SOS 2 hankkeen tiedote

Tervehdys SOS II -hankkeesta!
SOS II -hanke on käynnistynyt – SOSIAALISESTI OSALLISEKSI SOSIAALITYÖLLÄ
Ensimmäinen SOS -hanke on paketissa ja loppuraportti tullaan julkaisemaan lähiaikoina. Paljon on
saatu aikaiseksi, mutta haasteita vielä riittää. Tämän vuoksi SOS -hanke tulee jatkumaan vielä
ajalla 1.11.2013 - 31.10.2015. SOS II -hanke tulee jatkamaan K4-alueella ajalla 1.11.2013–
31.5.2014. On ilo välittää SOS -hankkeen johdon viestiä teille, että Pohjanmaa on saanut erityistä
kiitosta henkilökunnan kiitettävästä osallistumisesta aikuissosiaalityön kehittämiseen. Jatketaan
siis yhdessä hyvää kehittämistyötä!
SOS II -hankkeessa toteutettavat toimintalinjat tiivistetysti
Osallisuus
Aikuissosiaalityöhön
työkäytäntöjä,
jotka
edistävät
asiakasosallisuutta.
Asiakkaat
tietoisemmiksi
palveluista.
Kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuutta käytetään kehittämisessä.
Aktivoivan ja kuntouttavan Suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys aikuissosiaalityössä parantuvat.
aikuissosiaalityön
Käyttöön työmenetelmiä erilaisille asiakasryhmille ja erilaisiin
työkäytännöt
tilanteisiin. Selkeitä toimintamalleja asiakkaan elämäntilanteen
suunnitelmalliseen arviointiin ja seurantaan. Työntekijöillä on
ammatillista reflektiota varten toimivia käytäntöjä.
Tietotuotanto ja
Sosiaalityön dokumentointi yhdenmukaistuu. Asiakaskyselyistä
rakenteellinen sosiaalityö
toimiva käytäntö palautetta varten ja hyvinvointia koskevan tiedon
tuottamista varten.
SOS II -hankkeen tavoitteista ja toiminnasta Pohjamaalla
Pohjanmaan SOS II -hanke toimii Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja SONet BOTNIAN (sosiaalialan
osaamiskeskus) alaisuudessa.
Marjaana Peltola (projektityöntekijä)
[email protected]
040 680 7517
Isokatu 10
68600 Pietarsaari
Pohjanmaan tiimissä on kolme projektityöntekijää: Jaana Viinamäki (Vaasa ja Laihia 1.11.2013–
30.9.2014), Carina Nåhls (K2- ja K5 -alueet 1.11.2013–30.6.2014) ja Marjaana Peltola (K4 -alue
1.11.2013–31.5.2014).
SOS II -hankkeessa keskitytään vahvistamaan aikuissosiaalityön asiakkaiden osallisuutta ja
kehitetään kuntouttavia asiakastyön käytäntöjä. Luodaan tietopohjaisen aikuissosiaalityön
käytäntöjä ja kehitetään välineitä asiakkaiden tarpeista nousevan tiedon tuottamiseen ja sen
käyttämiseen rakenteellisessa sosiaalityössä. SOS II -hankkeen tehtävänä on myös arvioida ja
juurruttaa ensimmäisen hankkeen aikana kehitettyjä työkäytäntöjä.
SOS II -hanke K4 -alueella
K4 -alueella ryhmämuotoinen sosiaalityö on koettu hyvänä käytäntönä ja ryhmämuotoisen
sosiaalityön pilottiryhmät jatkuvat. Maahanmuuttajanaisten toiminnallinen vertaisryhmä
käynnistyi ensimmäisen SOS -hankkeen aikana ja jatkuu SOS II -hankkeessa. Tammikuussa 2014 K4
-alueella käynnistetään nuorten hyvinvointiryhmä. Idea tästä ryhmästä on syntynyt
nuorisoverkostossa ja se toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Mukana ovat sosiaalitoimen
lisäksi mm. etsivä nuorisotyö, työvoiman palvelukeskus sekä lasten - ja nuorten
mielenterveyspalvelut. Pilottien fokusryhminä K4 -alueella ovat lastensuojelun jälkihuollossa
olevat nuoret sekä maahanmuuttajat. Suunnitteilla on vuoden vaihteen jälkeen esimerkiksi
vertaisohjaajakoulutus ja seurauspedagogiikan juurrutuskertoja. SOS Klubit tulevat myös
jatkumaan.
Toivotan kaikille työn iloa ja mukavaa joulun odotusta!
Vastaan mielelläni kysymyksiinne ja otan vastaan ehdotuksia esimerkiksi SOS Klubien teemoista.
Minuun saa olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai voitte myös piipahtaa työhuoneellani.
Minut löytää täältä Pietarsaaresta torin laidalta Isokatu 10:n (sinisen talon) yläkerrasta.
Ystävällisin terveisin:
Marjaana Peltola
Marjaana Peltola (projektityöntekijä)
[email protected]
040 680 7517
Isokatu 10
68600 Pietarsaari