Työtä ihmisten parissa - Centria

Centria AMK > Sosionomikoulutus > Sosionomi (AMK)
Koulutusohjelmainfo
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Syventävät ammattiopinnot:
• varhaiskasvatus
• sosiaaliohjaus
Sosionomikoulutus
Opintojen kesto ja laajuus:
3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Aloituspaikat: 35
Hakuaika: 3.3.-1.4.2014
Valintakoe: 5.6.2014
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Tehtävänimikkeet:
Sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja,
perhepalveluohjaaja, projektipäällikkö,
päiväkodinjohtaja, kotipalveluohjaaja,
koulukuraattori, sosiaalialan yrittäjä,
työvoimaperhepäivähoidonohjaaja,
neuvoja, kehitysvammaohjaaja, avopalveluohjaaja, vanhustyönjohtaja, perhekodinohjaaja.
Työelämän yhteistyökumppanit:
Meillä on hyvät ja joustavat työelämäsuhteet, keskeisimpänä ovat Oulun
Eteläisen alueen sosiaali- ja ter­veysalan
toimijat. Projekteja ja koulutuksia toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.
Yhteistyötä on toteutettu myös eri järjestöjen, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
Tästä olemme ylpeitä:
Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet ovat
selkeät. Erityisesti syventävät ammattiopinnot suuntaavat keskeisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomikoulutuksella
on jo vuosikymmenten perinteet, mikä
näkyy laadukkaina opetussisältöinä.
Hyvin toimiva opintojen ohjaus ja jokaisen ryhmän oma tutoropettaja takaavat,
että opiskelijat pystytään huomioimaan
yksilöinä. Opiskelu tapahtuu viihtyisällä
kampusalueella, jonka yhteydessä toimii
myös koulutuskirjasto.
Varhaiskasvatukseen syventyneet
opiskelijat ovat
päteviä työskentelemään lastentarhanopettajina.
Sosionomikoulutuksesta valmistut sosionomiksi, joka
osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Alansa tunteva sosionomi
kykenee tarttumaan toimeen monenlaisissa inhimilliseen
elämään liittyvissä ongelmissa ottaen käyttöön ja kehittäen tilanteisiin sopivia toimintatapoja.
Opiskelupäivät ovat tiiviitä ja opetusmenetelmät vaihtelevia - teoriaa ja käytäntöä on sopivassa suhteessa.
Opintoihin kuuluvat harjoittelut, kehittämistehtävät, harjoitukset, taideaineet
sekä toiminnalliset opinnäytetyöt pitävät opiskelumotivaatiota korkealla. Näiden
lisäksi opinnoissa tehdään yhteistyötä Ylivieskan yksikön muiden alojen opiskelijoiden kanssa yhteisten opintojen ja projektien muodossa.
Syventävissä ammattiopinnoissa pääset kehittämään valmiuksiasi toimia erilaisissa sosiaalialan asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.
Varhaiskasvatuksen syventävissä ammattiopinnoissa kehitetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen taitoja edistämään ja tukemaan lasten ja perheiden
hyvinvointia. Suoritettuasi varhaiskasvatuksen opintoja 60 opintopistettä saat
lastentarhanopettajan kelpoisuuden.
Sosiaaliohjauksen syventävissä ammattiopinnoissa voit kehittää omia asiakasohjauksen taitojasi ja oppia toimimaan yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaverkoston kanssa. Suoritettuasi sosiaaliohjauksen opintoja 60 opintopisteen verran
voit työskennellä vaativissa sosiaaliohjauksen tehtävissä.
Centria
AMMATTIKORKEAKOULU
Centria
Haetko opiskelupaikkaa, josta valmistuminen avaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet? Arvostatko laadukkaan opetuksen lisäksi vapaa-aikaa monipuolisine
palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen? Miltä sinusta kuulostaa sopivan
kokoinen paikkakunta, jossa on kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja? Arvostatko
ihmisläheistä opiskeluympäristöä ajanmukaisissa tiloissa? Haluatko opiskella
kansainvälisessä korkeakoulussa?
Centria ammattikorkeakoulussa voit
opiskella työelämän arvostaman ammattikorkeakoulututkinnon suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita Centriassa on noin
2900 ja henkilökuntaa 290. Syksyllä 2014
aloittaa noin 500 uutta opiskelijaa.
Työtä ihmisten parissa
Ajatus lasten parissa työskentelystä heräsi jo lukiossa. Ylioppilaaksi kirjoitettuani sainkin töitä
ryhmäperhepäiväkodeista sekä perheistä. Tehty työ vahvisti käsitystäni siitä, mitä haluan
elämässäni tehdä, ja hain Centria ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen. Nyt en kuitenkaan ole lainkaan varma, mitä haluaisin tulevalta ammatiltani, sillä vaihtoehtoja on todella
paljon, laidasta laitaan! Ja sehän on vain hyvä asia - voin siis tulevaisuudessa työskennellä
monilla eri aloilla.
Sosionomikoulutus on ollut juuri sitä, mitä toivoinkin. Luennot ovat mielenkiintoisia, henkilökunta mahtavaa, puhumattakaan korvaamattomista opiskelukavereista, joiden kanssa
pidämme hauskaa tilanteessa kuin tilanteessa. Yhteen hiileen puhaltamalla olemme selvinneet
vaikeammistakin haasteista ja uskon, että hyvä yhteishenki kantaa pitkälle.
Mielestäni Ylivieskassa on todella mukava opiskella, enkä ole päivääkään katunut päätöstäni
tulla tänne opiskelemaan sosionomiksi! Sitä paitsi, sosionomeille riittää töitä!
Ylivieskan yksikkö
Tekniikkaa, sosiaalialaa sekä kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä – Ylivieskan
kampus on aidosti monialainen. Opetus
on keskittynyt yli tuhannen opiskelijan
kampukselle kaupungin tuntumaan. Yhteisöpedagogikoulutus toimii Raudaskylän pittoreskissa ympäristössä kivenheiton päässä keskustasta.
Olli Haaraniemi,
sosionomiopiskelija
www.centria.fi/hakeminen
Lisätietoja: Yliopettaja Leena Raudaskoski |
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska | [email protected]
centria.fi | p. 044 449 2557