Veronumeroesite - Tilaajavastuu.fi

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija,
Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut
lakikokonaisuuksien hoitamiseksi.
www.veronumero.fi
Veronumerolaki
Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita koskeva muutos
tunnetaan veronumerolakina. Käytännössä veronumerolaista seuraa joukko
muutoksia jo aikaisemmin rakentamista koskettaneeseen työturvallisuuslakiin.
Työturvallisuuslaki
Työturvallisuuslakiin on täsmennetty veronumerolain myötä työntekijän
veronumeron lisääminen kuvalliseen henkilökorttiin ja työmaan
henkilölistalle sekä niiden tarkastaminen rakennusalan veronumerorekisteristä.
Muutos koskettaa myös veromenettelylakia, joka määrittelee työmaakohtaisen
ilmoitusvelvollisuuden Verohallinnolle.
Verotusmenettelylaki
Laki verotusmenettelystä astuu voimaan 1.7.2014, jossa määritellään
ilmoitusvelvollisuus yhteiseltä rakennustyömaalta Verohallinnolle.
Ilmoitusmenettely koskee sekä työmaan päätoteuttajaa että jokaista työmaalla
toimivaa työn tilaajaa. Päätoteuttajan vastuulla on raportoida työmaan
työntekijä- ja työnantajatiedot kuukausittain, ja jokaisella tilaajalla on
raportointivelvollisuus työmaakohtaisesti urakointia koskevista ostolaskuista ja
toimittajakohtaisesti sovituista urakkasummista.
Tiedonantovelvollisuus
1.7.2014 astuu voimaan laki rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Käytännössä laki koskettaa kaikkia
rakennustyömaalla työskenteleviä:
• Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä lain määrittelemät tiedot sisältävää luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Jokaisen työnantajan on annettava päätoteuttajalle luettelon pitämistä varten tarpeelliset tiedot (Työturvallisuuslaki 52b §)
• Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava kuukausittain rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt Verohallinnolle, jos koko työmaan arvo ylittää 15.000 € (työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §)
• Jokaisen työmaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työntekijöistään tai itsestään (työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §)
• Jokaisen rakentamispalvelua tilaavan tilaajan on
ilmoitettava alihankkijan tiedot ja alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle kuukausittain, jos sopimuksen arvo ylittää 15.000€ (urakkatietoilmoitus, Verotusmenettelylaki 15c §)
• Jokaisen yksityishenkilön, joka rakennuttaa
rakennuslupaa edellyttävän rakennuksen on ennen
rakennuksen käyttöönottoa ilmoitettava Verohallinnolle maksetut palkat, käytetyt alihankkijat ja alihankkijoille maksetut maksut (Verotusmenettelylaki 15d §)
Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa ratkaisut
tiedonantovelvollisuuden hoitamiseen
Palvelu
Kuvaus
Kenelle
Laki
Ilmoita
Työkalu omien
työntekijöiden sekä
oman yrityksen
rekisteröinniksi
työmaille.
Rakennuttaja,
päätoteuttaja,
tilaaja,
urakoitsija
Laki veronumerosta
ja rakennusalan veronumerorekisteristä,
Verotusmenettelylaki
15b §
Työmaarekisteri
Työkalu yhteisen
työmaan verotusmenettelylain vaatimusten
mukaisten urakka- ja
henkilötietojen
raportointia varten.
Rakennuttaja,
päätoteuttaja,
tilaaja
Verotusmenettelylaki 15b §, Verotusmenettelylaki
15c §
Palvelu
Kuvaus
Kenelle
Laki
Vahti
Työkalu työturvallisuus- Päätoteuttaja
lain vaatimusten
mukaisten henkilölistan
sekä perehdytystietojen
ylläpitoa varten.
Työturvallisuuslaki
52b §
Henkilöraportointi
Hoitaa verotusmenettelylain
mukaisen kuukausittaisen raportoinnin
työmaalla työskennelleistä henkilöistä
Verohallinnolle.
Päätoteuttaja
Verotusmenettelylaki 15b §
Urakkaraportointi
Hoitaa verotusmenette- Rakennuttaja, Verotusmenettelylaki
lylain mukaisen urakka- päätoteuttaja, 15c §
hintojen ja urakkatilaaja
laskujen raportoinnin
Verohallinnolle.
VALTTI-korttipaketti
VALTTI-älykortti on
veronumerolain
mukainen kuvallinen
henkilökortti.
Tilauksessa tulee aina
oranssi VALTTI-älykortti
sekä sininen
VALTTI-henkilökortti.
Rakennuttaja, Laki veronumerosta ja
päätoteuttaja, rakennusalan verotilaaja,
numerorekisteristä
urakoitsija
Valvoja
Tilaajavastuulain
noudattamista ja
seurantaa helpottava
työkalu.
Rakennuttaja, Laki tilaajan selvityspäätoteuttaja, velvollisuudesta ja
tilaaja
vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä
Hinnasto
TYÖMAAREKISTERI
YRITYSTEN MÄÄRÄ* AVAUSMAKSU XS 0-10 0 € S 11-50 0 € M 51-150 0 € L 151-300 0 € RAJATON 301- 0 € VUOSIMAKSU
120 € + alv
300 € + alv 600 € + alv
1800 € + alv
Pyydä tarjous
* Yritysten määrä = Alihankintaketjuissa olevien yksittäisten y-tunnusten
kokonaismäärä. Mikäli yrityksellänne on samoja y-tunnuksia useilla eri työmailla, ne lasketaan vain kerran yritysten kokonaismäärään.
Esimerkki: 2 työmaata, joissa 10 suoraa alihankkijaa ja näillä on 6 omaa alihankkijaa. Yksi y-tunnus esiintyy kahteen kertaan tässä alihankintaketjussa, jolloin yksittäisten y-tunnusten kokonaismäärä on 15 kpl. Työmaarekisterin tasoksi
VAHTI
VERONUMEROIDEN MÄÄRÄ* XS 0-25 S
26-120 M
121-300 L
301-600 RAJATON 601- AVAUSMAKSU 100 € + alv 300 € + alv 600 € + alv 900 € + alv Pyydä tarjous VUOSIMAKSU
200 € + alv 350 € + alv
800 € + alv
2000 € + alv
Pyydä tarjous
* Veronumeroiden määrä = Henkilölistassa olevien yksittäisten veronumeroiden
kokonaismäärä. Mikäli yrityksellänne on samoja veronumeroita (henkilöitä)
henkilölistalla useaan kertaan, ne lasketaan vain kerran veronumeroiden kokonaismäärään.
Esimerkki: 2 työmaata, joissa työskentelee 50 henkilöä per työmaa. Näistä
20 työskentelee molemmissa ja näin ollen veronumerot esiintyy kahdella henkilölistalla. Yksittäisten veronumeroiden kokonaismäärä on tällöin 80 kpl. Vahdin
VALTTI-korttipaketti
24€+alv (kaksi korttia yhdellä kertaa)
*jäsenhinta 18€ + alv
URAKKA- &
HENKILÖRAPORTOINTI
RAPORTTIEN MÄÄRÄ* AVAUSMAKSU
HINTA/RAPORTTI
12-59 0 € 5 € + alv
60-119 0 € 4,50 € + alv
120-359 0 € 4 € + alv
360- 0 € 3,50 € + alv
RAJATON Ei rajoitettu 0 € Pyydä tarjous
kiinteästä vuosihinnasta
* Raporttien määrä = Keskihinta per raportti. Raporttipaketin kokonaishinta
määräytyy raporttien määrään sekä keskihinnan mukaan. Raportin hinta sisältää
myös sekä korjaus- että peruutusraporttien lähetykset. Lähetetyt raportit
säilytetään Työmaarekisterissä vähintään lakisääteisen ajan.
(Raportointi edellyttää myös Työmaarekisterin aktivointia.)
Esimerkki: Yritys ostaa 12 kpl raporttia. Kokonaishinta 12*5€ + alv = 60€ + alv.
Raporttipaketin voimassaoloaika ei ole rajoitettu.
VALVOJA VALVOTTAVIEN MÄÄRÄ* XS 0-10 S 11-50 M 51-150 L 151-300 RAJATON 301- AVAUSMAKSU 100 € + alv 300 € + alv 600 € + alv 900 € + alv Pyydä tarjous VUOSIMAKSU
200 € + alv
350 € + alv
800 € + alv
2000 € + alv
Pyydä tarjous
* Valvottavien määrä = Valvottavana olevien yksittäisten y-tunnusten
kokonaismäärä. Mikäli yrityksellänne on samoja y-tunnuksia useaan kertaan, ne
lasketaan vain kerran valvottavien eronumeroiden kokonaismäärään.
Esimerkki: Kohde, jossa on valvonnassa 20 alihankkijaa. Yksi y-tunnus esiintyy
kahteen kertaan valvottavien listalla, jolloin yksittäisten y-tunnusten
kokonaismäärä on 19 kpl. Valvojan tasoksi muodostuu S-taso.
LISÄPALVELUHINNASTO
Valvoja-palvelun koulutus (Max. 1,5 h), ota yhteyttä [email protected]
Pyydä tarjous.
Veloitamme matkakulut verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti
Yhteystiedot
Asiakaspalvelumme vastaa Veronumero.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä.
Asiakaspalvelu
0600 301 339 1,53 eur/min + pvm, ark. 8-16
vaihde 010 309 3589
asiakaspalvelu(at)veronumero.fi
MyyntiKoulutuspalvelu
Johannes Albäck
Miika Sipilä
myyntipäällikköavainasiakkuuspäällikkö
johannes.alback(at)veronumero.fi
miika.sipila(at)veronumero.fi
040 753 6788
040 558 8071
Mika Huhtamäki
varatoimitusjohtaja
mika.huhtamaki(at)veronumero.fi
010 309 3589
www.veronumero.fi