Autoliitto ry, toimitusjohtaja Pasi Nieminen

AUTOLIITTO
Arki tai loma. Matkassa mukana.
Tiestön kunto
•
•
•
•
•
•
Tiestön kunto
 Tuo eniten palautetta jäseniltä
Korjausvelka kasvaa
Merkittävä liikenneturvallisuusriski
Kansantalouden menetykset ja
dynaamiset vaikutukset
Koskee myös kevyen liikenteen
väyliä, piennaralueita yms.
Kehittäminen tärkeää
 tieliikenne yli 90%, ei voi
korvata millään
 raideliikenne tarvitsee tieliikennettä toimiakseen
Päällystystyöt yhteensä
km
8000
7000
6000
5000
4000
Päällystystyöt yhteensä
3000
2000
1000
0
Päällystysohjelman pituus
Esimerkiksi 2012 ja 2013 kyettiin päällystämään vain noin 2 000 km/v, vähiten 1960-luvun jälkeen.
Määrä pitäisi olla 4 000 km/v, jotta edes nykykunto säilyisi.
Pois korjausvelkaloukusta
•
Tiestön korjausvelka 1,5 mrd €
 200 milj. €/v lisäpanostusta 10 vuoden ajan
•
Tieliikenteeltä kerätään 7 mrd. €, tiestöön palautuu 1 mrd.€
•
Uusi liikennepolitiikka on näyttäytynyt tienkäyttäjille ajoneuvo-,
polttoaine- ja autoveron korotuksina sekä tiestön kunnon
romahtamisesta aiheutuneiden kustannusten nousuna.
Pitkäjänteisyys tienpidosta puuttuu yhä juhlapuheista huolimatta.
”Nyt on ratojen vuoro”.
Turvallinen liikenne vaatii
• Viiden tähden autoja
• Viiden tähden kuljettajia
• Viiden tähden teitä