Terveystilanne050420..

Tilan terveystilanne 5.4.2014
Tilan perustietoja
Tilan nimi / Tilatunnus
TOIKKA / 543075718
Osoite
PIRTTIMÄENTIE 178, 05200 RAJAMÄKI
Omistajat
TIINA ja HANNU TOIKKA(*)
Yhteystiedot
p.0400-491629,
Pitopaikka KORVENSYRJÄ
Pitopaikkatunnus
FI000002466325
Lähiosoite
PIRTTIMÄENTIE 178, 05200 RAJAMÄKI
Terveydenhuoltosopimukset
Sopimuksen pitopaikat
000002466325
Sopimuseläinlääkäri
Karita Bergholm
Toreenintie 6, 01900 Nurmijärvi
p. 040-3173520
[email protected]
Allekirjoitettu
08.11.2007
Tilakäynnit
Tilalla tehty yhteensä 6 terveydenhuoltokäyntiä
Pitopaikan FI000002466325 KORVENSYRJÄ viimeisimmän
terveydenhuoltokäynnin keskeisimmät tiedot
Tilakäynnin ajankohta:
02.05.2013
Tilakäynnin suorittanut eläinlääkäri:
Pia Martikainen
Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy
X=Ei koske tilaa 0=Ei arvioitavissa (syy lisätietoihin) 1=Tilanne/Toimintatapa hyvä 2=Tyydyttävä 3=Korjattavaa
1. Vierailijoiden käyttöön on varattu
suojavaatetus ja -jalkineet
1
2. Tuontirehut ja rehuaineet on hankittu ETT
ry:n positiivilistalla mainituilta rehuntoimittajilta
tai ne on tutkittu salmonellan varalta
1
3. Ruokinta- ja rehuhygienia, kuivitus ja lannan
käsittely, rehuvarastojen suojaus ja
haittaeläinten torjunta
1
4. Vasikkakasvattamossa, josta myydään
vasikoita jatkokasvatukseen, tehdään
salmonellatutkimus osastokohtaisesti vuosittain
X
5. Lypsy- ja emolehmäkarjaan ostetuilla eläimillä
on ollut ETT ry:n mallin mukainen
terveystodistus
1
6. Lypsy- ja emolehmäkarjaan ostetut / siirretyt
eläimet on tutkittu salmonellan varalta alle 2kk
ennen tilalle siirtoa
1
7. Tuontieläimet on maahantuotu Eviran ja ETT
ry:n ohjeiden mukaisesti
1
8. Tilalla ei ole BVD tartuntoja. Mahdolliset
tuontialkioiden vastaanottajaeläimet on tutkittu
BVD -vasta-aineiden varalta ETT ry:n ohjeiden
mukaisesti
1
Lisätiedot
Helmikuussa ostettu karjaan vasikka huutokaupasta.
Tarttuvien tautien esiintyminen
X = Ei koske tilaa 1 = Ei todettu 2 = Epäilty 3 = Todettu
Havainnot kliinisistä oireista viimeisen 12 kk:n Lypsylehmät Juottovasikat Teinivasikat Hiehot Sonnit Emot
aikana
1. Kliiniseen salmonellatartuntaan viittaavia oireita
1
1
1
1
X
X
2. Paratuberkuloosiin viittaavia oireita
(selittämätöntä kroonista ripulia/laihtumista)
1
—
—
1
X
X
3. Str.agalactiae –utaretulehduksia
1
—
—
1
—
X
X = Ei koske tilaa 1 = Ei todettu 2 = Yksittäisiä tapauksia 3 = Useita
4. Ripulia
1
1
1
1
X
X
5. Luomisia
2
—
—
1
—
X
6. Hengitystietulehduksia
1
1
1
1
X
X
7. Tartunnallisia sorkkatulehduksia
1
1
1
2
X
X
8. Ulko- / sisäloisia
1
1
1
1
X
X
9. Mycoplasma bovikseen viittaavia oireita
X
X
X
X
X
X
Kohdat 1-6 ja 9 on tarvittaessa tutkittu ETT ry:n suositusten mukaisesti ja tulokset on toimitettu Nasevaan:
Kyllä
Ei, katso lisätiedot
X = Ei koske tilaa 1 = Ei todettu 2 = Epäilty 3 = Todettu
10. Tilakäynnillä tehdyt havainnot kliinisistä
pälvisilsan oireista
Jos epäilty, katsotaan uudestaan 1-2 kk:n kuluessa.
1
1
1
1
X
X
11. Tilan pälvisilsatilanne edeltävän 3 vuoden ajalta
1
1
1
1
X
X
Pälvisilsasaneeraus:
Aloitettu
Ei saneerattu
Saatettu loppuun ETT ry:n ohjeiden mukaisesti
Saneerattu puutteellisesti
Lisätiedot
Tautitutkimusten tulokset viimeisen 12 kuukauden ajalta
Otto pvm
Tutkimus
Tutkimuspaikka / tulos pvm
25.03.2014
Salmonella
(yhteisnäyte)
Hyvinkään kaupungin elintarvike- ja
ympäristölaboratorio / 31.03.2014
Ulostenäyte
Tutkimus pvm 26.03.2014
Ei todettu 2 kpl
Selite Tutkittu 2 yhteisulostenäytettä, eläinten lkm 36
Lisätietoja Eläimet: Näyte 1: 162 Jella, 166 Joutsenlaulu, 172 Jaloruusu, 182 Jägermaister, 186 Jupiter, 187
Juhlahumu, 202 Jumalatar, 205 Jane Fonda, 209 Joulumaa, 219 Kanaria, 222 Kleopatra, 258 Kupla, 63
Honolulu, 73 Hieno, 88 Iskelmä, 101 Itella, 123 Ihku, 124 Illuusio, 143 Inni, 144 Ilmotus. Näyte 2:153 Jildman
Jelena, 154 Jääkukka, 158 Jolla, 159 Jiqur, 260 Kaunotar, 228 Kurhila, 157 Jaclin, 231 Kaunis, 251 Guerline,
254 Kalla, 267 Kristalli, 279 Kohinoor, 383 Jutta, 380 Iiris, 381 Jaffa, 29 Hämmästys
18.03.2014Muu tutkimusEVIRA / 27.03.2014Sierainlima/keuhkohuuhtelunäyte
Tutkimus pvm 19.03.2014
Diaarinumero 2014-16629
Ei todettu 19 kpl
Selite Naseva M.bovis vastustusohjelma. Mycoplasma bovista ei todettu (PCR).
11.02.2014BVDEVIRA / 21.02.2014Maitonäyte
Tutkimus pvm 14.02.2014
Diaarinumero 2014-9858
Ei todettu 2 kpl
Selite Alkionsiirtoja 23.7-13 JOUKOLAN HEI SIR, TOIKAN HONOLULU
alkuperämaa Kanada.
30.07.2013Salmonella (yhteisnäyte)Hyvinkään kaupungin elintarvike- ja
ympäristölaboratorio / 02.08.2013Ulostenäyte
Tutkimus pvm 02.08.2013
Ei todettu 1 kpl
FI011107830-3, Jymyjuttu, Negatiivinen (yhteisnäyte)
FI011107837-4, Jytky, Negatiivinen (yhteisnäyte)
FI010833792-1, Jasmiini, Negatiivinen (yhteisnäyte)
FI010940655-0, Saran Jaloriina, Negatiivinen (yhteisnäyte)
FI010886238-6, Kuhilan Jora, Negatiivinen (yhteisnäyte)
11.06.2013Salmonella (yhteisnäyte)SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja
ympäristölaboratorio / 17.06.2013Ulostenäyte
Tutkimus pvm 13.06.2013
Diaarinumero 2013-05027-001
Ei todettu 1 kpl
29.05.2013HengitystietulehdusEVIRA /
18.06.2013Sierainlima/keuhkohuuhtelunäyte
Tutkimus pvm 31.05.2013
Diaarinumero 2013-37983
Ei todettu 5 kpl
Selite Hengitystietulehdustutkimus.M.bovis bakteeria ei todettu.
Lisätietoja 209+214,219+222,223+225,226+228,229+227
Tilalle hankitut eläimet viimeisen 12 kuukauden ajalta
Annetuilla hakuehdoilla ei löydy eläimiä.