Digitaalinen kaupunkiseikkailu 4.-‐7.9.2013, Mikkeli - Etelä

Digitaalinen kaupunkiseikkailu 4.-­‐7.9.2013, Mikkeli Tiedotus<laisuus 25.4.2013 Digitaalinen kaupunkiseikkailu 4.-­‐7.9.2013 •  Mikkelissä järjestetään 4.-­‐7.9.2013 Nuorisotakuuseen liiByen ainutlaatuinen mobiiliteknologiaan perustuva Digitaalinen Kaupunkiseikkailu, joka tulee tavoiBamaan suuren joukon nuoria posi<ivisessa hengessä. •  Digitaalisen kaupunkiseikkailun kauBa avataan nuorelle kaupungin ja sen toimijoiden suomat mahdollisuudet rakentaa tulevaisuutensa sekä havainnollistaa mistä asioista toimiva kaupunki ja yhteiskunta koostuvat. •  Digitaalisen kaupunkiseikkailun ympärille järjestetään myös tapahtumia. Digitaalinen kaupunkiseikkailu 4.-­‐7.9.2013 •  Tapahtuma toteutetaan MPY:n yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa rakentaman keskusta-­‐alueen langaBoman internet-­‐
verkon pohjalle hyödyntäen paikallisten kehiByvien palveluntarjoajien Observis Oy:n ja Oioi Oy:n teknologioita ja osaamista. •  Digitaalinen Kaupunkiseikkailu toteutetaan ras<en ja aarrekartan muodossa eri yhteistyöyritysten ja julkisten toimijoiden (kaupunki, val<on virastot, jne) <loissa. •  Peliä varten suunnitellaan ja toteutetaan mobiilisovellus ja sitä tukeva responsiivinen verkkopalvelu, joiden kauBa pelaaminen tapahtuu. Kaupunkiseikkailun tavoiBeet: •  Avataan nuorelle kaupungin ja sen toimijoiden suomat mahdollisuudet tulevaisuuden rakentamiseen työn, harrastusten ja opiskelun osalta. •  Havainnollistetaan, mistä asioista toimiva kaupunki ja yhteiskunta koostuvat. •  Helpotetaan ja tuetaan nuoren työhakua. Kaupunkiseikkailun tavoiBeet jtk. •  Yrityksille mahdollisuus kohdata nuoria, esitellä omaa toimintaa, rekrytoida ja saada palauteBa liiketoimintaansa liiByen. •  Kehitetään ja pilotoidaan pysyvä palvelu kokemuksien pohjalta työnantajien, kaupungin toimijoiden ja nuorten välille. •  Luodaan pysyvä palvelu, josta nuori <etää löytävänsä kaiken oleellisen ja ajankohtaisen <edon tulevaisuutensa rakentamiseen kaupungissa. Ohjelma 4.-­‐7.9.2013 4.-­‐7.9.2013 Digitaalinen kaupunkiseikkailu (peli) Keskiviikko 4.9.2013 klo 18-­‐20 Digitaalisen kaupunkiseikkailun avaustapahtuma Mikkelin torilla Valtakunnallisia ja paikallisia esiintyjiä, jotka houkuBelevat nuoria paikalle. Torstai 5.9.2013 klo 10-­‐14 Miten nuori pääsee duuniin? Työpajoja ja opastusta nuorille, jossa aiheina mm. miten teen CV:n, mistä etsin töitä, miten valmistaudun työhaastaBeluun ym. Tapahtumapaikkana esim. TE-­‐keskus Torstai 5.9.2013 klo 14-­‐18 ja klo 19-­‐21 Juhlaseminaari ja Iltajuhla Mikaelissa Valtakunnallinen YriBäjien päivä. Valtakunnallinen täh<puhuja. Perjantai 6.9.2013 klo 10-­‐17 Nuori Duuniin rekrymessut esim. Mikkelin pääkirjaston Mikkeli salissa. Yritykset tulevat tapaamaan nuoria kasvotusten. Mahdollisuus nuorilla toimiBaa CV yrityksille ja jopa päästä pikatyöhaastaBeluun Lauantai 7.9.2013 klo 10-­‐14 Mitä nuoret voi Etelä-­‐Savossa harrastaa? Paikalliset toimijat esiBäytyvät. Tapahtumapaikkana Mikkelin tori tai vaihtoehtoises< jokin sisä<la. Lauantai 7.9.2013 Digitaalisen kaupunkiseikkailun lopetustapahtuma Mikkelin torilla VoiBajien julkistus, esiintyjiä. Tehdään yhdessä! •  Digitaalista kaupunkiseikkailua suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä. •  Yhteistyössä mukana: – 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Länsi-­‐Savo Oy Mikkelin kaupunki MPY Oyj Observis Oy OiOi Oy Etelä-­‐Savon MaakuntaliiBo Etelä-­‐Savon ELY-­‐keskus Etelä-­‐Savon TE-­‐toimisto Etelä-­‐Savon Kauppakamari Etelä-­‐Savon YriBäjät Otavan Opisto Miktech Oy –  Kaikki halukkaat pääsevät mukaan! Rahoitetaan yhdessä! •  Rahoitusta tarvitaan Digitaalisen kaupunkiseikkailun sekä pelin ympärille järjesteBävien tapahtumien toteutukseen. •  Kaupunkiseikkailun toteuBaminen rahoitetaan paikallises< Mikkeliläisten voimin -­‐ rahoiBajina ovat Mikkeliläiset yritykset ja julkiset toimijat. •  Lisäksi 5.9.2013 järjesteBävän seminaarin lipputulot ohjataan kaupunkiseikkailun rahoiBamiseen. Miten pääset mukaan? • 
Digitaalisen kaupunkiseikkailun sponsorit (tavoite 10 kpl): 2 500€ –  Ras<paikka Digitaalisessa kaupunkiseikkailussa –  Logo kaupunkiseikkailun ja tapahtumien markkinoin<materiaaleihin (Nuori duuniin –www-­‐sivut Länsi-­‐Savon verkkosivuilla, paineBu materiaali) –  Näkyvyys tapahtumissa • 
Ras<paikka Digitaalisessa kaupunkiseikkailussa (tavoite 20 kpl): 500€ –  Yritys esillä pelissä sovitulla tavalla. Loistava tapa esiBäytyä nuorille! –  Rasteina olevat yritykset mainitaan vies<nnässä. Yhteys<edot •  TapahtumatuoBaja Tiina Maczulskij <[email protected] 040 510 4096 •  Mari Kivinen, Miktech Oy Digitalmikkeli ohjelmakoordinaaBori [email protected]fi 0440-­‐361626