tästä - Kiinteistö Oy Tankkari

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
Kustaa Aadolfinkatu 1, 67100 Kokkola, p. 040-181 7400, fax. 06 831 6899
1. VUOKRANANTAJA
Nimi:
KT OY TANKKARI
Osoite:
Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola
2. VUOKRALAINEN
Nimi:
________________________________________________________
Osoite:
________________________________________________________
Puhelinnro:
________________________________________________________
Sähköposti:
________________________________________________________
3. VUOKRAUSKOHDE
Vuokrauskohde:
________________________________________________________
Osoite:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. IRTISANOMINEN
Vuokrasopimus irtisanotaan päättyväksi __________ / _________ / 20_______
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä,
jonka aikana irtisanominen on tapahtunut.
5. IRTISANOMISEN PERUSTE
________________________________________________________
________________________________________________________
6. VAKUUDEN PALAUTUS
VAKUUDEN ARVO
________________________________________________________
Tilinumero, johon
vakuus palautetaan
________________________________________________________
7. VUOKRALAISEN ALLEKIRJOITUS
Päiväys ja allekirjoitus
________________________________________________________
8. VUOKRANANTAJAN ALLEKIRJOITUS
Päiväys ja allekirjoitus
________________________________________________________
Irtisanominen
vastaanotettu
__________ / __________ / 20________
Irtisanomisilmoitus palautetaan Kt Oy Tankkarin toimistoon allekirjoitettuna,
jotta irtisanomisen katsotaan olevan virallinen. Irtisanomisaika alkaa palautuspäivän mukaisesti.
Huom! Asukas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, epäselvät tai puutteelliset tiedot
saattavat johtaa pankin kuluihin, jotka tuolloin veloitetaan vakuudesta.