Vientiteollisuus luo hyvinvointia Suomeen

Vientiteollisuus luo hyvinvointia Suomeen
Kalajoen satama 50 vuotta –juhlaseminaari 15.11.2013
Aila Janatuinen, Metsäteollisuus ry
Suomen merkittävimmät vientituotteet 2012
2.
Päällystetty paperi, kartonki
tai pahvi 4,0 miljardia EUR
5.
Päällystämätön paperi, kartonki 1. Dieselpolttoaineet
6,1 mrd. EUR
tai pahvi 1,4 miljardia EUR
3. Ruostumattomat
teräslevyt
2,1 mrd. EUR
4. Matkapuhelimet ja
muut tietoliikennelaitteet
1,5 mrd. EUR
6.
Sahatavara 1,2 miljardia EUR
7.
Selluloosa 1,2 miljardia EUR
8. Sähkömuuntajat ja
taajuusmuuttajat
1,0 mrd. EUR
9. Lääkkeet
0,9 mrd. EUR
10. Lääketieteelliset
kojeet ja laitteet
0,8 mrd. EUR
1.3.2013
3
Suomen merkittävimmät vientituotteet tammi-kesäkuussa
2013
2.
Päällystetty paperi, kartonki
tai pahvi 1,9 miljardia EUR
4.
Sahatavara 0,7 miljardia EUR
1. Dieselpolttoaineet
3,2 mrd. EUR
3. Ruostumattomat
teräslevyt
1,1 mrd. EUR
7. Raa’at turkisnahat
0,51 mrd. EUR
5.
Selluloosa 0,68 miljardia EUR
6.
Päällystämätön paperi, kartonki
tai pahvi 0,65 miljardia EUR
8. Sähkö- ja
taajuusmuuntajat
0,5 mrd. EUR
9. Lääketieteelliset
kojeet ja laitteet
0,4 mrd. EUR
10. Lääkkeet
0,38 mrd. EUR
12.11.2013
LÄHDE: Tullihallitus, CN-luokituksen pohjalta
top-ten -vientituotteet tammi-kesäkuu 2013
4
Havusaha- ja höylätavaran vientijärjestys maittain
15.11.2013
LÄHDE: Tullihallitus
5
Suomalaisen sahateollisuuden toimintaympäristön vertailu
keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden (Työ- ja elinkeinoministeriö /
Pöyry)
15.11.2013
Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu
keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden
6
Suomen metsäteollisuus kohtaa tulevina vuosina suuria
kustannuspaineita
Milj. euroa
550,0
Rikkidirektiivin kustannukset
450,0
Voimalaitosten kiinteistövero (windfallvero)
Moottoripolttoöljyn vero ja kuljetusten
dieselvero
Jätevero
350,0
Maakaasu- ja turveverojen korotukset
Kela-maksu
250,0
Energiavero (brutto)
150,0
Väylämaksun puolitus 2015-2017
Rataveron poisto 2015-2017
50,0
Yhteisöveron alennus
-50,0
T&K vähennys
Käyttövoima-veron palautus
-150,0
Energiaveron palautus
Kustannusvaikutus metsäteollisuuteen
-250,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
26.9.2013
LÄHDE: Metsäteollisuus ry
Kestävä tukin hakkuumäärä sallisi 14 miljoonan kuution
havusahatavaran tuotannon eli sahauksen kasvattamisen
yli 50 %:lla nykytasosta
50
45
Milj. m3
Huippusuhdanteessa
tukkien hakkuumäärä on
nostettavissa 42 milj.
kuutioon
Toteutunut tukin käyttö
Havusahatavaran tuotanto
40
Kestävä tukkien
hakkuumäärä ja käyttö on
31 milj. kuutiota
35
30
Huippusuhdanteessa
sahaus voisi nousta
19 milj. kuutioon
25
20
15
Sahauspotentiaali 14 milj.
kuutiota kestävällä tukin
käytöllä
10
5
Viime vuosina on sahattu
noin 9 miljoonaa kuutiota vuodessa
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
16.9.2013
LÄHDE: Metsäteollisuus ry ja Metla
Kestävä hakkuumäärä on määrä, joka voidaan hakata tulevaisuuden
hakkuumahdollisuuksia vähentämättä .
7