä harrastavat seksiä
kerran tai useammin kuussa. Vain yksi käsi
nousi, kun kysyttiin, kuka harrastaa seksiä
sentään kerran vuodessa.
Tämä herätti esitelmöitsijän mielenkiinnon:
”Miksi te sitten olette niin iloinen?”
”Tänään on se päivä”, viittaaja vastasi.
Keski-ikäinen nainen oli havainnut häpykarvoituksensa värin vaihtuvan tummasta
punertavaksi. Luonnollisesti hän oli huolissaan, riivasihan häntä hypotyreoosi, fibromyalgia ja Sjögrenin syndrooma jo valmiiksi.
Hän hakeutuikin gynekologille konsultaatiota varten. Gynekologi otti kovennettua
anamneesia ja tiedusteli rouvan sukupuolisesta aktiivisuudesta. ”Kerran, pari vuodessa
riittää”, rouva totesi.
”Jaa, ei siinä sitten mitään vakavaa. Käytön puutteesta vain ruostuvat”, kuului
konsultaatiovastaus.
Pappi ja suntio ratkoivat ristikoita sakastissa.
Pappi mutisi ääneen: ”Löytyy Lindalta? Viisi
kirjainta, ensimmäinen V ja viimeinen U.”
”Viulu”, sanoi suntio.
”No, niin arvelinkin. Lainaatko pyyhekumia,” mutisi kirkon mies.
Filosofian maisterismies pettyi elämässään
ja vetäytyi jänkhälle etsimään itseään. Hän
nautti rauhallisuudesta, hiljaisuudesta ja
itsestään. Meni päiviä, ettei hän nähnyt
muita lajitovereitaan. Eräs päivä kuitenkin
taivaanrantaan ilmaantui hahmo, joka pikku
hiljaa lähestyi ja lopulta tuli erakoituneen
maisterin tupaan. Mikäpä siinä. Keskustelu
lähti verkkaan käyntiin.
Vieras: Pidättekö juhlista?
Maisteri: Kyllähän minä.
Vieras: Tulisitko, jos kutsuisin? Yleensä naapurit on tapana kutsua, jos aikoo juhlia.
Maisteri: Kyllä voisin tullakin.
Vieras: Vaikka siellä ryypätään?
Maisteri: Silti.
Vieras: Vaikka siellä tapeltaisiin?
Maisteri: Silti.
Vieras: Vaikka siellä naitaisiin?
Maisteri: Aina paremmalla syyllä. Säästyisipä
känsiltä. Koskas ne juhlat sitten ovat?
Vieras: Vaikka illalla.
Maisteri: Niin pian. Entä muut vieraat?
Vieras: Ei sinne tule kuin minä ja sinä.
Talon aikamiespoika palasi heinäpellolta ja
talutti naisen polkupyörää. Ukkonsa tivasi,
mistä sellainen oli matkaan tarttunut. ”Ka,
tapasin tytön, kun mätin heiniä latoon. Jutteli mukavia, heittäytyi heinäkasaan, veti
housut pois ja sanoi `Ota, mitä haluat`. Otin
sitten pyörän. Teinkö oikein?”
Ukko siihen: ”Oikein teit. Mitäpä sinä niillä
housuilla.”
59
Urologia Fennica
29. vuosikerta 2015
Mediatiedot:
Julkaisija: Suomen Urologiyhdistys ry
Levikki: Suomen urologiyhdistyksen jäsenet ja mainostajat
Sisältö: Urologisia artikkeleita. Yhdistyksen tiedonantoja. Kokousraportteja
Koko: B5 (176 x 250 mm). Neliväripainatus. 40-60 sivua.
Painos: 300
Ilmestyy: Viisi kertaa vuodessa.
Ilmoitushinnat: Hinta julkaisukertaa kohti (€), alv 0%.
Ilmoituksen koko
Kertamainos
Sama 2-4 kertaa Jatkuva sopimus
Koko sivu
1 000
900
800
Puoli sivua 600 500400
Aineisto: Käsikirjoitukset ja kuvat (jpeg) päätoimittajalle aineistopäivään mennessä
sähköpostilla.
Ilmoitukset: Painovalmiina pdf-tiedostona sähköpostilla toimittaja Jori Pesoselle aineistopäivään mennessä.
Yhteystiedot:
Toimitus: Päätoimittaja Toimittaja (ilmoitukset)
Antti Salminen
Jori Pesonen
Turun yliopistollinen sairaala
Tampereen yliopistollinen sairaala
Urologian osasto Urologian osasto
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku
Teiskontie 35
PL 52
PL 2000
20521 Turku 33521 Tampere
Puh. 040 7688790
Puh 040 5640579
[email protected]@gmail.com
Painatus: Forsbergin kirjapaino
Taitto:
Pietarsaari
Grafica Layout & Foto
Puh 06 788 8800
Ulrica Wiik
[email protected]
[email protected]
Aikataulu 2015:
NumeroAineistopäiväIlmestyy
112.1.28.1.
22.3.18.3.
34.5.25.5.
431.8.21.9.
52.11.23.11.
60
SUOJAA LUUSTOA ENEMMÄN*
KUIN TSOLEDRONIHAPPO
Potilailla,joillaoliluustoonlevinnyt
kiinteäkasvain:
•Luustotapahtumistavapaaaika 8,2kkpitempi1
•18%vähemmänluustotapahtumia1
•Viivästyttikivunpahenemista
melkeinkahdellakuukaudella†1
NYT100%
ERITYISKORVATTU
*Ensimmäisenluustotapahtumanehkäisemisessä(yhdistetyttulokset,pitkälleedennytsyöpä,
N=5723),HR(95%CI)=0,83(0,76-0,90),p-arvo(ylivertaisuus)<0,00011
Ensimmäisenjasitäseuraavanluustotapahtumanehkäisemisessä(yhdistetyttulokset,
pitkälleedennytsyöpä,N=5723),esiintymistiheyksiensuhde(95%CI)=0,82(0,75-0,89),
p-arvo(ylivertaisuus)<0,00011
Ensimmäisenluustotapahtumantaisyövästäjohtuvanhyperkalsemianehkäisemisessä
(yhdistetyttulokset,pitkälleedennytsyöpä,N=5723),HR(95%CI)=0,83(0,76-0,90),
p-arvo(ylivertaisuus)<0,00011
Ensimmäisenluustonsädehoidonehkäisemisessä(yhdistetyttulokset,pitkälleedennytsyöpä, N=5723),HR(95%CI)=0,77(0,69-0,87),p-arvo(ylivertaisuus)<0,00011
MediaaninenaikakivunpahenemiseksikohtalaiseksitaivaikeaksiXGEVA-ryhmässäoli198vrkja
tsoledronihapporyhmässä143vrk(p=0,0002)1
†
Viite:1.XGEVAvalmisteyhteenvetoheinäkuu2014,Amgen.
VALMISTETIEDOT
XGEVA120mginjektioneste,liuos
Tähänlääkkeeseenkohdistuulisäseuranta.
Vaikuttavaaine:denosumabi.Vaikutusmekanismi:Denosumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG2-vasta-aine, joka
sitoutuusuurellaaffiniteetillajaerittäinspesifisestivaikutuskohteeseensaRANK-ligandiinjaestäänäinRANK-ligandinja
RANK:nvuorovaikutuksen.Tämävähentääosteoklastienlukumäärääjaaktiivisuuttajasenmyötämyösluunhajoamista
ja syövän aiheuttamaa luutuhoa. Käyttöaihe: Luustotapahtumien (patologisten murtumien, luuston sädehoidon, selkäydinkompression tai luuston kirurgisten toimenpiteiden)
ehkäiseminenaikuispotilailla,joillaonkiinteidenkasvainten
luustoetäpesäkkeitä. Annostus: Suositeltu annos on 120
mg,joka annetaan 4viikon välein kertainjektionaihon alle.
Vasta-aiheet:Vaikeahoitamatonhypokalsemia.Yliherkkyys
vaikuttavalleaineelletaiapuaineille.Varoituksetjakäyttöön
liittyvät varotoimet: Kaikki potilaat tarvitsevat kalsium- ja
D-vitamiinilisää, ellei hyperkalsemiaa esiinny. Jo olemassa
olevahypokalsemiaonkorjattavaennenhoidonaloittamista.
Kalsiumarvojapitäisiseurata1)ennenensimmäistäXgevaannosta, 2) kahden viikon kuluessa ensimmäisestä annoksesta,3)joshavaitaanhypokalsemiaanviittaaviaoireita.Kalsiumarvojenseurantaaonharkittavahoidonaikanamyös,jos
potilaallaonhypokalsemianriskitekijöitätaijosseonmuutenaiheellistapotilaankliinisentilanperusteella.Hypokalse-
©2011 Amgen Inc. All rights reserved.
DMO-FIN-AMG-004-2014-January-P
8/2014
mianriskionsuurempipotilailla,joillaonvaikeamunuaisten
vajaatoiminta(kreatiniinipuhdistuma<30ml/min)taijotka
ovatdialyysihoidossa.Vaikeaa(myöskuolemaanjohtanutta)
oireistahypokalsemiaaonraportoitu.Leuanluukuoliotaon
esiintynytyleisesti.Jospotilaallaonmuitaleuanluukuolion
riskitekijöitä,hänestäontehtäväyksilöllinenriski-hyötyarvio
ennenhoidonaloittamista.Hammastarkastustajaasianmukaistaehkäiseväähammashoitoasuositellaanennenhoidon
aloittamista.Hoitoaeisaaaloittaa,jospotilaallaonleikkaustavaativaaktiivinenhampaidentaileuanalueensairaustai
jos potilas ei ole toipunut suukirurgisesta toimenpiteestä.
Kaikkiapotilaitaonkehotettavahuolehtimaanhyvinsuuhygieniasta, käymään säännöllisesti hammastarkastuksessa
ja ilmoittamaan heti, jos hoidon aikana esiintyy suuoireita.
Hoidon aikana on vältettävä invasiivisia hammastoimenpiteitä, mikäli mahdollista. Jos potilaalle kehittyy leuan
luukuolio, hoitavan lääkärin on tehtävä hoitosuunnitelma
yhteistyössä leuan luukuolion hoitoon perehtyneen hammaslääkärintaisuukirurginkanssa.Hoidonkeskeyttämistä
onharkittava,kunnestilaparaneejariskitekijätvähenevät,
mikäli mahdollista. Epätyypillisiä reisiluun murtumia on
raportoitu. Jos sen oireita ilmaantuu, potilas on tutkittava.
Eisaaantaasamanaikaisestidenosumabiasisältäviämuita
lääkkeitä(osteoporoosinhoitoon)taibisfosfonaatteja.Yhteisvaikutukset:Yhteisvaikutustutkimuksiaeioletehty.Samanaikainen solunsalpaaja- ja/tai hormonihoito tai aikaisempi
Amgen AB, sivuliike Suomessa
PL 86 (Keilaranta 16)
02101 ESPOO
puh. (09) 54 900 500
laskimoon annettu bisfosfonaattihoito eivät vaikuttaneet
kliinisesti merkittävästi denosumabin jäännöspitoisuuksiin
seerumissa eivätkä sen farmakodynamiikkaan. Raskaus
jaimetys:Xgevaaeisuositellaraskaanaolevillenaisille.Ei
tiedetä,erittyyködenosumabiäidinmaitoon.Haittavaikutukset:Hyvinyleiset:hengenahdistus,ripuli,lihas-jaluustokipu. Yleiset: hypokalsemia, hypofosfatemia, hampaanpoisto,
runsas hikoilu, leuan luukuolio. Harvinaiset: anafylaktinen
reaktio, lääkeyliherkkyys, epätyypillinen reisiluun murtuma. Ilmoita kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle
www.fimea.fi. Säilytys: Säilytä jääkaapissa. Xgevaa voidaan
säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C:ssa) enintään
30 vuorokautta alkuperäispakkauksessaan. Kun Xgeva on
otettu pois jääkaapista, se on käytettävä 30 vuorokauden
kuluessa.Pakkaus:Xgeva120mginjektioneste,liuos.1kertakäyttöineninjektiopullo(1,7ml).Vnr537305.Hinnatalkaen1.8.2014:301,00€(TOHilmanalv),397,96€(VMH+alv).
SV-erityiskorvattava(100%)sairausluokissarintasyöpä(115),
eturauhassyöpä(116),leukemiat,muutpahanlaatuisetveri-
ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117),
gynekologiset syövät (128), pahanlaatuiset kasvaimet, joita
ei ole erikseen edellä mainittu (130). Ehto: Valmiste annetaan terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla. Lisätiedot:
Xgeva-valmisteyhteenveto, heinäkuu 2014 tai Amgen AB,
sivuliikeSuomessa,PL86,02101Espoo.Puh.(09)54900500