Asiointipisteet

Etätyöpajapäivä
Etelä-Savo Kyyhkylä
17.9.2014
Verohallinto
Veron tavoitteet palveluneuvojille:
Vero saa kokemuksia erilaisista palvelutilanteista
• ”Asiakas ohjataan Verohallinnon sähköisten palveluiden ja
palvelunumeroiden käyttöön, niin että hänen seuraava
asiointikertansa onnistuu itsepalveluna vaivaamatta
asiakasta käyntiasiointiin.
Lisäksi asiakas saa ajanvarauksen kautta Verohallinnon
asiantuntijatukea kahdenvälisenä etäpalveluna tietyissä
rajatuissa palveluissa.
• Annamme hyvää palvelua.
Arja Auvinen
2
18.8.2014
Verohallinnon yhteis- ja etäpalvelu sekä Asiakaspalvelu2014 -pilotti
Asia
1. Yhteispalvelu
Yhteispalvelu-pisteen
asiointipalvelut YPP
•
•
•
•
•
2.
Etäpalvelu
•
•
•
•
•
•
Yleisohjaus
Ohjaus sähköisten palvelujen käyttöön
Lomakejakelu
Asiakirjojen jättäminen
Henkilöllisyyden tarkistaminen
Yhteispalvelu-pisteen
etäpalvelut
•
•
•
•
Etäpalvelut/Vero
Asiakaspalvelu2014 -pilotti
Yleisohjaus
Ohjaus sähköisten palvelujen käyttöön
Lomakejakelu
Asiakirjojen jättäminen
Henkilöllisyyden tarkistaminen
Verovirkailija varaa ajan
Etäpalveluiden ajanvaraus
Etäpalvelulaitteiden käytön neuvonta
Henkilöllisyyden tarkistaminen
Palveluneuvoja varaa ajan
Palvelut saatavilla
YPP:den aukioloaikana
1. Metsänomistajan verotus
2. Perintö- ja lahjaverotus
3. Palkka.fi
4. Maatilatalouden
sukupolvenvaihdokset (SPV)
klo 9-15
Pisteiden lukumäärä/
maakunnat
n. 40 kpl
Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo,
Keski-Suomi, Lappi ja PohjoisPohjanmaa
n. 40 kpl
Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo,
Keski-Suomi, Lappi ja PohjoisPohjanmaa
Sopimus
Asiakirjat
Sopimus yhteispalvelusta
YPP postittaa maakuntien pääpaikkoihin
Arja Auvinen
3.
1. Perintö- ja lahjaverotuksen
ennakkoratkaisut asiantuntijaneuvonta
2. Henkilöverotuksen ennakkoratkaisut
asiantuntijaneuvonta
3. Maatilatalouden sukupolvenvaihdokset
Asiointipisteiden aukioloaikana, paitsi
Etäpalvelut klo 9-15
5 kpl
Etelä-Savo (Mikkeli), Keski-Suomi
(Saarijärvi), Lappi (Pelkosenniemi),
Pohjois-Pohjanmaa (Oulun Kiiminki),
Varsinais-Suomi (Parainen)
Sopimus yhteispalvelusta
Asiointipisteet postittavat
• Keski-Suomen verotoimistoon,
suomenkieliset (KEVE)
• Varsinais-Suomen verotoimistoon
ruotsinkieliset (VASU)
3
18.8.2014
Aspa-pilotit
1.
Mikkelin kaupunki: keskusta
• Yhteispalvelusopimus
• on Veron YP/EP -sopimukset
• Veron toimipisteen asiakaspalvelu suljettu 22.9.2014 alkaen
Muut ASPA-pilottipisteet
1. Oulun Kiiminki
2. Parainen
3. Pelkosenniemi
4. Saarijärvi
Arja Auvinen
4
18.8.2014
Etelä-Savo
Veron YPP sopimus
Pieksämäki
Etäpalvelulaite on,
verolla ei sopimusta
VM: tuleva
asiointipiste
Rantasalmi
Kangasniemi
Savonlinna
Juva
Sulkava
Mikkeli
Veron toimipiste
Asiakaspalvelu2014
pilottipaikkakunta
Mikkeli
Puumala
Mäntyharju
Verotoimistot: Mikkeli (asiakaspalvelu suljettu), Savonlinna
Yhteis- ja etäpalvelusopimukset: Juva, Savonlinna 3 *, Mikkeli 5 / Anttola,
Haukivuori, keskusta, Ristiina ja Suomenniemi, Mäntyharju
Mäntyharju, Mikkeli (ei 129-mallissa),
Juva, Pieksämäki, Savonlinna (ei 129-mallissa),
Kangasniemi, Puumala, Sulkava
18.8.2014
5
Tietoturva:
Laite
KELA
MAISTRAATTI
Videoneuvottelulaitteet
Turvallinen
Turvallinen Turvallinen
Turvallinen Turvallinen
Monitoimilaite Fax /
asiakkaalta meille päin
Ei
Turvallinen Turvallinen
Turvallinen Turvallinen
Monitoimilaite Fax /
meiltä asiakkaalle päin
Ei
Ei
Ei
Dokumentti-kamera
Turvallinen
Turvallinen Turvallinen
Turvallinen Turvallinen
Sähköposti
yhteispalvelupisteestä
palveluorganisaatioon
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Sähköposti
palveluorganisaatiosta
asiakkaalle
Ei
Turvasähköposti
Turvasähköposti
Turvasähköposti
Turvasähköposti
Asiakkaan tiedot
muistitikulla
yhteispalvelupisteessä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
6
OIKEUSAPU
Ei
Arja Auvinen
TE-TOIMISTO
VERO
Ei
18.8.2014
Asiointipisteen palveluneuvojan rooli
(kuvaus tehty
etäpalvelupilotin aikaan)
on vaitiolovelvollinen kts palvelusopimukset
toimii salassapito-ohjeistuksen mukaan.
varaa ajan nykyisiin etäpalveluihin ajan sähköisestä
ajanvarauskalenterista (VMn pilvipalvelu)
pyytää asiakkaan varaamaan ajan Verohallinnolta
asiointipistepilotissa.
tarkistaa henkilöllisyyden henkilökortista tai passista.
} valtuutukset
neuvoo tarvittaessa tilat ja laitteiden käytön asiakkaalle.
pyytää asiakkaan antamaan palautetta palvelusta
}
}
}
}
}
}
}
7
Arja Auvinen
18.8.2014
Veron palvelut yhteispalvelu- ja pilotin
asiointipisteessä: edellyttää sopimusta
1. Veron vakiopalvelut:
• opastaminen Vero.fi-sivujen hyödyntämiseen tiedonhaussa
• Verohallinnon verkko- ja puhelinpalvelujen käyttöön liittyvä
opastaminen ja neuvonta
• sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, verotusohjeiden ja
informaation sekä esitteiden jakelu
• Lomakkeita ei saa antaa kopioituna optisen luvun vuoksi, vaan
tulostetaan Internetistä www.vero.fi tai www.suomi.fi –
sivustoilta.
• asiakirjojen vastaanotto
• Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta § 7
• Yhteispalvelupisteeseen toimitettu asiakirja katsotaan saapuneeksi
määräajassa toimivaltaiseen viranomaiseen
• Huom! yhteispalvelupisteen tai asiointipisteen aukioloaika
Arja Auvinen
8
18.8.2014
Asiointipisteet: pisteisiin jätettyjen asiakirjojen postinkäsittely
•
Asiointipiste lähettää päivittäin postin Verohallintoon
•
•
suomenkieliset asiakirjat: Keski-Suomen verotoimisto, PL 292, 40101 Jyväskylä.
ruotsinkieliset asiakirjat: Varsinais-Suomen verotoimisto, PL 921, 20101 Turku
• Poikkeus 1: Kausiveroilmoitukset
Asiointipisteistä lähetetään kausiveroilmoitukset suoraan optiseen
lukupalveluun päivittäin.
• Osoite: VEROHALLINTO Kausiveroilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 5000 00053 VERO.
• Samana päivänä saapuneet kausiveroilmoitukset kootaan nipuksi, jonka
päälle laitetaan välipaperi (A4-lomake:
).
Microsoft Word
Document
• Välipaperille merkitään ilmoitusten saapumispäivä. Välipaperin
oikeaoppiseen käyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta
lomakkeet kirjautuvat oikealle saapumispäivälle. Saapumispäivän
tärkeys korostuu myöhästymismaksuja määrättäessä.
• Kausiveroilmoituksesta malli ohessa (linkki).
• Kausiveroilmoituksia tehdään kuukausittain ja asiakkaiden eräpäivä
ilmoittamiselle on kuukauden 12 pvä. Jos määräpäivä on lauantai tai
sunnuntai, ilmoituksen tulee olla perillä seuraavana arkipäivänä.
Arja Auvinen
9
18.8.2014
•
Poikkeus 2: Y-lomakkeet
Asiointipisteistä lähetetään Y-lomakkeet Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ja Y6 päivittäin
suoraan: Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH)
osoite: PRH – Verohallinto Yritystietojärjestelmä,
PL 2000 00231 HELSINKI
• YTJ:stä Palveluneuvojille koulutus: Ohjaus verkkopalveluihin osiossa
Arja Auvinen
10
18.8.2014
Verohallinnon ohjaus eri palvelukanaviin
Asiointipiste
Vero
ASIOI VERKOSSA
Vero.fi
Palveluneuvoja
tunnistaa
asiakkaan
Verohallinnon
asiakkaaksi
ja kartoittaa
palvelun
tarpeen
kyllä
1. Ohjaus verkkoasiointiin
2. Palveluneuvoja palvelee
yleiskysymyksissä
3. Ohjaus puhelinasiointiin
4. Ohjaus etäpalveluun
(rajatut palvelut)
vero.fi
valtakunnalliset
palvelunumerot
Etäpalvelu
5. Ei ohjausta verotoimiston
käyntiasiointiin
yhteydenotto
asiakkaaseen
Arja Auvinen
11
18.8.2014
Ensirekisteriöinti: ulkomaalaiselle Hetu
ja veronumero
12
ASPA2014 –pilotin asiointipisteet:
ulkomaalainen työntekijä tarvitsee henkilötunnuksen
Ulkomaalainen työntekijä käy asiointipisteessä
•
•
•
Palvelun voi saada online-palveluna maistraattiin, mikäli tarvittavat
asiakirjat mukana ja laitteita on vapaana.
maistraatin virkailija antaa asiakkaalle henkilötunnuksen (=Hetu) ja
tallentaa sen väestörekisterijärjestelmään
Palveluneuvoja lähettää asiakirjat salatulla sähköpostilla maistraattiin
13
Asiakas tarvitsee verokortin ja/tai
veronumeron:
3. Ulkomaalainen työntekijä soittaa kansainväliseen
henkilöverotukseen 020 697 024
•
•
Verovirkailija tekee verokortin ja tallentaa veronumeron
asiakastietokantaan
Verovirkailija lähettää verokortin ekirjeenä asiakkaalle tai työnantajalle.
Asiakas toimittaa verokortin työnantajalle, ellei verokorttia lähetetä
suoraan verovirkailijan toimesta
•
Tarvittaessa työnantaja voi tarkastaa veronumeron veronumerorekisteristä
14
Katso-tunnisteen ja sähköisen asioinnin valtakirjan
tämänhetkinen tilanne:
•
•
Kysymys: Minulla ei ole verkkopankkitunnuksia. Voiko
asiointipisteen virkailija aktivoida Katso-tunnisteen tai
hyväksyä sähköisen asioinnin valtakirjan
asiointipisteessä?
Vastaus: Et saa.
Asiointipisteen palveluneuvoja ohjaa sinut soittamaan
Verohallinnon palvelunumeroon 020 697 040.
Palvelunumerossa Verohallinnon Katso-virkailija ottaa
asiakkaan tiedot ylös ja lähettää asiakkaan ne
etä[email protected] –postilaatikkoon, josta Arja Auvinen ja
Tapio Hintikka hoitavat asian eteenpäin.
15
Taustatiedoksi:
Arja Auvinen
16
18.8.2014
Mikä on ennakkoratkaisu?
• Ennakkoratkaisujen tarkoituksena
• On mahdollistaa se, että verovelvollinen voi itselleen
tärkeässä tai poikkeuksellisessa tilanteessa saada
ennakolta tiedon yksittäisen asian verotuksesta
•
Hakemuksella on esitettävä yksilöity verotusta/liiketoimintaa
koskeva kysymys ( ei yleisluontoinen/teoreettinen)
• Hakemukseen on liitettävä
•
• Verohallinto > Lomakkeet > Saatelomake ennakkoratkaisuja poikkeuslupahakemukseen (7300)
• Jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista
ratkaisu on maksullinen
Verohallinto
17
18.8.2014
Ennakkoratkaisun hakeminen
Hakemuksen voi tehdä pääsääntöisesti
• verovelvollinen itse
• Suomeksi
• Ruotsisi
• Saameksi
• Sisältövaatimukset
•
•
•
•
Vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus + liitelomake
Mitä verolajia asia koskee
Mille vuodelle ratkaisua haetaan
Allekirjoitus
Verohallinto
18
18.8.2014
Ennakkoratkaisun hakeminen
• Hakemukselta tulee ilmetä:
•
•
•
•
Hakijan nimi
Y-tunnus/henkilötunnus
Kotikunta
Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
• Esimerkkejä jättöajoista
• Tuloverotus
• Ennen veroilmoituksen antamisen eräpäivää
• Perintövero
• Perittävän kuoleman jälkeen ennen perintöverotuksen
toimittamista
• Lahjavero
• ennen lahja antamista tai saamista
Verohallinto
19
18.8.2014
•
Asiakkaan_oikeudet_ja_velvollisuudet/Verohallinnon_maksull
iset_palvelut
•
Asiakkaan kielelliset oikeudet
•
Erityisasiakkaat
Arja Auvinen
20
18.8.2014
Verohallinnolle palautteen antaminen
asiointipisteessä:
•
Verohallinnon palveluihin ja asiointiin liittyvän palautteen
asiakas voi antaa kirjallisesti Vero.fi palautelomakkeella.
•
Jos kyse on Asiointipisteessä tarjottavaan Verohallinnon
asiakasta pyydetään käyttämään lomaketta "Palaute asioinnista
verotoimistossa". Asiakas voi kirjata verotoimiston nimeksi
"Asiointipiste + paikan nimi esim. ”Mikkeli" ja kuvata sitten
mistä on kyse. Verohallinto vastaa asiakkaalle muutaman päivän
sisällä jos asiakas vastausta toivoo.
Palaute on tervetullutta jotta voimme kehittää Asiointipisteiden
palvelua.
•
Palaute kirjataan asiakkaan puolesta asiakkaan nimissä jos
asiakas ei itse halua palautetta kirjata.
•
Palaute asioinnista http://www.vero.fi/fi-FI/palaute
Arja Auvinen
21
18.8.2014
Palveluneuvojien tuki
• Substanssiasiat: Veron palvelunumerot
• Muu menettelyllinen tuki
• Asiantuntijatuki menettelyt/toimintatavat ja koulutus :
veroasiantuntijat
• Tapio Hintikka puh. 020 613 1884
• Susanna Siltanen puh. 020 613 0652
• Arja Auvinen puh. 020 613 1962
Arja Auvinen
22
18.8.2014
Mikäli minkä tahansa hankkeen sisälle ei
ymmärretä rakentaa alusta alkaen
positiivisuuden sydäntä, voi hyvät tulokset
saman tien unohtaa.
Arja Auvinen
23
20.8.2014