Raholan koulu lukuvuositiedote 14

RAHOLAN KOULU
TIEDOTTAA
LUKUVUOSI
2014 - 2015
LUKUVUOSITIEDOTE
2
3
SISÄLLYS
Tampereen kaupungin koulutustoimi ........................................................................................................................................ 4
Läntinen yhteistoiminta-alue ........................................................................................................................................................ 4
Koulun hallinto ................................................................................................................................................................................. 4
Arvoisat huoltajat ............................................................................................................................................................................. 5
Koulun osoite ja yhteystiedot ....................................................................................................................................................... 6
Henkilökunta ..................................................................................................................................................................................... 7
Raholan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta .......................................................................................................................... 10
Kerhojen puhelinnumerot ...................................................................................................................................................... 10
Koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2013 - 2014............................................................................................................. 11
Päivittäinen työaikataulu: ........................................................................................................................................................... 11
Ruokailu ........................................................................................................................................................................................... 12
Oppilaiden poissaolot .................................................................................................................................................................. 13
Oppilashuolto ................................................................................................................................................................................. 14
Koulupsykologi ......................................................................................................................................................................... 14
Koulukuraattori ......................................................................................................................................................................... 15
Perhepiste Nopea ...................................................................................................................................................................... 15
Kouluterveydenhuolto ................................................................................................................................................................. 16
Hammashoito.................................................................................................................................................................................. 17
Erityisopetus ................................................................................................................................................................................... 18
Kolmiportaisen tuen malli ..................................................................................................................................................... 18
Laaja-alainen erityisopetus .................................................................................................................................................... 18
Luokkamuotoinen erityisopetus........................................................................................................................................... 19
Muuta huomioitavaa..................................................................................................................................................................... 19
Löytötavarat ............................................................................................................................................................................... 19
Kouluun jääneet kirjat............................................................................................................................................................. 19
Käsipuhelimet ............................................................................................................................................................................ 19
Rullaluistimet ja rullalaudat .................................................................................................................................................. 19
Pyöräily ....................................................................................................................................................................................... 19
Raholan koulun järjestyssäännöt .............................................................................................................................................. 20
Oppilaille sattuneiden henkilö- ja esinevahinkojen korvaaminen Tampereen peruskoulutoimessa ................... 22
Henkilövahingot ....................................................................................................................................................................... 22
Esinevahingot ............................................................................................................................................................................ 22
Koulumatkat ............................................................................................................................................................................... 22
4
TAMPEREEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMI
Koulutustoimi huolehtii koulutuksen koordinoinnista ja luo edellytyksiä
koulujen toiminnalle. Koulutointa johtaa tuotantojohtaja Kristiina Järvelä.
Perusopetuksen hallinnossa päätetään mm. seuraavat oppilasta koskevat
asiat: lukuvuoden työ- ja loma-ajat, oppilaiden koulukuljetukset, erityisen tuen
päätökset sekä opettaja- ja ohjaajapalvelut.
Kouluvirasto on avoinna klo 8.30 – 15.45.
Osoite:
Puhelin:
Keskustori 4,
33101 Tampere
03 565 611 (Tampereen kaupungin vaihde)
LÄNTINEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
Aluejohtaja Petri Peltonen
Keskustori 4, PL 487, 33101 Tampere
Puh. 050 525 8561
[email protected]
KOULUN HALLINTO
Rehtori on koulun pedagoginen, hallinnollinen ja taloudellinen johtaja sekä
koululla työskentelevän henkilökunnan (opettajat, ohjaajat, vahtimestari ja
koulusihteeri) esimies. Rehtorille on annettu erikseen päätäntävalta oppilaita,
henkilökuntaa, opetuksen järjestämistä ja koulun tiloja koskevissa asioissa.
Peruskoulun rehtori päättää mm. kouluun otettavista oppilaista, oppiaineen
vaihtamisesta tai aineen opiskelusta vapauttamisesta. Hän myös myöntää
luvan koulusta poissaoloon yli viikon osalta.
Apulaisrehtori ja rehtori ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta. Raholan
koulussa apulaisrehtori vastaa mm. aamu- ja iltapäivätoiminnasta,
kuljetusjärjestelyistä ja toimiin koulunkäynninohjaajien lähiesimiehenä.
Apulaisrehtori toimii myös koulun oppilashuollossa.
5
ARVOISAT HUOLTAJAT
Uusi lukuvuosi on alkanut ja se tuo jälleen paljon
uutta. Toivottavasti loma on ollut kaikille hyvää
aikaa, että jaksamme ponnistella koulutyössä
ahkerasti.
Uudistunut lainsäädäntö muuttaa koulujen
oppilashuollon käytänteitä. Koulun työrauhalaki täsmentää vanhoja
toimintamalleja. Kodin ja koulun yhteistyön onnistumiselle on tärkeää, että
nämä uudistukset tulevat kaikille tutuiksi. Koulu tiedottaa näistä muutoksista
syyslukukauden aikana eri tavoin. Koulu jakaa tietoa sekä oppilaille että
huoltajille. On tärkeää seurata postia, jota saatte. Helmen aktiivinen seuranta
on tärkeää. Sopikaa myös kotona paperisten postien osalta tapa, jolla
varmistatte kaiken tiedon saannin oppilaiden välityksellä.
Tämä vihkonen on uudistettu kuten myös koulumme kotisivut. Tällä pyrimme
tehostamaan tiedon kulkua. Toivomme kaiken tärkeän ja keskeisen löytyvän
näistä tietopisteistä. Huoltajien kuuleminen korostuu monessa uudistuksessa.
Toivommekin palautetta kodin ja koulun välisestä tiedottamisesta ja sen
kehittämisestä. Olkaa yhteydessä korjaamistarpeissa rohkeasti Erkkiin ja
Tainaan.
Kevätlukukauden aikana keskustelimme paljon koulun säännöistä. Uudistimme
niitä. Uuden lukuvuoden alkaessa perehdytämme oppilaat muutoksiin.
Sääntömme löytyvät myös tästä tiedotteesta. Tavoitteena on lisätä turvallista
tekemistä välituntien aikana.
Opetussuunnitelmat uudistuvat lukuvuoden 2016-2017 alkaessa. Kunnissa on
valmisteltavaa työtä paljon. Tampere rakentaa tulevaisuuden suunnitelmat
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Työhön osallistuvat opettajat ja tärkeässä
roolissa olette myös te hyvät huoltajat. Koulutuksen järjestäjä kutsuu teitä
uudistustyöhön mukaan edelleen.
Monen uudistuksen ja muutoksen lukuvuonna on ilo toivottaa teidät kaikki
oppilaat ja huoltajat sekä koulun henkilökunta yhteistyöhön mukaan
rakentamaan hyvää kouluvuotta ja tulevaisuutta.
Toivotan kaikille oikein hyvää alkanutta lukuvuotta.
Yhteistyöterveisin Erkki-rehtori
6
KOULUN OSOITE JA YHTEYSTIEDOT
Raholan koulu
Metsäkylänkatu 7
33300 TAMPERE
Raholan koulun kotisivuosoite: http://koulut.tampere.fi/rahola
rehtori
Erkki Helavuori
apulaisrehtori
Taina Uusi-Illikainen
Puhelinnumero
03 565 46121
0400 281 102
69209
040 806 3981
39438
koulusihteeri/kanslia
Sanni Koppanen
03 565 46122
opettajainhuone
03 565 46123
terveydenhoitaja
Pirkko Alanen
040 800 4618
32318
sähköpostiosoite
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
koulupsykologi
Hanna Hölttö
050 512 0736
69678
[email protected]
koulukuraattori
Eija Laitinen
0408289294
69796
[email protected]
Opettajien sähköpostiosoite on muotoa [email protected] (joillakin
osoitteessa voi olla lisäksi jokin lisäkirjain) tai luokanopettajan ilmoittama
sähköpostiosoite.
Helmi, sähköinen reissuvihko huoltajien ja opettajien välillä löytyy osoitteesta
www.helmi.fi. Helmi-tunnusten vastaavana henkilönä toimii Jari Tevalin.
7
HENKILÖKUNTA
Opettajat
1A Tarja
Perkiömäki
1B Hanna-Maija
Verronen
2A Hannele KvistPajumäki
2B Ira Sipponen
3A Maija Jussila
3B Mia Harju
3C Hannele
Latosaari
4A Kirsi Vuorenpää
4B Leena KosolaLahtinen
5A Oona Pelamo
5B Petri Arosarka
6A Hanna Kouvo
6B Tarja Thomson
Pienluokka A:
Kirsti Ristimäki
Pienluokka B: Seija
Valkeeniemi
Pienluokka C:
Marja-Terttu
Lempinen
Pienluokka D: Satu
Nieminen
Pienluokka E: Aija
Lehtinen
Pienluokka F:
Aulikki Vuorinen
Pienluokka G:
Jaana Vuoristo ja
Jyri Knuuttila
Koulunkäynninohjaajat
Risto Toukkari
Marjut Törmänen
040 195 0858
(31937)
040 195 1721
(31941)
040 196 1618
(31946)
040 196 2918
(31938)
040 196 3053
(31945)
040 196 4166
(31939)
040 806 3352
(38848)
Pauliina Kallio, Katariina Vakkuri ja
Soile Kaunisto
Tuovi Räty, Sofia Jokitalo, Jenni Setälä
ja Nafisa Habibi
Minna Haapasaari, Mia Kokko ja Iina
Ojala
Pirjo Myllylä, Anne Puustinen
Johanna Hakosalmi, Sirpa Kallio ja
Nafisa Habibi
Seija Ala–Seppänen, Kennet Ketola
Jenni Louhelainen, Marjo Nieminen,
Harri Winberg ja Helinä Mäenpää
8
Raholan koulun yksi pienluokka opiskelee pääsääntöisesti Kaarilan koulussa.
Opettajat
Pienluokka H:
Panu Latvala ja
Jyri Knuuttila
Koulunkäynninohjaajat
040 806 4222
(klo 7.30 - 17.00
välisenä aikana)
Nina Paalanen, Juha Ruokolainen,
Teija Hanhiniemi ja Paula
Kaarlampi
Opettaja
Luokat
Englanninkielen lehtori
Ulla Savilahti
Englanninkielen lehtori
Sari Harju-Ontto
Laaja-alainen
erityisopettaja
Susanna Halme
Resurssiopettaja
Pirjo Mikkola
Saksankielen lehtori
Riitta Tuomela-Telford
Teknisen työn lehtori
Jari Tevalin
Erityisopetus tuntiopettaja
Jyri Knuuttila
S2-opettaja
Mirjami Lehtinen
sijainen Annika Hirvisaari
(syksy -14)
Ranskan kielen lehtori
Maria Pälviranta
3A, 3C, 4B, 5B, 5A, 6B 03 565 46123
6A
Yhteystieto
03 565 46123
040 806 4133
39591
03 565 46123
4.-6.luokat
03 565 46123
03 565 46132
03 565 46123
03 565 46123
3B
03 565 46123
9
Muu henkilökunta
Ravitsemustyöntekijät
Siivoushenkilökunta
Vahtimestari
Fysioterapeutti
Suuhygienisti
Ruokapalveluvastaava:
Anna-Maija Joensuu
Ruokapalvelutyöntekijät:
Tarja Veija
Tarja Reini (Kaija
Murron sijainen)
Kristina Nieminen
Minna Suoranta
Marke Veko-Kuusisto
Kari Kuljuntausta Samuli
Kotajärvi
Katri Nummela
Sini Juutilainen
040 801 6266
0400 971 866
050 432 8081
040 801 6321
03 565 46141
10
RAHOLAN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
KERHOJEN PUHELINNUMEROT
Aamuvirkut puh. 040 806 4132 (39590)
ohjaajat: Iina Ojala, Harri Winberg ja Marjut Törmänen
Aamukerho puh. 040 806 4132 (39590)
ohjaajat: Iina Ojala ja Marjut Törmänen
Pienet puh. 0400 279 448 (41578)
ohjaajat: Pauliina Kallio, Katariina Vakkuri, Soile Kaunisto, Tuovi Räty, Sofia
Jokitalo ja Jenni Setälä
Ekaluokkalaiset puh. 040 806 4132 (39590)
ohjaajat: Elina Mattila ja Miikka Kirveskoski
Keskikokoiset puh. 050 469 1812 (60711)
ohjaajat: Mia Kokko, Minna Haapasaari, Pirjo Myllylä, Anne Puustinen, Johanna
Hakosalmi, Sirpa Kallio, Iina Ojala, Merja Siirtonen, Nafisa Habibi ja Kennet
Ketola
Tokaluokkalaiset puh. 040 761 9688 (69600)
ohjaajat: Risto Toukkari ja Marjut Törmänen
Isot puh. 050 345 0713 (76297)
ohjaajat: Seija Ala-Seppänen, Juha Ruokolainen, Nina Paalanen, Marjo
Nieminen, Jenni Louhelainen, Harri Winberg ja Helinä Mäenpää
Vastaavina ohjaajina toimivat Minna Haapasaari puh. 040 832 4401 (69790)
ja Marjut Törmänen, puh. 040 806 2717 (38233).
Huoltajien on ilmoitettava aamukerhoon ja opettajalle lapsen poissaolosta.
Aamun kuljetusongelmista huoltaja ottaa yhteyttä suoraan taksiin tai
Tampereen logistiikkaan numeroon 03 5656 6104.
Iltapäiväkerhon toiminnassa on tärkeää, että kerhon ohjaajat tietävät milloin
lapsenne voi lähteä kotiin. Siksi yhteydenotot soitetaan kerhon numeroon eikä
lapsen omaan matkapuhelimeen.
11
KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2014 - 2015
SYYSLUKUKAUSI
SYYSLOMA
ma 11.8.2014 – la 20.12.2014
ma 13.10.2013 – pe 17.10.2013 (vk 42)
KEVÄTLUKUKAUSI
TALVILOMA
ma 5.1.2015 – la 30.5.2015
ma 23.2.2015 – pe 27.2.2015 (vk 9)
Lisäksi lukuvuoteen 2014 – 2015 sisältyy yksi lauantaina pidettävä koulupäivä
27.9.2014.
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKATAULU:
Oppitunti
Oppitunti
Oppitunti
tai
Oppitunti
Oppitunti
Oppitunti
1-2
3-4
5-6
8.15 – 9.45
10.15 – 12.00
12.30 – 14.00
5
6
7
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
VÄLITUNNIT
9.45 – 10.15
12.00 – 12.30
Jos oppilaat tulevat kouluun 2. tunnille, koulu alkaa klo 9.00, ja ensimmäinen
oppitunti päättyy klo 9.45. Välitunti on normaaliin tapaan klo 9.45 – 10.15.
12
RUOKAILU
Ruokalista on nähtävissä viikoittain Morossa ja internetissä osoitteessa
http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/kouluruokailu.html.
Raholan koulun ruokailuaika on 10.25 – 11.45.
Kouluruokailun tavoitteena on tukea oppilaan kasvua,
kehitystä ja sekä hyviä ruokatottumuksia. Koululounaan
tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa sekä
hyviä tapoja. Se ohjaa myös terveelliseen ravitsemukseen
sekä kehittää maku- ja ruokailutottumuksia. Koululounas
täydentää kotiruokailua. Koululounas on myös sosiaalinen
tilanne, jossa opettajat opettavat ruokailuun liittyviä
käytöstapoja käytännössä.
Kouluateria sisältää lämpimän pääruoan, salaattia, leipää, ravintorasvaa ja
ruokajuoman. Keittopäivinä lounaaseen kuuluu tuorepala salaatin sijaan. On
tärkeää, että oppilas syö kaikki aterian osat, koska vain syöty ruoka on
ravitsevaa. Tampereen Aterialla on käytössä lautasmalli. Raholan koulussa
lautas-malli on esillä linjastossa kerran viikossa.
Erityisruokavaliot
Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan allergian, muun sairauden tai eettisen
vakaumuksen vaatima ruokavalio, joka ei välttämättä ole perusruoan näköistä.
Lisätietoja erityisruokavalioista löytyy sivulta
http://www.tampere.fi/tampereinfo/asiointi/ateriapalvelut/erityisruokavaliot.ht
ml
Huoltajien tulee ilmoittaa koulun keittiölle oppilaan poissaoloaika, jos erityisruokavalion mukaisesti ruokaileva oppilas on poissa koulusta. Ilmoitukset tulisi
tehdä numeroon 040 801 6266 joko soittaen tai tekstiviestinä aamulla klo 8.00
mennessä.
Lisätietoja asiasta antaa asiakkuuspäällikkö Susanna Järvinen
puh. 040 800 4887, [email protected]
OPPILAIDEN POISSAOLOT
Jos oppilas on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden takia, luvan poissaoloon
1-5 päiväksi antaa luokanopettaja, pidemmäksi aikaa rehtori. Lupalomakkeen
voi tulostaa koulun kotisivuilta
 http://koulut.tampere.fi/rahola
Jos lapsenne joutuu jäämään pois koulusta sairauden tai muun vastaavan
pakollisen syyn takia, poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava kouluun
ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissaolosta ja sen syystä tehdään kirjaus
Helmi-viestintään (Helmi-reissuvihkoon). Koulun yhteisöllinen
oppilashuoltotyöryhmä seuraa oppilaiden poissaolojen syitä ja määriä.
Huoltajiin otetaan yhteyttä, kun oppilaan poissaolotuntimäärä ylittää 50h.
Kun huoltajat kuljettavat lapsiaan kouluun autolla, on lapset jätettävä
Metsäkylänkadulle tai Korvenkadulle. Koulun pihaan ajo koulupäivän aikana on
kielletty. Pihaan ajo on sallittu taksiliikenteelle sovittujen ohjeiden mukaisesti.
Jos lapsenne kulkee koulumatkat kaupungin järjestämillä taksikyydeillä,
ilmoittakaa poissaolo suoraan takseille tai Tampereen logistiikkaan. Ilmoittakaa
myös, kun lapsi on jälleen noudettavissa kouluun. Huomioittehan myös
ilmoittamisen keittiölle, jos lapsella on erityisruokavalio puh. 040 801 6266.
Tampereen kaupunki
Kuljetussihteeri:
Ritva Palander puh. 03 565 66706
 hakemukset
Koulutaksit, Tampereen logistiikka
puh. 03 565 66104
 järjestelyt ja tiedustelut
 [email protected]
Atro Vuolteen autot:
yhdyshenkilö: Anne Salonen
puh. 040 522 3760
Tampereen aluetaksi
yhdyshenkilö: Eija-Liisa Ojala
puh. 03 263 2225
14
OPPILASHUOLTO
Oppilashuoltoa koskeva lainsäädäntöä on uudistettu 1.8.2014 alkaen.
Oppilashuoltoa järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.



Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sen toteuttaminen kuuluu
kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon avulla pyritään
luomaan edellytykset hyvälle oppimiselle ja ennaltaehkäisemään
ongelmien syntymistä.
Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi
työskentely-ympäristöksi sekä tuntee yhteenkuuluvuutta
kouluyhteisössä. Hän saa kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä
arjessa ja apua ongelmatilanteissa.
Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen
yhteistyöhön koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa.
Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää yhteisöllisen, yksilöllisen,
ennaltaehkäisevän ja hoitavan työn.
Oppilashuolto on jakautunut yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen
oppilashuoltotyöhän sekä pedagogiseen tukeen. Mahdolliset terveiset tai
kysymykset voi esittää rehtorille puh. 0400 281 102. Oppilashuoltotyön
toimijoita ovat rehtori, apulaisrehtori, laaja-alainen erityisopettaja,
kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, apulaisrehtori ja
opettajat tarvittaessa.
KOULUPSYKOLOGI
Hölttö Hanna, 050 512 0736, [email protected]
Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja
opettajien kanssa pyrkiä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan koulunkäyntiin
ja oppimiseen liittyviä pulmia. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan
yhteyttä koulupsykologiin työskentelyn aloittamiseksi. Oppilas voi tulla
koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon
muiden työntekijöiden aloitteesta.
Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla keskustelukäynneillä
esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin, tunne-elämään, keskittymiseen liittyvissä
asioissa tai kriisin kohdatessa. Koulupsykologi kartoittaa tarvittaessa
tutkimuksin oppilaan oppimisvalmiuksia. Neuvotteluissa vanhempien ja
opettajien kanssa etsitään ratkaisuja oppilaan koulunkäynnin ja psyykkisen
hyvinvoinnin tukemiseksi. Yksilöasiakastyön lisäksi koulupsykologi osallistuu
koululla erilaisten teemaryhmien vetämiseen. Työskentely tapahtuu aina
yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista.
Koulupsykologi osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja
toteutukseen sekä antaa tarvittaessa konsultaatiota oppilaan pedagogisen tuen
suunnittelussa.
15
Koulupsykologin tavoittaa parhaiten puhelimitse, Helmi – viestillä,
sähköpostilla tai koulun aikuisen kautta (opettaja, terveydenhoitaja).
Työhuone sijaitsee Raholan koululla, hammashoitolan tiloissa. Koulupsykologi
työskentelee Raholan koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin.
KOULUKURAATTORI
Eija Laitinen, 040 828 9294, [email protected]





on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun
sosiaalityöntekijä
edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja
vuorovaikutussuhteita
työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa
(konsultaatio)
kokoaa verkostoja lapsen ja nuoren tueksi
osallistuu oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen
Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin,
käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin,
tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.
Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien
pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa,
yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuollon ja koulun muilta
työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.
Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan
neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden
tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi
kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden
käyttö ja seurusteluasiat.
Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa
käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän
osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen
suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.
PERHEPISTE NOPEA
Perhepiste Nopean palvelu on tarkoitettu 7–17 -vuotiaille tamperelaisille
lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ongelmien varhaisessa vaiheessa.
Nopea tukee perheitä esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren käytös
huolestuttaa, vapaa-ajanviettotavoista on erimielisyyttä tai keskusteluyhteys
kotona ei toimi. Toimintaan kuuluu perhetapaamisia, ohjausta ja neuvontaa.
Tapaamisia on 1–10 kertaa joko perheen kotona, alueen koululla tai Nopean
toimitiloissa.
16
Työskentely on luottamuksellista ja työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Yhteydenotto voi tapahtua perheen niin halutessa myös esim. koulukuraattorin
tai kouluterveydenhoitajan välityksellä. Perhepiste Nopea on osa Tampereen
kaupungin Hyvinvointipalveluita ja sen palvelu on perheille maksutonta.
Lisätietoja: www.tampere.fi/nopea.
Alakouluikäisten perheet voivat olla suoraan yhteydessä läntisen alueen
työpariin, puh. 040 806 3698, 040 806 3699 tai sähköpostilla
[email protected] (Muiden alueiden työparien yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.tampere.fi/nopea)
Nuorten (13–17-vuotiaat) vanhemmat voivat ottaa yhteyttä puh. 040 800
4735 tai sähkö-postilla [email protected]
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Terveydenhoitaja Pirkko Alanen, 040 800 4618, [email protected]
Terveydenhoitaja työskentelee ma – to ja parittomat perjantait Raholan
koulussa ja parilliset perjantait Harjun koulun Kalkun koulutalossa.
Koululääkärin vastaanotto on kerran kuukaudessa ja pienryhmien lääkärin
vastaanotto kerran viikossa.
Kouluterveydenhuolto tukee peruskouluikäisten lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä. Toiminta
on yhteistyötä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa ja on osa koulun
oppilashuoltoa.
Peruskoulun oppilaat kutsutaan terveystarkastuksiin joka vuosiluokalla.
Asetuksessa määritellyn sisällön mukaisesti tarkastukset tehdään laajoina 1.,
5. ja 8. luokilla. Oppilaalle laadittavan terveydenhoitosuunnitelman perusteella
terveystarkastuksia voi olla myös useammin.
Oppilas voi käydä vastaanotolla ilman ajanvarausta pääsääntöisesti välituntien
aikana. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kaikissa lapsensa
terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.
Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän
alkaneessa sairaudessa ensiavun antaa joko terveydenhoitaja tai opettaja,
joka on yhteydessä huoltajaan ja lähettää oppilaan kotiin. Äkillisesti
sairastuneen ja alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen
työnantajalleen terveydenhoitajalta.
Koulutapaturmalla tarkoitetaan kouluaikana tai koulumatkalla sattunutta
tapaturmaa. Ensiavun antaa terveydenhoitaja, lääkäri tai opettaja ja ottaa
yhteyttä huoltajaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan alueen terveysasemalle tai
Ensiapu Acutaan. Hoitoon ohjaajan täyttämä koulutapaturmalähete on
edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä
sairaanhoitopalveluja, kustannuksia ei korvata. Vapaa-aikana sattuneiden
tapaturmien hoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.
17
Sairauksien tutkiminen ja hoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai omalla
kustannuksella yksityisissä sairaanhoitopalveluissa.
 Lisätietoa Tampereen kaupungin nettisivuilta
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/koululaisetjaopiskelijat.html
HAMMASHOITO
Terveystarkastuksia järjestetään 1.- 3.- 5.- 7.-, ja 9.- luokkalaisille. Lisäksi
tehdään yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia. Alle 12 -vuotiaille
lähetetään kutsu, joka sisältää kehotteen varata aikaa. Huoltaja voi varata
ajan sähköisen asioinnin kautta tai puhelimitse. Kutsu sisältää ohjeet
ajanvarausta varten. Yli 12 -vuotiaille ja yksilölliseen tarpeeseen perustuviin
tarkastuksiin lähetetään kutsu, johon on valmiiksi merkitty vastaanottoaika ja
-paikka. Erikoishammashoito, kuten oikomishoito on keskitetty tietyille
vastaanotoille.
Tapaturma- tai särkytapauksissa ota yhteys omaan hammashoitolaasi tai
keskitettyyn ajanvaraukseen (puh. 03 565 70100 ), iltaisin ja viikonloppuisin
(puh. 10023 tai jos soitat matkapuhelimesta 03 565 70023).
Oppilaan on hyvä ilmoittaa hammaslääkäriajasta myös opettajalle etukäteen.
Huom. Jos tarkastus- tai hoitoaika jää käyttämättä, on huoltajan tai asiakkaan
itse huolehdittava seuraavista varauksista.
Hammashoitohenkilöstö Raholan koululla
Suuhygienisti
Sini Juutilainen
puh.
03 565 46141
(joka toinen viikko, parillisilla viikoilla ma-to )
18
ERITYISOPETUS
KOLMIPORTAISEN TUEN MALLI
Yleinen
tuki
• kaikille oppilaille, yleisopetuksen yhteydessä
• laadukas opetus, joustavat opetusryhmittelyt ja monipuoliset
oppimisen tukimuodot esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus,
samanaikaisopetus, erityttäminen
• yleinen opetussuunnitelma
• asiakirjat: oppimissuunnitelma
• pitkäkestoinen ja systemaattinen tuki, erilaiset joustavat
opetusryhmittelyt ja oppimisen tukimuodot yleisopetuksen
yhteydessä esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus,
samanaikaisopetus, erityttäminen
Tehostettu • yleinen opetussuunnitelma, erityiset painoalueet
tuki
• asiakirjat: oppimissuunnitelma, pedagoginen arvio
Erityinen
tuki
• erityisopetus tai muu vahva oppimisen tuki yleisopetuksen
yhteydessä tai erityisluokalla
• yleinen opetussuunnitelma, erityiset painoalueet, yksilöllistetty
oppimäärä, pidennetty oppivelvollisuus tai opetus toimintaalueittain
• erityiseen tukeen siirrytään aluejohtajan hallintopäätöksellä
• asiakirjat: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS), pedagoginen selvitys
LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS
Raholan koulussa erityisopetusta annetaan niille oppilaille, joilla on vaikeuksia
puhumisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Oppilas voi
tarvita tukea myös kaveritaitojen vahvistamisessa tai toiminnanohjaustaitojen
kehittämisessä. Myös tilapäiset oppimis- tai kouluvaikeudet voivat antaa
aiheen erityisopetukseen. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä tai oppilaan omassa
luokassa samanaikaisopetuksena. Erityisopettaja ja resurssiopettaja
osallistuvat koulun oppilashuoltoon. Tukea voi antaa myös resurssiopettaja.
Laaja-alainen erityisopettaja Susanna Halme puh. 040 806 4133.
Resurssiopettaja Pirjo Mikkola puh. 03 565 46123.
19
LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS
Raholan koulun luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tukea
tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ongelmia.
Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja
oppilaiden oppivelvollisuus on yleensä 11–vuotinen. Oppilaan kasvatukseen,
kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä huoltajien
kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman (HOJKS). Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan kaikilla
vuosiluokilla.
Koulussa pidetään tärkeänä, että sen kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia
ja kasvaa yhdessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa. Koulun
opetusmenetelmissä korostuu yhteisöllisyys, omakohtainen kokeminen ja
tekeminen, inhimillinen lämpö ja elämyksellisyys.
Koulumme kaikilla oppilailla on oikeus oppimiseen ja osallistumiseen.
Oppiminen on yhtä arvokasta riippumatta oppilaiden kyvyistä ja taidoista.
Hyvät ihmissuhteet ja osallistuminen koulun ja yhteiskunnan toimintaan ovat
oppilaiden hyvän elämänlaadun keskeisimpiä tavoitteita.
MUUTA HUOMIOITAVAA
LÖYTÖTAVARAT
Kouluun jää vuosittain runsaasti oppilaiden vaatteita, avaimia ja muuta
tavaraa. Toivomme, että te arvoisat vanhemmat, merkitsette jollakin tavoin
lapsenne omaisuuden. Se helpottaa meitä kaikkia merkittävästi. Jos lapsenne
omaisuutta on hukassa, voitte kysyä kadonneita tavaroita koulumme
henkilökunnalta.
KOULUUN JÄÄNEET KIRJAT
Kouluun jääneet oppikirjat voi noutaa koululta klo 15.00 mennessä.
KÄSIPUHELIMET
Viime vuosina oppilaiden käsipuhelimien määrä on koulussa lisääntynyt
runsaasti. Puhelimien tuonti kouluun on huoltajan vastuulla. Koulu ei korvaa
laitteita ilkivallan, katoamisen tai rikkoutumisen johdosta.
Käsipuhelinta ei käytetä koulupäivän aikana.
RULLALUISTIMET JA RULLALAUDAT
Rullaluistimet ja – laudat kuuluvat vapaa-aikaan. Niitä ei ole lupa käyttää
koulussa tai koulumatkalla. Rullakengät kuuluvat myös vapaa-aikaan.
Turvallisuussyistä niiden käyttö kielletään koulussa ja koulumatkoilla.
PYÖRÄILY
Koulumme suosittelee, että 1. – 2. luokan oppilaat eivät tule polkupyörällä
kouluun. Kypärää käytetään aina, kun ajetaan polkupyörällä (koulupoliisin
ohje). Pyörät säilytetään telineissä omalla alueella, jossa on kameravalvonta.
Koulupäivien aikana pyörää käytetään vain opettajan luvalla.
20
RAHOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Koulun sääntöjen tavoitteena on lasten ja aikuisten turvallisuus ja hyvinvointi.
Käyttäytyminen
Olen kohtelias kaikille.
Tervehdin kauniisti.
Kiitän.
Pyydän anteeksi.
Juhlissa käyttäydyn arvokkaasti ja kohteliaasti.
Koulun tiloissa liikun kävellen, en mekasta.
Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.
Olen rehellinen ja puhun totta.
Selvitän riidat puhumalla.
Koulutyö
Tulen oppitunneille ajoissa ja huolehdin, että ulkovaatteeni jäävät siististi
naulakkoon.
Teen läksyni ja huolehdin koulutarvikkeistani.
Teen kaikki tehtäväni mahdollisimman hyvin.
Oppitunneilla annan toisille työrauhan ja seuraan opetusta.
Liikuntatunneille pukeudun asianmukaisesti.
Peseydyn liikuntatunnin jälkeen.
Huolehdin ympäristön siisteydestä.
Välitunneilla
Välitunnin vietän ulkona.
Menen välitunneille rauhallisesti, mutta reippaasti.
Pukeudun sään mukaan.
Kiusaamisesta ja koulutapaturmista kerron aikuiselle.
Pallopelejä saan pelata niille osoitetulla paikalla.
Voin laskea mäkeä aikuisen näyttämässä paikassa.
Ruokailu
Menen ruokasaliin rauhallisesti jonossa.
Toimin siististi ja hiljaa.
Opettelen syömään kaikkia ruokia.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Saan puhua pöydässä hiljaisella äänellä lähellä istuvien kanssa.
Kiitän ruuasta ja poistun rauhallisesti.
21
Koulumatkat
Noudatan koulun sääntöjä myös koulumatkoilla.
Noudatan liikennesääntöjä.
Kuljen turvallista reittiä.
Lähden koulusta kotiin porteista.
Voin tulla kouluun pyörällä, jos olen 3 – 9 – luokkalainen.
Käytän kypärää pyöräillessäni.
En pyöräile koulun piha-alueella.
Muuta
En tuo kouluun karkkia, leikkikaluja, rullaluistimia, skeittilautaa, rahaa, tai
muita koulutyöhön kuulumattomia esineitä.
Kännykän pidän koulupäivän ajan äänettömänä repussa.
Koulussamme ei saa:
-
kiusata
leikkitapella
heitellä lunta, kiviä, keppejä tms.
kiroilla eikä nimitellä
koskea toisen tavaroihin ilman lupaa
rikkoa tavaroita tai sotkea paikkoja
juosta eikä mekastaa sisätiloissa
tupakoida eikä käyttää päihteitä.
Koulun säännöt selkokielellä:
1. Tulen ajoissa kouluun.
2. Huolehdin tehtävistäni ja
tavaroistani.
3. Noudatan koulun aikuisten
antamia ohjeita.
4. Annan kaikille työ- ja
oleskelurauha.
5. Olen kaikille reilu kaveri.
22
OPPILAILLE SATTUNEIDEN HENKILÖ- JA ESINEVAHINKOJEN
KORVAAMINEN TAMPEREEN PERUSKOULUTOIMESSA
HENKILÖVAHINGOT
Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen
tapaturman hoito on oppilaalle maksuton.
Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu koulutyön aikana tai
muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Tapaturman sattuessa
tapaturmailmoituksen täyttää aina joko terveydenhoitaja, opettaja tai ohjaaja.
ESINEVAHINGOT
Tampereen kaupunki ei pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille
tapahtuneista esinevahingoista. Esim. koulun naulakosta kadonneita takkeja ei
korvata. Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon,
korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen
huoltajallaan.
Koulun työntekijät työskentelevät yhteistyössä oppilaiden kasvun ja oppimisen
tukemiseksi, niin että kaikilla olisi hyvä olla. Koska kaikki koulun työtekijät
ovat vastuussa oppilaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, on kaikkia koulun
työntekijöitä toteltava.
KOULUMATKAT
Vanhempien on opetettava lapsille turvallisin koulumatka. Oppilaiden on
tultava hyvissä ajoin kouluun, mutta ei liian aikaisin, ennen koulupäivän alkua.
Koulupäivän päätyttyä oppilaiden on palattava kodin kanssa sovittua suorinta
reittiä kotiin. Koulun piha on varattu iltapäivätoiminnalle klo 17.00 asti.
MENESTYKSELLISTÄ LUKUVUOTTA 2014 - 2015
TOIVOTTAA
RAHOLAN KOULUN HENKILÖKUNTA
23
MUISTIINPANOJA:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
24