Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne

Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne
1 of 2
http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424B5C43774246594271
TRAFIN UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
LÄHETÄ KAVERILLE
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Tiedosta on tullut viides liikennemuoto
Tieto on muokannut liikennepuolen ajattelua aivan uudella tavalla. Älyliikenteen tuomat
mahdollisuudet nostavat yhä kiihtyvässä määrin tiedon merkitystä uudenlaisen liikenteen
luomisessa. Trafi haluaa motivoida ihmisiä ja yrityksiä rohkeisiin, vastuullisiin ja uudenlaisiin
valintoihin liikenteessä. Trafi on mukana Euroopan älyliikennetapahtumassa (ITS European
Congress 16.-19.6.2014), joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa.
LUE LISÄÄ >>
Palautteen avulla
paremmaksi
kuljettajaksi
Kuljettajan riski joutua
liikenneonnettomuuteen on
suurimmillaan heti ajokortin
myöntämisen jälkeen. Nuorten
kuljettajien turvallisuuden
parantaminen on ollut asia, johon
Trafi on pyrkinyt löytämään
aktiivisesti ratkaisuja muun muassa
Trafisafe-hankkeella.
ÄLYTULEVAISUUS
Liikennelabra avaa tieto
Avoin data mahdollistaa uusia
palveluja liikenteen ja liikkumisen
kehittämiseksi.
LUE LISÄÄ >>
LUE LISÄÄ >>
KELITIEDOTUS
Porokolarit kuriin
älypuhelimella
Vuosittain Suomessa tapahtuu jopa
4500 porokolaria. Viime aikoina
määrä on ollut kasvussa, vaikka jo
1990-luvulta lähtien on kokeiltu
monenlaisia porokolareiden
estämiskeinoja. Trafi on mukana
14.10.2014 10:29
Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne
2 of 2
http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424B5C43774246594271
hankkeessa, jossa porokolarit
pyritään saamaan kuriin
älypuhelimella.
LUE LISÄÄ >>
Automatisoidut
ajoneuvot –
joukkoliikenteen
tulevaisuus?
Kelitiedot muuttavat
usein matkantekoa
Sää- ja kelitietoja tarjoamalla
voidaan vaikuttaa matkojen ja
kuljetusten turvallisuuteen sekä
ennakoitavuuteen.
LUE LISÄÄ >>
ÄLYTULEVAISUUS
Trafin tavoitteena on olla
edelläkävijä automatisten
ajoneuvojen kokeiluissa. Autojen
automatisoinnin uskotaan lisäävän
turvallisuutta sekä vähentävän
päästöjä.
LUE LISÄÄ >>
Pian rekisterikilvet
luetaan automaattisesti
Tulevaisuudessa poliisiautossa
oleva kamera lukee automaattisesti
liikenteessä autojen
rekisterinumeroita.
LUE LISÄÄ >>
Automatisoitu
tulevaisuus –
kuskittomia busseja
Vantaan Asuntomessuilla toteutetaa
kesällä 2015 kokeilu, jossa
kuskitonta joukkoliikennepalvelua
testataan käytännössä.
LUE LISÄÄ >>
Tervetuloa ITS European kongressiin Trafin osastolle FB12
Pääset ITS European kongressin näyttelyalueelle ilmaiseksi koko tapahtuman ajan, kun
rekisteröidyt viimeistään 13.6. (ovella rekisteröinti maksaa 28 €).
Lisätietoa kongressin muista tapahtumista ja hinnoista löydät täältä.
14.10.2014 10:29
Artikkeli: Wihlman: Tiedosta on tullut meille viides liikennemuoto
1 of 2
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520156
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Wihlman: Tiedosta on tullut meille viides liikennemuoto
Tieto on muokannut liikennepuolen ajattelua aivan uudella tavalla. Älyliikenteen tuomat
mahdollisuudet ovat nostaneet ja nostavat yhä kiihtyvässä määrin tiedon merkitystä uudenlaise
liikenteen luomisessa.
Trafi haluaa motivoida ihmisiä ja yrityksiä rohkeisiin, vastuullisiin ja uudenlaisiin valintoihin
kaikkialla liikenteessä – ja näyttää itse esimerkkiä. Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, anneta
Trafin pääjohtajan Kari Wihlmanin kertoa.
Pääjohtaja Kari Wihlman, Trafi on mukana monessa älyliikenteen kehityskokeilussa,
miksi?
Trafin tavoitteena on tehdä asiat uudella tavalla, rohkeasti, ja haluammekin toimia
mahdollistajana. Kokeilut tuovat uutta näkökulmaa liikenteeseen ja vain kokeilemalla on
mahdollista löytää jotain uutta. Trafi haluaa olla mukana rohkaisemassa uusia, arkea parantavie
ketterien keinojen syntymistä, joista hyviä esimerkkejä voi lukea tästä uutiskirjeestä
enemmältikin.
Miten eri liikennemuodot näkyvät älyliikenteessä vai näkyvätkö ne?
Vanhojen ajattelumallien ja -tapojen ravisteleminen on tarpeen, jotta uutta löytyy. Trafin
alkuaikoina kierrätimme paljon hyviä käytäntöjä liikennemuodosta toiseen ja opimme paljon
uutta. Nyt älyaikana tämä ei kuitenkaan enää riitä.
Tiedon merkitys on noussut kohisten viime aikoina, se onkin paljon enemmän kuin osiensa
summa. Trafissa olemmekin nostaneet tiedon uudeksi liikennemuodoksi vanhojen rinnalle. Meil
on aikaisemmin jo ollut liikennemuotokohtaiset johtajat perinteisillä aloilla, merenkulussa,
ilmailussa, tieliikenteessä ja rautateillä, mutta nyt mukaan otetaan myös tieto. Tietovarantojen
ylijohtaja Mia Nykopp on jatkossa myös tietojohtaja, tämän viidennen liikennemuodon
puolestapuhuja.
Älyliikenne kehittyy jatkuvasti – muuttuuko myös Trafi sen mukana?
Meidän tavoitteenamme on olla edelläkävijä älyliikenteen viranomaistoiminnassa ja panostamm
siihen tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa. Emme lähde liikoja jarruttelemaan tai odottelemaan
vaan kehitämme viranomaisuutta älykkääseen suuntaan rohkealla otteella. Älyliikenteen tuoma
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Wihlman: Tiedosta on tullut meille viides liikennemuoto
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520156
mahdollisuudet ovat kansalaisten, yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta ni
merkittävät, että koemme suoraan sanottuna jopa velvollisuudeksemme viedä tätä kehitystä
painokkaasti eteenpäin. Trafin mottona on rohkeasti yhdessä – ja toteutamme sitä myös
älyliikenteen saralla.
Tervetuloa ITS European kongressin Trafin osastolle FB12!
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Palautteen avulla paremmaksi kuljettajaksi
1 of 2
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520202
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Palautteen avulla paremmaksi kuljettajaksi
Kuljettajan riski joutua liikenneonnettomuuteen on suurimmillaan heti ajokortin myöntämisen
jälkeen. Nuorten, vasta kortin saaneiden kuljettajien turvallisuuden parantaminen on ollut asia,
johon Trafi on pyrkinyt löytämään aktiivisesti ratkaisuja. Trafi, VTT:n ja EC Tools Oy ryhtyivätki
kehittämään liikenneturvallisuutta uudella tavalla Trafisafe-hankkeessa, ja tuotteistivat samalla
ajo-opetusta tukevan palautejärjestelmän. Trafisafe-hankekokonaisuus on ollut yksi Trafin viim
aikojen merkittävimmistä T&K-panostuksista.
”Trafi halusi kehittää liikenneturvallisuutta positiivisella otteella ja tarjota kuljettajille
konkreettisen työkalun ajotavan kehittämiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Matti Liedes EC Tools
Oy:stä, joka vastasi seuranta- ja palautejärjestelmän toteutuksesta.
Palvelu opastaa turvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan. Se on suunnattu uusille kuljettajille ja
heidän vanhemmille. Nuoret kuljettajat saavat välitöntä palautetta kehittymisestään auton
kuljettajina. Uudet kuljettajat usein ajattelevat, että he eivät tällaista palautetta tarvitse. Sama
vanhemmat pyritään motivoimaan seuraamaan lastensa ajokäyttäytymistä.
Käytännössä laite seuraa esimerkiksi äkkijarrutuksia, kaarrenopeuksia sekä
polttoaineenkulutusta. Palvelu raportoi poikkeukselliset ajotapahtumat karttasovelluksessa, ja
auttaa kuljettajaa arvioimaan ajotapaansa kyseisessä tilanteessa.
”Palautepalvelu opettaa, että kuljettaja on itse vastuussa ajamisestaan, muttei huomauta
jokaisesta pienestä ylinopeudesta. Käytön mielekkyyttä lisää se, että omasta ajosta saa
palautetta suhteessa muihin kuljettajiin, ja voi kilvoitella ystävien kanssa turvallisessa tai
taloudellisessa ajamisessa”, kuvaa johtava tutkija Harri Peltola VTT:stä.
Tuotteistettu palautejärjestelmä ajo-opetuksen tueksi
Nuoret kuljettajat kehittyvät nopeasti ja saavat lisää varmuutta ensimmäisinä ajovuosina.
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Palautteen avulla paremmaksi kuljettajaksi
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520202
”Ilman rakentavaa palautetta kuljettajana on vaikea kehittyä. Projektin aikana totesimme, että
palaute kasvatti kuljettajien motivaatiota rajoitusten noudattamiseen ja turvalliseen ajamiseen”
Peltola kertoo.
Trafisafe-hankkeen vaikutuksia liikennekäyttäytymiseen seurattiin tutkimuksella, johon osallistu
75 juuri henkilöauton ajokortin saanutta mieskuljettajaa ja heidän vanhempaansa. Trafissa
toivotaan, että tuotteeksi jalostunut palvelu tavoittaisi nuoret kuljettajat ja sitä hyödynnettäisiin
erityisesti ajo-opetusluvalla korttinsa hankkivien palautevälineenä.
”Pilottivaihe on nyt takana. Uskon että palautepalvelun hyödyt liikenneturvallisuudelle ovat
huomattavia, erityisesti jos saamme riskiryhmään kuuluvat nuoret mieskuljettajat käyttämään
tuotetta”, kertoo Trafin tieliikennejohtaja Sami Mynttinen.
”Nyt tiedämme että palautepalvelu toimii suunnitellusti, joten seuraavaksi pyrimme avaamaan
sille markkinoita. Lopputuotteesta tulee hyödyllinen, edullinen ja yksinkertainen”, Mynttinen
jatkaa.
Palautepalvelu kokeiltavana ITS-messuilla
Palautepalvelussa nuori voi verrata omaa ajokäyttäytymistään muihin samanikäisiin, sekä toisii
samalla autolla ajaviin kuljettajiin. Hankkeen tarkoitus on saada nuoret keskustelemaan ja
oppimaan palautteesta kokeneemman kuljettajan tukemana.
Sovellusta voi kokeilla älyliikenteen suurtapahtumassa ITS-messuilla Helsingissä 16.–19.6.2014
sekä ajosimulaattorissa Trafin osastolla että henkilöautoon asennettuna messujen ulkoalueella.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Liikennelabra
1 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1523234
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Liikennelabra avaa tietoa
Avoin data mahdollistaa uusia palveluja liikenteen ja liikkumisen kehittämiseksi. Trafi hoitaa
Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennelabra-hankkeessa datan jakelun.
Vuosina 2014-2015 tehtävän Liikennelabra-kokeilun tavoitteena on edistää liikenteen sähköiste
palvelujen kuluttajamarkkinoiden syntymistä ja selvittää palvelujen vaikutuksia.
”Viranomaisen kannalta uutta on se, että teemme tätä yhteistyössä yritysten kanssa”, kertoo
osastonjohtaja Juha Kenraali Trafista.
Trafi on hyvin keskeinen toimija hankkeessa, sillä teknisesti tieto kerätään Trafille. Siellä tieto
avataan ja anonymisoidaan, minkä jälkeen se on sovelluskehittäjien käytettävissä ja sitä
välitetään myös Liikennevirastolle ja Helsingin kaupungille.
”Jaettava tieto on täysin uutta eikä siis Trafin omaa rekisteröintitietoa, jota hyödynnetään jo
paljon eri palveluissa”, Kenraali sanoo.
Pilotointivaiheessa Trafi maksaa tiedontoimittajille, jotta palvelu saadaan räväkästi käyntiin.
”Tästä syntyy aivan uudenlaisia palveluja liikenteeseen. Liikennesuoritteisiin perustuvasta
tiedosta voi tulla esimerkiksi erilaisia ruuhkan välttämiseen liittyviä sovelluksia tai vapaiden
pysäköintipaikkojen löytämisen helpottavia sovelluksia”, Kenraali arvioi.
Liikennelabrassa toiveena on, että lopulta syntyisi sellaisiakin palveluja, joita kukaan ei ole vielä
osannut ennakoida. Hankkeen bisnespotentiaali on hyvin merkittävä.
”Tieto on meidän määritelmämme mukaan yksi liikenteen muoto ja sen avulla varsinaista
liikennettä muutetaan sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. Hanke sopii meille hyvin, sillä meidän
tehtävämme on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja tarpeisiin. Siinä me
haluamme olla edelläkävijä”, sanoo Kenraali.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Liikennelabra
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1523234
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Porokolarit kuriin älypuhelimella
1 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520276
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Porokolarit kuriin älypuhelimella
Vuosittain Suomessa tapahtuu jopa 4500 porokolaria. Viime aikoina määrä on ollut kasvussa,
vaikka jo 1990-luvulta lähtien on kokeiltu monenlaisia porokolareiden estämiskeinoja. Trafi on
mukana hankkeessa, jossa porokolarit pyritään saamaan kuriin älypuhelimella.
”Trafi pyrkii tukemaan sellaisia kokeiluja, joilla arvioidaan olevan hyvät
liikenneturvallisuusvaikutukset sekä mahdollisuuksia kehittyä kokeilun jälkeen toimivaksi
palveluksi markkinoille”, kertoo johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista.
”Painetta kolarimäärien vähentämiseen on. Älypuhelimella toimivia paikkatietojärjestelmiä teke
yritys otti yhteyttä pari vuotta sitten ja tartuimme tilaisuuteen”, kertoo toimistopäällikkö Matti
Särkelä Paliskuntain yhdistyksestä.
Hankkeessa testataan edellisten viikkojen kolarihistoriaan perustuvia varoituksia sekä
reaaliaikaisia, tiellä liikkuvien porojen havaitsemiseen ja ilmoittamiseen perustuvia varoituksia.
Hankkeen päärahoittaja on Trafi. Lisäksi hanketta rahoittavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukset, Liikennevirasto sekä Paliskuntain yhdistys.
Reaaliaikaisia varoituksia kokeillaan kahdella tieosuudella – Rovaniemeltä Ivaloon ja Kuusamost
Ouluun. Käyttäjinä on puolisen vuotta ollut joukko kuljetusyrityksiä ja poromiehiä.
”Käyttäjien palaute järjestelmästä on ollut erittäin positiivista”, kertoo Ahti Lahtela Paikkatieto
Online Oy:stä.
Kokeilu aloitettiin talvella, jolloin porojen määrä tiealueilla on pieni. Varsinaiseen testiin
järjestelmä joutuu nyt, kun porojen määrä lisääntyy teiden varsilla kesällä. Ylivoimaisesti pahin
porokolareiden aika on lokakuusta vuoden loppuun.
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Porokolarit kuriin älypuhelimella
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520276
Havaintoilmoitus onnistuu napin painalluksella
Käyttäjät ilmoittavat porohavainnoistaan älypuhelinsovelluksella. Yhdellä napin painalluksella
tieto välittyy paikkatietojärjestelmään ja sieltä jokaiselle sovelluksen käyttäjälle. Palvelin luo
havaintopisteen ympärille alueen, jonka säde on 500 metriä ja se on voimassa neljä tuntia. Sek
sädettä että varoitusajan kestoa voidaan tarvittaessa muuttaa helposti.
Poro liikkuu laumoissa ja yleensä viipyy tiealueella tai sen läheisyydessä samoilla seuduilla
vuodenajasta ja ravintotilanteesta riippuen. Siksi myös kolarihistoriaa voidaan hyödyntää uusie
kolarien ehkäisyssä. Kolarihistoria tallentuu Liikennevakuutuskeskuksen ePoro -järjestelmään.
”Jatkossa on mahdollista, että yhdistämme näiden kahden järjestelmän tiedot”, Lahtela sanoo.
VTT tutkii palvelun vaikutuksia
Trafin näkökulmasta on tärkeää, että kokeiluun kuuluu myös palvelun vaikutusten arvioiminen
luotettavalla menetelmällä. ”Varsinaisia tuloksia emme vielä ole ehtineet saada. Kesän alussa
käymme käyttäjäkokemukset läpi ja väliraportti ilmestyy ensi syksynä”, kertoo Elina Aittoniem
VTT:ltä. Tuloksia on odotettavissa noin vuoden päästä, kun kokeiluprojekti päättyy syksyllä 201
”Tavoitteena on ottaa järjestelmä pysyvään käyttöön tutkimusprojektin jälkeen. Käyttöönotosta
ei kuitenkaan vielä ei ole tarkempia suunnitelmia, keräämme ensin kokemuksia ja teemme
suunnitelmat sen jälkeen”, sanoo Lahtela.
”Pelkillä varoitusjärjestelmillä ei kuitenkaan porokolarien määrää vähennetä. Keskeisintä on
kuljettajien asennoituminen. Viime vuosina liikennekulttuuri on valitettavasti mennyt
huonompaan suuntaan”, soimii Särkelä Paliskuntain yhdistyksestä.
Porovaroitusjärjestelmää esitellään Trafin messuosastolla ITS-konferenssissa.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:30
Artikkeli: Kelitiedot muuttavat usein matkantekoa
1 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520345
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Kelitiedot muuttavat usein matkantekoa
Sää- ja kelitietoja tarjoamalla voidaan vaikuttaa matkojen ja kuljetusten turvallisuuteen sekä
ennakoitavuuteen. Kelitiedotus ohjaa liikkujia minimoimaan onnettomuusriskiä muun muassa
pienentämällä nopeuksia. Huonolla kelillä liikenteeseen varataan enemmän matka-aikaa.
Strafica Oy selvitti Trafin ja Liikenneviraston toimeksiannosta sää- ja kelitietopalvelujen nykyist
tarjontaa, tietojen ja palvelujen käyttöä sekä palveluilla saavutettavia vaikutuksia ja hyötyjä.
”Päätimme lähteä mukaan tutkimukseen, sillä tulevaisuudessa kelitiedotusta, tai ylipäänsä
tiedotusta tienkäyttäjille, annettaneen yhä enemmän suoraan ajoneuvoon joko kuljettajan
mukana olevaan laitteeseen tai ajoneuvossa kiinteästi olevaan laitteeseen”, kertoo Trafin johtav
asiantuntija Anna Schirokoff.
”Liikenneturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, millaiset vaikutukset
kelitiedottamisella on kuljettajan toimintaan sekä miten ja mitä tietoa ajoneuvossa olevalle
kuljettajalle tulisi antaa."
Sää- ja kelitietoja monista eri lähteistä
Sää- ja kelitietoa tarjotaan liikkujille internet- ja mobiilipalveluissa, TV:ssä, teksti-TV:ssä,
radiossa, navigaattoreissa ja tienvarren opastetauluissa. Internetissä esimerkiksi Liikennevirast
tarjoaa tiesääasemien ja kelikameroiden tuottamaa tietoa, keliennustepalvelua ja
Tieliikennekeskuksen tekemiä liikennetiedotteita. Ilmatieteen laitos ja Foreca keräävät säätietoa
sääasemien, säätutkien ja satelliittikuvien avulla ja tarjoavat tietoa vallitsevasta säästä sekä
sääennusteita.
Internet-paneelin ja -kyselyn tulosten mukaan kelitietojen saaminen vaikuttaa ennen matkaa
erityisesti siten, että matkaan varataan enemmän aikaa tai lähtöaikaa muutetaan.
”Matkan aikana henkilöautomatkoilla liikkujat arvioivat kelitietojen vaikuttavan muun muassa
niin, että ohitukset vähenevät, ajoetäisyys edellä ajavaan kasvaa ja ajonopeus pienenee. Ennen
matkaa tehdyt muutokset asettavat kuljettajientavoitenopeuden olosuhteisiin sopivaksi, jolloin
matkan sujuvuus paranee ja riskikäyttäytyminen vähenee”, kertoo Heidi Saarinen Strafica
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Kelitiedot muuttavat usein matkantekoa
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520345
Oy:stä.
Kevyen liikenteen matkoilla liikkujat arvioivat tietojen vaikuttavan matkan aikana erityisesti
siihen, että tarkkaavaisuus kohdistetaan tienpintaan ja vauhtia hidastetaan. Pyörällä ja jalan
liikkuvat vähentävät liukastumisriskiä liikkumalla varovaisemmin ja käyttämällä liukuesteitä.
Lisäksi ymmärretään paremmin, että autoilijat eivät välttämättä pysty pysähtymään nopeasti.
Kuljetusyrityksille tehtyjen haastattelujen perusteella kelitietojen saamisella on vaikutusta
asiakastyytyväisyyteen ja onnettomuusriskin minimointiin.
Tulevaisuudessa kelitiedon keruuta voidaan kehittää esimerkiksi hyödyntämällä pistekohtaisen
mittaamisen lisäksi alueellisesti jatkuvaa tietoa tuottavia järjestelmiä, kuten ajoneuvojen
tietojärjestelmiä.
”Tilannekuvaa voidaan täydentää tienkäyttäjien tuottamien tietojen avulla sekä tarjoamalla
ajantasaista tietoa tehdyistä kunnossapitotoimenpiteistä. Tieviranomaisen ei kannata kerätä
kaikkea tietoa itse, sillä markkinoilla on tarjolla hyvää sää- ja kelitietoa, jota viranomainen voi
hankkia käyttöönsä”, Saarinen sanoo.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Automatisoidut ajoneuvot – joukkoliikenteen tulevaisuus?
1 of 2
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520341
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Automatisoidut ajoneuvot – joukkoliikenteen tulevaisuus?
Trafin tavoitteena on olla edelläkävijä autonomisten ajoneuvojen kokeiluissa, ja sen vuoksi
rahoittaa muun muassa Harri Heljalan diplomityötä joukkoliikenteen automaatiosta Aalto
Yliopiston Liikennetekniikan laitokselle.
Heljalan työ tutkii autonomisen tieliikenteen ja älykkäiden tilausjärjestelmien tuomia
mahdollisuuksia uusien tehokkaampien ja mahdollisesti ympäristöystävällisempien
liikennepalvelujen kehittämisessä. Trafin lisäksi mukana työn rahoittamisessa ja ohjaamisessa
ovat liikenne- ja viestintäministeriö sekä HSL.
”Automatisoituja ajoneuvoja voitaisiin käyttää joukkoliikenteessä hyvinkin monella tavoin.
Automatisoinnilla voidaan tarkoittaa niin osittain automatisoitua kuin täysin autonomisestikin
kulkevaa ajoneuvoa, on siis tärkeää eritellä millaisista ajoneuvoista puhutaan”, Heljala kertoo.
Diplomityössä on keskitytty tarkastelemaan, mitä vaikutuksia kysyntäohjautuvan julkisen
liikenteen ja autonomisesti liikkuvien autojen yhdistämisellä voisi olla. Trafi uskoo, että työ anta
hyvää lisätietoa siitä, miten autonomisten ajoneuvojen kokeilussa kannattaisi edetä.
Automatisointi lisää turvallisuutta
Autojen automatisoinnin uskotaan lisäävän turvallisuutta sekä mahdollisesti vähentävän päästö
reagoimalla älykkäämmin liikennevirran muutoksin. Julkiselle liikenteelle ja esimerkiksi erilaisill
jaettujen autojen palveluille täysin autonomiset autot voisivat tulevaisuudessa tarkoittaa
parempaa tarjontaa ja kustannussäästöjä sekä lisätä näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta.
Osittainen automatisointi on jo tätä päivää. Markkinoilla on esimerkiksi järjestelmiä, joissa auto
seuraa edellä ajavaa autoa liikenneruuhkassa. Google on esitellyt tätä huomattavasti
kehittyneempiä teknologioita, mutta näiden yksityiskohdat ja markkinoille tulon aikataulu on
kuitenkin vielä epäselvää.
”Uskon, että 20-luvulla tulemme näkemään jo hyvinkin edistyneitä kuluttajille suunnattuja
automatisoituja autoja, mutta täysin ilman kuljettajaa liikkuvia autoja emme kuitenkaan tule
näkemään normaalissa liikenteessä ennen kuin kansainvälinen ja paikallinen laki tämän sallii,
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Automatisoidut ajoneuvot – joukkoliikenteen tulevaisuus?
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520341
mikä saattaa olla teknistäkin kehitystyötä pidempi muutosprosessi”, arvioi Heljala.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Automatisoitu tulevaisuus – kuskittomia busseja
1 of 2
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520327
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Automatisoitu tulevaisuus – kuskittomia busseja
Vantaan Asuntomessuilla toteutetaan kesällä 2015 kokeilu, jossa kuskitonta
joukkoliikennepalvelua testataan käytännössä. Vantaan lisäksi CityMobil2-projektin kuskittomat
pikkubussit ajavat maailmannäyttelyssä Milanossa, Ranskassa La Rochellessa, Italiassa
Oristanossa ja Lausannessa Sveitsissä. Kyseessä on EU:n tukema projekti, jossa Trafi on
partnerina. Trafi on myös yksi kokeilun suomalaisista rahoittajista.
”Trafin roolina CityMobil2-projektissa on ollut selvittää kokeilun lainsäädännöllisiä edellytyksiä.
Meiltä Trafista löytyi tähän sekä osaamista että halua saada tällainen kokeilu Suomeen, joten
lähdimme innolla mukaan”, kertoo johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista.
Kokeilualue sijoittuu Kehäradan Kivistön aseman ja asuntomessujen välille ja asuntomessukävij
pääsevät kokeilemaan tulevaisuuden liikennepalvelua.
”Kokeilu tutkii automaattisten pikkubussien hyödyntämistä osana joukkoliikennettä. Kuskittoma
älyliikenteen käyttöä erityisesti jo rakennetussa kaupunkiympäristössä ei ole laajasti tutkittu,
mutta niiden mahdollisuudet ja hyödyt ovat huomattavat”, sanoo Vantaan Innovaatioinstituutin
teknologiajohtaja Asko Räsänen.
Mahdollisuuksien lisäksi hankkeessa on ollut myös haasteensa. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei
esimerkiksi mahdollista kuskittomien ajoneuvojen liikkumista yleisillä teillä.
”Kuljettajattomat automaattiautot halutaan Suomessa liikenteeseen ensivaiheessa kokeilujen
kautta. Tällä hetkellä kansainvälinen sopimuskehikko ja siihen perustuva kansallinen tieliikentee
sääntely mahdollistavat automaattiautot yleisessä liikenteessä vain ihmiskuljettajan kanssa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt lakihankkeen, joka sallisi ilman kuljettajaa
toimivat robottiajoneuvokokeilut ja -testauksen ajallisesti ja alueellisesti rajatuilla alueilla
yleisessä tieliikenteessä Trafin tapauskohtaisesti myöntämän luvan turvin”, kertoo lakimies Tui
Simonen Trafista.
Lisätietoja:
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Automatisoitu tulevaisuus – kuskittomia busseja
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520327
Citymobil2
Robottiautokokeilua valmistellaan
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:31
Artikkeli: Pian rekisterikilvet luetaan automaattisesti
1 of 2
LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE
KOTISIVULLE
LÄHETÄ KAVERILLE
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520316
JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS
TILAA UUTISKIRJE
PERUUTA TILAUS
Pian rekisterikilvet luetaan automaattisesti
Tulevaisuudessa poliisiautossa oleva kamera lukee automaattisesti liikenteessä autojen
rekisterinumeroita. Laite hälyttää, kun sen lukema rekisteritunnus löytyy laitteen tietokannasta
Tietokantaan voidaan tallentaa esimerkiksi varastettujen ja katsastamattomien autojen
rekisterinumerot. Laitteita otetaan käyttöön joihinkin poliisiautoihin lähiviikkoina. Trafin
rahoittamalla tutkimuksella selvitetään poliisin käyttökokemuksia laitteesta ja sen vaikutusta
liikenteessä liikkuvien käyttökiellossa olevien autojen määrään.
”Tähän asti poliisi on syöttänyt rekisteritunnukset käsin laitteeseen, joka hakee auton tiedot
tietokannasta. Uusi rekisteritunnusten lukulaite vapauttaa poliisin aikaa muuhun liikenteen
tarkkailuun ja löytää liikenteestä aiempaa suuremman osan niistä autoista, joiden asiat eivät ol
kunnossa”, kertoo tutkimuksessa tiiviisti mukana ollut Riikka Rajamäki Trafilta.
Automatisointi parantaa liikenneturvallisuutta, sillä varastettua, katsastamatonta tai veroja ja
vakuutuksia maksamatonta autoa ajaa keskimääräistä useammin rattijuoppo tai ajo-oikeudeton
kuljettaja. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua syksyllä, jonka jälkeen laitteita asennetaan
portaittain poliisin liikennekalustoon myös tutkimusalueen ulkopuolella.
”Trafi pitää tärkeänä poliisin suorittaman valvonnan automatisoimista, jotta liikenteestä saadaa
pois ajoneuvoja, joiden siellä ei tule olla. Tutkimuksella selvitetään sitä, kuinka paljon
tehokkaampaa automaattinen rekisterien luku on verrattuna perinteiseen manuaaliseen
valvontaan”, sanoo Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.
TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>
14.10.2014 10:32
Artikkeli: Pian rekisterikilvet luetaan automaattisesti
2 of 2
http://www.anpdm.com/article/0/40/424B5C43774246594271/1520316
14.10.2014 10:32