Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siviilipalveluspaikkana

Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Siviilipalveluspaikka
247
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu
n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa:
- Oulun yliopistollinen sairaala (5908)
- Oulaskankaan sairaala (352)
- Visalan sairaala (135)
Lisäksi Tahkokankaan palvelukeskus (257)
(kehitysvammahuolto)
VALTUUSTO
TARKASTUSLTK.
HALLITUS
Tilintarkastajat
YHTYMÄHALLINTO
Sisäinen
tarkastus
Sairaanhoitopiirin
johtaja
Hallintoylihoitaja
Johtajaylilääkäri
Johtajaylilääkäri
Talousjohtaja
Talousjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Kehitysjohtaja
Kehitysjohtaja
Hallintoylilääkäri
Hallintoylilääkäri
Tietohallintojohtaja
Tietohallintojohtaja
Tekninen johtaja
TULOSALUEET ja Vastuualueet
SAIRAANHOIDOLLISET
PALVELUT
Diagnostiikka
Diagnostiikka
Potilashoidon
palvelut
Potilashoidon
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
LAPSET JA
NAISET
MEDISIININEN
OPERATIIVINEN
PSYKIPSYKIATRIA
ATRIA
OULASKANGAS
JA
VISALA
Lapset ja
nuoret
Yhteispäivystys
Ensihoito ja
päivystys
Kardiologia
Kardiologia
Syöpätaudit
ja
hematologia
Syöpätaudit
ja hematologia
Neurologia,
ihotaudit
Neurologia,
ja
geriatria
ihotaudit
ja geriatria
Sisätaudit
ja
keuhkosair.
Sisätaudit
ja keuhkosair.
Tutkimus ja
kehittäminen
Tutkimus ja
kehittäminen
Anestesia
Anestesia
jajatehohoito
tehohoito
Aikuispsykiatria
Konservatiivinen
Pään
Päänjajakaulan
kaulan
sairaudet
sairaudet
Nuoriso- ja
yleissairaalapsykiatria
Operatiivinen
Lastenpsykiatria
Tukipalvelut
palvelut
Sairaala- ja
välinehuolto
Sairaala- ja
Synnytykset,
naistentaudit
ja genetiikka
välinehuolto
Tekniikan
palvelut
Tekniikan
Tutkimus ja
kehittäminen
palvelut
Tutkimus ja
kehittäminen
Tutkimus ja
kehittäminen
PehmytPehmytkudoskirurgia
kudoskirurgia
TukielinTukielin-jaja
neurokirurgia
neurokirurgia
Kuntoutus
Kuntoutus
Tutkimus
Tutkimusjaja
kehittäminen
kehittäminen
Toiminnan
tuki
Psykiatria
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Neuvola- ja
tutkimuspalvelut
LaitosHoito
Avohoito
Oulun yliopistollisessa sairaalassa siviilipalvelusmiehiä on ollut vuodesta 1973 lähtien.
Lukumääräisesti siviilipalvelusmiehiä on 18–30
kerrallaan.
Sijoituspaikat ovat suurelta osin määräytyneet
koulutuksen ja ammatin mukaan, mikäli se on
ollut mahdollista.
Siviilipalvelusmiesten työpalvelupaikat:
•
•
•
•
varastomies/vahtimestari (7), hoidolliset yksiköt
lääkäri (3), anestesia ja tehohoito ja lapset ja
nuoret
varastotyöntekijä (5), keskusvarasto ja sairaalan
apteekki
mikrotukihenkilö (1),ravitsemistyöntekijä (1),
välinehuolto(2), potilaskuljetuskeskus (1),
genetiikka (1), AV-yksikkö (1), psykiatria (1),
kuljetustyöntekijä (1)
Siviilipalvelu OYS:ssa
• Siviilipalvelusasioiden hoito OYS:ssa on
keskitetty rekrytointipalvelujen toimistosihteerille. Palveluaika päivittäin klo 9-14.
• Työyksiköt haastattelevat ja valitsevat
työpalveluun otettavat siviilipalvelusmiehet.
Perehdytys työhön ja työn tekemiseen
liittyvät asiat hoidetaan työyksikössä.
Yhteistyökumppanit siviilipalvelusasioissa
• Attendo työterveys (tulotarkastus ja
terveydenhuolto)
• Monetra Oy (päivä- ja ruokarahojen ym.
maksatus lähetetyn aineiston mukaisesti)
• Medikiinteistöt (sivariasunnot)
• Keskuspesula Cliini (sivariasunnot)
Vapari, henkilökunnan kerho
Erilaisia harrastekerhoja, joista osa
maksullisia.
Kuntosali, jossa hyvät kuntosalilaitteet ja
painot, spinning pyörät, nyrkkeilysäkit ja
juoksumatto käytettävissä, on siviilipalvelusmiehille ilmainen.
Tuleva ammatti löytyi työpalvelupaikan avulla
Sairaanhoitajan koulutukseen hakeutuneita
useita.
Tietohallinto on tarjonnut jatkopestin
monelle siviilipalvelusmiehelle.
Kiitos mielenkiinnosta!