Pidempi työura ja parempi eläke

Työeläketurva
Eläkepalvelut 2014
Kokonaiseläketurva
1.
Työeläke
• perustuu
työansioihin
• ei ylärajaa
2.
Kansaneläke
• turvaa perustoimeentulon
• työeläkevähenteinen
Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt
ja eläkekassat
Maatalousyrittäjät, MELA
Merimieseläkekassa
Keva: julkiset palvelussuhteet
Kela: kansaneläke
Tulorajat 2014:
yksin asuvalla 1 310,30 €/kk,
parisuhteessa olevalla 1 166,96 €/kk
Eläketurvakeskus
(ETK)
Työeläke koostuu monesta palasta
Lisää eläkettä
työstä eläkkeen
rinnalla
Eläkettä
tietyiltä
palkattomilta
ajoilta
Eläkettä palkkatyöstä
ja yrittäjätoiminnasta
Eläke karttuu työansioista iän mukaisella
prosentilla
1,9 %
1,5 %
18
53
− Eläkkeen rinnalla tehty työ ja palkattomat jaksot 1,5 %
4,5 %
63
68
Esimerkki 53-vuotta täyttäneen henkilön
työeläkkeen kertymisestä vuoden työansioista
Työansiosta
• vähennetään työntekijän
eläkemaksu (7,05 % v. 2014)
=>eläkkeen pohjaksi
47 000
—
3 313
43 687
Kerrotaan karttumaprosentilla ja jaetaan 12
kuukaudelle: 43 687 x 1,9 % : 12 = n. 69 €/kk
Karttumaprosentti 1,9 % (53—62-vuotiaat)
Esimerkki: eläkkeen karttuminen työansioista
yhden vuoden ajalta
Ikä
18‒52
53‒62
Työntekijän
Vuosiansio €* TyEL-maksu% Karttuma% Eläke €/kk
37 000
5,55
1,5
44
47 000
5,55
1,5
55
37 000
7,05
1,9
54
47 000
7,05
1,9
69
Vuosiansioista on vähennetty palkansaajan työeläkevakuutusmaksu
18‒52-vuotiaat 5,5 %,
53‒68-vuotiaat 7,05 %
* Yksityisen sektorin keskimääräiset kuukausipalkat 2012 (Tilastokeskus 30.8.2013):
naiset 2 994 €/kk
miehet 3 840 €/kk
Työeläkeote kertoo karttuneen eläkkeen
Tarkista otteelta
• työansiot
• palkattomat ajat, jotka vaikuttavat eläkkeeseen
• arvio karttuneesta eläkkeestä
Jos huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita,
ilmoita niistä meille viipymättä. Jos haluat korjata
yli kuuden vuoden takaista yksityisen alan ansiotietoa, sinun tulee lähettää siitä meille tositteet.
Paperinen ote lähetetään postitse joka kolmas vuosi
• 60 vuotta täyttäneet saavat otteen edelleen vuosittain.
Esimerkki: eläkkeen karttuminen palkattomilta
jaksoilta
Palkaton jakso
Sairauspäiväraha*
Etuusperusteeksi 65% etuuden
perusteena olevasta ansiosta
Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha*
Etuusperusteeksi 75 % etuuden
perusteena olevasta ansiosta
Etuusperuste €
Karttuma%
Eläke €/kk
30 550 /v.
1,5
38
33 794 /v.
1,5
42
*Etuuden perusteena oleva ansio n. 47 000 €/vuosi
Esimerkki työeläkkeen kertymisestä vuoden
ansiopäivärahan ajalta
Jos kuukausipalkka*) noin
- ns. TEL-vähennys
—
(Työttömyyskassa määrittelee ansiopäivärahan perusteen
palkkatodistuksen ja Valtioneuvoston asetuksen mukaan.)
- jää
Päiväpalkka (3595 : 21,5)
Eläkkeen perusteeksi ansiopäivärahan
peruste vuoden ajalta, päiviä esim. 250
Eläkkeen pohjaksi:
75 %
Kerrotaan karttumaprosentilla ja jaetaan 12
kuukaudelle: 31 353 x 1,5 % : 12
3 750 €/kk
155 €
3 595 €
167 €
41 804 €
31 353 €
39 €/kk
Karttumaprosentti palkattomilta ajoilta on aina 1,5.
*) Vuosiansio n. 47 000 euroa
Vanhuuseläke 63‒68 vuoden iässä
Eläkettä on aina haettava
− Eläkeyhtiö ei kehota hakemaan eläkettä
− Eläkkeen alkamisen edellytyksenä työsuhteen päättäminen
Varhennettu vanhuuseläke poistumassa vuonna 1952
ja sen jälkeen syntyneiltä
− 1951 tai aikaisemmin syntynyt voi jäädä varhennetulle
vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iästä lähtien
− Tällöin eläkkeeseen varhennusvähennys: eläke pienenee
pysyvästi 0,6 %/varhennettu kuukausi
Eläkkeelle
Vanhuuseläkehakemus n. 1 kk ennen eläkkeelle jäämistä
•
•
•
•
Samalla lomakkeella haet myös valtion ja kunnan eläkkeet sekä mahdollisen
kansaneläkkeen
Ulkomaan työstä ansaittua eläkettä haetaan täyttämällä liite U
Merkitse hakemukseen veroprosentti
varma.fi: sähköinen tai paperilomake
Eläkehakemuksesi voidaan ratkaista, kun olemme saaneet viimeiset
palkkatiedot työnantajaltasi
Saat Varmasta kirjallisen eläkepäätöksen ja –laskelman
•
Kun olet saanut päätöksen, hanki verottajalta eläketulon verokortti
Eläke maksetaan joka kuukauden 1. pankkipäivänä
varma.fi eläkkeellä: voit tarkistaa eläkkeesi määrän, muuttaa
osoitteesi tai tilinumeron Varman kirjautuneen palvelussa tai
soittamalla Eläkemaksuihin, puh. 010 192 060. Palveluun
kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.
Työttömyyden jälkeen vanhuuseläke 62 vuoden
iässä
Saamisedellytykset:
• Palkkatyössä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana
• Työttömyyspäivärahaa maksettu enimmäisajalta (norm. 500 päivää)
• Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus
Ikä ennen 500 päivän täyttymistä:
-vuosina 1950-1954 syntyneillä 59 vuotta
-vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä 60 vuotta
-vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta
Hakeminen
• Haetaan vanhuuseläkehakemuslomakkeella
− Liitteeksi todistus työttömyyden jatkumisesta
Esimerkki: syntymävuosi 1952
Työntekijä on syntynyt 15.9.1952
62 v. 1 kk
Työsuhde päättyy
15.10.2014
Työsuhde
63 v. (15.9.2015)
Vanhuuseläke syntymäpäivää
seuraavan kalenterikuukauden alusta
tai työttömyysturvan lisäpäivät
Työttömyys
-päiväraha
Vanhuuseläke
Lisäpäivät mahd. 65 vuoden
ikään saakka
63 v.
(15.9.2015)
Eläkekarttuma
päivärahaajalta päättyy
65 v.
(15.9.2017)
Päiväraha
päättyy
viimeistään
Esimerkki: syntymävuosi 1953
Työntekijä on syntynyt 15.9.1953
61 v. 1 kk
Työsuhde
päättyy
15.10.2014
63 v. (15.9.2016)
Vanhuuseläke syntymäpäivää
seuraavan kalenterikuukauden alusta
tai työttömyysturvan lisäpäivät
63 v.
(15.9.2016)
Eläkekarttuma
päivärahaajalta päättyy
Vanhuuseläke
Työsuhde
Työttömyyspäiväraha
Lisäpäivät mahd. 65 vuoden
ikään saakka
65 v.
(15.9.2018)
Päiväraha
päättyy
viimeistään
Esimerkki: syntymävuosi 1954
Työntekijä on syntynyt 15.9.1954
60 v. 1 kk
Työsuhde
päättyy
15.10.2014
Työttömyyspäiväraha
62 v.Kun lisäpäiv(i)ä
maksettu:
mahdollista valita
vanhuuseläke
seuraavan
kuukauden alusta
Lisäpäivät
Työsuhde
62 v.
(15.9.2016)
63 v.
(15.9.2017)
Eläkekarttuma
päivärahaajalta päättyy
Vanhuuseläke
Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka
65 v.
(15.9.2019)
Päiväraha
päättyy
viimeistään
Esimerkki: syntymävuosi 1955
Työntekijä on syntynyt 15.9.1955
60 v.
(15.9.2015)
59 v. 1 kk
Työsuhde
päättyy
15.10.2014
61 v.
(15.9.2016)
62 v.
(15.9.2017)
Mahdollista valita
vanhuuseläke tai
työttömyyspäiväraha
63 v.
(15.9.2018)
Eläkekarttuma
päivärahaajalta päättyy
65 v.
(15.9.2020)
Päiväraha
päättyy
viimeistään
Vanhuuseläke
Työsuhde
Työttömyyspäiväraha
Lisäpäivät
Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka
Lisäpäivien edellytys vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä:
ikä ennen 500 päivän täyttymistä 60 vuotta
(vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta)
Esimerkki: syntymävuosi 1956
Työntekijä on syntynyt 15.9.1956
58 v. 1 kk
Työsuhde
päättyy
15.10.2014
60 v.
(15.9.2016)
62 v.
(15.9.2018)
Mahdollista valita
vanhuuseläke tai
työttömyyspäivära
ha
63 v.
(15.9.2019)
Eläkekarttuma
päivärahaajalta päättyy
65 v.
(15.9.2021)
Päiväraha
päättyy
viimeistään
Vanhuuseläke
Työsuhde
Työttömyyspäiväraha
Lisäpäivät
Lisäpäivät mahd. 65 vuoden ikään saakka
Lisäpäivien edellytys vuonna 1955 tai 1956 syntyneillä:
ikä ennen 500 päivän täyttymistä 60 vuotta
(vuonna 1957 syntyneillä 61 vuotta)
Osa-aikaeläkkeen erityistilanteet
Työntekijän siirtyminen tilapäisesti kokoaikatyöhön
• Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää enintään 6 kuukautta kestävän
kokoaikatyöjakson ajaksi.
Osa-aikaeläke ja lomautus
• Eläkkeen maksaminen jatkuu lomautuksen aikana, jos poissaolo osaaikatyöstä alle kuusi viikkoa.
• Osa-aikatyön ansiot eivät saa jäädä vuositasolla alle 35 %:n
vakiintuneesta kokoaikatyön ansiosta.
Työsuhteen irtisanominen
• Osa-aikaeläke lakkautetaan työntekijän tai työnantajan ilmoituksen
perusteella.
• Eläkkeen maksaminen irtisanomisaikana edellyttää
työssäolovelvoitetta.
18
Eläkepalvelut 2014
Työsuhteen päättyminen ja osatyökyvyttömyyseläke
Työsuhteen päättyessä osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen
jatkuu
• Työttömyyspäiväraha määräytyy osa-aikatyötä edeltäneen
kokopäivätyön ansion perusteella
• Päivärahasta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä
Oikeus 1950-luvulla syntyneiden työttömyyden jälkeiseen
vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen samoin ehdoin kuin
kokoaikatyöstä työttömäksi jääneellä
19
Eläkepalvelut 2013
Työskentely eläkkeen rinnalla
Vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä
rajoituksetta, eikä työskentely vaikuta maksussa
olevaan eläkkeeseen.
• Eläkettä karttuu työskentelystä 68-vuotiaaksi saakka
• Karttumaprosentti 1,5 %
• Uuden eläkkeen saa maksuun hakemuksesta 68 vuoden
iässä
Työkyvyttömyyseläke: ansioraja
• eläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen
saa hakemuksesta maksuun vanhuuseläkkeen alkamisen yhteydessä
− edellyttää työsuhteen päättymistä
Varma.fi ‒ kirjautuneen palvelut henkilöasiakkaalle
Oma eläketurva
– kun olet
työiässä
Hyväksi-portaali
hyvinvointisi
tueksi
Kun hakeminen
tulee
ajankohtaiseksi
Kuntoutujan ja
eläkkeensaajan
omat tiedot
• Arvioi eläkkeesi
• Tilaa eläkearvio
• Tarkista sähköinen
työeläkeote
• Tee selvityspyyntö,
jos tiedoissa
korjattavaa
• Arvioi oma
hyvinvointisi
• Aseta tavoitteet
• Seuraa
edistymistäsi
• Hae eläkettä tai
kuntoutusta
• Seuraa
hakemuksen
etenemistä
• Tee kuntoutujan
ilmoituksia
• Muuta yhteystiedot
tilinumero,
veroprosentti
• Katso maksuerittely
• Tulosta todistuksia
Neuvomme sinulle sopivalla tavalla
Helposti www.varma.fi
• Eläketietoa; eläkearviot
− Omat eläketietosi näet kirjautumalla palveluun
verkkopankkitunnuksillasi
Neuvontapalvelut
• eläkeneuvontaa, -arviot
• 010 192 068 (suomeksi), 010 192 069 (ruotsiksi)
Asiakaspalvelupiste 8.00-16.00
Varman yhteystiedot
• käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki
• postiosoite: PL 1, 00098 VARMA
• puhelinvaihde: 010 2440
Hyvää työtä.