Ajoneuvon paperit: - rekisteriote ajopiirturin tarkastustodistus

Ajoneuvon paperit:
Kuljettaja tarkastaa ajoneuvon asiapaperit ennen ajoon lähtöään.
Ajoneuvon paperit:
- rekisteriote
ajopiirturin tarkastustodistus
- alkuperäinen joukkoliikennelupa
alkolukollisessa autossa alkolukkotodistus
(- nopeudenrajoittimien tarkastustodistus)
Rekisteriotteesta kannattaa tarkastaa aina katsastuksen voimassaolo.
Vieraalla ajoneuvolla liikkeelle lähdettäessä rekisteriotteesta kannattaa katsoa myös ajoneuvon kokonaismassa ja ajoneuvon pituus.
Korkeuden saa usein selville kojelaudassa olevasta tarrasta. Jos
tarraa ei ole, voi korkeuden mitata tai arvioida toisiin autoihin verraten.
Lokakuun alusta 2012 on luvanvaraisessa liikenteessä olevassa linjaautossa oltava mukana alkuperäinen joukkoliikennelupa. Ennen riitti,
että autossa oli mukana oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä
joukkoliikenneluvasta. Ulkomaille ajettaessa pitää autossa olla
mukana ELY-keskuksen myöntämä alkuperäinen yhteisölupa.