Karelia AMK Pyytää sähköisesti opiskelijan tunnukset

Karelia AMK
Pyytää sähköisesti
opiskelijan tunnukset.
Pyynnöt
IDMohjelmalla
Tiedot toimitettava
PTTK:lle viimeistään
2 vkoa ennen
harjoittelun alkua.
Tieto harjoittelupaikasta
tulee olla pyynnössä
roolien laittamiseksi.
AMK vastuualue
PTTK
- Tekee pyydetyt
tunnukset
- Laskuttaa
tk/toimipistettä
JobStep
MAD eli
Maakuntaverkkotunnus
Mediatri
Potilastietojärjestelmän
tunnus ja rooli
harjoittelun
ajaksi
ennakkotiedon
mukaan
PTTK vastuualue
Lieksan osastonhoitajat/vastaavat hoitajat
- sopivat AMK:n kanssa harjoittelupaikat (JobStep)
- ilmoittavat yhteyshenkilöille harjoitteluun tulevat opiskelijat roolitusta varten
- ilmoittavat AMK:lle, jos tunnukset puuttuvat
Ongelmatilanteissa yhteydenotto mediatritukeen p. 013 339 0700
[email protected]
Tunnusten noutopisteet harjoittelupaikan mukaan Lieksassa:
Terveyskeskus
Kotihoito ja
tehostettu
palveluasuminen
YHTEYSHENKILÖT
Lieksan kaupunki
terveyskeskus:
[email protected]
Sari Toivanen, p. 040 104 4529
varalla:
[email protected]
Raili Jalovaara, p. 040 104 4591
kotihoito ja tehostettu palveluasuminen:
[email protected]
Jenni Moilanen, p. 040 104 4464
Tunnusten roolimuutokset *
Lieksan kaupunki
terveyskeskus:
[email protected]
Sari Toivanen, p. 040 104 4529
kotihoito ja tehostettu palveluasuminen:
[email protected]
Jenni Moilanen, p. 040 104 4464
Opiskelija noutaa tunnukset
Lieksan kaupungin terveysalan
harjoittelupaikoista, etukäteen sovittuna
aikana
Korpi-Jaakon katu 21, p. 040 104 4529 soittoaika ma-pe klo 9-13 Sari Toivanen
Jokikatu 2, p. 040 104 4464 soittoaika ma-pe klo 9-13 Jenni Moilanen
*Tunnukset ja roolimuutokset lähetetään molempien sähköposteihin, sijaistavat toisensa
Se mistä opiskelija ensimmäisen kerran
tunnukset saa, riippuu ensimmäisestä
harjoittelupaikasta.
Kun opiskelija on tunnukset henkilökohtaisesti kerran
hakenut, ei niitä enää tarvitse seuraavassa
harjoittelupaikassa hakea (tunnukset ovat samat)