Trafin uutiskirje 1/2014

Trafin uutiskirje 1/2014
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
TRAFIN VUOSI 2013 PAKETISSA
Vuonna 2013 Trafi panosti entistä vahvemmin uuteen viranomaisuuteen, jossa siirrytään yksityiskohtaisista
viranomaisnormeista kohti laajemmat kehykset määrittävää sääntelyä. Tässä mallissa toimijoiden oma vapaus ja
vastuu korostuvat ja mm. toimivat turvallisuusjohtamisjärjestelmät tulevat entistä tärkeämpään rooliin. Samalla
mahdollistetaan myös sellaisen sääntelyn vähentäminen, joka ei esim. liian yksityiskohtaisena palvele enää
tarkoitustaan.
LUE LISÄÄ >>
HELSINKI-VANTAAN
STRATEGINEN
MERKITYS VIIVYTTÄÄ
MELUPÄÄTÖSTÄ
Trafi on pyytänyt uusia
lisäselvityksiä Helsinki-Vantaan
lentoaseman meluun liittyvistä
toimintarajoituksista.
LUE LISÄÄ >>
AJANKOHTAISTA
Trafissa tapahtuu
keväällä
Seminaarit:
28.5. Trafin meriturvallisuusseminaari Helsingissä
Tuore tutkimus:
Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli
Trafi mukana tapahtumissa:
SUOMALAISTEN
ASIAKKAIDEN
VALINNANVAPAUS
KASVAMASSA
RAUTATEIDEN LUPAASIOISSA
Suomen tavoitteet ovat edenneet
hyvin Euroopan unionin neljännen
4.-6.4. Kallavesj' 2014, Kuopio
15.5. Åland Maritime Day,
Maarianhamina
16.-19.6. ITS European Congress,
Helsinki. Trafi on yksi tapahtuman
pääpartnereista. Tervetuloa!
LUE LISÄÄ >>
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43415A417543415D4172474159/47415A437145415D4670454A5A43?noTracking=true[14.10.2014 10:59:31]
Trafin uutiskirje 1/2014
rautatiepaketin teknisen osan
käsittelyssä.
LUE LISÄÄ >>
Bussipalojen määrä
laski vuosikymmenen
alhaisimmalle tasolle
Linja-autopalojen määrä kääntyi
viime vuosikymmenen loppupuolella
nousuun, mutta nyt kasvu on
selkeästi taittunut
LUE LISÄÄ >>
KOMMENTTI: BUSSIPALOT
Tiedonkulku ja oikea
asenne vähentävät
bussipaloja
Huolto-ohjelmien noudattaminen on
keskeistä bussipalojen
ennaltaehkäisyssä. Mutta yksin se ei
riitä. "Etsivä löytää”, kommentoi
Kuopion Liikenteen korjaamopäällikkö
Petteri Sallinen.
LUE LISÄÄ >>
KOMMENTTI: EXTRANET
Alkuun etsintä hidastuu
Trafin extranet uudistaa
vähitellen työtapoja
Extranet helpottaa tiedon
löytämistä, mahdollistaa
kohdennetun tiedottamisen ja
jatkossa lisää myös
vuorovaikutusta.
Asiantuntija Rahile Beshar Akatsastuksesta on ATJ:n
tehokäyttäjiä. Haastattelupäivänäkin
hän oli useita kertoja etsinyt
ohjeistuksia Trafin uudesta
Extranetistä.
LUE LISÄÄ >>
LUE LISÄÄ >>
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43415A417543415D4172474159/47415A437145415D4670454A5A43?noTracking=true[14.10.2014 10:59:31]
Artikkeli: Trafin vuosi 2013 paketissa
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
TRAFIN VUOSI 2013 PAKETISSA
Vuonna 2013 Trafi panosti entistä vahvemmin uuteen viranomaisuuteen, jossa siirrytään yksityiskohtaisista
viranomaisnormeista kohti laajemmat kehykset määrittävää sääntelyä. Tässä mallissa toimijoiden oma vapaus ja
vastuu korostuvat ja mm. toimivat turvallisuusjohtamisjärjestelmät tulevat entistä tärkeämpään rooliin. Samalla
mahdollistetaan myös sellaisen sääntelyn vähentäminen, joka ei esim. liian yksityiskohtaisena palvele enää
tarkoitustaan.
Hyvänä esimerkkinä uudesta viranomaisuudesta on Trafin viime vuonna tekemä uudistus rautatiemääräyksiin,
jossa kahdella uudella määräyksellä korvattiin 14 vanhaa. Määräysten sivumäärä laski samalla 400 sivulla.
Merenkulun puolella Trafi oli aktiivisesti mukana kansainvälisillä foorumeilla keskusteluissa, jossa
turvallisuuskulttuurin parantamisella pyritään mahdollistamaan jatkossa myös säädösten ja valvonnan
vähentäminen.
Ilmailussa Trafi painotti entistä vahvemmin organisaatioiden omaa vastuuta turvallisuuden toteuttamisessa ja
siihen kasvamisessa. Tieliikenteen ammattilaispuolella Trafi pyrki tukemaan turvallisuusjohtamiskulttuurin
positiivista kehitystä mm. kehittämällä kuljetusyrityksille uutta, vastuullisuuteen kannustavaa toimintamallia.
Myös Trafin rooli tietoviranomaisena korostui vuonna 2013, kun ajoneuvoliikennerekisterin taustalla toimivien
tietojärjestelmien uusimishanke saatiin onnistuneesti päätökseen.
Vuonna 2013 Trafi osallistui myös julkiseen keskusteluun avoimesti ja aktiivisesti mm. veneajokortin,
pelastusliivipakon ja harrasteilmailun turvallisuuden osalta.
Lue verkkosivuilta lisää Trafin toiminnasta vuonna 2013.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359958[14.10.2014 11:03:01]
Artikkeli: Trafin vuosi 2013 paketissa
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359958[14.10.2014 11:03:01]
Artikkeli: Helsinki-Vantaan strateginen merkitys viivyttää melupäätöstä
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
Helsinki-Vantaan strateginen merkitys viivyttää
melupäätöstä
Trafi on pyytänyt uusia lisäselvityksiä Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä
toimintarajoituksista. Melupäätöksen aikataulu viivästyy vielä noin puolella vuodella.
Trafi on pyytänyt lisätietoja Finavialta sekä lentomelualueen kunnilta, koska prosessin edetessä on tullut ilmi,
etteivät tähän mennessä saadut tiedot ole riittäviä päätöksen tekemiseksi. Suomea velvoittava kansainvälinen
ilmailulainsäädäntö vaatii, että mahdollisten lentorajoitusten tulee perustua tasapainoisen lähestymistavan
mukaiseen analyysiin ja Trafille tähän mennessä toimitetut laskelmat on tehty lähinnä ympäristölainsäädännön
perusteella. Prosessin edetessä niin ikään maankäytön merkitys pitkäaikaisen melunhallinnan näkökulmasta on
kasvanut entisestään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finavia ja Trafi ovat käyneet aiheesta myös
kolmikantakeskusteluja.
”Toiveena on, että saisimme päätöksen tehtyä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta Helsinki-Vantaan
lentoaseman merkitys koko Suomelle ja kansantaloudelle on niin suuri, että päätöstä ei voida tehdä hätiköiden
eikä pelkästään paikallisena”, sanoo ylijohtaja Pekka Henttu Trafista. Kunnille on annettu aikaa lisäselvityksiin
toukokuun loppuun asti.
Finavian meluhakemus liittyy yhtiön ympäristölupahakemukseen, jonka valituskäsittely jatkuu korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Finavia on hakenut Trafilta päätöstä, jolla rajoitettaisiin eräiden suihkukoneiden pääsyä
Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikaan klo 0.30–5.30. Hakemukseen sai esittää mielipiteitä 26.10.2012 asti.
Lausuntoja tuli runsaasti.
Kaavoitus ja muut toimenpiteet
Alkuperäisenä tavoitteena oli saada päätös tehtyä vuoden 2013 aikana, mutta lisäselvitystarpeiden vuoksi
aikataulu on viivästynyt.
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1357163[14.10.2014 11:03:53]
Artikkeli: Helsinki-Vantaan strateginen merkitys viivyttää melupäätöstä
”Meidän on varmistettava, että kaikki mahdollinen asian eteen on tehty muilla tavoilla ennen kuin lentoliikennettä
rajoitetaan. Luonnollisesti osa ihmisistä kärsii lentomelusta, mutta tämän vuoksi vaadimmekin alueen kunnilta
selkeät vastaukset siihen, että näillä lentomelualueilla altistuvien määrä ei jatkossa kasva ja lentomelu on
muutenkin otettu huomioon”, painottaa ylijohtaja Henttu.
Kaavoitus on keskeisessä osassa lentomelun hallinnassa. Kuntien olisi syytä ottaa lentomelu huomioon erityisesti
uusia asuinalueita kaavoitettaessa ja tällä hetkellä maakuntakaavaan merkittyjen lentomelualueiden ympärille olisi
syytä varata riittävät puskurivyöhykkeet.
Ks. myös Trafin tiedote 19.2.2014
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1357163[14.10.2014 11:03:53]
Artikkeli: Rautatiepaketti
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
SUOMALAISTEN ASIAKKAIDEN VALINNANVAPAUS KASVAMASSA
RAUTATEIDEN LUPA-ASIOISSA
Suomen tavoitteet ovat edenneet hyvin Euroopan unionin neljännen rautatiepaketin teknisen osan
käsittelyssä.
Euroopan unionin neljännestä rautatiepaketista käydään parhaillaan melkoista kädenvääntöä. Alkuperäisessä
esityksessään Euroopan komissio ehdotti, että useimmat rautateiden liikkuvan kaluston tekniset luvat siirtyisivät
pois kansallisilta viranomaisilta.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että rautatieliikenteen harjoittajien pitäisi hakea turvallisuustodistuksensa sekä
kaluston markkinoillesaattamisluvat (nykyinen käyttöönottolupa) Euroopan rautatievirastosta Ranskasta.
Perusteluna komission ehdotukselle on, että tällä helpotettaisiin, nopeutettaisiin sekä edullistettaisiin yhtiöiden
markkinoillepääsyä Euroopassa. Käytännössä siis vähennettäisiin protektionismia.
”Keski-Euroopassa asia varmaan näin onkin, mutta esimerkiksi Suomen kannalta tilanne on toinen.
Maantieteellisesti me olemme kuin saari ja meillä on vähän EU-maiden välistä rautatieliikennettä. Pelkästään
Suomessa täällä toimiva yhtiö joutuisi suotta asioimaan Ranskassa sijaitsevan viraston kanssa”, pohtii
rautatiejohtaja Yrjö Mäkelä Trafista.
Suomi on omassa esityksessään halunnut lisätä asiakaslähtöisyyttä ja tuoda toimijoille valinnan varaa lupien
hakemiseen. ”Esityksemme on, että vain yhdessä jäsenvaltiossa toimivat yhtiöt voisivat valita, hakevatko luvat ja
todistukset kyseisen valtion kansalliselta viranomaiselta vai Euroopan rautatievirastolta”, Mäkelä sanoo.
Mäkelän mukaan neuvottelut ovat edistyneet hyvin ja Suomen esittämät asiat ovat mukana jäsenvaltioiden
hyväksymässä linjauksessa. Lopputulos on kiinni politiikasta eli neuvoston ja parlamentin kädenväännöstä.
”Neljännen rautatiepaketin voimaantulo menee varmaan vuoteen 2017 tai 2018. Varsinkin neuvottelut paketin
markkinaosasta voivat viivyttää valmistumista”, Mäkelä arvioi.
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359986[14.10.2014 11:04:32]
Artikkeli: Rautatiepaketti
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359986[14.10.2014 11:04:32]
Artikkeli: Bussipalot
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
Bussipalojen määrä laski vuosikymmenen alhaisimmalle tasolle
Linja-autopalojen määrä kääntyi viime vuosikymmenen loppupuolella nousuun, mutta nyt kasvu on
selkeästi taittunut.
Viime vuonna bussipalojen määrä jatkoi laskuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin ja tietoon tulleita paloja tapahtui
yhteensä 48. Tämä oli vähiten vuosikymmeneen.
”Kun tarkastelee palojen syitä näyttää siltä, että linja-autoyrittäjät pitävät parempaa huolta kalustostaan. Lisäksi
palot havaitaan nopeasti ja alkusammutustaidot ovat henkilökunnalla hyvin hallussa”, painottaa Trafin johtava
asiantuntija Juhani Intosalmi.
Vuonna 2013 moottoritiloissa eri syistä syttyneet palot olivat yleisimpiä, mutta myös pyörätilassa syttyneitä sekä
sähkölaitepaloja tapahtui varsin paljon. Suurin osa vuoden 2013 linja-autopaloista oli vähäisiä ja
henkilövahingoilta vältyttiin.
”Linja-autopaloissa on kuitenkin aina suuronnettomuuden riski läsnä, joten jokainen palo on liikaa”, muistuttaa
Intosalmi.
Alkuvuonna 2014 linja-autopaloja on tullut tietoon viisi.
Pidä moottori puhtaana
Linja-autopalojen raportointikulttuurissa on tapahtunut selvä muutos ja paloista ilmoitetaan aikaisempaa
aktiivisemmin.
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1360002[14.10.2014 11:04:51]
Artikkeli: Bussipalot
”Turvallisuusnäkökulmasta tämä on erittäin hyvä asia. Kun ilmoituksia tehdään myös vaaratilanteista, eikä vain
vakavista paloista, niin mahdollisuudet tapausten analysointiin paranevat, hyvät käytännöt saadaan kiertoon ja
yhä useampi palo saadaan vältettyä”, painottaa Intosalmi.
Paloja voidaan ehkäistä muutenkin kuin täsmällisiä vikoja paikallistamalla ja korjaamalla.
”Esimerkiksi moottoritilan puhtaanapito on ensiarvoisen tärkeää ja pienentää syttymisriskiä olennaisesti.”
Uusi ohjeisto on tulossa
Linja-autopalojen määrän noustessa viime vuosikymmenen loppupuolella aloitettiin Trafin vetämä kolmivuotinen
bussipalot-tutkimushanke, joka saatiin päätökseen viime vuonna. Hankkeessa selvitettiin linja-autopalojen syitä ja
ehkäisemismahdollisuuksia.
Trafi on parhaillaan laatimassa yhteistyössä toimijoiden kanssa ohjeistoa, jota noudattamalla paloja saadaan
vähennettyä entisestään. Tutkimushankkeen keskeisiä suosituksia olivat muun muassa:
- kuljettajien pakolliseen koulutukseen tulisi sisältyä riittävä jakso palonhallinta- ja palontorjuntakoulutusta sekä
opetusta matkustajien evakuointiin
- linja-autoliikenneyritysten tulisi järjestää koko henkilökunnalleen koulutusta alkusammutuksesta ja ajoneuvojen
paloriskien havainnoinnista
- liikenteenharjoittajien tulisi laatia ja ottaa käyttöön syttymisen kannalta riskialttiiden kohteiden tarkistuslistat
Tutkimushankkeen yhteenvetoraportti on Trafin verkkosivuilla www.trafi.fi/julkaisut2013.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1360002[14.10.2014 11:04:51]
Artikkeli: Bussipalot - kommentti
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
Tiedonkulku ja oikea asenne vähentävät bussipaloja
Huolto-ohjelmien noudattaminen on keskeistä bussipalojen ennaltaehkäisyssä. Mutta yksin se ei riitä.
”Asentajien asenne omaan työhönsä on tärkeä. Olen joskus esitelmöidessä sanonutkin, että etsivä löytää”,
kommentoi Kuopion Liikenteen korjaamopäällikkö Petteri Sallinen.
Kun asentaja hyvän osaamisensa ja aktiivisuutensa kautta osaa etsiä riskimahdollisuuksia, niin sen jälkeen tieto
on saatava eteenpäin. Osaava ja aktiivinen asentaja osaa tarkastaa riskikohdat, mutta tieto mahdollisista riskeistä
pitää välittyä myös eteenpäin.
”Tiedon on edettävä muille ja myös tekniselle johdolle, jotta paloja voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä. Myös
bussinkuljettajien viestien pitäisi välittyä oikeanlaisina huoltoon”, Sallinen painottaa.
Hyvillä käytännöillä bussipalojen määrää on mahdollista vähentää myös tulevina vuosina.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359963[14.10.2014 11:05:13]
Artikkeli: Bussipalot - kommentti
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359963[14.10.2014 11:05:13]
Artikkeli: Trafin extranet uudistaa vähitellen työtapoja
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
Trafin extranet uudistaa vähitellen työtapoja
Extranet helpottaa tiedon löytämistä, mahdollistaa kohdennetun tiedottamisen ja jatkossa lisää myös
vuorovaikutusta.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tiedottaja Tarja Räty huoahti helpotuksesta hieman ennen viime joulua.
Hänen osaltaan lähes kaksi vuotta kestänyt extranet-projekti tuli siihen vaiheeseen, että sivusto avautui 16.
joulukuuta.
”Tosin ei se sitä tarkoittanut, että kaikki olisi valmista. Työ jatkuu, mutta merkittävin paalu on saavutettu”, Räty
toteaa.
Vahvan pohjan Trafin extranetille loi Tieliikenteen kumppanit -sivusto, jossa Trafin sopimuskumppaneille on jaettu
heidän työssään tarvitsemaa ohjeistusta ja informaatiota.
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1357165[14.10.2014 11:05:42]
Artikkeli: Trafin extranet uudistaa vähitellen työtapoja
”Uuden palvelun käyttäjiksi kutsuttiin ensimmäisenä ajoneuvojen rekisteröijät, koska rekisteröinnin ohjeistus
uusiutui helmikuun alussa ja uudet ohjeet julkaistiin vain extranetissa”, Räty toteaa.
Suurin osa extranetin käyttäjistä on jatkossakin tieliikenteen toimijoita, jotka käyttävät työssään ATJ:tä eli
ajoneuvotietojärjestelmää. He pääsevät kirjautumaan extranetiin samoilla tunnuksilla kuin ATJ:hin.
Vähitellen extranetin käyttäjiksi tulevat myös muiden liikennemuotojen sidosryhmät, nyt alkuvaiheessa ilmailun
keskeiset toimijat.
Extranet-verkkopalvelun avulla Trafi haluaa helpottaa tiedon löytymistä, lisätä kohdennettua viestintää ja lisätä
vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
Uudet digitaaliset työtilat
Mutta miksi avoimen kumppanisivuston aineistot siirretään käyttäjätunnuksien taakse?
”Periaatteessa kaikki tieto on julkista. Extranetin puolelle on tarkoitus siirtää aineistot, jota vain tietyt käyttäjät
tarvitsevat työssään. Näin se aineisto ei ole paisuttamassa Trafin julkisia verkkosivuja eli trafi.fi-sivustoa, joka on
valtavan laaja jo nyt”, Räty perustelee.
”Mutta vielä tärkeämpiä perusteita kirjautumiselle ovat ensinnäkin antaa käyttäjälle yksilölliset työkalut löytää
tarvitsemansa tiedon äärelle ja toiseksi mahdollistaa kohdennettu viestintä. Nämä onnistuvat vain, jos käyttäjät
tunnistetaan. Samoin työtilat edellyttävät kirjautumista.”
Keskeinen tavoite extranetin rakentamisessa oli myös vuorovaikutuksen lisääminen, ja tähän tarpeeseen vastaavat
työtilat. Työtiloissa voidaan keskustella ja valmistella asioita yhdessä, ja tiettyyn tarpeeseen perustetussa
ryhmätyötilassa aineistot ovat kootusti yhdessä paikassa. Tällä hetkellä on perustettu muutama pilottiryhmä,
mutta heidän kokemustensa pohjalta työtapaa kehitetään ja laajennetaan.
Uudet toimintatavat
”Uudet ryhmätyömenetelmät edellyttävät meiltä kaikilta myös toimintakulttuurin muutosta”, Räty painottaa.
”Pitää olla valmiutta asettua alttiiksi oman työn tarkastelulle, valmiutta jakaa omaa tietämystään aktiivisesti,
valmiutta keskustella asioista avoimesti myös `vastakkaisen´ osapuolen kanssa”, Räty listaa.
”Extranet ja sen työtilat ovat välineitä Trafin sidosryhmäviestinnän kehittämisessä, jota tänä vuonna tehdään”,
Räty kertoo. Yksi osa sitä on myös tämä uudistettu uutiskirje, jonka päätoimittaja Tarja Räty on.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1357165[14.10.2014 11:05:42]
Artikkeli: Extranet - kommentti
TRAFIN UUTISKIRJE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄSTÄ.
Alkuun etsintä hidastuu
Asiantuntija Rahile Beshar A-katsastuksesta on ATJ:n tehokäyttäjiä. Haastattelupäivänäkin hän oli useita kertoja
etsinyt ohjeistuksia Trafin uudesta extranetistä.
”Kaiken olen löytänyt, mutta aikaa menee tässä vaiheessa vielä enemmän kuin Tieliikenteen kumppanit sivustolla. Rehellisesti täytyy sanoa, että kyllä sitä sivustoa on välillä ikävä. Erityisesti sen sisällysluetteloa, vaikka
tämä extranetin hakutoiminto onkin melko hyvä”, Beshar pohtii. Samaan hengenvetoon hän jatkaa, että näinhän
se kaikissa uusissa palveluissa on, ennen kuin oppii logiikan.
Extranetiä Beshar on käyttänyt joulukuun puolivälistä, mutta hän osallistui aikoinaan pari vuotta sitten myös
keskustelutilaisuuteen, jossa Trafi yhdessä sidosryhmien kanssa määritteli tulevaa extranetiä.
”Tähän mennessä olen käyttänyt vain rekisteröintiä, enkä ole edes varmuuden vuoksi personoinut etusivuani, jos
palveluun tulee jotain muutoksia”, Beshar sanoo.
Joitakin kertoja hän on lähettänyt palautetta ongelmista ja hänen mielestään Trafi on reagoinut niihin hyvin ja
nopeasti.
”Työtilaosiota en vielä ole ehtinyt käyttää, mutta ideana se tuntuu todella hyvältä. Toivon kuitenkin, että Trafi ei
kokonaan siirry verkkoon ja esimerkiksi lopeta perinteisiä rekisteröimiskoulutuksia, sillä ne ovat aivan loistavia”,
Beshar sanoo.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359977[14.10.2014 11:05:58]
Artikkeli: Extranet - kommentti
http://www.anpdm.com/article/47415A437145415D4670454A5A43/12941636/1359977[14.10.2014 11:05:58]