Vinkkejä - Heureka

Vinkkilista Mielenterveyden käsi - ja Tunteiden tuulimylly -työvälineiden
hyödyntämiseen opetuksessa ja kotiväen kanssa
Vinkkejä mielenterveyden käsi -työvälineen käsittelyyn opetuksessa
 Ryhmätyö Mielenterveyden käsi -työkalusta
Miettikää yhdessä ryhmänä vastauksia käsi-mallin kysymyksiin. Minkä kahden sormen
alueet ovat teidän ryhmällä toteutuneet parhaiten tällä viikolla? Mitkä 1-2 kahden sormen
alueet kaipaavat eniten tällä hetkellä muutosta, jotta nekin tukisivat hyvää mieltä ja
jaksamista?
 Tee itsellesi hyvän mielen suunnitelma!
Miten mielenterveyden osa-alueet toteutuivat eilen? Mikä on jo arjessasi hyvin? Tee
konkreettinen suunnitelma kahdesta tai kolmesta asiasta, joita voisit kehittää – heti tällä
viikolla!
 Testaa toimintakykysi!
Miten mielenterveyden osa-alueet toteutuvat elämässäsi? Onko joitakin, jotka eivät
mielestäsi toteudu riittävän hyvin? Taita kämmentä vasten näitä osa-alueita vastaavat
sormet (esim. jos et nuku riittävästi ja korvaat aterioitasi energiajuomilla, taita peukalo ja
etusormi alas). Kirjoita nyt nimesi jäljelle jäävillä sormilla mahdollisimman kauniilla
käsialalla. Millaista käsialaa sait aikaan? Miten sormien/ osa-alueiden puuttuminen
vaikuttaa vointiisi ja toimintakykyysi – kuten jaksamiseesi koulussa? Mitä voisit tehdä, jotta
voisit vielä paremmin? Vinkki: Kirjoittamisen sijaan esimerkkinä voi käyttää vesimukin
nostamista.
 Piirrä mielenterveyden kätesi!
Miten mielenterveyden osa-alueet toteutuvat elämässäsi? Onko joitakin, jotka eivät
mielestäsi toteudu riittävän hyvin? Piirrä oma kätesi niin, että piirrät lyhempänä ne sormet,
jotka eivät mielestäsi toteudu niin hyvin kuin haluaisit, ja pidennä vastaavasti niitä sormia,
joihin panostat liikaakin. Jos esimerkiksi pelaat tietokoneella useita tunteja päivässä, piirrä
pikkurillisi turvonneeksi ja vastaavasti piirrä lyhyemmäksi se sormi, johon se vaikuttaa
heikentävästi (esim. nimetön jos et ehdi liikkua tai keskisormi jos et ehdi nähdä kavereita).
Vertaa omaa kättäsi Mielenterveyden käsi -työkaluun. Olisiko syytä tehdä hyvän mielen
suunnitelma (ks. tehtävä yllä)?
Vinkkejä mielenterveyden käsi -työvälineen käsittelyyn kotona, vanhempainvarteissa ja -illoissa
 Kohti hyvän mielen arkea!
Keskustelkaa Mielenterveyden käsi -työkalusta vanhempainillassa pöytäryhmittäin.
Millaisia ajatuksia oman perheen arjesta malli herättää? Olisiko tarpeen sopia perheiden
yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi kotiintuloajoista tai päivittäisistä peliajoista?
 Vertaillaan lapsen ja vanhemman Mielenterveyden käsiä!
Opettaja antaa kotitehtäväksi jokaiselle oppilaalle piirtää oman mielenterveyden käden
em. ohjeiden mukaan. Lisäksi toivotaan, että huoltaja tai vanhempi piirtää oman
mielenterveyden kätensä lapsen/nuoren käden viereen kotona. Annetaan kotitehtäväksi
keskustella yhdessä siitä, miten Mielenterveyden käsi-mallin hyvää mieltä tuovat asiat
toteutuvat. Mitkä asiat ovat hyvin? Mitä tulisi vahvistaa? Tehdään yhdessä kotona hyvän
mielen suunnitelma ja otetaan tehtävä mukaan esim. vanhempainvarttiin koululla.
 Keskustelu lapsen mielenterveydestä kotiväen kanssa
Opettaja tai koulukuraattori ottaa oppilaan piirtämän mielenterveyden käden (ks. tehtävä
edellä) mukaan keskusteluun. Mielenterveyden käsi -työväline esitellään huoltajalle ja
pyydetään häntä piirtämään lapsen mielenterveyden käden em. ohjeen mukaan. Kotiväen
piirtämää mallia verrataan oppilaan omaan versioon. Keskustellaan huomioiden pohjalta!
Mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin olisi tärkeää miettiä konkreettisia muutoksia? Miten
vahvuudet tai puutteet näkyvät koulussa, kotona, harrastuksissa, kavereiden kanssa jne?
 Huoltajan tai vanhemman oma hyvän mielen suunnitelma
Pohdinta ja keskustelu parin kanssa tai pienryhmissä vanhempainillassa: Miten
mielenterveyden osa-alueet toteutuivat omassa elämässäsi tavallisena arkipäivänä, esim.
eilen? Mikä on jo arjessasi hyvin? Tee konkreettinen suunnitelma kahdesta tai kolmesta
asiasta, joita voisit kehittää – heti huomenna! Kotiväen hyvinvointi tukee lapsen
hyvinvointia!
Vinkkejä Tunteiden tuulimylly -työvälineen käsittelyyn opetuksessa
 Laiva on lastattu tunnesanoilla
Leikitään leikkiä Laiva on lastattu tunnesanoilla ennen Tunteiden tuulimyllyn esittelemistä
oppilaille. Katsotaan, kuinka monta tunnesanaa oppilaat keksivät. Leikin jälkeen tutkitaan
Tunteiden tuulimyllyä ja siinä lukemia tunnesanoja. Mitkä myllyn tunnesanoista jäivät leikissä
mainitsematta? Millaisia tunnesanoja tuulimylly tuo jo mainittujen tunteiden lisäksi mieleen?
Keskustellaan lopuksi, miksi on tärkeää harjoitella tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita.
 Tunteet tunnilla
Oppitunnin lopussa opettaja heijastaa Tunteiden tuulimyllyn näkyviin ja antaa jokaisen oppilaan
kertoa, millaisia tunteita oppitunti hänessä herätti. Tehtävän voi toteuttaa myös pienissä
porinaryhmissä.
 Kotitehtävä: Tunnetilakäyrä
Oppilaan kotitehtävänä on tehdä kolmen päivän ajan tunneseurantaa tunnetilakäyrän muotoon (ks.
kuva alla). ”Seuraa tunteita päivän aikana ja nimeä ne tunnetilakäyrään. Nimeämisen apuna voit
käyttää Tunteiden tuulimyllyä.” Oppitunnilla puretaan kotitehtävä esittelemällä se parille ja
keskustelemalla siitä, millaiset tilanteet tai tapahtumat herättävät erilaisia tunteita ja miksi. Koko
luokan kanssa keskustellaan, miltä tunteiden tunnistamistehtävä tuntui? Miksi tunteiden
tunnistaminen on tärkeää hyvinvoinnille? Vinkki: kotona voidaan yhdessä tehdä perheen
tunnetilakäyrä yhdeltä tai useammalta päivältä ja saada siten kaikkien tunteet näkyviin ja mukaan
keskusteluun.
Vinkkejä mielenterveyden käsi -työvälineen käsittelyyn kotona, vanhempainvarteissa ja -illoissa
 Lähdetäänpä ongelle!
Vanhempainillassa esitellään Tunteiden tuulimylly -työväline: tunteiden tunnistaminen, niiden
nimeäminen ja ilmaiseminen on yksi tärkeä mielenterveyttä tukeva taito. Tunteiden tuulimyllyn
tehtävänä on muistuttaa tunteiden ilmaisun tärkeydestä ja sille tilan antamisesta kotona.
Keskustellaan pienryhmissä siitä, millaisia keinoja eri perheissä käytetään lapsen kuulumisten ja
voinnin kyselemiseksi. ”Ongitaanko” tietoa lapsen voinnista ja tuntemuksista yhteisillä
automatkoilla, television katselun lomassa, ruokapöydässä vai sohvalla makoillessa? Miten
kaikenlaisista tunteista puhuminen vaikuttaa lapsen ja huoltajan väliseen suhteeseen? Miten sietää
tunnepurkauksia ja kuluttavia tunteita – lapsessa ja itsessä?
 Tunteiden tuulimylly selvittelytilanteissa
Tunteiden tuulimyllyn avulla voidaan tarjota tunnesanoja vaikeasta asiasta puhumiseen – niin
opettajalle / koulukuraattorille, huoltajalle kuin lapsellekin. Tunteita herättävässä
kohtaamistilanteessa kotiväki voi purkaa tuulimyllyn tunnesanojen avulla päällimmäisiä tunteitaan
– toisinaan sanomatta jääneet kielteisiksi koetut tunteet värittävät koko kohtaamistilanteen
ilmapiirin kielteiseksi. Tunteiden tuulimyllyä voidaan hyödyntää myös tapaamisen päätteeksi: miltä
nyt tuntuu, kun vaikea asia on saatu selvitettyä.
 Tunnegallup
Vanhempainillan voi aloittaa käymällä kuulumiskierroksen niin, että jokainen saa kertoa
päällimmäisiä tunteitaan päivästään tilaisuuteen saapuessaan. Tilaisuuden lopussa voidaan toistaa
tunnegallup: jokaisella on mahdollisuus kertoa, millaisia tunteita yhteinen tapaaminen herätti.
Tunteiden tuulimyllyä pidetään gallupin ajan esillä.